BankNordik Markets Update

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 3. november 214 Overordnet set, er det ikke BankNordiks vurdering, at der er sket nogen synderlige forandringer i forhold til den globale økonomi. Det globale opsving synes således intakt, selvom momentum, er fladet noget ud, og der ikke kan tales om et synkront globalt opsving. Mens USA fortsætter med at vise positiv momentum er luften gået ud af den europæiske økonomi og de finansielle markeder har reageret voldsomt på dette. Kina synes fortsat at være på et indledende stadie med hensyn til at komme op i vækstgear. Det er fortsat primært USA der trækker den globale vækst. Beige book fra FED, viser en økonomi i en moderat fremgang, og der ventes en vækst i størrelsesordenen 2,5 % til 3 %. Blandt de mest positive elementer er turisme. Turisme har de seneste år ydet et vigtigt og stigende bidrag til både aktivitet og en forbedring af den eksterne balance. Transportsektoren rapporterede også generelt om pæn vækst med begyndende kapacitetsproblemer på nogle områder. Det er bl.a. transport af olie og kul der belaster, men detailsektoren er også relativt optimistisk omkring udsigterne for julehandlen. Butikskæderne har tilsyneladende været sene til at bestille varer til julehandlen i år. Det har givet en ret høj transportaktivitet omkring september/oktober, hvilket er en måned senere end normalt. De seneste tal for forbrugertilliden tyder også på en grundlæggende optimisme i samfundet. University of Michigan (forbrugertillidsindeks) steg til det højeste niveau i 7 år, godt hjulpet af en faldende arbejdsløshed, stigende boligpriser og en faldende benzinpris. Det månedlige møde i FED viste, at man fastholder formuleringen om, at der vil gå considerable time inden den første amerikanske renteforhøjelse. Men som altid kan dette fortolkes på flere måder. Arbejdsmarkedet går bedre end tidligere og hvis den samlede økonomi går bedre, så rykker renteforhøjelsen nærmere. På den baggrund bliver BankNordiks overordnede anbefaling om overvægt af aktier således en gentagelse. Primært baseret på den amerikanske økonomi, tillagt en spirende fremdrift i Kina, fastholdes anbefalingen om overvægt af aktier i forhold til den neutrale porteføljesammensætning, både på kort sigt og på længere investeringshorisont. Anbefaling i forhold til den overordnede langsigtede porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral For mange investorer er det kommet som en stor overraskelse, at økonomien i Europa er i så dårlig forfatning som de seneste nøgletal peger på. Fra den tyske økonomi kom der i starten af måneden tal for udviklingen i industriproduktionen. Tallene viste at produktionen faldt med 4 % m/m (opgjort som månedlig udvikling). Det var det største månedsfald siden januar 29. Udviklingen opgjort som et tre måneders glidende gennemsnit, viste at industriproduktionen, lige som fabriksordrerne, er faldet siden maj og senest med,9 % opgjort som et glidende gennemsnit over 3 måneder i august. Den negative udvikling i de hårde data for industrien understøtter den faldende tendens, der længe har været i indkøbschefernes opfattelse af både den nuværende og fremtidige udvikling (PMI) for tysk industri. Indekset er faldet til 49,9 i september. Opbremsningen i industrien giver dystre udsigter for økonomien som helhed. Udviklingen skal ses i lyset af, at Tysklands største samhandelspartner, Frankrig, er på kanten af recession samtidig med, at Rusland/Ukraine-konflikten fortsat spreder usikkerhed i tyske virksomheder. Tyskland er et af de EU-lande, der er mest eksponeret over for udviklingen i Rusland. Tyske virksomheder har investeret meget i fabrikker i Østeuropa og Rusland, og i 213 havde tysk eksport til Rusland en værdi af EUR 43,4 mia. hvilket var mere end eksporten til Rusland fra Finland, de baltiske lande og de øvrige østeuropæiske lande tilsammen (EUR 42,5 mia.). BankNordik forventer en svag positiv vækst i Tyskland i 2. halvår, som bliver lavere end 1. halvår som helhed. Ydermere er der problemer med enigheden i EU omkring finanspolitikken. Senest har Frankrig sammen med Italien krævet øgede offentlige investeringer og dermed slækkelse af den finanspolitiske disciplin. Dette er noget som Tyskland er kraftig modstander af. Under mødet hos IMF blev det tydeligt, at fronterne er trukket hårdt op. Frankrig har erklæret, at landets budgetproblemer er Europas problem. Men Frankrig er meget langt fra at overholde aftaler om forbedringer af den strukturelle balance, hvor man netop tager højde for vækstmæssige problemer. Derfor vil den afgående EU-Kommission højst sandsynligt underkende det franske budgetforslag, som 1

2 en af sine sidste handlinger inden den tidligere franske socialistiske finansminister, Moscovici, overtager kommissærposten på området. Det er BankNordiks vurdering, at Europa samlet set går en udfordrende tid i møde, med en svagere end ventet økonomi og en stigende uenighed i EU. Alt er dog ikke helt sort. De seneste PMI tal for Eurozonen peger på en positiv vækst med en stigende tillid i industrien. På trods af de udfordringer der ligger ude i fremtiden, så er den europæiske økonomi ikke gået i stå selv om finansmarkederne i første halvdel af oktober agerede som om det var tilfældet. I Asien fortsætter Kina med at være det store vækstspørgsmål i den globale økonomi. Nøgletallene peger på en øget vækst og senest har det kinesiske statsråd peget på, at boligmarkedet skal stabiliseres for at understøtte forbruget. I seks år har Kina forsøgt at dæmpe et overophedet boligmarked, men med de faldende priser i den senere tid, er der risiko for en negativ spiral og det er dette de kinesiske myndigheder arbejder på at afmontere. I Japan fortsætter Abenomics, selv om IMF har været ude med riven overfor tiltagene, med kommentarer om at de tre pile mere indeholder luft end noget andet og ikke vil bringe landet ud af den langvarige krise. På månedens sidste dag annoncerede den japanske centralbank så at de øger opkøbet af værdipapirer fra JPY 6 7. mia. til nu JPY 8. mia. Samtidig åbnes for muligheden for at opkøbe forskellige typer af værdipapirer (læs: også andre typer end statsobligationer). Aktiemarkedet I BankNordiks seneste Markets Update skrev vi at vi ikke forventede at denne oktober måned ville blive ramt af forbandelsen i form af faldende kurser og voldsomme aktiedyk. Men ak, oktober måned var knap begyndt før trolden viste sig og markederne begyndte at bløde som var det udsmykningen til Halloween. Som månedens første dage skred frem var der ingen tegn på rationalitet eller opblødning, tværtimod. Markederne dykkede og aktiekurserne var pludselig langt fra de rekordniveauer der havde været hverdag gennem længere tid. Der blev ikke skelet til selskabernes ry og regnskabstal, men blot solgt ud med hidsig hånd og voldsomme tryk på salgsknappen. Vi stod noget forbløffede tilbage som tilskuere til dette blodbad, mens vi søgte efter en mening med denne nyopståede situation. Novo Nordisk faldt med 14,5 pct. fra toppen 1. oktober til bunden den 16. oktober. Vestas faldt med 3,1 pct. i samme periode, A.P. Møller Mærsk faldt med 16,6 pct., Danske Bank med 13,7 pct., Coloplast med,1 pct. og FLS med 11,7 pct. Blot for at nævne nogle få, for alle blev ramt og stormen blæste i hele verden. På de første 11 handelsdage havde det danske OMXC2 Cap pludseligt smidt 13,3 pct., det tyske DAX indeks var faldet med 12,2 pct. og det amerikanske S&P 5 var 6,9 pct. lavere end ved månedens begyndelse. Faldet kom pludseligt og voldsomt, præcist som den slags ofte gør. Men hvad var den udløsende faktor? Det tog nogle dage før der kom en form for konsensus om dette, og det ord der gik igen var vækstproblemer, eller nærmere et verdensomspændende tema om manglende vækst i verdensøkonomien. Samtidig var der markedsrygter om, at nogle af verdens største hedgefonde var blevet ramt på nogle gigantiske spekulative positioner i oliemarkedet, og at dette var medvirkende til et decideret sell off i aktiemarkedet. Ganske enkelt for at dække de opståede margin kald som den slags udløser. Siden finanskrisens afslutning, og de store fald der fulgte på aktiemarkedet i 29, er der gået snart 6 år med stigende aktiekurser, som ikke bare indhentede de tidligere toppe, men slog alle rekorder og bare buldrede derudaf i et tempo ikke set magen til på denne side af anden verdenskrig. I samme periode har væksten i verdens største økonomier været svag og skrøbelig, og bestemt ikke været det solide fundament for stigende aktiekurser som man kunne forvente var nødvendigt. I årene fra marts 29 til juni 214 er S&P 5 indekset steget med ca. 4,7 pct. hvert kvartal. En stigningstakt der er 5 gange højere end stigningen i det amerikanske BNP. Dette gab er så stort at det ikke er set magen til de sidste 7 år, og nu løb tålmodigheden tilsyneladende op. I 11 dage rasede markedet. Der var en vis grad af panik og mange investorer fik ondt i maven. Men som så ofte før er panik ikke en tilstand der giver grundlag for fornuftige beslutninger, og det skulle også vise sig at være tilfældet denne gang. Centralbankerne, med FED og ECB i spidsen, holdt deres retorik og beroligede markederne, og nu i de sidste dage og timer af oktober er kurserne tilbage hvor de kom fra. OMXC2 Cap er steget med mere end 14 pct. fra bunden den 16. oktober, det tyske DAX er steget ca. 1 pct. og S&P 5 er oppe i niveauerne omkring indeks 2. igen. Aktierne har rejst sig fra bundniveauet midt i måneden, hvor panikken og utrygheden havde raset i blot 16 kalenderdage, og fornuften har overtaget. Oktober 214 blev således endnu en oktober, hvor trolden viste sig, men den forsvandt hurtigt tilbage under broen. Når en langsigtet investeringsstrategi skal følges, så er det nærmest umuligt at ændre kurs på baggrund af store udsving der sker uden markante fundamentale ændringer i økonomiske nøgletal. Den lave og svage vækst som tilsyneladende var den udløsende faktor i dette kursfald, er ikke et nyt tema og således ikke noget der ændrer tilstanden for verdensøkonomien. Det er mere udtryk for en fornemmelse af hvad der føles rigtigt i makroøkonomiske sammenhæng. Har man som investor den holdning, at vækst i aktiekurser kun er muligt hvis der samtidig er en ligeså høj vækst i BNP, så havde man formentlig ikke ejet aktier i de seneste 6 år. Og det ville bestemt have været en stor fejl, da man ville være gået glip at en 2

3 kæmpe gevinst. Derfor holder vi i BankNordik kursen som er sat, og derfor var det bankens anbefaling gennem hele forløbet at holde sin strategi og følge sin investeringsprofil. Kort sagt, at lade være med at gå i panik. Figur 1: Kursudviklingen for aktiemarkederne, okt USA, S&P 5 Danmark, OMXC2 Oktober 214 Cap Tyskland, DAX Kildehenvisning: Bloomberg Nu hvor roen tilsyneladende har lagt sig, er det nemmere at fokusere på regnskaberne fra virksomhederne. Regnskaberne fra de store selskaber i USA fortæller ofte meget om hvordan tilstanden er, både internt i USA men også i verdensøkonomien, og det er værdifuld information. Regnskabssæsonen er stadig i fuld gang, men billedet er begyndt at tegne sig, og det ser heldigvis ganske pænt ud. Ca. 8 pct. af selskaberne viser en indtjening der er bedre end markedets forventninger, og ca. 6 pct. slår forventningerne for omsætning. Overordnet set udviser de 5 selskaber i USA en indtjeningsvækst på 8 pct. og en fremgang i omsætningen på 5,7 pct. Prissætningen for S&P 5 ligger omkring en P/E på,2, hvilket stadig er lidt højere end det 1 årige gennemsnit på 14,1, men på ingen måde risikabelt højt. For Europæiske virksomheder tegner der sig et billede her midt i regnskabssæsonen, på en indtjeningsvækst på hele 1,8 pct. mens det halter en del på omsætningen der viser en stigningstakst på, pct. Billedet kan dog sagtens gøres mere nuanceret, da selskaberne er eksponeret til store dele af verden og det ikke er lige nemt at få vækst alle steder. Meget peger i retning af, at den stærke dollar er et problem for mange af selskaberne, mens tilstanden for forretningen i Europa er noget blandet fra selskab til selskab, og Kina generelt er en mere positiv historie While challenges remain in the global economic recovery, the U.S. economy is an exception, showing signs of steady improvement. Corporate America is in good shape with strong balance sheets and employment trends continue to be positive. JPMorgan Chase (Oct. 14) North America continues to be a growth driver for the company, with Q1 revenues up 12%. NIKE (Sep. 25) 6, 5,9 Billedet af fremgangen i USA er således stadig intakt. Forbrugerne køber varer og virksomhedernes positive udtalelser 5,8 5,7 underbygger de nøgletal der viser at der er fremgang på den 5,6 amerikanske hjemmefront. Når luppen falder på Europa er der 5,5 dog ikke på samme måde et positivt billede alle vegne, og det 5,4 virker bestemt ikke som en overraskelse for selskaberne. Her Maj Maj Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Okt Okt skal det 3 16erindres 3 31 at der 29 i de seneste 3 31 kvartaler nærmest ikke har været vækst i Europas BNP: Q4 213, Q1 214 og Q2 214 viste BNP tal på,3 pct.,,2 pct. og, pct. så virksomhederne skal finde væksten ved at foretage tiltag såsom markedsføring og omkostningsbesparelser. there's no question that we need to improve our execution in many markets, especially our consumer marketing and commercial strategies. Although we could point to various markets, this was most prominent in Europe where we saw a continued challenging macroeconomic environment and also aggressive competitive pricing. Coca Cola (Oct. 21) Europe is slower, for sure. But I think most industrial companies haven't counted on Europe and Japan for much incremental growth. General Electric (Oct. 17) I think you're all very familiar with the fact that Europe is in fact slowing down, and we're seeing that across our businesses as well. Johnson & Johnson (Oct. 14) Et selskab som Nike, der producerer sportstøj, havde dog et utroligt flot kvartal i Europa. Det viser at forbrugerne trods alt ikke er gået helt i hi men godt kan finde pungen frem. Nike havde dog primært succes i det nordlige Europa og ikke i de økonomisk meget svage syd- og østeuropæiske lande. Her følger en række globale selskabers udtalelser om specifikke områder af deres forretning: De store selskabers hjemmemarked er typisk USA, og her er billedet overordnet set ganske positivt. I would say the U.S. is probably the best we've seen it since the financial crisis. When you look at rail loadings and things like that, you've got a decent and healthy U.S. market. General Electric (Oct. 17) First, Western Europe, where our incredible business momentum continued into the first quarter, with revenues up 25%; our revenue growth was broad-based with every key category and territory reporting double-digit growth. There is tremendous energy around the brand in Europe, with innovative products that are resonating with consumers. We saw strong results from both performance footwear and apparel, as well as in sportswear. NIKE (Sep. 25) Konsulentvirksomheden Accenture havde også et par positive ord om deres eksponering til Europa. 3

4 In Europe, despite an economic environment that continues to be difficult, we are performing very well in many of our largest countries, including France, Italy, Germany, and the United Kingdom. Accenture (Sep. 24) Kina er et stort og voksende marked, der er vigtigt for sundhedstilstanden for hele den globale økonomi. Væksten i den kinesiske økonomi har længe været på dagsordenen når analytikere skal bedømme aktieklimaet. BNP-væksten i Kina har været faldende i de seneste kvartaler. Væksten har været på 7,8 pct. (Q3 213) og 7,7 pct. (Q4 213). I de to seneste kvartaler var væksten i Kina blot 7,4 pct. (Q1 214) mens de seneste tal viste en lille stigning til 7,5 pct. (Q2 214). Disse niveauer er stadig ganske høje når alt tages i betragtning, og virksomhederne har da også ganske pæne ord med på vejen om deres forretning i Kina. Eksempelvis havde Kimberly-Clark der producerer Kleenex og bleer en flot vækst i Kina. China, again, 25% growth in the quarter, that's 45% compared to last year, so very strong growth. We're in 1 cities now. That was our goal, to be in 1 cities by the end of the year. So we've picked up distribution, which is part of it. We've done well in e-commerce, which is the fastest growing segment in China. Kimberly-Clark (Oct. 21) Giganten Apple har bestemt også fundet lykken i Kina. Den voksende middelklasse i Kina er forbrugere af vestlige goder i et omfang der nærmest ikke er set magen til i verdenshistorien. Det kræver at der investeres i landet, således at virksomhederne har en infrastruktur at sælge deres produkter igennem. Apples CEO Tim Cook sagde således i forbindelse med det seneste regnskab der viste rigtigt flotte salgstal for den nye iphone: And so when I look at China, I see an enormous market where there are more people graduating into the middle class than any nation on earth in history, and just an incredible market where people want the latest technology and products that we're providing. And so we're investing like crazy in the market. We're more than doubling our stores. We've got stores in Greater China today. We're going to be close to 4 stores in the next couple of years. We've expanded our online store to cover now 3 cities in China. The revenue results for Q4 were more than double the previous year. The App Store is growing. Chinese developers have now created, apps on the App Store. And so I see lots of very, very positive vectors there, and I couldn't be more excited. Apple (Oct. 2) Som svar på den let faldende vækst i kinesisk økonomi havde aluminiumsproducenten Alcoa denne kommentar. And frankly, I mean, China, Asia, they might be a little slower but still going very, very strong. Alcoa (Oct. 9) De andre større emner for tiden er den styrkede amerikanske dollarkurs, uroen i Ukraine og Rusland samt den faldende oliepris. Valutakursen på USD nævnes som negativt hos flere selskaber, og fortsætter tendensen vil det påvirke deres resultat også på længere sigt. To eksempler er IBMs CFO Martin Schroeter, og Johnson & Johnsons CFO Dominic Caruso: Finally, I want to spend a minute on the impact of currency. The dollar appreciated dramatically in the last several weeks of the quarter. And as you know, when the dollar appreciates broadly against other currency, it impacts our revenue and earnings. What is unusual about this is not just the sharp move, but the movements were nearly all in an unfavorable direction for our business profile. IBM (Oct. 17) We're not predicting the impact of currency movements, but to give you an idea of the potential impact on sales, if currency exchange rates were to remain where they were as of last week for the balance of the year then our sales growth rate would decrease by nearly 1.5%, reflecting the recent weakening of the euro and other currencies against the U.S. dollar. Johnson & Johnson (Oct. 14) I den seneste måned er der ikke ligeså mange historier om uroen i Ukraine. Der er afholdt valg og der er ikke længere daglige kamphandlinger. På den hjemlige front ved vi dog at krisen har været hård for Carlsberg, der kæmper med faldende salg og ledig kapacitet på bryggerierne. Andre store virksomheder har også valgt at udtale sig om deres situation i regionen. Her McDonalds der oplever et svært forretningsmiljø, mens YUM! Brands, der blandt andet har fastfoodkæderne, Pizza Hut og KFC ikke oplevede samme problemer: The fourth most significant impact on our third quarter earnings was a decline in Europe's company-operated margins, driven by Russia and Ukraine, due to the economic slowdown, decline in consumer sentiment, store closures and weakening currencies in these markets. In fact, these two countries accounted for substantially all of Europe's third quarter company-operated margin decline. McDonald s (Oct. 21) As you may know, we have nearly 14, restaurants in over 11 countries around the world. 91% of which are franchised. We're especially pleased with our continuous strength in emerging markets led by high-growth countries such as South 4

5 Africa and Russia. YUM! Brands (Oct. 8) De to udtalelser peger således i hver deres retning, og viser hvor forskelligt selskaberne kan opleve det samme marked. Vi mener dog ikke at der er tvivl om at Rusland er i krise rent økonomisk, og det bør ikke være her at selskaberne skal finde den højeste vækst i de kommende år. Men selv et land i krise kan åbenbart have en befolkning der har lyst til friturestegte kyllingevinger og pizza i ny og næ, ligesom der er lande og selskaber uden for EU, der nyder godt af at der er restriktioner på import fra EU. Dette indblik i virksomhedernes ve og vel på de forskellige fronter efterlader et overordnet ganske positivt indtryk. Forventningerne er høje, men det virker til at virksomhederne kan leve op til dette og stadig leverer tilfredsstillende resultater. Gør de ikke dette venter markedet med en hård straf, og det er kun på sin plads. Et eksempel er da det kæmpe medicinalselskab Sanofi, der er en stor konkurrent til Novo Nordisk, meldte om faldende salgsvækst i USA for deres vigtige insulinprodukt Lantus. Det kostede et fald i aktiekursen på 1,6 pct. på regnskabsdagen, og få timer senere var selskabets CEO fyret og den følgende dag faldt selskabets aktie med 6,3 pct. yderligere. Der må ikke være nogen slinger i valsen. Selskaberne skal vise at de kan følge den lagte kurs og skuffelser tages meget ilde op af markedet. November måned vil fortsat bestå af fokus på regnskaber. Der vil blive kigget på centralbankernes udtalelser og gransket nøgletal for at få en ide om fremgangens styrke. Selvfølgelig vil der underliggende være en uro på baggrund af de store fald markedet oplevede i starten af oktober, men en gentagelse virker ganske usandsynlig. Husk dog altid at være opmærksom på om din investeringsprofil er den rette: Fik du ondt i maven da kurserne faldt? Så er det måske nu du skal gennemgå din investeringsstrategi i forhold til om den trænger til en opdatering. Obligationsmarkedet Oktober her generelt budt på svagt faldende renter. Der har ikke været nogen afgørende nyheder at fokusere på, men i den første halvdel af måneden blev de finansielle markeder generelt ramt af en global vækstforskrækkelse (se ovenfor), og det betød nogle få dage med hastigt faldende renter midt på måneden. Disse rentefald er dog efterfølgende stort set gået i sig selv igen. Vækstforskrækkelsen kom efter en markant nedjustering af vækstforventningerne for Tyskland for både 214 og 2. Nedjusteringen kom fra den tyske regering og må derfor anses som valid, da der er meget langt mellem de regeringer der vil tale deres egen vækst ned. Den skuffende udvikling i Europas sædvanlige vækstlokomotiv er absolut bekymrende, men ikke overraskende. Med den generelt svage vækst i EU og med handelssanktionerne mod Rusland, er det natuligt at det presser den tyske økonomi. Der er dog fortsat forventninger om en positiv vækst (altså over -linjen og ikke recession), om end det bliver på et lavt niveau. I EU regner man i øjeblikket på de finanslovsforslag som de enkelte landes regeringer arbejder på og her skal man holde nøje øje med kommentarerne omkring Frankrig og Italien. De to lande lider fortsat under en svag økonomisk vækst og manglende evne og vilje til at gennemføre strukturelle reformer (se også i indledningen). Fra både IMF og Verdensbanken kommer der en lind strøm af opfordringer til de europæiske lande (læs Frankrig og Italien) om at få gang i de nødvendige reformer, men også opfordringer til stærke økonomier som den tyske om at stimulere økonomien. Det kan vel næppe overraske at disse opfordringer er blevet overhørt hos alle andre end modparten. Det vil sige at i Tyskland har de hørt at Frankrig skal få gang i reformerne, mens franskmændene har hørt at tyskerne skal bruge flere penge. Der er dog forlydender om, at der bliver arbejdet på en form for forståelse mellem Tyskland og Frankrig, hvor begge lande formentlig skal levere noget af det nødvendige. BankNordik forventer ikke en afgørende ændring i den politiske vilje til kompromis mellem de der tror på reformer kontra dem som vil have regeringerne til at sætte mere gang i væksten. Forventningen er overvejende at der ikke på kort sigt er de store ændringer i vækst og inflationsbilledet. Dette følger vi naturligvis op på i de kommende Markets Updates. I USA er der fortsat fornuftig fart på væksten, men der er dog få og små svaghedstegn. Til trods for en stærk fremgang i beskæftigelsen så er lønvæksten meget beskeden og det er klart en medvirkende årsag til at inflationsudviklingen i USA er ganske beskeden relativt til væksten. Den amerikanske centralbank har onsdag den 29. oktober meddelt at det store opkøbsprogram QE nu aftrappes helt. Dermed er vi nået til et nyt kapitel i den økonomiske historie. Det som venter FED er beslutningen om, hvad der skal ske med de utroligt mange obligationer der er blevet købt skal de stille og roligt have lov til at udløbe eller forventer FED at de skal sælge dem i markedet. Det er dog ikke en beslutning der skal eller vil blive taget det næste lange stykke tid. Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller. Obligationsmarkedet set gennem låntagerbriller byder nu igen på rigtigt gode konverteringsmuligheder. De nye 2,5 % 247 obligationer handles stadig over kurs 97,. Med det niveau må det friste mange låntagere med 4%-lån. Hen over sommeren har vi set en kraftig stigning i konverteringerne, og det er efterfølgende fortsat hen over efteråret. 5

6 BankNordik vil klart anbefale alle låntagere at se nærmere på muligheden. Hvis et 3-årigt lån er for langt, så er der 1- og 2-årige som måske kunne friste. Det er fortsat vigtigt ikke blot at fokusere på renten, når man som låntager skal vurdere, hvilken lånetype der er mest attraktiv. Omkostninger fylder mere og mere, og det er vigtigt at se på, hvordan de samlede omkostninger ser ud, frem for en ensidig fokusering på renten. Som altid gælder, at det ikke er muligt at finde lige præcist et lån som passer alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser. Valuta Siden sidst Den 2. oktober var der rentemøde i Den Europæiske Centralbank ECB. Forud for dette var der opbygget forventninger til, at der måske ville blive annonceret yderligere pengepolitiske lempelser, eventuelt gennem opkøb af statsobligationer. Det skete ikke, ligesom renten blev holdt uændret. Centralbankchef Draghi fastholdt dog sin vanlige bløde tone, som det har været tilfældet på de seneste pressekonferencer. Dermed signalerede han, at ECB er klar med flere tiltag, såfremt inflationen og væksten forbliver på de meget lave niveauer i en længere periode. Søndag den 26. oktober offentliggjorde ECB resultatet af den længe ventede stress-test af 13 banker i eurozonen. Selv om den viste at 25 banker skal polstre sig yderligere, hvoraf 13 allerede har gjort det, så blev testen alligevel modtaget positivt i de finansielle markeder. Det var frygtet at det ville se dårligere ud. Det har skabt en vis form for lettelse at banksystemet i eurozonen overordnet har det godt, på trods af den fortsat meget svage økonomiske vækst i eurolandene. Onsdag den 29. oktober kom så turen til den amerikanske centralbank FED, som offentliggjorde resultatet af sit 2 dages 899 rentemøde. Som ventet blev programmet for opkøb af 76 obligationer bragt til ophør, ligesom renten forblev uændret 19 (se ovenfor under Obligationer). Noget overraskende 88 var banken 74 til gengæld lidt mere høgeagtig i sin retorik end forventet. FED toner nu mere rent flag omkring den positive udvikling i amerikansk økonomi. Samtidig gjorde man det klart, at beslutnin gen om hvornår den første renteforhøjelse kommer, vil være afhængig af de økonomiske nøgletal i de kommende måneder Oktober Styrkelsen af USD er givetvis begyndt at skabe lidt bekymring hos FED, som i stil med ECB, kæmper for at få inflationen op på et acceptabelt niveau. Det hjælper en stærk valuta som bekendt ikke med til, ligesom det påvirker virksomhedernes konkurrenceevne (læs mere under Aktier). Indtil videre har FED dog valgt ikke direkte at adressere dette emne. I det hele taget er den meget lave inflation i de fleste økonomier den helt store hovedpine for mange centralbanker. Næsten desperat lemper og lemper de på pengepolitikken, og alligevel må de konstatere, at lige lidt hjælper det. Det er især de kraftigt faldende energi- og fødevarepriser, der er problemet. På det seneste har Sveriges Riksbank nedsat renten til nul på sit rentemøde den 28. oktober. Igen med henvisning til den meget lave inflation. Og helt aktuelt har den japanske centralbank annonceret markant forøget opkøb af obligationer (se ovenfor). Alle centralbanker ønsker sig åbenbart en svag valuta og gør flittigt brug af de pengepolitiske instrumenter for at få opfyldt det ønske. Var der nogen der nævnte ordet valutakrig? EUR USD I dagene efter ECB mødet faldt EUR/USD til 125, men som vi slog til lyd for i forrige udgave af Markets Update, så var krydset allerede på det tidspunkt så oversolgt, at det ville blive svært at presse det meget længere ned. Således viste det sig også at gå. EUR/USD har siden korrigeret opad på gevinsthjemtagning. Udfaldet af rentemødet i FED den 29. oktober har dog igen ført til en styrket USD, da investorerne tolker centralbankens udtalelser som om den første renteforhøjelse igen kan blive fremrykket. På kort sigt forventer BankNordik at niveauet omkring 125 i EUR/USD vil være bunden (altså niveauet omkring USD/DKK 595 vil være toppen), igen med henvisning til at krydset fortsat er kraftigt oversolgt. På længere sigt forventes den divergerende udvikling i renterne i USA og eurozonen at favorisere en stærkere USD. Figur 2: USD/DKK (6 mdr.) Maj Maj 3 Jun 16 Jun 3 Jul Jul GBP Glansen er gået en smule af Sankt Gertrud når talen falder på det engelske pund. Effekten fra det skotske valg i september er forduftet. Samtidig har der på det seneste været noget blan- Aug Aug 29 Sep Kildehenvisning: Bloomberg 6, Sep 3 Okt Okt 31 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 6

7 dede signaler fra nøgletallene om tilstanden i engelsk økonomi. Kombineret med at Bank of England så tillige har været ude at moderere tidligere bastante udtalelser om tidspunktet for den første renteforhøjelse, er det ganske naturligt at GBP er faldet noget tilbage fra toppen omkring 96 over for DKK. BankNordik vurderer at markedet fortsat er lidt for optimistisk i forhold til tidspunktet for den første renteforhøjelse fra Bank of England. På den baggrund forventer vi at GBP vil handle relativt stabilt i den kommende tid i intervallet over for DKK. NOK Den seneste tids kraftige fald i olieprisen har ramt den norske krone ganske hårdt. Investorerne frygter at de faldende olieindtægter vil føre til lavere investeringer i den for Norge så ekstremt vigtige olieindustri. Dermed er risikoen for faldende aktivitet i den samlede norske økonomi steget betydeligt. Det har helt naturligt kølnet interessen for NOK, som igennem oktober måned har tabt mere og mere terræn. Overraskende svage tal for detailsalget og stigning i arbejdsløsheden, som blev offentliggjort den 29. oktober, har øget det nedadgående pres på NOK, som nu er på det laveste over for DKK siden starten af juli måned. På kort sigt er det svært at se potentiale for en stærkere NOK. En forventet stabilisering af olieprisen giver basis for en lettere styrkelse af NOK på mellemlangt sigt. SEK Den svenske krone fik en hårdhændet behandling af investorerne efter at Riksbanken nedsatte renten til nul og nedjusterede den fremtidige rentebane ganske markant. Første renteforhøjelse projekteres nu til at komme i midten af 216. Ændringen skete med baggrund i den faldende inflation, samt udsigten til et fortsat nedadgående prispres. SEK/DKK er nu faldet til,8 det laveste i rundt regnet to år. Med de seneste tiltag fra Riksbanken signalerer man klart, at en svag SEK er ønskværdigt i bestræbelserne på at få inflationen op igen. Det er derfor svært at se noget væsentligt stigningspotentiale i det næste lange stykke tid. BankNordik forventer derfor en SEK som vil handle stabilt omkring det nuværende niveau, dog med risiko for en lille yderligere svækkelse på kort sigt. CHF Kombinationen af geopolitisk uro og nogle dages turbulens på de finansielle markeder har holdt CHF stærk igennem hele oktober måned. Bunden på 12 i EUR/CHF (CHF/DKK ca. 6,2) har dog ikke for alvor været udfordret, men omvendt er der heller ikke tegn på at CHF skal svækkes på kort sigt. Det lykkes altså fortsat for den schweiziske centralbank SNB at holde sin valuta inden for smertegrænsen. Skulle det komme til et forsøg på at sende CHF stærkere end 12 over for EUR vil SNB ikke tøve med at intervenere. JPY Bank of Japan vil uden tvivl fortsætte sin lempelige pengepolitik i en rum tid endnu, senest dokumenteret med forøgelsen af obligationsopkøb, da såvel de økonomiske nøgletal som udviklingen i inflationen lader en del tilbage at ønske. Det peger umiddelbart mod en fortsat svækkelse af JPY, som dog nok primært vil ske over for USD. Over for en svag EUR er det mere sandsynligt, at vi vil se en sidelæns bevægelse i de kommende måneder. Der er dog en joker i spil, som kan betyde at det kommer til en mere markant svækkelse af JPY, også over for EUR og dermed DKK. Det forventes at lovgivningen omkring porteføljevægtene i den store pensionsfond GPIF vil blive ændret i løbet af relativ kort tid, således at der skal investeres i flere udenlandske aktiver. Det vil give noget kapitaludstrømning, som kan svække JPY mere mærkbart, især hvis spekulativ kapital forsøger at udnytte den situation. 7

8 BankNordik Markets Update forventningsskema 31. oktober november 214 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente,2 I-traxx (Y5) 363,75 ECB refinansieringsrente,5 VIX 14,52 US Fed Funds,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 1-årig rente,86 USD/DKK 5,9262 Amerikansk 1-årig rente 2,34 EUR/DKK 7,445 Dansk 1-årig rente 1,11 GBP/DKK 9,4632 Dansk realkredit, 3,5 % 44 2,69 CHF/DKK 6,1724 Aktier: SEK/DKK,8475 OMXC2 (CAP) 81,9 NOK/DKK,8821 Dow Jones ,42 JPY/DKK 5,334 Nasdaq 4.566,14 EUR/CHF 1,265 EuroStoxx ,9 EUR/USD 1,2563 DAX 9.114,84 Symbolforklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 1 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 8

9 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 31. oktober 214. Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investeringsrådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen(DK) Arnfinnur Guðjónsson (FO) Trygvi H. Poulsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. marts 2015 Dårligt nyt er godt nyt Det gamle ordsprog intet nyt er godt nyt, som i øvrigt er af italiensk oprindelse Nessuna

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 19. december 2014 December har været en ganske interessant måned, med mindre man altså lever af at sælge olie. Overordnet set,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa

Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Sydbank Markets informerer august 2006 Investering Afmatning i USA skygger for opblomstring i Europa Eurolands økonomi er endelig kommet op i fart, men hæmmes af lav vækst i USA Hvert år sine udfordringer

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning

råvareproduktion styrker Emerging Markets i den globale afmatning Sydbank Markets informerer marts 28 Aktier nede i bølgedal stemningspilen for aktier peger lidt ned på den korte bane Fastforrentede lån giver god ly i uvejret lån med variabel rente er billigere, men

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere