BankNordik Markets Update

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BankNordik Markets Update"

Transkript

1 BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 3. november 214 Overordnet set, er det ikke BankNordiks vurdering, at der er sket nogen synderlige forandringer i forhold til den globale økonomi. Det globale opsving synes således intakt, selvom momentum, er fladet noget ud, og der ikke kan tales om et synkront globalt opsving. Mens USA fortsætter med at vise positiv momentum er luften gået ud af den europæiske økonomi og de finansielle markeder har reageret voldsomt på dette. Kina synes fortsat at være på et indledende stadie med hensyn til at komme op i vækstgear. Det er fortsat primært USA der trækker den globale vækst. Beige book fra FED, viser en økonomi i en moderat fremgang, og der ventes en vækst i størrelsesordenen 2,5 % til 3 %. Blandt de mest positive elementer er turisme. Turisme har de seneste år ydet et vigtigt og stigende bidrag til både aktivitet og en forbedring af den eksterne balance. Transportsektoren rapporterede også generelt om pæn vækst med begyndende kapacitetsproblemer på nogle områder. Det er bl.a. transport af olie og kul der belaster, men detailsektoren er også relativt optimistisk omkring udsigterne for julehandlen. Butikskæderne har tilsyneladende været sene til at bestille varer til julehandlen i år. Det har givet en ret høj transportaktivitet omkring september/oktober, hvilket er en måned senere end normalt. De seneste tal for forbrugertilliden tyder også på en grundlæggende optimisme i samfundet. University of Michigan (forbrugertillidsindeks) steg til det højeste niveau i 7 år, godt hjulpet af en faldende arbejdsløshed, stigende boligpriser og en faldende benzinpris. Det månedlige møde i FED viste, at man fastholder formuleringen om, at der vil gå considerable time inden den første amerikanske renteforhøjelse. Men som altid kan dette fortolkes på flere måder. Arbejdsmarkedet går bedre end tidligere og hvis den samlede økonomi går bedre, så rykker renteforhøjelsen nærmere. På den baggrund bliver BankNordiks overordnede anbefaling om overvægt af aktier således en gentagelse. Primært baseret på den amerikanske økonomi, tillagt en spirende fremdrift i Kina, fastholdes anbefalingen om overvægt af aktier i forhold til den neutrale porteføljesammensætning, både på kort sigt og på længere investeringshorisont. Anbefaling i forhold til den overordnede langsigtede porteføljesammensætning Aktier Obligationer Kontanter Overvægt Undervægt Neutral For mange investorer er det kommet som en stor overraskelse, at økonomien i Europa er i så dårlig forfatning som de seneste nøgletal peger på. Fra den tyske økonomi kom der i starten af måneden tal for udviklingen i industriproduktionen. Tallene viste at produktionen faldt med 4 % m/m (opgjort som månedlig udvikling). Det var det største månedsfald siden januar 29. Udviklingen opgjort som et tre måneders glidende gennemsnit, viste at industriproduktionen, lige som fabriksordrerne, er faldet siden maj og senest med,9 % opgjort som et glidende gennemsnit over 3 måneder i august. Den negative udvikling i de hårde data for industrien understøtter den faldende tendens, der længe har været i indkøbschefernes opfattelse af både den nuværende og fremtidige udvikling (PMI) for tysk industri. Indekset er faldet til 49,9 i september. Opbremsningen i industrien giver dystre udsigter for økonomien som helhed. Udviklingen skal ses i lyset af, at Tysklands største samhandelspartner, Frankrig, er på kanten af recession samtidig med, at Rusland/Ukraine-konflikten fortsat spreder usikkerhed i tyske virksomheder. Tyskland er et af de EU-lande, der er mest eksponeret over for udviklingen i Rusland. Tyske virksomheder har investeret meget i fabrikker i Østeuropa og Rusland, og i 213 havde tysk eksport til Rusland en værdi af EUR 43,4 mia. hvilket var mere end eksporten til Rusland fra Finland, de baltiske lande og de øvrige østeuropæiske lande tilsammen (EUR 42,5 mia.). BankNordik forventer en svag positiv vækst i Tyskland i 2. halvår, som bliver lavere end 1. halvår som helhed. Ydermere er der problemer med enigheden i EU omkring finanspolitikken. Senest har Frankrig sammen med Italien krævet øgede offentlige investeringer og dermed slækkelse af den finanspolitiske disciplin. Dette er noget som Tyskland er kraftig modstander af. Under mødet hos IMF blev det tydeligt, at fronterne er trukket hårdt op. Frankrig har erklæret, at landets budgetproblemer er Europas problem. Men Frankrig er meget langt fra at overholde aftaler om forbedringer af den strukturelle balance, hvor man netop tager højde for vækstmæssige problemer. Derfor vil den afgående EU-Kommission højst sandsynligt underkende det franske budgetforslag, som 1

2 en af sine sidste handlinger inden den tidligere franske socialistiske finansminister, Moscovici, overtager kommissærposten på området. Det er BankNordiks vurdering, at Europa samlet set går en udfordrende tid i møde, med en svagere end ventet økonomi og en stigende uenighed i EU. Alt er dog ikke helt sort. De seneste PMI tal for Eurozonen peger på en positiv vækst med en stigende tillid i industrien. På trods af de udfordringer der ligger ude i fremtiden, så er den europæiske økonomi ikke gået i stå selv om finansmarkederne i første halvdel af oktober agerede som om det var tilfældet. I Asien fortsætter Kina med at være det store vækstspørgsmål i den globale økonomi. Nøgletallene peger på en øget vækst og senest har det kinesiske statsråd peget på, at boligmarkedet skal stabiliseres for at understøtte forbruget. I seks år har Kina forsøgt at dæmpe et overophedet boligmarked, men med de faldende priser i den senere tid, er der risiko for en negativ spiral og det er dette de kinesiske myndigheder arbejder på at afmontere. I Japan fortsætter Abenomics, selv om IMF har været ude med riven overfor tiltagene, med kommentarer om at de tre pile mere indeholder luft end noget andet og ikke vil bringe landet ud af den langvarige krise. På månedens sidste dag annoncerede den japanske centralbank så at de øger opkøbet af værdipapirer fra JPY 6 7. mia. til nu JPY 8. mia. Samtidig åbnes for muligheden for at opkøbe forskellige typer af værdipapirer (læs: også andre typer end statsobligationer). Aktiemarkedet I BankNordiks seneste Markets Update skrev vi at vi ikke forventede at denne oktober måned ville blive ramt af forbandelsen i form af faldende kurser og voldsomme aktiedyk. Men ak, oktober måned var knap begyndt før trolden viste sig og markederne begyndte at bløde som var det udsmykningen til Halloween. Som månedens første dage skred frem var der ingen tegn på rationalitet eller opblødning, tværtimod. Markederne dykkede og aktiekurserne var pludselig langt fra de rekordniveauer der havde været hverdag gennem længere tid. Der blev ikke skelet til selskabernes ry og regnskabstal, men blot solgt ud med hidsig hånd og voldsomme tryk på salgsknappen. Vi stod noget forbløffede tilbage som tilskuere til dette blodbad, mens vi søgte efter en mening med denne nyopståede situation. Novo Nordisk faldt med 14,5 pct. fra toppen 1. oktober til bunden den 16. oktober. Vestas faldt med 3,1 pct. i samme periode, A.P. Møller Mærsk faldt med 16,6 pct., Danske Bank med 13,7 pct., Coloplast med,1 pct. og FLS med 11,7 pct. Blot for at nævne nogle få, for alle blev ramt og stormen blæste i hele verden. På de første 11 handelsdage havde det danske OMXC2 Cap pludseligt smidt 13,3 pct., det tyske DAX indeks var faldet med 12,2 pct. og det amerikanske S&P 5 var 6,9 pct. lavere end ved månedens begyndelse. Faldet kom pludseligt og voldsomt, præcist som den slags ofte gør. Men hvad var den udløsende faktor? Det tog nogle dage før der kom en form for konsensus om dette, og det ord der gik igen var vækstproblemer, eller nærmere et verdensomspændende tema om manglende vækst i verdensøkonomien. Samtidig var der markedsrygter om, at nogle af verdens største hedgefonde var blevet ramt på nogle gigantiske spekulative positioner i oliemarkedet, og at dette var medvirkende til et decideret sell off i aktiemarkedet. Ganske enkelt for at dække de opståede margin kald som den slags udløser. Siden finanskrisens afslutning, og de store fald der fulgte på aktiemarkedet i 29, er der gået snart 6 år med stigende aktiekurser, som ikke bare indhentede de tidligere toppe, men slog alle rekorder og bare buldrede derudaf i et tempo ikke set magen til på denne side af anden verdenskrig. I samme periode har væksten i verdens største økonomier været svag og skrøbelig, og bestemt ikke været det solide fundament for stigende aktiekurser som man kunne forvente var nødvendigt. I årene fra marts 29 til juni 214 er S&P 5 indekset steget med ca. 4,7 pct. hvert kvartal. En stigningstakt der er 5 gange højere end stigningen i det amerikanske BNP. Dette gab er så stort at det ikke er set magen til de sidste 7 år, og nu løb tålmodigheden tilsyneladende op. I 11 dage rasede markedet. Der var en vis grad af panik og mange investorer fik ondt i maven. Men som så ofte før er panik ikke en tilstand der giver grundlag for fornuftige beslutninger, og det skulle også vise sig at være tilfældet denne gang. Centralbankerne, med FED og ECB i spidsen, holdt deres retorik og beroligede markederne, og nu i de sidste dage og timer af oktober er kurserne tilbage hvor de kom fra. OMXC2 Cap er steget med mere end 14 pct. fra bunden den 16. oktober, det tyske DAX er steget ca. 1 pct. og S&P 5 er oppe i niveauerne omkring indeks 2. igen. Aktierne har rejst sig fra bundniveauet midt i måneden, hvor panikken og utrygheden havde raset i blot 16 kalenderdage, og fornuften har overtaget. Oktober 214 blev således endnu en oktober, hvor trolden viste sig, men den forsvandt hurtigt tilbage under broen. Når en langsigtet investeringsstrategi skal følges, så er det nærmest umuligt at ændre kurs på baggrund af store udsving der sker uden markante fundamentale ændringer i økonomiske nøgletal. Den lave og svage vækst som tilsyneladende var den udløsende faktor i dette kursfald, er ikke et nyt tema og således ikke noget der ændrer tilstanden for verdensøkonomien. Det er mere udtryk for en fornemmelse af hvad der føles rigtigt i makroøkonomiske sammenhæng. Har man som investor den holdning, at vækst i aktiekurser kun er muligt hvis der samtidig er en ligeså høj vækst i BNP, så havde man formentlig ikke ejet aktier i de seneste 6 år. Og det ville bestemt have været en stor fejl, da man ville være gået glip at en 2

3 kæmpe gevinst. Derfor holder vi i BankNordik kursen som er sat, og derfor var det bankens anbefaling gennem hele forløbet at holde sin strategi og følge sin investeringsprofil. Kort sagt, at lade være med at gå i panik. Figur 1: Kursudviklingen for aktiemarkederne, okt USA, S&P 5 Danmark, OMXC2 Oktober 214 Cap Tyskland, DAX Kildehenvisning: Bloomberg Nu hvor roen tilsyneladende har lagt sig, er det nemmere at fokusere på regnskaberne fra virksomhederne. Regnskaberne fra de store selskaber i USA fortæller ofte meget om hvordan tilstanden er, både internt i USA men også i verdensøkonomien, og det er værdifuld information. Regnskabssæsonen er stadig i fuld gang, men billedet er begyndt at tegne sig, og det ser heldigvis ganske pænt ud. Ca. 8 pct. af selskaberne viser en indtjening der er bedre end markedets forventninger, og ca. 6 pct. slår forventningerne for omsætning. Overordnet set udviser de 5 selskaber i USA en indtjeningsvækst på 8 pct. og en fremgang i omsætningen på 5,7 pct. Prissætningen for S&P 5 ligger omkring en P/E på,2, hvilket stadig er lidt højere end det 1 årige gennemsnit på 14,1, men på ingen måde risikabelt højt. For Europæiske virksomheder tegner der sig et billede her midt i regnskabssæsonen, på en indtjeningsvækst på hele 1,8 pct. mens det halter en del på omsætningen der viser en stigningstakst på, pct. Billedet kan dog sagtens gøres mere nuanceret, da selskaberne er eksponeret til store dele af verden og det ikke er lige nemt at få vækst alle steder. Meget peger i retning af, at den stærke dollar er et problem for mange af selskaberne, mens tilstanden for forretningen i Europa er noget blandet fra selskab til selskab, og Kina generelt er en mere positiv historie While challenges remain in the global economic recovery, the U.S. economy is an exception, showing signs of steady improvement. Corporate America is in good shape with strong balance sheets and employment trends continue to be positive. JPMorgan Chase (Oct. 14) North America continues to be a growth driver for the company, with Q1 revenues up 12%. NIKE (Sep. 25) 6, 5,9 Billedet af fremgangen i USA er således stadig intakt. Forbrugerne køber varer og virksomhedernes positive udtalelser 5,8 5,7 underbygger de nøgletal der viser at der er fremgang på den 5,6 amerikanske hjemmefront. Når luppen falder på Europa er der 5,5 dog ikke på samme måde et positivt billede alle vegne, og det 5,4 virker bestemt ikke som en overraskelse for selskaberne. Her Maj Maj Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sep Sep Okt Okt skal det 3 16erindres 3 31 at der 29 i de seneste 3 31 kvartaler nærmest ikke har været vækst i Europas BNP: Q4 213, Q1 214 og Q2 214 viste BNP tal på,3 pct.,,2 pct. og, pct. så virksomhederne skal finde væksten ved at foretage tiltag såsom markedsføring og omkostningsbesparelser. there's no question that we need to improve our execution in many markets, especially our consumer marketing and commercial strategies. Although we could point to various markets, this was most prominent in Europe where we saw a continued challenging macroeconomic environment and also aggressive competitive pricing. Coca Cola (Oct. 21) Europe is slower, for sure. But I think most industrial companies haven't counted on Europe and Japan for much incremental growth. General Electric (Oct. 17) I think you're all very familiar with the fact that Europe is in fact slowing down, and we're seeing that across our businesses as well. Johnson & Johnson (Oct. 14) Et selskab som Nike, der producerer sportstøj, havde dog et utroligt flot kvartal i Europa. Det viser at forbrugerne trods alt ikke er gået helt i hi men godt kan finde pungen frem. Nike havde dog primært succes i det nordlige Europa og ikke i de økonomisk meget svage syd- og østeuropæiske lande. Her følger en række globale selskabers udtalelser om specifikke områder af deres forretning: De store selskabers hjemmemarked er typisk USA, og her er billedet overordnet set ganske positivt. I would say the U.S. is probably the best we've seen it since the financial crisis. When you look at rail loadings and things like that, you've got a decent and healthy U.S. market. General Electric (Oct. 17) First, Western Europe, where our incredible business momentum continued into the first quarter, with revenues up 25%; our revenue growth was broad-based with every key category and territory reporting double-digit growth. There is tremendous energy around the brand in Europe, with innovative products that are resonating with consumers. We saw strong results from both performance footwear and apparel, as well as in sportswear. NIKE (Sep. 25) Konsulentvirksomheden Accenture havde også et par positive ord om deres eksponering til Europa. 3

4 In Europe, despite an economic environment that continues to be difficult, we are performing very well in many of our largest countries, including France, Italy, Germany, and the United Kingdom. Accenture (Sep. 24) Kina er et stort og voksende marked, der er vigtigt for sundhedstilstanden for hele den globale økonomi. Væksten i den kinesiske økonomi har længe været på dagsordenen når analytikere skal bedømme aktieklimaet. BNP-væksten i Kina har været faldende i de seneste kvartaler. Væksten har været på 7,8 pct. (Q3 213) og 7,7 pct. (Q4 213). I de to seneste kvartaler var væksten i Kina blot 7,4 pct. (Q1 214) mens de seneste tal viste en lille stigning til 7,5 pct. (Q2 214). Disse niveauer er stadig ganske høje når alt tages i betragtning, og virksomhederne har da også ganske pæne ord med på vejen om deres forretning i Kina. Eksempelvis havde Kimberly-Clark der producerer Kleenex og bleer en flot vækst i Kina. China, again, 25% growth in the quarter, that's 45% compared to last year, so very strong growth. We're in 1 cities now. That was our goal, to be in 1 cities by the end of the year. So we've picked up distribution, which is part of it. We've done well in e-commerce, which is the fastest growing segment in China. Kimberly-Clark (Oct. 21) Giganten Apple har bestemt også fundet lykken i Kina. Den voksende middelklasse i Kina er forbrugere af vestlige goder i et omfang der nærmest ikke er set magen til i verdenshistorien. Det kræver at der investeres i landet, således at virksomhederne har en infrastruktur at sælge deres produkter igennem. Apples CEO Tim Cook sagde således i forbindelse med det seneste regnskab der viste rigtigt flotte salgstal for den nye iphone: And so when I look at China, I see an enormous market where there are more people graduating into the middle class than any nation on earth in history, and just an incredible market where people want the latest technology and products that we're providing. And so we're investing like crazy in the market. We're more than doubling our stores. We've got stores in Greater China today. We're going to be close to 4 stores in the next couple of years. We've expanded our online store to cover now 3 cities in China. The revenue results for Q4 were more than double the previous year. The App Store is growing. Chinese developers have now created, apps on the App Store. And so I see lots of very, very positive vectors there, and I couldn't be more excited. Apple (Oct. 2) Som svar på den let faldende vækst i kinesisk økonomi havde aluminiumsproducenten Alcoa denne kommentar. And frankly, I mean, China, Asia, they might be a little slower but still going very, very strong. Alcoa (Oct. 9) De andre større emner for tiden er den styrkede amerikanske dollarkurs, uroen i Ukraine og Rusland samt den faldende oliepris. Valutakursen på USD nævnes som negativt hos flere selskaber, og fortsætter tendensen vil det påvirke deres resultat også på længere sigt. To eksempler er IBMs CFO Martin Schroeter, og Johnson & Johnsons CFO Dominic Caruso: Finally, I want to spend a minute on the impact of currency. The dollar appreciated dramatically in the last several weeks of the quarter. And as you know, when the dollar appreciates broadly against other currency, it impacts our revenue and earnings. What is unusual about this is not just the sharp move, but the movements were nearly all in an unfavorable direction for our business profile. IBM (Oct. 17) We're not predicting the impact of currency movements, but to give you an idea of the potential impact on sales, if currency exchange rates were to remain where they were as of last week for the balance of the year then our sales growth rate would decrease by nearly 1.5%, reflecting the recent weakening of the euro and other currencies against the U.S. dollar. Johnson & Johnson (Oct. 14) I den seneste måned er der ikke ligeså mange historier om uroen i Ukraine. Der er afholdt valg og der er ikke længere daglige kamphandlinger. På den hjemlige front ved vi dog at krisen har været hård for Carlsberg, der kæmper med faldende salg og ledig kapacitet på bryggerierne. Andre store virksomheder har også valgt at udtale sig om deres situation i regionen. Her McDonalds der oplever et svært forretningsmiljø, mens YUM! Brands, der blandt andet har fastfoodkæderne, Pizza Hut og KFC ikke oplevede samme problemer: The fourth most significant impact on our third quarter earnings was a decline in Europe's company-operated margins, driven by Russia and Ukraine, due to the economic slowdown, decline in consumer sentiment, store closures and weakening currencies in these markets. In fact, these two countries accounted for substantially all of Europe's third quarter company-operated margin decline. McDonald s (Oct. 21) As you may know, we have nearly 14, restaurants in over 11 countries around the world. 91% of which are franchised. We're especially pleased with our continuous strength in emerging markets led by high-growth countries such as South 4

5 Africa and Russia. YUM! Brands (Oct. 8) De to udtalelser peger således i hver deres retning, og viser hvor forskelligt selskaberne kan opleve det samme marked. Vi mener dog ikke at der er tvivl om at Rusland er i krise rent økonomisk, og det bør ikke være her at selskaberne skal finde den højeste vækst i de kommende år. Men selv et land i krise kan åbenbart have en befolkning der har lyst til friturestegte kyllingevinger og pizza i ny og næ, ligesom der er lande og selskaber uden for EU, der nyder godt af at der er restriktioner på import fra EU. Dette indblik i virksomhedernes ve og vel på de forskellige fronter efterlader et overordnet ganske positivt indtryk. Forventningerne er høje, men det virker til at virksomhederne kan leve op til dette og stadig leverer tilfredsstillende resultater. Gør de ikke dette venter markedet med en hård straf, og det er kun på sin plads. Et eksempel er da det kæmpe medicinalselskab Sanofi, der er en stor konkurrent til Novo Nordisk, meldte om faldende salgsvækst i USA for deres vigtige insulinprodukt Lantus. Det kostede et fald i aktiekursen på 1,6 pct. på regnskabsdagen, og få timer senere var selskabets CEO fyret og den følgende dag faldt selskabets aktie med 6,3 pct. yderligere. Der må ikke være nogen slinger i valsen. Selskaberne skal vise at de kan følge den lagte kurs og skuffelser tages meget ilde op af markedet. November måned vil fortsat bestå af fokus på regnskaber. Der vil blive kigget på centralbankernes udtalelser og gransket nøgletal for at få en ide om fremgangens styrke. Selvfølgelig vil der underliggende være en uro på baggrund af de store fald markedet oplevede i starten af oktober, men en gentagelse virker ganske usandsynlig. Husk dog altid at være opmærksom på om din investeringsprofil er den rette: Fik du ondt i maven da kurserne faldt? Så er det måske nu du skal gennemgå din investeringsstrategi i forhold til om den trænger til en opdatering. Obligationsmarkedet Oktober her generelt budt på svagt faldende renter. Der har ikke været nogen afgørende nyheder at fokusere på, men i den første halvdel af måneden blev de finansielle markeder generelt ramt af en global vækstforskrækkelse (se ovenfor), og det betød nogle få dage med hastigt faldende renter midt på måneden. Disse rentefald er dog efterfølgende stort set gået i sig selv igen. Vækstforskrækkelsen kom efter en markant nedjustering af vækstforventningerne for Tyskland for både 214 og 2. Nedjusteringen kom fra den tyske regering og må derfor anses som valid, da der er meget langt mellem de regeringer der vil tale deres egen vækst ned. Den skuffende udvikling i Europas sædvanlige vækstlokomotiv er absolut bekymrende, men ikke overraskende. Med den generelt svage vækst i EU og med handelssanktionerne mod Rusland, er det natuligt at det presser den tyske økonomi. Der er dog fortsat forventninger om en positiv vækst (altså over -linjen og ikke recession), om end det bliver på et lavt niveau. I EU regner man i øjeblikket på de finanslovsforslag som de enkelte landes regeringer arbejder på og her skal man holde nøje øje med kommentarerne omkring Frankrig og Italien. De to lande lider fortsat under en svag økonomisk vækst og manglende evne og vilje til at gennemføre strukturelle reformer (se også i indledningen). Fra både IMF og Verdensbanken kommer der en lind strøm af opfordringer til de europæiske lande (læs Frankrig og Italien) om at få gang i de nødvendige reformer, men også opfordringer til stærke økonomier som den tyske om at stimulere økonomien. Det kan vel næppe overraske at disse opfordringer er blevet overhørt hos alle andre end modparten. Det vil sige at i Tyskland har de hørt at Frankrig skal få gang i reformerne, mens franskmændene har hørt at tyskerne skal bruge flere penge. Der er dog forlydender om, at der bliver arbejdet på en form for forståelse mellem Tyskland og Frankrig, hvor begge lande formentlig skal levere noget af det nødvendige. BankNordik forventer ikke en afgørende ændring i den politiske vilje til kompromis mellem de der tror på reformer kontra dem som vil have regeringerne til at sætte mere gang i væksten. Forventningen er overvejende at der ikke på kort sigt er de store ændringer i vækst og inflationsbilledet. Dette følger vi naturligvis op på i de kommende Markets Updates. I USA er der fortsat fornuftig fart på væksten, men der er dog få og små svaghedstegn. Til trods for en stærk fremgang i beskæftigelsen så er lønvæksten meget beskeden og det er klart en medvirkende årsag til at inflationsudviklingen i USA er ganske beskeden relativt til væksten. Den amerikanske centralbank har onsdag den 29. oktober meddelt at det store opkøbsprogram QE nu aftrappes helt. Dermed er vi nået til et nyt kapitel i den økonomiske historie. Det som venter FED er beslutningen om, hvad der skal ske med de utroligt mange obligationer der er blevet købt skal de stille og roligt have lov til at udløbe eller forventer FED at de skal sælge dem i markedet. Det er dog ikke en beslutning der skal eller vil blive taget det næste lange stykke tid. Obligationsmarkedet set gennem låntager-briller. Obligationsmarkedet set gennem låntagerbriller byder nu igen på rigtigt gode konverteringsmuligheder. De nye 2,5 % 247 obligationer handles stadig over kurs 97,. Med det niveau må det friste mange låntagere med 4%-lån. Hen over sommeren har vi set en kraftig stigning i konverteringerne, og det er efterfølgende fortsat hen over efteråret. 5

6 BankNordik vil klart anbefale alle låntagere at se nærmere på muligheden. Hvis et 3-årigt lån er for langt, så er der 1- og 2-årige som måske kunne friste. Det er fortsat vigtigt ikke blot at fokusere på renten, når man som låntager skal vurdere, hvilken lånetype der er mest attraktiv. Omkostninger fylder mere og mere, og det er vigtigt at se på, hvordan de samlede omkostninger ser ud, frem for en ensidig fokusering på renten. Som altid gælder, at det ikke er muligt at finde lige præcist et lån som passer alle låntagere, så kontakt din rådgiver for at få gennemgået dine muligheder. BankNordik anbefaler som udgangspunkt altid kurssikring det gælder både ved hjemtagelser og indfrielser. Valuta Siden sidst Den 2. oktober var der rentemøde i Den Europæiske Centralbank ECB. Forud for dette var der opbygget forventninger til, at der måske ville blive annonceret yderligere pengepolitiske lempelser, eventuelt gennem opkøb af statsobligationer. Det skete ikke, ligesom renten blev holdt uændret. Centralbankchef Draghi fastholdt dog sin vanlige bløde tone, som det har været tilfældet på de seneste pressekonferencer. Dermed signalerede han, at ECB er klar med flere tiltag, såfremt inflationen og væksten forbliver på de meget lave niveauer i en længere periode. Søndag den 26. oktober offentliggjorde ECB resultatet af den længe ventede stress-test af 13 banker i eurozonen. Selv om den viste at 25 banker skal polstre sig yderligere, hvoraf 13 allerede har gjort det, så blev testen alligevel modtaget positivt i de finansielle markeder. Det var frygtet at det ville se dårligere ud. Det har skabt en vis form for lettelse at banksystemet i eurozonen overordnet har det godt, på trods af den fortsat meget svage økonomiske vækst i eurolandene. Onsdag den 29. oktober kom så turen til den amerikanske centralbank FED, som offentliggjorde resultatet af sit 2 dages 899 rentemøde. Som ventet blev programmet for opkøb af 76 obligationer bragt til ophør, ligesom renten forblev uændret 19 (se ovenfor under Obligationer). Noget overraskende 88 var banken 74 til gengæld lidt mere høgeagtig i sin retorik end forventet. FED toner nu mere rent flag omkring den positive udvikling i amerikansk økonomi. Samtidig gjorde man det klart, at beslutnin gen om hvornår den første renteforhøjelse kommer, vil være afhængig af de økonomiske nøgletal i de kommende måneder Oktober Styrkelsen af USD er givetvis begyndt at skabe lidt bekymring hos FED, som i stil med ECB, kæmper for at få inflationen op på et acceptabelt niveau. Det hjælper en stærk valuta som bekendt ikke med til, ligesom det påvirker virksomhedernes konkurrenceevne (læs mere under Aktier). Indtil videre har FED dog valgt ikke direkte at adressere dette emne. I det hele taget er den meget lave inflation i de fleste økonomier den helt store hovedpine for mange centralbanker. Næsten desperat lemper og lemper de på pengepolitikken, og alligevel må de konstatere, at lige lidt hjælper det. Det er især de kraftigt faldende energi- og fødevarepriser, der er problemet. På det seneste har Sveriges Riksbank nedsat renten til nul på sit rentemøde den 28. oktober. Igen med henvisning til den meget lave inflation. Og helt aktuelt har den japanske centralbank annonceret markant forøget opkøb af obligationer (se ovenfor). Alle centralbanker ønsker sig åbenbart en svag valuta og gør flittigt brug af de pengepolitiske instrumenter for at få opfyldt det ønske. Var der nogen der nævnte ordet valutakrig? EUR USD I dagene efter ECB mødet faldt EUR/USD til 125, men som vi slog til lyd for i forrige udgave af Markets Update, så var krydset allerede på det tidspunkt så oversolgt, at det ville blive svært at presse det meget længere ned. Således viste det sig også at gå. EUR/USD har siden korrigeret opad på gevinsthjemtagning. Udfaldet af rentemødet i FED den 29. oktober har dog igen ført til en styrket USD, da investorerne tolker centralbankens udtalelser som om den første renteforhøjelse igen kan blive fremrykket. På kort sigt forventer BankNordik at niveauet omkring 125 i EUR/USD vil være bunden (altså niveauet omkring USD/DKK 595 vil være toppen), igen med henvisning til at krydset fortsat er kraftigt oversolgt. På længere sigt forventes den divergerende udvikling i renterne i USA og eurozonen at favorisere en stærkere USD. Figur 2: USD/DKK (6 mdr.) Maj Maj 3 Jun 16 Jun 3 Jul Jul GBP Glansen er gået en smule af Sankt Gertrud når talen falder på det engelske pund. Effekten fra det skotske valg i september er forduftet. Samtidig har der på det seneste været noget blan- Aug Aug 29 Sep Kildehenvisning: Bloomberg 6, Sep 3 Okt Okt 31 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 6

7 dede signaler fra nøgletallene om tilstanden i engelsk økonomi. Kombineret med at Bank of England så tillige har været ude at moderere tidligere bastante udtalelser om tidspunktet for den første renteforhøjelse, er det ganske naturligt at GBP er faldet noget tilbage fra toppen omkring 96 over for DKK. BankNordik vurderer at markedet fortsat er lidt for optimistisk i forhold til tidspunktet for den første renteforhøjelse fra Bank of England. På den baggrund forventer vi at GBP vil handle relativt stabilt i den kommende tid i intervallet over for DKK. NOK Den seneste tids kraftige fald i olieprisen har ramt den norske krone ganske hårdt. Investorerne frygter at de faldende olieindtægter vil føre til lavere investeringer i den for Norge så ekstremt vigtige olieindustri. Dermed er risikoen for faldende aktivitet i den samlede norske økonomi steget betydeligt. Det har helt naturligt kølnet interessen for NOK, som igennem oktober måned har tabt mere og mere terræn. Overraskende svage tal for detailsalget og stigning i arbejdsløsheden, som blev offentliggjort den 29. oktober, har øget det nedadgående pres på NOK, som nu er på det laveste over for DKK siden starten af juli måned. På kort sigt er det svært at se potentiale for en stærkere NOK. En forventet stabilisering af olieprisen giver basis for en lettere styrkelse af NOK på mellemlangt sigt. SEK Den svenske krone fik en hårdhændet behandling af investorerne efter at Riksbanken nedsatte renten til nul og nedjusterede den fremtidige rentebane ganske markant. Første renteforhøjelse projekteres nu til at komme i midten af 216. Ændringen skete med baggrund i den faldende inflation, samt udsigten til et fortsat nedadgående prispres. SEK/DKK er nu faldet til,8 det laveste i rundt regnet to år. Med de seneste tiltag fra Riksbanken signalerer man klart, at en svag SEK er ønskværdigt i bestræbelserne på at få inflationen op igen. Det er derfor svært at se noget væsentligt stigningspotentiale i det næste lange stykke tid. BankNordik forventer derfor en SEK som vil handle stabilt omkring det nuværende niveau, dog med risiko for en lille yderligere svækkelse på kort sigt. CHF Kombinationen af geopolitisk uro og nogle dages turbulens på de finansielle markeder har holdt CHF stærk igennem hele oktober måned. Bunden på 12 i EUR/CHF (CHF/DKK ca. 6,2) har dog ikke for alvor været udfordret, men omvendt er der heller ikke tegn på at CHF skal svækkes på kort sigt. Det lykkes altså fortsat for den schweiziske centralbank SNB at holde sin valuta inden for smertegrænsen. Skulle det komme til et forsøg på at sende CHF stærkere end 12 over for EUR vil SNB ikke tøve med at intervenere. JPY Bank of Japan vil uden tvivl fortsætte sin lempelige pengepolitik i en rum tid endnu, senest dokumenteret med forøgelsen af obligationsopkøb, da såvel de økonomiske nøgletal som udviklingen i inflationen lader en del tilbage at ønske. Det peger umiddelbart mod en fortsat svækkelse af JPY, som dog nok primært vil ske over for USD. Over for en svag EUR er det mere sandsynligt, at vi vil se en sidelæns bevægelse i de kommende måneder. Der er dog en joker i spil, som kan betyde at det kommer til en mere markant svækkelse af JPY, også over for EUR og dermed DKK. Det forventes at lovgivningen omkring porteføljevægtene i den store pensionsfond GPIF vil blive ændret i løbet af relativ kort tid, således at der skal investeres i flere udenlandske aktiver. Det vil give noget kapitaludstrømning, som kan svække JPY mere mærkbart, især hvis spekulativ kapital forsøger at udnytte den situation. 7

8 BankNordik Markets Update forventningsskema 31. oktober november 214 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente,2 I-traxx (Y5) 363,75 ECB refinansieringsrente,5 VIX 14,52 US Fed Funds,25 è Lange renter: Valuta: Tysk 1-årig rente,86 USD/DKK 5,9262 Amerikansk 1-årig rente 2,34 EUR/DKK 7,445 Dansk 1-årig rente 1,11 GBP/DKK 9,4632 Dansk realkredit, 3,5 % 44 2,69 CHF/DKK 6,1724 Aktier: SEK/DKK,8475 OMXC2 (CAP) 81,9 NOK/DKK,8821 Dow Jones ,42 JPY/DKK 5,334 Nasdaq 4.566,14 EUR/CHF 1,265 EuroStoxx ,9 EUR/USD 1,2563 DAX 9.114,84 Symbolforklaring Ved ændring Aktier Overvægt Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Obligationer Kontanter Undervægt Neutral Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 1 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år. 8

9 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 31. oktober 214. Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør: Henrik Jensen (DK) Handel & Investeringsrådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen(DK) Arnfinnur Guðjónsson (FO) Trygvi H. Poulsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning: Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO)

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. september 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder September måned blev indledt med en række væsentlige be givenheder i forhold til den globale økonomi. Gældskrisen

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 31. oktober 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oktober har været præget af mere stilhed end de foregående måneder, og fokus er i stigende grad rettet på det

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update SOMMERUDGAVE 30. juli 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder I den seneste opdatering indledte vi med at slå fast, at BankNordik fortsat var positive i forhold

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering

Global krise. Verdensøkonomien styrer mod Double Dip. Makrokommentar 9. august 2011. Relaterede publikationer: Investering Makrokommentar 9. august 2011 Global krise Relaterede publikationer: Investering Verdensøkonomien styrer mod Double Dip Kreditvurderingsinstituttet S&P nedsatte fredag aften dansk tid USA s langsigtede

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 27. november 2014 BankNordiks syn på den globale økonomi er uændret. Det er fortsat vores vurdering, at det globale opsving er

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

BankNordik. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 2. oktober 2014

BankNordik. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 2. oktober 2014 5.5 5.4 BankNordik Apr 15 Apr 3 Maj 15 Maj 3 Jun 15 Jun 3 Jul 15 Jul 31 Aug 15 Aug 29 Sep 15 Sep 3 Markets Update 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder,6,4-5 -1-15 -2 2.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. juni 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Oven på den spirende uro på de finansielle markeder i slutningen af maj blev juni indledt med en vis mangel på retning

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 27. apríl 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Siden den seneste opdatering af BankNordik Markets Update, er der sket en hel del i de finansielle markeder, såvel

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter

Økonomisk overblik. Centralbanker og renter Senioranalytiker Anna Råman, anna@nykredit.dk, 44 55 48 22 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 79 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, 44 55 18 10 Økonomisk overblik Vi vurderer,

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere