Bilag 1. Grafer om etageboligbebyggelse samt række-, kæde- og dobbelthuse. Antal sider: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Grafer om etageboligbebyggelse samt række-, kæde- og dobbelthuse. Antal sider: 1"

Transkript

1 Bilag 1 Grafer om etageboligbebyggelse samt række-, kæde- og dobbelthuse Antal sider: 1 I

2 830 Etageboligbebyggelse i 1000 beboet af lejer 130 I 1000 beboet af ejer Springet i 2010 skyldes en ændring i indberetningen og strukturen i BBR-data Kilde: Statistikbanken.dk/BOL1, Statistikbanken.dk/BOL11 og Statistikbanken.dk/BOL Springet i 2010 skyldes en ændring i indberetningen og strukturen i BBR-data Den øverste graf er række-, kæde- og dobbelthuse Den nederste graf er etegeboligbebyggelse Kilde: Statistikbanken.dk/BOL1, Statistikbanken.dk/BOL11 og Statistikbanken.dk/BOL I 1000 uoplyste Række-, kæde- og dobbelthuse i 1000 beboet af lejer Springet i 2010 skyldes en ændring i indberetningen og strukturen i BBR-data Den øverste graf er etageboligbebyggelse Den nederste graf er række-, kæde- og dobbelthuse Kilde: Statistikbanken.dk/BOL1, Statistikbanken.dk/BOL11 og Statistikbanken.dk/BOL Springet i 2010 skyldes en ændring i indberetningen og strukturen i BBR-data Kilde: Statistikbanken.dk/BOL1, Statistikbanken.dk/BOL11 og Statistikbanken.dk/BOL101

3 Bilag 2 Fra Skats hjemmeside om grundskyld (Hentet fra skat.dk den 24/2 2013) Antal sider: 1 III

4 Grundskyld (kommunal ejendomsskat) Kontakt Borgerservice i din kommune, hvis du har spørgsmål om grundskyld (kommunal ejendomsskat), da det er kommunen, der opkræver grundskyld. Kommunen opkræver skatten på indbetalingskort eller over huslejen. Grundskylden for 2013 stiger højst 7 pct., med mindre din kommune har hævet grundskyldspromillen. Ny lov medfører, at grundskylden omberegnes for nogle ejendomme. Ud over grundskyld skal du også betale ejendomsværdiskat. Nogle ejendomme stiger mere end 7 procent i grundskyld Nogle ejendomme kan fra 2012 til 2013 stige mere i grundskyld end de 7 procent. Det er ikke en fejl, men et resultat af en ny lov i De ejendomme, der får en større stigning, har fra og med 2001 fået et nyt eller ændret fradrag for forbedringer. I samme periode er der sket en af følgende ændringer for ejendommen: Ændringer: Ændring i grundarealet (inklusive ny ejedom) Ændring i grundens anvendelse Ændring af planforhold for ejendommen Ændring af fordelingstal for ejerlejlighedsejendom Ændringen skyldes, at ejendomme i disse kategorier tidligere fik grundskylden beregnet ud fra en utilsigtet lav værdi, som betød en meget lav eller slet ingen grundskyld. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat retter op på dette. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Du betaler grundskyld ud fra din ejendoms grundværdi Har du fradrag for forbedringer på din ejendom, beregnes grundskylden af grundværdien minus fradrag for forbedringer. Udover grundskyld skal du også betale ejendomsværdiskat. Grundskatteloftværdi På din ejendomsskattebillet, som du får sendt fra kommunen, er den regulerede grundværdi kaldt "grundskatteloftværdi". Er grundskatteloftværdien større end grundværdien, er det grundværdien, du betaler grundskyld af.

5 Bilag 3 Salgsopstilling for Åboulevarden 55, 1. th, 8000 Aarhus C Antal sider: 5 V

6 danbolig Aarhus City M.P. Bruuns Gade Aarhus C Ring Fax Åboulevarden 55, 1. th, 8000 Aarhus C PERFEKT INDRETTET DELELEJLIGHED. KØKKENELEMENTER ÅRG 2012 Perfekt delelejlighed for to i midtbyen. Alt er indenfor gåafstand og turen til Universitetet klares fint med enten cykel eller en af de mange busforbindelser. Strøget, alt i indkøb, Aros Kunstmuseum og caféer og restauranter er i absolut nærhed. For foden af bygningen ligger den flotte og nyrenoverede Århus Å og det hyggelige grønne område, Mølleparken ligger lige på den anden side af åen. Indretningen byder på central entre med plads til alle rummene i lejligheden. Badeværelset er stort, og med gulvvarme(el), seperat brus og med vindue til det fri. Køkkenet er med nye hvide elementer fra år Køkkenet er hyggeligt og har stadig de oprindelige skabe bagest på væggen, hvide fliser over bordpladen og gråt vinyl på gulvet. Stue og soveværelse er to rigtigt gode og regulære rum. Der er højt til stukloftet og fra stuen godt kig til åen. Soveværelset har glat pudset loft.. KONTANTPRIS AREAL..... BOLIG......(BBR) ANTAL RUM.... TIL... BEBOELSE ETAGEPLACERING BYGGEÅR ALTAN JA Ejerforeningen råder over baggård med to parkeringspladser til brug for ejerforeningen efter "først til mølle" princippet. Hævet i baggården en stor terrasse. Ejerforeningen har på generalforsamlingen 2012 nedsat en arbejdsgruppe som skal undersøge udskiftning af taget mod at der på 6. sal indrettes nye lejligheder. En veldrevet ejendom og en lejlighed som er det perfekte forældrekøb i midtbyen. Sagsnr VIGTIG INFORMATION Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selvom det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. EJENDOMSMÆGLERENS OPLYSNING TIL PARTERNE Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andre: Ja X Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andet: Ja X Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller ansatte en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom: Ja Nej X jf. side 2

7 danbolig Aarhus City M.P. Bruuns Gade Aarhus C Ring Fax Adresse Åboulevarden 55, 1. th, 8000 Aarhus C Dato Sag nr Kontantpris Udbetaling Brutto md: Netto md: v/ 32,19 %. Matr.nr. 375d Århus Bygrunde Ejerl. nr. 4 Ejendomstype Ejerlejlighed Kommune Aarhus Ejendomsoplysninger Opført/ombygget år 1928 Zonestatus: Byzone Må benyttes til: Beboelse - ifølge: BBR-Ejermeddelelse Offentlig ejendomsværdi: heraf grundværdi: - pr.: Grundskatteloftværdi: Grundlag for ejendomsværdiskat: Bygningsarealer iflg.: BBR-Ejermeddelelse Tinglyst areal: 62 - heraf boligareal: 62 Areal iflg. BBR: 71 - heraf BBR-boligareal: 71 - heraf andre arealer: Antal fulde etager: 1 Antal etager inkl. kælder: 1,00 Sikkerhed til ejerforeningen kr.: i form af: 0,00 Forhøjelse af sikkerhed kr.: 0,00 i form af: Tinglyst fordelingstal: 7/100 Administrativt fordelingstal: Fællesudgifter fordeles efter: Fordelingstal Brugsret og fællesfaciliteter: Vaske og tørre rum, hvor de hver især koster 10 kr. Loftrum på loftet, er ca. 8 m^2 Tekniske oplysninger Ydermur: Røde mursten Tag: Tegl Vinduer: Træ, termoruder, ca. årg Ruder: Termoruder Gulv: Planker, vinyl og klinker Loft: Stuk og glat puds Opvarmningsform: Radiatorer, gulvvarme i badeværelse, el Antenne: Mulighed for Kabel-tv. Offentlige oplysninger Planforhold: Lokalpaln nr. 591 Vand: Offentligt vandværk Vej: Offentlig vej Kloak: Offentlig El: NRGI Olietank: Nej Lejeforhold: Ingen Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning: Fjernvarme , ,45 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger: 1 Indbygningsovn, 1 Køleskab. Side 2a

8 danbolig Aarhus City M.P. Bruuns Gade Aarhus C Ring Fax Adresse Åboulevarden 55, 1. th, 8000 Aarhus C Dato Sag nr Kontantpris Udbetaling Brutto md: Netto md: v/ 32,19 %. Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Der vil ikke blive udarbejdet tilstandsrapport. Elinstallationsrapport: Der vil ikke blive udarbejdet elinstallationsrapport. Energimærkning: Energimærkning pr er udarbejdet med energimærkningskarakteren C. Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut: Pengeinstitut: Forsikringsselskab: Andre: Ja Ja Ja Ja Hvilke: Nordeakredit Hvilke: Nordea Hvilke: TRYG Hvilke: Ejendomsavisen, Lokalavisen, boligmarkedet Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Se tingbogen/kommunalt oplysningsskema Dok om vinduer Vedtægter for ejerforening C Påtaleret: Århus Kommune, Trafik & vejeanlæg Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering: Forsikringer: Ja Ja Hvis ja, hvorfra: Hvis ja, hvorfra: Nordea Kredit, Nordea TRYG Annoncering: Ja Hvis ja, hvorfra: Ejendomsavisen, Boligmarkedet, Lokalavisen Andre ydelser: Nej Hvis ja, hvorfra: Forsikringsforhold Forsikringspræmien indgår i fællesudgiften. svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja, udvidet Forbehold: Afventer forsikringspolice Øvrige oplysninger Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Der er i det angivne afviklingsforløb af lån ikke taget højde for, at skatteværdien af renteudgifter, der overstiger kr. for enlige og kr. for ægtefæller, reduceres fra ca. 33 % til ca. 25 % i perioden fra 2012 til 2019 med 1 % pr. år som følge af skattereform Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse. Har ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller ansatte en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom Ja X Nej Hvis ja, hvilke: Serviceoplysninger Bybuslinier: Mange muligheder fra Vester Alle, Tordenskjoldsgade, Busgaden, Park Allé og Vesterbro Torv Afstand til indkøbsmuligheder: fra 50 meter: Bager, Magasin m.v. m.v. Afstand til Universitetet: meter Afstand til Handelshøjskolen: meter Side 2b

9 danbolig Aarhus City M.P. Bruuns Gade Aarhus C Ring Fax Adresse Åboulevarden 55, 1. th, 8000 Aarhus C Sag nr Dato Kontantpris Udbetaling Brutto/md Netto/md v/ 32,19%. Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Oplysning om brutto/netto udgift Prioritetsydelser 0, ,06 Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er Ejendomsskatter , ,09 forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag Fællesudgifter 8.640, ,00 af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Bruttoudgift 1. år , ,15 Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret kr Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et Fradrag (renter, bidrag, fradragskonto) 0, ,14 konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Fradrag i alt ,14 For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,19 % 0, ,60 Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og Ejendomsværdiskat 8.600, ,00 renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter op- Skat, overskud/underskud 1. år 8.600, ,60 rundet til nærmeste kvarte procent point. + Bruttoudgift 1. år , ,15 Særlige oplysninger om standardfinansieringen: Nettoudgift 1. år , ,55 Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantpris/udbetaling , ,00 Tinglysningsafgift af skøde, anslået , ,00 Ingen. Omkostninger til købers rådgiver(e) excl. berigtigelse, anslået 5.000, ,00 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Ejerpantebreve kr. Ialt Kontantbehovet er excl. omkostninger til købers rådgiver(e) , ,00 Afgiftspantebreve kr. Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkre- Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Optaget Rente 1. års Rest- ÅOP Saldo fra- Særlige over- Garantidittype i valuta Kont./pålyd. ydelse løbetid dragskonto tagelsesvilkår stillelse regulering Kontant- TotalKredit OA Obligation DKK 1,1153/ ,5 1,4 0,00 Nej 0 / / / / / Formular nr SEPTEMBER 2010 COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening Side 3

10 Bilag om finansiering danbolig Aarhus City M.P. Bruuns Gade Aarhus C Ring Fax Adresse Åboulevarden 55, 1. th, 8000 Aarhus C Sag nr Vilkår for køb ved finansieringsforslag v/kontantpris Udbetaling Brutto/md Netto/md v/ 32,19%. Finansieringsforslagets Årlige Omkostning i Procent, ÅOP 4,3 Kontantprisen er udbudsprisen Finansiering Prio. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato nr. 1 Nordea KreditOA NYT 2 Nordea Bank PA NYT Dato Restgæld 1. års 1. års 1. års Realkre- Garanti- Indfrielsesvilkår Afdrags- Optaget Rente ÅOP Terminer ydelse afdrag fradrag dittype stillelse vilkår i valuta Kont./pålyd. pr. år Obligatio Ja 2 mdr. til kreditoann DKK 3,0000 3, Privat Nej Når som helst Ann DKK 6,7000 7,2 4 Udbetaling I alt Finansiering fortsat Prio. Rest- Stiftelses/overtagelsesomk. nr. løbetid kontant 1 30,0 2 30, Saldo fradragskonto Kontantregulering Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Bemærkninger Renten gælder for Nordeas fordels+ kunder Finansieringens samlede afviklingsforløb og låneydelser Forkortelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto 32,19 v/% Afdragsvilkår v/ 32,19%. Afdragsvilkår Kontantpris/udbetaling , , Serie Serielån Tinglysningsafgift af skøde, anslået , , Stiftelses-/og overtagelsesomkostninger, Ann Annuitetslån anslået 0, , Mix Mixlån Omkostninger til købers rådgiver(e) excl , , Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrie lån I alt , ,00 Bemærkninger til finansieringen: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret: 32,19 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger kr. pr. person, hvilket der ikke er taget højde for. Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der heller ikke taget højde for i beregningen. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. Formular nr NOVEMBER 2012 COPYRIGHT DE Formularen er autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening

11 Bilag 4 Sammenligning af lån fra Nordeas hjemmeside Antal sider: 1 XI

12 Sammenlign lån Nordea anbefaler at du sikrer renten i mere end 1 år, når dit lån skal refinansieres. Det kan du fx gøre ved at skifte til F3 eller F5. Alternativt bør du overveje lån med fast rente. Her kan du sammenligne renter og ydelser på de forskellige låntyper. Oversigten er opdateret 14. december 2012Rentetilpasningslån - 30 års løbetid - regnet pr. 1. april Ydelse, kr. Kurs 1. april* Rente før skat efter skat F1 (med afvikling) 101,50 0, S1 (afdragsfrit i op til 30 år) 101,50 0, F3 (med afvikling) 0, S3 (afdragsfrit i op til 30 år) 0, F5 (med afvikling) 1, S5 (afdragsfrit i op til 30 år) 1, * Kurs regnet ud fra nuværende renteniveau, inkl. kursskæring på 0,2 kurspoint. Lån 1 mio. kr 30 års løbetid, skat 32,7%, bidrag F1/S1 afvikling/afdragsfrihed 0,85%/1,05%, bidrag F3-F5/S3-S5 afvikling/afdragsfrihed 0,75%/0,95% p.a. Lån med fast rente - regnet med kurser pr. opdateringsdatoen Ydelse, kr. Rente Kurs før skat efter skat Obligationslån 30 år med afvikling 3,0 98, Obligationslån 30 år og afdragsfrihed i 10 år 3,0 96, Obligationslån 30 år og afdragsfrihed i 30 år 5,0 lukket Stående obl.lån 10 år (afdragsfrit 10 år) 2,0 98, Lån 1 mio. kr 30 års løbetid, skat 32,7%, bidrag afvikling/afdragsfrihed 0,65%/0,85% p.a. Renteloft - Regnet med kurser pr. opdateringsdatoen Ydelse, kr. Rente Kurs før skat efter skat Loft 5% med afvikling 1,30 100, Loft 5% og afdragsfrihed i 10 år 1,30 100, Lån 1 mio. kr 30 års løbetid, skat 32,7%, bidrag afvikling/afdragsfrihed 0,65%/0,85% p.a.

13 Bilag 5 Rentesatser for Nordea Prioritet Boligkøb (Fremgik af nordea.dk den 31/ ) Antal sider: 1 XIII

14 Om Nordea Prioritet Boligkøb Nordea Prioritet, Boligkøb sikrer dig en lav rente og økonomisk fleksibilitet på lån i din ejendom. Du kan låne mere end 80% af boligens værdi (60% for fritidshuse), når du også har lån i Nordea Kredit. Få samme rente på dit indlån, som du betaler på udlån. Udnyt muligheden for at spare op til udlånsrente til at gøre dine renteudgifter mindre. Samme rentesats på indlån og lån. Mulighed for at låne til hele dit boligkøb incl. de udgifter der er forbundet hermed (købsomkostninger, advokat, flytning, istandsættelse). Mulighed for i en periode kun at betale renter på lånet. Fordel+ Renter for Nordea Prioritet Boligkøb Specifikation Rente Indlånsrente 6,70% Udlånsrente 6,70% Priser for Nordea Prioritet Specifikation Pris Bevillingsprovision 0,00% Etableringsomkostninger 3,800,00 kr. Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen. Eksempel på omkostninger ved et boliglån i Nordea med sikkerhed i 0-80% af ejendommens værdi. Ved et lån, hvor der udbetales kr. vil der med den nuværende variable debitorrente på 6,87 % skulle betales kr. tilbage pr. kvartal i 20 år. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) på lånet er 7,35 %. Samlet set betales der kr. tilbage til Nordea. I lånets hovedstol på kr. indgår kr. i oprettelsesomkostninger.

Kirkevej 44, 8732 Hovedgård

Kirkevej 44, 8732 Hovedgård danbolig Horsens 87 Horsens Kirkevej 44, 8732 Hovedgård LANDSBYIDYL I ØRRIDSLEV GAMLE SKOLE Idyllisk pudset ejendom med bindingsværk fra 1862 beliggende i hyggeligt miljø i landsby tæt ved Hovedgård med

Læs mere

Salgsopstilling. Thobo-Carlsen & Partnere A/S Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo.

Salgsopstilling. Thobo-Carlsen & Partnere A/S Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo. Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo.dk Salgsopstilling Adresse Klostervej 28E, st. th., K03-0, 5000 Odense C Sag nr. 07535703 Dato 30. august 2011 Beskrivelse

Læs mere

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær. Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.dk Salgsopstilling Dato 5. november 2012 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer

Læs mere

Salgsopstilling. Thobo-Carlsen & Partnere A/S Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo.

Salgsopstilling. Thobo-Carlsen & Partnere A/S Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo. Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo.dk Salgsopstilling Adresse Kongensgade 69E, 1. tv., T06-1, 5000 Odense C Sag nr. 07534403 Dato 30. august 2011 Beskrivelse

Læs mere

FANTASTISK LEJLIGHED I 2 PLAN

FANTASTISK LEJLIGHED I 2 PLAN Salgsopstilling Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-29 Hellerup Telefon 7 15 9 7 - Fax 7 15 67 7 Adresse Naboløs 4, 2., 126 København K Dato 14-4-214 Beskrivelse FANTASTISK LEJLIGHED I 2 PLAN Unik lejlighed

Læs mere

UNIKT FRITIDSHUS. En virkelig dejlig ejendom. Salgsopstilling

UNIKT FRITIDSHUS. En virkelig dejlig ejendom. Salgsopstilling Salgsopstilling Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-9 Hellerup Telefon 7 15 9 7 - Fax 7 15 67 7 Adresse Sandagerhusvej 1, Saunte, 31 Hornbæk Dato -6-14 Beskrivelse UNIKT FRITIDSHUS Tilbehør Det er aftalt,

Læs mere

2Vér-Elevator, stor altan og tagterrasse

2Vér-Elevator, stor altan og tagterrasse 2Vér-Elevator, stor altan og tagterrasse Harsdorffsvej 11, 3. Dørlejl. 20, 1874 Frederiksberg C RobinHus Mægleren! Statsautoriseret Ejendomsmægler. Fast salær kr. 34.995,- inkl. moms uanset din boligs

Læs mere

Udlejet - God og overskuelig investering Sags nr. 4000-650

Udlejet - God og overskuelig investering Sags nr. 4000-650 Udlejet - God og overskuelig investering Sags nr. 4000-650 Eget Bo 55, 1.tv. 4000 Roskilde Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Salgsopstilling. Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-2900 Hellerup Telefon 70 15 90 07 - Fax 70 15 67 07 E-mail: email@danskboligformidling.

Salgsopstilling. Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-2900 Hellerup Telefon 70 15 90 07 - Fax 70 15 67 07 E-mail: email@danskboligformidling. Salgsopstilling Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-29 Hellerup Telefon 7 15 9 7 - Fax 7 15 67 7 Adresse Østre Alle 71A, 325 Gilleleje Dato 14-4-214 Beskrivelse Fantastisk charmerende ejendom med tinglyst

Læs mere

Dato 19-08-2013. Sag nr. HF3086

Dato 19-08-2013. Sag nr. HF3086 Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen AS Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer MDE Storegade 41* 956 Hadsund Tlf. 98 57 57 77 * Fax. 98 57 57 2 E-mail: hadsund@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk Adresse

Læs mere

Stort badeværelse og 2 skønne altaner.

Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Dalføret 11, 01. TH. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Tættere vandet kommer du ikke tørskoet!

Tættere vandet kommer du ikke tørskoet! Tættere vandet kommer du ikke tørskoet! Søfronten 35, 01., TH., 4736 Karrebæksminde Hvis du er på udsigt efter det unikke - den helt igennem sofistiskerede og stilrene ejerlejlighed - beliggende i et intimt

Læs mere

Pæn 2 værelses m/flot nyt bad

Pæn 2 værelses m/flot nyt bad Pæn 2 værelses mflot nyt bad Gårdfæstevej 1 2. Th., 2300 København S RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke på trygheden

Læs mere

Lækker lejlighed med stor altan, 101 kvm., i hjertet af Valby Sags nr. 122-4162

Lækker lejlighed med stor altan, 101 kvm., i hjertet af Valby Sags nr. 122-4162 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Lækker lejlighed med stor altan, 101 kvm., i hjertet af Valby Sags nr. 122-4162 Ved Ovnhallen 3, 2. 2500 Valby Ejendomsmæglerens

Læs mere

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær. Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.dk Salgsopstilling Adresse Mølle Alle 14, 2. th., 2500 Valby Sag nr. 20110236 Dato 13. marts 2012 Tilbehør

Læs mere

Nyistandsat byhus centralt i Korsør

Nyistandsat byhus centralt i Korsør Nyistandsat byhus centralt i Korsør Baggade 53, 422 Korsør Nyistandsat byhus beliggende midt i Korsør Centrum. Du har gå-afstand til byen med hyggelig gå-gade og godt udvalg af forskellige butikker, gode

Læs mere

2 skønne altaner til attraktiv 2 værelses lejlighed Sags nr. 111P561

2 skønne altaner til attraktiv 2 værelses lejlighed Sags nr. 111P561 Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk 2 skønne altaner til attraktiv 2 værelses lejlighed Spaniensgade 21, 04.TH. 2300 København S

Læs mere

Salgsopstilling. Thobo-Carlsen & Partnere A/S Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo.

Salgsopstilling. Thobo-Carlsen & Partnere A/S Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo. Hunderupvej 116, 5230 Odense M Tlf.: 66139200, Fax.: 66130112 info@thobo.dk - www.thobo.dk Salgsopstilling Adresse Klostervej 28F, 2. tv., K02-2, 5000 Odense C Sag nr. 10510103 Dato 18. august 2011 Beskrivelse

Læs mere

Skøn lejlighed i centrum - Beliggende i rolige omgivelser Sags nr. 4000-393

Skøn lejlighed i centrum - Beliggende i rolige omgivelser Sags nr. 4000-393 Skøn lejlighed i centrum - Beliggende i rolige omgivelser Sags nr. 4000-393 Blågårdsstræde 4, 1.tv. 4000 Roskilde Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

3 værelses lejlighed - kan overtages hurtigt Sags nr. 4000-807

3 værelses lejlighed - kan overtages hurtigt Sags nr. 4000-807 3 værelses lejlighed - kan overtages hurtigt Sags nr. 4000-807 Ejboparken 25, st.th. 4000 Roskilde Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

SJÆLDEN UDBUDT LIEBHAVERLEJLIGHED VED GAMMEL STRAND

SJÆLDEN UDBUDT LIEBHAVERLEJLIGHED VED GAMMEL STRAND Salgsopstilling Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-29 Hellerup Telefon 7 15 9 7 - Fax 7 15 67 7 Adresse Snaregade 8, 3., 125 København K Dato 12-5-214 Beskrivelse SJÆLDEN UDBUDT LIEBHAVERLEJLIGHED VED

Læs mere

Høng centrum - Ejerlejlighed midt i byen på 84 kvm.

Høng centrum - Ejerlejlighed midt i byen på 84 kvm. vcarsten Nordbo Adresse Hovedgaden 34, 02. Dørlejl. 4, 4270 Høng Kontantpris 485.000 Udbetaling 25.000 Brutto pr. md. 2.986 Netto pr. md. 2.999 v31,01 Beskrivelse: Høng centrum - Ejerlejlighed midt i byen

Læs mere

Rekrea Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - Fax 75 21 05 33 - CVR nr. 27 61 05 01

Rekrea Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - Fax 75 21 05 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Torvet 4-68 Varde Telefon 75 22 19 33 - Fax 75 21 5 33 - CVR nr. 27 61 5 1 Salgsopstilling Adresse Nikolaikirkestræde 3, 68 Varde Sag nr. 68238 Beskrivelse For god ordens skyld gør vi dig opmærksom på,

Læs mere

Gennemrenoveret og indflytningsklar lejlighed Sags nr. 14052

Gennemrenoveret og indflytningsklar lejlighed Sags nr. 14052 Gennemrenoveret og indflytningsklar lejlighed Sags nr. 14052 Vangede Bygade 78, 1.TV. 2820 Gentofte Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Gennemrenoveret 5 værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4137

Gennemrenoveret 5 værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4137 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Gennemrenoveret 5 værelses lejlighed med central beliggenhed Sags nr. 122-4137 Markskellet 2, 3.TH. 2720 Vanløse Ejendomsmæglerens

Læs mere

Indflytningsklar 3Ver med alrum og lækker solrig udsigtsaltan Sags nr. 122-4172

Indflytningsklar 3Ver med alrum og lækker solrig udsigtsaltan Sags nr. 122-4172 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Indflytningsklar 3Ver med alrum og lækker solrig udsigtsaltan Sags nr. 122-4172 Frederiksvej 43, 3.TH. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Godt begynderhus midt i byen

Godt begynderhus midt i byen Godt begynderhus midt i byen Møllevej 17B, 363 Jægerspris Hele 3 værelser og en kæmpe stue! Midt i Jægerspris by i gåafstand til alt. Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris...............

Læs mere

Lækkert indflytningsklart rækkehus(ejerlejl.) med stor solrig terrasse! Sags nr. 122-4174

Lækkert indflytningsklart rækkehus(ejerlejl.) med stor solrig terrasse! Sags nr. 122-4174 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Lækkert indflytningsklart rækkehus(ejerlejl.) med stor solrig terrasse! Sags nr. 122-4174 Ahornskellet 28, ST. 2000

Læs mere

Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg

Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg Håndværker tilbud i Hårby ved Skanderborg Hårby Bygade 31 Hårby 8660 Skanderborg Sags nr. 201349 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Godt håndværkertilbud med gode muligheder! Sags nr. 122-4096

Godt håndværkertilbud med gode muligheder! Sags nr. 122-4096 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Godt håndværkertilbud med gode muligheder! Sags nr. 122-4096 Ågade 98, st.th. 2200 København N Ejendomsmæglerens oplysning

Læs mere