Aage Staffe Indtryk Burma Myanmar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage Staffe. 1996 Indtryk Burma Myanmar 2012"

Transkript

1 Aage Staffe 1996 Indtryk Burma Myanmar 2012

2 1996 Indtryk Burma Myanmar Aage Staffe og Forlaget Ådalen Tryk: Linde Tryk, Århus Udgivet af: Forlaget Ådalen Søsvinget Egå Tlf ISBN VELUX FONDENS støtte er ydet under Fondens fundatsbestemmelser, der giver mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget og forfatteren alene. 2

3 Af samme forfatter: En smededreng går til modstand. Åndssvag? tilladt? Hvordan? 1985 Indtryk Bangladesh 2012; I Livet i Danmark ; II Livet i Danmark ; III Livet i Danmark ; Vagabond i Europas ruiner ung af alder gammel af sind; Isvintre før og nu; Rejser bag Jerntæppet i Den Kolde Krigs første år Fred Terror Krig Tyskland Europa Besættelsestidens historie I - VI. Bind 1: Besættelsestidens historie I. Bind 2: Besættelsestidens historie II Bind 3: Besættelsestidens historie III Bind 4: Besættelsestidens historie IV Bind 5: Besættelsestidens historie V. Krigens sidste dage. Bind 6: Besættelsestidens historie VI. Krigen efter krigen. Bind 7: Gentager historien sig. Fred og sikkerhed. Bind 8: Ikke -Vold; Civil Ulydighed; Mål - Midler - Metoder Reaktioner. For enkelte illustrationer har det været umuligt at finde frem til den rette ophavretsindehaver. Såfremt ophavsretten er krænket, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav vil selvfølgelig blive honoreret, som tilladelse i forvejen var indhentet. 3

4 Forord Rammerne for denne bog udelukker på forhånd en detaljeret beskrivelse af Burmas skæbne. Af hensyn til forståelsen indeholder kapitel 1 en kortfattet oversigt = orientering om landets beliggenhed størrelse befolkning terræn erhverv religion historie og styreform efter Anden Verdenskrig. I de følgende kapitler beskriver vi de indtryk, vi fik på vor vej rundt ad den rute, som militærjuntaen havde bestemt, for i sidste kapitel stadig i en kort oversigtsform at komprimere udviklingen til Jeg har prioteret befolkningens levevis (de sociale forhold) højt, og bruger derfor en form for skabelon således, at vi pø om pø får nuancerne med. Fra de tilgængelige medier havde vi en fornemmelse af de rådende forhold, men valgte ved selvsyn at danne os vor egen mening. Begge er vi vokset op under den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 45 og har derfor også på vor krop oplevet den svindel og humbug, der herskede og har hersket lige siden; vi har oplevet propagandaens virkninger på ret så mange holdningsløse, der bare laller derudad nynnende: Lille mis på vejen dér hvis er du? Jeg er sku min egen! Ret mange mere eller mindre officielle og gennemskuelige faktorer har haft og stadig har indflydelse på det burmesiske folks undertrykkelse. Udsigten til at få et demokrati i nærmeste fremtid kvalitativt sammenligneligt med den vestlige verdens kan man håbe på dog med nogen skepsis. Burmas fremtid afhænger ikke kun af folkets egen indsats eller kamp for frihed og menneskerettigheder, men også af supermagternes indbyrdes magtkampe (Realpolitik udmøntet i Den kolde krig inkl. Jerntæppe og Bambustæppe) privatkapitalistiske interesser som varierer fra monopolers grådige samvittighedsløse udnyttelse til kriminalitet i skikkelse af narkotikahandel. Vi havde dengang og har også i dag stadig mange ubesvarede spørgsmål. Var en fattig, venlig, hjælpsom, smilende og tolerant befolknings adfærd en følge af dens religion buddhismen? Var deres afsky og undladelse for brug af vold konsekvensen af deres tro og dermed en forklaring på militærdiktaturets undertrykkelse i årtier? Var befolkningens reaktionsmønster under diktaturets voldshandlinger sammenlignelig med den danske våbenløse befolknings oprør med generalstrejker under den tyske besættelse? Er det muligt at styrte et diktatur med Ikke Vold = Civil ulydighed? Hvis det lykkes at styrte diktaturet, kan vi så med en vis sikkerhed forvente, at nye korrupte politikere får magt? Der er jo en del eksempler på dette. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1 6 Tropisk klima 7 Befolkning 8 Befolkningens etniske fordeling 8 Kapitel 2 15 Fredelige demonstranter myrdes 15 Rejseforberedelser Buddhismen 19 Vor videre færd 22 De første Indtryk 22 Et uimodståeligt tilbud 25 Vor rejserute 26 Indtryk fra Rangoon 27 Kapitel 3 57 På vej mod Mandalay 57 Burmavejen 58 For forståelsens skyld 58 Dødens Jernbane 59 Shwemawdaw Pagoden 62 Kysik Pun statuen 63 Trafikforhold 64 Kapitel 4 57 Indtryk på vejen til Mandalay 57 Mandalay 74 Kapitel 5 79 Indtryk på vejen til Inle Lake 79 På vej op i bjergene (Kawlar) 79 Kapitel 6 93 Bort fra hovedvejene 93 Kapitel Inle Lake Det flydende marked 103 Kanalrundfart 109 Kapitel Eksport, Erhverv, Plejehjem 113 Jordskælv 113 Artisteri losning af teaktræ 114 Kapitel Fra Den gyldne Trekant til Shanfolket 125 Jade 126 Lang halsede kvinder 127 Krigenes omkostninger: 127 Risdyrkning 133 Kapitel Bagan Buddhismens Centrum 139 Kapitel Frihedskamp Sanktionspolitik Realpolitik Omkostninger Fortid Burmas Fremtid 148 De sidste års hændelser 148 Er der lys forude? 148 Interesser? Indflydelse? 148 Stormagternes realpolitik 150 Diktaturets omkostninger 152 Dræbte og invaliderede 152 Er der håb trods alt? 155 Gandhi og freden i München 157 Stikordsregister 170 Kilder 171 5

6 Kapitel 1 Burmas beliggenhed? Landet er en forbundsstat eller union i Sydøstasien med grænser mod Bangladesh og Indien i vest, Kina i nordøst, Laos i øst og Thailand i sydøst. Landet har over km kystlinie mod Andamanhavet og Bengalske bugt. Det ligger kun lidt nord for Ækvator. Terræn Arealet udgør km 2 lidt mere end 15 gange Danmark. Størstedelen af landet består af bjergfyldte og bakkede områder, som er udløbere fra Himalaya. 15 % er opdyrket 40 % er skov. Største flod er den lange Irrawaddy med den frugtbare slette ved Mandalay. 6

7 Klima: Tropisk klima har aldrig frost. Det tropiske klimabælte inddeles i kalmebæltet ved Ækvator med skiftende, svage vinde og det nordlige og sydlige passatbælte henholdsvis nord og syd for kalmebæltet. I kalmebæltet er alle måneder stort set lige varme, C med døgnudsving på 5 8 C og regn året rundt. Plantebæltet i kalmebæltet kaldes regnskov. Passatbælterne har regntid om sommeren og tørtid om vinteren. I passatbæltet kendetegnes plantebæltet af savanne, store landstrækninger bevokset med græsser og med en spredt bevoksning af buskadser og træer. Tropiske orkaner lever af havet. Tropiske orkaner starter deres tilværelse over et varmt hav, omkring C varmt. Hovedenergikilden til tropiske orkaner stammer fra fordampning fra havoverfladen. Energien tilføres orkanen ved frigørelse af varme i forbindelse med skydannelse. Fordampningen skal være kraftig fra havoverfladen for at få dannet en tropisk orkan og dette sker kun, når vandtemperaturen er høj. Derudover kræves den afbøjende kraft der påvirker alle ting, der bevæger sig på en roterende Jord (corioliskraften). De tropiske orkaner opstår derfor kun mellem de subtropiske højtryk og ca. 5 fra Ækvator, da havet her er tilstrækkeligt varmt og afbøjningskraften er tilstede. Naturkatastrofer I 2008 gjorde Cyklonen Nargis sit indtog og især Irrawaddy-deltaet var hårdt ramt, da deltaet ligger lavt i forhold til havets overflade. Juntaen nægtede internationale hjælpeorganisationer adgang til området, til trods for at de ikke selv havde de fornødne midler til at håndtere situationen. Igen så en hel verden til uden at foretage sig noget. Berørt af naturkatastrofer: pr. mio. indb. (2008) Jordskælv Torsdag d. 24. marts 2011 blev Shanstaten ramt af et jordskælv, der målte 6,8 på Richterskalaen. Shanstaten ligger i det østlige Burma nær Laos og Thailand. De største ødelæggelser fandt sted i byen Tarlay. 7

8 Den burmesiske regering har bekræftet, at der var over 70 dødsofre og mere end 100 sårede. I følge TV- og radiostationen Democratic Voice of Burma er tusinder blevet hjemløse, og der var udbredt mangel på rent drikkevand, fordi brøndene var blevet ødelagt. Befolkning Indbyggere: juli I deltaområdet og det centrale område anslår man, at 35 mio. er bosat. CIA anslår tallet til 42 mio. Næsten 10 gange Danmarks befolkning. Befolkningstilvækst prognose: 55,3 mio. i Bybefolkning 30,6 % af den samlede befolkning. Indtil november 2005 var Rangoon den officielle hovedstad i Burma, Myanmar. Den administrative del er siden flyttet til Naypyidaw. Rangoon eller Yangon ligger, hvor floderne Bago og Yangon mødes, omkring 30 kilometer fra Burmas kyst til Martaban Bugten. Rangoon har omkring 5 mio. indbyggere. Rangoon menes allerede at være grundlagt i det 6. århundrede. Kong Alaungapaya udråbte i1753 Rangoon til Burmas hovedstad kom Rangoon under britisk herredømme. Størstedelen af byen blev ødelagt under et jordskælv i Under Anden verdenskrig var Rangoon under japansk herredømme. Møntfoden i Myanmar er Kyat Befolkningens etniske fordeling et kludetæppe Der findes mere end hundrede etniske grupper og undergrupper i Burma, hvoraf de 10 mest folkerige er: Etniske burmanere (som udgør ca. 68% af befolkningen), efterfulgt af shan-, karen-, chin-, kachin-, karenni-, mon-, arakan-, rohingya-, og wa-folkene. Bemærk, at ordet burmaner refererer til en af de etniske minoriteter, mens betegnelsen burmeser bruges om alle indbyggere i Burma. Burmaner handler altså om etnicitet dvs. lokalt tilhørsforhold til en stamme, men burmeser om nationalitet. De etniske minoriteter kaldes derfor ofte ikkeburmanere. Ca. 68 % burmaner, ca. 10 % Shan ca. 7 % karen, ca. 5 % rohingya (muslimer) i Arakan Staten, ca. 2 % mon (mest muslimer) 3 % kinesere 1 % indere (Hinduer). Religioner Mens % af befolkningen i landet er buddhister, tilhører store dele af de etniske minoriteter kristendom 4 %; islam 4 %; stammereligioner og andre 4 %. 8 Shan folket 8, 26, 127 Kyat 8, 153

9 Sprog: Det officielle sprog i Myanmar er burmesisk (70 %), desuden tales en række lokale sprog. Engelsk er handelssprog. Økonomi Turisme Flere burmesiske menneskerettighedsorganisationer stiller sig negative til dagens turisme, som støtter og giver indtægter til regimet. Mange vil undskylde sig med, at man støtter befolkningen ved at rejse dertil, men i virkeligheden er det næsten umuligt at foretage sig noget som helst uden indirekte at støtte regimet. Specielt i Thailand er området grænsende til Burma populært blandt turister, der har mulighed for at sejle på Mekongfloden og aflægge kortvarige besøg i de to nabolande Burma og Laos. Den gyldne trekant er betegnelsen for et område i Kina, Burma (Myanmar), Thailand, Laos og Vietnam, som er kendt for sin hidtil store produktion af opium. I Kina, Thailand og Vietnam skal dyrkningen stort set være indstillet, mens den fortsat opretholdes i ukendt omfang i specielt Burma og i mere begrænset omfang i Laos. Det anslås år 2000, at Burma er verdens næststørste producent af opium, kun overgået af Afghanistan. Juntaen har et intensivt samarbejde med de områder, hvor opium dyrkes og med produktion og omsætning. Årligt modtaget Ulandsbistand: 144,7 mio. US $ (2005) Udlandsgæld: 5.680,4 mio. US $ (1998) Erhverv: Vigtigst er landbruget, som beskæftiger 63 % af befolkningen. Opdyrket jord: 14,2 % af landets samlede overflade (1993) Kunstvandet areal: 11,1 % af den opdyrkede jord (1993) Anden arealanvendelse: 37,9 (% af landets samlede areal) (1993) Produkterne er ris, sukkerrør, tobak, jordnødder, skovbrug med teaktræ som vigtigste eksportkilde. Afskovning: -1,2 % årligt (2005) Skove: 49 % af landets samlede overflade (2005) Narkotika 9, 85, 127, 129, 153 9

10 Beskyttet landområde: 6,3 % (2009) + Burma er rigt på naturressourcer som olie, naturgas, metal og mineraler. Sundhedstilstand - livskvalitet? Tallene skal tages med et gran salt: Befolkningsvækst: 1 % (2011) Antal læger pr indbyggere ( ): 30 Kvinders forventede levetid ved fødslen: 64,2 år (2005) Mænds forventede levetid: 57,6 år Spædbørnsdødelighed: 49 per tusind (2011) Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte): 98 Nyfødte med lav fødselsvægt: 15 % af nyfødte (2006) Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr levendefødte): 380 (2008) Gennemsnitlige daglige optagelse af kalorier pr. indbygger: (1997) Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning, der er underernærede): 17 % (2006) Underernæring børn under 5 år, der er undervægtige i forhold til deres alder ( ): 35 % (2003) Underernæring børn under 5 år, der er under deres normalhøjde i forhold til deres alder ( ): 34 % (2003) Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt ( ): 15 % HIV AIDS blandt den voksne befolkning (15-49 årige): 1.3 % af samlede befolkning (2005) Anvendelse af prævention blandt kvinder (15 49 år): 34 % (2005) Malariatilfælde: 224 pr (2000) Tuberkulosetilfælde: 170 pr (2005) Analfabetisme blandt voksne (>15 år): 10,1 % (2005) Indsatte i landets fængsler: (2007) 10 Mao Formand 11, 129 Burmavejen 11, 38, 160

11 Militær En enkelt årsag af flere til den ekstreme fattigdom skyldes, at 40 % af statsbudgettet bruges til undertrykkelse ved væbnede styrker politi og efterretningsvæsen. Hæren alene tæller soldater 100 kampvogne flåden mand 68 patruljebåde luftvåbenet mand og 113 kampfly + 29 bevæbnede helikoptere. Der er værnepligt for både mænd og kvinder. Ultrakort historisk tilbageblik Burma var inddelt i en række små riger indtil englænderne erobrede størsteparten af landet og afsatte den sidste konge i Siden var det en provins af Indien, men blev besat indtil 1945 af Japan under 2. Verdenskrig Kong Anzwratha grundlagde et forenet kongedømme. Hovedstad blev Pagan. Theravada buddhismen bliev landets religion, 1755 Konhaung dynastiet grundlægges I to krige får briterne magten over Nedre Burma I en tredje krig erobres Mandalay. Burma blev en provins i Indien Briterne gør Burma til kronkoloni. Burmavejen fra Burma til Sydkina blev anlagt denne og Dødens Jernbane er omtalt i kapitel Japan besætter Burma med hjælp af japansk trænede burmesiske partisaner, Burmas Ondepence Army. Disse skifter senere navn til Anti Fascist Peoples Freedom League og bekæmper japanske styrker Burma befries efter heftige kampe. Store dele af Mandalay ødelægges. General Aung San får datteren Aung San Kyi Burma bliver ufhængigt af det britiske kolonistyre Burma bliver selvstændigt og får parlamentarisk demokrati, men er efterfølgende ustabilt primært pga. etniske forskelle Formand Mao sejrer over Kuomintangs Chiang Kai Shek; generaler fra dennes hær rykker ind i Burma og opbygger den såkaldte opiumshær Parlamentsvalg. U Nu beder forsvarschef Ne Win om at stå i spidsen for et forretningsministerium. Aung San General 11, 12, 57, 160 Chiang Kai Shek 11, 127 Aung San Ky 11, 20, 57, 154, 156 Kuomintang 11,

12 Delegatioen ses foran Downing Street 10, London, General Aug San ses i midten Parlamentsvalg. flertal til U Nu Militærkup. General Aung San og seks ledende medlemmer af uafhængighedsregeringen myrdes. General Ne Win gennemfører et kup, afsætter regeringen og suspenderer forfatningen, danner Burmas socialistiske parti BSPP og indfører et «socialistisk» et partistyre, som isolerede landet fra omverdenen. Næsten alle ministrene har militær rang. Sanktioner mod militærstyret har kun haft lille effekt på grund af smuthuller i sanktionerne. Burma isoleres fra omverdenen. Bambustæppet er gået ned. Siden er Burma blevet regeret af en militærjunta først under ledelse af Ne Win gennem 26 år. Efter et kortvarigt demokratisk mellemspil omkring 1990, med et demokratisk parlamentsvalg, som efterfølgende blev undertrykt af landets militære ledelse. Militærjuntaen er siden 1992 blevet ledet af General Than Shwe Alle andre partier forbydes Ny forfatning gør Burma til en «socialistisk» etpartistat, som vedtages ved «folkeafstemning». Ved folkeoptælling skal befolkningstallet nu være 28,9 millioner. Sammenlign med juli Fem etniske oprørsgrupper danner den nationale demokratiske front. 12

13 Aung San Kyi vender i 1988 hjem til Burma fra Japan for at pleje sin syge mor Danmark indleder et bistandsarbejde til 275 mio. kr. med Burma, vi skal levere kystinspektionskibe. I det følgende år bevilliger Danmark to lån på henholdsvis 35 og 40 mio. kr. Yderligere to kystinspektionskibe bygges på Frederikshavns Skibsværft. (Danmark har værftskrise.) 1986 De etniske grupper vil sammen kæmpe for et føderalt system. Detkommunistiske parti tilslutter sig Burmas valuta kyat er styrtdykket og landet er i krise. En møntreform udløser nye uroligheder Udenrigsmiister Uffe Ellemann-Jensen minder på sit besøg forgæves om tilbagebetaling af de givne lån. De indtil til da mest omfattende protester mod regimet blev kendt som 8888-oprøret, og blev udløst ved, at studenter demonstrerede mod tilbagetrækningen af ellers nyudstedte pengesedler. Da soldater skød og dræbte Phone Maw uden for Rangoon Institute of Technologys hovedbygning førte dette til store protester, og fra den 8. august 1988 udbrød et regulærmmt oprør, hvor også almindelige borgere, munke, soldater og offentligt ansatte deltog. General Ne Win gav følgende ordre: «Våbnene skal ikke skyde henover», det var en klar ordre om at skyde direkte mod demonstranterne. 13

14 Mindst 3000 civile blev dræbt under oprøret; det officielle antal dræbte blev blot angivet til nogle få dusin. Militærkup. Aung San Kyi går ind i ledelsen af oppositionspartiet: Den nationale Liga for Demokrati. (DNL) 1989 Militærstyret lover afholdelse af valg. Aung San Kyi idømmes husarrest Der blev gennemført frie valg, hvor National League for Democracy (NLD) ledet af Aung San Suu Kyi vandt en overbevisende sejr, men militærregimet nægtede at afgive magten. Aung San Suu Kyi var under og efter oprøret blevet et symbol for frihed i Burma. Forinden var hun allerede kendt af mange som Aung Sans datter, den mand som forhandlede sig frem til Burmas selvstændighed i 1947, og hun viste sig at have de samme lederegenskaber som ham. Hun modtog i 1990 Raftoprisen. DNL vinder valget med 60 % af stemmerne 80 % af pladserne i parlamentet. Aung San Kyi blev valgt som statsminister, men militæret nægtede hende at tiltræde stillingen Aung San Kyi får Nobels fredspris for sin kamp for demokrati i Burma, men blev da igen sat i husarrest af regimet, og er derfor blandt de få som har modtaget Fredsprisen in absentia Aung San Kyis husarrest ophæves (midlertidigt) Juntaen øger undertrykkelsen; politiske møder forbydes USA og EU indfører sanktioner. 14 Nobels fredspris 14, 58, 149, 159 Liga for Demokrati 14, 149

Indtryk på vejen til Mandalay

Indtryk på vejen til Mandalay Kapitel 4 Indtryk på vejen til Mandalay Aung San Kyi er datter af Burmas frihedshelt general Aug San, der under og efter Anden Verdenskrig skabte forudsætningerne for den første selvstændige burmesiske

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2008 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2008 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2008 - facitliste 1/23 G3 Indledning Thailand Thailand er et kendt turistland i Sydøstasien. Landet ligger i den tropiske klimazone med varmt vejr året rundt. Landet dækker

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Fred og konflikter i Myanmar

Fred og konflikter i Myanmar Fred og konflikter i Myanmar Myanmar sidste fem år: 2012: Våbenhvile for den længste væbnede konflikt i det 20 ende århundrede. 2012-2015: Første demokratiske valg i årtier. 2015: Aung San Suu Kyi s parti

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE. Rejsen til den. Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING

LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE. Rejsen til den. Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE 1 Rejsen til den Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING Alle børn har ret til et godt liv 2 På eventyr i Myanmar ALL RIGHTS OF THE

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Burma. Sydøstasiens gyldne tragiske land

Burma. Sydøstasiens gyldne tragiske land Burma Sydøstasiens gyldne tragiske land Burma - Sydøstasiens gyldne tragiske land Udgivet af Den Danske Burma Komité, c/o Arbejderbevægelsens Internationale Forum (AIF) Redaktør: Anette Berentzen Konsulent:

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Asien. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Asien. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel _ Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad

Læs mere

Frihedskamp Sanktionspolitik Realpolitik Omkostninger Fortid Fremtid

Frihedskamp Sanktionspolitik Realpolitik Omkostninger Fortid Fremtid Kapitel 11 Frihedskamp Sanktionspolitik Realpolitik Omkostninger Fortid Fremtid Billedet opfatter jeg som symbol på den brede burmesiske befolknings tro håb og vilje til at gøre en indsats for at skabe

Læs mere

MYANMAR. 12 I amnesty

MYANMAR. 12 I amnesty MYANMAR 12 I amnesty Af Thomas Aue Sobol I Foto: Christian Holst AIDS-alaRm i Myanmar: Kun hver femte får hjælp Udstødelse af samfundet og ensom død. Det er udsigten for de fleste aids-syge i Myanmar.

Læs mere

Trekking fra Den gyldne Trekant til Shanfolket

Trekking fra Den gyldne Trekant til Shanfolket Kapitel 9 Trekking fra Den gyldne Trekant til Shanfolket I en grænseby dannede en flod med tilhørende bro grænsen mellem Burma og Thailand. Trafikken på broen illustrerede ganske godt de herskende forhold.

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

P7_TA-PROV(2010)0196 Burma

P7_TA-PROV(2010)0196 Burma P7_TA-PROV(2010)0196 Burma Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, - der henviser

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

BURMAS ARV FRA KOLONITIDEN: ETNISKE MODSÆTNINGER

BURMAS ARV FRA KOLONITIDEN: ETNISKE MODSÆTNINGER Mikael Graver Aarhus Universitet, BURMAS ARV FRA KOLONITIDEN: ETNISKE MODSÆTNINGER 1. D E L : K O R T H I S T O R I S K O V E R S I G T Burma var et selvstændigt kongedømme indtil 1886, hvor den sidste

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 1/23 G4 Indledning Rumænien Rumænien er et af de østeuropæiske lande, der nu er blevet knyttet tættere til det øvrige Europa bl.a. gennem medlemskab af EU. Landet har

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten Mali Alliance MALI Den vestafrikanske republik, Mali, grænser op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Guinea mod syd samt Senegal og Mauretanien mod vest. Hovedstaden

Læs mere

Indtryk på vejen til Inle Lake

Indtryk på vejen til Inle Lake Kapitel 5 Indtryk på vejen til Inle Lake På vej op i bjergene (Kawlar) Vi får en meget lang dag på smalle bjergveje med et utal af nålesving. Da bilen ikke kan starte næste dag, må vi vente på, at reservedele

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BURMA (MYANMAR)

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BURMA (MYANMAR) Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004. Kaptajn Susanne Taulbæk Kaptajn Nicolas T. Veicherts Kaptajnløjtnant Peter Mols Oktober 2003 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Stammefolk i Burma. De mange minoriteters land. Til bund. 21. februar 2012-7. marts 2012. Astri Hole Frederiksen. 20.800 kr.

Stammefolk i Burma. De mange minoriteters land. Til bund. 21. februar 2012-7. marts 2012. Astri Hole Frederiksen. 20.800 kr. Stammefolk i Burma Til bund 21. februar 2012-7. marts 2012 Astri Hole Frederiksen 20.800 kr. De mange minoriteters land Intha, Shan, Pa-o, Taung-yo, Danu, Kayah, Danaw, Padaung, Akha, Lahu, Lisu og Ang.

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes.

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Forfatter: Mikkel Steen Illustrationer: Mikkel Steen Forside fotografi: Purestock Grafisk tilrettelæggelse: Mikkel Steen ISBN: 978-87-997440-5-3

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE 2 MELLEMAMERIKA OPGAVE 2. Indtegn på kortet over Mellemamerika ækvators linje, og forklar med egne ord, hvordan klimaet og naturen ser ud omkring ækvator. OPGAVE 1. På kortet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE. Rejsen til den. Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING

LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE. Rejsen til den. Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE 1 Rejsen til den Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING Alle børn har ret til et godt liv 2 R E PR ODUCED R ES ERVED. UNAUTHORISED

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

MYANMAR 2011 1. Del 1

MYANMAR 2011 1. Del 1 MYANMAR 2011 1. Del 1 ILLUSTRERET REJSEDAGBOG MYANMAR 1.MAR Bangkok Yangon (1000 km) Med 28-dags turistvisum til Myanmar, søgt i Bangkok, landede Joann og jeg i Yangon, blot en times flyvetur fra Bangkok.

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Europa. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen?

Europa. Titel. Forfatter. Hvad forestiller forsidebilledet? Hvad fortæller bagsideteksten om bogen? A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? _ På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? _ Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven GEOGRAFI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven GEOGRAFI Maj 2016 G1 Indledning Europa - en verdensdel Europa er en lille verdensdel sammenlignet med andre verdensdele.

Læs mere

Historien om Sha og hans hjemland Burma. Sha og Burma Kristen Hofgaard Møller Europahøjskolen på Kalø November 2006

Historien om Sha og hans hjemland Burma. Sha og Burma Kristen Hofgaard Møller Europahøjskolen på Kalø November 2006 Historien om Sha og hans hjemland Burma. Af Kristen Hofgaard Møller Europahøjskolen på Kalø November 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Kort over Burma... side 4 Kampen for uafhængighed...

Læs mere

Værd at vide om. Burma. Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Værd at vide om. Burma. Rejs med hjerte, hjerne & holdning Værd at vide om Burma Rejs med hjerte, hjerne & holdning Fakta Burma Hovedstad Indbyggere Sprog Naypyidaw 56 mio. Burmesisk Religion Valuta Areal Hinayanabuddhisme Kyat Herunder kan du læse en række praktiske

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM Kap Verde Alliance KAP VERDE Den lille, klippefyldte ø-republik, Kap Verde, ligger i Atlanterhavet ud for Vestafrikas kyst. Befolkningen på 426.998 mennesker bor fordelt på i alt ni øer, der er af vulkansk

Læs mere

Geografi - Kaffedyrkning og Fairtrade

Geografi - Kaffedyrkning og Fairtrade Geografi - Kaffedyrkning og Fairtrade Vedlagt er nogle sider om kaffedyrkning. Hvad skal der til for at dyrke kaffe? Hvilken betydning har kaffe for samfundet? Osv. Inden du går i gang med besvarelsen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Stakkels Sir Radcliffe

Stakkels Sir Radcliffe Brikker i et spil Den 1. august kl. 00.00 satte Indien og Bangladesh punktum for verdens mest bizarre grænsestrid. På begge sider af grænsen blev 162 enklaver opløst og overdraget til det land, de lå i.

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Dilemma: Efter stormen

Dilemma: Efter stormen 1 af 6 12-06-2009 13:45 Publiseret den Weekendavisen (http://www.weekendavisen.dk) Hjem > View Infomedia article Dilemma: Efter stormen Jan Schiller 12. juni 2009 For et år siden var risbonden U Kyaw så

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Fredelige demonstranter myrdes

Fredelige demonstranter myrdes Kapitel 2 Fredelige demonstranter myrdes 2000 Aung San Kyi forlader Rangoon i bil - stoppes af militærpoliti - hun tilbringer 9 dage i bilen på stedet i mere end 30 graders varme. 2002 Husarresten ophæves.

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Stammefolk i Burma. På eventyr i Den Gyldne Trekant. Til bund. 1. november 2011-16. november 2011. Astri Hole Frederiksen. 22.900 kr.

Stammefolk i Burma. På eventyr i Den Gyldne Trekant. Til bund. 1. november 2011-16. november 2011. Astri Hole Frederiksen. 22.900 kr. Stammefolk i Burma Til bund 1. november 2011-16. november 2011 Astri Hole Frederiksen 22.900 kr. På eventyr i Den Gyldne Trekant I Burmas grænseområde til Kina, Laos og Thailand holder flere farverige

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du...

Europa 1695. Tidlig enevælde. Kongeloven. Krig og skatter. Fakta. Adelens magt svækkes. Danmarks størrelse. Fornuften vinder frem. Vidste du... Historiefaget.dk: Tidlig enevælde Tidlig enevælde Europa 1695 I Danmark indførtes enevælden omkring 1660. Den nye styreform gjorde Frederik 3. og hans slægt til evige herskere over Danmark. De var sat

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Det er en bog og jeg har den her. Den hedder Kong Leopolds arv.

Det er en bog og jeg har den her. Den hedder Kong Leopolds arv. 1. maj 2004 Vi skal ville det hele! Mette Frederiksen, Socialdemokratiet For nogle uger siden havde jeg besøg inde i Folketinget. Det var SID Ballerup. Og efter en tur rundt i huset og en efterfølgende

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere