Aage Staffe Indtryk Burma Myanmar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aage Staffe. 1996 Indtryk Burma Myanmar 2012"

Transkript

1 Aage Staffe 1996 Indtryk Burma Myanmar 2012

2 1996 Indtryk Burma Myanmar Aage Staffe og Forlaget Ådalen Tryk: Linde Tryk, Århus Udgivet af: Forlaget Ådalen Søsvinget Egå Tlf ISBN VELUX FONDENS støtte er ydet under Fondens fundatsbestemmelser, der giver mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget og forfatteren alene. 2

3 Af samme forfatter: En smededreng går til modstand. Åndssvag? tilladt? Hvordan? 1985 Indtryk Bangladesh 2012; I Livet i Danmark ; II Livet i Danmark ; III Livet i Danmark ; Vagabond i Europas ruiner ung af alder gammel af sind; Isvintre før og nu; Rejser bag Jerntæppet i Den Kolde Krigs første år Fred Terror Krig Tyskland Europa Besættelsestidens historie I - VI. Bind 1: Besættelsestidens historie I. Bind 2: Besættelsestidens historie II Bind 3: Besættelsestidens historie III Bind 4: Besættelsestidens historie IV Bind 5: Besættelsestidens historie V. Krigens sidste dage. Bind 6: Besættelsestidens historie VI. Krigen efter krigen. Bind 7: Gentager historien sig. Fred og sikkerhed. Bind 8: Ikke -Vold; Civil Ulydighed; Mål - Midler - Metoder Reaktioner. For enkelte illustrationer har det været umuligt at finde frem til den rette ophavretsindehaver. Såfremt ophavsretten er krænket, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav vil selvfølgelig blive honoreret, som tilladelse i forvejen var indhentet. 3

4 Forord Rammerne for denne bog udelukker på forhånd en detaljeret beskrivelse af Burmas skæbne. Af hensyn til forståelsen indeholder kapitel 1 en kortfattet oversigt = orientering om landets beliggenhed størrelse befolkning terræn erhverv religion historie og styreform efter Anden Verdenskrig. I de følgende kapitler beskriver vi de indtryk, vi fik på vor vej rundt ad den rute, som militærjuntaen havde bestemt, for i sidste kapitel stadig i en kort oversigtsform at komprimere udviklingen til Jeg har prioteret befolkningens levevis (de sociale forhold) højt, og bruger derfor en form for skabelon således, at vi pø om pø får nuancerne med. Fra de tilgængelige medier havde vi en fornemmelse af de rådende forhold, men valgte ved selvsyn at danne os vor egen mening. Begge er vi vokset op under den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 45 og har derfor også på vor krop oplevet den svindel og humbug, der herskede og har hersket lige siden; vi har oplevet propagandaens virkninger på ret så mange holdningsløse, der bare laller derudad nynnende: Lille mis på vejen dér hvis er du? Jeg er sku min egen! Ret mange mere eller mindre officielle og gennemskuelige faktorer har haft og stadig har indflydelse på det burmesiske folks undertrykkelse. Udsigten til at få et demokrati i nærmeste fremtid kvalitativt sammenligneligt med den vestlige verdens kan man håbe på dog med nogen skepsis. Burmas fremtid afhænger ikke kun af folkets egen indsats eller kamp for frihed og menneskerettigheder, men også af supermagternes indbyrdes magtkampe (Realpolitik udmøntet i Den kolde krig inkl. Jerntæppe og Bambustæppe) privatkapitalistiske interesser som varierer fra monopolers grådige samvittighedsløse udnyttelse til kriminalitet i skikkelse af narkotikahandel. Vi havde dengang og har også i dag stadig mange ubesvarede spørgsmål. Var en fattig, venlig, hjælpsom, smilende og tolerant befolknings adfærd en følge af dens religion buddhismen? Var deres afsky og undladelse for brug af vold konsekvensen af deres tro og dermed en forklaring på militærdiktaturets undertrykkelse i årtier? Var befolkningens reaktionsmønster under diktaturets voldshandlinger sammenlignelig med den danske våbenløse befolknings oprør med generalstrejker under den tyske besættelse? Er det muligt at styrte et diktatur med Ikke Vold = Civil ulydighed? Hvis det lykkes at styrte diktaturet, kan vi så med en vis sikkerhed forvente, at nye korrupte politikere får magt? Der er jo en del eksempler på dette. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1 6 Tropisk klima 7 Befolkning 8 Befolkningens etniske fordeling 8 Kapitel 2 15 Fredelige demonstranter myrdes 15 Rejseforberedelser Buddhismen 19 Vor videre færd 22 De første Indtryk 22 Et uimodståeligt tilbud 25 Vor rejserute 26 Indtryk fra Rangoon 27 Kapitel 3 57 På vej mod Mandalay 57 Burmavejen 58 For forståelsens skyld 58 Dødens Jernbane 59 Shwemawdaw Pagoden 62 Kysik Pun statuen 63 Trafikforhold 64 Kapitel 4 57 Indtryk på vejen til Mandalay 57 Mandalay 74 Kapitel 5 79 Indtryk på vejen til Inle Lake 79 På vej op i bjergene (Kawlar) 79 Kapitel 6 93 Bort fra hovedvejene 93 Kapitel Inle Lake Det flydende marked 103 Kanalrundfart 109 Kapitel Eksport, Erhverv, Plejehjem 113 Jordskælv 113 Artisteri losning af teaktræ 114 Kapitel Fra Den gyldne Trekant til Shanfolket 125 Jade 126 Lang halsede kvinder 127 Krigenes omkostninger: 127 Risdyrkning 133 Kapitel Bagan Buddhismens Centrum 139 Kapitel Frihedskamp Sanktionspolitik Realpolitik Omkostninger Fortid Burmas Fremtid 148 De sidste års hændelser 148 Er der lys forude? 148 Interesser? Indflydelse? 148 Stormagternes realpolitik 150 Diktaturets omkostninger 152 Dræbte og invaliderede 152 Er der håb trods alt? 155 Gandhi og freden i München 157 Stikordsregister 170 Kilder 171 5

6 Kapitel 1 Burmas beliggenhed? Landet er en forbundsstat eller union i Sydøstasien med grænser mod Bangladesh og Indien i vest, Kina i nordøst, Laos i øst og Thailand i sydøst. Landet har over km kystlinie mod Andamanhavet og Bengalske bugt. Det ligger kun lidt nord for Ækvator. Terræn Arealet udgør km 2 lidt mere end 15 gange Danmark. Størstedelen af landet består af bjergfyldte og bakkede områder, som er udløbere fra Himalaya. 15 % er opdyrket 40 % er skov. Største flod er den lange Irrawaddy med den frugtbare slette ved Mandalay. 6

7 Klima: Tropisk klima har aldrig frost. Det tropiske klimabælte inddeles i kalmebæltet ved Ækvator med skiftende, svage vinde og det nordlige og sydlige passatbælte henholdsvis nord og syd for kalmebæltet. I kalmebæltet er alle måneder stort set lige varme, C med døgnudsving på 5 8 C og regn året rundt. Plantebæltet i kalmebæltet kaldes regnskov. Passatbælterne har regntid om sommeren og tørtid om vinteren. I passatbæltet kendetegnes plantebæltet af savanne, store landstrækninger bevokset med græsser og med en spredt bevoksning af buskadser og træer. Tropiske orkaner lever af havet. Tropiske orkaner starter deres tilværelse over et varmt hav, omkring C varmt. Hovedenergikilden til tropiske orkaner stammer fra fordampning fra havoverfladen. Energien tilføres orkanen ved frigørelse af varme i forbindelse med skydannelse. Fordampningen skal være kraftig fra havoverfladen for at få dannet en tropisk orkan og dette sker kun, når vandtemperaturen er høj. Derudover kræves den afbøjende kraft der påvirker alle ting, der bevæger sig på en roterende Jord (corioliskraften). De tropiske orkaner opstår derfor kun mellem de subtropiske højtryk og ca. 5 fra Ækvator, da havet her er tilstrækkeligt varmt og afbøjningskraften er tilstede. Naturkatastrofer I 2008 gjorde Cyklonen Nargis sit indtog og især Irrawaddy-deltaet var hårdt ramt, da deltaet ligger lavt i forhold til havets overflade. Juntaen nægtede internationale hjælpeorganisationer adgang til området, til trods for at de ikke selv havde de fornødne midler til at håndtere situationen. Igen så en hel verden til uden at foretage sig noget. Berørt af naturkatastrofer: pr. mio. indb. (2008) Jordskælv Torsdag d. 24. marts 2011 blev Shanstaten ramt af et jordskælv, der målte 6,8 på Richterskalaen. Shanstaten ligger i det østlige Burma nær Laos og Thailand. De største ødelæggelser fandt sted i byen Tarlay. 7

8 Den burmesiske regering har bekræftet, at der var over 70 dødsofre og mere end 100 sårede. I følge TV- og radiostationen Democratic Voice of Burma er tusinder blevet hjemløse, og der var udbredt mangel på rent drikkevand, fordi brøndene var blevet ødelagt. Befolkning Indbyggere: juli I deltaområdet og det centrale område anslår man, at 35 mio. er bosat. CIA anslår tallet til 42 mio. Næsten 10 gange Danmarks befolkning. Befolkningstilvækst prognose: 55,3 mio. i Bybefolkning 30,6 % af den samlede befolkning. Indtil november 2005 var Rangoon den officielle hovedstad i Burma, Myanmar. Den administrative del er siden flyttet til Naypyidaw. Rangoon eller Yangon ligger, hvor floderne Bago og Yangon mødes, omkring 30 kilometer fra Burmas kyst til Martaban Bugten. Rangoon har omkring 5 mio. indbyggere. Rangoon menes allerede at være grundlagt i det 6. århundrede. Kong Alaungapaya udråbte i1753 Rangoon til Burmas hovedstad kom Rangoon under britisk herredømme. Størstedelen af byen blev ødelagt under et jordskælv i Under Anden verdenskrig var Rangoon under japansk herredømme. Møntfoden i Myanmar er Kyat Befolkningens etniske fordeling et kludetæppe Der findes mere end hundrede etniske grupper og undergrupper i Burma, hvoraf de 10 mest folkerige er: Etniske burmanere (som udgør ca. 68% af befolkningen), efterfulgt af shan-, karen-, chin-, kachin-, karenni-, mon-, arakan-, rohingya-, og wa-folkene. Bemærk, at ordet burmaner refererer til en af de etniske minoriteter, mens betegnelsen burmeser bruges om alle indbyggere i Burma. Burmaner handler altså om etnicitet dvs. lokalt tilhørsforhold til en stamme, men burmeser om nationalitet. De etniske minoriteter kaldes derfor ofte ikkeburmanere. Ca. 68 % burmaner, ca. 10 % Shan ca. 7 % karen, ca. 5 % rohingya (muslimer) i Arakan Staten, ca. 2 % mon (mest muslimer) 3 % kinesere 1 % indere (Hinduer). Religioner Mens % af befolkningen i landet er buddhister, tilhører store dele af de etniske minoriteter kristendom 4 %; islam 4 %; stammereligioner og andre 4 %. 8 Shan folket 8, 26, 127 Kyat 8, 153

9 Sprog: Det officielle sprog i Myanmar er burmesisk (70 %), desuden tales en række lokale sprog. Engelsk er handelssprog. Økonomi Turisme Flere burmesiske menneskerettighedsorganisationer stiller sig negative til dagens turisme, som støtter og giver indtægter til regimet. Mange vil undskylde sig med, at man støtter befolkningen ved at rejse dertil, men i virkeligheden er det næsten umuligt at foretage sig noget som helst uden indirekte at støtte regimet. Specielt i Thailand er området grænsende til Burma populært blandt turister, der har mulighed for at sejle på Mekongfloden og aflægge kortvarige besøg i de to nabolande Burma og Laos. Den gyldne trekant er betegnelsen for et område i Kina, Burma (Myanmar), Thailand, Laos og Vietnam, som er kendt for sin hidtil store produktion af opium. I Kina, Thailand og Vietnam skal dyrkningen stort set være indstillet, mens den fortsat opretholdes i ukendt omfang i specielt Burma og i mere begrænset omfang i Laos. Det anslås år 2000, at Burma er verdens næststørste producent af opium, kun overgået af Afghanistan. Juntaen har et intensivt samarbejde med de områder, hvor opium dyrkes og med produktion og omsætning. Årligt modtaget Ulandsbistand: 144,7 mio. US $ (2005) Udlandsgæld: 5.680,4 mio. US $ (1998) Erhverv: Vigtigst er landbruget, som beskæftiger 63 % af befolkningen. Opdyrket jord: 14,2 % af landets samlede overflade (1993) Kunstvandet areal: 11,1 % af den opdyrkede jord (1993) Anden arealanvendelse: 37,9 (% af landets samlede areal) (1993) Produkterne er ris, sukkerrør, tobak, jordnødder, skovbrug med teaktræ som vigtigste eksportkilde. Afskovning: -1,2 % årligt (2005) Skove: 49 % af landets samlede overflade (2005) Narkotika 9, 85, 127, 129, 153 9

10 Beskyttet landområde: 6,3 % (2009) + Burma er rigt på naturressourcer som olie, naturgas, metal og mineraler. Sundhedstilstand - livskvalitet? Tallene skal tages med et gran salt: Befolkningsvækst: 1 % (2011) Antal læger pr indbyggere ( ): 30 Kvinders forventede levetid ved fødslen: 64,2 år (2005) Mænds forventede levetid: 57,6 år Spædbørnsdødelighed: 49 per tusind (2011) Børnedødelighed blandt børn under 5 år (blandt levendefødte): 98 Nyfødte med lav fødselsvægt: 15 % af nyfødte (2006) Fødselsdødelighed (dødelighed blandt fødende kvinder pr levendefødte): 380 (2008) Gennemsnitlige daglige optagelse af kalorier pr. indbygger: (1997) Underernæring (andelen af indbyggere blandt den samlede befolkning, der er underernærede): 17 % (2006) Underernæring børn under 5 år, der er undervægtige i forhold til deres alder ( ): 35 % (2003) Underernæring børn under 5 år, der er under deres normalhøjde i forhold til deres alder ( ): 34 % (2003) Underernæring - spædbørn med lav fødselsvægt ( ): 15 % HIV AIDS blandt den voksne befolkning (15-49 årige): 1.3 % af samlede befolkning (2005) Anvendelse af prævention blandt kvinder (15 49 år): 34 % (2005) Malariatilfælde: 224 pr (2000) Tuberkulosetilfælde: 170 pr (2005) Analfabetisme blandt voksne (>15 år): 10,1 % (2005) Indsatte i landets fængsler: (2007) 10 Mao Formand 11, 129 Burmavejen 11, 38, 160

11 Militær En enkelt årsag af flere til den ekstreme fattigdom skyldes, at 40 % af statsbudgettet bruges til undertrykkelse ved væbnede styrker politi og efterretningsvæsen. Hæren alene tæller soldater 100 kampvogne flåden mand 68 patruljebåde luftvåbenet mand og 113 kampfly + 29 bevæbnede helikoptere. Der er værnepligt for både mænd og kvinder. Ultrakort historisk tilbageblik Burma var inddelt i en række små riger indtil englænderne erobrede størsteparten af landet og afsatte den sidste konge i Siden var det en provins af Indien, men blev besat indtil 1945 af Japan under 2. Verdenskrig Kong Anzwratha grundlagde et forenet kongedømme. Hovedstad blev Pagan. Theravada buddhismen bliev landets religion, 1755 Konhaung dynastiet grundlægges I to krige får briterne magten over Nedre Burma I en tredje krig erobres Mandalay. Burma blev en provins i Indien Briterne gør Burma til kronkoloni. Burmavejen fra Burma til Sydkina blev anlagt denne og Dødens Jernbane er omtalt i kapitel Japan besætter Burma med hjælp af japansk trænede burmesiske partisaner, Burmas Ondepence Army. Disse skifter senere navn til Anti Fascist Peoples Freedom League og bekæmper japanske styrker Burma befries efter heftige kampe. Store dele af Mandalay ødelægges. General Aung San får datteren Aung San Kyi Burma bliver ufhængigt af det britiske kolonistyre Burma bliver selvstændigt og får parlamentarisk demokrati, men er efterfølgende ustabilt primært pga. etniske forskelle Formand Mao sejrer over Kuomintangs Chiang Kai Shek; generaler fra dennes hær rykker ind i Burma og opbygger den såkaldte opiumshær Parlamentsvalg. U Nu beder forsvarschef Ne Win om at stå i spidsen for et forretningsministerium. Aung San General 11, 12, 57, 160 Chiang Kai Shek 11, 127 Aung San Ky 11, 20, 57, 154, 156 Kuomintang 11,

12 Delegatioen ses foran Downing Street 10, London, General Aug San ses i midten Parlamentsvalg. flertal til U Nu Militærkup. General Aung San og seks ledende medlemmer af uafhængighedsregeringen myrdes. General Ne Win gennemfører et kup, afsætter regeringen og suspenderer forfatningen, danner Burmas socialistiske parti BSPP og indfører et «socialistisk» et partistyre, som isolerede landet fra omverdenen. Næsten alle ministrene har militær rang. Sanktioner mod militærstyret har kun haft lille effekt på grund af smuthuller i sanktionerne. Burma isoleres fra omverdenen. Bambustæppet er gået ned. Siden er Burma blevet regeret af en militærjunta først under ledelse af Ne Win gennem 26 år. Efter et kortvarigt demokratisk mellemspil omkring 1990, med et demokratisk parlamentsvalg, som efterfølgende blev undertrykt af landets militære ledelse. Militærjuntaen er siden 1992 blevet ledet af General Than Shwe Alle andre partier forbydes Ny forfatning gør Burma til en «socialistisk» etpartistat, som vedtages ved «folkeafstemning». Ved folkeoptælling skal befolkningstallet nu være 28,9 millioner. Sammenlign med juli Fem etniske oprørsgrupper danner den nationale demokratiske front. 12

13 Aung San Kyi vender i 1988 hjem til Burma fra Japan for at pleje sin syge mor Danmark indleder et bistandsarbejde til 275 mio. kr. med Burma, vi skal levere kystinspektionskibe. I det følgende år bevilliger Danmark to lån på henholdsvis 35 og 40 mio. kr. Yderligere to kystinspektionskibe bygges på Frederikshavns Skibsværft. (Danmark har værftskrise.) 1986 De etniske grupper vil sammen kæmpe for et føderalt system. Detkommunistiske parti tilslutter sig Burmas valuta kyat er styrtdykket og landet er i krise. En møntreform udløser nye uroligheder Udenrigsmiister Uffe Ellemann-Jensen minder på sit besøg forgæves om tilbagebetaling af de givne lån. De indtil til da mest omfattende protester mod regimet blev kendt som 8888-oprøret, og blev udløst ved, at studenter demonstrerede mod tilbagetrækningen af ellers nyudstedte pengesedler. Da soldater skød og dræbte Phone Maw uden for Rangoon Institute of Technologys hovedbygning førte dette til store protester, og fra den 8. august 1988 udbrød et regulærmmt oprør, hvor også almindelige borgere, munke, soldater og offentligt ansatte deltog. General Ne Win gav følgende ordre: «Våbnene skal ikke skyde henover», det var en klar ordre om at skyde direkte mod demonstranterne. 13

14 Mindst 3000 civile blev dræbt under oprøret; det officielle antal dræbte blev blot angivet til nogle få dusin. Militærkup. Aung San Kyi går ind i ledelsen af oppositionspartiet: Den nationale Liga for Demokrati. (DNL) 1989 Militærstyret lover afholdelse af valg. Aung San Kyi idømmes husarrest Der blev gennemført frie valg, hvor National League for Democracy (NLD) ledet af Aung San Suu Kyi vandt en overbevisende sejr, men militærregimet nægtede at afgive magten. Aung San Suu Kyi var under og efter oprøret blevet et symbol for frihed i Burma. Forinden var hun allerede kendt af mange som Aung Sans datter, den mand som forhandlede sig frem til Burmas selvstændighed i 1947, og hun viste sig at have de samme lederegenskaber som ham. Hun modtog i 1990 Raftoprisen. DNL vinder valget med 60 % af stemmerne 80 % af pladserne i parlamentet. Aung San Kyi blev valgt som statsminister, men militæret nægtede hende at tiltræde stillingen Aung San Kyi får Nobels fredspris for sin kamp for demokrati i Burma, men blev da igen sat i husarrest af regimet, og er derfor blandt de få som har modtaget Fredsprisen in absentia Aung San Kyis husarrest ophæves (midlertidigt) Juntaen øger undertrykkelsen; politiske møder forbydes USA og EU indfører sanktioner. 14 Nobels fredspris 14, 58, 149, 159 Liga for Demokrati 14, 149

LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE. Rejsen til den. Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING

LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE. Rejsen til den. Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING LÆRERVEJLEDNING FAKTA OM MYANMAR / LÆRERVEJLEDNING / REJSEN TIL DEN GYLDNE PAGODE 1 Rejsen til den Gyldne Pagode LÆRERVEJLEDNING Alle børn har ret til et godt liv 2 På eventyr i Myanmar ALL RIGHTS OF THE

Læs mere

Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh

Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh Udlændinge Styrelsen 6/2003 DK Sikkerheds- og menneskeretsforhold for rohingyaer i Burma og Bangladesh Rapport fra fact-finding mission til Bangkok i Thailand, Dhaka og Cox s Bazar i Bangladesh og Maungdaw

Læs mere

Fredelige demonstranter myrdes

Fredelige demonstranter myrdes Kapitel 2 Fredelige demonstranter myrdes 2000 Aung San Kyi forlader Rangoon i bil - stoppes af militærpoliti - hun tilbringer 9 dage i bilen på stedet i mere end 30 graders varme. 2002 Husarresten ophæves.

Læs mere

Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen. Nepal. En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen

Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen. Nepal. En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Nepal - en politisk og økonomisk oversigt Poul Struve Nielsen Nepal En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Nepal En politisk og økonomisk oversigt af Poul Struve Nielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

"fred og frihed - Årgang 1996" "ikkevold - Årgang 1996" Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året.

fred og frihed - Årgang 1996 ikkevold - Årgang 1996 Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året. "fred og frihed - Årgang 1996" "ikkevold - Årgang 1996" Artikler fra bladet fred og frihed/ikkevold, der udkom fire gange om året. International Liga for fred og frihed og Landsforbundet Aldrig Mere Krig

Læs mere

BUDDHISME I THAILAND

BUDDHISME I THAILAND THAILAND A BUDDHISME I THAILAND Indsamlet af Erik Lyby i 1976. Revideret 1994 af Marianne Dahl. Hent den aktuelle tekstsamling eller læs aktuelle fakta på: www.moesmus.dk/unesco Seneste opdatering: 30.11.2004

Læs mere

The smiling Burma. Rejsebrev om solsiden af Myanmar februar 2014

The smiling Burma. Rejsebrev om solsiden af Myanmar februar 2014 The smiling Burma Rejsebrev om solsiden af Myanmar februar 2014 Hvad får én til at rejse til Burma, når man er helt uden sympati for landets militærregime og dens grove udnyttelse af den almindelige befolkning?

Læs mere

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Oktober 2002 VUT II/L-STK 2002-2003 KN M. ENGHOLM KN B. B. HANSEN KL S.F. SØRENSEN UKLASSIFICERET

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Oktober 2002 VUT II/L-STK 2002-2003 KN M. ENGHOLM KN B. B. HANSEN KL S.F. SØRENSEN UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Oktober 2002 VUT II/L-STK 2002-2003 KN M. ENGHOLM KN B. B. HANSEN KL S.F. SØRENSEN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003 KN M. ENGHOLM KN B. B. HANSEN KL S.F. SØRENSEN Oktober 2002

Læs mere

Fred Terror Krig. Ikke Vold. Civil Ulydighed. Mål Midler metoder reaktioner. Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger

Fred Terror Krig. Ikke Vold. Civil Ulydighed. Mål Midler metoder reaktioner. Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger Fred Terror Krig Ikke Vold Civil Ulydighed Mål Midler metoder reaktioner Udgangspunkt? Modstandsmanden «Lille Johns» erfaringer og holdninger Fred Terror Krig Ikke Vold; Civil Ulydighed Mål Midler metoder

Læs mere

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE

INTRODUKTION TIL POLENS HISTORIE Historien om Polen Indhold: Introduktion til Polens historie 3 De første polakker 4 Polakkernes levevilkår 5 Polen i en brydningstid 6 Polens parlament Sejmen 7 Polen støtter Europa 7 Polens tre delinger

Læs mere

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 /

25.000. ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / EU OG PALÆSTINA NYTTER HJÆLPEN? Vi kan ikke lade selvstyret kollapse, siger Villy Søvndal s.6 / ERHVERV ØEN, HVOR STATEN STJÆLER Reportage fra Cuba: Dansk bileventyr endte i grøften s.46 / FOREIGN AFFAIRS

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn

Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Saddams Etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Shakhawan Shorash Saddams etniske udrensninger i Kerkuk og omegn Shakhawan Shorash 1. udgave, 1. oplag 2003 Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden

Læs mere

Værd at vide om Sierra Leone

Værd at vide om Sierra Leone Værd at vide om Sierra Leone 9 Slavernes land Sierra Leone er et lille vestafrikansk land med en særegen historie. En stor andel af de afrikanere, der under tvang lagde arbejdskraft til opdyrkningen af

Læs mere

PARIS, MILANO, DAR ES SALAAM

PARIS, MILANO, DAR ES SALAAM ØKONOMI AFRO EN ER NÆR PSYKIATRI PSYKISK SYG I AFRIKA HANDEL KOMMUNISTER ER KOMMET I EKSKLUSIVT SELSKAB Mens Euro en gisper, har Afrika planer om en fælles møntunion s. 56 / I u-lande kommer sindslidende

Læs mere

Bolivia - en politisk og økonomisk oversigt Steffen V. Knudsen. Bolivia. En politisk og økonomisk oversigt af Steffen V. Knudsen

Bolivia - en politisk og økonomisk oversigt Steffen V. Knudsen. Bolivia. En politisk og økonomisk oversigt af Steffen V. Knudsen Bolivia - en politisk og økonomisk oversigt Steffen V. Knudsen Bolivia En politisk og økonomisk oversigt af Steffen V. Knudsen Bolivia En politisk og økonomisk oversigt af Steffen V. Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Strategisk Områdestudie Kasakhstan KN Jan Johansen RESUMÉ. Den strategiske områdestudie for Kasakhstan indeholder en redegørelse for landets strategiske

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest.

Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest. Denne udgivelse er udarbejdet af hovedredaktionen på Magasinet røst, som består af: Michael Birkkær Lauritsen (michael@magasinetroest.dk) Jesper Pørksen (jesper@magasinetroest.dk) Magasinet røsts overordnede

Læs mere

på en slumtop Lærervejledning

på en slumtop Lærervejledning BØRNENES U-LANDSKALENDER på en slumtop Lærervejledning Tekst og illustrationer Mikala Klubien FOTOS JØRGEN SCHYTTE Kenya i tal Areal 569.259 km 2 Indbyggertal 38,6 millioner Befolkningstilvækst 2,7 % Gennemsnitslevealder

Læs mere

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge.

Alt koster penge, kun luft, ikke? Gratis. Resten koster penge. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Kapitel 1 Velkommen til Danmark Jeg lagde mærke til, at når man gik på vejen, og så kom der en cyklende, så plejer de at gøre sådan. Og så troede jeg at de hilst på mig. Indtil

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE FORSVARSAKADEMIET 2000-11-27 VUT-II/L, STK 2000/2001 Kaptajn John Buur Christiansen STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Rumænien Serbien- Montenegro Sortehavet Makedonien Tyrkiet Grækenland UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET

Læs mere

Noget om terror og indfødsret

Noget om terror og indfødsret Noget om terror og indfødsret Af Marianne Wagner For nylig kunne man på»statsradiofoniens«program 1 høre en udsendelsesrække, hvor man interviewede herboende unge muslimer om deres liv, tro og tanker om

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Medlemsblad for De Berejstes Klu b. Redaktion: Søren Padkjær globen@berejst.dk tel. 86 68 36 63 fax 86 68 36 32. Forside:

Medlemsblad for De Berejstes Klu b. Redaktion: Søren Padkjær globen@berejst.dk tel. 86 68 36 63 fax 86 68 36 32. Forside: REJSEFOR ' 1I011 N Gouda Rejseforsikring er med ti l al dække Globen. Vi dækker også gerne dig. Som DBK-medlem får du 33% rabal på rejseforsikringer ti l dig og din fami lie (medrejsende samboende saml

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004 KN J. U. B. LISE KN J. V. JAKOBSEN KL L. J. JENSEN OKTOBER 2003 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO På baggrund af en

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Forsvarsakademiet Fakultet for Højere Militær Uddannelse VUT II/L-STK 2003/04 Kaptajn C.K. Christiansen Kaptajn G.D. Knudsen Kaptajnløjtnant H. Petræus Oktober 2003 VIETNAM STRATEGISK OMRÅDESTUDIE RESUME

Læs mere

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE.

1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE. 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE. 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL. 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE. OVERSIGT OVER BILAG 1) INTERVIEWDISPLAY: JAKOB ERLE... 2 2) INTERVIEWDISPLAY: SARA LEI SPARRE... 4 3) INTERVIEWDISPLAY: EHAB GALAL... 5 4) TRANSSKRIBERING: JAKOB ERLE... 7 5) TRANSSKRIBERING: SARA LAI

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN

LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN LÆRERVEJLEDNING GEPARD-DRENGEN 2 GEPARD-DRENGEN, LÆRERVEJLEDNING FORFATTER: Michael Larsen FOTO: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen, Michael Larsen m.fl. LAYOUT, REPRO OG PRODUKTION: Morten Bak, Grafisk Design,

Læs mere