Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse"

Transkript

1 Parat til ejerskifte? - et vækstorienteret forløb for din virksomheds fortsættelse

2 Gratis og uvildig erhvervsservice med afprøvede metoder og værktøjer EjerskifteKolding.dk er et hold specialister, der kan hjælpe med at forberede din virksomhed til et ejerskifte. Udover indledende, uvildig erhvervsservice kan virksomheden få to timers specialiseret rådgivning fra hvert af de faglige områder som økonomi, jura, finansiering og forretningsudvikling. Ønsker virksomheden yderligere specialiseret rådgivning, sker det på almindelige markedsvilkår mellem rådgiver og virksomheden. Tjekliste Tjeklisten på de følgende sider er tænkt som inspiration og guide til refleksion over, hvor parat din virksomhed reelt er til et ejerskifte. En hurtig gennemgang af tjeklistens overordnede opmærksomhedspunkter berører potentielle forbedringsområder. De tilhørende underpunkter inspirerer til, hvad I kan gøre. Med EjerskifteKolding.dk får du adgang til den indledende parathedsvurdering, og samtidig afdækker vi virksomhedens potentiale for vækst og udvikling. Afklaring Planlægning Salgsmodning I afklaringsforløbet sætter vi fokus på virksomhedens synlige og usynlige aktiver, så værdierne optimeres, og virksomheden er mere salgsklar, når det bliver aktuelt. Serviceydelsen er nærmere beskrevet på EjerskifteKolding.dk som en del af den erhvervsservice, Business Kolding leverer til alle virksomheder i Kolding Kommune. Det mentale Fremtiden Økonomi Virksomhedens eksistensberettigelse Hvilket hensyn vejer tungest Virksomhedens struktur Virksomhedens organisation Virksomhedens drift Virksomhedens finansiering Generationsskifte Udarbejdelse/ revurdering af strategisk materiale Dokumentation 2 3

3 Afklaring Det mentale Det er en stor forpligtigelse at lede og drive en virksomhed, der har betydning for både medarbejdere og for samfundet omkring virksomheden. Men husk på, at det vigtigste i dit liv er dig selv. I morgen begynder resten af dit liv. Hvordan vil du prioritere det? 1 Familien 2 Status 3 Hverdagen 4 Netværket 5 Virksomhedens potentiale Det er ikke sikkert, at det tjener virksomhedens vækst og udvikling bedst, hvis du fortsætter, men hvad siger familien? Du mister ikke status, hvis virksomheden afhændes. Du tager blot dens fortsættelse alvorligt. Det er en skræmmende tanke for nogle at have fri til at gøre præcis, hvad de vil. Er det også det for dig? Der er andre netværk, der har fokus på din nye fremtid. Forandring fryder for de fleste. Det er ikke sikkert, men måske er det en stor fordel for virksomhedens vækst, hvis der sker et ejerskifte

4 Afklaring Fremtiden Afsnittet i dit nye livskapitel er heldigvis ikke uden nyt indhold. Hvordan vil du udnytte det? 6 Fortsat aktiv i forretningsverdenen Livserfaring er guld værd for andre virksomhedsejere og iværksættere. Du kan starte noget andet, du måske altid har drømt om. Du kunne også få en rolle i en bestyrelse, hvor dine erfaringer og relationer kan komme til gavn. 6 7 Frivilligt arbejde Mange, der går ind i frivilligt arbejde, oplever en ny verden af ildsjæle, der vil noget sammen. Det er sjovt, lærende og noget helt andet. Måske er det noget for dig? 7 8 Nye aktiviteter og interesser Den første tid som fri er som en ferie. Derfor er det vigtigt at lave en liste over de aktiviteter, du altid har drømt om. Det kan være praktiske gøremål, oplevelser uden andre end dig selv eller med dine nærmeste. Hvad er dine ønskeaktiviteter? 8 6 7

5 Afklaring Økonomi Jo større virksomhedens indtjening er, desto mere salgbar er den. Det robuste grundlag har tilmed større værdi for både sælger og køber. 9 Fremtidig indtjening pensioner, frie midler, friværdi etc. Det er en god idé at udarbejde et oversigtsbudget for eksempelvis de næste 10 år for at se, om indtægterne/pensionen passer til dine ønsker. Du bør derfor overveje, hvor meget du kan klare dig med, og hvor meget du vil have til rådighed? 9 8 9

6 Virksomhedens eksistensberettigelse Afklaring Hvis forretningsgrundlaget reelt er forældet, bør du overveje at forny det radikalt - eller tage konsekvensen og gennemføre en solvent lukning. 10 Forretningsmodellen unik eller generel? En generel forretningsmodel er typisk mest udsat for konkurrence. Det er en unik virksomhed også, men i langt mindre grad Viden hos indehaver Typisk opstår der ubevidst meget tavs viden hos indehaver. Det kan afhjælpes på mange måder bl.a. ved at dokumentere kritiske arbejdsmetoder, så jobbet kan overdrages forsvarligt Viden hos medarbejderne Meget tavs viden kan opstå blandt medarbejderne. Det kan blive kritisk, hvis nøglemedarbejdere forlader virksomheden. Undgå det ved at lave manualer til kritiske opgaver Salgbarhed Hvis virksomhedens forretningsgrundlag er baseret på en jævn indtjeningsfordeling på mange forskellige kunder med produkter/ ydelser, der jævnligt fornys, er virksomheden salgsbar, hvis købers investering er tilbagebetalt af virksomhedens overskud før skat over 5 7 år

7 Afklaring Hvilket hensyn vejer tungest Du bør oveveje, hvilke forhold der vejer tungest for dig i forbindelse med salg af virksomheden. 14 Den højeste pris Opnås typisk, hvis salget sker til en anden virksomhed, der ønsker at supplere sit forretningsområde Virksomhedens overlevelse som selvstændig virksomhed Opnås typisk, hvis salget sker til en kvalificeret investor, medarbejder eller til et kvalificeret familiemedlem som et generationsskifte Din personlige vurdering Hvad betyder mest for dig på lang sigt - bevarelse af arbejdspladser, pris, vækst eller noget helt andet?

8 Planlægning Virksomhedens struktur Kræver god forberedelsestid. 17 Vælg den rette selskabsform A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed Hvis virksomheden ikke allerede er i selskabsform, bør du nøje overveje fordele og ulemper, når du vælger selskabsform som for eksempel ApS eller A/S. Det er ikke nødvendigvis en fordel, hvis virksomheden overdrages til familie, men måske en god idé, hvis salget sker uden for familien Holdingselskab? Har du i tide oprettet et holdingselskab til driftsselskabet, kan det betyde en mere robust organisering for virksomhedens fortsættelse samtidig med, at det kan give skattemæssige fordele Skal en evt. ejendom udskilles fra driftsselskabet? Det er ikke altid en fordel, hvis ejendommen følger med i forbindelse med salget

9 Planlægning Virksomhedens organisation Passer organisationsstukturen til fremtidens vækstpotentiale? 20 Hvem er de rigtige medarbejdere? 21 Hvem er nøglemedarbejdere? Kvalificerede og motiverede medarbejdere er afgørende for virksomhedens eksistens og udvikling. Nøglemedarbejdere, der besidder tavs viden, er vigtige, da virksomheden uden dem ikke vil være operativ for en ny ejer. Derfor bør der tages højde for, at nøglemedarbejdere kan vælge at forlade virksomheden sammen med den tidligere ejer Har medarbejderne de rigtige kompetencer? Der er normalt en god idé løbende at bygge videre på medarbejderes kvalifikationer, der for eksempel kan aftales til medarbejderudviklingssamtaler Har medarbejderne ansvar nok? Har virksomheden en personalestrategi, der tilknytter selvstændigt og kvalificeret personale, der kan uddelegeres opgaver til?

10 Planlægning Virksomhedens drift Sammenlign din virksomhed med de bedste i branchen. 24 Udvikler virksomheden sig fortsat? Organisation, vækst af egenkapital, kundeportefølje, leverandørportefølje, spredning af forretningsområder, kerneforretningens robusthed, finansieringsforhold og garantiforpligtigelser er nogle af de forhold, der bør være i orden. Desuden er det normalt en fordel, hvis virksomheden har en kvalificeret bestyrelse Skal nogle eksisterende ydelser/ produkter forbedres? Forbedring af eksisterende ydelser og produkter er med til at retfærdiggøre virksomhedens eksistens Skal nogle nye ydelser/produkter udvikles? Udvikling af nye innovative ydelser og produkter bør tage udgangspunkt i brugernes behov, så de skaber værdi. Forskning og udvikling kan være en afgørende faktor for virksomhedens fremtid Skal omkostningerne tilpasses? En gennemgang af udgiftsposter én gang om året kan spare virksomheden for tusindvis af kroner. Mange faste udgifter opstår ofte uden, at de skaber reel værdi for kunder eller medarbejdere Skatteoptimering Et område, der i den grad kræver eksperthjælp spørg eventuelt revisor eller advokat

11 Planlægning Virksomhedens finansiering Det finansielle marked ænder sig løbende. Derfor er det vigtigt at kunne tale det finansielle sprog og sikre, at virksomhedens gæld er produktiv. 29 Personlige kautionsforpligtelser Hvis du har kautionsforpligtigelser, der skal indfries før salg, bør disse afklares, inden virksomheden sælges Personlige sikkerheder Hvad har du af urørlig formue? Er det nok? Specielle lån i for eksempel holding Skal der laves ændringer før salg? Virksomhedens egenkapital Løbende generering af egenkapital er en væsentlig værdifaktor - også for en køber. Egenkapitalen må dog ikke være for stor og kan med fordel løftes over i et holdingselskab, hvis muligt. En køber vil typisk ikke være interesseret i også at skulle finansiere en for stor egenkapital

12 Planlægning Generationsskifte til Ved generationsskift er der flere forhold, der bør drøftes i god tid i familien. 33 Familie Familieoverdragelse kan ofte medføre nærmest uløselige og følelsesmæssige konflikter. Samtidig kan det være svært at italesætte eventuelt manglende kompetencer. Hvad er bedst for virksomheden på den lange bane? Investor Der kan søges købere i dit netværk blandt kolleger og konkurrenter. Der findes også en række web-tjenester, hvor sælger og køber kan finde hinanden, for eksempel Match-oline.dk og Amino.dk Virksomhed komplementære produkter Det kan være en rigtig god idé at sælge til en virksomhed, der ønsker at udvide sit forretningsområde Virksomhed konkurrent Der opstår ofte købsinteresse, hvis virksomheden har en mærkbar indvirkning på konkurrenter

13 Salgsmodning Udarbejdelse/revurdering af strategisk materiale Er virksomhedens forretningsmodel gennemskuelig, og skaber den værdi for kunderne? 37 Vision og mission 38 SWOT Hvad er meningen med virksomheden set i forhold til kunderne? Hvad er det, de er særlig glade for? På de områder, du er i tvivl, kan du med fordel vurdere: S = fordele W= svagheder O = muligheder T = trusler Strategiplan Række af handlinger, der indfrier virksomhedens vision for ejeren og indfrier missionen for kunderne

14 Salgsmodning Dokumentation Due diligence - også kaldet købers gennemgang som grundlag for købers beslutning - foretages ofte af købers rådgiver. Den kan du med fordel selv gennemføre. 40 Forretningsgange, procedurer 41 Ansvarsområder, kompetencer Eksempelvis vil en kvalitetshåndbog kunne bruges, hvis den er ajourført og reelt anvendes. Jobbeskrivelser med ansvarsområder indgår typisk ved ansættelser. Det er en god idé at have et samlet overblik over medarbejdere, kompetence- områder og på hvilke områder, de måles og hvordan - også kaldet KPI Viden, aftaler med leverandører, kunder mv. De fleste virksomheder har gennem tiden bevidst eller ubevist oprettet en database. Sammen med en leverandørliste med angivelse af leveringsevne bør denne være let tilgængelig Ansættelsesaftaler 44 Salgs- og leveringsbetingelser Ansættelsesaftaler bør ajourføres og arkiveres, så de er klar til købers gennemgang. Alle virksomhedens politikker bør fremgå af forretningsplanen. Hvis ikke den er opdateret, bør det gøres, da det også vil have stor betydning for køber

15 Salgsmodning Dokumentation - fortsat Due Diligence - også kaldet købers gennemgang som grundlag for købers beslutning - foretages ofte af købers rådgiver. Den kan du med fordel selv gennemføre. 45 Aktionæroverenskomster Skal være juridisk i orden og klar til købers gennemgang Vedtægter Skal være juridisk i orden og klar til købers gennemgang Statusrapport virksomhedens udvikling indtil i dag Kort historik over virksomhedens faglige og markedsmæssige udvikling, men økonomiske hovedpunkter bør også udarbejdes Firmapræsentation Udarbejd en præsentation som eksempelvis en PowerPoint med historik, domicil og gode referencer krydret med udtalelser fra kunder. Den kan virke som en appetizer for mulige købere Diverse udviklingsstatistikker omsætning, markedsandel etc. Kunde- og økonomisk performance gennem for eksempel de seneste 5 år bør udarbejdes

16 Konklusion 30 31

17 ejerskiftekolding.dk For indledende sparring og yderligere oplysninger kan du kontakte: Michael Ahring Petersen Jette Aas Hilger

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer

ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer ejerskifte et personligt valg 7 artikler om ejerskifteudfordringer Indhold Forord... 3 Prisen på dit livsværk dommens dag... 4 Sælg virksomheden, mens du er i live... 5 God ejerskifterådgivning betaler

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Spin off - start din egen virksomhed

Spin off - start din egen virksomhed FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - start din egen virksomhed Guide til iværksætteren, der etablerer virksomhed med afsæt i sin gamle arbejdsplads Spin off - iværksætter Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne guide

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

I dette nummer kan du læse om: Finansiering Hvad lægger bankerne vægt på? Forretningsplan - Bør du også have en? Kapitalgrundlaget og soliditeten

I dette nummer kan du læse om: Finansiering Hvad lægger bankerne vægt på? Forretningsplan - Bør du også have en? Kapitalgrundlaget og soliditeten D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 4 26. november 2013 udsendt i uge 48 Se flere nyheder på www.daf.dk I 2012 blev der solgt 168.857 nye personbiler, hvilket var tæt på salget i rekordåret

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere