AKTIVITETER klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVITETER. 3.-4. klasse"

Transkript

1 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir, der er brugt til disse reklamer og aviser. Du skal tegne grafer over, hvor mange kilo reklamer og hvor mange kilo aviser I modtager derhjemme. Det kan også være en god ide at lave en samlet graf for hele klassen. Vægt, fx en badevægt Blyant Store kartonstykker Limstift Saks Start med at lave et skema, hvor du hver dag kan skrive op, hvor mange kilo reklamer og aviser, I har modtaget derhjemme. Byg skemaet op, så der er ugedage og du kan skrive antal kilo aviser og reklamer hver for sig. Brug eventuelt computeren til at lave et skema. Tag skemaet med hjem og hæng det op et sted, hvor du ser det hver dag. Så er det nemmere for dig at huske at veje og skrive op. Når du har vejet aviser og reklamer i en uge, tager du skemaet med tilbage til skolen. Nu skal du til at lave en graf eller et søjlediagram, som fortæller hvor mange kilo reklamer og aviser, I har modtaget derhjemme i løbet af en uge. Er du i tvivl om, hvad en graf eller et søjlediagram er, så bed din lærer om at forklare dig, hvad det er. Overvej, hvordan din graf eller dit søjlediagram skal se. Skal der være to søjler for hver dag altså en for reklamer og en for aviser? Eller skal der være to søjler i alt? Dvs. en søjle der viser, hvor mange kilo aviser I har modtaget derhjemme hele ugen og en tilsvarende for reklamer. Det kan være en god ide at bruge computeren til at lave grafen eller søjlediagrammet. Lim din graf eller søjlediagram op på karton og skriv en kort tekst til. Teksten skal forklare, hvad grafen eller søjlediagrammet viser. Husk også en overskrift. Sammenlign dine resultater med dine klassekammeraters resultater. Er der forskel? Hvis ja, hvorfor?

2 2 Sorter affald Engangshandsker En pose rent affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv Genbrug på det ene stykke papir, Forbrænding på det andet stykke papir og Losseplads/deponi på det tredje stykke papir. Sæt de 3 stykker papir fast med lim eller klisterbånd på hver sin kasse. Bred plastikstykket ud på gulvet. Tag handsker på Tag på posen med affald og hæld affaldet ud på plastikket. Kig på affaldet og snak om, hvad der er. Sorter affaldet op i tre bunker: Genbrug, forbrænding og losseplads/deponi. Læg affaldet i de rigtige kasser.

3 3 Indsamling af affald Engangshandsker Plastikposer Kasser til affald, fx papkasser Et stort stykke plastik Et stort stykke karton Tusser Lim eller klisterbånd Digitalkamera I denne aktivitet skal eleverne rundt på skolens område og samle affald sammen. Eleverne skal gøre det over nogle dage. Når eleverne er færdig med at samle affald sammen, skal de lave en udstilling med affaldet. De skal bl.a. lave en planche om affaldet. Derfor kan det være en god ide, at medbringe et digitalkamera og tage billeder af forløbet. rødderne Illustration til folder: Pantone CMYK :

4 4 Indsamling af affald (fortsat) Tag tre stykker papir. Skriv Genbrug på det ene, Forbrænding på det andet og Losseplads eller Deponi på det tredje. Sæt de 3 stykker papir fast på hver sin papkasse. Tag engangshandsker på. Gå ud i skolegården og rundt omkring skolen og find affald. Husk plastikposer til at samle affaldet i og et digitalkamera, så I kan tage billeder undervejs. Når eleverne kommer tilbage til klassen, skal de sortere affaldet i tre bunker: Genbrug, forbrænding og losseplads/deponi. Læg affaldet i hver sin kasse. Når eleverne er færdige med at samle affald sammen, skal de forberede en udstilling. De skal bl.a. lave en planche til udstillingen. Planchen kan fx indeholde oplysninger om, hvor eleverne har samlet affaldet sammen henne, og hvor lang tid de har brugt på det. Før eleverne går i gang med deres planche, er det en god ide at overveje følgende: Hvor skal udstillingen være henne? Hvor vil mange se udstillingen? Lav eventuelt en aftale med skolebiblioteket om at udstille der. Hvad skal udstillingen fortælle dem, der ser den? Hvad skal planchen indeholde? Skal der være fotos? Hvor meget tekst skal der være? Hvad skal teksten fortælle læseren? Snak med eleverne om, hvordan man kan undgå henkastet affald altså affald på vejen, i parker, på skolens område osv. Få gerne deres forslag med i udstillingen.

5 5 Undersøg papir og pap Forskelligt papir og pap fx aviser, reklamer, kuverter, køkkenrulle, servietter, pap Vand Farveblyanter Kuglepen Blyant Tusser Lav et skema til undersøgelsen et forslag et vist nedenfor. Sorter pap og papir for sig. Undersøg først papiret. Eleverne kan undersøge papiret for følgende: Kan det tåle vand? Suger det hurtigt vand til sig? Har det en ru overflade? Har det en glat overflade (glittet)? Kan det nemt rives over? Prøv først med et stykke. Prøv dernæst med to stykker papir ovenover hinanden. Prøv dernæst med tre stykker papir ovenpå hinanden. Osv. Kan det bruges til at tegne på? Er det bedst at tegne med tusser på det eller er det bedst med farveblyanter? Prøv også at tegne eller skrive på papiret med blyant og kuglepen. Undersøg på samme måde pap. type Kan tåle vand Suger hurtigt vand Har en ru overflade Har en glat overflade Kan nemt rives over Avis Serviet Reklame Kuvert Køkkenrulle Papemballage

6 6 Hvilke papirtyper kan genbruges? Eleverne skal i fællesskab i klassen lave plancher, som fortæller om, hvilket papir der kan indsamles til genbrug. Plancherne skal hænge der, hvor indsamlingskasserne til papir til genbrug står. Store stykker karton Tusser Farveblyanter Blyanter Limstift Saks Fotos Forskellige stykker papir, der kan genbruges Digitalkamera Computer Snak i klassen om, hvilke slags papir der kan indsamles til genbrug. Find eksempler på det papir, der kan genbruges lav en liste. Find også eksempler på det papir, som ikke kan genbruges lav en liste Der skal laves en planche til hver indsamlingskasse. Bed eleverne om at overveje følgende, når de skal i gang med lave plancherne: Hvordan skal planchen bygges op? Skal der fotos af det papir, der kan genbruges? Eller er det en god idé at klistre stykker af de forskel lige papirtyper, der kan genbruges, på planchen. Hvor meget tekst skal der være? Skal I bruge en computer til at skrive teksten? Hvad skal overskriften på planchen være? Skal der være fotos og tekst af papir, som ikke kan genbruges? Det kan fx være papir, som er blevet vådt eller papir der har været rundt om slik eller madvarer. Lav eventuelt først en skitse af, hvordan planchen skal se ud. De færdige plancher hænges op ovenover indsamlingskasserne.

7 7 fabrikken Lav dit eget papir! (fx kopipapir, tegnepapir, og aviser) Spand Unomixer Boremaskine Stor balje Svamp Filt Viskestykker To rammer en ramme med fintmasket trådnet og en ramme uden Riv gammelt papir i små stykker. Læg papirstykkerne i blød i vand i mindst et døgn. Blend papir og vand til en fin masse. Det skal være som en tyk, flydende grød. Fyld en stor balje med lunkent vand. Tilsæt 5-6 håndfulde pulp og rør rundt. Tag to trærammer. En med net og en uden net. Hold rammerne mod hinanden. Rammen med nettet skal være nederst og nettet skal vende opad. Hold rammerne lodret og dyp dem ned i papirmassen. Vend rammerne til vandret og træk dem hen mod dig selv. Løft rammerne vandret op af vandet. Ryst rammerne let og lad vandet dryppe fra. Fjern den øverste ramme. Vip rammen med det våde stykke papir over på et stykke filt. Dup på bagn af trådnettet med en svamp. Løft forsigtigt rammen med trådnettet fra papiret. Læg det våde papir over på et viskestykke. Læg et viskestykke ovenpå det våde papir. Pres forsigtigt med et varmt strygejern oven på papiret. Læg papiret til tørre mellem aviser.

8 8 Skulpturer af affald I denne aktivitet skal eleverne lave skulpturer af affald, som klassen har samlet sammen. Til skulpturen kan eleverne fx bruge gamle papkasser, rør fra køkkenruller og toiletpapir, rengjorte mælkekartoner, gammelt metal, plastikbøtter, gamle dåser og affaldstræ. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan bruges. Affald Lim Ståltråd Søm Forskelligt værktøj: Hammer, sav, skruetvinger, knibtang osv. Maling (fx akrylmaling) Pensler Bakker til maling Glas til vand Bed eventuelt eleverne om at tegne en skitse af den skulptur, de vil bygge. Når eleverne er færdige med skitsen, finder de det affald, der skal bruges til skulpturen. Find det værktøj, der skal bruges, til at bygge skulpturen. Det kan være en god ide kort at gennemgå værktøjet, inden eleverne går i gang. Skulpturen bygges Skulpturen kan eventuelt sættes fast på en træplade. Eleverne kan male skulpturen til sidst. Udstil skulpturerne på skolen.

9 9 Smykker af affald I denne aktivitet skal du lave smykker af affald, som klassen har samlet sammen, eller som I selv har haft med hjemmefra. Til smykkerne kan du bruge gammelt metal, tastaturknapper fra computere eller regnemaskiner, gammelt plast, gamle knapper osv. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan bruges. Affald Lim Smykketråd Lædersnøre Forskelligt værktøj til smykkefremstilling Bøger om smykkefremstilling Tegn en skitse af det smykke, du vil fremstille. Du kan få gode ideer til smykket ved at se, hvilket affald der er eller ved at kigge i bøger om smykker. Find det affald, du vil bruge til smykket. Find det værktøj, du skal bruge, til at fremstille skulpturen. Hvis du ikke kender værktøjet eller ved hvad du skal bruge, så bed din lærer til at forklare dig, hvordan du bruger det. Fremstil dit smykke. Slut af med at fortælle de andre i klassen, hvordan du har lavet dit smykke, og hvilket affald du har brugt til at fremstille det.

10 10 Fremstilling af papir I skal udarbejde en avis, folder, planche eller artikel til skolebladet om, hvordan man fremstiller papir, og hvad det færdige papir kan bruges til. I kan også fortælle, hvor meget papir vi bruger derhjemme, og hvor meget papir der indsamles til genbrug i jeres kommune eller i Danmark. Hvorfor det er vigtigt at genbruge papir. I skal arbejde sammen i mindre grupper eller makkerpar. Aftal med jeres lærer, hvilke grupper I skal arbejde i. Bøger Internettet Computer Blyanter Store stykker karton Limstifter Saks Diskuter i gruppen, hvad jeres produkt skal være. Det vil sige, om I skal lave en folder, en avis, en planche, en PowerPoint præsentation, en artikel til skolebladet eller lignende. Find ud af, hvad I vil skrive om. Diskuter, hvilke spørgsmål I vil have svar på. Lav en disposition. Det vil sige, at I skal skrive, hvilken rækkefølge I vil bygge avisen eller artiklen op. Undersøg jeres tema grundigt på nettet og i bøger. Gå i gang med at skrive jeres tekster. Her er nogle gode råd til, når I skal skrive teksterne: En god og fængede overskrift: Dvs. en kort sætning der på en gang fortæller, hvad jeres produkt handler om, og samtidig giver læseren lyst til at læse videre. En kort indledning: Dvs. nogle få sætninger der kort fortæller om hele tekstens indhold. Brødtekst: Dvs. den tekst I skriver. Mellemoverskrifter: Korte sætninger der deler brødteksten op og beskriver, hvad der står i næste afsnit. Sæt teksten flot op med fotos og tegninger. Husk at fotos og tegninger skal fortælle noget om teksten.

11 11 Spørgsmål til din nabo Du skal sammen med en af dine klassekammerater lave spørgsmål til et interview om genbrug af papir. I kan for eksempel interviewe et familiemedlem eller en nabo. Computer Blyant Tag en snak i klassen om, hvad et interview kan indeholde af spørgsmål, og hvordan man laver et interview. Forbered jeres interview ved at skrive en masse spørgsmål op. Overvej følgende: Diskuter, hvilke spørgsmål I gerne vil have svar på. Find ud af, hvem I vil interviewe. Lav en aftale med den person. Forbered en række spørgsmål. Stil gerne både lukkede og åbne spørgsmål. Lukkede spørgsmål er spørgsmål, hvor man kan svare ja eller nej. Det kan fx være: Sorterer du dit affald? Åbne spørgsmål vil sige spørgsmål, man ikke bare kan besvare med et ja eller et nej.åbne spørgsmål starter med hv-ord: Hvordan? Hvorfor? Hvor? osv. Et åbent spørgsmål kan fx være: Hvor afleverer du dit papir til genbrug? Selve interviewet Skriv noter undervejs i interviewet. Eller brug en lille båndoptager med mikrofon, hvis I har mulighed for at låne sådan en på skolen. Stil uddybende spørgsmål, hvis der er svar, I ikke forstår. Fremlæggelse af interviewet Fortæl kort, hvilke typer spørgsmål I har stillet til interviewet. Fortæl kort, hvilke svar I har fået fra interviewpersonen. Diskuter herefter i klassen jeres erfaringer fra jeres interviews. Diskuter også, hvordan man kan fastholde gode vaner eller ændre dårlige vaner.

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år.

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forløb 10-13 år Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV?

KAN EN BAMSE FÅ ET NYT LIV? ? Eleverne skal undersøge, hvilke alternative muligheder der er til at smide sit brugte legetøj ud i skraldespanden. De skal lære om, hvad det betyder for miljø og ressourceforbruget, hvis man i stedet

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DET STORE BATTERIPROJEKT Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETS MATERIALE OM BATTERIGENANVENDELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

SE... UDFORDRINGEN SE

SE... UDFORDRINGEN SE SE... UDFORDRINGEN SE SE-fasen er den undersøgende fase, hvor eleverne tilegner sig viden, er ude i virkeligheden og taler med forskellige aktører. Eleverne finder frem til problemstillinger eller udfordringer,

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere