Baggrunden for De ti Bud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrunden for De ti Bud"

Transkript

1 Baggrunden for De ti Bud Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Det vil sige: Det er den Gud, der har skabt og befriet os, som giver sine bud for menneskelivet. Han bliver vred på dem, der overtræder budene, og velsigner dem, der holder dem. a. Hvad der skete på/ved Sinai bjerg, 2 Mos 19-20,2 b. En takkesalme, Sl 136 Gud har konkret omsorg for mennesker. Han har taget sig af Israels folk. Gud reddede dem fra egypterne og tog sig af dem på rejsen. På samme måde er der et stærkt omsorgsaspekt i budene. De beskytter den enkelte og danner en god ramme omkring fællesskabet. Gud er hellig. Derfor skal folket rense sig og holde sig på afstand af bjerget, hvor Gud vil stige ned. Lyn, torden, den mørke sky og kraftig klang af horn er konkrete tegn på denne hellighed. Det er Guds almagt og hellighed, der giver ham ret til at sætte regler op for Israels folk og for mennesker generelt. Gud vil slutte en pagt med Israels folk. En pagtslutning er en forpligtende aftale mellem to parter. Salmen er opdelt i strofer, der priser Gud, fordi han er Gud, fordi han er skaber, fordi han udfriede Israels folk fra egypterne og førte dem til et nyt land, hvor de kunne leve i frihed, fordi han hører bøn og hjælper. Dette er en væsentlig forudsætning for budene. Det er Gud, som salmen her beskriver, der har givet De ti Bud. Det gør en stor forskel for os, hvem der siger noget. Autoritet og troværdighed er væsentlig for, hvordan vi forholder os til budskabet. Desuden er konteksten vigtig. På samme måde er bibelhistorien vigtig som baggrund for at forstå den enkelte bibeltekst også De ti Bud. Salmen indeholder en præsentation af Gud, ligesom tekst a præsenterer baggrunden for De ti Bud. Sammenligning af De ti Bud og love og regler i Danmark lige fra mobberegler i skolen til færdselsregler og almene skrevne og uskrevne love i Danmark. Regler, der dengang som nu, begrænser og beskytter den enkelte. Mennesker har brug for nogle basale ting for at overleve. Det gav Gud folket, da han førte dem ud af Egypten med stærk hånd. De fik mad og drikke og tid til at sove. De fik beskyttelse mod deres fjender, tryghed i hverdagen. De kunne leve i grupper af familie, venner, et helt folk, der hørte sammen. I De ti Bud gav Gud dem ikke bare muligheden for at overleve, men rammerne for et godt og rigt liv personligt, socialt og sammen med Ham. Tableauer Tekst a. Tableauer over Guds hjælp under ørkenvandringen. Korte bibeltekster fra 2 Mos og 32 kan supplere Sl 136. I små hold læser børnene bibelversene og fortolker dem i et tableau. Efterfølgende samtale: Det er den Gud, der har været trofast og har hjulpet, der vil slutte pagt og give gode regler for Israel og for mennesker til alle tider. Fortæller Klæd dig ud som Moses og kom til folket (børnene) og fortæl om Guds hjælp i løbet af ørkenvandringen og dengang han gav De ti Bud. Husker I dengang? (kan kombineres med tableauer). En leg Hellig helle en fangeleg, hvor der er et helle. Et sted, der er udskilt, og hvor man er fredet (kan være et stort kors eller en slange på en stang og relatere til Jesus, der frelser eller hændelsen i ørkenen, hvor Gud anviste kobberslangen som helbredelse mod den dødelige slangegift). 2 2

2 Det første bud Du må ikke have andre guder end mig. Det vil sige: Vi skal frem for alt frygte og elske Gud og stole på ham, så vi ikke sætter noget af det, Gud har skabt, eller som vi selv kan skabe, højere end Gud. a. Styrkeprøven på Karmel, 1 Kong 18 b. Daniel og hans venner, Dan 3 og 6 I teksten præsenteres konkret afgudsdyrkelse kontra troen på Gud. Der sættes fokus på, at det ikke er et både-og, men et enten-eller-valg. Det er så let at komme til at helgardere at satse både på Gud og på penge/venner/job og evt. også bruge horoskoper, healing mm. Gud vil ikke være én blandt andre vigtige ting i vores liv. Han vil være suveræn Gud! At halte til begge sider betyder, at man ikke vælger Gud fra, men heller ikke vil fravælge andet for at vælge Gud 100% til. Elias prædiken er tydelig og stærk: Vælg! Daniel og hans venner var tydelige i deres valg. Det havde konsekvenser for dem selv og for deres omgivelser, fordi både deres ord og handlinger vidnede om Gud. Daniels venner blev forfulgt på grund af deres tro. De var overbevist om, at Gud kunne (ikke nødvendigvis ville) redde dem. Nogle steder lider de kristne under forfølgelse. Der findes også i vores tid mirakuløs hjælp. Der er også mange, der dør som følge af deres bekendelse af kristentroen. Tekst b. om forfølgelse på grund af troen på Gud. Daniel og hans venner er gode eksempler. For at finde nutidige eksempler er det en god idé at søge info fx Åbne døre. Tekst a. Børnene vil kende forskellen på teori og praksis. Forskellen på at sige noget og gøre det i virkeligheden. På Elias tid kom folk i templet og ofrede til Gud, men til hverdag dyrkede de også Baal. Man kan få en god snak om det at kunne stole på en ven, og at kunne stole på Gud, der mener det, når han siger, at han vil være vores Gud og Far. Vi skal ikke præstere noget ekstraordinært for at fortjene hans hjælp (som Baalspræsterne, der forgæves forsøgte for at få Baal til at lytte og svare.) Collage Udklip af horoskoper, reklamer mm., der lover lykke, alternativ helbredelse, idoldyrkelse/kult mm. Lav en collage, sæt en forbudtstreg på skrå over det hele. På en anden collage sættes gudstjeneste- og møde annoncer, kristne sange, kopi af en dåbsattest, De ti Bud, bibelord mm. I starten kan man vælge at have alle udklippene blandede, men efterfølgende er det en god ide at sortere dem og sætte dem op på hver sin collage. Collagerne kan have form som et menneske. Det er væsentligt at nuancere samtalen. Det er ikke forkert at ønske sig flot tøj eller at beundre en god musikgruppe. Problemet opstår, hvis man sidestiller det med eller sætter det højere end Gud. Tekst a. Det med at halte til begge sider kan illustreres med to stole. Argumenter for Guds hjælp og trofasthed, når du er ved at sætte dig på den ene stol og med penge, succes, at klare sig selv, når du skal til at sætte dig på den anden stol. Skift med ordene men eller på den anden side eller man må også tænke på. Til sidst kan man sætte sig mellem to stole og falde på gulvet. Man kan godt bruge Israels overvejelser omkring Baal som lokal frugtbarhedsgud og som ekstra sikkerhed i landbruget i forhold til Gud Herren, der havde ført dem til Israel osv. 3 3

3 Det andet bud Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke bander, dyrker okkultisme, lyver eller bedrager ved hans navn. I stedet skal vi under alle forhold kalde på Gud, bede til ham, lovprise hans navn og takke ham. : a. Hizkija stoler på Gud og påkalder hans navn, 2 Kong og Es 37 b. Spåmanden Bileam og hans æsel, 4 Mos Kobberslangen, som Hizkija ødelagde, havde været brugt som afgud. Det er et eksempel på misbrug af Guds navn/tegn. Versene om Israels skæbne kontra Judas skæbne (kap18,1-12) præciserer Guds vrede eller velsignelse i relation til overholdelse af De ti Bud (se Katekismus Updated s forklaring til baggrunden for De ti Bud). Hizkijas bøn i templet til Gud, hvor han bogstaveligt lægger problemerne frem, er et godt forbillede på enkel, konkret bøn. Spåmanden Bileam bliver tilkaldt for at forbande Israel, men da Gud befaler det, velsigner han i stedet folket. Guds vilje sker, og Guds navn æres. Selvom det er uklart, om Bileam fra begyndelsen af beretningen tror på Gud, taler Gud til ham, og Bileam lytter. Han forstår, at han ikke kan handle imod Guds vilje, og selv da han tager af sted imod Guds vilje, bliver Guds navn i sidste ende ophøjet, og hans vilje sker som et stærkt vidnesbyrd om Herrens magt. Lovprisning af Gud sker i ord ved, at Bileam giver Gud ære, men i lige så høj grad gennem handling: Lydighed mod Guds befaling. Tekst a. Prøv evt. med udgangspunkt i collagen eller tegneserien (se nedenfor) - at oversætte beretningen om Hizkija til nutiden. Hvordan kunne noget tilsvarende ske i dag? Tekst a eller b. Med udgangspunkt i en af bibelteksterne kan man tale om Jesus, der siger: Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? (Luk 6,46) Det er væsentligt med overensstemmelse mellem ord og handling. Dette vil børnene også kende til fra deres egen hverdag. Sange Lovsange. Der er mange, der egner sig til formålet. Lad børnene (evt. i grupper) vælge en sang eller et vers, og lad dem også gerne begrunde valget. Tekst a. Beretningen om Hizkija, der selv under voldsomt pres stolede på Gud og ærede ham, relaterer primært til anden del af forklaringen til Det andet bud. Den kan genfortælles levende af en fra folket, eller måske kan kommandantens oplevelse bruges som synsvinkel? Brug evt. udklædning. Kæmpetegneserie Tekst a. Beretningen om Hizkija er god til kæmpetegneserie. På A3-ark tegnes simple, men genkendelige personer (aftal, hvordan de forskellige figurer skal genkendes), og ved tale- og tankebobler fortælles historien. Børnene deles i grupper og får tildelt et antal bibelvers hver. Tegneserien føjes sammen og præsenteres. I en efterfølgende/ sideordnet snak trækkes tydelige linjer til det andet bud med tilhørende forklaring. Collage Tekst a. I fortsættelse af collagen til det første bud kan beretningen om Hizkija indbyde til at holde collagen med de ti bud mm. frem i bekendelse og brænde/destruere den anden collage. 4 4

4 Det tredje bud Husk hviledagen og hold den hellig. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke nedvurderer hans ord. I stedet skal vi holde Guds ord helligt, gerne høre det og lære det. Og vi har lov til at hvile fra vores daglige arbejde en dag om ugen. a. Gud hviler efter at have skabt verden, 1 Mos 2, 1-3 b. En lang række af små tekster om sabbat: Aksplukning, Matt 12,1-8, Manden med den visne hånd, Matt 12,9-13, Jesus prædiker og helbreder, Mark 1,21-28, Sabbatten blev til for mennesket, Mark 2,27, Jesus går efter sædvane i synagogen, Luk4,16, Jesus helbreder på en sabbat, Luk 13,10-17, Sabbatten lige efter Jesu død, Luk 23,54-56, Jesus helbreder en lam mand, Joh 5,6-11 Joh 5,15-18 c. Om Guds ord Sl 119 (uddrag) Glæden ved at skabe/arbejde og glæden over at hvile/nyde frugten af sit arbejde er en del af det at være skabt i Guds billede. Arbejde og afslapning er en god rytme. Man kan trække linjer fra timer og frikvarterer, skoledag og fritid, arbejdsuge og weekend, skoleuger og ferieuger, måske helt til livet og en evighed hos Gud. Mange eksempler på sabbatsbud og sabbatsfejring. Pointerne er bl.a., at Gud ønsker, at der skal gøres godt på hviledagen, og at det er godt at være et sted, hvor Guds ord forkyndes. Tekst c: Salme 119 er inddelt i strofer med otte vers i hver, der omhandler forskellige aspekter af Guds ord. at byde ind med synspunkter og egne erfaringer i forbindelse med de andre gruppers indlæg. Praktisk illustration Tekst a. Giv børnene praktiske og krævende opgaver, og lad dem bagefter hvile og være stolte af deres præstation. Det kan være alt fra oprydning, rengøring, lugning eller et byggeprojekt, men det skal være synligt! Drama Tekst b. Teksterne er velegnede til dramatisering. Evt. kan der laves tableauer med oplæsning af de vigtigste vers fra bibelteksten eller præsentation af problemstillingen. Illustrationer Tekst c. Lad børnene arbejde i grupper med de forskellige strofer i Salme 119. Salmen er så lang og indholdsrig, at der er tilstrækkeligt stof til en stor gruppe børn. Stroferne er gode at illustrere (man kan fx tegne/male/ ) 1-8: En vej/vejviser, 9-16: En konfirmand, 17-24: Øjne, der ser Guds ord, 25-32: De to lovtavler, 33-40: Hjerte med Bibel i, Fælles kæmpemaleri Tekst a. Maleri (abstrakt eller inspireret af skabelsesberetningen) med farver, man kan glæde sig over, evt. med bibelord, der betyder noget særligt. Bagefter kan man hvile, glæde sig over værket og nyde et lille traktement som ved en fernisering. Der kan spilles musik, dele af skabelsesberetningen og tekst a kan reciteres. /paneldrøftelse Tekst b. Teksterne fordeles mellem børnene, der arbejder to og to. Hvert hold læser deres tekst, taler med hinanden om betydningen og vurderer, hvordan deres egen virkelighed passer ind. Efter arbejdet i grupperne tages en fælles runde med mulighed for Gæstelærer Inviter en ældre mand eller kvinde, der kan fortælle om gamle søndagstraditioner, - regler og glæder og forskellen på hverdag og søndag. Se flere ideer under afsnittet Guds ord. 5 5

5 Det fjerde bud Ær din far og din mor. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke ser ned på vores forældre eller mennesker, der har lovlig myndighed over os. I stedet skal vi elske, respektere og adlyde dem. a. Absaloms oprør mod sin far, David, 2 Sam 15 b. Jesu barndom, Luk 2,41-52 c. Apostlene prædikede og helbredte i Jesu navn, selvom ypperstepræsterne forbød det, ApG 5,12-32 Absaloms og Davids indbyrdes forhold er ikke forbilledligt. Kontakten er mangelfuld, og selv om der er kærlighed, er der også stor bitterhed, misforståelser og svigt. Absalom overtrådte det fjerde bud både i ord og handling. Han svinede sin far til over for andre, løj, snød, gjorde direkte oprør og ønskede sin far død. Han overtrådte stort set alle de øvrige bud i forbindelse med overtrædelsen af det fjerde bud. Jesus ønskede at være i Guds nærhed og lære mere om ham. Således ærede han Gud, sin far. Han adlød også Josef og Maria i sit hjem i Nazaret og beskrives som en klog, dygtig og vellidt dreng. Brug evt. også beretningen om Jesus, der fra korset beder Johannes om at tage sig af Maria, Joh 19, Vores forpligtelser over for vores forældre hører ikke op, når vi flytter hjemmefra. Tekst c: Her er en tydelig konflikt mellem de officielle myndigheder og Guds vilje. Peter præsenterer pointen: Man skal adlyde Gud mere end mennesker. Hvad bestemmer dine forældre? Hvad bestemmer dine lærere? Hvad bestemmer du selv? Hvad bestemmer du i fællesskab med dine forældre eller lærere? Tekst b. Nogle gange er det irriterende, at andre skal bestemme over en. Og nogle gange tager de, der bestemmer oven i købet fejl i deres vurderinger af, hvad der er det rette/bedste at gøre. Alligevel har Gud givet os (både børn og voksne) dette bud. Der er ikke og har aldrig været helt perfekte familier, hvor dette altid fungerer uden gnidninger. Og der er fejl både fra børnenes og forældrenes side. Hvis den ene part overholder sin del af buddet, bliver det meget lettere for den anden part at gøre tilsvarende tal om gode og onde cirkler. Leg Leg kongens efterfølger, hvor anføreren skal adlydes og kopieres. Tekst a. Genfortæl historien om David og Absalom (gerne mere end kap. 15). Vær evt. to fortællere med forskellige synsvinkler. Beretningen er også velegnet til totalteater, der involverer alle. Handlingen er enkel og kan dramatiseres lidt ad gangen, efterhånden som beretningen præsenteres. Tegnet frise Tekst b. Lad børnene tegne hver en tegning til teksten (fordeles, mens der læses op/genfortælles). Tegningerne præsenteres efterfølgende, og børnene fortæller om deres fortolkning. Paneldrøftelse Lad tekst a danne grundlag for en paneldrøftelse. Børn og ledere i panelet. Rolleforslag: En mand fra Absaloms livvagt. En borger, der har søgt råd hos David og har mødt Absalom ved porten. En fra Davids hof. En repræsentant for Katekismus Updated. En dommer, der stiller spørgsmål. En ordstyrer. Der må gerne komme spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne. Brevskrivning Børnene skriver et brev til deres forældre (skal ikke nødvendigvis afleveres/sendes), hvor de udtrykker deres tak og påskønnelse og måske også skriver nogle linjer om, hvornår/hvorfor det kan være svært at overholde det fjerde bud. 6 6

6 Det femte bud Du må ikke begå drab. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke skader vores medmenneske eller gør ham noget ondt. I stedet skal vi hjælpe ham og vise omsorg for ham. a. Kain og Abel, 1 Mos 4 b. Jordemødrene i Egypten, 2 Mos 1,15-22 c. David skåner Saul, 1 Sam 24 d. David får Urias slået ihjel, 2 Sam 11,14-25 og 12,1-10 e. Jesus forklarer det femte bud, Matt 5,21-26 Misundelse og konkurrence i en søskendeflok findes også i dag. Ansvarligheden over for medmennesket kan ingen løbe fra. Tekst b og c: Det femte bud har (som de øvrige bud) et forbud mod det onde og et påbud om det gode. Både jordemødrene i Egypten og Davids forhold til Saul viser tydeligt dette: - Jordemødrene hjælper børnene til verden, hjælper deres mødre og forhindrer drabet på de nyfødte. - David nægter at slå Saul ihjel. Tidligere har han hjulpet kongen på mange måder i krigen som hærfører og ved at spille og synge for Saul i forbindelse med dennes depressioner. Tekst b illustrerer, at man skal adlyde Gud mere end mennesker. Livet er helligt, og et menneske må ikke gøre sig til herre over liv og død, som om det var Gud. Tekst d: Urias bliver blot en forhindring i Davids liv, som han ønsker at rydde af vejen. Han ser bort fra, at Urias er et medmenneske og behandler ham nærmest som en spillebrik, han kan flytte rundt på, idet han definerer sine egne regler for spillet. Gud sætter Davids handlinger i det rette perspektiv. Tekst e: Jesus går helt ind i det dagligdags og omtaler forholdet til medmennesker som det centrale i dette bud. Vi skal tale til og behandle hinanden ordentligt. Tekst e. Ord, der slår ihjel. Teksten præsenterer skældsord som et ønske om at såre, slå glæden og selvværdet ihjel hos modparten. Tal om sådanne negative ord og deres virkning. Tekst e, evt. flere af teksterne. At være et medmenneske eller et modmenneske. Hvilke ord og handlinger passer til de to mennesketyper (der godt kan være i én person)? Hvordan påvirker vi hinanden og vores fællesskab? Skilte to sider af samme sag Katekismus Updateds forklaring til budene indeholder både forbud mod det onde og opfordringer til det gode: I stedet Tag Katekismus Updateds forklaringer til budene og skriv forbuddet mod det onde på den ene side og påbuddet/opfordringen til det gode på den anden side af samme skilt. I kan tage alle budene eller nogle af dem. Disse skilte kan fordeles mellem børnene, og forskellige situationer fra dagligdagen/bibelen (fx ovenstående tekster) /nyhederne /filmklip/reklamer, og hvor man ellers kan finde relevante input, præsenteres. De relaterede bud holdes frem, og børnene formulerer, hvorfor deres bud har noget at sige ind i situationen. Talebobler Lav to store talebobler. Heri placeres ord (som børnene har skrevet på papirsedler), som slår ihjel eller beriger livet. Her bruges både ord, der er relevante ud fra en eller flere af bibelteksterne og fra børnenes egen dagligdag. Taleboblerne er et godt udgangspunkt for en samtale. 7 7

7 Det sjette bud Du må ikke bryde et ægteskab. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lever i utugt. I stedet skal vi leve anstændigt i tale og handling og i ægteskabet trofast elske og ære hinanden. a. David og Batseba, 2 Sam 11,2-5 og 12,1-10 b. Jesus og kvinden, der blev anklaget for ægteskabsbrud, Joh 8,3-11 David så og begærede en kvinde. Han undersøgte, hvem hun var, og efter at have fået at vide, at hun var gift, fik han hende hentet og gik i seng med hende. David havde muligheden for at få opfyldt sit ønske, fordi han var konge. Han gjorde det, så vidt man kan læse, uden samvittighedskvaler. Da det blev synligt, at David havde gjort kvinden gravid, udnyttede David igen sin magt og fik Urias slået ihjel. Der er altid ofre i en sag, der handler om utroskab, og ingen går ud af et forhold eller ægteskab uden sår. Kvinden er helt klart skyldig (grebet på fersk gerning). En af menneskers yndlingsbeskæftigelser er at anklage/dømme andre. Måske fordi andres fejl kan få ens egne til at synes mindre? Jesus anlægger et nyt perspektiv. Han taler om absolut renhed Den, der er uden synd, og anklagerne går deres vej. Jesus, som ellers var den eneste, der i så fald havde ret til at kaste med sten, (brug eventuelt ordsproget som illustration) fordømmer heller ikke. Han tilgiver/frelser i stedet. Han formulerer sin mission sådan: De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Joh 9,12-13 Jesus legaliserer ikke kvindens handling. Han tilgiver og sender hende af sted med ordene: Synd fra nu af ikke mere. Tilgivelse og konsekvenser. David beder om og får tilgivelse. Synden får alligevel konsekvenser. Barnet, som Batseba venter, dør som spæd. Senere bliver flere af Davids børn dræbt, og der bliver meget fjendskab i familien. Også nu er der tilgivelse at få det gælder overtrædelse af alle bud, også dette. Men stadig har synd altid konsekvenser. Som i Davids familie berører et brudt ægteskab tit børnene meget. Tag et bryllupsfoto med og tal om bryllupsfest, glæde, ønsker. Præsten taler om at elske og ære hinanden resten af livet. Tal om forventninger, ønsker, tanker som børnene gør sig i den forbindelse. Tekst a. To parallelle dramaer/fortællere, der præsenterer David og Batseba sideløbende med Natans historie om den rige mand, der slagtede naboens eneste lam. Tableau/den varme stol Tekst b. Stil jer op i tableau som personerne i teksten. Forsøg at få både mimik og kropsholdning til at passe. Hver person skal forsøge at forestille sig de tanker og følelser, personen fra teksten har i situationen. Man kan på skift få ordet og fortælle, hvad man har tænkt. Derefter lader man Jesus sige: Den, der er ren, kan kaste den første sten, og deltagerne forestiller sig igen deres reaktion. En efter en forlader de tableauet og fortæller, hvorfor de går. Til sidst får kvinden også ordet. Personerne kan også tages ud af tableauet på skift og sætte sig i den varme stol og dér fortælle om deres tanker og reaktioner. Skilte Hvad betyder det at leve anstændigt i tale og handling? Skilte med forskellige formuleringer placeres enten ved plus- eller minussiden i forhold til anstændighed. Flere formuleringer kalder på samtale: Sjofle vittigheder, respekt, venskab, sex-scener i film, utroskab, trofasthed, fordømmelse, tilgivelse, forskellige bøger, forelskelse, smart tøj, fester, seksualundervisning, flirt, drømme, Filmklip/reklamer Sex fylder meget i film og reklamer. Det påvirker talemåder, påklædning, vittigheder, den måde, mennesker ser på hinanden. Tal også om, hvordan moden, måske uden at man tænker over det, ofte sender seksuelle budskaber. Tag eventuelt tøjreklamer med. 8 8

8 Det syvende bud Du må ikke stjæle. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke stjæler eller bedrager. I stedet skal vi hjælpe vores medmenneske til at bevare, hvad han ejer, og forbedre sine levevilkår. a. Akans tyveri, Jos 7 b. Om straf for overtrædelse af det syvende bud, 2 Mos 21,37-22,2 c. Josef arbejder dygtigt og trofast for sin chef, således at denne velsignes rigt, 1 Mos 39,2-6 og 41,33-57 Akans tyveri får følger, selvom det ikke er almindelig kendt. Gud ved det. Tyven bekender ikke uopfordret, men bliver afsløret gennem lodkastning, og straffes. Dette tyveri er særlig betydningsfuldt, fordi der er kastet band på det, Akan har stjålet. Han har på en måde stjålet fra Gud (sammenlign evt. med Ananias og Safira i ApG 5,1-11). Strafferammer i forbindelse med tyveri. Her er ikke tale om dødsstraf, men erstatning, hvor gerningsmanden skal betale det femdobbelte, firedobbelte eller dobbelte tilbage, af hvad han har stjålet. Tekst c: Josef arbejder trofast og loyalt for sin herre (først Potifar og siden Farao). Herrens formue vokser, og husstanden velsignes. Dette er den positive vinkel på budet. Tekst b. Diskuter straf i forbindelse med overtrædelse af regler. Hvorfor lave regler? Hvorfor straffe overtrædelser? Tekst c. Hvad kan børn og ledere konkret gøre for at hjælpe andre til at bevare, hvad han ejer, og forbedre sine levevilkår? fætre, der først i sidste del af lodkastningen forsvinder fra de mistænktes rækker. En enkel udklædning forstærker fortællingen. Træk en god gerning Tekst c. Med Josef som forbillede. Efter samtale om, hvordan man konkret kan hjælpe andre, skriver alle en eller to sedler med forslag til gode gerninger. Hjælp med at samle æbler, giv ti kr. i nødhjælp, hjælp mormor med indkøb, sælg lodsedler en time til fordel for x, mal havebænken, saml tomme flasker/dåser og giv pengene for panten til Y, lav middagsmad, Til slut trækker alle en seddel og forpligter sig på beskrivelsen inden for en fastlagt tidsramme. Paneldiskussion/samtale Tekst a og evt. b. Hvad er tyveri? Skriv forskellige udsagn op, og lad gruppen diskutere rigtigheden af dem. Tilpas udsagnene efter dit kendskab til børnene i gruppen. Fx At låne noget, når man har tænkt at levere det tilbage. At kopiere et computerspil, man har lånt. At spise en frugt i supermarkedet og glemme at betale. At rejse på børnebillet, når man lige er fyldt 16. At være doven på arbejde. At downloade en piratkopi. At sælge noget dyrere, end man har købt det. At smutte ind uden billet. At tage et kladdehæfte i skolen til privat brug. At kopiere musik fra en cd og give kopien videre til en ven. At købe kopivarer. Tekst a. Find en god synsvinkel til at fortælle beretningen om Akan. Det kan fx være en af hans 9 9

9 Det ottende bud Du må ikke vidne falsk mod din næste. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver om vores medmenneske, svigter ham eller spreder dårlige rygter om ham. I stedet skal vi undskylde ham, tale godt om ham og forstå alt i bedste mening. a. Potifars hustru anklager Josef, 1 Mos 39,7-20 b. Nabots vingård, 1 Kong 21 Da det ikke lykkes for Potifars hustru at forføre Josef, anklager hun ham for overfald. Josef fængsles tilsyneladende uden at have ret til at forsvare sig. De falske anklager får afgørende betydning for Josefs liv. Da kong Akab ønsker sig Nabots vingård, og denne ikke ønsker at sælge, tager dronning Jesabel initiativ til et ondsindet komplot, der involverer falske vidner. Det hele foregår i offentlighed, og efter de falske anklager stenes Nabot, hvorefter Akab overtager hans vingård. Profeten Elias fordømmer handlingen og forkynder straffen fra Gud. Tekst a. Hvordan har det mon været for Josef først at blive svigtet af sin familie (brødrene) og senere blive kastet ufortjent i fængsel af de mennesker, han som slave var helt afhængig af? Tal om problematikken og brug også gerne egne erfaringer. Nogle af børnene vil sandsynligvis selv have smertelige erfaringer med sladder og bagtalelse. Rollespil Hvordan ville tilværelsen være, hvis det ottende bud var afskaffet? Hvis man ikke kunne stole på, at nogen fortalte sandheden? Lav små rollespil ud fra tænkte situationer. Brug evt. parallelle spil, hvor startsituationen og problemstillingen er den samme, og det ene spil med, det andet uden det ottende bud. Leg Hviskelegen Telefonen, hvor et budskab går fra mund til øre mange gange og formodentlig ender anderledes end det begyndte. Pointe: Hold jer fra sladder. Tekst b. Roller: Akab, Jesabel, Nabot, de ældste og de fornemme, to falske vidner, Elias. Beretningen læses op/genfortælles, og der holdes pauser, mens de forskellige rolleindehavere agerer og evt. taler som beskrevet. Efterfølgende udtaler alle rollehaverne sig om deres egen skyld i sagen evt. om deres (dårlige) undskyldninger for at handle, som de gjorde. Collage Tekst a. Historien om Josef og Potifars hustru er som taget ud af et sladderblad. Hvorfor sælger sådanne historier så godt? Lav en collage med sådanne historier. Lad evt. collagen have form som bogstaver SLADDER (klippes på forhånd ud i karton). De kan måske bruges til digtene. Digte Bogstaverne fra et eller flere af ordene SLADDER, BAGTALELSE, LØGN fordeles mellem nogle grupper, og der skrives bogstavdigte fx S Surt, smadder tarveligt, sygt L lavt, lusket, lumsk A alle hader, atmosfære af mistro, alt smuldrer D dårlig kammerat, dømmes, dumt, osv. med ord, børnene kommer til at tænke på i forbindelse med sladder. Digtene kan også bindes tættere op på bibelteksterne med omtale af personer og motiver fra disse

10 Det niende bud Du må ikke begære din næstes hus. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke misunder vores medmenneske, hvad han ejer, eller forsøger at narre det fra ham. I stedet skal vi respektere, hvad han ejer, og hjælpe ham til at beholde det. Det tiende bud Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller hans æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke misunder vores medmenneske hans ægtefælle, børn eller medarbejdere. I stedet skal vi respektere vores medmenneske og søge at styrke hans forhold til dem, der står ham nær. a. Nabots vingård, 1 Kong 21 b. Begær fører til synd, Jak 1,14-15 c. Brødrenes misundelse på Josef, 1 Mos 37,3-4 Akab ønsker sig Nabots vingård og forsøger at købe eller bytte sig til den. Da det ikke lykkes, bliver han ærgerlig og vred, og hans hustru tager affære. Overtrædelse af ét bud fører flere overtrædelser med sig. Det er ikke bibelhistorie, men teksten er god til at skabe overblik over de andre tekster. Rækkefølgen begær, synd, død, som Jakob fortæller om, bekræftes både i tekst a og c. Tekst c: Brødrene ønsker sig både Josefs kjortel og deres fars kærlighed. Misundelsen får dem til at hade Josef, og umuliggør et godt forhold, de kunne ikke tale venligt til ham. Tekst b. Tal om forskellige eksempler på rigtigheden af Jakobs beskrivelse af begærets konsekvenser. Tekst a og c er gode eksempler, men brug også nutidige, gerne selvoplevede episoder. Tal sammen om, hvordan og om man kan bryde denne onde kæde. Tekst a. Akab går ned for at tage sin nye køkkenhave i besiddelse. Men han får ikke meget glæde af den. Man kan ønske sig noget rigtig meget, men det er ikke altid, at man får glæde af det, hvis man får det. Tekst a og c (find evt. flere bibeltekster). Dramatisering og/eller fortælling af misundelsesscener fra bibelhistorien og fra dagligdagen illustrerer det niende og det tiende bud og konsekvensen af overtrædelse rigtig godt. Levende illustration Hvis I er flere ledere, kan I illustrere budet således: Stå med hinanden i hænderne. En starter: Jeg er 11 11

11 misundelig på (sig naboens navn) fordi fx: hun har en lækker cykel/ er så god til fodbold/ går i mærketøj/ Efter at have sagt sin replik, slipper man sine nabo, og vender ryggen til. En af lederne kan have roller som Nabot eller Josef og evt. andre personer fra Bibelen. Pointe: Brud på det niende og tiende bud giver utilfredshed, utaknemlighed og ødelægger fællesskabet. Derefter læses det niende og det tiende bud op. I samme rækkefølge som før vender man sig og beder en enkelt takkebøn fx Tak for livet/min familie Til sidst kan man bede for den, man før udtrykte sin misundelse overfor, fx: Tak for X. Jeg beder dig om at være med ham/hende, og derefter tager man den, man beder for i hånden igen. Tak og forbøn giver glæde og hjælper til at overvinde egoisme og misundelse, og fællesskabet styrkes. Skilte Børnene kan illustrere det niende og tiende bud med skilte. Ideen fra Levende illustration kan bruges, og ti juniorer kan stå med hver sit skilt med ti bogstaver på forsiden: MISUNDELSE og hver nævne en ting, de misunder andre, mens de løfter skiltet op, så skiltene tilsammen danner ordet. Hvis der er mulighed for at stå med stor afstand, øger det effekten, når børnene nu en for en nævner en ting, de er taknemmelige for, vender de skiltene og rykker sammen. Skiltene danner nu ordet FÆLLESSKAB. være plads til andet end ting, man kan købe. Se fx forklaringen til den fjerde bøn i Fadervor i Katekismus Updated. Man kan skrive eksemplerne i silhuetten eller udfylde som collage. Ønskerne kan også placeres i tale- eller tankebobler. Nogle ønsker siger vi højt, andre nøjes vi med at tænke. Tal om, at ønsker nogle gange bliver til misundelse, hvis en anden har det, man selv ønsker sig. Leg Stakkels mig Børnene sidder rundt om et bord og har hver især en terning foran sig. I starten viser den seks øjne. På skift kommer en af deltagerne med et sandt udsagn. Stakkels mig! Jeg har aldrig været i Tivoli Alle de, der har været i Tivoli vender deres terning, så antallet af øjne går en ned. Så er det den næstes tur. Stakkels mig! Jeg har aldrig haft en storebror, Stakkels mig! Jeg har aldrig haft grønne gummistøvler Det handler om at komme med et udsagn om noget, man ikke har selv, men som mange af de andre har. I legen sker der det specielle, at det er den, der er mest stakkels og altså til sidst har det højeste antal øjne på sin terning, der vinder. En lille snak om, at vi er forskellige, oplever og har forskellige ting, kan sætte legen i perspektiv til De ti Bud Kæmpefigur m. tale-/tankebobler Klip en silhuet ud (brug et stort ark papir avisrulle el. lign og lad en af børnene lægge sig ned som model). Hvilke ønsker fylder denne person? Der skal 12 12

12 Jesus samler De ti Bud således: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. (Mark 12,30-31) a. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Luk 10,25-37 b. Det er tilladt at gøre godt på en sabbat, Matt 12,9-13 Mit medmenneske er den, jeg møder, og som har brug for min hjælp. Præsten og levitten overtræder kærlighedsbuddet ved at undlade at hjælpe. Det er handlingen, der tæller. Jesus opfordrer sine tilhørere til at gøre som den barmhjertige samaritaner. Mennesket har stor værdi for Gud. Hjælpsomhed og godhed mod et medmenneske er derfor altid efter Guds vilje. Guds bud skal ikke bruges til at udelukke og fordømme. Tal om, hvordan De ti Bud kan samles til Det dobbelte Kærlighedsbud. Man kan skrive de to kærlighedsbud op på hver sin pose og derefter afgøre, hvilken pose hver af De ti Bud skal lægges i. Lad børnene argumentere for placeringen. Hvad har fx det syvende bud med kærlighed til medmennesket at gøre? Fortælling/drama Tekst a eller b. Begge bibeltekster er velegnede til dramatisering eller dramatisk fortælling. Begge kan også ret enkelt opdateres til en nutidig situation. Evt. kan en original-udgave umiddelbart efterfølges af en nutidsversion. Den varme stol Tekst a eller b. Efter fortælling/drama/tableau over en af bibelteksterne, kan en af personerne komme i den varme stol. Personen kan selv fortælle om oplevelsen, og de andre kan stille spørgsmål. Det giver god indlevelse i teksten. Hvis børnene ikke har prøvet denne aktivitet før, kan en af lederne være den første i stolen. Tale- og tankebobler I en taleboble skrives Det dobbelte Kærlighedsbud, som citatet af Jesus fra Markusevangeliet kaldes. I tankebobler oversætter børnene til konkrete handlinger, eksempler, overvejelser. Fx jeg må ikke mobbe, jeg vil skrive et brev til mormor, jeg vil hjælpe far med at slå græs, jeg kan stole på Gud, Taleboblen kan komme fra et stor udklippet Jesusfigur eller fra en åben bibel. Tankeboblerne hænges op rundt omkring evt. ved siden af et gruppebillede af børnene. En samtale kan runde aktiviteten af. Lad den gerne få et forpligtende præg ligesom Jesu afsluttende opfordring i Lukasevangeliet: Gå du hen og gør ligeså! Her kan man også bruge ideen Træk en god gerning fra det syvende bud. Skilte Hvis I allerede har produceret skilte med De ti Bud (se under det femte bud), kan disse bruges igen her, hvor alle budene samles i Det dobbelte Kærlighedsbud. Mens skiltene tages frem et for et, kan for- og bagside overvejes i forhold til Det dobbelte Kærlighedsbud. Hvis en af bibelteksterne dramatiseres, kan tilskuerne kommentere de forskellige personers handlinger og ord med skiltene. Fx den barmhjertige samaritaner. Til røverne vil man kunne vise femte, syvende, niende og tiende bud, præsten og levitten vil få det femte bud. Tableauer (til sang) Tekst a. Sangen Fire sultne krager af Jens Bendix er skrevet ud fra lignelsen om den barmhjertige samaritaner og egner sig fint til tableau-form (og præsentation for andre). Sangen kan synges eller afspilles under tableauerne, der er enkle at vise. (Se næste side) 13 13

13 Fire sultne krager sad på en vissen gren og vented på, at maden sku bli mør han havde lagt sig til at dø med ho det på en sten med udsigt til at kødet på hans arme og hans ben sku rives af af kragenæb og klør Tableau med den mishandlede mand og fire krager (karton) på en vissen gren. Kragerne er gennemgående i alle tableauer. han havde gået flere mil og ikke set en sjæl da de sprang frem med knive og med sten de stjal hans guld og tog hans tøj og slog ham halvt ihjel og efterlod ham døende alene med sig selv og fire sultne krager på en gren Tableau som før, men med røvere med knive, sten og stjålet guld. solen brænder manden stønner - og ønsker han var død da kragerne de letter med et skrig nu er det sket, nu kommer de og æder af mit kød men kragerne forsvinder og nu hører han en lyd lyden af en mand, der går forbi Tableau som nr. 1, men med en bagende sol (karton). ørkensol og varme har nu gjort ham næsten blind han aner svagt en præstesilhuet han står og måber dybt chokeret i sit præstesind fuld af omsorg for sig selv og for sit præsteskind skynder han sig meget hurtigt væk Præsten vender sig chokeret bort. men få minutter efter præsten kommer der en degn meget travl og ualmind lig from han får hurtigt bedt en bøn og slået korsets tegn det må da gøre gavn i denne gudsforladte egn Degnen står med foldede hænder og et kors. og går så lig så hurtigt, som kan kom skyggerne bli r læng re og dagen går mod vest men han sanser ikke noget mer hverken tid og sted eller degn eller præst og heller ikke manden der kommer med sin hest og standser, da han ser, han ligger der Samaritaneren kigger på den stakkels mand. En hest (pap). han stiller hesten fra sig og han gør et hurtigt skøn Det er det værste, han har set i mange år han lever det som præsten kalder for et liv i synd og bryder ikke ud i hverken salmer eller bøn men gi r sig til at rense mandens sår Samaritaneren knæler ved siden af den sårede med forbinding og salve. fire sultne krager sidder stadig samme sted på samme visne gren ved samme sti snydt af en enkel mand og hans barmhjertighed for mens en røver lever af at gøre folk fortræd lever kragen af, at folk de går forbi Samaritaneren har anbragt manden på sin hest og de er på vej bort. Der er igen fokus på kragerne. WWJD What would Jesus do? Det dobbelte Kærlighedsbud hænger fint sammen med Jesus som forbillede. Hvad gjorde han? Hvordan opfyldte han De ti Bud og Det dobbelte Kærlighedsbud? 14 14

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå De ti Bud? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra

Læs mere

grøftegravning fundet sted. Så lad os kikke lidt mere på dem ikke for at grave grøfterne dybere, men i håb om måske at skabe en fælles platform.

grøftegravning fundet sted. Så lad os kikke lidt mere på dem ikke for at grave grøfterne dybere, men i håb om måske at skabe en fælles platform. Selvkærlighed 1) Kærlighed til Gud Jesus sammenfatter loven i det dobbelte kærlighedsbud, og det første bud er kærlighed til Gud. Matt 22, 37): Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

BØrneark. Bibeltimer 2016 TEMA MED LINK TIL NT. Dette tilhører: danmarks folkekirkelige. soendagsskoler BIBELCAMPING 2016 BØRNEARK

BØrneark. Bibeltimer 2016 TEMA MED LINK TIL NT. Dette tilhører: danmarks folkekirkelige. soendagsskoler BIBELCAMPING 2016 BØRNEARK BØrneark G N I P M A C L BIBE Bibeltimer 2016 TEMA KONG DAVID Dette tilhører: danmarks folkekirkelige soendagsskoler Bibeltime 1 Fra fårehyrde til løftet om en kongestol David salves Tekst: 1 Sam 16,4-13+19-21

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du?

Bibelen. Kendte fra Bibelen Hvilke bibelske personer kender du? Bibelen Hvilket af disse bibelvers synes du bedst om? Hvorfor? Jesus siger: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende! (Matt 28,20) Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre

Læs mere

Jer er en vinder -2. Guds fulde rustning retfærdighedens brynje

Jer er en vinder -2. Guds fulde rustning retfærdighedens brynje Jer er en vinder -2 Guds fulde rustning retfærdighedens brynje Mål: Målet med undervisningen er, at børnene må se værdien i retfærdighedens brynje. Retfærdighedens brynje beskytter hjertet fra forkerte

Læs mere

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham.

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det største af alt er kærlighed. Det er vigtigere end

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2012

IBELCAMPING Bibeltimer 2012 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2012 TEma På rejse med moses Dette hæfte tilhører: Tema: På rejse med Moses Moses bliver født Bibeltime 1 Tekst: 2 Mos 2,1-10 (Moses fødsel) Bibelord Jeg glemmer dig ikke

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

DET VIGTIGSTE Katekismusgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke

DET VIGTIGSTE Katekismusgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke 1 DET VIGTIGSTE Katekismusgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke Onsdag den 8. februar 2017 kl. 16.45: Fyraftensgudstjeneste Special Indledning til LOVEN katekismens første del Åbningshilsen Nåde være med jer

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold Jeg er en vinder -4 Guds fulde rustning troens skjold Mål: Målet med undervisningen er, at børnene ser hvordan djævelen prøver at modarbejde Herrens planer. Gud ønsker, at alle kommer til at tro på ham,

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

GPS 32-36. Sådan kan det bruges. I hjemmet. Evangelisk Børnemission. I klubben I kirken På ferien. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 32-36. Sådan kan det bruges. I hjemmet. Evangelisk Børnemission. I klubben I kirken På ferien. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 32-36 Sådan kan det bruges I hjemmet Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 32: David salves til konge Nøglesætning: Gud ser dig og kender dit

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris I Jesus fodspor -2 Jesus betaler en pris Mål: At børnene ønsker at følge Jesus, også når det betyder, at det koster noget. Tekst: Mat. 8, 18-22. (Jesus underviser dem, der vil følge ham). Visualisering:

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

GPS 17-26. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 17-26. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 17-26 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 17: Moses bliver født Nøglesætning: Gud ønsker at passe på dig Huskevers

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Juniorark. Bibeltimer 2016 TEMA MED LINK TIL NT. Dette tilhører: danmarks folkekirkelige. soendagsskoler BIBELCAMPING 2016 JUNIORARK

Juniorark. Bibeltimer 2016 TEMA MED LINK TIL NT. Dette tilhører: danmarks folkekirkelige. soendagsskoler BIBELCAMPING 2016 JUNIORARK Juniorark G I P M A C L BIBE Bibeltimer 2016 TEMA KOG DAVID MED LIK TIL T Dette tilhører: danmarks folkekirkelige soendagsskoler Bibeltime 1 Fra fårehyrde til løftet om en kongestol David salves 1. Hvorfor

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -3

Min Gud er en stor, stor Gud -3 Min Gud er en stor, stor Gud -3 Min Gud er min Befrier! Mål: At lære børnene, at Gud er vores Frelser og Befrier. Han har altid magt til at befri os fra alt. Tekst: 1. Kongebog 17, 17-24 (Elias beder for

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

GPS 12-16. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 12-16. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 12-16 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 12: Josef - yndlingsbarnet Nøglesætning: Gud har en plan for dit

Læs mere

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm Jeg er en vinder -5 Guds fulde rustning frelsens hjelm Mål: Vi viser børnene, at vi altid skal holde fast ved, at Jesus kommer for at frelse os: 1. gang fra synden, derefter fra fjendens angreb og til

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter

Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011. Emne: jul; lyset, der kommer til verden. Tekst: Joh 1,1-18. Varighed: 30 minutter Tale i Bedsted Missionshus d. 28/12 2011 Emne: jul; lyset, der kommer til verden Tekst: Joh 1,1-18 Varighed: 30 minutter Indledning: For nyligt havde jeg en snak med min søn, Levi. Han kom ud til mig på

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Udklit Katekismus. Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup

Udklit Katekismus. Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup Udklit Katekismus Udklit Katekismus Udarbejdet af konfirmanderne i Rødding, Løvel og Pederstrup 2016 KONFIRMANDERNES TI BUD 1. Du skal elske dine medmennesker. 2. Du skal passe på dyrene og alt det andet,

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl 1 RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl. 16.00 Emne: Kærlighed Præludium: Aldrig går du fra mig Indgangsbøn - FS3 105: Jeg undres over hans kærlighed hilse på hinanden (med musik fra klaver (+ band))

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Gruppeopgave til bibeltime 1

Gruppeopgave til bibeltime 1 Gruppeopgave til bibeltime 1 Opgave 1: Johannes pegede på Jesus! Hvordan ser du ham? (individuel opgave) 1. Hvilke af nedenstående ord passer på dit billede af Jesus? Sæt en ring omkring de ord, som passer

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 1 Andagt 1-59 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er et

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Jeg er familiens stjerne -2

Jeg er familiens stjerne -2 Jeg er familiens stjerne -2 Josef - trofast Mål: Børnene forstår at alle har udfordringer i livet. Men vi vælge at være trofast, som Josef var. Børnene forstår, at trofasthed er en rigtig god egenskab

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2012

IBELCAMPING Bibeltimer 2012 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2012 TEma På rejse med moses Dette hæfte tilhører: Moses bliver født Bibeltime 1 Tekst: 2 Mos 2,1-10. (Moses fødsel) Bibelord Jeg glemmer dig ikke (Es 49,15). Navn: Alder:

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT.

1) Advarsler mod vrede Vi har nogle stærke advarsler mod vrede i Bibelen. Vi finder dem i GT og NT, og jeg har valgt at tage tre advarsler fra NT. Vrede Jeg begynder med at beskrive nogle stærke advarsler mod vrede, dernæst beskriver jeg et realistisk syn på vores vrede, og endelig kommer jeg ind på Jesu og Guds vrede. 1) Advarsler mod vrede Vi har

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer Jeg kender Jesus -2 Jesus bestemmer Mål: Målet er, at børnene vil gøre Jesus til Herre over deres liv. Når vi giver ham lov, bestemmer han over alt det, som binder os. Opmuntr børnene til at give sig selv

Læs mere

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b).

11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). 11.s.e.Trin. 11.aug.2013. Hinge kl.8.00. Vinderslev kl.9.30. Ans kl.11.00 (da b). Salmer: Hinge kl.8: 411-756/ 609-656 Vinderslev kl.9.30: 411-523- 756/ 609-321,v.6-656 Ans kl.11 (dåb): 411-523- 448,v.1-3

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30. Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12

Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30. Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12 Prædiken til 19 s.e.trin 2015 v/ Brian Christensen Lemvig Bykirke kl. 10.30 Tekst: Es 44,22-28; Ef 4,22-28; Mark 2,1-12 v1 Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han

Læs mere