Baggrunden for De ti Bud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrunden for De ti Bud"

Transkript

1 Baggrunden for De ti Bud Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Det vil sige: Det er den Gud, der har skabt og befriet os, som giver sine bud for menneskelivet. Han bliver vred på dem, der overtræder budene, og velsigner dem, der holder dem. a. Hvad der skete på/ved Sinai bjerg, 2 Mos 19-20,2 b. En takkesalme, Sl 136 Gud har konkret omsorg for mennesker. Han har taget sig af Israels folk. Gud reddede dem fra egypterne og tog sig af dem på rejsen. På samme måde er der et stærkt omsorgsaspekt i budene. De beskytter den enkelte og danner en god ramme omkring fællesskabet. Gud er hellig. Derfor skal folket rense sig og holde sig på afstand af bjerget, hvor Gud vil stige ned. Lyn, torden, den mørke sky og kraftig klang af horn er konkrete tegn på denne hellighed. Det er Guds almagt og hellighed, der giver ham ret til at sætte regler op for Israels folk og for mennesker generelt. Gud vil slutte en pagt med Israels folk. En pagtslutning er en forpligtende aftale mellem to parter. Salmen er opdelt i strofer, der priser Gud, fordi han er Gud, fordi han er skaber, fordi han udfriede Israels folk fra egypterne og førte dem til et nyt land, hvor de kunne leve i frihed, fordi han hører bøn og hjælper. Dette er en væsentlig forudsætning for budene. Det er Gud, som salmen her beskriver, der har givet De ti Bud. Det gør en stor forskel for os, hvem der siger noget. Autoritet og troværdighed er væsentlig for, hvordan vi forholder os til budskabet. Desuden er konteksten vigtig. På samme måde er bibelhistorien vigtig som baggrund for at forstå den enkelte bibeltekst også De ti Bud. Salmen indeholder en præsentation af Gud, ligesom tekst a præsenterer baggrunden for De ti Bud. Sammenligning af De ti Bud og love og regler i Danmark lige fra mobberegler i skolen til færdselsregler og almene skrevne og uskrevne love i Danmark. Regler, der dengang som nu, begrænser og beskytter den enkelte. Mennesker har brug for nogle basale ting for at overleve. Det gav Gud folket, da han førte dem ud af Egypten med stærk hånd. De fik mad og drikke og tid til at sove. De fik beskyttelse mod deres fjender, tryghed i hverdagen. De kunne leve i grupper af familie, venner, et helt folk, der hørte sammen. I De ti Bud gav Gud dem ikke bare muligheden for at overleve, men rammerne for et godt og rigt liv personligt, socialt og sammen med Ham. Tableauer Tekst a. Tableauer over Guds hjælp under ørkenvandringen. Korte bibeltekster fra 2 Mos og 32 kan supplere Sl 136. I små hold læser børnene bibelversene og fortolker dem i et tableau. Efterfølgende samtale: Det er den Gud, der har været trofast og har hjulpet, der vil slutte pagt og give gode regler for Israel og for mennesker til alle tider. Fortæller Klæd dig ud som Moses og kom til folket (børnene) og fortæl om Guds hjælp i løbet af ørkenvandringen og dengang han gav De ti Bud. Husker I dengang? (kan kombineres med tableauer). En leg Hellig helle en fangeleg, hvor der er et helle. Et sted, der er udskilt, og hvor man er fredet (kan være et stort kors eller en slange på en stang og relatere til Jesus, der frelser eller hændelsen i ørkenen, hvor Gud anviste kobberslangen som helbredelse mod den dødelige slangegift). 2 2

2 Det første bud Du må ikke have andre guder end mig. Det vil sige: Vi skal frem for alt frygte og elske Gud og stole på ham, så vi ikke sætter noget af det, Gud har skabt, eller som vi selv kan skabe, højere end Gud. a. Styrkeprøven på Karmel, 1 Kong 18 b. Daniel og hans venner, Dan 3 og 6 I teksten præsenteres konkret afgudsdyrkelse kontra troen på Gud. Der sættes fokus på, at det ikke er et både-og, men et enten-eller-valg. Det er så let at komme til at helgardere at satse både på Gud og på penge/venner/job og evt. også bruge horoskoper, healing mm. Gud vil ikke være én blandt andre vigtige ting i vores liv. Han vil være suveræn Gud! At halte til begge sider betyder, at man ikke vælger Gud fra, men heller ikke vil fravælge andet for at vælge Gud 100% til. Elias prædiken er tydelig og stærk: Vælg! Daniel og hans venner var tydelige i deres valg. Det havde konsekvenser for dem selv og for deres omgivelser, fordi både deres ord og handlinger vidnede om Gud. Daniels venner blev forfulgt på grund af deres tro. De var overbevist om, at Gud kunne (ikke nødvendigvis ville) redde dem. Nogle steder lider de kristne under forfølgelse. Der findes også i vores tid mirakuløs hjælp. Der er også mange, der dør som følge af deres bekendelse af kristentroen. Tekst b. om forfølgelse på grund af troen på Gud. Daniel og hans venner er gode eksempler. For at finde nutidige eksempler er det en god idé at søge info fx Åbne døre. Tekst a. Børnene vil kende forskellen på teori og praksis. Forskellen på at sige noget og gøre det i virkeligheden. På Elias tid kom folk i templet og ofrede til Gud, men til hverdag dyrkede de også Baal. Man kan få en god snak om det at kunne stole på en ven, og at kunne stole på Gud, der mener det, når han siger, at han vil være vores Gud og Far. Vi skal ikke præstere noget ekstraordinært for at fortjene hans hjælp (som Baalspræsterne, der forgæves forsøgte for at få Baal til at lytte og svare.) Collage Udklip af horoskoper, reklamer mm., der lover lykke, alternativ helbredelse, idoldyrkelse/kult mm. Lav en collage, sæt en forbudtstreg på skrå over det hele. På en anden collage sættes gudstjeneste- og møde annoncer, kristne sange, kopi af en dåbsattest, De ti Bud, bibelord mm. I starten kan man vælge at have alle udklippene blandede, men efterfølgende er det en god ide at sortere dem og sætte dem op på hver sin collage. Collagerne kan have form som et menneske. Det er væsentligt at nuancere samtalen. Det er ikke forkert at ønske sig flot tøj eller at beundre en god musikgruppe. Problemet opstår, hvis man sidestiller det med eller sætter det højere end Gud. Tekst a. Det med at halte til begge sider kan illustreres med to stole. Argumenter for Guds hjælp og trofasthed, når du er ved at sætte dig på den ene stol og med penge, succes, at klare sig selv, når du skal til at sætte dig på den anden stol. Skift med ordene men eller på den anden side eller man må også tænke på. Til sidst kan man sætte sig mellem to stole og falde på gulvet. Man kan godt bruge Israels overvejelser omkring Baal som lokal frugtbarhedsgud og som ekstra sikkerhed i landbruget i forhold til Gud Herren, der havde ført dem til Israel osv. 3 3

3 Det andet bud Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke bander, dyrker okkultisme, lyver eller bedrager ved hans navn. I stedet skal vi under alle forhold kalde på Gud, bede til ham, lovprise hans navn og takke ham. : a. Hizkija stoler på Gud og påkalder hans navn, 2 Kong og Es 37 b. Spåmanden Bileam og hans æsel, 4 Mos Kobberslangen, som Hizkija ødelagde, havde været brugt som afgud. Det er et eksempel på misbrug af Guds navn/tegn. Versene om Israels skæbne kontra Judas skæbne (kap18,1-12) præciserer Guds vrede eller velsignelse i relation til overholdelse af De ti Bud (se Katekismus Updated s forklaring til baggrunden for De ti Bud). Hizkijas bøn i templet til Gud, hvor han bogstaveligt lægger problemerne frem, er et godt forbillede på enkel, konkret bøn. Spåmanden Bileam bliver tilkaldt for at forbande Israel, men da Gud befaler det, velsigner han i stedet folket. Guds vilje sker, og Guds navn æres. Selvom det er uklart, om Bileam fra begyndelsen af beretningen tror på Gud, taler Gud til ham, og Bileam lytter. Han forstår, at han ikke kan handle imod Guds vilje, og selv da han tager af sted imod Guds vilje, bliver Guds navn i sidste ende ophøjet, og hans vilje sker som et stærkt vidnesbyrd om Herrens magt. Lovprisning af Gud sker i ord ved, at Bileam giver Gud ære, men i lige så høj grad gennem handling: Lydighed mod Guds befaling. Tekst a. Prøv evt. med udgangspunkt i collagen eller tegneserien (se nedenfor) - at oversætte beretningen om Hizkija til nutiden. Hvordan kunne noget tilsvarende ske i dag? Tekst a eller b. Med udgangspunkt i en af bibelteksterne kan man tale om Jesus, der siger: Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? (Luk 6,46) Det er væsentligt med overensstemmelse mellem ord og handling. Dette vil børnene også kende til fra deres egen hverdag. Sange Lovsange. Der er mange, der egner sig til formålet. Lad børnene (evt. i grupper) vælge en sang eller et vers, og lad dem også gerne begrunde valget. Tekst a. Beretningen om Hizkija, der selv under voldsomt pres stolede på Gud og ærede ham, relaterer primært til anden del af forklaringen til Det andet bud. Den kan genfortælles levende af en fra folket, eller måske kan kommandantens oplevelse bruges som synsvinkel? Brug evt. udklædning. Kæmpetegneserie Tekst a. Beretningen om Hizkija er god til kæmpetegneserie. På A3-ark tegnes simple, men genkendelige personer (aftal, hvordan de forskellige figurer skal genkendes), og ved tale- og tankebobler fortælles historien. Børnene deles i grupper og får tildelt et antal bibelvers hver. Tegneserien føjes sammen og præsenteres. I en efterfølgende/ sideordnet snak trækkes tydelige linjer til det andet bud med tilhørende forklaring. Collage Tekst a. I fortsættelse af collagen til det første bud kan beretningen om Hizkija indbyde til at holde collagen med de ti bud mm. frem i bekendelse og brænde/destruere den anden collage. 4 4

4 Det tredje bud Husk hviledagen og hold den hellig. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke nedvurderer hans ord. I stedet skal vi holde Guds ord helligt, gerne høre det og lære det. Og vi har lov til at hvile fra vores daglige arbejde en dag om ugen. a. Gud hviler efter at have skabt verden, 1 Mos 2, 1-3 b. En lang række af små tekster om sabbat: Aksplukning, Matt 12,1-8, Manden med den visne hånd, Matt 12,9-13, Jesus prædiker og helbreder, Mark 1,21-28, Sabbatten blev til for mennesket, Mark 2,27, Jesus går efter sædvane i synagogen, Luk4,16, Jesus helbreder på en sabbat, Luk 13,10-17, Sabbatten lige efter Jesu død, Luk 23,54-56, Jesus helbreder en lam mand, Joh 5,6-11 Joh 5,15-18 c. Om Guds ord Sl 119 (uddrag) Glæden ved at skabe/arbejde og glæden over at hvile/nyde frugten af sit arbejde er en del af det at være skabt i Guds billede. Arbejde og afslapning er en god rytme. Man kan trække linjer fra timer og frikvarterer, skoledag og fritid, arbejdsuge og weekend, skoleuger og ferieuger, måske helt til livet og en evighed hos Gud. Mange eksempler på sabbatsbud og sabbatsfejring. Pointerne er bl.a., at Gud ønsker, at der skal gøres godt på hviledagen, og at det er godt at være et sted, hvor Guds ord forkyndes. Tekst c: Salme 119 er inddelt i strofer med otte vers i hver, der omhandler forskellige aspekter af Guds ord. at byde ind med synspunkter og egne erfaringer i forbindelse med de andre gruppers indlæg. Praktisk illustration Tekst a. Giv børnene praktiske og krævende opgaver, og lad dem bagefter hvile og være stolte af deres præstation. Det kan være alt fra oprydning, rengøring, lugning eller et byggeprojekt, men det skal være synligt! Drama Tekst b. Teksterne er velegnede til dramatisering. Evt. kan der laves tableauer med oplæsning af de vigtigste vers fra bibelteksten eller præsentation af problemstillingen. Illustrationer Tekst c. Lad børnene arbejde i grupper med de forskellige strofer i Salme 119. Salmen er så lang og indholdsrig, at der er tilstrækkeligt stof til en stor gruppe børn. Stroferne er gode at illustrere (man kan fx tegne/male/ ) 1-8: En vej/vejviser, 9-16: En konfirmand, 17-24: Øjne, der ser Guds ord, 25-32: De to lovtavler, 33-40: Hjerte med Bibel i, Fælles kæmpemaleri Tekst a. Maleri (abstrakt eller inspireret af skabelsesberetningen) med farver, man kan glæde sig over, evt. med bibelord, der betyder noget særligt. Bagefter kan man hvile, glæde sig over værket og nyde et lille traktement som ved en fernisering. Der kan spilles musik, dele af skabelsesberetningen og tekst a kan reciteres. /paneldrøftelse Tekst b. Teksterne fordeles mellem børnene, der arbejder to og to. Hvert hold læser deres tekst, taler med hinanden om betydningen og vurderer, hvordan deres egen virkelighed passer ind. Efter arbejdet i grupperne tages en fælles runde med mulighed for Gæstelærer Inviter en ældre mand eller kvinde, der kan fortælle om gamle søndagstraditioner, - regler og glæder og forskellen på hverdag og søndag. Se flere ideer under afsnittet Guds ord. 5 5

5 Det fjerde bud Ær din far og din mor. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke ser ned på vores forældre eller mennesker, der har lovlig myndighed over os. I stedet skal vi elske, respektere og adlyde dem. a. Absaloms oprør mod sin far, David, 2 Sam 15 b. Jesu barndom, Luk 2,41-52 c. Apostlene prædikede og helbredte i Jesu navn, selvom ypperstepræsterne forbød det, ApG 5,12-32 Absaloms og Davids indbyrdes forhold er ikke forbilledligt. Kontakten er mangelfuld, og selv om der er kærlighed, er der også stor bitterhed, misforståelser og svigt. Absalom overtrådte det fjerde bud både i ord og handling. Han svinede sin far til over for andre, løj, snød, gjorde direkte oprør og ønskede sin far død. Han overtrådte stort set alle de øvrige bud i forbindelse med overtrædelsen af det fjerde bud. Jesus ønskede at være i Guds nærhed og lære mere om ham. Således ærede han Gud, sin far. Han adlød også Josef og Maria i sit hjem i Nazaret og beskrives som en klog, dygtig og vellidt dreng. Brug evt. også beretningen om Jesus, der fra korset beder Johannes om at tage sig af Maria, Joh 19, Vores forpligtelser over for vores forældre hører ikke op, når vi flytter hjemmefra. Tekst c: Her er en tydelig konflikt mellem de officielle myndigheder og Guds vilje. Peter præsenterer pointen: Man skal adlyde Gud mere end mennesker. Hvad bestemmer dine forældre? Hvad bestemmer dine lærere? Hvad bestemmer du selv? Hvad bestemmer du i fællesskab med dine forældre eller lærere? Tekst b. Nogle gange er det irriterende, at andre skal bestemme over en. Og nogle gange tager de, der bestemmer oven i købet fejl i deres vurderinger af, hvad der er det rette/bedste at gøre. Alligevel har Gud givet os (både børn og voksne) dette bud. Der er ikke og har aldrig været helt perfekte familier, hvor dette altid fungerer uden gnidninger. Og der er fejl både fra børnenes og forældrenes side. Hvis den ene part overholder sin del af buddet, bliver det meget lettere for den anden part at gøre tilsvarende tal om gode og onde cirkler. Leg Leg kongens efterfølger, hvor anføreren skal adlydes og kopieres. Tekst a. Genfortæl historien om David og Absalom (gerne mere end kap. 15). Vær evt. to fortællere med forskellige synsvinkler. Beretningen er også velegnet til totalteater, der involverer alle. Handlingen er enkel og kan dramatiseres lidt ad gangen, efterhånden som beretningen præsenteres. Tegnet frise Tekst b. Lad børnene tegne hver en tegning til teksten (fordeles, mens der læses op/genfortælles). Tegningerne præsenteres efterfølgende, og børnene fortæller om deres fortolkning. Paneldrøftelse Lad tekst a danne grundlag for en paneldrøftelse. Børn og ledere i panelet. Rolleforslag: En mand fra Absaloms livvagt. En borger, der har søgt råd hos David og har mødt Absalom ved porten. En fra Davids hof. En repræsentant for Katekismus Updated. En dommer, der stiller spørgsmål. En ordstyrer. Der må gerne komme spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne. Brevskrivning Børnene skriver et brev til deres forældre (skal ikke nødvendigvis afleveres/sendes), hvor de udtrykker deres tak og påskønnelse og måske også skriver nogle linjer om, hvornår/hvorfor det kan være svært at overholde det fjerde bud. 6 6

6 Det femte bud Du må ikke begå drab. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke skader vores medmenneske eller gør ham noget ondt. I stedet skal vi hjælpe ham og vise omsorg for ham. a. Kain og Abel, 1 Mos 4 b. Jordemødrene i Egypten, 2 Mos 1,15-22 c. David skåner Saul, 1 Sam 24 d. David får Urias slået ihjel, 2 Sam 11,14-25 og 12,1-10 e. Jesus forklarer det femte bud, Matt 5,21-26 Misundelse og konkurrence i en søskendeflok findes også i dag. Ansvarligheden over for medmennesket kan ingen løbe fra. Tekst b og c: Det femte bud har (som de øvrige bud) et forbud mod det onde og et påbud om det gode. Både jordemødrene i Egypten og Davids forhold til Saul viser tydeligt dette: - Jordemødrene hjælper børnene til verden, hjælper deres mødre og forhindrer drabet på de nyfødte. - David nægter at slå Saul ihjel. Tidligere har han hjulpet kongen på mange måder i krigen som hærfører og ved at spille og synge for Saul i forbindelse med dennes depressioner. Tekst b illustrerer, at man skal adlyde Gud mere end mennesker. Livet er helligt, og et menneske må ikke gøre sig til herre over liv og død, som om det var Gud. Tekst d: Urias bliver blot en forhindring i Davids liv, som han ønsker at rydde af vejen. Han ser bort fra, at Urias er et medmenneske og behandler ham nærmest som en spillebrik, han kan flytte rundt på, idet han definerer sine egne regler for spillet. Gud sætter Davids handlinger i det rette perspektiv. Tekst e: Jesus går helt ind i det dagligdags og omtaler forholdet til medmennesker som det centrale i dette bud. Vi skal tale til og behandle hinanden ordentligt. Tekst e. Ord, der slår ihjel. Teksten præsenterer skældsord som et ønske om at såre, slå glæden og selvværdet ihjel hos modparten. Tal om sådanne negative ord og deres virkning. Tekst e, evt. flere af teksterne. At være et medmenneske eller et modmenneske. Hvilke ord og handlinger passer til de to mennesketyper (der godt kan være i én person)? Hvordan påvirker vi hinanden og vores fællesskab? Skilte to sider af samme sag Katekismus Updateds forklaring til budene indeholder både forbud mod det onde og opfordringer til det gode: I stedet Tag Katekismus Updateds forklaringer til budene og skriv forbuddet mod det onde på den ene side og påbuddet/opfordringen til det gode på den anden side af samme skilt. I kan tage alle budene eller nogle af dem. Disse skilte kan fordeles mellem børnene, og forskellige situationer fra dagligdagen/bibelen (fx ovenstående tekster) /nyhederne /filmklip/reklamer, og hvor man ellers kan finde relevante input, præsenteres. De relaterede bud holdes frem, og børnene formulerer, hvorfor deres bud har noget at sige ind i situationen. Talebobler Lav to store talebobler. Heri placeres ord (som børnene har skrevet på papirsedler), som slår ihjel eller beriger livet. Her bruges både ord, der er relevante ud fra en eller flere af bibelteksterne og fra børnenes egen dagligdag. Taleboblerne er et godt udgangspunkt for en samtale. 7 7

7 Det sjette bud Du må ikke bryde et ægteskab. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lever i utugt. I stedet skal vi leve anstændigt i tale og handling og i ægteskabet trofast elske og ære hinanden. a. David og Batseba, 2 Sam 11,2-5 og 12,1-10 b. Jesus og kvinden, der blev anklaget for ægteskabsbrud, Joh 8,3-11 David så og begærede en kvinde. Han undersøgte, hvem hun var, og efter at have fået at vide, at hun var gift, fik han hende hentet og gik i seng med hende. David havde muligheden for at få opfyldt sit ønske, fordi han var konge. Han gjorde det, så vidt man kan læse, uden samvittighedskvaler. Da det blev synligt, at David havde gjort kvinden gravid, udnyttede David igen sin magt og fik Urias slået ihjel. Der er altid ofre i en sag, der handler om utroskab, og ingen går ud af et forhold eller ægteskab uden sår. Kvinden er helt klart skyldig (grebet på fersk gerning). En af menneskers yndlingsbeskæftigelser er at anklage/dømme andre. Måske fordi andres fejl kan få ens egne til at synes mindre? Jesus anlægger et nyt perspektiv. Han taler om absolut renhed Den, der er uden synd, og anklagerne går deres vej. Jesus, som ellers var den eneste, der i så fald havde ret til at kaste med sten, (brug eventuelt ordsproget som illustration) fordømmer heller ikke. Han tilgiver/frelser i stedet. Han formulerer sin mission sådan: De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Joh 9,12-13 Jesus legaliserer ikke kvindens handling. Han tilgiver og sender hende af sted med ordene: Synd fra nu af ikke mere. Tilgivelse og konsekvenser. David beder om og får tilgivelse. Synden får alligevel konsekvenser. Barnet, som Batseba venter, dør som spæd. Senere bliver flere af Davids børn dræbt, og der bliver meget fjendskab i familien. Også nu er der tilgivelse at få det gælder overtrædelse af alle bud, også dette. Men stadig har synd altid konsekvenser. Som i Davids familie berører et brudt ægteskab tit børnene meget. Tag et bryllupsfoto med og tal om bryllupsfest, glæde, ønsker. Præsten taler om at elske og ære hinanden resten af livet. Tal om forventninger, ønsker, tanker som børnene gør sig i den forbindelse. Tekst a. To parallelle dramaer/fortællere, der præsenterer David og Batseba sideløbende med Natans historie om den rige mand, der slagtede naboens eneste lam. Tableau/den varme stol Tekst b. Stil jer op i tableau som personerne i teksten. Forsøg at få både mimik og kropsholdning til at passe. Hver person skal forsøge at forestille sig de tanker og følelser, personen fra teksten har i situationen. Man kan på skift få ordet og fortælle, hvad man har tænkt. Derefter lader man Jesus sige: Den, der er ren, kan kaste den første sten, og deltagerne forestiller sig igen deres reaktion. En efter en forlader de tableauet og fortæller, hvorfor de går. Til sidst får kvinden også ordet. Personerne kan også tages ud af tableauet på skift og sætte sig i den varme stol og dér fortælle om deres tanker og reaktioner. Skilte Hvad betyder det at leve anstændigt i tale og handling? Skilte med forskellige formuleringer placeres enten ved plus- eller minussiden i forhold til anstændighed. Flere formuleringer kalder på samtale: Sjofle vittigheder, respekt, venskab, sex-scener i film, utroskab, trofasthed, fordømmelse, tilgivelse, forskellige bøger, forelskelse, smart tøj, fester, seksualundervisning, flirt, drømme, Filmklip/reklamer Sex fylder meget i film og reklamer. Det påvirker talemåder, påklædning, vittigheder, den måde, mennesker ser på hinanden. Tal også om, hvordan moden, måske uden at man tænker over det, ofte sender seksuelle budskaber. Tag eventuelt tøjreklamer med. 8 8

8 Det syvende bud Du må ikke stjæle. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke stjæler eller bedrager. I stedet skal vi hjælpe vores medmenneske til at bevare, hvad han ejer, og forbedre sine levevilkår. a. Akans tyveri, Jos 7 b. Om straf for overtrædelse af det syvende bud, 2 Mos 21,37-22,2 c. Josef arbejder dygtigt og trofast for sin chef, således at denne velsignes rigt, 1 Mos 39,2-6 og 41,33-57 Akans tyveri får følger, selvom det ikke er almindelig kendt. Gud ved det. Tyven bekender ikke uopfordret, men bliver afsløret gennem lodkastning, og straffes. Dette tyveri er særlig betydningsfuldt, fordi der er kastet band på det, Akan har stjålet. Han har på en måde stjålet fra Gud (sammenlign evt. med Ananias og Safira i ApG 5,1-11). Strafferammer i forbindelse med tyveri. Her er ikke tale om dødsstraf, men erstatning, hvor gerningsmanden skal betale det femdobbelte, firedobbelte eller dobbelte tilbage, af hvad han har stjålet. Tekst c: Josef arbejder trofast og loyalt for sin herre (først Potifar og siden Farao). Herrens formue vokser, og husstanden velsignes. Dette er den positive vinkel på budet. Tekst b. Diskuter straf i forbindelse med overtrædelse af regler. Hvorfor lave regler? Hvorfor straffe overtrædelser? Tekst c. Hvad kan børn og ledere konkret gøre for at hjælpe andre til at bevare, hvad han ejer, og forbedre sine levevilkår? fætre, der først i sidste del af lodkastningen forsvinder fra de mistænktes rækker. En enkel udklædning forstærker fortællingen. Træk en god gerning Tekst c. Med Josef som forbillede. Efter samtale om, hvordan man konkret kan hjælpe andre, skriver alle en eller to sedler med forslag til gode gerninger. Hjælp med at samle æbler, giv ti kr. i nødhjælp, hjælp mormor med indkøb, sælg lodsedler en time til fordel for x, mal havebænken, saml tomme flasker/dåser og giv pengene for panten til Y, lav middagsmad, Til slut trækker alle en seddel og forpligter sig på beskrivelsen inden for en fastlagt tidsramme. Paneldiskussion/samtale Tekst a og evt. b. Hvad er tyveri? Skriv forskellige udsagn op, og lad gruppen diskutere rigtigheden af dem. Tilpas udsagnene efter dit kendskab til børnene i gruppen. Fx At låne noget, når man har tænkt at levere det tilbage. At kopiere et computerspil, man har lånt. At spise en frugt i supermarkedet og glemme at betale. At rejse på børnebillet, når man lige er fyldt 16. At være doven på arbejde. At downloade en piratkopi. At sælge noget dyrere, end man har købt det. At smutte ind uden billet. At tage et kladdehæfte i skolen til privat brug. At kopiere musik fra en cd og give kopien videre til en ven. At købe kopivarer. Tekst a. Find en god synsvinkel til at fortælle beretningen om Akan. Det kan fx være en af hans 9 9

9 Det ottende bud Du må ikke vidne falsk mod din næste. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver om vores medmenneske, svigter ham eller spreder dårlige rygter om ham. I stedet skal vi undskylde ham, tale godt om ham og forstå alt i bedste mening. a. Potifars hustru anklager Josef, 1 Mos 39,7-20 b. Nabots vingård, 1 Kong 21 Da det ikke lykkes for Potifars hustru at forføre Josef, anklager hun ham for overfald. Josef fængsles tilsyneladende uden at have ret til at forsvare sig. De falske anklager får afgørende betydning for Josefs liv. Da kong Akab ønsker sig Nabots vingård, og denne ikke ønsker at sælge, tager dronning Jesabel initiativ til et ondsindet komplot, der involverer falske vidner. Det hele foregår i offentlighed, og efter de falske anklager stenes Nabot, hvorefter Akab overtager hans vingård. Profeten Elias fordømmer handlingen og forkynder straffen fra Gud. Tekst a. Hvordan har det mon været for Josef først at blive svigtet af sin familie (brødrene) og senere blive kastet ufortjent i fængsel af de mennesker, han som slave var helt afhængig af? Tal om problematikken og brug også gerne egne erfaringer. Nogle af børnene vil sandsynligvis selv have smertelige erfaringer med sladder og bagtalelse. Rollespil Hvordan ville tilværelsen være, hvis det ottende bud var afskaffet? Hvis man ikke kunne stole på, at nogen fortalte sandheden? Lav små rollespil ud fra tænkte situationer. Brug evt. parallelle spil, hvor startsituationen og problemstillingen er den samme, og det ene spil med, det andet uden det ottende bud. Leg Hviskelegen Telefonen, hvor et budskab går fra mund til øre mange gange og formodentlig ender anderledes end det begyndte. Pointe: Hold jer fra sladder. Tekst b. Roller: Akab, Jesabel, Nabot, de ældste og de fornemme, to falske vidner, Elias. Beretningen læses op/genfortælles, og der holdes pauser, mens de forskellige rolleindehavere agerer og evt. taler som beskrevet. Efterfølgende udtaler alle rollehaverne sig om deres egen skyld i sagen evt. om deres (dårlige) undskyldninger for at handle, som de gjorde. Collage Tekst a. Historien om Josef og Potifars hustru er som taget ud af et sladderblad. Hvorfor sælger sådanne historier så godt? Lav en collage med sådanne historier. Lad evt. collagen have form som bogstaver SLADDER (klippes på forhånd ud i karton). De kan måske bruges til digtene. Digte Bogstaverne fra et eller flere af ordene SLADDER, BAGTALELSE, LØGN fordeles mellem nogle grupper, og der skrives bogstavdigte fx S Surt, smadder tarveligt, sygt L lavt, lusket, lumsk A alle hader, atmosfære af mistro, alt smuldrer D dårlig kammerat, dømmes, dumt, osv. med ord, børnene kommer til at tænke på i forbindelse med sladder. Digtene kan også bindes tættere op på bibelteksterne med omtale af personer og motiver fra disse

10 Det niende bud Du må ikke begære din næstes hus. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke misunder vores medmenneske, hvad han ejer, eller forsøger at narre det fra ham. I stedet skal vi respektere, hvad han ejer, og hjælpe ham til at beholde det. Det tiende bud Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller hans æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke misunder vores medmenneske hans ægtefælle, børn eller medarbejdere. I stedet skal vi respektere vores medmenneske og søge at styrke hans forhold til dem, der står ham nær. a. Nabots vingård, 1 Kong 21 b. Begær fører til synd, Jak 1,14-15 c. Brødrenes misundelse på Josef, 1 Mos 37,3-4 Akab ønsker sig Nabots vingård og forsøger at købe eller bytte sig til den. Da det ikke lykkes, bliver han ærgerlig og vred, og hans hustru tager affære. Overtrædelse af ét bud fører flere overtrædelser med sig. Det er ikke bibelhistorie, men teksten er god til at skabe overblik over de andre tekster. Rækkefølgen begær, synd, død, som Jakob fortæller om, bekræftes både i tekst a og c. Tekst c: Brødrene ønsker sig både Josefs kjortel og deres fars kærlighed. Misundelsen får dem til at hade Josef, og umuliggør et godt forhold, de kunne ikke tale venligt til ham. Tekst b. Tal om forskellige eksempler på rigtigheden af Jakobs beskrivelse af begærets konsekvenser. Tekst a og c er gode eksempler, men brug også nutidige, gerne selvoplevede episoder. Tal sammen om, hvordan og om man kan bryde denne onde kæde. Tekst a. Akab går ned for at tage sin nye køkkenhave i besiddelse. Men han får ikke meget glæde af den. Man kan ønske sig noget rigtig meget, men det er ikke altid, at man får glæde af det, hvis man får det. Tekst a og c (find evt. flere bibeltekster). Dramatisering og/eller fortælling af misundelsesscener fra bibelhistorien og fra dagligdagen illustrerer det niende og det tiende bud og konsekvensen af overtrædelse rigtig godt. Levende illustration Hvis I er flere ledere, kan I illustrere budet således: Stå med hinanden i hænderne. En starter: Jeg er 11 11

11 misundelig på (sig naboens navn) fordi fx: hun har en lækker cykel/ er så god til fodbold/ går i mærketøj/ Efter at have sagt sin replik, slipper man sine nabo, og vender ryggen til. En af lederne kan have roller som Nabot eller Josef og evt. andre personer fra Bibelen. Pointe: Brud på det niende og tiende bud giver utilfredshed, utaknemlighed og ødelægger fællesskabet. Derefter læses det niende og det tiende bud op. I samme rækkefølge som før vender man sig og beder en enkelt takkebøn fx Tak for livet/min familie Til sidst kan man bede for den, man før udtrykte sin misundelse overfor, fx: Tak for X. Jeg beder dig om at være med ham/hende, og derefter tager man den, man beder for i hånden igen. Tak og forbøn giver glæde og hjælper til at overvinde egoisme og misundelse, og fællesskabet styrkes. Skilte Børnene kan illustrere det niende og tiende bud med skilte. Ideen fra Levende illustration kan bruges, og ti juniorer kan stå med hver sit skilt med ti bogstaver på forsiden: MISUNDELSE og hver nævne en ting, de misunder andre, mens de løfter skiltet op, så skiltene tilsammen danner ordet. Hvis der er mulighed for at stå med stor afstand, øger det effekten, når børnene nu en for en nævner en ting, de er taknemmelige for, vender de skiltene og rykker sammen. Skiltene danner nu ordet FÆLLESSKAB. være plads til andet end ting, man kan købe. Se fx forklaringen til den fjerde bøn i Fadervor i Katekismus Updated. Man kan skrive eksemplerne i silhuetten eller udfylde som collage. Ønskerne kan også placeres i tale- eller tankebobler. Nogle ønsker siger vi højt, andre nøjes vi med at tænke. Tal om, at ønsker nogle gange bliver til misundelse, hvis en anden har det, man selv ønsker sig. Leg Stakkels mig Børnene sidder rundt om et bord og har hver især en terning foran sig. I starten viser den seks øjne. På skift kommer en af deltagerne med et sandt udsagn. Stakkels mig! Jeg har aldrig været i Tivoli Alle de, der har været i Tivoli vender deres terning, så antallet af øjne går en ned. Så er det den næstes tur. Stakkels mig! Jeg har aldrig haft en storebror, Stakkels mig! Jeg har aldrig haft grønne gummistøvler Det handler om at komme med et udsagn om noget, man ikke har selv, men som mange af de andre har. I legen sker der det specielle, at det er den, der er mest stakkels og altså til sidst har det højeste antal øjne på sin terning, der vinder. En lille snak om, at vi er forskellige, oplever og har forskellige ting, kan sætte legen i perspektiv til De ti Bud Kæmpefigur m. tale-/tankebobler Klip en silhuet ud (brug et stort ark papir avisrulle el. lign og lad en af børnene lægge sig ned som model). Hvilke ønsker fylder denne person? Der skal 12 12

12 Jesus samler De ti Bud således: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke Dernæst kommer: Du skal elske din næste som dig selv. (Mark 12,30-31) a. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Luk 10,25-37 b. Det er tilladt at gøre godt på en sabbat, Matt 12,9-13 Mit medmenneske er den, jeg møder, og som har brug for min hjælp. Præsten og levitten overtræder kærlighedsbuddet ved at undlade at hjælpe. Det er handlingen, der tæller. Jesus opfordrer sine tilhørere til at gøre som den barmhjertige samaritaner. Mennesket har stor værdi for Gud. Hjælpsomhed og godhed mod et medmenneske er derfor altid efter Guds vilje. Guds bud skal ikke bruges til at udelukke og fordømme. Tal om, hvordan De ti Bud kan samles til Det dobbelte Kærlighedsbud. Man kan skrive de to kærlighedsbud op på hver sin pose og derefter afgøre, hvilken pose hver af De ti Bud skal lægges i. Lad børnene argumentere for placeringen. Hvad har fx det syvende bud med kærlighed til medmennesket at gøre? Fortælling/drama Tekst a eller b. Begge bibeltekster er velegnede til dramatisering eller dramatisk fortælling. Begge kan også ret enkelt opdateres til en nutidig situation. Evt. kan en original-udgave umiddelbart efterfølges af en nutidsversion. Den varme stol Tekst a eller b. Efter fortælling/drama/tableau over en af bibelteksterne, kan en af personerne komme i den varme stol. Personen kan selv fortælle om oplevelsen, og de andre kan stille spørgsmål. Det giver god indlevelse i teksten. Hvis børnene ikke har prøvet denne aktivitet før, kan en af lederne være den første i stolen. Tale- og tankebobler I en taleboble skrives Det dobbelte Kærlighedsbud, som citatet af Jesus fra Markusevangeliet kaldes. I tankebobler oversætter børnene til konkrete handlinger, eksempler, overvejelser. Fx jeg må ikke mobbe, jeg vil skrive et brev til mormor, jeg vil hjælpe far med at slå græs, jeg kan stole på Gud, Taleboblen kan komme fra et stor udklippet Jesusfigur eller fra en åben bibel. Tankeboblerne hænges op rundt omkring evt. ved siden af et gruppebillede af børnene. En samtale kan runde aktiviteten af. Lad den gerne få et forpligtende præg ligesom Jesu afsluttende opfordring i Lukasevangeliet: Gå du hen og gør ligeså! Her kan man også bruge ideen Træk en god gerning fra det syvende bud. Skilte Hvis I allerede har produceret skilte med De ti Bud (se under det femte bud), kan disse bruges igen her, hvor alle budene samles i Det dobbelte Kærlighedsbud. Mens skiltene tages frem et for et, kan for- og bagside overvejes i forhold til Det dobbelte Kærlighedsbud. Hvis en af bibelteksterne dramatiseres, kan tilskuerne kommentere de forskellige personers handlinger og ord med skiltene. Fx den barmhjertige samaritaner. Til røverne vil man kunne vise femte, syvende, niende og tiende bud, præsten og levitten vil få det femte bud. Tableauer (til sang) Tekst a. Sangen Fire sultne krager af Jens Bendix er skrevet ud fra lignelsen om den barmhjertige samaritaner og egner sig fint til tableau-form (og præsentation for andre). Sangen kan synges eller afspilles under tableauerne, der er enkle at vise. (Se næste side) 13 13

13 Fire sultne krager sad på en vissen gren og vented på, at maden sku bli mør han havde lagt sig til at dø med ho det på en sten med udsigt til at kødet på hans arme og hans ben sku rives af af kragenæb og klør Tableau med den mishandlede mand og fire krager (karton) på en vissen gren. Kragerne er gennemgående i alle tableauer. han havde gået flere mil og ikke set en sjæl da de sprang frem med knive og med sten de stjal hans guld og tog hans tøj og slog ham halvt ihjel og efterlod ham døende alene med sig selv og fire sultne krager på en gren Tableau som før, men med røvere med knive, sten og stjålet guld. solen brænder manden stønner - og ønsker han var død da kragerne de letter med et skrig nu er det sket, nu kommer de og æder af mit kød men kragerne forsvinder og nu hører han en lyd lyden af en mand, der går forbi Tableau som nr. 1, men med en bagende sol (karton). ørkensol og varme har nu gjort ham næsten blind han aner svagt en præstesilhuet han står og måber dybt chokeret i sit præstesind fuld af omsorg for sig selv og for sit præsteskind skynder han sig meget hurtigt væk Præsten vender sig chokeret bort. men få minutter efter præsten kommer der en degn meget travl og ualmind lig from han får hurtigt bedt en bøn og slået korsets tegn det må da gøre gavn i denne gudsforladte egn Degnen står med foldede hænder og et kors. og går så lig så hurtigt, som kan kom skyggerne bli r læng re og dagen går mod vest men han sanser ikke noget mer hverken tid og sted eller degn eller præst og heller ikke manden der kommer med sin hest og standser, da han ser, han ligger der Samaritaneren kigger på den stakkels mand. En hest (pap). han stiller hesten fra sig og han gør et hurtigt skøn Det er det værste, han har set i mange år han lever det som præsten kalder for et liv i synd og bryder ikke ud i hverken salmer eller bøn men gi r sig til at rense mandens sår Samaritaneren knæler ved siden af den sårede med forbinding og salve. fire sultne krager sidder stadig samme sted på samme visne gren ved samme sti snydt af en enkel mand og hans barmhjertighed for mens en røver lever af at gøre folk fortræd lever kragen af, at folk de går forbi Samaritaneren har anbragt manden på sin hest og de er på vej bort. Der er igen fokus på kragerne. WWJD What would Jesus do? Det dobbelte Kærlighedsbud hænger fint sammen med Jesus som forbillede. Hvad gjorde han? Hvordan opfyldte han De ti Bud og Det dobbelte Kærlighedsbud? 14 14

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema lad Dyrene fortælle Dette hæfte tilhører: Tema: Gud ville menneskers og dyrs overlevelse Lad dyrene fortælle Duen, ravnen og de øvrige dyr i Guds redningsbåd

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn

DE TI BUD UNDER ANGREB. Danny Shelton Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB Danny Shelton Shelley Quinn Danny Shelton og Shelley Quinn DE TI BUD UNDER ANGREB DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig. 2. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form

Læs mere

Under nedenstående gennemgang af De ti Bud finder du forslag til hukommelsesbilleder og film.

Under nedenstående gennemgang af De ti Bud finder du forslag til hukommelsesbilleder og film. Lær Katekismus Updated udenad - ved hjælp af hukommelsesteknik Af Niels Bork Jakobsen Her får du et effektivt redskab til at huske teksten i Katekismus Updated. Sådan bruges hukommelsesteknikken Det, der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Introduktion til hæftet.

Introduktion til hæftet. Introduktion til hæftet. Kære leder. Værsgo her har du FDFs nye forkyndelsesmateriale 12. 12 er et materiale, der gerne skulle give den erfarne leder nye indspark til forkyndelsesarbejde ude i kredsen

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Børn og ældre kommer hinanden ved

Børn og ældre kommer hinanden ved Børn og ældre kommer hinanden ved Hanne Storebjerg og Lise-Lotte Nielsen Samvirkende Menighedsplejer 2005 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 Vi er i gang... 6 Sofies historie... 8 Malenes historie... 9

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Kronborgvejens Kirkecenter

Kronborgvejens Kirkecenter Kronborgvejens Kirkecenter 2015 1. uge - Tema: Når I beder - ind i stilheden Ugens bibelord: Matt 6,5-15 Ugens bøn: Skab et rent hjerte i mig, Gud. Giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig,

Læs mere

I skal græde og jamre!

I skal græde og jamre! 10 TIL SABBATTEN 6. DECEMBER 2014 I skal græde og jamre! Ugens vers Introduktion For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21). Fjernsynsprogrammet Hvem vil være millionær er populært

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere