Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken."

Transkript

1 Pixi-bog om Howard Gardners mange intelligenser for Amalieparken. Vores arbejds- og værdigrundlag tager udgangspunkt i den amerikanske psykolog Howard Gardners teori om de mange intelligenser (MI). Hans teori er at vi mennesker lærer og opfatter gennem 8 forskellige intelligenser. At vi alle er født med alsidige evner og potentialer/intelligenser hvoraf nogle af mere udviklede end andre, derfor lærer og udvikler børn sig forskelligt. Vi har stærke sider indenfor flere intelligenser og får vi mulighed for at udvikle vores styrkesider opnås selvtillid, gå-på-mod og nysgerrighed som kan åbne nye sider i livet og styrke andre og mindre stærke intelligenser. Howard Gardners mangfoldige intelligensbegreb rummer menneskets mange forskellige virkemåder, udtryksformer, færdigheder og kompetencer og bidrager således til god helhedsforståelses af barnet. Det er op til de voksne at finde frem til hvert enkelt barns måde at lære og udvikle sig på. Det medfører at tilrettelæggelse og gennemførsel af vores pædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i de 8 intelligenser. Du styrker barnets selvværd og lyst til at lære, når du lader det benytte de intelligenser det er stærkest i. Det gælder også voksne. Vi synes det er let og sjovt, når vi bruger de intelligenser vi er bedst til. Du kan træne barnets udviklingsområder eller de intelligenser det ikke er så stærk i, ved at benytte den intelligens det er bedst til at bruge som indgang. Dette gælder også for voksne. Er tysk grammatik svært, men du er god til sang og rytme, så lav en huske sang eller remse. Er du fysisk og motorisk god, men ikke så sprogligt velfunderet, så træn staveord eller de svære sætninger mens du løber en tur, eller kaster med en bold. MI-pædagogik fokusere altså på at styrke og udvikle de latent stærke intelligenser så alsidigt som muligt og derved skabe et godt selvværd, hvilket giver optimale muligheder for også at udvikle de svagere kompetencer, Stimulering skal ske gennem så mange intelligenser og aktiviteter som muligt. Det handler ikke om hvor intelligent barnet er, men hvordan! De 8 intelligenser: Den social: Interpersonelle intelligens Karaktertræk / styrker Har mange venner er med i grupper taler meget med andre forstår andre - kan lede og organisere forhandle og mægle underviser andre deler, samarbejder, sammenligner kan vente til det er deres tur behøver ikke være i centrum hele tiden omsorgsfuld, tager hensyn, ansvar. Kan indleve sig i andres følelser, behov og hensigter Tage udgangspunkt i barnets interesser give redskaber til at finde og være en ven respektere barnets venskaber opfordre til at hjælpe andre (være rollemodel selv) lære at arbejde i grupper - lærer barnet at lytte - lære egne

2 grænser at kende gennem leg og i at udtrykke egne behov - inddrage i praktiske gøremål: Bagning, oprydning osv. Den personlige: Intrapersonel intelligens Hviler i sig selv, kender egne følelser egne interesser, motiverer sig selv selverkendelse egne grænser, kender sin egen rolle i forhold til andre beslutsom koncentreret kan arbejde selvstændigt, lege alene - har meninger kan sige til og fra holder styr på sine ting god fantasi, tænker meget intuition har selvtillid og selvværd der kan bygges videre på Følge op på barnets initiativer tro på at det kan støtte barnet i dets valg af løsninger - snakke følelser og oplevelser med barnet støtte i at det er OK at sige til og fra og være selvhjulpen rose positiv adfærd hjælpe til at blive bevidst om egne værdier - stille barnet flere spørgsmål og færre svar-give barnet plads til at være anderledes. Den sproglige: verbal/sproglige intelligens Tiltrukket af ord og sproglige udtryk, elsker historier leger med ord og remser læser, skriver, vil gerne fortælle, argumenterer god til at huske navne, steder, beskeder, detaljer elsker at høre historier godt ordforråd og begrebsverden glad for ordlege interesse for tal/bogstaver debattere, interviewe- god til at huske kollektive beskeder - kan lide at optræde. Snakke med barnet sætte ord på oplevelser sammen øge barnets ordforråd i takt med alder mulighed for at se og lytte til de skrevne ord biblioteket, bøger, læse historier, vittigheder - lege med sproget - rim og remser - skrive på tegninger skrive sange ned computerspil- spille teater. Den logisk-matematiske Intelligens Kan lide spil er eksperimenterende leger med/tænker på tal undersøger og søger mening tænker logisk elsker computerspil kan lide at konstruere kategoriserer, klassificerer, vil gerne forudsige abstrakt tænkning spørger meget orden og systemer. Ideer til at møde barnet / stimulere selvværd Mulighed for at lege med former og symboler eksperimentere/konstruere - spille spil og puslespil finde egne løsninger og sætte forklaringer på mulighed for at arbejde med tal/bogstaver - kunne sætte i systemer og lave orden/rydde op, bygge togbaner, dække bord, lege regellege, hjælpe med at sætte på plads efter opvask. Den visuel/rumlige intelligens Stedsans, kan finde rundt kan genkende detaljer ser på billeder, tegner, kan lide at se film, bygger, dagdrømmer visuel opfattelse (ser ting for sig) tænker og husker i billeder kan lide at lægge puslespil, løse tegneopgaver -

3 kreativ god rumfornemmelse op/ned, foran/bagpå.. form, mønstre og farvesans- Arrangere ture i nærmiljøet (ud og se) spille spil øve rumbevidsthed i lege - male og tegnegrej til rådighed bruge billeder ved forklaringer, byggesæt, klodser m.m. lege med mængder, form og farver tænk på det synlige miljø-tilbyde forskellige spil- give mulighed for at barnet kan bevæge sig i forskellige rum i forskellige plan. Den krops-kinæstetiske intelligens Evne til at handle, opfatte og tænke kropsligt, i forhold til bevægelse, koordination, balance, berøring (god kropsbeherskelse), i forhold til at udtrykke ideer og følelser med kroppen har en fin grov og finmotorik - er selvhjulpen i forhold til sin alder - synes godt om fysisk aktivitet - har gode reflekser - kan lide at røre og arbejde med forskellige materialer. Ideer til at møde barnet / stimulere selvværd Give barnet mulighed for at tegne, klistre, klippe, male, hamre og save- lege rollelege, mulighed for at være fysisk aktiv - rum og plads til at prøve sig selv af gynge, hoppe, løbe osv. tid til at klæde sig af og på. Den musikalske intelligens: : Evnen til at skelne mellem lyde og toner, har rytme, lader sig påvirke af stemningen i musikken kan holde toner og takt husker melodier, rim og remser lever meget i nuet sans for rytmer er følsom over for lyde og støj kan lide at synge. Ideer til at møde barnet / stimulere selvværd Synge og lære dem nye sange og remser sanglege, instrumenter mulighed for at lytte til musik / andre musikalske oplevelser spille for dem eksperimentere med lyde lave optagelser lade dem udtrykke sig via sang, musik, rytme, bevægelse. Den naturalistiske intelligens Glædes ved naturen - sår blomster, kan finde sammenhænge: Blade visner og bliver til jord - eksperimenterer, organiserer og identificerer ting fra naturen - kan lide at være ude - tager ansvar for dyr og planter - interesse for dyr og planter- kan lide at samle naturobjekter - kan iagttage og fornemme naturens skift. Snak med barnet om det vi laver i naturen, vejret, årstiden - vær nysgerrig - gå på opdagelse - mulighed for et aktivt udeliv og naturoplevelser - blive præsenteret for flora og fauna.

4 Nøglepunkter i MI-teorien Forståelsen af MI og det læringssyn, der ligger bag teorien er bygget op omkring følgende nøglepunkter: 1. Alle mennesker indeholder alle intelligenser Alle mennesker har evner inden for alle intelligenser. Men den måde, intelligenserne viser sig på hos hver enkelt af os, er unik hvert menneske har en unik intelligensprofil. Derfor vil der sædvanligvis være kategorier af intelligens, som vi oplever som stærkere end andre. 2. De fleste mennesker kan udvikle hver intelligens til et fyldestgørende niveau Med tilstrækkelig og relevant støtte kan hver enkelt af os opøve de intelligenser, som vi måtte anse for svage og til et niveau, som gør os kompetente til at handle i relation til intelligenskategorien. Derfor bærer vi alle på potentialer som måske ikke er udnyttede - inden for alle intelligenskategorier 3. Intelligenser arbejder sædvanligvis sammen på komplekse måder Når mennesker skal gøre noget, er det nødvendigt at bruge flere intelligenser samtidig. Intelligenserne forekommer således ikke isolerede fra hinanden, men arbejder sammen i forhold til de situationer og den kontekst, det enkelte menneske skal handle i. Derfor kan det i praksis være vanskeligt at adskille de enkelte intelligenskategorier fra hinanden. 4. Der er mange måder at være intelligent på inden for hver kategori Der er således ingen standardregler for, hvordan intelligenserne inden for de forskellige kategorier udfolder sig. Det indebærer, at intelligens kan vise sig på et utal af måder både inden for hver enkelt intelligenskategori og imellem de forskellige kategorier. Derfor må man, når man arbejder med MI, forholde sig fordomsfrit, åbent og kreativt til menneskers handlinger og udvikling. Bag disse nøglepunkter ligger et grundlæggende menneskesyn og et syn på menneskers potentiale for læring og udvikling, som omfatter at: hvert menneske er unikt med en unik intelligensprofil hvert menneske umuligt lader sig sætte i intelligensmæssig bås, fordi intelligenserne kan udvikles ingen intelligensprofiler er bedre end andre MI er at betragte som et arbejdsredskab til at håndtere den mangfoldighed og forskellighed, der er mellem mennesker.

5 Praksis eksempler på MI i hverdags situationer og aktiviteter: Morgensamling: Morgensamlingen giver den voksne mulighed for at følge børnenes sproglige og sociale udvikling. Hvordan reagerer de på små sociale opgaver og kollektive beskeder samt støtte deres musikalsk-rytmiske udvikling. Børnene samles rundt om bordet eller på gulvet kl De opfordres til at lægge legetøj mv. til side. Der er et fast mønster i samlingen. Vi starter med at hilse på hinanden, ved fx at synge en navnesang hvor alle bliver nævnt og børnene bliver opfordret til at finde ud af hvem der mangler. Vi kigger ud af vinduet og ser hvordan vejret er, ser fuglene der måske sidder i træet, el edderkoppen der kravler på vinduet. Vi synger 4-6 sange som fx er inspireret af vejret, om dyr, vores traditioner ol. Sangene bliver gentaget så længe de fanger børnenes interesse eller er aktuelle. Børnene kommer også med indfald. Vi leder måske også efter (tøj)dyr der dagligt har flyttet plads. Vi afslutter med at børnene bliver tilbudt frugt (i vuggestuen) og vand. Hvordan udvikles intelligenserne? Den sproglige: Vi synger sammen. Indholdet variere, kan fx være om årstiden, dyr, farver mv. og vi tæller på fingrene. Vi snakker om vejret, og om de tøjdyr vi finder, hvad de siger mv. Den logisk-matematiske: Børnene skal tænke over hvem der mangler, og vi tæller inden vi starter på en sang. Den krops-kinestætiske: Mange sange er ledsaget af kropssprog fx fagter. Den musikalske: Vi synger og inddrager måske musikinstrumenter, klapper eller trommer på bordet hvilket udvikler deres musikalske hukommelse og rytmesans, og børnene lærer at synge spontant Den sociale: Gennem sangen bliver børnene opmærksomme på hinanden, hinandens udtryk og mimik og når vi snakker om hvem der mangler. De bliver opmærksomme på sidemanden når frugtfadet skal sendes videre, og skal vente på det bliver deres tur til at få et stykke frugt el deres tur til at vælge en sang. Samlingen giver børnene en fornemmelse af samvær og samhørighed i gruppen. At de sammen finder dyr der har flyttet plads øger deres fælles opmærksomhed. Den personlige: Ved at være lydhøre overfor deres små kommentarer og udtryk undervejs. Vi synger sange som omhandler farver som er ligesom dem de har på blusen f.eks. og ved at finde dyr på stuen der dagligt har flyttet plads. Den naturalistisk: Ved at synge sange om årstiden, om dyr og vejret. Ved at snakke om vejret og kigge ud af vinduet og se fuglen der måske flyver forbi.

6 Bevægelsesforløb I sit udgangspunkt er det den visuelle/rumlige og kropslig/kinestæstetiske intelligens som er i fokus i et bevægelsesforløb og de to intelligenser hænger uløseligt sammen i de fleste fysiske aktiviteter. Dog vil de øvrige intelligenser naturligt komme i spil. Hvordan udvikles intelligenserne? Den kropslig- kinæstetiske: ved at iværksætte aktiviteter/lege, hvor kroppen bruges aktivt. Det er vigtigt at barnet præsenteres for aktiviteter hvor det fornemmer glæden ved at bruge egen krop. Barnet skal fornemme, at kroppen reagere forskelligt afhængigt af hvad den bruges til, og tilpasse kroppen efter at sidde i en ring o.l. Styrke sin kropsbevidsthed og forståelse. øve færdigheder som at rulle, kravle, hoppe, løbe, kaste, og gå på tæer. lege sanglege, synge med fagter og bevægelse, og imitere f. eks dyr lege huske- og gemme lege. lege udklædnings og teaterlege lege der tilgodeser balance- og følesans. spille på instrumenter lære at sige til og fra ved at få fokus på egen kropslige formåen og grænser. Øve sig i at tage tøj af (og på) opmuntre til at barnet bruger alle sine sanser, sin fantasi og kreativitet og at der er fysisk plads til det. udklædningslege, imitation, fabuleren, huske- og gemmelege. ved vi hopper, løber, ruller, kravler, kaster mv. iværksætte lege hvor forholdsord indgår fx prøv at kravle under bordet, prøv at sæt dig på madrassen, kravl igennem kravletunnelen... mv. Den personlige: Ved at barnet i den lille gruppe, kan opleve at være en enestående personlighed, ser sig selv i forhold til andre og kan udvikle viden om egen styrke og begrænsning. Den sociale intelligens: Ved at der skabes rum til fordybelse, og ved at være en del af det sociale fællesskab. Vi vente på hinanden, er opmærksomme på andres sindsstemning samt forudsætter nogen lege at der samarbejdes. Den musiske intelligens: Ved at vi synger, leger sanglege, spiller på instrumenter, hører/danser til færdig musik (skabe stemninger) Den sproglige intelligens: Ved at de voksne og barnet sætter ord på de handlinger barnet instrueres i og foretager sig. Ved brug af humor, glæde, latter, sang mv. Den logisk-matematiske intelligens: Ved at kunne bearbejde erfaringer. Forståelse for aktion/reaktion, når jeg gør sådan, sker der det eller det. Ved at vi inddrager mængde, form, farver, tal og begreber. Den naturalistiske intelligens:

7 Når vi inddrager at gå på f. eks sand, gå i vand, via sanglege, lave lyde med sten, kaste med blade, tag sneen med ind, gå på kastanjer, lege dyr m.m. Garderoben: Hvordan udvikles intelligenserne? Den sproglige: Ved at vi snakker om tøjet vi tager på, og hvad vi skal lave eller hvor vi skal hen. Den logisk-matematiske: Ved at lære og øve sig på rækkefølgen i påklædningen og ved at lære at holde orden på sine ting i egen garderoben, tøjet på plads. Der tælles f. eks også knapper, vanter og der tælles børn. Den kropslig-kinestætiske: Når børnene klæder sig af og på, og de mærker tøjets forskellige materialer. Den musikalske: Børnene synger f. eks spontant, stamper lidt med fødderne i gulvet mv. Den sociale intelligens: Når børnene inviterer hinanden til legeaktiviteter, hjælper hinanden og kopierer hinanden. Den personlige: Ved at barnet fremsætter ønsker om aktivitet på legepladsen eller en gåtur, eller medarbejderen inspirerer barnet til valg af aktivitet. Tøjets farver bemærkes og børnene får en fornemmelse af at påklædning tager tid. Børnene får øje på ting uden og indendørs. Den naturalistiske: Vi taler om temperaturen udenfor, og vi kigger ud. Tager tøj på efter vejret, eks. regn, blæst, sol, sne etc. Udeleg: Hvordan udvikles intelligenser? Den sproglige: Når børnene giver udtryk for deres ønsker hvad de gerne vil, f. eks gerne have vand og når en ven inviteres til leg og ved at børnene fortæller hvad de ser, hører og spørger om det, de bemærker, f.eks. lyden fra en motorcykel, hvad er det? Den logisk/matematiske: Der tælles f. eks. sandkager: Vi ser 1 eller 3 fugle på taget, de er store/små, sorte/hvide mv. Eller taler om de 2 støvler der er på fødderne de 2 røde vanter etc. Den kropslig-kinestætiske: Børnene får mulighed for at kravle, hoppe ned, cykle, løbe, gynge, vippe, rutsje, rulle, gå eller vi leger med mudder, vand, vådt sand el lignende materialer og ved vi kaster med blade og bolde fx Den musikalske intelligens: Børnene spiller tromme på rutsjebanen, træstubbe, spande m.m, forskellige ting slås mod hinanden fordi det giver en sjov lyd fx to sten. og ofte synges der, tit inspireret af de voksne.

8 Ved at lærer legepladsen at kende, finde rundt (løbe efter hinanden). Lærer at gå, cykle og løbe udenom hinanden. Stabler legetøj ovenpå hinanden, f.eks. i legehuset og på cykler. Den naturalistiske: Leder efter insekter, orme, biller og snegle under sten og observerer fuglene. Kigger på bladene/ leger med dem. Snakker om vejret: Regn, blæst, sol, sne, tåge, lys/mørke (årstider). Den sociale: Søger venner og venskaber. Viser omsorg og hensyn har konflikter. Leger ved siden af hinanden - og inspireres af hinanden. (kopierer andres leg = læring). Leger sammen og må vente på tur til fx gyngen. Indgår små aftaler som fx lån af en spand mv. Den personlige intelligens: Viser lyst og ulyst, eksperimenterer (med sig selv og natur) Er nysgerrige, opdager ting, afsøger egne grænser. Temaforløb: Skoven Hvordan udvikles intelligenserne? Den sproglige: Ved at tale om fælles oplevelser, have tid til at spørge og få svar, lege med sproget, bruge tid på at fortælle historier. Lære nye ord, når vi slår op i naturleksika. eller selv finder på ord der er dækkende for det vi finder klisterblomster, jordbærdyr Den logisk - matematiske: Ved at finde og kategorisere blade, pinde, dyr. Se på størrelser, former og farver, Bygge huler. Den kropslig-kinestætiske: Børnene får brugt kroppen aktivt hele tiden. Grovmotorisk, når der bliver klatret i træer og op ad bakker, balanceret på træstammer, rullet i blade, kravlet, gået på ujævnt terræn, bygget huler, slæbt grene mv og finmotorisk ved at snittet, tegne med pinden i jorden og samle ting. Børnene får øvet at give plads til hinanden og tage hensyn, f.eks. ved ikke lige at trille at ned i en anden, der møjsommeligt er på vej op. Den musikalske: Naturens lyde fornemmes og lyttes til, børnene efterligner lyde, synger, lege sanglege, lege med rim og remser og laver selv instrumental musik med sten, pinde, græsstrå mv. Ved at arbejde med materialer fra naturen. Lave kranse, dukker, collager, snitte, lave bål. Bearbejde indtryk af skovens forskelligheder, eks,: mørk/lys skov, højt til loftet, stejle skrænter, dybe kløfter og lære at kunne finde rundt i skoven og ved at færdes i flok, følger efter dem, der går foran os, leger gemmeleg mellem træer og buske, og genkender omgivelserne Den naturalistisk: Ved at lede efter insekter, orme, biller og snegle under sten og stammer, og observerer fuglene og andet dyreliv. Snakker naturens sammenhæng F.eks blad->jord, Kigger på bladene/ leger med dem. Snakker om vejret: Regn, blæst, sol, sne, tåge, årstiden, duftene.

9 Den personlige Børnene får tid, plads og rum til at lære sig selv og egne følelser bedre at kende. Ved at være lille gruppe af sted, er der gode muligheder for at få hjælp til at overvinde egne grænser. Forholder sig til de andre børn og omgivelserne, skal håndtere at efterlade pinden udenfor fx bussen, klare at det regner og at få mudder på hænderne og måske ikke kunne holde sin bedste ven i hånden. Den sociale: Børnene lærer at respektere hinanden og skovens dyr og planter. Øver i at kunne læse hinandens signaler, fx glad/ked af det, sur/vred. Børnene får bedre mulighed for at håndtere kammeratskab og konflikter, fordi der er god tid til fordybelsen. Holder en anden i hånden, følges med de andre, snakker og leger sammen i skoven. Modellervoks leg: En sjov lille leg/aktivitet som kan give et billede af styrkesider men også en metode hvorpå vi kan blive klogere på intelligenserne. Alle laver en figur af modellervoks og fordeler intelligenser. Den sproglige intelligens: > Fortæl os andre, hvad du har lavet. > Giv din figur et navn. > Fortæl en lille historie om din figur. Den logisk-matematisk intelligens: > Hvordan løste du opgaven? > Hvordan du lavede din figur? > Hvorfor den ser ud, som den gør? > Hvilken slags.. er din figur? (overbegreber) > Sammenlign med nogle af de andres figurer og beskriv din i forhold til dem. Den visuelt-rumlig intelligens: > Tegn din figur for os og fortæl, hvilke forestillinger du gjorde dig (billeder du havde i hovedet), før og mens du lavede den. Hvilke ideer fik du? Hvilke ideer brugte du? > Hvilke droppede du? og hvorfor? > Hvad kunne ikke lade sig gøre? Den musikalske intelligens: >Beskriv din figur for os med musik, f.eks. ved at spille, synge eller nynne noget, der fortæller noget om din figur. >Syng/nyn din figurs personlighed/humør! Den kropslig-kinæstetiske intelligens: >Vis os, hvordan din figur ville bevæge sig, hvis den var levende (bevæg figuren eller dig selv) Den personlige intelligens: > Fortæl os om dine tanker og følelser, mens du lavede din figur. >Sæt nogle følelser på din figur. Den sociale intelligens: > Tag din figur og forsøg at skabe en positiv kontakt til en af de andres figurer. Overvej, efter at du nu har hørt/set alle figurer, hvilken du vil kontakte. Det er vigtigt, at den sociale kompetence kommer til sidst, da personen bag denne da har oplevet alle de andre figurer og dermed har forudsætninger for at skabe kontakt.

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder.

Delmål: Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. Læreplaner Sproglig udvikling Børn skal kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter. Børn skal udfordres til sproglig kreativitet og til at udtrykke sig på mange forskellige måder. børn skal

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470

Betinas dagpleje. Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina s dagpleje Betinas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Betina Daugaard Hansen Dansebjergvej 5 6622 Bække Tlf.: 75389470 Betina Daugaard Hansen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Nørholm Jensen Frodesvej 3 6670 Holsted Tlf.: 40 20 38 58 Mail: lindadagplejer@gmail.com Hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/dejlige_unger

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.:

Anettes dagpleje. Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: Anette s dagpleje Anettes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lundtoftevej 2, Bæksbølling 6683 Føvling Tlf.: 6127780 Anette Igidie Fuglsang Lindgren Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Jeg

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492

Birgits dagpleje. Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit s dagpleje Birgits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Birgit Müller Nielsen Toften 40 6650 Brørup Tlf.: 75384292 Mobil: 40452492 Birgit Müller Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Signe s Signe dagpleje

Signe s Signe dagpleje Signe s dagpleje Signes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Signe Jørgensen Holleskovvej 24 6683 Føvling Tlf.: 22 25 47 64 Signe Jørgensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

HELHED I BØRN OG UNGES LIV

HELHED I BØRN OG UNGES LIV HELHED I BØRN OG UNGES LIV Børn og unge har mange talenter og mange forskellige former for intelligens, som skal tilgodeses. Det kræver et godt samarbejde mellem alle, der har med dem at gøre i hverdagen.

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord.

Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. Sproglig intelligens (at være ord-klog ) Børn med denne intelligens tænker i talte og skrevne ord. tale, læse, skrive, fortælle og høre historier, stave, lege ordlege og diskutere. huske navne, steder,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

BØRNS MANGE EVNER. om arbejdet med forskellige intelligenser i Toftegårdens Børnehave

BØRNS MANGE EVNER. om arbejdet med forskellige intelligenser i Toftegårdens Børnehave Udgivet af Toftegårdens Børnehave, marts 2005 1.oplag Tryk: Møllegårdens Grafisk Grafik: Charlotte Eltang Foto: PF Lars Skaaning Tekst: Toftegårdens Børnehave redigeret af journalist Connie Mikkelsen om

Læs mere

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Helles dagpleje. Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade Brørup Tlf.: Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Helle s dagpleje Helles dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Helle Borcheld Skolegade 6 6650 Brørup Tlf.: 81258760 Helle Borcheld Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.:

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.: Ketty s dagpleje Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade 35 6650 Brørup Tlf.: 75382821 Ketty Marie Askou Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen

BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen BEVÆGELSESPOLITIK Vuggestuen Toppen Aktive børn lærer bedre og trives bedst Børn er ikke kun hoved, men i høj grad krop. De oplever verden gennem kroppen, og det er vigtigt, at de hos os oplever glæden

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling:

Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Læreplanstemaer: Vi har opsat følgende mål som vi stræber efter. Den personlige alsidige udvikling: Alle børn har en tro på at de kan lære noget Alle børn har en bevidsthed om at ved at øve sig kan de

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 2-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 2-årige Indberetning > Observationsgruppe 2-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 2- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

2/11. Natur og naturfænomener

2/11. Natur og naturfænomener Lærerplanen Denne lærerplan giver overblik over hvilke af børnenes kompetencer, vi i Børnehuset lægger vægt på at styrke. Kompetencerne er beskrevet inden for seks områder: Natur og naturfænomener, personlige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...

LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER... LÆREPLANER...2 BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHED UDVIKLING...3 SOCIALE KOMPETENCER...4 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER...5 NATUR OG NATURFÆNOMENER...6 KROP OG BEVÆGELSE...7 SPROG...8 LÆREPLANER I HENHOLD

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014

Evaluering af den pædagogiske læreplan Januar 2014 Afdeling: Krudtuglen Alsidig personlige udvikling Mål Mål for Barnet bliver selvhjulpent Barnet kan mærke egne grænser Barnet oplever sig selv som en vigtig del af en gruppe Barnet kan udtrykke egne behov

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset

Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Pædagogiske læreplaner for Eventyrhuset Klosterparkvej 53-55 4400 Kalundborg Tema Sprog Indhold Verbal/nonverbal kommunikation Ordforråd Udtale Sange Begreber Kendskab til rim og remser Forståelse Vi ønsker

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.:

Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej Lintrup Tlf.: Kirstens dagpleje 2017 Kontakt oplysninger: Kirsten Mayland Gammelgaard Nyvej 18 6660 Lintrup Tlf.: 61 60 38 59 Kirsten Mayland Gammelgaard Redigeret af Lillian Mølgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Læreplan. Lystrup dagpleje

Læreplan. Lystrup dagpleje Læreplan Lystrup dagpleje Alsidig personlig udvikling. Dagtilbuddets mål: - at have indlevelse i andre - at tage initiativ - at være psykisk robust - at udvikle kendskab til sig selv - at handle selvstændigt

Læs mere

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse

Dagpleje med fokus på. rytmik og bevægelse Dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Hvad er en dagpleje med fokus på rytmik og bevægelse Dagplejeren er særligt uddannet og har praktisk erfaring i at arbejde med rytmik og bevægelse med de mindste

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bøgegården

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bøgegården Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bøgegården Indholdsfortegnelse Lovmæssigt grundlag 1. Forord 2. Rammen for institutionen 3. Beskrivelse af institutionen 4. Det pædagogiske arbejde 5. De kulturelle oplevelser

Læs mere