KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE"

Transkript

1 KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE

2 BUK NETVÆRK Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg ønsker at bidrage til, at alle børn og unge oplever kunst og kultur i deres hverdagsliv. Derfor ser BUK Svb. samarbejdet med dagtilbud, skole og SFO som meget vigtigt og værdifuldt og har taget initiativ til flere projekter, der involverer de omtalte målgrupper. Nye projekter, aktiviteter og samarbejder kan opstå, og BUK Svb. modtager meget gerne idéer og forslag til sådanne. PÆDAGOGER & LÆRERE Fortællekursus I forbindelse med afholdelse af den årlige fortællefestival inviteres kommunens pædagoger på fortællekursus med en professionel fortæller. Det er gratis at deltage, og det kan ses som et kompetenceløft i forhold til den enkelte pædagog at deltage på kurset og medvirke som fortæller på festivalen. Lærermøder i forbindelse med Minikulturel Rygsæk (MKR). Som optakt til MKR tilbyder de enkelte kulturinstitutioner og foreninger et lærermøde for de deltagende lærere, hvor stedets formidlere og den tilknyttede huskunstner deltager. Formålet er inspiration, forventningsafstemning og konkrete aftaler vedr. forberedelse af forløbet o.l. Caféworkshops og temamøder BUK Svb. Afholder et par møder årligt for voksne børne- og ungekulturinteresserede. Temaet veksler, i 2014 sætter vi bl.a. spot på teaterpædagogik, dans og kulturens samarbejdsmuligheder med folkeskolen. Det er muligt at komme med forslag til indhold, oplægsholdere o.l. Se mere på DAGTILBUD Fortællefestival for børn i dagtilbud / 3-6-årige Fortællefestival for børn i dagtilbud hvor pædagoger fortæller for hinandens børn med stor fortællelyst. SAK Svendborg Kunstbygning, Svendborg Musikskole, Forsorgsmuseet, Svendborg Bibliotek og lokalbiblioteker udgør rammerne for festivalen, der foregår hvert år i april. DAGTILBUD, SKOLE & SFO Børnekunstudstilling Rigtig mange børn fra dagtilbud, skole og SFO i Svendborg Kommune udstiller deres fantasifulde og kreative kunstværker en gang om året. I 2014 har børn og voksne ladet sig inspirere af Naturamas aktuelle udstilling, så det er Krible-Krable-Kunst med edderkopper og insekter i mange forskellige former, farver og materialer, der udstilles. Børnekunstudstillingen har eksisteret siden SVENDBORG SKOLE Minikulturel Rygsæk (MKR) Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg Kommune (BUK Svb.) har en vision om at ruste alle børn med en kulturel bagage i løbet af deres skoletid og gøre deres møde med kunst og kultur til en særlig kvalitetsoplevelse, hvor de får mulighed for at skabe selv. Centrale kulturinstitutioner og kulturelle foreninger i Svendborg samarbejder om projektet Minikulturel Rygsæk. Hvert sted er der tilrettelagt et særligt forløb for et udvalgt klassetrin, hvor professionelle kunstnere er engageret og vil introducere børnene til deres kunstart på en ny og anderledes måde i samarbejde med stedets kulturformidlere. Der vil være forløb for elever i klasse og 7. klasse. Projektet afholdes i ugerne BaggaardTeatret / Uge klasser: Statsministeren - en demokratiworkshop - teaterinstruktør Marie Kilsgaard Møller Svendborg Musikskole / Uge klasser: At komponere og give koncert med sanger Sophus Simonsen SAK Kunstbygning / Uge klasser: TØM BØTTEN - en rejse i genbrug med billedkunster Per Buk Svendborg Bibliotek / Uge klasser: Hjemsøgt - et skridt nærmere gyset! - med forfatter Line Kyed Knudsen Naturama / Uge klasser: Territorium med danser og koreograf Sofie Christiansen fra sart Danseteater Forsorgsmuseet - Svendborg Museum / uge klasser: Livshistorier hvad skete der så? - med forfatter Christel Wiinblad HIT MED SKOLEKORET Skolekor fra skoler i Svendborg Kommune inviteres en gang om året til fælles korkoncert - de sidste 5 år på Naturama. BUK Netværk Svendborg står bag konceptet, hvor skolekor synger en fælles korsats og deres hitsange for hinanden - og for et større publikum. Koncerten realiseres i nært samarbejde med Naturama og korlederne Povl Chr. Balslev og Ida Hovalt, Vor Frue Kirke, som står for den kunstneriske ledelse. Børnekulturkonsulent Anne Bertram tlf

3 SVENDBORG MUSIKSKOLE Musikskolen tilbyder en række forslag til konkrete partnerskaber mellem dagtilbud, grundskole og musikskole. Det fælles udgangspunkt for alle de nævnte forslag er et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem de interesserede dagtilbud, skoler og Musikskolen. SKOLE Blæserklasse i 4. og 5. klasse Projektet startes op i 4. klasse, hvor eleverne inddeles på instrumenterne med hensyntagen til deres egne ønsker. Der undervises i de forskellige blæserinstrumenter på hold af ca. 10 elever en time om ugen. Dertil kommer en ugentlig times orkestersammenspil. Musikskolens lærere står for instrumentalundervisning og orkester i tæt samarbejde med skolens musiklærere, der deltager aktivt i hele forløbet. Efter et år fortsætter eleverne med blæserklassen i 5. klasse og den nye 4. årgang startes op, så projektet er toårigt for eleverne. Instrumenter: Tværfløjte, klarinet, saxofon, basun, barytonhorn og trompet. Også muligt at lave projekt for andre instrumentgrupper f.eks. strygere. SVENDBORG KORSKOLE Kor - og sangskole i 3. klasse Ideen i dette projekt er at skabe en kor- og sangskole for 3. klasse med en ugentlig times kor, en ugentlig times sang og stemmetræning i mindre grupper og en ugentlig times undervisning i slagtøj og rytmetræning. Denne kombination giver mulighed for at pleje alle områder af det musikalske fundament og skaber balance mellem sociale, individuelle og faglige hensyn i et projekt, hvor alle er fælles og lige om opgaverne. Music Mind Games i 0. klasse Undervisningen gennemføres med en ugentlig time pr klasse efter nærmere aftale i samarbejde mellem en lærer fra musikskolen, der er certificeret indenfor systemet, og en børnehaveklasselærer, hvor musikskolelæreren har det musikalske ansvar. MMG er et system, der er udviklet med henblik på at give børnene mulighed for at tilegne sig musikkens byggesten ud fra en legende tilgang. Stryg, strenge og blæs, 2.klasse Dette forløb giver mulighed for at eleverne igennem et kontinuerligt forløb lærer en lang række instrumenter at kende. Der op til 12 elever på holdet med 2 musikskolelærere i 60 min. Forløbet gennemføres i samarbejde med skolens musiklærer, der samtidig har den anden halvdel af klassen, hvor der byttes efter 60 minutter. Følgende instrumentgrupper bliver præsenteret i forløb af 6 uger hver: Træ- og messingblæsere, strenge og stryge instrumenter samt slagtøj. LÆRERE EFTERUDDANNELSE AF LÆRERE Musikskolen kan tilbyde instrumental og sangundervisning til skolernes musiklærere, hvis der er et behov for en faglig opkvalificering. MERE SKOLE Musik som valgfag For elever, der har musik som valgfag eller elever, der udviser et særligt ønske og talent, kan Musikskolen tilbyde instrumentalog sangundervisning med Musikskolens dygtige lærere. Lektionslængde og genre kan afklares individuelt, så forløbet bliver tilpasset den enkelte elev i et tæt samarbejde mellem skole, hjem og Musikskole. Banddoktor/ projektuge En lang række skoler har projektuger, hvor de f.eks. opfører en Musical. Hvis en skole ønsker en faglig sparring omkring arbejdet med musikken, kan Musikskolens lærere indgå i et samarbejde i en banddoktor/konsulentfunktion. Cd indspilning: Hvis en skole ønsker at lave en cd, har Musikskolen lærere, der kan stå for optagelse og redigering både af små og store ensembler i alle genrer. Det er muligt at knytte elever til processen, så de får indsigt i, hvordan man indspiller musik. DAGTILBUD Musikskolen tilbyder undervisningsforløb, der både kan foregå på den enkelte institution og på Musikskolen. Længden på forløbene kan variere og opstarten kan planlægges efter institutionens ønsker i samarbejde med Musikskolen. Udgangspunktet for undervisningen er sange, lege, lytteøvelser, bevægelse og spil på rytmeinstrumenter Dronningemaen 57 Tlf.: Telefontid: mandag - torsdag samt

4 B&U TEATRET Foreningens formål er at give børn og unge i alderen 6-25 år mulighed for at deltage i alle former for teateraktiviteter ved dels at tilbyde undervisning i teaterets discipliner, dels at producere teaterforestillinger af forskellig art, for derigennem at lære den enkelte at bruge sin fantasi, tro på sig selv og turde overskride grænser, alt med respekt for det nødvendige fællesskab. LÆRERE Drama er en mulighed i skolen. At spille teater er en udfordring, så hvordan griber man det lige an? SKOLE Teaterforløbet er en smagsprøve på det at spille teater, hvor eleverne vil blive introduceret for forskellige teaterøvelser i fokus, tale og fremførelse af mindre scener. Teater er en fysisk krævende aktivitet, hvor det at fremstå i en karakter foran andre bliver en mulighed for at afprøve sig selv i ukendte situationer og samtidig vil det, at påtage sig en rolle, være en beskyttelse af ens egen personlighed i de givne situationer. Forud for en produktion er det vigtigt at give sine elever et introduktions forløb, som har til formål at skabe en tryg atmosfære og samtidig få nogle sjove anderledes oplevelser sammen. Det handler om at komme ud på gulvet og få lov til at eksperimentere med materialet, sig selv og herigennem finde kreative løsninger sammen med de andre. Kurset vil igennem både praktiske og teoretiske vinkler give nogle bud på, hvordan man griber et dramaforløb an, som kan have produktion som resultat. Du skal ud på gulvet og mærke, hvordan det er at modtage instruktion og vil også blive præsenteret for en buket af spændende og sjove teaterlege til brug i et kommende introforløb med eleverne. SFO Teatret har pt. ingen tilbud til denne gruppe, men hvis I har brug for inspiration til hverdagens små og store udfordringer, så kontakt os venligst for en nærmere aftale. B&U Teatret kan evt. være samarbejdspartner i et teaterprojekt i SFOén. Klassen skal arbejde sammen og i mindre grupper. Det bliver muligt for den enkelte lærer at iagttage sin klasse i nye situationer og opdage endnu ukendt potentiale fra sine elevers side i en tryg atmosfære, hvor tillid er et must for selve forløbet. PÆDAGOGER Alle kan fortælle en historie. Men det kan gøres på mange måder. Hvilken slags fortæller er du? Det gælder for en god fortæller, som for så meget andet, at det er vigtigt at have styr på sit værktøj, kende sin historie og være bevidst om sine virkemidler. På kurset vil vi arbejde med grundlæggende teknikker og blive bevidst om de virkemidler, vi bruger og kan tage i brug. Deltagerne skal medbringe en kort historie af 5 minutters varighed (eventyr, sagn, kort novelle, ferie-oplevelse etc. - alt kan bruges), som kan genfortælles udenad. Vælg en historie du handlingsmæssigt kender rigtig godt, så vi på kurset kan bruge den i praksis og som eksempel på teoretiske vinkler. Kurset vil indeholde teoretiske og praktiske øvelser både i grupper og i fælles forum. B&U Teatret Teatergade 3, 1 v. Preben Birkeholm Tlf.: Kontakt os for nærmere aftale. Pris og booking afhænger af antallet af deltagere.

5 BAGGÅRD TEATRET ER DIN SKOLE EN DEL AF SVENDBORG SKOLETEATER-ORDNING? Svendborg Skoleteaterordning er bindeleddet mellem professionelt børneteater og alle skolebørn i Svendborg Kommune. I Svendborg Kommune har man vedtaget, at alle skolebørn fra klasse skal have mulighed for at se og opleve teater. Som folke-, fri- eller privatskole er I automatisk med i Svendborg Skoleteaterordning. Det er blot vigtigt, at der vælges en teaterkontaktlærer, der repræsenterer jeres skole, så I kan få indflydelse.det er gratis at være en del af Svendborg Skoleteaterordning, og jeres skole får til gengæld berigende, berusende og bevægende teater til eleverne.i april/maj måned udvælger teaterkontaktlærerne kommende skoleårs teaterforestillinger. BaggårdTeatret Caroline Amalie vej 26 Trine Lønfeldt Tlf: SART DANSETEATER Dans er mødet mellem bevægelse og kultur. Har I brug for danseundervisning eller inspiration - kontakt sart Danseteater! Vi er Sydfyns professionelle danseteater og kan tilbyde følgende til din skole: INDSKOLING Eventyr-forestillingen: Skiftingen - om at have to hjem, efterfulgt af et danselaboratorium hvor eleverne selv danser med. 1 ½ times varighed i alt. MELLEMTRIN Workshop i dans og teater - fra 1 dag til 1 uges varighed. UDSKOLING Workshops i forskellige dansestilarter (f.eks. house, jazz, improvisation og hip hop). I workshoppen vil vi fokusere på koncentration og motivation gennem dans. LÆRERE Metoder og redskaber til at få dans med ind i undervisningen. Vi tilbyder også vejledning og inspiration til skolekomedier. NB! Der er mulighed for tilskud til underviserhonorar gennem huskunstnerordningen ved projekter af min. en uges varighed. sart co-producerer forestillinger med BaggårdTeatret og er støttet af Statens Kunstfond, Bikubenfonden, Svendborg Kommune m.fl. Ny forestilling SPIS BRØD TIL BaggårdTeatret d Billetter til sæsonens forestilling bestilles via BaggårdTeatret. Der er mulighed for at bestille en workshop - hvis du kontakter sart Danseteater. sart danseteater Skårupøre Strandvej 3 v. koreograf Sofie Christiansen Tlf:

6 SVENDBORG BIBLIOTEK DAGTILBUD De små synger - torsdag d kl. 10 Børn i dagtilbud inviteres ind på Svendborg Bibliotek for at synge sammen på tværs af børnehaver til dette nationale arrangement og for bibliotekets lånere den anden torsdag i september. Der vil være en professionel instruktion, sangglæde, rytme og bevægelse. Bogstart Gratis bogpakker til børn - det er kernen i Bogstart, som Kulturstyrelsen står bag. Bogstart skal give børn og deres forældre gode oplevelser med børnelitteratur og medvirke til, at børnene er inde i en god sproglig udvikling ved skolestart. Her i Svendborg tilbyder vi Bogstart til børn i områderne Skovparken og Byparken. Børnene får fire forskellige bogpakker: når de fylder henholdsvis seks måneder og ét år besøger vi familien i hjemmet, og ved halvandet år inviterer vi familien til at hente bogpakken i Anemonen i Byparken. Børn på tre år modtager en kuffert i børnehaven. På Svendborg Bibliotek kan man finde inspiration til læsning, spil, film og meget andet. Børnebibliotekarerne har stor viden og er behjælpelige med vejledning og rådgivning omkring læsning, lydbøger, e-bøger, spil, musik, film, specifikke materialer, nettjenester søgemuligheder m.v. Dagtilbud, skoler og SFO opfordres til at bruge Svendborg Bibliotek og lokalbiblioteker og introducere børnene til bibliotekets rum og muligheder. Biblioteket hører gerne om ønsker og idéer til projekter, aktiviteter og samarbejder, der kunne have interesse. SKOLE Biblioteksorientering / 4. og 8. klasse For 4. klasser: Vi tilbyder, at elever i 4. klasse lærer børnebiblioteket at kende. Vi fortæller om bibliotekets mange tilbud og anbefaler gode bøger, så børnene oplever, at biblioteket kan bruges både i fritiden og i opgavesammenhæng. For 8. klasser vil der være fokus på elevernes digitale dannelse og informationslæring i samarbejde med skolebibliotekarerne. Biblioteksorientering kan også tilbydes i lokalbibliotekerne. Det er muligt på alle klassetrin at inddrage biblioteket i undervisningen. Måske har klassen et særligt tema eller en projektuge, og I kan få arrangeret et særligt forløb. Bestilling af biblioteksorientering og særlige forløb kontakt os venligst min. 2 uger i forvejen og aftal tid hos: Publikumschef Nina Stentebjerg-Hansen. Mail: / tlf Minikulturel Rygsæk / 4. klasse / Uge 46 På Svendborg Bibliotek er formålet med Den Minikulturelle Rygsæk at give børn i 4. klasse et tilbud om en udvidet og anderledes introduktion til biblioteket og litteraturen med vægt på oplevelse, inspiration og fantasiens kraft. De møder en professionel forfatter i 2014 f.eks. Line Kyed Knudsen. På biblioteket møder børnene børnebibliotekarerne, som hjælper og inspirerer dem til at søge informationer i relation til forfatterens oplæg. Der er plads til fem klasser og frist for tilmelding er den 1.9. Kontakt: Smart-Parat-Svar / 6. klasse 6. klasser fra Svendborg Kommunes skoler dyster om viden om alt mellem himmel og jord i denne nationale konkurrence med lokal start i Svendborg onsdag den Der er plads til otte klasser og frist for tilmelding er den Kontakt: Svendborg Bibliotek Åbningstider Svendborg Landet Bibliotek Stenstrup Bibliotek Svinget 1, Tlf Mandag: 8-21 Tirsdag -tors.: 8-19 Fredag: 8-17 Lørdag: Søndag: (okt-marts) Biblioteksvej 1, Landet Tirsdag: Torsdag: Skolevej 2, 5771 Stenstrup Mandag: Onsdag: 13-17

7 PÆDAGOGER & LÆRERE LEKTIER Svendborg Biblioteks lektiecafé Svendborg Bibliotek tilbyder lærermøde forud for MKR; Fortællekursus forud for fortællefestivalen samt generel dialog og vejledning med pædagoger og lærere omkring læsning og kulturelle aktiviteter for og med børn og unge. Vi holder åbent hver tirsdag og torsdag kl , hvor Red Barnet Ungdom tilbyder lektiehjælp. Lukket i skolernes ferier. Tilmelding ikke nødvendig. Mere info: Børnekulturkonsulent Anne Bertram /tlf Mere info: Børnebibliotekar Hanne Vest / tlf DAGTILBUD Svendborg Bibliotek og lokalbiblioteker er åbne for dagtilbud i åbningstiden. Her kan man komme med en børnegruppe og lade sig inspirere i biblioteksrummet og bruge materialerne og låne materialer med hjem. Børnehavebiblioteker Vi har pt. over 20 børnehavebiblioteker i kommunen, og de indgår i børnehavernes daglige arbejde med sprog og kultur. Vi er en del af indsatsen for at give alle børn lige adgang til de gode historier og den bedste sprogindlæring og ser det som en forpligtelse at nå alle børn. Børneteater / 2-6-årige Det er Svendborg Kommunes intention, at så mange børn som muligt oplever børneteater. Derfor har Svendborg Bibliotek i over 25 år arrangeret børneteater for børn i dagtilbud, så ud over de åbne familieforestillinger arrangerer biblioteket også hvert år mange teaterforestillinger for børn i børnehave, vuggestue og dagpleje. Kender din institution ikke det årlige teatertilbud, så kontakt: Børnebibliotekar Helle Jakobsfeld / tlf ANDRE KULTURTILBUD SVEND DANMARKS FILM- OG KULTURDAGE FRA AUGUST Biblioteket tilbyder løbende kulturelle aktiviteter for de små børn - kan det f.eks. være filmaktiviteter under SVEND, koncerter og værksteder. For dagtilbud og SFO Hold øje på bibliotekets hjemmeside Torsdag d. 28. august kl. 15 Ærteprinsessen - Målefortælleteater. Børn på 3-8 år. Gratis billetter på EDIT24 Fynsk mobilfilmkonkurrence for elever i klasse. Afholdes i Svendborg i uge 4, For dagtilbud FILM-I-KUFFERTEN: Lav tegnefilm for de 4-6-årige. Mandag d.25. august kl Skårup Bibliotek Tirsdag d.26. august kl Thurø Bibliotek Onsdag d. 27. august kl Stenstrup Bibliotek Torsdag d. 28. august kl Gudme Bibliotek LOKALGALLA mandag d. 26. januar 2015 For skoler TEGNEFILMWORKSHOP til skoler på Svendborg Bibliotek Mandag d.25. august - fredag d. 29. august: Kl workshop for klasse Kl workshop for klasse Se mere på Thurø Bibliotek Skårup Bibliotek Vester Skerninge Bibliotek Gudme Bibliotek Bergmannsvej 70, Thurø Åbyvejen 43, 5881 Skårup Fåborgvej 53, 5762 Vester Skerninge Højsagervej 6, 5884 Gudme Tirsdag: Torsdag: Mandag: / onsdag: Åbent Bibliotek m. selvbetjening: Mandag - Søndag: 7-22 Mandag: Onsdag: Tirsdag: / torsdag: Åbent Bibliotek m. selvbetjening: Mandag - Søndag: 7-22

8 FORSORGS MUSEET Forsorgsmuseet ligger i Svendborgs gamle Fattiggård fra den bedst bevarede Fattiggård i Norden. Fattiggården lukkede i Forsorgsmuseet aktualiserer stærke skæbnefortællinger fra før og nu om livet under forsorg. Via analog og digital formidling skabes der adgang til tankevækkende historier. På museet kan I besøge den permanente udstilling om Fattiggården, hvor I går rundt i uberørte rum fra Fattiggårdens tid. Gå på opdagelse i den rørende og tankevækkende udstilling om livet på børnehjem. Se hvordan Opsynsmanden, hans kone og to børn boede i deres egen lejlighed fra 1950 erne. Se udstillingen KLIENT TIL NAZI-TYSKLAND om de klienter fra Fattiggården, som rejste til Tyskland under 2. Verdenskrig - desperate for at få arbejde. Sammenlign og debatter fattigdom - før og nu - i udstillingen FATTIGDOM PÅ TVÆRS. Oplev en dialogbaseret og levende rundvisning med en af museets formidlere, med fokus på fortælling, fantastiske fund og fedtemadder. Kontakt museet for nærmere information og evt. aktiviteter som fx rollespil, udklædning el.lign. Rundvisning u. aktivitet: 500 kr. (45 min) / Rundvisning m. aktivitet 800 kr. Forsorgsmuseet udvikler hele tiden nye formidlingstiltag til museumslæring, klassebesøg eller som ferieaktiviteter. Følg med på hjemmeside og Facebook. DAGTILBUD, INDSKOLING OG SFO Gå en tur rundt på Fattiggården og løs opgaven Spor med ord sammen med en voksen. Booking ikke nødvendig. Løs opgaven Find Fem Fejl i Opsynsmandens gamle lejlighed sammen med en voksen. Booking ikke nødvendig. Besøg oplevelsesrummet Nøglen, hvor børnene kan åbne Forsorgsmuseets fortællinger op f.eks. ved at tegne, klæde sig ud og åbne montre og røre ved ægte museumsgenstande. GRATIS MELLEMTRIN OG UDSKOLING Eleverne kommer på en spøgelses- og skæbnejagt rundt på Fattiggården med appen Spor i tiden Eleverne får mulighed for at tale med nogle af de mennesker, som har boet på Fattiggården. På museets hjemmeside kan der downloades opgaver til brug for udskolingen før og efter besøget. Prøv appen Flugten fra fattigdommen, hvor eleverne skal hjælpe fire skæbner fra Fattiggården. I appen får eleverne fortiden helt tæt på. På museets hjemmeside kan downloades opgaver til brug for udskolingen før og efter besøget. PÆDAGOGER OG LÆRERE Forsorgsmuseet bidrager gerne med idéer, rammer og støtte til aktiviteter for børn, forældre eller måske kollegaer. Kun fantasien sætter rammerne for, hvad den gamle Fattiggård kan bruges til. Som noget helt nyt kan også Forsorgsmuseets formidlingsrum Klistersalen bookes til aktiviteter for børn, unge og voksne med lyst til at lære, debattere og formidle i Forsorgsmuseets rammer. GRATIS Scan QR-koder og se små film om livet på Fattiggården. Lån museets Ipads eller brug egne devices. Efterfølgende kan udleveres et spørgsmålark, som kan løses i grupper eller fælles med klassen. Hjælp Fattiggårdens Inspektør - 5 mindre opgaver, som eleverne løser i individuelt eller i grupper. GRATIS Grubbemøllevej 13 Tlf.: For at I får bedst mulige oplevelse på Forsorgsmuseet, skal museet helst kontaktes inden besøget. Åbningstider: Februar - april tirsdag-søndag Maj - december tirsdag-søndag Ved aftale kan åbningstiden udvides. Det er gratis for skoleklasser at besøge museet, at bruge Klistersalen og for lærere at forberede sig til undervisning i museets udstillinger, når blot det sker efter aftale med museet.

9 NATURAMA Naturama tilbyder spændende formidling, hvor der lægges vægt på aktiv undervisning. Vi kombinerer den gode fortælling med faglig viden. Vi har undervisningsforløb i f.eks. fysiologi, evolution, dissektion og Darwin. Vi laver rundvisninger med fokus på dyrene til vands, til lands og i luften. Vi tilbyder formidlingsteater, hvor vi bruger teatrets virkemidler og kombinerer fortællingen med sansemæssige indtryk. Naturama har et bredt udvalg af emner og målretter formidlingen til den enkelte aldersgruppe. Naturama tilbyder formidling til både børnehaver, klassetrin og specialklasser. SFO Kig forbi Naturama og få et par gode timer sammen. Naturama har en lang række sjove og lærerige opgaver, hvor I kommer rundt i udstillingen til vands, til lands og i luften. Der er opgaver tilpasset de forskellige alderstrin. Kig også forbi Årstidsskoven, hvor I skal ned på alle fire og se, hvad de fine universer gemmer. Der er flotte udklædningsdragter, der bare venter på at blive brugt. PÆDAGOGER OG LÆRERE I er velkomne til at komme på besøg og gå rundt på egen hånd. Det er dog vores erfaring, at eleverne får størst udbytte af besøget, hvis der kobles en rundvisning, et undervisningsforløb eller en opgave på besøget. Start gerne besøget med en god formidling og brug bagefter tid på at se Naturama på egen hånd. Der er garderobe til jakker og tasker. I er velkomne til at medbringe mad og drikke, som kan nydes inde eller ude. SKOLE Naturama har en lang række undervisningstilbud til skoleklasser. Tag med på rundvisning og få de gode historier fra f.eks. hvalernes verden eller dyr i Grønland. Naturama tilbyder også undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal have fingre i biologien. Det kan være fiskedissektion, fysiologi med griseorganer eller evolution. Naturama har et bredt udvalg af emner, som er præsenteret på Formidlingen målrettes den enkelte aldersgruppe. Naturama tager også ud til jeres skole med et naturfagligt standup show. Det er levende naturformidling, hvor vi tilbyder en lang række interessante emner. F.eks. Menneskets udvikling og Hvor kommer energien fra? DAGTILBUD Børnehaver er meget velkomne på Naturama. I kan komme helt tæt på dyr, fugle og hvalskeletter. I kan klø ræven bag øret og give den lille bjørn et knus. I Årstidsskoven skal I ned på alle fire og se, hvad de fine universer gemmer. Der er flotte udklædningsdragter, der bare venter på at blive brugt. Naturama tager også ud til jeres børnehave, hvor vi laver levende naturformidling i børnehøjde. Få besøg af vores Naturguide og få en sanseoplevelse under vante forhold. Dronningemaen 30 Tlf.: Åbningstider: Feb-nov: Tirsdag-søndag skoleferie: Mandag-fredag Priser: Børn og elever (under 18 år) har gratis adgang. 1 lærer/pædagog har gratis adgang ifølge med en klasse/gruppe. Øvrige voksne betaler 110 kr. i entré. Priser fra 460 kr. for en times formidling. Se alle tilbud på Booking: Via hjemmesiden under Skoler/Book et skoleforløb eller på telefon kl Vi anbefaler, at I booker min. 14 dage i forvejen. Betaling kan ske via EAN-nr.

10 Dage med t h c e r B Svendborg september 2014 LÆRERE Under festivalen vises der moderne tysk teater, film og dokumentar til inspiration for tysklærere. Det er gratis at deltage i festivalens skoletilbud. Kontakt koordinator Anneline Köhler Juul for mere information. En kulturfestival over fire dage med teater, musik, film, performance og samtale. Et mødested for dansk-tysk kunst og kultur - og kunst i eksil. Oplev bl.a. Yahya Hassan og Johanna Borchert (DE), dokumentarfilm og meget meget mere. Festivalen bygger bro tilbage til , hvor dramatikeren og digteren Bertolt Brecht på flugt fra nazisterne fandt et tilflugtssted på Sydfyn inden flugten fortsatte. Brechts Hus i Svendborg er i dag et refugium for kunstnere fra hele verdenen. Inspireret af denne historie er festivalen skabt for at gøre byen til et mødested, hvor Brechts værk og virke er afsæt og prisme for et modigt, åbent og levende møde på tværs af landegrænser og kunstneriske genrer. NYT: I år med festivalplads i skoven (foran BaggårdTeatret) arrangeret i samarbejde med BaggårdTeatret, Svendborg Bibliotek, Giant Steps m.fl. Støttet af bl.a. Statens Kunstfond og Svendborg Kommune. Nomineret til den fynske kulturpris Foregår primært på BaggårdTeatret SKOLE Syng tysk-dag d. 17/9 - alle skoler opfordres til at have en sang på skemaet. Alle skoler i Svendborg har i september måned mulighed for besøg af en BrechtTaskforce. Det er lærerstuderende fra Den Frie Lærerskole under ledelse af seminarielærer Joachim Schade, som vil undervise kreativt i og om Bertolt Brecht. Dage med Brecht Ansvarlig: Anneline Köhler Juul Tlf Åbningstider: 17/9-21/ SAK SAK Kunstbygning tilbyder sin assistance i forbindelse med undervisning, rundvisning og billedkunstneriske opgaver eller lignende. Kontakt os for en nærmere aftale. Der må påregnes en mindre deltagerbetaling. SAK Kunstbygning Vetergade 27 Tlf

11 FILMAKTIVITETER SALAAM FILMFESTIVAL Fredag den 28. nov Salaam-filmfestival er en flerkulturel filmfestival for skoler. I Svendborg er det Svendborg Integrationsråd, som støtter festivalen økonomisk. Fredag den 28. november viser Salaam Filmfestival i Scala Svendborg disse to film: For elever i klasse kl. 9.00: Killa (Fortet) For elever fra klasse Kl : Arise SVEND FILMAKTIVITETER august 2014 Under de årlige film- og kulturdage i uge 35 i Svendborg, er der forskellige filmaktiviteter for børn, unge og voksne. Dagtilbud og skoler skal tilmelde sig i god tid, da der ofte vil være først-tilmølle tilbud. Se hele programmet på SKOLEFILM- FESTIVAL April-juni, 2015 Skolefilmfestival for 8. klasserne i Svendborg Kommune tilbyder lærerne en rigtig god ramme for at lave film med elever i 8. klasse. Se mere om møder, indhold og selve festivalen på EDIT24 Uge Mobilfilmkonkurrence for klasse inviteres til at deltage i den fynske mobilfilmkonkurrence, hvor skoleklasser i Svendborg og på hele Fyn dyster om at lave de bedste kortfilm med mobil eller tablet. I Svendborg løber konkurrencen af stabelen i uge 4, 2015 Lokalgalla mandag den 26. januar. Lærerkursus: Torsdag den 6. + fredag den 7. november kl Pris 15 kr. pr. person. Tilmelding hos Mere info og tilmelding til Se også Se også

12

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Kultur- sundheds- og bevægelsestilbud for børn og unge i Svendborg Kommune skoleåret 2012-13. Skole, SFO og Dagtilbud

Kultur- sundheds- og bevægelsestilbud for børn og unge i Svendborg Kommune skoleåret 2012-13. Skole, SFO og Dagtilbud Kultur- sundheds- og bevægelsestilbud for børn og unge i Svendborg Kommune skoleåret 2012-13 Skole, SFO og Dagtilbud Der er i Svendborg Kommune en række tilbud til børn og unge i skole, SFO og dagtilbud.

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD Film-i-Kufferten // 4-6-årige Børn i dagtilbud får nu med Film i Kufferten mulighed for at lave små tegnefilm vha. webcam og ipad. Der er plads til to grupper á

Læs mere

MINI KULTUREL RYGSÆK 2014

MINI KULTUREL RYGSÆK 2014 MINI KULTUREL RYGSÆK 2014 Giv dine elever en helt særlig kulturoplevelse - deltag i den Mini Kulturelle Rygsæk! MKR i Svendborg Kommune er et projekt, der er udviklet siden 2011, nu med tre succesfulde

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

KULTUR- SUNDHEDS- OG BEVÆGELSESTILBUD FOR BØRN & UNGE I SVENDBORG KOMMUNE SKOLEÅRET 2011-12

KULTUR- SUNDHEDS- OG BEVÆGELSESTILBUD FOR BØRN & UNGE I SVENDBORG KOMMUNE SKOLEÅRET 2011-12 KULTUR- SUNDHEDS- OG BEVÆGELSESTILBUD FOR BØRN & UNGE I SVENDBORG KOMMUNE SKOLEÅRET 2011-12 Der er i Svendborg Kommune en række tilbud til børn og unge i skole, SFO, dagtilbud og fritid. Med denne oversigt,

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

KULTUR- SUNDHEDS- OG BEVÆGELSESTILBUD FOR BØRN & UNGE I SVENDBORG KOMMUNE SKOLEÅRET 2010-11

KULTUR- SUNDHEDS- OG BEVÆGELSESTILBUD FOR BØRN & UNGE I SVENDBORG KOMMUNE SKOLEÅRET 2010-11 KULTUR- SUNDHEDS- OG BEVÆGELSESTILBUD FOR BØRN & UNGE I SVENDBORG KOMMUNE SKOLEÅRET 2010-11 Der er i Svendborg Kommune en række tilbud til børn og unge i skole, SFO, dagtilbud og fritid. Med denne oversigt,

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Fritiden. Kultur- sundheds- og bevægelsestilbud for børn og unge i Svendborg Kommune skoleåret 2012-13

Fritiden. Kultur- sundheds- og bevægelsestilbud for børn og unge i Svendborg Kommune skoleåret 2012-13 Fritiden Kultur- sundheds- og bevægelsestilbud for børn og unge i Svendborg Kommune skoleåret 2012-13 Der er i Svendborg Kommune en række tilbud til børn og unge i fritiden. Med denne oversigt, der følger

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17

KULTURENS BØRN. Kreative børn 2016-17 KULTURENS BØRN Kreative børn 2016-17 Intro Kære skoler Kulturinstitutionerne, Ungdomsskolen, Børnekulturkonsulenten og Uddannelseshuset arbejder sammen om at styrke samarbejdet og formidlingen af kulturtilbud

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Børne- og ungekulturelt netværk MINI KULTUREL RYGSÆK 2017

Børne- og ungekulturelt netværk MINI KULTUREL RYGSÆK 2017 Børne- og ungekulturelt netværk MINI KULTUREL RYGSÆK 2017 Børne Giv dine elever en helt særlig kulturoplevelse - deltag i den Mini Kulturelle Rygsæk! MKR i Svendborg Kommune er et projekt, der er udviklet

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00. Onsdag:

Læs mere

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Kære kollega Silkeborg juni 2014 Hermed kommende skoleårs program fra Silkeborg musiklærerforening. Det er ligesom vi plejer. Vi har valgt

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 i vinterferien uge 7 DRAMA MED SVED PÅ PANDEN JAZZCAMP FOR PIGER MUSIK PÅ IPAD FANTASTISKE FIGURER FILMGYS VELKOMMEN TIL FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 Her er din mulighed

Læs mere

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen

Ud i det blå. - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige. Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå - Musik- og Teaterleg for de 0 3 årige Udarbejdet af Ditte Aarup Johnsen Ud i det blå er et musik- og teaterprojekt for dagplejere og deres børn i Aarhus Kommunes Dagpleje. Projektet er kendetegnet

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen

Åben Skole - kunst, kultur og musik. Skoleafdelingen Skoleafdelingen Åben Skole - kunst, kultur og musik I denne folder kan du læse om fire gratis og obligatoriske åben skole undervisningsforløb til folkeskolerne i Hillerød Kommune. Forløbene har særligt

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret Velkommen Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret 2015/16. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Svendborg til gavn og glæde for alle parter ikke mindst

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole

Daugård Skole. Introfolder til Daugård Skole Daugård Skole Introfolder til Daugård Skole Skolestart på Daugård Skole Tidligere startede alle børn samtidigt i 0. klasse i august det år de fyldte seks år. Men på Daugård Skole er der rullende skolestart.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Uge 15: Verden omkring mig. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY

Uge 15: Verden omkring mig. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY Kursusmappe Uge 15: Verden omkring mig Vejledning til HippHopp guider Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp uge_15_guidevejl_verden_omkring_mig.indd 1 06/07/10

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014

Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Bakkelandets Friskoles sommerskole d. 30. juni til d. 4. juli 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mest for seje børn Cirkus Model for en dag Rolllespil Restaurant Komediehuset Mavedans Bageri for

Læs mere

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER;

TRÆ; et materiale; STREET ART; DUKKETEATER; INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelser af forslag til workshops og projektforløb. Læs det og lad dig friste, eller blive inspireret til andet efter eget valg... TRÆ; et materiale; projektforløb for børnehaver

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole

Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole Folkeskolereformen De nationale mål er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud KULTURKATALOGET 2014 2015 Dagtilbud Til dagtilbuddene fra Børnebibliotekerne Velkommen på børnebibliotekerne i Helsingør Kommune. Hver eneste dag året rundt er der flere børnebiblioteker, der har åbent

Læs mere

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet

Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen! - appetitvækker for Børneområdet Smag på kulturen I Kultur har vi et ønske om, at børn får smag for kunst og kultur i deres hverdag. Smag på kulturen er tænkt som en appetitvækker til

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Januar. Kære daginstitutioner i Ballerup Kommune TROLDEFEST I SKOVLUNDE BOGVOGTERKURSUS. Tirsdag d. 17. januar kl

Januar. Kære daginstitutioner i Ballerup Kommune TROLDEFEST I SKOVLUNDE BOGVOGTERKURSUS. Tirsdag d. 17. januar kl Kære daginstitutioner i Ballerup Kommune Kære Daginstitutioner i Ballerup Kommune Velkommen til Ballerup bibliotekernes institutionsprogram foråret 2017! Vi har igen fået lavet et spændende program fyldt

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

Workshopkatalog til Temauge i uge 6.

Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Videoworkshop 1. Mandag 15.00-16.45 Videoworkshop 2. Videoworkshop 3. Tirsdag 15.00-16.45 Videoworkshop 4. Tirsdag 17.15 19.00 Videoworkshop 5. Videoworkshop 6. Onsdag

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det kunstneriske amatørarbejde og det professionelle teaterarbejde.

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Designpædagogik og Georg Jensen

Designpædagogik og Georg Jensen MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Internet: www.koldinghus.dk LÆRINGSEFTERMIDDAG PÅ

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17

Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 Tilbud fra AssensBibliotekerne til skolerne i Assens Kommune 2016/17 VELKOMMEN Formålsbeskrivelse for samarbejdet mellem skoler og folkebiblioteket i Assens Kommune Sammen vil vi: motivere og understøtte

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen

FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen FIND DIN STEMME! Mere sang i skoledagen Skoleåret 2011-2012 Gratis tilbud til musiklærere ved folkeskoler i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner når børn finder

Læs mere

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset

02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02 Bilag: Institutioner til kulturhuset 02.1. Musikskolen Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i aldersgruppen 0 25 år. Samlet underviser musikskolen næsten 3000 elever. Musikskolen

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Kulturguide skolerne Albertslund Pixiudgave

Kulturguide skolerne Albertslund Pixiudgave Vision Kulturguide ne Albertslund Pixiudgave - alle børn og unge i Albertslund kommune skal i deres hverdag møde kunst og kultur - alle kulturinstitutioner skal bidrage til mødet mellem børn og unge og

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT

SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT SKOLETJENESTEN PÅ TRAPHOLT ÅRSOVERBLIK 2017/18 TRAPHOLT er et museum for moderne dansk kunst og design beliggende i smukke omgivelser i udkanten af Kolding. Åbningstider: Museum: Tirs-søn 10.00-17.00.

Læs mere