KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE"

Transkript

1 KULTURTILBUD FOR DAGTILBUD, SKOLER OG SFO ER I SVENDBORG KOMMUNE

2 BUK NETVÆRK Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg ønsker at bidrage til, at alle børn og unge oplever kunst og kultur i deres hverdagsliv. Derfor ser BUK Svb. samarbejdet med dagtilbud, skole og SFO som meget vigtigt og værdifuldt og har taget initiativ til flere projekter, der involverer de omtalte målgrupper. Nye projekter, aktiviteter og samarbejder kan opstå, og BUK Svb. modtager meget gerne idéer og forslag til sådanne. PÆDAGOGER & LÆRERE Fortællekursus I forbindelse med afholdelse af den årlige fortællefestival inviteres kommunens pædagoger på fortællekursus med en professionel fortæller. Det er gratis at deltage, og det kan ses som et kompetenceløft i forhold til den enkelte pædagog at deltage på kurset og medvirke som fortæller på festivalen. Lærermøder i forbindelse med Minikulturel Rygsæk (MKR). Som optakt til MKR tilbyder de enkelte kulturinstitutioner og foreninger et lærermøde for de deltagende lærere, hvor stedets formidlere og den tilknyttede huskunstner deltager. Formålet er inspiration, forventningsafstemning og konkrete aftaler vedr. forberedelse af forløbet o.l. Caféworkshops og temamøder BUK Svb. Afholder et par møder årligt for voksne børne- og ungekulturinteresserede. Temaet veksler, i 2014 sætter vi bl.a. spot på teaterpædagogik, dans og kulturens samarbejdsmuligheder med folkeskolen. Det er muligt at komme med forslag til indhold, oplægsholdere o.l. Se mere på DAGTILBUD Fortællefestival for børn i dagtilbud / 3-6-årige Fortællefestival for børn i dagtilbud hvor pædagoger fortæller for hinandens børn med stor fortællelyst. SAK Svendborg Kunstbygning, Svendborg Musikskole, Forsorgsmuseet, Svendborg Bibliotek og lokalbiblioteker udgør rammerne for festivalen, der foregår hvert år i april. DAGTILBUD, SKOLE & SFO Børnekunstudstilling Rigtig mange børn fra dagtilbud, skole og SFO i Svendborg Kommune udstiller deres fantasifulde og kreative kunstværker en gang om året. I 2014 har børn og voksne ladet sig inspirere af Naturamas aktuelle udstilling, så det er Krible-Krable-Kunst med edderkopper og insekter i mange forskellige former, farver og materialer, der udstilles. Børnekunstudstillingen har eksisteret siden SVENDBORG SKOLE Minikulturel Rygsæk (MKR) Børne- og Ungekulturelt Netværk Svendborg Kommune (BUK Svb.) har en vision om at ruste alle børn med en kulturel bagage i løbet af deres skoletid og gøre deres møde med kunst og kultur til en særlig kvalitetsoplevelse, hvor de får mulighed for at skabe selv. Centrale kulturinstitutioner og kulturelle foreninger i Svendborg samarbejder om projektet Minikulturel Rygsæk. Hvert sted er der tilrettelagt et særligt forløb for et udvalgt klassetrin, hvor professionelle kunstnere er engageret og vil introducere børnene til deres kunstart på en ny og anderledes måde i samarbejde med stedets kulturformidlere. Der vil være forløb for elever i klasse og 7. klasse. Projektet afholdes i ugerne BaggaardTeatret / Uge klasser: Statsministeren - en demokratiworkshop - teaterinstruktør Marie Kilsgaard Møller Svendborg Musikskole / Uge klasser: At komponere og give koncert med sanger Sophus Simonsen SAK Kunstbygning / Uge klasser: TØM BØTTEN - en rejse i genbrug med billedkunster Per Buk Svendborg Bibliotek / Uge klasser: Hjemsøgt - et skridt nærmere gyset! - med forfatter Line Kyed Knudsen Naturama / Uge klasser: Territorium med danser og koreograf Sofie Christiansen fra sart Danseteater Forsorgsmuseet - Svendborg Museum / uge klasser: Livshistorier hvad skete der så? - med forfatter Christel Wiinblad HIT MED SKOLEKORET Skolekor fra skoler i Svendborg Kommune inviteres en gang om året til fælles korkoncert - de sidste 5 år på Naturama. BUK Netværk Svendborg står bag konceptet, hvor skolekor synger en fælles korsats og deres hitsange for hinanden - og for et større publikum. Koncerten realiseres i nært samarbejde med Naturama og korlederne Povl Chr. Balslev og Ida Hovalt, Vor Frue Kirke, som står for den kunstneriske ledelse. Børnekulturkonsulent Anne Bertram tlf

3 SVENDBORG MUSIKSKOLE Musikskolen tilbyder en række forslag til konkrete partnerskaber mellem dagtilbud, grundskole og musikskole. Det fælles udgangspunkt for alle de nævnte forslag er et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem de interesserede dagtilbud, skoler og Musikskolen. SKOLE Blæserklasse i 4. og 5. klasse Projektet startes op i 4. klasse, hvor eleverne inddeles på instrumenterne med hensyntagen til deres egne ønsker. Der undervises i de forskellige blæserinstrumenter på hold af ca. 10 elever en time om ugen. Dertil kommer en ugentlig times orkestersammenspil. Musikskolens lærere står for instrumentalundervisning og orkester i tæt samarbejde med skolens musiklærere, der deltager aktivt i hele forløbet. Efter et år fortsætter eleverne med blæserklassen i 5. klasse og den nye 4. årgang startes op, så projektet er toårigt for eleverne. Instrumenter: Tværfløjte, klarinet, saxofon, basun, barytonhorn og trompet. Også muligt at lave projekt for andre instrumentgrupper f.eks. strygere. SVENDBORG KORSKOLE Kor - og sangskole i 3. klasse Ideen i dette projekt er at skabe en kor- og sangskole for 3. klasse med en ugentlig times kor, en ugentlig times sang og stemmetræning i mindre grupper og en ugentlig times undervisning i slagtøj og rytmetræning. Denne kombination giver mulighed for at pleje alle områder af det musikalske fundament og skaber balance mellem sociale, individuelle og faglige hensyn i et projekt, hvor alle er fælles og lige om opgaverne. Music Mind Games i 0. klasse Undervisningen gennemføres med en ugentlig time pr klasse efter nærmere aftale i samarbejde mellem en lærer fra musikskolen, der er certificeret indenfor systemet, og en børnehaveklasselærer, hvor musikskolelæreren har det musikalske ansvar. MMG er et system, der er udviklet med henblik på at give børnene mulighed for at tilegne sig musikkens byggesten ud fra en legende tilgang. Stryg, strenge og blæs, 2.klasse Dette forløb giver mulighed for at eleverne igennem et kontinuerligt forløb lærer en lang række instrumenter at kende. Der op til 12 elever på holdet med 2 musikskolelærere i 60 min. Forløbet gennemføres i samarbejde med skolens musiklærer, der samtidig har den anden halvdel af klassen, hvor der byttes efter 60 minutter. Følgende instrumentgrupper bliver præsenteret i forløb af 6 uger hver: Træ- og messingblæsere, strenge og stryge instrumenter samt slagtøj. LÆRERE EFTERUDDANNELSE AF LÆRERE Musikskolen kan tilbyde instrumental og sangundervisning til skolernes musiklærere, hvis der er et behov for en faglig opkvalificering. MERE SKOLE Musik som valgfag For elever, der har musik som valgfag eller elever, der udviser et særligt ønske og talent, kan Musikskolen tilbyde instrumentalog sangundervisning med Musikskolens dygtige lærere. Lektionslængde og genre kan afklares individuelt, så forløbet bliver tilpasset den enkelte elev i et tæt samarbejde mellem skole, hjem og Musikskole. Banddoktor/ projektuge En lang række skoler har projektuger, hvor de f.eks. opfører en Musical. Hvis en skole ønsker en faglig sparring omkring arbejdet med musikken, kan Musikskolens lærere indgå i et samarbejde i en banddoktor/konsulentfunktion. Cd indspilning: Hvis en skole ønsker at lave en cd, har Musikskolen lærere, der kan stå for optagelse og redigering både af små og store ensembler i alle genrer. Det er muligt at knytte elever til processen, så de får indsigt i, hvordan man indspiller musik. DAGTILBUD Musikskolen tilbyder undervisningsforløb, der både kan foregå på den enkelte institution og på Musikskolen. Længden på forløbene kan variere og opstarten kan planlægges efter institutionens ønsker i samarbejde med Musikskolen. Udgangspunktet for undervisningen er sange, lege, lytteøvelser, bevægelse og spil på rytmeinstrumenter Dronningemaen 57 Tlf.: Telefontid: mandag - torsdag samt

4 B&U TEATRET Foreningens formål er at give børn og unge i alderen 6-25 år mulighed for at deltage i alle former for teateraktiviteter ved dels at tilbyde undervisning i teaterets discipliner, dels at producere teaterforestillinger af forskellig art, for derigennem at lære den enkelte at bruge sin fantasi, tro på sig selv og turde overskride grænser, alt med respekt for det nødvendige fællesskab. LÆRERE Drama er en mulighed i skolen. At spille teater er en udfordring, så hvordan griber man det lige an? SKOLE Teaterforløbet er en smagsprøve på det at spille teater, hvor eleverne vil blive introduceret for forskellige teaterøvelser i fokus, tale og fremførelse af mindre scener. Teater er en fysisk krævende aktivitet, hvor det at fremstå i en karakter foran andre bliver en mulighed for at afprøve sig selv i ukendte situationer og samtidig vil det, at påtage sig en rolle, være en beskyttelse af ens egen personlighed i de givne situationer. Forud for en produktion er det vigtigt at give sine elever et introduktions forløb, som har til formål at skabe en tryg atmosfære og samtidig få nogle sjove anderledes oplevelser sammen. Det handler om at komme ud på gulvet og få lov til at eksperimentere med materialet, sig selv og herigennem finde kreative løsninger sammen med de andre. Kurset vil igennem både praktiske og teoretiske vinkler give nogle bud på, hvordan man griber et dramaforløb an, som kan have produktion som resultat. Du skal ud på gulvet og mærke, hvordan det er at modtage instruktion og vil også blive præsenteret for en buket af spændende og sjove teaterlege til brug i et kommende introforløb med eleverne. SFO Teatret har pt. ingen tilbud til denne gruppe, men hvis I har brug for inspiration til hverdagens små og store udfordringer, så kontakt os venligst for en nærmere aftale. B&U Teatret kan evt. være samarbejdspartner i et teaterprojekt i SFOén. Klassen skal arbejde sammen og i mindre grupper. Det bliver muligt for den enkelte lærer at iagttage sin klasse i nye situationer og opdage endnu ukendt potentiale fra sine elevers side i en tryg atmosfære, hvor tillid er et must for selve forløbet. PÆDAGOGER Alle kan fortælle en historie. Men det kan gøres på mange måder. Hvilken slags fortæller er du? Det gælder for en god fortæller, som for så meget andet, at det er vigtigt at have styr på sit værktøj, kende sin historie og være bevidst om sine virkemidler. På kurset vil vi arbejde med grundlæggende teknikker og blive bevidst om de virkemidler, vi bruger og kan tage i brug. Deltagerne skal medbringe en kort historie af 5 minutters varighed (eventyr, sagn, kort novelle, ferie-oplevelse etc. - alt kan bruges), som kan genfortælles udenad. Vælg en historie du handlingsmæssigt kender rigtig godt, så vi på kurset kan bruge den i praksis og som eksempel på teoretiske vinkler. Kurset vil indeholde teoretiske og praktiske øvelser både i grupper og i fælles forum. B&U Teatret Teatergade 3, 1 v. Preben Birkeholm Tlf.: Kontakt os for nærmere aftale. Pris og booking afhænger af antallet af deltagere.

5 BAGGÅRD TEATRET ER DIN SKOLE EN DEL AF SVENDBORG SKOLETEATER-ORDNING? Svendborg Skoleteaterordning er bindeleddet mellem professionelt børneteater og alle skolebørn i Svendborg Kommune. I Svendborg Kommune har man vedtaget, at alle skolebørn fra klasse skal have mulighed for at se og opleve teater. Som folke-, fri- eller privatskole er I automatisk med i Svendborg Skoleteaterordning. Det er blot vigtigt, at der vælges en teaterkontaktlærer, der repræsenterer jeres skole, så I kan få indflydelse.det er gratis at være en del af Svendborg Skoleteaterordning, og jeres skole får til gengæld berigende, berusende og bevægende teater til eleverne.i april/maj måned udvælger teaterkontaktlærerne kommende skoleårs teaterforestillinger. BaggårdTeatret Caroline Amalie vej 26 Trine Lønfeldt Tlf: SART DANSETEATER Dans er mødet mellem bevægelse og kultur. Har I brug for danseundervisning eller inspiration - kontakt sart Danseteater! Vi er Sydfyns professionelle danseteater og kan tilbyde følgende til din skole: INDSKOLING Eventyr-forestillingen: Skiftingen - om at have to hjem, efterfulgt af et danselaboratorium hvor eleverne selv danser med. 1 ½ times varighed i alt. MELLEMTRIN Workshop i dans og teater - fra 1 dag til 1 uges varighed. UDSKOLING Workshops i forskellige dansestilarter (f.eks. house, jazz, improvisation og hip hop). I workshoppen vil vi fokusere på koncentration og motivation gennem dans. LÆRERE Metoder og redskaber til at få dans med ind i undervisningen. Vi tilbyder også vejledning og inspiration til skolekomedier. NB! Der er mulighed for tilskud til underviserhonorar gennem huskunstnerordningen ved projekter af min. en uges varighed. sart co-producerer forestillinger med BaggårdTeatret og er støttet af Statens Kunstfond, Bikubenfonden, Svendborg Kommune m.fl. Ny forestilling SPIS BRØD TIL BaggårdTeatret d Billetter til sæsonens forestilling bestilles via BaggårdTeatret. Der er mulighed for at bestille en workshop - hvis du kontakter sart Danseteater. sart danseteater Skårupøre Strandvej 3 v. koreograf Sofie Christiansen Tlf:

6 SVENDBORG BIBLIOTEK DAGTILBUD De små synger - torsdag d kl. 10 Børn i dagtilbud inviteres ind på Svendborg Bibliotek for at synge sammen på tværs af børnehaver til dette nationale arrangement og for bibliotekets lånere den anden torsdag i september. Der vil være en professionel instruktion, sangglæde, rytme og bevægelse. Bogstart Gratis bogpakker til børn - det er kernen i Bogstart, som Kulturstyrelsen står bag. Bogstart skal give børn og deres forældre gode oplevelser med børnelitteratur og medvirke til, at børnene er inde i en god sproglig udvikling ved skolestart. Her i Svendborg tilbyder vi Bogstart til børn i områderne Skovparken og Byparken. Børnene får fire forskellige bogpakker: når de fylder henholdsvis seks måneder og ét år besøger vi familien i hjemmet, og ved halvandet år inviterer vi familien til at hente bogpakken i Anemonen i Byparken. Børn på tre år modtager en kuffert i børnehaven. På Svendborg Bibliotek kan man finde inspiration til læsning, spil, film og meget andet. Børnebibliotekarerne har stor viden og er behjælpelige med vejledning og rådgivning omkring læsning, lydbøger, e-bøger, spil, musik, film, specifikke materialer, nettjenester søgemuligheder m.v. Dagtilbud, skoler og SFO opfordres til at bruge Svendborg Bibliotek og lokalbiblioteker og introducere børnene til bibliotekets rum og muligheder. Biblioteket hører gerne om ønsker og idéer til projekter, aktiviteter og samarbejder, der kunne have interesse. SKOLE Biblioteksorientering / 4. og 8. klasse For 4. klasser: Vi tilbyder, at elever i 4. klasse lærer børnebiblioteket at kende. Vi fortæller om bibliotekets mange tilbud og anbefaler gode bøger, så børnene oplever, at biblioteket kan bruges både i fritiden og i opgavesammenhæng. For 8. klasser vil der være fokus på elevernes digitale dannelse og informationslæring i samarbejde med skolebibliotekarerne. Biblioteksorientering kan også tilbydes i lokalbibliotekerne. Det er muligt på alle klassetrin at inddrage biblioteket i undervisningen. Måske har klassen et særligt tema eller en projektuge, og I kan få arrangeret et særligt forløb. Bestilling af biblioteksorientering og særlige forløb kontakt os venligst min. 2 uger i forvejen og aftal tid hos: Publikumschef Nina Stentebjerg-Hansen. Mail: / tlf Minikulturel Rygsæk / 4. klasse / Uge 46 På Svendborg Bibliotek er formålet med Den Minikulturelle Rygsæk at give børn i 4. klasse et tilbud om en udvidet og anderledes introduktion til biblioteket og litteraturen med vægt på oplevelse, inspiration og fantasiens kraft. De møder en professionel forfatter i 2014 f.eks. Line Kyed Knudsen. På biblioteket møder børnene børnebibliotekarerne, som hjælper og inspirerer dem til at søge informationer i relation til forfatterens oplæg. Der er plads til fem klasser og frist for tilmelding er den 1.9. Kontakt: Smart-Parat-Svar / 6. klasse 6. klasser fra Svendborg Kommunes skoler dyster om viden om alt mellem himmel og jord i denne nationale konkurrence med lokal start i Svendborg onsdag den Der er plads til otte klasser og frist for tilmelding er den Kontakt: Svendborg Bibliotek Åbningstider Svendborg Landet Bibliotek Stenstrup Bibliotek Svinget 1, Tlf Mandag: 8-21 Tirsdag -tors.: 8-19 Fredag: 8-17 Lørdag: Søndag: (okt-marts) Biblioteksvej 1, Landet Tirsdag: Torsdag: Skolevej 2, 5771 Stenstrup Mandag: Onsdag: 13-17

7 PÆDAGOGER & LÆRERE LEKTIER Svendborg Biblioteks lektiecafé Svendborg Bibliotek tilbyder lærermøde forud for MKR; Fortællekursus forud for fortællefestivalen samt generel dialog og vejledning med pædagoger og lærere omkring læsning og kulturelle aktiviteter for og med børn og unge. Vi holder åbent hver tirsdag og torsdag kl , hvor Red Barnet Ungdom tilbyder lektiehjælp. Lukket i skolernes ferier. Tilmelding ikke nødvendig. Mere info: Børnekulturkonsulent Anne Bertram /tlf Mere info: Børnebibliotekar Hanne Vest / tlf DAGTILBUD Svendborg Bibliotek og lokalbiblioteker er åbne for dagtilbud i åbningstiden. Her kan man komme med en børnegruppe og lade sig inspirere i biblioteksrummet og bruge materialerne og låne materialer med hjem. Børnehavebiblioteker Vi har pt. over 20 børnehavebiblioteker i kommunen, og de indgår i børnehavernes daglige arbejde med sprog og kultur. Vi er en del af indsatsen for at give alle børn lige adgang til de gode historier og den bedste sprogindlæring og ser det som en forpligtelse at nå alle børn. Børneteater / 2-6-årige Det er Svendborg Kommunes intention, at så mange børn som muligt oplever børneteater. Derfor har Svendborg Bibliotek i over 25 år arrangeret børneteater for børn i dagtilbud, så ud over de åbne familieforestillinger arrangerer biblioteket også hvert år mange teaterforestillinger for børn i børnehave, vuggestue og dagpleje. Kender din institution ikke det årlige teatertilbud, så kontakt: Børnebibliotekar Helle Jakobsfeld / tlf ANDRE KULTURTILBUD SVEND DANMARKS FILM- OG KULTURDAGE FRA AUGUST Biblioteket tilbyder løbende kulturelle aktiviteter for de små børn - kan det f.eks. være filmaktiviteter under SVEND, koncerter og værksteder. For dagtilbud og SFO Hold øje på bibliotekets hjemmeside Torsdag d. 28. august kl. 15 Ærteprinsessen - Målefortælleteater. Børn på 3-8 år. Gratis billetter på EDIT24 Fynsk mobilfilmkonkurrence for elever i klasse. Afholdes i Svendborg i uge 4, For dagtilbud FILM-I-KUFFERTEN: Lav tegnefilm for de 4-6-årige. Mandag d.25. august kl Skårup Bibliotek Tirsdag d.26. august kl Thurø Bibliotek Onsdag d. 27. august kl Stenstrup Bibliotek Torsdag d. 28. august kl Gudme Bibliotek LOKALGALLA mandag d. 26. januar 2015 For skoler TEGNEFILMWORKSHOP til skoler på Svendborg Bibliotek Mandag d.25. august - fredag d. 29. august: Kl workshop for klasse Kl workshop for klasse Se mere på Thurø Bibliotek Skårup Bibliotek Vester Skerninge Bibliotek Gudme Bibliotek Bergmannsvej 70, Thurø Åbyvejen 43, 5881 Skårup Fåborgvej 53, 5762 Vester Skerninge Højsagervej 6, 5884 Gudme Tirsdag: Torsdag: Mandag: / onsdag: Åbent Bibliotek m. selvbetjening: Mandag - Søndag: 7-22 Mandag: Onsdag: Tirsdag: / torsdag: Åbent Bibliotek m. selvbetjening: Mandag - Søndag: 7-22

8 FORSORGS MUSEET Forsorgsmuseet ligger i Svendborgs gamle Fattiggård fra den bedst bevarede Fattiggård i Norden. Fattiggården lukkede i Forsorgsmuseet aktualiserer stærke skæbnefortællinger fra før og nu om livet under forsorg. Via analog og digital formidling skabes der adgang til tankevækkende historier. På museet kan I besøge den permanente udstilling om Fattiggården, hvor I går rundt i uberørte rum fra Fattiggårdens tid. Gå på opdagelse i den rørende og tankevækkende udstilling om livet på børnehjem. Se hvordan Opsynsmanden, hans kone og to børn boede i deres egen lejlighed fra 1950 erne. Se udstillingen KLIENT TIL NAZI-TYSKLAND om de klienter fra Fattiggården, som rejste til Tyskland under 2. Verdenskrig - desperate for at få arbejde. Sammenlign og debatter fattigdom - før og nu - i udstillingen FATTIGDOM PÅ TVÆRS. Oplev en dialogbaseret og levende rundvisning med en af museets formidlere, med fokus på fortælling, fantastiske fund og fedtemadder. Kontakt museet for nærmere information og evt. aktiviteter som fx rollespil, udklædning el.lign. Rundvisning u. aktivitet: 500 kr. (45 min) / Rundvisning m. aktivitet 800 kr. Forsorgsmuseet udvikler hele tiden nye formidlingstiltag til museumslæring, klassebesøg eller som ferieaktiviteter. Følg med på hjemmeside og Facebook. DAGTILBUD, INDSKOLING OG SFO Gå en tur rundt på Fattiggården og løs opgaven Spor med ord sammen med en voksen. Booking ikke nødvendig. Løs opgaven Find Fem Fejl i Opsynsmandens gamle lejlighed sammen med en voksen. Booking ikke nødvendig. Besøg oplevelsesrummet Nøglen, hvor børnene kan åbne Forsorgsmuseets fortællinger op f.eks. ved at tegne, klæde sig ud og åbne montre og røre ved ægte museumsgenstande. GRATIS MELLEMTRIN OG UDSKOLING Eleverne kommer på en spøgelses- og skæbnejagt rundt på Fattiggården med appen Spor i tiden Eleverne får mulighed for at tale med nogle af de mennesker, som har boet på Fattiggården. På museets hjemmeside kan der downloades opgaver til brug for udskolingen før og efter besøget. Prøv appen Flugten fra fattigdommen, hvor eleverne skal hjælpe fire skæbner fra Fattiggården. I appen får eleverne fortiden helt tæt på. På museets hjemmeside kan downloades opgaver til brug for udskolingen før og efter besøget. PÆDAGOGER OG LÆRERE Forsorgsmuseet bidrager gerne med idéer, rammer og støtte til aktiviteter for børn, forældre eller måske kollegaer. Kun fantasien sætter rammerne for, hvad den gamle Fattiggård kan bruges til. Som noget helt nyt kan også Forsorgsmuseets formidlingsrum Klistersalen bookes til aktiviteter for børn, unge og voksne med lyst til at lære, debattere og formidle i Forsorgsmuseets rammer. GRATIS Scan QR-koder og se små film om livet på Fattiggården. Lån museets Ipads eller brug egne devices. Efterfølgende kan udleveres et spørgsmålark, som kan løses i grupper eller fælles med klassen. Hjælp Fattiggårdens Inspektør - 5 mindre opgaver, som eleverne løser i individuelt eller i grupper. GRATIS Grubbemøllevej 13 Tlf.: For at I får bedst mulige oplevelse på Forsorgsmuseet, skal museet helst kontaktes inden besøget. Åbningstider: Februar - april tirsdag-søndag Maj - december tirsdag-søndag Ved aftale kan åbningstiden udvides. Det er gratis for skoleklasser at besøge museet, at bruge Klistersalen og for lærere at forberede sig til undervisning i museets udstillinger, når blot det sker efter aftale med museet.

9 NATURAMA Naturama tilbyder spændende formidling, hvor der lægges vægt på aktiv undervisning. Vi kombinerer den gode fortælling med faglig viden. Vi har undervisningsforløb i f.eks. fysiologi, evolution, dissektion og Darwin. Vi laver rundvisninger med fokus på dyrene til vands, til lands og i luften. Vi tilbyder formidlingsteater, hvor vi bruger teatrets virkemidler og kombinerer fortællingen med sansemæssige indtryk. Naturama har et bredt udvalg af emner og målretter formidlingen til den enkelte aldersgruppe. Naturama tilbyder formidling til både børnehaver, klassetrin og specialklasser. SFO Kig forbi Naturama og få et par gode timer sammen. Naturama har en lang række sjove og lærerige opgaver, hvor I kommer rundt i udstillingen til vands, til lands og i luften. Der er opgaver tilpasset de forskellige alderstrin. Kig også forbi Årstidsskoven, hvor I skal ned på alle fire og se, hvad de fine universer gemmer. Der er flotte udklædningsdragter, der bare venter på at blive brugt. PÆDAGOGER OG LÆRERE I er velkomne til at komme på besøg og gå rundt på egen hånd. Det er dog vores erfaring, at eleverne får størst udbytte af besøget, hvis der kobles en rundvisning, et undervisningsforløb eller en opgave på besøget. Start gerne besøget med en god formidling og brug bagefter tid på at se Naturama på egen hånd. Der er garderobe til jakker og tasker. I er velkomne til at medbringe mad og drikke, som kan nydes inde eller ude. SKOLE Naturama har en lang række undervisningstilbud til skoleklasser. Tag med på rundvisning og få de gode historier fra f.eks. hvalernes verden eller dyr i Grønland. Naturama tilbyder også undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal have fingre i biologien. Det kan være fiskedissektion, fysiologi med griseorganer eller evolution. Naturama har et bredt udvalg af emner, som er præsenteret på Formidlingen målrettes den enkelte aldersgruppe. Naturama tager også ud til jeres skole med et naturfagligt standup show. Det er levende naturformidling, hvor vi tilbyder en lang række interessante emner. F.eks. Menneskets udvikling og Hvor kommer energien fra? DAGTILBUD Børnehaver er meget velkomne på Naturama. I kan komme helt tæt på dyr, fugle og hvalskeletter. I kan klø ræven bag øret og give den lille bjørn et knus. I Årstidsskoven skal I ned på alle fire og se, hvad de fine universer gemmer. Der er flotte udklædningsdragter, der bare venter på at blive brugt. Naturama tager også ud til jeres børnehave, hvor vi laver levende naturformidling i børnehøjde. Få besøg af vores Naturguide og få en sanseoplevelse under vante forhold. Dronningemaen 30 Tlf.: Åbningstider: Feb-nov: Tirsdag-søndag skoleferie: Mandag-fredag Priser: Børn og elever (under 18 år) har gratis adgang. 1 lærer/pædagog har gratis adgang ifølge med en klasse/gruppe. Øvrige voksne betaler 110 kr. i entré. Priser fra 460 kr. for en times formidling. Se alle tilbud på Booking: Via hjemmesiden under Skoler/Book et skoleforløb eller på telefon kl Vi anbefaler, at I booker min. 14 dage i forvejen. Betaling kan ske via EAN-nr.

10 Dage med t h c e r B Svendborg september 2014 LÆRERE Under festivalen vises der moderne tysk teater, film og dokumentar til inspiration for tysklærere. Det er gratis at deltage i festivalens skoletilbud. Kontakt koordinator Anneline Köhler Juul for mere information. En kulturfestival over fire dage med teater, musik, film, performance og samtale. Et mødested for dansk-tysk kunst og kultur - og kunst i eksil. Oplev bl.a. Yahya Hassan og Johanna Borchert (DE), dokumentarfilm og meget meget mere. Festivalen bygger bro tilbage til , hvor dramatikeren og digteren Bertolt Brecht på flugt fra nazisterne fandt et tilflugtssted på Sydfyn inden flugten fortsatte. Brechts Hus i Svendborg er i dag et refugium for kunstnere fra hele verdenen. Inspireret af denne historie er festivalen skabt for at gøre byen til et mødested, hvor Brechts værk og virke er afsæt og prisme for et modigt, åbent og levende møde på tværs af landegrænser og kunstneriske genrer. NYT: I år med festivalplads i skoven (foran BaggårdTeatret) arrangeret i samarbejde med BaggårdTeatret, Svendborg Bibliotek, Giant Steps m.fl. Støttet af bl.a. Statens Kunstfond og Svendborg Kommune. Nomineret til den fynske kulturpris Foregår primært på BaggårdTeatret SKOLE Syng tysk-dag d. 17/9 - alle skoler opfordres til at have en sang på skemaet. Alle skoler i Svendborg har i september måned mulighed for besøg af en BrechtTaskforce. Det er lærerstuderende fra Den Frie Lærerskole under ledelse af seminarielærer Joachim Schade, som vil undervise kreativt i og om Bertolt Brecht. Dage med Brecht Ansvarlig: Anneline Köhler Juul Tlf Åbningstider: 17/9-21/ SAK SAK Kunstbygning tilbyder sin assistance i forbindelse med undervisning, rundvisning og billedkunstneriske opgaver eller lignende. Kontakt os for en nærmere aftale. Der må påregnes en mindre deltagerbetaling. SAK Kunstbygning Vetergade 27 Tlf

11 FILMAKTIVITETER SALAAM FILMFESTIVAL Fredag den 28. nov Salaam-filmfestival er en flerkulturel filmfestival for skoler. I Svendborg er det Svendborg Integrationsråd, som støtter festivalen økonomisk. Fredag den 28. november viser Salaam Filmfestival i Scala Svendborg disse to film: For elever i klasse kl. 9.00: Killa (Fortet) For elever fra klasse Kl : Arise SVEND FILMAKTIVITETER august 2014 Under de årlige film- og kulturdage i uge 35 i Svendborg, er der forskellige filmaktiviteter for børn, unge og voksne. Dagtilbud og skoler skal tilmelde sig i god tid, da der ofte vil være først-tilmølle tilbud. Se hele programmet på SKOLEFILM- FESTIVAL April-juni, 2015 Skolefilmfestival for 8. klasserne i Svendborg Kommune tilbyder lærerne en rigtig god ramme for at lave film med elever i 8. klasse. Se mere om møder, indhold og selve festivalen på EDIT24 Uge Mobilfilmkonkurrence for klasse inviteres til at deltage i den fynske mobilfilmkonkurrence, hvor skoleklasser i Svendborg og på hele Fyn dyster om at lave de bedste kortfilm med mobil eller tablet. I Svendborg løber konkurrencen af stabelen i uge 4, 2015 Lokalgalla mandag den 26. januar. Lærerkursus: Torsdag den 6. + fredag den 7. november kl Pris 15 kr. pr. person. Tilmelding hos Mere info og tilmelding til Se også Se også

12

AUG-DEC 2014. Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER. for børn og voksne

AUG-DEC 2014. Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER. for børn og voksne AUG-DEC 2014 Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER for børn og voksne Fra side Fra side 19 Fra side 4 Arrangementer 22 Arrangementer for voksne Undervisning for børn & unge Fra side Fra side Fra side 33 Udstillinger

Læs mere

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub 2015-2016 KULTURTILBUD KULTURTILBUD alle klassetrin til skoler, sfo og klub 1 2015 2016 alle klassetrin Kære lærer, SFO- og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både

Læs mere

Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER. for børn og voksne

Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER. for børn og voksne Svendborg Bibliotek ARRANGEMENTER for børn og voksne JAN-JUN 2014 Fra side Fra side 15 Fra side 4 Arrangementer 18 Arrangementer for voksne Undervisning for børn & unge Fra side Fra side Fra side 33 Udstillinger

Læs mere

Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15

Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15 Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15 Kære lærer, SFO og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både små og store kulturinstitutioner. Tilsammen byder de skoleklasser

Læs mere

Ishøj Kulturpakke 2014-2015

Ishøj Kulturpakke 2014-2015 SKOLER Ishøj Kulturpakke 2014-2015 Ishøj Kommune 1 Ishøj Kulturpakke Børn og unges møde med kultur og kreativitet inspirerer og stimulerer deres forestillingsevne, fantasi og lyst til at lære, skabe og

Læs mere

Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11

Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11 Informationsfolder om kulturtilbud til skolerne 2010/11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kulturbussen... 3 Huskunstnerordningen... 4 Musik... 5 Bornholms Musikskole... 5 Skolekoncerter... 5

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Det sker derude - samarbejde i praksis

Det sker derude - samarbejde i praksis 7 Foto: Eva Kylland Det sker derude samarbejde i praksis 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE BØRN

Læs mere

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet

SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet SPOTLIGHTS MISSION: At udfordre børn og unges kreativitet EN D I T REM F L I T JEN VE HUSKUNSTNERKATALOG 2014 INTRODUKTION I uge 38 løber Spotlight igen af stablen med festivaler i Børkop og Jelling onsdag

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2014-2015. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2014-2015 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

2015/2016. Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus Kommune GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE ULF. ULF i Aarhus

2015/2016. Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus Kommune GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE ULF. ULF i Aarhus 2015/2016 i Aarhus i Aarhus Kommune GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Pædagogisk Afdeling, Børn og Unge Børnekulturhuset, Undervisnings- Kultur og Borgerservice og læringsforløb Aarhus for børn Kommune og

Læs mere

KULTURPAKKER SKOLER 2015-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Kulturpakker 2015-2016 1

KULTURPAKKER SKOLER 2015-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Kulturpakker 2015-2016 1 KULTURPAKKER SKOLER GENTOFTE KOMMUNE 2015-2016 Kulturpakker 2015-2016 1 Kulturpakker 2015-2016 SKOLER KUNSTART KLASSE PRIS KALENDEROVERSIGT STED SIDE Afsæt Animationsworkshop med ipad Arkitektur og installation

Læs mere

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2015-2016 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog 1 m Idekatalog over Skolesamarbejder Idekataloget er udgivet af Centralbibliotekerne Redaktionel bearbejdelse: Karen Myhre Jensen

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Børne- og ungekultur. i Odense. gal eller genial. & datid. børneteater. Kom til optagelsesprøve. skolen 200 år. vil med! dyreunger

Børne- og ungekultur. i Odense. gal eller genial. & datid. børneteater. Kom til optagelsesprøve. skolen 200 år. vil med! dyreunger Nyhedsbrev nr. 39 Maj - juni 2014 3 Kom til optagelsesprøve børneteater 2 Mærk historien... 4 Årskatalog kommer i maj 10 11 vild med dyreunger 5 gal eller genial Bedsteforældredag på havnen 13 tinsoldater

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indhold. ULDUM HØJSKOLE Højskolebakken 11 7171 Uldum 7567 8211 uldum@uldum-hojskole.dk www.uldum-hojskole.dk. Århus. Uldum. København.

Indhold. ULDUM HØJSKOLE Højskolebakken 11 7171 Uldum 7567 8211 uldum@uldum-hojskole.dk www.uldum-hojskole.dk. Århus. Uldum. København. Uldum Højskole Indhold Velkommen 3 Tag på højskole 4 Højskoleliv 6 Fag og hovedområder 8 Musik og teater 10 Kunst og design 12 Kultur og samfund 14 Idræt og svømning 16 Pædagogik og psykologi 18 Dansk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

ULDUM HØJSKOLE FRIHED TIL FORSKELLIGHED

ULDUM HØJSKOLE FRIHED TIL FORSKELLIGHED ULDUM HØJSKOLE FRIHED TIL FORSKELLIGHED BESTIL EN RUNDVISNING tlf: 75 67 82 11 mail: uldum@uldum-hojskole.dk INDHOLD Velkommen 3 Tag på højskole 4 Højskoleliv 6 Fag og hovedområder 8 Musik og teater 10

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere