Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 24. september 2015"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR og AR Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere: Tage Arentoft, Poul Flemming Hansen, Erik Kjærgaard, Lene Pagter Kristensen (formand), Asger Tue Pedersen, Laurits Rønn og Mads Øland. Sagen drejer sig om, hvorvidt AlliancePlus A/S overtagelse af 26 medarbejdere fra selskabets tidligere underleverandør Ren M udgør en virksomhedsoverdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, således at AlliancePlus A/S er indtrådt i Ren M s forpligtelser i forhold til de overtagne medarbejdere. Sagen drejer sig endvidere om opgørelsen af den skyldige løn mv. på overdragelsestidspunktet til henholdsvis A (sag AR ) og B (sag AR ). Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, har nedlagt påstand om, at AlliancePlus A/S tilpligtes at betale i alt ,48 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstidspunkt. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S, har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et efter Arbejdsrettens skøn fastsat mindre beløb. 1

2 Sagsfremstilling A og B var begge ansat i virksomheden Ren M v/ Javad Igbal, der som underleverandør til AlliancePlus leverede rengøring til metroen. Begge medarbejdere var omfattet af Serviceoverenskomsten mellem DI Overenskomst II og 3F Privat Service, Hotel og Restauration samt Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet. Af overenskomstens 12 følger, at lønudbetaling finder sted til lønkonto i bank, sparekasse eller postgiro. Den 13. marts 2012 ophævede AlliancePlus kontrakten med Ren M, og AlliancePlus overtog herefter selv opgaven med rengøring i metroen. Rengøringsopgaven blev fortsat uden afbrydelse. Den 14. marts 2012 afholdt AlliancePlus møde med en række af medarbejderne i Ren M, og de fremmødte medarbejdere blev tilbudt arbejde i AlliancePlus, ligesom de blev opfordret til at underskrive en opsigelse af deres stilling i Ren M. 26 medarbejdere, herunder A og B, tog imod tilbuddet om at fortsætte deres arbejde med AlliancePlus som arbejdsgiver. De fortsatte begge umiddelbart herefter med at udføre deres arbejde med første arbejdsdag i AlliancePlus den 14. marts AlliancePlus har efterfølgende ansat yderligere medarbejdere til at varetage opgaven med rengøring i metroen. I april 2012 ansatte selskabet således yderligere 5 medarbejdere, og selskabet har løbende frem til den 26. marts 2013 ansat i alt yderligere 9 medarbejdere, hvorefter der var i alt 40 medarbejdere til at varetage opgaven med rengøring i metroen. Ud over de 26 medarbejdere overtog AlliancePlus ikke andet fra Ren M, som inden overdragelsen havde fået leveret uniformer, rengøringsremedier mv. fra AlliancePlus. I april 2012 blev Ren M v/ Javad Igbal erklæret konkurs. Da 3F mente, at A havde et krav mod Ren M v/ Javad Igbal som følge af manglende betaling af løn, søgnehelligdagsbetaling og feriepenge, anmeldte forbundet kravet til Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med konkursen. Lønmodtagernes Garantifond afviste den 13. november 2012 kravet med henvisning til, at Ren M inden konkursen var blevet overtaget af AlliancePlus, og at ansættelsesforholdet efter overtagelsen var fortsat hos den nye ejer. Det fulgte derfor af virksomhedsoverdragelseslovens 2, stk. 1, at kravet skulle rettes mod den nye ejer. Forbundet rettede herefter kravet mod AlliceancePlus. Forbundet har endvidere rejst krav over for selskabet om betaling af manglende løn mv. for B. Kravene er endeligt opgjort således: 2

3 A: Løn fra den 15. december 2011 til den 14. januar ,00 kr. Løn fra den 15. januar til den 14. februar ,62 kr. Løn fra den 15. februar til den 14. marts ,86 kr. - indbetaling den 8. februar ,90 kr ,58 kr. Feriegodtgørelse fra den 1. januar til den 31. december 2011 Søgnehelligdagsbetaling fra den 1. januar til den 31. december 2011 I alt ,59 kr ,87 kr ,04 kr. B: Løn fra den 15. december 2011 til den 14. januar 2012 Løn fra den 15. januar til den 14. februar 2012 Løn fra den 15. februar til den 14. marts 2012 Overarbejdsbetaling fra den 15. december 2010 til den 14. december 2011 Feriegodtgørelse fra den 1. januar til den 31. december 2011 Søgnehelligdagsbetaling fra den 1. januar til den 31. december 2011 I alt 4.278,02 kr ,56 kr ,30 kr ,70 kr ,17 kr ,59 kr ,34 kr. Der foreligger lønsedler for A for december 2011 og januar og februar Af lønsedlen for december 2011 fremgår, at beløbet var til disposition på A s konto den 3. januar Af lønsedlerne for januar og februar 2012 er ud for rubrikken konto anført kontant. Af et fremlagt kontoudtog fremgår, at der ikke er indgået indbetalinger på hans lønkonto i perioden fra december 2011 til marts 2012, der svarer til beløbene på lønsedlerne. Der foreligger lønsedler for B for perioden januar til december 2011 og for januar og februar På lønsedlerne for 2011 er anført, at beløbene er udbetalt til B s konto, mens der på lønsedlerne for januar og februar 2012 er anført kontant. Af et fremlagt kontoudtog fremgår, at der ikke er indbetalinger i perioden fra december 2011 til marts 2012 på hans konto, der svarer til de beløb, der fremgår af lønsedlerne for december 2011 og januar og februar

4 Forklaringer A har forklaret bl.a., at han startede med at arbejde med rengøring i metroen den 18. maj Dengang hed virksomheden Clean Deal, men den var ejet af samme ejer som Ren M. Virksomheden har hele tiden været underleverandør til AlliancePlus, der har kontrakten med rengøring i metroen. Alle de remedier, de anvendte i Ren M, blev leveret af AlliancePlus, ligesom der stod AlliancePlus på deres uniform. Hans arbejde bestod i daglige sikkerhedstjek af metrotog, ligesom han var supervisor for rengøringspersonalet. De var 3 eller 4, som havde denne funktion. Han arbejdede på Amager, hvor de var 16 ansatte. Andre af Ren M s ansatte havde til opgave at rengøre tog for graffiti, rengøre stationer eller foretage almindelig rengøring af tog. Der var omkring 20 ansatte, som arbejdede på stationerne i skiftehold, herunder B. Han mener, at der var i alt 45 medarbejdere i Ren M. Der var to daglige ledere af virksomheden, som havde delt arbejdet mellem sig. Javad Igbal, der var ejer af virksomheden, kom forbi arbejdspladsen en gang imellem og ordnede papirarbejde og talte med medarbejderne. Det gik op for ham i december 2011, at der var problemer i virksomheden, da han ikke fik udbetalt løn. Medarbejderne arbejdede dog videre, fordi deres chef havde bedt dem om at vente en måned med betaling. De talte sammen om det og besluttede at give det en chance. De havde også i oktober og november måttet vente på udbetaling af lønnen, men den var efter nogen tid blev udbetalt. Javad Igbal indkaldte den 4. eller 6. januar 2012 alle medarbejderne til møde og fortalte, at han ikke kunne udbetale løn, fordi han havde problemer med SKAT. Han fik ingen penge i løbet af januar måned. Javad Igbal indkaldte igen til møde i februar og oplyste, at han fortsat havde problemer med SKAT. Medarbejderne tilkendegav, at det ikke gik, men chefen sagde, at alternativet ville være, at virksomheden ville gå konkurs. Omkring en uge forud for mødet den 14. marts 2012 fortalte deres ledere, at AlliancePlus ville overtage såvel driften som medarbejderne i Ren M. De ansatte blev opfordret til at skrive under på en opsigelse af deres ansættelse i Ren M inden mødet, men det ønskede han ikke. Han blev igen præsenteret for et krav om at skrive under på en sådan opsigelse på mødet den 14. marts, hvor han valgte at skrive under. Det var deres ledere, der havde fortalt dem om mødet den 14. marts, hvor ca. 35 af de ansatte i Ren M mødte op. På mødet orienterede Tina Steffensen og Marianne Ziemelis om, at AlliancePlus havde overtaget driften, og medarbejderne fik at vide, at de skulle skrive under på opsigelsen, hvis de ville fortsætte i AlliancePlus. Alle de 4

5 medarbejdere, der sagde ja, arbejdede efterfølgende for AlliancePlus. Der var ikke noget forandret i den måde, de arbejdede på i AlliancePlus. De fortsatte bare med en anden arbejdsgiver. Ellers foregik alt på samme måde, som da han arbejdede for Ren M. Lønnen for december 2011 indgik ikke på hans lønkonto, selv om dette er anført på hans lønseddel for denne måned. Han har aldrig modtaget kontant betaling for sit arbejde i Ren M. Betalinger fra Ren M blev altid indsat på hans lønkonto. Han fik ikke altid sine lønsedler, men han har fået nogle af dem, der står kontant på. Det reagerede han ikke på, da han troede, at det var normalt. De kontante overførsler uden tekst, der fremgår af udskriften fra hans lønkonto, er nogle, som han selv har foretaget. Der er tale om overførsler fra hans budgetkonto til hans lønkonto for at udligne saldoen på lønkontoen, når den var i minus. I den periode, hvor han ikke fik løn, optog han et lån i Danske Bank, som blev indsat på hans budgetkonto. Han lånte omkring kr. for at klare sine faste udgifter. Driftsdirektør Marianne Ziemelis har forklaret bl.a., at hun har været ansat i AlliancePlus som driftsdirektør siden Hun har haft metroen som ansvarsområde siden oktober Det var Ren M, der som underleverandør udførte rengøringsarbejdet i metroen, og AlliancePlus stillede rengøringsmateriel og udstyr til rådighed. De var tilfredse med Ren M s arbejde, og kontrakten blev derfor forlænget i Første gang de opdagede, at der var problemer i Ren M, var i december 2011, hvor de blev kontaktet af SKAT, der var blevet opmærksom på, at Ren M ikke havde indbetalt A-skatter for sine ansatte. Det tilgodehavende på ca. 1 mio. kr., som Ren M på dette tidspunkt havde hos AlliancePlus, gik herefter til at dække A-skatterestancerne til SKAT. AlliancePlus havde herefter et møde med Javad Igbal, som forklarede problemerne med, at han lige havde købt et nyt dyrt hus, men at han ville få styr på problemerne med det samme. Da der ikke tidligere havde været problemer, valgte de at stole på det. Efterfølgende havde de opfølgningsmøder med Javad Igbal, der fremlagde kopier af lønsedler som dokumentation for, at SKAT var blevet betalt. I marts 2012 fik de igen besøg af SKAT, og det blev her klart, at forholdene ikke var bragt i orden, hvorfor de ophævede kontrakten med Ren M. Javad Igbal oplyste nu, at han faktisk var konkurs. SKAT fik igen de penge, som Javal Igbal havde til gode hos AlliancePlus. De tog herefter kontakt til de af Ren M s medarbejdere, som de umiddelbart kunne få fat på. Det var Tina Steffensen, der tog kontakt til medarbejderne ved at besøge arbejdspladserne. De 5

6 var nødt til at finde en hurtig løsning for at sikre Metroens fortsatte drift og for at undgå at blive mødt med et erstatningskrav fra Metro Service. Hun var fra forhandlingerne vedrørende kontraktfornyelsen bekendt med, at der var ca medarbejdere i Ren M. Hun ved ikke, hvor mange af disse, der var til stede på mødet den 14. marts 2012, men det var ikke dem alle sammen. Der var 26 af de fremmødte, der valgte at sige ja til at fortsætte i AlliancePlus. Der var også nogle af de fremmødte, der valgte ikke at fortsætte. De havde hurtigt brug for nogle medarbejdere til at videreføre rengøringsarbejdet i metroen, og det var den eneste prioritet på mødet. Medarbejderne blev på mødet bedt om at underskrive en opsigelse af deres ansættelse i Ren M, fordi AlliancePlus ikke kunne ansætte medarbejdere, der arbejdede for en anden arbejdsgiver. Det var dog ikke alle dem, selskabet ansatte, der skrev under. De overtog ikke andet end medarbejdere fra Ren M, og der blev ikke betalt en overdragelsessum. De 26 medarbejdere, de overtog, var ikke nok til at holde metroen ren. De tog derfor kontakt til Metro Service, der accepterede, at AlliancePlus kørte videre med de pågældende medarbejdere og i første omgang koncentrerede sig om de vigtigste opgaver. De medarbejdere, der fulgte med over, havde overtid efter overtagelsen, og de arbejdede mere, end de tidligere havde gjort. Der er løbende efterfølgende blevet ansat flere medarbejdere. Den 26. marts 2013 havde de 40 medarbejdere, der gjorde rent i metroen, og i dag er tallet oppe på 60. Serviceleder Tina Steffensen har forklaret bl.a., at hun i dag er regionschef i AlliancePlus. I 2011/2012 var hun serviceleder. Hun havde daglig kontakt til Javad Igbal vedrørende rengøringsopgaven i metroen, og hun kom dagligt på arbejdspladserne. Der var omkring 55 medarbejdere i Ren M. Hun mener ikke, at der var arbejdsledere i den gruppe, hun havde kontakt med. Der blev indkaldt til mødet den 14. marts 2012 ved, at hun var ude på stationerne og tale med medarbejderne, der herefter tog kontakt til andre medarbejdere. Mange arbejder om natten og sov derfor på det tidspunkt, hvor hun var ude, og det var efter hendes opfattelse ikke alle medarbejderne, der deltog i mødet. Hun ved ikke, hvor mange, der var til stede på mødet. De ansatte 26 medarbejdere i forbindelse med mødet, og disse måtte varetage opgaven så godt, de kunne. Der var opgaver, der var nødt til at vente. Hun kan ikke i dag huske, hvor 6

7 mange af medarbejderne, der havde en særlig sikkerhedsuddannelse. Den eneste prioritet på det tidspunkt var at få ansat nogle medarbejdere, så driften kunne fortsætte. Hun ved ikke, om nogle af de medarbejdere, de ansatte, havde været arbejdsledere i Ren M. Parternes argumentation Klager har navnlig gjort gældende, at AlliancePlus hjemtagelse af metrorengøringen fra sin underleverandør udgør en virksomhedsoverdragelse. Denne virksomhed var før og efter overdragelsen den samme, da det var de samme opgaver, der blev udført af det hidtidige personale. Arbejdet blev udført på de samme arbejdssteder under anvendelse af samme arbejdsredskaber, forretningsgange og leverandører. Indklagede overtog en væsentlig del af arbejdsstyrken i Ren M, og driften har på intet tidspunkt været indstillet. Medarbejdernes ansættelsesforhold bestod derfor på overdragelsestidspunktet. Det forhold, at medarbejderne blev bedt om at underskrive en opsigelse af deres ansættelsesforhold i Ren M, må anses for et forsøg på omgåelse af virksomhedsoverdragelsesloven og kan ikke give indklagede en bedre retsstilling. Indklagede er under de anførte omstændigheder erhverver af virksomheden i virksomhedsoverdragelseslovens forstand og er dermed indtrådt i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overdragelsestidspunktet i henhold til overenskomst og aftale, hvorfor der skal ske efterbetaling i overensstemmelse med den nedlagte påstand. Selve opgørelsen af de til grund liggende lønkrav mv. er ubestridt, og der er ikke grundlag for at antage, at medarbejderne har modtaget kontante betalinger. Det forhold, at medarbejderne ikke har fået udbetalt løn som påstået, understøttes af, at der ikke var penge i virksomheden Ren M. SKAT har således både i januar og februar 2012 inddrevet de betalinger, som virksomheden skulle have haft fra AlliancePlus. Indklagede har navnlig gjort gældende, at det er klager, der har bevisbyrden for, at der foreligger en situation omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og at klager ikke har løftet denne bevisbyrde. Der er ikke overdraget en selvstændigt organiseret økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Der er derimod alene sket et leverandørskifte i forbindelse med indklagedes ophævelse af kontrakten med Ren M og hjemtagelsen af rengøringsopgaven. Der blev således ikke overdraget aktiver til indklagede, ligesom der ikke er sket refusion eller overførsel af midler mel- 7

8 lem indklagede og Ren M. Mindre end halvdelen af medarbejderne i Ren M blev efter hjemtagelsen ansat i AlliancePlus, og der blev ikke ansat ledende medarbejdere, hvorfor indklagede ikke har overtaget en efter antal og kvalifikationer væsentlig del af arbejdsstyrken. Endvidere havde medarbejderne forinden ansættelsen i AlliancePlus opsagt deres stilling i Ren M. Endelig er der i forbindelse med overtagelsen af rengøringsarbejdet sket omlægning af arbejdet. En afbrydelse af driften i forhold til rengøring i metroen ville have haft betydelige negative økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser, og den manglende afbrydelse bør derfor ikke tillægges betydning til skade for indklagede. Til støtte for sin subsidiære påstand har indklagede gjort gældende, at det er klager, der har bevisbyrden for, at der består et efterbetalingskrav af den påståede størrelse, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Det må have formodningen imod sig, at medarbejderne ville fortsætte arbejdet uden lønudbetaling, og det fremgår af nogle af de fremlagte lønsedler, at der er udbetalt løn kontant. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Vedrørende virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse Det fremgår af oplysningerne i sagen, at Ren M v/javad Igbal frem til 13. marts 2012 forestod rengøringen af Københavns Metro som underentreprenør for AlliancePlus A/S, der havde kontrakt med Metro Service A/S om arbejdets udførelse. Ren M havde lidt over 50 ansatte til at udføre arbejdet, og AlliancePlus stillede materialer og materiel til rådighed. Den virksomhed, som Ren M drev, var således alene baseret på den antagne arbejdskraft. I marts 2012 ophævede AlliancePlus kontrakten med Ren M på grund af Ren M s misligholdelse. AlliancePlus overtog herefter selv at stå for rengøringen i henhold til kontrakten med Metro Service. AlliancePlus tilbød samtidig de ansatte i Ren M, at de kunne overgå til ansættelse i AlliancePlus og udføre samme arbejde, som de hidtil havde gjort. 26 af Ren M s ansatte tog imod tilbuddet og fortsatte uden afbrydelse deres hidtidige arbejde. Arbejdsretten finder, at den af AlliancePlus således overtagne medarbejderstab udgjorde en organiseret helhed af lønmodtagere, som specielt og i længere tid havde varetaget opgaven i 8

9 fællesskab, hvilket gjorde det muligt at udøve en økonomisk virksomhed med et selvstændigt formål. Denne vurdering understøttes af, at AlliancePlus næppe havde været i stand til at videreføre virksomheden og undgå kontraktbrud i forhold til Metro Service, såfremt Alliance- Plus ikke havde overtaget de pågældende lønmodtagere fra Ren M. Arbejdsretten finder det på denne baggrund utvivlsomt, at AlliancePlus overtagelse af disse medarbejdere fra Ren M udgjorde en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, jf. herved præmis 13 og 21 i EU-Domstolens dom af 11. marts 1997 i sag C-13/95 (Süzen-sagen) og præmis i EU-Domstolens dom af 10. december 1998 i sag C m.fl. (Vidal-sagen m.fl.). Det forhold, at de overtagne medarbejdere udgjorde lidt mindre end halvdelen af Ren M s medarbejderstab, kan ikke føre til en anden vurdering. Det kan heller ikke føre til en anden vurdering, at AlliancePlus anså sig forpligtet til at overtage virksomheden som følge af Ren M s konkurs, da det efter EU-Domstolens praksis ikke er afgørende, hvad der er baggrunden for, at der sker overførelse af en virksomhed fra en arbejdsgiver til en anden. Det er endelig uden betydning, at de overtagne medarbejdere forinden skriftligt havde opsagt deres stillinger i Ren M. Dette skete således ikke, fordi de pågældende ønskede at blive frigjort fra deres stillinger, men skyldtes alene, at AlliancePlus fremsatte krav herom. Et sådant krav, som må anses for et forsøg på at omgå virksomhedsoverdragelsesloven, kan imidlertid ikke give AlliancePlus en bedre retsstilling end, hvad der følger af denne lov. Arbejdsretten finder på den anførte baggrund, at virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, og at de krav på betaling af resterende løn mv., som er rejst af A og B, derfor kan gøres gældende mod AlliancePlus. Vedrørende kravenes opgørelse Det er som udgangspunkt lønmodtageren, der skal dokumentere sit krav. Arbejdsretten finder imidlertid, at der gør sig en række særlige forhold gældende, som taler for at svække dokumentationskravene i den foreliggende sag. AlliancePlus var således på tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen bekendt med, at Ren M s tilgodehavender hos AlliancePlus i de seneste måneder var blevet brugt til at nedbringe en betydelig gæld til SKAT som følge af manglende betaling af medarbejdernes A-skat, og 9

10 AlliancePlus burde derfor i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen have undersøgt og taget stilling til evt. lønrestancer mv. AlliancePlus fremsatte endvidere først indsigelser over for klagerens opgørelser af medlemmernes krav efter, at Arbejdsretten den 3. februar 2014 traf afgørelse om, at Arbejdsretten havde kompetence til at behandle sagen, og de fremsatte indsigelser går primært på, at den dokumentation, som klager har fremlagt, er utilstrækkelig, og at klagers opgørelser ikke harmonerer med de fremlagte lønsedler. Arbejdsretten finder imidlertid, at de fremlagte kontoudtog og den forklaring, som er afgivet af A, understøtter, at en række af de fremlagte lønsedler ikke modsvares af reelle lønudbetalinger eller lønoverførsler, hvilket tyder på, at disse lønsedler af Ren M er blevet udarbejdet alene med det formål for øje at tjene som dokumentation over for AlliancePlus for, at tingene var blevet bragt i orden. Der er også i øvrigt god overensstemmelse mellem den af A afgivne forklaring og de af ham fremlagte kontoudtog. Der er endvidere ikke af AlliancePlus fremsat konkrete indsigelser over for klagers endelige opgørelse af B s krav. Under de foreliggende omstændigheder, og således som sagen er forelagt, lægger Arbejdsretten herefter klagerens opgørelse af kravene til grund, og klagers påstand tages herefter til følge som neden for bestemt. Thi kendes for ret: Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S, skal inden 14 dage til klager, Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, betale ,48 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstidspunkt. I sagsomkostninger skal indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S, inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. 10

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

NÆVNENES Hus

NÆVNENES Hus ct"b ------ ----- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE af sagt af Tvistighedsnævnet den 20. september 20 I 7 i sag 27.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE

------=--- NÆVNENES Hus. Tvistighedsnævnet KENDELSE ------=--- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt aftvistighedsnævnet den 20. september 2017 i sag 26.2017 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B under tvangsopløsning I sagens be

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. april 2016

Arbejdsrettens dom af 20. april 2016 Arbejdsrettens dom af 20. april 2016 I sag nr.: AR2013.0679 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021910 (Poul Gorm Nielsen, Suzanne Helsteen, Knud Erik Busk) 18. oktober 2011 K E N D E L S E Jytas A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod Universitets- og

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014

Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3. december 2014 DOM Afsagt den 23. juli 2015 i sag nr. BS C1-1755/2014: Fagligt Fælles Forbund 3F s.m.f. A mod X Entreprenør & Maskinstation v/b Under denne sag, der er anlagt ved stævning indleveret til retten den 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 25. november 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0405 Landsorganisationen i Danmark for

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere