Høje-Taastrup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Nyt fra 25. januar 2006 Nr årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Borgmester Michael Ziegler fik overrakt borgmesterkæden af det ældste byrådsmedlem Søren D. Sørensen, da det nye byråd konstituerede sig i december. (Foto: Bo Nymann, PF). Portræt: Vores nye borgmester side 8 Til opslagstavlen: Vores nye byråd side 10 Retur til de gode kolleger side 14

2 Kommunaldirektørens hjørne En ny start Velkommen til 2006, et år som på mange måder markerer en ny start for Høje-Taastrup Kommune. Det nye år bringer først og fremmest nyt på den politiske scene, men der er jo også direktionens virksomhedsplan, hvis indhold jeg her vil løfte sløret for. Velkommen til ny borgmester og nyt byråd Borgerne gik til stemmeurnerne midt i november måned og sammensatte et byråd, der pegede på Michael Ziegler som Høje-Taastrup Kommunes nye konservative borgmester. Dette politiske magtskifte indebærer i sig selv en ny start. Den brede konstituteringsaftale bag kommunens førstemand betyder samtidig, at der vil være en ny politisk formand i spidsen for de fleste udvalg. Jeg er sikker på, at det ikke kun er kommunens borgere og brugere, som spændt venter på, hvad 2006 vil bringe på den lokale politiske scene. Det gælder også de ansatte i kommunen. Som kommunaldirektør vil jeg benytte lejligheden til at sige, at vi ser frem til og glæder os til samarbejdet med alle 21 byrådsmedlemmer, såvel de 15 genvalgte som de seks nyvalgte politikere. Direktionen: Det nye er... Det har gennem en årrække været praksis i Høje-Taastrup, at Direktionen forud for et nyt arbejdsår udmeldte flere nye fokusområder, som hele organisationen samvittighedsfuldt skulle arbejde med. Sådan bliver det ikke i år, for vi bringer ikke nye fokusområder i spil i forhold til dem fra Vi fortsætter med vores fokus på 'kvalitet og evaluering' og på kommunalreformen. Det er der god grund til, for der er tale om store projekter. Om kommunalreformen 2006 vil uvægerligt stå i kommunalreformens tegn. Vi skal både politisk og administrativt bruge året på at forberede os på at overtage de nye opgaver. Vi har som fortsat selvstændig kommune fået en enestående mulighed for at markere os yderligere som borgernes indgang til det offentlige, og den chance skal udnyttes. Byrådet har på sin side allerede taget fat og har tilpasset både de politiske udvalg og administrationen til reformen. Vi ser i Direktionen frem til udfordringerne og hilser det nye ansvar velkommen. Selv om kommunalreformen reelt kun berører et fåtal af Høje-Taastrup Kommunes institutioner, får reformen alligevel afledt betydning for mange rundt om på arbejdspladserne. Jeg tænker konkret på reformens styringsdel, som vi bliver nødt til at indrette os efter. Vi ser, at Folketinget i stigende grad benytter økonomiske incitamenter til at fremme en ønsket indsats, således også i reformlovene. Leverer vi som kommune ikke varen i form af de forudsatte resultater eller den ønskede effekt, er der afregning ved Kasse 1, nemlig færre penge til os. Om 'kvalitet og evaluering' - og KVIK Erfaringerne fra KVIK-processen sidste år viste, at vi i Høje- Taastrup leverer en fremragende indsats på de fleste områder, og at vi på disse kan dokumentere vores resultater. Blandt nogle få vil jeg nævne kontraktstyringen af Driftsbyen, målingerne af brugertilfredsheden i hjemmeplejen og af effekten af læseundervisningen i skolerne, men der er mange flere. Centrenes selvevaluering viste imidlertid også, at der findes områder, hvor vi kan blive bedre på dokumentationssiden. Det skal vi, for kan vi ikke dokumentere det, vi laver, eller de resultater vi opnår, kan vi jo ikke selv vide endsige fortælle andre, hvilken indsats der virker eller ikke virker. Og så kan det være svært at argumentere for, hvorfor lige netop denne eller hin indsats egentlig er sat i verden. I år vil arbejdet med KVIK fortsætte ad det flerårige spor, som vi i Direktionen anlagde for Det betyder, at KVIK-projektet nu spredes ud til alle decentrale arbejds- 2

3 pladser, mens centrene skal arbejde med nogle af de forbedringstiltag, som KVIK-selvevalueringen resulterede i. Vi forventer fra Direktionens side, at der på alle politikområder sikres en synlighed og gennemsigtighed omkring mål, resultater og effekt. Det er ikke nogen lille opgave, men når det er i hus, vil Høje-Taastrup Kommune stå godt rustet til de politiske krav om dokumentation af vores indsats og resultater. Vi er i Direktionen klar over, at kvalitetsarbejde tager tid. Det er der ikke noget nyt i, og da vi ser KVIK som en flerårig investering, accepterer vi med åbne øjne, at projektet både koster tid og ressourcer. Investeringen vil give et positivt afkast, og det viser sig allerede nu gennem erfaringerne fra Så tager vi fat Jeg kan alt i alt forudse, at 2006 bliver endnu et arbejdsomt år, hvor vi ikke skal regne med at løbe mindre stærkt end tidligere. Forventningerne til os som kommune og til os som medarbejdere er bestemt ikke mindre end sidste år eller året før det. Sådan vil det altid være, og i år er ingen undtagelse. Henrik Kolind kommunaldirektør Kampagne gav flere digitale borgere 26 % flere borgere i Høje-Taastrup Kommune havde en digital signatur, da vores deltagelse i den fælles offentlige kampagne for digitale selvbetjeningsløsninger sluttede i november. De enkelte selvbetjeningsløsninger blev benyttet mellem 47 og 3 % flere gange i august, september, oktober og november 2005 end i de samme måneder TV-stjernen Anette Så det nyttede, at Høje-Taastrup Kommune i de tre måneder havde en række kampagneaktiviteter: - 21 borgere fik den digitale signatur installeret af Anette Zacho fra Byrådscentret - et tilbud, vi annoncerede og uddelte ved blandt andet høstfesten på Køgevej og de kurser, Borgerservice holdt på rådhuset. TV Lorry fulgte en af seancerne, og Anette blev tv-stjerne! - Vi annoncerede endnu mere end sædvanligt for de digitale selvbetjeningsløsninger og brugte kampagnens fotos og tekster med skuespillerne Lars Bom og Søren Fauli. - Vi tilbød kurser til borgerne, målrettet at blive en digital boligejer og en digital børnefamilie. Tilbuddet gik via annoncer, løbesedler og brochurer, som blev uddelt til børnefamilierne via bl.a. sundhedsplejerskerne og dag- 3

4 institutionerne, og til boligejerne via bl.a. ejendomsmæglere. Desuden har biblioteker og Borgerservice selvfølgelig delt brochurer ud. - Pressen blev selvfølgelig orienteret, og udover TV Lorry bragte såvel lokalpressen som Berlingske Tidende og Danske Kommuner omtale af nogle af kampagneaktiviteterne. Herudover kan vi konstatere, at antallet af borgere, der har valgt digital måleraflæsning, indtil 4. januar foreløbigt er oppe på mod 570 sidste år og 66 året før. Så kampagner medvirker til at skabe synlighed, som på længere sigt sætter sig spor i folks adfærd! kampagnen. Høje-Taastrup Kommune lå højt på landsplan allerede inden kampagnen, så vi skal nok være tilfredse, selvom vi ikke på alle områder kunne gennemføre den 25 % stigning, vi havde sat os som mål. Flere kurser Men vores hidtidige indsats og kampagnen viser, at det nytter at arbejde med borgernes kendskab til løsningerne, så vi fortsætter ufortrødent - uagtet at den landsdækkende kampagne er slut. Borgerservice og bibliotekerne fortsætter i 2006 med at udbyde kurser i at blive "Netborger", kurser i at bruge digital signatur og e-boks og generelle kurser i at bruge internettet. Børnefamilier går ikke på kursus Børnefamilier går ikke på kursus i digital selvbetjening - Borgerservice måtte aflyse disse kurser. Boligejerne var straks mere interesserede - der var ikke fyldt op på kurserne, men deltagerne var meget engagerede, og flere gav udtryk for, at de gerne ville lære mere en anden gang. Tallene på landsplan viser, at kommuner med få brugere af de digitale selvbetjeningsløsninger inden kampagnen, oplevede den største procentvise stigning - hvis du havde 50 brugere før, er det jo en 100 % stigning, hvis du får 50 flere! Mens kommuner med mange brugere før kampagnen oplevede lavere procentvise stigninger som resultat af Og vi fortsætter med at annoncere og gøre reklame for selvbetjening via kommunens hjemmeside, hvor Borgerservice har udviklet guider til børnefamilier, boligejere og andre målgrupper. Som medarbejder kan du også deltage i introduktionskursus - eller din arbejdsplads kan få skræddersyet et kursus. Se mere herom i det kommende kursuskatalog eller kontakt Anette Zacho, tlf Birgitte Skou Andersen, informationschef, Byrådscentret Borgernes brug af de digitale selvbetjeningsløsninger Unikke brugere pr. måned Stigning i procent August 1004 August % September 1112 September % Oktober 1280 Oktober % November 1224 November % Handlinger pr. måned: Stigning i procent August 1224 August % September 1409 September % Oktober 1687 Oktober % November 1424 November % Kilde: Netborger.dk Unikke brugere: Brugere, der har været inde i selvbetjeningsløsningerne flere gange, er kun talt med én gang. Handlinger: Antal gennemførte handlinger i selvbetjeningsløsningerne. 4

5 AF og kommunen flytter sammen i jobcenter Kommunalreformen: Som led i kommunalreformen skal Arbejdsformidlingens (AF) og kommunens indsats for at få ledige i arbejde fremover lægges sammen. Det betyder, at AF og kommunerne flytter sammen i jobcentre over hele landet. Byrådet besluttede i december, at det nye Jobcenter i Høje- Taastrup Kommune skal ligge i det nuværende Erhvervsog Uddannelsescenter på Erik Husfeldts Vej, der i forvejen rummer Erhvervsrådet, betjening af kontanthjælpsmodtagere, Sprogskolen og 10.-klassecentret Linie 10. Udover de medarbejdere, der i øjeblikket varetager arbejdsmarkedsindsatsen på Erik Husfeldts Vej, skal yderligere cirka 30 kommunale medarbejdere og 12 AF-medarbejdere flytte til Jobcentret. Derfor har Byrådet besluttet at afsætte 8,8 mio. kr. til udbygning af bygningen på Erik Husfeldts Vej. Både forsikrede og ikke-forsikrede ledige Jobcentret skal fremover være indgangen for alle borgere i spørgsmål om beskæftigelse - det vil sige forsikrede ledige, ikke-forsikrede ledige og personer i beskæftigelse. Jobcentret skal stå for rådgivning om uddannelse og beskæftigelse, formidling af ordinære og ekstra-ordinære job til ledige og hjælp til virksomheder med at få den arbejdskraft, de har behov for. Adskillelse af kontanthjælp og beskæftigelsesindsats Kommunalreformen medfører også andre ændringer. Fremover vil det være forskellige medarbejdere, som henholdsvis støtter den ledige i at komme i arbejde og beregner og udbetaler kontanthjælpen. Jobcentret skal bevare fokus på beskæftigelse, og derfor er disse to ting blevet adskilt. Begge funktioner vil dog være placeret i Jobcentret. Nogle ledige er ikke umiddelbart arbejdsmarkedsparate og har brug for en social indsats - fx på grund af misbrugsproblemer. Jobcentret skal ikke stå for den sociale indsats - det vil Familie- og Socialcentret tage sig af. Det beskæftigelsesrettede fokus vil dog blive bevaret - sideløbende med den sociale indsats, eller ved at Jobcentret mindst hver 3. måned følger op på den enkelte ledige for at undersøge, om vedkommende er klar til at starte på et beskæftigelsesrettet forløb. Nye medarbejdere på rådhuset Ved årsskiftet er det også afklaret, at Høje-Taastrup Kommune den 1. januar 2007 skal modtage 20 medarbejdere fra Københavns Amt i forskellige administrative funktioner. Byrådet tager i de kommende måneder stilling til, om kommunen ønsker at overtage nogle af amtets sociale institutioner - og samtidig disses personale. Arbejdet med at få sygedagpengemodtagere tilbage i arbejde vil også fremover blive en del af Jobcentret. Denne del flytter fra Rådhuset til Erik Husfeldts Vej i sensommeren Jobcentret som helhed åbner i sin nye skikkelse senest den 1. januar Birgitte Skou Andersen, informationschef Byrådscentret Løn- og personaleregler m.m. på intranettet Løn- og Personalecentret har gennem et stykke tid arbejdet på en ajourføring af den gamle gule ledervejledning om retningslinier for håndtering af løn- og personalespørgsmål. Det har resulteret i, at ledervejledningen ikke længere findes i en papirudgave, men alene på intranettet under Løn og personale/løn- og ansættelsesforhold. Denne form gør det muligt løbende at opdatere informationerne. Få s med nyheder fra og intranet I den forbindelse vil vi gøre lidt reklame for nyheds-mails, som man kan tilmelde sig på intranettet. Er man tilmeldt nyheds-mailen for løn- og personale, får man en mail, hver gang Løn- og Personalecentret offentliggør noget på nettet. På den måde er man sikker på altid at have de mest opdaterede oplysninger. Klik på "Abonnement" og vælg de emner, du ønsker at abonnere på. Bjarne Hansen, kontorchef Løn- og Personalecentret 5

6 Fem KVIKke til Lisbeth I sidste nummer af personalebladet skrev KVIK-arbejdsgruppen om anden etape af arbejdet med KVIK - nemlig udbredelsen til de decentrale enheder. Familie- og Socialcentret er et af de centre på rådhuset, der har arbejdet med KVIK i Et arbejde, der skal fortsætte på tre af centrets decentrale områder i Centerchef Lisbeth Jeritslev fortæller her om sine erfaringer med KVIK-arbejdet i Familieog Socialcentret, særligt i forhold til centrets arbejde med konsensusrapportens resultater og forbedringsforslag. Hun fortæller endvidere om de erfaringer, hun vil viderebringe til den kommende proces på de decentrale områder. MED-udvalgene har en stor rolle Hvordan har Familie- og Socialcentret arbejdet med konsensusrapportens resultater? - Listen blev efterfølgende forelagt centrets MED-udvalg, der, havde en række ændringer, som resulterede i en omprioritering. F.eks. ønskede MED-udvalget, at arbejdet med centrets visitationsudvalg blev opprioriteret, hvilket vi valgte at lytte til, og det er derfor udvalgt som et emne til centrets drifts- og udviklingsaftale for Arbejdet med KVIK, og i særdeleshed forbedringsforslagene, har vist os retningen for, hvad vi skal arbejde hen imod, herunder hvilke mål vi som center skal opstille. Det har endvidere medført, at vi drøfter prioritering af forbedringsforslagene i hvert enkelt team i centret. Får valgt de rigtige mål Hvordan har KVIK forbedringsforslagene påvirket jeres arbejde med centrets Drifts- og Udviklingsaftale? - Udover at vi får involveret alle medarbejderne, er det blevet lettere at opstille de rigtige mål. Emnerne bliver jo foræret via forbedringsforslagene fra KVIK. Så det handler om at udvælge de rigtige emner i samarbejde med medarbejderne. Resultatet er, at vores drifts- og udviklingsaftale for 2006 kommer til at afspejle emner, som centrets medarbejdere kan genkende. - Hele Familie- og Socialcentrets KVIK-proces har fra starten været koblet op på MED-udvalget. Af samme årsag er resultaterne også blevet forelagt centrets MED-udvalg. Vores MED-udvalg har været meget aktive i hele processen, og i forhold til arbejdet med forbedringsforslagene havde de nogle gode input til prioriteringen, herunder til konkrete emner som de mente skulle opprioriteres. - Centrets ledelse har fra begyndelsen orienteret MED-udvalget om, at de også har et ansvar for udfaldet af processen, herunder for at emnerne bliver taget op og diskuteret med kollegaer og ledere. På grund af centrets størrelse er ansvaret for at tage drøftelsen med medarbejderne uddelegeret til den nærmeste leder. Min rolle som centerchef har været at tage en snak med mine ledere om, hvordan de skal tage hånd om diskussionen med medarbejderne og prioritere arbejdet med KVIK. Forbedringsforslag her og nu - og så de langsigtede Hvordan har I udvalgt forbedringsforslag? - Efter at vi fik den færdige konsensusrapport, opdelte tovholderen og jeg forbedringsforslagene i forskellige underkategorier; én med forslag, der bare kunne iværksættes 'her og nu', og én med forslag, som krævede lidt mere tid og/eller ressourcer. Hvilke erfaringer fra KVIK på det centrale niveau, kan I bruge, når I skal i gang med KVIK på jeres tre decentrale områder? At det er vigtigt med en god og struktureret tovholder. At tovholderen og konsulenten spiller godt sammen, og at der er en tydelig rollefordeling. At der er tidsstyring på konsensusseminaret (med et æggeur). At det IKKE er lederen, der styrer processen på konsensusseminaret, for at sende et signal om, at alle har 'lige' taleret. At det er de samme to dage, der bliver lavet selvevaluering i centret. (Det virkede godt, at alle otte medarbejdere lavede selvevaluering på samme tid, dels for at de involverede kan drøfte med hinanden undervejs, dels fordi det giver synlighed i organisationen). At der er plads til, at ledere og medarbejdere kan 'stille dumme spørgsmål' og sætte sig ind i konceptet f.eks. på en intro- /undervisningsdag, inden selve arbejdet med selvevalueringen går i gang. At KVIK konceptet er godt. At det har været givtigt at få dialogen med centrets medarbejdere, f.eks. om konsensusrappor- centerchef i Familie- Lisbeth Jeritslev, tens forbedringsforslag. og Socialcentret. 6

7 KVIK er et supplement Hvilke gode råd vil du give til de decentrale enheder, der står overfor at skulle gennemføre et forløb med KVIK? - Først og fremmest at se det som et supplement til de andre ting, vi laver i kommunen - f.eks. vores APV og trivselsundersøgelse. Der er en tydelig sammenhæng, og det giver en stor gevinst at tænke tingene sammen frem for at se dem som adskilte størrelser. Eksempelvis vil mange forbedringsforslag fra konsensusrapporten have sammenhæng med trivselsundersøgelsen. - Et andet råd er planlægning og formidling. Processen skal være lagt i faste rammer, inden I går i gang, så alle involverede parter ved, hvad der skal ske hvor og hvornår. Endvidere er det vigtigt at tænke på KVIK i den ånd, som det er udviklet til at være, nemlig som noget fremadrettet og kvalitetsforbedrende, slutter Lisbeth Jeritslev.. Margit Nørgaard Poulsen,Udviklingskonsulent, Økonomi- og Analysecentret Centrenes evaluering af KVIK-processen Alle de medvirkende centre har i december 2005 foretaget en evaluering af KVIK-processen. Nedenstående er en række af de udsagn, som flere af centrene har fremført: Fælles for evalueringerne er, at KVIK materialet beskrives som overskueligt. At MED-udvalget var repræsenteret i - eller bidrog til - udvælgelse af. selvevalueringsgruppen. At informationsmøderne har fungeret efter hensigten. At KVIK-konsulenterne har været værdsatte til at bidrage. På forbedringssiden nævner hovedparten af centrene, at det helt store opmærksomhedspunkt bør være høringsfasen, og hvordan man videreudvikler ejerskabet for KVIK-rapportens konklusioner. Personalebladet i 2006 Personalebladets udgivelser i 2006 er ændret en lille smule til nedenstående: Nr. 2 udkommer den 20. marts 2006 Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 27. februar 2006 Nr. 3 udkommer den 6. juni 2006 Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 15. maj 2006 Nr. 4 udkommer den 28. august 2006 Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 7. august 2006 Nr. 5 udkommer den 23. oktober 2006 Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 2. oktober 2006 Nr. 6 udkommer den 4. december 2006 Afleveringsfrist for redaktionelt stof: Mandag den 13. november 2006 Artikler og gode idéer til bladet Redaktionen modtager artikler, små notitser, fotos og gode idéer til bladet på mail Planlægger du en større artikel end ½ A4-side, skal vi hører fra dig i god tid inden afleveringsfristen. Sender du en tekst til os, så skriv gerne i Times New Roman, 11 pt, venstrestillet tekst - undgå tabuleringer etc. Billeder må ikke indsættes i tekst-dokumentet, men sendes som særskilt fil i så god kvalitet som muligt. Distribution Personalebladet fordeles til hver enkelt medarbejder via kommunens interne post. Hvis du ikke modtager bladet, ret henvendelse til din leder! Ændringer i antal blade til den enkelte arbejdsplads meddeles til Birgitte Skou Andersen, informationschef Byrådscentret 7

8 Vores nye borgmester - Nytårsaften var en særlig aften for mig af den indlysende årsag, at i samme sekund som klokken slog 12, var jeg formelt borgmester i Høje-Taastrup Kommune. Det bliver en fantastisk stor og spændende udfordring for mig, og jeg er meget bevidst om, at med den flotte titel følger et meget stort ansvar. Vores nye borgmester, Michael Ziegler, er trukket i arbejdstøjet, og blandt de første markeringer var naturligvis en nytårsudtalelse fra den ny borgmester med ovenstående indledning. Besøg på skoler og institutioner m.m. Kl den første arbejdsdag efter nytår var Michael Ziegler i gang med sin første tale til alle medarbejderne på rådhuset. Den 12. januar var der reception for den ny borgmester i Høje-Taastrup Kommune, og den 24. januar leder Michael Ziegler det ny byråds første møde i den ny byrådsperiode. Der er nok at tage fat på. Michael Ziegler har også bebudet, at han agter at besøge skoler, institutioner og plejecentre m.m. Bredt samarbejde og åbenhed Om det politiske arbejde siger Michael Ziegler: - Kommunalvalget resulterede i en kneben borgerlig valgsejr, idet en margin på kun 78 stemmer afgjorde det sidste og udslagsgivende mandat i byrådet. Jeg er meget bevidst om, at en meget stor gruppe borgere ønskede sig et andet udfald af valget - herunder en anden borgmester. Det er vigtigt for mig, at forvalte ansvaret, således at borgerne oplever, at jeg er hele kommunens borgmester. - Derfor er jeg også glad for, at det er lykkedes at lave en bred aftale forbindelse med besættelse af posterne i det nye byråd. Alle byrådets partier er tilgodeset i aftalen, ingen er henvist til at sidde på oppositionsbænkene i fire år. Michael Ziegler, vores nye borgmester. (Foto: Bo Nymann, PF). mulighed for misforståelser, som en mundtlig dialog hurtigere kan afklare, og det vil jeg og det nye byråd gerne udvikle en kultur omkring, siger Michael Ziegler. Designmanual Kommunens hjemmeside vil straks i det nye år komme i fokus - den er informationsrig, men design og brugervenlighed skal gøre den mere tilgængelig. Desuden vil en ny ting som åbne postlister på hjemmesiden bidrage til større åbenhed om kommunens arbejde. Også dette sættes i værk inden længe. Michael Ziegler erklærer, at en større grad af åbenhed i det politiske arbejde er vigtig for ham: - Åbenheden skal være kendetegnende både indbyrdes mellem politikerne og i forhold til borgerne og også i forholdet mellem embedsmænd og politikere. Høje-Taastrup Kommune har udviklet en kultur, hvor spørgsmål stilles og besvares skriftligt, men det kan virke tungt og rummer Og apropos design fortæller Michael Ziegler, at Høje-Taastrup Kommune også i løbet af kort tid skal have en fælles designmanual, så borgere og omverden nemt kan identificere Høje-Taastrup Kommunes budskaber. Helikopterperspektiv og kommunalreform Michael Ziegler bebuder også, at det nye byråd skal arbejde ud fra et helikoptersyn på udviklingen i kommunen: 8

9 Job og politik Vores nye borgmester er uddannet civilingeniør og har i 12 år været ansat som udviklingsingeniør i firmaet Thrane & Thrane, hvor han har arbejdet med kommunikationssatellit-udstyr. Michael Ziegler indledte sin karriere i politik ved at melde sig ind i Konservativ Ungdom i 1985 i forbindelse med en fest. Fire år senere var han KU'ernes kandidat til byrådsvalget, sprængte den konservative liste og blev byrådsmedlem. Michael Ziegler har nu siddet i byrådet i 16 år, har været sit partis ordfører på flere områder, og i den seneste byrådsperiode formand for Teknisk Udvalg. "I 16 år har jeg arbejdet med politik i fritiden. Nu skal jeg gøre det i min arbejdstid" siger Michael Ziegler om sin ny opgave som borgmester. - Vi skal have mere fokus på de langsigtede perspektiver. Bl.a. bør vi tage fat på en økonomisk 10-årsplan. Det aktualiseres også af den reform af udligningsordningen mellem kommunerne, som er på vej - Høje-Taastrup står i de foreløbigt skitserede modeller til at miste mellem 17 og 123 mio. kr. om året. Alle partierne i byrådet har naturligvis travlt med at påvirke deres folketingskollegaer i det spørgsmål, men vi må berede os på ændringer i kommunens økonomiske grundlag er også det sidste forberedelsesår, inden kommunalreformen træder i kraft. Vi er rigtig godt rustet - blandt andet er den politiske udvalgsstruktur på plads i forhold til de nye opgaver på sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområderne. I 2006 skal vi træffe politiske beslutninger om nogle af de sidste opgaver i forbindelse med kommunalreformen, som jeg iøvrigt mener er god og rummer rigtig mange muligheder. Multiarena Blandt de mange andre opgaver for byrådet ser Michael Ziegler frem til at tage fat på byudviklingen af det såkaldte Gammelsø-område i Hedehusene, ombygningen af stationsforpladsen i Taastrup og forhåbentlig godkendelse af byggeprojekt for multiarenaen: - Det er mit klare indtryk, at arenaen er godt på vej. Og det er ikke ualmindeligt, at så store projekter tager 5-10 år at realisere fra idé til første spadestik, siger borgmesteren med optimisme i stemmen. Birgitte Skou Andersen, informationschef Byrådscentret Fotos fra Michael Ziegler tiltrædelses-reception den 12. januar (Foto: Egil Ussing). Privatpersonen Vores nye borgmester er 37 år, født og opvokset i Taastrup, bortset fra en fireårig periode, hvor familien boede i Belgien, har gået i skole på Taastrup Realskole og er student fra Høje-Taastrup Amtsgymnasium. Michel Zieglers fritid handler om politik Men der har også været tid til ture i sejlbåden "Dirty Nelly", som to gange har været Sjælland rundt i den navnkundige kapsejlads - anden gang med en flot samlet 5. plads som resultat. Michael Ziegler har også gennemført faldskærmsspring - solo - og han har kastet sig over den latinamerikanske dans salsa. Som supplement har Michael Ziegler anskaffet sig et lydkursus for at lære spansk. Michael Ziegler bor på Højgårdstoften med sin kat Ninn. Han håber en dag at stifte familie - han er glad for børn, ikke mindst sin niece og sine gudbørn. 9

10 Byrådet Michael Ziegler (K), borgmester, formand for Økonomiudvalget Laurids Christensen (K) Merete Scheelsbeck (K) Pia David (K) Tina Jensen (V), 1. viceborgmester, formand for Plan- og Miljøudvalget Alpaslan Özkan (V), formand for Social- og Sundhedsudvalget Søren D. Sørensen (V), formand for Fritids- og Kulturudvalget Poul Bonderup (V), formand for Ældreudvalget Lars Prier (DF), formand for Teknisk Udvalg Lasse Herrun (DF) Nadeem Farooq (R), formand for Arbejdsmarkedsudvalget 10

11 Svend-Erik Hermansen (S), 2. viceborgmester, formand for Boligsocialt Udvalg Conny T. Krogh (S) Thomas Bak (S) Annette Johansen (S) Kemal Bektas (S) Vibeke W. Winther (S), formand for Børne- og Ungdomsudvalget Ekrem Günbulut (S) Andreas Frederiksen (S) Lizzie Hansen (S) Ole Helding (SF) 11

12 De politiske udvalg Høje-Taastrup Kommune har, udover Økonomiudvalget, otte stående udvalg, hvoraf det ene er nyt, nemlig Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomiudvalget Michael Ziegler (K), formand Tina Jensen (V), næstformand Alpaslan Özkan (V) Lars Prier (DF) Nadeem Farooq (R) Svend-Erik Hermansen (S) Vibeke W. Winther (S) Conny T. Krogh (S) Ole Helding (SF) Lasse Herrun (DF) Pia David (K) Annette Johansen (S) Svend-Erik Hermansen (S) Lizzie Hansen (S) Plan- og Miljøudvalget Tina Jensen (V), formand Laurids Christensen (K), næstformand Poul Bonderup (V) Lars Prier (DF) Lizzie Hansen (S) Kemal Bektas (S) Ole Helding (SF) Ældreudvalget Poul Bonderup (V), formand Annette Johansen (S), næstformand Laurids Christensen (K) Merete Scheelsbeck (K) Lasse Herrun (DF) Lizzie Hansen (S) Ekrem Günbulut (S) Fritids- og Kulturudvalget Søren D. Sørensen (V), formand Andreas Frederiksen (S), næstformand Merete Scheelsbeck (K) Lasse Herrun (DF) Nadeem Farooq (R) Conny T. Krogh (S) Thomas Bak (S) Børne- og Ungdomsudvalget Vibeke W. Winther (S), formand Merete Scheelsbeck (K), næstformand Pia David (K) Søren D. Sørensen (V) Alpaslan Özkan (V) Lars Prier (DF) Andreas Frederiksen (S) Thomas Bak (S) Kemal Bektas (S) Teknisk Udvalg Lars Prier (DF), formand Laurids Christensen (K), næstformand Pia David (K) Poul Bonderup (V) Nadeem Farooq (R) Svend-Erik Hermansen (S) Annette Johansen (S) Thomas Bak (S) Ole Helding (SF) Social- og Sundhedsudvalget Alpaslan Özkan (V), formand Kemal Bektas (S), næstformand Laurids Christensen (K) Søren D. Sørensen (V) Boligsocialt Udvalg Svend-Erik Hermansen (S), formand Pia David (K), næstformand Tina Jensen (V) Lars Prier (DF) Lasse Herrun (DF) Vibeke W. Winther (S) Ekrem Günbulut (S) Arbejdsmarkedsudvalget Nadeem Farooq (R), formand Conny T. Krogh (S), næstformand Michael Ziegler (K) Tina Jensen (V) Lasse Herrun (DF) Andreas Frederiksen (S) Ekrem Günbulut (S) Direktørernes ansvarsområder Henrik Kolind, kommunaldirektør Ole Kristensen, økonomidirektør Lene Langhoff: Ældreudvalget, Social- og Sundhedsudvalget Lau Svendsen-Tune: Arbejdsmarkedsudvalget, Boligsocialt Udvalg Jacob Nordby: Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg Carsten Holst, (konstitueret): Børne- og Ungdomsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget 12

13 Borgerpanelet - en ny dialogform Fire gange har borgerne i Høje-Taastrup kunnet sige deres mening i kommunens digitale borger-panel. Den nyeste undersøgelse sluttede i januar, og resultatet vil foreligge i februar. Fremover forventes øget fokus på brug af digitale spørgeundersøgelser. Høje-Taastrup Kommune lancerede i sommeren 2004 sit digitale Borgerpanel - en ny dialogform som supplement til de traditionelle møder med kommunens brugere og borgere. På langt de fleste serviceområder var der allerede etableret brugerorganer, der blev afholdt budgetmøder, og der blev afviklet formelle høringer, som en kommune skal efter lovgivningen. Lanceringen af Borgerpanelet skete som led i Byrådets ønske om at styrke brugen af de nye kanaler - herunder kommunens hjemmeside - i dialogen med borgerne. Det digitale borgerpanel blev introduceret med omtale i de lokale aviser, på kommunens hjemmeside og med såkaldte "flyers", som blev uddelt i servicebutikkerne og på bibliotekerne. Efter nogen tid var der tilmeldinger nok til at sætte en foranalyse i gang. Den første undersøgelse De første 126 paneldeltagere blev som tak for deres tilmelding spurgt om deres interesse for forskellige kommunale områder. Her kom det frem, at kommunens aktiviteter og beslutninger inden for kommunikation og information var det emne, som interesserede allerflest - nemlig 91 %. I øvrigt skarpt forfulgt af emnerne fritid og kultur (88 %), veje, parker og grønne områder (87%) og miljø (86 %), hvorefter fulgte skoler (73 %), børneområdet (pasning) (69 %), beskæftigelsesområdet (69 %) og ældreområdet (69 %). Digital information I den første undersøgelse blev der derfor sat fokus på information og service. Undersøgelsen viste bl.a., at 26 % af deltagerne ønskede at modtage kommunal information gennem kommunens hjemmeside og 15 % via automatisk nyhedsabonnement på hjemmesiden og andre 15 % gennem s i det hele taget. Desuden viste undersøgelsen, at 66 % ønsker at benytte digital selvbetjening. Undersøgelsen bekræftede således, at vi skal bestræbe os på at udvikle den digitale service. Flyttede bænke Borgerpanelets anden undersøgelse spurgte til vurderingen af renholdelsen af de grønne områder og kommunens veje samt snerydning og glatførebekæmpelse. Undersøgelsen resulterede blandt andet i, at Driftsbyen efter forslag fra paneldeltagere flyttede nogle parkbænke og opsat flere affaldsstativer på særlige områder. I øvrigt viste undersøgelsen en høj grad af tilfredshed med renholdelsen af veje og grønne områder. I skrivende stund er en undersøgelse af Borgerpanelets holdning til fritids- og kulturområdet netop lukket for besvarelser. Analysen vil foreligge i februar og give indspark til disse områder af kommunens service. Du kan nå det endnu Er du både medarbejder og borger i kommunen, kan du melde dig til panelet på og deltage i de kommende undersøgelser. Borgerpanelet vil være et af de mange midler, som det nye byråd vil benytte i sine bestræbelser på at opnå god dialog med borgerne om den kommunale service i Høje-Taastrup. Helle Mølleskov og Thomas Vaaben Søgaard Byrådscentret Får på Møllebakken - et af kommunens grønne områder. 13

14 Vendte tilbage til de gode kollegaer Af og til har vi den glæde at se en kollega tilbage i jobbet i Høje-Taastrup Kommune. En af dem er er Elsebeth Holtegaard Andersen. Efter en afstikker på et par måneder til Ishøj Kommune er hun vendt tilbage til sit gamle job i Familiecenter Midt i Høje-Taastrup. - At Familiecenter Midt er en god arbejdsplads, ved jeg nu med sikkerhed, siger sagsbehandler Elsebeth Holtegaard Andersen efter have arbejdet i et lignende job i Ishøj Kommune. Her opdagede Elsebeth, at de ting, hun kunne ønske sig bedre i Høje-Taastrup Kommune, trods alt var langt færre, end de ting hun satte pris på i Familiecenter Midt i Høje-Taastrup. Efter en række år som administrativ medarbejder i Socialministeriet blev Elsebeth færdig på socialformidleruddannelsen i år På uddannelsen fik hun smag for arbejdet som sagsbehandler, og efter et par år i Københavns Kommune søgte hun job i Familiecenter Midt i Høje-Taastrup. Bortset fra afstikkeren på et par måneder til Ishøj Kommune har hun arbejdet som sagsbehandler i familiecenteret siden begyndelsen af Jeg havde stor lyst til at prøve at lægge arm med de sociale opgaver i en omegnskommune. Og at det netop blev Høje-Taastrup hang blandt andet sammen med, at jeg under min uddannelse på Forvaltningshøjskolen gik sammen med to medarbejdere fra Høje-Taastrup Kommune. De omtalte kommunen som en arbejdsplads, hvor der skete meget, og hvor udvikling var i fokus, siger Elsebeth. God start - Jeg fik en rigtig god start i Familiecenter Midt, hvor jeg hurtigt fandt trådene i det daglige arbejde og blev sluset ind i kulturen på stedet. Vi har et godt arbejdsmiljø her i centret, og er gode til at drage omsorg for hinanden, hvis en har det svært eller er ved at blive stresset, fortsætter Elsebeth, som alligevel syntes, at nogle af Familiecenterets arbejdsgange var meget tunge og besværlige. - Det er et stort ekstra arbejde, at rigtig mange beslutninger skal forelægges for et visitationsudvalg inden der kan træffes en beslutning. Og på et tidspunkt blev jeg så træt af at lave indstillinger til udvalget, at jeg besluttede at prøve noget andet, konstaterer Elsebeth, som valgte at søge job i Ishøj Kommune, hvor hun havde hørt, at arbejdsgangene var langt enklere end her. Kulturchok - Jeg fik lidt af et kulturchok ved at starte i Ishøj. I Ishøj er der meget få IT-hjælpemidler, og jeg havde helt glemt, hvor irriterende og tidsrøvende det var at gå og lede efter sagsmapper, som aldrig er der, hvor de skal være. Sådan er det ikke i Høje-Taastrup, hvor alt ligger i DocsOpen og hurtigt kan findes frem på skærm. Elsebeth Holtegaard Andersen nyder at være tilbage i sit gamle job i Familiecenter Midt i Høje-Taastrup. 14

15 - Jeg synes også, at holdningen til klienterne var mindre respektfuld, end den er her i Familiecenter Midt. Tonen i forhold til klienterne virkede meget hård. Stabiliteten blandt sagsbehandlerne var ikke særlig god, og jeg fik mange sager, som havde kendt bedre dage, tilføjer Elsebeth. - Samtidig gik det op for mig, hvor meget det betyder for mig at have et godt arbejdsmiljø, hvor den sociale kontakt mellem kollegerne bare var en naturlig del af hverdagen. Jeg opdagede også, at den decentrale struktur her i kommunen alligevel er langt bedre at arbejde i. For eksempel er det meget lettere at få hjælp fra vores ledelse og vores faglige konsulent i Høje-Taastrup end i Ishøj, siger Elsebeth, som fandt ud af, at hun havde truffet en forkert beslutning, og at hun derfor måtte tilbage til Høje-Taastrup hurtigst muligt. - Jeg var så heldig, at jeg kunne søge min gamle stilling, som endnu ikke var blevet besat. Og på den måde gik det til, at jeg igen blev ansat i Familiecenter Midt, beretter Elsebeth. Som at komme hjem igen - At vende tilbage har været som at komme hjem igen. Jeg har fået en rigtig god modtagelse af kolleger, ledelse og af mine klienter. Jeg har virkelig mærket borgernes glæde over at tale med mig igen. Nogle af dem har næsten ikke været til at stoppe talestrømmen på. De havde virkelig behov for at fortælle mig alt det, de ikke kunne få sagt i de to måneder, hvor jeg var væk. - Jeg er i dag endnu mere glad for mit kontor her i Familiecenter Midt. I Ishøj sad vi i kontorlandskab. Også klienterne skulle ekspederes i det åbne kontorlandskab. Det gav megen uro, og det er svært at koncentrere sig. Af og til følte jeg også, det var svært at spørge klienterne om meget personlig oplysninger, når jeg vidste, at der sad andre i rummet, som måske kunne høre, hvad vi talte om, fortæller Elsebeth Frie arbejdsforhold - Her i kommunen løser vi opgaverne i en helhed, det betyder afveksling i arbejdsopgaverne, hvor vi ikke bare sidder foran skærmen hele dagen, men også kommer ud i lokalområdet, f.eks. på hjemmebesøg og til møder på institutioner. Det giver meget mening, at man selv løser hele opgaven og ikke må overgive dele af en opgave til andre, for så efterfølgende at få en beskrivelse af et forløb, som det kan være svært at leve sig ind i. - I centret har vi frihed til at tilrettelægge vores arbejdsdag, så den passer til den enkelte. De frie arbejdsforhold gør, at man kan klare lidt mere, selvom her er meget travlt, og selvom vi lige nu mangler kolleger, særligt på børneområdet. Jeg har derfor bestemt ikke fortrudt, at jeg er vendt tilbage i Høje-Taastrup, hvor jeg virkelig trives i mit job, konkluderer Elsebeth. Jan Skadhauge, udførerchef Familie- og Socialcentret Spar tid: Tag et kursus i web-indkøb Vi ved alle, at der er sparet tid i elektronisk bilagshåndtering, men ved du, at du yderligere kan spare en bilagshåndtering, hvis den vare, du køber, kan købes gennem vores elektroniske indkøbssystem? Så hvorfor først ringe til leverandøren og bagefter bruge tid på at behandle elektroniske bilag? At købe en ydelse elektronisk gennem WEBbestilling vil automatisk give input til vores økonomisystemer WEB-betaling, WIN-menu, Mål&Midler og KMDøs. Når du så varemodtager i WEB-bestilling, går resten automatisk. Kurser Økonomi og Analysecentret, ved Økonomi-, Regnskab- og Indkøbsfunktionen udbyder nu kurser i WEB-betaling, WINmenu, Mål&Midler, KMDøs og WEB-bestilling. Det foregår her på Rådhuset i edb-lokalet. Her lærer du god udnyttelse af alle systemerne og om sammenhængen mellem dem. Kurserne gentages flere gange i se i kommunens kursuskatalog. Fremtid Når indkøbere har lært elektronisk handel, spares tid til elektronisk bilagshåndtering. Kommunen er samtidig fremtidssikret, når Økonomistyrelsen går videre med sine planer om at lære offentlige indkøbere at afgive ordrer elektronisk. Økonomistyrelsen har fået sat sig et pejlemærke: Ved udgangen af 2008 skal 50 % af samhandelen mellem den offentlige og private sektor ske med udgangspunkt i en elektronisk udveksling af handlingsdokumenter i den basale indkøbsproces. Indkøbsfunktionen, Økonomi- og Analysecentret 15

16 Selvrisiko ved forsikrings-erstatninger Pr. 1. januar 2006 er en ny selvrisiko ved forsikrings-erstatninger trådt i kraft. Byrådet vedtog i juni en ny forsikringsog risikostyringspolitik, som blev omtalt i personalebladet. Jeg skal erindre om, at det i den forbindelse blev vedtaget: Forsikrings- og risikostyringspolitikken kan ses på Intranettet under: Sådan gør vi/forsikringer. Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede på lokal 1252, eller til Lisbeth Wolff, lokal 1263, Uanset om Høje-Taastrup Kommune har tegnet forsikringer med eller uden selvrisiko, har hver institution en selvrisiko på kr. 1000, der fratrækkes den erstatningssum, forsikringsselskabet udbetaler i forbindelse med indbrud og tyveri. Tove Kryger Afsnitsleder, Risikostyring, Ejendomscentret Kender du "Høje-Taastrup Kommunes uddybende IT-sikkerhedsregler"? Høje-Taastrup Kommune er som myndighed forpligtet til at fastsætte regler for IT-sikkerheden. Reglerne tager udgangspunkt i persondatalovens bestemmelser. IT-sikkerhedsreglerne er et omfattende dokument, der indeholder oplysninger om bl.a. IT-sikkerhedsområdets organisering, driftssikkerhed, virus-forebyggelse, systemansvar, sikkerhed på bærbare PC'er og hjemmearbejdspladser m.m. En del af reglerne indeholder interne oplysninger - f.eks. om hvordan vi sikrer os mod virus - og vil derfor ikke blive offentliggjort. Den del af reglerne, der kan offentliggøres, vil blive offentliggjort på intranettet. De artikler, vi skriver til personalebladet om IT-sikkerhed, tager ofte udgangspunkt i IT-sikkerhedsreglerne. Der vil i hvert personaleblad komme en artikel om IT-sikkerhed, da vi anser det for meget vigtigt, at alle IT-brugere er og stadig bliver mere bevidste om IT-sikkerheden. Jørgen Hjarnø, daglig leder af IT-drift, og Hanne Nygård Jensen, ekspeditionssekretær, Byrådscentret Sundhedstilbud og kursuskatalog på vej til alle Sundhedstjek, sundhedsklinik med bl.a. fysioterapi og kostvejledning, holdtræning med fokus på nakke, skuldre og ryg - det er Høje-Taastrup Kommunes tilbud til alle medarbejdere i I år er der 1 million kr. at gøre godt med, og samtidig bliver sundhedstilbudene for alle ansatte. Startskuddet lyder omkring 1. marts, og i løbet af februar vil alle få meget mere præcis information om de muligheder, man har for at pleje sin krop og sit helbred. Allerede nu kan vi fortælle, at der er informationsmøder i Hedehuset den 6. februar og på Rådhuset den 15. og 16. februar. Også et kursus- og trivselskatalog er på vej ud til medarbejderne. Her kan man få et samlet overblik over kommunens kursus- og trivselstilbud lige fra lederudvikling og centrenes forskellige kursustilbud til rygestop og influenza-vaccination. De føromtalte sundhedstilbud vil også være nævnt her. Birgitte Thorsen kommunikationskonsulent Byrådscentret/Informationsafdelingen 16

17 Nyt fra Feriefonden Kommunalreformen sætter i denne tid sit præg på vores dagligdag i Høje-Taastrup Kommune, og Feriefonden mærker også forandringernes sus. Ny administrator Heidi Pedersen, der har forestået udlejningen af Feriefondens huse, er overgået til andre arbejdsopgaver i Borgerservice i forbindelse med, at Inkasso- og Kontrolcentret er blevet nedlagt som selvstændigt center. Den samlede administration af Feriefonden er blevet overtaget af Svend Mathiasen, Kontrolafdelingen, og samtidig gennemføres der en række ændringer, som forventes at resultere i en reduktion af den tid, der går til at administrere Feriefonden. Udlejning/telefontid Henvendelser om udlejning skal nu rettes til Svend Mathiasen via mailadressen eller på tlf Telefoniske henvendelser kan kun ske mandag mellem kl og kl Nyt bookingsystem Feriefonden har købt sig adgang til et internetbaseret bookingsystem - Kvikbook - som vi håber at få i luften i løbet af foråret Det bliver herefter muligt fra enhver PC med internetadgang at søge efter ledige feriehuse og gennemføre en booking/reservation på Ændring i skiftedag I forbindelse med indførelsen af det nye bookingsystem ændres skiftedag/tidspunkter, så skiftedag i højsæsonen er lørdag/lørdag og i resten af året fredag/fredag. Lejer skal fortsat være ude af huset på skiftedagen kl , mens lejer kan rykke ind allerede kl I weekends kan lejer råde over feriehuset indtil mandag kl uden ekstrabetaling. Ændring i nøgleudlevering Nøgler til feriehusene er hidtil blevet udleveret sammen med lejebeviserne, men det er nu aftalt med Hydro Texaco, at to af deres tankstationer (Fårevejle og Nykøbing Sj.) vil forestå udlevering og modtagelse af nøgler til feriehusene i Odsherred, medens El-Hjørnet ApS, Marielyst, vil forestå udlevering og modtagelse af nøgler til feriehuset på Irisvej. Decentral nøgleudlevering iværksættes senest i forbindelse med det nye bookingsystem. Ændring vedr. løntræk Bestyrelsen mener ikke, at der fortsat er behov for, at lejer underskriver en kopi af lejebeviset. Bestyrelsen finder, at det er tilstrækkeligt, at der igennem denne orientering og via notat på lejebeviset oplyses om, at der foretages løntræk. Ændringer i udlejningspriser Nye regler for feriefonde indebærer, at flere udgifter end tidligere skal dækkes af selve lejebeløbene, og bestyrelsen har tilrettet priserne så de pr. 01/ udgør: Højsæson, efterårsferie, juleferie og vinterferie: Ugeleje kr Weekendleje kr. 675 Døgnleje kr. 275 Øvrige perioder: Ugeleje kr Weekendleje kr. 500 Døgnleje kr. 225 På vegne af Feriefonden Svend Mathiasen 17

18 Fødselsdage og jubilæer Torsdag den 26. januar 2006 Souschef Ole Egelund Olsen, Driftbyen, 25 års jubilæum. Rengøringsassistent Grethe Quindecimus Frandsen, Rengøringsafdelingen, 50 års fødselsdag. Søndag den 29. januar Afdelingsleder Gerd Harriet Jahn, Sfo Hedehusene Skole, 50 års fødselsdag. Torsdag den 16. februar Afdelingsleder Klaus Torsbjerg Møller, Byrådscenter, 25 års jubilæum. Onsdag den 1. februar Leder Kirsten Helene Petersen, Børnehaven Søndervang, 25 års jubilæum. Tandklinikassistent Vinni Lis Hansen, Kommunal Tandpleje, 25 års jubilæum. Overlærer Helle Hvorslev, Rønnevangsskolen, 25 års jubilæum. Overassistent Inge-Lise Vennestrøm Nielsen, Kvikservice Afsnit A, 25 års jubilæum. Overassistent Lykke Anne-lise Bocquet, Socialafsnit, 25 års jubilæum. Sygehjælper Jytte Elin Justesen, Kollektiv Dommerparken, 25 års jubilæum. Klubassistent Helle Eva Jensen, Medborgerhuset, 50 års fødselsdag. Fredag den 3. februar Overlærer Ulla Hejlesen, Gadehaveskolen, 50 års fødselsdag. Lørdag den 4. februar Overassistent Lisbeth Dysted, Kvikservice Afsnit A, 50 års fødselsdag. Søndag den 5. februar Rengøringsassistent Dora Acheampong, Rengøringsafdelingen, 50 års fødselsdag. Overlærer Susan Pedersen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 50 års fødselsdag. Tirsdag den 7. februar Social- og sundhedsassistent Anette Larsen, Kollektiv Oasen, 50 års fødselsdag. Torsdag den 9. februar Assistent Birgit Peytz, Hedehusene Skole, 50 års fødselsdag. Forbyggende sygeplejerske Lisbeth Hegaard, Visitation -Omsorgsafsnittet, 50 års fødselsdag. Fredag den 10. februar Projektleder Bjarne Larsen, Erhvervscenter, 50 års fødselsdag. Lørdag den 11. februar Sygeplejerske Britta Mai Andersen, Hjemmeplejen Distrikt Taastrup Vest, 50 års fødselsdag. Centerchef Orla Johannsen, Miljøafsnit, 50 års fødselsdag. Søndag den 12. februar Rengøringsassistent Charlotte Balle Mathiassen, Rengøringsafdelingen, 50 års fødselsdag. Mandag den 13. februar Køkkenassistent Anne Jette Rasmussen, Taastrup Kulturcenter, 50 års fødselsdag. Lørdag den 18. februar Kontorassistent Tora Pedersen, Fritids- og ungdomsklubben Impulsen, 50 års fødselsdag. Tirsdag den 21. februar Specialarbejder Jens Allan Pedersen, Vejvæsen -Driftbyen, 50 års fødselsdag. Torsdag den 23. februar Assistent Lis Edith Steffan Roed, Børnehuset Solsikken, 25 års jubilæum. Fuldmægtig Lene Jane Skov, Løn- og Personalecenter, 25 års jubilæum. Fredag den 24. februar Overassistent Aase Vigen Winther, Kvikservice Afsnit A, 50 års fødselsdag. Søndag den 26. februar Lærer Hanne Loft, Selsmoseskolen, 50 års fødselsdag. Onsdag den 1. marts Pædagogmedhjælper Pia Christine Hoier, Vuggestuen Tumlingen. 25 års jubilæum. Socialrådgiver Susanne Bruun Messell, Bredebjerggård, 25 års jubilæum. Mandag den 6. marts Pædagogmedhjælper Mona Klimchak H. Christensen, Magdabørnehaven, 50 års fødselsdag. Onsdag den 8. marts Overassistent Berit Nordal Hebel, Socialafsnit, 50 års fødselsdag. Torsdag den 16. marts Hjemmehjælper Judy Andreassen, Indkøb/Rengøring, 25 års jubilæum. Specialarbejder Janus Brorson Christensen, Parkvæsen 2, 50 års fødselsdag. Lørdag den 18. marts Afdelingsleder Pia Brugge Nielsen, Fløng Skole, 50 års fødselsdag. Mandag den 20. marts Tandklinikassistent Mona Andersen, Kommunal Tandpleje, 50 års fødselsdag. Lørdag den 25. marts Holdleder Johnna Lily Macdonald Kristensen, Erhvervscenter, 50 års fødselsdag. Søndag den 26. marts Assistent Anette Bergmann, Vuggestuen Refsmosegård, 50 års fødselsdag. Fredag den 31. marts Pædagogmedhjælper Susanne Inge Merete Larsen, Vuggestuen Troldebo, 50 års fødselsdag. 18

19 Anders Baks afskedsreception den 15. december blev et tilløbsstykke, hvor omkring 600 gæster mødte op. Borgmesterkolleger, politikere, partimedlemmer, borgere, erhvervslivets repræsentanter, familie, venner og bekendte og naturligvis en masse nuværende og tidligere medarbejdere og ledere fra Høje-Taastrup Kommune ønskede at sige Anders tak for samarbejdet gennem hans 20 år som borgmester. Det lykkedes bl.a. fotografen at fange tre generationer Bak: Anders sammen med sin søn Thomas, der er nyt medlem af byrådet, og barnebarnet Tobias. (Fotos: Egil Ussing). De vandt marcipangrise Så blev vinderne af personalebladets Nisse-Nielsen konkurrence fundet. De ti heldige vindere nåede at hente den herlige marcipangris inden juleferien. 1. Inger Ernst, Taastrup Bibliotek 2. Cengiz Delibas, Taastrup Teater 3. Bodil Hansen, Sengeløse Plejecenter 4. Mette Serup, Institutions- og Skolecenter 5. Marianne Andersson, Ældre- og Handicapcentret 6. Dorte Månsson Hansen, Økonomi- og Analysecentret 7. Mai Fredsøe, Selsmoseskolen 8. Laila Jensen, Byrådscentret 9. Inger Lise Nielsen, Borgerservice 10. Yvonne Barfod, Bofællesskabet Poppel Allé Merete Jakobsson, elev, Byrådscentret/Informationsafdelingen "Nyt fra Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads" Udgives af Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret/Informationsafdelingen, Bygaden 2, 2630 Taastrup, tlf Redaktion: Birgitte Skou Andersen (ansvarshavende redaktør), Birgitte Thorsen, Egil Ussing, Merete Jakobsson. Næste nr.: Der er afleveringsfrist til næste blad mandag den 27. februar Bladet udkommer mandag den 20. marts Læsere og distribution: Oplag: Bladet fordeles med intern distribution til samtlige ansatte i Høje-Taastrup Kommune. Fratrådte medarbejdere kan få bladet tilsendt - kontakt redaktionen. Indlæg til bladet: Har du forslag til bladet, bedes du kontakte redaktionen. Send indlæg pr. mail til Produktion: Layout: Thomas Pregel. Tryk: Hedehusene Bogtrykkeri. 19

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Sundhedsordning for alle ansatte Kære medarbejder i Høje-Taastrup Kommune Du sidder nu med Høje-Taastrup Kommunes tilbud til dig om sundhedsfremmende aktiviteter i 2006. Byrådet sætter

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006

Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 Ansøgning om deltagelse Kvalitetskonference 2006 1. Beskrivelse af Høje- Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune er en vestegnskommune med ca. 45.000 indbyggere. 23 % af borgerne er 0-17 år, 58 % 18-59

Læs mere

Servicemål for. borgerkontakt

Servicemål for. borgerkontakt Servicemål for borgerkontakt 2 Servicemål for borgerkontakt Det kan du forvente, når du henvender dig til Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune er en moderne servicevirksomhed. Det betyder, at vi

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt

Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt idet punkt 7 blev flyttet ned til efter punkt Herlev Kommune Referat af skolebestyrelsesmødet d. 10.10.01 Lindehøjskolen Borgerdiget 105 2730 Herlev Telefon 44 50 73 00 Telefax 44 50 73 08 E-mail lindehoej.163001@lindehoejskolen.dk Dato 24/10-01 Skrevet

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10

Byrådet. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. oktober 2012. Mødetid: 18:00-19:10 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:10 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse

Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Syddjurs Kommunes organisation Opdateret Januar 2015 Koncernledelse Direktion strategi og udvikling Jesper Hosbond Jensen Kommunaldirektør, Ref: Ledelsessekretariatet og Økonomisk sekretariat Poul Møller

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

En stemme for din hverdag. Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune

En stemme for din hverdag. Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune En stemme for din hverdag Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune sørger for, at der er blomster i parker og grønne områder. Ved Selsmosen kan du slappe af i

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 NOTAT Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 Handleplan for valg til Seniorråd Formål: At få afklaret hvordan procedurerne omkring det skal være. (Hvornår er de forskellige deadlines) Hente inspiration

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

En seniorjobansat, der er alle pengene værd!

En seniorjobansat, der er alle pengene værd! 29 oktober 2015 Nr. 9-29. oktober 2015. Nr. 9 En seniorjobansat, der er alle pengene værd! Elsebeth Schytzner, der arbejder i Ydelsesservice, er blevet ansat som vikar i resten af 2015, efter afslutning

Læs mere

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune

Job- og personprofil. Kommunikationskonsulent. Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune Job- og personprofil Kommunikationskonsulent Borgmestersekretariatet og HR Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Referat 2. arbejdsgruppemøde Furesø Kommune Sted Lillevang Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Tilstede Lene, Projektleder Annika, hjemmeplejen Annelia, Sundheds og Ældrechef Marita, Plejecenter Lillevang

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE Læs om, hvordan Ankestyrelsen har tilrettelagt en selvevaluering, hvor alle medarbejdere har deltaget i arbejdet

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

www.gadstrupskole.dk Nr 2 november 2005

www.gadstrupskole.dk Nr 2 november 2005 www.gadstrupskole.dk Nr 2 november 2005 November er måneden hvor vi begynder at tænke på næste års planlægning. Skolebestyrelsen afholder novembermøder med forskellige temaer for at høre andre forældres

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget.

Notat. i Københavns Kommune. København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget. Notat Emne: Til: Kopi: til: København Kommunes organisering og Styreforms- og Strukturudvalg Styreforms- og Strukturudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 04/10 2012 Københavns Kommune Dette

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

En stemme for din hverdag

En stemme for din hverdag En stemme for din hverdag kommunalvalget den 17. november 2009 Udgivet august 2009 af Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/ Kommunikationsafdelingen Oplag: 3000 Fotos: Kenn Thomsen og Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

ARBEJDSPAKKEN Drifts- & Serviceaftale mellem samlet ejendomsområde og institutioner Møde nr. 1 den Indholdsfortegnelse

ARBEJDSPAKKEN Drifts- & Serviceaftale mellem samlet ejendomsområde og institutioner Møde nr. 1 den Indholdsfortegnelse ARBEJDSPAKKEN Drifts- & Serviceaftale mellem samlet ejendomsområde og institutioner Møde nr. 1 den 24-03-2014 Indholdsfortegnelse 1. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 10-8-2013 2. PRÆSENTATION AF DET OVERORDNEDE

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand.

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Uge 9 Onsdag d. 02.03.11 Kl. 09:00-12:00: Velkomst, kort orientering om program, underskrivelse af erklæring om tavshedspligt, besvarelse

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. 9 skarpe til Borgerservice

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. 9 skarpe til Borgerservice Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt 9 skarpe til Borgerservice Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 2. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere

Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts 2014.

Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts 2014. Referat af møde i pårørenderådet ved Botilbud Ebberød tirsdag den 10. juni klokken 16.30 19.30. Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej 12. Medlemmer: Jørgen Egholm, Gitte Søgaard,

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 16-09-2014-16-09-2014 16.09.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller

3. Velkommen til nye medarbejderrepræsentanter og kort orientering om Centerrådets arbejde ved formand Hans J. Møller Socialforvaltningen Borgercenter Handicap REFERAT Den 23.6.15/BEK Referat af Centerrådsmøde den 28. maj 2015 Deltagere: Hans Jørgen Møller (formand), Kirsten Christensen (næstformand PTU), Merete Lefeldt

Læs mere