FASE II. Nr. XXII. Grande fiesta latino de 31/ hora. en los Clubbos de los Panums

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASE II. Nr. XXII. Grande fiesta latino de 31/3 2000 19 hora. en los Clubbos de los Panums"

Transkript

1 Nr. XXII 29. marts 32. årgang M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN FASE II Grande fiesta latino de 31/ hora en los Clubbos de los Panums Kom som din favorit-latino. Eller som dig selv Spisning med stor mexicansk buffet kl kr. 100 Solamente bailando delante comido kl kr.40 Madbilletter sælges kun 21/22/23/24 kl i klubben (eller i nødstilfælde ved Don Teit ( ) og Don Johan ( )) Festbilletter sælges indtil torsdag den 30/3 i baren. Open from Dusk till Dawn Welcome Pussylovers

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2000 Udgives af FADL, Det Sunhedsvidenskabelige Fakultet og Det Medicinske Studenterråd MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 97 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik Filnavn TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-standart-beteg nelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. 3) Over WWW på hjemmesiden: http-post. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det Medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 100,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: 1) Kantinen. 2) Studenterorganisations-gangen. Fr.berg Hospital: Afdeling E, Sekretariatet, Vej 2, bygning 21, opg. 1. Hvidovre Hospital: 1) Ved auditorierne. 2) Ved klinikudvalgssekretariatet. Bispebjerg: Personalekantinen, bygning 60 KAS Gentofte: Auditoriet. KAS Glostrup: Auditorium C&D, indgang 7. KAS Herlev: Repoen før auditoriet. Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen. 2) Under kantinen ved læseværelse. Vagtbureauet: Deroppe på Blegdamsvej 4, 2, du ved. Andre undervisningshospitaler: Spørg posten på stedet. Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: MOK, årgang 32 udkommer PUC holder møde i kantinen P8'n viser Agent 007 Jages Sidste frist for ansøgning om penge til studentersoc. arrangement frabogladen PAF Squazz-turnering indledes et eller andet sted i Kbh Katolske Stud.med'ere holder temadag om Eco's Rosens Navn Den samvittighedsfulde læser MOK's DEADLINE Fællesmøde for MSR i mødelokalet PAF stiftes i klubben Denne redaktion Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til GBbankkonto Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jon Lykkegaard Andersen Denne uges forside:

3 OSCARKONKURRENCE And the Oscar goes to. Vinderen af dette århundredes første Oscarkonkurrence er fundet. Der var to personer, der havde 13 rigtige ud af 23 kategorier, så en benhård (men meget retfærdig) lodtrækning endte med at vinderen af Oscar-konkurrencen blev: Nils Hordvik, 6. semester Nils er blevet kontaktet pr. mail, og kan snart komme og hente sin præmie: En Martini-pakke med alt hvad man skal bruge for at lave en god Dry Martini! Tillykke med det! Der var modtaget 26 besvarelser, og næsten alle lå omkring 9-10 rigtige med en enkelt afstikker ned til 4 rigtige. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG: Studienævnet for medicin Grete Rossing, sekretær, lokale , Annette Jørgensen, sekretær, lokale , (holdsætning på 1. og 7. semester, planlægning fase I, lektionskataloger) Gitte Birkbøll, lokale , (dispensationssager, VKO, OSVAL) Klinikudvalget Rigshospitalet, Teilumbygningen, afsnit 5404, telefon Laura Johnsen/Jonas Thorgersen, studentersekretærer Træffetid: mandag Rita Dalhammer, sekretær Træffetid: mandag-torsdag Klinikudvalget Københavns Kommune Hvidovre hospital, afsnit 152, telefon Adam Gregers von Cappeln, studentersekretær Lone Qvistgaard og Lili Hansen, sekretærer Træffetid: mandag-fredag Klinikudvalget Københavns Amt KAS Herlev, Lægetårnet 101, telefon Birthe Brogaard, sekretær REFERAT AF MØDE I STUDIE- NÆVNET FOR MEDICIN, MØDE- DATO 23. FEBRUAR 2000, STED LILLE MØDESAL, PANUM INSTI- TUTTET Tilstede Finn Bojsen-Møller, Asger Dirksen (til kl. 17), Pernille Due, Nina Grosman (fra kl. 17), Bjarke Hansen, Niels Høiby (til kl. 17), Poul Jaszczak, Jens Ulrik Jensen, Aleksander Krag, Klara V. Naver (fra kl. 16), Simon Serbian (suppl. for Lisbeth Ludvigsen). Endvidere deltog Leif Christensen (studieadministrator), Palle Rasmussen, (studievejl.), Grete Rossing. Under personsager deltog endvidere Jes Braagaard (studievejl.), Gitte Birkbøll. Afbud Lisbeth Ludvigsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Personsager 3. Godkendelse af referat og Studieplan a. Overgangsordninger MOK & STUDIET Redaktionelt Styrende organer b. Rusvejlederne og den ny studieplan 5. Hvordan sikrer vi plads til alle fag i studenternes bevidsthed 6. Meddelelser 7. Eventuelt Det blev foreslået, at studienævnets møder flyttes til kl af hensyn til de studerende og deres undervisning. ad 1 Godkendelse af dagsorden Punkterne 4a og 4b udskydes til næste møde. Dagsorden herefter godkendt dog behandles pkt. 5 umiddelbart efter pkt. 1. ad 5 Hvordan sikrer vi plads til alle fag i de studerendes bevidsthed. Knut Aspegren var inviteret til dette punkt. Det er vanskeligt for de studerende af prioritere fagene. Knut Aspegren henledte opmærksomheden på, at tyngdepunktet skulle flyttes fra fag til opgave: Hvilke opgaver skulle kunne løses, hvad var nødvendigt for at kunne løse opgaverne. Hvilket niveau var relevant og hvilke opgaver skulle kunne løses på det pågældende niveau. Udgangspunktet skulle være turnuslægen, de kvalifikationer der forventes af denne, hvad der ville være nødvendigt for at kunne løse turnuslægens opgaver, hvordan opnås disse kvalifikationer. Omhyggelige og udførlige målbeskrivelser på alle niveauer var nødvendige. I undervisningen skal kernestof (det vigtigste) fremhæves og evalueringen skal sikre at dette sker. Samarbejde/dialog mellem basalfag og klinik mangler. Et integreret curriculum medfører, at de enkelte fag mister lidt af kontrollen over faget, som overgår til curriculumkomitteen. For hvert kursus skal udarbejdes målbeskrivelse, eksamen skal defineres og der skal udarbejdes eksempler på eksamensopgaver. Målbeskrivelser samordnes af curriculum-komitteer og godkendes af studienævnet. ad 2 Personsager En ansøgning om merit for tidligere beståede eksaminer på lægestudiet gav anledning til en længere drøftelse, idet den senest beståede eksamen var mere end 12 år gammel. Studienævnet besluttede at sende sagen til vurdering på linie med kæmpemeriter. En ansøgning om tidsfristforlængelse samt tilladelse til et 4. eksamensforsøg i anatomi II og anbefaling til et 5. eksamensforsøg i biokemi blev ikke imødekommet. Fra en studerende, der skal til integreret eksamen idet anatomi, biokemi og fysiologi er bestået ved et udenlandsk universitet forelå ansøgning om tilladelse til at skrive afløsningsopgave i faget. Med henvisning til, at en afløsningsopgave kan være 3 MOK BYDER VELKOMMEN Som noget helt unyt i MOKs historie, har vi fået 2 praktikanter fra de tidlige årgange. Vi byder velkommen til Christian 'Hifan' Legind og Mogens Krudt Boisen, manden der måske kan overgå gamle Filipe's kundskaber indenfor datamater. Nu kan det jo være at efter en uge eller to i praktik at de så vil overveje at tage en læreplads her på redaktionen så det bliver spændene at se hvad disse to har at byde på i løbet de næste par år. inden for et meget snævert felt og der ved integreret afløses 100%, blev ansøgningen ikke imødekommet. En ansøgning om for fjerde gang at gå til tentamen i kemi blev imødekommet grundet særlige forhold. Øvrige indstillinger fra dispensationsudvalget blev imødekommet. ad 3 Godkendelse af referater Referat De modtagne kommentarer indarbejdes i referatet. Referat godkendt. ad 4 Studieplan Punktet gav anledning til påny at starte diskussionen omkring studieordningen. Der blev gjort opmærksom på, at studieordningen er godkendt i studienævn, fakultetsråd og ministerium og som følge deraf ikke til diskussion. ad 6 Meddelelser Tidlig almen medicin/odontologi og sundhedspsykologi. Studielederen meddelte, at der havde været afholdt møde med repræsentanter for fagene almen medicin og sundhedspsykologi. I mødet deltog endvidere vicestudielederen for odontologi, studieadministratoren samt studielederen for medicin. Klinisk kapacitet. Studielederen gjorde opmærksom på, at der i efteråret 2000 ville være kapacitetsproblemer på fase II. På næsten samtlige semestre mangler studiepladsen. På 9. og 13. semester vil problemerne være særligt store, idet der mangler pladser til hhv 61 og 80 studerende. Klinikudvalg og kliniske institutledere kontaktes med henblik på løsningsmuligheder. Sagen tages op senere. Fra Klinikudvalget Københavns Kommune forelå et forslag om udvidelse af undervisningskapaciteten i medicin og kirurgi. Forslaget udsendes til studienævnets medlemmer. Møder. Studielederen anmodede om snarlige tilkendegivelser/ansøgninger vedrørende deltagelse i AMEE mødet august. Ansøgninger skal være vedlagt budget. ad 7 Eventuelt Studielederen oplyste, at kvotefastsættelse for 2000 og fremover var på dagsordenen for mødet d. 25. februar 2000 i Rektors Uddannelsesudvalg. Kvote 2 optaget til medicin var 30% i 1998, 25% i 1999 og skal i 2000 nedsættes til 20%. Studienævnet fandt at en yderligere nedsættelse ville være helt uacceptabel. (Til medicinstudiet var optaget i kvote 2 oprindeligt 50%. Efter indstilling fra et kvote 2 udvalg besluttede studienævnet med virkning fra 1995 at reducere optaget til 30%). ref. Grete Rossing MOK-red/Gordon

4 4 ADRESSEÆNDRINGER Fase I Du skal ikke længere give Matriklen besked om adresseændringer. De trækker dagligt informationer fra CPR-registret. Hvis du ønsker din post fra universitetet sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du dog give studie- og eksamenskontoret besked om hvilken adresse de skal registrere. Du skal ligeledes STUDIET give besked, hvis du senere ønsker, at de skal bruge din folkeregisteradresse. Hvis du flytter til udlandet og holder dit gamle folkeregister underrettet om din adresse, får studie- og eksamenskontoret også oplysninger om din udenlandske adresse. Hvis du får SU, og din adresseændring betyder, at du skifter status fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt, skal du udfylde et nyt SU-skema, så din støtte kan blive ændret. Har du en beskyttet adresse, sørger studie- og eksamenskontoret for, at den ikke kommer uvedkommende i hænde. Du skal give studie- og eksamenskontoret besked om navneændringer. Fase II Hvis du er på fase II, skal du ved flytning give dit klinikudvalg besked. Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN BEMÆRK NYE TRÆFFETIDER I FORÅRET 2000!!!! Dag / dato. Telefontid. Træffetid. Vejleder.Bemærkning. Mandag Jes Braagaard Tirsdag Christian Heilmann Onsdag Ulrik Bodholdt Maria Salling Rasmussen Torsdag Camilla Götzsche Palle Rasmussen HVORNÅR KAN MAN FÅ UDBE- TALT DOBBELTKLIP FRA SU? Ifølge bekendtgørelsen om SU er det fastsat, at man kun kan få udbetalt dobbelt klip indenfor de sidste 12 måneder af sin uddannelse, dvs. 12. og 13. semester, og der er ingen dispensationsmulighed. Udbetaling af dobbeltklip ansøges på et skema, hvor det samtidigt fra uddannelsesinstitutionen skal attesteres, at man kan færdiggøre sin uddannelse indenfor et år. Henvend dig på eksamenskontoret for at få skema og attestation. Er man gravid kan man få tildelt 12 barselsklip for kvinder og 6 barselsklip for mænd. Disse kan udbetales som dobbeltklip på et vilkårligt tidspunkt i løbet af studietiden. Fredag Lone-Emilie Rasmussen Spørgsmål vedr. udvekslingsophold til udlandet skal rettes til Maria Salling Rasmussen eller Christian Heilmann. Studievejledningens telefonnummer er Eller du kan kontakte os på: Tid til samtale kan bestilles hos : Gitte Birkbøll tlf lokale Anette Jørgensen tlf lokale Med venlig hilsen Studievejledningen OBLIGATORISKE STUDIE- ELEMENTER PÅ 1. OG 2. SEME- STER. For at kunne indstille sig til tentamen i kemi på 2. semester skal samtlige obligatoriske studieelementer i almen og organisk kemi være godkendte dvs. alle kemi øvelser For at kunne indstille sig til eksamen i anatomi I efter 2. semester skal alle obligatoriske studieelementer på 1. og 2. semester være godkendte. Bliver du syg eller af anden grund er fraværende til en øvelse i kemi, må du prøve at lave en aftale med din lærer om at lave øvelsen en anden dag på et andet hold. Men vær opmærksom på, at øvelserne inden for samme emne sædvanligvis ligger i samme uge, derefter tages øvelsesopstillingen ned, og det Fase I vil være umuligt at tage øvelsen i dette semester. Såfremt man ikke gennemfører øvelsen i indeværende semester pga. sygdom skal man søge om gentagelse af øvelsen det efterfølgende semester. Sørg derfor for at skaffe dokumentation for sygdom i form af en lægeerklæring fra egen læge, - også selv om der er tale om en almindelig influenza. Vær opmærksom på at lægeerklæringen skal være udfærdiget i/eller umiddelbart efter din sygdomsperiode. Hvis du ikke er i besiddelse af en lægeerklæring, vil du kun få tildelt en plads såfremt, der er ledige pladser. Da antallet af ledige pladser svinger meget, kan du ikke være sikker på en plads og kan derved risikere at blive forsinket i dit studium. Får du problemer med at få godkendt et obligatorisk studieelement, er du velkommen til at kontakte en studievejleder. CELLE BELLE FEST Lørdag d. 10.juni 2000 kl afholder 4. semester Celle Belle fest i studenterklubben. Køb din billet tirsdag d. 4. april mellem kl i kantinen eller fredag d. 7. april mellem kl i klubben. Med Venlig Hilsen 4. sem. HR

5 VELKOMMEN TIL LABORATO- RIUM FOR KLINISKE FÆRDIG- HEDER Laboratorium for Kliniske Færdigheder er et tilbud til fase II-studerende. Her kan man øve praktiske kliniske færdigheder såsom kateter anlæggelse (mænd), IV-adgang, sutur & knudebindingsteknik og GU. Man kan også øve undersøgelsesteknikker indenfor oto-, rhino- og laryngologi samt oftalmoskopi - de sidstnævnte dog ikke på dukker, så hvis man vil øve dette skal man komme minimum 2 ad gangen (ellers har man ingen at øve på). For at kunne øve i laboratoriet forudsætter det at man har modtaget undervisning i den pågældende færdighed eller har været på et af vore kurser. Derudover råder laboratoriet over en lille PC-sal med 6 PC er og man har her mulighed for at komme på internettet og at benytte et af vores undervisningsprogrammer. Vi har bla. programmer omhandlende kliniske undersøgelsesteknikker, praktiske færdigheder, gynækologi, intern medicin, ortopædi samt fysiologi. Ligeledes råder LKF over et lille bibliotek som indenfor den nærmeste fremtid vil blive udbygget. Pt. råder vi over Medicinsk- og Kirurgisk Kompendium, Basisbog i medicin og kirurgi, diverse ordbøger ol. Bøgerne kan lånes til brug i LKF s læsepladser mod deponering af studiekort. For yderligere information om PC-salen og biblioteket opfordrer vi til at I møder op og spørger studentervagten. LKF står også for driften af læselokalerne under Klinikudvalget Rigshospitalet og ligger altså i samme afsnit. Det er måske på tide at fortælle hvor LKF & læselokalerne bor: Vi bor i stueetagen i Teilum-bygningen i afsnit Vi har åbent som følger: Hverdage Weekend Læselokalerne PC-salen Laboratorierne For studerende med SPK på 7.- og 9. semester foregår gennemsyn af egne videoer på hverdage mellem men bedst mellem og i weekender mellem NB: Husk altid studiekort som skal vises ved forespørgsel fra studentervagten! Efter kl 17 på hverdage samt hele weekenden foregår indgang gennem glasdøren umiddelbart til venstre for rampen ned til kælderen. Kurser i LKF i foråret 2000 Dato Tidspunkt Kursus Åbn for tilmeld IV-adgang IV-adgang Kateter Kateter Sutur Sutur Gynækologi Genoplivning Sutur Sutur Genoplivning Sutur Sutur Genoplivning Sutur Sutur 1204 Fase II Genoplivning Gynækologi 1904 Ovenstående kurser er for alle studerende på fase II. Tilmelding sker på tlf.: på hverdage ml kl og i weekender ml Jo før man tilmelder sig jo større er chancen for få plads idet holdstørrelsen er sat til 6. Dog skriver vi 10 op til hvert kursus og de sidste 4 står derved standby ved eventuelle afbud. Hvis man har tilmeldt sig et af ovennævnte kurser og udebliver uden at melde afbud vil man få karantæne for deltagelse i øvrige kurser resten af semesteret! Laboratorium For Kliniske Færdigheder Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø VKO-KURSUS SYGDOMSFOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME maj 2000 STUDIET Læger har op gennem historien spillet en central rolle i sygdomsforebyggelsen. Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme er aktiviteter, der nyder politisk bevågenhed i disse år, og forventningerne er store til lægernes indsats. Viden om forebyggelse kan derfor være nyttig for vordende læger. I dette kursus vil vi behandle spørgsmål som: Hvordan finder man ud af, hvor forebyggelsen skal sættes ind? Skal det være over for de mest udsatte grupper eller hele befolkningen? Hvilke metoder er mest anvendelige? Hvad bringer udviklingen inden for genetikken af muligheder og problemer? Hvordan opfatter forskellige befolknings- og faggrupper forebyggelsen? Hvordan har man i tidligere tider søgt at forebygge sygdomme? Hvilke opgaver skal henholdsvis almen praksis og sygehusene have? Dette kursus vil derfor handle om forebyggelse og sundhedsfremme ud fra mange vinkler. Underviserne er forskere, der arbejder med forskellige aspekter af forebyggelse, og undervisningen vil foregå med udgangspunkt i deres forskning. Der kan være max. 24 deltagere. Tilmelding til kontorfuldmægtig Bente Rønde Holm, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, tlf , Yderligere information kan fås hos forskningsadjunkt Ulla Christensen tlf , eller lektor Signild Vallgårda tlf , Program: Mandag 22/5Lokale: Hvordan kan vi bruge vor viden i forebyggelsen, og hvilke følger får forebyggelsen? Hanne Hollnagel/ Anders Beich Forebyggelseshospitaler Lars Iversen og Allan Krasnik Tirsdag 23/5 Lokale: a Teorier Teorier og planlægningsmodeller. Lucette Meillier/Ulla Christensen Forebyggelsesstrategier Højrisikostrategi Ulla Træden Indsats over for storforbrugere af alkohol i almen praksis Anders Beich FASE II LATINO FEST Dør Nanna S., Thomas Birk Anja P., Christian Jøns Peter Pf., Jonas David H.-Beck, Michael L Laura J., Thomas Ege Alex, Søren Mehl Sune, Ljungdahl Store Bar Johan, Anne Mette O.R Julie K., Louise L Louise, Bue Allan, Johan Martin S., Kris Dominique, Merete Susanne, Louise S. Latino Bar Søren T., Teit Mette, Louise d.l.m Nynne, Karoline Margit, Anders Jens, Søren R Anette, Anne Louise 5 Onsdag 24/5 Lokale: Teilum C Sundhedsfremme i teori og prak sis lokalsamfundsintervention Ulla Christensen/ Merete Osler Øvelse med udgangspunkt i skolebørnsundersøgelsen Bjørn Holstein (+ evt. ph.d.-stipen diat) Torsdag 25/5 Lokale: a Historiske og politiske aspekter på forebyggelse Hvordan og med hvilke motiver har man i tidligere tider forebygget sygdom? Signild Vallgårda Screening Birgit Petersson Den medikaliserede normalitet Claus Møldrup Fredag 26/5 Lokale: Nye perspektiver Den nye genetik, prædiktiv medic in og forebyggelse Lene Koch Forebyggelse i den primære sund hedstjeneste: Forebyggende hjemmebesøg. Kirsten Avlund og Mikkel Vass

6 6 GÅ HJEM-MØDE Torsdag den 13. april 2000 kl Sted: Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2100 Kbh. N. Emne: Lægelatin - en patient med behov for behandling! Arrangør: Det Sundhedsvidenskabelige Studienævn På vegne af Finn Bojsen-Møller (vicestudieleder) Vibeke Heidemann MINISYMPOSIUM Emne: Stud.med - en rejse i en lægeuddannelses kultur Tema: Fra student til læge Tid: Mandag den 3. april 2000, kl. 14:15-16:00 Sted: Haderup auditoriet, Panum Underviser: Læge Torsten Risør Kontaktperson: Sekretær Marianne Holck Christensen, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Tlf ÅBNING AF UDSTILLINGEN NÅR NYRERNE SVIGTER... PÅ MEDICINSK-HISTORISK MU- SEUM onsdag den kl i auditoriet, Bredgade 62, 1260 K Slut en hård dag af med en forfriskning, the, kaffe og scones, hør et foredrag og se den nye udstilling. Udstillingen handler om udviklingen af dialysebehandlingen ved nyresvigt gennem de sidste 50 år. Udstillingen viser nyrernes funktion, nyretransplantation, tidligere tiders uroskopi (analyse af urin) og behandling af sten i urinvejene. Der er udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen. Det er på 45 sider, koster 40.-kr og kan købes på museet. Studietilbud Programmet den 29. marts kl ser således ud: 1) Om dialyse, uroskopi og medicinhistorie: En dialysator er ikke kun en maskine af jern og gummi og uroskopi er ikke kun et glas med urin. Ved cand.phil Lars Ole Andersen. 2) Noget om nyrer: Raske og syge, kunstige og transplanterede. Ved professor dr.med. Jørn Giese. 3) En nyreudstilling: Forløb og genstande. Ved konsulent dr.med. Hans Ejlif Jørgensen. Kl. ca kan man indtage den lille eftermiddagsforfriskning og se udstillingen. Med venlig hilsen SYMPOSIUM STUDIET Lars Ole Andersen, Rikke Claësson, Hans Ejlif Jørgensen, Ion Meyer, Ole Munck Lipid rafts and protein trafficking Monday, 3. April, Lundsgaard Auditorium, Panum Institute, Copenhagen University The symposium is generously sponsored by Traffic published by Munksgaard A/S and Biacore A/S. Chairman: Jakob Larsen Program: Introduction Deborah Brown. Department of Biochemistry and Cell Biology, SUNY at Stony Brook, New York. Organization of proteins and lipids in cholesterol and sphingolipid-rich membrane rafts Michael Danielsen. Department of Medical Biochemistry and Genetics, University of Copenhagen. Lipid rafts in intestinal epithelial cells Martin Stahlhut. Department of Medical Anatomy, University of Copenhagen. Involvement of the novel filamin-caveolin-1 interaction in the organization of caveolin-1-positive membrane domains by the actin cytoskeleton Coffee break and exhibition Miguel A. Alonso. Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid. The MAL proteolipid as an element of the machinery for apical sorting in epithelial MDCK cells Jens Knudsen. Institute of Biochemistry. University of Southern Denmark, Odense. Role of Acyl-coenzyme A Binding Protein (ACBP) in lipid metabolism and vesicle trafficking in yeast Abstracts - see BioZoom. 2000; vol. 3, no. 1. or MEDICINSK KVINDE- & KØNS- FORSKNING Temaet for forårets symposium tager udgangspunkt i forskningsprojektet Fra stud.med. til læge. Emne: Mini-symposium Tid: Mandag den 3. april 2000 kl Sted: Haderup Aud., Panum Instituttet, Blegdams vej 3, 2200 København N Målgruppe: Undervisningen henvender sig til alle med interesse i Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning Program: Læge Torsten Risør: Stud.med. - en rejse i en læge uddannelses kultur. Kontaktperson: Lektor i Medicinsk Kvindeforskning Birgit Petersson Afdeling for Medicinsk Kvinde- & Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Blegdamsvej 3, 2200 København N, Tlf /

7 ER DU I DÅRLIG FORM? -SÅ ER DU MÅSKE DEN VI SØGER! Du skal være : år Mand Rask Ikke-ryger Utrænet (dyrker ikke regelmæssig idræt) Almindelig af bygning Vi ønsker : At undersøge insulins effekt på glucosetransport i muskulaturen efter et 3 ugers træningsforløb. Vi tilbyder : 4 forsøgspersoner at få målt deres maximale iltoptagelse, og deltage i 3 ugers etbens sparketræning. Træningen består af 1-2 timers arbejde 4-5 gange om ugen og foregår på August Krogh Institutet på Østerbro. På den afsluttende testdag vil der blive taget blodprøver, udtaget muskelvæv samt infunderet insulin og sukker i blodbanen. Honorar gives Passer ovenstående beskrivelse på dig, og er du interesseret i at deltage i den aktuelle forskning om insulinvirkning med relevans for bl.a. sukkersygebehandling, så kontakt os på : Christian Frøsig Kristian Elbo Stud. Humanfysiologi Stud. Humanfysiologi Tlf: lok. 530 Tlf: lok. 528 August Krogh Institutet : Eller på Test og træning udføres på Human Fysiologisk Laboratorium, August Krogh Institutet, ANNONCER Annoncer HAR DU SOLEKSEM? Fra 1.april til 31.august undersøger vi soleksempatienter og hudraske s soladfærd. Vi har både brug for deltagere, der er hudraske og deltagere med soleksem. Du skal hver dag bære et digitalur med en lille lysmåler samt afkrydse en 9-pkts. soldagbog. Du skal være i solen, helt som du plejer, og ikke ændre på, hvordan du evt. forebygger og behandler soleksem eller solskoldninger. Du skal udfylde et spørgeskema, og have målt hvor brun din hud er 3 gange i løbet af undersøgelsesperioden. Hvis du har soleksem, undersøger vi, hvor solsart du er, og hvor meget lys der udløser dit soleksem. Du bliver brun og kan få soleksem på den undersøgte hud på ryggen. Undersøgelsen ikke forbundet med andre risici, bivirkninger eller ubehag. Når undersøgelsen er afsluttet, vil vi, på baggrund af din forundersøgelse og oplysningerne fra selve undersøgelsesperioden, give vejledning om, hvordan du i fremtiden bedst kan forebygge og behandle soleksem. Honorar: hjemmebagt kage og kaffe, når vi mødes til forundersøgelsen Hvis du vil være forsøgsdeltager, kontakt: læge Cecilie Thorning Jacobsen tlf: / Dermatologisk afdeling D92, Bispebjerg hospital LÆSEMAKKER SØGES Angående sidste uges annonce om søgning af læsemakker i dermatologi,vil jeg bede den person der ringede og talte med min telefonsvarer om at ringe igen. Der gik desværre lidt båndsalat i min telefonsvarer og jeg fik ikke fat i dit telefonnummer. Prøv lige igen på SÆLGES 7 Samsung Hi-Fi video m. nicam stereo og 4 videohoveder samt jog søgehjul Sanyo video m. dual time fjernbetjening Tlf. : TIL DIG DIN BRUTALE DØDSMETALS-HEADBANGER- PSYKOPAT! Under Thalia-festivaloplægget på weekendseminaret blev der udleveret 11 Heavy-Metal T-shirts. Den ene er væk! Denne er netop min sorte Boltthrower T-shirt, som har stor affektionsværdi. Det var den T- shirt jeg købte da jeg gik i 1. G. og Bolthrower spillede i Pumpehuset, og jeg for første gang så den lækre kvindelige bassist Jo Bench og hørte Karl Willets brutale vokal live!! Vil du ikke nok give mig den tilbage, så får du en tår Kirser på næste weekendseminar. Hilsen Satan Tlf

8 8 FADL FADL FADL AFHOLDER Foredrag om psykologisk krisehjælp/debriefing og supervision Psykolog Karina Wagtmann, Bispebjerg Hospital, holder et foredrag om psykologisk krisehjælp. Der fokuseres på de mest almindelige fysiske og psykiske reaktioner efter en voldsom begivenhed. Der vil blive præsenteret metoder til at følge op på personer der har været udsat for voldsomme eller chokerende hændelser i forbindelse med deres vagtarbejde. Supervision vil blive introduceret som et tilbud for FADL-vagter. Foredraget efterfølges af en spørgetime, dvs. at du har mulighed for at kunne stille spørgsmål til psykologen. Foredraget afholdes onsdag den , kl i Dam auditoriet. ALLE ER VELKOMNE Med venlig hilsen FADL, Københavns Kredsforening TURNUS- INFORMATIONSMØDE FADL s turnusudvalg afholder informationsmøde om turnusordningen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, FAYL og de 3 uddannelsesregioner. Mødet afholdes: Onsdag d kl i Studenterklubben. Mødet forventes afholdt således: FADL byder velkommen Orientering fra GYL om eksempelvis, hvilke kriterier der kan være bestemmende for valg af sygehus, f.eks. uddannelsesforhold, boligforhold, børneinstitutioner Orientering fra Sundhedstyrelsen om turnusordningen Pause Regionerne øst, syd og nord orienterer om bl.a. antallet af turnuspladser i regionerne, herunder fordelingsprincipperne Diskussion og afrunding Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. FADL byder på en sandwich og en øl/vand. Med venlig hilsen Anne-Lise Z. Vedersø formand FADL s turnusudvalg REFERAT FRA 4. RE- PRÆSENTANTSKABS- MØDE DEN 20/03/00 KL Tilstede: Anders Toft, Andreas Hover Lundh (gik kl )(kom igen ), Bo Chawes (gik kl ), David Bohnsted, Gordon Jehu (gik kl ), Lone A. Bondo, Morten Bo, Margrethe Lynggaard (kom kl ), Morten Ljungdahl, Rasmus Hesselfeldt, Rasmus Ripa, Sophine Boysen Krintel, Stine Sloth (gik kl )), Søren Gottlieb, Ulrik Overgaard, Jørgen Breide (VB direktør) og Torben Conrad (faglig sagsbehandler). Afbud: Allan Evald Nielsen, Morten Krause og Mads Dalsgaard Ad 1 - Formalia: a) Valg af dirigent: Morten Bo blev valgt. b) Valg af referent: Liste A Andreas blev modvilligt udpeget. c) Valg af protokolfører: Torben blev valgt. d) Godkendelse af dagsorden: Mødet var beslutningsdygtig og dagsordenen blev godkendt, med følgende nye Orienteringspunkter: Bank Beslutningspunkter: - Foredrag om krisehjælp - GF i FADL s forlag - Instruksændring i Instruksen for FADL s vagtbureau (arbejdsmiljø Morten) - Vedtægtsændring vedr. bestemmelser om medlemsskab - Budgetændring med kr Møderum e) Godkendelse af protokol fra 3-kredsrepræsentantskabsmøde d og referat fra 2Crepræsentantskabsmøde Referat fra KKR-2C godkendt med samme ændring. Begge godkendt med præcisering af at Gordon Jehu skal være formand for Bogladen i en måned. Ad 2 - Meddelelser a) Kredsforeningen Der har været stor tilmelding til PBS(ca. 50%) og stor interesse for den super spændende konkurrence. Men da dette indlæg publiceres i MOK siger vi ikke hvad man kan vinde!!!! Dog valgte man ikke at bruge hele konkurrencebudgettet grundet ringe information om konkurrencen i MOK. Resten bruges til efteråret. Der var et debatindlæg om 1 års regel sendt til MOK, Stine har besvaret dette for egen regning, da bestyrelsen ikke kunne nå at tage stilling grundet kort varsel. Anders og Andreas havde dog læst det og bakkede op om det. b) Vagtbureau Timeomsætning i uge 1-6, 1-8 og , 1999, 1998 og 1997 og 1996 forelå, der er et stigende underskud, idet timeomsætningen er nu 6,88 %, under sidst år. Kursusbudget godkendt med et dialyse, VT I og VT II. Godkendelse af at det er Overenskomst aftalt. Der er bevilliget kr fra H:S til vedligelholdelse af vagtbureauet, H:S sender en indretningsarkitekt til inspektion af lokalerne.. Jørgen Breide orienterede om vores vagtchef Caroline har sagt op til 31. Juli 2000 og har en del afspadsering, det var alle i repræsentantskabet selvfølgelig meget kede af. VU Caroline og Gitte har en ide om et hellikopter-spvhold, der ligner et SPV-flyver-hold, men uden vagt garanti. Skriftligt materiale udarbejdes til senere udsendelse. En procedure om standardbreve til besvarelse af de hyppigst stillede spørgsmål. Bestyrelsen får den når den er færdig. Holdlederkursus laves for alle nye holdledere. Desuden Flyverledermøder (VT- og SPV flyverhold) H/A-holdledermøde(Hjemmehold og afdelingshold) Hold 4404 (VT-hold) fortsætter uden vagtgaranti Jørgen kigger på kontrakt c) Hovedforening Gordon og Stine tager til styregruppemøde d i OKF vedr. udarbejdelse af konsulentrapport for rentabiliteten af fælles vagtbureau på landsplan med lokale kontorer. Merudgifter til edb betales af Hovedforeningen såfremt fælles VB ikke realiseres. Gordon Jehu orienterede om at FADLs hjemmeside for Odense og København kører pr. 2. april. Juhu Jehu! HB-møde Løn til Torbens tid afsat til SUL forhandlinger på vegne af Hovedforeningen er godkendt. OU SUL Forhandlinger vedr. OK for tekniske assistenter, præparatfremstillere, demonstratorer etc. er aftalt med Finansministeriet. Nyt møde er aftalt til Forhåbentligvis fjerde og sidste, selvom de er nogle rigide sataner. SPV/VT/DIA/CARD Torben: Næste møde om rammemodel i ARF er d d) Andre I.a.b. 3. PUNKTER TIL ORIENTERING/ DRØFTELSE Ad 3.1 Arbejdsplan for år 2000 Takket være nyvalget er det lykkede os at hverve 6 nye idealister. Disse er Bo Chawes, David Bohnsted, Rasmus Hesselfeldt, Ulrik Overgaard, Sophine Boysen Krintel og Lone A. Bondo. De forskellige underudvalg for kredsforeningen blev gennemgået. Bo Chawes, kendt for sit store engagement i SAP blev indsuppleret i FADLs Røde Baroner som afholder 1. Maj arrangement. Tau er ikke længere medlem af Generalforsamlingsudvalget, grundet fratræden fra KKR. Lone A. Bondo blev indsuppleret i propagandagruppen og Anders Toft trådte ud. Man henstillede til at hun selv indkaldte til næste møde, da Propagandaminister Morten Ljungdahl har travlt med Swahilien. L-FEM kontaktudvalget blev nedlagt, da man L-FEM er blevet nedlagt efter at Kamal er blevet læge. Ad 3.2 Retssag for hold 1501 SPV-Hold 1501 (fra Sankt Hans) er sagt op pr med for kort varsel i forhold til Funktionærloven. FADL s advokat Christian Harlang er ved at udtage stævning af Frederiksberg Hospital. Ad 3.3 Forstædernes bank Rasmus orienterede om studietilbud fra banken, og ville tage videre kontakt. Man bad ham høre om de havde interesse i en reklameside i Rusbogen. 4. PUNKTER TIL BESLUTNING/ DRØFTELSE Ad 4.1 Kommissorium for KKFs forretningsudvalg Tilføjelse: FU skal forestå årlige medarbejdersamtaler, med fagforeningsansatte og vagtbureauets direktør.

9 Bo Chawes bliver medlem af vagtbureauets samarbejdsudvalg. Lone og Margrethe bliver henholdsvis 1. og 2. suppleant til Hovedbestyrelsen. Ramus Hesselfeldt bliver primusmotor for København i Sundhedspolitisk Udvalg. Ad 4.4 Fælles edb-system Jørgen har møde med BFC i næste uge, med henblik på en decentral model for VBs EDB system. Månedsløn 1.5 er faldet bort og sker sandsynligvis først pr. 1/ Der orienteres i MOK. Ad 4.5 Fælles vagtbureau på landsplan Styregruppe mødes på Torsdag. Ad 4.6 Møderum Rasmus viste lækre kataloger for nye møbler til mødelokalet. Der var en liste med nye borde og stole, lamper, det bliver over kr Hovedforeningen foreslås at betale 25%. Der var debat om hvordan man sikrer lokalet mod tyveri af møbler. Man ønskede et ordentligt oplæg næste gang, hvis interesse. Der er andre der bruger lokalet de kan gives som bevilling Bedre aflåsning er ønskelig. FADL & VB Ad Psykolog bistand Psykolog Karina Wagtmann havde sammen med Torben udarbejdet et oplæg til foredrag omhandlende krisehjælp. Det koster i priser kr plus kr. 584 samt leje af auditorium. I alt ca. kr til kr Vedtagelse. FADL arrangerer kurset skal fremgå tydeligt. Bevillingen tages Fra medlemsaktiviteter. Torben arbejder videre (leje af auditorium, kontrakt etc.) Ad 5.2 Generalforsamling i FADL s forlag Rasmus orienterede Aktionær til GF fredag d. 7. April. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer og en aktionær. Vælge dem der kender forretningen eller vælge to fra hver kreds. Indstilling Der stemmes fra København på de to der er indstillet fra de andre kredse Aktionær: Rasmus Ripa Bestyrelsesmedlem: Klaus Kesje og Margrethe. Associerede fra København til bogprojekter, hvor man kan blive studenteransvarlig for en bog eftersøges. Vagtbureauet 9 Der er studerende fra alle tre kredse det kan ikke køres uden studenter, for så bliver det for dyrt. Internetboghandel er fremtiden, idet der bliver fri konkurrence. Der kan blive problemer med Bogladen Ad 5.3 Instruksændring i Instruksen for FADL s vagtbureau (arbejdsmiljø Morten) Tages jf. Morten Krauses e-post op på næste bestyrelsesmøde. Ad 5.4 Vedtægtsændring vedr. bestemmelser om medlemsskab Torben havde udarbejdet et konkret vedtægtsændringsforslag om hvilken kreds man kan blive medlem af når man studerer i anden by end der hvor man bor. Det fremsættes på Generalforsamling til efteråret. Ad 5.5 Budget år 2000 På grund af vedtagelse om at bøger til kurser fremover er gratis blev der uddelt et forslag til ny budgetpost på kr i stedet for kr Tages op på næste repræsentantskabsmøde. Ad 6. Eventuelt Rasmus påpegede problematikken i oprettelsen af to nye børnehold, da man ville dræne BVT-flyverholdet. VB orienteres. SPV - VAGTER Ugestatistik for ugen 20/ / ma tir ons tor fre Lør søn ialt % bestilt udækket bestilt udækket bestilt udækket ialt bestilt udækket dæknings % I skemaet ud for den enkelte dag og det enkelte tidsrum angives antallet af bestilte SPV-vagter og udækkede SPV-vagter. Tallene i rubrikken ialt, nederst til højre angiver totalantallet for ugen af bestilte og udækkede SPVvagter. Tallene i rubrikken dæknings % angiver for hver dag, hvor stor dækningsprocenten har været. Tallene i rubrikken % angiver for hvert vagttidsrum i ugen som helhed, hvor stor dækningsprocenten har været. VT - VAGTER Ugestatistik for ugen: 20/ / man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn i alt Ledige hold Arbl. Vagter Planlagte vagter Antallet af ledige hold opgøres kl Er der anført et minustegn i kolonnen ledige hold, angiver det antallet af ubesatte bestillinger fra hospitalerne. Når antallet af arbejdsløse vagter ikke svarer til antallet af ledige hold, skyldes det, at der i døgnets løb seponeres hold eller, at der i døgnets løb bestilles hold og ofte kombineres dette. VAGTBUREAU POSTKASSE TIL LØNSEDLER OG STYRKELISTER opsat på Panuminstituttet ved K.K.F. s kontor Vagtbureauet har fået opsat en postkasse til FADL vagternes lønsedler og styrkelister. Postkassen er opsat ved Kredsforeningens kontor på Panuminstituttet. Det skal understreges, at postkassen kun må benyttes til lønsedler og styrkelister. Postkassen tømmes mandage og fredage, begge dage kl Vær opmærksom på, at der fortsat køres 14-dages løn i ulige uger. Sidste frist for aflevering af lønsedler og styrkelister for en lønperiode er således fortsat mandag kl i ulige uger. Baggrunden for postkasse-funktionen er, at det nye oplag af lønsedler ikke længere kan fremsendes portofrit til Vagtbureauet som følge af, at kontoen for portoudgifter i Vagtbureauets budget for år 2000 er reduceret. Udover at benytte postkassen på Panuminstituttet til lønsedler og styrkelister kan disse naturligvis som hidtil afleveres på Vagtbureauets adresse Blegdamsvej 4. Altså - vær opmærksom på de nye lønsedler uden porto betalt. ÅBNINGSTIDER PÅ VB Ekspeditionen har åbent: Mandag, onsdag og torsdag fra kl og fra Tirsdag og fredag lukket for personlig henvendelse du kan dog stadig ringe. Det direkte telefonnummer til ekspeditionen er man kan også skrive til os på adresserne: (Lone Blach) (Kirsten Carstens) (Jytte Lindegren) Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så husk, at give os besked enten pr. brev eller telefon. Hilsen VB Navneskilte!!!!!!!!!!!! Vi har en del uafhentede navneskilte. Det er jer der får det første gratis skilt, der ikke har hentet endnu. SKATTEKORT Husk at aflevere skattekort for år Har vi ikke et nyt skattekort for år 2000, skal vi trække 60 % i skat uden fradrag. Sådan er de skattemæssige regler. Vagtafdelingen Har åbent for telefonisk henvendelse fra kl til 24.00, men husk, undgå at ringe mellem og SPV- opskrivning er fra kl og HUSK SPV-opskrivning kan ske 1 måned frem minus 1 dag. Udsættelse af månedsløn I forbindelse med den forventede opstart af nyt edb-system pr. 1. maj 2000 skulle FADL vagterne overgå til måneds- eller 4 ugers løn fra samme dato. Som følge af at edb-systemet først kommer i drift fra 1. januar 2001 udsættes overgang til månedsløn eller 4 ugers løn til 1. januar Med venlig hilsen Vagtbureauet

10 10 FERIEPENGE GAMMELT ÅR. Hvis du endnu har feriepenge til gode vedrørende det gamle ferieår (penge optjent i 1998, der udbetales i perioden 1.maj 1999 til 30. april 2000), er det på tide at få dem hævet. Er pengene ikke hævet inden 1. maj i år, skal FADL sende dem til Feriefonden, og det vil jo være dumt. Hvis årsagen til, at du ikke har hævet dine penge endnu er, at dit feriekort er bortkommet, skal du komme op på Vagtbureauet og underskrive en tro og love erklæring så er den klaret. Der vil blive kørt en opsamlingskørsel for gamle feriepenge torsdag den 16. marts hvis der er behov herfor. FERIEPENGE NYT ÅR. Vedrørende det nye ferieår (feriepenge optjent i 1999) udbetales automatisk alle beløb under kr. 500 onsdag den 29.marts med dispositionsdag den 31. marts. Førsteudbetaling af feriepenge over kr. 500 sker torsdag den 30. marts med dispositionsdag mandag den 3. april.der er fastlagt følgende tidsfrister vedrørende udbetaling af feriepenge: Torsdag den 30. marts 2000 kl Torsdag den 13. april 2000 kl Torsdag den 27. april 2000 kl Torsdag den 11. maj 2000 kl Herefter én gang pr. måned VAGTBUREAUET MEDDELELSER FRA VAGTCHEFEN & SERVICECHEFEN DAGLIG TRÆFFETID: Gitte tirsdag, torsdag og fredag kl til Caroline mandag og onsdag kl til Ellers er vi selvfølgelig at træffe efter aftale. Telefonnummeret er stadig Hvis du har akut behov for at tale med en vagtchef/servicechef, så læg en besked i vagtafdelingen og bed om at blive ringet op. I tilfælde af ændringer i træffetiderne, vil vi så vidt muligt forsøge at advisere jer på forhånd. Du kan stadig skrive til os på følgende adresse: (Gittes er i øjeblikket ude af drift). Vi annoncerer fortsat med de hold, der søger nye medlemmer, på vores hjemmeside. Her kan du således fra uge til uge følge med i hvilke hold, der er specialsyet til netop dine ønsker. Adressen er Venlig hilsen Caroline Møller & Gitte Lindegaard-Hjorth Vagtchef Servicechef OBS! SE HER! Er du ét af de rare mennesker, som engang har afleveret sin VT-bog til Vagtbureauet, og som er blevet lovet en ny VT-bog til gengæld? Så er din lykke gjort! Nu er de nye VT-bøger nemlig langt om længe ankommet, og du kan komme op på Vagtbureauet og hente et eksemplar! (Vi beder dig om at kvittere for modtagelsen af en ny bog, når du kommer.) ANNONCER! Rigets Hæmodialysehold 4203 for kroniske uræmikere søger 1 ny dialyseassistent. Hold 4203 mangler en dialyseassistent til at arbejde i den kroniske hæmodialyse på afsnit H Arbejdet består i at dialysere kroniske dialyse-patienter og alt hvad dertil hører - overvågning af pt., anlæggelse af fistelnåle, IV-medicinering, blodprøvetagning, EKG, stuegang med læge o.s.v. Jobbet er meget varieret, vi arbejder på lige fod med sygeplejerskerne og har samme ansvarsom-råde. Oplæringen består af 10 lønnede følgevagter og efterfølgende skal du kunne tage10 vagter om måneden i 3 mdr., men da vi har dispensation til at tage dobbeltvagter er vagtbyrden ikke noget problem. På afdelingens laboratorium foregår en del forskning og der er gode muligheder for at skrive OSVAL. Vi tilbyder: et alsidigt job 7½ timers vagter i dag-og aftentimer (ingen nattevagter), lørdag dagvagt, søndag aftenvagt flere studenter i vagt samtidig 10 lønnede følgevagter GOD LØN at blive en haj til at stikke masser af relevant klinisk erfaring Hvis du: er på fase II består farmakologi og mikrobiologi indenfor 1 år har min 200 VT-timer kan tage min 6-7 vagter pr. måned er sød, rar og flexibel så søg på holdet Yderligere oplysninger fås hos Shoshana Goldstein, træffes på tlf mellem Ansøgningsfrist er torsdag den 6. april kl til Vagtbureauet. Ansættelsessamtaler fredag den 7. april 2000 kl på afdeling Udfordrende og fleksible vagter tilbydes Hold 4301 på neonatalklinikken på RH søger 1-2 ventilatører. Vi tilbyder: Selvstændigt arbejde med pasning, pleje, stuegang og blodprøvetagning af 2-4 børn. Mulighed for at få vagter efter behag (næsten), da vi ikke har dækningspligt for de tilbudte vagter. Godt og tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, laboranter o.a. ansatte i afdelingen. Holdmøder med spisning og hygge. Kvalifikationer: Min.300 VT-timer. Ansøgere med VT-II kursus har 1. prioritet. Har du ikke VT-II skal du melde dig til førstkommende kursus. Ansøgere med Neonatal/børneerfaring foretrækkes. Oplæring: Normalt 4 vagter med ventilatør (ulønnet). 2 vagter med sygeplejerske (lønnede) Blodprøvetagning med laborant (ulønnet) Vagter: Indenfor de første 4 måneder i alt 32 vagter. Herefter 5-6 vagter om måneden. Ansøgningsfrist: Torsdag den 6. april 2000 kl til Vagtbureauet.. Yderligere oplysninger: Holdleder Dorthe Manthorpe tlf Ansættelsessamtale med kvalificerede. HJEMMEHOLD 4626 I ALLERØD SØGER 1 NY VENTILATØR pr. 1. MAJ Vi hjælper en 10-årig dreng, der har sølvkanyle. Vi dækker vagter i tidsrummet fra kl på hverdage og alle nattevagter. På hverdage dækker vi nattevagter fra kl og på fredage og lørdage dækker vi fra kl Derudover dækker vi aftenvagter efter behov og endvidere dækker vi nattevagterne, når familien er på ferie. Drengen går i en almindelig folkeskole (4.klasse) og der følger vi ham fra kl.7-8 til kl Derefter er han i fritidsordning indtil kl hvor han bliver hentet. Kvalifikationskrav VT-timer, gerne med børneholdskursus og intensiv erfaring. Evt. erfaring med hjemmehold er en stor fordel. Du skal kunne lide børn, da du konstant er omgivet af dem. Det er ikke et krav at du har bil, men det er enfordel. Du skal kunne tage mindst 5-6 vagter pr. måned og gerne flere. Der ydes transportgodtgørelse til hver vagt. Der er 2 følgevagter, én i hjemmet og én i skolen. Yderligere oplysninger: hos holdleder Helen på tlf Ansøgningsfrist: Torsdag d. 30. marts kl til Vagtbureauet. HJEMME VT-HOLD 4628 Vagtbureauets nye hjemme VT-hold søger 3-4 nye medlemmer. Holdet varetager observation af et barn på ca. 9 uger, der er født med UNDINES SYNDROM, hvilket er en lidelse, som bevirker svære søvnapnø tilfælde. Barnet ligger med BIPAP. Holdet dækker nattevagter, alle ugens dage i tidsrummet til Desforuden vil der på sigt blive tale om én enkelt dagvagt pr uge. Holdet arbejder på Frederiksberg. Min. 150 VT-timer Gennemføre BVT-Kursus, der er stadig ledige pladser på holdet i april. Børneglad Have interesse for at arbejde i privat hjem. Kunne tage ca. 4 vagter pr. måned. Holdmedlemmerne arbejder under respirationscenter øst, RH 3072 s ansvar. Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse. Ansøgningsfrist: Den 5. april kl til Vagtbureauet. Yderligere information fås hos vagtcheferne HJEMME VT-HOLD 4629 Vagtbureauets nye hjemmehold i Kirke Såby søger 3 ventilatører. Holdet varetage observation af et barn på ca. 9 uger, der er født med UNDINES SYNDROM, hvilket er en lidelse, som bevirker svære søvnapnø tilfælde. Barnet ligger med BIPAP. Holdet dækker nattevagter alle ugens dage. Vagterne er af 12 timers varighed. Ydermere vil der på sigt blive tale om én enkelt dagvagt pr uge. Holdet arbejder i Kirke Såby, ved Roskilde. Der ydes transportgodtgørelse og billet refusion. Min. 150 VT-timer Gennemføre BVT-Kursus, der er stadig ledige pladser på holdet i april. Børneglad Have interesse for at arbejde i privat hjem. Kunne tage ca. 4 vagter per måned. Som holdmedlem arbejder man under respirationscenter øst, RH 3072 s ansvar. Skriv en ansøgning, hvis dette måtte have interesse. Ansøgningsfrist: 5. april 2000 kl Yderligere information fås hos vagtcheferne HOLDLEDERKURSUS Igen i år afholder vi et holdlederkursus for eventuelle interesserede. Kurset løber af stabelenpå Vagtbureauet lørdag den 27. maj klokken , og nogle af de ting, der vil blive gennemgået er følgende: Hvad indeholder arbejdet som holdleder Områder, som holdlederen ikke har ansvar for Problemer; hvordan tackler man disse og hvordan løses de bedst og hurtigst?honoreringopgaveløsning Og meget andethvis du er interesseret i en plads på kurset, bedes du aflevere nedenstående slip på Vagtbureauet til Maria Busk senest mandag den 8. maj 2000 klokken Tilmelding til holdlederkursus Navn Adresse By Personnummer Evt. holdnummer

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vagtbureauet Informerer

Vagtbureauet Informerer Nr. XXI 22. marts 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Vagtbureauet Informerer VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE: Der er i en overgangsperiode 2 slags

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Nr. IX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 3. nov. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. IX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 3. nov. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. IX 3. nov. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. XXVII. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 10. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. XXVII 10. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr VI 11 okt 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. 10. april kl. 17.00

Mødeindkaldelse. Dagsorden. 10. april kl. 17.00 Mødeindkaldelse 10. april kl. 17.00 Hos: Kristian, Ingersvej 5, 3. sal tv, 8220 Brabrand Afbud/senere ankomst: Anne, tlf. 42 70 98 23 Dagsorden 1) Valg af dirigent: Meimei 2) Valg af referent: Anne 3)

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie

Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie Referat Bestyrelsesmøde Dato: 11 Juni Tilstedeværende: Emil, Emilie, Mathilde, Pernille, Rasmus, Gitte, Ditte, Anne Mette & Sophia Afbud: Leonie 1) Valg af dirigent - Emilie 2) Valg af referent - Sophia

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: 35 32 38 26. Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: 35 32 64 04 E-mail: mok@studmed.ku.dk

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658

Nr.XXVII 14. maj 29-1997. Årg. ISSN 0907-5658 Nr.XXVII 14. maj Årg. K 29-1997 MMedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ISSN 0907-5658 2 Tryk: Tryk 16, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Fiolstræde 10, Panum Instituttet

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 14.00!!! Nr VII 25 oktober 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift AFSLØRING Vagtbureauet gemmer guld i stakkevis! Nu 1000-vis af ubesatte vagter på opskrivningen

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden

Professor Lars Bo Nielsen, Rigshospitalet Led. ovl. Georg Söletormos, Hillerød Hospital. Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 14. maj 2014 Kl.: 13.00-15.00 Sted: Glostrup

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

mandag den 14. februar - fredag den 18. februar 2000 (begge dage inkl.)

mandag den 14. februar - fredag den 18. februar 2000 (begge dage inkl.) Nr. XVI 16. feb. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift INDTEGNING Til eksaminer og tentaminer for medicinstuderende under Det sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING Hovedbestyrelsesmøde 02-12-2010 1930-2200 Møderummet i Lyngehallerne Møde indkaldt af Mødetype Referent Deltagere Afbud Ikke til stede Else Vad Ordinært hovedbestyrelsesmøde Ingelil Richter Else Vad, Ingelil

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 12-06- 15 Mødedato: Emne: 11. juni 2015 Kl. 18:30-22:15 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anders Brammer (AB) Anne Lundsmark (AL) Bjarne Brændeskov (BB) Ditte Bjarnild

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland

Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Referat af møde i Regionaludvalg Sjælland Onsdag den 6. Maj 2015 kl. 16.00. Sekretariatet Vanløse 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Referat af møde den 19. marts 2014. Beslutning. Godkendt.

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5. DIRIGENT: Marianne Larsen AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Knud Petersen, Peter Nielsen, David Oszlak, Marianne Larsen og Aase B. Stisen.

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn. møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn

Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn. møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Aarhus Universitet 9/2007 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Det Lægevidenskabelige Studienævn R E F E R A T af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn onsdag den 12. december 2007 kl.15.15 Til stede:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Gå ikke glip af SATS foredrag om LÆGEAMBULANCE

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. Gå ikke glip af SATS foredrag om LÆGEAMBULANCE Nr. XII 24. nov. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift ambulancen set bagfra Gå ikke glip af SATS foredrag om LÆGEAMBULANCE Den 8. December

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 24. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN

Nr. XXIX. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 24. maj. 32. årgang 1999-2000M KISSN Nr. XXIX 24. maj 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 04-10-2012 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 4. oktober klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, EO, KFG, MDT, EJ, LM, MM Afbud: KA, JP, PJ, BL, CF Fravær: Kategorier for dagsordenspunkter Debat:

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21.01.2015 kl. 16.30 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21.01.2015 kl. 16.30 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21.01.2015 kl. 16.30 19.00 i Bellahøj kirke Indkaldte: Lis Lynge, Thorben Dahl, Vibeke Johansen, Marianne Hegel, Inger Lise Larsen,

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2014. Til stede: (ES), Susanne Lund (SL), Bente Jacobsen (BJ), Allan El-Zayat (AEZ), Hanne Vedel Sterndorf (HVS), Mayanoa Schneider (MS), Bente Elboth (BE)

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Menighedsrådsmøde Sydhavn Sogn Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Referat Blad nr.: 1 Formandens initialer: LR Indkaldte lemmer: Tilstede Indkaldte lemmer Tilstede Eva Larsen Henning H. Nielsen Karin

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere