Lån en Leder. Programanalyse af Lån en Leder Strukturfondsprojekt Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lån en Leder. Programanalyse af Lån en Leder Strukturfondsprojekt 2012-2015. Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015"

Transkript

1 Lån en Leder Programanalyse af Lån en Leder Strukturfondsprojekt Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015

2 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Programanalysens resultater 4 Konklusioner og key take-outs 5 Infografik: overblik analyse og effektprognose 6 Effektprognose 7 Analyseresultater 13 Kommunikation og marketing 28 Øvrig deltager feedback Appendiks, baggrund og undersøgelsesfakta Kontakt 44 Væksthus Syddanmark 2

3 1. Baggrund og formål Situation Formålet med Lån en Leder er at skabe vækst (øget omsætning, øget indtjening, flere velkvalificerede medarbejdere m.v.) hovedsageligt på ledelsesniveau baseret på en gennemarbejdet handlingsplan ved hjælp af en midlertidig tilførsel af specialistkompetence til SMV er i form af en professionel og erfaren ledelseskompetence/specialist. Komplikation Væksthus Syddanmark yder og tilrettelægger regional erhvervsvækst til gavn for regionens SMV er. Det er nødvendigt at opnå viden og indsigt i virkning og effekt af programmet, med det formål at lære om og forbedre ydelsen, så SMV erne ultimativt opnår øget vækst, innovation og forretningsforståelse i forhold til, hvis de ikke havde indgået i Lån en Leder. Spørgsmål (RQ) Hvori består værdien for SMV erne i forbindelse med deltagelse i Lån en Leder og opnår både virksomhederne og samfundet økonomisk effekt, som konsekvens af programmet? Ovennævnte S-K-S (Situation Komplikation Spørgsmål) skal eksistere som overliggeren for hele programmets analysekoncept. Det er med nævnte spørgsmål, analysen og evalueringen tilrettelægges, da det anses som det vigtigste parameter at analysere og evaluere på. Væksthus Syddanmark 3

4 2. Programanalysens resultater

5 Lån en Leder hovedresultater Konklusioner og key take-outs: Effektprognose: virksomhedernes vækstforventninger efter deltagelse, er på 429 mio. kr. i meromsætning, 161 nye job og 96 mio. kr. i mereksport akkumuleret over en treårig periode. Prognosen er nedjusteret for ekstreme forventninger og for selektionsbias (fratrukket den vækst programmet ikke har indflydelse på). Estimatet for det samfundsøkonomiske afkast er 1:2,7 (1 kr. investeret giver 2,7 kr. tilbage til samfundet). Virksomhederne forventer, at mindst 57 % af deres kommende vækst skyldes deltagelse i Lån en Leder. Over halvdelen af virksomhederne vurderer, at programmets effekter topper indenfor de første 12 måneder efter deltagelse. Virksomhederne har i gennemsnit forbedret deres kompetenceniveau ved deltagelse i programmet med 23%. Forbedringerne skyldes i høj grad, at virksomhederne grundlæggende har opnået tre afgørende ting: 1) tilegnet sig nye perspektiver og viden, 2) styrket sit strategiske niveau, og 3) fokuserer fremadrettet på at forankre 1 og 2, som medfører varige effekter. Samlet set, er der meget høj tilfredshed med Lån en Leder på 91%. Af udfordringer kan det konkluderes, at den administrative belastning og rapporteringskrav bør mindskes væsentligt. Set med virksomhedernes øjne, er den eneste mærkbare udfordring og kritik af programmet nemlig de administrative krav. Dog er det blot 11% eller 13 virksomheder, der i undersøgelsen melder negativt tilbage herom. Hertil udtrykker deltagerne stor ros til projektteamet fra Væksthuset, for deres hjælp til den administrative byrde. Kravet om 3 udbud synes tillige for omstændig og spild af resurser hos mange. Mange er helt afklaret med hvad og hvem de vil samarbejde med. Samlet set vejer programmets høje udbytte og effekt kritikken af de administrative krav op. Virksomhederne har opnået et mærkbart kompetenceløft, som både gavner nu og her og som forankres internt med det til følge, at virksomhederne har høje forventninger til afkastet og effektskabelsen fremover. Væksthus Syddanmark 5

6 Infografik: overblik analyse og effektprognose Væksthus Syddanmark 6

7 Effektprognose

8 Effektprognose: Forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport Efter endt programforløb, er virksomhederne spurgt om at estimere deres forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksportandel de næste 3 år. Herefter bedes de angive, i hvilken grad mellem 0 og 100 %, de mener deres deltagelse og udbytte i programmet, kan tilskrives deres forventning til vækst. Den andel ligger i undersøgelsen på 57 % og kaldes merværdifaktoren, fordi det er den merværdi programmet bidrager med til virksomhedernes samlede vækst. Figuren viser virksomhedernes samlede forventede vækst før og efter nedjusteringerne. 43 % Af væksten tilskrives ikke Lån en Leder Antal virksomheder i Lån en Leder: 144 Antal virksomheder i undersøgelsen: 118 Antal virksomheder i effektberegningen efter outliers er fjernet: 98 Samlede vækstforventninger (akkumuleret 3 år) Omsætning: 795 mio. kr. Nye job: 288 Eksport*: 188 mio. kr. Trin 1: Registrering af virksomhedernes nøgletal fra seneste regnskab ved programstart og virksomhedernes angivelse af vækstforventning i procent i slutmålingen. Trin 2: Outliers på nøgletal og vækstforventninger fjernes (virksomheder med ekstreme nøgletal eller vækstforventninger tages væk). Trin 3: Effektprognosen beregnes for de tilbageværende virksomheders samlede vækstforventninger akkumuleret for de næste 3 år. Dvs. både den vækstandel, som Lån en Leder vurderes at bidrage med, og den vækstandel, som ikke har noget med Lån en Leder at gøre. 57 % Af væksten tilskrives Lån en Leder Samlede vækstforventninger (akkumuleret 3 år) efter nedjustering til merværdifaktoren Meromsætning: 446 mio. kr. Nye job: 168 Mereksport*: 100 mio. kr. Endelig effektprognose (akkumuleret 3 år) Meromsætning: 429 mio. kr. Nye job: 161 Mereksport*: 96 mio. kr. Trin 4: Effektprognosen nedjusteres til merværdifaktoren, dvs. der fratrækkes 43% fra vækstforventningerne således at beregningen kun viser den vækstandel, som virksomhederne vurderer Lån en Leder bidrager med. Trin 5: Effektprognosen nedjusteres yderligere til laveste niveau i den statistiske usikkerhed for at korrigere for et muligt lag af over-optimisme i virksomhedernes angivelse af vækstforventningerne, dvs. der fratrækkes 3,6% mere i beregningen. Herefter fremstår effektprognosen med den endelige beregning af den forventede samlede merværdi skabt af Lån en Leder. *Effekten i eksport er en del af omsætningen. Væksthus Syddanmark 8

9 Effektprognose: Forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport Ovennævnte økonomiske effektprognose er en beregning af den forventede fremtidig effekt ved at deltage i Lån en Leder. Den er baseret på virksomhedernes egne bedste bud på en forventet effekt, som sammenholdt med deres nøgletal viser den mervækst virksomhederne forventer at opnå akkumuleret for en treårig periode, udelukkende ved at deltage i programmet. Data er samlet fra virksomhedernes vækstforventninger, som de har angivet i slutmålingen (dvs. efter programafslutning), og vurderes på det tidspunkt at være så valide som muligt, når der er tale om en prognosticering af væksten. Vækstforventninger Mervækst for virksomheder i Lån en Leder akkumuleret for treårig periode Meromsætning Nye job Mereksport (del af omsætningen) Gennemsnitlig mervækst pr. deltager 3 mio. kr. 1,1 1,3 mio. kr. Samlet mervækst (approximeret til 144 deltagere 75 på eksport) 429 mio. kr mio. kr. Hvad giver 1 mio. kr. investeret i Lån en Leder? 7,2 mio. kr. 2,7 1,6 mio. kr. Virksomhederne omsætter i snit 18,8 mio. kr. ved starttidspunktet i programmet. Ved at tilføje virksomhedernes egne vækstforventninger og veje i forhold til deres omsætning i starttidspunktet, forventer de at være vokset til 21,8 mio. kr. efter tre år. Prognosen viser således en mervækst på 3 mio. kr. per virksomhed i omsætning eller i alt 429 mio. kr. for alle 144 virksomheder, der har deltaget. Ligeledes forventes Lån en Leder at bidrage til 161 nye jobs og 96 mio. kr. mere på handelsbalancen i øget eksport. Væksten er beregnet, så det udelukkende er en mervækst skabt ved deltagelse i programmet. Virksomhederne forventer derudover en vækst på over 350 mio. kr. (samlet set i alt 795 mio. kr.). Men det er en andel, som ikke kan tilskrives programmet (jf. figuren side 8). Samlet set er prognosen konservativt beregnet og korrigeret ned. Outliers er fjernet (deltagere med ekstreme nøgletal eller forventninger fjernes ved statistisk beregning). Dernæst er den procentandel virksomhederne selv vurderer de alligevel ville have vækstet fratrukket og tallene er til sidst trukket ned til det nederste spænd i det statistiske usikkerhedsniveau 1. Mervækst i eksport er kun baseret på de deltagere, som i forvejen har eksport ved programstart (52%). Mereksporten er derfor også konservativt vurderet, idet ca. halvdelen af dem, som ikke eksporterer i dag (og dermed ikke indgår i beregningen), forventer at opnå eksport inden for de næste 3 år. 1 Nærmere mellemregninger fremgår af appendiks 1, s Væksthus Syddanmark 9

10 Estimat af Lån en Leders samfundsøkonomiske værdiskabelse over en treårig periode Den beregnede merværdi i omsætning giver endvidere mulighed for at beregne et estimat på Lån en Leders samfundsøkonomiske værdiskabelse. Analysebureauet IRIS Group har (pva. Erhvervsstyrelsen) evalueret Væksthusene i april I rapporten har Iris beregnet den samlede merværdi Væksthusene har skabt i perioden På baggrund af metodikker, research og referencer til bl.a. Danmarks Statistik, er vi fra denne rapport i stand til at overføre disse og indregne i ovennævnte merværdi, og således give et estimat på Lån en Leders samfundsøkonomiske værdiskabelse over en treårig periode (jf. tabellen). Samfundsøkonomisk værdiskabelse akkumuleret for treårig periode Samfundsøkonomiske værdiskabelse (mio. kr.) Værditilvækst (36% af omsætning) 154,3 (36 % x 428,6 mio. kr.) Fortrængning (30%) -46,3 Nettoværditilvækst 108 Multiplikatoreffekt (50 %) 54 Samlet værdiskabelse 162 Beregningen viser en merværditilvækst svarende til 162 mio.kr. akkumuleret for en treårig periode. For at vurdere om dette afkast er fornuftigt sættes det i forhold til den oprindelige investering, nemlig Lån en Leders samlede finansiering på kr. Estimatet for det samfundsøkonomiske afkast af investeringen i Lån en Leder svarer altså til: 162 mio. kr. / 59,8 mio. kr. = 2,7. Konklusion: 1 krone investeret i Lån en Leder vil akkumuleret for en treårig periode potentielt skabe samfundsøkonomisk værdi svarende til 2,7 kroner. 2 For uddybende forklaring om de beregningsparametre der her benyttes med reference til IRIS Group henvises til appendiks 2, s. 39. Væksthus Syddanmark 10

11 Hvorfor effektberegne på forventninger? 6 argumenter hvorfor 1. Høj samfundsmæssig opmærksomhed på effekten af erhvervsudvikling fundet af offentlige kroner (skatteydere, politikere, presse, meningsdannere osv.) 2. Sund fornuft om investering giver afkast (driver for Væksthus Syddanmarks indsats) 3. Kontrakt med Erhvervsstyrelsen om forventning til min. 20%-point vækst i OMS og ANS 4. Enhver virksomhed har behov for promovering og fortælle de gode historier 5. Der bliver lavet (økonomiske) prognoser i samfundet hver dag (virksomheder lægger budgetter, finansielle verden/aktiemarkedet, politikere/ministerier laver prognoser i deres fokusområder osv.) 6. Væksthus Syddanmark har ingen mulighed for at effektberegne om 2-3 år på grund af at programmets aktiviteter skal ophøre Nærværende tilgang vurderes som det nærmeste en valideret sandhed om virksomhedernes kommende effekt skabt af Lån en Leder deltagelsen, men sandsynliggjort lige efter programafslutning Anbefaling og efterspørgsel: gennemfør effektberegning om 2-3 år Væksthus Syddanmark 11

12 Uddybning til effektprognosen Ét af de vigtigste formål med et strukturfondsprojekt er at medføre vækst. Både i virksomhederne og i samfundet. I analysen er der således målt på vækstforventningerne på de hårde effektmål 3 : omsætning, beskæftigelse og eksport. Dog har Væksthus Syddanmark som operatør en udfordring i at måle den sande effekt, mens programmet er i gang. Hvordan kommer man nærmest sandheden og et realistisk bud på en effekt, når programmet er i gang? Det nytter ikke at kigge på virksomhedernes aktuelle regnskabstal, da effekten af et program vil tage tid (år) at slå igennem. Væksthus Syddanmarks bud er derfor at spørge virksomhederne selv og som samtidig kender præmisserne for programmet de har involveret sig i. Metoden er selvfølgelig behæftet med statistisk usikkerhed (i forhold til stikprøvens størrelse), da den er baseret på svar i et spørgeskema og ikke registerbaseret nøgletal fra fx Danmarks Statistik. Det er deltagernes egne, men bedste bud på en forventet effekt inden for 3 år. Som programbetingelserne ser ud, har Væksthus Syddanmark - som operatør omvendt ingen mulighed for at effektberegne om 2-3 år, i det programmets aktiviteter skal ophøre Derfor vurderes denne tilgang at være det nærmeste, man i dag kan komme en valideret sandhed om effekten lige efter deltagerne har afsluttet deres programforløb og med den bias og usikkerhed det er forbundet med. Virksomhederne spørges først helt overordnet hvor meget de vurderer deres virksomhed vil skabe af vækst inden for de kommende 3 år dvs. uden at skele til betydningen af deres programdeltagelse. Dernæst spørges til, hvor meget den angivne vækst vurderes at kunne tilskrives programmet. Herved kan man fastsætte en merværdifaktor, som netop er den andel programmet vurderes at have som indflydelse på virksomhedernes generelle vækst. Den relativerer med andre ord deltagerens vurdering om generel vækst og sætter det i forhold til den effekt, de vurderer programmet vil give. Dette kaldes også selektionsbias (dvs. andelen af den samlede vækst, som kan tilskrives deltagelsen i et program). 3 Modsat er der de bløde effektmål som udvikling af nye kompetencer/viden, indføring af nye samarbejder/organisationsformer eller produkter/processer, at blive mere omstillingsparate osv. Disse måles også, jf. side 19. Væksthus Syddanmark 12

13 Analyseresultater

14 Vækst skabes ved programdeltagelse Virksomhederne tilskriver over halvdelen af deres vækst de kommende år deltagelsen i Lån en Leder. Virksomhederne i Lån en Leder forventer i forskellig udstrækning at opnå vækst inden for en periode på 3 år på et eller flere nøgletal (antal ansatte, omsætning, eksportandel). Det er en vækst, som de selv angiver skabes ved deres deltagelse i programmet. Diagrammet viser den andel, som programmet vurderes at bidrage med til virksomhedernes vækst. En indeks-omregning af skalaens gennemsnit viser, at programmets andel mellem 0 og er på 71 i nulpunktsmålingen og på 59 i slutmålingen. Dvs. efter programmet er slut, har virksomhederne stadig en høj forventning om, at programmet vil medvirke til deres fremtidige vækst, selvom den er faldet 12 indekspoint. Det svarer til et fald på 16%. Andelen kaldes for en merværdifaktor 5 og er den rensede andel, programmet kan tilskrives virksomhedernes vækst inden for 3 år (kaldes ofte også selektionsbias). Indregnes analysens statistiske usikkerhed, svinger merværdifaktoren fra 57 til 61. I selve effektanalysen bruges det nederste niveau på 57 i beregningerne. 1. Slet ikke 2. I lav grad 3. I nogen grad 4. I høj grad 5. I meget høj grad MERVÆRDIFAKTOR I hvilken grad forventer du, at virksomhedens deltagelse i Lån en Leder, samlet set, vil kunne tilskrives virksomhedens kommende vækst? 0% 3% 2% 8% 8% 15% 29% 35% Udvikling af merværdifaktor (gennemsnit af ovenstående resultat indekseret 0-100) Nulpunktsmåling (n = 128) Slutmåling (n = 118) 47% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nulpunktsmåling (n = 128) 71 Slutmåling (n = 118) Andelen 0 betyder, at programmet ingen andel har i virksomhedernes vækst (de vokser alligevel uden programmets bidrag). Andelen 100 betyder, at programmet har fuld andel i virksomhedernes vækst (de vokser kun ved programmets bidrag). 5 Se uddybende forklaring om merværdifaktoren i appendiks 1, s = Slet ikke 100 = I meget høj grad Væksthus Syddanmark 14

15 Vækstforventningerne er gode Selv efter nedjustering til den vækstandel virksomhederne vil tilskrive programmet, er forventningerne positive. Virksomhederne har angivet deres forventninger til vækst samlet set for de næste 3 år. De fleste virksomheder angiver positive forventninger 6, som i gennemsnit er: VÆKSTFORVENTNINGER Som markedssituationen og udviklingen er i dag i jeres virksomhed, hvilken vækst forventer du så i alt i virksomheden inden for de næste tre år på følgende områder (i pct.)? Omsætning: 34% Antal ansatte: 27% Eksportandel: 21% Vækstforventningerne er efterfølgende i analysen renset og korrigeret ned for den andel man vurderer kan tilskrives programmet. Dvs. den andel, som ikke kan tilskrives programmet (selektionsbias), renses væk. Som nævnt ovenfor, kaldes korrektionen for merværdifaktoren og er den rene vækstandel skabt af programmet 6. Helt konkret ganges vækstforventningerne med merværdifaktoren på 0,57 (57/100). Det giver en mindre, men mere valid registrering af vækstforventningerne i programmet. Omsætning Antal ansatte Eksportandel 12% 15% 19% 21% 27% 34% Vækstforventning før korrektion af merværdifaktor Vækstforventning efter korrektion af merværdifaktor Følgende resultater er den reelle vækst, som virksomhederne forventer vil blive skabt på baggrund af deltagelsen i Lån en Leder: (Slutmåling, n = 118) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Note: Vækstforventningerne er her vist som svar i slutmålingen, hvor virksomhederne har en klar vurdering af programmets effekt på sigt. Omsætning: 19% Antal ansatte: 15% Eksportandel: 12% 6 Udover korrektion for selektionsbias renses data også for outliers på vækstforventningerne (deltagere med ekstreme forventninger fjernet) og der nedjusteres for statistisk usikkerhed. Se mere i appendiks 1, s Væksthus Syddanmark 15

16 Vækstforventningerne er generelt faldet i programperioden Faldet skyldes snarere et fald i generelle vækstforventninger, end i et lavere forventet udbytte ved programdeltagelse efter afslutning. Hovedparten af virksomhederne, er startet i Lån en Leder ultimo 2012 og ellers i I startfasen svarer deltagerne på nulpunktsmålingen. Heri angiver de generelt højere vækstforventninger end i slutmålingen, som for størstedelens vegne er udfyldt i andet halvår 2014 og primo I den mellemliggende periode, er virksomhedernes vækstforventninger generelt faldet. Spørgsmålet er her: skyldes det et lavere forventet udbytte af programdeltagelsen? Ellers skyldes det generelt en lavere forventning om vækst i markedet? Diagrammet viser vækstforventningerne før og efter programmet 7 og tabellen under viser reduktionen i procent. Omsætning Antal ansatte VÆKSTFORVENTNINGER Som markedssituationen og udviklingen er i dag i jeres virksomhed, hvilken vækst forventer du så i alt i virksomheden inden for de næste tre år på følgende områder (i pct.)? 28% 27% 34% 61% På merværdifaktoren har virksomhederne kun angivet et fald på 16% (fra faktor 71 til 59, jf. s. 14). Så reduktionen skal nærmer findes i et generelt fald i virksomhedernes forventning til vækst i markedet, end i et lavere forventet programudbytte. Eksportandel 21% 32% Nulpunktsmåling (n = 128) Slutmåling (n = 118) Dette viser eksterne målinger også fra fx PwC s ejerlederanalyse med SMV er fra oktober 2014, hvor den gennemsnitlige forventning til omsætningsstigning de næste 3 år falder fra 57% i oktober 2013 til 32% året efter 8. Det er et fald på 44%. Samme konklusion findes i Region Syddanmarks Vækstbarometer fra januar 2015, hvor regionens SMV er efter halvandet år med spirende optimisme, forventer et dyk i væksten 9. 7 Vækstforventningerne er her kun korrigeret for outliers (deltagere med ekstreme forventninger fjernet), men ikke for selektionsbias. Se mere i appendiks 1, s om outliers. 8 PwC Business Development (oktober 2014), Årets Ejerleder. Analyse af de interviewede virksomheder til kåringen af Årets Ejerleder Region Syddanmark, Vækstbarometer, januar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Vækstmål Reduktion fra nulpunkts- til slutmåling Omsætning 44% Antal ansatte 2% Eksportandel 35% Væksthus Syddanmark 16

17 Projektets effekt topper indenfor de første 3 år Halvdelen af virksomhederne vurderer, at programmets effekter topper allerede indenfor det første år (51%), mens over 1/3 mener mellem 1-3 år efter deltagelse (36%). Hvornår vurderer du, at jeres virksomhed vil opnå størst effekt af projektet? Det kan omvendt konkluderes, at det giver meget lidt mening at tale om realiserede effekter indenfor programperioden. Både bløde effekter, som kompetencer og viden, men også hårde effekter, som økonomiske nøgletal, tager tid at tilegne sig og opnå i virksomhederne. Inden for projektperioden Inden for de første 12 måneder efter projektafslutning 8% 51% Dette er desuden også en årsag til at beregne virksomhedernes forventede vækst indenfor en treårig periode. Inden for 1 3 år efter projektafslutning 36% Mere end 3 år efter projektafslutning 1% Ved ikke 5% (Slutmåling, n = 118) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Væksthus Syddanmark 17

18 Virksomhedernes kompetencer på det område de har fokuseret på i programmet, er mærkbart forbedret Programmet har i høj grad indfriet virksomhedernes efterspørgsel og behov for kompetenceudvikling. Virksomhedernes egen vurdering af deres kompetenceniveau på det fokusområde programmet har drejet sig om for den enkelte, har i markant grad forbedret sig i løbet af programmet. Alle deltagerne angiver nemlig, at de til en vis grad har forbedret sine kompetencer og 85% angiver, at det er i høj eller endda afgørende grad. I gennemsnit er det et løft på 23%. Før programmet lå virksomhederne på et gennemsnit på 57 (mellem 0-100). Det er steget til 75 efter afslutningen. Meget få virksomheder (1%) vurderer omvendt kun at have opnået en meget lav grad af forandring. Det kan være et udtryk for, at det område de har fokuseret på, kræver længere tid at udvikle (jf. resultatet hvornår effekten topper, s. 17). 1. Dårlige / ingen ændring Gode / afgørende grad forbedret KOMPETENCENIVEAU Hvordan vurderer du virksomhedens kompetencer i dag på det område Lån en Leder vil handle om / har handlet om? 0% 0% 0% 1% 7% 6% 11% 12% 14% 15% 22% Nulpunktsmåling (n = 128) Slutmåling (n = 118) 33% 40% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Udvikling af kompetenceniveau (gennemsnit af ovenstående resultat indekseret 0-100) Nulpunktsmåling (n = 128) 57 Slutmåling (n = 118) = Dårlige / ingenændring 100 = Gode / afgørende grad forbedret Væksthus Syddanmark 18

19 Det operationelle og strategiske udbytte hos virksomhederne er højt Virksomhederne havde inden programmet en klar forventning om et stort udbytte til forbedring af deres operationelle og strategiske kompetencer på deres forretningsområde. Efter programmet, giver virksomhederne udtryk for, at dette er blevet indfriet hos mindst 7 ud af 10. Det er essentielt i et strukturfondsprojekt, at virksomhederne grundlæggende opnår tre ting: 1. Nye perspektiver eller viden 2. Styrket sit strategiske niveau 3. Forankring af 1 og 2 i form af varige effekter på virksomhedens udvikling og vækstmuligheder Det er en sammenhængende værdikæde med følgende kausalitet: UDBYTTE Hvad har virksomhedens udbytte været på følgende områder? (Andel i pct., som svarer i høj eller meget høj grad) Bidraget med nye perspektiver, viden eller tiltag 81% Bidraget med strategisk udvikling Opnår virksomheden ny og brugbar viden/kompetencer som øger og fremmer deres forretningsmuligheder? 58% Styrker det virksomhedens strategiske udvikling? Lykkedes med at sprede og forankre værdifulde kompetencer Medfører det permanente og varige effekter, som kan omdannes til vækst? 69% Slutmåling, n = 118 Væksthus Syddanmark 19

20 Konkrete metoder til at forankre den nye viden kombineret med at fortsætte samarbejdet med den private konsulent. Det er afgørende, at den nye viden og kompetenceudvikling ikke forsvinder inden for kort sigt efter programdeltagelse. Ét er at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, et andet er at forankre det der er tilegnet og lade det virke på lang sigt. Hvordan forventer I at vedligeholde/forankre den viden eller de kompetencer I har opnået i projektet? (Åbne svar kodet i lukkede svarkategorier) Alle deltagerne angiver konkrete bud på hvordan de allerede har eller vil forankre denne nye viden og kompetenceudvikling i deres virksomhed. Mere end 4 ud af 10 angiver, at de helt konkret har redesignet arbejdsgange og 1/3 at de videndeler internt. Desuden angiver 7 ud af 10 virksomheder at ville ansætte eller fortsætte samarbejdet med den private konsulent deltagerne har haft forløb med, efter selve Lån en Leder-programmet er ophørt. Det sikrer og gavner yderligere forankringen i virksomhederne. Konkret redesign af arbejdsgange Vidensopbygning og deling internt Fortsat/ny anvendelse af ekstern rådgivning Igangsat kvalitative projekter Organisationsændring efter deltagelse Arbejde med certificeringer/standardisering Anvendelse af teoretiske principper (fx Lean/Six sigma) Ledelsesmæssige tiltag 3% 3% 2% 8% 12% 23% 31% 42% Der er altså opbygget mange gode samarbejder og relationer under forløbet, hvilket har efterladt virksomhederne med en erkendelse af, at det kan betale sig at benytte sig af ekstern privat rådgivning også selvom det koster penge. Det er samtidig en meget positiv og utilsigtet sideeffekt i programmet. (Slutmåling, n = 118) Andet Har I eller overvejer I at ansætte den tilknyttede private konsulent fra Lån en Leder? Alternativt at fortsætte samarbejdet, men uden fastansættelse? Ja, vi har ansat/overvejer at ansætte 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 14% Ja, vi fortsætter/overvejer at fortsætte samarbejdet uden fastansættelse 56% Nej 30% (Slutmåling, n = 118) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Væksthus Syddanmark 20

21 Halvdelen forventer øget internationalisering Lån en Leder er ikke et egentligt internationaliseringsprogram. Ikke desto mindre angiver over halvdelen, at de forventer en udvidelse af eksisterende eksportmarkeder, eller endda at gå på nye markeder, som konsekvens af netop den kompetenceudvikling virksomheden har været igennem i Lån en Leder. Hvilke eksportmarkeder forventer I, i den nærmeste fremtid at gå på eller udbygge? (Åbne svar kodet i lukkede svarkategorier) Tyskland 24% Nærmarkederne med Tyskland, EU og Skandinavien topper virksomhedernes forventningerne om hvor de vil starte eller udbygge deres eksporteventyr. Øvrige EU Nordiske lande 18% 22% Udenfor EU 12% Udbygge eksisterende eksportmarkeder Andet 3% 5% (Slutmåling, n = 118) Ingen/Ved ikke 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Væksthus Syddanmark 21

22 Hvordan forventer virksomhederne generelt set værdi eller effekt af Lån en Leder? Den samlede værdi af Lån en Leder og den vækst det forventes at medføre, angiver over 1/3 af virksomhederne primært vil ske med afsæt i forbedrede kompetencer og endnu 1/3 som opkvalificering af nuværende medarbejdere. Derudover er forbedret kommunikation og produktionseffektivisering en effekt af programmet. Eneste negative kommentarer om programmet, er den administrative byrde, virksomhederne føler de har været pålagt. Denne andel udgør 11% (se udvalgte kommentarer side 35). Blot 3% angiver, at de ikke ved om/hvordan Lån en Leder vil give værdi. Forbedring af videnskompetence/strategi Opkvalificering af medarbejdere/organisation Forbedret kommunikation og arbejdsprocesser Forbedret produktionseffektivitet Forventet forøgelse af omsætning Muliggjort geografisk ekspansion (Slutmåling, n = 118) Hvordan vil Lån en Leder samlet set give eller forventes at give værdi for jeres virksomhed? Øvrige kommentarer. (Åbne svar kodet i lukkede svarkategorier) Generel positiv værdi for virksomheden Administrativt tungt, meget bureaukrati Adgang til ledelsesmæssige ressourcer/værktøjer Andet Ved ikke 3% 3% 4% 13% 13% 12% 11% 15% 21% 31% 37% 0% 10% 20% 30% 40% Væksthus Syddanmark 22

23 Grundlæggende høj tilfredshed med programmet Virksomhederne vurderer samlet set Lån en Leder meget tilfredsstillende. 91% angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med programmet. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende områder i Lån en Leder? Afklaringen og vejledningen fra projektkonsulenten fra Væksthuset ligger ligeså højt, i det 86% er tilfredse eller meget tilfredse hermed. 32% 30% 47% Valget og kvaliteten af deb lånte leder eller specialist virksomhederne har modtaget kompetenceudvikling fra, er også meget tilfredsstillende med 92%. 40% 49% 45% Match-making processen som lå forud for selve programforløbet, er virksomhederne også godt tilfredse med (79%). Processen gik blandt andet ud på at identificere og vurdere hvilket tilbud eller udbyder, der kunne løfte den stillede opgave bedst muligt. Selve ansøgningsproceduren har opnået den laveste tilfredsstillelse med en andel på 72%. Det skyldes sandsynligvis den administrative proces ved ansøgnings- og tilsagnsprocessen, hvor nogle (8 personer) endda erklærer sig egentligt utilfredse. Blandt andet denne direktør: 39% 21% 16% 5% 7% Ansøgningsproceduren* 2% 3% 1% 1% Match-making processen (finde den rette leder/specialist)* 39% 53% Den "lånte" leder/specialists kompetencer/viden 38% Hele forløbet har indtil videre kørt upåklageligt. Dog er den administrative rapportering en byrde som betyder en overvejelse omkring deltagelse i projektet. Formålet med projektet er at skabe vækst i mindre virksomheder, hvor administrative ressourcer i forvejen er en knap kapacitet. I den henseende er de nuværende krav til virksomhederne langt fra optimale. Direktør, Oplevelseserhverv Nr. Broby, etableret: 2009, 19 ansatte 49% 11% Kvaliteten af samarbejdet med den "lånte" leder/specialist * Kun nulpunktsmåling, resterende er slutmåling 49% 11% Den udarbejdede strategi/handlingsplan fra den "lånte" leder/specialist 33% 53% 11% 7% 1% 2% 1% Hjælp og vejledning fra projektkonsulenten fra Væksthuset 1% Samlet tilfredshed med projektet Væksthus Syddanmark 23

24 Høj Net Promoter Score af Lån en Leder Villighed til at anbefale programmet, er høj. Net promoter score (NPS) 10 er en internationalt anerkendt målestok for at værdisætte anbefalingsvillighed af brands eller virksomheder. En anbefaling er det samme som at sige god for nogen eller noget, og der står meget på spil for den, som giver anbefalingen, da man kan miste tillid og troværdighed hos modtageren, hvis anbefalingen ikke lever op til forventningerne hos modtageren. I nulpunktsmålingen ligger anbefalingsvilligheden højt med en NPS-score på 40 (51%-11%). Anbefalingsvilligheden falder lidt efter programmet er gennemført og slutter med en NPS-score på 28 (47%-19%). Selvom scoren falder, understreger det stadig, at virksomhederne samlet set har opnået et output, som de vil stå på mål for overfor andre. Andelen af promoters (dem med meget høj anbefalingsvillighed) er helt oppe på 47% efter programmet. En NPS-score kan variere mellem -100 og : Promoters (høj anbefalingsvillighed) 7-8: Passives (nogen anbefalingsvillighed) 0-6: Detractors (lav/ingen anbefalingsvillighed) ANBEFALINGSVILLIGHED (NPS) Med dit nuværende kendskab til Power Push, hvor sandsynligt er det så, at du vil anbefale andre virksomhedsejere eller personer i dit professionelle netværk at deltage i et lignende projekt? (Score fra 0-10) 11% 19% 33% 38% 47% Udvikling af NPS-score (andel der svarer 9-10 fratrukket andel der svarer 0-6) 51% Nulpunktsmåling (n = 128) Slutmåling (n = 118) 0% 20% 40% 60% 80% Til sammenligning ligger et superbrand som Apple typisk med en NPS-score på Nulpunktsmåling (n = 128) 40 Slutmåling (n = 118) Net Promotor Score (NPS) opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors) = Negativ anbefaling 100 = Positiv anbefaling Væksthus Syddanmark 24

25 Resultatmål/succeskriterier Aftalegrundlag med Erhvervsstyrelsen og Syddansk Vækstforum En række resultatmål og succeskriterier er inden opstart af programmet formuleret fra Erhvervsstyrelsen og Syddansk Vækstforum. Disse er konkrete mål med fokus på udvikling af virksomheden generelt både hvad angår medarbejdere, nye produkter/ydelser og samarbejdsformer. Stort alle deltagerne angiver, at Lån en Leder har medvirket til styrkelse af et eller flere af disse objektive resultatmål stillet på forhånd af opdragsgiverne. Har eller forventer at udvikle/arbejde med nye produkter, processer eller serviceydelser? Har eller forventer at indføre nye måder at arbejde/kommunikere på eksternt? Kan kompetenceudvikle medarbejdere til nuværende arbejdsopgaver eller jobfunktion? Vil have fokus eller interesse i generelt at opnå eksport/mere eksport? Kan kompetenceudvikle medarbejdere til at varetage nye arbejdsopgaver eller jobfunktioner? Har eller forventer at indføre nye måder at arbejde/kommunikere på internt? Har forløbet i Lån en Leder medvirket til, at I 66% 59% 57% 53% 50% 47% Kan forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere? 45% Vil arbejde med at introducere eller udvide med nye produkter eller serviceydelser til eksport? Kan forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere? 39% 36% Overvejer eller forventer at styrke anvendelsen af ny teknologi? 34% Har eller forventer at udvikle/arbejde med nye organisationsformer? 24% Har eller vil afsøge muligheder for at investere i forskning og udvikling? 22% Ingen af de ovennævnte 3% (Slutmåling, n = 118) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Væksthus Syddanmark 25

26 Samlet effektkæde og mervækst De samlede resultater i programanalysen af Lån en Leder viser en sammenhæng mellem de forskellige effektniveauer, som tilsammen efterlader en viden om at programmet med meget stor sandsynlighed vil have en dokumenteret mervækst for virksomhederne i fremtiden. Alle deltagerne angiver, at de har forbedret deres kompetencer og heraf angiver 85%, at det er i høj eller afgørende grad som konsekvens af programmet. I gennemsnit er der opnået et kompetenceløft på 23% fra før virksomhederne indledte sig i programmet til de afsluttede. Næste effektniveau er at kompetenceudviklingen også forankres internt for ikke at miste den nye viden. Det giver alle konkrete bud på hvordan de vil gøre. Fjerde niveau i effektkæden er, at udviklingen og forankringen af kompetencer med stor rimelighed medfører økonomisk effekt, som netop tilskrives programmet ved en merværdifaktor på 57%. Slutteligt medfører det i sidste niveau den beregnede og nedjusterede effekt og mervækst i virksomhedernes nøgletal. Effektkæden herunder viser således flowet mellem de fem niveauer. Tilsammen kan det konkluderes, at programmet har haft en stor effekt, som ikke ville være indtruffet hos virksomhederne, havde det ikke været for programdeltagelsen. Noget vækst vil skyldes selektionsbias (vækst, som ikke har med programdeltagelsen at gøre), og noget vækst vil kunne tilskrives programdeltagelse. Opnået forbedrede kompetencer: 85 % Gennemsnitlig kompetenceløft i alt: 23 % Forankring af kompetencer: 100 % Merværdifaktor: 57 % Mervækst gns.: (alle virksomheder) Omsætning: 19 % Antal ansatte: 15 % Eksportandel: 12 % Væksthus Syddanmark 26

27 Hvorfor forventes vækst af Lån en Leder? Deltager feedback Projektet har fuldt ud levet op til forventningerne. Konsulenterne har kunnet bidrage på de ønskede faglige områder, og samarbejdet har fungeret rigtig fint. Vi er blevet meget mere afklarede med, hvordan vores distributører ser os, og hvilke udfordringer der er i samarbejdet, hvilket er helt afgørende for, at vi kan øge salget sammen fremover. Vi er blevet skarpere på vores processer i forhold til at give produkterne mere værdi i salgsøjemed, samt styrkelse af egne strategiske processer. Vi har med projektet opnået et bedre fokus på salgsprocessen. Det har været en her og nu-gevinst at få hjælp til at synliggøre vækst og indtjeningsområder og slukke andre ikke værdiskabende områder. Vi vil kunne opnå en positiv bundlinje igen efter flere "hårde" år under krisen og få virksomheden til at udvikle sig igen. De nye arbejdsprocesser frigør ressourcer, som kan bruges til at skabe udvikling, vækst og overskud til at åbne nye markeder. Opnået ny vinkel at betragte vores virksomhed i - værdikædetænkningen er blevet en forankret del af vores tankegang og kommunikation internt og eksternt. Dette har styrket vores kommunikation i forholdet til vores kunder. Det har bidraget positivt i forbindelse med at fastholde eller øge fokus på en for os meget vigtig opgave - øge udnyttelsesgraden af vort produktionsapparat og øge omsætningen af vore produkter. Det har bidraget med vigtig indsigt i og forståelse for hvordan salgsprocessen kan optimeres. Fremadrettet giver flere tilfredse kunder en bedre bundlinje. Forbedret effektivitet, og via strategien, en rød tråd i alt hvad vi laver. Vi har set de fordele, der er i at arbejde strategisk, det har vi ikke været gode nok til tidligere. Projektet er blevet et godt redskab i hverdagen og er værdiskabende. Desuden er det et krav fra flere af vores kunder at vi er certificerede, samtidig åbner det op for nye kundeemner, som vi tidligere ikke har kunne levere til. Det vigtigste vi har opnået, er en total revurdering/formulering af vores forretningsplaner og præsentationer for nye investorer, samt teknisk gennemgang/vurdering af vores teknologier.vi har ligeledes revurderet vores mulighed for udbygning af vores medarbejderstab. Væksthus Syddanmark 27

28 Kommunikation og Marketing

29 Kendskab til Lån en Leder Godt ry og rygte er vigtigst for udbredelsen af Lån en Leder Netværk eller samarbejdspartner har været den primære kilde til at opnå kendskab om programmet. Det understreger vigtigheden af positiv word of mouth og at have en høj anbefalingsgrad (NPS-score). Dertil kommer at stakeholder management i høj grad er næsten ligeså vigtigt for udbredelsen af programkendskabet. Således spiller opmærksomhed via de Lokale Erhvervskontorer samt de private rådgiveres proaktivitet, en væsentlig rolle for kendskabet. Væksthusets egen indsalg via direct marketing aktiviteter ligger som den fjerde mest hyppige årsag til programkendskabet. Hvordan fik du/i første gang kendskab til eller hørte om Lån en Leder fra Væksthus Syddanmark? Hørte om det fra netværk, samarbejdspartner/bekendt Blev opmærksom gennem lokalt erhvervskontor Jeg/vi blev kontaktet direkte af privat konsulent eller rådgiver Jeg/vi blev kontaktet direkte af Væksthus Syddanmark Fik kendskab gennem Væksthus Syddanmarks nyhedsbrev Så det på Væksthus Syddanmarks hjemmeside Jeg/vi deltog ved Kick-off møde i foråret 2012 hos Væksthus Syddanmark Fik kendskab ved omtale i medier Blev opmærksom gennem klynger (Welfare Tech, Lean Energy, Design2Innovate, Offshorecenter Danmark, Fik kendskab ved reklame/markedsføringsmateriale/brochure Ved ikke/husker ikke 0% 0% 2% 2% 2% 4% 7% 16% 16% 16% 30% Andet 4% (Nulpunktsmåling, n = 128) 0% 10% 20% 30% 40% Væksthus Syddanmark 29

30 Kendskab til reklamemateriale fra Lån en Leder Højt reklamekendskab Den hjulpne kendskabsgrad (aided ad-awareness) til Lån en Leders kampagnematerialer er relativ høj. 4 ud af 10 angiver at kunne huske at have set reklamemateriale om programmet. Kan du huske at have set reklamemateriale om Lån en Leder fra Væksthus Syddanmark? 9% 39% Ja Nej 52% Ved ikke / kan ikke huske (Nulpunktsmåling, n = 128) Væksthus Syddanmark 30

31 Deltaget i Væksthus-programmer før? Mange førstegangs-deltagere Knap 3 ud af 10 har tidligere deltaget i et offentligt støttet udviklingsprogram. Af dem, har knap to tredjedel været i et forløb fra Væksthus Syddanmark. Har jeres virksomhed tidligere fået støtte fra eller deltaget i offentligt støttede udviklingsprojekter? De fleste deltagere (73%) i Lån en Leder er med andre ord førstegangsdeltagere i et offentligt støttet udviklingsprogram. 27% Ja Nej 73% (Nulpunktsmåling, n = 128) Har det været programmer fra Væksthus Syddanmark eller anden offentligt støttet projekt? 38% 63% Projekt hos Væksthus Syddanmark Andet offentligt støttet projekt (Nulpunktsmåling, n = 35) Væksthus Syddanmark 31

32 Øvrig deltager feedback

33 Deltager feedback om ansøgningsprocessen inden forløbet Der er vildt meget papirarbejde. Bekymret for om det overskygger selve opgaven. Vi deltager både i power push og Lån en Leder - så alt skal endda ganges med 2. Det er ikke godt! Ejer, Kolding, 2 ansatte Meget bureaukratisk, mange skemaer osv. Direktør, Odense, 25 ansatte Selve processen ifm. opstart virker ret tung, men omvendt har vi fået en rigtig god støtte. Adm. direktør, Fredericia, 28 ansatte I opstarten virker projektet meget tungt at arbejde med - i disse edb tider kunne det godt gøres lettere Direktør, Aabenraa, 50 ansatte Hele det bureaukratiske forløb ville have udelukket os, hvis ikke vi havde fået løbende kvalificeret hjælp fra Væksthus Syddanmark. Direktør, Svendborg, 1 ansatte Opstartsprocessen er lidt tung. Flere dokumenter skal udfyldes og de spørger delvist om det samme. Forventer stort udbytte når godkendelse foreligger og vi kan komme i gang med rådgiver. Bestyrelsesformand, Svendborg, 23 ansatte Væksthus Syddanmark 33

34 Deltager feedback om udbudsprocessen inden forløbet Alt har fungeret upåklageligt, på nær processen omkring at sætte opgaven på udbudsbørsen. Jeg er ca. blevet kontaktet af 20 konsulenter, som har ønsket samtale eller møde, derudover er der blevet fremsendt omkring 10 tilbud uden at jeg overhovedet har været i kontakt med konsulenten. Der bliver spildt alt for mange ressourcer på denne måde og vi havde simpelthen ikke mulighed for at svare og drøfte projektet med alle. Derfor syntes jeg man skal ændre denne del af processen således virksomheden finder 3-5 konsulenter selv og derfra får tilbud og opgavebeskrivelser, som så skal godkendes af Væksthus Syddanmark, således man ikke spilder for mange ressourcer. Medejer, Esbjerg, 16 ansatte Det er et stort problem, at opgaven skal lægges på rådgiverbørsen uanset om deltageren har en ønsket samarbejdspartner eller ej. Det forøger transaktionsomkostningerne voldsomt og eget tidsforbrug. Jeg fik en del opkald fra rådgivere, som spurgte, om der var fundet en på forhånd. Det tænker jeg på sigt vil ødelægge rådgivernes interesse - i hvert fald de bedste af dem. Selve administrationen og Udvikling Fyns / Væksthusets service og svartid i processen er fint - hurtigt, konkret og brugbart. Adm. Direktør, Hesselager, 1 ansat Hvis jeg allerede har valgt en rådgiver, fordi denne har et specifikt kendskab til min branche, er det pjat, at man ikke på rådgiverbørsen kan notere, at man allerede har et egnet emne - at så mange rådgivere skal spilde deres og Væksthusets tid med at skrive ansøgninger og afslag på disse. Ejer, Assens, 10 ansatte Væksthus Syddanmark 34

35 Deltager feedback om administrationen under forløbet Erhvervet ny indsigt og nye kompetencer i forhold til processer, arbejdsgange og muligheder. Jeg vil dog også benytte lejligheden til at nævne, at dokumentationsdelen og den "analoge" form, har krævet mere tid en forventet. Tid som i stedet med fordel kunne have være anvendt i samarbejde med den lånte leder. Medstifter, Odense, 1 ansat Bortset fra det relativt høje bureaukrati (skema på skema...) har det været yderst givtigt at deltage. Vi har fået fin assistance med dette bureaukrati fra Væksthuset - så det har kompenseret meget for bøvlet. Virksomheden har haft stor gavn af at deltage - hvilket de foregående svar forhåbentlig tilkendegiver!!! Ingeniør, Middelfart, 4 ansatte Projektet er rigtigt godt. Væksthuset har bistået med stor hjælp, men som iværksætter bruger vi alligevel ret meget tid på administration af projektet, timesedler, etc. ligesom det at få en ansat ind, har krævet mange ressourcer for ejerleder. En anden ting er likviditet som iværksætter. At der er kommet til at gå 6 måneder inden udbetalingen fra væksthuset/eu - det er hårdt udenfor sæsonen (dec. - mar.). Rigtig godt projekt, men desværre alt for omfattende med indberetninger af timeregistrering, lønsedler m.m. Jeg har minimum brugt ligeså mange timer på indberetning, som jeg har fået tilskud til. Og den tid kunne jeg have brugt betydeligt bedre i en udviklingsproces. CEO, Odense, 5 ansatte Direktør, Gelsted, 21 ansatte Væksthus Syddanmark 35

36 3. Appendiks, baggrund og undersøgelsesfakta

37 Appendiks 1 Prognose: Beregning af programmets forventede effekter Til at beregne ovennævnte forventede effekt, er der benyttet en række mellemregninger og antagelser. Data er renset og korrigeret for den vækstandel virksomhederne vurderer alligevel ville være kommet (uden programdeltagelse) og for outliers på to parametre: nøgletal og vækstforventninger. Herved opnås så rene og valide data som muligt til at beregne vejede vækstgennemsnit ud fra. Den andel virksomhederne så tilskriver programmet for deres kommende vækst, kaldes merværdifaktoren. (som egentlig er det omvendte af selektionsbias: en vækstandel man fratrækker, da den ikke har noget med programmet at gøre). Andelen er på 59 (ud af 100) og fremgår af grafikken side 14. Det er deltagernes individuelle merværdifaktor, som benyttes i effektanalysen og regnes på deltagernes individuelle nøgletal. Sideløbende beregnes grænseværdier for outliers, som skal fjernes. Outliers er deltagere med enten en ekstraordinær høj omsætning eller deltagere, der angiver en ekstraordinær høj vækstforventning, som deraf udelades i beregningerne. Formålet er helt simpelt, at sikre, at resultaterne ikke hviler på og forvrænges af nogle få, ekstreme observationer. Herved kan der slutteligt beregnes vejede vækstgennemsnit, som i alt giver den præsenterede effekt på side Følgende grænseværdier er fastsat i outlier-udregningen: Outliers: grænseværdier Deltagere fjernes hvis værdien overstiges Omsætning Antal ansatte Eksportandel Over 113 mio. kr. Vækstforventning omsætning Vækstforventning antal ansatte Vækstforventning eksportandel Over 64 99% Over 155% Over 185% Over 120% Det efterlader et antal godkendte virksomheder inden for grænseværdierne til beregning af effektanalysen. Disse tegner sig for følgende gennemsnitlige nøgletal, hvorved merværdierne total set, kan beregnes: Godkendte deltagere i effektanalysen Gennemsnitlig omsætning Gennemsnitlig antal ansatte Gennemsnitlig Eksport* (del af omsætningen) Gennemsnitlig nøgletal i starttidspunkt 18,7 mio. kr. 12,1 6,5 mio. kr. Antal virksomheder i beregningen 98 (20 frasorteret) 102 (16 frasorteret) 53 (65 frasorteret) * Eksporttal er kun baseret på deltagere, som i forvejen havde eksport ved programstart (52%), hvoraf der oveni fjernes outliers. Væksthus Syddanmark 37

38 Appendiks 1 Prognose: Beregning af programmets forventede effekter Hvis prognosen opgøres inklusiv den statistiske usikkerhed, så vil effekterne med 95% sikkerhed ligge inden for følgende intervaller (95% konfidensinterval). Vækstforventninger Mervækst for virksomheder i Lån en Leder akkumuleret for treårig periode Meromsætning Nedre øvre grænse Nye job Nedre øvre grænse Mereksport Nedre øvre grænse (del af omsætningen) Gennemsnitlig mervækst pr. deltager 3,0 3,2 mio. kr. 1,1 1,2 1,3 1,4 mio. kr. Samlet mervækst ved Lån en Leder (approximeret til 144 deltagere 75 på eksport) mio. kr mio. kr. Ligeledes kan den samfundsøkonomiske værdiskabelse opgøres inklusiv den statistiske usikkerhed. Samfundsøkonomisk værdiskabelse akkumuleret for treårig periode Merværditilvækst Nedre-øvre grænse ROI Nedre øvre grænse Samlet værdiskabelse mio. kr. 2,7 2,9 Ud over merværdifaktoren (gennemgået på forrige side), er effektanalysen således også nedjusteret på et andet parameter, nemlig hvad man kan kalde en optimismefaktor. I denne inddrages statistisk usikkerhed. Da beregningen er baseret på svar i en spørgeskemaundersøgelse, er den behæftet med statistisk usikkerhed. Ud fra et forsigtighedsprincip, vælges det derfor at benytte de nederste niveauer i usikkerhedsspændet (nedre niveauer vist i tabellerne). Herved tages der også højde for en del af den optimisme, som deltagerne antages at have, når de angiver deres vækstforventninger. Merværdifaktoren på 59 svinger i et interval mellem 57 og 61, når statistisk usikkerhed inddrages. Af hensyn til optimismefaktoren, vælges det nederste niveau på 57, som merværdifaktor i beregningerne. Herved trækkes resultaterne bevidst endnu længere ned, for at skrælle et lag af optimisme mere væk. Væksthus Syddanmark 38

39 Appendiks 2 Evaluering af Væksthusene, IRIS Group, april 2013 Iris Group har for Erhvervsstyrelsen gennemført evaluering af Væksthusene i foråret Der er gennemført: - Effektvurdering af ca virksomheder, der har modtaget en Vækstkortlægning i H Dvs. nøgletalsberegninger vha. registre fra Danmarks Statistik. - Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse sendt til virksomheder, der har modtaget en Vækstkortlægning i Stikprøven blev virksomheder = svarprocent på 23%. - Kvalitativ analyse (dybdeinterviews) med 25 virksomheder, 20 rådgivere, andre erhvervsfremmeaktører, 5 regionale fokusgrupper med kommuner og LES er. Til beregning af estimatet af Lån en Leders samfundsøkonomiske værdiskabelse, er der trukket på viden fra ovennævnte evaluering. Her inddrages således 3 beregningsparametre fra Iris Group 8 : - Omregningsfaktor af merværditilvæksten på 36% - Fortrængningseffekt på 30% - Multiplikatoreffekt på 50% Omregningsfaktor af merværditilvæksten på 36% På baggrund af oplysninger om væksthusbrugernes fordeling på brancher, har vi [Iris Group] beregnet en omregningsfaktor for den gennemsnitlige væksthusbruger svarende til, at merværditilvæksten udgør 36 procent af den samlede meromsætning. Denne omregning er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse over værditilvækst i forhold til omsætning, fordelt på brancher (jf. Danmarks Statistik, Generel Erhvervsstatistik 2010). Fortrængningseffekt på 30% En del af den opnåede merværditilvækst sker på bekostning af produktion i andre virksomheder. Det vil sige, at der sker en vis fortrængning af økonomisk aktivitet i andre dele af økonomien. Vi [Iris Group] estimerer denne fortrængningseffekt til at være på 30 procent. Multiplikatoreffekt på 50% Den merværditilvækst som væksthusbrugerne opnår, har en række afledte, positive multiplikatoreffekter på resten af økonomien. Vi [Iris Group] antager en multiplikatoreffekt på 50 procent. 8 Beregningsparametrene har Iris tilvejebragt ved gennemgang af en række danske og internationale studier af samfundsøkonomiske effektvurderinger. Kilde: Evaluering af Væksthusene, IRIS Group, april 2013, boks 7.1., s. 75. Væksthus Syddanmark 39

Power Push. Programanalyse af Power Push Strukturfondsprojekt Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015

Power Push. Programanalyse af Power Push Strukturfondsprojekt Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015 Power Push Programanalyse af Power Push Strukturfondsprojekt 2012-2015 Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Programanalysens resultater

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Klar til Bygge- og Anlægsopgaver

Klar til Bygge- og Anlægsopgaver Klar til Bygge- og Anlægsopgaver Projektanalyse af Klar til Bygge- og Anlægsopgaver Strukturfondsprojekt 2013-2015 Benchmark mellem nulpunkt- og slutmåling Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Projektanalysens

Læs mere

EFFEKTANALYSE UDARBEJDET FOR PROJEKT POWER PUSH 1

EFFEKTANALYSE UDARBEJDET FOR PROJEKT POWER PUSH 1 Effektanalyse for projekter i EFFEKTANALYSE UDARBEJDET FOR PROJEKT POWER PUSH 1 Analyseafdeling 2 Januar 2015 ABSTRACT. Dette notat dokumenterer en ny metode til at analysere de forventede effekter af

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator

VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator VÆKSTmidt og VÆKSTmidt Accelerator Formål At skabe flere internationalt orienterede virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og sætter virksomhederne i stand til at: Udvikle klare

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte ARBEJDSPAPIR Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp Januar 2016 Hovedkonklusioner Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr

Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Opgavebeskrivelse: Analyse af erhvervs- og samfundsøkonomiske effekter for varmepumper i Danmark til erstatning for oliefyr Udbuddet omfatter følgende dokumenter 1. Kontraktudkast 2. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere