Lån en Leder. Programanalyse af Lån en Leder Strukturfondsprojekt Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lån en Leder. Programanalyse af Lån en Leder Strukturfondsprojekt 2012-2015. Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015"

Transkript

1 Lån en Leder Programanalyse af Lån en Leder Strukturfondsprojekt Benchmark af udvikling mellem nulpunkt- og slutmåling, august 2015

2 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Programanalysens resultater 4 Konklusioner og key take-outs 5 Infografik: overblik analyse og effektprognose 6 Effektprognose 7 Analyseresultater 13 Kommunikation og marketing 28 Øvrig deltager feedback Appendiks, baggrund og undersøgelsesfakta Kontakt 44 Væksthus Syddanmark 2

3 1. Baggrund og formål Situation Formålet med Lån en Leder er at skabe vækst (øget omsætning, øget indtjening, flere velkvalificerede medarbejdere m.v.) hovedsageligt på ledelsesniveau baseret på en gennemarbejdet handlingsplan ved hjælp af en midlertidig tilførsel af specialistkompetence til SMV er i form af en professionel og erfaren ledelseskompetence/specialist. Komplikation Væksthus Syddanmark yder og tilrettelægger regional erhvervsvækst til gavn for regionens SMV er. Det er nødvendigt at opnå viden og indsigt i virkning og effekt af programmet, med det formål at lære om og forbedre ydelsen, så SMV erne ultimativt opnår øget vækst, innovation og forretningsforståelse i forhold til, hvis de ikke havde indgået i Lån en Leder. Spørgsmål (RQ) Hvori består værdien for SMV erne i forbindelse med deltagelse i Lån en Leder og opnår både virksomhederne og samfundet økonomisk effekt, som konsekvens af programmet? Ovennævnte S-K-S (Situation Komplikation Spørgsmål) skal eksistere som overliggeren for hele programmets analysekoncept. Det er med nævnte spørgsmål, analysen og evalueringen tilrettelægges, da det anses som det vigtigste parameter at analysere og evaluere på. Væksthus Syddanmark 3

4 2. Programanalysens resultater

5 Lån en Leder hovedresultater Konklusioner og key take-outs: Effektprognose: virksomhedernes vækstforventninger efter deltagelse, er på 429 mio. kr. i meromsætning, 161 nye job og 96 mio. kr. i mereksport akkumuleret over en treårig periode. Prognosen er nedjusteret for ekstreme forventninger og for selektionsbias (fratrukket den vækst programmet ikke har indflydelse på). Estimatet for det samfundsøkonomiske afkast er 1:2,7 (1 kr. investeret giver 2,7 kr. tilbage til samfundet). Virksomhederne forventer, at mindst 57 % af deres kommende vækst skyldes deltagelse i Lån en Leder. Over halvdelen af virksomhederne vurderer, at programmets effekter topper indenfor de første 12 måneder efter deltagelse. Virksomhederne har i gennemsnit forbedret deres kompetenceniveau ved deltagelse i programmet med 23%. Forbedringerne skyldes i høj grad, at virksomhederne grundlæggende har opnået tre afgørende ting: 1) tilegnet sig nye perspektiver og viden, 2) styrket sit strategiske niveau, og 3) fokuserer fremadrettet på at forankre 1 og 2, som medfører varige effekter. Samlet set, er der meget høj tilfredshed med Lån en Leder på 91%. Af udfordringer kan det konkluderes, at den administrative belastning og rapporteringskrav bør mindskes væsentligt. Set med virksomhedernes øjne, er den eneste mærkbare udfordring og kritik af programmet nemlig de administrative krav. Dog er det blot 11% eller 13 virksomheder, der i undersøgelsen melder negativt tilbage herom. Hertil udtrykker deltagerne stor ros til projektteamet fra Væksthuset, for deres hjælp til den administrative byrde. Kravet om 3 udbud synes tillige for omstændig og spild af resurser hos mange. Mange er helt afklaret med hvad og hvem de vil samarbejde med. Samlet set vejer programmets høje udbytte og effekt kritikken af de administrative krav op. Virksomhederne har opnået et mærkbart kompetenceløft, som både gavner nu og her og som forankres internt med det til følge, at virksomhederne har høje forventninger til afkastet og effektskabelsen fremover. Væksthus Syddanmark 5

6 Infografik: overblik analyse og effektprognose Væksthus Syddanmark 6

7 Effektprognose

8 Effektprognose: Forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport Efter endt programforløb, er virksomhederne spurgt om at estimere deres forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksportandel de næste 3 år. Herefter bedes de angive, i hvilken grad mellem 0 og 100 %, de mener deres deltagelse og udbytte i programmet, kan tilskrives deres forventning til vækst. Den andel ligger i undersøgelsen på 57 % og kaldes merværdifaktoren, fordi det er den merværdi programmet bidrager med til virksomhedernes samlede vækst. Figuren viser virksomhedernes samlede forventede vækst før og efter nedjusteringerne. 43 % Af væksten tilskrives ikke Lån en Leder Antal virksomheder i Lån en Leder: 144 Antal virksomheder i undersøgelsen: 118 Antal virksomheder i effektberegningen efter outliers er fjernet: 98 Samlede vækstforventninger (akkumuleret 3 år) Omsætning: 795 mio. kr. Nye job: 288 Eksport*: 188 mio. kr. Trin 1: Registrering af virksomhedernes nøgletal fra seneste regnskab ved programstart og virksomhedernes angivelse af vækstforventning i procent i slutmålingen. Trin 2: Outliers på nøgletal og vækstforventninger fjernes (virksomheder med ekstreme nøgletal eller vækstforventninger tages væk). Trin 3: Effektprognosen beregnes for de tilbageværende virksomheders samlede vækstforventninger akkumuleret for de næste 3 år. Dvs. både den vækstandel, som Lån en Leder vurderes at bidrage med, og den vækstandel, som ikke har noget med Lån en Leder at gøre. 57 % Af væksten tilskrives Lån en Leder Samlede vækstforventninger (akkumuleret 3 år) efter nedjustering til merværdifaktoren Meromsætning: 446 mio. kr. Nye job: 168 Mereksport*: 100 mio. kr. Endelig effektprognose (akkumuleret 3 år) Meromsætning: 429 mio. kr. Nye job: 161 Mereksport*: 96 mio. kr. Trin 4: Effektprognosen nedjusteres til merværdifaktoren, dvs. der fratrækkes 43% fra vækstforventningerne således at beregningen kun viser den vækstandel, som virksomhederne vurderer Lån en Leder bidrager med. Trin 5: Effektprognosen nedjusteres yderligere til laveste niveau i den statistiske usikkerhed for at korrigere for et muligt lag af over-optimisme i virksomhedernes angivelse af vækstforventningerne, dvs. der fratrækkes 3,6% mere i beregningen. Herefter fremstår effektprognosen med den endelige beregning af den forventede samlede merværdi skabt af Lån en Leder. *Effekten i eksport er en del af omsætningen. Væksthus Syddanmark 8

9 Effektprognose: Forventede vækst i omsætning, beskæftigelse og eksport Ovennævnte økonomiske effektprognose er en beregning af den forventede fremtidig effekt ved at deltage i Lån en Leder. Den er baseret på virksomhedernes egne bedste bud på en forventet effekt, som sammenholdt med deres nøgletal viser den mervækst virksomhederne forventer at opnå akkumuleret for en treårig periode, udelukkende ved at deltage i programmet. Data er samlet fra virksomhedernes vækstforventninger, som de har angivet i slutmålingen (dvs. efter programafslutning), og vurderes på det tidspunkt at være så valide som muligt, når der er tale om en prognosticering af væksten. Vækstforventninger Mervækst for virksomheder i Lån en Leder akkumuleret for treårig periode Meromsætning Nye job Mereksport (del af omsætningen) Gennemsnitlig mervækst pr. deltager 3 mio. kr. 1,1 1,3 mio. kr. Samlet mervækst (approximeret til 144 deltagere 75 på eksport) 429 mio. kr mio. kr. Hvad giver 1 mio. kr. investeret i Lån en Leder? 7,2 mio. kr. 2,7 1,6 mio. kr. Virksomhederne omsætter i snit 18,8 mio. kr. ved starttidspunktet i programmet. Ved at tilføje virksomhedernes egne vækstforventninger og veje i forhold til deres omsætning i starttidspunktet, forventer de at være vokset til 21,8 mio. kr. efter tre år. Prognosen viser således en mervækst på 3 mio. kr. per virksomhed i omsætning eller i alt 429 mio. kr. for alle 144 virksomheder, der har deltaget. Ligeledes forventes Lån en Leder at bidrage til 161 nye jobs og 96 mio. kr. mere på handelsbalancen i øget eksport. Væksten er beregnet, så det udelukkende er en mervækst skabt ved deltagelse i programmet. Virksomhederne forventer derudover en vækst på over 350 mio. kr. (samlet set i alt 795 mio. kr.). Men det er en andel, som ikke kan tilskrives programmet (jf. figuren side 8). Samlet set er prognosen konservativt beregnet og korrigeret ned. Outliers er fjernet (deltagere med ekstreme nøgletal eller forventninger fjernes ved statistisk beregning). Dernæst er den procentandel virksomhederne selv vurderer de alligevel ville have vækstet fratrukket og tallene er til sidst trukket ned til det nederste spænd i det statistiske usikkerhedsniveau 1. Mervækst i eksport er kun baseret på de deltagere, som i forvejen har eksport ved programstart (52%). Mereksporten er derfor også konservativt vurderet, idet ca. halvdelen af dem, som ikke eksporterer i dag (og dermed ikke indgår i beregningen), forventer at opnå eksport inden for de næste 3 år. 1 Nærmere mellemregninger fremgår af appendiks 1, s Væksthus Syddanmark 9

10 Estimat af Lån en Leders samfundsøkonomiske værdiskabelse over en treårig periode Den beregnede merværdi i omsætning giver endvidere mulighed for at beregne et estimat på Lån en Leders samfundsøkonomiske værdiskabelse. Analysebureauet IRIS Group har (pva. Erhvervsstyrelsen) evalueret Væksthusene i april I rapporten har Iris beregnet den samlede merværdi Væksthusene har skabt i perioden På baggrund af metodikker, research og referencer til bl.a. Danmarks Statistik, er vi fra denne rapport i stand til at overføre disse og indregne i ovennævnte merværdi, og således give et estimat på Lån en Leders samfundsøkonomiske værdiskabelse over en treårig periode (jf. tabellen). Samfundsøkonomisk værdiskabelse akkumuleret for treårig periode Samfundsøkonomiske værdiskabelse (mio. kr.) Værditilvækst (36% af omsætning) 154,3 (36 % x 428,6 mio. kr.) Fortrængning (30%) -46,3 Nettoværditilvækst 108 Multiplikatoreffekt (50 %) 54 Samlet værdiskabelse 162 Beregningen viser en merværditilvækst svarende til 162 mio.kr. akkumuleret for en treårig periode. For at vurdere om dette afkast er fornuftigt sættes det i forhold til den oprindelige investering, nemlig Lån en Leders samlede finansiering på kr. Estimatet for det samfundsøkonomiske afkast af investeringen i Lån en Leder svarer altså til: 162 mio. kr. / 59,8 mio. kr. = 2,7. Konklusion: 1 krone investeret i Lån en Leder vil akkumuleret for en treårig periode potentielt skabe samfundsøkonomisk værdi svarende til 2,7 kroner. 2 For uddybende forklaring om de beregningsparametre der her benyttes med reference til IRIS Group henvises til appendiks 2, s. 39. Væksthus Syddanmark 10

11 Hvorfor effektberegne på forventninger? 6 argumenter hvorfor 1. Høj samfundsmæssig opmærksomhed på effekten af erhvervsudvikling fundet af offentlige kroner (skatteydere, politikere, presse, meningsdannere osv.) 2. Sund fornuft om investering giver afkast (driver for Væksthus Syddanmarks indsats) 3. Kontrakt med Erhvervsstyrelsen om forventning til min. 20%-point vækst i OMS og ANS 4. Enhver virksomhed har behov for promovering og fortælle de gode historier 5. Der bliver lavet (økonomiske) prognoser i samfundet hver dag (virksomheder lægger budgetter, finansielle verden/aktiemarkedet, politikere/ministerier laver prognoser i deres fokusområder osv.) 6. Væksthus Syddanmark har ingen mulighed for at effektberegne om 2-3 år på grund af at programmets aktiviteter skal ophøre Nærværende tilgang vurderes som det nærmeste en valideret sandhed om virksomhedernes kommende effekt skabt af Lån en Leder deltagelsen, men sandsynliggjort lige efter programafslutning Anbefaling og efterspørgsel: gennemfør effektberegning om 2-3 år Væksthus Syddanmark 11

12 Uddybning til effektprognosen Ét af de vigtigste formål med et strukturfondsprojekt er at medføre vækst. Både i virksomhederne og i samfundet. I analysen er der således målt på vækstforventningerne på de hårde effektmål 3 : omsætning, beskæftigelse og eksport. Dog har Væksthus Syddanmark som operatør en udfordring i at måle den sande effekt, mens programmet er i gang. Hvordan kommer man nærmest sandheden og et realistisk bud på en effekt, når programmet er i gang? Det nytter ikke at kigge på virksomhedernes aktuelle regnskabstal, da effekten af et program vil tage tid (år) at slå igennem. Væksthus Syddanmarks bud er derfor at spørge virksomhederne selv og som samtidig kender præmisserne for programmet de har involveret sig i. Metoden er selvfølgelig behæftet med statistisk usikkerhed (i forhold til stikprøvens størrelse), da den er baseret på svar i et spørgeskema og ikke registerbaseret nøgletal fra fx Danmarks Statistik. Det er deltagernes egne, men bedste bud på en forventet effekt inden for 3 år. Som programbetingelserne ser ud, har Væksthus Syddanmark - som operatør omvendt ingen mulighed for at effektberegne om 2-3 år, i det programmets aktiviteter skal ophøre Derfor vurderes denne tilgang at være det nærmeste, man i dag kan komme en valideret sandhed om effekten lige efter deltagerne har afsluttet deres programforløb og med den bias og usikkerhed det er forbundet med. Virksomhederne spørges først helt overordnet hvor meget de vurderer deres virksomhed vil skabe af vækst inden for de kommende 3 år dvs. uden at skele til betydningen af deres programdeltagelse. Dernæst spørges til, hvor meget den angivne vækst vurderes at kunne tilskrives programmet. Herved kan man fastsætte en merværdifaktor, som netop er den andel programmet vurderes at have som indflydelse på virksomhedernes generelle vækst. Den relativerer med andre ord deltagerens vurdering om generel vækst og sætter det i forhold til den effekt, de vurderer programmet vil give. Dette kaldes også selektionsbias (dvs. andelen af den samlede vækst, som kan tilskrives deltagelsen i et program). 3 Modsat er der de bløde effektmål som udvikling af nye kompetencer/viden, indføring af nye samarbejder/organisationsformer eller produkter/processer, at blive mere omstillingsparate osv. Disse måles også, jf. side 19. Væksthus Syddanmark 12

13 Analyseresultater

14 Vækst skabes ved programdeltagelse Virksomhederne tilskriver over halvdelen af deres vækst de kommende år deltagelsen i Lån en Leder. Virksomhederne i Lån en Leder forventer i forskellig udstrækning at opnå vækst inden for en periode på 3 år på et eller flere nøgletal (antal ansatte, omsætning, eksportandel). Det er en vækst, som de selv angiver skabes ved deres deltagelse i programmet. Diagrammet viser den andel, som programmet vurderes at bidrage med til virksomhedernes vækst. En indeks-omregning af skalaens gennemsnit viser, at programmets andel mellem 0 og er på 71 i nulpunktsmålingen og på 59 i slutmålingen. Dvs. efter programmet er slut, har virksomhederne stadig en høj forventning om, at programmet vil medvirke til deres fremtidige vækst, selvom den er faldet 12 indekspoint. Det svarer til et fald på 16%. Andelen kaldes for en merværdifaktor 5 og er den rensede andel, programmet kan tilskrives virksomhedernes vækst inden for 3 år (kaldes ofte også selektionsbias). Indregnes analysens statistiske usikkerhed, svinger merværdifaktoren fra 57 til 61. I selve effektanalysen bruges det nederste niveau på 57 i beregningerne. 1. Slet ikke 2. I lav grad 3. I nogen grad 4. I høj grad 5. I meget høj grad MERVÆRDIFAKTOR I hvilken grad forventer du, at virksomhedens deltagelse i Lån en Leder, samlet set, vil kunne tilskrives virksomhedens kommende vækst? 0% 3% 2% 8% 8% 15% 29% 35% Udvikling af merværdifaktor (gennemsnit af ovenstående resultat indekseret 0-100) Nulpunktsmåling (n = 128) Slutmåling (n = 118) 47% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nulpunktsmåling (n = 128) 71 Slutmåling (n = 118) Andelen 0 betyder, at programmet ingen andel har i virksomhedernes vækst (de vokser alligevel uden programmets bidrag). Andelen 100 betyder, at programmet har fuld andel i virksomhedernes vækst (de vokser kun ved programmets bidrag). 5 Se uddybende forklaring om merværdifaktoren i appendiks 1, s = Slet ikke 100 = I meget høj grad Væksthus Syddanmark 14

15 Vækstforventningerne er gode Selv efter nedjustering til den vækstandel virksomhederne vil tilskrive programmet, er forventningerne positive. Virksomhederne har angivet deres forventninger til vækst samlet set for de næste 3 år. De fleste virksomheder angiver positive forventninger 6, som i gennemsnit er: VÆKSTFORVENTNINGER Som markedssituationen og udviklingen er i dag i jeres virksomhed, hvilken vækst forventer du så i alt i virksomheden inden for de næste tre år på følgende områder (i pct.)? Omsætning: 34% Antal ansatte: 27% Eksportandel: 21% Vækstforventningerne er efterfølgende i analysen renset og korrigeret ned for den andel man vurderer kan tilskrives programmet. Dvs. den andel, som ikke kan tilskrives programmet (selektionsbias), renses væk. Som nævnt ovenfor, kaldes korrektionen for merværdifaktoren og er den rene vækstandel skabt af programmet 6. Helt konkret ganges vækstforventningerne med merværdifaktoren på 0,57 (57/100). Det giver en mindre, men mere valid registrering af vækstforventningerne i programmet. Omsætning Antal ansatte Eksportandel 12% 15% 19% 21% 27% 34% Vækstforventning før korrektion af merværdifaktor Vækstforventning efter korrektion af merværdifaktor Følgende resultater er den reelle vækst, som virksomhederne forventer vil blive skabt på baggrund af deltagelsen i Lån en Leder: (Slutmåling, n = 118) 0% 10% 20% 30% 40% 50% Note: Vækstforventningerne er her vist som svar i slutmålingen, hvor virksomhederne har en klar vurdering af programmets effekt på sigt. Omsætning: 19% Antal ansatte: 15% Eksportandel: 12% 6 Udover korrektion for selektionsbias renses data også for outliers på vækstforventningerne (deltagere med ekstreme forventninger fjernet) og der nedjusteres for statistisk usikkerhed. Se mere i appendiks 1, s Væksthus Syddanmark 15

16 Vækstforventningerne er generelt faldet i programperioden Faldet skyldes snarere et fald i generelle vækstforventninger, end i et lavere forventet udbytte ved programdeltagelse efter afslutning. Hovedparten af virksomhederne, er startet i Lån en Leder ultimo 2012 og ellers i I startfasen svarer deltagerne på nulpunktsmålingen. Heri angiver de generelt højere vækstforventninger end i slutmålingen, som for størstedelens vegne er udfyldt i andet halvår 2014 og primo I den mellemliggende periode, er virksomhedernes vækstforventninger generelt faldet. Spørgsmålet er her: skyldes det et lavere forventet udbytte af programdeltagelsen? Ellers skyldes det generelt en lavere forventning om vækst i markedet? Diagrammet viser vækstforventningerne før og efter programmet 7 og tabellen under viser reduktionen i procent. Omsætning Antal ansatte VÆKSTFORVENTNINGER Som markedssituationen og udviklingen er i dag i jeres virksomhed, hvilken vækst forventer du så i alt i virksomheden inden for de næste tre år på følgende områder (i pct.)? 28% 27% 34% 61% På merværdifaktoren har virksomhederne kun angivet et fald på 16% (fra faktor 71 til 59, jf. s. 14). Så reduktionen skal nærmer findes i et generelt fald i virksomhedernes forventning til vækst i markedet, end i et lavere forventet programudbytte. Eksportandel 21% 32% Nulpunktsmåling (n = 128) Slutmåling (n = 118) Dette viser eksterne målinger også fra fx PwC s ejerlederanalyse med SMV er fra oktober 2014, hvor den gennemsnitlige forventning til omsætningsstigning de næste 3 år falder fra 57% i oktober 2013 til 32% året efter 8. Det er et fald på 44%. Samme konklusion findes i Region Syddanmarks Vækstbarometer fra januar 2015, hvor regionens SMV er efter halvandet år med spirende optimisme, forventer et dyk i væksten 9. 7 Vækstforventningerne er her kun korrigeret for outliers (deltagere med ekstreme forventninger fjernet), men ikke for selektionsbias. Se mere i appendiks 1, s om outliers. 8 PwC Business Development (oktober 2014), Årets Ejerleder. Analyse af de interviewede virksomheder til kåringen af Årets Ejerleder Region Syddanmark, Vækstbarometer, januar % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Vækstmål Reduktion fra nulpunkts- til slutmåling Omsætning 44% Antal ansatte 2% Eksportandel 35% Væksthus Syddanmark 16

17 Projektets effekt topper indenfor de første 3 år Halvdelen af virksomhederne vurderer, at programmets effekter topper allerede indenfor det første år (51%), mens over 1/3 mener mellem 1-3 år efter deltagelse (36%). Hvornår vurderer du, at jeres virksomhed vil opnå størst effekt af projektet? Det kan omvendt konkluderes, at det giver meget lidt mening at tale om realiserede effekter indenfor programperioden. Både bløde effekter, som kompetencer og viden, men også hårde effekter, som økonomiske nøgletal, tager tid at tilegne sig og opnå i virksomhederne. Inden for projektperioden Inden for de første 12 måneder efter projektafslutning 8% 51% Dette er desuden også en årsag til at beregne virksomhedernes forventede vækst indenfor en treårig periode. Inden for 1 3 år efter projektafslutning 36% Mere end 3 år efter projektafslutning 1% Ved ikke 5% (Slutmåling, n = 118) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Væksthus Syddanmark 17

18 Virksomhedernes kompetencer på det område de har fokuseret på i programmet, er mærkbart forbedret Programmet har i høj grad indfriet virksomhedernes efterspørgsel og behov for kompetenceudvikling. Virksomhedernes egen vurdering af deres kompetenceniveau på det fokusområde programmet har drejet sig om for den enkelte, har i markant grad forbedret sig i løbet af programmet. Alle deltagerne angiver nemlig, at de til en vis grad har forbedret sine kompetencer og 85% angiver, at det er i høj eller endda afgørende grad. I gennemsnit er det et løft på 23%. Før programmet lå virksomhederne på et gennemsnit på 57 (mellem 0-100). Det er steget til 75 efter afslutningen. Meget få virksomheder (1%) vurderer omvendt kun at have opnået en meget lav grad af forandring. Det kan være et udtryk for, at det område de har fokuseret på, kræver længere tid at udvikle (jf. resultatet hvornår effekten topper, s. 17). 1. Dårlige / ingen ændring Gode / afgørende grad forbedret KOMPETENCENIVEAU Hvordan vurderer du virksomhedens kompetencer i dag på det område Lån en Leder vil handle om / har handlet om? 0% 0% 0% 1% 7% 6% 11% 12% 14% 15% 22% Nulpunktsmåling (n = 128) Slutmåling (n = 118) 33% 40% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Udvikling af kompetenceniveau (gennemsnit af ovenstående resultat indekseret 0-100) Nulpunktsmåling (n = 128) 57 Slutmåling (n = 118) = Dårlige / ingenændring 100 = Gode / afgørende grad forbedret Væksthus Syddanmark 18

19 Det operationelle og strategiske udbytte hos virksomhederne er højt Virksomhederne havde inden programmet en klar forventning om et stort udbytte til forbedring af deres operationelle og strategiske kompetencer på deres forretningsområde. Efter programmet, giver virksomhederne udtryk for, at dette er blevet indfriet hos mindst 7 ud af 10. Det er essentielt i et strukturfondsprojekt, at virksomhederne grundlæggende opnår tre ting: 1. Nye perspektiver eller viden 2. Styrket sit strategiske niveau 3. Forankring af 1 og 2 i form af varige effekter på virksomhedens udvikling og vækstmuligheder Det er en sammenhængende værdikæde med følgende kausalitet: UDBYTTE Hvad har virksomhedens udbytte været på følgende områder? (Andel i pct., som svarer i høj eller meget høj grad) Bidraget med nye perspektiver, viden eller tiltag 81% Bidraget med strategisk udvikling Opnår virksomheden ny og brugbar viden/kompetencer som øger og fremmer deres forretningsmuligheder? 58% Styrker det virksomhedens strategiske udvikling? Lykkedes med at sprede og forankre værdifulde kompetencer Medfører det permanente og varige effekter, som kan omdannes til vækst? 69% Slutmåling, n = 118 Væksthus Syddanmark 19

20 Konkrete metoder til at forankre den nye viden kombineret med at fortsætte samarbejdet med den private konsulent. Det er afgørende, at den nye viden og kompetenceudvikling ikke forsvinder inden for kort sigt efter programdeltagelse. Ét er at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, et andet er at forankre det der er tilegnet og lade det virke på lang sigt. Hvordan forventer I at vedligeholde/forankre den viden eller de kompetencer I har opnået i projektet? (Åbne svar kodet i lukkede svarkategorier) Alle deltagerne angiver konkrete bud på hvordan de allerede har eller vil forankre denne nye viden og kompetenceudvikling i deres virksomhed. Mere end 4 ud af 10 angiver, at de helt konkret har redesignet arbejdsgange og 1/3 at de videndeler internt. Desuden angiver 7 ud af 10 virksomheder at ville ansætte eller fortsætte samarbejdet med den private konsulent deltagerne har haft forløb med, efter selve Lån en Leder-programmet er ophørt. Det sikrer og gavner yderligere forankringen i virksomhederne. Konkret redesign af arbejdsgange Vidensopbygning og deling internt Fortsat/ny anvendelse af ekstern rådgivning Igangsat kvalitative projekter Organisationsændring efter deltagelse Arbejde med certificeringer/standardisering Anvendelse af teoretiske principper (fx Lean/Six sigma) Ledelsesmæssige tiltag 3% 3% 2% 8% 12% 23% 31% 42% Der er altså opbygget mange gode samarbejder og relationer under forløbet, hvilket har efterladt virksomhederne med en erkendelse af, at det kan betale sig at benytte sig af ekstern privat rådgivning også selvom det koster penge. Det er samtidig en meget positiv og utilsigtet sideeffekt i programmet. (Slutmåling, n = 118) Andet Har I eller overvejer I at ansætte den tilknyttede private konsulent fra Lån en Leder? Alternativt at fortsætte samarbejdet, men uden fastansættelse? Ja, vi har ansat/overvejer at ansætte 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 14% Ja, vi fortsætter/overvejer at fortsætte samarbejdet uden fastansættelse 56% Nej 30% (Slutmåling, n = 118) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Væksthus Syddanmark 20

21 Halvdelen forventer øget internationalisering Lån en Leder er ikke et egentligt internationaliseringsprogram. Ikke desto mindre angiver over halvdelen, at de forventer en udvidelse af eksisterende eksportmarkeder, eller endda at gå på nye markeder, som konsekvens af netop den kompetenceudvikling virksomheden har været igennem i Lån en Leder. Hvilke eksportmarkeder forventer I, i den nærmeste fremtid at gå på eller udbygge? (Åbne svar kodet i lukkede svarkategorier) Tyskland 24% Nærmarkederne med Tyskland, EU og Skandinavien topper virksomhedernes forventningerne om hvor de vil starte eller udbygge deres eksporteventyr. Øvrige EU Nordiske lande 18% 22% Udenfor EU 12% Udbygge eksisterende eksportmarkeder Andet 3% 5% (Slutmåling, n = 118) Ingen/Ved ikke 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Væksthus Syddanmark 21

22 Hvordan forventer virksomhederne generelt set værdi eller effekt af Lån en Leder? Den samlede værdi af Lån en Leder og den vækst det forventes at medføre, angiver over 1/3 af virksomhederne primært vil ske med afsæt i forbedrede kompetencer og endnu 1/3 som opkvalificering af nuværende medarbejdere. Derudover er forbedret kommunikation og produktionseffektivisering en effekt af programmet. Eneste negative kommentarer om programmet, er den administrative byrde, virksomhederne føler de har været pålagt. Denne andel udgør 11% (se udvalgte kommentarer side 35). Blot 3% angiver, at de ikke ved om/hvordan Lån en Leder vil give værdi. Forbedring af videnskompetence/strategi Opkvalificering af medarbejdere/organisation Forbedret kommunikation og arbejdsprocesser Forbedret produktionseffektivitet Forventet forøgelse af omsætning Muliggjort geografisk ekspansion (Slutmåling, n = 118) Hvordan vil Lån en Leder samlet set give eller forventes at give værdi for jeres virksomhed? Øvrige kommentarer. (Åbne svar kodet i lukkede svarkategorier) Generel positiv værdi for virksomheden Administrativt tungt, meget bureaukrati Adgang til ledelsesmæssige ressourcer/værktøjer Andet Ved ikke 3% 3% 4% 13% 13% 12% 11% 15% 21% 31% 37% 0% 10% 20% 30% 40% Væksthus Syddanmark 22

23 Grundlæggende høj tilfredshed med programmet Virksomhederne vurderer samlet set Lån en Leder meget tilfredsstillende. 91% angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med programmet. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med følgende områder i Lån en Leder? Afklaringen og vejledningen fra projektkonsulenten fra Væksthuset ligger ligeså højt, i det 86% er tilfredse eller meget tilfredse hermed. 32% 30% 47% Valget og kvaliteten af deb lånte leder eller specialist virksomhederne har modtaget kompetenceudvikling fra, er også meget tilfredsstillende med 92%. 40% 49% 45% Match-making processen som lå forud for selve programforløbet, er virksomhederne også godt tilfredse med (79%). Processen gik blandt andet ud på at identificere og vurdere hvilket tilbud eller udbyder, der kunne løfte den stillede opgave bedst muligt. Selve ansøgningsproceduren har opnået den laveste tilfredsstillelse med en andel på 72%. Det skyldes sandsynligvis den administrative proces ved ansøgnings- og tilsagnsprocessen, hvor nogle (8 personer) endda erklærer sig egentligt utilfredse. Blandt andet denne direktør: 39% 21% 16% 5% 7% Ansøgningsproceduren* 2% 3% 1% 1% Match-making processen (finde den rette leder/specialist)* 39% 53% Den "lånte" leder/specialists kompetencer/viden 38% Hele forløbet har indtil videre kørt upåklageligt. Dog er den administrative rapportering en byrde som betyder en overvejelse omkring deltagelse i projektet. Formålet med projektet er at skabe vækst i mindre virksomheder, hvor administrative ressourcer i forvejen er en knap kapacitet. I den henseende er de nuværende krav til virksomhederne langt fra optimale. Direktør, Oplevelseserhverv Nr. Broby, etableret: 2009, 19 ansatte 49% 11% Kvaliteten af samarbejdet med den "lånte" leder/specialist * Kun nulpunktsmåling, resterende er slutmåling 49% 11% Den udarbejdede strategi/handlingsplan fra den "lånte" leder/specialist 33% 53% 11% 7% 1% 2% 1% Hjælp og vejledning fra projektkonsulenten fra Væksthuset 1% Samlet tilfredshed med projektet Væksthus Syddanmark 23

24 Høj Net Promoter Score af Lån en Leder Villighed til at anbefale programmet, er høj. Net promoter score (NPS) 10 er en internationalt anerkendt målestok for at værdisætte anbefalingsvillighed af brands eller virksomheder. En anbefaling er det samme som at sige god for nogen eller noget, og der står meget på spil for den, som giver anbefalingen, da man kan miste tillid og troværdighed hos modtageren, hvis anbefalingen ikke lever op til forventningerne hos modtageren. I nulpunktsmålingen ligger anbefalingsvilligheden højt med en NPS-score på 40 (51%-11%). Anbefalingsvilligheden falder lidt efter programmet er gennemført og slutter med en NPS-score på 28 (47%-19%). Selvom scoren falder, understreger det stadig, at virksomhederne samlet set har opnået et output, som de vil stå på mål for overfor andre. Andelen af promoters (dem med meget høj anbefalingsvillighed) er helt oppe på 47% efter programmet. En NPS-score kan variere mellem -100 og : Promoters (høj anbefalingsvillighed) 7-8: Passives (nogen anbefalingsvillighed) 0-6: Detractors (lav/ingen anbefalingsvillighed) ANBEFALINGSVILLIGHED (NPS) Med dit nuværende kendskab til Power Push, hvor sandsynligt er det så, at du vil anbefale andre virksomhedsejere eller personer i dit professionelle netværk at deltage i et lignende projekt? (Score fra 0-10) 11% 19% 33% 38% 47% Udvikling af NPS-score (andel der svarer 9-10 fratrukket andel der svarer 0-6) 51% Nulpunktsmåling (n = 128) Slutmåling (n = 118) 0% 20% 40% 60% 80% Til sammenligning ligger et superbrand som Apple typisk med en NPS-score på Nulpunktsmåling (n = 128) 40 Slutmåling (n = 118) Net Promotor Score (NPS) opgøres ved, at andelen af svar på 9-10 (promotors) fratrækkes andelen af svar mellem 0-6 (detractors) = Negativ anbefaling 100 = Positiv anbefaling Væksthus Syddanmark 24

25 Resultatmål/succeskriterier Aftalegrundlag med Erhvervsstyrelsen og Syddansk Vækstforum En række resultatmål og succeskriterier er inden opstart af programmet formuleret fra Erhvervsstyrelsen og Syddansk Vækstforum. Disse er konkrete mål med fokus på udvikling af virksomheden generelt både hvad angår medarbejdere, nye produkter/ydelser og samarbejdsformer. Stort alle deltagerne angiver, at Lån en Leder har medvirket til styrkelse af et eller flere af disse objektive resultatmål stillet på forhånd af opdragsgiverne. Har eller forventer at udvikle/arbejde med nye produkter, processer eller serviceydelser? Har eller forventer at indføre nye måder at arbejde/kommunikere på eksternt? Kan kompetenceudvikle medarbejdere til nuværende arbejdsopgaver eller jobfunktion? Vil have fokus eller interesse i generelt at opnå eksport/mere eksport? Kan kompetenceudvikle medarbejdere til at varetage nye arbejdsopgaver eller jobfunktioner? Har eller forventer at indføre nye måder at arbejde/kommunikere på internt? Har forløbet i Lån en Leder medvirket til, at I 66% 59% 57% 53% 50% 47% Kan forbedre muligheden for at fastholde eksisterende medarbejdere? 45% Vil arbejde med at introducere eller udvide med nye produkter eller serviceydelser til eksport? Kan forbedre muligheden for at rekruttere nye medarbejdere? 39% 36% Overvejer eller forventer at styrke anvendelsen af ny teknologi? 34% Har eller forventer at udvikle/arbejde med nye organisationsformer? 24% Har eller vil afsøge muligheder for at investere i forskning og udvikling? 22% Ingen af de ovennævnte 3% (Slutmåling, n = 118) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Væksthus Syddanmark 25

26 Samlet effektkæde og mervækst De samlede resultater i programanalysen af Lån en Leder viser en sammenhæng mellem de forskellige effektniveauer, som tilsammen efterlader en viden om at programmet med meget stor sandsynlighed vil have en dokumenteret mervækst for virksomhederne i fremtiden. Alle deltagerne angiver, at de har forbedret deres kompetencer og heraf angiver 85%, at det er i høj eller afgørende grad som konsekvens af programmet. I gennemsnit er der opnået et kompetenceløft på 23% fra før virksomhederne indledte sig i programmet til de afsluttede. Næste effektniveau er at kompetenceudviklingen også forankres internt for ikke at miste den nye viden. Det giver alle konkrete bud på hvordan de vil gøre. Fjerde niveau i effektkæden er, at udviklingen og forankringen af kompetencer med stor rimelighed medfører økonomisk effekt, som netop tilskrives programmet ved en merværdifaktor på 57%. Slutteligt medfører det i sidste niveau den beregnede og nedjusterede effekt og mervækst i virksomhedernes nøgletal. Effektkæden herunder viser således flowet mellem de fem niveauer. Tilsammen kan det konkluderes, at programmet har haft en stor effekt, som ikke ville være indtruffet hos virksomhederne, havde det ikke været for programdeltagelsen. Noget vækst vil skyldes selektionsbias (vækst, som ikke har med programdeltagelsen at gøre), og noget vækst vil kunne tilskrives programdeltagelse. Opnået forbedrede kompetencer: 85 % Gennemsnitlig kompetenceløft i alt: 23 % Forankring af kompetencer: 100 % Merværdifaktor: 57 % Mervækst gns.: (alle virksomheder) Omsætning: 19 % Antal ansatte: 15 % Eksportandel: 12 % Væksthus Syddanmark 26

27 Hvorfor forventes vækst af Lån en Leder? Deltager feedback Projektet har fuldt ud levet op til forventningerne. Konsulenterne har kunnet bidrage på de ønskede faglige områder, og samarbejdet har fungeret rigtig fint. Vi er blevet meget mere afklarede med, hvordan vores distributører ser os, og hvilke udfordringer der er i samarbejdet, hvilket er helt afgørende for, at vi kan øge salget sammen fremover. Vi er blevet skarpere på vores processer i forhold til at give produkterne mere værdi i salgsøjemed, samt styrkelse af egne strategiske processer. Vi har med projektet opnået et bedre fokus på salgsprocessen. Det har været en her og nu-gevinst at få hjælp til at synliggøre vækst og indtjeningsområder og slukke andre ikke værdiskabende områder. Vi vil kunne opnå en positiv bundlinje igen efter flere "hårde" år under krisen og få virksomheden til at udvikle sig igen. De nye arbejdsprocesser frigør ressourcer, som kan bruges til at skabe udvikling, vækst og overskud til at åbne nye markeder. Opnået ny vinkel at betragte vores virksomhed i - værdikædetænkningen er blevet en forankret del af vores tankegang og kommunikation internt og eksternt. Dette har styrket vores kommunikation i forholdet til vores kunder. Det har bidraget positivt i forbindelse med at fastholde eller øge fokus på en for os meget vigtig opgave - øge udnyttelsesgraden af vort produktionsapparat og øge omsætningen af vore produkter. Det har bidraget med vigtig indsigt i og forståelse for hvordan salgsprocessen kan optimeres. Fremadrettet giver flere tilfredse kunder en bedre bundlinje. Forbedret effektivitet, og via strategien, en rød tråd i alt hvad vi laver. Vi har set de fordele, der er i at arbejde strategisk, det har vi ikke været gode nok til tidligere. Projektet er blevet et godt redskab i hverdagen og er værdiskabende. Desuden er det et krav fra flere af vores kunder at vi er certificerede, samtidig åbner det op for nye kundeemner, som vi tidligere ikke har kunne levere til. Det vigtigste vi har opnået, er en total revurdering/formulering af vores forretningsplaner og præsentationer for nye investorer, samt teknisk gennemgang/vurdering af vores teknologier.vi har ligeledes revurderet vores mulighed for udbygning af vores medarbejderstab. Væksthus Syddanmark 27

28 Kommunikation og Marketing

29 Kendskab til Lån en Leder Godt ry og rygte er vigtigst for udbredelsen af Lån en Leder Netværk eller samarbejdspartner har været den primære kilde til at opnå kendskab om programmet. Det understreger vigtigheden af positiv word of mouth og at have en høj anbefalingsgrad (NPS-score). Dertil kommer at stakeholder management i høj grad er næsten ligeså vigtigt for udbredelsen af programkendskabet. Således spiller opmærksomhed via de Lokale Erhvervskontorer samt de private rådgiveres proaktivitet, en væsentlig rolle for kendskabet. Væksthusets egen indsalg via direct marketing aktiviteter ligger som den fjerde mest hyppige årsag til programkendskabet. Hvordan fik du/i første gang kendskab til eller hørte om Lån en Leder fra Væksthus Syddanmark? Hørte om det fra netværk, samarbejdspartner/bekendt Blev opmærksom gennem lokalt erhvervskontor Jeg/vi blev kontaktet direkte af privat konsulent eller rådgiver Jeg/vi blev kontaktet direkte af Væksthus Syddanmark Fik kendskab gennem Væksthus Syddanmarks nyhedsbrev Så det på Væksthus Syddanmarks hjemmeside Jeg/vi deltog ved Kick-off møde i foråret 2012 hos Væksthus Syddanmark Fik kendskab ved omtale i medier Blev opmærksom gennem klynger (Welfare Tech, Lean Energy, Design2Innovate, Offshorecenter Danmark, Fik kendskab ved reklame/markedsføringsmateriale/brochure Ved ikke/husker ikke 0% 0% 2% 2% 2% 4% 7% 16% 16% 16% 30% Andet 4% (Nulpunktsmåling, n = 128) 0% 10% 20% 30% 40% Væksthus Syddanmark 29

30 Kendskab til reklamemateriale fra Lån en Leder Højt reklamekendskab Den hjulpne kendskabsgrad (aided ad-awareness) til Lån en Leders kampagnematerialer er relativ høj. 4 ud af 10 angiver at kunne huske at have set reklamemateriale om programmet. Kan du huske at have set reklamemateriale om Lån en Leder fra Væksthus Syddanmark? 9% 39% Ja Nej 52% Ved ikke / kan ikke huske (Nulpunktsmåling, n = 128) Væksthus Syddanmark 30

31 Deltaget i Væksthus-programmer før? Mange førstegangs-deltagere Knap 3 ud af 10 har tidligere deltaget i et offentligt støttet udviklingsprogram. Af dem, har knap to tredjedel været i et forløb fra Væksthus Syddanmark. Har jeres virksomhed tidligere fået støtte fra eller deltaget i offentligt støttede udviklingsprojekter? De fleste deltagere (73%) i Lån en Leder er med andre ord førstegangsdeltagere i et offentligt støttet udviklingsprogram. 27% Ja Nej 73% (Nulpunktsmåling, n = 128) Har det været programmer fra Væksthus Syddanmark eller anden offentligt støttet projekt? 38% 63% Projekt hos Væksthus Syddanmark Andet offentligt støttet projekt (Nulpunktsmåling, n = 35) Væksthus Syddanmark 31

32 Øvrig deltager feedback

33 Deltager feedback om ansøgningsprocessen inden forløbet Der er vildt meget papirarbejde. Bekymret for om det overskygger selve opgaven. Vi deltager både i power push og Lån en Leder - så alt skal endda ganges med 2. Det er ikke godt! Ejer, Kolding, 2 ansatte Meget bureaukratisk, mange skemaer osv. Direktør, Odense, 25 ansatte Selve processen ifm. opstart virker ret tung, men omvendt har vi fået en rigtig god støtte. Adm. direktør, Fredericia, 28 ansatte I opstarten virker projektet meget tungt at arbejde med - i disse edb tider kunne det godt gøres lettere Direktør, Aabenraa, 50 ansatte Hele det bureaukratiske forløb ville have udelukket os, hvis ikke vi havde fået løbende kvalificeret hjælp fra Væksthus Syddanmark. Direktør, Svendborg, 1 ansatte Opstartsprocessen er lidt tung. Flere dokumenter skal udfyldes og de spørger delvist om det samme. Forventer stort udbytte når godkendelse foreligger og vi kan komme i gang med rådgiver. Bestyrelsesformand, Svendborg, 23 ansatte Væksthus Syddanmark 33

34 Deltager feedback om udbudsprocessen inden forløbet Alt har fungeret upåklageligt, på nær processen omkring at sætte opgaven på udbudsbørsen. Jeg er ca. blevet kontaktet af 20 konsulenter, som har ønsket samtale eller møde, derudover er der blevet fremsendt omkring 10 tilbud uden at jeg overhovedet har været i kontakt med konsulenten. Der bliver spildt alt for mange ressourcer på denne måde og vi havde simpelthen ikke mulighed for at svare og drøfte projektet med alle. Derfor syntes jeg man skal ændre denne del af processen således virksomheden finder 3-5 konsulenter selv og derfra får tilbud og opgavebeskrivelser, som så skal godkendes af Væksthus Syddanmark, således man ikke spilder for mange ressourcer. Medejer, Esbjerg, 16 ansatte Det er et stort problem, at opgaven skal lægges på rådgiverbørsen uanset om deltageren har en ønsket samarbejdspartner eller ej. Det forøger transaktionsomkostningerne voldsomt og eget tidsforbrug. Jeg fik en del opkald fra rådgivere, som spurgte, om der var fundet en på forhånd. Det tænker jeg på sigt vil ødelægge rådgivernes interesse - i hvert fald de bedste af dem. Selve administrationen og Udvikling Fyns / Væksthusets service og svartid i processen er fint - hurtigt, konkret og brugbart. Adm. Direktør, Hesselager, 1 ansat Hvis jeg allerede har valgt en rådgiver, fordi denne har et specifikt kendskab til min branche, er det pjat, at man ikke på rådgiverbørsen kan notere, at man allerede har et egnet emne - at så mange rådgivere skal spilde deres og Væksthusets tid med at skrive ansøgninger og afslag på disse. Ejer, Assens, 10 ansatte Væksthus Syddanmark 34

35 Deltager feedback om administrationen under forløbet Erhvervet ny indsigt og nye kompetencer i forhold til processer, arbejdsgange og muligheder. Jeg vil dog også benytte lejligheden til at nævne, at dokumentationsdelen og den "analoge" form, har krævet mere tid en forventet. Tid som i stedet med fordel kunne have være anvendt i samarbejde med den lånte leder. Medstifter, Odense, 1 ansat Bortset fra det relativt høje bureaukrati (skema på skema...) har det været yderst givtigt at deltage. Vi har fået fin assistance med dette bureaukrati fra Væksthuset - så det har kompenseret meget for bøvlet. Virksomheden har haft stor gavn af at deltage - hvilket de foregående svar forhåbentlig tilkendegiver!!! Ingeniør, Middelfart, 4 ansatte Projektet er rigtigt godt. Væksthuset har bistået med stor hjælp, men som iværksætter bruger vi alligevel ret meget tid på administration af projektet, timesedler, etc. ligesom det at få en ansat ind, har krævet mange ressourcer for ejerleder. En anden ting er likviditet som iværksætter. At der er kommet til at gå 6 måneder inden udbetalingen fra væksthuset/eu - det er hårdt udenfor sæsonen (dec. - mar.). Rigtig godt projekt, men desværre alt for omfattende med indberetninger af timeregistrering, lønsedler m.m. Jeg har minimum brugt ligeså mange timer på indberetning, som jeg har fået tilskud til. Og den tid kunne jeg have brugt betydeligt bedre i en udviklingsproces. CEO, Odense, 5 ansatte Direktør, Gelsted, 21 ansatte Væksthus Syddanmark 35

36 3. Appendiks, baggrund og undersøgelsesfakta

37 Appendiks 1 Prognose: Beregning af programmets forventede effekter Til at beregne ovennævnte forventede effekt, er der benyttet en række mellemregninger og antagelser. Data er renset og korrigeret for den vækstandel virksomhederne vurderer alligevel ville være kommet (uden programdeltagelse) og for outliers på to parametre: nøgletal og vækstforventninger. Herved opnås så rene og valide data som muligt til at beregne vejede vækstgennemsnit ud fra. Den andel virksomhederne så tilskriver programmet for deres kommende vækst, kaldes merværdifaktoren. (som egentlig er det omvendte af selektionsbias: en vækstandel man fratrækker, da den ikke har noget med programmet at gøre). Andelen er på 59 (ud af 100) og fremgår af grafikken side 14. Det er deltagernes individuelle merværdifaktor, som benyttes i effektanalysen og regnes på deltagernes individuelle nøgletal. Sideløbende beregnes grænseværdier for outliers, som skal fjernes. Outliers er deltagere med enten en ekstraordinær høj omsætning eller deltagere, der angiver en ekstraordinær høj vækstforventning, som deraf udelades i beregningerne. Formålet er helt simpelt, at sikre, at resultaterne ikke hviler på og forvrænges af nogle få, ekstreme observationer. Herved kan der slutteligt beregnes vejede vækstgennemsnit, som i alt giver den præsenterede effekt på side Følgende grænseværdier er fastsat i outlier-udregningen: Outliers: grænseværdier Deltagere fjernes hvis værdien overstiges Omsætning Antal ansatte Eksportandel Over 113 mio. kr. Vækstforventning omsætning Vækstforventning antal ansatte Vækstforventning eksportandel Over 64 99% Over 155% Over 185% Over 120% Det efterlader et antal godkendte virksomheder inden for grænseværdierne til beregning af effektanalysen. Disse tegner sig for følgende gennemsnitlige nøgletal, hvorved merværdierne total set, kan beregnes: Godkendte deltagere i effektanalysen Gennemsnitlig omsætning Gennemsnitlig antal ansatte Gennemsnitlig Eksport* (del af omsætningen) Gennemsnitlig nøgletal i starttidspunkt 18,7 mio. kr. 12,1 6,5 mio. kr. Antal virksomheder i beregningen 98 (20 frasorteret) 102 (16 frasorteret) 53 (65 frasorteret) * Eksporttal er kun baseret på deltagere, som i forvejen havde eksport ved programstart (52%), hvoraf der oveni fjernes outliers. Væksthus Syddanmark 37

38 Appendiks 1 Prognose: Beregning af programmets forventede effekter Hvis prognosen opgøres inklusiv den statistiske usikkerhed, så vil effekterne med 95% sikkerhed ligge inden for følgende intervaller (95% konfidensinterval). Vækstforventninger Mervækst for virksomheder i Lån en Leder akkumuleret for treårig periode Meromsætning Nedre øvre grænse Nye job Nedre øvre grænse Mereksport Nedre øvre grænse (del af omsætningen) Gennemsnitlig mervækst pr. deltager 3,0 3,2 mio. kr. 1,1 1,2 1,3 1,4 mio. kr. Samlet mervækst ved Lån en Leder (approximeret til 144 deltagere 75 på eksport) mio. kr mio. kr. Ligeledes kan den samfundsøkonomiske værdiskabelse opgøres inklusiv den statistiske usikkerhed. Samfundsøkonomisk værdiskabelse akkumuleret for treårig periode Merværditilvækst Nedre-øvre grænse ROI Nedre øvre grænse Samlet værdiskabelse mio. kr. 2,7 2,9 Ud over merværdifaktoren (gennemgået på forrige side), er effektanalysen således også nedjusteret på et andet parameter, nemlig hvad man kan kalde en optimismefaktor. I denne inddrages statistisk usikkerhed. Da beregningen er baseret på svar i en spørgeskemaundersøgelse, er den behæftet med statistisk usikkerhed. Ud fra et forsigtighedsprincip, vælges det derfor at benytte de nederste niveauer i usikkerhedsspændet (nedre niveauer vist i tabellerne). Herved tages der også højde for en del af den optimisme, som deltagerne antages at have, når de angiver deres vækstforventninger. Merværdifaktoren på 59 svinger i et interval mellem 57 og 61, når statistisk usikkerhed inddrages. Af hensyn til optimismefaktoren, vælges det nederste niveau på 57, som merværdifaktor i beregningerne. Herved trækkes resultaterne bevidst endnu længere ned, for at skrælle et lag af optimisme mere væk. Væksthus Syddanmark 38

39 Appendiks 2 Evaluering af Væksthusene, IRIS Group, april 2013 Iris Group har for Erhvervsstyrelsen gennemført evaluering af Væksthusene i foråret Der er gennemført: - Effektvurdering af ca virksomheder, der har modtaget en Vækstkortlægning i H Dvs. nøgletalsberegninger vha. registre fra Danmarks Statistik. - Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse sendt til virksomheder, der har modtaget en Vækstkortlægning i Stikprøven blev virksomheder = svarprocent på 23%. - Kvalitativ analyse (dybdeinterviews) med 25 virksomheder, 20 rådgivere, andre erhvervsfremmeaktører, 5 regionale fokusgrupper med kommuner og LES er. Til beregning af estimatet af Lån en Leders samfundsøkonomiske værdiskabelse, er der trukket på viden fra ovennævnte evaluering. Her inddrages således 3 beregningsparametre fra Iris Group 8 : - Omregningsfaktor af merværditilvæksten på 36% - Fortrængningseffekt på 30% - Multiplikatoreffekt på 50% Omregningsfaktor af merværditilvæksten på 36% På baggrund af oplysninger om væksthusbrugernes fordeling på brancher, har vi [Iris Group] beregnet en omregningsfaktor for den gennemsnitlige væksthusbruger svarende til, at merværditilvæksten udgør 36 procent af den samlede meromsætning. Denne omregning er foretaget med udgangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse over værditilvækst i forhold til omsætning, fordelt på brancher (jf. Danmarks Statistik, Generel Erhvervsstatistik 2010). Fortrængningseffekt på 30% En del af den opnåede merværditilvækst sker på bekostning af produktion i andre virksomheder. Det vil sige, at der sker en vis fortrængning af økonomisk aktivitet i andre dele af økonomien. Vi [Iris Group] estimerer denne fortrængningseffekt til at være på 30 procent. Multiplikatoreffekt på 50% Den merværditilvækst som væksthusbrugerne opnår, har en række afledte, positive multiplikatoreffekter på resten af økonomien. Vi [Iris Group] antager en multiplikatoreffekt på 50 procent. 8 Beregningsparametrene har Iris tilvejebragt ved gennemgang af en række danske og internationale studier af samfundsøkonomiske effektvurderinger. Kilde: Evaluering af Væksthusene, IRIS Group, april 2013, boks 7.1., s. 75. Væksthus Syddanmark 39

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene

Erhvervsstyrelsen og KL. Evaluering af Væksthusene Erhvervsstyrelsen og KL Evaluering af Væksthusene April 2013 FORORD De fem Væksthuse blev etableret i 2007 som led i strukturreformen. De er organiseret som selvstændige, erhvervsdrivene fonde stiftet

Læs mere

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S

DESIGN2INNOVATE DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK SLUTEVALUERING. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 REGION SYDDANMARK DESIGN2INNOVATE SLUTEVALUERING PROJEKTNR. A037714-010 DOKUMENTNR.

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

GTS-institutternes markedsposition

GTS-institutternes markedsposition Publikationen indeholder to dele: Innovationspresset på danske virksomheder - GTS-nettets anbefalinger GTS-institutternes markedsposition og potentiale - baggrundsanalyse Om publikationen Denne publikation

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE

DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE JUNI 2013 DIGITALISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER UDARBEJDET FOR EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR HANDEL, ADMINISTRATION, KOMMUNIKATION OG LEDELSE SAMMENFATNING... 1 Analysens anbefalinger... 2 1. DIGITALISERING

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

5. NATIONAL REFERENCERAMME 37 5.1. Finansiering 5.2. Skat 5.3. Lovgivning 5.4. Bedste praksis 6. KONKLUSION 45. Action 2.

5. NATIONAL REFERENCERAMME 37 5.1. Finansiering 5.2. Skat 5.3. Lovgivning 5.4. Bedste praksis 6. KONKLUSION 45. Action 2. INDHOLD 1. INTRODUKTION & BAGGRUND 2 2. STATISTISK ANALYSE: DANMARK 5 2.1. Befolkning og beskæftigelse 2.2. Økonomi og erhvervsstruktur 2.3. Industristruktur 2.4. Virksomhedsoverdragelsesprocesser 3. ERFARINGER

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere