Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk"

Transkript

1 Spillebeskrivelse Produceret af For Spillehallen.dk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM HOT STUFF 3 2. GEVINSTTAVLEN 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. INFERNO 5 5. HOT SHOT 6 6. FIREBALL 7 7. GAMEFLASH Nudge i Gameflash Direkte Nudge over flere spil i Gameflash Liniespil med gambling fra Gameflash Automatisk gevinst fra Gameflash HOT STUFF TERMOMETER SPILLET JACKPOTCHANCE JACKPOT TOPSPIL FEATURES GENERELT Featureafvikling Autohold Hold 144 2

3 1. Generelt om Hot Stuff Spilleautomaten Hot Stuff er udviklet af CompuGame-DAE for Spillehallen.dk. Hot Stuff har 3 valser, og båndene ser således ud: 3

4 2. Gevinsttavlen Ved 3 ens på en aktiv gevinstlinie på valserne gives gevinst ifølge gevinsttavlen. Hvis Double eller Triple kolonne er tændt gives gevinsten herfra. Double og Triple tændes fra spillet Hot Shot og Fireball. Hvis Double eller Triple vindes, samtidig med at denne allerede er aktiv lægges den vundne Double eller Triple i kø. Triple afvikles altid først. 4

5 3. Valgfrit spil Når der på valserne opnås 3 Hot Stuff logoer, kan spilleren vælge imellem de 3 valgbare spil: 1. Inferno 2. Hot Shot 3. Fireball Valget træffes ved tryk på HOLD 1-3. Vælger spilleren ikke inden 30 sekunder, starter automaten et af de 3 spil. Hvis Stop ved feature er aktiveret, afventes spillerens valg. 4. Inferno Inferno vindes ved 3 Bål på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i 15 spil. Spillet består af 24 felter nummereret 1-24 med ovenstående gevinster. Spillet finder sin startposition ved et flash, første gang der optræder et Termometer på valse 3. Så længe spillet er aktivt, vil et Termometer på en aktiv linie på valse 3 give et antal step frem i spillet. Der gives gevinst på det felt, der standses på. Felterne med Tændstikker og Chili giver ingen gevinst i sig selv, men rammes 2 tændstikker i træk gives Gameflash, rammes 3 Chili i træk vindes Topspil. 5

6 5. Hot Shot Hot Shot vindes ved 3 Sigtekorn på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 25 spil. Hver søjle refererer til hver sin valse. Når der på den tilhørende valse kommer en pil, enten pil op eller ned, stepper lyset i søjlen henholdsvis op eller ned. 3 pile på skrå eller vandret giver gevinst i den gevinstgruppe, som øverste pil er placeret i. For det gule Jackpot Chance felt gælder dog, at alle 3 Sigtekorn skal være tændt for at opnå gevinsten Jackpot Chance. Det er muligt at foretage hold på valserne under Hot Shot, og holdet påvirker spillet. 6

7 6. Fireball Fireball vindes ved 3 x Ildkugler på valserne eller via Valgfrit spil. Spillet er aktivt i mindst 15 spil. Tændt Pil op på valse 2 flytter pilen i Fireball et trin op. Pile til venstre, højre og skråt op til henholdsvis venstre og højre, giver den gevinst som midterste pil er placeret ud for. Når du står på øverste pil i spillet og får enten pil op eller pil skrå op, skifter spillet karakter, og nu er det et Termometer på valse 3, der giver et flash imellem de 5 øverste gevinster. 7

8 7. Gameflash Gameflash vindes ved 3 x Tændstikker på valserne, via Inferno, Hot Shot, Fireball eller Termometer spillet. Spillet består af 10 gevinst felter. Hvert felt markeres på skift og det vundne felt gives i gevinst. Lander Gameflash på feltet Jackpotchance, tændes 1 stjerne. Når den sidste stjerne er tændt gives Jackpotchance. Grøn stjerne tænder stor grøn stjerne i Hot Stuff spillet Nudge i Gameflash Nudge vindes i Gameflash, Inferno, Hot Shot, Fireball eller Termometer spillet som Nudge (bank Nudge) eller Nudge Direkte. Ved bank Nudge lægges det vundne antal til antallet i Nudge banken, og det samlede antal kan herefter bruges i Nudge spillet. Ved Direkte Nudge slukkes Nudge banken. I stedet vises det vundne antal direkte nudge. Herefter kører valserne til en ny udgangsposition, hvorfra de kan steppes frem til en gevinst. Valserne kan individuelt steppes det vundne antal Nudge, for at opnå en gevinst, eller spilleren kan vælge at gemme vundne Nudge point i Nudge banken (maks. 20). Dog kan gevinsten Direkte Nudge ikke gemmes. 8

9 Valserne kører altid til en ny udgangsposition, når der vindes Nudge. Spilleren skal tage stilling til, om der ønskes at køre manuel eller automatisk nudge. Automatisk Nudge: Ved tryk på AUTO NUDGE, vil spilleautomaten foretage automatisk Nudge, og automaten vil selv steppe frem til den størst opnåelige gevinst. Hvis man ønsker at ændre det valseløb, som automaten har foretaget automatisk, skal der trykkes på START FORFRA, hvorved man får muligheden for at foretage et nyt valg. Tryk OK for at acceptere. Manuel Nudge: Tryk VALSE 1, 2 eller 3 for at vælge valser. Tryk OP eller NED for at steppe med den valgte valse.tryk OK for at acceptere den valgte position eller for at gemme de vundne nudge. Afsluttes spillet, inden alle Nudge er brugt, gemmes de resterende Nudge i Nudge banken Direkte nudge kan dog ikke gemmes i banken Direkte Nudge over flere spil i Gameflash Direkte nudge spil er aktiv i 6 eller 10 spil: antal spil vises i display. Så længe featuren er aktiv tilbydes det spilleren at Nudge efter hvert valseløb. Antal Nudge step kan ikke gemmes. Featuren er slut, når de vundne spil er spillet, eller antal af nudgestep er opbrugt Liniespil med gambling fra Gameflash Liniespil vindes i Gameflash. Spilleren kan vælge at gamble de vundne Liniespil. Gamblingen er en Double / Nothing gambling, og der kan maks. gambles 2 gange. De vundne enten 3 eller 5 linier er herefter aktive i det viste antal spil. Så længe linie spillet er aktivt, vil enhver gevinstkombination på en aktiv linie udløse en gevinst. 3 linier er tre vandrette linier, og vindes der yderligere 3 liniespil, lægges det vundne antal spil til. 5 linier er tre vandrette samt 2 diagonale linier. Vindes 5 linie spil, mens 3 linie spil er aktivt (eller omvendt), aktiveres 5 linie spillene, når 3 linie spillene afsluttes. Dog med ét valseløb uden linier imellem. 9

10 Liniespillet kan være aktivt sammen med alle øvrige features - dog ikke Jackpot. Når Jackpot vindes, gemmes resterende liniespil, til Jackpot spillet er afsluttet Automatisk gevinst fra Gameflash Ved Automatisk gevinst (Citron Blomme, Blomme Melon og Klokke Blå bar) kører valse 1-3 til tre ens af et af de angivne symboler, hvorefter den pågældende gevinst gives. 8. Hot Stuff Spillet består af fire felter, som hver især repræsenterer spillene: Inferno, Hot Shot, Fireball og Gameflash. I hver af de fire spil findes en gevinstkombination, som tænder spillets felt i Hot Stuff. Når alle fire felter er tændte, gives Jackpot Chance, hvorefter felterne slukkes, og der startes forfra. 9. Termometer spillet Et tændt Termometer på valse 3 tænder Termometer på glasset, alle andre symboler på valse 3 slukker tændte Termometre på glasset. Ved 5 Termometre tændt i træk vindes flash mellem gevinstfelterne. 10

11 10. Jackpotchance Jackpotchance vindes i Inferno, Hot Shot, Fireball, Hot Stuff, Gameflash og 3 Grønne Bar med Triple kolonnen aktiv. Spillet består af 4 felter, og når spillet vindes, flashes der mellem disse 4 felter, hvorefter lyset standser, og den pågældende gevinst gives. Gevinsterne består af Super, 20, 40 eller 60 Jackpot spil. Vundne flash i Jackpotchance lægges ikke i kø, men afvikles umiddelbart. 11. Jackpot Jackpot vindes via Jackpot chance. Så længe Jackpot er aktiv, vil en Grøn Bar på centerlinien give et flash mellem gevinsterne 800, 1000 og Rammes 1200, gives også automatisk 3 forsøg i den tilhørende Guld Jackpot automat. Der gives kun én gevinst pr. spil uanset antallet af Grønne Bar på centerlinien. Antal spil tælles først ned efter den første Grønne Bar på centerlinien. 11

12 12. Topspil Topspillet vindes i Inferno, Hot Shot, Fireball, Jackpot Chance eller Gameflash. Spillet består af tre gevinstrækker (Bonus, Ekstra og Super) med hver fem gevinstmuligheder. Vindes Topspil, flasher lyset mellem de tre felter (Bonus, Ekstra og Super) og standser på ét af dem. Herefter flasher lyset mellem gevinsterne i den pågældende række, indtil der standses på én af dem, og gevinsten udbetales. De enkelte gevinstrækker kan desuden vindes direkte uden om selve topspillet. 12

13 13. Features generelt Featureafvikling Flerliniespillet gemmes ikke, men afvikles altid sammen med øvrige aktive features, dog ikke under Jackpot spil. Ligeledes afvikles Gameflash, Nudge og Automatisk gevinst altid, når de vindes; dog ikke under Jackpot spil Autoplay menu Når man starter en automat, vil man først blive præsenteret for vores Autoplay menu, her kan man vælge, hvordan automaten skal forholde sig, når man under spil klikker på AUTOPLAY knappen. Denne opsætningsmenu er gældende overalt i spillet og kan ændres, så ofte man ønsker det. For at lukke denne menu, skal man klikke på den knap, der er placeret over START knappen. Første linie beskriver hvilke Features, man kan vælge at stoppe ved eller lade automaten spille igennem automatisk, når automaten kører i AUTOPLAY. Startes en automat op fra ny, vil alle indstillinger være sat til STOP AUTOPLAY VED. 13

14 Nu vil automaten i AUTOPLAY altid stoppe og vente på en handling fra spilleren, før den går videre i spillet. Vælger man derimod at klikke på symbolet og derved ændre indstillingen til FORTSÆT, vil automaten nu selv foretage valg, når den pågældende feature vindes. Dog har man minimum 20 sekunder til at afbryde AUTOPLAY, inden der foretages et automatisk valg. Når man klikker på et af symbolerne, skifter de farve for tydeligt at vise den ændrede opsætning. Vær opmærksom på at automaten aldrig vil stoppe, hvis man beder den fortsætte ved alle viste spil. Heller ikke hvis der vindes JACKPOT SPIL. Den nederste menu lader spilleren vælge hvilke 3 af en slags symboler, automaten skal holde på i AUTOPLAY. Klikker man eksempelvis på Citronerne, vil der komme et rødt kryds over Citronen, og automaten vil nu ikke lave autohold på Citroner under AUTOPLAY Hold Det er altid muligt at holde manuelt, sålænge der ikke er opnået gevinst. I Jackpot foretages dog autohold, indtil den første gevinst er givet, og antal spil efterfølgende bliver talt ned. 14

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 01. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Rev. 01, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT OM THE GOOD THE BAD AND THE UGLY 3 GEVINSTTAVLEN 4 2. GEVINSTBONUS 4 3. VALGFRIT SPIL 5 4. GUNSHOP

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas FR 010223 1 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske dele, må

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta.

1 byggeplads denne viser 4 felter med plads til bygningsbrikker. Hvert felt hører til en bestemt type valuta. Alhambra Et spil af Dirk Henn for 2-6 spillere. De bedste bygmestre fra Europa og den arabiske verden vil bevise deres kunstfærdige arkitektur. Du har fået stillet deres bygningsarbejdere til rådighed

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere