Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard"

Transkript

1 Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard

2 Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er som følger: ni felter på et bræt er på tilfældig måde anbragt følgende beløb: stk., stk., stk., stk. og. stk.. Spilleren kender beløbene, men ved ikke i hvilke felter, de enkelte beløb er placeret, eftersom de er dækket af et gummilag. Spilleren får nu lov til at skrabe ét felt af gangen, dog højst tre felter i alt. Det er tilladt inden et tredje skrab at stige af og modtage det sidst skrabede beløb. Foretager spilleren derimod et tredje skrab, så er han nødsaget til at modtage det beløb, der måtte vise sig her. Stopstrategier Spørgsmålet er nu, hvilken stopstrategi spilleren skal vælge for at optimere sine muligheder? Hvad der menes med disse ord er selvfølgelig en subjektiv vurdering. Måske står spileren lige og mangler kr. til en motorcykel, hvorfor det er vigtigt for ham, at han vinder mindst kr. Personen vil da måske vælge at stoppe på kr. selvom han vil have en god mulighed for at vinde endnu mere. For ham er det måske vigtigere, at han ikke er uheldig og kun vinder kr. eller kr. Vi skal først have en definition: Definition Med begrebet en optimal stopstrategi vil vi mene en strategi, der ved gentagne spil vil give en større eller mindst lige så stor forventet gennemsnitlig gevinst, som ved anvendelse af enhver anden stopstrategi.

3 Mandags Chancen er et spil, der ikke er mere omfattende, end at det kan analyseres i hånden. spil med et meget stort antal spiludfald kan det være nødvendigt at anvende computer til analysen. visse tilfælde vil end ikke verdens største computer have kapacitet nok til at udregne den bedste strategi indenfor en rimelig tid. For at få en idé om den bedste strategi i Mandags Chancen er det en god idé at betragte en forenklet udgave af spillet, for eksempel ét, hvor der er fire felter med beløbene,, og og muligheder for at skrabe højst to gange Øvelse ) Overvej, om du vil stoppe, hvis du i første skrab får a) b) c) ) Antag, at vi ønsker at ændre beløbet på den største præmie. Hvad skal beløbet mindst ændres til, før du skifter mening med hensyn til at stoppe/ikke stoppe i spørgsmål b) ovenfor? ) Prøv at give en matematisk opskrift, med hvilken man kan afgøre, om man skal stoppe/ikke stoppe efter første skrab. Man kan danne sig et vist overblik over situationen ved at tegne et såkaldt udfaldstræ. Forgreningerne viser de mulige udfald, når der skrabes. De involverede beløb er B =, B = 0.000, B = Lad os vedtage at kalde et udfald for udfald, hvis B skrabes, udfald hvis B skrabes og udfald, hvis B skrabes. På figuren nedenfor har jeg indtegnet to forgreningsniveauer, svarende til de to skrabemuligheder. De skraverede felter repræsenterer udsolgte beløb. Ved hver forgrening kan man angive sandsynligheden for at få det pågældende udfald, givet den viden, man har om de beløb, der allerede er skrabet. første forgrening er sandsynligheden for udfald, udfald og udfald henholdsvis ½, ¼ og ¼.

4 Ved. forgrening ved man hvad der blev skrabet i første omgang. Lad os sige, at første skrab gav udfald. Da vil der til et eventuelt sidste skrab kun være stk. og stk tilbage. Derfor vil sandsynligheden fra udfald og udfald være henholdsvis / og /, mens udfald ikke kan forekomme (se skravering). Øvelse Udregn de manglende sandsynligheder for udfaldene i. forgreningsniveau og indtegn dem i udfaldstræet. Lidt Teori Set over mange spil, så vil man gennemsnitligt få mest ud af det, såfremt man følger den såkaldte optimale Snell-strategi eller bare Snell-strategien. Den er defineret ved: Man stopper spillet, såfremt man i gennemsnit ikke kan forvente at opnå mere ved at fortsætte spillet, underforstået under brug af Snell-strategien. At denne strategi er fornuftig er vel heller ikke så mærkeligt: Hvorfor fortsætte spillet, hvis man gennemsnitligt ikke kan forvente at vinde mere ved at fortsætte? For at kunne analysere Snell-strategien er det hensigtsmæssigt med et lidt mere generelt setup, hvor vi tillader op til N skrab, hvor antallet af forskellige beløb er n, og hvor beløbene er B, B,..., B n. Som tidligere vil vi kalde et udfald for udfald, hvis B skrabes, udfald hvis B skrabes, etc.

5 Som tidligere set, giver spillet anledning til et udfaldstræ. En position heri er beskrevet ved de udfald k, k,..., k r, man møder ved at gå baglæns tilbage i træet til træets rod. Man kan sige, at med informationen = ( k, k,..., k r ) kender man de udfald, der allerede er forekommet i de hidtidige skrab, inklusiv rækkefølgen. Til hver position i udfaldstræet kan vi nu definere nogle størrelser: P ( k ) Sandsynligheden for et udfald k i næste skrab, givet informationen. V Den forventede gennemsnitlige gevinst ved at fortsætte med at skrabe, givet informationen. F Den forventede gennemsnitlige gevinst, givet informationen. Bemærk, at når vi her taler om den forventede gennemsnitlige gevinst, så mener vi under anvendelse af Snell-strategien. Man noterer sig, at den forventede gennemsnitlige gevinst løbende ændrer sig, når man skraber løs. Det, der er tilbage at skrabe, afhænger nemlig af informationen. Derfor benyttes betegnelsen den forventede gennemsnitlige gevinst, givet. Tilsvarende med de andre to størrelser. Man får nu nemt følgende sammenhæng, idet B er det sidst skrabede beløb: () F = max( B, V ) kr kr dentiteten () er en direkte konsekvens af, at man vælger at stoppe, hvis det sidst skrabede beløb B k er mindst lige så stort som den gevinst, man i gennemsnit vil r kunne forvente at opnå ved at fortsætte. Vi har desuden følgende: n () V = ( P( k) F ) k k = hvor k = ( k, k,..., kr, k). summen () kan det forekomme, at visse af F erne k ikke har mening. Dette sker hvis der ikke er flere udfald k tilbage i de uskrabede felter. disse tilfælde vedtager vi den konvention at lade det være underforstået, at man undlader de pågældende led i summen. Derved bliver udtrykket for V korrekt. dentiteten () udtrykker, at den forventede gennemsnitlige gevinst ved at fortsætte med at skrabe fra position fås ved at udregne det vejede gennemsnit af de forventede gennemsnitlige gevinster i de positioner k, man vil kunne nå med det ekstra skrab. Når Snell-strategien sættes på formel, får den følgende udseende: Man stopper første gang B V. kr 4

6 Snell-strategien anvendt på det forenklede spil Lad os analysere, hvordan Snell-strategien udmønter sig i tilfældet med det forenklede skrabespil. Sandsynlighedsvægtene er allerede udregnet i øvelse eller før. øvrigt er Snell-strategien defineret rekursivt bagfra, så for at bestemme de enkelte V- værdier og F-værdier, må vi trevle situationen op ved at begynde med det sidste forgreningsniveau i udfaldstræet, altså niveau N =, og derfra arbejde os baglæns igennem træet. Se i øvrigt figuren på side 6. Niveau højeste niveau starter vi med F-værdierne. F = B = F = B = F = B = 0.000,,, F = B = F = B = 0.000,, F = B = F = B = 0.000,, Begrundelse: Man har foretaget de maksimalt to skrab, som er tilladt. Dermed er man nødsaget til at beholde det, man har fået i sidste skrab. Dette er så samtidigt lig med den forventede gennemsnitlige gevinst, givet udfaldet af de to første skrab. Niveau Først udregnes V-værdierne ved hjælp af ():, k k= V = P( k) F = = 0.000, k k = V = P( k) F = = 6.666, 67, k k = V = P( k) F = =., Herefter kan F-værdierne findes ved hjælp af (): F F F = max( B, V ) = max(; 0.000) = = max( B, V ) = max(0.000; 6.666, 67) = = max( B, V ) = max(0.000;.,) =

7 Niveau 0 Først udregnes V-værdien ved hjælp af (): V = P( k) F = =.500 k = k 4 4 og da der endnu ikke er skrabet noget felt i niveau 0, så er F =.500. udfaldstræet for det forenklede skrabeproblem på side har jeg anbragt nogle tomme felter. Det er meningen, at man her skal anføre de til positionen hørende V-værdier. følge ovenstående beregninger kommer det udfyldte træ til at se ud som på figuren nedenfor. Man ser, at man skal stoppe spillet, hvis man skraber eller i første skrab, for i disse tilfælde er det sidste og eneste skrabede beløb større end den tilsvarende V-værdi, som er den forventede gennemsnitlige gevinst ved at fortsætte. Måske var det den samme strategi du fandt på i øvelse? , , Øvelse ) Undersøg den optimale Snell-strategi i forbindelse med Mandags Chancen ved at regne dig baglæns igennem udfaldstræet som i det enklere tilfælde ovenfor. Løst sagt: F-værdierne i tredje og sidste niveau er lig med de sidst skrabede beløb. Gå til forrige niveau. Udregn her V-værdier som vejede gennemsnit af de relevante F-værdier i niveauet højere. Opskriv de udregnede V-værdier på de re- 6

8 spektive pladser i træet. Udregn for hver position i det betragtede niveau i træet maksimum mellem det netop skrabede beløb og den tilhørende V-værdi (står side om side i træet). Dette er positionens F-værdi. Gå til forrige niveau og gentag proceduren etc. etc. ) Hvor meget vil man i længden i gennemsnit kunne forvente at vinde i Mandags Chancen ved brug af den optimale Snell Strategi? ) Besvar følgende spørgsmål udfra tallene i det udfyldte udfaldstræ og giv samtidigt en logisk forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan: a) Hvad er det bedste beløb at få i første skrab? b) Det næstbedste? c) Tredjebedste? 4) Hvad er sandsynligheden for at ende med hovedgevinsten på, hvis man anvender Snell-strategien? Øvelse 4 ) Lad os overveje en helt anden stopstrategi i det forenklede skrabespil: At man stopper i det øjeblik, man får den maksimale gevinst på Underforstået, at hvis den ikke kommer, så skraber man til enden. Vis, at den forventede gennemsnitlige gevinst ved denne strategi er lig med.666,67, altså mindre end den optimale Snell-strategi. Hjælp: Du kan bruge udfaldstræet på side 7. den forbindelse får du ikke brug for V-værdierne anbragt i de to tomme felter, for de involverer som bekendt Snell-strategien. Betragt den tilsvarende strategi i tilfældet med Mandags Chancen: At man kun stopper spillet før tid, såfremt man får den maksimale gevinst på. Det kan vises, at man i længden ved brug af denne strategi vil få en forventet gennemsnitlig gevinst på 4.66,67 altså ikke så meget som i tilfældet med den optimale Snell-strategi! ) Undersøg ved hjælp af udfaldstræet for Mandags Chancen følgende strategi: At man stopper første gang man får minimum. Øvelse 5 Undersøg følgende mere sofistikerede strategi i tilfældet med Mandags Chancen: Man stopper efter første skrab, hvis man får eller derover. Hvis man ikke får dét i første skrab, anvendes følgende stopstrategi efter. skrab: Man stopper ved og derover, med mindre det første skrab viste, i hvilket tilfælde man vælger at stoppe ved og derover. 7

9 Mandags Chancen

10 Løsning til udfyldning af udfaldstræet for Mandags Chancen

11 77.57, ,4 96.4, , ,00.57, , , , ,6 74.5,7 7.57, ,9 67.4,6 7.57,4 5.4,57.0, ,57.4, , , ,4.57, ,00.57,4 5.74,.57,4 5.4, , , Mandags Chancen NB! Hvis man anvender den optimale Snell-strategi, så skal man stoppe spillet, hvis man kommer til et sted i træet, hvor der er en kraftig sort ramme.

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier

Matematiske emner SPIL. Sandsynligheder og Strategier Matematiske emner SPIL Sandsynligheder og Strategier Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2006 INDHOLD Kap. Sandsynligheder ved spil.... Lotto... øvelser...2 2. Poker...3 3. Ruinsandsynligheder ved Roulette

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning

Kombinatorik og Sandsynlighedsregning Kombinatorik Teori del 1 Kombinatorik er en metode til at tælle muligheder på. Man kan f.eks. inden for valg til en bestyrelse eller et fodboldhold, kodning af en lås, valg af pinkode eller telefonnummer,

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b

Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som a + b vil have samme chance for at få eller 7 skilling i et retmæssigt spil, som det senere vil blive vist. Proposition I Hvis jeg har samme chance for at få a eller b, er det for mig lige så meget værd som

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

KOMBINATORIK. Øvelse 1. Kan du finde en forklaring på Leibniz problem?

KOMBINATORIK. Øvelse 1. Kan du finde en forklaring på Leibniz problem? KOMBINATORIK Dette er et supplerende kapitel til lærebogen stokastik 1.-10. klasse. Bogen kan læses uden reference til indholdet i dette kapitel, men da man sommetider baserer arbejdet med sandsynlighedsregning

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Introduktion: Vi vil nu se på et konkret eksempel på hvordan man i praksis fordeler mandaterne i et repræsentativt demokrati,

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Den geometriske optik Den såkaldte geometriske optik beskæftiger sig med hvordan lys, betragtet som stråler, kan forårsage billeddannelse. I denne teori er begreber

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere