SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:"

Transkript

1 Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt Kernestof: projektplanlægning visuelle værktøjer til præsentation af et projekt Vejledning til opgaven: Brikkerne: Ugenumre fra uge Vælg de uger nr, som er aktuelt for dette projekt Aktiviteter: Aktivitetsbrikkerne er gule på forsiden (planlagte aktiviteter) Aktivitetsbrikkerne er grønne på bagsiden (udførte aktiviteter) Milepælsbrikkerne er røde og man bruger ikke bagsiden (milepæle til en aflevering, fremlæggelse eller andet) Sådan bruger du tidsplan spillet: 1. Læs først din projektvejledning grundigt igennem sammen med gruppen. 2. Optegn nu en mindmap med alle de aktiviteter, som I synes er nødvendige for projektet. I de forskellige grene skal I medtage de ting, som naturligt hører sammen i projektet. 3. Herefter udvælger i de brikker/aktiviteter, som er aktuelle for lige det projekt, som oplægget bygger på. 4. Læg brikkerne tydeligt på et bord/gulvet, så alle i gruppen kan se dem. Læg de overflødige brikker til side, så de ikke forstyrrer. Det skal være den gule side af aktivitetsbrikkerne, som vender op. 5. Diskuter i gruppen, hvad der er en naturlig rækkefølge i et projekt. Er noget nødvendigt før noget andet? Er nogen aktiviteter nødt til at være helt færdige, før andre kan påbegyndes? Kan flere aktiviteter køre samtidigt? (Dette kaldes i projektsprog, at aktiviteterne er linket dvs. at nogle aktiviteter skal være færdige, før nye aktiviteter kan påbegyndes). 6. Når I har diskuteret, så læg brikkerne med ugenr. i en række. Herunder lægger I de brikker, som I synes, har den naturlige rækkefølge. Det er nu sådan I har planlægt jeres projekt. 7. Nu skal I så kigge på projektoplægget igen. Er der nogen terminer/delafleveringer/slutafleveringer undervejs? Læg nu de røde milepæle brikker ind på disse uger. Nu ved I, hvad der skal være færdigt hvornår. Passer det så med jeres planlægning? Tjek og omrokér evt. 8. I oplægget er også angivet, hvornår der er værkstedsuger. Tjek, at de passer med jeres planlægning, ellers må I bytte rundt på brikkerne, til det falder på plads.

2 Side 2 9. Tilføj ressourcer, dvs. bestem jer for, hvem der skal lave hvad eller er ansvarlige for hver enkelt aktivitet. Skriv det på brikkerne med navne. Husk lige på, at alle aktiviteter ikke tager lige lang tid, og at andre er mere arbejdstunge end andre. 10. I har nu en færdig tidsplan, som den ser ud her ved projektets start. Tag et billede af tidsplanen. 11. Hver gang I har teknologi, skal I kigge på tidsplanen og finde ud af, hvor langt I er nået. Hvad mangler I, hvad er I evt. foran med? Når I er færdige med en aktivitet, så vender i brikken op, så den vender den grønne side opad arbejdet er udført. Tag hver gang et billede af tidsplanen med de nyeste justeringer. (Dette arbejde med at justere tidsplanen kaldes opfølgning af tidsplan). 12. Når projektet er slut, så skal I sammen i gruppen evaluere jeres tidsplanlægning. Tag et billede af den reviderede tidsplan, som I har justeret undervejs. Gem billedet sammen med de tidligere billeder. Sammenlign dette billede med det billede I tog, da I lige havde lavet tidsplanen, dvs. det første billede. Hvor er der forskelle og hvorfor? Hvad gik godt i projektet og hvad gik ikke godt? Begrund. Hvad kan I gør en anden gang mht. tidsplanlægning? (Alt dette kaldes evaluering og er et af formålene med opgaven) 13. Hvad lærte jeg af dette projekt skriv det evt. i den portfolio og gem tidsplansbillederne her For at have en tidsplan med til hver gang kan det være en idé at klæbe brikkerne fast med lærertyggegummi på nogle A3 sider, så I har det med til hver teknologilektion. Med lærertyggegummi kan I også tage brikkerne af og vende dem, efterhånden som der sker fremdrift i projektet. Husk på, at tidsplanen er et dynamisk redskab, som skal revideres undervejs derfor skal I have det med hver gang. Som en mulighed for progression kan man hente det gratis tidsplanprogram GanttProject på: I dette program kan man indtaste de aktuelle aktiviteter og printe en tidsplan ud, som har et flot layout. Det tager tid at taste ind, og programmet kan linke aktiviteter sammen. Pædagogiske overvejelser Idéen med at bruge brikker er et få eleverne væk fra at bruge computeren som værktøj til alt. Her bliver eleverne tvunget til at stille computerne væk, så de kan få plads til brikkerne på borde eller gulvet. Det giver god anledning til, at eleverne diskuterer emnet og de er sammen om det, da ingen kan spille pc og dermed melde sig ud af gruppen. De skal fagfagligt diskutere: hvilke brikker der skal bruges hvornår de skal bruges rækkefølgen, dvs. afhængigheder/links milepæle Som alternativ optegnes en mindmap over projektet med alle de aktiviteter, som hører til det aktuelle projekt. Det bliver ikke en tidsplan, men et stykke værktøj til først at danne sig et overblik over projektet. På grenene kan man have de ting, som hører sammen i projektet og herved få opstillet en anden form for visuel udgave af projektstyringen. På den måde har eleverne allerede tænkt over og formuleret hvilke aktiviteter, der er med i projektet, og har dermed lettere ved at vælge brikker.

3 Side 3 Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Problemtræ Problemtræ Problemtræ Problemtræ Problemtræ Problemtræ Problemtræ Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Afgrænsning Afgrænsning Afgrænsning Afgrænsning Afgrænsning Afgrænsning Afgrænsning

4 Side 4 Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Problemtræ Problemtræ Samarbejdsaftale Problemtræ Problemtræ Problemtræ Problemanalyse Problemtræ Problemtræ Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Problemanalyse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Afgrænsning Afgrænsning Projektbeskrivelse Afgrænsning Afgrænsning Afgrænsning Afgrænsning Afgrænsning

5 Side 5 Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Valg af nøgleproblem

6 Side 6 Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Valg af oplæg Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Valg af oplæg Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Litteraturliste Brainstorm og mindmap Brainstorm og mindmap Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Litteraturliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Materialeliste Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Materialeliste Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde Valg af nøgleproblem Værkstedsarbejde Værkstedsarbejde

7 Side 7 Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Tidsplan Tidsplan Tidsplan Tidsplan Tidsplan Tidsplan Tidsplan Løsningsmatrix Løsningsmatrix Løsningsmatrix Løsningsmatrix Løsningsmatrix Løsningsmatrix Løsningsmatrix Test af produkt Test af produkt Test af produkt Test af produkt Test af produkt Test af produkt Test af produkt

8 Side 8 Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Valg af nøgleproblem Tidsplan Tidsplan Tidsplan Tidsplan Tidsplan Tidsplan Løsningsmatrix Løsningsmatrix Tidsplan Løsningsmatrix Løsningsmatrix Løsningsmatrix Løsningsmatrix Løsningsmatrix Test af produkt Test af produkt Test af produkt Test af produkt Test af produkt Test af produkt Test af produkt

9 Side 9 Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion Forside Forside Forside Forside Forside Forside Forside Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning

10 Side 10 Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion Forside Konklusion Konklusion Forside Forside Forside Forside Forside Forside Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning Indholdsfortegnelse Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning Begrundet valg af løsning

11 Side 11 Aflevering projektbeskrivelse Aflevering projektbeskrivelse Aflevering projektbeskrivelse Aflevering projektbeskrivelse Aflevering projektbeskrivelse Aflevering projektbeskrivelse Aflevering projektbeskrivelse Aflevering materialeliste Aflevering materialeliste Aflevering materialeliste Aflevering materialeliste Aflevering materialeliste Aflevering materialeliste Aflevering materialeliste Aflevering produkt Aflevering produkt Aflevering produkt Aflevering produkt Aflevering produkt Aflevering produkt Aflevering produkt Aflevering rapport Aflevering rapport Aflevering rapport Aflevering rapport Aflevering rapport Aflevering rapport Aflevering rapport Aflevering rapport

12 Side 12 Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering Korrekturlæsning Korrekturlæsning Korrekturlæsning Korrekturlæsning Korrekturlæsning Korrekturlæsning Korrekturlæsning Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport

13 Side 13 Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering Evaluering Korrekturlæsning Korrekturlæsning Evaluering Korrekturlæsning Korrekturlæsning Korrekturlæsning Samling af rapport Korrekturlæsning Korrekturlæsning Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport Samling af rapport

14 Side 14 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42

15 Side 15 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Terminsprøve Terminsprøve Terminsprøve Studieområde Studieområde Studieområde Studietur Studietur Studietur Vinterferie Vinterferie Vinterferie Påskeferie Påskeferie Påskeferie Helligdage Helligdage Helligdage Sommerferie Sommerferie Sommerferie Efterårsferie Efterårsferie Efterårsferie Juleferie Juleferie Juleferie

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER

SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER FØR DU STARTER SÅDAN SKABER DU NYE AKTIVITETER Brug denne model, når I skal udvikle nye aktiviteter. Gå igennem faserne step for step, så er I tættere på en succesfuld aktivitet. Start fra bunden. 4. ORANGE

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Sådan bruger du Facebook sider

Sådan bruger du Facebook sider Sådan bruger du Facebook sider Timeline designet er på samme måde som i de personlige profiler. Det giver mulighed for at lave en flot designet side for sin virksomhed, organisation eller forening. Siderne

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere