Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress"

Transkript

1 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg Hjælpemidler: Post-its, blyanter, klisterbånd, minutur Hovedformål At gøre deltagerne i stand til at styrke de rette kompetencer i forhold til trivsel og stress på arbejdspladsen. Læs dette først Velkommen til Trivsel Pursuit. Dette dialogspil er udviklet til MED-udvalg for at strukturere en proces, så deltagerne kan styrke de rette kompetencer i forhold til trivsel og stress på arbejdspladsen. En person skal lede spillet og gennemføre forberedelserne inden mødet. Vi har skabt denne vejledning, så lederen af processen får et godt overblik over dialogspillet ved at gennemføre forberedelserne. Forberedelse Sørg for at gøre følgende inden selve spillet begynder: Læs alle siderne i denne vejledning igennem. Fastlæg hvor mange grupper du får i spillet. Deltagerne skal deles op i grupper på 4-7 personer hver. Lad grupperne sidde i samme rum ved hver deres bord. Afsæt 70 minutter uden pauser til spillet med én gruppe. Afsæt 100 minutter med flere grupper. Print én kopi af bilag 1-3 ud til hver gruppe gerne på tykt papir. Klip alle bilag op langs de stiplede linjer og pas på du ikke blander materialerne til de forskellige grupper sammen. Hav materialerne klar til udlevering, mens spillet kører. Kør spillet ved at læse de følgende instruktioner op. Gå først videre til næste punkt, når deltagerne er klar. Når du har læst en sektion op for deltagerne, står der instruktioner til dig i parentes, som du skal udføre efter oplæsningen. F.eks. at udlevere spillets materialer. Det er din opgave at hjælpe deltagerne med at blive færdige på den afsatte tid og være klar til at gå videre, hver gang minuturet ringer.

2 2 Instruktioner side 1 Instruktioner Introduktion Velkommen til Trivsel Pursuit! I dette spil skal vi diskutere, vurdere og prioritere sammen for at tage handling over for de kompetencer, der er vigtigst i indsatsen mod arbejdsbetinget kronisk stress. Vi skal arbejde med kompetencer, fordi undersøgelser har vist, at afdækningen af kompetencer er meget relevant, når det gælder om at gøre en forskel over for stress. At have en særlig kompetence betyder, at man ved noget og kan bruge det i praksis. Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke kompetencer der er vigtigst. Det er også forskelligt, hvilke kompetencer, man har på den enkelte arbejdsplads. Det skal vi afklare i dette spil. Det vil føre os frem til at kunne træffe nogle beslutninger og skabe en enkel handleplan over for kompetenceudviklingen på arbejdspladsen i forhold til stress. Målet med denne proces er således, at vi kan vurdere og beslutte hvilke kompetencer: Der virker godt i forhold til stress og hvordan vi kan bruge dem endnu mere. Arbejdspladsen mangler i forhold til stress og hvordan vi får dem. Der bruges uden god grund og hvordan vi stopper med det. Valg af (Læg de tre forskellige sbrikker på hvert bord) Vores første opgave er sammen at vælge et specifikt for vores spil. Vi kan vælge mellem at fokusere på at: 1. Opdage stress. At opdage stress handler overordnet om at være god til at opdage de signaler, som man selv, ens kolleger og organisationen udsender, når stress begynder at have en vedvarende negativ indflydelse. 2. Forebygge stress. At forebygge stress handler overordnet om at være god til at gribe ind og hjælpe sig selv, sine kolleger og organisationen, inden stress går fra at være akut og forbigående til at blive kronisk og skadelig. 3. Håndtere stress. At håndtere stress handler overordnet om at være god til at hjælpe sig selv, sine kolleger og organisationen med at sænke et eksisterende kronisk højt og skadeligt stressniveau. Diskuter hvordan I forstår de forskellige, og hvilket at de 3 I synes, vi skal arbejde med i dag. I har 5 minutter til denne opgave. (Sæt minuturet i gang på 5 minutter. Lad deltagerne blive enige. Fjern de sbrikker, der ikke bliver valgt. Hvis du har flere borde i gang, så skal du styre dialogen sådan at alle borde bliver enige om samme. Mens der diskuteres skal du tape de 4 L-formede brikker fast i hjørnerne af hver gruppes bord) 5 minutter

3 3 Instruktioner side 2 Spillepladen (Peg dér på spillepladen, hvor instruktionerne henviser til, mens du læser nedenstående instruktioner op) Vores proces skal struktureres af spillepladen på bordet, som vi skal placere spillets brikker på. Pladen har to akser, som det er meget vigtigt alle forstår. Den lodrette akse angiver vigtighed. Det betyder, at jo længere en brik placeres mod toppen af pladen, jo vigtigere er den. Den vandrette akse angiver udbredelse. Det betyder, at jo længere mod højre en brik placeres på pladen, jo mere udbredt er den på arbejdspladsen. Tavs placering (Giv de 40 små kompetencebrikker til hver gruppe) Kompetencerne står på disse spillebrikker, som I har modtaget. Start med at give lige mange brikker til hver deltager ved bordet (gør det nu). I skal selv placere jeres Kompetencebrikker på spillepladen. Dvs. I skal personligt vurdere både hvor vigtig og hvor udbredt, I mener, at hver kompetence er på arbejdspladsen i relation til det I har valgt. Det betyder, at hver gang du skal placere en brik, skal du spørge dig selv: 1. Hvor vigtig er denne kompetence i forhold til et? Og lægge den på den lodrette akse alt efter hvor vigtig den er. 2. Hvor udbredt er denne kompetence? Og trække kompetencen hen ad den vandrette akse alt efter hvor udbredt den er. Bemærk at I ikke må stable brikkerne. I har 5 minutter til denne opgave. 5 minutter (Sæt minuturet på 5 minutter) Placeringsdebat Nu må I gerne begynde at diskutere og flytte på placeringen af brikkerne. I skal blive enige om placeringen af alle brikker. Ved at diskutere hver brik, vil I finde ud, om I har samme vurdering af både vigtigheden og udbredelsen af de mest relevante kompetencer på arbejdspladsen i forhold til vores. Hvis I savner en særlig kompetence, så kan I skrive den på en af de blanke brikker. Det er vigtigt, at I gør beskrivelsen både specifik og positiv. Det duer ikke at skrive Kommunikation eller Samarbejde på en brik, da det er alt for generelt. I har 12 minutter til det hele. Pas på at I ikke bruger al tiden på at diskutere nogle ganske få brikker. 12 minutter (Sæt minuturet på 12 minutter)

4 4 Instruktioner side 3 Opfølgning (Giv hvert bord de 3 trekantede brikker) Nu får I 3 trekanter, der angiver hvor og hvordan der bør følges op på brikkerne. De skal placeres yderst i bordets hjørner, så de passer med akserne. Hvis en trekant lander oven på nogle brikker, så læg brikkerne øverst. (Tjek at alle får lagt trekanterne rigtigt) Udvælgelse På hver trekant kan I se nogle pladser til kompetencebrikker. Der er kun et bestemt antal pladser. De er til de kompetencer, som vi vælger at følge op på. Vi skal nu blive enige om, hvilke brikker der skal ligge på hver trekant. Det har vi 10 minutter til. 10 minutter (Sæt minuturet på 10 minutter) Enighed på tværs (kun med flere grupper) (Denne opgave stilles kun, hvis der er flere grupper i gang samtidigt). Alle grupper skal nu præsentere deres bud på brikker på trekanterne på skift. Derefter skal vi blive enige (og evt. stemme) om placeringen på de pladser, der er uenighed om. Vi har 15 minutter. (Sæt minuturet på 15 minutter) Tavs brainstorm (Læg post-its og blyanter på hvert bord) Fjern nu alle de kompetencebrikker, der ikke er blevet valgt (gør det nu). Alle skal nu skrive forslag til, hvordan vi kan følge op på de udvalgte kompetencer. Skriv dit forslag til en brik på en post-it og sæt det på brikken. Bliv ved at skrive alle mulige forslag ned til alle brikkerne - også de skøre og sjove forslag. Denne brainstorm har vi 10 minutter til. 10 minutter (Sæt minuturet på 10 minutter) Beslutning I skal nu læse alle forslagene på post-its op. Vi skal nemlig blive enige om, hvilken opfølgning vi skal sætte i værk for hver brik. De post-it forslag, der ikke udvælges, lægges væk undervejs, så hver brik ender med kun at have de udvalgte forslag på sig. Det har vi 10 minutter til. (Sæt minuturet på 10 minutter. Brug afstemninger eller anden metode til at blive enige, der virker godt i udvalget. Hvis du har flere grupper i gang, bør du afsætte 15 minutter ekstra her) 10 minutter

5 5 Instruktioner side 4 Handleplan Fjern trekanterne og fordel de udvalgte Kompetencebrikker med deres post-its på imellem jer. Den eller de deltagere, der tager ansvar for en brik, udfylder en Handleplan for det, vi har besluttet for deres brik. Vi har 10 minutter. (Giv hver ansvarlig en Handleplan og sæt minuturet på 10 minutter) 10 minutter Evaluering Tusind tak for indsatsen! Handleplanerne tager vi op på vores næste møde. Nu må alle gerne fortælle hvad de syntes var godt ved spillet, og om der var noget der overraskede jer eller som I evt. savnede. (Lad alle komme til orde. Beslut evt. om I vil gentage spillet med et af 2 de andre for øje. Sæt Handleplanerne på som et punkt på jeres næste møde)

6 6 Spillepladen Minimum 80 x 80 cm Udbredelse Udbredelse Vigtighed Vigtighed Vigtighed Opdage stress At være god til at gribe ind og hjælpe sig selv, sine kolleger og organisationen, inden stress går fra at være akut og forbigående til at blive kronisk og skadelig Vigtighed Udbredelse Udbredelse

7 7 Spillepladen med trekanterne på Rekruttér Træn Lær Brug mere Anerkend Beløn Begræns Brug ikke Stop med

8 8 Handleplan Kompetence Hvor vigtig er denne kompetence? Hvor udbredt er denne kompetence? Hvordan skal der følges op på denne kompetence? Dato for næste status Ansvarlig

9 9 Handleplan Kompetence Hvor vigtig er denne kompetence? Hvor udbredt er denne kompetence? Hvordan skal der følges op på denne kompetence? Dato for næste status Ansvarlig

10 10 Handleplan Kompetence Hvor vigtig er denne kompetence? Hvor udbredt er denne kompetence? Hvordan skal der følges op på denne kompetence? Dato for næste status Ansvarlig

11 11 Handleplan Kompetence Hvor vigtig er denne kompetence? Hvor udbredt er denne kompetence? Hvordan skal der følges op på denne kompetence? Dato for næste status Ansvarlig

12 12 Handleplan Kompetence Hvor vigtig er denne kompetence? Hvor udbredt er denne kompetence? Hvordan skal der følges op på denne kompetence? Dato for næste status Ansvarlig

13 13 Handleplan Kompetence Hvor vigtig er denne kompetence? Hvor udbredt er denne kompetence? Hvordan skal der følges op på denne kompetence? Dato for næste status Ansvarlig

14 14 sbrikker Opdage stress At være god til at gribe ind og hjælpe sig selv, sine kolleger og organisationen, inden stress går fra at være akut og forbigående til at blive kronisk og skadelig Forebygge stress At være god til at opfange de signaler, som man selv, kollegerne og organisationen udsender, når stress begynder at have en vedvarende negativ indflydelse. Håndtere stress At være god til at hjælpe sig selv, sine kolleger og organisationen med at sænke et eksisterende kronisk højt og skadeligt stressniveau.

15 15 Spillepladebrikker Rekruttér Træn Lær Begræns Brug ikke Stop med

16 16 Spillepladebrikker Brug mere Anerkend Beløn

17 17 Spillepladebrikker Udbredelse Vigtighed Udbredelse Vigtighed

18 18 Spillepladebrikker Udbredelse Vigtighed Vigtighed Udbredelse

19 19 Kompetencebrikker Agere objektivt i kritiske situationer Besidde og sprede godt humør Faglig dygtighed inden for sin kerneopgave Have store ambitioner Holde effektive og korte møder Kende MED-struktur, opgaver og ansvar Kommunikere klart og tydeligt Være resultatsøgende Markere mål og krav tydeligt og præcist Vide, hvor man kan hente vejledning om stress Viden om sikkerhedsgruppens opgaver Glide af på sladder og bagtalelse Være udadvendt og entusiastisk Være åben og tænke positivt Være fleksibel og kreativ Være afklaret med sin rolle Kunne give og tage imod anerkendelse Være grundig og omhyggelig Være beslutsom og konsekvent Markere sine grænser på en ordentlig måde Kunne opdage flaskehalse i arbejdsgangene Lave gode og læselige referater Skærme andre og give dem ro Kunne håndtere konflikter Lytte godt og stille spørgsmål Være loyal overfor leder og kolleger Være tålmodig (nye ting tager lang tid) Arbejde systematisk Have professionel distance til arbejdsmæssige problemer Kunne betjene maskiner og udstyr Kunne lede møder effektivt Kunne give og tage imod kritik Kunne opløse fastlåste positioner (A mod B) Kunne håndtere nye arbejdsmetoder Lægge gode arbejdsplaner, der holder Kende hinanden privat Vide, hvordan mennesker reagerer i krise Arbejde hurtigt under pres Dele sine holdninger og følelser Være omsorgsfuld og empatisk

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Introduktion & spilleregler

Introduktion & spilleregler Introduktion & spilleregler - 1 - Indhold... 3 Sådan spilles spillet... 3 Forberedelse... 3 Afdækning... 4 Håndtering... 4 Refleksion... 4 Spillets formål... 5 Spillets tilblivelse... 5 Etiske dilemmaer...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ROd alarm / R D O MK A E T I

ROd alarm / R D O MK A E T I ROd / alarm T D A O M K E R I Indhold Bevægelsesøvelse. Rammefortællingen er, at elevernes rettigheder er blevet stjålet og skilt ad, derfor skal de løbe rundt til forskellige poster og finde dem igen,

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til

Vejviser til Kvalitet og trivsel. Guide til Vejviser til Kvalitet og trivsel Guide til PROjektgruen Vejviser til kvalitet og trivsel, 2011 Læs mere på www.personaleweb.dk/kvalitetogtrivsel Projektledelse Susanne Gerner Nielsen, KTO/BUPL Per Brøgger

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere