Indhold. Kai Kirkeby... 2 Ole Grangaard Olesen...4 Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården... 7 Birkebo Fyrretoppen..26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kai Kirkeby... 2 Ole Grangaard Olesen...4 Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården... 7 Birkebo... 23 Fyrretoppen..26"

Transkript

1 Indhold Kai Kirkeby Ole Grangaard Olesen Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården Birkebo Fyrretoppen..26 Egely 32 Aktivitetscentret Team Team Team Team

2 Skovbjergparken Dec Endnu et år er gået. Jeg synes det er rart at se en nogle brugere, som overordnet ser ud til at trives med at bo og være beskæftiget ved Skovbjergparken. Det kan der jo være mange gode grunde til, men en grund der har afgørende betydning for den påstand er personalets engagement, faglighed, kreativitet og trivsel som smitter direkte af på brugerne. Skovbjergparken er stadig en driftig institution, og vi oplever i øjeblikket flere forespørgsler fra flere nabokommuner, som ønsker pladser i såvel bo som beskæftigelsen, det er jo en skøn tendens, set i lyset af det scenarie vi frygtede i forbindelse med kommunalreformen, hvor frygten mere gik på at man ville klare sig selv i kommunerne. Denne frygt er gjort til skamme. Det har stadig været mulig, at skabe en hverdag der giver mening for brugerne, hvor livskvalitet er et af nøgleordene. Med personalets fokus på, at se hvad der er muligt, frem for at bruge energien på det umulige er der til fulde skabt et godt miljø i hele Skovbjergparken. Kreativiteten kommer i spil, nu hvor vi må indse, at vi ikke kan alt det vi kunne førhen. Hvad var det der dengang gav livskvalitet, og god mening?? De spændende udfordringer er nu, hvordan der kan kompenseres for nogle af de ting, og skabe livskvalitet og trivsel på en anden måde. Når nogen spørger om alt er ved det gamle, ville jeg ikke være troværdig, hvis jeg svarede bekræftende på det. Skovbjergparken har gennemgået mange nye tiltag gennem de sidste år. Der er fokus på velfærdsteknologiske løsninger, hvor IKT er et af tiltagene. IKT (informations og kommunikations teknologi) touch skærme Gennem det seneste år har der været arbejdet sporadisk med at få de nye muligheder ved at bruge IKT til at virke. Idéen er, at man med IKT/touchskærme øger mulighederne for selv at påvirke sin dagligdag, dyrke sine interesser osv. Derudover er et antal medarbejdere i gang med at fordybe sig i velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det kan give mening. Denne gruppe medarbejdere har netop været på besøg i DTU (Danmarks tekniske universitet) for at blive inspireret til at se på nye teknologiske løsninger Der er kommet nye IT løsninger i administrationen, på stort set alle område, fra indkøb, vagtplan, økonomi, social fagligt system, i forhold til dokumentation og kommunikation, diverse indberetninger til Sundhedsstyrelsen, samt magtanvendelser, ja stort set alt er ændret. Disse tiltag har skabt både store og små udfordringer, men ved fælles indsats, ser det ud til at lykkes, også at få disse systemer omsat i drift.

3 CSC Social CSC Social er et it-system til dokumentation og kommunikation. Systemet er godkendt af datatilsynet og erstatter tidligere anvendelse af kinabøger mv. Alle (professionelle) der er involveret i en konkret borgers sag, har adgang/pligt til at læse og skrive i systemet. Medarbejderuddannelse Vi har færdiggjort uddannelsen af stort set samtlige medarbejdere i den pædagogiske metode, der kaldes KRAP (handler om at få øje på alt det som borgeren er god til) og uddannelse i neuropædagogisk udredning (Hvor er det at borgeren har særlig brug for hjælp og støtte). Den investering der er gjort i uddannelse og supervision, implementering, kan være en stærk medvirkende årsag til et lavt antal konflikter, som tidligere kunne føre til egentlig vold. F.eks. er antallet af indberettede magtanvendelser faldet fra ca. 24 i 2010, 8 i 2011, til 2 i det seneste år. Det er en fantastisk udvikling. Ekstra bolig Ringkøbing Skjern Kommune har efterspurgt en bolig på Skovbjergparken til en ung mand. På den baggrund har Byrådet godkendt, at boligforeningen MIDT/Vest bygger yderligere en lejlighed på Pilegården. Lejligheden ventes at være færdig til indflytning ca. 1. marts Hjertestartere Der er anskaffet to hjertestartere. Den ene er placeret uden for hovedbygningen, og er i øvrigt registreret ved Trygfonden, så offentligheden kan komme til den på alle tider af døgnet. Den anden er placeret ved boafdelingerne (Egely). Medarbejderne er undervist i brugen af dem. Større aktiviteter i øvrigt Der har været deltagelse på hærvejsmarch, Sølund festival, kreative vandreture ved Skjern Å, mange ophold på Søfred, Fisketure, Fest og motion med ca. 100 gæster fra andre bosteder og andre kommuner. Jubilæum Skovbjergparken har afholdt 25 års jubilæum. Et godt arrangement ikke mindst på grund af den fine opbakning fra brugere, pårørende og medarbejdere. 3 medarbejdere er stoppet med at arbejde for at gå på efterløn. Det drejer sig om Thorstein Gyldenløve, som er stoppet efter 33 års arbejde, Poul Kappel efter 21 års arbejde, og Bodil Skov Jensen efter ca. 7 års arbejde. Tak for indsatsen til alle, håber i får et godt langt otium Flere har holdt 25 års jubilæum i 2012 Bo Bjørner Hilgård og Sonja Kristensen begge Fyrretoppen, tillykke til Jer. Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår, med tak for det gamle. Gid 2013 må bringe ligeså mange gode oplevelser som har været gældende i Kai Kirkeby 3

4 Nyhedsbrev december 2012 Byrådets og udvalgets opgaver til området i 2013! Områdeleder Ole Grangaard Olesen Her ved årsskiftet kan vi se tilbage på et år hvor der er rigtig meget godt at mindes. Jeg glæder mig over, at såvel beboere som pårørende har kvitteret med nogle meget positive tilbagemeldinger på det tilbud som Skovbjergparken repræsenterer. Det er også dejligt, at der er efterspørgsel på pladser, også ud over dem, vi har til rådighed. Dejligt at det kunne lade sig gøre at bygge en ekstra lejlighed på et af husene. Yderligere et par unge fra andre kommuner har spurgt til mulighederne på Skovbjergparken. I maskinrummet har vi ændret på stedets samarbejdsstruktur. I stedet for at have et lokalmed på hvert driftssted, så har vi nu etableret et lokalmed for hele området for autisme og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det samme er sket for andre områder under Psykiatri og Handicap. Efter de to første møder og en halv konferencedag tyder meget på, at stemningen og viljen til samarbejde i det nye regi er rigtig god. Byrådet, Sundheds- og omsorgsudvalget, handicaprådet og de forskellige afdelinger arbejder på, at få udarbejdet en handicappolitik. Første oktober afholdt byrådet et stort dialogmøde på Skovbjergparken med rigtig mange interesserede deltagere, hvor alle med interesse for politikken fik mulighed for at bidrage til det endelige skrift. Det forventes, at handicappolitikken kan foreligge i løbet af februar måned. Her inden jul har ledere og teamledere været til møde, og har fået præsenteret byrådets aftaler med områdelederne om, hvad der skal fokuseres på i det kommende år. Der er mange ting, som vi skal forholde os til. Meget af det arbejder vi med i forvejen. 4

5 Fokusområderne for 2013 er: Ikast Brande kommune vil understøtte og formidle borgernes oplevelse af livskvalitet. Ikast Brande kommune vil gøre en indsats for at udvikle nye tilbud om beskæftigelse på særlige vilkår Ikast Brande kommune ønsker at projektet Med Kærlig Hilsen forankres. Ikast Brande kommune ønsker at være på forkant med velfærdsteknologiske løsninger. Derfor er 16 pædagoger og teamledere netop nu i gang med at uddanne sig til velfærdsteknologiagenter. Uddannelsen der løber over 3 enkeltstående dage med opgaver ind imellem udføres af Teknologisk Institut og har i særlig grad fokus på de digitale muligheder ved at anvende IKT i form af touchskærme, I-pads, tablets osv.. Ikast Brande kommune støtter at autismeområdet og særligtilrettelagt ungdomsuddannelse indgår i et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt hvor man i forhold til primært mennesker med meget svær autisme ønsker at udvikle nogle apps der via biosensorer kan sige noget om, hvordan den svært autistiske person må have det i forhold til stress, angst og meget mere. Ikast Brande kommune ønsker, at sikre den optimale faglighed på alle niveauer i organisationen. Derfor samarbejdes med VIA University College om, at gennemføre to diplomuddannelser. Det ene er et modul der sigter på styrke medarbejdernes vejledningskompetencer; det andet modul handler om at styrke kompetencerne til kommunikation, dokumentation, evaluering samtidig med en øget bevidsthed om professionsetik set i lyset af digitaliseringen. Ikast Brande kommune ønsker, at flere frivillige bliver en mere almindelig foreteelse i forhold til vores driftssteder, derfor skal driftsstederne i løbet af 2013 udarbejde en ramme for hvordan frivillige, kan inviteres til, at deltage med løsning af nye og spændende opgaver, så det bliver en ny mulighed. Som man kan se er der 7 spændende tiltag at arbejde med. Sammen med ledelsen og lokalmed, vil vi arbejde med at gøre arbejdet med de mange punkter, så overkommeligt som muligt, ligesom opgaverne vil blive søgt fordelt på forskellige, så ikke alle behøver at blive involveret i alt hvad der skal ske. 5

6 Forældre- og venneforeningen ved Skovbjergparken. 50års jubilæum I april måned 1963 besluttede en lille flok forældre at stifte Foreningen Psykotiske Børns Vel, og foreningen kan altså næste år fejre sit 50-års jubilæum. For ti år siden blev den omdøbt til Landsforeningen Autisme, hvilket var fornuftigt nok - for at omtale autistiske børn som psykotiske er misvisende. Også på mange andre punkter er man blevet klogere. For eksempel troede man engang, at børnene var et produkt af følelseskolde køleskabsmødre ; men nu ved vi, at forældrene er ganske uden skyld i, at deres børn hører til gruppen af autisme-spektrum-forstyrrede. En frontløber inden for arbejdet med autistiske børn og unge var Else Hansen ( ). Hun havde selv en autistisk datter og fik kontakt til Sofie Madsen ( ). Resultatet af deres møde blev Sofieskolen i Gladsakse, beregnet til autister, og efterhånden kom der endnu flere specialskoler og specialrækker rundt om i landet. Herning Kommune og Ringkøbing Amt var med blandt de første i udviklingen af sådanne specialtilbud. I 1981 fik man her i det gamle amt startet en underafdeling af det, der kaldtes landsforeningen Psykotiske Børns Vel. Efter at amterne er forsvundet, taler man nu om Kreds Midtvest inden for Landsforeningen Autisme. Vores lille forældre-og venneforening ved Skovbjergparken har et samarbejde netop med Kreds Midtvest. Men altså: Til lykke med de halvtredsindstyve år!! En gaveide? Efter at have set mit barnebarn på 4 år håndtere en ipad må jeg give dem ret, der siger, at man kan tale om et liv før og efter ipaden. Den bliver indført mange steder til gavn for autistiske børn og unge og for os ældre pårørende! Det har vist sig, at ipads kan hjælpe børn med autisme. ipadens store skærm og den intuitive brugerflade har gjort, at børnene har nemt ved at bruge teknologien, og børn med autisme kan have meget gavn af at bruge programmer med stavning, tal, tegning, puslespil, huskespil med mere. Glædelig Jul!! Fra Forældre-og venneforeningen skal der atter lyde en hjertelig tak til personale og ledelse ved Skovbjergparken. Vi er glade for, at I passer så godt på vore unge mennesker. Glædelig Jul og Godt Nytår ønsker vi Beboere og Personale, Venner, Forældre og Pårørende. Mange hilsener fra Forældre- og venneforeningen ved Skovbjergparken /Kjeld Dall Petersen. 6

7 Nyhedsbrev fra Pilegården Så er der allerede gået et år siden sidste Nyhedsbrev. Det er blevet vinter, og lidt juletravlhed undgår vi jo nok ikke. Der skal bages og jules. Tirsdag den 11. december holder vi en julehyggedag på Pilegården for alle beboere og personaler. Nogle skal bage, andre tager på tur. Alle skal vi nyde god julemad. Og mon ikke, at der er beboere der opfordrer til en julesang. Onsdagen efter drager Thue, Christine, Peter og Anni i cirkus sammen med Inga, Annette og Britha. Men midt i juletravlheden kan vi se frem til forår og sommer, hvor mange af vores større aktiviteter/ arrangementer finder sted. Som noget nyt, har Pilegården iværksat et motionsprojekt, som er forløbet fra uge 16 uge 44. Ilse og Inga, der er ildsjælene bag dette projekt, har beskrevet det senere i dette nyhedsbrev. Forhåbentlig kan vi gentage succesen i Det ugentlige, faste tilbud, gentager sig fra sidste år, med sang, bowling, massage, ridning og i weekender arrangeres ture ud af huset. Ikke alle på én gang, men således at alle bliver tilgodeset. Det kan f.eks. være en tur på Cafe, en travetur i Løvbakkerne, i biografen, i cirkus, en tur til minizoo, eftermiddagskaffe på Svostrup kro eller bare en bustur ud i det grønne. 7

8 På personalesiden er Christina som bekendt på barselsorlov og forventes at komme tilbage omkring 1. juni 2013 og Ronni er ansat i Christinas vikariat. Louise, der er studerende, er i praktik på Pilegården indtil 31. januar Else er blevet ansat som vågen nattevagt, og vi har ansat tre nye gode vikarer, Sandie, Tilak og Lise. Lena Skandary er igen ansat på Pilegården på deltid, idet hun også har timer på Aktivitetscentret, og fra 1. marts vil Lena være ansat på fuldt tid, indtil sommer, hvor hun igen skal på fuld tid på Aktivitetscentret. I det følgende har vi plukket lidt forskelligt ud, af årets begivenheder, håber i vil fornøje jer hermed. Reserver søndag d. 20. januar til vores årlige kom-sammen-brunch. Tak for et rigtig godt samarbejde det forløbne år, og hermed de allerbedste ønsker for det nye. 8

9 Pilegården vokser. I sensommeren blev det vedtaget, at der skal bygges en ekstra lejlighed på Pilegården, sådan at vi får plads til en 7. beboer. Byggeriet er godt i gang, og lige nu ser det ud til, at byggeriet vil være klar 1.marts 2013, til indflytning, hvis alt går som planlagt. Lige nu ligner haven en rigtig byggeplads. Vi glæder os over, at haven vil være reetableret, når foråret kommer, og det igen bliver tid til at være i haven. 9

10 Forældrebrunch Traditionen tro har vi haft besøg af forældre og søskende til brunch en søndag i januar fra 11 til 14. Også i det nye år inviterer vi til en hyggelig dag med god mad og mange gæster. Det bliver søndag d. 20 januar

11 Weekend tur på Søfred I et fantastisk forårsvejr tog Christine, Anders og Peter sammen med Christina og Annette til Søfred. De havde en skøn weekend med godt vejr og dejlig mad. 11

12 Forårstur til Søfred I februar var Peter og Anni et par dage på Søfred. Vi hyggede med god mad både på Søfred og Svostrup Kro. Indimellem var vi også i Silkeborg, gik tur og Peter tog turen hjem med tog, hvilket var en succes. 12

13 Hærvejsmarch 2012 Traditionen tro bød juni måned på Hærvejsmarch. I år måtte Skovbjergparken selv stå for arrangementet, med nyt sted at sove og selv sørge for maden. Dette kunne ikke gøres bedre og på trods af vejret, stiller Pilegården gerne op igen til næste år. Hygge, samvær, mad og drikke samt god motion, det er opskriften på en fantastisk weekend. 13

14 14

15 Et par fødselsdage på Pilegården Dette år har budt på en rund fødselsdag, idet Christine har rundet det bløde hjørne og er blevet 30 år. Hun blev behørigt fejret, med kage og dejlig mad sammen med familien som var på besøg. Karin glæder sig over sine gaver. Det er skønt at have fødselsdag, også selv om det ikke er en rund en af slagsen 15

16 Sommerkolonier. Foråret og sommeren bød på forskellige kolonier med forskellige beboere og personale. Karin og Christine var på koloni, på Søfred, sammen med Robert og Gitte Anders var på koloni med Britha og Inga. Christine og Anni var på koloni med Britha og Jasmina. Peter, Thue og Anni var på koloni sammen med Ronni, Ilse og Bente Ronni, Peter og Thue på vandring fra Fjand til Husby, gennem plantagen. Efter 3 dage med vandreture i Husby klitplantage, og langs Vesterhavet, er det altså ret dejligt at blive transporteret. 16

17 Koloni i Husby klitplantage Mandag i uge 31, drog Thue, Anni, Peter, Ronni, Ilse og Bente vestpå. Vi havde lejet en gammel, hyggelig og restaureret Klitgård, midt i skoven, og ikke langt fra havet. Her boede vi fra mandag til torsdag. Thue og Peter var hver dag på lange vandreture, i klitplantagen og langs Vesterhavet. Anni var mest til de små, korte ture og sådan blev det for hendes vedkommende. Til gengæld hjalp hun med indkøb og madlavning til Peter og Thue og os andre. Også i år var vi på traktortur til skovsøen en tur som især Peter sætter stor pris på. Der var også lidt for den kulturelle side, idet vi besøgte både Nørre Vosborg og Bovbjerg Fyr bare for at nævne nogle af vores andre oplevelser. Sidste aften, på kolonien, er festaften. Det fejres med spisning på Klithotellet i Søndervig. Vi fik vidunderlig mad og super service. Hyggeligt. På næste side billeder fra kolonien. 17

18 18

19 Motion & Fest 2012 Alle beboerne deltog i denne årlige begivenhed. Nogle vandrede løberuten, andre var med på pitt-stop, hvor de vandrende blev serviceret med drikkevarer. Nogle fik festmiddagen i salen, andre fik festmiddagen på Pilegården. Alle havde vi en anderledes og fornøjelig dag. 19

20 Projekt motion Vi har gennem længere tid haft lyst til at lave et udviklingsprojekt med motion som udgangspunkt. Vi har en positiv erfaring med løb og længerevarende gåture for nogle beboere. Det vi ser, er at via, motion bliver man gladere, mere afslappet, og får mere energi. Projektet kom i stand i foråret Ruten blev rundt om Bølling Sø ved Engesvang, hver mandag formiddag. Turen er 12 km. Anders, Thue og Peter blev valgt. Vi har gået hver mandag, med undtagelse af sommerferien. Langt de fleste gange i et fantastisk vejr. Så selvom mange har syntes at sommeren har været våd og kold, ja så har mandage været fine, ihvert fald ved Bølling Sø. I efteråret har vi dog måtte konstatere, at der har været meget vand. Mange af stierne var mere små søer eller mudderhuller som vi har skulle forcere. Dette har alle klaret med højt humør og gåpåmod. 20

21 At gå rundt om Bølling Sø giver motoriske udfordringer, såsom ujævnt terræn, masser af bakker, smalle stier, og bøjet nakker for ikke at falde eller træde forkert på trærødder. Vi har fået masser af frisk luft og der har hele tiden været højt til loftet. Turen udgik fra parkeringspladsen, hvor vi fik kaffe. Madpakken blev indtaget i hytten på østsiden af søen. Kaffe og overraskelser ved bådene. Vi har haft en oplevelse af drengene har glædet sig til at det blev mandag og nyt turen. Det har været et fantastisk projekt, som nu er afsluttet men vi håber at vi kan tage det op igen, gerne med flere deltagere. Inga og Ilse 21

22 Tid til tanke og tid til latter. 22

23 Personale Omstillingsparathed er et gennemgående tema, som vi til stadighed må forholde os til. Det gælder således også i vores personalegruppe. Inden for det sidste årstid har vi sagt på gensyn til nogle, holdt afsked for andre, men heldigvis har vi også kunnet byde velkommen til nye kolleger. På gensyn til: Karina - som er på barsel. Hun blev mor til endnu en dejlig dreng i september måned. Hun vender tilbage til os i Margrethe - som de sidste måneder har været i Afrika. Vi glæder os til at høre om hendes oplevelser. Hun er tilbage til jul dette år. Farvel til: Poul har valgt at gå på efterløn i sommers, efter mange år som trofast medarbejder på Birkebo. Vi glæder os på hans vegne, om end vi kunne mærke det tomrum, der opstod, da han ikke længere mødte op på job - Heldigvis ser vi ham af og til Mette Schlosser, som er blevet ansat som teamleder på Egely Christina studerende i foråret. Lisette, vikar. Hun er gået fra på barsel og forventer at blive mor sidst i januar. Ligeledes afslutter hun sin eksamen som socialrådgiver i januar. 23

24 Velkommen til : Mikkel, som er ansat i barselsvikariatet. Mikkel bor i Herning, og er gammel Ikastdreng. Han nyuddannet pædagog og har mange års erfaring fra vuggestueområdet. Thomas, som nu er ansat som pædagog på Birkebo. Thomas er tilflytter til Them fra Aalborg. Thomas har mange års erfaring som pædagog i skolefritids-ordning. Aske vores nye studerende, med det musiske talent. Vi synes lige han er startet, men til januar er han praktik hos os slut. Vi håber han vil fortsætte som vikar hos os. Vore nye vikar Laura. Har arbejdet som personlig handicaphjælper. Hun har indtil videre haft mange nattevagter og skal ud og rejse til foråret, men vender tilbage. Og vores sidste tilkomne vikar, Maria pædagogstuderende. Har også arbejdet på Sølund i Skanderborg. Det glæder os meget at vores kompetente vikarkorps, som I møder via telefon og på afdeling, er utrolige hjælpsomme til at træde til, når vi har brug for det. Flere har været her i mange år, og er med til at lære nye kolleger op. Mange tak til jer for jeres engagement. 24

25 En julehilsen.. Herfra Birkebo, vil vi ønske alle vores beboere og deres pårørende en rigtig glædelig jul og samt godt nytår. Det er helt fantastisk med den tilslutning, vi ser til vores arrangementer (om end den sidste var noget ramt af sygdom fra flere sider) Vi takker for jeres dejlige humør, det gode engagement og samarbejde, samt jeres opbakning til vores arbejde på Birkebo generelt. Glædelig jul fra personalet på Birkebo 25

26 Nyhedsbrev Fra Fyrretoppen Så er endnu et år gået og det er tid for Skovbjerparkens nyhedsbrev. Inden vi tager hul på årets gang skal vi først se på ugens gang på Fyrretoppen. Det er ingen hemmlighed at Fyrretoppens borgere finder glæde ved genkendelighed og vores program for de forskellige ugedage ligner derfor hinanden, år efter år. Ugedagene på Fyrretoppen Mandag, endelig skal alle på AC igen og weekenden er slut. Mandag går alle Fyrretoppens borgere til massage hos Minna. Det foregår i massagerummet på AC. Torben er på besøg hos Flemming hvor de maler og tegner. Mandag er også grille dag og vi forsøger at få startet vores store weber grill op hver mandag. Om aftnen er Anders, Torben og Søren til bowling. Det er Skjold idræt der står for det og vi nyder det hver mandag. Medens bowlingholdet er af sted gætter Daniel og Tim med på hvem vil være millionær. Morten er dygtig til at blive hos sig selv. Tirsdag er der svømning, det er Anders, Morten, Søren NN og Torben som går til svømning. Efter endt svømning hygger alle med pommes inden de skal hjem på Fyrretoppen igen for at spise salat, tirsdag er nemlig kødløs dag på Fyrretoppen. Tirsdag aften er der sang med Kaj Normann Andersen. Her synger Tim, Søren NN og Anders. Tirsdag er også kagedag og derfor er der kage til aftenhyggen. Onsdag er drama dag om vinteren og cykeldag om sommeren. Drama er lige startet op igen og vi glæder os alle til at se hvad dramaholdet, der består af Morten, Tim, Søren og Torben finder på. En gang om måneden kommer fod damen forbi og ordner alle de sure tær på Fyrretoppen, det sker også onsdag. Torsdag er der husmøde hvor ugen bliver diskuteret, beboerne skiftes til at være ordstyrer. Det er også her at der komme ønsker til weekendens aftensmad og man kan tale om fælles problemer eller gode oplevelser. Torsdag går Anders til trommer og Torben og Søren motionere. Fredag er det endelig weekend, nogle skal hjem engang imellem, kendetegnet for fredag er at aftensmaden altid er håndmadder. Påske koloni Påske koloni Giro d italia Hærvejsmarch

27 Lørdag slapper vi af, eller er afsted ud af huset. Nogle er begyndt at cykle sammen med Jens Rasmussen. Tim besøger til tider sin kæreste i Tjørring. Lørdag kan der ske lidt af hvert. Nogle gør rent. Søndag er kendetegnet ved kage. Dem der ikke har gjort rent lørdag gør det søndag. Morten får belønningsmiddag og Anders dyne er til vask. Når kagen så er spist søndag aften kl , ja så er vi Klar til at begynde forfra igen. Hærvejsmarch Vi fik sidste år den triste meddelelse at handicap afdelingen af årets Hærvejsmarch ville blive lukket ned. Begrundelsen var, at de store besparelser i kommunerne gjorde at der ikke var tilmeldinger nok. Fyrretoppen, der har deltaget så godt som altid, blev meget berørte af dette og konsekvensen var at vi bestemte os for at lave vores egen hærvejsmarch. Konceptet var det samme som før, bare lidt mindre. Vi lånte en skole i Viborg hvor vi slog telte op og kørte Daniels lejede campingvogn i stilling. Det var så pløret at vi var angste for om vi ville komme derfra igen. Pilegården, Birkebo og Rosenholm (Tjørring) var også med. Det blev en våd weekend, men alle havde følelsen af at de havde været på Hærvejsmarch, som vi plejer. Vi har bestemt os for at gentage succen til næste år, bare med lidt bedre vejr. Pseudo Sverige Vi har døbt vores danske vandretur for psudo Sverige, dette skyldes at den er indført efter de sidste store besparelser. Navnet til trods, så er det en rigtig god uge og så er det næsten som at være i ødemarken, at være helt i Brande! Kano sejlads, vandreture og mad over bål, det er lige noget for Fyrretoppen. Daniel 40 år Daniel 40 år Koloni uge 32 Koloni uge 32 Koloni uge 32 Koloni uge 32 27

28 Torbens udstilling Torben har i mange år malet malerier og med hjælp fra Flemming Hilbert, hvor Torben går til kunst hver mandag, er der kommet en udstilling op at stå. Det var på Galleri Der var fernisering med alt hvad der hører til. Torbens malerier var så stor en succes at det meste var solgt på første dagen. Torben selv sluttede dagen af med at spise ude sammen med sin søster og familie. De fleste af Fyrretoppens beboer var forbi for at kigge på de dejlige billeder. 40 års fødselsdag Daniel er blevet 40 år, det fejrede han med en stor fest for familien og en kæmpe kagemand til sine med beboere. Den var så stor at vi tre dage efter fødselsdagen måtte smide halvdelen væk, da vi nu alle var så trætte af brunsvire at bare tanken om den gjorde os mætte. Familen var samlet og der var sang, taler og dejlig mad. Daniel og alle andre havde en rigtig god dag. Tur til Altenburg Efter flere års planlægning lykkedes det endelig Daniel og Søren Noes at komme en tur til Altenburg i Tyskland. Målet for denne udflugt var at besøge Altenburger Spielekarte Museum. Altenburg ligger lige syd for Leipzig i delstaten Thuringen. Det blev en rejse med store kulturelle oplevelser. Ikke nok med at vi fik hørte samtlige delstats lokalradier på vej derned, men vi fik også prøvet den berømte Thuringer Bratwürst. Altenburg er, udover Thuringer Bratwurst, kendt for spillekort og det var her at skat spillet har sin oprindelse. Siden har byen, også i dag, levet af at fremstille spillekort. Vi boede på et fint hotel i centrum. Vi kunne godt fornemme byens tidligere storhed, men her 25 år efter murens fald, var det en by i glemsel. Arsch der welt, som de siger på de kanter. Koloni uge 32 Pseudo Sverige Pseudo Sverige Sølund festival 28

29 Torben Grum Madsens Nyhedsbrev Jeg var med Flemming Hilbert i Berlin den 7 til 10 maj Det var en god tur. Vi så en masse ting. Vi så byen og så også billeder på museum. Vi har også været på Søfred i september Der var vi i Gjern vandland. Jeg har også lavet billeder som er på udstilling på galleri i Ikast. Dem har jeg fået solgt. De er bare flotte. På AC er jeg sammen med Sabine og Vinni og Joan og Betina og Annie. Det er jeg glad for. Vi går ture blandandet går vi ud forbi ravnsgård. Vi har sommetider været været om fredagen ved Sunds sø. Vi får mad over fra det store køkken undtagen om tirsdagen der laver mit team nemlig mad. Nu må jeg slutte. Hej. Torben Grum Madsen. 15. Nov Pseudo Sverige Sølund festival Gummitarzan i 3D Pseudo Sverige Torbens udstilling Pseudo Sverige Hærvejsmarch Torbens udstilling Pseudo Sverige Hærvejsmarch Hærvejsmarch 29 Torben læser højt

30 30

31 31

32 Egely 2012 Så er vi nået sidste kolonne på kalenderen for 2012 og det har været et år fyldt med udfordringer, forandringer og masse af gode oplevelser. Oplevelser og god minder fra bl.a. nogle af de ture og udflugter vi har været på. Vi har været i tivoli, i København, på museum, ved stranden, i Zoo, i Freidrichstadt og meget meget mere. Vi takker for et godt år 2012 og er klar på alt hvad 2013 måtte bringe Vi har I år måtte sige farvel til Thorstein, som efter rigtig mange år på Skovbjergparken og Egely har valgt at gå på pension. Dette har betydet at vi pr. 1/ sagde velkommen til Mette S. Tidemann som ny teamleder på Egely. Mette har tidligere været både studerende, tilkalde vikar og barselsvikar på Egely og hun er rigtig glad for at være hjemme igen Så har vi også sagt velkommen til en ny studerende Kristine hun har været hos os fra 6. august og er her frem til 31/ En stor tak skal lyde til alle Egelys forældre og pårørende tak for den store opbakning til vores arrangement her i november og ikke mindst tak for det gode samarbejde vi har. Glædelig jul og godt nytår til alle Mange hilsner alle os på Egely

33 Kære beboere, familier og pårørende. Jeg er den nye praktikant på Egely. Jeg hedder Kristine Hedegaard, er 21 år og skal være på Egely til og med 31. januar Jeg bor i Ikast og går på Ikast seminarium. Jeg har ca. 1½ år tilbage af min uddannelse og glæder mig til at blive færdig så jeg kan komme ud og få en masse gode erfaringer. Jeg har været rigtig glad for at være på Egely og ser frem til at få nogle dejlige oplevelser de sidste to måneder. Med Venlig Hilsen Kristine Hedegaard 33

34 Nyhedsbrev fra Karin Helwig Jeg fejrede min fødselsdag sammen med mine søskende. Vi spiste frokost sammen og bagefter kørte vi til Elvis Presley museet i Randers. Vi kiggede på tingene og drak eftermiddagskaffe. Vi tog også billeder og jeg købte et krus med Elvis. Det var en rigtig god fødselsdag og jeg fik også gaver. I september måned var hele Egely på tur til Friedrichstadt. Vi var af sted i 4 dage. På vej der ned var vi på Emil Nolde Museet. Vi spiste frokost der og jeg så haven og nogle af billederne og altertavlen. Jeg købte en lille blok og nogle farveblyanter. Vi var ude at sejle og vi var også på bytur. Der var en butik med julepynt, det købte jeg ikke noget af det var et nummer for tidligt. På hotellet havde de mange akvarier med fisk. Jeg boede sammen med Poul g det gik godt. Man kunne se dansk TV på værelset. Det var en god tur. 34

35 Nyhedsbrev fra Henrik Vi har været på en god tur til Friedrichstadt i Tyskland. Vi var på Nolde museum. Vi var på akvarium og se på fisk og vi var på sejletur og vi så meget og var på flere ture. Vi boede på hotel Aqvarium og vi var ude at spise og vi handlede ind i Fleggård på hjemvejen. Vi var i Tyskland i 3 nætter. Vi kørte selv igen i år det er altid godt at komme på Septembertur. Det kan jeg godt lide og det var et godt hotel hver gang med god spisning. Jeg håber at vi kan komme på lange ture igen. Jeg har gode minder fra alle de gange jeg var på skitur i Norge. Det næste jeg ønsker mig det er at komme på septembertur med flyver. Jeg kan godt lide at være på alle turene og at komme i tivoli. Hilsen fra Henrik Niclasen Egely 35

36 Vores septembertur til Tyskland Jeg kørte sammen med Jesper, Karin og Ralle til Tyskland På vejen derned ad så vi Nolde-museet, hvor vi fik eftermiddagskaffe. Vi boede i Friedrichstadt på Ringhotel Aquarium Jeg havde værelse sammen med Henrik Anden dag var vi ude at se en dæmning, der hvor Ejderen løber ud i Vesterhavet. Bagefter så vi et akvarium i Tönning. Tredje dag gik vi rundt i Friedrichstadt så på byen. Bagefter var vi ude at sejle rundt i kanalerne. Vi sad i samme biler hjem af ligesom derned ad. Vi købte ind i Süderlügum, og jeg købte en CD med Creedence Clearwater Revival. Vi holdt pause i Süderlügum og ved Skærup ved Vejle. Ja, det var en god tur. Jeg vil sikkert godt med på septembertur til Tyskland igen. Venlig hilsen Steen Rasmussen 36

37 37

38 Nyheds brev fra Lone Jeg er begyndt at gå til ansigtsbehandling her i Ikast, det er rart synes jeg Min kontaktpædagog og jeg er gode til at lave fitness om torsdagen. Vi træner vores smukke navle Jeg er begyndt at høre mindfulness og slapper af nede i min lejlighed med den nye cd afspiller og de flotte høre telefoner. Det er dejligt at høre til bølgerne og musikken. Jeg glæder mig til vi skal til København og i tivoli og se alt det flotte julelys. Jeg skal bo på hotel med min kæreste Rene Jeg har lavet ønskeseddel til jul og jeg glæder mig til at se om jeg får alle mine mange ønsker opfyldt. Mange julemus, knus fra lone 38

39 Nyhedsbrev Poul Turen til Tyskland: vi boede på et 4- stjernet hotel som hed Hotel Aquarium. Vi fik tre retter mad hver dag, der var flot pyntet op og tjenere som gik rundt og serverede maden hver aften. Udsigten var rigtig god. Vi var på mange gode ture. Vi var et sted Som mindede meget om Nordsømuseet og lidt om Aqua i Silkeborg, men meget Nordsøen. Der var et stort aqurium og jeg tror man kunne dykke deri. Det var i hvert fald flot og en oplevelse. De havde også et stort skelet af en hval. På vej derned var vi inde og se Nolde museet. Vi fik frokost og eftermiddagskaffe der. De som arbejdede der var Udviklingshæmmede på det fysiske område. Jeg tror det er for at give dem et rigtigt arbejde. De gjorde det rigtig godt. Museet lignede lidt Heart i Herning. Vi Var også ude at sejle på kanalerne dernede. Vi så også mange fyrtårne, skibe og meget mere, det var rigtigt sjovt. Da vi kørte hjem købte vi ind ved grænsen. 39

40 Min tur til Tenerife: I OKt. Var jeg på Tenerife. Det var også en god tur. Vi fløj med Thomas Cook. Det er et meget miljø bevidst selskab. Vi boede på et 3 stjernet hotel men det virkede som et stjernet. Vi spiste aftensmad på hotellet hver aften og maden havde forskellige temaer hver aften. De havde en nordisk aften. Det kunne de ikke rigtig finde ud af. Jeg var en tur på Teide, som er Spaniens højeste bjerg. Der kan faktisk komme sne på toppen. Jeg kunne lugte svovlen for det er en vulkan. Mettes 50 års fødselsdag: Jeg var med til mettes 50 års fødselsdag På Videbæk Hotel. Det var en god aften med okay musik og en masse sange. Jeg holdt en tale for Mette selvom jeg ikke havde forberedt en. Lundgården: Det går stadig godt. Vi har haft åbent hus. Lige nu er vi i gang med cykelkonkurrence. Vi har lige været i biografen og set far til 4 til søs. Jeg har tilmeldt mig bordfodbold turnering, som jeg kan gå til og fra med. Med mit eget cykelhalløj er jeg oppe på snart km. Jeg glæder mig til Juletur til Tivoli i København med overnatning. Hilsen Poul A. Nielsen. 40

41 Nyhedsbrev fra Renè Året er snart gået og vi har igen oplevet mange gode og spændende ting. Fiskeri, Tenna II, i Tivoli i Århus, på Himmelbjerget og i Jesperhus. Lone og jeg har været i Karup to gange i år, i foråret og her i efteråret. Jeg har fejret mit 25 års jubilæum her på Skovbjergparken, med gæster fra de andre afdelinger og mine forældre og svigerforældre var også med. Vi fik grillmad og salat. Jeg fik mange fine gaver. Den dag jeg rigtig havde jubilæum, var jeg sammen med min kontaktpædagog til Country Festival i Indelukket i Silkeborg. Det er et sted med gang i musikken. Vi havde en rigtig god tur til Friedrichstadt. Vi besøgte Nolde museet, var på bytur og kanalsejlads. 41

42 Aktivitetscentret Gløgg og æbleskiver, flæskesteg og rødkål. Traditionen tro blev der afholdt julehygge på aktivitetscentret den sidste torsdag i november. Salen var pyntet festligt op og i værkstederne var der mulighed for at lave juleklip, juledekorationer, æbler i stearin samt havregrynskugler. Der var en dejlig summen af julehygge over alt. Såvel brugere som personale har vi glædet os over, at der igen i år har været stort fremmøde til arrangementet. Tak for jeres opbakning og tak for jeres engagement.- Det gør en forskel for os. På de næste sider vil vi skrive lidt og vise billeder fra årets gang i de teams brugerne er i på aktivitetscentret. Sidst men ikke mindst vil vi ønske jer alle en Glædelig jul og et godt nytår.

43 Team 3 Så er det igen tid til et nyhedsbrev til forældre/pårørende I team3 har brugerne rigtigt været aktive, der er kommet gang i og omkring kløveriet Vi deltager i projekt Med kærlig hilsen hvor brugerne med stor iver har påtaget sig den opgave at holde skoven ren for affald Vi har været på seminariet for at fortælle om dette projekt, senere skal vi også ud i en anden skov for at sanke træ til kløveriet i sommers, hvor der var delvist lukket, var en gruppe på fisketur til Skyggehale P&T, det gav ingen fisk men det var en rigtig god tur som alle nød Hver torsdag henter vi grønt og frugt hos Oblings Gårdbutik, det er spændende at se hvad der er af forskellige ting, især grønkålen kigges der længe efter og Harbo har ingen ro før alt er skrællet og klar til fredagsmenuen, som laves over bål når vejret tillader det. Et fodbad gør lykke i sommervarmen Peter elsker grønkål Køkkenhjælper bob-bob Drenge og pi r gir den gas Michael og Henrik med den nye motorsav

44 Daniel rydder op i køleskabet Michael og Henrik klargør en af deres livretter Rene er glad for busture Så er der mad på vej Harbo skræller gulerødder Henrik holder øje med propperne 44

45 Helle nyder fisketuren Peter står i ly for regnen, det gør alle der arbejder for kommunen Kan i gætte hvem jeg er ZZZZZZZZZZ 45

46 Nyhedsbrev 2012 Team 4 Baggrund malet af Helle. Englen er lavet af Søren T. Team 4: Søren T., Anni, Lene, Thue, Christine & Helle Kontaktpersoner: Lars og Sabine 46

47 Udflugter med Team 4 Vi har bl.a. været ved Hvidesande og Himmelbjerget 47

48 Her lugter af fisk Skøn udsigt her ved silkeborg Hmm 48

49 Dagligdagen i Team 4 Her kommer et billede kavalkade fra dagligdagen i

50 Christines 30 års fødselsdag blev fejret på bedste vis med flag, balloner og dejlig mad. 50

51 Billede serie malet af Christine 51

52 52

53 53

54 Juletræ tegnet og malet af Thue. Baggrund malet af Søren T. 54

55 55

56 Bamse tegnet og malet af Søren T. 56

57 Sohalia er i arbejdspraktik 2 dage om ugen i team 4. Sohalia har været læge i 20 år i sit hjemland Afghanistan. Sohalia har her lavet afghansk mad til personalet og brugerne i team 4. 57

58 Siden sidst i team 5 december 2012: Vi vil her fortælle lidt om hvad der er sket i team 5 siden sidst. Anders Nørgård har kort været tilbage på AC, men er igen holdt heroppe og er nu på Pilegården i stedet for i team 5. Vi siger tak for denne gang og sender de bedste ønsker til ham. På personalesiden er der også sket en del. Lena startede sin 1 års orlov fra AC i juni 2012 og i stedet er Lotte ansat i team 5. Vi er dog så heldige at Lena er vendt tilbage til AC og hun er i team 5 nogle dage om ugen. Desuden er Louisa som har været i jobtræning holdt i sommers og startet på pædagogstudiet. Held og lykke til hende. Aktiviteterne i team 5 er stadig vores faste morgengåture samt vores maddage. Til maddagene har vi alle forskellige opgaver som vi hjælper med for at forberede maddagen. Vi har også nydt at jule her i december måned. Der er blevet bagt, klippet pynt, åbnet julekalendere, hørt julemusik og set julefilm mv. Vi har også afholdt vores årlige julehygge, hvilket vi alle havde glædet os til. Vi siger tak for den flotte opbakning til dette arrangement. Anders vendte glad tilbage til kløveren Anders holder pause ved kløverne Karin og Ian hører musik Tim i gang med at male Vi vil hermed ønske Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak for samarbejdet i En god dyrepasser har vi også Venlig hilsen personalet i team 5 58

59 Team 8 Fredagstur. Søren, Torben, Jeff, Karin, Henrik, Anne, Vinni og Betina. På besøg på Karl-Henning museum i Herning. 59

60 Fredagstur: Søren, Torben, Karin H., Jeff, Henrik Ny., Vinni og Betina. På besøg hos Betina i Feldborg. 60

61 Fredagstur: Vesterhavet Søndervig Torben, Anne, Søren, Jeff, Karin H., Henrik Ny., Betina og Vinni. 61

62 Torben, Jeff, Anne, Karin H Søren og Henrik Ny. er kreativ i team 8. 62

63 Hej. Det er mig T.G.M. Her er vi kreative. Vi maler billeder. Det er engle som jeg maler. Her står jeg ved nogle robotter som jeg har tegnet og malet med tusch og farvekridt. Bagefter blev de indrammet med designerpapir. Det er et godt sted at være i kreativ værkstedet. Her til jul laver vi gode ting. Jeg arbejder med akrylmaling og akvarel maling. Jeg synes det er hyggeligt. Jeg glæder mig til jul. 63

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015

Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 2015 Sund og glad UGE 29 12/7-18/7 2015 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 3 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016

Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 2016 Sund og glad UGE 29 17/7-22/7 2016 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen haft rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad igennem de sidste 4 år. Hvert år er der både nye og

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen

bbb Børnebiksen, December Ørbækvej 34, Svendborg, Bulen , Biksen , Banjen bbb Børnebiksen, December 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så nåede vi til årets sidste måned, nemlig december, som er fyldt med

Læs mere

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Kære Jer, Hermed et nyhedsbrev fra alle os til alle Jer! Arrangementer forår/sommer 2015 Sædvanen tro er der i slutningen af foråret og starten af sommeren en række

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014

Sund og glad. Uge 29 13/7-19/7 2014 2014 Sund og glad Uge 29 13/7-19/7 2014 Side 2 Sund og glad Vi har her på Livsstilshøjskolen rigtig gode erfaringer med sommerkurset Sund og glad gennem de sidste 2 år. Det er en fantastisk uge, og derfor

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Velkommen i det nye skole år. Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev September

Velkommen i det nye skole år. Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev September Velkommen i det nye skole år Dus Mellervang Frøstrupvej 4. 9220 Aalborg Øst Tlf. 98155300 www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev September Åbningstider Skoledage: Mandag Torsdag kl. 6.30 8.00 kl. 11.30 17.00

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkommen til årets første:

Velkommen til årets første: Velkommen til årets første: "Man har kalendere og ure for at kunne måle tiden, men det siger ikke én ret meget, for enhver ved, at en enkelt time kan forekomme en at være en evighed, mens den andre gange

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Udmeldte børn: Christian fra 3.b er stoppet i Hedegården til udgangen af marts måned. Vi ønsker Christian rigtig god vind fremover.

Udmeldte børn: Christian fra 3.b er stoppet i Hedegården til udgangen af marts måned. Vi ønsker Christian rigtig god vind fremover. NYT FRA April 2013 Kontorets side. Nye børn: Et stort velkommen i Hedegården til Mikkel, som skal gå i 0.b og til Mathilde, der skal gå i 1.a. De starter begge i SFO den 2. april og vi håber, de bliver

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da

Et nyt Børne- og Familiehus. Vi vendte efter en lang og dejlig sommerferie tilbage til et nyt hus med flere børn og færre voksne - det lyder da Nyhedsbrevet Årgang 16 - Nr. 5 - September 2010 Sommeren I dette nummer af Nyhedsbrevet vil vi forsøge at samle op på sommerens mange gode og glade oplevelser. Vi bliver nødt til at spole filmen helt tilbage

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev december 2017 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev december 2017 Dette års juleshow var et samarbejde mellem band og kompagni, så der var fyldt godt op på gulvet med både gaver, juletræer, juletravlhed,

Læs mere