Indhold. Kai Kirkeby... 2 Ole Grangaard Olesen...4 Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården... 7 Birkebo Fyrretoppen..26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kai Kirkeby... 2 Ole Grangaard Olesen...4 Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården... 7 Birkebo... 23 Fyrretoppen..26"

Transkript

1 Indhold Kai Kirkeby Ole Grangaard Olesen Forældre og venneforeningen... 6 Pilegården Birkebo Fyrretoppen..26 Egely 32 Aktivitetscentret Team Team Team Team

2 Skovbjergparken Dec Endnu et år er gået. Jeg synes det er rart at se en nogle brugere, som overordnet ser ud til at trives med at bo og være beskæftiget ved Skovbjergparken. Det kan der jo være mange gode grunde til, men en grund der har afgørende betydning for den påstand er personalets engagement, faglighed, kreativitet og trivsel som smitter direkte af på brugerne. Skovbjergparken er stadig en driftig institution, og vi oplever i øjeblikket flere forespørgsler fra flere nabokommuner, som ønsker pladser i såvel bo som beskæftigelsen, det er jo en skøn tendens, set i lyset af det scenarie vi frygtede i forbindelse med kommunalreformen, hvor frygten mere gik på at man ville klare sig selv i kommunerne. Denne frygt er gjort til skamme. Det har stadig været mulig, at skabe en hverdag der giver mening for brugerne, hvor livskvalitet er et af nøgleordene. Med personalets fokus på, at se hvad der er muligt, frem for at bruge energien på det umulige er der til fulde skabt et godt miljø i hele Skovbjergparken. Kreativiteten kommer i spil, nu hvor vi må indse, at vi ikke kan alt det vi kunne førhen. Hvad var det der dengang gav livskvalitet, og god mening?? De spændende udfordringer er nu, hvordan der kan kompenseres for nogle af de ting, og skabe livskvalitet og trivsel på en anden måde. Når nogen spørger om alt er ved det gamle, ville jeg ikke være troværdig, hvis jeg svarede bekræftende på det. Skovbjergparken har gennemgået mange nye tiltag gennem de sidste år. Der er fokus på velfærdsteknologiske løsninger, hvor IKT er et af tiltagene. IKT (informations og kommunikations teknologi) touch skærme Gennem det seneste år har der været arbejdet sporadisk med at få de nye muligheder ved at bruge IKT til at virke. Idéen er, at man med IKT/touchskærme øger mulighederne for selv at påvirke sin dagligdag, dyrke sine interesser osv. Derudover er et antal medarbejdere i gang med at fordybe sig i velfærdsteknologiske løsninger, der hvor det kan give mening. Denne gruppe medarbejdere har netop været på besøg i DTU (Danmarks tekniske universitet) for at blive inspireret til at se på nye teknologiske løsninger Der er kommet nye IT løsninger i administrationen, på stort set alle område, fra indkøb, vagtplan, økonomi, social fagligt system, i forhold til dokumentation og kommunikation, diverse indberetninger til Sundhedsstyrelsen, samt magtanvendelser, ja stort set alt er ændret. Disse tiltag har skabt både store og små udfordringer, men ved fælles indsats, ser det ud til at lykkes, også at få disse systemer omsat i drift.

3 CSC Social CSC Social er et it-system til dokumentation og kommunikation. Systemet er godkendt af datatilsynet og erstatter tidligere anvendelse af kinabøger mv. Alle (professionelle) der er involveret i en konkret borgers sag, har adgang/pligt til at læse og skrive i systemet. Medarbejderuddannelse Vi har færdiggjort uddannelsen af stort set samtlige medarbejdere i den pædagogiske metode, der kaldes KRAP (handler om at få øje på alt det som borgeren er god til) og uddannelse i neuropædagogisk udredning (Hvor er det at borgeren har særlig brug for hjælp og støtte). Den investering der er gjort i uddannelse og supervision, implementering, kan være en stærk medvirkende årsag til et lavt antal konflikter, som tidligere kunne føre til egentlig vold. F.eks. er antallet af indberettede magtanvendelser faldet fra ca. 24 i 2010, 8 i 2011, til 2 i det seneste år. Det er en fantastisk udvikling. Ekstra bolig Ringkøbing Skjern Kommune har efterspurgt en bolig på Skovbjergparken til en ung mand. På den baggrund har Byrådet godkendt, at boligforeningen MIDT/Vest bygger yderligere en lejlighed på Pilegården. Lejligheden ventes at være færdig til indflytning ca. 1. marts Hjertestartere Der er anskaffet to hjertestartere. Den ene er placeret uden for hovedbygningen, og er i øvrigt registreret ved Trygfonden, så offentligheden kan komme til den på alle tider af døgnet. Den anden er placeret ved boafdelingerne (Egely). Medarbejderne er undervist i brugen af dem. Større aktiviteter i øvrigt Der har været deltagelse på hærvejsmarch, Sølund festival, kreative vandreture ved Skjern Å, mange ophold på Søfred, Fisketure, Fest og motion med ca. 100 gæster fra andre bosteder og andre kommuner. Jubilæum Skovbjergparken har afholdt 25 års jubilæum. Et godt arrangement ikke mindst på grund af den fine opbakning fra brugere, pårørende og medarbejdere. 3 medarbejdere er stoppet med at arbejde for at gå på efterløn. Det drejer sig om Thorstein Gyldenløve, som er stoppet efter 33 års arbejde, Poul Kappel efter 21 års arbejde, og Bodil Skov Jensen efter ca. 7 års arbejde. Tak for indsatsen til alle, håber i får et godt langt otium Flere har holdt 25 års jubilæum i 2012 Bo Bjørner Hilgård og Sonja Kristensen begge Fyrretoppen, tillykke til Jer. Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår, med tak for det gamle. Gid 2013 må bringe ligeså mange gode oplevelser som har været gældende i Kai Kirkeby 3

4 Nyhedsbrev december 2012 Byrådets og udvalgets opgaver til området i 2013! Områdeleder Ole Grangaard Olesen Her ved årsskiftet kan vi se tilbage på et år hvor der er rigtig meget godt at mindes. Jeg glæder mig over, at såvel beboere som pårørende har kvitteret med nogle meget positive tilbagemeldinger på det tilbud som Skovbjergparken repræsenterer. Det er også dejligt, at der er efterspørgsel på pladser, også ud over dem, vi har til rådighed. Dejligt at det kunne lade sig gøre at bygge en ekstra lejlighed på et af husene. Yderligere et par unge fra andre kommuner har spurgt til mulighederne på Skovbjergparken. I maskinrummet har vi ændret på stedets samarbejdsstruktur. I stedet for at have et lokalmed på hvert driftssted, så har vi nu etableret et lokalmed for hele området for autisme og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det samme er sket for andre områder under Psykiatri og Handicap. Efter de to første møder og en halv konferencedag tyder meget på, at stemningen og viljen til samarbejde i det nye regi er rigtig god. Byrådet, Sundheds- og omsorgsudvalget, handicaprådet og de forskellige afdelinger arbejder på, at få udarbejdet en handicappolitik. Første oktober afholdt byrådet et stort dialogmøde på Skovbjergparken med rigtig mange interesserede deltagere, hvor alle med interesse for politikken fik mulighed for at bidrage til det endelige skrift. Det forventes, at handicappolitikken kan foreligge i løbet af februar måned. Her inden jul har ledere og teamledere været til møde, og har fået præsenteret byrådets aftaler med områdelederne om, hvad der skal fokuseres på i det kommende år. Der er mange ting, som vi skal forholde os til. Meget af det arbejder vi med i forvejen. 4

5 Fokusområderne for 2013 er: Ikast Brande kommune vil understøtte og formidle borgernes oplevelse af livskvalitet. Ikast Brande kommune vil gøre en indsats for at udvikle nye tilbud om beskæftigelse på særlige vilkår Ikast Brande kommune ønsker at projektet Med Kærlig Hilsen forankres. Ikast Brande kommune ønsker at være på forkant med velfærdsteknologiske løsninger. Derfor er 16 pædagoger og teamledere netop nu i gang med at uddanne sig til velfærdsteknologiagenter. Uddannelsen der løber over 3 enkeltstående dage med opgaver ind imellem udføres af Teknologisk Institut og har i særlig grad fokus på de digitale muligheder ved at anvende IKT i form af touchskærme, I-pads, tablets osv.. Ikast Brande kommune støtter at autismeområdet og særligtilrettelagt ungdomsuddannelse indgår i et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt hvor man i forhold til primært mennesker med meget svær autisme ønsker at udvikle nogle apps der via biosensorer kan sige noget om, hvordan den svært autistiske person må have det i forhold til stress, angst og meget mere. Ikast Brande kommune ønsker, at sikre den optimale faglighed på alle niveauer i organisationen. Derfor samarbejdes med VIA University College om, at gennemføre to diplomuddannelser. Det ene er et modul der sigter på styrke medarbejdernes vejledningskompetencer; det andet modul handler om at styrke kompetencerne til kommunikation, dokumentation, evaluering samtidig med en øget bevidsthed om professionsetik set i lyset af digitaliseringen. Ikast Brande kommune ønsker, at flere frivillige bliver en mere almindelig foreteelse i forhold til vores driftssteder, derfor skal driftsstederne i løbet af 2013 udarbejde en ramme for hvordan frivillige, kan inviteres til, at deltage med løsning af nye og spændende opgaver, så det bliver en ny mulighed. Som man kan se er der 7 spændende tiltag at arbejde med. Sammen med ledelsen og lokalmed, vil vi arbejde med at gøre arbejdet med de mange punkter, så overkommeligt som muligt, ligesom opgaverne vil blive søgt fordelt på forskellige, så ikke alle behøver at blive involveret i alt hvad der skal ske. 5

6 Forældre- og venneforeningen ved Skovbjergparken. 50års jubilæum I april måned 1963 besluttede en lille flok forældre at stifte Foreningen Psykotiske Børns Vel, og foreningen kan altså næste år fejre sit 50-års jubilæum. For ti år siden blev den omdøbt til Landsforeningen Autisme, hvilket var fornuftigt nok - for at omtale autistiske børn som psykotiske er misvisende. Også på mange andre punkter er man blevet klogere. For eksempel troede man engang, at børnene var et produkt af følelseskolde køleskabsmødre ; men nu ved vi, at forældrene er ganske uden skyld i, at deres børn hører til gruppen af autisme-spektrum-forstyrrede. En frontløber inden for arbejdet med autistiske børn og unge var Else Hansen ( ). Hun havde selv en autistisk datter og fik kontakt til Sofie Madsen ( ). Resultatet af deres møde blev Sofieskolen i Gladsakse, beregnet til autister, og efterhånden kom der endnu flere specialskoler og specialrækker rundt om i landet. Herning Kommune og Ringkøbing Amt var med blandt de første i udviklingen af sådanne specialtilbud. I 1981 fik man her i det gamle amt startet en underafdeling af det, der kaldtes landsforeningen Psykotiske Børns Vel. Efter at amterne er forsvundet, taler man nu om Kreds Midtvest inden for Landsforeningen Autisme. Vores lille forældre-og venneforening ved Skovbjergparken har et samarbejde netop med Kreds Midtvest. Men altså: Til lykke med de halvtredsindstyve år!! En gaveide? Efter at have set mit barnebarn på 4 år håndtere en ipad må jeg give dem ret, der siger, at man kan tale om et liv før og efter ipaden. Den bliver indført mange steder til gavn for autistiske børn og unge og for os ældre pårørende! Det har vist sig, at ipads kan hjælpe børn med autisme. ipadens store skærm og den intuitive brugerflade har gjort, at børnene har nemt ved at bruge teknologien, og børn med autisme kan have meget gavn af at bruge programmer med stavning, tal, tegning, puslespil, huskespil med mere. Glædelig Jul!! Fra Forældre-og venneforeningen skal der atter lyde en hjertelig tak til personale og ledelse ved Skovbjergparken. Vi er glade for, at I passer så godt på vore unge mennesker. Glædelig Jul og Godt Nytår ønsker vi Beboere og Personale, Venner, Forældre og Pårørende. Mange hilsener fra Forældre- og venneforeningen ved Skovbjergparken /Kjeld Dall Petersen. 6

7 Nyhedsbrev fra Pilegården Så er der allerede gået et år siden sidste Nyhedsbrev. Det er blevet vinter, og lidt juletravlhed undgår vi jo nok ikke. Der skal bages og jules. Tirsdag den 11. december holder vi en julehyggedag på Pilegården for alle beboere og personaler. Nogle skal bage, andre tager på tur. Alle skal vi nyde god julemad. Og mon ikke, at der er beboere der opfordrer til en julesang. Onsdagen efter drager Thue, Christine, Peter og Anni i cirkus sammen med Inga, Annette og Britha. Men midt i juletravlheden kan vi se frem til forår og sommer, hvor mange af vores større aktiviteter/ arrangementer finder sted. Som noget nyt, har Pilegården iværksat et motionsprojekt, som er forløbet fra uge 16 uge 44. Ilse og Inga, der er ildsjælene bag dette projekt, har beskrevet det senere i dette nyhedsbrev. Forhåbentlig kan vi gentage succesen i Det ugentlige, faste tilbud, gentager sig fra sidste år, med sang, bowling, massage, ridning og i weekender arrangeres ture ud af huset. Ikke alle på én gang, men således at alle bliver tilgodeset. Det kan f.eks. være en tur på Cafe, en travetur i Løvbakkerne, i biografen, i cirkus, en tur til minizoo, eftermiddagskaffe på Svostrup kro eller bare en bustur ud i det grønne. 7

8 På personalesiden er Christina som bekendt på barselsorlov og forventes at komme tilbage omkring 1. juni 2013 og Ronni er ansat i Christinas vikariat. Louise, der er studerende, er i praktik på Pilegården indtil 31. januar Else er blevet ansat som vågen nattevagt, og vi har ansat tre nye gode vikarer, Sandie, Tilak og Lise. Lena Skandary er igen ansat på Pilegården på deltid, idet hun også har timer på Aktivitetscentret, og fra 1. marts vil Lena være ansat på fuldt tid, indtil sommer, hvor hun igen skal på fuld tid på Aktivitetscentret. I det følgende har vi plukket lidt forskelligt ud, af årets begivenheder, håber i vil fornøje jer hermed. Reserver søndag d. 20. januar til vores årlige kom-sammen-brunch. Tak for et rigtig godt samarbejde det forløbne år, og hermed de allerbedste ønsker for det nye. 8

9 Pilegården vokser. I sensommeren blev det vedtaget, at der skal bygges en ekstra lejlighed på Pilegården, sådan at vi får plads til en 7. beboer. Byggeriet er godt i gang, og lige nu ser det ud til, at byggeriet vil være klar 1.marts 2013, til indflytning, hvis alt går som planlagt. Lige nu ligner haven en rigtig byggeplads. Vi glæder os over, at haven vil være reetableret, når foråret kommer, og det igen bliver tid til at være i haven. 9

10 Forældrebrunch Traditionen tro har vi haft besøg af forældre og søskende til brunch en søndag i januar fra 11 til 14. Også i det nye år inviterer vi til en hyggelig dag med god mad og mange gæster. Det bliver søndag d. 20 januar

11 Weekend tur på Søfred I et fantastisk forårsvejr tog Christine, Anders og Peter sammen med Christina og Annette til Søfred. De havde en skøn weekend med godt vejr og dejlig mad. 11

12 Forårstur til Søfred I februar var Peter og Anni et par dage på Søfred. Vi hyggede med god mad både på Søfred og Svostrup Kro. Indimellem var vi også i Silkeborg, gik tur og Peter tog turen hjem med tog, hvilket var en succes. 12

13 Hærvejsmarch 2012 Traditionen tro bød juni måned på Hærvejsmarch. I år måtte Skovbjergparken selv stå for arrangementet, med nyt sted at sove og selv sørge for maden. Dette kunne ikke gøres bedre og på trods af vejret, stiller Pilegården gerne op igen til næste år. Hygge, samvær, mad og drikke samt god motion, det er opskriften på en fantastisk weekend. 13

14 14

15 Et par fødselsdage på Pilegården Dette år har budt på en rund fødselsdag, idet Christine har rundet det bløde hjørne og er blevet 30 år. Hun blev behørigt fejret, med kage og dejlig mad sammen med familien som var på besøg. Karin glæder sig over sine gaver. Det er skønt at have fødselsdag, også selv om det ikke er en rund en af slagsen 15

16 Sommerkolonier. Foråret og sommeren bød på forskellige kolonier med forskellige beboere og personale. Karin og Christine var på koloni, på Søfred, sammen med Robert og Gitte Anders var på koloni med Britha og Inga. Christine og Anni var på koloni med Britha og Jasmina. Peter, Thue og Anni var på koloni sammen med Ronni, Ilse og Bente Ronni, Peter og Thue på vandring fra Fjand til Husby, gennem plantagen. Efter 3 dage med vandreture i Husby klitplantage, og langs Vesterhavet, er det altså ret dejligt at blive transporteret. 16

17 Koloni i Husby klitplantage Mandag i uge 31, drog Thue, Anni, Peter, Ronni, Ilse og Bente vestpå. Vi havde lejet en gammel, hyggelig og restaureret Klitgård, midt i skoven, og ikke langt fra havet. Her boede vi fra mandag til torsdag. Thue og Peter var hver dag på lange vandreture, i klitplantagen og langs Vesterhavet. Anni var mest til de små, korte ture og sådan blev det for hendes vedkommende. Til gengæld hjalp hun med indkøb og madlavning til Peter og Thue og os andre. Også i år var vi på traktortur til skovsøen en tur som især Peter sætter stor pris på. Der var også lidt for den kulturelle side, idet vi besøgte både Nørre Vosborg og Bovbjerg Fyr bare for at nævne nogle af vores andre oplevelser. Sidste aften, på kolonien, er festaften. Det fejres med spisning på Klithotellet i Søndervig. Vi fik vidunderlig mad og super service. Hyggeligt. På næste side billeder fra kolonien. 17

18 18

19 Motion & Fest 2012 Alle beboerne deltog i denne årlige begivenhed. Nogle vandrede løberuten, andre var med på pitt-stop, hvor de vandrende blev serviceret med drikkevarer. Nogle fik festmiddagen i salen, andre fik festmiddagen på Pilegården. Alle havde vi en anderledes og fornøjelig dag. 19

20 Projekt motion Vi har gennem længere tid haft lyst til at lave et udviklingsprojekt med motion som udgangspunkt. Vi har en positiv erfaring med løb og længerevarende gåture for nogle beboere. Det vi ser, er at via, motion bliver man gladere, mere afslappet, og får mere energi. Projektet kom i stand i foråret Ruten blev rundt om Bølling Sø ved Engesvang, hver mandag formiddag. Turen er 12 km. Anders, Thue og Peter blev valgt. Vi har gået hver mandag, med undtagelse af sommerferien. Langt de fleste gange i et fantastisk vejr. Så selvom mange har syntes at sommeren har været våd og kold, ja så har mandage været fine, ihvert fald ved Bølling Sø. I efteråret har vi dog måtte konstatere, at der har været meget vand. Mange af stierne var mere små søer eller mudderhuller som vi har skulle forcere. Dette har alle klaret med højt humør og gåpåmod. 20

21 At gå rundt om Bølling Sø giver motoriske udfordringer, såsom ujævnt terræn, masser af bakker, smalle stier, og bøjet nakker for ikke at falde eller træde forkert på trærødder. Vi har fået masser af frisk luft og der har hele tiden været højt til loftet. Turen udgik fra parkeringspladsen, hvor vi fik kaffe. Madpakken blev indtaget i hytten på østsiden af søen. Kaffe og overraskelser ved bådene. Vi har haft en oplevelse af drengene har glædet sig til at det blev mandag og nyt turen. Det har været et fantastisk projekt, som nu er afsluttet men vi håber at vi kan tage det op igen, gerne med flere deltagere. Inga og Ilse 21

22 Tid til tanke og tid til latter. 22

23 Personale Omstillingsparathed er et gennemgående tema, som vi til stadighed må forholde os til. Det gælder således også i vores personalegruppe. Inden for det sidste årstid har vi sagt på gensyn til nogle, holdt afsked for andre, men heldigvis har vi også kunnet byde velkommen til nye kolleger. På gensyn til: Karina - som er på barsel. Hun blev mor til endnu en dejlig dreng i september måned. Hun vender tilbage til os i Margrethe - som de sidste måneder har været i Afrika. Vi glæder os til at høre om hendes oplevelser. Hun er tilbage til jul dette år. Farvel til: Poul har valgt at gå på efterløn i sommers, efter mange år som trofast medarbejder på Birkebo. Vi glæder os på hans vegne, om end vi kunne mærke det tomrum, der opstod, da han ikke længere mødte op på job - Heldigvis ser vi ham af og til Mette Schlosser, som er blevet ansat som teamleder på Egely Christina studerende i foråret. Lisette, vikar. Hun er gået fra på barsel og forventer at blive mor sidst i januar. Ligeledes afslutter hun sin eksamen som socialrådgiver i januar. 23

24 Velkommen til : Mikkel, som er ansat i barselsvikariatet. Mikkel bor i Herning, og er gammel Ikastdreng. Han nyuddannet pædagog og har mange års erfaring fra vuggestueområdet. Thomas, som nu er ansat som pædagog på Birkebo. Thomas er tilflytter til Them fra Aalborg. Thomas har mange års erfaring som pædagog i skolefritids-ordning. Aske vores nye studerende, med det musiske talent. Vi synes lige han er startet, men til januar er han praktik hos os slut. Vi håber han vil fortsætte som vikar hos os. Vore nye vikar Laura. Har arbejdet som personlig handicaphjælper. Hun har indtil videre haft mange nattevagter og skal ud og rejse til foråret, men vender tilbage. Og vores sidste tilkomne vikar, Maria pædagogstuderende. Har også arbejdet på Sølund i Skanderborg. Det glæder os meget at vores kompetente vikarkorps, som I møder via telefon og på afdeling, er utrolige hjælpsomme til at træde til, når vi har brug for det. Flere har været her i mange år, og er med til at lære nye kolleger op. Mange tak til jer for jeres engagement. 24

25 En julehilsen.. Herfra Birkebo, vil vi ønske alle vores beboere og deres pårørende en rigtig glædelig jul og samt godt nytår. Det er helt fantastisk med den tilslutning, vi ser til vores arrangementer (om end den sidste var noget ramt af sygdom fra flere sider) Vi takker for jeres dejlige humør, det gode engagement og samarbejde, samt jeres opbakning til vores arbejde på Birkebo generelt. Glædelig jul fra personalet på Birkebo 25

26 Nyhedsbrev Fra Fyrretoppen Så er endnu et år gået og det er tid for Skovbjerparkens nyhedsbrev. Inden vi tager hul på årets gang skal vi først se på ugens gang på Fyrretoppen. Det er ingen hemmlighed at Fyrretoppens borgere finder glæde ved genkendelighed og vores program for de forskellige ugedage ligner derfor hinanden, år efter år. Ugedagene på Fyrretoppen Mandag, endelig skal alle på AC igen og weekenden er slut. Mandag går alle Fyrretoppens borgere til massage hos Minna. Det foregår i massagerummet på AC. Torben er på besøg hos Flemming hvor de maler og tegner. Mandag er også grille dag og vi forsøger at få startet vores store weber grill op hver mandag. Om aftnen er Anders, Torben og Søren til bowling. Det er Skjold idræt der står for det og vi nyder det hver mandag. Medens bowlingholdet er af sted gætter Daniel og Tim med på hvem vil være millionær. Morten er dygtig til at blive hos sig selv. Tirsdag er der svømning, det er Anders, Morten, Søren NN og Torben som går til svømning. Efter endt svømning hygger alle med pommes inden de skal hjem på Fyrretoppen igen for at spise salat, tirsdag er nemlig kødløs dag på Fyrretoppen. Tirsdag aften er der sang med Kaj Normann Andersen. Her synger Tim, Søren NN og Anders. Tirsdag er også kagedag og derfor er der kage til aftenhyggen. Onsdag er drama dag om vinteren og cykeldag om sommeren. Drama er lige startet op igen og vi glæder os alle til at se hvad dramaholdet, der består af Morten, Tim, Søren og Torben finder på. En gang om måneden kommer fod damen forbi og ordner alle de sure tær på Fyrretoppen, det sker også onsdag. Torsdag er der husmøde hvor ugen bliver diskuteret, beboerne skiftes til at være ordstyrer. Det er også her at der komme ønsker til weekendens aftensmad og man kan tale om fælles problemer eller gode oplevelser. Torsdag går Anders til trommer og Torben og Søren motionere. Fredag er det endelig weekend, nogle skal hjem engang imellem, kendetegnet for fredag er at aftensmaden altid er håndmadder. Påske koloni Påske koloni Giro d italia Hærvejsmarch

27 Lørdag slapper vi af, eller er afsted ud af huset. Nogle er begyndt at cykle sammen med Jens Rasmussen. Tim besøger til tider sin kæreste i Tjørring. Lørdag kan der ske lidt af hvert. Nogle gør rent. Søndag er kendetegnet ved kage. Dem der ikke har gjort rent lørdag gør det søndag. Morten får belønningsmiddag og Anders dyne er til vask. Når kagen så er spist søndag aften kl , ja så er vi Klar til at begynde forfra igen. Hærvejsmarch Vi fik sidste år den triste meddelelse at handicap afdelingen af årets Hærvejsmarch ville blive lukket ned. Begrundelsen var, at de store besparelser i kommunerne gjorde at der ikke var tilmeldinger nok. Fyrretoppen, der har deltaget så godt som altid, blev meget berørte af dette og konsekvensen var at vi bestemte os for at lave vores egen hærvejsmarch. Konceptet var det samme som før, bare lidt mindre. Vi lånte en skole i Viborg hvor vi slog telte op og kørte Daniels lejede campingvogn i stilling. Det var så pløret at vi var angste for om vi ville komme derfra igen. Pilegården, Birkebo og Rosenholm (Tjørring) var også med. Det blev en våd weekend, men alle havde følelsen af at de havde været på Hærvejsmarch, som vi plejer. Vi har bestemt os for at gentage succen til næste år, bare med lidt bedre vejr. Pseudo Sverige Vi har døbt vores danske vandretur for psudo Sverige, dette skyldes at den er indført efter de sidste store besparelser. Navnet til trods, så er det en rigtig god uge og så er det næsten som at være i ødemarken, at være helt i Brande! Kano sejlads, vandreture og mad over bål, det er lige noget for Fyrretoppen. Daniel 40 år Daniel 40 år Koloni uge 32 Koloni uge 32 Koloni uge 32 Koloni uge 32 27

28 Torbens udstilling Torben har i mange år malet malerier og med hjælp fra Flemming Hilbert, hvor Torben går til kunst hver mandag, er der kommet en udstilling op at stå. Det var på Galleri Der var fernisering med alt hvad der hører til. Torbens malerier var så stor en succes at det meste var solgt på første dagen. Torben selv sluttede dagen af med at spise ude sammen med sin søster og familie. De fleste af Fyrretoppens beboer var forbi for at kigge på de dejlige billeder. 40 års fødselsdag Daniel er blevet 40 år, det fejrede han med en stor fest for familien og en kæmpe kagemand til sine med beboere. Den var så stor at vi tre dage efter fødselsdagen måtte smide halvdelen væk, da vi nu alle var så trætte af brunsvire at bare tanken om den gjorde os mætte. Familen var samlet og der var sang, taler og dejlig mad. Daniel og alle andre havde en rigtig god dag. Tur til Altenburg Efter flere års planlægning lykkedes det endelig Daniel og Søren Noes at komme en tur til Altenburg i Tyskland. Målet for denne udflugt var at besøge Altenburger Spielekarte Museum. Altenburg ligger lige syd for Leipzig i delstaten Thuringen. Det blev en rejse med store kulturelle oplevelser. Ikke nok med at vi fik hørte samtlige delstats lokalradier på vej derned, men vi fik også prøvet den berømte Thuringer Bratwürst. Altenburg er, udover Thuringer Bratwurst, kendt for spillekort og det var her at skat spillet har sin oprindelse. Siden har byen, også i dag, levet af at fremstille spillekort. Vi boede på et fint hotel i centrum. Vi kunne godt fornemme byens tidligere storhed, men her 25 år efter murens fald, var det en by i glemsel. Arsch der welt, som de siger på de kanter. Koloni uge 32 Pseudo Sverige Pseudo Sverige Sølund festival 28

29 Torben Grum Madsens Nyhedsbrev Jeg var med Flemming Hilbert i Berlin den 7 til 10 maj Det var en god tur. Vi så en masse ting. Vi så byen og så også billeder på museum. Vi har også været på Søfred i september Der var vi i Gjern vandland. Jeg har også lavet billeder som er på udstilling på galleri i Ikast. Dem har jeg fået solgt. De er bare flotte. På AC er jeg sammen med Sabine og Vinni og Joan og Betina og Annie. Det er jeg glad for. Vi går ture blandandet går vi ud forbi ravnsgård. Vi har sommetider været været om fredagen ved Sunds sø. Vi får mad over fra det store køkken undtagen om tirsdagen der laver mit team nemlig mad. Nu må jeg slutte. Hej. Torben Grum Madsen. 15. Nov Pseudo Sverige Sølund festival Gummitarzan i 3D Pseudo Sverige Torbens udstilling Pseudo Sverige Hærvejsmarch Torbens udstilling Pseudo Sverige Hærvejsmarch Hærvejsmarch 29 Torben læser højt

30 30

31 31

32 Egely 2012 Så er vi nået sidste kolonne på kalenderen for 2012 og det har været et år fyldt med udfordringer, forandringer og masse af gode oplevelser. Oplevelser og god minder fra bl.a. nogle af de ture og udflugter vi har været på. Vi har været i tivoli, i København, på museum, ved stranden, i Zoo, i Freidrichstadt og meget meget mere. Vi takker for et godt år 2012 og er klar på alt hvad 2013 måtte bringe Vi har I år måtte sige farvel til Thorstein, som efter rigtig mange år på Skovbjergparken og Egely har valgt at gå på pension. Dette har betydet at vi pr. 1/ sagde velkommen til Mette S. Tidemann som ny teamleder på Egely. Mette har tidligere været både studerende, tilkalde vikar og barselsvikar på Egely og hun er rigtig glad for at være hjemme igen Så har vi også sagt velkommen til en ny studerende Kristine hun har været hos os fra 6. august og er her frem til 31/ En stor tak skal lyde til alle Egelys forældre og pårørende tak for den store opbakning til vores arrangement her i november og ikke mindst tak for det gode samarbejde vi har. Glædelig jul og godt nytår til alle Mange hilsner alle os på Egely

33 Kære beboere, familier og pårørende. Jeg er den nye praktikant på Egely. Jeg hedder Kristine Hedegaard, er 21 år og skal være på Egely til og med 31. januar Jeg bor i Ikast og går på Ikast seminarium. Jeg har ca. 1½ år tilbage af min uddannelse og glæder mig til at blive færdig så jeg kan komme ud og få en masse gode erfaringer. Jeg har været rigtig glad for at være på Egely og ser frem til at få nogle dejlige oplevelser de sidste to måneder. Med Venlig Hilsen Kristine Hedegaard 33

34 Nyhedsbrev fra Karin Helwig Jeg fejrede min fødselsdag sammen med mine søskende. Vi spiste frokost sammen og bagefter kørte vi til Elvis Presley museet i Randers. Vi kiggede på tingene og drak eftermiddagskaffe. Vi tog også billeder og jeg købte et krus med Elvis. Det var en rigtig god fødselsdag og jeg fik også gaver. I september måned var hele Egely på tur til Friedrichstadt. Vi var af sted i 4 dage. På vej der ned var vi på Emil Nolde Museet. Vi spiste frokost der og jeg så haven og nogle af billederne og altertavlen. Jeg købte en lille blok og nogle farveblyanter. Vi var ude at sejle og vi var også på bytur. Der var en butik med julepynt, det købte jeg ikke noget af det var et nummer for tidligt. På hotellet havde de mange akvarier med fisk. Jeg boede sammen med Poul g det gik godt. Man kunne se dansk TV på værelset. Det var en god tur. 34

35 Nyhedsbrev fra Henrik Vi har været på en god tur til Friedrichstadt i Tyskland. Vi var på Nolde museum. Vi var på akvarium og se på fisk og vi var på sejletur og vi så meget og var på flere ture. Vi boede på hotel Aqvarium og vi var ude at spise og vi handlede ind i Fleggård på hjemvejen. Vi var i Tyskland i 3 nætter. Vi kørte selv igen i år det er altid godt at komme på Septembertur. Det kan jeg godt lide og det var et godt hotel hver gang med god spisning. Jeg håber at vi kan komme på lange ture igen. Jeg har gode minder fra alle de gange jeg var på skitur i Norge. Det næste jeg ønsker mig det er at komme på septembertur med flyver. Jeg kan godt lide at være på alle turene og at komme i tivoli. Hilsen fra Henrik Niclasen Egely 35

36 Vores septembertur til Tyskland Jeg kørte sammen med Jesper, Karin og Ralle til Tyskland På vejen derned ad så vi Nolde-museet, hvor vi fik eftermiddagskaffe. Vi boede i Friedrichstadt på Ringhotel Aquarium Jeg havde værelse sammen med Henrik Anden dag var vi ude at se en dæmning, der hvor Ejderen løber ud i Vesterhavet. Bagefter så vi et akvarium i Tönning. Tredje dag gik vi rundt i Friedrichstadt så på byen. Bagefter var vi ude at sejle rundt i kanalerne. Vi sad i samme biler hjem af ligesom derned ad. Vi købte ind i Süderlügum, og jeg købte en CD med Creedence Clearwater Revival. Vi holdt pause i Süderlügum og ved Skærup ved Vejle. Ja, det var en god tur. Jeg vil sikkert godt med på septembertur til Tyskland igen. Venlig hilsen Steen Rasmussen 36

37 37

38 Nyheds brev fra Lone Jeg er begyndt at gå til ansigtsbehandling her i Ikast, det er rart synes jeg Min kontaktpædagog og jeg er gode til at lave fitness om torsdagen. Vi træner vores smukke navle Jeg er begyndt at høre mindfulness og slapper af nede i min lejlighed med den nye cd afspiller og de flotte høre telefoner. Det er dejligt at høre til bølgerne og musikken. Jeg glæder mig til vi skal til København og i tivoli og se alt det flotte julelys. Jeg skal bo på hotel med min kæreste Rene Jeg har lavet ønskeseddel til jul og jeg glæder mig til at se om jeg får alle mine mange ønsker opfyldt. Mange julemus, knus fra lone 38

39 Nyhedsbrev Poul Turen til Tyskland: vi boede på et 4- stjernet hotel som hed Hotel Aquarium. Vi fik tre retter mad hver dag, der var flot pyntet op og tjenere som gik rundt og serverede maden hver aften. Udsigten var rigtig god. Vi var på mange gode ture. Vi var et sted Som mindede meget om Nordsømuseet og lidt om Aqua i Silkeborg, men meget Nordsøen. Der var et stort aqurium og jeg tror man kunne dykke deri. Det var i hvert fald flot og en oplevelse. De havde også et stort skelet af en hval. På vej derned var vi inde og se Nolde museet. Vi fik frokost og eftermiddagskaffe der. De som arbejdede der var Udviklingshæmmede på det fysiske område. Jeg tror det er for at give dem et rigtigt arbejde. De gjorde det rigtig godt. Museet lignede lidt Heart i Herning. Vi Var også ude at sejle på kanalerne dernede. Vi så også mange fyrtårne, skibe og meget mere, det var rigtigt sjovt. Da vi kørte hjem købte vi ind ved grænsen. 39

40 Min tur til Tenerife: I OKt. Var jeg på Tenerife. Det var også en god tur. Vi fløj med Thomas Cook. Det er et meget miljø bevidst selskab. Vi boede på et 3 stjernet hotel men det virkede som et stjernet. Vi spiste aftensmad på hotellet hver aften og maden havde forskellige temaer hver aften. De havde en nordisk aften. Det kunne de ikke rigtig finde ud af. Jeg var en tur på Teide, som er Spaniens højeste bjerg. Der kan faktisk komme sne på toppen. Jeg kunne lugte svovlen for det er en vulkan. Mettes 50 års fødselsdag: Jeg var med til mettes 50 års fødselsdag På Videbæk Hotel. Det var en god aften med okay musik og en masse sange. Jeg holdt en tale for Mette selvom jeg ikke havde forberedt en. Lundgården: Det går stadig godt. Vi har haft åbent hus. Lige nu er vi i gang med cykelkonkurrence. Vi har lige været i biografen og set far til 4 til søs. Jeg har tilmeldt mig bordfodbold turnering, som jeg kan gå til og fra med. Med mit eget cykelhalløj er jeg oppe på snart km. Jeg glæder mig til Juletur til Tivoli i København med overnatning. Hilsen Poul A. Nielsen. 40

41 Nyhedsbrev fra Renè Året er snart gået og vi har igen oplevet mange gode og spændende ting. Fiskeri, Tenna II, i Tivoli i Århus, på Himmelbjerget og i Jesperhus. Lone og jeg har været i Karup to gange i år, i foråret og her i efteråret. Jeg har fejret mit 25 års jubilæum her på Skovbjergparken, med gæster fra de andre afdelinger og mine forældre og svigerforældre var også med. Vi fik grillmad og salat. Jeg fik mange fine gaver. Den dag jeg rigtig havde jubilæum, var jeg sammen med min kontaktpædagog til Country Festival i Indelukket i Silkeborg. Det er et sted med gang i musikken. Vi havde en rigtig god tur til Friedrichstadt. Vi besøgte Nolde museet, var på bytur og kanalsejlads. 41

42 Aktivitetscentret Gløgg og æbleskiver, flæskesteg og rødkål. Traditionen tro blev der afholdt julehygge på aktivitetscentret den sidste torsdag i november. Salen var pyntet festligt op og i værkstederne var der mulighed for at lave juleklip, juledekorationer, æbler i stearin samt havregrynskugler. Der var en dejlig summen af julehygge over alt. Såvel brugere som personale har vi glædet os over, at der igen i år har været stort fremmøde til arrangementet. Tak for jeres opbakning og tak for jeres engagement.- Det gør en forskel for os. På de næste sider vil vi skrive lidt og vise billeder fra årets gang i de teams brugerne er i på aktivitetscentret. Sidst men ikke mindst vil vi ønske jer alle en Glædelig jul og et godt nytår.

43 Team 3 Så er det igen tid til et nyhedsbrev til forældre/pårørende I team3 har brugerne rigtigt været aktive, der er kommet gang i og omkring kløveriet Vi deltager i projekt Med kærlig hilsen hvor brugerne med stor iver har påtaget sig den opgave at holde skoven ren for affald Vi har været på seminariet for at fortælle om dette projekt, senere skal vi også ud i en anden skov for at sanke træ til kløveriet i sommers, hvor der var delvist lukket, var en gruppe på fisketur til Skyggehale P&T, det gav ingen fisk men det var en rigtig god tur som alle nød Hver torsdag henter vi grønt og frugt hos Oblings Gårdbutik, det er spændende at se hvad der er af forskellige ting, især grønkålen kigges der længe efter og Harbo har ingen ro før alt er skrællet og klar til fredagsmenuen, som laves over bål når vejret tillader det. Et fodbad gør lykke i sommervarmen Peter elsker grønkål Køkkenhjælper bob-bob Drenge og pi r gir den gas Michael og Henrik med den nye motorsav

44 Daniel rydder op i køleskabet Michael og Henrik klargør en af deres livretter Rene er glad for busture Så er der mad på vej Harbo skræller gulerødder Henrik holder øje med propperne 44

45 Helle nyder fisketuren Peter står i ly for regnen, det gør alle der arbejder for kommunen Kan i gætte hvem jeg er ZZZZZZZZZZ 45

46 Nyhedsbrev 2012 Team 4 Baggrund malet af Helle. Englen er lavet af Søren T. Team 4: Søren T., Anni, Lene, Thue, Christine & Helle Kontaktpersoner: Lars og Sabine 46

47 Udflugter med Team 4 Vi har bl.a. været ved Hvidesande og Himmelbjerget 47

48 Her lugter af fisk Skøn udsigt her ved silkeborg Hmm 48

49 Dagligdagen i Team 4 Her kommer et billede kavalkade fra dagligdagen i

50 Christines 30 års fødselsdag blev fejret på bedste vis med flag, balloner og dejlig mad. 50

51 Billede serie malet af Christine 51

52 52

53 53

54 Juletræ tegnet og malet af Thue. Baggrund malet af Søren T. 54

55 55

56 Bamse tegnet og malet af Søren T. 56

57 Sohalia er i arbejdspraktik 2 dage om ugen i team 4. Sohalia har været læge i 20 år i sit hjemland Afghanistan. Sohalia har her lavet afghansk mad til personalet og brugerne i team 4. 57

58 Siden sidst i team 5 december 2012: Vi vil her fortælle lidt om hvad der er sket i team 5 siden sidst. Anders Nørgård har kort været tilbage på AC, men er igen holdt heroppe og er nu på Pilegården i stedet for i team 5. Vi siger tak for denne gang og sender de bedste ønsker til ham. På personalesiden er der også sket en del. Lena startede sin 1 års orlov fra AC i juni 2012 og i stedet er Lotte ansat i team 5. Vi er dog så heldige at Lena er vendt tilbage til AC og hun er i team 5 nogle dage om ugen. Desuden er Louisa som har været i jobtræning holdt i sommers og startet på pædagogstudiet. Held og lykke til hende. Aktiviteterne i team 5 er stadig vores faste morgengåture samt vores maddage. Til maddagene har vi alle forskellige opgaver som vi hjælper med for at forberede maddagen. Vi har også nydt at jule her i december måned. Der er blevet bagt, klippet pynt, åbnet julekalendere, hørt julemusik og set julefilm mv. Vi har også afholdt vores årlige julehygge, hvilket vi alle havde glædet os til. Vi siger tak for den flotte opbakning til dette arrangement. Anders vendte glad tilbage til kløveren Anders holder pause ved kløverne Karin og Ian hører musik Tim i gang med at male Vi vil hermed ønske Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak for samarbejdet i En god dyrepasser har vi også Venlig hilsen personalet i team 5 58

59 Team 8 Fredagstur. Søren, Torben, Jeff, Karin, Henrik, Anne, Vinni og Betina. På besøg på Karl-Henning museum i Herning. 59

60 Fredagstur: Søren, Torben, Karin H., Jeff, Henrik Ny., Vinni og Betina. På besøg hos Betina i Feldborg. 60

61 Fredagstur: Vesterhavet Søndervig Torben, Anne, Søren, Jeff, Karin H., Henrik Ny., Betina og Vinni. 61

62 Torben, Jeff, Anne, Karin H Søren og Henrik Ny. er kreativ i team 8. 62

63 Hej. Det er mig T.G.M. Her er vi kreative. Vi maler billeder. Det er engle som jeg maler. Her står jeg ved nogle robotter som jeg har tegnet og malet med tusch og farvekridt. Bagefter blev de indrammet med designerpapir. Det er et godt sted at være i kreativ værkstedet. Her til jul laver vi gode ting. Jeg arbejder med akrylmaling og akvarel maling. Jeg synes det er hyggeligt. Jeg glæder mig til jul. 63

Nyhedsbrev 2011 Kai Kirkeby

Nyhedsbrev 2011 Kai Kirkeby Indhold Kai Kirkeby... 2 Forældre- og venneforeningen ved Skovbjergparken.... 4 Pilegården... 5 Birkebo... 17 Fyrretoppen... 25 Egely... 30 Aktivitetscentret Afdeling 1... 43 Afdeling 2... 53 1 Nyhedsbrev

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Juni August 2014 -kuller - vores egen avis God sommer til alle 1 Indholdsfortegnelse Fælles Pas på ryggen, og arrangementer for os alle s. 3 4 Ullasvej Folkemøde s. 5 Idræt

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014

BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014 BRUGERAVISEN Årgang 8, nr. 3 AUGUST 2014 Det Blå Hus, Mødestedet, Hedebo, Bostøtten, Opgangsfællesskabet og Bifos ADRESSE: Det Blå Hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev post(snabela)brugeravisen.dk Tlf.:

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 5 Oktober 2013 Gittes skæve tanker og skæve streger side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter

ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter 1 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2 Forord Vi har i 2013 haft i alt 435 henvendelser fra kvinder eller

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE

AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE 2015 AUGUST 2015 LÆS INDE I BLADET OM DE MANGE SPÆNDENDE TILBUD OG AKTIVITETER FOR DIG OG DIN FAMILIE SPORTS- OG KULTURLIVET I BRYLLE INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 30.

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

Husk næste deadline! 31. Maj 2010

Husk næste deadline! 31. Maj 2010 Indsending af artikler og andet materiale til Nordbonyts redaktion. På redaktionen sætter vi stor pris på de artikler og andet, som bliver indsendt fra brugere og personalet. Vi ved at I bruger meget tid

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

SKOLEBLADET. December 2011 - nr. 2

SKOLEBLADET. December 2011 - nr. 2 SKOLEBLADET December 2011 - nr. 2 JUL En lille julehilsen! Kære elever, forældre, skolebestyrelse, skolekreds og alle andre læsere af dette skoleblad Hårslevvej 33. 4262 Sandved 5545 6266 SKOLEBLADET udgives

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2012 Årsskrift 2012 Kære læsere af årsskrift 2012... 5 Afslutningstale... 6 Thylands Efterskole anno 1958... 8 Fotografering gennem 50 år... 12 Spritny erfaringsfyldt

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Thyland Idrætsefterskole

Thyland Idrætsefterskole Thyland Idrætsefterskole Årsskrift 2011 Årsskrift 2011 Thyland Idrætsefterskole 2011....................................... 5 Kære læsere........................................................ 6 Det

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere