Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013"

Transkript

1 Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 I alt 183 deltagere i Silkeborg (24), Bindslev (65), Vårst (39), Roskilde (44) og Odense (23) (flere fra ledelsen var gengangere ) Oplæg fra Tjeneste og Uddannelsesudvalget v. hhv. Allan Schrøder, Jesper Lundegaard, Lars Midtgaard og Thomas Willer, samt Lone Møller Hansen (LMH) Baptistpræster hænger ikke på træerne Menighederne forholdt sig til fire spørgsmål jf. nedenfor. Menighedsvis debat 1) Hvad tænker du og din menighed omkring præstesituationen Ønske om liturgihåndbog til hjælp og inspiration til afholdelse af gudstjenester. LMH svarede, at Teologisk Forum allerede arbejder på sagen. Menigheden kan bære en ansættelse på 50 % men menighedens udfordring er et kommende generationsskifte samt et skrøbeligt menighedsråd. At tage sig godt af præster (ordentlig ansættelse) er meget vigtigt. Mange steder går en ansættelse galt hvorfor? Er vi bange for at tage tredjepart med på råd? Ofte uanstændighed i ansættelsesforhold. Et emne for uddannelse af menighedsråd: at være arbejdsgiver på ordentlig vis. Beskæmmende, at erhvervslivet, som har Mammon som konge, kan behandle medarbejdere bedre end menigheden, som har Jesus som konge. Fokus skal være på, at vi er en baptistmenighed af børn, unge og voksne, og det er det, der skal være grundlaget for en tjeneste. Forudsætningen for en tjeneste er, at det er en levende menighed, der bekymrer sig om andre mennesker. Vi er en lægmandskirke og det kan måske inspirere de studerende. Er grunden til, at de unge studerende ikke vil binde sig til en præstegerning, at der i menighederne ikke er en stabil ledelse, men en ledelse der hele tiden skifter. Udtalelse fra en teologi studerende. Ikke afklaret med fremtiden. Det virker afskrækkende at tænke på, at præsten måske skal samle alle trådene i en menighed og være centrum for hele driften. Fra en ansat. Det er uhyre meget lettere at tjene i en menighed, hvor der er en fast, stabil ledelse. Ung præst. Under studierne var jeg heller ikke sikker på, at jeg skulle være præst, men det ændrede sig i løbet af studiet. Hørte også under sit studie om præster, der fik problemer med deres ansættelse, og det gav usikkerhed. Er nu godt tilfreds. Blev kontaktet direkte med ønske om ansættelse og sagde ja. Det er ind i mellem et problem, at menighedsrådene er meget magtfulde. Omkring videreuddannelse kan det blive et problem, hvis en præst videreuddanner sig og så kommer til menigheden med et ønske om lønforhøjelse jf. den nye lønskala efterfølgende? Svar, godt med en gulerod for begge parter. Ved I hvem der har aftaler om efteruddannelse i deres ansættelseskontrakter? Svar nej, men det er det, der anbefales i ansættelsesmaterialet. Vi må bruge de ressourcer og uddannelser, folk har fra alle mulige uddannelser. Vi må fokusere på, hvad vi kan og hvad vi vil investere. Har vi bare opgivet og resigneret i forhold til præstesituationen. Bruge lægfolk noget mere. Lad os primært tænke på, hvordan kan vi mobilisere os alle sammen. Menighed, der søger præst: Vi tror ikke, vi får en præst på fuld tid. Vi håber det måske stadig men vi får ikke en gammeldags traditionel præst. Vi er indstillet på at tilpasse os det, vi kan få. En udfordring og en større og større udfordring. Er der nogen, der ønsker at søge deltid på <50 %. Er det fremtiden, at den enkelte menighed ansætter? Eller skal vi ansættes af BiD, hvor lokale kan trække på ressourcerne og betale for den købte ydelse.

2 Søren P Grarup (SPG): Er vi ved at finde vores gamle baptistpræst? Blæksprutten er fra 1950erne! Vigtigt, at dem vi kalder til tjeneste, gør det, de er kaldet til! 2) Vil I, i din menighed, vælge at bruge Naturlig Menighedsudvikling eller gør I det allerede? Ikke afvisende overfor Naturlig Menighedsudvikling. Dog ikke meget kendt med materialet. Har tidl. benyttet materialet. Der er behov for msk. til at udfylde skemaerne, og dette vil måske knibe. Hvilke erfaringer har vi gjort os med Naturlig Menighedsudvikling? LMH svarede med eksempler fra DK, Sverige og Letland. 3) Hvilke muligheder ser du i KPN og hvad kan være en hindring for at vælge dette tilbud? Økonomisk er det udfordring. Vi er en lille menighed med få økonomiske ressourcer det kan afholde os og andre. Mogens Andersen (MA) svarede, at der er et udspil på vej fra Ledelsen vedr. økonomi. Dette oplæg kommer hurtigst muligt. Endvidere præsenterede MA kort ideen om reinvestering af overskud. Vi er i gang med noget lignende bl.a. som en konsekvens ansættelse af Lasse Åbom som præst. Vi er et spinkelt menighedsråd derfor næppe klar på nuværende tidspunkt. Hvem kan fortælle om KPN? Købnerkirken, Vrå, Citykirken, regen. Det lyder spændende. KPN er menighedsudvikling og vigtigt, at menighederne sender beslutningstagere. 4) Ville I investere i en speciel baptist lægmandsuddannelse, både økonomisk og tidsmæssigt? Vi tror på, at vi selv som menighed skal sende nogle af vore egne unge på uddannelse. Både lægmands og præsteuddannelse. Som menighed skal vi stå bag og støtte op om uddannelse af medarbejdere. Hvad er en speciel baptistisk lægmandsuddannelse? Baptist er blevet et diffust begreb. Er der noget i baptistisk identitet, som vi skal fastholde og dyrke? Stor inspiration i tværkirkeligt samarbejde men vigtigt at vide, hvem/hvad vi selv er i mødet med andre bliver man klar over, hvem man selv er. Forslag: Korte kurser i baptistisk historie og identitet. I Nordjylland har man haft kurser v. egne kræfter/præster. DDM har spændende undervisningsmuligheder via Ansgar m.m. kan vi bruge noget af det? Baptistisk lægmandsuddannelse er ikke modsætning til at bruge andre kirkers uddannelsesmuligheder gensidig inspiration. Kunne være vigtigt, at vi (baptister) tager initiativet til at gøre noget. Andre hovedpunkter Vi må arbejde med kaldet til tjeneste og må få afskaffet medarbejdernes selvrealisering. Dette en debat bl.a. om fokus på omsorg og sjælesorg. Videreuddannelse skal betales af arbejdsgiveren menigheden. Få menigheder kan bære ansættelser. Der blev spurgt til Viggo Søgaard undersøgelsen fra år 2000 samt en rapport vedr. præstesamarbejdet i København. Hertil svarende MA, at rapporten vedr. præstesamarbejdet kan læses på BaptistKirkens hjemmeside, samt at en af reaktionerne på VS rapporten var nedsættelsen af et personaleudvalg. ( og en del mere, som ikke er noteret her..!) Samarbejde med Det Danske Missionsforbund blandt andet om sommerstævner BaptistKirkens ledelse havde på forhånd rundsendt et oplæg, som samtalen tog udgangspunkt i. 1) Generelt omkring samarbejdet med DDM Glæde over samarbejde håber på forlovelse og ægteskab.

3 To forsk. kirker m. forsk. tradition og kultur vigtigt at gøre sig klart. Ægteskabskursus for kirkesamfund. Kommer i samtalen og fællesskabet. De små ting, der skiller men de kan synes vigtige. Hvorfor bliver det et lykkeligt ægteskab? et muligt svar: Fordi vi tror, vi kan give hinanden noget. Man bliver rigere. Vi skal være åbne overfor det åndelige fællesskab m. andre kirker. Vi kan ikke vide, hvordan samarbejdet med DDM kan være, for der er ikke DDM menigheder i vor nærhed. Vi må have samarbejde, hvor og når det kan lade sig gøre, og så evaluere på det. Sommerstævne på landsplan, men også samarbejde lokalt, men ikke mange steder, hvor der er både baptist og DDM menigheder. Hvor stærk er viljen til samarbejde hos DDM? Storebror/lillebror effekten. Hvad vil vi med et samarbejde? Er det fordi, vi er skrumpet? Kan det udgangspunkt bære et fællesskab? Seriøst samarbejde må have en stærkere begrundelse. Vi skal ikke have en sammenlægningshorisont, men samarbejde, når det er hensigtsmæssigt. Bedst, hvis det vokser nedefra. Mission Possible konferencerne var meget givende. Fra en der har arbejdet meget lokalt (Brovst). Har haft et godt samarbejde med DDM gennem flere år. Fælles seniorarbejde mv. Anbefaler ledelsen at vi skal samarbejde. Godt samarbejde i Pandrup koncentreret om integration, så vi anbefaler et tættere samarbejde. I Tylstrup har DDM trukket sig lidt omkring samarbejdet, så der skal måske startes forfra, hvis det skal op at stå. På Bornholm, på Amager og Roskilde/Osted har der været lidt samarbejde. Hvor langt er samtalerne med DDM? Redegørelse for mødet i december. Gå ind og se på DDM s hjemmeside og se deres Tro til tiden. Naturligt med samarbejde lokalt (apostolsk). Hvem er det, man samarbejder godt med. Det behøver ikke nødvendigvis at være nationalt. Der er følelser om bygninger, identitet m.m. Ønske oppefra og nedefra skal kombineres. Kan vi lære af trepartsforhandlingerne. Mission Possible. Var der ingen mål eller hvad skete der. Vi var langt fra hinanden, specielt metodister ønskede ikke samarbejdet. Vi er den del af baptistfamilien med lille b Vi kender dem ikke så godt kan vi evt. få en lokal Missionsforbunder til at komme forbi til en grundlæggende samtale om, hvad DDM er, og hvad DDM står for. VI kan lære af Sverige. Ros til Viggo Klausen fra sidste sommerstævne! Lad os benytte hinandens styrker og erfaringer! Synes ledelsen forplumrer debatten ved at kæde samarbejdet sammen med 3 års stævner på Lindenborg. Sommerstævner, hvor og sammen? Lad os være samme sted 3 år i træk Glad for samarbejdet med DDM (Personligt: Ser gerne 5 år på Lindenborg, hvor vi selv er med til at bygge faciliteterne op) Planlæg langt frem Nogle sessioner kan med fordel lægges sammen med Danske kirkedage. Hvor er Metodistkirken? LMH svarede vedr. sidstnævnte, at de ikke har vist interesse for et fælles stævnesamarbejde Der er kvalitet i samarbejdet giv Lindenborg en chance Beliggenhed er reelt kun et issue for dagkortgæster. LMH: Vi er ikke blinde for faciliteterne ikke er på niveau med Mariager bl.a. hvad angår faciliteter til Chinarbejde MA: Vi skal være opmærksomme på de færre værelser på Lindenborg. (Længere samtale herom) Det ved vi ikke, før vi har været der. Vi har ikke haft vores sted vi har lånt stedet. Er i tvivl om, hvorvidt jeg skal deltage i fire år havde jeg opgave, men ikke i år.

4 Stedet er underordnet. De unge efterlyser kontinuitet 3 års beslutning. Sammenhængskraften i BiD vil være størst, hvis vi skifter ml. Lindenborg og Mariager. Vi skal prøve Lindenborg og så tage stilling. Støtte til vekselforslaget. Bekymret for BiD, hvis vi ikke har et stævne på neutral grund. Er hverandetårsstævne et reelt samarbejde? DDM menighederne har også overvejelser om, hvorvidt Lindenborg er det rigtige sted. Er DDM afklaret om viljen til samarbejde? Hvis vi vil skifte mellem Lindenborg og Mariager, bliver det nok kun hvert andet år, vi er sammen med DDM (LMH). Forholdene for migrantmenighederne er ikke gode på Lindenborg. Bethelkirken udgør normalt 10 % af stævnet, når man regner dagkort med. Skal det være Lindenborg 3 år, er det nok 60/40. Der er tilsyneladende et stort problem med campingvogne, for nogle har forsøgt at finde campingvogne uden held. Der bør være mulighed for at evaluere på situationen før man tager stilling, ellers siger man måske bare nej. Der er også problemer af forskellig art ved at skifte mellem de to steder. Mange vil ikke tage til Lindenborg. Nogle vil måske vælge pinses eller apostolsk stævne, og måske kommer de ikke tilbage igen. Det er ikke let at træffe beslutning allerede torsdag. Hvad med økonomien, kan man overhoveder få et billede af, om den hænger sammen så hurtigt. Holbæks forslag er det bedste. Et af de store problemer er børnenes og de unges aldersgruppeopdeling. Hvis vi skal veksle mellem fælles og egne stævner, kan vi få problemer med at finde medarbejdere, hvis opdelingen skifter fra år til år. Er det sikker, at DDM ikke vil med til Mariager. Vi ved det ikke, men de vil sandsynligvis ikke tage til Mariager. Det bedste er at skifte hvert andet år ellers bliver det os, der er gæster hos dem i 3 år i træk. Det virker underligt, at DDM kun vil samarbejde, hvis det bliver på Lindenborg. Er det samarbejde? Tidligere tog det 3 4 år at få folk til at vænne sig til at tage til Mariager. Hvis vi skifter nu, vil nogle kun komme, når det er i Mariager. Det vil splitte os. Vi skal tage nogle år, så folk kan vænne sig til at tage til Lindenborg. Vedr. organisering af de unge. Hvorfor kan det ikke organiseres ved skift. Det er den helt forskellige opdeling, der giver problemer, men man kan vel fastholde den samme opdeling, selv om man skifter. Lad os prøve det i år, og så vende tilbage til Mariager. Vi nordjyder er ikke så meget for at skulle rejse udenlands. Skuffelse over, at DDM tilsyneladende ikke vil være med til at deltage i Mariager. Det er et stort problem, at vi skal træffe beslutning allerede torsdag. Vi skal hjem og tale om det i menighederne. Hvis beslutningen ikke træffes på LKI, så skal der indkaldes til ekstraordinær LK, for det er der man træffes beslutning om sommerstævne og LK. Der er ikke overnatningsmuligheder på Lindenborg, hvis man ikke har en campingvogn. Vi har brugt timer på at finde en mulighed og har nu fundet en løsning på en campingplads for kr. Anbefaler kraftigt at ledelsen finder en løsning på en afstemning efter Landskonferencen. Hvis vi vil styrke samarbejdet, skal der være kontinuitet i det, og vi skal være sammen med dem. Lyt til den unge, de er fremtiden. De unge må kunne se nogle år frem helst min. 3 år. Ros til ledelsen for den modige beslutning. Det er bedre, at man har mulighed for at være med hvert andet år, end at man slet ikke er med. Er der virkelig nødvendigt med 3 års perspektiver, hvis man har meldt godt ud. Vi er altid villige til at samarbejde hvor meget er de andre villige til at samarbejde. Hvor meget ønske er der om samarbejde fra missionsforbundet når man ikke engang kan få en teenagelejr til at samarbejde. Kunne skolen i Tølløse bruges til integrationssamarbejdet. Integrationsudvalget har snakket med Tølløse. Oplagt med stævne på Sjælland og at Lindenborg ligger tæt på Tølløse. Ingen grund til at diskutere om at landsdele. Ulla Kusk formand for Koordinationsudvalget, Sommerstævnet: KU vil ikke være glad for at flytte. Man opdager nogle ting og tænker næste år... Det generelle billede er, at folk vil rigtig rigtig gerne samarbejde.

5 Lad os prøve det af og gøre det nogle år i træk. MBU provokerede ledelsen til at sige Vi vil være sammen. Vi har behov for refleksion efter sommerstævnet vedrørende placering og økonomi. VI har behov for at tale med vores børn/unge derhjemme efterfølgende. Vi mangler forudsætninger for at beslutte os torsdag i stævneugen. De nordjyske baptister bliver hjemme for at få dem med, må vi skifte. Positiv stemning for skriftlig høring. Samtale om børne og ungdomsstævner og B&U aldersinddeling. Samtale mellem menigheder og ledelsen Ordet blev givet frit til at stille ledelsen og nabomenighederne spørgsmål hvilket blandt andet medførte samtaler om følgende: Ønsker om regionsbaserede turnus besøgs gudstjenester. Dialog og samtale herom. Vi har 25 afrikanere i byen/menigheden og ærgrer os over, at Gilbert ikke er ansat længere. Dialog herom. Spørgsmål til undersøgelsen vedr. depression Jubilæum: Logokonkurrencen skal vedtages på LK. Nogle ønsker at bevare nuværende logo. En jubilæumstanke: I et område, hvor mange husker gamle dage teltmøder o.a. invitere dem til middag eller andet i privat hjem bliver alle Hjørrings gader forhåbentlig fyld af kristen sang og musik. Svar på ansøgning hos kommunen ventes. Tak for måden, dette møde er foregået udvalgs info. LKII lønsystem uddybning er under udarbejdelse. Hvorfor jubilæumsindsamling til Burma. Det vil give mere hvis man også samler ind til Afrika. Svar: Vi ønsker at sætte fokus på Burma! SP. Men det er et jubilæum! Svigter vi ikke der, hvor vi har lagt vores største mission. Hvorfor stoppede Lasse som redaktør af baptist.dk. fordi der blev truffet den pågældende beslutning på LKII. Redaktionen og ledelsen har forsøgt at overtale ham til at blive men uden held. Drøftelse af de manglende redaktionsmedlemmer. Husk Danske kirkedage i Aalborg. Kommentar. Vi har et stort ansvar med at finde de rette personer til ledelsen så vi også kan være kirkesamfund i de næste 175 år. Måske skal vi (Østhimmerland) være tovholdere på at finde kandidaterne. Husk sommerhøjskole i Rebild til sommer. Bent Hylleberg, formand for udvalget for Frihed og Lige Vilkår under Danske Kirkers Råd: Vi kommer til at forholde os til grundloven i de kommende år. 67 er i spil nu og vi forudser, at 69 også kommer i spil. Spørgsmål fra Korskirken til Claus Mester Christensen (CMC): Snakker du om BiDs fremtid på kaffemøder. Hvorfor kunne det ikke ske på regional samling? CMC: Der har været holdt et kaffemøde. Det kommer ikke nogen ved, hvad vi snakker om. Men menigheder er bekymret vedr. vielse og velsignelse af homoseksuelle. Der er ingen beslutningskompetence, ingen referater. Hvordan lærer vi de teologistuderende at kende? (de bliver spurgt om at komme i årbogen på listen over mulige prædikanter.) Er der planer om et fasteprojekt for næste år? MA svarede, at der sandsynligvis bliver et fasteprojekt dog uden at kunne offentliggøre noget nærmere.

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Tro til tiden Det gælder vores fælles fremtid Fredens stemme bliver hørt Gud virker i hele verden Mad Med Mere Sommerlejr for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

baptist.dk 6 Levende hænder Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 6 Levende hænder Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 6 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Levende hænder Lones Logbog Man kan blive overrasket over, hvor hurtigt store beslutninger kan tages, når man ved, hvor lang tid

Læs mere

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER

Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER Sogneundersøgelse 2011 RESULTATER OG ANBEFALINGER Indhold Indhold... 2 Om Sogneundersøgelse 2011... 3 Om besvarelserne... 4 Om anbefalingerne... 4 1. DEL: OPSUMMERING AF DEN KVALITATIVE DEL AF UNDERSØGELSEN...

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Nr. 4 2010 157. årgang. Gå efter kærligheden. [ ] Kurt Bøgsted

Nr. 4 2010 157. årgang. Gå efter kærligheden. [ ] Kurt Bøgsted Nr. 4 2010 157. årgang Gå efter kærligheden [ ] Kurt Bøgsted For få på et godt stævne [ ] Lone Møller-Hansen [ ] Per Bækgaard og Kurt Bøgsted Fakta Missionsstævne 2010»Gå efter kærligheden I alt 1016 deltagere,

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 6 2011 baptist.dk 6 Efterskolen, mit nye hjem Karoline Kurtzmann, 16, startede i august på Rudehøj Efterskole. Her går hun på skolens FRONT-linje,

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Kristen i grænselandet

Kristen i grænselandet Kristen i grænselandet Nr. 6 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Missionsstævne 2009 Grundlag for en fælles fremtid et stort skridt fremad for Baptistkirken i Danmark [ ] Hanne Kiel [ ] Kristian Kiel Efter

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere