Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013"

Transkript

1 Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 I alt 183 deltagere i Silkeborg (24), Bindslev (65), Vårst (39), Roskilde (44) og Odense (23) (flere fra ledelsen var gengangere ) Oplæg fra Tjeneste og Uddannelsesudvalget v. hhv. Allan Schrøder, Jesper Lundegaard, Lars Midtgaard og Thomas Willer, samt Lone Møller Hansen (LMH) Baptistpræster hænger ikke på træerne Menighederne forholdt sig til fire spørgsmål jf. nedenfor. Menighedsvis debat 1) Hvad tænker du og din menighed omkring præstesituationen Ønske om liturgihåndbog til hjælp og inspiration til afholdelse af gudstjenester. LMH svarede, at Teologisk Forum allerede arbejder på sagen. Menigheden kan bære en ansættelse på 50 % men menighedens udfordring er et kommende generationsskifte samt et skrøbeligt menighedsråd. At tage sig godt af præster (ordentlig ansættelse) er meget vigtigt. Mange steder går en ansættelse galt hvorfor? Er vi bange for at tage tredjepart med på råd? Ofte uanstændighed i ansættelsesforhold. Et emne for uddannelse af menighedsråd: at være arbejdsgiver på ordentlig vis. Beskæmmende, at erhvervslivet, som har Mammon som konge, kan behandle medarbejdere bedre end menigheden, som har Jesus som konge. Fokus skal være på, at vi er en baptistmenighed af børn, unge og voksne, og det er det, der skal være grundlaget for en tjeneste. Forudsætningen for en tjeneste er, at det er en levende menighed, der bekymrer sig om andre mennesker. Vi er en lægmandskirke og det kan måske inspirere de studerende. Er grunden til, at de unge studerende ikke vil binde sig til en præstegerning, at der i menighederne ikke er en stabil ledelse, men en ledelse der hele tiden skifter. Udtalelse fra en teologi studerende. Ikke afklaret med fremtiden. Det virker afskrækkende at tænke på, at præsten måske skal samle alle trådene i en menighed og være centrum for hele driften. Fra en ansat. Det er uhyre meget lettere at tjene i en menighed, hvor der er en fast, stabil ledelse. Ung præst. Under studierne var jeg heller ikke sikker på, at jeg skulle være præst, men det ændrede sig i løbet af studiet. Hørte også under sit studie om præster, der fik problemer med deres ansættelse, og det gav usikkerhed. Er nu godt tilfreds. Blev kontaktet direkte med ønske om ansættelse og sagde ja. Det er ind i mellem et problem, at menighedsrådene er meget magtfulde. Omkring videreuddannelse kan det blive et problem, hvis en præst videreuddanner sig og så kommer til menigheden med et ønske om lønforhøjelse jf. den nye lønskala efterfølgende? Svar, godt med en gulerod for begge parter. Ved I hvem der har aftaler om efteruddannelse i deres ansættelseskontrakter? Svar nej, men det er det, der anbefales i ansættelsesmaterialet. Vi må bruge de ressourcer og uddannelser, folk har fra alle mulige uddannelser. Vi må fokusere på, hvad vi kan og hvad vi vil investere. Har vi bare opgivet og resigneret i forhold til præstesituationen. Bruge lægfolk noget mere. Lad os primært tænke på, hvordan kan vi mobilisere os alle sammen. Menighed, der søger præst: Vi tror ikke, vi får en præst på fuld tid. Vi håber det måske stadig men vi får ikke en gammeldags traditionel præst. Vi er indstillet på at tilpasse os det, vi kan få. En udfordring og en større og større udfordring. Er der nogen, der ønsker at søge deltid på <50 %. Er det fremtiden, at den enkelte menighed ansætter? Eller skal vi ansættes af BiD, hvor lokale kan trække på ressourcerne og betale for den købte ydelse.

2 Søren P Grarup (SPG): Er vi ved at finde vores gamle baptistpræst? Blæksprutten er fra 1950erne! Vigtigt, at dem vi kalder til tjeneste, gør det, de er kaldet til! 2) Vil I, i din menighed, vælge at bruge Naturlig Menighedsudvikling eller gør I det allerede? Ikke afvisende overfor Naturlig Menighedsudvikling. Dog ikke meget kendt med materialet. Har tidl. benyttet materialet. Der er behov for msk. til at udfylde skemaerne, og dette vil måske knibe. Hvilke erfaringer har vi gjort os med Naturlig Menighedsudvikling? LMH svarede med eksempler fra DK, Sverige og Letland. 3) Hvilke muligheder ser du i KPN og hvad kan være en hindring for at vælge dette tilbud? Økonomisk er det udfordring. Vi er en lille menighed med få økonomiske ressourcer det kan afholde os og andre. Mogens Andersen (MA) svarede, at der er et udspil på vej fra Ledelsen vedr. økonomi. Dette oplæg kommer hurtigst muligt. Endvidere præsenterede MA kort ideen om reinvestering af overskud. Vi er i gang med noget lignende bl.a. som en konsekvens ansættelse af Lasse Åbom som præst. Vi er et spinkelt menighedsråd derfor næppe klar på nuværende tidspunkt. Hvem kan fortælle om KPN? Købnerkirken, Vrå, Citykirken, regen. Det lyder spændende. KPN er menighedsudvikling og vigtigt, at menighederne sender beslutningstagere. 4) Ville I investere i en speciel baptist lægmandsuddannelse, både økonomisk og tidsmæssigt? Vi tror på, at vi selv som menighed skal sende nogle af vore egne unge på uddannelse. Både lægmands og præsteuddannelse. Som menighed skal vi stå bag og støtte op om uddannelse af medarbejdere. Hvad er en speciel baptistisk lægmandsuddannelse? Baptist er blevet et diffust begreb. Er der noget i baptistisk identitet, som vi skal fastholde og dyrke? Stor inspiration i tværkirkeligt samarbejde men vigtigt at vide, hvem/hvad vi selv er i mødet med andre bliver man klar over, hvem man selv er. Forslag: Korte kurser i baptistisk historie og identitet. I Nordjylland har man haft kurser v. egne kræfter/præster. DDM har spændende undervisningsmuligheder via Ansgar m.m. kan vi bruge noget af det? Baptistisk lægmandsuddannelse er ikke modsætning til at bruge andre kirkers uddannelsesmuligheder gensidig inspiration. Kunne være vigtigt, at vi (baptister) tager initiativet til at gøre noget. Andre hovedpunkter Vi må arbejde med kaldet til tjeneste og må få afskaffet medarbejdernes selvrealisering. Dette en debat bl.a. om fokus på omsorg og sjælesorg. Videreuddannelse skal betales af arbejdsgiveren menigheden. Få menigheder kan bære ansættelser. Der blev spurgt til Viggo Søgaard undersøgelsen fra år 2000 samt en rapport vedr. præstesamarbejdet i København. Hertil svarende MA, at rapporten vedr. præstesamarbejdet kan læses på BaptistKirkens hjemmeside, samt at en af reaktionerne på VS rapporten var nedsættelsen af et personaleudvalg. ( og en del mere, som ikke er noteret her..!) Samarbejde med Det Danske Missionsforbund blandt andet om sommerstævner BaptistKirkens ledelse havde på forhånd rundsendt et oplæg, som samtalen tog udgangspunkt i. 1) Generelt omkring samarbejdet med DDM Glæde over samarbejde håber på forlovelse og ægteskab.

3 To forsk. kirker m. forsk. tradition og kultur vigtigt at gøre sig klart. Ægteskabskursus for kirkesamfund. Kommer i samtalen og fællesskabet. De små ting, der skiller men de kan synes vigtige. Hvorfor bliver det et lykkeligt ægteskab? et muligt svar: Fordi vi tror, vi kan give hinanden noget. Man bliver rigere. Vi skal være åbne overfor det åndelige fællesskab m. andre kirker. Vi kan ikke vide, hvordan samarbejdet med DDM kan være, for der er ikke DDM menigheder i vor nærhed. Vi må have samarbejde, hvor og når det kan lade sig gøre, og så evaluere på det. Sommerstævne på landsplan, men også samarbejde lokalt, men ikke mange steder, hvor der er både baptist og DDM menigheder. Hvor stærk er viljen til samarbejde hos DDM? Storebror/lillebror effekten. Hvad vil vi med et samarbejde? Er det fordi, vi er skrumpet? Kan det udgangspunkt bære et fællesskab? Seriøst samarbejde må have en stærkere begrundelse. Vi skal ikke have en sammenlægningshorisont, men samarbejde, når det er hensigtsmæssigt. Bedst, hvis det vokser nedefra. Mission Possible konferencerne var meget givende. Fra en der har arbejdet meget lokalt (Brovst). Har haft et godt samarbejde med DDM gennem flere år. Fælles seniorarbejde mv. Anbefaler ledelsen at vi skal samarbejde. Godt samarbejde i Pandrup koncentreret om integration, så vi anbefaler et tættere samarbejde. I Tylstrup har DDM trukket sig lidt omkring samarbejdet, så der skal måske startes forfra, hvis det skal op at stå. På Bornholm, på Amager og Roskilde/Osted har der været lidt samarbejde. Hvor langt er samtalerne med DDM? Redegørelse for mødet i december. Gå ind og se på DDM s hjemmeside og se deres Tro til tiden. Naturligt med samarbejde lokalt (apostolsk). Hvem er det, man samarbejder godt med. Det behøver ikke nødvendigvis at være nationalt. Der er følelser om bygninger, identitet m.m. Ønske oppefra og nedefra skal kombineres. Kan vi lære af trepartsforhandlingerne. Mission Possible. Var der ingen mål eller hvad skete der. Vi var langt fra hinanden, specielt metodister ønskede ikke samarbejdet. Vi er den del af baptistfamilien med lille b Vi kender dem ikke så godt kan vi evt. få en lokal Missionsforbunder til at komme forbi til en grundlæggende samtale om, hvad DDM er, og hvad DDM står for. VI kan lære af Sverige. Ros til Viggo Klausen fra sidste sommerstævne! Lad os benytte hinandens styrker og erfaringer! Synes ledelsen forplumrer debatten ved at kæde samarbejdet sammen med 3 års stævner på Lindenborg. Sommerstævner, hvor og sammen? Lad os være samme sted 3 år i træk Glad for samarbejdet med DDM (Personligt: Ser gerne 5 år på Lindenborg, hvor vi selv er med til at bygge faciliteterne op) Planlæg langt frem Nogle sessioner kan med fordel lægges sammen med Danske kirkedage. Hvor er Metodistkirken? LMH svarede vedr. sidstnævnte, at de ikke har vist interesse for et fælles stævnesamarbejde Der er kvalitet i samarbejdet giv Lindenborg en chance Beliggenhed er reelt kun et issue for dagkortgæster. LMH: Vi er ikke blinde for faciliteterne ikke er på niveau med Mariager bl.a. hvad angår faciliteter til Chinarbejde MA: Vi skal være opmærksomme på de færre værelser på Lindenborg. (Længere samtale herom) Det ved vi ikke, før vi har været der. Vi har ikke haft vores sted vi har lånt stedet. Er i tvivl om, hvorvidt jeg skal deltage i fire år havde jeg opgave, men ikke i år.

4 Stedet er underordnet. De unge efterlyser kontinuitet 3 års beslutning. Sammenhængskraften i BiD vil være størst, hvis vi skifter ml. Lindenborg og Mariager. Vi skal prøve Lindenborg og så tage stilling. Støtte til vekselforslaget. Bekymret for BiD, hvis vi ikke har et stævne på neutral grund. Er hverandetårsstævne et reelt samarbejde? DDM menighederne har også overvejelser om, hvorvidt Lindenborg er det rigtige sted. Er DDM afklaret om viljen til samarbejde? Hvis vi vil skifte mellem Lindenborg og Mariager, bliver det nok kun hvert andet år, vi er sammen med DDM (LMH). Forholdene for migrantmenighederne er ikke gode på Lindenborg. Bethelkirken udgør normalt 10 % af stævnet, når man regner dagkort med. Skal det være Lindenborg 3 år, er det nok 60/40. Der er tilsyneladende et stort problem med campingvogne, for nogle har forsøgt at finde campingvogne uden held. Der bør være mulighed for at evaluere på situationen før man tager stilling, ellers siger man måske bare nej. Der er også problemer af forskellig art ved at skifte mellem de to steder. Mange vil ikke tage til Lindenborg. Nogle vil måske vælge pinses eller apostolsk stævne, og måske kommer de ikke tilbage igen. Det er ikke let at træffe beslutning allerede torsdag. Hvad med økonomien, kan man overhoveder få et billede af, om den hænger sammen så hurtigt. Holbæks forslag er det bedste. Et af de store problemer er børnenes og de unges aldersgruppeopdeling. Hvis vi skal veksle mellem fælles og egne stævner, kan vi få problemer med at finde medarbejdere, hvis opdelingen skifter fra år til år. Er det sikker, at DDM ikke vil med til Mariager. Vi ved det ikke, men de vil sandsynligvis ikke tage til Mariager. Det bedste er at skifte hvert andet år ellers bliver det os, der er gæster hos dem i 3 år i træk. Det virker underligt, at DDM kun vil samarbejde, hvis det bliver på Lindenborg. Er det samarbejde? Tidligere tog det 3 4 år at få folk til at vænne sig til at tage til Mariager. Hvis vi skifter nu, vil nogle kun komme, når det er i Mariager. Det vil splitte os. Vi skal tage nogle år, så folk kan vænne sig til at tage til Lindenborg. Vedr. organisering af de unge. Hvorfor kan det ikke organiseres ved skift. Det er den helt forskellige opdeling, der giver problemer, men man kan vel fastholde den samme opdeling, selv om man skifter. Lad os prøve det i år, og så vende tilbage til Mariager. Vi nordjyder er ikke så meget for at skulle rejse udenlands. Skuffelse over, at DDM tilsyneladende ikke vil være med til at deltage i Mariager. Det er et stort problem, at vi skal træffe beslutning allerede torsdag. Vi skal hjem og tale om det i menighederne. Hvis beslutningen ikke træffes på LKI, så skal der indkaldes til ekstraordinær LK, for det er der man træffes beslutning om sommerstævne og LK. Der er ikke overnatningsmuligheder på Lindenborg, hvis man ikke har en campingvogn. Vi har brugt timer på at finde en mulighed og har nu fundet en løsning på en campingplads for kr. Anbefaler kraftigt at ledelsen finder en løsning på en afstemning efter Landskonferencen. Hvis vi vil styrke samarbejdet, skal der være kontinuitet i det, og vi skal være sammen med dem. Lyt til den unge, de er fremtiden. De unge må kunne se nogle år frem helst min. 3 år. Ros til ledelsen for den modige beslutning. Det er bedre, at man har mulighed for at være med hvert andet år, end at man slet ikke er med. Er der virkelig nødvendigt med 3 års perspektiver, hvis man har meldt godt ud. Vi er altid villige til at samarbejde hvor meget er de andre villige til at samarbejde. Hvor meget ønske er der om samarbejde fra missionsforbundet når man ikke engang kan få en teenagelejr til at samarbejde. Kunne skolen i Tølløse bruges til integrationssamarbejdet. Integrationsudvalget har snakket med Tølløse. Oplagt med stævne på Sjælland og at Lindenborg ligger tæt på Tølløse. Ingen grund til at diskutere om at landsdele. Ulla Kusk formand for Koordinationsudvalget, Sommerstævnet: KU vil ikke være glad for at flytte. Man opdager nogle ting og tænker næste år... Det generelle billede er, at folk vil rigtig rigtig gerne samarbejde.

5 Lad os prøve det af og gøre det nogle år i træk. MBU provokerede ledelsen til at sige Vi vil være sammen. Vi har behov for refleksion efter sommerstævnet vedrørende placering og økonomi. VI har behov for at tale med vores børn/unge derhjemme efterfølgende. Vi mangler forudsætninger for at beslutte os torsdag i stævneugen. De nordjyske baptister bliver hjemme for at få dem med, må vi skifte. Positiv stemning for skriftlig høring. Samtale om børne og ungdomsstævner og B&U aldersinddeling. Samtale mellem menigheder og ledelsen Ordet blev givet frit til at stille ledelsen og nabomenighederne spørgsmål hvilket blandt andet medførte samtaler om følgende: Ønsker om regionsbaserede turnus besøgs gudstjenester. Dialog og samtale herom. Vi har 25 afrikanere i byen/menigheden og ærgrer os over, at Gilbert ikke er ansat længere. Dialog herom. Spørgsmål til undersøgelsen vedr. depression Jubilæum: Logokonkurrencen skal vedtages på LK. Nogle ønsker at bevare nuværende logo. En jubilæumstanke: I et område, hvor mange husker gamle dage teltmøder o.a. invitere dem til middag eller andet i privat hjem bliver alle Hjørrings gader forhåbentlig fyld af kristen sang og musik. Svar på ansøgning hos kommunen ventes. Tak for måden, dette møde er foregået udvalgs info. LKII lønsystem uddybning er under udarbejdelse. Hvorfor jubilæumsindsamling til Burma. Det vil give mere hvis man også samler ind til Afrika. Svar: Vi ønsker at sætte fokus på Burma! SP. Men det er et jubilæum! Svigter vi ikke der, hvor vi har lagt vores største mission. Hvorfor stoppede Lasse som redaktør af baptist.dk. fordi der blev truffet den pågældende beslutning på LKII. Redaktionen og ledelsen har forsøgt at overtale ham til at blive men uden held. Drøftelse af de manglende redaktionsmedlemmer. Husk Danske kirkedage i Aalborg. Kommentar. Vi har et stort ansvar med at finde de rette personer til ledelsen så vi også kan være kirkesamfund i de næste 175 år. Måske skal vi (Østhimmerland) være tovholdere på at finde kandidaterne. Husk sommerhøjskole i Rebild til sommer. Bent Hylleberg, formand for udvalget for Frihed og Lige Vilkår under Danske Kirkers Råd: Vi kommer til at forholde os til grundloven i de kommende år. 67 er i spil nu og vi forudser, at 69 også kommer i spil. Spørgsmål fra Korskirken til Claus Mester Christensen (CMC): Snakker du om BiDs fremtid på kaffemøder. Hvorfor kunne det ikke ske på regional samling? CMC: Der har været holdt et kaffemøde. Det kommer ikke nogen ved, hvad vi snakker om. Men menigheder er bekymret vedr. vielse og velsignelse af homoseksuelle. Der er ingen beslutningskompetence, ingen referater. Hvordan lærer vi de teologistuderende at kende? (de bliver spurgt om at komme i årbogen på listen over mulige prædikanter.) Er der planer om et fasteprojekt for næste år? MA svarede, at der sandsynligvis bliver et fasteprojekt dog uden at kunne offentliggøre noget nærmere.

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013

14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013 14. årgang - uge 16 - onsdag den 17. april 2013 183 til regionale møder BaptistKirkens regnskab 2012 Bustur med ledige pladser Åben kirke i Roskilde Årsmøde på Rebild Efterskole Gudstjenester 21. april

Læs mere

14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013

14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013 14. årgang - uge 23 - torsdag den 6. juni 2013 Sidste møde i ledelsen Video om retræte Baptisternes bibliotek flyttet Forskellighed og enhed 12 cykler og 250 bibler Gudstjenester 9. juni 2013 Gudstjenester

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

14. årgang - uge 22 - onsdag den 29. maj 2013

14. årgang - uge 22 - onsdag den 29. maj 2013 14. årgang - uge 22 - onsdag den 29. maj 2013 Støt online Er du tilmeldt? Afskedsfest i Odense Baptistkirker i Lysets Land Personalia LEVIT Gudstjenester 2. juni 2013 Gudstjenester 9. juni 2013 På www.givtilgavn.dk

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl. 13-18 Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

14. årgang - uge 35 - onsdag den 28. august 2013

14. årgang - uge 35 - onsdag den 28. august 2013 14. årgang - uge 35 - onsdag den 28. august 2013 Ny ledelse i arbejdstøjet Deadline er fredag Referat fra LK I Baptistformand til Danmark Ny lovsang i Købnerkirken Audite i Brovst LEVIT Workshop 2013 Gudstjenester

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

17. årgang - uge 1 - onsdag den 6. januar 2016

17. årgang - uge 1 - onsdag den 6. januar 2016 17. årgang - uge 1 - onsdag den 6. januar 2016 Godt nytår fra ledelsen Reformationsjubilæet i 2017 Et orgel skal finde nyt hjem Efterskolernes Aften Himmelske Dage Det Økumeniske Studielegat Gudstjenester

Læs mere

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Formand Bent Hylleberg indledte dagen med at byde forsamlingen velkommen, og efter

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012

13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012 13. årgang - uge 46 - onsdag den 14. november 2012 Vægtige emner på LKII Kristen mindfulness Musik- og lyrikgudstjeneste Computere og Bibler Gudstjenester 18. nov. 2012 Gudstjenester 25. nov. 2012 Lørdag

Læs mere

Spænding på sommerstævnet

Spænding på sommerstævnet 17. årgang - uge 26 - onsdag den 29. juni 2016 Spænding på sommerstævnet Mission på sommerstævnet Vil du have et tilskud til din stævnedeltagelse? Samarittervagt på sommerstævnet Uddannelsesprojekt i Kachin

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

13. årgang - uge 51 - onsdag den 19. december 2012

13. årgang - uge 51 - onsdag den 19. december 2012 13. årgang - uge 51 - onsdag den 19. december 2012 Ledelser mødtes Økonomien i BaptistKirken Danske Kirkedage 2013 Glædelig jul! Gudstjenester 23. dec. 2012 Gudstjenester 24. dec. 2012 Gudstjenester Juledagene

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 1

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 1 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 1 12. årgang onsdag den 5. januar 2010 Indhold En spændende opgave Godt nytår fra ledelsen Projektbeskrivelser 2011 Brænder du for gode samtaler? Menigheden i Tølløse fejrer

Læs mere

13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012

13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012 13. årgang - uge 37 - onsdag den 12. september 2012 Indkaldelse til LK 2 Ledelsen i arbejdstøjet Vi er bagud økonomisk Næste års sommerstævne Billedlotteri Og de smed orglet ud Koncertgudstjeneste Gudstjenester

Læs mere

Ledelsen underkendt med glæde

Ledelsen underkendt med glæde 17. årgang - uge 31 - onsdag den 3. august 2016 Ledelsen underkendt med glæde To nye i ledelsen 1.700 til sommerstævnet Månedens indsamling Sprogcafé i Købnerkirken Nye kontaktoplysninger Gudstjenester

Læs mere

14. årgang - uge 19 - onsdag den 8. maj 2013

14. årgang - uge 19 - onsdag den 8. maj 2013 14. årgang - uge 19 - onsdag den 8. maj 2013 Kirkedagene i Aalborg BaptistKirkens YouTubekanal Uldfestival i Saltum Forrygende start Ny formand i EA Gudstjenester 12. maj 2013 Gudstjenester 19. maj 2013

Læs mere

14. årgang - uge 21 - onsdag den 22. maj 2013

14. årgang - uge 21 - onsdag den 22. maj 2013 14. årgang - uge 21 - onsdag den 22. maj 2013 Tro bygger bro Healing Rooms Burundi-besøg til september Tanker fra Myanmar Gudstjenester 26. maj 2013 Gudstjenester 2. juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2 fra folkene

Læs mere

14. årgang - uge 15 - onsdag den 10. april 2013

14. årgang - uge 15 - onsdag den 10. april 2013 14. årgang - uge 15 - onsdag den 10. april 2013 Ny menighedsvideo Overskud på julemærker Sommerhøjskolen i Rebild Ungdomsleder i Rwanda Vil du til Ungarn sommer? Flygtning eller migrant? Gudstjenester

Læs mere

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Juni 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Juni 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Arbejdslørdag Så er tiden kommet, hvor vi får chancen for endnu en dag sammen i vore skønne omgivelser på Hedegade 29

Læs mere

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Ud over ledelsens skriftlige beretning er det formandens opgave at aflægge sin personlige beretning over Baptistkirkens situation (Forretningsordenen

Læs mere

Sommer på. på Lindenborg til ledelsen. Bent Hylleberg Kandidater Lotte Holm. stensen. ankomst.

Sommer på. på Lindenborg til ledelsen. Bent Hylleberg Kandidater Lotte Holm. stensen. ankomst. BaptistKirkens nyhedsbrev 14. årgang uge 29 torsdag denn 18. juli 2013 Flere kandidater til valg Så er det stævnetid! Sommer på Sekretariatet Gudstjenester 21. juli 2013 Gudstjenester 28. juli 2013 Gudstjenester

Læs mere

13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012

13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012 13. årgang - uge 28 - onsdag den 11. juli 2012 Stævnets åbning 29. juli Koncerter ved Sommerstævnet Shane Claiborne på stævnet Sidste Nyhedsbrev Sommerlukning Gudstjenester 15. juli 2012 Gudstjenester

Læs mere

14. årgang - uge 25 - onsdag den 19. juni 2013

14. årgang - uge 25 - onsdag den 19. juni 2013 14. årgang - uge 25 - onsdag den 19. juni 2013 Nyt mikrofinansprojekt Nyt fra sommerstævnet Sommerlejr i det midtjyske Stævneloppemarked Baptister til Folkemøde Kontakt til Odense DMR-U søger medarbejder

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 Ny video på hjemmesiden Signe Lund til Burundi Din gave til baptist.dk? Kvinde med glæde! IBTS flytter til Amsterdam Gudstjenester 7. oktober 2012 Gudstjenester

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

16. årgang - uge 25 - onsdag den 17. juni 2015

16. årgang - uge 25 - onsdag den 17. juni 2015 16. årgang - uge 25 - onsdag den 17. juni 2015 Landskonference 1 Sommerstævne på Lindenborg Hjælp Integrationsudvalget Rasmus tilbage i Danmark Store visioner i nyt udvalg Temadag i Aarhus 3. oktober Baptisternes

Læs mere

Reformation, rødder og retning

Reformation, rødder og retning 17. årgang - uge 43 - onsdag den 26. oktober 2016 Reformation, rødder og retning Vital eller innovativ kirke Månedens indsamling Koncert i Nørresundby Vandforsyning i Burundi Kvinde til kvinde Hjælp til

Læs mere

16. årgang - uge 13 - onsdag den 25. marts 2015

16. årgang - uge 13 - onsdag den 25. marts 2015 16. årgang - uge 13 - onsdag den 25. marts 2015 Positiv konferencestemning BaptistKirkens nye logo Sommerstævnefolder Morten Kofoed igen i Danmark Partnerskabsaktivitet i Ghana Senior Sommerdage Sommerhøjskolen

Læs mere

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013

14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 14. årgang - uge 20 - onsdag den 15. maj 2013 Andreas stopper i ledelsen Tilmeldinger til stævnet Seminar om børnerettigheder WildCard til sommerstævnet Dødsfald Ansatte på tur Mange baptister til Kirkedage

Læs mere

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle.

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. En smuk efterårslørdag havde 122 stemmeberettigede sat hinanden stævne til Landskonference 2, 2011. Vi repræsenterede 43 af BaptistKirkens

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 40

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 40 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 40 12. årgang onsdag den 5. oktober 2011 Indhold Landskonference 2 i Vejle, 12. november Integrationskonsulent i BaptistKirken Ny assisterende præst i Roskilde Lyngby Baptistmenighed

Læs mere

BaptistKirken ledelsen harr. fra ledelsen På forhånd var i dag, onsdag 4.

BaptistKirken ledelsen harr. fra ledelsen På forhånd var i dag, onsdag 4. 14. årgang - uge 36 - onsdag denn 4. september 2013 Sommerstævne på Lindenborg Jubilæums-inspirationsdag Gæst fra Burundi forsinket Alfabetisering, nu med regning Ny præst til Odense Gjerrilds legat Gudstjenester

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 6

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 6 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 6 12. årgang onsdag den 9. februar 2011 Indhold Besøg i Nordjylland Chin Church BaptistKirken og mikrofinans Ny rekord Ny sovesal i Rubura Ledelsesmødet i februar Nyhedsbrevet

Læs mere

16. årgang - uge 48 - onsdag den 25. november 2015

16. årgang - uge 48 - onsdag den 25. november 2015 16. årgang - uge 48 - onsdag den 25. november 2015 Brev til udenrigsministeren Tre ledelser på hyttetur BaptistKirkens budget 2016 Jule mærket 2015 Sæt fokus på Bibelen Julemarked Gudstjenester 29. november

Læs mere

16. årgang - uge 31 - onsdag den 29. juli 2015

16. årgang - uge 31 - onsdag den 29. juli 2015 16. årgang - uge 31 - onsdag den 29. juli 2015 Landskonferencen Mission i Danmark Dåbsgudstjeneste Lidt af hvert om stævnet Tilmelding til temadag Salmemelodier på www.liturgi.dk Lone valgt til BWAs ledelse

Læs mere

14. årgang - uge 2 - onsdag den 9. januar 2013

14. årgang - uge 2 - onsdag den 9. januar 2013 14. årgang - uge 2 - onsdag den 9. januar 2013 Samtale med Frikirkenet Udvalg i arbejdstøjet Fasteprojektet Ny film på YouTube Husk IM-temadagen Tony hjemme fra Ghana Baptister på Kirkedage Økumenisk Inspirationsdag

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

16. årgang - uge 37 - onsdag den 9. september 2015

16. årgang - uge 37 - onsdag den 9. september 2015 16. årgang - uge 37 - onsdag den 9. september 2015 Indkaldelse til LK2 Mød flygtninge med respekt Næste års stævne Ikke så skidt endda Odense og ledelsen er tændt Folder om arv på vej Fejring i Rwanda

Læs mere

16. årgang - uge 17 - onsdag den 21. april 2015

16. årgang - uge 17 - onsdag den 21. april 2015 16. årgang - uge 17 - onsdag den 21. april 2015 Susi Baggesen kommer hjem Mission i Danmark-udvalg Årsregnskab 2014 Lederkonference igen om to år Møde med et flittigt udvalg Koinonia kom godt afsted Generalforsamling

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

17. årgang - uge 14 - onsdag den 6. april 2016

17. årgang - uge 14 - onsdag den 6. april 2016 17. årgang - uge 14 - onsdag den 6. april 2016 Sommerstævnet Der er brug for forsoning Pandrup vil være innovativ Månedens projekt Nyt fra Burundi Burundere i Rwanda Jørn Hyldgaard i Hjørring Musik Klub

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

17. årgang - uge 15 - onsdag den 13. april 2016

17. årgang - uge 15 - onsdag den 13. april 2016 17. årgang - uge 15 - onsdag den 13. april 2016 To ledelser mødtes - igen Campingvogne til uge 30 HYGGEHJØRNET Jeg mødte Jesus! Det var bare så godt! Et nyt Yego projekt Gudstjenester 17. april Gudstjenester

Læs mere

Referat DropIN Aarhus

Referat DropIN Aarhus Referat DropIN Aarhus Velkomst v/ René Bidstrup Ordstyrer: Cecilie Kuhr Introduktion og regler v/ Cecilie Kuhr Paneldebat og resultater af workshops Mig og min kirke SITUATION: Kirken er en bygning og

Læs mere

Indkaldelse til Landskonference 2, 2016

Indkaldelse til Landskonference 2, 2016 17. årgang - uge 36 - onsdag den 7. september 2016 Indkaldelse til Landskonference 2, 2016 Møde om præsternes trivsel Så ser vi frem mod Sommerstævne 2017 Morten Kofoed til Afrika 16 baptister på lederskole

Læs mere

Personalia. Mindeordd. bliver der uanset. kirkesamfund. Efterskolen. god plads.

Personalia. Mindeordd. bliver der uanset. kirkesamfund. Efterskolen. god plads. BaptistKirkens Nyhedsbrev 13. årgang - uge 42 - onsdag den 17. oktober 2012 Sommerstævne 2013 Næste års fasteprojekt Personalia Hjælp til Letland Mindeordd Gudstjenester 21. oktober 2012 Gudstjenester

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Aarhus vil være mere innovativ

Aarhus vil være mere innovativ 17. årgang - uge 46 - onsdag den 16. november 2016 Aarhus vil være mere innovativ Regnskabet for sommerstævnet LK2 debat om politik og præster Familien Vagner til Burundi Projekt Timotheus Nyhedsbrev fra

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

13. årgang - uge 47 - onsdag den 21. november 2012

13. årgang - uge 47 - onsdag den 21. november 2012 13. årgang - uge 47 - onsdag den 21. november 2012 Arrow ny ledertræning BBU, DBS og ledelsen mødes Morten tilbage Signe stoppet Kvindenetværket i Burundi Niels Chr Nielsen overtager Gudstjenester 25.

Læs mere

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag.

Først tak til jer alle sammen for at I har fundet vej til Nationalmuseet denne mandag formiddag. Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareens tale ved konferencen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Dato: 22. april 2013 Nationalmuseet den 22. april 2012 Først tak til jer

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

17. årgang - uge 8 - onsdag den 24. februar 2016

17. årgang - uge 8 - onsdag den 24. februar 2016 17. årgang - uge 8 - onsdag den 24. februar 2016 Temadag om fællesskabet Sommerstævne 2016 Seniortræf i København Børn undervises Ny Alpha landsleder Nyt fra Svendborg Gør en forskel! BWA-konference på

Læs mere

2.2 Du har potentiale

2.2 Du har potentiale 22 DU HAR POTENTIALE - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 22 Du har potentiale Introduktion til denne lovsangsaften Denne aften handler om reflektion, over vores betydning for Gud Når Gud elsker

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

13. årgang - uge 25 - onsdag den 20. juni 2012

13. årgang - uge 25 - onsdag den 20. juni 2012 13. årgang - uge 25 - onsdag den 20. juni 2012 Succes på Folkemødet Sundhedsarbejde i Asien Lone Møller-Hansen i DKR 50 unge leder efter dig Gudstjenester 24. juni 2012 Gudstjenester 1. juli 2012 Midt

Læs mere

Hvis Gud er så god...

Hvis Gud er så god... Hvis Gud er så god... Hvorfor er der så meget ondt i verden? Hvis Gud er god og almægtig, hvorfor griber han så ikke ind og stopper meningsløse ulykker og ondskab? Spørgsmålet om det ondes problem er blevet

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -3 I Guds hånd kan jeg sejre Mål: At lære børnene, at de kan sejre, når de holder sig tæt til Gud. Selvom de føler, de oplever nederlag, vil de stadig få sejr til sidst. For Gud er med dem.

Læs mere

Vandprojekt. afsluttes. penge er ikke hjemmesiden. Alle bør have

Vandprojekt. afsluttes. penge er ikke hjemmesiden. Alle bør have 15. årgang - uge 14 - onsdag denn 2. april 2014 Video om Kirke Planter Net Søg om tilskud til KPN Tilskud til stævnegebyr IC team-besøg i uge 42 Afskedsgudstjeneste Gospelcafe i Købnerkirken Frokost-klubben

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K)

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Dato: 14september Tid: 12:00-15:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Formand

Læs mere

13. årgang - uge 39 - onsdag den 26. september 2012

13. årgang - uge 39 - onsdag den 26. september 2012 13. årgang - uge 39 - onsdag den 26. september 2012 Signe Leth til Burundi Efterårsstævne i Aarhus "Hjem" til Kina igen Få gratis bog! Gudstjenester 30. sept. 2012 Gudstjenester 7. oktober 2012 På mandag

Læs mere

1112 tilmeldt sommerstævnet

1112 tilmeldt sommerstævnet 17. årgang - uge 22 - onsdag den 1. juni 2016 1112 tilmeldt sommerstævnet Ledelsen på vej rundt En ledelse, der tænker fremad Månedens indsamling Café Julius søger caféleder Migranter bliver kristne Gudstjenestetider

Læs mere

Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg juli 2016

Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg juli 2016 Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg 27. 28. juli 2016 ONSDAG 13.30 15.00 13.30 14.10 Nadver og mindegudstjeneste, Lone Møller Hansen og Bent Hylleberg 14.15 14.30 (1) Konstituering

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015

16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015 16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015 Dagsorden for LK2 Lederkonference 2017 Ledelsen på rundtur Samtale om Bibelen i Aarhus Nødhjælp til Myanmar Bibliodrama! Lederskole i Rwanda En-dagsretræte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Vi tænker på tro og tror på at tænke

Vi tænker på tro og tror på at tænke på tro og tro på at tænke - i en debat om identitet herunder i hvor høj grad Formålet er ligeledes, at pigerne får kendskab til deres lokale præst og kirke, og at de lærer om andre trosretninger. 4 møder

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere