Her i nærheden 1. af Christian Marinus Taisbak. 1. Tak til Martha Christensen for lån af titel. AIGIS - Suppl. Gorm 60 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her i nærheden 1. af Christian Marinus Taisbak. 1. Tak til Martha Christensen for lån af titel. AIGIS - Suppl. Gorm 60 1"

Transkript

1 Her i nærheden 1 af Christian Marinus Taisbak. En lille dialog om store emner, τὸ ἄπειρον og τὸ ἄτοπον, det endeløse og det hjemløse. En dialog i platonisk ånd i anledning af en tresårsdag. Nu var runde dage næppe noget grækere og romere gik op i som vi danske af i dag, men 60-året var alligevel noget særligt: om ikke før, geront og senex var man fra den dag. Og 60-tallet var alle dage genstand for den opmærksomhed som et udstrakt brugt talmål må være: den foretrukne enhed (bortset fra eneren selv) siden alle tællingers begyndelse ved Babylons floder, uundværlig for astrologer, såvel de regnende som de gættende, åbent for utallige divisorer (2, 3, 4, 5, 6 næsten dem alle sammen). Denne lille dialog markerer en Ener. De samtalende er Euklid fra Alexandria, Στοιχειωτής, Elementsamleren fra det fjerde århundrede før Tidens Midte, og Gorm fra Heliopagos, aktiv philologus og interpres fra det tyvende efter. Euklid har valgt at inkarnere sig på Det fredensborgske Akademi, og selv om samtalen føres på dét alexandrinske græsk der falder dem begge naturligt, har formidleren valgt at oversætte den, ikke til angelsaxisk, det i øjeblikket definerede lingua franca, men til Gorms gode nordsjællandske mål. Euklid har omhyggeligt valgt en af de sjældnere hjemmemorgener, en søndag i juli, hvor Gorm ikke har foden ude af døren på vej mod sine mange forpligtelser i ånd og rige. Scenen er akademiets førstesal med det store arbejdsbord, papir og blyant, og måske en passer og lineal, skønt Euklid helst er fri for disse håndgribeligheder. Her skal tænkes, og kun tegnes hvis tanken går i stå. * * * E: Du har jo gået i skole, Gorm, både den teoretiske og den praktiske, og véd at nogle rette linjer er parallelle. Hvordan er det nu man kender dem? 1. Tak til Martha Christensen for lån af titel AIGIS - Suppl. Gorm 60 1

2 G: For det første skal de jo tegnes på samme skrivebord, eller som I matematikere siger: i samme plan, og så skal det gælde at de ikke skærer hinanden selv om man forlænger dem i det uendelige. E: Pas nu på, Gorm; Aristoteles vores fælles lærer og forbillede advarer jo mod at bruge det uendelige i argumentationen, og med god grund. Hvorfor nu det? G: Næh, hvorfor egentlig? Det lyder da så flot og overbevisende. Men lad os så sige at parallelle linjer ikke skærer hinanden hvor langt man end forlænger dem. E: Godt, så siger vi det. Men også det udsagn er da lidt vidtløftigt, for hvordan vil du overkomme at godtgøre at disse to linjer (tegner og peger) er parallelle? Der er jo ret langt i begge retninger, hvis jeg nu tænker dem forlænget så langt det skal være. Det bliver da vistnok hverken i dag eller inden din næste fødselsdag, rund eller kantet. G: Næh, det har du såmænd ret i, Euklid. Det har jeg nok ikke tænkt længe nok over. E: Det skal du ikke være så ked af, for du er ikke alene i den kø. Men nu skal jeg vise dig hvordan vi kan klare opgaven her i nærheden, lige her på bordet. Men for at det skal blive helt overbevisende, må vi lige snakke lidt om trekanter og vinkler. G: Er du nu ikke ved at tale uden om? Hvad har trekanter og vinkler med parallelle linjer at gøre? Når de er parallelle, og altså ikke skærer hinanden, danner de jo ikke vinkler og kan derfor heller ikke danne en trekant. E: Véd du godt at du er lige ved at have fat i det rigtige dèr? For lad os nu antage at disse to rette linjer alligevel skærer hinanden og ikke er parallelle, så kan vi jo få en trekant ud af det ved at skære dem med en tredje linje, fx lige her. Og lad os så gøre os klart hvad vi har lært om vinklerne i en trekant jeg har skrevet det ned i første bog af Elementerne, sætning 16 og 17, 2 som du muligvis husker: det er dèr hvor det går op for os at forholdene udenom 2. se Q.E.D. side 62, Thyra Eibe side 24 ff AIGIS - Suppl. Gorm 60 2

3 trekanten er vigtige. Den udvendige vinkel til en trekantsvinkel er nemlig større end enhver af de to andre vinkler inde i trekanten, og deraf kan man slutte at summen af to trekantsvinkler er mindre end 2 rette vinkler (det som din tid, Gorm, kalder 180 grader men grader overlod vi dengang til astronomerne og deres cirkler). G: Ja, de sætninger husker jeg godt og det gælder jo uanset hvilke to vinkler vi betragter. Jeg var godtnok forbavset over at trekantens omgivelser betyder så meget; er der ikke også noget om at denne sætning ikke gælder for trekanter på kuglen? E: Lad nu bare det vente, og lad os vende tilbage til de parallelle linjer. Altså: Hvis linjerne ikke er parallelle, men danner en trekant sammen med den linje vi har tegnet lige her, så må de vinkler som denne tredje linje danner med de to første på denne side (peger i retning af skæringen) være mindre end to rette. Så har vi da et middel til her i stuen at afgøre at de er parallelle. Vi behøver altså ikke løbe til verdens ende, men kan afgøre det her i nærheden. G: Ja, jeg forstår at vi nu kan fastslå at hvis de nævnte vinkler tilsammen er præcis lig med to rette vinkler, så er linjerne parallelle. For hvis de mødtes til en af siderne, ville vi stå med en trekant hvor summen af to vinkler er for stor. E: Det er netop hvad jeg har bevist i sætning 27 og 28 i første bog. 3 Der er altså ingen tvivl om at der findes parallelle linjer, for vi kan konstruere dem ved hjælp af rette vinkler. Men gælder også den omvendte sætning? G: Den omvendte sætning? Forstår jeg helt hvad du mener? E: Det må du da have lært af Aristoteles? Udsagnet hvis B så A er den omvendte sætning til hvis A så B. Du husker vel at hvis en trekant er ligebenet, er vinklerne ved grundlinjen ligestore? Hvorledes lyder den omvendte sætning? G: Hvis vinklerne ved grundlinjen i en trekant er ligestore, er trekanten ligebenet. 3. Q.E.D. side 68 f. Thyra Eibe side 40 ff AIGIS - Suppl. Gorm 60 3

4 E: Flot! De to sætninger har du måske set som nr. 5 og 6 i første bog. 4 Kan du også huske hvordan den omvendte sætning (nummer 6) er bevist? G: Var det ikke noget med at benytte resultatet fra nr. 5 på en særlig måde? E: Særlig? Ja, det må du nok sige det er den metode der fører til et udsagn som er ret hjemløst; vi matematikere kalder det ἄτοπον. I sætning 6 ender det med at en bestemt trekant er både mindre og større end én og samme trekant, og det har jo ingen steder hjemme. G: Åh ja, det er det latinerne kalder ad absurdum, og andre taler om et indirekte bevis. Der er vist nogle matematikere der ikke er så glade for den type? E: Jeg synes nu det er ret effektivt til at standse diskussionen såvidt jeg har læst, var Sokrates rigtig god til at lokke folk i modstridende udsagn. Men tilbage til vort emne: Hvordan må så den omvendte parallel-sætning lyde? Noget i retning af: Hvis to rette linjer er parallelle og overskæres af en tredje, er de indvendige vinkler på samme side tilsammen lig med to rette. G: Ja, det er da indlysende, omtrent sådan må den omvendte sætning lyde. E: Pas nu på jeg må nok hellere tilstå at vi skal gå stille med dørene, for der er et problem her. Det bliver nu nok lettere for dig at følge hvis du lige husker at den omvendte sætning til Hvis A så B også kan lyde Hvis ikke A, så ikke B. Er du med? G: Er det ikke den form logikerne kalder kontrapositionen til Hvis B, så A? 4. Q.E.D. side 57. Thyra Eibe side 10 ff AIGIS - Suppl. Gorm 60 4

5 E: Det lyder som latin, så det er nok rigtigt. Det er i hvert fald en meget nyttig form, og ofte mere overbevisende end den ligefremme. Det kunne jo være at vi skulle formulere den omvendte sætning således: Hvis et system (det er sådan et godt græsk ord) af tre linjer (som det vi har tegnet her) danner indvendige vinkler hvis sum er mindre end 2 rette, danner de en trekant, og der er altså ikke tale om parallelle linjer. G: Ja, det lyder som en rigtig god formulering, den skulle ikke være til at tage fejl af. E: Kære Gorm, det kan vi strengt taget ikke vide; det kunne jo være at de ikke var mindre nok, så at linjerne alligevel ikke når sammen. Jeg skal dog ikke skjule at jeg er overbevist om at sætningen er sand, men vi er indtil videre nødt til at fremsætte den som en påstand, et αἴθηµα, og jeg bruger den til at bevise sætning G: Ja, det ord betyder vel noget vi beder om eller forlanger? Latinerne oversatte det til postulatum, så det kan vi også bruge. Er det ikke netop det udsagn du har anført som nummer 5 i din samling af postulater? Hvis en ret linje skærer to rette linjer, og de indvendige vinkler på samme side tilsammen er mindre end to rette, så mødes de to linjer hvis de forlænges ubegrænset, på den side (af den skærende linje) hvor de to vinkler ligger som er mindre end to rette. E: Godt husket, Gorm der er er ikke noget så nyttigt som paratviden. G: Men så kan jeg nu ikke skjule for dig at dine efterfølgere har brugt megen tid på at bevise dette axiom, og at det faktisk lykkedes for et par matematikere et par tusind år efter dig at vise at der findes parallelle linjer der ikke respekterer postulatet. Derved fik de opdaget en geometri der er forskellig fra din men det behøver du nu ikke være ked af, for den bærer stadig dit navn ikkeeuklidisk geometri. 5. Q.E.D. side 70. Thyra Eibe side 43 AIGIS - Suppl. Gorm 60 5

6 E: Det glæder mig og tro mig: det anede mig at der kunne være tvivl om 5. postulat blot ikke i min plane og ubegrænsede verden af rette linjer og cirkler Men lad os vende tilbage til det der var anledning til denne samtale, begrebet uendelig. Og mærk dig at vi altså løste de parallelle linjers problem uden at bevæge os ud af stuen. Jeg kan godt lide at løse problemer her i nærheden. Jeg har da for resten endnu et eksempel på et endeløst problem der kan afklares her på bordet. G: Mere geometri? Eller hvad? E: Nej, dette eksempel drejer sig om tal jeg har jo skrevet tre bøger om forhold mellem tal, og har især interesseret mig for dem mine lærere kaldte πρῶτοι ἀριθµοί, første tal. G: Vi kender dem bedst med det latinske navn, numeri primi, primtal. I grunden et underligt navn når man tænker over det? E: Aldeles ikke: de hedder således fordi de kun kan stå forrest i multiplikationstabellerne, altid i randen og aldrig nede eller inde i tabellerne. Fx 2, 3, 5, 7,, 37, 41, 43, 97, 101 Ja, vi kan fortsætte til det bliver både mørkt og lyst igen, for der er faktisk uendeligt mange af dem. Til gengæld kan ingen af dem divideres, intet andet tal går op i et primtal, undtagen 1, som jo ikke er et rigtigt tal i min teori. G: Hvor véd du fra at der er uendeligt mange primtal, Euklid? E: Det har jeg da selv bevíst, Gorm, - og med så få hjælpemidler som muligt. 6 Jeg kan vise at hvis du bare giver mig to nej lad os sige tre primtal, kan jeg vise at der findes mindst ét og måske to til, altså: at der er flere primtal end du kan komme med. I dette tilfælde ganger jeg de tre primtal sammen og lægger 1 til. Så vil ingen af de primtal du gav mig, gå op i produktet, men give 1 til rest. Altså er resultatet enten selv et nyt primtal eller kan divideres med et fjerde primtal. Enkelt, ikke sandt? Og med små midler, selvom jeg bruger det hjemløse udsagn s bevis, τὸ ἄτοπον. Og læg mærke til at jeg for det første ikke bruger ordet 6. se appendix 1, eller Thyra Eibe, bind IV, sætning IX.20, side 105 AIGIS - Suppl. Gorm 60 6

7 uendelig, ἄπειρον, og for det andet klarer beviset lige her ved at jonglere med kun tre primtal.. G: Smukt, må jeg indrømme. Men helt slippe uden om uendelig kan du vel ikke? E: Du kan, såvidt jeg husker, ikke finde noget sted i mine Elementer hvor ordet optræder, selvom begrebet som i disse to tilfælde er effektivt til stede. Derimod kan du jo more dig med, i en ledig stund, at finde flere eksempler på de hjemløse udsagn i omvendte sætninger. Men lad være med at spilde for mange tanker på Achilleus og Skildpadden, du véd: Zenons grinagtige eventyr om den hurtigste der ikke kan indhente den langsomste, men må løbe i det uendelige. Herre Zeus, du kan jo selv regne ud hvornår og hvor Achilleus indhenter og overhaler skildpadden, som vi jo véd at han gør. Vogt dig for Paradoxerne, Gorm. 7 Og så må du hellere passe din runde fødselsdag og demonstrere for gratulanterne at du er til at træffe som altid når der er bud efter dig. Hvem vil ikke gerne hilse på dig i dag, du ἑξηκονταέτης? Til lykke med Den Store Ener. G: Hjertelig tak. Skal jeg ikke følge dig til stationen og Lille Nord? E: Nej tak, bliv du hellere her i nærheden, jeg har andre muligheder, så jeg tror jeg evaporerer nu. Lev vel og længe endnu, jeg hilser fra dig i Elysium. Litteraturhenvisninger: Q.E.D. Platon & Euklid tegner og fortæller. Gyldendal 2006, 2. udg Thyra Eibe, Euklids Elementer. Bind I, Bind IV, Thomas Heath, The thirteen books of Euclid s Elements. Dover, mange udgaver. 7. se appendix 2 AIGIS - Suppl. Gorm 60 7

8 Appendix 1 Elementerne IX.20: Der findes flere primtal end ethvert forelagt antal primtal. Lad de foreliggende primtal være A, B og C. Min påstand er at der findes flere primtal end A, B og C. A B C E D Z H Bevis: Lad DE være det mindste fælles mangefold af A, B og C [dvs. produktet A x B x C], og læg enheden DZ til. Så er EZ enten et primtal eller ej. Antag først at det er et primtal; der er da fundet primtallene A, B, C og EZ, som er flere end A, B og C. Men antag så at EZ ikke er et primtal; så kan det måles af et eller andet primtal [dvs: et eller andet primtal går op i EZ]. Antag at det måles af primtallet H. Min påstand er nu at H ikke er det samme som et af tallene A, B eller C. Thi hvis det er muligt så lad det være tilfældet. Men A, B og C går op i DE [deres produkt]. Og H går altså også op i DE, samtidig med at H går op i EZ. Følgelig går H op i resten DZ, altså enheden, skønt H er et tal større end enheden. Men det har ingen steder hjemme. Altså er H ikke det samme som et af tallene A, B og C. Og det var forudsat at H er et primtal; altså er der fundet primtallene A, B, C og H, som er flere end A, B og C. Hvilket skulle bevises. AIGIS - Suppl. Gorm 60 8

9 Appendix 2 Paradox: (En) tilsyneladende fornuftstridig påstand som i virkeligheden indeholder en sandhed (Dansk Fremmedordbog Gyldendal). Det var Zenon fra Elea der i et anfald af paradoxitis, som stadig kan smitte sendte den fodrappe Achilleus ud i det håbløse kapløb med den sløveste sløvskildpadde. Den lader sig ikke indhente såfremt den har et forspring for når Achilleus når frem til Skildpaddens startpunkt, er den jo foran, og så må han først lige løbe det stykke osv osv ad infinitum. Han må da have været en gevaldig komiker, ham Zenon hvis det da er ham selv der har indført skildpadden, Aristoteles nævner den ikke. Hvor må de have grinet ad den scene, hans tilhørere og venner, og vel ikke mindst ad filosofferne, der stod og måbede (ja, måbede i halvtredje tusind år, den dag endnu). Matematikerne var mere pragmatiske, i det omfang de overhovedet gad interessere sig: de regnede simpelthen ud hvorlangt de to har løbet når Achilleus overhaler, som vi jo véd at han gør. Antag, for nemheds skyld, men lidt absurd, at Achilleus løber 10 m/s (36 km/h, ca dobbelt så hurtigt som man kan cykle i København), mens Skildpadden løber 1 cm/sek (36 m/h), og lad S få en kilometers forspring, 1000 meter eller cm. I stedet for at ræsonnere over de enkelte intervaller kan vi koncentre os om at beregne hvornår A indhenter S. Lad os sige efter x sekunders løb. Så har A løbet 10 x meter (= 1000 x cm), og S har vandret x cm. Idet As løb indeholder S s forspring på cm, har vi følgende ligning: 1000x = x, hvoraf x = / 999 sekunder = 100, = 100 sekunder + en bagatel mere end en tiendedel sekund, altså 1 minut 40,1 sekunder. Skildpadden nåede lidt mere end 100 cm, dvs. én meter plus én millimeter, og blev overhalet da Achilleus havde løbet én km plus skildpaddens lange meter. AIGIS - Suppl. Gorm 60 9

10 Selvom vi ikke intuitivt kan fatte det, lærer vi heraf at en uendelig sum af stedse aftagende intervaller (konvergerende, kalder vi de intervaller) har en endelig sum (at vi ikke kan udtrykke 100/999 som en endelig decimalbrøk, har jo kun noget med 10-talsystemet at gøre). Paradoxet er ikke så meget matematisk som psykologisk dog fik matematikken ikke afgørende styr på det før Cauchy ( ) opfandt grænseværdi-definitionen. AIGIS - Suppl. Gorm 60 10

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

1 Videnskabens værktøj

1 Videnskabens værktøj Videnskabens værktøj Videnskabens værktøj Ethvert erhverv har sine værktøjer. Det særlige værktøj, der efterhånden er blevet fælleseje for næsten alle grene af videnskab, er matematikken. I dette kapitel

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Opspaltning i primfaktorer

Opspaltning i primfaktorer 1 Opspaltning i primfaktorer Et program som kan undersøge om et tal er et primtal, eller finde hvilke primtal det er sammensat af, er det allerførste program enhver talentusiast laver. For den tid jo er

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen)

Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29. Bjørn Grøn. (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) Bjørn Grøn: Fra græsk geometri til moderne algebra Side 1 af 29 Bjørn Grøn Fra græsk geometri til moderne algebra (bearbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen) INDHOLD Oprindelsen... 2 Påvirkninger

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere