Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse"

Transkript

1 kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi klasse

2 Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag ISBN: Korrektur: Sofie Christensen Sats: Stig Bing, Erhvervsskolernes Forlag Tegner: Birgitte Lerche, Lerche s Tegnestue Tryk: Arco Grafisk A/S Konceptudvikling af spillet Kræftkampen: Version A og Kræftens Bekæmpelse Produktion af spillet Kræftkampen: Version A Forfatter: Per Kim Nielsen Hvorfor arbejde med Kræft? Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden København Ø Tlf Materialet er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler og Knud Højgaard Fonden Alle rettigheder forbeholdes. Mange danskere bliver enten direkte eller indirekte berørt af sygdommen kræft. Mange har ikke en forståelse for, hvorfor kræft opstår eller hvilke biologiske processer, der ligger bag dannelsen af en kræftsvulst og metastaser. Vores kroppe er meget dygtige til at beskytte sig mod alle de mutationer, der opstår i kroppen, så de ikke udvikler sig til kræft. Med spillet Kræftkampen og undervisningsmateriale vil Kræftens Bekæmpelse gerne give eleverne en forståelse for ovenstående emner, samt give dem muligheden for at kunne sætte emnerne ind i en sammenhæng med de generelle biologiske processer som f.eks. proteinsyntesen, celledeling og immunsystemet. Materialet giver yderligere mulighed for at arbejde med emner som forebyggelse, sundhed, livsstil samtidigt med at materialet skaber sammenhæng mellem befolkningens generelle sundhed og problemet med kræft. Vi håber, at materialet vil give eleverne en forståelse af, hvorfor der er så mange kræfttilfælde i Danmark, hvor svært det kan være at helbrede, hvor let det kan være at forebygge og at fremtidens forskning giver en masse positive resultater. Samtidigt skal spillet og undervisningsmaterialet gøre eleverne interesserede i problemområdet kræft, og dermed give dem lyst til at deltage i løsningen af problemet, f.eks. som kommende forskere, arbejde i sundhedsområdet eller ved blot at leve et sundt liv. Om spillet kraeftkampen.dk Kræftkampen er et læringsspil beregnet til undervisning i biologi på 8. og 9. klassetrin. Spillet lægger vægt på at give eleverne en spændende og underholdende oplevelse med naturvidenskab, hvorfor Kræftkampen derfor er ideelt som startskud på et undervisningsforløb om kræft, folkesundhed og cellebiologi. Spillet kan også stå alene, men vi anbefaler, at der bruges mindst én lektion efterfølgende på at følge op på de faglige emner, eleverne møder i spillet. Se mere i kapitlet Forslag til undervisningsforløb Enkelte af de biologiske processer er simplificeret i spillet og vil derfor efterfølgende også kræve en uddybning. Klassetrin: Spilletid: ca. 30 minutter. Vi anbefaler at afsætte en lektion til at spille spillet. Antal spillere: Hold á 1-3 personer per computer. Faglige forudsætninger: Ingen specifikke faglige forudsætninger. Sammenhæng spil og undervisning Spillet er lavet for, at eleverne skal lære i forbindelse med et interessant og udfordrende spil. I spillet vil eleverne: Få en forståelse for processerne og begreberne i proteinsyntesen. Vide at den genetiske kode ikke er så vanskelig at bruge, når tingene blive visualiseret. Kunne håndtere DNA-koden i forhold til dannelse af proteiner. 3

3 Kende sammenhængen mellem en mutation i DNA, og hvad mutationen har af betydning for fejl i proteinsyntesen. Vide at udviklingen fra celle til kræftsvulst kræver, at otte barrierer i cellens styring skal ændres. Forståelse for at de otte barrierer sikrer, at cellerne i vores kroppe ikke bliver til kræft, uden der er sket flere uheldige mutationer. Forståelse for at man kan bruge de otte barrierer til at forhindre udviklingen af kræft. Forstå at der er en sammenhæng mellem ydre faktorer, som rygning, sol, alkohol og stråling, og udviklingen af kræft i kroppen. Undervisningshæftet uddyber overstående og kan bruges til indlæring af biologisk viden om proteinsyntesen, immunsystemet, DNA s styring og celledeling. Dette kan ske i sammenhæng med den grundbog, der normalt anvendes i faget. Det er også muligt at bruge undervisningshæftet sammen med følgende emner i undervisningen: Forebyggelse af kræft. Faktorer der har indflydelse på udviklingen af kræft. Sammenhængen mellem et sundt og godt liv og kræft. Hvordan man helbreder kræft nu og i fremtiden. I Kræftkampen fokuseres der på 2 niveauer i kroppen: 1. Henholdsvis ind i cellen og de styrende processer i cellen. 2. Samt hvordan cellerne kan dele sig og blive til kræftsvulster. På hvert af de 2 niveauer skal eleverne spille et selvstændigt spil om henholdsvis proteinsyntese og celledeling. Spil 1: Proteinsyntese I første spil skal eleverne lære at bygge proteiner. De skal hente aminosyre i celleslimet med t-rna, bryde DNA-koden og placere dem det korrekte sted på b-rna. Spilinterface A. t-rna B. Aminosyre C. Farvekoden vises, når aminosyren er fundet D. Valgte t-rna. Styrers med piletasterne E. Oversigt over farvekoderne F. b-rna streng G. Samlet protein (3 aminosyrer) H. Antal liv tilbage I. Point og tid tilbage af spillet J. Livsstils påvirkninger af kroppen K. Mutation på b-rna L. Aminosyrer farve koder. Kan hjælpe eleven med at se hvilke aminosyrer, der passer til en bestemt farvekoder på b-rna strengen Sådan spiller man Eleven klikker på et t-rna og skal derefter med piletasterne styre det hen til aminosyren med det til svarende tal. Når aminosyren er fundet, vises RNA farvekoden. Det skal nu placeres det rigtige sted på b-rna strengen. Farverne er parret blå/gul og grøn/rød. Spillet går ud på at samle hele proteiner, inden de når ud af banen (ribosommet). Når 3 proteinkoder er nået ud, uden at være samlet, har eleven tabt spillet og skal starte et nyt. Spillet varer 9 minutter, og når tiden udløber, viderefører eleven sine point fra det bedste spil til næste bane. På bane 3 udsættes b-rna også for påvirkninger, og der opstår mutationer på b-rna strengen. De 4 påvirkninger er: Alkohol Stråling Sol Rygning Eleven har i spillet ingen indflydelse på disse mutationer. 4 5

4 Spilinterface A. Livstils-påvirkninger af kroppen B. Mutation af celle C. Muteret celle D. Tænd analyseværktøj E. Klik på celler for at analysere eller fjerne dem Sådan spiller man Elevens opgave er at stoppe mutationerne og delingerne af cellerne. Det gøres ved at anvende de korrekte barrierer på cellerne. Farverne på cellerne repræsenterer det aktuelle mutationsstadie. For hvert stadie er der en tilsvarende barriere, der kan fjerne den muterede celle. Eleven bruger først analyseværktøjet til at fastslå hvilket stadie cellen er nået til. Dernæst afgøres hvilken barriere, der skal bruges. Barrieren vælges fra barrieremenuen. Celler på det stadie kan nu fjernes ved at klikke på dem. Spil 2: Celledeling I det andet spil skal eleven stoppe mutationer og deling af celler. Spillet foregår på overfladen af huden, og i starten er der kun raske celler, men cellerne udsættes for påvirkninger, og de begynder at mutere og dele sig. F. Analyse vindue. Her vises hvilken barriere, der skal bruges for at fjerne den valgte celle G. De 8 barrierer. Vælges ved at klikke på dem, hvorefter den valgte bliver grøn H. Celler der er ved at blive fjernet. Tager fra 1-4 sekunder I. Liv Celler på samme stadie, der ligger ved siden af hinanden, vil blive fjernet sammen. Er den forkerte barriere valgt, muterer cellen med det samme til det næste stadie. Da cellerne både skifter til næste stadie og deler sig, skal der arbejdes hurtigt for at holde kroppen sund. Hvis for mange celler når at mutere og dele sig uden at blive fjernet, taber eleven spillet og skal starte forfra. Spillet varer 9 minutter, og når tiden udløber, får eleven point med videre fra sit bedste spil til næste bane. Spil 3: Proteinsyntese og celledeling I det sidste spil skal eleven arbejde på begge niveauer i kroppen (protein- og celledeling). Spillet starter med proteinsyntesen. Når der sker en mutation på m-rna strengen, medfører det også en mutation på overfladen af huden. Formålet er, at eleven forstår, at mutationer, og dermed begyndelsen på kræft, starter ved påvirkning af m-rna. Eleven har nu sekunder til at fjerne de muterede celler på overfladen af huden, og kan dernæst vende tilbage til proteinsyntesen. Hvis eleven ikke får bygget hele proteiner mistes et liv. Ved 3 tabte liv skal banen startes forfra. Introduktionsspil Før de to spil kan eleven prøve et simpelt introduktionsspil, der step by step gennemgår funktioner og regler i spillet. Når de to introduktionsspil er gennemført, vil de fleste elever være rustet til at spille spillene uden yderligere instruktion. Tekniske krav Spillet virker både på Mac og PC. De fleste computere med en ADSL-forbindelse kan afvikle spillet. Det er imidlertid en god ide at sikre sig, at computerne har et såkaldt plugin til Flash 9.0 installeret. 98 % af alle computere har allerede dette, men hvis du er i tvivl, så tjek med systemadministratoren, inden du går i gang. Flash plugin kan downloades gratis hos Adobe.com. Der skal bruges en computer per hold. Forslag til undervisningsforløb Oplæg spil debat/arbejde: Hvis man ønsker at bruge spillet inden for et kort undervisningsforløb, er det muligt at give eleverne et kort oplæg til spillets faglige indhold og derefter gennemføre spillet i den efterfølgende lektion. Man kan lave en opfølgning i form af debat om indholdet og de elementer i spillet, man ønsker at trække frem. Dette kan foregå sammen med undervisningshæftet eller anden undervisningsbog. Grundlæggende biologiske emner så som celledeling, proteinsyntese og mutationer, kan der undervises i inden arbejdet med spillet. Længden af et sådan forløb vil vare fra 3 til ca. 6 lektioner. Temadag: Det kan være, at man beslutter sig for en temadag eller uge, hvor der arbejdes med kræft som tema. Her vil undervisningsmaterialet kunne indgå som en central del af temadagen, suppleret med andet materiale, som evt. kan findes ved nedenstående links og litteratur. Spillet kan fungere som en øvelse i forbindelse med temaet og kan eventuelt bruges som en konkurrence. Hvem får flest point med den viden, eleverne har nu? Indgå i dele af andre undervisningsforløb: Da indholdet i spillet og undervisningshæftet ligger tæt op af en del af de faglige mål og emner, der er beskrevet i andre grundbøger m.m., er det muligt at inddrage dette undervisningsmateriale i undervisningen inden for disse emner. Det vil eksempelvis være muligt at vise effekten af proteinsyntesen. Dette undervisningsmateriale kan også bruges som supplement og illustration af konsekvenserne af biologiske processer i forbindelse med følgende: Proteinsyntesen Celledeling Sundhed og sygdom Immunsystemet Forebyggelse Vækst og styring af vækst Faktorers indflydelse på helbred 6 7

5 Hvor er der mere viden at hente Internet links: Netsted med viden, illustrationer, foredrag og henvisninger til mere viden om kræft er lavet i forbindelse med foredrag og undervisning i gymnasiet, men vil kunne bruges til forberedelse af undervisningen, samt til at hente materiale til uddybning. Netsted med indhold om kræft, rygning, mad, alkohol m.m., som er rettet mod undervisningen i klasse. Litteratur fra Kræftens Bekæmpelse Dette materiale bygger på tre bøger, som Kræftens Bekæmpelse tidligere har udviklet til undervisning i gymnasiet. Her er det muligt at læse uddybende om de otte barrierer, forebyggelse, årsager m.m. Bøgerne har følgende titler Bogen om kræft Kort om kræft Livsstil, sundhed og kræft Og kan bestilles hos Kræftens Bekæmpelse på telefon eller på På dette netsted findes der en meget mere uddybende information, herunder beskrivelse af kræftformer. Undervisningsmateriale til klasse om rygning. Her er også opgaver og praktiske forsøg. Her findes der information om rygning og undervisningsmaterialer, især til ungdomsuddannelserne. Nordcan er et program, der kan beregne og vise kurver for de enkelte kræftsygdommes udvikling i de nordiske lande over tid. Der er flere muligheder for at sætte parametre og vælge områder. Dette program kan hentes her eller kan bruges direkte på internettet. Hent materiale og find links til relevant information om kræft og biologi på dette netsted. ISBN

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

Livsstil, sundhed og kræft

Livsstil, sundhed og kræft Livsstil, sundhed og kræft Redaktør Per Kim Nielsen Forfattere: Anja Olsen, Anne Tjønneland, Caroline Winkel, Christina Funch Lassen, Christoffer Johansen, Claus Zachariae, Gerda Engholm, Gert Nielsen,

Læs mere

Lærervejledning til Kampen om solsystemet

Lærervejledning til Kampen om solsystemet Lærervejledning Lærervejledning til Kampen om solsystemet Indhold 1. Kampen om solsystemet 2. Tekniske krav 3. Spillereglerne 4. Fire klik og så er I i gang 5. Fagligt indhold 6. Flere links Kampen om

Læs mere

CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM

CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM CASPER DAUGAARD DESFEUX RYSLINGE ALLÉ 34 2770 KASTRUP 1.W, NØRRE GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...SIDE 2 - Her er du nu! INDLEDNING...SIDE 3 - Her finder du en præsentation af, hvad

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad

Lærervejledning. - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Lærervejledning - til computerprogrammet Google Sketchup og Mathcad Klassetrin/niveau: 4.-6. klasse/ mellemtrinet. Opgaverne kan dog med fordel anvendes i indskolingen og udskolingen. Introduktion: Google

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE

NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE NATIONAL TEST MATEMATIK 3. OG 6. KLASSE 10 10 331,25 22,75 1 1 08,50 Inspiration og vejledning Testen i matematik De nationale test i matematik er it-baserede test, der tegner et billede af, hvad elever

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag,

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Forstå, Fange og Fastholde

Forstå, Fange og Fastholde Forstå, Fange og Fastholde Gymnasieelever, undervisning og interesse for naturfag Lars Ulriksen Sofie Birch Jensen Lene Møller Madsen Henriette Tolstrup Holmegaard Institut for Naturfagenes Didaktik Forstå,

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere