Vor Frelsers Kirke Nr APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST"

Transkript

1 Vor Frelsers Kirke Nr APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste i det fri Nyt om musikken Side 6 Kommende arrangementer Side 7 Menighedsrådsmøder Side 8 Gudstjenester

2 GLÆDELIG PÅSKE I kirkeåret er vi lige nu mellem jul og påske, mellem fødsel og død, og der er vi også som mennesker. Det er et af vore grundvilkår. Og i dybeste forstand er det vel det, der giver menneskelivet perspektiv, at vi alle har døden som horisont. Der er vi alle ens, og den eneste forskel er den enkeltes afstand til horisonten, og den kender vi jo da heldigvis ikke. Det er dette grundvilkår, som påsken budskab handler om. Påsken påstand er, at efter Jesu død er vores død blevet en anden, og selv i det mest håbløse er der nyt håb. Påskebudskabet som det fremstilles i evangelierne er en forunderlig blanding af forfærdelse, glæde, opstandelse og fortvivlelse, - og ud af alle disse modsatrettede følelser skabes håbet i menneskers liv og i verden. VHJ opstandelse kan hverken bevises eller modbevises. Ingen så Jesu opstandelsen. Da kvinderne kom ud til graven påskemorgen, da fandt de graven tom. Opstandelsens hvordan er og bliver et mysterium og Guds hemmelighed, - skjult af ham i Jesus af Nazaret. Men påskemorgen, da gjorde Gud Jesus til hovedhjørnestenen, ham som bygmestrene havde forkastet. Når verdensmagten spiller med musklerne, så ender den altid med at slå ihjel, og det plejer også at være nok. Det viser al historisk og nutidig erfaring, men ikke påskemorgen da sejrer Gud endegyldigt over verdens magt og over død. Denne morgen skabte Gud på ny, - skabte håb og liv af dødens mørke. Han skabte nyt, for at også vi skal komme til tro på ham som verdens og vor Frelser. Påskemorgen da fødes håbet påny, - der styrkes troen på det umulige, de dødes opstandelse, - for påskemorgen viser os et glimt af endetidens herlighed. Som Jesus opstod, således skal også vi opstå engang, og de hensovede i graven skal rejse sig, når Herren kommer igen, som solopgangen fra det høje. Graven er ikke mere det sidste i et menneskes liv - der kommer en opstandelsens engang. Vi forstår det ikke. Det er et mysterium, som ikke kan bevises; men det tror vi på, det er kirkens tro og vores tro. Hvor dødens magt var på jord og i graven, der har Gud sejret og han vil sejre. Opstandelsen er håbet forkyndt for denne jord, et håb om dens forvandling og et håb og en tro på, at Guds rige skal komme også her hos os. Med Jesu opstandelse fra de døde påskemorgen, da gør Gud Jesu ord til sandhed. Med Jesu opstandelse da bliver det gudsbillede, som Jesus viste verden et sandt billede. Nu åbenbarer Gud sig ikke længere som en røst i skyen, en brændende tornebusk, som en ildsøgle i ørkenen eller som et buldrende tordenvejr. Ved opstandelsen påskemorgen viser Gud os sit rette ansigt, som den der græder med de grædende, sørger med de sørgende og lider med de lidende. Men han lader det ikke blive derved, - af gråd og sorg og lidelse, - der vil han skabe nyt liv og nyt livsmod i ethvert menneske og i verden, - så troen bliver virksom i kærlighed og livet sejrer over dødens mørke og livet står op igen, - selv af vort allerdybeste mørke. Det er påskens budskab, - det betyder opstandelsen, - og derfor holder vi påske. Påske er det, som klarest og dybest udtrykker, hvad kristendom og kristentro er. Livet vinder over døden, fordi Gud 2

3 langfredag sendte sin egen søn ind i afmagten for vores skyld. Livet vinder over døden, fordi Gud den almægtige påskemorgen oprejse ham fra de døde. Og påskens budskab om opstandelsen finder vi midt i vor dagligdag både i naturen i denne tid og i menneskers liv med hinanden. For det er påske når mennesker, som måtte erkende, at livet ikke blev sådan, som de havde forestillet sig, fordi noget gik helt anderledes end de havde forestillet sig. Det er påske når sådanne menneske igen oplever en ny livsmening, nyt håb og ny tro på, at Gud har brug for enhver af os, der hvor vi er. Det er påske, når mennesker der er kommet på afstand af hinanden og er blevet uvenner, igen kan glæde sig sammen og være i stue med hinanden. Det er påske, når et menneske, der har mistet og savner en af sine kære, igen kan opleve glæde i fællesskabet med andre mennesker. Det er påske, når udbrændte hjerter igen begynder at håbe. Det er påske, når mennesker, som altid taler og taler igen begynder at lytte. Det er påske, når evige kværulanters ak - bliver vendt til et fuldtonet tak. Det er påske når stressede mennesker begynder at tage sig tid til hinanden. Det er påske, hver gang duften af livet drages ned i vore lunger og fylder os med nyt håb. Påskens budskab, det er kristentroens kerne. Påske betyder, at livet sejrer over døden, - ikke kun engang for snart 2000 år siden - men hver dag og alle dage også i vore dage. Og derfor med apostlen, - lovet være Gud Vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Han er virkelig opstanden. Og derfor - Glædelig påske! Arne Aa NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Selvom det er ved at være et stykke tid siden, vil jeg indlede med at fortælle, at vi i menighedsrådet på mødet i november 2014 havde valg til de forskellige poster i rådet. Det forløb som vanligt helt gnidningsløst, selvom der skulle rokeres lidt rundt på posterne, og som det fremgår af dette indlæg, så har undertegnede fået lov til at fortsætte som formand et år mere. I december havde jeg den store fornøjelse at være auktionarius på den auktion hvor vi skulle sælge de meget flotte malerier, som vores konfirmander havde fremstillet. Efterfølgende har menighedsrådet haft besøg af Peter Kent Starup fra Kirkens Korshær, som fortalte om det arbejde der udføres, både i varmestuen og over for børnefamilier. Der gøres et stort og uegennyttigt arbejde, med hjælp fra utroligt mange frivillige. Som sædvanligt er der også lidt at berette om økonomien. Vores årsregnskab for 2013 er blevet godkendt, og nu er vi så gået i gang med at udarbejde årsregnskabet for Vi håber, at det også viser et positivt resultat. Der er denne gang ikke meget nyt, men det er ikke udtryk for at der 3

4 ikke sker noget i Vor Frelsers Kirke. Vi har forsøgt os med en lille optælling af hvor mange der deltager i vores højmesser og forskellige andre gudstjenester i kirken, samt hvor mange, der deltager i vores sognemøder og andre aktiviteter i sognehuset. I oktober kvartal 2014 havde vi ca besøgende i kirken og ca. 770 besøgende i sognehuset. Vi tager dette som udtryk for, at sognets beboere og andre der besøger os er rimeligt godt tilfredse med de tilbud vi giver. Carsten Holmgaard Formand MENIGHEDSMØDE Menighedsrådet skal hvert år afholde et offentligt møde, hvor vi orienterer om hvilke aktiviteter, der har været i det forløbne år, og hvordan det er gået økonomisk. Dette møde vil i år bliver afholdt i forbindelse med vintersæsonens sidste foredragsaften. Der indbydes derfor til menighedsmøde i Sognehuset tirsdag, den 14. april 2015 kl Foredraget indledes umiddelbart efter menighedsmødet. Carsten Holmgaard Formand KONFIRMANDER MED FARVER I slutningen af november 2014 havde jeg den store fornøjelse at samarbejde med Lotte Lambæk om et projekt med konfirmanderne fra Sankt Nikolaj skole. Projektet blev kaldt Konfirmander med farver (også omtalt i sidste nummer af kirkebladet), og det var et diakoniprojekt, der skulle åbne konfirmandernes øjne for, hvordan også kirken kan hjælpe de svageste i samfundet. Undervejs i forløbet havde vi f.eks. besøg af en af brugerne fra Kirkens Korshærs Varmestue i konfirmander med farver VOR FRELSERS KIRKE, ESBJERG Exnersgade. Konkret gik projektet ud på, at konfirmanderne under kyndig vejledning af Lotte Lambæk skulle male fem store billeder, som efterfølgende skulle sælges på auktion. Det indkomne beløb skulle gives til Varmestuen. Auktionsdagen var d. 14. december. Både konfirmander og forældre bød godt på malerierne, og til sammen indbragte de 7800 kr., som umiddelbart derefter blev overdraget til en af Varmestuens medarbejdere. Vores projekt blev både dokumenteret og fint formidlet af Jydske Vestkysten lige i begyndelsen af december 2014, og i februar-nummeret 2015 af de hjemløses avis Hus Forbi er det også omtalt (s. 30). Jeg takker alle, der har deltaget, for rigtig godt samarbejde. Trine Villumsen 4

5 BABYSALMESANG Babysalmesang henvender sig til de helt små børn (0-12 mdr.) og deres forældre. Vi mødes hver tirsdag formiddag i kirken, hvor vi synger salmer og børnesange, danser, leger og vugger med børnene. Babysalmesang ledes af musikpædagog Eva Bjørn. Efter 45 min. aktivitet i kirken er der åbent i Sognehuset, hvor forældrene kan få en kop kaffe/te og hvor børnene ofte får deres frokost. Her i foråret er der stadig nogle gange tilbage inden sommerpausen (dog ikke i påskeugen, dvs. tirsdag d. 31 marts). - Tilmelding er ikke nødvendig. Yderligere oplysninger ved henvendelse til sognepræst Trine Villumsen, mail: Se også under Aktiviteter. GUDSTJENESTE I DET FRI Igen i år holdes der gudstjeneste 2. pinsedag kl i Byparken. Prædikant er lektor, cand. theol. Kirsten M. Andersen, Ribe. Gudstjenesten er en fællesgudstjeneste for alle sogne i Esbjerg og på Fanø med forkyndelse, salmesang og altergang. Tag kaffen med og få en dejlig dag under åben himmel. NYT OM MUSIKKEN Jeg vil begynde denne lille artikel med at sige en stor tak til Helene Hersbo, som i slutningen af januar valgte at opsige sin stilling som organistassistent ved Vor Frelsers Kirke. Jeg har gennem hele Helenes ansættelse sat stor pris på Helenes faglige kunnen, og værdsat hendes kvaliteter som en ualmindeligt god kollega. Hun vil blive savnet både af mig, koret og ikke mindst, menigheden. Vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover! Mikkel Andreassen Koncerter: Søndag d. 10. maj kl Vor Frelsers Kirkes Kor Hedvig Dobias, orgel Mikkel Andreassen, korledelse Under overskriften Rejoice in the Lamb vil kirkens kor synge musik fra det 20. årh. af bl.a. Benjamin Britten, Olivier Messiaen og Arvo Pärt. Det 20. århundredes musik bød på stor kompleksitet, men modsvares fra 1970 erne og fremefter af helt nye enkle strømninger, som allerstærkest personificeres ved den estiske komponist Arvo Pärts meditative og minimalistiske musik. Modernismen afløses af det der i 70 erne blev betegnet som Ny enkelhed. Denne musik benytter sig af langt mindre komplekse virkemidler, og i Arvo Pärts tilfælde i en radikal tilbagevenden til tonale mønstre, hvor enhver form for ydre virkemidler afsværges til fordel for en uhyre enkel og udtryksfuld musik. Ved koncerten kan man bl.a. høre Arvo Pärts Littlemore Tractus, som trøstende og nænsomt afrunder koncerten. Koncertens hovedværk er Benjamin Brittens kantate for kor, solister og orgel: Rejoice in the Lamb. Teksten til denne rytmisk intense og funklende kantate, er skrevet af den engelske digter Christopher Smart ( ), hvis dybt originale og overrumplende sprog er en inspirerende oplevelse. I dette værk indgår en række soli, som synges af med- 5

6 lemmer af Vor Frelsers Kirkes Kor. Koret ledes af Mikkel Andreassen. Hedvig Dobias medvirker som akkompagnatør. Lørdag d. 16. maj kl : Rostocker Motettenchor Prof. Markus Johannes Lang, dirigent Musik af bl.a. Bach, Brahms og Mendelssohn Tyskland har en dyb og rig tradition for dygtige kirkekor. Ved koncerten d. 16. maj, kan vi præsentere et af de absolut bedste: Rostocker Motettenchor. Ved større tyske kirker forventes det at koret kan mestre de største musikalske udfordringer. Rostocker Motettenchor byder således som en helt naturlig del af kirkens musikliv, løbende på større på kantater, requier og messer. Koret vil ved denne koncert synge et stort program, med musik af bl.a. Bach, Mendelssohn, Brahms og Reger. Alle komponister inden for den store tyske kortradition. Koret ledes af Professor Markus Johannes Langer. Denne koncert indgår i en større Danmarks turné. Vi kan vist godt glæde os til en stor oplevelse. ARRANGEMENTS KALENDER Hver tirsdag i foråret kl i kirken Babysalmesang, dog ikke den 31. marts 2015 Tirsdag den 14. april 2015 kl i Sognehuset Menighedsmøde ved menighedsrådets formand Carsten Holmgaard Herefter foredrag om Esbjerg ved Danmarks Befrielse den 4. maj 1945 fortalt og set med lokale øjne, ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Byhistorisk arkiv i Esbjerg Søndag 10. maj 2015 kl i kirken Rejoice in the Lamb. Koncert med Vor Frelsers Kirkes kor under ledelse af Mikkel Andreassen og med Hedvig Dobias ved orglet Lørdag den 16. maj 2015 kl i kirken Rostocker Motettenchor under ledelse af Prof. Markus Johannes Lang 2. pinsedag, mandag den 25. maj kl i Byparken Gudstjeneste i det fri. Der er gratis adgang til koncerterne. 6 W W W. V O R F R E L S E R K I R K E. D K

7 Skærtorsdag, den 2. april kl Skærtorsdag er den af påskens dage, hvor nadveren indstiftes: Jesus spiser med sine disciple for sidste gang, bryder brødet og giver dem det, skænker vinen og giver dem den: Dette er mit legeme, som gives for jer. Denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Derfor holder vi gudstjeneste Skærtorsdag aften i Vor Frelsers kirke, og derfor er der naturligvis også altergang. Efter gudstjenesten er der ost og rødvin, kaffe og te i sognehuset. INDSAMLET I VOR FRELSERS KIRKE 23. november 2014 Indenlands Sømandsmission 388,00 kr. 24. december 2014 Børnesagens Fællesråd 3.394,00 kr. 1. januar 2015 Det Danske Bibelselskab 60,00 kr. Vi takker på alle modtagernes vegne. KIRKEBIL Til alle gudstjenester og arrangementer i Sognehuset kan alle ældre og gangbesværede bosiddende i sognet bestille kirkebil ved henvendelse til Esbjerg Taxa på telefon Ved ankomst til kirken skal chaufføren henvende sig til kirketjener eller mødeleder, som herefter afregner med TAXA. Kirketjeneren bestiller efter ønske TAXA til hjemtransport. MENIGHEDSRÅDSMØDER Onsdag den 15. april 2015 kl Onsdag den 20. maj 2015 kl Onsdag den 10. juni 2015 kl Intet møde i juli måned Onsdag den 12. august 2015 kl Møderne er offentlige og dagsorden vil være fremlagt på kirkekontoret en uge før mødet. VOR FRELSERS KIRKE Sognepræst Skjoldsgade 40. tlf Træffes bedst mandag-torsdag kl og ellers efter aftale. Sognepræst Trine Villumsen, Kontor i Sognehuset Kirkegade 24, tlf Træffes tirsdag til fredag, bedst efter aftale. Kirkekontoret, Kirkegade 24, tlf Kordegn Bente Sørensen. Kontortid tirsdag-fredag , torsdag tillige Organist Mikkel Andreassen, Kontor i Sognehuset, Kirkegade 24 tlf Kirketjener Dorthe Bach og kirketjener Tommy Stolten. Kontor i Sognehuset. Telf Menighedsrådets formand Carsten Holmgaard Kirkegade 128, 6700 Esbjerg, tlf Kirkebladet udgives af menighedsrådet. Oplag Redaktion: Jens P. Hallum-Olesen (Ansvarshavende) Gurli Jensen, Birthe M. Toft, Trine Villumsen og Tryk: EsaTryk ApS Næste nummer udkommer ultimo august Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 15. juli Akvarellerne i bladet bringes med tilladelse fra illustrator Lotte Lambæk 7

8 Søndag den 29. marts kl. 10,00 Palmesøndag, Matt 21,1-9. Torsdag den 2. april kl. 19,30 Skærtorsdag, Matt 26, Efter gudstjenesten er der ost og rødvin samt the og kaffe i sognehuset Fredag den 3. april kl. 10,00 Langfredag, Matt 27,31-56 eller Mark 15, Søndag den 5. april kl. 10,00 Påskedag, Mark 16,1-8. Indsamling til KFUM & K Mandag den 6. april kl. 10,00 2. Påskedag, Luk 24, Søndag den 12. april kl. 10,00 1. Søndag efter påske Joh 20, Søndag den 19. april kl. 10,00 2. Søndag efter påske, Joh 10, Konfirmation Søndag den 26. april kl. 10,00 3. Søndag efter påske, Joh 16, Konfirmation Fredag den 1. maj kl. 10,00 Bededag, Matt 3,1-10. Søndag den 3. maj kl. 10,00 4. Søndag efter påske, Joh 16,5-15. Kirkefrokost Indsamling til KFUK s Sociale arbejde Søndag den 10. maj kl. 10,00 5. Søndag efter påske, Joh 16,23b-28. Torsdag den 14. maj kl. 10,00 Kristi himmelfartsdag, Mark 16, Søndag den 17. maj kl. 10,00 6. Søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. Søndag den 24. maj kl. 10,00 Pinsedag, Joh 14, Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Mandag den 25. maj kl. 14,00 2. Pinsedag, Joh 3, Fællesgudstjeneste i Byparken. Se omtalen inde i bladet. Søndag den 31. maj kl. 10,00 Trinitatis søndag, Joh 3,1-15. Søndag den 7. juni kl. 10,00 1. søndag efter trinitatis, Luk 16, Kirkefrokost Søndag den 14. juni kl. 10,00 2. søndag efter trinitatis, Luk 14, Indsamling til Kirkens Korshær Søndag den 21. juni kl. 10,00 3. søndag efter trinitatis, Luk 15,1-10. Søndag den 28. juni kl. 10,00 4. søndag efter trinitatis, Luk 6, Søndag den 5. juli kl. 10,00 5. søndag efter trinitatis, Luk 5,1-11. Søndag den 12. juli kl. 10,00 6. søndag efter trinitatis, Matt 5, Søndag den 19. juli kl. 10,00 7. søndag efter trinitatis, Luk 19,1-10. Søndag den 26. juli kl. 10,00 8. søndag efter trinitatis, Matt 7, Søndag den 2. august kl. 10,00 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,1-9. Søndag den 9. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Luk 19, Arne Aa Søndag den 16. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Luk 18, 18,9-14. Søndag den 23. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Mark 7, Søndag den 30. august kl. 10, søndag efter trinitatis, Luk 10, Indsamling til DSUK - Dansk Sømands- og Udlandskirker. Søndag den 6. september kl. 10, søndag efter trinitatis, Luk 17, Kirkefrokost