Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1."

Transkript

1 Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber med internationale avlsværdital Avlsværdital for: Internationale avlsværdital for racerne: Ydelse Røde malkeracer, Brunkvæg, Guernsey, Holstein, Jersey og Simmental Eksteriør Røde malkeracer, Brunkvæg, Guernsey, Holstein og Jersey Yversundhed Røde malkeracer, Brunkvæg, Guernsey, Holstein og Jersey og Simmental Holdbarhed Røde malkeracer, Brunkvæg, Guernsey, Holstein, Jersey og Simmental Kælvning og fødsel Røde malkeracer, Brunkvæg og Holstein Hunlig frugtbarhed Røde malkeracer, Jersey, Holstein, Brunkvæg og Guernsey Malketid Brunkvæg, røde malkeracer, Holstein, Jersey Temperament Røde malkeracer, Holstein Nye datoer for offentliggørelse af Interbull avlsværdital i 2009 INTERBULL beregner internationale avlsværdital 3 gange årligt. Avlsværditallene beregnes som vist i tabel 2. Tabel 2. Datoer for offentliggørelse af INTERBULL avlsværdital. Måned INTERBULL Januar Første tirsdag efter den 11. januar April Første tirsdag i april August Tredje tirsdag i august Avlsværditallene kan findes på Kvægdatabasen 2-3 dage efter, at de offentliggøres fra INTERBULL Der er beregnet NTM baseret på Interbull avlsværdital. Principperne for beregningen af NTM er blevet ændret, og den nye procedure for beregning af NTM er beskrevet i slutningen af dette informationsbrev. På findes lister, hvor tyrene er rangeret efter Y-indeks og NTM. Ændringer Ved rutineevalueringen i januar 2009 er der foretaget følgende ændringer i forhold til august 2008: Ydelse For Røde racer har NAV rettet en mindre datafejl for finske køer. Data fra svensk Jersey er inkluderet i NAV avlsværdital for Jersey Estland har inkluderet tyre med døtre i færre end 10 besætninger Italiensk Holstein har ændret prækorrektionen for antal dage drægtig 1

2 USA bruger nu en multitrait model, hvor mælk, fedt og protein beregnes samtidig Canada har foretaget mindre ændringer i den anvendte model Slovakiet deltager for første gang med data for Holstein og Simmental Fra Storbritannien er data fra Jerseyøen inkluderet i sendte Jerseydata Eksteriør For Holstein har Storbritannien, Holland, Tyskland, USA sendt data for bevægelse og huld NAV har sendt danske data for huld. I kørslen for bevægelse har NAV sendt hasestilling bagfra Frankrig har sendt data for bevægelse. I kørslen for huld er sendt malkepræg Canada har sendt malkepræg til kørslen for huld, mens hasestilling bagfra er sendt til kørslen for bevægelse Belgien har opdateret genetiske parametre for huld. I kørslen for bevægelse er sendt hasestilling bagfra Japan har opdateret genetiske parametre for alle eksteriøregenskaber Norge har ændret spredningen til 10 For første gang har Interbull lavet en evaluering for huld og bevægelse. Da disse egenskaber kun registreres i Danmark og ikke er officielle egenskaber, er resultaterne for disse egenskaber ikke yderligere omtalt Yversundhed Estland har inkluderet alle tyre for Holstein og røde racer USA har forbedret metoden anvendt til at beregne laktationscelletal som anvendes som input i genetiske modeller Italien har revideret modellen for Holstein Schweiz har ændret racekoden for enkelte tyre fra Holstein til Rød Holstein Canada har revideret modellen for Holstein Storbritannien har inkluderet Jersey fra Jerseyøen i sendte avlsværdital for Jersey Holdbarhed Italien har ændret editeringsproceduren og ændret modellen for Brunkvæg Schweiz har ændret racekoden for enkelte tyre fra Holstein til Rød Holstein. For Rødt Holstein er inkluderet ældre data fra Storbritannien har inkluderet Jersey fra Jerseyøen i sendte avlsværdital for Jersey Fødsels- og kælvningsegenskaber Italien har revideret editeringsproceduren for Holstein Schweiz har ændret racekoden for enkelte tyre fra Holstein til Rød Holstein Frankrig har revideret editeringsproceduren. Det betyder at mange Holsteintyre har færre døtre Canada har revideret modellen for alle racer. For brunkvæg deltages med data for første gang Norge har ændret spredningen til 10 Malketid og temperament Malketid og temperament er nye Interbull egenskaber og egenskaber er beskrevet senere i bilaget Hunlig frugtbarhed Canada har revideret modellen for alle racer. Tyskland & Østrig deltager igen i med data for Brunkvæg Norge deltager med nye egenskaber beregnet i ny model Schweiz har ændret racekoden for enkelte tyre fra Holstein til Rød Holstein USA deltager også med data for egenskabsgrupperne NR for kvier og køer. 2

3 Ydelse I tabel 3-6 er der foretaget en sammenligning af det avlsmæssige niveau for ydelse for de enkelte landes tyre. Opgørelsen er foretaget for tyre født i 2003 eller senere, som har mere end hhv. 60 døtre (tabel 3, 4 og 6) eller 40 døtre (tabel 5) med i avlsværdivurderingen. Tabel 3 viser, at Dansk Jersey USA Jersey har et lidt højere genetisk niveau end de øvrige populationer. Tabel 3. Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber, Jersey gruppen. Tyre født i 2003 eller senere. Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks Y-indeks spredning Australien 8 116,6 93,4 113,3 104,4 6,7 Danmark ,8 102,7 102,6 102,9 8,7 New Zealand ,5 95,4 97,9 97,1 6,3 USA ,7 97,0 109,3 102,5 13,6 I tabel 5 er tyrene opdelt efter, om de er angivet til INTERBULL som rødbrogede eller Holstein. Ifølge undersøgelsen har DRH næsten samme avlsmæssige niveau for ydelse som rødbrogede i Tyskland, hvorimod de hollandske rødbrogede har et betydeligt højere genetisk niveau for ydelse end DRH. Som forventet er DRH s avlsmæssige niveau for ydelse betydeligt lavere end for de Holstein populationer, som SDM-DH normalt sammenlignes med. I den nye testdagsmodel er DRH og SDM-DH beregnet simultant, men ved offentliggørelse i Danmark bliver DRH beregnet på en selvstændig base. For at komme fra NAV's Holstein base til DRH basen skal der lægges ca.12, 3, 11 og 8 enheder til henholdsvis M-, F-, P- og Y-indekset for at avlsværditallene er på DRH-base. Tabel 4. Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber, Holstein gruppen. Tyre født i 2003 eller senere. Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks Y-indeks spredning Australien ,1 103,0 101,4 102,3 8,0 Belgien 5 103,6 107,8 107,0 108,2 12,6 Canada ,7 100,1 102,0 100,3 9,1 Schweiz ,9 99,5 103,1 101,4 7,9 Tyskland ,5 101,6 101,3 101,2 9,1 Danmark ,1 108,1 107,4 108,0 8,7 Spanien ,8 102,9 102,2 101,6 8,3 Finland ,2 100,9 103,7 103,3 7,1 Frankrig ,0 103,0 108,0 106,4 8,2 England ,9 104,6 102,5 102,6 10,8 Ungarn ,8 97,7 101,5 99,3 6,1 Irland 13 89,6 103,6 95,9 99,5 10,4 Israel ,1 108,0 102,9 104,7 7,8 Italien ,3 99,6 103,2 101,4 8,4 Japan ,8 100,0 101,2 99,5 6,9 Luxemburg 5 98,8 104,6 99,6 101,0 6,7 Holland ,4 107,9 109,5 110,0 9,1 New Zealand ,2 102,2 100,8 103,7 8,2 Polen ,2 99,8 100,9 100,6 9,4 Sverige ,9 102,1 105,3 104,5 9,3 USA ,1 99,8 103,2 101,2 9,5 3

4 Tabel 5. Avlsmæssigt niveau for ydelse i danske indekser på DRH basen. Tyre født i 2003 eller senere. Y-indeks Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks spredning Holstein på DRH base Canada ,7 103,2 113,1 108,4 9,1 Tyskland ,5 104,7 112,3 109,2 9,1 Danmark ,2 111,0 118,3 115,9 8,8 Holland ,2 110,5 120,2 117,7 9,4 USA ,1 103,1 114,5 109,6 9,5 Rødbroget på DRH basebase Belgien 8 112,4 109,9 112,8 111,5 9,8 Schweiz 92 97,8 95,1 97,0 95,7 7,9 Tyskland ,7 105,0 106,9 105,6 9,1 Danmark 8 105,0 104,1 106,5 105,6 15,0 Frankrig 6 104,3 106,2 105,7 105,5 4,2 Holland ,0 110,0 116,4 115,5 8,8 RDM tilhører gruppen af røde malkeracer. Det genetiske niveau er anført i tabel 6. RDM er på et lidt højere genetisk niveau end SRB og Finsk Ayrshire, mens niveauet hos NRF og Canadisk Ayrshire er betydelig lavere. Tabel 6. Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber, gruppen af røde malkeracer. Tyre født i 2003 eller senere. Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks Y-indeks spredning Canada 7 92,0 96,4 90,3 91,6 7,9 Danmark ,1 108,8 107,9 109,0 7,4 Finland , ,7 105,0 7,7 Norge 70 98,1 95,2 98,8 98,2 8,3 New Zealand 20 97,1 105,1 99,9 102,0 6,6 Sverige ,5 101,2 103,4 103,4 9,3 Eksteriør Internationale avlsværdivurderinger for eksteriør bliver ligesom for ydelse foretaget ved hjælp af MACE-metoden (Multitrait Across Country Evaluation). Den internationale avlsværdivurdering er beregnet for 16 lineære egenskaber for Holstein, Røde malkeracer og Jersey. Desuden er huld og bevægelse inkluderet i denne gruppe. Avlsværdital for krop Avlsværdital for krop er beregnet ud fra de 6 eksteriøregenskaber, der indgår i den internationale avlsværdivurdering. I det sammensatte nordiske avlsværdital for krop indgår desuden overlinie. Der foretages ikke international avlsværdivurdering for overlinie. Vi har derfor beregnet et avlsværdital for krop ved at foretage en regression af avlsværditallet for de 6 internationale eksteriøregenskaber på avlsværditallet for krop for danske og svenske tyre født i De beregnede regressionskoefficienter er anvendt til at beregne avlsværdital for krop for udenlandske tyre. 4

5 Avlsværdital for lemmer Avlsværdital for lemmer er beregnet ud fra de 3 eksteriøregenskaber, der indgår i den internationale avlsværdivurdering. I det sammensatte nordiske avlsværdital for lemmer indgår desuden knoglebygning og knoglekvalitet. Der foretages ikke international avlsværdivurdering for disse egenskaber. Vi har derfor beregnet et avlsværdital for lemmer ved at foretage en regression af avlsværditallet for de 3 internationale eksteriøregenskaber på avlsværditallet for lemmer for danske og svenske tyre født i De beregnede regressionskoefficienter er anvendt til at beregne avlsværdital for lemmer for udenlandske tyre. Avlsværdital for malkeorganer I den internationale avlsværdivurdering for malkeorganer indgår 6 egenskaber. I den nordiske avlsværdivurdering for malkeorganer indgår desuden pattetykkelse og yverbalance, som der ikke foretages international avlsværdivurdering af. Vi har valgt at beregne et avlsværdital for malkeorganer ud fra de 6 lineære egenskaber ved hjælp af en regression af avlsværditallet for de 6 internationale yveregenskaber på avlsværditallet for malkeorganer for danske og svenske tyre født i De beregnede regressionskoeffienter er anvendt til at beregne avlsværdital for malkeorganer for udenlandske tyre. Metoden er anvendt for at sikre, at den indbyrdes vægtning mellem delegenskaberne for malkeorganer er som for nordiske tyre. Avlsmæssigt niveau for eksteriør I tabel 7-9 er der foretaget en sammenligning af det avlsmæssige niveau for eksteriør for de enkelte landes tyre. Opgørelsen er foretaget for tyre, der har mindst 25 døtre med i avlsværdivurderingen. Tabel 7. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber, Holstein gruppen. Tyre født i 2003 eller senere. Krop Lemmer Malkeorganer Land Antal Gns. Spredning Gns. Spredning Gns. Spredning Australien 15 97,4 4,9 96,2 5,7 104,1 8,9 Belgien 6 107,0 6,1 106,8 10,0 93,7 13,6 Canada ,9 7,7 100,4 6,9 108,0 9,6 Schweiz 5 100,4 6,2 102,8 3,7 105,2 9,2 Tjekkiet ,5 9,6 101,0 7,1 99,7 12,5 Tyskland ,5 9,2 101,3 7,2 102,1 10,0 Danmark ,6 8,7 101,0 7,5 101,4 9,4 Spanien ,0 7,5 101,3 7,4 105,4 10,9 Finland 41 97,7 10,6 96,9 6,6 99,1 8,0 Frankrig ,7 6,8 99,5 5,8 99,5 9,5 England ,6 6,7 100,0 5,2 102,0 10,3 Ungarn ,9 9,3 103,8 6,6 103,9 8,5 Irland 20 96,0 9,8 98,0 6,4 95,1 6,1 Italien ,0 6,6 102,0 6,6 101,9 9,6 Japan ,5 7,6 100,4 6,2 103,8 10,5 Luxemburg 5 96,8 7,5 102,8 7,9 105,4 6,9 Holland ,6 8,1 100,7 7,5 99,4 10,3 New Zealand ,5 14,3 Polen ,9 10,1 99,1 5,0 96,2 8,8 Sverige ,1 7,9 98,9 8,5 99,2 9,8 USA ,2 8,6 100,9 7,1 105,8 10,0 5

6 Tabel 8 Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber, gruppen af røde malkeracer. Tyre født i 2003 eller senere. Krop Lemmer Malkeorganer Land Antal Gns. Spredning Gns. Spredning Gns. Spredning Canada ,4 7,7 106,9 2,8 115,5 8,7 Danmark ,4 8,1 105,7 3,9 110,5 7,8 Finland ,7 7,5 97,4 4,1 101,5 8,0 Norge ,7 4,9 98,4 7,6 Sverige ,1 7,9 99,7 5,1 104,6 8,8 USA 5 110,0 5,5 102,8 2,4 120,2 5,4 Dansk Jersey har lidt højere genetisk niveau for lemmer og malkeorganer end Amerikansk Jersey. Tabel 9. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber, Jersey gruppen. Tyre født i 2003 eller senere. Krop Lemmer Malkeorganer Land Antal Gns. Spredning Gns. Spredning Gns. Spredning Australien 7 108,4 6,1 98,3 3,5 99,3 10,3 Canada 8 114,5 6,2 99,1 10,0 102,1 5,6 Danmark ,1 10,6 97,9 7,5 102,2 10,4 USA ,8 9,2 95,5 7,7 98,3 9,3 Celletal og yversundhed Der er foretaget 2 internationale avlsværdivurderinger for henholdsvis celletal og yversundhed. I den ene kørsel indgår kun celletal som egenskab for alle lande. NAV offentliggør ikke celletal, men vi har sendt avlsværdital, således at danske tyre kan få beregnet officielle avlsværdital for celletal i lande, hvor celletal er officielle. I den anden kørsel indgår mastitisoplysninger. NAV's officielle indeks for yversundhed benyttes. For lande, som ikke registrerer mastitisdiagnoser, indgår celletallet. Indeks for yversundhed offentliggøres på Kvægdatabasen, når sikkerheden er mindst 40% - dvs. samme grænse som for NAV beregnede avlsværdital. På Internettet er alle tyre publiceret. I tabel er angivet det avlsmæssige niveau for yversundhed. Hos Jersey er der en betydelig forskel. Amerikansk Jersey er dårligere end Dansk Jersey. Der er en lille forskel mellem landene i Holstein gruppen. Tabel 10. Avlsmæssigt niveau for yversundhed, gruppen af røde malkeracer. Tyre født i 2003 eller senere. Canada 7 110,4 6,4 Danmark 40 93,6 10,3 Finland ,4 8,0 Norge ,9 5,3 Sverige ,9 8,6 Tabel 11. Avlsmæssigt niveau for yversundhed, Jersey gruppen. Tyre født i 2003 eller senere. Danmark ,3 7,3 USA ,4 6,4 6

7 Tabel 12. Avlsmæssigt niveau for yversundhed, Holstein gruppen. Tyre født i 2003 eller senere Australien ,2 6,6 Belgien 6 99,7 7,2 Canada ,8 7,0 Schweiz 5 106,1 1,2 Tjekkiet 8 97,8 6,1 Tyskland ,5 7,6 Danmark ,2 9,4 Finland ,8 8,1 Frankrig ,0 7,6 England 37 98,4 6,0 Ungarn ,9 6,8 Irland 5 100,4 5,3 Israel ,3 6,6 Italien ,1 7,9 Japan 87 97,0 7,5 Luxemburg 5 100,5 11,7 Holland ,5 7,6 Sverige ,6 9,7 USA ,3 7,6 Holdbarhed I tabel er der foretaget en sammenligning af det avlsmæssige niveau for holdbarhed for de enkelte landes tyre. Opgørelsen er foretaget for tyre, der har mindst 40 døtre med i avlsværdivurderingen. For Holstein og RDC er avlsværditallet for holdbarhed beregnet som den gennemsnitlige avlsværdi fra Danmark, Finland og Sverige. Det avlsmæssige niveau for holdbarhed er meget ens landene imellem. Der er dog en tendens, til at Canada har lidt højere avlsværdier for Holstein. Tabel 13. Avlsmæssigt niveau for holdbarhed, gruppen af røde malkeracer. Tyre født i 2001 eller senere Australien 5 101,4 4,4 Canada ,5 7,7 Tyskland ,9 7,2 Danmark ,1 7,7 Finland ,3 8,0 New Zealand 35 99,3 4,1 Sverige ,8 7,9 USA ,9 7,7 7

8 Tabel 15. Avlsmæssigt niveau for holdbarhed, Jersey gruppen. Tyre født i 2001 eller senere Australien ,2 3,8 Canada ,9 4,0 Danmark ,2 8,9 New Zealand ,0 2,9 USA ,7 4,4 Tabel 14. Avlsmæssigt niveau for holdbarhed, Holstein gruppen. Tyre født i 2001 eller senere Australien ,4 4,9 Belgien ,8 5,0 Canada ,6 7,0 Schweiz ,6 5,9 Tjekkiet ,6 6,3 Tyskland ,0 8,1 Danmark ,3 8,6 Spanien ,5 6,6 Finland ,0 9,7 Frankrig ,0 6,0 England ,3 5,7 Ungarn ,6 6,7 Irland ,5 4,9 Israel ,8 5,9 Italien ,0 5,3 Luxemburg 7 98,4 6,2 Holland ,4 5,9 New Zealand ,4 4,5 Sverige ,0 9,2 USA ,1 7,3 Fødsels- og kælvningsegenskaber I gruppen af Røde malkeracer deltager Canada, Danmark, Finland, Norge, Sverige og USA med data. Da det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelige høje korrelationer mellem lande for livskraft, er der for gruppen af røde malkeracer kun beregnet avlsværdital for direkte og maternel forløb. For Holsteingruppen er der som tidligere beregnet avlsværdital for fødselsforløb og kælvningsforløb, samt direkte livskraft og maternel livskraft for egenskaberne i 1. laktation. I Danmark anvendes fødsels- og kælvningsindeks, hvor senere laktationer og information om kalvens størrelse også indgår. Vi har beregnet fødsels- og kælvningsindeks ved at foretage en regression for direkte forløb og livskraft på fødselsindekset for danske tyre født i 1998 og De beregnede regressionskoefficienter er anvendt til at beregne et omregnet fødselsindeks. Tilsvarende metode er anvendt for kælvningsindekset. 8

9 I tabel 16 og 17 er det gennemsnitlige genetiske niveau for Røde malkeracer og Holstein tyre opgjort pr. land for tyre født i 2003 eller senere. Der indgår kun tyre som også har Interbull avlsværdier for ydelse. Tabel 16. Avlsmæssigt niveau for fødsels- og kælvningsegenskaber for Holstein tyre født i 2003 eller senere Fødselsindeks Kælvningsindeks Land Antal Gennemsnit Spredning Antal Gennemsnit Spredning Canada ,0 4, ,0 8,2 Tjekkiet 5 96,4 1, ,0 Tyskland 25 97,4 7, ,0 3,0 Danmark ,5 8, ,4 9,9 Finland ,6 8, ,2 8,7 Frankrig ,6 7, ,0 6,4 Israel ,6 6, ,3 6,9 Italien ,1 8, ,8 6,9 Holland ,5 9,0 9 98,6 5,6 Sverige ,5 8, ,8 10,0 USA ,6 6, ,4 6,4 Tabel 17. Avlsmæssigt niveau for fødsels- og kælvningsegenskaber for røde malkeracetyre født i 2003 eller senere Fødselsindeks Kælvningsindeks Land Antal Gennemsnit Spredning Antal Gennemsnit Spredning Canada 11 94,8 8, ,5 3,7 Danmark 21 92,7 11, ,1 9,5 Finland ,5 7, ,7 9,0 Norge ,9 5, ,8 5,7 Sverige ,5 7, ,3 8,1 USA 5 98,0 6,3 3 93,7 5,5 Hunlig frugtbarhed NAV har valgt at beregne indekset for hunlig frugtbarhed på grundlag af lineær regression mellem NAV's officielle indeks for hunlig frugtbarhed og Interbull-avlsværditallene for enkelt egenskaberne. Herved udnyttes mest muligt af informationen fra Interbull avlsværdierne til at forudsige indekset for hunlig frugtbarhed for udenlandske tyre uden NAV afprøvning. Regressionskoefficienterne er bestemt på grundlag af avlsværditallene for enkeltegenskaberne og det samlede frugtbarhed indeks som offentliggøres af NAV på nordiske tyre født fra I praksis er der beregnet tre regressioner (Jersey kun 2 og 3): 1: Hunlig frugtbarhed = Evne til at blive drægtig2 (R 2, HOL= 0,11) (R 2, RDC= 0,30) 2: Hunlig frugtbarhed = Tomperiode (R 2, HOL= 0,86) (R 2, RDC= 0,82) (R 2, Jer = 0,87) 3: Hunlig frugtbarhed = Evne til at genoptage cyklus + evne til at blive drægtig2 + tomperiode (R 2, HOL= 0,96) (R 2, RDC= 0,95), (R 2, Jer = 0,94). R 2 (forklaringsgrad) angiver hvor stor en del af variansen på indekset på hunlig frugtbarhed, som regressionen kan forklare for afprøvede tyre fra de nordiske lande. Da regressionen benyttes på udenlandske tyre, hvor de genetiske korrelationer til egenskaberne ikke er 1, vil forklaringsgraden i praksis være lavere. 9

10 For hver enkelt udenlandsk tyr er der benyttet regressionen med den største forklaringsgrad ud fra de internationale avlsværdital som er til rådighed. Forklaringsgraden afhænger således meget af hvilke egenskaber, som de enkelte lande afleverer for frugtbarhed. Tabel 18. Avlsmæssigt niveau for hunlig frugtbarhed, Holstein gruppen. Tyre født i 2003 eller senere Belgien 5 102,0 10,5 Canada ,0 4,1 Tjekkiet ,1 2,2 Tyskland ,7 4,2 Danmark ,8 8,4 Finland ,1 9,5 Frankrig ,9 3,2 England ,1 3,9 Irland ,9 8,0 Israel ,5 1,9 Italien ,8 3,3 Luxemburg 5 102,0 3,0 Holland ,0 7,0 New Zealand ,4 6,2 Sverige ,6 9,6 USA ,3 8,1 Tabel 19. Avlsmæssigt niveau for hunlig frugtbarhed for Jerseygruppen. Tyre født i 2003 eller senere Danmark ,5 8,7 New Zealand ,2 6,8 USA 73 96,1 9,4 Tabel 20. Avlsmæssigt niveau for hunlig frugtbarhed for røde malkeracetyre. Tyre født i 2003 eller senere Canada 7 95,6 7,0 Danmark 41 94,7 10,1 Finland ,7 8,3 Norge ,5 4,8 New Zealand ,1 3,9 Sverige ,6 8,1 Malketid og temperament I januar 2009 er der for første gang beregnet Interbull avlsværdital for malketid og temperament. Dog er der ikke beregnet temperament for jersey gruppen. Antallet af deltagende land har i første omgang været begrænset. For Holstein har Canada, Schweiz, Tyskland, Holland og NAV deltaget. For RDC gruppen har Canada, Tyskland, Norge og NAV deltaget, mens det for Jersey kun har været Canada, Holland og NAV. De genetiske korrelationer for malketid er generelt meget høje (0,95 eller højere), hvilket indikerer at det er den samme egenskab, der registreres i de enkelte lande. For temperament er de genetiske korrelationer også høje (0,85 til 0,90). For både malketid og temperament er korrelationerne meget høje mellem NAV og Norge for RDC (0,97 og 0,96). I tabellerne er det avlsmæssige niveau for tyre født efter 2003 anført for henholdsvis 10

11 Holstein, RDC og jerseygruppen. Generelt er der for Holstein lille avlsmæssig forskel mellem landene. For RDC er det avlsmæssige niveau for både malketid og temperament lidt højere i Danmark. Tabel 21. Avlsmæssigt niveau for malketid og temperament for Holstein tyre. Tyre født i 2003 eller senere. Malketid Temperament Land Antal Gennemsnit Spredning Antal Gennemsnit Spredning Canada ,5 5, ,2 4,7 Tyskland ,1 6, ,6 4,3 Danmark ,4 5, ,9 6,3 Finland 59 97,9 6, ,2 8,0 Frankrig 14 97,1 4, ,5 2,9 Italien ,4 5, ,5 2,1 Holland ,7 6, ,6 5,3 Sverige ,2 6, ,0 7,2 USA ,9 7, ,0 6,5 Tabel 22. Avlsmæssigt niveau for malketid og temperament for røde malkeracetyre. Tyre født i 2003 eller senere. Malketid Temperament Land Antal Gennemsnit Spredning Antal Gennemsnit Spredning Canada ,7 4, ,1 4,2 Danmark ,0 4, ,5 5,1 Finland ,9 5, ,8 6,2 Norge ,8 1, ,0 2,6 Sverige 84 99,7 7, ,8 8,4 USA 5 97,6 2,6 Tabel 23. Avlsmæssigt niveau for malketid for Jerseygruppen. Tyre født i 2003 eller senere Canada 7 102,5 4,7 Danmark ,3 5,0 Interbull NTM Interbull NTM beregnes for samtlige tyre (også NAV tyre), hvis der foreligger Interbull avlsværdital for ydelse, yversundhed og malkeorganer. Interbull NTM bliver beregnet ved at sammenveje Interbull avlsværditallene for ydelse, hunlig frugtbarhed, kælvningsevne, fødselsindeks, yversundhed, holdbarhed, lemmer, malkeorganer, malketid samt temperament. Der benyttes de samme økonomiske vægtfaktorer som ved beregningen af NTM for tyre med nordisk afprøvning. For egenskaber, hvor der ikke beregnes Interbull avlsværdital, eller tyren ikke har et Interbull avlsværdital, indgår der intet bidrag. I forhold til tidligere er dette en ændring, idet der tidligere blev benyttet afstamningsinformation. Kriterium for beregning af NTM Alle udenlandske og NAV tyre, der har Interbull avlsværdital for ydelse, yversundhed og malkeorganer får beregnet et Interbull NTM. Dette S-indeks er dog beregnet med en lavere sikkerhed end et NTM for en dansk afprøvet tyr, hvor vi har information om alle egenskaber i NTM. Avlsmæssigt niveau for Interbull NTM I tabel er det avlsmæssige niveau for Interbull NTM angivet for tyre i Jersey, gruppen af røde malkeracer og Holstein gruppen født i 2003 eller senere. 11

12 Tabel 24. Avlsmæssigt niveau for NTM, Jersey gruppen. Tyre født i 2003 eller senere. Danmark 61 4,6 7,7 USA 67-2,1 11,7 Tabel 25. Avlsmæssigt niveau for NTM, Holstein gruppen. Tyre født i 2003 eller senere. Belgien 5 7,6 6,3 Canada 336 3,0 7,4 Schweiz 63 2,0 6,3 Tyskland 622 3,0 7,0 Danmark 302 8,5 7,9 Spanien 66 2,3 7,0 Finland 55 4,9 8,0 Frankrig 218 5,8 6,8 England 36 3,3 7,7 Ungarn 11 1,4 4,7 Irland 12 4,2 6,6 Israel 11-9,8 6,2 Italien 271 2,8 6,8 Japan 10 1,8 4,3 Luxemburg 5 3,2 8,3 Holland 423 7,9 7,2 Sverige 79 7,3 7,5 USA ,3 7,9 Tabel 26. Avlsmæssigt niveau for NTM, gruppen af røde malkeracer. Tyre født i 2003 eller senere. Canada 7 0,3 8,3 Danmark 39 8,0 8,0 Finland 146 4,3 8,1 Norge 70-1,0 7,4 Sverige 89 6,2 8,9 Med venlig hilsen Ulrik Sander Nielsen / Anders Fogh / Martha Bo Almskou 12

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 13 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland, Sverige

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland,

Læs mere

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh NTM Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) STØTTET AF Dansk Holsteins fonde STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Indledning EN KO

Læs mere

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed,

Læs mere

Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter

Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Interbull møder seneste år Februar 2012 Verona, Italien teknisk workshop fokus GMACE Årsmøde Juni 2012 Cork, Irland Interbull

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Nyt fra NAV Gert Pedersen Aamand Implementeret i 2014 Egenskab/indeks Dato Kommentar GEBV Februar 2014 Justering Holstein holdbarhed GEBV Marts 2014 US Jersey tyre inkluderet i ref population Yversundhed

Læs mere

Avlsværdital for klovsundhed

Avlsværdital for klovsundhed Avlsværdital for klovsundhed Jørn Pedersen Jan-Åke Eriksson Kjell Johansson Jukka Pösö Morten Kargo Sørensen Ulrik Sander Nielsen Gert Pedersen Aamand Anders Fogh Oversigt Generelt om klovsundhed registreringer

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Holstein-aftenmøde 29. februar 2016 Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Udvikling de seneste 20-25 år De gode historier om Holstein Udvikling frem til Effektive køer Sunde køer Holdbare

Læs mere

Testdagsmodel for ydelse

Testdagsmodel for ydelse Bilag til Tema C Testdagsmodel for ydelse Testdagsmodel for ydelse Resultater fra testkørsler for Jersey v/jørn Pedersen og Jette Halkjær Jakobsen, Afdeling for Avlssystemer, Dansk Kvæg samt Per Madsen,

Læs mere

Status på data og avl

Status på data og avl Status på data og avl Avlsforum for RDM Brædstrup 9. december 2010 Anders Fogh Disposition Malketid Ny håndterminal Klovsundhed Data fra malkerobotter Afstamningsfejl Hvorfor er inddragelse af data fra

Læs mere

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden S-indekset revurderet 2002 Baseret på: Økonomisk analyse Avlspolitisk vurdering Forventning til produktionsvilkår 5-15 år frem Kan

Læs mere

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Genomisk avlsværdivurdering Husk En helt ny metode - startet i 2008 Meget hurtig udvikling Meget hurtig flytning

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdital for vækst

Fælles nordisk avlsværdital for vækst Fælles nordisk avlsværdital for vækst Projektgruppe K. Johansson, U.S. Nielsen, J. Pösö, J.-Å. Eriksson and G.P. Aamand Vækst i forbindelse med malkekvæg Specialiserede slagtekalvebesætninger malkekvægs

Læs mere

"Teknikken" i testdagsmodellen Jørn Pedersen, Afdeling for Specialviden, Dansk Kvæg

Teknikken i testdagsmodellen Jørn Pedersen, Afdeling for Specialviden, Dansk Kvæg "Teknikken" i testdagsmodellen Jørn Pedersen, Afdeling for Specialviden, Dansk Kvæg Nordisk avlsværdivurdering kort opsummering 3 racegrupper: Nordisk Holstein: Dansk, Svensk og Finsk Holstein samt Dansk

Læs mere

Teknikken i testdagsmodellen (2)

Teknikken i testdagsmodellen (2) Teknikken i testdagsmodellen (2) Gert Pedersen Aamand Single trait versus multi trait Den gamle danske model Single trait en egenskabs model mælk fedt og protein separat NAV-model Multitrait fleregenskabsmodel

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk avlsarbejde - internationalt ƒ Total økonomisk avlsmål ƒ Detaljerede registreringer (Leitch,

Læs mere

Testdagsmodeller for ydelse

Testdagsmodeller for ydelse Testdagsmodeller for ydelse Tema 3 Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion Specialkonsulent Jørn Pedersen S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 3\Jorn Testdagsmodeller for ydelse S:\SUNDFODE\s kongres

Læs mere

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks NAV blended indeks Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh NAV Blended indeks 1. Hvilke dyr skal have blended indeks? 2. Bag om DGV og EBV 3. Metode 4. Eksempel - input data til beregning 5. Foreløbige resultater

Læs mere

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau Nye muligheder i insemineringsplan Anders Glasius, Dansk Kvæg Sumberegning på avlsstrateginiveau Ideen til ændring af sumberegningen i insemineringsplanprogrammet kom af de begrænsninger der er i den nuværende

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Nordisk skala betydning for avlsværditallene

Nordisk skala betydning for avlsværditallene Nordisk skala betydning for avlsværditallene "Nordisk avlsværdivurdering går i luften" torsdag d. 21-4 2005 Ulrik Sander Nielsen og Morten Kargo Sørensen Datagrundlag og vægte RDM SDM-DH Jersey DRH Y-indeks

Læs mere

Endnu et år med masser af Service-tjek

Endnu et år med masser af Service-tjek Endnu et år med masser af Service-tjek Under indlægget sætter vi fokus på: Kvægbrugets økonomiske situation og udvikling Krydsningskalveprojekt Eksport Genomisk selektion Avlsplanen i dag og i fremtiden

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang Avlsseminar for Dansk Kødkvæg Horsens Januar 2010

Læs mere

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Ulrik Sander Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Sygdomme inddeles i 4 grupper: Mastitis Sygdomsregistrering Reproduktionslidelser

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Dansk Kødkvægs Årsmøde Mandag den 23. februar 2015 Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kødkvæg Årets aktiviteter Årsmøde Åbent Hus på Ålestrup Avlsstation Kødkvægets

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Årsstatistik Avl - 2009/10

Årsstatistik Avl - 2009/10 Årsstatistik Avl - 2009/10 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun lavet i Internet-version. Årsstatistikken

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Kombi-Kryds - styring og muligheder Kombi-Kryds - styring og muligheder Kvægbruger Henrik Pedersen, Tim Specialkonsulent Morten Kargo, VFL,Kvæg/AU Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage Produktion af en 1400 gram tung kylling 1960 80 dage 2000 30 dage 1 2 Udvikling i proteinydelse 1990 til 2000 Race Arv Miljø I alt % Arv RDM 22 4 26 85 SDM 28 12 40 70 Jersey 20 11 31 65 3 Forventet avlsmæssig

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet

Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Rangering og udvælgelse af avlsdyr afhængigt af produktionssystemet Per Madsen & Trine Villumsen Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Genetik og Bioteknologi Baggrund Omfanget af økologisk mælkeproduktion

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Årsstatistik Avl 2014/15. Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg

Årsstatistik Avl 2014/15. Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg Årsstatistik Avl 2014/15 Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun tilgængelig på internettet. Årsstatistikken indeholder engelske

Læs mere

Genomisk selektion ny teknologi, der virker i praksis

Genomisk selektion ny teknologi, der virker i praksis Genomisk selektion ny teknologi, der virker i praksis Mogens Sandø Lund Guosheng Su Bernt Guldbrandtsen Aarhus Universitet DJF Inst for Genetik og Bioteknologi Foulum Dansk Kvæg Kongres 23. Februar 2009

Læs mere

Årsstatistik Avl /11

Årsstatistik Avl /11 Årsstatistik Avl - 2010/11 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun tilgængelig på internettet. Årsstatistikken

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2011 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2012 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Årsstatistik Avl 2011/12

Årsstatistik Avl 2011/12 Årsstatistik Avl 2011/12 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun tilgængelig på internettet. Årsstatistikken

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2015 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. SEGES, februar 2016 Jørgen Skov Nielsen Landskonsulent Indhold

Læs mere

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING 27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING Avlskort som kan spilles for at trække stikket hjem Systematisk krydsning i malkekobesætningen Krydsning med kødkvægssæd Brug af kønssorteret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2013 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2014 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2010 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2011 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Frugtbarhed i avlsarbejdet

Frugtbarhed i avlsarbejdet Frugtbarhed i avlsarbejdet Tema 3 Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 3\Ulrik Sander ! Egenskaber! Arvbarhed Disposition!

Læs mere

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara.

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Kvæg Testdagsmodeller og indavl samt studietur Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Baggrund

Læs mere

Årsstatistik Avl 2013/14 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg

Årsstatistik Avl 2013/14 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg Årsstatistik Avl 2013/14 Team Avlsværdivurdering Videncentret for Landbrug, Kvæg Link til European Agricultural Fund for Rural Development 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

IT-Solutions for Animal Production

IT-Solutions for Animal Production IT-Solutions for Animal Production 28. Februar 2017 Seite 1 IT-Solutions for Animal Production Sammenligning af avlsfilosofi for tysk RZG kontra dansk NTM Dr. Stefan Rensing Vereinigte Informationssysteme

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Årsstatistik Avl 2015/16. Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg

Årsstatistik Avl 2015/16. Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg Årsstatistik Avl 2015/16 Team Avlsværdivurdering SEGES Kvæg 1 Forord Denne udgave af "Årsstatistik, Avl" fra Team Avlsværdivurdering er kun tilgængelig på internettet. Årsstatistikken indeholder engelske

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere