Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:"

Transkript

1 25.aug Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin rente for en længere periode, da renten aktuelt er på et meget lavt niveau. Renten bundede i starten af i år, hvor kuponrenten på det fastforrentede 30-årige lån ramte blot 1,5 % mens F1-renten var negativ. Boligejerne har i stor stil benyttet sig af muligheden for at sikre den meget lave rente for en længere periode, men hvad har danske virksomheder gjort, som jo traditionelt er glade for lån med kort rentebinding? Redaktion Økonom Sonia Khan Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: Virksomhederne har i stor stil sagt farvel til F1- og F2-lånene, hvor den udestående mængde af lån er blevet reduceret fra 69 mia. til 17,8 mia. kroner over de seneste 3 år svarende til et fald på hele 74 %. Derved udgør F1- og F2-lån nu kun 6,5 % af den samlede låneportefølje mod 27 % for 3 år siden. En del af F1-lånene er skiftet ud med F5-lån, som har øget deres andel fra 10 % til 19,8 % af det samlede udlån. Det er sket samtidig med, at mængden af alle typer FlexLån tilsammen er reduceret fra 53 % af porteføljen til nu 43 %. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle København Ø Risikostyring Fastforrentede lån står nu for 21,3 % af det samlede udlån mod 18 % for 3 år siden. Der er således dobbelt så mange FlexLån som fastforrentede lån, men virksomhederne har traditionelt sværget til lån med kort rente, da en 20- eller 30-årig finansiering ikke vil give mening for mange virksomheder, da behovet for at ændre finansieringsformen kan være hyppigere end 20 eller 30 år. Nogle erhvervssegmenter må sågar slet ikke tage lån med løbetid længere end 20 år. En stor andel af F1-lånene er byttet om med enten FlexKort eller RD Cibor6, som begge er låntyper baseret på halvårlige renter, hvor ydelsen svarer til F1-lån, men hvor refinansieringsrisikoen er lavere, da lånene ikke refinansieres hvert år, som på F1-lån. De to låntyper udgør tilsammen 27,6 % af udlånet mod 18,1 % for 3 år siden. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig De danske virksomheder har reduceret deres renterisiko betragteligt. De mest rentefølsomme realkreditlån, dvs. F1- og F2-lån, FlexKort og RD Cibor6, udgør nu 34,1 % af den samlede låneportefølje mod 45,2 % for 3 år siden. Samtidig er mængden af lån med forholdsvis lav eller ingen renterisiko vokset fra 34,3 % til 48,9 %. Det reelle risikoniveau er faktisk endnu lavere, da der på en del af de 34,1 % lån med høj renterisiko er tilknyttet en swapaftale, hvormed virksomheden afdækker sin renterisiko. 1

2 Farvel til F1-lån for 51 mia. kroner over 3 år Danske virksomheder og med særdeleshed landbruget har længe haft tradition for at vælge de kortforrentede lån med de laveste realkreditrenter. Men i kølvandet på finanskrisen og de deraf følgende ekstremt lave renter har flere og flere alligevel valgt at binde renten for en længere periode på deres realkreditfinansiering, hvormed de har sikret en lav rente i længere tid end ellers. Kigger vi på fordelingen af låntyper ud af Realkredit Danmarks samlede udlån til erhvervskunder, så udgjorde alle typer af FlexLån ved udgangen af 2. kvartal i år 43 % mod 53 % for blot 3 år siden. 43 % svarer til et udlån på 118,7 mia. kroner. Og ikke nok med det, så har sammensætningen af de forskellige typer af FlexLån også ændret sig således, at F1- og F2-lån i dag udgør kun 6,5 % af det samlede udlån mod hele 27 % for 3 år siden. Det må siges at være en stor reduktion, og set i kroner og øre er F1- og F2-lån blevet reduceret med 51,2 mia. kroner over en 3-årig periode til nu 17,8 mia. kroner. Men hvilke FlexLån har virksomhederne valgt i stedet? Lidt overraskende er F3- og F4-lån samlet set gået en smule tilbage over den 3-årige periode fra 9,5 % til 8,9 % af det samlede udlån. Til gengæld er mængden af F5-lån blevet mere end fordoblet over de 3 år fra 25 mia. til 54,5 mia. kroner og fordelingsmæssigt er de gået fra 10 % af låneporteføljen til 19,8 % (det samlede udlån til virksomheder er vokset over den 3-årige periode, hvorfor andelen af F5-lån ikke er mere end fordoblet, selvom udlånet målt i kroner og øre er det.). F10 er også vokset lidt fra at udgøre 4,3 % af porteføljen til nu 5,9 %. I bilag 1 ses den samlede procentvise fordeling af alle låntyper. Figur 1: Fordeling af låntyper Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt mængden af Realkredit Danmarks udestående lån til danske erhvervskunder. På sektorniveau kan de angivne andele variere. FlexKort og RD Cibor6 har snuppet de resterende F1-kunder Når F1-lån er reduceret med 51 mia. men F5- og F10-lån kun er vokset med små 35 mia. kroner, hvor er de øvrige lån for 16 mia. så endt henne? Mange kunne tænke fastforrentede lån, som har vundet stærkt frem på markedet for private låntagere. Men en 20- eller 30-årig 2

3 finansiering giver ikke nødvendigvis mening for mange virksomheder, hvor der kan være behov for at ændre den finansielle struktur over kortere perioder end 20 eller 30 år. Og nogle erhvervssegmenter som kontor og forretning samt industriejendomme må sågar slet ikke tage lån med løbetid længere end 20 år. Mængden af de fastforrentede lån er dog vokset med 13,7 mia. over de sidste 3 år og udgør i dag 21,3 % mod 18 % for 3 år siden. I efteråret 2013 introducerede Realkredit Danmark et nyt lån, FlexKort, som er baseret på en 6 måneders CITA rente, men hvor obligationen bag var 3-årig. Denne låntype appellerede til mange F1-låntagere, som ønskede lavest mulig ydelse og som tilmed kunne spare udgifter til kursskæring ved refinansiering af lånet, da lånet ikke refinansieres hvert år som F1-lån. På de 2 år, lånet har været på markedet, er det samlede lånebeløb vokset til 12,4 mia. og FlexKort udgør således 4,5 % af den samlede låneportefølje til erhvervskunder. RD Cibor6 er et lån, der er tilsvarende FlexKort men baseret på en 6 måneders CIBOR rentesats i stedet. Denne låntype har også vundet frem de senere år, da ydelsen er på niveau med FlexKort. Om end RD Cibor6 har tabt lidt terræn det seneste kvartal, så udgør det i dag 22,7 % af det samlede udlån mod knap 18 % for 3 år siden. Den høje andel skyldes dog særligt, at lånet har været tilgængelig for erhvervskunderne i 10 år modsat FlexKort, der kun har levet i 2 år. Dertil kommer, at mulighederne for afdækning af renterisikoen er bedre på RD Cibor6, der som nævnt er baseret på CIBOR-rentesatsen. Mange virksomheder har benyttet sig af denne mulighed ved at knytte en swapaftale til deres RD Cibor6 -lån. Danske virksomheder er fortsat rentefølsomme men mindre end for blot 3 år siden Der er ingen tvivl om, at selvom mængden af F1-lån hos de danske virksomheder er blevet reduceret kraftigt, så er der fortsat mange, der har en høj rentefølsomhed, da en del af F1- kunderne har valgt FlexKort eller RD Cibor6. Deler man låntyperne op i to overordnede blokke i forhold til deres renterisiko, så F1- og F2- lån, FlexKort og RD Cibor6 ligger i én blok, og F5- til F10-lån samt fastforrentede lån ligger i en anden blok, så ser regnestykket ud som i tabel 1 nedenfor. Om F3-lån skal falde i den ene eller anden blok, kan diskuteres, da nogle vil opfatte 3 år som en kort rentebinding og andre som lang. I nedenstående opdeling er F3- og F4-lån derfor udeladt, men til sammen udgør de som nævnt 8,9 % af porteføljen i dag mod 9,5 % for 3 år siden. Tabel 1: Virksomhedernes renterisiko reduceret mærkbart Andel af låneportefølje Andel af låneportefølje Forskel pr. 30/ pr. 30/ F1/F2-lån, FlexKort + RD Cibor6 27, ,1 = 45,2 % 6,5 + 4,5 + 23,1 = 34,1 % - 11,1 %-point F5-lån, F6-F9-lån, F , ,3 21,3 + 1,9 + 19,8 + 5,9 + 14,6 lån + fastforrentede lån = 34,3 % = 48,9 % %-point Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt mængden af Realkredit Danmarks udestående lån til danske erhvervskunder. På sektorniveau kan de angivne andele variere. Som det fremgår af tabellen, er mængden af lån med høj renterisiko reduceret fra 45,2 % af låneporteføljen til nu 34,1 %. Samtidig er lån karakteriseret som lån med lav eller ingen 3

4 renterisiko vokset fra 34,3 % til 48,9 %. Der er således ingen tvivl om, at de danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og har reduceret deres renterisiko mærkbart. Man skal tilmed huske, at på en del af de 34,1 % lån med høj renterisiko er der tilknyttet en swapaftale, hvormed virksomheden afdækker sin renterisiko, og det reelle risikoniveau er derfor endnu lavere. Vi anbefaler fortsat, at man udnytter de lave renter til at reducere renterisikoen Renterne er steget de seneste måneder, men set i et historisk perspektiv har vi fortsat at gøre med meget lave renter. Har din virksomhed endnu ikke udnyttet muligheden for at binde den lave rente for en længere periode, kan det stadig nås. Vi anbefaler, at man reducerer renterisikoen i sin realkreditfinansiering og sikrer den lave rente for minimum 5 år men gerne længere. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 4

5 Bilag 1 - Låntypernes andel af det samlede udlån 5

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere