geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6"

Transkript

1 83 April 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 Præsentation af Bestyrelsens kandidat til præsidentposten side 10 Introduktion til Raster GIS et nyt og spændende kursus side 12 Så blev INSPIRE endelig vedtaget side 14 Intelligente skråbilleder side 18 Google har overhalet Microsoft via danske Scankort side 20 Nyt fra Virksomhederne side 22

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Forår i København Fotograferet af Jacob Gadd Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr april 2007 Nr maj 2007 Nr juli 2007 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder: Geoforum lever - og lever sundt... 3 Generalforsamling Årsberetningen... 6 Design af kort...9 Præsentation af Michael Israelson Introduktion til rasterbaseret GIS Endelig INSPIRE Intilligente skråbilleder...18 Google foran Microsoft via danske Scankort Nyt fra virksomhederne Kommende Geoforum arrangementer...24 Seminar om brug af kortforsyningsteknologi Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Nils Bo Wille-Jørgensen, Carl Bro as, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Arrangementsgruppe Øst Lars Tyge Jørgensen, KMS, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 83 april 2007

3 Geoforum lever og lever sundt Lidt længere inde i dette blad kan du læse årsberetningen for Årsberetningen er en objektiv oplistning af vores mange aktiviteter sidste år. I denne leder vil jeg på baggrund af både årsberetningen og de erfaringer vi allerede har med 2007, slå fast at Geoforum lever et sundt og godt liv. I takt med den stadig stigende interesse for og brug af geodata i samfundet, oplever vi en til svarende positiv og stigende interesse for Geoforum. Og jeg tror på, at vi gør de rigtige ting. Da tegningen af kom munal reformen begyndte at tage form for nogle år siden, var vi i bestyrelsen klar over, at reformen ville få kon sekvenser for Geoforum. Amterne ville blive nedlagt og an tal let af kommuner ville blive færre. Indtil udgangen af 2006 har vi haft glæden ved at have alle amterne med som store kollektive medlemmer. Efter 1. januar 2007 er det slut. Det betyder naturligvis noget for vores kontingentindtægter. I april 2006 vedtog General for sam - lingen bestyrelsens forslag om en justeret struktur i vores medlems kontingenter, med henblik på at imødegå den situation vi vidste ville komme pr. 1. januar Dette indebar at personlige medlemskaber fremover er op delt, således at personlige med lemskaber med et direkte erhvervsmæssigt sigte i dag er noget dyrere end et privat personligt medlemskab, som mere handler om at støtte den gode sag. Mange mindre kommuner har tidligere blot været repræsenteret med et enkelt eller to personlige med lemskaber. Disse mindre kommuner er nu lagt sammen i større enheder, og heldigvis har glæden ved Geoforum været tilstrækkelig stor til at mange af disse kom muner allerede har meldt sig som nye kollektive medlemmer. Det er en udvikling jeg er både glad og taknemmelig for ikke mindst i lyset af, at jeg ved at der ude i kommunerne forsat er mange andre ting at fokusere på som konsekvens af kommunalreformen. I 2006 har vi haft fokus på at udvikle vores medlemsblad. Det betyder, at vi nu bruger flere midler på at trykke flere sider - og alt i farver. Det gør umiddelbart bladet mere levende at se på. Samtidig har der været en flot til slutning fra en lang række af artikelleverandører. Dette er meget vigtigt, da jeg ikke er i tvivl om at bladets kvalitet er helt afhængig af indholdet. Jeg håber, at udviklingen af indholdet og lysten til at levere indhold vil forsætte lang tid frem. Endvidere besluttede vi at bruge flere midler på at trykke og distribuere flere blade af den simple grund, at vi ønsker at vores medlemsblad bliver læst af så mange som muligt. Det har så betydet, at vi har slagtet en hellig ko. Antallet af bla de var tidligere skarpt afhængig af hvilket medlemskontingent ens virksomhed betalte. I dag tilbyder vi med succes et passende antal blade sendt til en adresse og til videre intern distribution i virksomheden. Dermed har vi også gjort medlemsbladet mere relevant og attraktivt for annoncører. Vi har fokus på såvel forsk ningsstederne som de studerende. Dels er der nu nedsat et forskningspolitisk udvalg, som blandt andet pt. er i gang med at rejse penge, der skal sikre at flest muligt studerende kan deltage på Kortdagene. Vi havde atter stor succes med Studenter sessionerne på Kortdage Endvidere distribuerer vi nu både Perspektiv og medlemsbladet i det antal, som det enkelte studie måtte ønske, ud til institutterne og de studerende. Det betyder, at de studerende på den måde får en ekstra kanal til information om, hvad der rører sig i den danske geodataverden. Her vil jeg benytte lejligheden til at opfordre de studerende til at bruge medlemsbladet til at fortælle om deres forskellige og ofte meget spændende projektarbejder. Dette er en god måde, hvor I kan give både fremtidige arbejdsgivere og de øvrige studier en idé om, hvad I arbejder med og hvad I kan. Der er en række andre ting at glæde sig over. Her tænker jeg blandt andet på Uddannelsesudvalget, som arbejder med at udbyde 5 kurser i 2007, på 3D-udvalget, som knokler på med at fremstille en vejledning i etablering af 3D bymodeller. Dertil kommer Arrangementsgrupperne, Perspektiv redaktionen, Kortdagsudvalget og grupperne bag de kommende kogebøger i GML og WMS/WFS. Alle kunne de fortjene flere ord, men Lederen har begrænset plads. Derfor vil jeg slutte her, og tilfreds slå fast, at Geoforum lever og lever sundt! Med venlig hilsen Peter Normann Hansen, Præsident geoforum.dk 83 april

4 Generalforsamling 2007 Programmet for tirsdag den 24. april 2007 Kl. 17:00 Ankomst Velkomst Kl. 17:15 En snak om vejret ved DMI (se side 24) Kl. 18:15 Buffet Kl. 19:15 Generalforsamling Dagsorden for Generalforsamlingen den 24. april Valg af dirigent og referent 2. Beretning om foreningens aktiviteter 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelses af budget og arbejdsplan for 2008 til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent for Behandling af indkomne forslag 7. Valg af præsident 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter - 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer (antallet er afhængig af præsidentvalget) - 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant - 1 statsautoriseret eller registreret revisor - 1 intern revisor - 1 intern revisorsuppleant 10. Eventuelt HUSK tilmelding til buffet på Generalforsamlingen holdes i: Festauditoriet på KVL (indgang gennem Centralgården) Bülowsvej Frederiksberg C 4 geoforum.dk 83 april 2007

5 N Ø Pictometry S Informationssystemet der kombinerer digitale skråbilleder og ortofotos med avanceret GIS-funktionalitet. V Kontakt BlomInfo A/S Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf.: Fax: True Møllevej 9, 8381 Tilst Tlf.: Fax: Læs mere på vores website:

6 Beretning om foreningens aktiviteter i 2006 Der er ingen tvivl om at udviklingen og udbredelsen af geodata er i stadig vækst. Det betyder en stigende opmærksomhed omkring geodata uden for vores oprindelige og traditionelle kreds. Denne positive udvikling kunne heldigvis også spores på flere af Geoforums aktiviteter, ikke mindst tilslutningen til Kortdage. Jeg vil indlede denne årsberetning med at slå fast at 2006 blev et rigtig godt år for Geoforum. Nedenfor er en opsummering af en række generelle begivenheder med betydning for Geoforum. I starten af 2006 forlod Vagn Laursen stolen som Geoforums sekretariatschef. En stilling som Vagn havde bestridt med stor succes siden Geoforums start. Den 1. februar 2006 tiltrådte Jacob Gadd som ny sekretariatschef. Jacob kom fra en stilling som produktionschef på Krak. Personligt er jeg meget tilfreds med den måde, hvorpå Jacob udfylder rollen som vores sekretariatschef. Jeg vil også rette en stor tak til Mette for indsatsen i det forløbende år kom ganske forudsigeligt til at stå i kommunalreformens tegn. Dette gælder primært de af vores medlemmer der er er/var i de nu nedlagte amter og i kommunerne. Også en lang række leverandører af geodata-ydelser til kommunerne mærkede forandringerne på forskellig vis. En naturlig konsekvens var også, at Geoforum ikke altid havde højest prioritet hos alle de berørte. Derfor var vi også lidt nervøse for tilslutningen til årets Kortdage. Heldigvis var der meget stor tilslutning til Kortdage. For Geoforums vedkommende sluttede 2006 med en beslutning om, at vores sekretariat fulgte med vores hidtidige værter, Den danske Landinspektørforening, ind til en ny adresse på Kalvebod Brygge i Ingeniørernes Hus. Kortdage Kortdagene 2006 havde, som tidligere nævnt, flere odds imod sig inden starten. Herning Kongrescenter var valgt som sted for afholdelsen, og med al respekt, er Herning næppe hvad de fleste opfatter som en meget central by udfra en geografisk betragtning. Dertil kom det tidsmæssige sammenfald med den igangværende implementering af kommunalreformen mange steder i Geoforums medlemskreds. På trods af disse forhold oplevede vi en ny rekordstor deltagelse til nogle meget vellykkede Kortdage i Herning. Personligt synes jeg, at Herning Kongrescenter udgjorde en fortrinlig ramme og serviceniveauet var helt i top. Jeg er overbevist om, at den rekordstore tilslutning skyldes flere forhold. Der var sammensat et meget spændende program. Der er en generel voksende interesse for geodata. Og så tror jeg, at mange, midt i kommunalreformen, havde bruge for det pusterum i faglige omgivelser, som Kortdagene jo også er. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til endnu engang at takke Kortdagsudvalget, med Bo Overgaard som formand, for de meget vellykkede Kortdage i Kortdagene har for alvor cementeret sig som geodataverdenens største årlige udstillingsvinsdue. Rekorddeltagelsen gjaldt såvel almindelige deltagere som udstillere og sponsorer. Jeg vil her atter give udtryk for Geoforums store tak til netop udstillere og sponsorer. Disse har både en stor betydning for økonomien for Kortdagene og selve udstillingen, som udgør et centralt og levende samlingssted for alle igennem Kortdagene. På Kortdagene blev succesen fra Kortdage 2005 med en session, hvor studerende præsenterede deres eksamensprojekter, gentaget. Og atter med masser af rosende ord fra mange sider. Så mon ikke disse studentersessioner er kommet for at blive? De faglige arrangementer I 2006 blev der i alt afholdt 15 faglige arrangementer med stor bredde i emnevalget. Titlerne på vores arrangementer i 2006 ser sådan ud: Standardisering af forsyningsdata (øst) Geografi i kommunikationen (øst) Status for Servicefællesskabets aktiviteter (vest) An Evening with Mike Jackson (øst) Digitale flykamera (øst) Hvad kan masseudtræk af tingbogen anvendes til (vest) Generalforsamlingen med foredrag af Anja Philips Sidste nyt om BBR (øst) Oversvømmelser og Tsunamier (øst) GIS i planlægningen af Cityringen (øst) Kontorautomatisering af matrikulære sager (vest) Et kig på Motorringvej 3 (øst) Anvendelse af GIS hos Landbrugets rådgivningscenter (vest) Disaster management (vest) Kort som Kilde (øst) 6 geoforum.dk 83 april 2007

7 Kurser I 2006 blev der afholdt to geoforum kurser, nemlig Geoforums nye kursus i Grundlæggende GIS, der første gang blev afholdt i foråret i København. I det sene efterår blev dette kursus gentaget i Silkeborg. I begge tilfælde med stor tilslutning og meget flotte evalueringer til følge. Udvalg og arbejdsgrupper Traditionen tro var der stor aktivitet i en række af Geoforums frivillige udvalg og arbejdsgrupper. Det gælder: Forskningspolitisk udvalg, der blev startet i 2006 Her arbejder man på at fremme dialogen mellem erhvervslivet og forskningsstederne og forskningsstederne i mellem. 3D udvalget, der ligeledes blev startet i 2006 Her arbejdes der på at fremstille en vejledning i etableringen af 3D bymodeller. Uddannelsesudvalget Her søsatte man det nye kursus i GIS, og der arbejdes frem mod flere nyheder her i Arrangementsgrupperne Planlægger og afholder medlemsmøder i Øst og Vest. Se ovennævnte liste. Perspektivredaktionsgruppen Udgav tidsskriftet Perspektiv to gange i GML og WMS/WFS grupperne Arbejder frem mod at levere to kogebøger i starten af 2007 på vegne af Servicefællesskabet for Geodata. Ortofotogruppen I 2005 kom ortofotospecifikationen, og i 2006 blev denne gjort til en del af FOT version 3 specifikationen. Høringer I 2006 deltog Geoforum i 2 høringer. En handlede om at give opbakning til et kommende initiativ omkring escience på Københavns Universitet. En handlede om at forholde sig til et lovforslag vedrørende GEUS. Servicefællesskabet for Geodata I 2006 har Geoforum arbejdet på at etablere to kogebøger om hvordan henholdsvis GML og WMS/ WFS anvendes i praksis. Det endelige resultat forventes klar i første halvdel af Kort & Matrikelstyrelsen I 2006 har vi, som i de tidligere år, gennemført regelmæssige møder med Kort & Matrikelstyrelsen med gensidig udveksling af information. Samtalerne har især haft fokus på FOT og INSPIRE. Geoforum.dk Der er i 2006 udsendt 10 numre af geoforum.dk bladet. I løbet af 2006 har Bestyrelsen ved flere lejligheder behandlet vores medlemsblad, geoforum.dk. Dette er sket for at styrke bladet indholdsog layoutmæssigt, for dermed at forøge interessen for bladet. Geoforum.dk udkommer nu i farver og det er lykkedes at få mere artikelstof ind i bladet. Samtidig har vi haft held med at øge vores distribuerede oplag af bladet. I den forbindelse vil jeg gerne rose vores sekretariat for indsatsen omkring geoforum.dk bladet. Jeg skal i lighed med tidligere årsberetninger opfordre til at flere medlemmer aktivt anvender geoforum. dk til at formidle holdninger og ny viden i form af artikler og indlæg. Perspektiv Der er i 2006 udsendt 2 numre af vores tidsskrift Perspektiv med højt fagligt niveau. En stor til redaktionsgruppen for deres arbejde. Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2006 afholdt fem bestyrelsesmøder. En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsformænd for deres deltagelse. Økonomien Udgifterne til trykning af vores medlemsblad blev forøget. Til gengæld er annonceindtægterne også steget. Succesen med rekorddeltagelse på Kortdage har ydet sit væsentlige bidrag til at resultatet for 2006 er på plus kr mod det oprindeligt budgetterede overskud på kr I forhold til vores omsætning på 3 millioner kroner er der tale om en afvigelse på 1 procent. Et forhold jeg mener, at vi kan være helt tilfredse med. geoforum.dk 83 april

8 Invitation til at holde foredrag Kortdage oktober i Herning Kongrescenter Invitation til at holde foredrag Deadline for abstracts er den 12. april 2007 Geoforum Danmark 8 geoforum.dk 83 april 2007

9 Få ledige pladser Geoforum tilbyder nu et spændende og individualiseret kursus: DESIGN AF KORT Formålet med kurset At øge dit kendskab til metoder og virkemidler til at skabe effektive kort, der let forstås i forhold til kortets formål og målgruppe. At give dig træning i at arbejde metodisk og kontrolleret, så der altid kan skabes det gode kort - og så det er bevidst, hvordan det gode kort opstod. Design af Kort - Et kursus i design af indhold og informationer, så brugerne nemt og klart forstår dit kort og dit budskab Målgruppe for kurset Kurset henvender sig til såvel erfarende som nystartede personer, der har eller får til opgave at stå for fremstillingen af kort helt uafhængigt om du eksempelvis er ansat i den kommunale forvaltning, i et miljøcenter eller i en privat virksomhed. Uanset hvor du er, vil det kort, der skal laves, altid have et formål og du vil altid have nogle data til rådighed. En bevist og dygtig håndtering vil altid give dig det bedste resultat. Målet for kurset Målet for kurset er, at du kan planlægge og gennemføre de nødvendige processer frem til kort-manuskriptet. Resultatet af kurset er kortmanuskriptet og dokumentation for, hvordan det opstod, således at du selv kan gennemføre processerne fremtidigt. Kursusholdere Lars Brodersen, Aalborg Universitet, der har arbejdet i 25 år med kort, geokommunikation og GIS. Jesper Koch, Kort & Matrikelstyrelsen, der har arbejdet i 20 år med design, kommunikation og kort. Nu får du muligheden for at få ny viden og input tilpasset dine personlige arbejdsopgaver fra to af landets førende eksperter på dette område. Tid og sted mandag d. 14. maj og tirsdag d. 15. maj i Århus OBS for at deltage skal du eller din virksomhed være medlem af Geoforum. Yderligere information og tilmelding på eller ved henvendelse til sekretariatet Du medbringer gerne dine egne eksempler, gerne på din computer inklusive programmer, som du ønsker forbedret, diskuteret eller bare vist frem. På baggrund af disse eksempler gives der oplæg fra kursusholderne i generelle aspekter. Arbejdsformen er derefter, at hver deltager arbejder med sit eller sine eksempler med kursusholdernes hjælp og evt. i grupper. geoforum.dk 83 april

10 Præsentation af bestyrelsens kandidat til præsidentposten Af Jacob Gadd, Geoforum Mange Geoforum medlemmer kender ham, men formentlig ikke alle. Nogle af dem, som kender ham, kender ham måske kun perifert. Men jeg kender ham. Jeg taler om: Michael Israelson. Jeg synes det er på sin plads, at vores læsere her får mulighed for at læse lidt om den person, som Bestyrelsen opstiller til præsidentposten på vores kommende Generalforsamling. Lad det være sagt med det samme. Jeg kender Michael som en humoristisk, intelligent, positiv, løsningsorienteret, engageret og seriøs person. Jeg er overbevist om, at netop disse egenskaber har betydet, at Michael længe overvejede opfordringen til at tage lederskabet, før han valgte at sige ja til at lade sig opstille. For Michael siger kun ja til en opgave, hvis han mener sig sikker på at kunne løfte opgaven og tilføre et eller andet. Jeg er sikker på, at vores afgående præsident Peter Normann Hansen åbent vil indrømme, at man ikke kan påtage sig præsidentposten uden at være indstillet på, at det koster et ikke uvæsentligt indskud af tid og engagement at sidde for bordenden i Geoforum. Og det forhold har helt sikkert været årsagen til at Michael har gjort sig de grundige overvejelser inden sin accept. Nu har Michael så valgt at lade sig opstille. Personligt er jeg overbevist om, at Geoforum med Michael i spidsen vil forsætte den positive udvikling, der blev startet i 2001 med dannelsen af Geoforum. Michael kender Geoforum vældig godt, hvilket kan læses i vores lille Blå Bog her på siden. Michael har et stort og bredt netværk igennem det meste af vores fagkreds. Michael har erfaringer fra såvel det offentlige som det private erhvervsliv, hvor han i dag er chef for Intergraph GIS og Public Safety. Fra Geoforums Blå Bog: Michael Israelson Uddannelse Civilingeniør med afgangseksamen (1990) fra Institut for landmåling og Fotogrammetri på DTU. Havde Professor Ole Jacobi som vejleder. Jobs 1990 Systemudvikler i KMS 1993 Afdelingschef CSC Information Systems 1997 Kontorchef i KMS. Chef for Kundekontoret 2001 Chef for Informi GIS 2002 Chef for Intergraph GIS og Public Safety Foreningsaktiviteter Var i 90-erne med i bestyrelsen for DSFL Var med til at etablere DAiSI Har været medlem af tidsskriftudvalget Tidligere formand for Kortdagsudvalget Medlem af Geoforum bestyrelsen Privat Gift med Dorrit. De har sammen tre børn. Famlien er bosiddende i det nordlige Københavnsområde. 10 geoforum.dk 83 april 2007

11 Gentofte VIL DU ARBEJDE STRATEGISK MED GIS I GENTOFTE KOMMUNE? Vi arbejder målrettet for at gøre geodata og geografisk funktionalitet til en naturlig og integreret del af vores IT-løsninger. Vores fokusområder er dels integration i digitale projekter under vores digitale strategi læs fx om Genvej på vores hjemmeside og dels en fortsat effektivisering af GIS-anvendelsen inden for de traditionelle anvendelsesområder. Vi søger en ny medarbejder, der kan bidrage til at løfte denne opgave. GIS-funktionen er placeret på strategisk niveau og er del af kommunens fælles digitale udviklings- og strategi enhed. Læs mere om stillingen på under Ledige stillinger. Du kan også få flere oplysninger hos GIS-koordinator Jesper Stenstrup, tlf , mail Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 30. april 2007 kl GIS-funktionen i Digital Udvikling er en del af Strategi & Udvikling. Strategi & Udvikling er kommunens fælles kompetencer inden for kommunikation, organisations- og personaleudvikling, strategisk økonomi, fysisk planlægning og digital udvikling. I alt er der ca. 35 medarbejdere i Strategi og Udvikling. Strategi & Udvikling arbejder tværfagligt og lægger vægt på at levere ydelser af høj faglig kvalitet. En arbejdsplads i bevægelse Gentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Vi er cirka medarbejdere til at servicere kommunens godt borgere. Alle arbejder ud fra fælles mål om at give borgerne en kvalificeret og hurtig betjening. Vores organisation er præget af forandring og udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for uddannelse og har en aktiv personalepolitik, som understøtter karriere og familieliv. BLIV SET! Annoncer i Geoforum.dk Se annoncepriser på geoforum.dk 83 april

12 Et nyt Geoforum kursus: Introduktion til rasterbaseret GIS Geoforum har nu den glæde at tilbyde medlemmerne endnu et nyt kursus. Der er tale om et helt nyt kursus, som vi anser for både spændende, relevant og efterspurgt. Dels har mulighederne for at finde et kursus med fokus på raster GIS og de mange muligheder, der ligger i denne data- og analyseform primært været begrænset til værktøjskurser. Dels øges behovet for viden omkring GIS forsat. Og endelig er der er en forsat stor vækst i mængden af tilgængelige rastergeodata Kursuslærene, Rasmus Borgstrøm og Thomas Balstrøm Formålet med kurset er at give en 3-dages øjenåbner til at arbejde med rasterbaserede data og de store gevinster, der let kan opnås gennem brugen heraf. Efter kurset vil du have en god fornemmelse af, hvilke analysemuligheder den rasterbaserede GIS-datamodel giver dig i et bredt planlægningsøjemed. På kurset vil du bl.a. stifte bekendtskab med følgende data: digitale flyfotos og satellitbilleder, de nye laserskannede højde- og overflademodeller, kort over det åbne land fra Arealinformationssystemet (AIS) og kvadratnetsdata. Målgruppen for kurset er planlæggere, GIS-medarbejdere og andre fagfolk, som ikke tidligere har arbejdet med rasterbaserede data udover at benytte flyfotos som kulissekort for andre digitale geodata, men som gerne vil blive klogere på, hvad en mere avanceret brug af rasterdata i et moderne GIS kan bidrage med. Aktiv brug af rasterdata giver for eksempel en række muligheder indenfor miljø-, beredskabs-, vegetations- og landskabsanalyser, afstrømningsanalyser og varslinger i tilknytning til forhøjet vandstand, støjanalyser, planlægning, projektering og risikovurderinger. Rasterdata kan også kobles til vektordata eksempelvis adresseinformation. Forudsætninger for deltagelse Kurset baseres på ArcGIS Spatial Analyst Extension, så deltagere med praktisk erfaring med 12 geoforum.dk 83 april 2007

13 ArcGIS-miljøet vil kunne drage fordel heraf. Der lægges imidlertid stor vægt på at give en generel introduktion til fælles funktionalitet på tværs af GIS-produkter fremfor ArcGIS-specifik funktionalitet. Kursets indhold 1. dag vil kurset introducere flyfotos og satellitbilleder og eksemplificere forskelle i informationsindholdet samt introducere en klassifikation af disse data. Derefter præsenteres højdemodeller og eksempler på visualiseringer ud fra forskellige typer af intervalopdelinger, fremvisninger af ortofotos tegnet henover højdemodeller, flyveture gennem landskaber mv. 2. dag læres hvordan man kan regne på rasterdata ud fra geografiske eksempler, bl.a. beregning af lokale nedbørssummer, klassiske overlay-funktioner på to eller flere temakort, beregninger af afstande og lokale/regionale variationer i kvadratnetsbaserede data. Dagen afsluttes med introduktioner til interpolation af punktobservationer til fladedækkende kort og analyser af højdemodeller mht. hældning, synsfelter mm. 3. dag er helliget en afprøvning af den indlærte viden fra dag 1 og 2. Der arbejdes med to projekter, som vil fokusere på: 1) en udpegning af den bedste lokalitet til et givent formål ud fra mange forskellige hensyn, vha. en såkaldt multi-kriterieevaluering, og 2) påvirkningen af det lokale miljø for et lavtliggende område, som udsættes for massiv nedbør, en oversvømmelse e.l. Kursuslærerne Kurset varetages af Thomas Balstrøm og Rasmus Borgstrøm. Begge er tilknyttet Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet. Thomas har undervist og forsket i GIS-anvendelser i snart 20 år og interesserer sig primært for rasterbaserede data. Rasmus er ved at færdiggøre sit kandidatstudium i geoinformatik. Han har gennem studiejobs fået stor erfaring med undervisning i og formidling af muligheder i raster- GIS. Tid og sted Kurset afholdes d maj 2007 på Frederiksberg. Prisen for deltagelse er kr inklusive Bogen om GIS og geodata af Thomas Balstrøm, Ole Jacobi & Lars Bodum, som udleveres på kurset. Yderligere information og tilmelding sker på eller ved henvendelse til sek retariatet. geoforum.dk 83 april

14 Endelig INSPIRE Af Inge Flensted INSPIRE (Infrastruckture for Spatial Information in Europe)-direktivet blev godkendt ved 3. læsning af EU- Parlamentet den 13. februar. Det indebærer at direktivet nu endeligt er godkendt og træder i kraft 20 dage efter det er publiceret i the Official Journal of the European Union, som forventes at ske i marts. Det indebærer at direktivet træder endeligt i kraft i april. Medlemsstaterne har derefter to år til at implementere direktivet i den nationale lovgivning. Sådan lød den officielle meddelelse om, at INSPIRE nu endelig er på vej til at blive en realitet. Implementeringen, der således skal foregå over de næste 2 år indtil marts 2009 består af 2 hovedområder. 1. Den formelle lovgivningsmæssige implementering og 2. Den tekniske implementering med følgende underpunkter. a. metadata for bilag 1 og 2 data (2010) b. det nødvendige tekniske setup (2010) c. data harmonisering /interoperabilitet bilag 1 data (2011) d. netværk og tjenester for adgang til data og funktionaliteter (2011) e. aftalegrundlag (2011) f. overvågning og rapportering (2010) Der forestår således et større organiserings- og udredningsar- bejde, der sandsynligvis kan få opmærksomheden henledt på vores geodataverden på steder, hvor man i dag er ukendt med dens betydning, og de muligheder den giver ved indførelse af den digitale forvaltning i alle hjørner af vores samfund. Organiseringen af arbejdet med implementeringen af INSPIRE i Danmark er endnu ikke fastlagt. Men der er nok ikke tvivl om, at KMS med deres koordinerende forpligtigelser på området vil få en stor rolle, men også mange andre offentlige organisationer vil blive inddraget, idet de vil blive vigtige bidragsydere, når data skal gøres tilgængelige. 5 grupper har allerede et års tid arbejdet i EU-regi med forskellige aspekter af INSPIRE, og det første konkrete resultat vil komme i høring medio Det er forslag til metadata og herefter vil det givetvis gå slag i slag med høringer om forslaget til dataspecifikationer, nettjenester, aftalegrundlag mv. 14 geoforum.dk 83 april 2007

15 Dataindholdet, der er omfattet af INSPIRE, er opdelt i 3 bilag. Bilag 1 og 2 indeholder primært referencedata. Bilag I: 1.1 Koordinatsystemer 1.2 Geografiske kvadratnetsystemer 1.3 Stednavne 1.4 Administrative enheder 1.5 Transportnet 1.6 Hydrografi 1.7 Beskyttede lokaliteter 1.8 Adresser 1.9 Matrikulære parceller Bilag II: 2.1 Højde 2.2 Arealdække 2.3 Ortofoto 2.4 Geologi Medens Bilag III primært indeholder mere miljøspecifikke datasamlinger: 3.1 Statistiske enheder 3.2 Bygninger 3.3 Jord 3.4 Arealanvendelse 3.5 Sikkerhed og sundhed 3.6 Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser 3.7 Miljøovervågningsfaciliteter 3.8 Produktions- og industrifaciliteter 3.9 Landbrugs- og akvakulturanlæg 3.10 Befolkningsfordeling demografi 3.11 Forvaltede og regulerede områder samt områder med brugsbegrænsning og indberetningsenheder 3.12 Områder med naturlige risici 3.13 Atmosfæriske forhold 3.14 Meteorologisk-geografiske forhold 3.15 Oceangrafisk/geografiske forhold 3.16 Havområder 3.17 Biogeografiske regioner 3.18 Levesteder og biotoper 3.19 Artsfordeling Energiressourcer Mineralressourcer. Der er fastsat forskellige tidsplaner for, hvornår data skal være til rådighed. Der er flere faktorer, der spiller ind på, hvornår det enkelte land er forpligtiget til at stille data til rådighed. Metadata skal således stilles til rådighed FØR de egentlige datasæt. Og de datasæt, der oftest opdateres i det enkelte land skal stilles til rådighed tidligere end datasæt, der sjældnere berøres. fortsættes næste side... geoforum.dk 83 april

16 Tidsplanen for INSPIRE-data ser således sådan ud bemærk også, at der er tale om datoer for seneste opfyldelse af direktivet, ivrige medlemsstater er velkomne til at implementere før, såfremt de nødvendige tjenester så også er til stede.: Metadata for bilag I og II datasæt Metadata for bilag III datasæt Bilag I datasæt der er indsamlet og omstruktureret for nylig Andre bilag I datasæt der endnu anvendes Bilag II og III datasæt der er indsamlet og omstruktureret for nylig Andre bilag II og III datasæt der endnu anvendes Men der ligger således en proces på 12 år foran os før INSPIRE direktivet er fuldt ført ud i livet. Og hvem i vores verden tør spå, hvordan udviklingen indtil da er sket? Data og tjenester senest til rådighed Det første konkrete arrangement om INSPIRE i Danmark efter vedtagelsen af direktivet løb af stabelen d 20. marts, hvor der blev holdt en INSPIRE konference med deltagelse på højt plan. Dejligt at høre politikere (Miljøministeren) og højtstående embedsmænd (bla. Administrerende direktører Peter Gorm Hansen (KL) og Anders Eldrup (DONG) ) tale om vores fagområde Geoforum vil gøre sit bedste for at orientere om, hvordan arbejdet skrider frem. Herunder vil der blive afholdt korte arrangementer i øst og vest, samt en temadag sidst på året. Også på Kortdage i oktober vil INSPIRE givetvis dukke op i programmet. Se også for at se, hvilke spørgsmål, der ofte stilles om INSPIRE og svarene herpå. Så arbejdet med INSPIRE er ikke slut hverken for det offentlige Danmark eller for Geoforum. MILJØET ER DRIVER PÅ EUROPÆISK PLAN DIGITAL FORVALTNING ER DEN NATIONALE DRIVER Fra Til 16 geoforum.dk 83 april 2007

17 Gengivet med tilladelse fra Miljøministeriet geoforum.dk 83 april

18 Intelligente skråbilleder Af Jesper Rye Rasmussen, BlomInfo Viden om kamerapositionen i optageøjeblikket, en god digital terrænmodel og specialiseret software er nøglen til et effektivt informationssystem baseret på digitale skråbilleder optaget fra fly. Et billede af gården set i fugleperspektiv har i årtier prydet væggen i mange landbohjem. Tilsvarende finder de fleste det fascinerende at se byerne oppefra, når man lander i en lufthavn. Måske fanges oplevelsen med det lille digitale lommekamera. Billedkvaliteten er for det meste begrænset. Med udviklingen i digitale teknikker, såvel i flybårne kameraer som i systemer til positionsbestemmelse og efterfølgende databehandling, har skråbilleder fået en ny betydning og et langt bredere og mere professionelt anvendelsespotentiale. Detaljerede informationer om kameraets position i optageøjeblikket registreres. Når disse informationer kombineres med en digital terrænmodel i specialiseret software, er det matematiske grundlag til stede for at kunne måle med relativt stor nøjagtighed i billederne. Med andre ord er der tale om et geografisk informationssystem baseret på skråfotos. Dermed adskiller denne billedteknologi sig fra de fleste andre digitale skråbilledprodukter på markedet. Med de intelligente digitale skråbilleder i Pictometry som systemet hedder er det bl.a. muligt at måle afstande, højder, arealer, vinkler, vise terrænkoter og koordinatpunkter. Derudover er det muligt at kombinere billeddatabasen med egne data, eksempelvis tekniske kort eller matrikelkort, søgning på adresser, samt gennemføre analyser og visualiseringer. Endelig kan de digitale skråbilleder også bruges som grundlag for opbygning af egne datasamlinger (annotation layers), hvor der dels kan tegnes grafiske elementer (punkter, linier, flader, symboler), dels kan knyttes attributinformationer til elementerne, herunder også links til eksterne data (tekstfiler, billeder, regneark eller records i databaser). Pictometry billederne leveres med en softwarepakke Electronic Field Study som bl.a. indeholder den ovennævnte funktionalitet. Derudover vil det være muligt at integrere Pictometry med de mest udbredte GIS-produkter på markedet, herunder ESRI, MapInfo, Geomedia, Cadcorp, Autodesk og Bentleys MicroStation-baserede produkter. Blom Gruppen er i gang med opbygningen af den europæiske Pictometry billeddatabase, der kommer til at omfatte næsten byer når den er komplet i begyndelsen af En lang række byer i Danmark er allerede fotograferet og data er tilgængelige nu. De resterende byområder fotograferes i løbet af foråret. Billederne opdateres hvert andet år. Billeddatabasen indeholder tusindvis af farvebilleder i høj opløsning. 80 % af billederne i databasen er skråbilleder. Det vertikale perspektiv (lodbillederne) er ideelt som oversigtskort. Skråbillederne gør det let at genkende bygninger og andre objekter i geografien. Helt op til 20 billeder dækker den samme lokalitet, som kan ses fra alle sider. Dermed er systemet særdeles velegnet til planlægning og sagsbehandling. Beredskab og katastrofesituationer er et par af de områder hvor Pictometry har været benyttet som datagrundlag til vurdering af den nødvendige indsats. Nogle af de mest kendte eksempler på anvendelse af digitale skråbilleder er efter angrebet på World Trade Center i New York og efter orkanen Katrina, som bl.a. ramte New Orleans og Mississippi. 16 dage efter de to fly ramte WTC, blev området fotograferet af Pictometry med henblik på at levere såvel højopløselige ortofotos, som digitale skråbilleder. 72 timer efter fotomissionen blev de geo-refererede billeder leveret til kommandocenteret. Billederne blev benyttet dels til at vurdere skader på nabobygninger og området generelt, dels som grundlag for vurdering af forsikringsspørgsmål og til genopbygningsarbejdet. Tilsvarende er Pictometry anvendt i forbindelse med orkanen Katrina, hvor sammenligning af før/efterbilleder har været særdeles velegnet, såvel i selve situationen og genopbygningsarbejdet, som i den efterfølgende udvikling af beredskabsplaner for håndtering af eventuelle fremtidige katastrofer. De to nævnte eksempler er selvfølgelig meget dramatiske og omfattende, men det er dog alligevel indlysende at Pictometrys anvendelsespotentiale indenfor brandbekæmpelse og andre større ulykker er væsentligt. Eksempelvis kan adgang til et katastrofeområde bedre vurderes fordi der er mange billeder til rådighed optaget fra mange forskellige positioner. Skråbillederne gør det muligt at se vinduerne i facaderne og dermed analysere forskellige flugtveje. Måling af bygningshøjder og afstande 18 geoforum.dk 83 april 2007

19 Et område i New Orleans før og efter orkanen Katrina Illustrationer: Courtesy of Pictometry International mellem bygninger kan bidrage til beslutning om hvilket materiel der skal indsættes i aktionen. Der kan tænkes lignende anvendelser i forbindelse med rednings- og evakueringssituationer. Byggesagsbehandling er et langt mere fredeligt, men oplagt område hvor Pictometry med fordel kan inddrages i det daglige arbejde. I tider hvor der er pres på de kommunale forvaltninger og tiden til besigtigelser er reduceret til et minimum, kan de digitale skråfotos være et meget velegnet redskab til at få overblik og til vurdering af de eksisterende forhold på en ejendom. Igen er de mange målefaciliteter i den medfølgende software og mulighederne for at knytte supplerende information om bygningerne til væsentlig hjælp i sagsbehandlingen. geoforum.dk 83 april

20 Google foran Microsoft via danske Scankort Af Jacob Gadd, Geoforum Esbjerg Havn helt tæt på De fleste er opmærksomme på, at der er en vis konkurrence mellem store internationale spillere om at etablere geografisk baserede services til brugerne på Internettet. Her tænkes der især på Google og Microsoft. Det gjorde et vist indtryk på en del af os, da Microsoft for et år siden offentliggjorde deres køb af firmaet Vexcel - et firma specialiseret i kortlægningssystemer. Sidste nyt i denne udvikling er, at Google siden starten af marts 2007 har valgt at styrke sine geodata over Danmark med ortofoto fra Scankort. At Google nu har rigtige flyfoto i sin dækning af Danmark, bringer Google pænt foran Microsoft. Microsoft har på nuværende tidspunkt alene generel dækning af Danmark i form af nogle ikke særligt højopløselige satellit foto. Denne nyhed blev bragt i Berlingske den 6. marts. Jeg har derfor henvendt mig til Scankorts administrerende direktør, Mads Staunskjær, for at få svar på nogle spørgsmål. Hvordan vurderer du virksomheder som Microsoft og Google s interesse i Danmark? Den direkte forretningsmæssige interesse vurderer jeg ikke som særlig stor, på grund af, vi er et meget lille marked set i global Google anvender Scankort s ortofoto sammenhæng. Danmark er dog interessant i den forstand, at vi ITteknologisk er meget langt fremme og har en benhård konkurrence, også indenfor geografiske data. De store spillere vælger derfor ofte Danmark til introduktion af nye ideer og produkter. Det samme fænomen er set i telebranchen, hvor Danmark nok er et af de sværeste markeder. Man tænker nok ofte, kan man vinde i Danmark med den hårde konkurrence, kan man vinde i mange andre lande med mindre konkurrence. For Geodatabranchen, og i særdeleshed i Danmark, hvor vi har nogle af de tunge og markante geodatavirksomheder, er det fantastisk løft at den globale konkurrence er flyttet over på geodata. Det betyder noget for hele branchen. Derfor er det trist at se, at så få unge vælger at studere fag relateret til geodata. Vi kan ikke få medarbejdere nok, og vi har virkelig brug for kreative kræfter for at bevare forspringet her i landet. Google har betalt Scankort for leveringen af flyfoto. Har du nogen fornemmelse af hvordan Google 20 geoforum.dk 83 april 2007

21 Vi har en markedsstrategi, som rækker langt ud over Danmark, og derfor ser vi vores Orto-DK på Google som et udstillingsvindue mod et internationalt marked. Brugergrænsefladen på de globale sites er virkelig gode, og meget lette at benytte for en bred skare. I interviewet nævnes Scankorts fotografering af Grønland. Vil Scankorts igangværende fotodækning af væsentlige dele af Grønland blive stillet til rådighed via en eller flere internet-tjenester? Microsoft anvender satellitfoto I 2006 fotograferede vi kvadratkilometer i Vestgrønland, og det blev nogle fantastisk flotte billeder optaget i krystalklar polarluft. Vi producerer et ortofoto ud fra billederne. Vi har ikke indgået aftale med de store portaler om at lægge disse data ud på nettet. Men der er i Grønland en meget stor interesse for at det sker. Vi har lige indledt et polarår, og jeg tror og håber, at det snart bliver muligt at se en del af smukke Grønland på et global site. Links: Krak anvender COWI s ortofoto vurderer deres forretning i Danmark i forhold til de nationale veletablerede søgetjenester som eksempelvis krak.dk, når det kommer til geografisk betinget søgninger/visninger? Google har rigtig nok betalt for data, men jeg tror Google s strategi handler om at etablere et globalt brand indenfor geodata. Her må man nok desværre se Danmark som en parentes i den store sammenhæng. Jeg tror ikke de globale brands føler sig truet af lokale og regionale tiltag, men de store spillere er altid opmærksom på hvad der sker i Danmark. Se bare på eksempler som Navision og Skype. I interviewet i Berlingske fremhæver du, at Scankort primært ser lanceringen af jeres fotos på Google som et udstillingsvindue. Skal dette opfattes som markedsføring i Danmark og/eller i udlandet? For god ordens skyld bør det oplyses: at COWI og Krak var de første, der stillede flyfoto gratis til rådighed for brugerne i Danmark, ligesom Krak var den første, der stillede gratis kort til rådighed og den første, der stillede gratis ruteberegning til rådighed. at også De Gule Sider og Eniro nu har flyfoto på deres hjemmesider leverandøren er Scankort. geoforum.dk 83 april

22 Nyt fra virksomhederne BlomInfo A/S vinder ortofotokontrakt i Moldavien BlomInfo A/S skal producere et landsdækkende 40 cm ortofoto i Moldavien baseret på fotoflyvning med digitalt kamera i foråret Endvidere skal der produceres 20 cm ortofoto over ca. 700 km2 byområder. Hele projektet, som også indeholder træning af medarbejdere i Moldova Agency for Land Relations and Cadastre, skal gennemføres i Det er den norske stat som finansierer projektet og det er Statens Kartverk som administrerer kontrakten. Blom vinder fotoflyvning og ortofotoprojekter for KMS Kort- & Matrikelstyrelsen har tildelt Blom Geomatics kontrakter på fotoflyvning og ortofotoproduktion af henholdsvis Hovedstadsregionen/ Bornholm og RAK (kommunerne i det tidligere Ringkøbing amt). Blom Geomatics udfører fotoflyvningen og BlomInfo A/S producerer ortofotos. I alt omfatter fotoflyvningen ca km2 højflyvning og ca km2 lavflyvning. Ortofotos skal produceres i hhv. 20 cm GSD og 10 cm GSD. Fotoflyvningen udføres med tre af Bloms Vexcel UltraCamD digitale kameraer. Fotosæsonen begyndte medio marts og de første optagelser er allerede gennemført. Projekterne flyves med GPS/INS (dvs. integreret GPS og INS) og samtlige blokke vil blive automatisk aerotrianguleret før endelig levering af Absolut Orienterings parametre og efterfølgende ortofoto produktion. Færdige sømløse ortofotos skal leveres inden 1. oktober Scankort A/S køber DMC, digital kamera og lancerer produktet Foto-Flex Scankort har som den første virksomhed i Danmark købt et Intergraph Digital Mapping Camera (DMC) til montering i vores egne fly. DMC systemet er en digital large frame sensor, som består af 8 kamerahoveder 4 pankromatiske og 4 multispektrale, hvoraf den ene kanal er infrarød. Indkøbet af DMC kameraet, der forhandles af Brock & Michelsen A/S, og er et af markedets absolut bedste kameraer, betyder at Scankort hurtigt og billigt kan indsamle og levere meget store mængder kvalitetsbilleder af terrænet og natur, bygninger og infrastruktur. Vi lancerer samtidig Foto-Flex produktet, hvor vi sikrer dig on demand flyvefotografering af meget høj kvalitet med et udvalg af muligheder inden for: opløsning, nøjagtighed samt tidspunkt for gennemførelse af optagelserne. Vi udfører selv alle dele af arbejdet, uden brug af underleverandører, og du får derved det fulde udbytte af mulighederne med Foto-Flex. I og med at luftfotograferingen og efterarbejdet skræddersys sammen med dig, sikrer vi at netop dine behov dækkes i hver enkelt opgave. Med denne seneste investering i et digitalt kamera, er Scankort for alvor klar til den kommende fotosæson. For yderligere information se www. scankort.dk eller kontakt salgsdirektør Laurids Rolighed Larsen, dk, eller account manager Peter Byrn på telefon DanDasGraf vinder frem! Orbicon oplever stor efterspørgsel på vores program til afløbsregistrering DanDasGraf. DanDasGraf er baseret på DANVA s nyeste release af DAN-DAS, og derved er de seneste ændringer i DAN- DAS datamodellen blevet tilgængelige. DanDasGraf kan med fordel også anvendes til håndtering af kloakprojekter, da de nødvendige funktioner til import/export af data, dannelse af tværprofiler mv. er tilstede. Let udveksling af data fra DAN-DAS til andre GIS-programmer Orbicon har udviklet DDG2GIS (kort form for DanDasGraf til GIS), der er et Windows program, som automatisk kan trække data ud fra DAN-DAS og præsentere dem i et GIS miljø. Hermed bliver ledningsdata tilgængelige for alle i organisationen. Endvidere bliver de koder, som DAN- DAS indeholder, oversat til forståelige tekster, hvilket gør det lettere for ikke-fagfolk at tolke og anvende data. For yderligere oplysninger, kontakt venligst Orbicon på tlf geoforum.dk 83 april 2007

23 Trimble VX Spatial Station I forbindelse med årets faglige møde for Landinspektører i Nyborg, introducerede GEOTEAM Trimbles nyeste vidunder inden for landmålingen Trimble VX Spatial Station. Der er tale om et spændende cross-over produkt mellem en avanceret robot-totalstation og en skanner. Det giver et unikt produkt hvor indmålingen af diskrete punkter kan kombineres direkte med fladeskanning. VX Spatial Station bringer terrestrisk nøjagtighed til geo-spatial information. Med integreret kalibreret video og kamera kan man ved at pege på den trykfølsomme farveskærm udpege de objekter der ønskes indmålt hurtigt og effektivt. Dette kan tilmed gøres når landmålingscomputeren er monteret på prismestokken i robotfunktion. Med Trimble VISION teknologi super-impositioneres målte punkter på videobilledet med det samme, så det let kan kontrolleres om alle punkter/objekter er indmålt. Hidtil har man været henvist til at se på et kortvindue hvor data er vist i 2D, så f.eks. en facademåling har været svær at kontrollere for manglende målinger i marken. Den indbyggede skannerfunktion gør det muligt at skanne overflader med en hidtil uset hastighed for en totalstation. Der kan måles op til 15 punkter pr. sekund (typisk 5). For at kunne arbejde med den store mængde spatiale data og de billeder instrumentet kan indsamle, har Trimble tilpasset deres skannersoftware RealWorks Survey. RealWorks Survey kan anvendes til at generere en lang række produkter bl.a. terrænmodeller, kurveplaner, volumenberegning, længde- og tværprofiler samt 2D projektioner. Til softwaren kan der tilkøbes et særligt modul til avanceret 3D objektmodulering med mange automatiserede funktioner f.eks. til effektiv modulering af rør. Et billede siger mere end tusinde ord Trimble VX Spatial Station gør det muligt for den moderne landmåler at visualisere og dokumentere hvad der er målt på en helt ny måde. En samlet pakke med VX robot-totalstation og RealWorks Survey Std. koster ,- kr. ex. moms og levering. Skanneren produceres i Sverige på Trimbles fabrik nord for Stockholm, hvor de så kendte Geodimeter totalstationer er produceret gennem flere årtier. I dag omfatter fabrikkens produktion fortsat de populære Trimble 5600 og S6 robot-totalstationer. VX kan leveres fra starten af april. Se mere på trimblevx.shtml og kontakt GEOTEAM for yderligere information. GPSnet.dk er opdateret til GNSS For at kunne tilbyde korrektioner til det moderniserede GPS (L2c og L5) samt det russiske GLONASS er GPSnet.dk blevet opdateret med helt ny hard- og software. Den nye service består af korrektioner til GPS, som vi kender det i dag, samt korrektioner til GLONASS og det moderniserede GPS. Opdateringen er sket i løbet af årets to første måneder. Det nye signal giver aktuelt ca. 40% flere satellitter. MODERNISERET GPS Alle nye GPS-satellitter, der sendes op i fremtiden, vil sende signaler med både L2c og senere på året 2007 også L5-data. L2c og L5 vil gøre det endnu lettere at anvende GPS til nøjagtig indmåling og afsætning. Signalerne er kraftigere, og vil gøre det lettere at fastholde satellitterne under vanskelige forhold. L5 vil være en kraftig forbedring af GPS. Samlet vil denne modernisering kunne øge din effektivitet ved GPS-opmåling dramatisk. Moderniseringen af GPS-systemet er godt i gang. I dag, er der allerede 4 GPS-satellitter der sender L2c, og der vil være fuld konstellation i I 2014 forventes alle satellitter at sende på L5. Hver enkelt satellit, der sender L2c-data, vil betyde en forskel for dig som landmåler allerede i dag. GLONASS OPDATERES Det russiske satellitnavigationssystem GLONASS undergår også en forvandling i disse år. Aktuelt findes 14 GLONASS-satellitter i rummet og flere er på vej. Præsident Putin har bevilget midlerne til en modernisering, og der er planlagt et intensivt opsendelsesprogram, for at bringe GLONASS op på højde med GPS i løbet af de næste to år. Aktuelt sender 11 GLONASSsatellitter brugbare signaler, og 3 nye venter allerede i rummet på at blive sat i drift. Senere i år er det planlagt at sende yderligere 6 satellitter op. GPSnet.dk DANMARKS ELEKTRONI- SKE REFERENCENET GPSnet.dk er en tjeneste for GPS/ GNSS-brugere, som har behov for præcis positions-bestemmelse herunder opmåling med centimeters nøjagtighed. Data distribueres via GSM data-opkobling eller via det mobile internet (f.eks. GPRS). Tjenesten dækker hele Danmark og de indre danske farvande. GPSnet.dk blev etableret i 2000 og anvendes i dag af ca. 250 abonnenter landet over. GPSnet.dk anvender nyeste VRS teknologi fra Trimble Navigation. GPSnet.dk - ejes og drives af GEOTEAM A/S geoforum.dk 83 april

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk

STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE. Jesper Jarmbæk STEDET SOM INDGANG TIL DIGITAL FORVALTNING INSPIRE-KONFERENCE Jesper Jarmbæk Sektorspecifik løsning Udveksling og deling Jf. INSPIRE og Nytænkningsudvalget vedr. basisdata Infrastruktur MILJØET ER DRIVER

Læs mere

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark

Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Er INSPIRE relevant for Grønland? SDI Seminar i Nuuk den 23. 25. november 2010 Ulla Kronborg Mazzoli Kort og Matrikelstyrelsen, Danmark Emner INSPIRE direktivet GI lov Status på implementering Lille demo

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata

Brugervejledning til oprettelse af metadata Brugervejledning til oprettelse af metadata Når man vælger opret metadata og har valgt template kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1. Layout: Når der skal oprettes metadata

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008

Dansk Inspire FølgegruppeF. 5. november 2008 Dansk Inspire FølgegruppeF 5. november 2008 Dagsorden for mødet den 5-11-2008 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Praktiske forhold 3. Status for lovforslaget om Infrastruktur for Geografisk Information 4.

Læs mere

Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester

Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester Brugervejledning til oprettelse af metadata til tjenester Generelt Når man vælger opret metadata og har valgt templaten til tjenester kommer man ind på en side, der ser ud som nedenfor. 1 2 3 4 5 6 1.

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde 1.Godkendelse af dagsorden 2.Status 3.Overvejelser om strukturering af implementeringen 4.Skitser til handlingsplan 5.Orientering om den formelle implementering

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Dansk Inspire Følgegruppe

Dansk Inspire Følgegruppe Notat Geografisk infrastruktur J.nr. K-100-00029 Ref. jr Den 06. februar 2008 Referat fra møde i Dansk Inspire Følgegruppe den 5. februar 2009 Deltagere: Thomas Møller, Lars Dalgaard, Torben Eriksen, Julie

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Temabeskrivelser for bilag 1 og 2

Temabeskrivelser for bilag 1 og 2 Temabeskrivelser for bilag 1 og 2 Herunder følger de korte temabeskrivelser som de står i INSPIRE direktivet. Ønsker man en mere detaljeret temabeskrivelse kan dette link benyttes http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/implementingrules/dataspecifications/d2.3_definition_of_annex_the

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Invitation til Kort- og Geodataseminarer

Invitation til Kort- og Geodataseminarer Invitation til Kort- og Geodataseminarer Aalborg 27. maj Hotel Hvide Hus, Aalborg Århus 28. maj COWI Århus Vejle 29. maj COWI Vejle Lyngby 3. juni COWI Lyngby Slagelse 4. juni Hotel Frederik d. II Seminar

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april

Årsmøde 14. Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april Årsmøde 14 Spatial Suite Årsmøde 22. og 23. april VELKOMMEN Velkommen til Spatial Suite Årsmøde 2014 GIS&IT er glad for igen i år at kunne invitere dig til Spatial Suite årsmøde i de skønne omgivelser

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS

BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde. Af Morten M. Sørensen, NIRAS BYGGEPLADSLOGISTIK - på en ny måde Af Morten M. Sørensen, NIRAS HVEM ER JEG? Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Civilingeniør fra DTU 2001 (GIS og Geologi) Fra 2001 ansat i BlomInfo nu NIRAS i Allerød.

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Lov om infrastruktur for geografisk information 1)

Lov om infrastruktur for geografisk information 1) LOV nr 1331 af 19/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. KMS-600-00029 Senere ændringer til forskriften LBK

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk)

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) bentleyuser.dk Årsmøde 2012 Personlig baggrund Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Uddannelse: Civilingeniør

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

Årgang 58 januar 2013

Årgang 58 januar 2013 Årgang 58 januar 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Generalforsamling 25. april 2007

Generalforsamling 25. april 2007 Formandens beretning for året 2006 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke, hvorefter jeg går over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Referat af 2. ordinære generalforsamling i DK-TUG

Referat af 2. ordinære generalforsamling i DK-TUG Referat af 2. ordinære generalforsamling i DK-TUG Arne Jørgensen 11. oktober 2000 Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 21. september 2000 klokken 19 i auditorium D.1, Institut for Matematiske Fag,

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013

Metadata. Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3. Workshop, 18. November 2013 Metadata Til datasæt og nettjenester under INSPIREs bilag 2 og 3 Workshop, 18. November 2013 Program for workshoppen 1. Velkomst, program og præsentation 1. Formål, forventninger og mål med workshoppen

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere