geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information April 2007 Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6"

Transkript

1 83 April 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforum lever og lever sundt Lederen side 3 Årsberetning for 2006 side 6 Præsentation af Bestyrelsens kandidat til præsidentposten side 10 Introduktion til Raster GIS et nyt og spændende kursus side 12 Så blev INSPIRE endelig vedtaget side 14 Intelligente skråbilleder side 18 Google har overhalet Microsoft via danske Scankort side 20 Nyt fra Virksomhederne side 22

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Forår i København Fotograferet af Jacob Gadd Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr april 2007 Nr maj 2007 Nr juli 2007 Se annoncepriser på Indholdsfortegnelse Leder: Geoforum lever - og lever sundt... 3 Generalforsamling Årsberetningen... 6 Design af kort...9 Præsentation af Michael Israelson Introduktion til rasterbaseret GIS Endelig INSPIRE Intilligente skråbilleder...18 Google foran Microsoft via danske Scankort Nyt fra virksomhederne Kommende Geoforum arrangementer...24 Seminar om brug af kortforsyningsteknologi Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Johnny Fredericia, GEUS, Inge Flensted, Herning Kommune, Michael Israelson, Intergraph, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KVL, Suppleanter Nils Bo Wille-Jørgensen, Carl Bro as, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Carl Bro, Arrangementsgruppe Øst Lars Tyge Jørgensen, KMS, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, AAU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, KVL, 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 83 april 2007

3 Geoforum lever og lever sundt Lidt længere inde i dette blad kan du læse årsberetningen for Årsberetningen er en objektiv oplistning af vores mange aktiviteter sidste år. I denne leder vil jeg på baggrund af både årsberetningen og de erfaringer vi allerede har med 2007, slå fast at Geoforum lever et sundt og godt liv. I takt med den stadig stigende interesse for og brug af geodata i samfundet, oplever vi en til svarende positiv og stigende interesse for Geoforum. Og jeg tror på, at vi gør de rigtige ting. Da tegningen af kom munal reformen begyndte at tage form for nogle år siden, var vi i bestyrelsen klar over, at reformen ville få kon sekvenser for Geoforum. Amterne ville blive nedlagt og an tal let af kommuner ville blive færre. Indtil udgangen af 2006 har vi haft glæden ved at have alle amterne med som store kollektive medlemmer. Efter 1. januar 2007 er det slut. Det betyder naturligvis noget for vores kontingentindtægter. I april 2006 vedtog General for sam - lingen bestyrelsens forslag om en justeret struktur i vores medlems kontingenter, med henblik på at imødegå den situation vi vidste ville komme pr. 1. januar Dette indebar at personlige medlemskaber fremover er op delt, således at personlige med lemskaber med et direkte erhvervsmæssigt sigte i dag er noget dyrere end et privat personligt medlemskab, som mere handler om at støtte den gode sag. Mange mindre kommuner har tidligere blot været repræsenteret med et enkelt eller to personlige med lemskaber. Disse mindre kommuner er nu lagt sammen i større enheder, og heldigvis har glæden ved Geoforum været tilstrækkelig stor til at mange af disse kom muner allerede har meldt sig som nye kollektive medlemmer. Det er en udvikling jeg er både glad og taknemmelig for ikke mindst i lyset af, at jeg ved at der ude i kommunerne forsat er mange andre ting at fokusere på som konsekvens af kommunalreformen. I 2006 har vi haft fokus på at udvikle vores medlemsblad. Det betyder, at vi nu bruger flere midler på at trykke flere sider - og alt i farver. Det gør umiddelbart bladet mere levende at se på. Samtidig har der været en flot til slutning fra en lang række af artikelleverandører. Dette er meget vigtigt, da jeg ikke er i tvivl om at bladets kvalitet er helt afhængig af indholdet. Jeg håber, at udviklingen af indholdet og lysten til at levere indhold vil forsætte lang tid frem. Endvidere besluttede vi at bruge flere midler på at trykke og distribuere flere blade af den simple grund, at vi ønsker at vores medlemsblad bliver læst af så mange som muligt. Det har så betydet, at vi har slagtet en hellig ko. Antallet af bla de var tidligere skarpt afhængig af hvilket medlemskontingent ens virksomhed betalte. I dag tilbyder vi med succes et passende antal blade sendt til en adresse og til videre intern distribution i virksomheden. Dermed har vi også gjort medlemsbladet mere relevant og attraktivt for annoncører. Vi har fokus på såvel forsk ningsstederne som de studerende. Dels er der nu nedsat et forskningspolitisk udvalg, som blandt andet pt. er i gang med at rejse penge, der skal sikre at flest muligt studerende kan deltage på Kortdagene. Vi havde atter stor succes med Studenter sessionerne på Kortdage Endvidere distribuerer vi nu både Perspektiv og medlemsbladet i det antal, som det enkelte studie måtte ønske, ud til institutterne og de studerende. Det betyder, at de studerende på den måde får en ekstra kanal til information om, hvad der rører sig i den danske geodataverden. Her vil jeg benytte lejligheden til at opfordre de studerende til at bruge medlemsbladet til at fortælle om deres forskellige og ofte meget spændende projektarbejder. Dette er en god måde, hvor I kan give både fremtidige arbejdsgivere og de øvrige studier en idé om, hvad I arbejder med og hvad I kan. Der er en række andre ting at glæde sig over. Her tænker jeg blandt andet på Uddannelsesudvalget, som arbejder med at udbyde 5 kurser i 2007, på 3D-udvalget, som knokler på med at fremstille en vejledning i etablering af 3D bymodeller. Dertil kommer Arrangementsgrupperne, Perspektiv redaktionen, Kortdagsudvalget og grupperne bag de kommende kogebøger i GML og WMS/WFS. Alle kunne de fortjene flere ord, men Lederen har begrænset plads. Derfor vil jeg slutte her, og tilfreds slå fast, at Geoforum lever og lever sundt! Med venlig hilsen Peter Normann Hansen, Præsident geoforum.dk 83 april

4 Generalforsamling 2007 Programmet for tirsdag den 24. april 2007 Kl. 17:00 Ankomst Velkomst Kl. 17:15 En snak om vejret ved DMI (se side 24) Kl. 18:15 Buffet Kl. 19:15 Generalforsamling Dagsorden for Generalforsamlingen den 24. april Valg af dirigent og referent 2. Beretning om foreningens aktiviteter 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelses af budget og arbejdsplan for 2008 til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent for Behandling af indkomne forslag 7. Valg af præsident 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter - 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer (antallet er afhængig af præsidentvalget) - 2 suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor og revisorsuppleant - 1 statsautoriseret eller registreret revisor - 1 intern revisor - 1 intern revisorsuppleant 10. Eventuelt HUSK tilmelding til buffet på Generalforsamlingen holdes i: Festauditoriet på KVL (indgang gennem Centralgården) Bülowsvej Frederiksberg C 4 geoforum.dk 83 april 2007

5 N Ø Pictometry S Informationssystemet der kombinerer digitale skråbilleder og ortofotos med avanceret GIS-funktionalitet. V Kontakt BlomInfo A/S Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf.: Fax: True Møllevej 9, 8381 Tilst Tlf.: Fax: Læs mere på vores website:

6 Beretning om foreningens aktiviteter i 2006 Der er ingen tvivl om at udviklingen og udbredelsen af geodata er i stadig vækst. Det betyder en stigende opmærksomhed omkring geodata uden for vores oprindelige og traditionelle kreds. Denne positive udvikling kunne heldigvis også spores på flere af Geoforums aktiviteter, ikke mindst tilslutningen til Kortdage. Jeg vil indlede denne årsberetning med at slå fast at 2006 blev et rigtig godt år for Geoforum. Nedenfor er en opsummering af en række generelle begivenheder med betydning for Geoforum. I starten af 2006 forlod Vagn Laursen stolen som Geoforums sekretariatschef. En stilling som Vagn havde bestridt med stor succes siden Geoforums start. Den 1. februar 2006 tiltrådte Jacob Gadd som ny sekretariatschef. Jacob kom fra en stilling som produktionschef på Krak. Personligt er jeg meget tilfreds med den måde, hvorpå Jacob udfylder rollen som vores sekretariatschef. Jeg vil også rette en stor tak til Mette for indsatsen i det forløbende år kom ganske forudsigeligt til at stå i kommunalreformens tegn. Dette gælder primært de af vores medlemmer der er er/var i de nu nedlagte amter og i kommunerne. Også en lang række leverandører af geodata-ydelser til kommunerne mærkede forandringerne på forskellig vis. En naturlig konsekvens var også, at Geoforum ikke altid havde højest prioritet hos alle de berørte. Derfor var vi også lidt nervøse for tilslutningen til årets Kortdage. Heldigvis var der meget stor tilslutning til Kortdage. For Geoforums vedkommende sluttede 2006 med en beslutning om, at vores sekretariat fulgte med vores hidtidige værter, Den danske Landinspektørforening, ind til en ny adresse på Kalvebod Brygge i Ingeniørernes Hus. Kortdage Kortdagene 2006 havde, som tidligere nævnt, flere odds imod sig inden starten. Herning Kongrescenter var valgt som sted for afholdelsen, og med al respekt, er Herning næppe hvad de fleste opfatter som en meget central by udfra en geografisk betragtning. Dertil kom det tidsmæssige sammenfald med den igangværende implementering af kommunalreformen mange steder i Geoforums medlemskreds. På trods af disse forhold oplevede vi en ny rekordstor deltagelse til nogle meget vellykkede Kortdage i Herning. Personligt synes jeg, at Herning Kongrescenter udgjorde en fortrinlig ramme og serviceniveauet var helt i top. Jeg er overbevist om, at den rekordstore tilslutning skyldes flere forhold. Der var sammensat et meget spændende program. Der er en generel voksende interesse for geodata. Og så tror jeg, at mange, midt i kommunalreformen, havde bruge for det pusterum i faglige omgivelser, som Kortdagene jo også er. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til endnu engang at takke Kortdagsudvalget, med Bo Overgaard som formand, for de meget vellykkede Kortdage i Kortdagene har for alvor cementeret sig som geodataverdenens største årlige udstillingsvinsdue. Rekorddeltagelsen gjaldt såvel almindelige deltagere som udstillere og sponsorer. Jeg vil her atter give udtryk for Geoforums store tak til netop udstillere og sponsorer. Disse har både en stor betydning for økonomien for Kortdagene og selve udstillingen, som udgør et centralt og levende samlingssted for alle igennem Kortdagene. På Kortdagene blev succesen fra Kortdage 2005 med en session, hvor studerende præsenterede deres eksamensprojekter, gentaget. Og atter med masser af rosende ord fra mange sider. Så mon ikke disse studentersessioner er kommet for at blive? De faglige arrangementer I 2006 blev der i alt afholdt 15 faglige arrangementer med stor bredde i emnevalget. Titlerne på vores arrangementer i 2006 ser sådan ud: Standardisering af forsyningsdata (øst) Geografi i kommunikationen (øst) Status for Servicefællesskabets aktiviteter (vest) An Evening with Mike Jackson (øst) Digitale flykamera (øst) Hvad kan masseudtræk af tingbogen anvendes til (vest) Generalforsamlingen med foredrag af Anja Philips Sidste nyt om BBR (øst) Oversvømmelser og Tsunamier (øst) GIS i planlægningen af Cityringen (øst) Kontorautomatisering af matrikulære sager (vest) Et kig på Motorringvej 3 (øst) Anvendelse af GIS hos Landbrugets rådgivningscenter (vest) Disaster management (vest) Kort som Kilde (øst) 6 geoforum.dk 83 april 2007

7 Kurser I 2006 blev der afholdt to geoforum kurser, nemlig Geoforums nye kursus i Grundlæggende GIS, der første gang blev afholdt i foråret i København. I det sene efterår blev dette kursus gentaget i Silkeborg. I begge tilfælde med stor tilslutning og meget flotte evalueringer til følge. Udvalg og arbejdsgrupper Traditionen tro var der stor aktivitet i en række af Geoforums frivillige udvalg og arbejdsgrupper. Det gælder: Forskningspolitisk udvalg, der blev startet i 2006 Her arbejder man på at fremme dialogen mellem erhvervslivet og forskningsstederne og forskningsstederne i mellem. 3D udvalget, der ligeledes blev startet i 2006 Her arbejdes der på at fremstille en vejledning i etableringen af 3D bymodeller. Uddannelsesudvalget Her søsatte man det nye kursus i GIS, og der arbejdes frem mod flere nyheder her i Arrangementsgrupperne Planlægger og afholder medlemsmøder i Øst og Vest. Se ovennævnte liste. Perspektivredaktionsgruppen Udgav tidsskriftet Perspektiv to gange i GML og WMS/WFS grupperne Arbejder frem mod at levere to kogebøger i starten af 2007 på vegne af Servicefællesskabet for Geodata. Ortofotogruppen I 2005 kom ortofotospecifikationen, og i 2006 blev denne gjort til en del af FOT version 3 specifikationen. Høringer I 2006 deltog Geoforum i 2 høringer. En handlede om at give opbakning til et kommende initiativ omkring escience på Københavns Universitet. En handlede om at forholde sig til et lovforslag vedrørende GEUS. Servicefællesskabet for Geodata I 2006 har Geoforum arbejdet på at etablere to kogebøger om hvordan henholdsvis GML og WMS/ WFS anvendes i praksis. Det endelige resultat forventes klar i første halvdel af Kort & Matrikelstyrelsen I 2006 har vi, som i de tidligere år, gennemført regelmæssige møder med Kort & Matrikelstyrelsen med gensidig udveksling af information. Samtalerne har især haft fokus på FOT og INSPIRE. Geoforum.dk Der er i 2006 udsendt 10 numre af geoforum.dk bladet. I løbet af 2006 har Bestyrelsen ved flere lejligheder behandlet vores medlemsblad, geoforum.dk. Dette er sket for at styrke bladet indholdsog layoutmæssigt, for dermed at forøge interessen for bladet. Geoforum.dk udkommer nu i farver og det er lykkedes at få mere artikelstof ind i bladet. Samtidig har vi haft held med at øge vores distribuerede oplag af bladet. I den forbindelse vil jeg gerne rose vores sekretariat for indsatsen omkring geoforum.dk bladet. Jeg skal i lighed med tidligere årsberetninger opfordre til at flere medlemmer aktivt anvender geoforum. dk til at formidle holdninger og ny viden i form af artikler og indlæg. Perspektiv Der er i 2006 udsendt 2 numre af vores tidsskrift Perspektiv med højt fagligt niveau. En stor til redaktionsgruppen for deres arbejde. Bestyrelsen Bestyrelsen har i 2006 afholdt fem bestyrelsesmøder. En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og udvalgsformænd for deres deltagelse. Økonomien Udgifterne til trykning af vores medlemsblad blev forøget. Til gengæld er annonceindtægterne også steget. Succesen med rekorddeltagelse på Kortdage har ydet sit væsentlige bidrag til at resultatet for 2006 er på plus kr mod det oprindeligt budgetterede overskud på kr I forhold til vores omsætning på 3 millioner kroner er der tale om en afvigelse på 1 procent. Et forhold jeg mener, at vi kan være helt tilfredse med. geoforum.dk 83 april

8 Invitation til at holde foredrag Kortdage oktober i Herning Kongrescenter Invitation til at holde foredrag Deadline for abstracts er den 12. april 2007 Geoforum Danmark 8 geoforum.dk 83 april 2007

9 Få ledige pladser Geoforum tilbyder nu et spændende og individualiseret kursus: DESIGN AF KORT Formålet med kurset At øge dit kendskab til metoder og virkemidler til at skabe effektive kort, der let forstås i forhold til kortets formål og målgruppe. At give dig træning i at arbejde metodisk og kontrolleret, så der altid kan skabes det gode kort - og så det er bevidst, hvordan det gode kort opstod. Design af Kort - Et kursus i design af indhold og informationer, så brugerne nemt og klart forstår dit kort og dit budskab Målgruppe for kurset Kurset henvender sig til såvel erfarende som nystartede personer, der har eller får til opgave at stå for fremstillingen af kort helt uafhængigt om du eksempelvis er ansat i den kommunale forvaltning, i et miljøcenter eller i en privat virksomhed. Uanset hvor du er, vil det kort, der skal laves, altid have et formål og du vil altid have nogle data til rådighed. En bevist og dygtig håndtering vil altid give dig det bedste resultat. Målet for kurset Målet for kurset er, at du kan planlægge og gennemføre de nødvendige processer frem til kort-manuskriptet. Resultatet af kurset er kortmanuskriptet og dokumentation for, hvordan det opstod, således at du selv kan gennemføre processerne fremtidigt. Kursusholdere Lars Brodersen, Aalborg Universitet, der har arbejdet i 25 år med kort, geokommunikation og GIS. Jesper Koch, Kort & Matrikelstyrelsen, der har arbejdet i 20 år med design, kommunikation og kort. Nu får du muligheden for at få ny viden og input tilpasset dine personlige arbejdsopgaver fra to af landets førende eksperter på dette område. Tid og sted mandag d. 14. maj og tirsdag d. 15. maj i Århus OBS for at deltage skal du eller din virksomhed være medlem af Geoforum. Yderligere information og tilmelding på eller ved henvendelse til sekretariatet Du medbringer gerne dine egne eksempler, gerne på din computer inklusive programmer, som du ønsker forbedret, diskuteret eller bare vist frem. På baggrund af disse eksempler gives der oplæg fra kursusholderne i generelle aspekter. Arbejdsformen er derefter, at hver deltager arbejder med sit eller sine eksempler med kursusholdernes hjælp og evt. i grupper. geoforum.dk 83 april

10 Præsentation af bestyrelsens kandidat til præsidentposten Af Jacob Gadd, Geoforum Mange Geoforum medlemmer kender ham, men formentlig ikke alle. Nogle af dem, som kender ham, kender ham måske kun perifert. Men jeg kender ham. Jeg taler om: Michael Israelson. Jeg synes det er på sin plads, at vores læsere her får mulighed for at læse lidt om den person, som Bestyrelsen opstiller til præsidentposten på vores kommende Generalforsamling. Lad det være sagt med det samme. Jeg kender Michael som en humoristisk, intelligent, positiv, løsningsorienteret, engageret og seriøs person. Jeg er overbevist om, at netop disse egenskaber har betydet, at Michael længe overvejede opfordringen til at tage lederskabet, før han valgte at sige ja til at lade sig opstille. For Michael siger kun ja til en opgave, hvis han mener sig sikker på at kunne løfte opgaven og tilføre et eller andet. Jeg er sikker på, at vores afgående præsident Peter Normann Hansen åbent vil indrømme, at man ikke kan påtage sig præsidentposten uden at være indstillet på, at det koster et ikke uvæsentligt indskud af tid og engagement at sidde for bordenden i Geoforum. Og det forhold har helt sikkert været årsagen til at Michael har gjort sig de grundige overvejelser inden sin accept. Nu har Michael så valgt at lade sig opstille. Personligt er jeg overbevist om, at Geoforum med Michael i spidsen vil forsætte den positive udvikling, der blev startet i 2001 med dannelsen af Geoforum. Michael kender Geoforum vældig godt, hvilket kan læses i vores lille Blå Bog her på siden. Michael har et stort og bredt netværk igennem det meste af vores fagkreds. Michael har erfaringer fra såvel det offentlige som det private erhvervsliv, hvor han i dag er chef for Intergraph GIS og Public Safety. Fra Geoforums Blå Bog: Michael Israelson Uddannelse Civilingeniør med afgangseksamen (1990) fra Institut for landmåling og Fotogrammetri på DTU. Havde Professor Ole Jacobi som vejleder. Jobs 1990 Systemudvikler i KMS 1993 Afdelingschef CSC Information Systems 1997 Kontorchef i KMS. Chef for Kundekontoret 2001 Chef for Informi GIS 2002 Chef for Intergraph GIS og Public Safety Foreningsaktiviteter Var i 90-erne med i bestyrelsen for DSFL Var med til at etablere DAiSI Har været medlem af tidsskriftudvalget Tidligere formand for Kortdagsudvalget Medlem af Geoforum bestyrelsen Privat Gift med Dorrit. De har sammen tre børn. Famlien er bosiddende i det nordlige Københavnsområde. 10 geoforum.dk 83 april 2007

11 Gentofte VIL DU ARBEJDE STRATEGISK MED GIS I GENTOFTE KOMMUNE? Vi arbejder målrettet for at gøre geodata og geografisk funktionalitet til en naturlig og integreret del af vores IT-løsninger. Vores fokusområder er dels integration i digitale projekter under vores digitale strategi læs fx om Genvej på vores hjemmeside og dels en fortsat effektivisering af GIS-anvendelsen inden for de traditionelle anvendelsesområder. Vi søger en ny medarbejder, der kan bidrage til at løfte denne opgave. GIS-funktionen er placeret på strategisk niveau og er del af kommunens fælles digitale udviklings- og strategi enhed. Læs mere om stillingen på under Ledige stillinger. Du kan også få flere oplysninger hos GIS-koordinator Jesper Stenstrup, tlf , mail Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 30. april 2007 kl GIS-funktionen i Digital Udvikling er en del af Strategi & Udvikling. Strategi & Udvikling er kommunens fælles kompetencer inden for kommunikation, organisations- og personaleudvikling, strategisk økonomi, fysisk planlægning og digital udvikling. I alt er der ca. 35 medarbejdere i Strategi og Udvikling. Strategi & Udvikling arbejder tværfagligt og lægger vægt på at levere ydelser af høj faglig kvalitet. En arbejdsplads i bevægelse Gentofte Kommune er en stor og dynamisk arbejdsplads. Vi er cirka medarbejdere til at servicere kommunens godt borgere. Alle arbejder ud fra fælles mål om at give borgerne en kvalificeret og hurtig betjening. Vores organisation er præget af forandring og udfordring. Helhed og fleksibilitet er nøgleord i vores arbejde. Vi tilbyder gode muligheder for uddannelse og har en aktiv personalepolitik, som understøtter karriere og familieliv. BLIV SET! Annoncer i Geoforum.dk Se annoncepriser på geoforum.dk 83 april

12 Et nyt Geoforum kursus: Introduktion til rasterbaseret GIS Geoforum har nu den glæde at tilbyde medlemmerne endnu et nyt kursus. Der er tale om et helt nyt kursus, som vi anser for både spændende, relevant og efterspurgt. Dels har mulighederne for at finde et kursus med fokus på raster GIS og de mange muligheder, der ligger i denne data- og analyseform primært været begrænset til værktøjskurser. Dels øges behovet for viden omkring GIS forsat. Og endelig er der er en forsat stor vækst i mængden af tilgængelige rastergeodata Kursuslærene, Rasmus Borgstrøm og Thomas Balstrøm Formålet med kurset er at give en 3-dages øjenåbner til at arbejde med rasterbaserede data og de store gevinster, der let kan opnås gennem brugen heraf. Efter kurset vil du have en god fornemmelse af, hvilke analysemuligheder den rasterbaserede GIS-datamodel giver dig i et bredt planlægningsøjemed. På kurset vil du bl.a. stifte bekendtskab med følgende data: digitale flyfotos og satellitbilleder, de nye laserskannede højde- og overflademodeller, kort over det åbne land fra Arealinformationssystemet (AIS) og kvadratnetsdata. Målgruppen for kurset er planlæggere, GIS-medarbejdere og andre fagfolk, som ikke tidligere har arbejdet med rasterbaserede data udover at benytte flyfotos som kulissekort for andre digitale geodata, men som gerne vil blive klogere på, hvad en mere avanceret brug af rasterdata i et moderne GIS kan bidrage med. Aktiv brug af rasterdata giver for eksempel en række muligheder indenfor miljø-, beredskabs-, vegetations- og landskabsanalyser, afstrømningsanalyser og varslinger i tilknytning til forhøjet vandstand, støjanalyser, planlægning, projektering og risikovurderinger. Rasterdata kan også kobles til vektordata eksempelvis adresseinformation. Forudsætninger for deltagelse Kurset baseres på ArcGIS Spatial Analyst Extension, så deltagere med praktisk erfaring med 12 geoforum.dk 83 april 2007

13 ArcGIS-miljøet vil kunne drage fordel heraf. Der lægges imidlertid stor vægt på at give en generel introduktion til fælles funktionalitet på tværs af GIS-produkter fremfor ArcGIS-specifik funktionalitet. Kursets indhold 1. dag vil kurset introducere flyfotos og satellitbilleder og eksemplificere forskelle i informationsindholdet samt introducere en klassifikation af disse data. Derefter præsenteres højdemodeller og eksempler på visualiseringer ud fra forskellige typer af intervalopdelinger, fremvisninger af ortofotos tegnet henover højdemodeller, flyveture gennem landskaber mv. 2. dag læres hvordan man kan regne på rasterdata ud fra geografiske eksempler, bl.a. beregning af lokale nedbørssummer, klassiske overlay-funktioner på to eller flere temakort, beregninger af afstande og lokale/regionale variationer i kvadratnetsbaserede data. Dagen afsluttes med introduktioner til interpolation af punktobservationer til fladedækkende kort og analyser af højdemodeller mht. hældning, synsfelter mm. 3. dag er helliget en afprøvning af den indlærte viden fra dag 1 og 2. Der arbejdes med to projekter, som vil fokusere på: 1) en udpegning af den bedste lokalitet til et givent formål ud fra mange forskellige hensyn, vha. en såkaldt multi-kriterieevaluering, og 2) påvirkningen af det lokale miljø for et lavtliggende område, som udsættes for massiv nedbør, en oversvømmelse e.l. Kursuslærerne Kurset varetages af Thomas Balstrøm og Rasmus Borgstrøm. Begge er tilknyttet Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet. Thomas har undervist og forsket i GIS-anvendelser i snart 20 år og interesserer sig primært for rasterbaserede data. Rasmus er ved at færdiggøre sit kandidatstudium i geoinformatik. Han har gennem studiejobs fået stor erfaring med undervisning i og formidling af muligheder i raster- GIS. Tid og sted Kurset afholdes d maj 2007 på Frederiksberg. Prisen for deltagelse er kr inklusive Bogen om GIS og geodata af Thomas Balstrøm, Ole Jacobi & Lars Bodum, som udleveres på kurset. Yderligere information og tilmelding sker på eller ved henvendelse til sek retariatet. geoforum.dk 83 april

14 Endelig INSPIRE Af Inge Flensted INSPIRE (Infrastruckture for Spatial Information in Europe)-direktivet blev godkendt ved 3. læsning af EU- Parlamentet den 13. februar. Det indebærer at direktivet nu endeligt er godkendt og træder i kraft 20 dage efter det er publiceret i the Official Journal of the European Union, som forventes at ske i marts. Det indebærer at direktivet træder endeligt i kraft i april. Medlemsstaterne har derefter to år til at implementere direktivet i den nationale lovgivning. Sådan lød den officielle meddelelse om, at INSPIRE nu endelig er på vej til at blive en realitet. Implementeringen, der således skal foregå over de næste 2 år indtil marts 2009 består af 2 hovedområder. 1. Den formelle lovgivningsmæssige implementering og 2. Den tekniske implementering med følgende underpunkter. a. metadata for bilag 1 og 2 data (2010) b. det nødvendige tekniske setup (2010) c. data harmonisering /interoperabilitet bilag 1 data (2011) d. netværk og tjenester for adgang til data og funktionaliteter (2011) e. aftalegrundlag (2011) f. overvågning og rapportering (2010) Der forestår således et større organiserings- og udredningsar- bejde, der sandsynligvis kan få opmærksomheden henledt på vores geodataverden på steder, hvor man i dag er ukendt med dens betydning, og de muligheder den giver ved indførelse af den digitale forvaltning i alle hjørner af vores samfund. Organiseringen af arbejdet med implementeringen af INSPIRE i Danmark er endnu ikke fastlagt. Men der er nok ikke tvivl om, at KMS med deres koordinerende forpligtigelser på området vil få en stor rolle, men også mange andre offentlige organisationer vil blive inddraget, idet de vil blive vigtige bidragsydere, når data skal gøres tilgængelige. 5 grupper har allerede et års tid arbejdet i EU-regi med forskellige aspekter af INSPIRE, og det første konkrete resultat vil komme i høring medio Det er forslag til metadata og herefter vil det givetvis gå slag i slag med høringer om forslaget til dataspecifikationer, nettjenester, aftalegrundlag mv. 14 geoforum.dk 83 april 2007

15 Dataindholdet, der er omfattet af INSPIRE, er opdelt i 3 bilag. Bilag 1 og 2 indeholder primært referencedata. Bilag I: 1.1 Koordinatsystemer 1.2 Geografiske kvadratnetsystemer 1.3 Stednavne 1.4 Administrative enheder 1.5 Transportnet 1.6 Hydrografi 1.7 Beskyttede lokaliteter 1.8 Adresser 1.9 Matrikulære parceller Bilag II: 2.1 Højde 2.2 Arealdække 2.3 Ortofoto 2.4 Geologi Medens Bilag III primært indeholder mere miljøspecifikke datasamlinger: 3.1 Statistiske enheder 3.2 Bygninger 3.3 Jord 3.4 Arealanvendelse 3.5 Sikkerhed og sundhed 3.6 Offentlig forsyningsvirksomhed og offentlige tjenesteydelser 3.7 Miljøovervågningsfaciliteter 3.8 Produktions- og industrifaciliteter 3.9 Landbrugs- og akvakulturanlæg 3.10 Befolkningsfordeling demografi 3.11 Forvaltede og regulerede områder samt områder med brugsbegrænsning og indberetningsenheder 3.12 Områder med naturlige risici 3.13 Atmosfæriske forhold 3.14 Meteorologisk-geografiske forhold 3.15 Oceangrafisk/geografiske forhold 3.16 Havområder 3.17 Biogeografiske regioner 3.18 Levesteder og biotoper 3.19 Artsfordeling Energiressourcer Mineralressourcer. Der er fastsat forskellige tidsplaner for, hvornår data skal være til rådighed. Der er flere faktorer, der spiller ind på, hvornår det enkelte land er forpligtiget til at stille data til rådighed. Metadata skal således stilles til rådighed FØR de egentlige datasæt. Og de datasæt, der oftest opdateres i det enkelte land skal stilles til rådighed tidligere end datasæt, der sjældnere berøres. fortsættes næste side... geoforum.dk 83 april

16 Tidsplanen for INSPIRE-data ser således sådan ud bemærk også, at der er tale om datoer for seneste opfyldelse af direktivet, ivrige medlemsstater er velkomne til at implementere før, såfremt de nødvendige tjenester så også er til stede.: Metadata for bilag I og II datasæt Metadata for bilag III datasæt Bilag I datasæt der er indsamlet og omstruktureret for nylig Andre bilag I datasæt der endnu anvendes Bilag II og III datasæt der er indsamlet og omstruktureret for nylig Andre bilag II og III datasæt der endnu anvendes Men der ligger således en proces på 12 år foran os før INSPIRE direktivet er fuldt ført ud i livet. Og hvem i vores verden tør spå, hvordan udviklingen indtil da er sket? Data og tjenester senest til rådighed Det første konkrete arrangement om INSPIRE i Danmark efter vedtagelsen af direktivet løb af stabelen d 20. marts, hvor der blev holdt en INSPIRE konference med deltagelse på højt plan. Dejligt at høre politikere (Miljøministeren) og højtstående embedsmænd (bla. Administrerende direktører Peter Gorm Hansen (KL) og Anders Eldrup (DONG) ) tale om vores fagområde Geoforum vil gøre sit bedste for at orientere om, hvordan arbejdet skrider frem. Herunder vil der blive afholdt korte arrangementer i øst og vest, samt en temadag sidst på året. Også på Kortdage i oktober vil INSPIRE givetvis dukke op i programmet. Se også for at se, hvilke spørgsmål, der ofte stilles om INSPIRE og svarene herpå. Så arbejdet med INSPIRE er ikke slut hverken for det offentlige Danmark eller for Geoforum. MILJØET ER DRIVER PÅ EUROPÆISK PLAN DIGITAL FORVALTNING ER DEN NATIONALE DRIVER Fra Til 16 geoforum.dk 83 april 2007

17 Gengivet med tilladelse fra Miljøministeriet geoforum.dk 83 april

18 Intelligente skråbilleder Af Jesper Rye Rasmussen, BlomInfo Viden om kamerapositionen i optageøjeblikket, en god digital terrænmodel og specialiseret software er nøglen til et effektivt informationssystem baseret på digitale skråbilleder optaget fra fly. Et billede af gården set i fugleperspektiv har i årtier prydet væggen i mange landbohjem. Tilsvarende finder de fleste det fascinerende at se byerne oppefra, når man lander i en lufthavn. Måske fanges oplevelsen med det lille digitale lommekamera. Billedkvaliteten er for det meste begrænset. Med udviklingen i digitale teknikker, såvel i flybårne kameraer som i systemer til positionsbestemmelse og efterfølgende databehandling, har skråbilleder fået en ny betydning og et langt bredere og mere professionelt anvendelsespotentiale. Detaljerede informationer om kameraets position i optageøjeblikket registreres. Når disse informationer kombineres med en digital terrænmodel i specialiseret software, er det matematiske grundlag til stede for at kunne måle med relativt stor nøjagtighed i billederne. Med andre ord er der tale om et geografisk informationssystem baseret på skråfotos. Dermed adskiller denne billedteknologi sig fra de fleste andre digitale skråbilledprodukter på markedet. Med de intelligente digitale skråbilleder i Pictometry som systemet hedder er det bl.a. muligt at måle afstande, højder, arealer, vinkler, vise terrænkoter og koordinatpunkter. Derudover er det muligt at kombinere billeddatabasen med egne data, eksempelvis tekniske kort eller matrikelkort, søgning på adresser, samt gennemføre analyser og visualiseringer. Endelig kan de digitale skråbilleder også bruges som grundlag for opbygning af egne datasamlinger (annotation layers), hvor der dels kan tegnes grafiske elementer (punkter, linier, flader, symboler), dels kan knyttes attributinformationer til elementerne, herunder også links til eksterne data (tekstfiler, billeder, regneark eller records i databaser). Pictometry billederne leveres med en softwarepakke Electronic Field Study som bl.a. indeholder den ovennævnte funktionalitet. Derudover vil det være muligt at integrere Pictometry med de mest udbredte GIS-produkter på markedet, herunder ESRI, MapInfo, Geomedia, Cadcorp, Autodesk og Bentleys MicroStation-baserede produkter. Blom Gruppen er i gang med opbygningen af den europæiske Pictometry billeddatabase, der kommer til at omfatte næsten byer når den er komplet i begyndelsen af En lang række byer i Danmark er allerede fotograferet og data er tilgængelige nu. De resterende byområder fotograferes i løbet af foråret. Billederne opdateres hvert andet år. Billeddatabasen indeholder tusindvis af farvebilleder i høj opløsning. 80 % af billederne i databasen er skråbilleder. Det vertikale perspektiv (lodbillederne) er ideelt som oversigtskort. Skråbillederne gør det let at genkende bygninger og andre objekter i geografien. Helt op til 20 billeder dækker den samme lokalitet, som kan ses fra alle sider. Dermed er systemet særdeles velegnet til planlægning og sagsbehandling. Beredskab og katastrofesituationer er et par af de områder hvor Pictometry har været benyttet som datagrundlag til vurdering af den nødvendige indsats. Nogle af de mest kendte eksempler på anvendelse af digitale skråbilleder er efter angrebet på World Trade Center i New York og efter orkanen Katrina, som bl.a. ramte New Orleans og Mississippi. 16 dage efter de to fly ramte WTC, blev området fotograferet af Pictometry med henblik på at levere såvel højopløselige ortofotos, som digitale skråbilleder. 72 timer efter fotomissionen blev de geo-refererede billeder leveret til kommandocenteret. Billederne blev benyttet dels til at vurdere skader på nabobygninger og området generelt, dels som grundlag for vurdering af forsikringsspørgsmål og til genopbygningsarbejdet. Tilsvarende er Pictometry anvendt i forbindelse med orkanen Katrina, hvor sammenligning af før/efterbilleder har været særdeles velegnet, såvel i selve situationen og genopbygningsarbejdet, som i den efterfølgende udvikling af beredskabsplaner for håndtering af eventuelle fremtidige katastrofer. De to nævnte eksempler er selvfølgelig meget dramatiske og omfattende, men det er dog alligevel indlysende at Pictometrys anvendelsespotentiale indenfor brandbekæmpelse og andre større ulykker er væsentligt. Eksempelvis kan adgang til et katastrofeområde bedre vurderes fordi der er mange billeder til rådighed optaget fra mange forskellige positioner. Skråbillederne gør det muligt at se vinduerne i facaderne og dermed analysere forskellige flugtveje. Måling af bygningshøjder og afstande 18 geoforum.dk 83 april 2007

19 Et område i New Orleans før og efter orkanen Katrina Illustrationer: Courtesy of Pictometry International mellem bygninger kan bidrage til beslutning om hvilket materiel der skal indsættes i aktionen. Der kan tænkes lignende anvendelser i forbindelse med rednings- og evakueringssituationer. Byggesagsbehandling er et langt mere fredeligt, men oplagt område hvor Pictometry med fordel kan inddrages i det daglige arbejde. I tider hvor der er pres på de kommunale forvaltninger og tiden til besigtigelser er reduceret til et minimum, kan de digitale skråfotos være et meget velegnet redskab til at få overblik og til vurdering af de eksisterende forhold på en ejendom. Igen er de mange målefaciliteter i den medfølgende software og mulighederne for at knytte supplerende information om bygningerne til væsentlig hjælp i sagsbehandlingen. geoforum.dk 83 april

20 Google foran Microsoft via danske Scankort Af Jacob Gadd, Geoforum Esbjerg Havn helt tæt på De fleste er opmærksomme på, at der er en vis konkurrence mellem store internationale spillere om at etablere geografisk baserede services til brugerne på Internettet. Her tænkes der især på Google og Microsoft. Det gjorde et vist indtryk på en del af os, da Microsoft for et år siden offentliggjorde deres køb af firmaet Vexcel - et firma specialiseret i kortlægningssystemer. Sidste nyt i denne udvikling er, at Google siden starten af marts 2007 har valgt at styrke sine geodata over Danmark med ortofoto fra Scankort. At Google nu har rigtige flyfoto i sin dækning af Danmark, bringer Google pænt foran Microsoft. Microsoft har på nuværende tidspunkt alene generel dækning af Danmark i form af nogle ikke særligt højopløselige satellit foto. Denne nyhed blev bragt i Berlingske den 6. marts. Jeg har derfor henvendt mig til Scankorts administrerende direktør, Mads Staunskjær, for at få svar på nogle spørgsmål. Hvordan vurderer du virksomheder som Microsoft og Google s interesse i Danmark? Den direkte forretningsmæssige interesse vurderer jeg ikke som særlig stor, på grund af, vi er et meget lille marked set i global Google anvender Scankort s ortofoto sammenhæng. Danmark er dog interessant i den forstand, at vi ITteknologisk er meget langt fremme og har en benhård konkurrence, også indenfor geografiske data. De store spillere vælger derfor ofte Danmark til introduktion af nye ideer og produkter. Det samme fænomen er set i telebranchen, hvor Danmark nok er et af de sværeste markeder. Man tænker nok ofte, kan man vinde i Danmark med den hårde konkurrence, kan man vinde i mange andre lande med mindre konkurrence. For Geodatabranchen, og i særdeleshed i Danmark, hvor vi har nogle af de tunge og markante geodatavirksomheder, er det fantastisk løft at den globale konkurrence er flyttet over på geodata. Det betyder noget for hele branchen. Derfor er det trist at se, at så få unge vælger at studere fag relateret til geodata. Vi kan ikke få medarbejdere nok, og vi har virkelig brug for kreative kræfter for at bevare forspringet her i landet. Google har betalt Scankort for leveringen af flyfoto. Har du nogen fornemmelse af hvordan Google 20 geoforum.dk 83 april 2007

21 Vi har en markedsstrategi, som rækker langt ud over Danmark, og derfor ser vi vores Orto-DK på Google som et udstillingsvindue mod et internationalt marked. Brugergrænsefladen på de globale sites er virkelig gode, og meget lette at benytte for en bred skare. I interviewet nævnes Scankorts fotografering af Grønland. Vil Scankorts igangværende fotodækning af væsentlige dele af Grønland blive stillet til rådighed via en eller flere internet-tjenester? Microsoft anvender satellitfoto I 2006 fotograferede vi kvadratkilometer i Vestgrønland, og det blev nogle fantastisk flotte billeder optaget i krystalklar polarluft. Vi producerer et ortofoto ud fra billederne. Vi har ikke indgået aftale med de store portaler om at lægge disse data ud på nettet. Men der er i Grønland en meget stor interesse for at det sker. Vi har lige indledt et polarår, og jeg tror og håber, at det snart bliver muligt at se en del af smukke Grønland på et global site. Links: Krak anvender COWI s ortofoto vurderer deres forretning i Danmark i forhold til de nationale veletablerede søgetjenester som eksempelvis krak.dk, når det kommer til geografisk betinget søgninger/visninger? Google har rigtig nok betalt for data, men jeg tror Google s strategi handler om at etablere et globalt brand indenfor geodata. Her må man nok desværre se Danmark som en parentes i den store sammenhæng. Jeg tror ikke de globale brands føler sig truet af lokale og regionale tiltag, men de store spillere er altid opmærksom på hvad der sker i Danmark. Se bare på eksempler som Navision og Skype. I interviewet i Berlingske fremhæver du, at Scankort primært ser lanceringen af jeres fotos på Google som et udstillingsvindue. Skal dette opfattes som markedsføring i Danmark og/eller i udlandet? For god ordens skyld bør det oplyses: at COWI og Krak var de første, der stillede flyfoto gratis til rådighed for brugerne i Danmark, ligesom Krak var den første, der stillede gratis kort til rådighed og den første, der stillede gratis ruteberegning til rådighed. at også De Gule Sider og Eniro nu har flyfoto på deres hjemmesider leverandøren er Scankort. geoforum.dk 83 april

22 Nyt fra virksomhederne BlomInfo A/S vinder ortofotokontrakt i Moldavien BlomInfo A/S skal producere et landsdækkende 40 cm ortofoto i Moldavien baseret på fotoflyvning med digitalt kamera i foråret Endvidere skal der produceres 20 cm ortofoto over ca. 700 km2 byområder. Hele projektet, som også indeholder træning af medarbejdere i Moldova Agency for Land Relations and Cadastre, skal gennemføres i Det er den norske stat som finansierer projektet og det er Statens Kartverk som administrerer kontrakten. Blom vinder fotoflyvning og ortofotoprojekter for KMS Kort- & Matrikelstyrelsen har tildelt Blom Geomatics kontrakter på fotoflyvning og ortofotoproduktion af henholdsvis Hovedstadsregionen/ Bornholm og RAK (kommunerne i det tidligere Ringkøbing amt). Blom Geomatics udfører fotoflyvningen og BlomInfo A/S producerer ortofotos. I alt omfatter fotoflyvningen ca km2 højflyvning og ca km2 lavflyvning. Ortofotos skal produceres i hhv. 20 cm GSD og 10 cm GSD. Fotoflyvningen udføres med tre af Bloms Vexcel UltraCamD digitale kameraer. Fotosæsonen begyndte medio marts og de første optagelser er allerede gennemført. Projekterne flyves med GPS/INS (dvs. integreret GPS og INS) og samtlige blokke vil blive automatisk aerotrianguleret før endelig levering af Absolut Orienterings parametre og efterfølgende ortofoto produktion. Færdige sømløse ortofotos skal leveres inden 1. oktober Scankort A/S køber DMC, digital kamera og lancerer produktet Foto-Flex Scankort har som den første virksomhed i Danmark købt et Intergraph Digital Mapping Camera (DMC) til montering i vores egne fly. DMC systemet er en digital large frame sensor, som består af 8 kamerahoveder 4 pankromatiske og 4 multispektrale, hvoraf den ene kanal er infrarød. Indkøbet af DMC kameraet, der forhandles af Brock & Michelsen A/S, og er et af markedets absolut bedste kameraer, betyder at Scankort hurtigt og billigt kan indsamle og levere meget store mængder kvalitetsbilleder af terrænet og natur, bygninger og infrastruktur. Vi lancerer samtidig Foto-Flex produktet, hvor vi sikrer dig on demand flyvefotografering af meget høj kvalitet med et udvalg af muligheder inden for: opløsning, nøjagtighed samt tidspunkt for gennemførelse af optagelserne. Vi udfører selv alle dele af arbejdet, uden brug af underleverandører, og du får derved det fulde udbytte af mulighederne med Foto-Flex. I og med at luftfotograferingen og efterarbejdet skræddersys sammen med dig, sikrer vi at netop dine behov dækkes i hver enkelt opgave. Med denne seneste investering i et digitalt kamera, er Scankort for alvor klar til den kommende fotosæson. For yderligere information se www. scankort.dk eller kontakt salgsdirektør Laurids Rolighed Larsen, dk, eller account manager Peter Byrn på telefon DanDasGraf vinder frem! Orbicon oplever stor efterspørgsel på vores program til afløbsregistrering DanDasGraf. DanDasGraf er baseret på DANVA s nyeste release af DAN-DAS, og derved er de seneste ændringer i DAN- DAS datamodellen blevet tilgængelige. DanDasGraf kan med fordel også anvendes til håndtering af kloakprojekter, da de nødvendige funktioner til import/export af data, dannelse af tværprofiler mv. er tilstede. Let udveksling af data fra DAN-DAS til andre GIS-programmer Orbicon har udviklet DDG2GIS (kort form for DanDasGraf til GIS), der er et Windows program, som automatisk kan trække data ud fra DAN-DAS og præsentere dem i et GIS miljø. Hermed bliver ledningsdata tilgængelige for alle i organisationen. Endvidere bliver de koder, som DAN- DAS indeholder, oversat til forståelige tekster, hvilket gør det lettere for ikke-fagfolk at tolke og anvende data. For yderligere oplysninger, kontakt venligst Orbicon på tlf geoforum.dk 83 april 2007

23 Trimble VX Spatial Station I forbindelse med årets faglige møde for Landinspektører i Nyborg, introducerede GEOTEAM Trimbles nyeste vidunder inden for landmålingen Trimble VX Spatial Station. Der er tale om et spændende cross-over produkt mellem en avanceret robot-totalstation og en skanner. Det giver et unikt produkt hvor indmålingen af diskrete punkter kan kombineres direkte med fladeskanning. VX Spatial Station bringer terrestrisk nøjagtighed til geo-spatial information. Med integreret kalibreret video og kamera kan man ved at pege på den trykfølsomme farveskærm udpege de objekter der ønskes indmålt hurtigt og effektivt. Dette kan tilmed gøres når landmålingscomputeren er monteret på prismestokken i robotfunktion. Med Trimble VISION teknologi super-impositioneres målte punkter på videobilledet med det samme, så det let kan kontrolleres om alle punkter/objekter er indmålt. Hidtil har man været henvist til at se på et kortvindue hvor data er vist i 2D, så f.eks. en facademåling har været svær at kontrollere for manglende målinger i marken. Den indbyggede skannerfunktion gør det muligt at skanne overflader med en hidtil uset hastighed for en totalstation. Der kan måles op til 15 punkter pr. sekund (typisk 5). For at kunne arbejde med den store mængde spatiale data og de billeder instrumentet kan indsamle, har Trimble tilpasset deres skannersoftware RealWorks Survey. RealWorks Survey kan anvendes til at generere en lang række produkter bl.a. terrænmodeller, kurveplaner, volumenberegning, længde- og tværprofiler samt 2D projektioner. Til softwaren kan der tilkøbes et særligt modul til avanceret 3D objektmodulering med mange automatiserede funktioner f.eks. til effektiv modulering af rør. Et billede siger mere end tusinde ord Trimble VX Spatial Station gør det muligt for den moderne landmåler at visualisere og dokumentere hvad der er målt på en helt ny måde. En samlet pakke med VX robot-totalstation og RealWorks Survey Std. koster ,- kr. ex. moms og levering. Skanneren produceres i Sverige på Trimbles fabrik nord for Stockholm, hvor de så kendte Geodimeter totalstationer er produceret gennem flere årtier. I dag omfatter fabrikkens produktion fortsat de populære Trimble 5600 og S6 robot-totalstationer. VX kan leveres fra starten af april. Se mere på trimblevx.shtml og kontakt GEOTEAM for yderligere information. GPSnet.dk er opdateret til GNSS For at kunne tilbyde korrektioner til det moderniserede GPS (L2c og L5) samt det russiske GLONASS er GPSnet.dk blevet opdateret med helt ny hard- og software. Den nye service består af korrektioner til GPS, som vi kender det i dag, samt korrektioner til GLONASS og det moderniserede GPS. Opdateringen er sket i løbet af årets to første måneder. Det nye signal giver aktuelt ca. 40% flere satellitter. MODERNISERET GPS Alle nye GPS-satellitter, der sendes op i fremtiden, vil sende signaler med både L2c og senere på året 2007 også L5-data. L2c og L5 vil gøre det endnu lettere at anvende GPS til nøjagtig indmåling og afsætning. Signalerne er kraftigere, og vil gøre det lettere at fastholde satellitterne under vanskelige forhold. L5 vil være en kraftig forbedring af GPS. Samlet vil denne modernisering kunne øge din effektivitet ved GPS-opmåling dramatisk. Moderniseringen af GPS-systemet er godt i gang. I dag, er der allerede 4 GPS-satellitter der sender L2c, og der vil være fuld konstellation i I 2014 forventes alle satellitter at sende på L5. Hver enkelt satellit, der sender L2c-data, vil betyde en forskel for dig som landmåler allerede i dag. GLONASS OPDATERES Det russiske satellitnavigationssystem GLONASS undergår også en forvandling i disse år. Aktuelt findes 14 GLONASS-satellitter i rummet og flere er på vej. Præsident Putin har bevilget midlerne til en modernisering, og der er planlagt et intensivt opsendelsesprogram, for at bringe GLONASS op på højde med GPS i løbet af de næste to år. Aktuelt sender 11 GLONASSsatellitter brugbare signaler, og 3 nye venter allerede i rummet på at blive sat i drift. Senere i år er det planlagt at sende yderligere 6 satellitter op. GPSnet.dk DANMARKS ELEKTRONI- SKE REFERENCENET GPSnet.dk er en tjeneste for GPS/ GNSS-brugere, som har behov for præcis positions-bestemmelse herunder opmåling med centimeters nøjagtighed. Data distribueres via GSM data-opkobling eller via det mobile internet (f.eks. GPRS). Tjenesten dækker hele Danmark og de indre danske farvande. GPSnet.dk blev etableret i 2000 og anvendes i dag af ca. 250 abonnenter landet over. GPSnet.dk anvender nyeste VRS teknologi fra Trimble Navigation. GPSnet.dk - ejes og drives af GEOTEAM A/S geoforum.dk 83 april

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 103 april 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 Generalforsamling i Geoforum side 4 3D-bymodel for Geneve side 6 Om domænebestyrelser

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Maj 2004 56 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information FOT - Fælles Obstruktion af Topografien? Platformen er skabt Se lederen side 3 Ledningsregistrering Referat af Anders Bo Andersen Se side 4

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006 73 Februar 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Der er et klart behov for at vi forholder os mere direkte til fødekæden fra forskning via uddannelse til erhvervslivet Se Lederen side

Læs mere

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Så er der nyt i beretningen om Kim Verups deltidsstudium på Aalborg Universitet. Kim Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Fra økonomistudier til et

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

NR.1/11. Marts. Målebladet NR1/11 1

NR.1/11. Marts. Målebladet NR1/11 1 NR.1/11 Marts Målebladet NR1/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1 NR.4/10 December Målebladet NR4/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere