77/75/23/21 Series III Multimeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "77/75/23/21 Series III Multimeter"

Transkript

1 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal sørge for, at prøveledningerne sidder rigtigt, og at indstillingsknappen er sat rigtigt til den påtænkte måling. Mål aldrig modstand i en kreds med strøm på. Man må aldrig røre ved prøvebenene, når prøveledningerne er sat i indgangsstikkene til 10 A eller til 300 ma. Man må aldrig lægge højere spænding mellem indgangsstik og jord, end instrumentet er beregnet til. Man skal udvise største forsigtighed ved spændinger over 60 V jævnstrøm og 30 V vekselstrøm effektiv strømværdi, fordi der da er risiko for elektrisk stød. Man skal holde fingrene bag skærmene på prøvebenene. W Advarsel! Man bør skifte batteriet, så snart som batteriindikatoren M kommer frem på skærmen, som forebyggelse mod fejlagtige målinger, der selvsagt indebærer risiko for elektrisk stød og anden personskade. Tegn W Læs først sikkerhedsafsnittet Y Højspænding: Fare for elektrisk stød T Dobbeltisoleret Overspændingsinstallationskategorier iht. IEC 1010: II Omfatter eksempelvis vægkontakter, hvidevarer o.lign. og bærbart udstyr. III Omfatter eksempelvis kontakter, der er permanent forbundet til faste installationer og fabriksudstyr. PN August 1997 Rev.2, 7/98 (Danish) 1997, 1998 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies

2 Indgangsstik milliampere ampere V 600V 1000V volt, ohm, diodeafprøvning nulstik FUSED hc1f.eps Ang. overbelastningssikring henvises der til specifikationsafsnittet. Automatisk områdeindstilling Måleren går på automatisk områdeindstilling af sig selv, når man tænder den. Manuel områdeindstilling Man kan indstille området manuelt i følgende målingstyper: V vekselstrøm, V jævnstrøm, ohm, A vekselstrøm og A jævnstrøm. MANUAL MANUAL momentant + _ Man stiller om på automatisk områdeindstilling ved enten at trykke på i 1 sekund eller stille på omstillingsknappen. hl11f.eps

3 Automatisk Touch Hold funktion W Advarsel Til forebyggelse af elektrisk stød må man aldrig benytte Touch Hold -funktionen til at finde ud af, om en højspændingsleder er strømførende. Touch Hold -funktionen kan ikke registrere ustabile og støjbehæftede signaler. Touch Hold -funktionen registrerer og viser stabile målinger i alle målefunktionerne. HOLD AUTO HOLD HOLD HOLD HOLD momentant V V V + _ + _ + _ ét bip Når måleren registrerer et nyt indgangssignal, bipper den og viser målingen på skærmen. Bemærk Vagabonderende strøm kan give en ny måling Man afslutter Touch Hold -funktionen ved at trykke momentant på eller stille på indstillingsknappen. Bloklinie Bloklinien viser både målingen i forhold til området, der er indstillet på, og polaritet. hl4f.eps hc15f.eps

4 Dvale Dersom instrumentet henstår ubenyttet i en time (eller i 20 minutter, når det er sat på diodeafprøvning), bliver skærmen blank undtagen fire blokke på bloklinien; man får instrumentet i gang igen ved at stille på indstillingsknappen eller trykke på en af tasterne. Måling af veksel- og jævnstrømsspænding (K L ml) vekselstrømspænding jævnstrømspænding millivolt jævnstrøm V V mv + _ + _ + _ Modstandsmåling (e) Sluk for strømmen, og aflad alle kondensatorer. Hvis der er ekstern spænding på komponenten, bliver modstandsmålinger ikke rigtige. hl3f.eps + _ hc7f.eps

5 Diodeafprøvning (G) intakt diode intakt diode + _ + _ ét bip direkte forspænding defekt diode invers forspænding defekt diode + _ + _ åben og kortsluttet hl5f.eps

6 Kontinuitetsafprøvning ( R ) + _ + _ hc8f.eps I Hvis der er kontinuitet til stede (med modstand < 210 Ω på model 21/75 og <270 Ω på model 23/77), bipper instrumentet uafbrudt; men er det sat på Touch Hold -funktion, bipper det to gange. Strømstyrkemåling (? A) W Advarsel! Til forebyggelse af ulykker må man aldrig forsøge at måle strømstyrken, dersom kredsens spænding er over den, instrumentet er beregnet til. Man undgår at brænde indgangssikringen, dersom man benytter 10 A stikket, til man er sikker på, at strømstyrken, man vil måle, er under 300 ma. Sluk strømmen i kredsen. Skyd måleren i serie med kredsen, (til kredse med over 10 A, skal man bruge strømklemme), som vist på illustrationen herunder, og tænd derpå for strømmen igen. 1 A _ hc10f.eps

7 Prøvebensholder hc14f.eps Vedligeholdelse W Advarsel! Til forebyggelse af elektrisk stød skal man altid tage prøveledningerne af, inden man åbner huset, og man skal lukke huset igen, inden instrumentet tages i brug igen. Til forebyggelse af brand og risiko for gnistbuer skal man benytte den sikringstype, der står anført bag på instrumentet. Forsigtig Til forebyggelse af kontaminering og statisk beskadigelse af kortet, må man ikke røre ved kortet uden passende værn mod statisk elektricitet. Afprøvning af sikring i instrumentet 300 ma 10 A 4-8 Ω OK <.5 Ω OK OK OK hc9f.eps

8 Batteri, udskiftning Bemærk Man skal tage prøveledningerne af og slukke på omstillingsknappen (OFF), inden huset åbnes. hc12f.eps Sikring, udskiftning F1 F2 F2 F1 23/77 21/75 hc13f.eps Rengøring Instrumentet skal gøres rent med en fugtig klud og mild sæbe; der må ikke benyttes skure- og opløsningsmidler. Reparation og reservedele Man kan ringe til Fluke på følgende tlf. nr.: I U.S.A. og Canada: I Europa: I Japan: I Singapore: +65-* I alle andre lande: Og man kan slå op på Flukes web-sted:

9 Del Beskrivelse Fluke rsd.nr. Antal BT1 F1* Batteri, 9 V, NEDA 1604/IEC 6F22, eller NEDA 1604A/IEC 6LR61 Model 21/75: Sikring, F630 ma, 250 V, nominel min A eller IEC F2* Sikring, F11 A, 1000 VAC/DC, nominel min. 17 ka F1* Model 23/77: Sikring, F44/100 A, 1000 VAC/DC, nominel min. 10 ka F2* Sikring, F11 A, 1000 VAC/DC, nominel min. 17 ka * Man skal benytte de foreskrevne reservedele af sikkerhedshensyn Specifikationer Usikkerhedspecifikationen gælder i et år efter kalibrering ved 18 til 28 C og relativ fugtighed på 90%. Vekselstrømsomformning er fuldperiodeensrettet, gennemsnitsudslag og kalibreret efter den effektive strømværdi i indgangssinusbølger. Usikkerheden anføres på følgende måde: ± ([% af måling] + [afvigelse]) hvor ved afvigelse forstås, hvor meget op- eller nedad sidste ciffer eller decimal af målervisningen kan afvige. Maksimal spænding mellem stik og jord Skærm Digitalskærm, reaktionstid Driftstemperatur 0 til 50 C Specificeret spænding Digital: 3200 tælling, ajourføring 2,5 gange pr. sekund Analog: 31 segmenter, ajourføring 25 gange pr. sekund V vekselstrøm < 2 sekunder V jævnstrøm < 1 sekund Ω < 1 sekund op til 320 kω, < 2 sekunder op til 3,2 MΩ, < 10 sekunder op til 32 MΩ Opbevaringstemperatur -40 til 60 C Temperaturkoefficient 0,1 gange opgivne usikkerhed pr. C (<18 C og >28 C)

10 Elektromagnetisk forenelig med felter på 3 V pr. m i alle funktioner. Relativ fugtighed undtagen 32 MΩ området 32 MΩ området Usikkerhed = anførte usikkerhed + 0.1% af området. 0 til 90% (ved 0 til 35 C) 0 til 70% (ved 35 til 50 C) 0 til 80% (ved 0 til 35 C) 0 til 70% (ved 35 til 50 C) Højde over havoverfladen Drift: 2000 m Opbevaring: m Batteritype 9 V NEDA 1604 eller 6F22 eller 006P, eller NEDA 1604A eller 6LR61 Batteri, varighed med alkalibatteri ca timer med alm. batteri ca timer Kontinuitetsbip 4096 Hz Stød, vibration Iht. MIL-T-PRF28800F klasse III, sinusformet, slukket Dimensioner 3,7 cm høj, 8,9-7,8 cm bred, 19 cm lang Vægt 365 g Sikkerhedsklassificering Model 21/75 Series III: 600 V III, model 23/77 Series III: 600 V III og 1000 V II iht. ANSI/ISA S , EN : 1993, CSA C22.2 No , UL EU-regulativ EN Certificering

11 Funktion Område Usikkerhed L 3,200 V, 32,00 V, 320,0 V 600 V (21/75), 1000 V (23/77) ±(0,3%+1) ±(0,4%+1) ml 320,0 mv ±(0,3%+1) K (45 to 500 Hz, 3,2 V området; alle øvrige områder 45-1 khz) e model 21/75: model 23/77: 3,200 V, 32,00 V, 320,0 V 600 V (21/75), 1000 V (23/77) 320,0 Ω 3200 Ω, 32,00 kω, 320,0 kω 3,200 MΩ 32,00 MΩ 320,0 Ω 3200 Ω, 32,00 kω, 320,0 kω 3,200 MΩ 32,00 MΩ ±(2%+2) ±(2%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+1) ±(0,5%+1) ±(2%+1) ±(0,5%+3) ±(0,5%+1) ±(0,5%+1) ±(2%+1) G R 2,0 V Normalt ± 1% Funktion Område Usikkerhed Belastningsspænding (normalt)? (45 Hz- 1 khz) 32,00 ma, 320,0 ma 10,00 A * ±(2,5%+2) ±(2,5%+2) 6 mv/ma 50 mv/a A 32,00 ma, 320,0 ma 10,00 A * ±(1,5%+2) ±(1,5%+2) 6 mv/ma 50 mv/a * 10 A uafbrudt, 20 A i højst 30 sekunder.

12 Overbelastningssikring i alle funktioner og måleområder. Samme som spændingsspecifikation. Funktion Indgangsimpedans (nominel) L, ml, K >10 MΩ, <50 pf Balanceringsfaktor (1 kω asymmetrisk) L, ml >120 db ved jævnstrøm, 50 Hz, og 60 Hz Dynamisk impedans >60 db ved 50 Hz og 60 Hz K >60 db jævnstrøm op til 60 Hz Åben kreds prøvespænding Hele spændingsområdet op til 3,2 MΩ 32 MΩ e <3,1 V jævnstrøm <2,8 V jævnstrøm (normalt) <440 mv jævnstrøm <420 mv jævnstrøm (normalt) <1,4 V jævnstrøm <1,3 V jævnstrøm (normalt) Åben kreds prøvespænding Hele spændingsområdet G R <3,1 V jævnstrøm 2,0 V jævnstrøm e Kortslutningsstrømstyrke (typisk) model 21/75: 400 µa model 23/77: 300 µa G R 500 µa 400 µa G V F Strømtyrke (typisk) 0,0 V 0,6 V 1,2 V 2,0 V model21/75: 0,5 ma 0,4 ma 0,3 ma 0,1 ma model 23/77: 0,4 ma 0,3 ma 0,2 ma 0,1 ma

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Brugsanvisning Sikkerhed Advarsel! står anført ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko og livsfare for brugeren. Forsigtig! står anført ved forhold og fremgangsmåder

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 712 RTD Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke Model 712 RTD Calibrator er et håndinstrument til afprøvning af RTD (termisk modstandsføler) transmittere, herunder de fleste slags impulstransmittere.

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

Models 110, 111 & 112

Models 110, 111 & 112 Models 110, 111 & 112 True RMS Multimeters Brugsanvisning November 2000 (Danish), Rev 1, 7/01 2000-2001 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Garanti Alle Fluke-produkter er garanteret

Læs mere

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 705 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 705 kredsmåler kan afgive og måle spænding i områderne 0 20 ma og 4 20 ma og måle jævnstrømsspænding i området 0 28 V. Instrumentet kan ikke måle

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator 707Ex ma Calibrator Brugsanvisning March 2003 Rev 3 5/02 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. Indholdsfortegnelse

Læs mere

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters 1587/1577 Insulation Multimeters Brugsanvisning April 2005 (Danish) Rev.1, 1/06 2005-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

CNX 3000. Brugsanvisning. Wireless Multimeter

CNX 3000. Brugsanvisning. Wireless Multimeter CNX 3000 Wireless Multimeter Brugsanvisning August 2012 (Danish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Læs mere

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

True-rms Multimeters. Brugsanvisning

True-rms Multimeters. Brugsanvisning 116 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2538688 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Danish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

Brugsanvisning. til NU-712/00

Brugsanvisning. til NU-712/00 712 Brugsanvisning til M u l t i f u n k t i o n s - t e s t e r NU-712/00 Indholdsfortegnelse Side Sikkerhed 3 Specifikationer 3 Drejeomskifter til 5 funktioner 4 Taster til øvrige funktioner 4 Kombination

Læs mere

Model 187 & 189. Brugsanvisning. True RMS Multimeter

Model 187 & 189. Brugsanvisning. True RMS Multimeter Model 187 & 189 True RMS Multimeter Brugsanvisning Danish ugust 2000, Rev.2, 6/02 2000-2002 Fluke Corporation. ll rights reserved. Printed in U.S.. ll product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual

Palm Size Digital Multimeter. Operating manual Palm Size Digital Multimeter 300 Operating manual Fig 1. Voltage measurement DC and AC Illustrations Fig 2. DC Current Measurement Fig 3. Diode test Continuity test Fig 4. Temperature measurement Fig 5.

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

Brugsanvisning. ProcessMeter

Brugsanvisning. ProcessMeter 787 ProcessMeter Brugsanvisning July 1997 Rev. 3, 12/01 (Danish) 1997, 1998, 2000, 2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Brugsanvisning. ProcessMeter

Brugsanvisning. ProcessMeter 787 ProcessMeter Brugsanvisning April 1997 Rev. 4, 3/13 (Danish) 1997-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

27 II/28 II. Brugsanvisning. Digital Multimeters

27 II/28 II. Brugsanvisning. Digital Multimeters 27 II/28 II Digital Multimeters Brugsanvisning September 2009, Rev. 1, 10/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator

718 Series. Brugsanvisning. Pressure Calibrator 718 Series Pressure Calibrator Brugsanvisning July 1998 Rev. 4, 3/06 (Danish) 1998-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Brugsanvisning (Danish) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Fluke 279 FC Termisk Multimeter

Fluke 279 FC Termisk Multimeter TEKNISKE DATA Fluke 279 FC Termisk Multimeter Find. Reparer. Valider. Rapporter. 279 FC er et digitalt multimeter med fuld funktionalitet og integreret termisk kamera, der er udviklet til at styrke din

Læs mere

80 Series V. Multimeters. Kortfattet brugsanvisning

80 Series V. Multimeters. Kortfattet brugsanvisning 80 Series V Multimeters Kortfattet brugsanvisning Danish May 2004 2004 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in U.S.A. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

Fluke Corporation 1587 FC/1577 isolationsmultimetre

Fluke Corporation 1587 FC/1577 isolationsmultimetre TEKNISKE DATA Fluke Corporation 1587 FC/1577 isolationsmultimetre De højtydende 2-i-1 Isolationsmultimetre Isolationsmultimetrene Fluke 1587 FC og 1577 kombinerer en digital isolationstester med et fuldt

Læs mere

Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner

Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner Multimeter ABC Multimeteregenskaber og funktioner Anvendelsesnote Indledning Multimetre. De er blevet kaldt det nye årtusinds målebånd. Hvad menes nøjagtigt med et digitalt multimeter (DMM) og hvad kan

Læs mere

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Brugsanvisning June 2007, Rev. 2, 3/09 (Danish) 2007, 2008, 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product

Læs mere

80 Series V. Multimeters. Brugsanvisning

80 Series V. Multimeters. Brugsanvisning 80 Series V Multimeters Brugsanvisning May 2004 Rev. 1, 8/04 (Danish) 2004 Fluke Corporation, ll rights reserved. ll product names are trademarks of their respective companies. Fluke garanterer serie 20,

Læs mere

Grundlæggende. Elektriske målinger

Grundlæggende. Elektriske målinger Grundlæggende Elektriske målinger Hvad er jeres forventninger til kurset? Hvad er vores forventninger til jer 2 Målbeskrivelse - Deltageren kan: - kan foretage simple kontrolmålinger på svagstrømstekniske

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

Brugsanvisning. Temperature Calibrator

Brugsanvisning. Temperature Calibrator 724 Temperature Calibrator Brugsanvisning February 2000 (Danish) Rev.1, 8/03 2000-2003 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI Fluke

Læs mere

Fluke 370 FC Serie Trådløst sand RMS AC/DC tangmeter

Fluke 370 FC Serie Trådløst sand RMS AC/DC tangmeter TEKNISKE DATA Fluke 370 FC Serie Trådløst sand RMS AC/DC tangmeter Den nye Fluke 370 FC Serie (376 FC, 375 FC og 374 FC) tilbyder avanceret fejlfindings performance. Med iflex } fleksibel strømprobe foretages

Læs mere

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Brugervejledning. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Brugervejledning AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Mini-klemme Brugervejledning Dansk 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Tangmeter ABC. Anvendelsesnote. Transformerfunktionen

Tangmeter ABC. Anvendelsesnote. Transformerfunktionen Tangmeter ABC Hvad er et tangmeter, og hvad kan det? Hvilke målinger kan man foretage med et tangmeter? Hvordan får du mest muligt ud af et tangmeter? Hvilket tangmeter egner sig bedst til de omgivelser,

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Dere

Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Dere Kort vejledning Version 1.1 juli 2003 DANSK Velkommen til BEHRINGER-familien! Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe vores FOOT CONTROLLER FCV100. Med FCV100 som en del af Deres udstyr

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Toby the Totbot L6800.

Toby the Totbot L6800. L6800 Toby the Totbot Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre C -batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en

Læs mere

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters

287/289. Brugsanvisning. True-rms Digital Multimeters 287/289 True-rms Digital Multimeters Brugsanvisning June 2007 (Danish) 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Garanti Fluke garanterer

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model 87 & 89 Series IV

Model 87 & 89 Series IV Model 87 & 89 Series IV True RMS Multimeter Brugsanvisning Danish March 1999 Rev.2, 3/00 1999, 2000 Fluke Corporation. ll rights reserved. Printed in US ll product names are trademarks of their respective

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Elektronikkens grundbegreber 1

Elektronikkens grundbegreber 1 Elektronikkens grundbegreber 1 B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Lektions overblik 1. Det mest basale stof 2. Både B- og D-stof 3. VTS side 21-28 4. Det meste B-stof

Læs mere

Model 187 & 189. True RMS Multimeter. Klargøringsanvisningen

Model 187 & 189. True RMS Multimeter. Klargøringsanvisningen Model 187 & 189 True RMS Multimeter Klargøringsanvisningen Danish August 2000, Rev.2, 5/02 2000-2002 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim

Fysik rapport. Elektricitet. Emil, Tim, Lasse og Kim Fysik rapport Elektricitet Emil, Tim, Lasse og Kim Indhold Fysikøvelse: Ohms lov... 2 Opgave 1... 2 Opgave 2... 2 Opgave 3... 2 Opgave 4... 3 Opgave 5... 3 Opgave 6... 3 Opgave 7... 4 Opgave 8... 4 Opgave

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Fluke CNX 3000 serie testværktøjer

Fluke CNX 3000 serie testværktøjer Fluke CNX 3000 serie testværktøjer Mål og log trådløst Tekniske oplysninger Med Flukes nye trådløse fejlfindingssystem kan du på afstand på en enkelt skærm se aktuelle målinger fra flere moduler samtidig.

Læs mere

1507/1503. Insulation Testers. Brugsanvisning

1507/1503. Insulation Testers. Brugsanvisning 1507/1503 Insulation Testers Brugsanvisning June 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1

Bedside Scale. Model AD-6121ABT1 Bedside Scale 1WMPD4002270A Model AD-6121ABT1 Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instrucciones Manuale di Istruzioni Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de Instruções Brugsvejledning

Læs mere

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter August 2003 (Danish) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrænset garanti og begrænsninger

Læs mere

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2-HDMIAUD BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/da/techconnect/tc2-hdmiaud 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere