Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre"

Transkript

1 Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode muligheder for at yde en værdig pleje, omsorg og behandling til ældre. Omvendt angiver 13%, at deres muligheder er dårlige eller meget dårlige. Næsten halvdelen af de kommunalt ansatte og 40% blandt de regionalt ansatte svarer, at deres muligheder for at yde værdig pleje, omsorg og behandling i dag er dårligere, sammenlignet med for 2 år siden Mangel på tid og mangel på medarbejdere ses af både kommunalt- og regionalt ansatte medarbejdere som de to væsentligste årsager til, at det ikke altid er muligt at yde en værdig pleje, omsorg og behandling til ældre. Om undersøgelsen: Dansk Sygeplejeråd, FOA og Ældre Sagen har i samarbejde udført en række undersøgelser om værdighed i plejen, omsorgen og behandlingen af ældre. Undersøgelserne blev udført i efteråret 2014 og består af følgende 3 delundersøger: 1. En medarbejderundersøgelse udført blandt DSR s medlemmer ansat på plejehjem, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på hospitaler. 2. En medarbejderundersøgelse blandt FOAs medlemmer ansat på plejehjem, i hjemmeplejen og på hospitaler. 3. En befolkningsundersøgelse udført for Ældre Sagen af Voxmeter blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Denne rapport indeholder resultaterne af DSR s og FOA s medlemsundersøgelser, mens resultaterne af Ældre Sagens befolkningsundersøgelse er afrapporteret i et særskilt dokument. Foruden disse er der udført et faktaark med udvalgte resultater fra undersøgelserne. 1

2 Resultater af medarbejderundersøgelserne blandt DSR s og FOAs medlemmer Spørgsmål 1. Hvor gode eller dårlige er dine muligheder for at yde værdig pleje, omsorg eller behandling til de ældre, du møder i dit arbejde? Tabel 1a: Kommunalt ansatte Kommunalt ansatte Meget gode 16% 18% 18% Gode 57% 50% 50% Hverken gode eller dårlige 19% 18% 18% Dårlige 8% 12% 11% Meget dårlige 1% 2% 2% Ved ikke 0% 0% 0% 100% 100% Antal svar: DSR (769), FOA (753) Note: Tallet for kommunalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling på landsplan. Tabel 1b: Regionalt ansatte Regionalt ansatte Meget gode 14% 15% 14% Gode 49% 44% 48% Hverken gode eller dårlige 22% 30% 24% Dårlige 11% 11% 11% Meget dårlige 3% 0% 2% Ved ikke 0% 0% 0% 100% 100% Antal svar: DSR (676), FOA (85) Note: 1) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne for regionalt ansatte FOA-medlemmer forbundet med usikkerhed. 2) Tallet for regionalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling af regionalt ansatte FOA- og på landsplan. Knap 7 ud af 10 (68 procent) af de adspurgte DSR- og FOA-medlemmer, som er ansat i den kommunale ældrepleje r, at de har gode eller meget gode muligheder for at yde en værdig pleje, omsorg og behandling til ældre. 13 procent r deres muligheder som dårlige eller meget dårlige. Blandt DSR s og FOAs medlemmer, der er ansat på hospitaler, er det 62 procent, som r deres muligheder som værende gode eller meget gode, mens 13 procent r dem som dårlige eller meget dårlige. 2

3 Spørgsmål 2. Hvordan er dine muligheder for at yde en værdig pleje, omsorg eller behandling til ældre borgere i dag sammenlignet med for 2 år siden? Tabel 2a: Kommunalt ansatte Kommunalt ansatte Mine muligheder er blevet bedre 11% 7% 7% Mine muligheder er uændrede 28% 39% 39% Mine muligheder er blevet dårligere 45% 49% 49% Ved ikke 3% 3% 3% Jeg arbejdede ikke med ældre for 2 år siden 12% 2% 3% 100% 100% Antal svar: DSR (769), FOA (749) Note: Tallet for kommunalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling på landsplan. Tabel 2b: Regionalt ansatte Regionalt ansatte Mine muligheder er blevet bedre 5% 6% 5% Mine muligheder er uændrede 47% 40% 45% Mine muligheder er blevet dårligere 39% 46% 40% Ved ikke 6% 7% 6% Jeg arbejdede ikke med ældre for 2 år siden 4% 1% 4% 100% 100% Antal svar: DSR (676), FOA (87) Note: 1) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne for regionalt ansatte FOA-medlemmer forbundet med usikkerhed. 2) Tallet for regionalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling af regionalt ansatte FOA- og på landsplan. Næsten halvdelen (49 procent) af de ansatte i den kommunale ældrepleje (DSR- og FOA-medlemmer sammenlagt) svarer, at deres muligheder for at yde værdig pleje, omsorg og behandling i dag er dårligere sammenlignet med for 2 år siden. Blandt DSR s og FOA s medlemmer, der er ansat på hospitaler, er det 40 procent, der svarer, at deres muligheder er blevet forringet i løbet af de sidste 2 år. 3

4 Spørgsmål 3. I hvilken grad r du, at svækkede ældre i Danmark generelt får en værdig pleje, omsorg og behandling? Tabel 3a: Kommunalt ansatte Kommunalt ansatte I høj grad 10% 12% 11% I nogen grad 72% 57% 59% I ringe grad 18% 28% 27% Slet ikke 0% 2% 2% Ved ikke 0% 1% 1% 100% 100% Antal svar: DSR (769), FOA (749) Note: Tallet for kommunalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling på landsplan. Tabel 3b: Regionalt ansatte Regionalt ansatte I høj grad 1% 3% 2% I nogen grad 53% 44% 51% I ringe grad 39% 42% 40% Slet ikke 2% 3% 2% Ved ikke 5% 8% 5% 100% 100% Antal svar: DSR (676), FOA (87) Note: 1) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne for regionalt ansatte FOA-medlemmer forbundet med usikkerhed. 2) Tallet for regionalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling af regionalt ansatte FOA- og på landsplan. 70 procent af de adspurgte DSR- og FOA-medlemmer, som er ansat i den kommunale ældrepleje mener, at svækkede ældre i høj eller nogen grad får en værdig pleje, omsorg og behandling i Danmark. Samtidig har 29 procent svaret i ringe grad eller slet ikke. Blandt DSR s og FOAs medlemmer, der er ansat på hospitaler, er det 53 procent, der har svaret, at svækkede ældre i høj eller nogen grad får en værdig pleje, omsorg og behandling i Danmark, mens 42 procent har svaret i ringe grad eller slet ikke. 4

5 Spørgsmål 4. Tænk på sidste gang du oplevede, at du ikke havde mulighed for at yde en værdig pleje, omsorg eller behandling til en ældre borger. Hvad var den primære årsag? Tabel 4a: Kommunalt ansatte Kommunalt ansatte Mangel på tid 66% 64% 65% Mangel på hjælpemidler 10% 5% 6% Mangel på sparring 14% 7% 8% For få medarbejdere 41% 53% 52% Dårlige fysiske rammer 14% 8% 8% Borgeren var ikke visiteret til den fornødne 12% 17% 16% hjælp Jeg var ikke på forhånd informeret om borgerens 18% 6% 7% behov Borgerens behov lå uden for mine 9% 3% 3% arbejdsområder Manglende kendskab til det øvrige 1% 0% 1% sundhedsvæsen Andet 5% 2% 3% Jeg har ikke oplevet, at jeg ikke kunne en værdig pleje, omsorg 12% 16% 15% eller behandling Ved ikke 1% 1% 1% Antal svar: DSR (769), FOA (750) Note: Tallet for kommunalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling på landsplan. 5

6 Tabel 4b: Regionalt ansatte Regionalt ansatte Mangel på tid 68% 43% 60% Mangel på hjælpemidler 8% 1% 6% Mangel på sparring 3% 3% 3% For få medarbejdere 45% 38% 43% Dårlige fysiske rammer 23% 7% 19% Borgeren var ikke visiteret til den fornødne 4% 3% 3% hjælp Jeg var ikke på forhånd informeret om borgerens 7% 2% 6% behov Borgerens behov lå uden for mine 11% 3% 9% arbejdsområder Manglende kendskab til det øvrige 1% 0% 1% sundhedsvæsen Andet 4% 3% 4% Jeg har ikke oplevet, at jeg ikke kunne en værdig pleje, omsorg 14% 10% 13% eller behandling Ved ikke 3% 4% 4% Antal svar: DSR (676), FOA (87) Note: 1) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne for regionalt ansatte FOA-medlemmer forbundet med usikkerhed. 2) Tallet for regionalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling af regionalt ansatte FOA- og på landsplan. Mangel på tid og mangel på medarbejdere ses som de to væsentligste årsager til, at det ikke altid er muligt at yde en værdig pleje, omsorg og behandling til ældre. Dette gælder både for de kommunalt og regionalt ansatte DSR- og FOA-medlemmer. De kommunalt ansatte medlemmer (DSR- og FOA-medlemmer sammenlagt) har endvidere angivet Borgeren var ikke er visiteret til den fornødne hjælp som en væsentligste årsag. 16 procent har svaret dette. For ansatte på hospitalers vedkommende (DSR- og FOA-medlemmer sammenlagt) nævnes Dårlige fysiske rammer og Borgerens behov lå uden for mine arbejdsområder ligeledes som væsentlige årsager. Dette har hhv. 19 og 9 procent svaret. 6

7 Spørgsmål 5. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg har gode muligheder for at få faglig sparring i forhold til at sikre ældre en værdig pleje, omsorg og behandling? Tabel 5a: Kommunalt ansatte Kommunalt ansatte Enig 31% 28% 28% Delvist enig 40% 43% 43% Hverken enig eller uenig 12% 16% 15% Delvist uenig 12% 8% 8% Uenig 5% 5% 5% Ved ikke 1% 1% 1% 100% 100% Antal svar: DSR (769), FOA (749) Note: Tallet for kommunalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling på landsplan. Tabel 5b: Regionalt ansatte Regionalt ansatte Enig 26% 14% 24% Delvist enig 32% 37% 33% Hverken enig eller uenig 24% 28% 24% Delvist uenig 10% 5% 9% Uenig 4% 6% 4% Ved ikke 5% 9% 6% 100% 100% Antal svar: DSR (676), FOA (87) Note: 1) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne for regionalt ansatte FOA-medlemmer forbundet med usikkerhed. 2) Tallet for regionalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling af regionalt ansatte FOA- og på landsplan. Blandt ansatte i den kommunale ældrepleje (DSR- og FOA-medlemmer ) er 71 procent enige eller delvist enige i, at de har gode muligheder for at få faglig sparring i forhold til at sikre ældre en værdig pleje, omsorg eller behandling. Modsat er 13 procent uenige eller delvist uenige. Blandt ansatte på hospitaler (DSR- og FOA-medlemmer ) har 57 procent svaret, at de er enige eller delvist enige, mens 13 procent har svaret, at de er uenige eller delvist uenige. 7

8 Bilagstabeller Spørgsmål 6. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for støtte til at være selvhjulpen? Tabel 6a: Kommunalt ansatte Kommunalt ansatte Altid/Stort set altid 12% 22% 21% Ofte 42% 38% 38% Af og til 37% 30% 31% Sjældent 6% 7% 7% Aldrig 0% 2% 2% 1% 1% 1% ikke løser den type 3% 1% 2% 100% 100% Antal svar: DSR (769), FOA (747) Note: Tallet for kommunalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling på landsplan. Tabel 6b: Regionalt ansatte Regionalt ansatte Altid/Stort set altid 9% 6% 9% Ofte 32% 46% 35% Af og til 28% 28% 28% Sjældent 8% 8% 8% Aldrig 1% 1% 1% 1% 4% 2% ikke løser den type 21% 7% 18% 100% 100% Antal svar: DSR (676), FOA (87) Note: 1) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne for regionalt ansatte FOA-medlemmer forbundet med usikkerhed. 2) Tallet for regionalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling af regionalt ansatte FOA- og på landsplan. 8

9 Spørgsmål 7. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for nærvær og samtaler, der fylder for den enkelte? Tabel 7a: Kommunalt ansatte Kommunalt ansatte Altid/Stort set altid 10% 12% 12% Ofte 36% 27% 28% Af og til 36% 30% 31% Sjældent 17% 25% 24% Aldrig 1% 4% 4% 1% 1% 1% ikke løser den type 1% 1% 100% 100% Antal svar: DSR (769), FOA (747) Note: Tallet for kommunalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling på landsplan. Tabel 7b: Regionalt ansatte Regionalt ansatte Altid/Stort set altid 8% 6% 8% Ofte 26% 23% 25% Af og til 32% 32% 32% Sjældent 20% 25% 21% Aldrig 3% 3% 1% 4% 2% ikke løser den type 10% 9% 10% 100% 100% Antal svar: DSR (676), FOA (87) Note: 1) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne for regionalt ansatte FOA-medlemmer forbundet med usikkerhed. 2) Tallet for regionalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling af regionalt ansatte FOA- og på landsplan. 9

10 Spørgsmål 8. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for at drøfte spørgsmål vedr. forebyggelse, sundhed og sygdom? Tabel 8a: Kommunalt ansatte Kommunalt ansatte Altid/Stort set altid 7% 10% 9% Ofte 35% 26% 26% Af og til 41% 37% 37% Sjældent 15% 19% 18% Aldrig 2% 4% 4% 1% 3% 2% ikke løser den type 3% 3% 100% 100% Antal svar: DSR (769), FOA (747) Note: Tallet for kommunalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling på landsplan. Tabel 8b: Regionalt ansatte Regionalt ansatte Altid/Stort set altid 6% 7% 6% Ofte 24% 23% 23% Af og til 33% 32% 33% Sjældent 18% 23% 19% Aldrig 2% 2% 2% 6% 3% ikke løser den type 15% 8% 14% 100% 100% Antal svar: DSR (676), FOA (87) Note: 1) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne for regionalt ansatte FOA-medlemmer forbundet med usikkerhed. 2) Tallet for regionalt ansatte er vægtet, så fordelingen mellem DSR- og FOA-medlemmer svarer til den reelle fordeling af regionalt ansatte FOA- og på landsplan. 10

11 Følgende spørgsmål er kun stillet til DSR s medlemmer Spørgsmål 9. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for at få en kontinuitet i plejen (dvs. at der samarbejdes mellem social- og sundhedsvæsenets systemer om den bedste løsning for den enkelte)? Tabel 9a: Kommunalt ansatte Altid/Stort set altid 4% Ofte 32% Af og til 45% Sjældent 16% Aldrig 1% 1% ikke løser den type 1% Antal svar: 769 Note: Spørgsmålet er kun stillet til DSR s medlemmer. Tabel 9b: Regionalt ansatte Altid/Stort set altid 5% Ofte 27% Af og til 31% Sjældent 12% Aldrig 1% 3% ikke løser den type 21% Antal svar: DSR (676) Note: Spørgsmålet et kun stillet til DSR s medlemmer. 11

12 Spørgsmål 10. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for en lindrende behandling og rammer, som tilgodeser et værdigt terminalforløb? Tabel 10a: Kommunalt ansatte Altid/Stort set altid 36% Ofte 48% Af og til 11% Sjældent 2% Aldrig 0% 2% ikke løser den type 2% Antal svar: 769 Note: Spørgsmålet er kun stillet til DSR s medlemmer. Tabel 10b: Regionalt ansatte Altid/Stort set altid 15% Ofte 25% Af og til 18% Sjældent 7% Aldrig 1% 5% ikke løser den type 29% Antal svar: DSR (676) Note: Spørgsmålet et kun stillet til DSR s medlemmer. 12

13 Spørgsmål 11. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for forebyggelse af sygdom og helbredsforværringer? Tabel 11a: Kommunalt ansatte Altid/Stort set altid 5% Ofte 40% Af og til 41% Sjældent 11% Aldrig 2% 0% ikke løser den type 1% Antal svar: 769 Note: Spørgsmålet er kun stillet til DSR s medlemmer. Tabel 11b: Regionalt ansatte Altid/Stort set altid 6% Ofte 28% Af og til 32% Sjældent 13% Aldrig 2% 2% ikke løser den type 16% Antal svar: DSR (676) Note: Spørgsmålet et kun stillet til DSR s medlemmer. 13

14 Spørgsmål 12. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for sundhedsfaglig pleje og behandling? Tabel 12a: Kommunalt ansatte Altid/Stort set altid 20% Ofte 55% Af og til 21% Sjældent 2% Aldrig 0% 2% ikke løser den type 0% Antal svar: 769 Note: Spørgsmålet er kun stillet til DSR s medlemmer. Tabel 12b: Regionalt ansatte Altid/Stort set altid 16% Ofte 47% Af og til 25% Sjældent 3% Aldrig 1% 2% ikke løser den type 6% Antal svar: DSR (676) Note: Spørgsmålet et kun stillet til DSR s medlemmer. 14

15 Spørgsmål 13. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for en vurdering af den ældre borgers generelle helbredstilstand? Tabel 13a: Kommunalt ansatte Altid/Stort set altid 13% Ofte 45% Af og til 33% Sjældent 8% Aldrig 0% 1% ikke løser den type 0% Antal svar: 769 Note: Spørgsmålet er kun stillet til DSR s medlemmer. Tabel 13b: Regionalt ansatte Altid/Stort set altid 9% Ofte 29% Af og til 30% Sjældent 11% Aldrig 2% 3% ikke løser den type 16% Antal svar: DSR (676) Note: Spørgsmålet et kun stillet til DSR s medlemmer. 15

16 Følgende spørgsmål er kun stillet til FOAs medlemmer Spørgsmål 14. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for at forlade egen bolig i hverdagen? Tabel 14a: Kommunalt ansatte FOA-medlemmer Altid/Stort set altid 5% Ofte 11% Af og til 20% Sjældent 30% Aldrig 18% 4% ikke løser den type 12% Antal svar: 745 Note: Spørgsmålet er kun stillet til FOAs medlemmer og kun til ansatte i den kommunale ældrepleje. Spørgsmål 15. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for at bevare en selvvalgt døgnrytme? Tabel 15a: Kommunalt ansatte FOA-medlemmer Altid/Stort set altid 13% Ofte 33% Af og til 26% Sjældent 17% Aldrig 6% 1% ikke løser den type 4% Antal svar: 747 Note: Spørgsmålet er kun stillet til FOAs medlemmer. Tabel 15b: Regionalt ansatte FOA-medlemmer Altid/Stort set altid 4% Ofte 13% Af og til 37% Sjældent 20% Aldrig 5% 7% ikke løser den type 13% 16

17 Antal svar: 87 Note: 1) Spørgsmålet er kun stillet til FOAs medlemmer. 2) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne forbundet med usikkerhed. Spørgsmål 16. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for at være velsoigneret? Tabel 16a: Kommunalt ansatte FOA-medlemmer Altid/Stort set altid 33% Ofte 45% Af og til 15% Sjældent 2% Aldrig 1% 1% ikke løser den type 4% Antal svar: 747 Note: Spørgsmålet er kun stillet til FOAs medlemmer. Tabel 16b: Regionalt ansatte FOA-medlemmer Altid/Stort set altid 9% Ofte 58% Af og til 16% Sjældent 5% Aldrig 0% 4% ikke løser den type 8% Antal svar: 87 Note: 1) Spørgsmålet er kun stillet til FOAs medlemmer. 2) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne forbundet med usikkerhed. 17

18 Spørgsmål 17. Hvor ofte har du mulighed for at imødekomme den ældres behov for at have socialt samvær? Tabel 17a: Kommunalt ansatte FOA-medlemmer Altid/Stort set altid 16% Ofte 30% Af og til 28% Sjældent 14% Aldrig 5% 2% ikke løser den type 5% Antal svar: 747 Note: Spørgsmålet er kun stillet til FOAs medlemmer. Tabel 17b: Regionalt ansatte FOA-medlemmer Altid/Stort set altid 1% Ofte 23% Af og til 22% Sjældent 27% Aldrig 1% 11% ikke løser den type 16% Antal svar: 87 Note: 1) Spørgsmålet er kun stillet til FOAs medlemmer. 2) Da antallet af svar fra regionalt ansatte FOA-medlemmer er lille, er resultaterne forbundet med usikkerhed. 18

19 Metode FOAs og DSR s medarbejderundersøgelser er baseret på identiske spørgeskemaer, og kun medarbejdere, der angav, at de har daglig kontakt med ældre borgere, er stillet spørgsmål om værdighed. Undersøgelse blandt DSR s medlemmer Undersøgelsen blev udført blandt et tilfældigt udsnit af DSR s medlemmer (sygeplejersker) ansat på plejehjem, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og hospitaler. Undersøgelsen blev udsendt separat for hhv. kommunalt og regionalt ansatte. Undersøgelsen til de kommunalt ansatte havde en svarprocent på 44% med 769 besvarelser (27. november til 9. december 2014). For undersøgelsen til de regionalt ansatte lå svarprocenten på 55% med 676 besvarelser (5. til 16. december 2014). Undersøgelse blandt FOAs medlemmer Undersøgelsen blev udført via FOAs medlemspanel blandt FOAs medlemmer ansat på plejehjem, i hjemmeplejen og på hospitaler (herunder social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter, plejere og sygehjælpere). Undersøgelsen blev udsendt i perioden fra 21. november til 1. december 2014 og havde en svarprocent på 48% med i alt 838 besvarelser (heraf 753 kommunalt ansatte og 85 regionalt ansatte). Vægtning: De samlede resultater for DSR s medlemmer og FOAs medlemmer er vægtede således, at de svarer til den reelle fordeling af medarbejdergrupperne på området. For Kommunalt ansatte gælder det, at besvarelserne fra sygeplejersker udgør 8,5%, mens FOAs medarbejdere udgør 91,5%. Dette svarer til den fordeling, der er mellem de faggrupper, der reelt omfatter omsorg, pleje og behandling af ældre i kommunerne af FOAs medarbejdere er ansat i gruppen tilbud til ældre og handicappede (konto 532 i KRL), mens sygeplejersker er ansat i samme per september For Regionalt ansatte gælder, at besvarelserne fra sygeplejerskerne udgør 79%, mens FOAs medarbejdere udgør 21%. Dette svarer til den fordeling, der er mellem de to faggrupper i regionerne ifølge et udtræk fra KRL. I regionerne var der ansat af FOAs medarbejdere, mens der var ansat sygeplejersker per 1. januar

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA Kampagne og Analyse September 2012 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om deres erfaringer med epilepsi blandt borgere FOA har i perioden 28. august - 6. september 2012 gennemført

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver

Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver FOA, Analysesektionen 5. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om tid til deres arbejdsopgaver Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets

Læs mere

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater

Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger social- og sundhedspersonale i ældreplejen om bistand til vedligeholdelse og drift af ældre borgeres høreapparater FOA har i perioden 6.-13. november 2012

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse

Det siger FOAs medlemmer om uddannelse Det siger FOAs medlemmer om uddannelse FOA Kampagne og Analyse 23. april 2012 Undersøgelsen er gennemført i perioden 12.-23. marts 2012 ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 3.490 FOA-medlemmer.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering

Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering 23. januar 2014 Det siger FOAs medlemmer om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden den 7. oktober til den 22. oktober 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen.

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA Kampagne og Analyse 19. oktober 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besøg hos borgere i deres fritid FOA har i perioden 22. august til 30. august 2011 gennemført en undersøgelse blandt FOA-medlemmer,

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning

Det siger FOAs medlemmer om medicingivning Kampagne og Analyse 11. februar 2010 Det siger FOAs medlemmer om medicingivning FOA undersøgte i december 2009, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud

Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA Kampagne og Analyse 14. juni 2012 Det siger FOAs tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter om ansatte i løntilskud FOA har i perioden 15.-29. marts 2012 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om personalemangel

Det siger FOAs medlemmer om personalemangel 9. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om personalemangel Dette papir er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via forbundets elektroniske medlemspanel i

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen

Værdighedspolitik for ældreplejen JAN FEB MAR APR MAJ JUN Værdighedspolitik for ældreplejen Bestyrelsens forslag til overordnede værdier og prioriteringer v/bent Aa. Rasmussen eller Erik Stagsted Hvordan fik vi en lov om værdighed i ældreplejen?

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK

BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK 16. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: 19.000 BESKÆFTIGEDE PÅ FOA-OMRÅDET UDEN ØKONOMISK SIKKERHEDSNET Analysen viser, at 8 ud af 10 beskæftigede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker

Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen December 2015 Forekomst og karakter af uønsket seksuel opmærksomhed blandt sygeplejersker Forekomsten af uønsket seksuel uopmærksom er fordoblet fra 2012 til 2015 blandt sygeplejersker

Læs mere