Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015"

Transkript

1 Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

2 Dagens program Kl Velkomst Louise Starup / Feriepengeinfo Lovens rammer for feriepenge Louise Starup / Feriepengeinfo Indberetning til Feriepengeinfo Marianne Mandrup Skeen/ Feriepengeinfo Kl Pause og stående workshop Kl Når lønmodtager søger om feriepenge Marianne Mandrup Skeen/ Feriepengeinfo Sådan fungerer udbetaling af feriepenge Marianne Mandrup Skeen/ Feriepengeinfo Afstemning Marianne Mandrup Skeen/ Feriepengeinfo Kl Afslutning Louise Starup / Feriepengeinfo Kl Mulighed for uddybende spørgsmål 1

3 Lovens rammer for feriepenge Louise Starup Feriepengeinfo 2

4 Feriepengene bliver digitale Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere ét sted kan se og søge om deres feriepenge. I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for lønmodtagere at vide, hvem der udbetaler pengene, og hvordan de får dem udbetalt. Nu vises alle disse feriekortordninger i Feriepengeinfo. Digitaliseringen af feriepengene støtter op om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor 80 % af al kommunikation med det offentlige skal være digital, og hvor de borgere, som kan, skal betjene sig selv digitalt. 3

5 Baggrund og politiske ønsker Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har det lovgivningsmæssige ansvar for at føre Folketingets lov ud i livet. Der er ikke tale om et nyt design af ferieloven pengene bliver i virksomheden indtil lønmodtager holder ferie. Feriepengeinfo skal give lønmodtagerne et bedre, samlet og digitalt overblik over feriepengene. sikre en ensartet ansøgningsprocedure, så flere feriepenge hæves. skabe større transparens i forhold til korrekt afregning af feriepenge og dobbeltforsørgelse. designe et system til understøttelse af loven. Projektet har undervejs holdt fokusgruppemøder med lønservicebureauer og systemudbydere. informationsmøder med arbejdsgiverne i efteråret. 4

6 Feriepengeinfo giver et fælles overblik uanset hvem der har feriepengene ACF Kollektiv ferieoverenskomst under DA FerieKonto Ingen kollektiv ferieoverenskomst Øvrige feriekasser Kollektiv ferieoverenskomst m. garantistillet VIGTIGT Lønmodtagere med ret til løn under ferie er ikke en del af Feriepengeinfo før de fratræder. 5

7 Digitale muligheder giver nye fordele og arbejdsgange Fordele for lønmodtageren: Får ét samlet overblik på borger.dk (med NemID) Får automatisk en kvittering med Digital Post Adgang til historik over søgte feriepenge Feriekortet skal ikke underskrives (men ferien skal stadig være aftalt med arbejdsgiver, kommune eller a-kasse) Nye arbejdsgange for arbejdsgiveren og feriekassen: Får digital besked ved ansøgninger Skal indberette digitalt til e-indkomst Skal rette fejl og sikre afstemning Fordele for samfundet Bedre kontrol for dobbeltforsørgelse (feriepenge og forsørgelsesydelser fra det offentlige samtidig). 6

8 Lønmodtagere uden NemID 1. Lønmodtagere, som ikke er tilmeldt Digital Post, får feriebrevet sendt med fysisk post. 2. Lønmodtager skal bruge blanket på borger.dk. 3. Blanket skal underskrives af lønmodtager og sendes til Feriepengeinfo. 4. Feriepengeinfo lægger ansøgningen ind og udbetaler får en besked på Virk.dk. VIGTIGT Udlændinge kan godt få NemID. 7

9 Hvad er ikke omfattet af Feriepengeinfo? Feriefridage (6.ferieuge), fritvalgsordninger, søgne- helligdage og andre særlige feriedage skal ikke indberettes til Feriepengeinfo. Ferieloven gælder ikke Ejer/selvstændig erhvervsdrivende, partner, visse former for medejer, administrerende direktører m.fl. Statslige tjenestemænd og lign. Visse arbejdsforhold i landbruget Og der er særlige regler for Hushjælp mv. Søfarende, off-shore mv. Militært personel 8

10 Optjening af feriedage En lønmodtager optjener 2,08 dage pr. måned - uanset arbejdstid. Ved kortere ansættelse optjener lønmodtager 0,07 dages betalt ferie pr. dag, ansættelsen varer. Denne opgørelsesmetode bruges fx, når lønmodtageren fratræder, og der ikke kan opgøres en fuld måneds arbejde. Hvis lønmodtageren er ansat periodevis, bruges reglen om 0,07 dages ferie kun, når lønmodtageren er fratrådt mellem ansættelsesperioderne. Optjeningen af feriedage sker i hvert ansættelsesforhold for sig som hidtil. Det vil sige, at en lønmodtager kan optjene op til 25 dage i hvert ansættelsesforhold og dermed kan have mere end 25 feriedage i alt. 9

11 Indberetning til Feriepengeinfo Marianne Mandrup Skeen - Feriepengeinfo 10

12 Feriepengeudbetaler skal indberettes i eindkomst Kommune Kommunen fungerer som feriekasse for kommunale institutioner Kommunen udbetaler feriepenge på vegne af de kommunale institutioner Kommunens SE-nr skal indberettes som feriepengeudbetaler Arbejdsgiver Arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst, der tillader, at han holder pengene i virksomheden. Arbejdsgiveren udbetaler selv feriepenge Arbejdsgiverens SE-nr skal indberettes som feriepengeudbetaler Feriekasse Arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst, der foreskriver, at der anvendes en feriekasse. Arbejdsgiveren indbetaler feriepenge til feriekassen Feriekassen udbetaler feriepenge Feriekassens SE-nr skal indberettes som feriepengeudbetaler 11

13 Løsningsoverblik - indberetning Arbejdsgiver (Lønservicebureau) Ukendt CPR-nr. Fejl i beløb/dage Indberetning eindkomst Optjent Indbetaling Fejl i SE-nr. på feriepengeudbetaler Se overblik Feriepengeudbetaler Lønmodtager 12

14 Lønmodtagerens oversigt på borger.dk 13

15 Feriebrevet er lønmodtagerens samlede overblik Feriebrevet sendes digitalt i marts til alle timelønnede og fratrådte funktionærer, der har tilgodehavende feriepenge for ferieåret 2015/2016 Feriebrevet viser for det enkelte ansættelsesforhold: Ferie dage og feriepenge Hvor pengene er optjent Hvem der udbetaler pengene Et ansættelsesforhold består af CPR-nr., medarbejdernr. og udbetaler 14

16 Feriepengeinfo udstiller det, som er indberettet i eindkomst Feriepengeinfo er en glasplade-løsning, som udstiller det, der er indberettet i eindkomst. Hvis der er fejl i indberetningerne i eindkomst udstilles dette for lønmodtagerne - både i feriebrevet og på portalen Feriepengeinfo sender fejlbreve til arbejdsgiverne, når der indberettes åbenlyse fejl Negativ beløb eller dage Mere end 25 feriedage Rettes fejlene ikke, vil de overfor lønmodtageren være markeret som fejl og med besked om at henvende sig til arbejdsgiveren. Alle korrektioner skal foretages via eindkomst Vejledning til indberetning findes på virk.dk/feriepengeinfo 15

17 Eksempel på information i fejlbrev til arbejdsgiver Oversigt opgjort pr : Cpr. Udbetaler SE Medarbejder nummer Optj. år Aktuel saldo feriedage Aktuel saldo feriepenge Fejltype , , Egon , , Hans ,70-503, AJN , , Der er trukket flere feriedage eller feriepenge ud, end der er indberettet. Der skal indberettes, så feriedage og feriepenge mindst går i Lønmodtager har hævet feriepenge, således at der ikke kan trækkes så meget ud, som der ønskes. Der skal indberettes, så feriedage og feriepenge mindst går i Der må ikke være mere end 25 feriedage pr. ansættelsesforhold pr. ferieår. Der skal indberettes en korrektion af feriedage, således at der maksimalt er 25,0 feriedage i ansættelsesforholdet i det angivne ferieår. 16

18 Datakvalitet skal forbedres 5 typiske eksempler 1. Forkert feriepengeudbetaler Arbejdsgiveren angiver sig selv som feriepengeudbetaler, selv om de ikke har en overenskomst, eller de anvender en feriekasse Konsekvens: Ikke lovligt 2. Forkert brug af medarbejdernummer Arbejdsgiver anvender flere medarbejdernumre til samme Cpr-nummer, og det ligner tastefejl fx AN99109 og Konsekvens: Indberetningerne fremstår overfor lønmodtageren som to arbejdsforhold. 3. Forkerte korrektioner Modposteringer, der ikke rammer samme kombination af Cpr-nummer, Udbetalers SE-nummer og medarbejdernummer. Konsekvens: Dette vil resultere i et fejlbrev samt fejl i det, der vises for lønmodtageren i breve og på portalen Modposter indeholder ikke feriedage. Konsekvens: Der fremgår stadig dage men nu ingen penge 17

19 Datakvalitet skal forbedres 5 typiske eksempler 4. Fejl i indberetning af beløb og dag Der er byttet om på kroner og dage i indberetningen til eindkomst. Konsekvens: Lønmodtager vil se forkerte oplysninger. Indberetningerne skal rettes. 5. Fejl i dage Angivelse af 2,08 dage uden tilhørende angivelse af feriepenge - skyldes at systemer automatisk indberetter 2,08 dage per måned, selvom medarbejderen ikke er ansat. Konsekvens: Dette udvander medarbejderens feriepenge pr. dag og skal rettes. Der indberettes mere end 25 dage Konsekvens: Dette vil resultere i et fejlbrev og indberetningerne skal rettes. 18

20 Log på Virk.dk og find indberetningerne 19

21 20

22 21

23 22

24 Brug NemLog-in som du plejer 23

25 24

26 25

27 26

28 Pause og workshop Vi ses igen kl

29 Besked om nye ansøgninger Feriepengeinfo sender digital besked til udbetaleren om, at der er nye ansøgninger, som kan hentes på Virk.dk (alternativt web-service) Nye ansøgninger om udbetaling af feriepenge Der er foretaget 217 nye ansøgninger om feriepenge, hvor du er registreret som udbetaler. Du kan se ansøgningerne ved at logge ind på selvbetjening på Virk.dk/feriepengeinfo. De nye ansøgninger er foretaget den 5. maj Feriepengene er indberettet i eindkomst med dig som feriepengeudbetaler. Log ind på selvbetjening på Virk.dk/feriepengeinfo for at se alle indberetninger, der er foretaget. Venlig hilsen Feriepengeinfo 28

30 Når lønmodtageren søger om feriepenge Marianne Mandrup Skeen - Feriepengeinfo 29

31 Løsningsoverblik - ansøgning Arbejdsgiver (Lønservicebureau) Manglende udbetaling/fejl i beløb eller dage Ansøgning Feriepengeudbetaler Udbetaling Lønmodtager 30

32 Overbliksbillede på borger.dk 31

33 Lønmodtager vælger årsag til udbetaling af feriepenge 32

34 Tro og love erklæring 34

35 Bekræftelsesside 35

36 Sådan fungerer udbetaling af feriepenge Marianne Mandrup Skeen - Feriepengeinfo 36

37 Regler for udbetaling I må kun udbetale feriepenge, når I har fået besked fra Feriepengeinfo om, at lønmodtager har søgt om udbetaling af feriepenge på borger.dk. Ansøgningerne på Virk.dk indeholder både dage og beløb. Udbetal nøjagtig de dage og det beløb, der står på ansøgningen. Ellers bliver der en forskel på kroner/dage hos henholdsvis Feriepengeinfo og den, som udbetaler feriepengene. Feriepengeinfo sender beløb og dage med 2 decimaler. Lønmodtageren får en bekræftelse på det beløb, som Feriepengeinfo sender videre. Udbetaler skal have kontooplysninger fra lønmodtager. 37

38 Udbetaling og overgangsordning Optjeningsår Udbetalings tidspunkt Før 1. marts 2015 Efter 1. marts 2015 Til og med 2013 Inkl. overført ferie optjent før 31/ Udbetales via gammel løsning Udbetales via gammel løsning Fra og med 2014 Udbetal uden besked fra Feriepengeinfo ved: forladt arbejdsmarked død 750 kr. arbejdsretlig afgørelse Feriepengene fremgår af Feriepengeinfo, men lønmodtager kan ikke søge endnu. Derfor korrigeres ved negativ indberetning i eindkomst eller benyt regneark på Ved brug af regnearket fås en ansøgning på virk.dk, der IKKE skal afvises. Saldo nedskrives hos lønmodtager Udbetal kun ved besked fra Feriepengeinfo Undtagen: Ved ferie afholde i forbindelse med fratræden og ved fratræden hvor der er optjent i alt under 750 kr, hvis de ikke er indberettet (dog maks 2 gange årligt), eller fratrådte funktionærer, der forlader det danske arbejdsmarked. Feriepengene fremgår af Feriepengeinfo lønmodtager søger selv. Ved lønmodtager uden NemID anvendes blanket Særlig procedure ved dødsfald 38

39 Periodisering Vær opmærksom på korrekt periodisering i forbindelse med årsskiftet. Feriepengene skal periodiseres i henhold til optjeningsperioden 31/ Udbetalt Optjent Optjent Placering af feriepenge 39

40 Periodisering Vær opmærksom på korrekt periodisering i forbindelse med årsskiftet. Feriepengene skal periodiseres i henhold til optjeningsperioden 31/ Udbetalt Optjent Placering af feriepenge 40

41 Der findes flere typer af ansøgninger Lønmodtager søger på borger.dk Ferie Fratrådt 5. Ferieuge Forladt arbejdsmarked Feriehindring Feriepenge uden dage Feriepengeinfo sender automatisk ansøgning Lønmodtager er død 1500 kr. ved ferieårets start 2250 kr. ved ferieårets slut (Brev til lønmodtager) Overført til feriefond Feriepengeinfo sender ansøgning på baggrund af henvendelse Overført til næste år Flyttet til andet ansættelsesforhold Flyttet til anden udbetaler (Fra 12/3 2015) 41

42 Beskrivelse af ansøgningsårsager her 42

43 Der findes en række afvisningsårsager Udbetaler kan afvise med denne begrundelse Feriepengeinfo kan afvise med denne begrundelse Feriepengeinfo afviser på baggrund af henvendelse Ferien er ikke aftalt Fejl i saldo Ferieårsag ikke korrekt Der er søgt for tidligt Lønmodtager har ikke oplyst konto Lønmodtager har bedt om annullering Udbetaler er gået konkurs Systemfejl under ansøgningen Lønmodtager har bedt om annullering (i særlige tilfælde f.eks. ved konkurs) 43

44 Beskrivelse af afvisningsårsager her 44

45 Feriepengeinfo - Tidslinje Selvbetjening for lønmodtagere åbner på borger.dk Feriebrevet sendes til lønmodtager Besked om overførsel til feriefond Arbejdsgiver kan korrigere, så længe konto >= 0 Arbejdsgiver kan korrigere så længe konto >= 0 Info sendes til lønmodtager ved negativ regulering Optjeningsår 2014 Ferieåret 2015/ jan jan 2015 marts maj maj sep Mulighed for straksudbetaling ved død, pension, emigration Autoansøgning hvis konto < kr. Autoansøgning hvis konto < kr. Konto opgøres pr. CPR, arbejdsgiver, udbetaler og evt. medarbejdernummer Sidste chance for at hæve feriepenge, for afholdt ferie, 5. ferieuge og fratrådt ansættelse

46 Vigtige datoer 24. februar 2015 Korrektioner i eindkomst modtaget efter 24. februar, når ikke med i feriebrevet. Korrektionerne vil fremgå på borger.dk nogle dage efter, at de er modtaget fra eindkomst. Lønmodtageren får besked, hvis der sker negative korrektioner til en konto efter at feriebrevet er udsendt marts 2015 Feriebrevet sendes til lønmodtagere. 2. marts 2015 Selvbetjening åbner for lønmodtagere på borger.dk. 1. april 2015 (forventet) Automatiske ansøgninger om udbetaling af beløb under kr.. 46

47 Ansøgninger kan hentes via selvbetjening på Virk.dk Alle ansøgninger findes på Virk.dk/feriepengeinfo Alle ansøgningerne kan ses En ansøgning kan afvises med angivelse af afvisningsårsag En ansøgning kan markeres Det bliver muligt at hente data som en CSV fil til videreforarbejdning i eget system 47

48 Felter på ansøgninger (pr. ansøgning) CPR-nummer Ansøgt antal feriedage Lønmodtagers navn Medarbejdernummer Optjeningsår (for at kunne skelne overført ferie) Ansøgningsdato og ansøgningstidspunkt Ansøgningsårsag Afvist (udfyldes kun hvis afvist) Ansøgningsnummer (unikt ID) Afvisningsårsag Første feriedag (dato) Ansøgt feriepenge beløb Afvisningsdato og afvisningstidspunkt Kan afvises (angiver om ansøgning kan afvises) Markering 48

49 Log på Virk.dk og find ansøgningerne 49

50 50

51 51

52 Informationer relateret til ansøgningerne 52

53 Brug NemLog-in som du plejer 53

54 54

55 55

56 56

57 Løsningsoverblik adgang til ansøgninger Feriepengeudbetaler Besked om nye ansøgninger Portal Webservice Lønmodtager 57

58 Løsningsoverblik adgang til ansøgninger Feriepengeudbetaler Besked om nye ansøgninger Portal Erhvervs fuldmagt (Virk.dk) Webservice Lønservice bureau Udbetaling Lønmodtager 58

59 Ansøgninger kan hentes via webservice Hent ansøgninger via webservice Udveksling af ansøgningsdata via system til system integration på baggrund af angivne kriterier (på samme måde som via kriterier angivet i selvbetjening på Virk.dk). Webservice teknologi baseres på WS-security baseret løsning over SSL (Secure Socket Layer), hvor virksomhedscertifikat anvendes til signering af beskedindhold. Anvender af webservicen har ansvaret for at sikre adgangen til hentede data Informationer omkring opkobling til webservice og tildeling af rettigheder ligger på 59

60 Tildeling af rettigheder på Virk.dk https://hjaelp.virk.dk/hjaelp/log-ind-og-rettigheder 60

61 Afstemning Marianne Mandrup Skeen - Feriepengeinfo 61

62 Afstemningsmuligheder På Virk.dk/feriepengeinfo kommer en selvbetjeningsløsning til udbetaler, der tilbyder: hvad der er indberettet med den pågældende som udbetaler hvad der er anmodet om saldoen for den enkelt lønmodtager konto Løsningen forventes klar 23. februar

63 Log på Virk.dk for at afstemme 63

64 64

65 65

66 Informationer relateret til feriepengesaldi 66

67 Brug NemLog-in som du plejer 67

68 68

69 69

70 Log på Virk.dk for at afstemme 70

71 71

72 72

73 Informationer relateret til de indberetninger, der er foretaget på denne udbetaler 73

74 Brug NemLog-in som du plejer 74

75 75

76 76

77 77

78 Hold øje med Virk.dk/feriepengeinfo Hold jer løbende orienteret på Virk.dk/feriepengeinfo Her ligger bl.a. informationer om Format på filen, der kan downloades 3. parts adgang Adgang til webservice Dagens præsentation bliver lagt på virk.dk/feriepengeinfo. 78

79 De 3 vigtigste punkter fra i dag Indberet korrekt til eindkomst og hold øje med fejlbreve Udbetal korrekt og hold øje med ansøgninger Korriger i eindkomst inden 24. februar

80 Bilag 80

81 Oversigt over bilag 1. Procedure ved konkurs 2. Procedure ved dødsfald 3. Mulighed for test 4. Adgang for tredjepart til webservice 5. Breve til lønmodtager 6. Straksudbetalinger 81

82 Bilag 1: Procedure ved konkurs Går en virksomhed konkurs, skal garantiordningen overtage udbetalingsforpligtelsen Lønmodtageren dokumenterer sit tilgodehavende Udskrift af Se mine feriepenge Garantiordningen informerer Feriepengeinfo om, hvilke cpr.nr de overtager forpligtelsen for Informationen sendes til Feriepengeinfo med digital post (sikker mail) Feriepengeinfo flytter forpligtelsen fra konkursramt virksomhed til ny udbetaler Garantiordningen indberetter manglende indberetninger til Feriepengeinfo Indberetningen foretages via et regneark, og sendes med digital post (sikker mail) https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/indberetning/ved-arbejdsgivers-konkurs 82

83 Bilag 2: Ansøgningsproces ved dødsfald Død via CPR-reg (med skifteret) Ansøgning til Udbetaler med årsag DØD Udbetaler skal afvente henvendelse fra bobestyrer / privatskifte Brev til skifteret med oplysninger om afdødes feriepenge og udbetaler Død via CPR-reg (uden skifteret) Efterladte henvender sig (uden skifteret) Afvent henvendelse fra efterladte Ansøgning til Udbetaler med årsag DØD Brev fra Feriepengeinfo Med dokumentation for udbetaling 83

84 Bilag 3: Muligheder for test Webservice test Testmiljø stilles til rådighed Krav Ping-service Skab hul igennem til ATP s PingService Brugervejledning udarbejdet af ATP til kald af PING via SoapUI Test af eget system inkl. relevante testdata Anvendelse af Webservice kræver et Testcertifikat Udstedt af DanID Udfyldelse af Tilslutningsaftale inkl. teknisk bilag Kontaktpersoner, Kundens OCES-Certifikat, IPadresse 84

85 Bilag 4: Adgang for tredjepart til webservice NemLogin udvider den eksisterende løsning, så den også kan gælde for en systembruger Det betyder, at man via NemLogin kan tildele rettigheder til en tredjepart, så denne kan tilgå data via en webservice Vejledning til tildeling af rettigheder findes her: https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/seansoegninger/webservice-til-ansoegninger 85

86 Bilag 5: Breve til lønmodtager 1. Feriebrevet (marts 2015) Samlet overblik over optjent ferie 2. Penge på tom konto brev (løbende ved regulering) Der er kommet penge på en konto, der er tømt, som følger af straksudbetaling 3. Din arbejdsgiver har trukket penge ud (ved regulering i ferieåret) Der er foretaget en negativ regulering i indeværende ferieår 4. Penge på konto brev (primo 2016) Der er stadig penge på en konto 5. Automatisk anmodning om beløb under 2250 (efter 30/4 2016) Arbejdsgiveren får automatisk besked om udbetaling af beløb under 2250 efter ferieårets slut 6. Din ansøgning er blevet afvist Besked, hvis arbejdsgiveren har afvist en ansøgning 7. Forældet ændring på konto Der er kommet indberetninger til et tidligere ferieår 86

87 Bilag 6: Straksudbetalinger Lønmodtager skal anmode om feriegodtgørelse via Feriepengeinfo evt. med blanket Overgangsordning Hvis du skal bruge Feriepengeinfo og lønmodtager er død, udrejst eller gået på pension i perioden kan du udbetale direkte men skal efterfølgende lave negative indberetninger eller bruge excell ark, så saldoen i Feriepengeinfo bliver korrekt. Er du omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriegodtgørelsen? ja Skal du Ifølge din overenskomst indberette feriepenge via (ACF)? ja nej nej Du skal bruge FerieKonto dvs. FerieKonto er feriepenge udbetaler Du skal bruge Feriepengeinfo dvs. du eller din feriekortordning er feriepenge udbetaler ja Har du indberettet feriegodtgørelse for lønmodtageren til eindkomst? nej Er lønmodtager fratrådt funktionær? ja Funktionær Holder lønmodtager ferie i forbindelse med sin fratrædelse? nej nej Du skal løbende indberette feriegodtgørelsen til eindkomst nej Timelønnet Er lønmodtager udrejst Funktionær Er lønmodtager død, udrejst eller gået på pension? ja ja Du skal løbende indberette al feriegodtgørelsen til eindkomst ja Timelønnet Er indberetningsfristen overskredet? nej Funktionær Timelønnet Du kan udbetale direkte og skal ikke indberette nettoferiepenge, der endnu ikke er indberettet, til eindkomst. Du kan udbetale direkte. Du skal ikke indberette nettoferiepenge til eindkomst Du skal bruge ACF og gøre som du plejer ja Du kan udbetale feriepenge for ferien direkte. Resten skal indberettes via eindkomst nej Du skal indberette feriegodtgørelsen til eindkomst Alle lønmodtagere Feriegodtgørelse kan udbetales af arbejdsgiveren til lønmodtageren ved fratræden, hvis beløbet højst er på 750 kr. eller derunder efter skat dog højest to gange årligt. I dette tilfælde skal beløbet ikke indberettes til eindkomst 87

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vejledning til selvbetjening:

Vejledning til selvbetjening: Vejledning til selvbetjening: Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Funktionalitet på løsningen... 2 Ferieår... 3 Avanceret søgning... 3 Download oversigt... 3 Sortering af ansøgninger

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning F A K T A Oktober 2017 Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning til feriegarantiordninger, som søger refusion af feriepenge.

Vejledning til feriegarantiordninger, som søger refusion af feriepenge. Vejledning til feriegarantiordninger, som søger refusion af feriepenge. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har yderligere spørgsmål Lønmodtagernes Garantifond Kongens Vænge

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Vejledning til feriegarantiordninger som søger refusion af feriepenge.

Vejledning til feriegarantiordninger som søger refusion af feriepenge. Vejledning til feriegarantiordninger som søger refusion af feriepenge. 1. Du søger refusion på www.virk.dk/lg under Feriegarantiordning 2. Klik på Hent ansøgning 3. Udfyld skemaet 4. Gem ansøgningen 5.

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, vil det være nødvendigt at indføre en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn november 2017 Sabrina Line Dagens agenda Ændringer i Dataløn Nyt navn i opsætning Nye integrations muligheder Dataløn.dk Tips og tricks i DataLøn Oprettelse og ændringer på

Læs mere

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn

Årstemamøde DataLøn Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Årstemamøde DataLøn 2013 Spor 2. For dig der har erfaring med årsskiftet i DataLøn Program Årsafslutning Genopfriskning Nyheder 2013 Forventninger 2014 Emne: Quickindberetning Særlige regler omkring ferie

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF.

Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF. Afstemning Afstemning af udbetalinger Det er muligt at afstemme feriedata og generere et udtræk til et Excel-ark i ACF. Du skal gøre følgende: Log på ACF Vælg Udstilling af data Vælg fanen Afstemning Vælg

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Information om Indberetningsløsning på ww.aff.dk. Vejledning i brug af Arbejdsmarkedets Feriefonds webløsning.. side 2-14

Information om Indberetningsløsning på ww.aff.dk. Vejledning i brug af Arbejdsmarkedets Feriefonds webløsning.. side 2-14 Information om Indberetningsløsning på ww.aff.dk Vejledning i brug af Arbejdsmarkedets Feriefonds webløsning.. side 2-14 1 Du foretager indberetningen via følgende link: www.aff.dk/indberetning Første

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister 2011/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-0000977 Fremsat

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond

Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Feriepenge i eindkomst, for institutioner med egen feriefond Side 1 af 12 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede

Læs mere

Tips & Tricks Januar 2014

Tips & Tricks Januar 2014 DATALØN II Tips & Tricks Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2 GRUPPER... 4 3 UDSKRIFTER... 6 3.1 Udskrifter... 6 4 EGNE LØNTEKSER... 7 5 KORREKTIONER... 9 6 FEREIEPENGE... 10 6.1 Optjening

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.3.01 Opdatering 58452 frigivet pr. 3/12-13 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.3.01, og forudsætter, at niveau 4.2.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 8 af 13. oktober 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (Alm. del). Spørgsmål

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. marts 2012 af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister (Erstatningsferie for sygdom under

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere