Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015"

Transkript

1 Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

2 Dagens program Kl Velkomst Louise Starup / Feriepengeinfo Lovens rammer for feriepenge Louise Starup / Feriepengeinfo Indberetning til Feriepengeinfo Marianne Mandrup Skeen/ Feriepengeinfo Kl Pause og stående workshop Kl Når lønmodtager søger om feriepenge Marianne Mandrup Skeen/ Feriepengeinfo Sådan fungerer udbetaling af feriepenge Marianne Mandrup Skeen/ Feriepengeinfo Afstemning Marianne Mandrup Skeen/ Feriepengeinfo Kl Afslutning Louise Starup / Feriepengeinfo Kl Mulighed for uddybende spørgsmål 1

3 Lovens rammer for feriepenge Louise Starup Feriepengeinfo 2

4 Feriepengene bliver digitale Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere ét sted kan se og søge om deres feriepenge. I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for lønmodtagere at vide, hvem der udbetaler pengene, og hvordan de får dem udbetalt. Nu vises alle disse feriekortordninger i Feriepengeinfo. Digitaliseringen af feriepengene støtter op om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvor 80 % af al kommunikation med det offentlige skal være digital, og hvor de borgere, som kan, skal betjene sig selv digitalt. 3

5 Baggrund og politiske ønsker Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har det lovgivningsmæssige ansvar for at føre Folketingets lov ud i livet. Der er ikke tale om et nyt design af ferieloven pengene bliver i virksomheden indtil lønmodtager holder ferie. Feriepengeinfo skal give lønmodtagerne et bedre, samlet og digitalt overblik over feriepengene. sikre en ensartet ansøgningsprocedure, så flere feriepenge hæves. skabe større transparens i forhold til korrekt afregning af feriepenge og dobbeltforsørgelse. designe et system til understøttelse af loven. Projektet har undervejs holdt fokusgruppemøder med lønservicebureauer og systemudbydere. informationsmøder med arbejdsgiverne i efteråret. 4

6 Feriepengeinfo giver et fælles overblik uanset hvem der har feriepengene ACF Kollektiv ferieoverenskomst under DA FerieKonto Ingen kollektiv ferieoverenskomst Øvrige feriekasser Kollektiv ferieoverenskomst m. garantistillet VIGTIGT Lønmodtagere med ret til løn under ferie er ikke en del af Feriepengeinfo før de fratræder. 5

7 Digitale muligheder giver nye fordele og arbejdsgange Fordele for lønmodtageren: Får ét samlet overblik på borger.dk (med NemID) Får automatisk en kvittering med Digital Post Adgang til historik over søgte feriepenge Feriekortet skal ikke underskrives (men ferien skal stadig være aftalt med arbejdsgiver, kommune eller a-kasse) Nye arbejdsgange for arbejdsgiveren og feriekassen: Får digital besked ved ansøgninger Skal indberette digitalt til e-indkomst Skal rette fejl og sikre afstemning Fordele for samfundet Bedre kontrol for dobbeltforsørgelse (feriepenge og forsørgelsesydelser fra det offentlige samtidig). 6

8 Lønmodtagere uden NemID 1. Lønmodtagere, som ikke er tilmeldt Digital Post, får feriebrevet sendt med fysisk post. 2. Lønmodtager skal bruge blanket på borger.dk. 3. Blanket skal underskrives af lønmodtager og sendes til Feriepengeinfo. 4. Feriepengeinfo lægger ansøgningen ind og udbetaler får en besked på Virk.dk. VIGTIGT Udlændinge kan godt få NemID. 7

9 Hvad er ikke omfattet af Feriepengeinfo? Feriefridage (6.ferieuge), fritvalgsordninger, søgne- helligdage og andre særlige feriedage skal ikke indberettes til Feriepengeinfo. Ferieloven gælder ikke Ejer/selvstændig erhvervsdrivende, partner, visse former for medejer, administrerende direktører m.fl. Statslige tjenestemænd og lign. Visse arbejdsforhold i landbruget Og der er særlige regler for Hushjælp mv. Søfarende, off-shore mv. Militært personel 8

10 Optjening af feriedage En lønmodtager optjener 2,08 dage pr. måned - uanset arbejdstid. Ved kortere ansættelse optjener lønmodtager 0,07 dages betalt ferie pr. dag, ansættelsen varer. Denne opgørelsesmetode bruges fx, når lønmodtageren fratræder, og der ikke kan opgøres en fuld måneds arbejde. Hvis lønmodtageren er ansat periodevis, bruges reglen om 0,07 dages ferie kun, når lønmodtageren er fratrådt mellem ansættelsesperioderne. Optjeningen af feriedage sker i hvert ansættelsesforhold for sig som hidtil. Det vil sige, at en lønmodtager kan optjene op til 25 dage i hvert ansættelsesforhold og dermed kan have mere end 25 feriedage i alt. 9

11 Indberetning til Feriepengeinfo Marianne Mandrup Skeen - Feriepengeinfo 10

12 Feriepengeudbetaler skal indberettes i eindkomst Kommune Kommunen fungerer som feriekasse for kommunale institutioner Kommunen udbetaler feriepenge på vegne af de kommunale institutioner Kommunens SE-nr skal indberettes som feriepengeudbetaler Arbejdsgiver Arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst, der tillader, at han holder pengene i virksomheden. Arbejdsgiveren udbetaler selv feriepenge Arbejdsgiverens SE-nr skal indberettes som feriepengeudbetaler Feriekasse Arbejdsgiveren er omfattet af en kollektiv overenskomst, der foreskriver, at der anvendes en feriekasse. Arbejdsgiveren indbetaler feriepenge til feriekassen Feriekassen udbetaler feriepenge Feriekassens SE-nr skal indberettes som feriepengeudbetaler 11

13 Løsningsoverblik - indberetning Arbejdsgiver (Lønservicebureau) Ukendt CPR-nr. Fejl i beløb/dage Indberetning eindkomst Optjent Indbetaling Fejl i SE-nr. på feriepengeudbetaler Se overblik Feriepengeudbetaler Lønmodtager 12

14 Lønmodtagerens oversigt på borger.dk 13

15 Feriebrevet er lønmodtagerens samlede overblik Feriebrevet sendes digitalt i marts til alle timelønnede og fratrådte funktionærer, der har tilgodehavende feriepenge for ferieåret 2015/2016 Feriebrevet viser for det enkelte ansættelsesforhold: Ferie dage og feriepenge Hvor pengene er optjent Hvem der udbetaler pengene Et ansættelsesforhold består af CPR-nr., medarbejdernr. og udbetaler 14

16 Feriepengeinfo udstiller det, som er indberettet i eindkomst Feriepengeinfo er en glasplade-løsning, som udstiller det, der er indberettet i eindkomst. Hvis der er fejl i indberetningerne i eindkomst udstilles dette for lønmodtagerne - både i feriebrevet og på portalen Feriepengeinfo sender fejlbreve til arbejdsgiverne, når der indberettes åbenlyse fejl Negativ beløb eller dage Mere end 25 feriedage Rettes fejlene ikke, vil de overfor lønmodtageren være markeret som fejl og med besked om at henvende sig til arbejdsgiveren. Alle korrektioner skal foretages via eindkomst Vejledning til indberetning findes på virk.dk/feriepengeinfo 15

17 Eksempel på information i fejlbrev til arbejdsgiver Oversigt opgjort pr : Cpr. Udbetaler SE Medarbejder nummer Optj. år Aktuel saldo feriedage Aktuel saldo feriepenge Fejltype , , Egon , , Hans ,70-503, AJN , , Der er trukket flere feriedage eller feriepenge ud, end der er indberettet. Der skal indberettes, så feriedage og feriepenge mindst går i Lønmodtager har hævet feriepenge, således at der ikke kan trækkes så meget ud, som der ønskes. Der skal indberettes, så feriedage og feriepenge mindst går i Der må ikke være mere end 25 feriedage pr. ansættelsesforhold pr. ferieår. Der skal indberettes en korrektion af feriedage, således at der maksimalt er 25,0 feriedage i ansættelsesforholdet i det angivne ferieår. 16

18 Datakvalitet skal forbedres 5 typiske eksempler 1. Forkert feriepengeudbetaler Arbejdsgiveren angiver sig selv som feriepengeudbetaler, selv om de ikke har en overenskomst, eller de anvender en feriekasse Konsekvens: Ikke lovligt 2. Forkert brug af medarbejdernummer Arbejdsgiver anvender flere medarbejdernumre til samme Cpr-nummer, og det ligner tastefejl fx AN99109 og Konsekvens: Indberetningerne fremstår overfor lønmodtageren som to arbejdsforhold. 3. Forkerte korrektioner Modposteringer, der ikke rammer samme kombination af Cpr-nummer, Udbetalers SE-nummer og medarbejdernummer. Konsekvens: Dette vil resultere i et fejlbrev samt fejl i det, der vises for lønmodtageren i breve og på portalen Modposter indeholder ikke feriedage. Konsekvens: Der fremgår stadig dage men nu ingen penge 17

19 Datakvalitet skal forbedres 5 typiske eksempler 4. Fejl i indberetning af beløb og dag Der er byttet om på kroner og dage i indberetningen til eindkomst. Konsekvens: Lønmodtager vil se forkerte oplysninger. Indberetningerne skal rettes. 5. Fejl i dage Angivelse af 2,08 dage uden tilhørende angivelse af feriepenge - skyldes at systemer automatisk indberetter 2,08 dage per måned, selvom medarbejderen ikke er ansat. Konsekvens: Dette udvander medarbejderens feriepenge pr. dag og skal rettes. Der indberettes mere end 25 dage Konsekvens: Dette vil resultere i et fejlbrev og indberetningerne skal rettes. 18

20 Log på Virk.dk og find indberetningerne 19

21 20

22 21

23 22

24 Brug NemLog-in som du plejer 23

25 24

26 25

27 26

28 Pause og workshop Vi ses igen kl

29 Besked om nye ansøgninger Feriepengeinfo sender digital besked til udbetaleren om, at der er nye ansøgninger, som kan hentes på Virk.dk (alternativt web-service) Nye ansøgninger om udbetaling af feriepenge Der er foretaget 217 nye ansøgninger om feriepenge, hvor du er registreret som udbetaler. Du kan se ansøgningerne ved at logge ind på selvbetjening på Virk.dk/feriepengeinfo. De nye ansøgninger er foretaget den 5. maj Feriepengene er indberettet i eindkomst med dig som feriepengeudbetaler. Log ind på selvbetjening på Virk.dk/feriepengeinfo for at se alle indberetninger, der er foretaget. Venlig hilsen Feriepengeinfo 28

30 Når lønmodtageren søger om feriepenge Marianne Mandrup Skeen - Feriepengeinfo 29

31 Løsningsoverblik - ansøgning Arbejdsgiver (Lønservicebureau) Manglende udbetaling/fejl i beløb eller dage Ansøgning Feriepengeudbetaler Udbetaling Lønmodtager 30

32 Overbliksbillede på borger.dk 31

33 Lønmodtager vælger årsag til udbetaling af feriepenge 32

34 Tro og love erklæring 34

35 Bekræftelsesside 35

36 Sådan fungerer udbetaling af feriepenge Marianne Mandrup Skeen - Feriepengeinfo 36

37 Regler for udbetaling I må kun udbetale feriepenge, når I har fået besked fra Feriepengeinfo om, at lønmodtager har søgt om udbetaling af feriepenge på borger.dk. Ansøgningerne på Virk.dk indeholder både dage og beløb. Udbetal nøjagtig de dage og det beløb, der står på ansøgningen. Ellers bliver der en forskel på kroner/dage hos henholdsvis Feriepengeinfo og den, som udbetaler feriepengene. Feriepengeinfo sender beløb og dage med 2 decimaler. Lønmodtageren får en bekræftelse på det beløb, som Feriepengeinfo sender videre. Udbetaler skal have kontooplysninger fra lønmodtager. 37

38 Udbetaling og overgangsordning Optjeningsår Udbetalings tidspunkt Før 1. marts 2015 Efter 1. marts 2015 Til og med 2013 Inkl. overført ferie optjent før 31/ Udbetales via gammel løsning Udbetales via gammel løsning Fra og med 2014 Udbetal uden besked fra Feriepengeinfo ved: forladt arbejdsmarked død 750 kr. arbejdsretlig afgørelse Feriepengene fremgår af Feriepengeinfo, men lønmodtager kan ikke søge endnu. Derfor korrigeres ved negativ indberetning i eindkomst eller benyt regneark på Ved brug af regnearket fås en ansøgning på virk.dk, der IKKE skal afvises. Saldo nedskrives hos lønmodtager Udbetal kun ved besked fra Feriepengeinfo Undtagen: Ved ferie afholde i forbindelse med fratræden og ved fratræden hvor der er optjent i alt under 750 kr, hvis de ikke er indberettet (dog maks 2 gange årligt), eller fratrådte funktionærer, der forlader det danske arbejdsmarked. Feriepengene fremgår af Feriepengeinfo lønmodtager søger selv. Ved lønmodtager uden NemID anvendes blanket Særlig procedure ved dødsfald 38

39 Periodisering Vær opmærksom på korrekt periodisering i forbindelse med årsskiftet. Feriepengene skal periodiseres i henhold til optjeningsperioden 31/ Udbetalt Optjent Optjent Placering af feriepenge 39

40 Periodisering Vær opmærksom på korrekt periodisering i forbindelse med årsskiftet. Feriepengene skal periodiseres i henhold til optjeningsperioden 31/ Udbetalt Optjent Placering af feriepenge 40

41 Der findes flere typer af ansøgninger Lønmodtager søger på borger.dk Ferie Fratrådt 5. Ferieuge Forladt arbejdsmarked Feriehindring Feriepenge uden dage Feriepengeinfo sender automatisk ansøgning Lønmodtager er død 1500 kr. ved ferieårets start 2250 kr. ved ferieårets slut (Brev til lønmodtager) Overført til feriefond Feriepengeinfo sender ansøgning på baggrund af henvendelse Overført til næste år Flyttet til andet ansættelsesforhold Flyttet til anden udbetaler (Fra 12/3 2015) 41

42 Beskrivelse af ansøgningsårsager her 42

43 Der findes en række afvisningsårsager Udbetaler kan afvise med denne begrundelse Feriepengeinfo kan afvise med denne begrundelse Feriepengeinfo afviser på baggrund af henvendelse Ferien er ikke aftalt Fejl i saldo Ferieårsag ikke korrekt Der er søgt for tidligt Lønmodtager har ikke oplyst konto Lønmodtager har bedt om annullering Udbetaler er gået konkurs Systemfejl under ansøgningen Lønmodtager har bedt om annullering (i særlige tilfælde f.eks. ved konkurs) 43

44 Beskrivelse af afvisningsårsager her 44

45 Feriepengeinfo - Tidslinje Selvbetjening for lønmodtagere åbner på borger.dk Feriebrevet sendes til lønmodtager Besked om overførsel til feriefond Arbejdsgiver kan korrigere, så længe konto >= 0 Arbejdsgiver kan korrigere så længe konto >= 0 Info sendes til lønmodtager ved negativ regulering Optjeningsår 2014 Ferieåret 2015/ jan jan 2015 marts maj maj sep Mulighed for straksudbetaling ved død, pension, emigration Autoansøgning hvis konto < kr. Autoansøgning hvis konto < kr. Konto opgøres pr. CPR, arbejdsgiver, udbetaler og evt. medarbejdernummer Sidste chance for at hæve feriepenge, for afholdt ferie, 5. ferieuge og fratrådt ansættelse

46 Vigtige datoer 24. februar 2015 Korrektioner i eindkomst modtaget efter 24. februar, når ikke med i feriebrevet. Korrektionerne vil fremgå på borger.dk nogle dage efter, at de er modtaget fra eindkomst. Lønmodtageren får besked, hvis der sker negative korrektioner til en konto efter at feriebrevet er udsendt marts 2015 Feriebrevet sendes til lønmodtagere. 2. marts 2015 Selvbetjening åbner for lønmodtagere på borger.dk. 1. april 2015 (forventet) Automatiske ansøgninger om udbetaling af beløb under kr.. 46

47 Ansøgninger kan hentes via selvbetjening på Virk.dk Alle ansøgninger findes på Virk.dk/feriepengeinfo Alle ansøgningerne kan ses En ansøgning kan afvises med angivelse af afvisningsårsag En ansøgning kan markeres Det bliver muligt at hente data som en CSV fil til videreforarbejdning i eget system 47

48 Felter på ansøgninger (pr. ansøgning) CPR-nummer Ansøgt antal feriedage Lønmodtagers navn Medarbejdernummer Optjeningsår (for at kunne skelne overført ferie) Ansøgningsdato og ansøgningstidspunkt Ansøgningsårsag Afvist (udfyldes kun hvis afvist) Ansøgningsnummer (unikt ID) Afvisningsårsag Første feriedag (dato) Ansøgt feriepenge beløb Afvisningsdato og afvisningstidspunkt Kan afvises (angiver om ansøgning kan afvises) Markering 48

49 Log på Virk.dk og find ansøgningerne 49

50 50

51 51

52 Informationer relateret til ansøgningerne 52

53 Brug NemLog-in som du plejer 53

54 54

55 55

56 56

57 Løsningsoverblik adgang til ansøgninger Feriepengeudbetaler Besked om nye ansøgninger Portal Webservice Lønmodtager 57

58 Løsningsoverblik adgang til ansøgninger Feriepengeudbetaler Besked om nye ansøgninger Portal Erhvervs fuldmagt (Virk.dk) Webservice Lønservice bureau Udbetaling Lønmodtager 58

59 Ansøgninger kan hentes via webservice Hent ansøgninger via webservice Udveksling af ansøgningsdata via system til system integration på baggrund af angivne kriterier (på samme måde som via kriterier angivet i selvbetjening på Virk.dk). Webservice teknologi baseres på WS-security baseret løsning over SSL (Secure Socket Layer), hvor virksomhedscertifikat anvendes til signering af beskedindhold. Anvender af webservicen har ansvaret for at sikre adgangen til hentede data Informationer omkring opkobling til webservice og tildeling af rettigheder ligger på 59

60 Tildeling af rettigheder på Virk.dk https://hjaelp.virk.dk/hjaelp/log-ind-og-rettigheder 60

61 Afstemning Marianne Mandrup Skeen - Feriepengeinfo 61

62 Afstemningsmuligheder På Virk.dk/feriepengeinfo kommer en selvbetjeningsløsning til udbetaler, der tilbyder: hvad der er indberettet med den pågældende som udbetaler hvad der er anmodet om saldoen for den enkelt lønmodtager konto Løsningen forventes klar 23. februar

63 Log på Virk.dk for at afstemme 63

64 64

65 65

66 Informationer relateret til feriepengesaldi 66

67 Brug NemLog-in som du plejer 67

68 68

69 69

70 Log på Virk.dk for at afstemme 70

71 71

72 72

73 Informationer relateret til de indberetninger, der er foretaget på denne udbetaler 73

74 Brug NemLog-in som du plejer 74

75 75

76 76

77 77

78 Hold øje med Virk.dk/feriepengeinfo Hold jer løbende orienteret på Virk.dk/feriepengeinfo Her ligger bl.a. informationer om Format på filen, der kan downloades 3. parts adgang Adgang til webservice Dagens præsentation bliver lagt på virk.dk/feriepengeinfo. 78

79 De 3 vigtigste punkter fra i dag Indberet korrekt til eindkomst og hold øje med fejlbreve Udbetal korrekt og hold øje med ansøgninger Korriger i eindkomst inden 24. februar

80 Bilag 80

81 Oversigt over bilag 1. Procedure ved konkurs 2. Procedure ved dødsfald 3. Mulighed for test 4. Adgang for tredjepart til webservice 5. Breve til lønmodtager 6. Straksudbetalinger 81

82 Bilag 1: Procedure ved konkurs Går en virksomhed konkurs, skal garantiordningen overtage udbetalingsforpligtelsen Lønmodtageren dokumenterer sit tilgodehavende Udskrift af Se mine feriepenge Garantiordningen informerer Feriepengeinfo om, hvilke cpr.nr de overtager forpligtelsen for Informationen sendes til Feriepengeinfo med digital post (sikker mail) Feriepengeinfo flytter forpligtelsen fra konkursramt virksomhed til ny udbetaler Garantiordningen indberetter manglende indberetninger til Feriepengeinfo Indberetningen foretages via et regneark, og sendes med digital post (sikker mail) https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/indberetning/ved-arbejdsgivers-konkurs 82

83 Bilag 2: Ansøgningsproces ved dødsfald Død via CPR-reg (med skifteret) Ansøgning til Udbetaler med årsag DØD Udbetaler skal afvente henvendelse fra bobestyrer / privatskifte Brev til skifteret med oplysninger om afdødes feriepenge og udbetaler Død via CPR-reg (uden skifteret) Efterladte henvender sig (uden skifteret) Afvent henvendelse fra efterladte Ansøgning til Udbetaler med årsag DØD Brev fra Feriepengeinfo Med dokumentation for udbetaling 83

84 Bilag 3: Muligheder for test Webservice test Testmiljø stilles til rådighed Krav Ping-service Skab hul igennem til ATP s PingService Brugervejledning udarbejdet af ATP til kald af PING via SoapUI Test af eget system inkl. relevante testdata Anvendelse af Webservice kræver et Testcertifikat Udstedt af DanID Udfyldelse af Tilslutningsaftale inkl. teknisk bilag Kontaktpersoner, Kundens OCES-Certifikat, IPadresse 84

85 Bilag 4: Adgang for tredjepart til webservice NemLogin udvider den eksisterende løsning, så den også kan gælde for en systembruger Det betyder, at man via NemLogin kan tildele rettigheder til en tredjepart, så denne kan tilgå data via en webservice Vejledning til tildeling af rettigheder findes her: https://indberet.virk.dk/feriepengeinfo/udbetaling-af-feriepenge/seansoegninger/webservice-til-ansoegninger 85

86 Bilag 5: Breve til lønmodtager 1. Feriebrevet (marts 2015) Samlet overblik over optjent ferie 2. Penge på tom konto brev (løbende ved regulering) Der er kommet penge på en konto, der er tømt, som følger af straksudbetaling 3. Din arbejdsgiver har trukket penge ud (ved regulering i ferieåret) Der er foretaget en negativ regulering i indeværende ferieår 4. Penge på konto brev (primo 2016) Der er stadig penge på en konto 5. Automatisk anmodning om beløb under 2250 (efter 30/4 2016) Arbejdsgiveren får automatisk besked om udbetaling af beløb under 2250 efter ferieårets slut 6. Din ansøgning er blevet afvist Besked, hvis arbejdsgiveren har afvist en ansøgning 7. Forældet ændring på konto Der er kommet indberetninger til et tidligere ferieår 86

87 Bilag 6: Straksudbetalinger Lønmodtager skal anmode om feriegodtgørelse via Feriepengeinfo evt. med blanket Overgangsordning Hvis du skal bruge Feriepengeinfo og lønmodtager er død, udrejst eller gået på pension i perioden kan du udbetale direkte men skal efterfølgende lave negative indberetninger eller bruge excell ark, så saldoen i Feriepengeinfo bliver korrekt. Er du omfattet af en kollektiv overenskomst med garanti for feriegodtgørelsen? ja Skal du Ifølge din overenskomst indberette feriepenge via (ACF)? ja nej nej Du skal bruge FerieKonto dvs. FerieKonto er feriepenge udbetaler Du skal bruge Feriepengeinfo dvs. du eller din feriekortordning er feriepenge udbetaler ja Har du indberettet feriegodtgørelse for lønmodtageren til eindkomst? nej Er lønmodtager fratrådt funktionær? ja Funktionær Holder lønmodtager ferie i forbindelse med sin fratrædelse? nej nej Du skal løbende indberette feriegodtgørelsen til eindkomst nej Timelønnet Er lønmodtager udrejst Funktionær Er lønmodtager død, udrejst eller gået på pension? ja ja Du skal løbende indberette al feriegodtgørelsen til eindkomst ja Timelønnet Er indberetningsfristen overskredet? nej Funktionær Timelønnet Du kan udbetale direkte og skal ikke indberette nettoferiepenge, der endnu ikke er indberettet, til eindkomst. Du kan udbetale direkte. Du skal ikke indberette nettoferiepenge til eindkomst Du skal bruge ACF og gøre som du plejer ja Du kan udbetale feriepenge for ferien direkte. Resten skal indberettes via eindkomst nej Du skal indberette feriegodtgørelsen til eindkomst Alle lønmodtagere Feriegodtgørelse kan udbetales af arbejdsgiveren til lønmodtageren ved fratræden, hvis beløbet højst er på 750 kr. eller derunder efter skat dog højest to gange årligt. I dette tilfælde skal beløbet ikke indberettes til eindkomst 87

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere