Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011"

Transkript

1 Status Rejsekort

2 Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer (eks. Thybanen) og busser i Ålborg Movia Syd fladedækkende Stationer i Hovedstaden Resterende busser i Hovedstaden 1. febr. 1. juni 2012 Resterende stationer Jylland og Fyn åbnes for kunder Primo 2012 For nye selskaber går der 18 måneder fra tilslutning til drift - ifølge Tillægsaftale V.

3

4 De næste skridt - software Med version 4 (incl. Version s der leveres ) er der et rejsekortsystem, der kan rulles ud landsdækkende. I Tillægsaftale V er aftalt, at der leveres yderligere forbedringer og nye funktioner (fastprisproduktet) i version 5.1 i april 2013 og i version 5.2 i december Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer af Bus&Tog samarbejdet med en rejse en pris uanset brug af bus, tog eller Metro. Rejsekort er en nødvendig reinvestering og modernisering af dagens billetsystemer. Alle nye billetsystemer world wide er i dag baseret på rejsekort teknologi.

5 Økonomien i Rejsekort A/S 1 Indkøb af rejsekortsystemet (Betales af trafikselskaber - transaktionsafgifter) Rejsekort A/S har købt det centrale rejsekortsystem, inkl. installation, fra East-West. Desuden er landsdækkende Enkeltbilletsystem, Ny håndholdt terminal, Data- Warehouse og andre mindre leverancer købt fra andre. Pris ca 550 mio kr. Den oprindelige kontraktpris er fastholdt. Derudover har Rejsekort ved Tillægsaftale I-V opnået yderligere funktionalitet, bod, erstatning for work-arounds, mv., til en samlet værdi på ca. 175 mio. kr. Drift og vedligehold af centralsystem (Betales af trafikselskaber - transaktionsafgifter) Betaling for drift og vedligeholdelse er afhængig af antal tilsluttede selskaber. Ved landsdækkende drift topper den årlige betaling på ca. 150 mio. kr i 2015 og falder gradvist til ca. 140 mio. kr. i East-West skal drive og vedligeholde rejsekortsystemet i minimum 11 år efter systemovertagelse. I forhold til den oprindelige kontrakt er udgiften til landsdækkende drift faldet med ca. 32 mio. kr. om året, aftalt i TA IV, svarende til ca. 356 mio. kr. i den 11-årige periode.

6 Økonomien i Rejsekort A/S - 2 Den centrale rejsekortorganisation (Betales af trafikselskaber -transaktionsafgifter) Den centrale rejsekortorganisation er blevet større og har fået flere opgaver end oprindeligt forudsat (markedsføring, fælles kundecenter, tættere samarbejde med leverandøren, datawarehouse, mv.). Rejsekort A/S har købt det centrale rejsekortsystem, inkl. installation, fra East-West. Finansiering af Rejsekort A/S Sker ved aktiekapital og lån. Lånene forrentes og tilbagebetales over en årrække fra Aktiernes kursudvikling og evt. udbyttebetaling diskuteres pt. mellem aktionærerne. Indtægterne til Rejsekort A/S kommer ved en betaling for alle rejsekortrejser og rejser på enkeltbilletsystemet, uanset om de er købt via mobil, internet, automat eller betjent salg eller andet. De tilsluttede trafikvirksomheder betaler en fast pris per rejse og en procentdel af omsætningen per rejse, samt derudover et beløb pr. solgt rejsekort.

7 Økonomien i Rejsekort A/S - 3 På grund af leverandørens forsinkelse, de yderligere opgaver Rejsekort A/S skal løse og på grund af, at der er valgt en forsigtigere og trinvis udrulning af systemet af hensyn til at få kunderne godt med, belært af udenlandske erfaringer, har det været nødvendigt, at tilføre yderligere likviditet til Rejsekort A/S i årene 2011 til 2014, end det, der var forventet da kontrakten blev indgået med EW i Dette er for DSBs og Metroselskabets vedkommende sikret ved aktstykke 105 i april Planer og økonomiprognoser baseres på 15 års drift af rejsekortsystemet efter systemovertagelse ultimo Denne beregningsmæssige 15 års horisont kan naturligvis senere revurderes. Hidtidige billetsystemer har haft en levetid på år.

8 Økonomien i trafikvirksomhederne Indkøb og installation af rejsekortudstyr i busser og på stationer mm. Hver trafikvirksomhed køber via kontrakten mellem Rejsekort og EW det ønskede udstyr, der installeres af EW, hvis ønsket. Dette sker til de kontraktfastsatte priser. Ekstraarbejder afregnes efter aftalte principper. Vedligeholdelse af rejsekortudstyr i busser og på stationer mm. Der er som led i kontrakten indgået aftale om, at EW står for den løbende vedligeholdelse af det decentrale udstyr. Enkle udskiftninger af udstyr udføres af trafikvirksomheden (first line maintenance). Trafikvirksomhedernes interne omkostninger til projektet Trafikvirksomhederne har egne omkostninger til projektorganisation, tilpasning af driftsorganisation og processer, mv. Distributionsomkostninger Pt. sker ca. 2/3 dele af rejsekortomsætningen via selvbetjente kanaler og denne andel forventes at stige yderligere.

9 Samlet økonomi ift. den samlede billetindtægt i den kollektive trafik Dækning af Rejsekort A/S udgifter, inkl. finansieringsomkostninger, koster ca. 3,5% Forrentning, afskrivning og vedligeholdelse af de decentrale investeringer, koster 2-3% Distributionsomkostningerne ligger på ca. 2% Hertil kommer projekt- og engangsomkostninger i trafikvirksomhederne Heroverfor forventes: Øgede indtægter på 2-5%, på baggrund af den øgede tilgængelighed, der følger af at have et rejsekort og muligheden for at lægge en prisstruktur der giver incitament til flere rejser, ved at kunderne rejser billigere og billigere jo mere de rejser. At rejsekortsystemet uden større meromkostninger, kan dække en stor vækst i antallet af rejser. At trafikvirksomhederne får et datagrundlag til planlægning, optimering og produktudvikling, der muliggør effektiviseringer på 2-5%. At rejsekortet minimerer mulighederne for snyd. Afhængig af trafikvirksomhed mistes her i dag mellem 1 og 6% af billetindtægten. At en høj selvbetjeningsandel ved salg og optankning giver mulighed for besparelser ift. dagens mere betjente salg, ligesom arbejdsgange og processer kan effektiviseres med alle de data der følger af rejsekortsystemet. At der herudover ligger et økonomisk potentiale i anvendelse af rejsekortet til andet end betaling for rejser.

10 Midttrafik økonomi Udgifter Køb af udstyr + installation ca. 85 mio. kr. (eks. moms) 700 busser + busgarager + lokalbaner Årlige vedligeholdsudgifter for udstyr ca. 3 mio. kr i de første 2 år, herefter ca. 4 mio. kr pr. år. (eks. moms) Transaktionsbetalinger (afgift pr. rejse) ca. 35 øre + ca. 1,2 % af billetindtægten. Finansiering Aktiekapital + lån (forrentes og tilbagebetales) - aktiekurs + udbytte diskuteres mellem aktionærerne.

11 Midttrafik - antal kunder/rejser, der oplever ændringer uden rejsekort Der er ca. 12,5 mio. rejser ind/ud af Midttrafiks område, heraf benytter 1,8 mio. bus i Midttrafik. Der rejses ca. 5 mio. rejser med tog indenfor Midttrafiks område, heraf benytter ca. 1,3 mio. bus i forbindelse med togrejsen. Af de ca. 3 mio. rejser, der benytter tog og bus kombineret i Midttrafik, vil alle de, der ikke rejser på enkeltbillet skulle betale 2 gange for omstigningszonen og have både et rejsekort og et Midttrafik rejsehjemmel. Rejser med tog, der skal rabatteres, vil blive på rejsekort uanset om det er i eller ind/ud af Midttrafik Forskellige priser internt i Midttrafik for en bus og en togrejse.

12 Øvrige udvalgte spørgsmål - 1 Gratisrejser i kommuner er ikke i modstrid med rejsekort. Uden rejsekort udstyr haves ikke ligeså præcise rejsedata. Bus light løsning. Håndholdt terminal til CI/CU og salg af billetter. Midttrafik betaler ikke mere for tilslutning end andre, men en forhandlet rabat fås ikke, da Midttrafik ikke benyttede muligheden. Indlæringskurve for brug af rejsekort i ft. manglende CU

13 Øvrige udvalgte spørgsmål - 2 Oplysning om pris på rejser: Kunden kan få prisen oplyst på forhånd via nettet (Rejsekort.dk) eller via Rejseplanen (ikke endnu) Prisen kan oplyses via telefonisk henvendelse til kundecentre. Kunden kan via zonekort beregne normalprisen (i lighed med de nuværende zonekort). Kunder der kun rejser en gang imellem, vil ikke opleve at rabatten på rejser ændres ofte, med mindre rejsefrekvensen ændres markant. Rejsekortet gør det også nemmere for kunder, der kun rejser en gang imellem. De har et rejsekort der umiddelbart kan anvendes og behøver ikke vide, eller finde ud af, hvor mange zoner de skal købe billet til. Herved løber de ikke den risiko der er i de nuværende systemer, med at købe for lidt eller for meget. Oplysning om udførte rejser kan fås ved: Udskrift i rejsekortautomat Henvendelse på et betjent salgssted Brug af internettet (rejsekort.dk) At telefonisk rekvirere en udskrift.

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. april 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort.

Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort. Projekt REJSEKORT af Projektchef Hans Holmgren, Hovedstadens Trafikselskab Projekt REJSEKORT er et fælles projekt mellem HT, DSB, Ørestadsselskabet og privatbanerne (Østbanen, Hornbækbanen, Gribskovbanen,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003

Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003 Titel: Rejsekort Forfatter: Projektchef Hans Holmgren, Projekt Rejsekort Resume Rejsekortet er nu på vej. DSB, HUR, Ørestadsselskabet, STS, VT, VAT og NT stiftede Rejsekort

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere