Grundejerforeningen Hyrdeengen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Hyrdeengen"

Transkript

1 Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse af dagsordenen.. Godkendt Beretning. Formanden havde indledningsvis ingen supplerende bemærkninger til beretningen. Beretningen blev herefter gennemgået punktvis, idet medlemmerne herved fik mulighed for at fremkomme med supplerende spørgsmål. Fliser. Der var mange kommentarer og bemærkninger til dette punkt. Enkelte syntes det var for dårligt, at når man sidste år fik kr til dette arbejde, så var pengene ikke brugt. Formanden svarede hertil, at man var kommet lidt sent i gang fordi man havde undersøgt flere muligheder, samt at man havde ansat en anden gartner til arbejdet. Nogle var af den opfattelse, at man skulle få udført hele flisearbejdet på en gang og så få dette lånefinanceret Hertil svarede formanden, at dette - efter samråd med foreningens advokat - ikke var muligt, idet bestyrelsen ville komme til at hefte for gælden såfremt ikke alle betalte afdrag på det optagne lån. Det ville endvidere ligeledes betyde, at den årlige udgift for det enkelte hus ville stige markant og det ville skabe problemer for nogle. Man ville endvidere gerne vide i hvor mange år man skulle afsætte kr til dette arbejde. Formanden var af den opfattelse, at man ville nå langt efter 4 5 år fra nu af med de kr hvert år. Sluttelig konkluderede man at der for året 2009 var i alt kr til flisearbejder. YouSee Kabel TV. Der var enkelte bemærkninger til dette punkt, idet man syntes at YouSee var alt for dyrt og man mente ar en fælles Server for hele Hyrdeengen var en bedre og billige løsning. Dette var ikke alle enige i, idet dette kunne give andre problemer. Bestyrelsen svarede hertil, at der havde tidligere været nedsat en netudvalg for at se på andre løsninger, men da mange ønsker forskellige løsninger var denne vej ikke farbar. Endvidere havde man drøftet priser med YouSee, men deres priser er ikke til forhandling fik man som svar. En beboer der har boet i Hyrdeengen fra starten kunne fortælle, at man i begyndelsen havde en fælles antenne, men det blev droppet til fordel for den nuværende løsning. Det blev endvidere klargjort, at man skal være tilsluttet den mindste pakke fra YouSee.

2 Rotter. Dette punkt er beskrevet meget detailjeret i formandens beretning, idet det er et stort problem i mange kommuner, men ligeledes i vores bebyggelse. Der er opsat 4 helt nye og avancerede rottefælder i vores bebyggelse og et ubekræftet forlydende vil vide, at der indtil dato er fanget over 300 rotter. Man har konstateret at vores kloaknet ikke er i orden, idet man for 14 dage siden konstaterede, at kloakledningen ved en brønd udfor nr. 127 tilsyneladende er sunket og skal repareres, men det er bestyrelsens opfattelse, at ledningen er kommunal. Bestyrelsen har kontaktet kommunen for at få helt styr på, hvilke ledninger der er kommunens og hvilke der er vores, men tilsyneladende har kommunen ikke ajourførte tegninger, der viser dette. Kommunens kloaksystem kan man finde på Nettet, selvom det måske er lidt upræcist. Der var forslag om at den enkelte husejer skulle se sin egen spildevandsbrønd efter og skylle den ren. Nogle mente at det var en dårlig idè, man skulle i stedet for skylle sine toiletter efter med en spuleslange, fordi de nye toiletter giver for lidt vand ved udtømning. Det skal dog pointeres, at den enkelte husejer selv skal henvende sig til kommunen, hvis man konstaterer rotter på sin grund. Det er bestyrelsens erfaring, at rottefængeren kommer meget hurtigt. Veje. Der var ønsker fremme om Chikaner på Hyrdeengen, men formanden kunne meddele, at dette ville kommune ikke indføre. Imidlertid har man fået oplyst, at der vil blive indført hastighedsbegrænsning på 40 km. Vedrørende huller i vejene er man meget velkommen til selv at henvende sig til kommunen. Der var røster fremme om den meget generende knallertkørsel på Skolestien og man forespurgte om bestyrelsen havde foretaget sig noget i den anledning. Formanden svarede, at det havde man ikke, men han ville med bringe sagen op for kommunen, men det er en politiopgave at varetage dette problem. Hunde. Som det fremgår af formandens beretning, har vi fået et tiltagende problem med hundeefterladenskaber og det er faktisk for dårligt, at voksne mennesker ikke kan indse, at det er deres pligt at rydde op efter deres hund, når den griser i området. Der fremgår klart af foreningens ordensreglement, hvordan man skal opføre sig som hundeejer. Man vil forsøgsvis opsætte skiltning med at Hunde skal holdes i snor i vort område. En grundejer havde problemer med, at katte grisede på deres hustag og det er naturligvis heller ikke særlig rart. Volden. Dette emne blev igen taget op og flere var af den opfattelse, at man skulle fælde alle de høje træer på volden, Det måtte kunne gøres billigt, såfremt alle blev fældet på én gang. Formanden svarede, at man ville følge voldplanen og at man ville forsøge, at få grundejerforeningen Nordmarksvænge til at deltage i udgifterne. Herefter blev beretningen godkendt.

3 Regnskab. Regnskabet udviser et underskud på kr for året Der var meget få bemærkninger til regnskabet, dog var der et ønske om en mere klar og logisk opstilling af det aflagte regnskab contra budgettet for samme år. Kassereren var enig i dette og det vil blive ændret fremover. Regnskabet blev herefter godkendt. Vedtægtsændringer. A. Bestyrelsen har foreslået en ændring til vedtægtens paragraf 6A, hvorefter der pålægges et gebyr på kr. 100,00 pr. rykker, dog max for 3 rykkere. Godkendt. B. Efter at vi er gået over til betaling via netbank vil bestyrelsen befuldmægtige kassereren til at foretage betalinger af godkendte bilag over netbank med egen signatur. Godkendt Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. A. Budget for Selvom det udarbejdede budget er blevet mere specificeret end tidligere var der ønsker fremme om at de store poster skulle øremærkes og man skulle tage stilling til dette ved vedtagelse af budgettet. Formanden var ikke glad for et sådan ønske, idet det var hans opfattelse, at bestyrelsen skulle have rimelig frie hænder til at disponere i årets løb, idet der jo kan forekomme udgifter, som man ikke kan forudse. Han mente ligeledes, at man burde have tillid til bestyrelsens ansvar for budgettet og det endelige regnskab. B. Fastsættelse af kontingent, Bestyrelsen foreslår at kontingentet for 2009 bliver på kr Formanden redegjorde for stigningen på kr. 500, idet det var bestyrelsens opfattelse, at der var mange ønsker blandt beboerne om, at Hyrdeengen fremover skulle have et bedre look, dette arbejde er blevet forsømt i mange år og der var mange opgaver, som burde løses i tiden fremover. Der var en klar stemning for, at disse ting blev forbedret. Budgettet og dermed kontingentet på kr blev herefter godkendt.

4 Valg til bestyrelsen. A. Valg af formand (ikke aktuel) B. Valg af næstformand ( Michael Jarlbæk ønskede ikke genvalg) Bestyrelsen havde ikke nogen kandidat, men forventede at der var emner på generalforsamlingen. Flere blev foreslået, men ingen ønskede denne post. Til sidst måtte formanden konkludere, at bestyrelsen måtte fortsætte med kun 4 medlemmer indtil man kunne finde et nyt medlem til bestyrelsen. C. Valg af kasserer. Heidi Jelvard Kristensen blev genvalgt. D. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ikke aktuel) Samt valg af 2 suppleanter, hvor Per Riis og Rene Florager blev genvalgt. E. Valg af revisorer. Jan Jensen og Ole Bøgeholt blev genvalgt. F. Valg af revisorsuppleanter. Der blev kun valgt 1 revisorsuppleant, Hans Oling Eventuelt. Der var kun formanden der tog ordet under dette punkt og han pointerede, at bestyrelsen ikke havde nogle særinteresser, men det var hans og bestyrelsens klare indtryk, at der var mange ønsker om forbedringer og en bedre vedligeholdelse af vores bebyggelse. Han opfordrede derfor til, at man tog den skrivelse alvorligt, som han havde udsendt ultimo januar. Den blev udsendt som INFO meddelelse. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for rimelig god orden under generalforsamlingen. Hyrdeengen den 21. marts Per Andersen Dirigent Bjarne Hansen Bestyrelsesmedlem

5 Hyrdeengen den

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs

Referat. 45. ordinære genera lforsa rn I i ng. G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften. Skrevet af. Side 1 af 6. Jesper Reichardt 20-04-2ALs Referat af 45. ordinære genera lforsa rn I i ng G ru ndejerforeningen HØjgå rdstoften Side 1 af 6 20-04-2ALs Referat af den 45. ordinaere generalfcrsamling afholdt den 14. april 2015 i Kulturcentrets A

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang

Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Referat af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen ABA torsdag den 26. marts 2009 i Kantinen på Sundbyvang Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer med ledsagere. Dagsorden: Valg af dirigent:

Læs mere