Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5"

Transkript

1 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren. Hvis forsikringstager dør, udbetaler vi forsikringen i overensstemmelse med begunstigelsen nedenfor. Når forsikringstager og forsikrede ikke er samme person udbetaler vi forsikringen til forsikringstageren. Hvis forsikringstager dør, overføres råderetten over forsikringen til forsikrede, medmindre forsikringstager har indsat en anden begunstiget. Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 Vælg en af fire nedenstående muligheder. Ønsker du at foretage en anden begunstigelsesindsættelse, end det er muligt ved hjælp af denne erklæring, skal du blot skriftligt meddele Danica Pension om den ønskede begunstigelse. Jeg vil gerne begunstige denne/disse personer. 1. [ ] Nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge ægtefælle/registreret partner, en samlever, der opfylder nedenstående krav, livsarvinger, arvinger efter testamente og arvinger efter arveloven. Efterlades ingen nærmeste pårørende, sker udbetalingen til boet. For at en samlever er omfattet af nærmeste pårørende, skal samleveren leve sammen med forsikringstager på fælles bopæl på dødsfaldstidspunktet og 1. vente, have eller have haft et barn sammen med forsikringstageren eller 2. have levet sammen med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. 2. [ ] Min samlever som jeg har fælles bopæl med. Navn CPR-nr. eller fødselsdato Hvis min samlever dør før mig, er mine nærmeste pårørende begunstiget.

2 Hvis du indsætter din samlever som begunstiget, skal du sætte kryds ud for den af følgende to muligheder, som du ønsker. [ ] Denne begunstigelse af min samlever skal ophøre, hvis vi ikke længere har fælles bopæl, medmindre det sker på grund af institutionsanbringelse (herunder ældrebolig) eller [ ] Denne begunstigelse af min samlever skal gælde, uanset om jeg på dødsfaldstidspunktet har fælles bopæl med min nuværende samlever eller ej. 3. Anden/ andre personer du kan her vælge at begunstige flere navngivne personer, der i så fald deler pengene lige. Hvis en af de navngivne begunstigede dør før forsikringstageren, deles udbetalingen lige mellem de øvrige navngivne begunstigede. Hvis alle begunstigede dør før mig, er mine nærmeste pårørende begunstiget. 4. [ ] Ingen hvilket betyder, at udbetalingen sker til boet. Skal begunstigelsen være uigenkaldelig? (Se information i vejledningen) [ ] Begunstigelsen af er uigenkaldelig. Jeg har underrettet den/ de begunstigede om det. Jeg er bekendt med konsekvenserne af, at begunstigelsen er uigenkaldelig. Jeg har læst vejledningen Dato Forsikringstagers underskrift

3 VEJLEDNING - sådan indsætter du begunstigede på din pension Forsikringstager eller forsikrede - hvem er hvad? Som oftest er forsikringstager og forsikrede samme person. Forsikrede er den person, som er forsikret i kraft af pensionen. Forsikringstager er den, der ejer forsikringen. Hvis dette ikke er forsikrede, kan det typisk være forsikredes ægtefælle eller samlever. Hvem kan du begunstige? Når du har en pension, hvor du kan trække indbetalingen fra i din indkomst, kan du begunstige 1. nærmeste pårørende 2. ægtefælle eller registreret partner 3. fraskilt ægtefælle 4. samlever, som du har fælles bopæl med 5. livsarvinger 6. stedbørn og deres livsarvinger 7. samlevers livsarvinger 8. ingen Du kan også begunstige en eller flere navngivne personer, som er nævnt i punkt 1-7. Når du har en forsikring, hvor du ikke kan trække indbetalingen fra i din indkomst, er der ingen begrænsninger for, hvem du kan begunstige. Sådan definerer vi følgende begunstigede 1. Nærmeste pårørende Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge ægtefælle/registreret partner, en samlever, der opfylder nedenstående krav, livsarvinger, arvinger efter testamente og arvinger efter arveloven. Efterlades ingen nærmeste pårørende, sker udbetalingen til forsikringstagers dødsbo. For at en samlever er omfattet af nærmeste pårørende, skal samleveren leve sammen med forsikringstager på fælles bopæl og 1. vente, have eller have haft et barn sammen med forsikringstageren eller 2. have levet sammen med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet. Det antages, at de samlevende som hovedregel skal opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab.

4 4. Samlever Vi definerer samlever som én navngiven person, der har fælles bopæl med forsikringstager på det tidspunkt, hvor denne blanket er skrevet under og sendt til os. Der kan være tale om et ægteskabslignende parforhold eller et bofællesskab med et familiemedlem eller en anden person. Du skal være opmærksom på, hvad der skal ske med begunstigelsen, hvis I ikke længere bor sammen. Husk at markere din beslutning med et kryds på blanketten. Du skal desuden være opmærksom på, at denne definition af samlever adskiller sig fra samlever-begrebet ved nærmeste pårørende. 5. livsarvinger Livsarvinger er børn, børnebørn, oldebørn osv. 6. Stedbørn og deres livsarvinger Stedbørn definerer vi som børn, man gifter sig til. Det vil sige ægtefælles børn, som du hverken er biologisk forælder til eller har adopteret. Stedbørn er ikke livsarvinger og ikke omfattet af nærmeste pårørende. 7. Samlevers livsarvinger Samleverens børn, børnebørn, oldebørn osv. 8. Ingen indsat som begunstiget Hvis du har valgt ingen som begunstiget og dermed fravalgt en begunstigelse, sker udbetalingen til dødsboet. Det betyder også, at udbetalingen kan kreditorforfølges. Begunstigelsen kan tilsidesættes Du skal være opmærksom på, at hvis du som forsikringstager efterlader tvangsarvinger, kan din begunstigelse eventuelt tilsidesættes helt eller delvist. Det gælder uanset hvem, der er indsat som begunstiget, og uanset om begunstigelsen er gjort uigenkaldelig. Det afgørende for tilsidesættelse af begunstigelsen er, om indsættelsen må anses for urimelig over for en eller flere af forsikringstagers tvangsarvinger. Tvangsarvinger er ægtefælle/registreret partner og/eller livsarvinger. Kun tvangsarvinger kan få en begunstigelse tilsidesat helt eller delvist. Du kan gøre begunstigelsen uigenkaldelig Du kan frit vælge, om du vil gøre begunstigelsen uigenkaldelig. Det betyder, at du aldrig vil kunne ændre eller slette begunstigelsen, medmindre den begunstigede giver sit skriftlige samtykke. En begunstigelse er ikke uigenkaldelig, førend den begunstigede får meddelelse om indsættelsen og om, at indsættelsen er uigenkaldelig.

5 Du kan ændre begunstigelsen Du kan altid ændre din beslutning om begunstigelse, medmindre du har gjort den uigenkaldelig. Det er især relevant, når der sker store familiemæssige ændringer i dit liv, f.eks. når du bliver gift, får børn, bliver skilt, flytter sammen/ alene, eller hvis der sker dødsfald i din nærmeste familie. Ved udbetaling Begunstiget Når du har indsat en begunstiget, får denne udbetalt pengene direkte - det vil sige uden om dødsboet - hvis du som forsikringstager dør. Den begunstigedes udbetaling er beskyttet mod de kreditorer, dødsboet eventuelt har. Boafgift Når pengene bliver udbetalt uden om dødsboet, skal vi trække boafgift fra ifølge de gældende regler. Der gælder ikke noget bundfradrag ved forsikrings- og pensionsudbetalinger direkte til den begunstigede.

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011

Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Gruppelivsforsikring 2011 Forsikringssummer gældende fra 1. januar 2011 Alder ved død Hoved sum kr. Børnesum pr. barn i alderen 0-16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Til og med 54 år 73.345 20.131 17.255 14.380

Læs mere

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i en

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker

Malerforbundet Gruppelivsforsikring. det værste sker Malerforbundet Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Malerforbundets gruppeordninger Malerforbundet har indgået aftale med Alka om fordelagtige gruppeordninger for medlemmerne. De består

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Malerforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med i

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker

3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 3F Gruppelivsforsikring sikrer, hvis det værste sker 2012 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring sikrer dine efterladte en sum penge, hvis du afgår ved døden. Efterlader du dig børn under

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere