Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk"

Transkript

1 Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet) ATV-møde, 26. november

2 Lokaliteten: Karmstensvej 5, Ølstykke Benzinsalgssted tilmeldt OM som branchesag. Benzinforurening af jord og sekundært grundvand, inkl. MTBE. Afværge: Opgravning af installationer og jordforurening samt in-situ oprensning af jord og sekundært grundvand. Fra 2002 er der foretaget undersøgelse og monitering i sekundært og primært grundvand, med absolut fokus på det primære efter

3 Grundvandsinteresser Lokaliteten ligger i OSD og de nærmeste indvindingsboringer ligger hhv. ca. 1,3 og 1,9 km sydvest for lokaliteten (privat indvindingsboring og Svestrup VV). Det primære magasin er tilknyttet kalken, ca m u.t. Indvinding (Svestrup VV) Boring ikke i drift (Svestrup VV) DGU-boring prøvetaget

4 Kildeområdet (status pr. 2010) Der er udført en omfattende undersøgelse i kildeområdet. Ca. 800 kg BTEX Ca kg kulbrinter Ca. 97 % befinder sig 1-4 m u.t mg/l i sek. GV Ca. 1 kg MTBE Ca. 98 % befinder sig 4-9 m u.t > mg/l i sek. GV Nedadrettede gradienter fra sekundært til primært GV. Skrå nedsivning mod det primære magasin. 4

5 Grundvandsfanen med MTBE Historisk er der målt MTBE-koncentrationer i kalken (skråt) under kilden på op til ca. 900 mg/l ( ); nu ca. 20 mg/l. Maks i fanen nu mg/l ( m nedstrøms) I starten er der fokuseret på toppen af magasinet, siden er der etableret tre filtre i hver boring til ca. 15 meter u/kalktop, med filtersætning på baggrund af kaliper-/flowlog (i sprækker). Ca. 560 meter OBS: Fanen er ikke endeligt afgrænset nedstrøms og sideværts-nedstrøms. OBS: Der måles kun indhold af BTEX/kulbrinter over gvkrit. i én boring i det primære magasin. 5

6 Naturlig nedbrydning af MTBE Sekundært GV: Tegn på nedbrydning (TBA og C 14 ). Primært GV: Nedbrydning påvist: qpcr-analyser til undersøgelse af PM1-DNA. BioTraps med tilsat 13 C-mærket MTBE til SIP-PLFA-analyser. S32 X1A X3 X4 X5 Der er påvist en lav nedbrydningsaktivitet i 4 af 5 undersøgte filtre (ikke S32, som ikke er i tilstrækkelig kontakt med kalken). 6

7 Kote [meter] Kote [meter] Kote [meter] Forureningsflux af MTBE i fanen C B A S20 S34 X1 S15 S18 (61) (0,11) <0,1 (230*) (47) 30 (53) 30 (13) (200) (5,4) 9,4 ~25 m (6,1) (0,35) 1,1 30 JOF Potentiale (Prim.) Kalk Miljøboring Filter MTBE 2013 (53) MTBE 2010 MTBE 2003 (200) * Data fra 2004 Vertikal gradient -15 (<0,1) <0, Tværsnit m nedstrøms (NV-SØ) Max. 30 mg/l A X12 X13 X14 Max. 19 mg/l ~290 m 19 JOF Potentiale (Prim.) Kalk Miljøboring Filter MTBE 2012 Vertikal gradient X11 X9 X8 X7 Max. 38 mg/l ~220 m 29 JOF Potentiale (Prim.) Kalk Miljøboring Filter MTBE 2013 (41) MTBE , ,56 0,45 1, C (9,3) 0,23 (9,9) 0,63 (28) 23 (41) (3,0) (0,74) (0,15) (<0,1) 2,3 <0,1 <0,1 <0, (14) 38 (21) 14 (10) 7,6 (5,6) 5,1 Vertikal gradient B Tværsnit ca. 400 m nedstrøms (N-S) Tværsnit ca. 230 m nedstrøms (N-S) 7

8 Flux [g MTBE/år] Forureningsflux af MTBE i fanen C B A Tværsnit A Tværsnit B Tværsnit C

9 Hydrogeologi Kote for kalkoverflade: Vertikale gradienter i kalken: Potentialekort: Hydraulisk gradient: 0-60 m: 0,4-0,55 % m: 0,055-0,075 % >220 m: 0,6-0,7 % Hydraulisk ledningsevne: Pumpetest 1,5-2, m/s 9

10 Konceptuel forståelse Konceptuel forståelse af fordeling af residual og mobil DNAPL. M.M. Broholm, I.V. Lange og P.L. Bjerg. Indlæg på ATV temadag om Fri Fase (DNAPL) den 5. marts Hvad har vi ellers? En kompliceret hydrogeologi (som altid). En kilde der er under udtømning (fane under løsrivelse). Faldende koncentrationer i faneområdet. Faldende massefluxe igennem tværsnit.

11 Modelopgave og modelvalg Opgaven er at modellere (vurdere og visualisere) den nuværende og forventede fremtidige faneudbredelse af MTBE i kalkmagasinet. Resultaterne skal danne udgangspunkt for en diskussion af afværgemuligheder og tiltag til at underbygge forventninger. Sprækketransport er svært; specielt for en kompliceret geologi og et almindeligt videngrundlag (MASSER af ikke-viden). Vi overvejede fordele og ulemper ved: FRAC3D. MODFLOW med sprækkemodul. Enkelt-sprække-model. EPM-modellering (forskellige mulige modeller). Jeg brugte en livline og kontaktede Peter Jørgensen fra PJ- Bluetech Aps for at få et hurtigt råd (tak til Peter ) 11

12 Valg af model På råd fra Peter faldt valget på DTU V1D REMTEC-modellen: Analytiske løsninger. Kildekonfiguration: Kilde over lavpermeabelt medium (step eller kontinuert). Kilde fanget i matrix. Konceptuelle modeller: Vertikal sprække. Equivalent porous media EPM. Diffusion i matrix. 1.ordens kildehenfald. Modellen beregner koncentrationen i sprækken som fkt. af tid (og matrixkonc. som fkt. af tid og afstand fra sprækken). 12

13 Løsning, matrix: Løsning, sprække: Valg af model Vi lægger modellen ned (V1D -> H1D): Begyndelses- og randbetingelser: Forudsætninger: Mættet sprække og matrix - ensartet. 1D transport i én gennemgående sprække. Ingen hydrodynamisk dispersion i sprække. Ensartet sprækkeapertur og afstand. Diffusiv udveksling med matrix (vinkelret). 1.ordens nedbrydning i sprække og matrix. Lineær, reversibel og momentan sorption. 13

14 MTBE [mg/l] Længst nedstrøms Boring X15/X16 Tværsnit C Tværsnit B Tværsnit A Kote [meter] Konceptuel forsimpling (virkelighed -> 1D) X15/X16 X13 X9 X1/S34 X6/S16 X2 Terræn Potentiale KALK-top MTBE-fane Miljøboring -5 Center-center Afstand nedstrøms boring X6/S16 (V-Ø) Vi regner på et center-center profil ned igennem MTBEfanen. 60 Koncentrationsprofil MTBE (center-center) Afstand (m) nedstrøms boring X6/S16 (V-Ø)

15 MTBE [mg/l] Modelinput En længere afhandling ligger bag valg af modelinput, her er blot ekstraktet (til den indledende grovkalibrering): Kildeområde S16/X ?? ? Dato [mm-åå] 15

16 Grovkalibrering (kildestart og varighed) Kildens starttidspunkt (for gennemslag til kalken) og varighed er grundlæggende for modelsimuleringerne. Derfor foretages først en grovkalibrering til gennembrudskurven omkring tværsnit A (forløb, ikke niveau). Spildet må være sket i perioden Primær forureningspuls i kalk med start 2001, varighed 7,5 år. Sekundær forureningspuls af ukendt længde (>5 år) og konc. To simuleringer (primær og sekundær puls) lægges sammen. 16

17 Kalibrering Model: Fordrer ens modelparametre i hele længden. Virkelighed: Hydraulisk ledningsevne, gradient og nedbrydning varierer ned igennem fanen. Vi udførte stykvise modelberegninger, hvor der kun ses på koncentrationsforløbet ved sprækkens nedre rand, som placeres ved en boring på center-center-profilet, og hvor der anvendes effektive parametre frem til dette punkt. 65 m Gradienten er holdt konstant. 230 m 400 m 560 m 17

18 Kalibrering Derefter er der foretaget en manuel kalibrering af følgende parametre ved fitning til målinger på center-center-profilet: 18

19 Kalibrering og simulering Varighed af puls 2 (60 mg/l): Blå = 5 år (til 2013) Rød = 20 år (til 2028) 19

20 Validering Vi har valgt at anvende samtlige gode datasæt til kalibreringen hvilket efterlader os med et par mindre gode datasæt til valideringen (S19-65 m og X4-176 m). Her er koncentrationen faldet ukarakteristisk hurtigt. Det er vurderet, at filtrene ikke sidder på center-center linjen. Derfor forventes de modellerede resultater for disse filtre at være for høje. 20 Det ser ikke helt skeløjet ud.

21 Modelprædiktioner Vi har kørt en del prædiktionssimuleringer: Fanen 2014: meter. Fanen 2020: ca. 700 meter. Der estimeres pt. at være ca kg MTBE i fanen. 21

22 Take home messages Er større detaljeringsgrad altid bedre? Hvad er realistisk: Tid og økonomi? Det vi har modelleret er garanteret ikke rigtigt. Trods en kompliceret sag, og et realistisk datagrundlag (godt nok på en ret stor sag), er det dog lykkedes at benytte en simpel model til at simulere sprækketransport af MTBE i kalk. Og jeg synes det er modellering med et troværdigt udfald og tror det er lige så godt som hvis vi havde benyttet en kompliceret 3D numerisk model. 22

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig

Rekvirent. Rådgiver. Region Sjælland. Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011 Projektleder Ole Frimodt. Faglig Bagatelgrænser Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 1/18 Rekvirent Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 Sagsnr. 36408011

Læs mere

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades

Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Grænser for restforurening med olie og benzin der kan efterlades Risikovurdering af restforurening med olie/benzin ved offentlig indsats efter jordforureningsloven 01-09-2009 Version 1.1.4 Rekvirent Rådgiver

Læs mere

Appendix til Afværgekatalog

Appendix til Afværgekatalog Appendix til Afværgekatalog Teknik og Administration Nr. 1 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Appendix til Afværgekatalog 1.1. Brugervejledning 2. Matrix for projekteringsparametre og afværgemetoder 2.1 Beskrivelse

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER

VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER VANDRESSOURCE- OG STOFTRANSPORT- MODELLERING I KALK: STATUS OG MULIGHEDER Seniorforsker Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande

Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande Test af Analytiske Element Modeller (AEM) sammenlignet med den numeriske metode til udpegning af indvindingsoplande (Delprojekt 1 om oplande) Claus Holst Iversen, GEUS, Thomas Wernberg, ALECTIA og o Thomas

Læs mere

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne

Det mest overordnede indtryk er, at udfordringerne INDHOLD 2 Avancerede molekylærbiologiske metoder til dokumentation af naturlig nedbrydning 8 Flyfoto i 3-D-stereo på skærmen 13 11 år med kvalitetsstyring på jordforureningsområdet 15 Indeklimapåvirkning

Læs mere

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN

ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup UDVIKLINGSPROJEKT - DETALJEREDE UNDERSØGELSER VED TRIAD-METODEN Juli 2010 Region Hovedstaden, Koncern Miljø ALBA, Rugvænget 1-5, Taastrup

Læs mere

Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon

Opdatering af JAGG projektkatalog. Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Opdatering af JAGG projektkatalog Thomas Hauerberg Larsen Orbicon Miljøprojekt Nr. 1210 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Efteruddannelse INDHOLD INDHOLD 2 7 14 15 22 Er poreluftmålinger egnede i forhold til kortlægning af olieforureninger? Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af gamle lossepladser Kort Info Nye værktøjer til bedre

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone. Miljøprojekt nr. 1413 2012 Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Miljøprojekt nr. 1413 2012 Titel: Redaktion: Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Miljøprojekt Nr. 833 2003 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering Jægersborg Allé, Gentofte Christian

Læs mere

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler Delrapport I Ida Damgaard, DTU Miljø Julie Chambon, DTU Miljø Camilla Christiansen, DTU Miljø Gitte Lemming, DTU Miljø Mette

Læs mere

Potentialekortlægning

Potentialekortlægning Potentialekortlægning Vejledning i udarbejdelse af potentialekort Susie Mielby, Claus Ditlefsen og Henrik Olesen GEO-VEJLEDNING 4 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference.

Jordforurening.info. Samarbejde. Indhold. Leder. 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland. 4 Indtryk fra Battellekonference. Indhold 2 Tillidsfuldt samarbejde i Midtjylland 4 Indtryk fra Battellekonference i USA 7 Kort info 8 Beregning af indeklimabidrag fra forureninger under bygninger 18 Artikelovervågning Leo Ellgaard 3529

Læs mere

National vandsressource model

National vandsressource model DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 2009/2 National vandsressource model Opdatering af DK-model Bornholm med data fra detailkortlægningen Lars Troldborg, Per Nyegaard & Simon Stisen DE

Læs mere

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger A V J AVJinfo Nr. 6/7-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø, Fax: 3529 8300 Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529 8157 E-mail lak@arf.dk

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER

AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER AFVÆRGEPUMPNING - STATUS, OPTIMERINGS- OG KOMBINATIONSMULIGHEDER Projektleder Niels Ploug Krüger A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of the Art Schæffergården, Gentofte 22. oktober 2008

Læs mere

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte

Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria H. Hansen, Camilla Christiansen, Charlotte Titel: Anaerob deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer Forfattere: Poul L. Bjerg, Maria. ansen, amilla hristiansen, harlotte Scheutz og Mette M. Broholm Udgivelsesår: 2006 Tryk: Vester Kopi,

Læs mere

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik. Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering som afværgeteknik Miljøprojekt nr. 1445, 2012 Titel: Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret reduktiv dechlorering

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Natur og overfladevand

Natur og overfladevand INDHOLD 2 Pesticiddatabasen 6 Forureninger vi aldrig fandt 10 Kort Info 11 DNAPL samarbejdsprojekt mellem DTU og RH 14 Strategi og undersøgelsesmetoder for karakterisering af DNAPL i moræneler Jordforurening.info

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

JORDFORURENING Technology Outlook

JORDFORURENING Technology Outlook JORDFORURENING Technology Outlook Udarbejdet af: Mette Tjener Andersson, DHI Anke Oberender, DHI 14. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION OG METODER...3 1.1 Generel introduktion til jordforureningsområdet...

Læs mere

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion

DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT. AD 1) Velkomst og introduktion DISKUSSION OG BESLUTNINGSREFERAT AD 1) Velkomst og introduktion Keld Rasmussen bød velkommen og gjorde rede for formålet med workshoppen som er at kvalificere udformningen af modelværktøjet. Keld er leder

Læs mere

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anders Lynggaard-Jensen DHI 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 1 INDLEDNING 11 2 KILDEPLADSER, FORSØGSFORMÅL OG OMBYGNINGSKRAV 13 2.1 KASTED

Læs mere