"Hvor varm er solen?" Temperaturog trykmåling. Endress +Hauser. Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf /fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Hvor varm er solen?" Temperaturog trykmåling. Endress +Hauser. Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf.70131132/fax70132133."

Transkript

1 "Hvor varm er solen?" Temperaturog trykmåling Endress+HauserA/S Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf /fax Endress +Hauser ThePowerofKnowHow

2 Trykmåling Definitioner Hvad er tryk? Tryk defineres som den kraft der påvirker et givet areal - F A [Pa] P = F A [N] [m²] Grundenheden er således N/m 2, men i daglig tale benyttes enheden Pascal (Pa) eller: Tryk defineres enten som relativt eller absolut tryk afhængig af hvilket 0-punkt der relateres til. Absolute pressure CERABAR S/M/T Differential pressure - Gauge pressure + DELTABAR S CERABAR S/M/T 0 psia vacuum 0 psig air pressure pressure Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

3 Trykmåling Tryk er en af de mest målte parametre i dagens proces industri, hvilket samtidig har resulteret i et meget stort udbud af forskellige transmittertyper. Principielt opdeles de alle i 3 grupper, nemlig : Transmittere til måling af absolut tryk (måler i forhold til absolut 0-punkt/vakum). Transmittere til måling af relativt tryk (måler i forhold til atmosfæretryk). Transmittere til måling af differenstryk. Tryk måles i alle tilfælde som en deformation af et kendt legeme - deformationen kan, afhængig af legemets udformning, omsættes til en skala. Den simpleste form for måling finder vi i de barometre der indgår som en del af "vejrstationer". Disse er baseret på bælge eller rør, hvis deformation bevæger en mekanisk indikator. Mest kendt er nok Bourdonrøret, der består af tt fladklemt rør formet som et stort C eller en spiral. Røret er tæt i den ene ende, hvorfor et tryk i den åbne ende vil få røret til at rette sig ud. Den mekaniske bevægelse omsættes til tryk på en skala. De fleste elektriske transmittertyper er dog bygget op omkring en form for målebro - som f.eks. en Strain Gauge's placeret i en Wheatstone bro. Ved at montere Strain Gaug'en på et passende substrat/en membran kan deformationen omdannes til en modstandsændring, der igen vil resultere i der løber en strøm gennem målebroen. Spændingsændringen der forekommer, når strømmen begynder at løbe kan måles, og derefter omsættes elektronisk til et tryk, idet: V R1+ R2+ R3+ R4 = V 4* R Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

4 Trykmåling Den kapacitive, keramiske sensor For ca. 12 år siden blev tryktransmitteren CERABAR udviklet af Endress+Hauser ved anvendelse af en ny kapacitiv sensor, hvis fremragende egenskaber rykkede normerne for tryktransmittere, samtidig med den nye teknik muliggjorde at prissætte denne transmitter langt under sammenlignelige typer. Allerede fra starten var målsætningen at kunne levere til alle anvendelsesmuligheder. Efterhånden etableredes der også en hel familie af tryktransmittere ud fra CERABAR, for at kunne tilbyde til flest mulige måleopgaver. Derved strækker paletten sig fra standardtryktransmittere med fast indstillet måleområde over tryktransmittere med frit indstilleligt måleområde (turndown 1 : 20) til intelligente tryktransmitterkonvertere for feltbusløsninger. Men hvorfor egentlig et kapacitivt princip, og hvorfor et keramisk materiale til sensoren? For at kunne besvare dette, er det nødvendigt med et lille kursus i udvikling af keramiske, kapacitive sensorer. Gode grunde taler for det kapacitive princip... Konstruktionen af en kapacitiv tryksensor synes enkel. Tre elektrodeflader af guld, udført i tykfilmsteknik, danner en kondensator, hvis kapacitet måles. Ved påføring af et statisk tryk på membranen bliver kapacitetsændringen mellem membranen og de to referenceelektroder på den statiske sensordel påvirket. Denne grundlæggende målemetode har været kendt i mange år, og regnes for at være nøjagtig og med høj opløsning. Netop disse egenskaber, ekstremt høj og nøjagtig opløsning, gør dette kapacitive princip interessant for en digital hhv. en frekvensmoduleret signalkonverter. Årsagen til, at man ikke tidligere har kunnet anvende dette måleprincip, ligger ene og alene i ulineariteten i forholdet mellem trykket og den proportionale kapacitetsændring samt temperaturkoefficienten. Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

5 Trykmåling Atmospheric pressure Substrate Gauge pressure cell Diaphragm Pressure På grund af de gunstige elektrodepladeplaceringer, samt opbygningen af lagkonstruktionen, opnås en væsentlig forbedring af temperaturkompenseringen. Det var dog alligevel nødvendigt med en elektronisk kreds til at linearisere og temperaturkompensere. Samtidig måtte denne kreds minimeres for at kunne blive anbragt umiddelbart på sensoren. Denne tilpasning til hver enkelt sensor med en lineariseringskreds forårsagede tidligere høje fremstillingsomkostninger, så en serieproduktion dengang ikke var rentabel. Først i dag, med den moderne teknik baseret på mikroprocessorer, er det muligt at producere en konkurrencedygtig hybridelektronik, som kan kalibreres ved hjælp af laser. Dette blev muligt ved udvikling af en integreret omskifter, som på en speciel måde sammenligner den trykafhængige kapacitet med en referencekapacitet. Filling Filling liquid liquid in in a a single single chamber chamber Ceramic substrate Ceramic substrate Thick Thick ceramic ceramic diaphragm diaphragm for for corrosive corrosive and and abrasive abrasive media media Integrated Integrated temperature temperature sensor sensor for for self-monitoring self-monitoring Capacitive Capacitive electrodes electrodes Differenstryktransmitter med keramisk målecelle Een-komponentsystem Sensorens materiale består af 96% sintret oxidkeramik (Al 2 O 3 ) og trelags elektrodeflader af guld, i tykfilmsteknologi. Disse sammenføres under høj temperatur til et een-komponent-system, som ikke Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

6 Trykmåling har nogen krybeeffekt og derfor er langtidsstabilt. Envidere udviser materialet aluminiumoxidkeramik over et stort område en konstant elasticitet, der giver nogle meget fine egenskaber med hensyn til hysterese og reproducerbarhed. For brugeren ikke at forglemme er også det faktum, at keramikken er korrosionsbestandig. Overbelastningssikkerhed Endvidere kan man se endnu en fordel: Overbelastningssikkerhed ved trykstød. Allerede ved mindre overlast lægger grundenheden og vender derefter ubeskadiget tilbage til sit udgangspunkt. Derfor er det ikke underligt, at en tryktransmitter med et måleområde på 100 mbar bliver leveret med en»garanteret overbelastningssikkerhed«på 10 bar (faktor 100). + Gauge pressure to 60 bar overload 40 bar 4 bar 4 bar 100 mbar Many measuring ranges - Fordelene ligger i kombinationen Netop kombinationen af materialet keramik med det kapacitive princip gør sensoren uundværlig til trykmåling, hvor især følgende punkter skal fremhæves: Stor nøjagtighed Høj og nøjagtig opløsning Garanteret overbelastningssikker Langtidsstabil Høj korrosionsbestandighed Oliefri, altså tør, målecelle Endress+Hauser's CERABAR tryktransmitter, med dens hårde keramiske målecelle, har bevist sin store målenøjagtighed, stabilitet og gode repeterbarhed i mange applikationer Den er bemærkelsesværdigt modstandsdygtig overfor overtryk og trykpulser, specielt i de lave måleområder. Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

7 Trykmåling Membranforsatse: Antallet af applikationsmuligheder med Cerabar er blevet væsentligt forøget ved hjælp af membranforsatse. Membranforsatsen består af en simpel og fleksibel metallisk membran med en væske, der transmitterer trykket fra membranen til den aktive keramiske membran i Cerabar. Membranen kan laves af alle mulige materialer, og transmissionsvæsken kan ligeledes varieres, derved kan konstruktionen tilpasses ethvert krav i individuelle applikationer. På grund af væskefyldningen i trykmålingsoopet skal man tage højde for temperatur indflydelsen,og ændringen i responstiden. Imidlertid kan man ved konstruktionen af transmitteren tage højde for disse applikationskriterier, Ikke altid nok Standard Cerabar er egnet til anvendelse i gasser og rene væsker, som ikke er korrosive mod Cerabar's materialer. Der er imidlertid andre applikationer, hvor standard produktet ikke altid er nok, som f.eks.: Høje og lave temperaturer. Sanitære applikationer (fødevare, drikkevare og biokemi) Aggressive, viskose eller urene væsker Høj / lav temperatur Som standard, kan Cerabar transmitteren modstå procestemperaturer mellem -200 o C og +80 o C, kortvarigt op til 130 o C. En Cerabar med membranforsats, enten direkte monteret eller tilsluttet via et kapillarrør, kan arbejde over et større temperaturområde. Forsatsen vil, på grund af den mekaniske konstruktion og transmissionsvæsken, fungere som "køler", herved reducerestemperaturen på den keramiske membran. Temperaturområdet for Cerabar kan derved udvides fra -80 o C til +400 o C, ved omhyggelig udvælgelse af membrantype og transmissionsvæske. Sanitær anvendelse: Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

8 Trykmåling l fødevare- og drikkevareindustrien, og efterhånden også i den biokemiske sektor, skal fittings på tanke og i rør være fri for "lommer", let at adskille, og egnet til at modstå høje temperaturer under rengøring. Cerabar med hygiejniske koblinger (flange, clamp eller mejerikobling) kan direkte monteres på tanke eller rør Aggressive, viskose og urene medier: Der er mange væsker, hvor standard Cerabar materialer som messing, keramik eller rustfrit stål ikke er modstandsdygtigt. l disse tilfælde, må materialer udvælges til at modstå korrosionen fra processen. Da membranforsatsen ikke er en integreret del af transmitteren, kan mange forskellige materialer anvendes til at gøre en standard Cerabar anvendelig i de sværeste applikationer Man kan vælge mellem følgende materialer: rusffrit stål, hastelloy, monel, nikkel, tantal, titan eller PTFE. Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

9 Technical Information TI 088T/02/en RTD Thermometers omnigrad TST General Information Description A Resistance Temperature Detector (RTD) is a temperature responsive device based on a predictable resistance change in the sensing element. The IEC 751 standard specifies requirements for industrial platinum resistance thermometer sensors and covers the Pt100 Ω at 0 C thermometers. According to IEC standard and most common industrial application the Pt100 type thermoelements are used for temperature measurement and control in the range from C to C. RTDs offer three main advantages: high accuracy excellent long-term stability high signal output level which allows transmission over long distances without ancillary equipment. Basic construction of Platinum resistance elements cannot be used directly in contact with process environments, hence the complete thermometers are built as assemblies which can withstand light, medium and heavy duty industrial conditions. In general, the sensor assembly includes three components: the resistance thermometer inset the protecting tube the terminal housing. Endress+Hauser 1RWKLQJEHDWVNQRZKRZ

10 Inset C96EV045.CDR Thermometer inset TET series First step of Pt100 protection consists in making an inset, which will be used for installation in the final assembly and which has the big advantage to be interchangeable. The inset normally consists of a mineral insulated cable, 3 or 6 mm, including 4 or 6 copper wires embedded in stone hard pressed MgO powder, surrounded by a very thin sheath in stainless steel. On one end of the stem the sensing element is welded to the wires and encapsulated; the sensitive zone of an inset has a length of about 25 mm from the closed end (tip). On the other end a ceramic terminal board or a free wires connection system is mounted on a metal flange; the spring loaded fixing screws, integral with the metal flange, guarantee the inset coupling to the terminal housing and a tight contact between the inset end tip and the protecting tube. Insets are generally equipped with single or double resistance sensing elements. Twin resistors are normally used to split the destination of the output signals. The use of a double sensing element to increase the measuring point reliability is not recommended because the two elements are embedded in the same mineral insulated cable and the connection wires exit from the same point: therefore, when a mechanical or electrical cause damages the inset construction, the complete resistor set goes out of order. This problem can be solved with a specific double inset (TET200, built with two thermoresistances encapsulated in two separate 3 mm mineral insulated cables) which has been developed to really increase the measuring points reliability. Protecting tube C97EV016.CDR Thermometer thermowell TA series A second protection of the thermometer assembly consists in installing the inset in appropriate metal protecting tubes (i.e. thermowells or pockets). This component is normally required for medium and heavy duty applications but it can be employed also for light duty services whenever the inset replacement must be allowed without any plant shut-down. In order to reduce the sensor response time lag due to protecting tubes, tapered end constructions are available. The thermometer protecting tube can be mounted in vessels or pipes by means of threaded, flanged or welded connections. Since the protecting tube is the component that comes into contact with the process, exact specification is most important as it determines the lifetime of the assembly. The appropriate selection depends upon the chosen method of mounting, the space available, the pressure, the temperature, the flow speed and the nature of the product. Among different international and corporate standards, the DIN defines a series of standard thermowell designs including: threaded thermowells type B or C flanged thermowells type F weld - in thermowells type D. Terminal housing C95EV019.CDR Terminal head TA20 series A terminal housing (head) is recommended to protect the connections between the inset and the external circuit wires. The heads are normally provided with two connections, one for the protecting tube and one for the electrical output wiring. This component can provide a protective housing for built-in transmitters or can act as a junction box if remote mounted transmitters / receivers are used. The head permits also the complete thermometer assembling and facilitates the inset replacement. A wide choice of terminal housings covers general purpose, heavy duty, explosion proof and sanitary applications. A widely used version of connection heads is constructed in light metal alloy, usually aluminum, and conforms to DIN standard type B. The E+H metallic heads are delivered with gaskets to withstand a temperature of 130 C. Some connection heads can include a built-in transmitter and / or an indicator: in this case the temperature have to be checked considering the electronic device limits (see "Head temperature" paragraph). 2

11 RTD/TC comparison &KDUDFWHULVWLF 57'V 7KHUPRFRXSOHV Nominal range -200 to C -250 to C Industrial application range -200 to C -200 to C Accuracy High Medium Linearity Good Fair Repeatability Very good Fair Signal sensitivity Medium Low Sensitive zone Area Point Long-term stability Good Fair Response time Medium Medium to fast Lead effect Medium (3 or 4 normal copper wires requested for the lead wire compensation) High (2 special extension wires needed for the low level signal transmission) Self heating Very low - Interchangeability Very good Good When to specify Wide temperature range Best stability Highest accuracy High standardization Temperature sensors comparison. Highest temperatures Best point sensing Response time The thermal response time T is the time required for the thermometer to react to a step change of temperature with a resistance change corresponding to a specified percentage of the step change. Each sensor has a finite response time which must be considered as a relevant parameter especially where process conditions are not continuous (i.e. batch application) and where critical temperature points may react quickly. Although the IEC 751 standard specifies this parameter test for the inset only, since the sensor response time is a function of its assembly construction (materials, inset and thermowell diameters, etc.), the response time of all insets and most typical assemblies is recorded and indicated on the single thermometer Technical Information. 100% 90% 50% T 50 T 90 T Graphic representation of the response time. T 50 and T 90 values (according to IEC 751 in moving water at 0.4 m/s) for E+H TST thermometers are included in each specific Technical Information. Head temperature The thermometer head temperature is also influenced by the process temperature conducted to the terminal housing. An appropriate extension length, from the process connection to the head connection (thermometer neck), allows the head temperature control within the internally installed device limits. 40 C Head temperature rise Process Temperature C 250 C Neck extension length mm The curves show the temperature rise above ambient temperature, in a thermometer head at a given process temperature. 3

12 ) ) Immersion length The thermometers should insert in the medium where the temperature has to be measured at such a depth that a good compromise among different measuring problems is obtained. The heat conducted into sensors from ambient may alter the temperature of the sensing tip: for this reason a short sensor is preferable. The thermometer / thermowell process connection may introduce a thermal drift, due to heat dissipation through the connection mass, that can effect the correct measurement: this problem can be solved with a longer immersion length. Process requirements should also be considered to guarantee a representative measuring point for sensing and for control efficiency. For a correct temperature measurement the thermowell / thermometer immersion length must be at least 20 times its diameter (30 times for not M.I. cable type). Shorter immersion lengths can be specified but the thermometer requires an external (process connection, neck and connection head) thermal insulation. Furthermore, if a calibration certificate is requested, the probe design (length and diameter) have to be defined also according to the certification Lab size requirements. Pipe installations In small diameter pipes the most suitable immersion length can often be achieved only by installing the assembly at an angle to the pipe axis or in bends. In this case the inserted assembly must be mounted against the flow. See examples below for further details about installation. a b a b c c d C97EV011.CDR C97EV012.CDR Pipe installations: a) at elbows, against the flow b) in smaller pipes, leant against the flow c) perpendicular to the flow Thermal insulation examples: a) insulating material b) pipe c) thermowell with inset d) external plate Bending radius Generally, the allowed bending radius R for mineral insulated cables is 15 mm for 3 mm diameters and 30 mm for 6 mm diameters (DIN 43721) and the not bendable length is ~ 30 mm for 3 mm diameter and ~ 65 mm for 6 mm diameter (see specific Technical Information for more details). C96EV035.CDR 4

13 Internal wiring The TET inset series is available in two basic versions. The connections of the first one, with free wires for mounting of in-head transmitters, are shown in the left side of the figure, while the connections of the second one, with ceramic terminal block, are shown in the right side of the figure. The 2xPt100 connections apply also to TET200 double inset type. 1xPt100 3 wires Red Red White Red White Red 2xPt100 Red Red Red Yellow 3 wires White Black Black Note [1] Yellow White Black 1xPt100 4 wires White White Red White C97EV013.CDR Red Red Red White Internal wiring of Pt100 insets. Note [1] : the 2xPt100 terminal board may have different colour order of terminal connections. Resistances and tolerances IEC 751 standard Nominal resistance is the specified resistance value at a given temperature. Thermometers of 100 Ω nominal resistance value at 0 C shall be classified according to degree of conformity with the values of appendix 1 (complete reference table of temperature vs. Ω for Pt100 resistance elements). &ODVV A B 7ROHUDQFHÃ& t t C Class A and B tolerances are given in following tables / curves. Class A tolerances shall not be applied to 100 Ω resistance thermometers at temperature above 650 C and it is valid only for 3 and 4 wires thermometers. Ω 2.5 Notes: t = modulus of temperature in C without regard to sign. Tolerance value for each temperature point can be calculated with the above formula. Example: class A tolerance value at -50 C = x 50 = 0.25 C Class B ( C) Class B (Ω) Class A ( C) Class A (Ω) Tolerance values as a function of temperature for 100 Ω thermometers. C 5

14 Resistances and tolerances IEC 751 standard 7ROHUDQFH 7HPSHUDWXUH &ODVV$ &ODVV% ƒ& ±ƒ& ± Ω ±ƒ& ± Ω Tolerances for 100 Ω thermometers. Materials of protecting tubes ',1GHVFULSWLRQ RUEUDQG ',1:1U $16, 0HWDOOXUJLFFKDUDFWHULVWLFV $SSOLFDWLRQ x5crnimo AISI316 x2crnimo AISI316L x6crnimoti AISI316Ti x10cral24 (DIN) x19crn28 (Euro) AISI446 10CrMo CrMo Inconel 600 NiCr15Fe UNS N Hastelloy C UNS N corrosion resistance - good resistance at very low temperatures - corrosion resistance - good resistance at very low temperatures - less sensitization in welded plate fabrication in the range C for short time periods - corrosion resistance - good resistance at very low temperatures - less sensitization in welded plate fabrication in the range C for long time periods - corrosion resistance - good resistance at very high temperatures - better scaling resistance - good resistance in oxidizing and reducing atmospheres - high corrosion resistance at very high temperatures - excellent corrosion resistance in oxidizing and reducing atmospheres - corrosion resistance in welded junctions - excellent resistance to pitting and to stress corrosion cracking DIN acetone asphalt fatty acids food & beverage hydrogen peroxide paper petroleum processing petrochemical industries soaps and detergents steam sulphur flue smoke gas temperature petroleum processing petrochemical industries sulphur exit flues glass heat treatment high corrosive environment high temperature environment oxidation and reducing atmospheres superheaters waste heat boilers chemical industries aggressive fluids as Alum (Potassium or Sodium), Calcium Bisulphate, Calcium Chloride, Chromic Acid, Citric Acid, Copper Chloride, Ferric Chloride, Hydrobromic Acid 6

15 Loading capacity of protecting tubes The loading capacity of protecting tubes depends on the process media: its temperature, its velocity, its vibration frequency. Material characteristics such as wall thickness, insertion length, type of process connection must be considered. The following graphics, reproducing DIN information for E+H thermometer models, give the loading capacity of different standard types (B-C-F-D) as a function of the thermowell immersion length (L). Each curve describes the limits for a given immersion length. For example, supposing to use a TST10 thermometer DIN type B in a place where temperature is 150 C and gauge pressure 30 bar, you can find out the suitable immersion length as follows: cross 150 C and 30 bar points in graphic below locate the intersection point the thermowells with insertion length curves above the intersection point are suitable for the application (i.e. L=250 and L=160 mm). The flow velocity parameter is an additional limit to be considered too. ',1IRUP% Material: x6crnimoti17122 W. Nr Permissible flow velocity: - in air and superheated steam: 25 m/s - in water: 3 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST10-BH TST111 %DU L=160 L=250 Water Air Steam L= ƒ& ',1IRUP& Material: x6crnimoti17122 W. Nr (temperature limit 400 C) Permissible flow velocity: - in air and superheated steam: 40 m/s - in water: 5 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST10-BJ TST121 %DU Air Water L=160 L=250 Air Steam 20 Air ƒ& 7

16 Loading capacity of protecting tubes ',1IRUP' Material: x6crnimoti17122 W. Nr Permissible flow velocity for L = 65 mm: - in air, water and superheated steam: 60 m/s for L = 125 mm: - in air: 60 m/s - in water and superheated steam: 30 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST140 TST288 + TA573 / TA574 TST141 %DU L=65 Air Water L=125 Critical Point Steam ƒ& ',1IRUP' Material: 10CrMo910 W. Nr Permissible flow velocity in air and superheated steam: 60 m/s - Allowed loading in water: max 450 bar and 5 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST140 TST288 + TA573 / TA574 TST141 %DU Air Water L=65 L=125 Critical Point Steam L=125 L= ƒ& ',1IRUP' Material: 13 CrMo44 W. Nr Permissible flow velocity in air and superheated steam: 60 m/s - Allowed loading in water: max 450 bar and 5 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST140 TST288 + TA573 / TA574 TST141 %DU Water L=125 Air L=65 Steam L= Critical Point L= ƒ& 8

17 Loading capacity of protecting tubes ',1IRUP) Material: x6crnimoti17122 W. Nr Permissible flow velocity: - in air: see table below - in superheated steam: 40 m/s - in water: 5 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST130 TST131 %DU Air Water Steam L=225, 285, 345 L=225, L= ƒ& ÃPV ÃPV ÃPV ÃPV /Ã ÃÃPP 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar /Ã ÃÃPP 40 bar 40 bar 40 bar 25 bar /Ã ÃÃPP 40 bar 40 bar 30 bar 18 bar For air up to 400 C (PN40 flange). Vibration Thermometer construction ensures that sensors can withstand normal industrial vibrations. However, long insertion thermometers can be damaged when subjected to high vibration level applications, which can force the element into resonance, especially if cantilever mounted. The right thermometer design, to avoid effects of vibration in particular installation, should be discussed between the customer and E+H engineers, which are always available to give recommendations. 9

18 Appendix 1 - Resistance to temperature relationship to IEC 751 5Ã ÃÃΩ αã Ã ƒ& ƒ&,76,

19 5Ã ÃÃΩ αã Ã ƒ& ƒ&,76,

20 Medium and light duty Pt100 thermometers General purpose universal The TST10 and TST11 models have a threaded process connection; the TST12 type requires a separate compression fitting for process installation. These thermometers, built with replaceable mineral insulated insets, are widely used in many light or medium duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in all type of industrial plants where a reasonable response time coupled to a fair mechanical resistance is required. The TST10 model includes also two DIN standard versions. TST10 DIN43763 form B & C TST11 TST12 General purpose DIN standard The TST130 flanged model and the TST140 weld-in connection type follow DIN construction design. These thermometers, built with replaceable mineral insulated insets, are widely used in many applications either in vessels or in pipes. The TST140 type is specially designed for steam temperature measurements. Applications can be found in all type of industrial plants where a reasonable response time coupled to a fair mechanical resistance is required. TST130 DIN43763 form F TST140 DIN43763 form D General purpose fast response This thermometer series has no protecting tube, the inset sheath is directly in contact with the process medium, hence it can be applied where pressure and temperature are not extreme and it is important to detect very fast temperature changes. The TST40 model ( 6 mm not replaceable M.I. inset, 9 mm reinforcing neck) has a threaded process connection: mechanical resistance is fair but the brazed connection can not be applied with acids. The TST42 model ( 3 mm or 6 mm replaceable M.I. inset) requires a separate compression fitting for process installation: it is suitable for light duty processes but, with 3 mm inset, offers the best response time. TST40 TST42 General purpose low cost The TST425 model ( 6 mm protecting tube with fiberglas insulated sensing element) offers a high performance cost ratio for applications where pressure and temperature are not extreme. Threaded process connection or separate adjustable fitting versions are available. TST425 12

21 Medium and light duty Pt100 thermometers Sanitary - Food The appropriate measurement technology for this instrument line is based on many factors such as: typical materials (corrosion-resistant stainless steel AISI316L/1.4404, AISI316Ti/1.4571, etc.), typical process connections (Triclamp, DIN11851, SMS, cylindrical or spherical welding connection, etc.), typical temperature range for cleaning or sterilization processes ( C - CIP, C - SIP). The TST50 model, certified by the German PTB with DKD mark, requires a separate compression fitting (threaded or ball type) for process installation, this fast response design thermometer is built with mineral insulated inset ( 6 mm root and 3 mm tapered tip) directly in contact with process. The TST52 model has a 25 SMS process connection, this fast response design thermometer is built with ceramic insulated tube ( 9 mm root and 3 mm tapered tip) directly in contact with process. The TST72 model offers a wide variety of process connections and thermowell diameters, this thermometer is built with replaceable mineral insulated inset ( 6 or 3 mm for tapered thermowell tip). The TST74 model has two types of thermowells with cylindrical or spherical welding process connections, this fast response design thermometer is built with replaceable mineral insulated inset ( 3 mm for tapered thermowell tip). The TST76 model has a spherical welding process connection, this very fast response design thermometer is built with ceramic insulated tube ( 6 mm root and 4.5 mm tapered tip) directly in contact with process. Applications can be found in foodstuffs (dairy, milk and other beverages pasteurization, foods, etc.) and pharmaceutical industries. TST50 TST52 TST72 TST74 TST76 Building automation The TST432 (indoor ambient) and TST434 (outdoor ambient) models are wall mounting type sensors. Applications can be found in all type of plants in dry or wet ambient (building automation, refrigerators, climatic chambers, etc.). TST432 TST434 13

22 Medium and light duty Pt100 thermometers The TST80 (free insertion or with separate process connection) type is built with a 2 wire Pt100 inserted in a 6 mm probe. The TST90 (threaded process connection) type is built with a 2 or 4 wire Pt100 encapsulated in replaceable mineral insulated insets complete with external protecting tube (DIN standard form B). The TST80 and TST90 models are specifically designed for thermal energy measurements, hence they are delivered in matched pairs. Applications can be found in heat exchangers for inlet and outlet differential temperature measurement. TST80 TST90 DIN43763 form B Mignon head This thermometer series employs a Mignon type head (compact design) which allows ambient temperature lower than 80 C. The TST410 model ( 3 mm not replaceable M.I. inset) requires an optional compression fitting for process connection: it is suitable for light duty processes but offers the best response time. The TST414 model ( 3 mm not replaceable M.I. inset, 4.5 mm protecting pocket) has a threaded process connection: mechanical resistance is fair but response time is longer. TST410 TST414 Heavy duty Pt100 thermometers General purpose This thermometer line is designed with a wide variety of threaded (thermometer to thermowell) connections to be coupled with different types of heavy duty thermowells with threaded or flanged process connections. The TST280 model has a 1/2" NPT Male connection with nipple or nipple & union. The TST281 model has a G 1/2" Male connection with nipple or nipple & union. The TST285 model has a 1/2" NPT Female connection with nipple or nipple & union. The TST286 model has a G 1/2" Female connection with nipple or nipple & union. The TST288 model has many NPT/G/M Male connections and an extension neck: it includes also DIN standard form D versions. The TST289 model has many NPT/G/M Male connections without extension neck. These thermometers, built with replaceable mineral insulated insets, are widely used in many heavy duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in the chemical industry, petroleum refineries, power stations, boilers, incinerators and everywhere a fair mechanical resistance is required. TST280 TST285 NPT NPT NPT/G TST288 DIN43763 form D G TST281 G TST286 NPT/G TST289 14

23 Special duty Pt100 thermometers EEx d certified This thermometer line is certified for EEx d IIC T6 applications. The threaded (thermometer to thermowell) connection, 1/2" NPT Male, allows coupling with different types of heavy duty thermowells with threaded or flanged process connections. The TST262 model with lamination nipple or lamination nipple & union/sleeve is designed for pipe thermowells. The TST264 model with lamination nipple or nipple & union/sleeve & nipple is designed for bar stock thermowells. These thermometers, built with mineral insulated insets, are widely used in many heavy duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in the chemical industry, petroleum refineries and everywhere an Explosion Proof installation and a fair mechanical resistance is required. TST262 TST264 EEx ia Zone 0 certified This thermometer line is certified for EEx ia IIC T6 applications. The TST111 model, with a G 1/2" threaded process connection, follows DIN form B construction design. The TST121 model, with a G 1" threaded process connection, follows DIN form C construction design. The TST131 model, with flanged process connection, follows DIN form F construction design. The TST141 model, with weld-in process connection, follows DIN form D construction design. The TST211 model, with a G 1/2" threaded process connection, has no extension neck. The TST221 model requires a separate compression fitting for process installation. These thermometers, built with mineral insulated insets, are widely used in many light and medium duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in the chemical industry, petroleum refineries and everywhere a Zone 0 Intrinsically safe installation and a fair mechanical resistance is required. TST111 DIN43763 form B TST131 DIN43763 form F TST211 TST121 DIN43763 form C TST141 DIN43763 form D TST221 15

24 Special duty Pt100 thermometers PTFE lined This thermometers series requires a separate compression fitting for process installation. The TST720 model has a double protection: the inset thermowell and the PTFE oversheath. The TST722 model has a single protection over the inset: the PTFE oversheath. These thermometers, built with replaceable mineral insulated insets, are widely used in many light or medium duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in all type of industrial plants where corrosive acids are treated (chemical, pharmaceutical, etc.). TST720 TST722 Surface measurement The TST600 model is built with a fiberglas insulated cable and a protecting tube; the process connection is a fixed or adjustable threaded fitting. The TST601 model is built with a replaceable M.I. insulated cable and a protecting tube; the process connection is a radius or flat T-Block for welded / stripped fitting. The TST602 model is built with a RTD integral to T-Block connection and an extension cable with free wire termination; the process connection is a radius or flat T-Block for welded / stripped fitting. These thermometers designed for surface measurements on flat surfaces or on pipes and in direct contact with medium surfaces. Applications can be found in all type of industrial plants, in building automation and heat exchangers. TST600 TST602 TST601 Lab & machineries The TST310 thermometer consists of a thin walled metal pipe, PTFE or mineral insulated, containing the Pt100 resistance, an extension cable and an optional threaded process connection (brazed or adjustable). This thermometer is specially suited to temperature measurements in equipment for machineries, laboratories or pilot plants. TST310 Export Division Endress+Hauser Instruments International GmbH + Co. P.O. Box 2222 D Weil am Rhein Germany Tel. (7621) Tx Fax (7621) Endress+Hauser 1RWKLQJÃEHDWVÃNQRZKRZ 03.97/MT TI 088T/02/en/03.97 Printed in Italy

25 Technical Information TI 090T/02/e Thermocouple Thermometers omnigrad TSC with interchangeable mineral insulated insets Thermocouples are used for temperature measurements in the range from -250 C to C They offer : high temperature ranges small dimensions fast response time General A thermocouple consists of two dissimilar metal wires joined at one end (hot junction) producing an electromotive force (emf) when the hot junction and the other ends (cold junction or reference junction) are put at different temperature. The hot junction is that part of the thermocouple which is subjected to the temperature to be measured. The cold, or reference junction, is that end of the thermocouple which is at lower temperature (normally the ambient one) for which the measure must be compensated. The intensity of the emf depends on the temperature difference between the two junctions and on the composition of the two metals. Normal the thermocouple element terminates in a connection head. However, the reference junction is normally transferred to the instrument by use of thermocouple extension wire. Insets In general, the sensor assembly, or thermometer, includes three elements: protective thermowell, terminal housing, thermocouple inset The inset, which is used for installation in the final assembly has the big advantage to be interchangeable. Since the inset itself is not suitable for heavy duty applications, it is a common practice to install it in appropriate thermowells. The inset consist of a mineral insulated stem of 3 mm (TEC 105) or 6 mm TEC 100) diameter, including one or two thermocouple junctions embedded in a MgO ceramic material which provides for the isolation of the wires each other, surrounded by a very thin sheath in stainless steel, in Inconel or in other heat resistant metals. The thermocouple hot junction is placed in a side which is normally isolated from the sheath, while on the other side a ceramic block is mounted on a metal plate. Alternatively a version with free wires for 2 wire head mounting transmitters is available. Extension Wires Extension wires are connected to the cold junction of the thermocouple. Extension wire extend the reference junction close to the measuring instrument and have approximately the same thermoelectric properties as the thermocouple wires. Extension cables are normally available as single or duplex, solid or stranded insulated wires in a wide range of sizes. A variety of insulation s and protective coverings is available in several combinations to suit the many types of environments encountered in industrial service. Endress+Hauser Nothing beats know-how

26 Thermowells Common application data Thermowells containing thermocouple insets can be mounted by threaded, flanged or welded connections. They offer adequate mechanical protection for base metal thermocouples at temperatures to 1150 C. Since the thermowell is the component that comes into contact with the process, exact specification is most important, as it determines the life of the assembly. Selection of the thermowell depends upon the chosen method of mounting, the space available, the pressure, the temperature, the flow speed and the nature of the product. DIN defines a series of standard thermowell design, this includes : threaded thermowells type B or C; flanged thermowells type F; weld - in thermowells type D; If fast response time is required, tapered thermowells are available. Thermocouples 7\SH7 These thermocouples are resistant to corrosion in moist atmospheres and are suitable for sub zero temperature measurements. They have an upper temperature limit of 380 C and can be used in a vacuum and in oxidizing, reducing, or inert atmospheres. This is the only thermocouple type for which error limits are established in the sub zero temperature range. 7\SH- These thermocouple are suitable for use in vacuum and in oxidizing, reducing, or inert atmospheres, at temperature up to 760 C. The rate of oxidation of the iron thermoelement is rapid above 550 C, however the use of heavy-gauge wires is recommended when long life is required at these higher temperatures. 7\SH. This thermocouple is recommended for continuous use in oxidizing or inert atmospheres at temperatures up to 1250 C. Because their oxidation resistance characteristics are better than those of other base metal thermocouples, they are widely used at temperatures above 550 C. Type K thermocouples can be used in hydrogen or cracked ammonia atmospheres if the dew point is below -40 C, e.g.. at a very low humidity. They should not be used, however, in: atmospheres that are reducing or alternately oxidizing and reducing unless suitably protected with protection tubes; sulphurous atmospheres unless properly protected; vacuum except for short time periods: preferential vaporisation of chromium from the positive element will alter calibration; atmospheres that promote "green-rot" corrosion of the positive thermoelement. This corrosion results from the preferential oxidation of chromium when the oxygen content of the atmosphere surrounding the sensor is low. It can cause large negative errors in calibration. The most serious temperature range is C MgO Insulation Fig 1 - Grounded junction Types of hot junction Two types of junction are available: grounded and isolated. Figure 1 shows the grounded junction where the hot junction is welded to the sheath. It combines the advantage of excellent response time with the protection of a sealed sheath by allowing the thermocouple junction to touch the tip of the sheath itself. MgO-Insulation d Welded tip Welded tip Fig 2 - Isolated junction Thermocouple wires Thermocouple wires Sheath Sheath It may however cause some problems when connected to an electronic unit without galvanic isolated input. In figure 2 the hot junction is isolated from the protective sheath. This means a low impedance path for electrical noise, keeping the measurement stable and accurate.

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere

PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere PRODUKTARK FOR VV xxxx Alfa laval varmevekslere 27/6 2013 MFJ Alcon sælger et stort udvalg af Alfa Lavals varmevekslere Nedenfor her følger en kort beskrivelse af de mest gængse modeller Varenr Beskrivelse

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

SR20 Cylinder for oil hydraulics

SR20 Cylinder for oil hydraulics SR20 Cylinder for oil hydraulics Dimensions SR20 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless steel. Standard cylinder diameters from ø25 mm up to and including ø80 mm. Application

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser

Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser Dansk standard DS/ISO 594-2 1. udgave 1992-01-21 Koniske forbindelser med 6 % (Luer) studs for sprøjter, kanyler og andet særligt medicinsk udstyr Låsbare forbindelser Conical fittings with a 6% (Luer)

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080)

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator Tekniske data Technical data

Læs mere

Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper

Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper Dansk Standard DS/ISO 13256-2 1. udgave 2002-06-20 Varmtvandspumper Prøvning og ydeevneangivelse Del 2: Vand-til-vand- og saltvandtil-vand-varmepumper Water-source heat pumps Testing and rating for performance

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Vandundersøgelse Bestemmelse af opløst oxygen Elektrokemisk metode

Vandundersøgelse Bestemmelse af opløst oxygen Elektrokemisk metode Dansk standard DS/EN 25814 2. udgave 2003-04-30 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 25814:2003 Vandundersøgelse Bestemmelse af opløst oxygen Elektrokemisk metode Water

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Cykelstativ model City

Cykelstativ model City Cykelstativ model City IC 8-2 2 etagers cykelstativ 2 level bicycle rack Design: Inventarrum indoor outdoor SPECIFIKATIONER. SPECIFICATIONS PRODUKTER. PRODUCTS Rammekonstruktion udført i 40 x 40 / 50 x

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Produkt datablad Karakteristika ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Head til pilot lys Kompatibilitet Integral LED Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Newton TS-51. Product information SYSTEM TECHNOLOGY FOR THE DOOR ECO

Newton TS-51. Product information SYSTEM TECHNOLOGY FOR THE DOOR ECO ECO Newton TS-51 Product information SYSTEM TECHNOLOGY FOR THE DOOR ECO Newton Ts-51 Product characteristics Closing force (continuously adjustable) Size acc. to EN Door width acc. to EN 1.100 mm 1 4 459

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 817-02 For VA-godkendelse af et-grebs blandearmaturer. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen

ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg. Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen ISO-standarder for sikkerhed på store og små anlæg Dansk Træpillekonference 2015 Niels Peter K. Nielsen nipkn@dongenergy.dk ISO standarder indenfor sikkerhed og træpillehåndtering: Arbejdstitler: 1. Safe

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Tekniske bestemmelser mv. for transformere for 50-60/10-20 kv netspænding og med mærkeeffekt 6,3-25 MVA. 5. udgave, december 2015.

Tekniske bestemmelser mv. for transformere for 50-60/10-20 kv netspænding og med mærkeeffekt 6,3-25 MVA. 5. udgave, december 2015. Rekommandation 1 Tekniske bestemmelser mv. for transformere for 50-60/10-20 kv netspænding og med mærkeeffekt 6,3-25 MVA. 5. udgave, december 2015. Recommendation 1 Technical terms and conditions of transformers

Læs mere

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund

Vækst for dansk erhvervsliv. - Kvalitet for det danske samfund Vækst for dansk erhvervsliv - Kvalitet for det danske samfund ATEX Forum i Vejen 2016-03-30 Lidt af hvert René Nielsen Dansk Standard Indhold EN ISO 80079-36 Nye oversættelser på vej UK Myndigheder og

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater Del 7: Hætteglas med skruelåg fremstillet af glasrør til flydende doseringsformer

Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater Del 7: Hætteglas med skruelåg fremstillet af glasrør til flydende doseringsformer Dansk standard DS/ISO 11418-7 1. udgave 2014-05-09 Beholdere og tilbehør til farmaceutiske præparater Del 7: Hætteglas med skruelåg fremstillet af glasrør til flydende doseringsformer Containers and accessories

Læs mere

Citrotek EMC-Temperature Test Chambers (bench top version)

Citrotek EMC-Temperature Test Chambers (bench top version) Citrotek EMC-Temperature Test Chambers (bench top version) Based on CTS latest chamber generation with innovative technique and future-oriented design. Standard-Version of the product line T-XX/XXX-EMC

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

www.svovlbrinte.dk MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem

www.svovlbrinte.dk MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem H 2 S Problem i kloaksystemet Produktionen og frigivelsen H 2 S gas i spildevandsystemer er ansvarlig for mange klager over lugt. Dog er destruktionen

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 15091-02 For VA-godkendelse af armaturer med elektronisk åbne-lukkefunktion Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER...

Læs mere

ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød

ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød Produkt datablad Karakteristika ZB4BS44 Paddetryk Ø30 tryk-drej rød Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Hoved til nødstop trykknap Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale Chromium plated

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

3.2.1 SKUEGLAS / SIGHT GLASS

3.2.1 SKUEGLAS / SIGHT GLASS , Metalstøbte skueglas, DIN 7079 /, Metal Fused Sight glass, DIN 7079 Materiale: 1.4462 i h.t. VdTÜV specifikation & DIN/EN standard / Material: 1.4462 acc. to VdTÜV specifications & DIN/EN standards Glas:

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere