"Hvor varm er solen?" Temperaturog trykmåling. Endress +Hauser. Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf /fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Hvor varm er solen?" Temperaturog trykmåling. Endress +Hauser. Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf.70131132/fax70132133."

Transkript

1 "Hvor varm er solen?" Temperaturog trykmåling Endress+HauserA/S Poppelgårdvej10-12 DK-2860 Søborg Tlf /fax Endress +Hauser ThePowerofKnowHow

2 Trykmåling Definitioner Hvad er tryk? Tryk defineres som den kraft der påvirker et givet areal - F A [Pa] P = F A [N] [m²] Grundenheden er således N/m 2, men i daglig tale benyttes enheden Pascal (Pa) eller: Tryk defineres enten som relativt eller absolut tryk afhængig af hvilket 0-punkt der relateres til. Absolute pressure CERABAR S/M/T Differential pressure - Gauge pressure + DELTABAR S CERABAR S/M/T 0 psia vacuum 0 psig air pressure pressure Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

3 Trykmåling Tryk er en af de mest målte parametre i dagens proces industri, hvilket samtidig har resulteret i et meget stort udbud af forskellige transmittertyper. Principielt opdeles de alle i 3 grupper, nemlig : Transmittere til måling af absolut tryk (måler i forhold til absolut 0-punkt/vakum). Transmittere til måling af relativt tryk (måler i forhold til atmosfæretryk). Transmittere til måling af differenstryk. Tryk måles i alle tilfælde som en deformation af et kendt legeme - deformationen kan, afhængig af legemets udformning, omsættes til en skala. Den simpleste form for måling finder vi i de barometre der indgår som en del af "vejrstationer". Disse er baseret på bælge eller rør, hvis deformation bevæger en mekanisk indikator. Mest kendt er nok Bourdonrøret, der består af tt fladklemt rør formet som et stort C eller en spiral. Røret er tæt i den ene ende, hvorfor et tryk i den åbne ende vil få røret til at rette sig ud. Den mekaniske bevægelse omsættes til tryk på en skala. De fleste elektriske transmittertyper er dog bygget op omkring en form for målebro - som f.eks. en Strain Gauge's placeret i en Wheatstone bro. Ved at montere Strain Gaug'en på et passende substrat/en membran kan deformationen omdannes til en modstandsændring, der igen vil resultere i der løber en strøm gennem målebroen. Spændingsændringen der forekommer, når strømmen begynder at løbe kan måles, og derefter omsættes elektronisk til et tryk, idet: V R1+ R2+ R3+ R4 = V 4* R Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

4 Trykmåling Den kapacitive, keramiske sensor For ca. 12 år siden blev tryktransmitteren CERABAR udviklet af Endress+Hauser ved anvendelse af en ny kapacitiv sensor, hvis fremragende egenskaber rykkede normerne for tryktransmittere, samtidig med den nye teknik muliggjorde at prissætte denne transmitter langt under sammenlignelige typer. Allerede fra starten var målsætningen at kunne levere til alle anvendelsesmuligheder. Efterhånden etableredes der også en hel familie af tryktransmittere ud fra CERABAR, for at kunne tilbyde til flest mulige måleopgaver. Derved strækker paletten sig fra standardtryktransmittere med fast indstillet måleområde over tryktransmittere med frit indstilleligt måleområde (turndown 1 : 20) til intelligente tryktransmitterkonvertere for feltbusløsninger. Men hvorfor egentlig et kapacitivt princip, og hvorfor et keramisk materiale til sensoren? For at kunne besvare dette, er det nødvendigt med et lille kursus i udvikling af keramiske, kapacitive sensorer. Gode grunde taler for det kapacitive princip... Konstruktionen af en kapacitiv tryksensor synes enkel. Tre elektrodeflader af guld, udført i tykfilmsteknik, danner en kondensator, hvis kapacitet måles. Ved påføring af et statisk tryk på membranen bliver kapacitetsændringen mellem membranen og de to referenceelektroder på den statiske sensordel påvirket. Denne grundlæggende målemetode har været kendt i mange år, og regnes for at være nøjagtig og med høj opløsning. Netop disse egenskaber, ekstremt høj og nøjagtig opløsning, gør dette kapacitive princip interessant for en digital hhv. en frekvensmoduleret signalkonverter. Årsagen til, at man ikke tidligere har kunnet anvende dette måleprincip, ligger ene og alene i ulineariteten i forholdet mellem trykket og den proportionale kapacitetsændring samt temperaturkoefficienten. Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

5 Trykmåling Atmospheric pressure Substrate Gauge pressure cell Diaphragm Pressure På grund af de gunstige elektrodepladeplaceringer, samt opbygningen af lagkonstruktionen, opnås en væsentlig forbedring af temperaturkompenseringen. Det var dog alligevel nødvendigt med en elektronisk kreds til at linearisere og temperaturkompensere. Samtidig måtte denne kreds minimeres for at kunne blive anbragt umiddelbart på sensoren. Denne tilpasning til hver enkelt sensor med en lineariseringskreds forårsagede tidligere høje fremstillingsomkostninger, så en serieproduktion dengang ikke var rentabel. Først i dag, med den moderne teknik baseret på mikroprocessorer, er det muligt at producere en konkurrencedygtig hybridelektronik, som kan kalibreres ved hjælp af laser. Dette blev muligt ved udvikling af en integreret omskifter, som på en speciel måde sammenligner den trykafhængige kapacitet med en referencekapacitet. Filling Filling liquid liquid in in a a single single chamber chamber Ceramic substrate Ceramic substrate Thick Thick ceramic ceramic diaphragm diaphragm for for corrosive corrosive and and abrasive abrasive media media Integrated Integrated temperature temperature sensor sensor for for self-monitoring self-monitoring Capacitive Capacitive electrodes electrodes Differenstryktransmitter med keramisk målecelle Een-komponentsystem Sensorens materiale består af 96% sintret oxidkeramik (Al 2 O 3 ) og trelags elektrodeflader af guld, i tykfilmsteknologi. Disse sammenføres under høj temperatur til et een-komponent-system, som ikke Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

6 Trykmåling har nogen krybeeffekt og derfor er langtidsstabilt. Envidere udviser materialet aluminiumoxidkeramik over et stort område en konstant elasticitet, der giver nogle meget fine egenskaber med hensyn til hysterese og reproducerbarhed. For brugeren ikke at forglemme er også det faktum, at keramikken er korrosionsbestandig. Overbelastningssikkerhed Endvidere kan man se endnu en fordel: Overbelastningssikkerhed ved trykstød. Allerede ved mindre overlast lægger grundenheden og vender derefter ubeskadiget tilbage til sit udgangspunkt. Derfor er det ikke underligt, at en tryktransmitter med et måleområde på 100 mbar bliver leveret med en»garanteret overbelastningssikkerhed«på 10 bar (faktor 100). + Gauge pressure to 60 bar overload 40 bar 4 bar 4 bar 100 mbar Many measuring ranges - Fordelene ligger i kombinationen Netop kombinationen af materialet keramik med det kapacitive princip gør sensoren uundværlig til trykmåling, hvor især følgende punkter skal fremhæves: Stor nøjagtighed Høj og nøjagtig opløsning Garanteret overbelastningssikker Langtidsstabil Høj korrosionsbestandighed Oliefri, altså tør, målecelle Endress+Hauser's CERABAR tryktransmitter, med dens hårde keramiske målecelle, har bevist sin store målenøjagtighed, stabilitet og gode repeterbarhed i mange applikationer Den er bemærkelsesværdigt modstandsdygtig overfor overtryk og trykpulser, specielt i de lave måleområder. Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

7 Trykmåling Membranforsatse: Antallet af applikationsmuligheder med Cerabar er blevet væsentligt forøget ved hjælp af membranforsatse. Membranforsatsen består af en simpel og fleksibel metallisk membran med en væske, der transmitterer trykket fra membranen til den aktive keramiske membran i Cerabar. Membranen kan laves af alle mulige materialer, og transmissionsvæsken kan ligeledes varieres, derved kan konstruktionen tilpasses ethvert krav i individuelle applikationer. På grund af væskefyldningen i trykmålingsoopet skal man tage højde for temperatur indflydelsen,og ændringen i responstiden. Imidlertid kan man ved konstruktionen af transmitteren tage højde for disse applikationskriterier, Ikke altid nok Standard Cerabar er egnet til anvendelse i gasser og rene væsker, som ikke er korrosive mod Cerabar's materialer. Der er imidlertid andre applikationer, hvor standard produktet ikke altid er nok, som f.eks.: Høje og lave temperaturer. Sanitære applikationer (fødevare, drikkevare og biokemi) Aggressive, viskose eller urene væsker Høj / lav temperatur Som standard, kan Cerabar transmitteren modstå procestemperaturer mellem -200 o C og +80 o C, kortvarigt op til 130 o C. En Cerabar med membranforsats, enten direkte monteret eller tilsluttet via et kapillarrør, kan arbejde over et større temperaturområde. Forsatsen vil, på grund af den mekaniske konstruktion og transmissionsvæsken, fungere som "køler", herved reducerestemperaturen på den keramiske membran. Temperaturområdet for Cerabar kan derved udvides fra -80 o C til +400 o C, ved omhyggelig udvælgelse af membrantype og transmissionsvæske. Sanitær anvendelse: Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

8 Trykmåling l fødevare- og drikkevareindustrien, og efterhånden også i den biokemiske sektor, skal fittings på tanke og i rør være fri for "lommer", let at adskille, og egnet til at modstå høje temperaturer under rengøring. Cerabar med hygiejniske koblinger (flange, clamp eller mejerikobling) kan direkte monteres på tanke eller rør Aggressive, viskose og urene medier: Der er mange væsker, hvor standard Cerabar materialer som messing, keramik eller rustfrit stål ikke er modstandsdygtigt. l disse tilfælde, må materialer udvælges til at modstå korrosionen fra processen. Da membranforsatsen ikke er en integreret del af transmitteren, kan mange forskellige materialer anvendes til at gøre en standard Cerabar anvendelig i de sværeste applikationer Man kan vælge mellem følgende materialer: rusffrit stål, hastelloy, monel, nikkel, tantal, titan eller PTFE. Morten B. Jensen Endress+Hauser A/S

9 Technical Information TI 088T/02/en RTD Thermometers omnigrad TST General Information Description A Resistance Temperature Detector (RTD) is a temperature responsive device based on a predictable resistance change in the sensing element. The IEC 751 standard specifies requirements for industrial platinum resistance thermometer sensors and covers the Pt100 Ω at 0 C thermometers. According to IEC standard and most common industrial application the Pt100 type thermoelements are used for temperature measurement and control in the range from C to C. RTDs offer three main advantages: high accuracy excellent long-term stability high signal output level which allows transmission over long distances without ancillary equipment. Basic construction of Platinum resistance elements cannot be used directly in contact with process environments, hence the complete thermometers are built as assemblies which can withstand light, medium and heavy duty industrial conditions. In general, the sensor assembly includes three components: the resistance thermometer inset the protecting tube the terminal housing. Endress+Hauser 1RWKLQJEHDWVNQRZKRZ

10 Inset C96EV045.CDR Thermometer inset TET series First step of Pt100 protection consists in making an inset, which will be used for installation in the final assembly and which has the big advantage to be interchangeable. The inset normally consists of a mineral insulated cable, 3 or 6 mm, including 4 or 6 copper wires embedded in stone hard pressed MgO powder, surrounded by a very thin sheath in stainless steel. On one end of the stem the sensing element is welded to the wires and encapsulated; the sensitive zone of an inset has a length of about 25 mm from the closed end (tip). On the other end a ceramic terminal board or a free wires connection system is mounted on a metal flange; the spring loaded fixing screws, integral with the metal flange, guarantee the inset coupling to the terminal housing and a tight contact between the inset end tip and the protecting tube. Insets are generally equipped with single or double resistance sensing elements. Twin resistors are normally used to split the destination of the output signals. The use of a double sensing element to increase the measuring point reliability is not recommended because the two elements are embedded in the same mineral insulated cable and the connection wires exit from the same point: therefore, when a mechanical or electrical cause damages the inset construction, the complete resistor set goes out of order. This problem can be solved with a specific double inset (TET200, built with two thermoresistances encapsulated in two separate 3 mm mineral insulated cables) which has been developed to really increase the measuring points reliability. Protecting tube C97EV016.CDR Thermometer thermowell TA series A second protection of the thermometer assembly consists in installing the inset in appropriate metal protecting tubes (i.e. thermowells or pockets). This component is normally required for medium and heavy duty applications but it can be employed also for light duty services whenever the inset replacement must be allowed without any plant shut-down. In order to reduce the sensor response time lag due to protecting tubes, tapered end constructions are available. The thermometer protecting tube can be mounted in vessels or pipes by means of threaded, flanged or welded connections. Since the protecting tube is the component that comes into contact with the process, exact specification is most important as it determines the lifetime of the assembly. The appropriate selection depends upon the chosen method of mounting, the space available, the pressure, the temperature, the flow speed and the nature of the product. Among different international and corporate standards, the DIN defines a series of standard thermowell designs including: threaded thermowells type B or C flanged thermowells type F weld - in thermowells type D. Terminal housing C95EV019.CDR Terminal head TA20 series A terminal housing (head) is recommended to protect the connections between the inset and the external circuit wires. The heads are normally provided with two connections, one for the protecting tube and one for the electrical output wiring. This component can provide a protective housing for built-in transmitters or can act as a junction box if remote mounted transmitters / receivers are used. The head permits also the complete thermometer assembling and facilitates the inset replacement. A wide choice of terminal housings covers general purpose, heavy duty, explosion proof and sanitary applications. A widely used version of connection heads is constructed in light metal alloy, usually aluminum, and conforms to DIN standard type B. The E+H metallic heads are delivered with gaskets to withstand a temperature of 130 C. Some connection heads can include a built-in transmitter and / or an indicator: in this case the temperature have to be checked considering the electronic device limits (see "Head temperature" paragraph). 2

11 RTD/TC comparison &KDUDFWHULVWLF 57'V 7KHUPRFRXSOHV Nominal range -200 to C -250 to C Industrial application range -200 to C -200 to C Accuracy High Medium Linearity Good Fair Repeatability Very good Fair Signal sensitivity Medium Low Sensitive zone Area Point Long-term stability Good Fair Response time Medium Medium to fast Lead effect Medium (3 or 4 normal copper wires requested for the lead wire compensation) High (2 special extension wires needed for the low level signal transmission) Self heating Very low - Interchangeability Very good Good When to specify Wide temperature range Best stability Highest accuracy High standardization Temperature sensors comparison. Highest temperatures Best point sensing Response time The thermal response time T is the time required for the thermometer to react to a step change of temperature with a resistance change corresponding to a specified percentage of the step change. Each sensor has a finite response time which must be considered as a relevant parameter especially where process conditions are not continuous (i.e. batch application) and where critical temperature points may react quickly. Although the IEC 751 standard specifies this parameter test for the inset only, since the sensor response time is a function of its assembly construction (materials, inset and thermowell diameters, etc.), the response time of all insets and most typical assemblies is recorded and indicated on the single thermometer Technical Information. 100% 90% 50% T 50 T 90 T Graphic representation of the response time. T 50 and T 90 values (according to IEC 751 in moving water at 0.4 m/s) for E+H TST thermometers are included in each specific Technical Information. Head temperature The thermometer head temperature is also influenced by the process temperature conducted to the terminal housing. An appropriate extension length, from the process connection to the head connection (thermometer neck), allows the head temperature control within the internally installed device limits. 40 C Head temperature rise Process Temperature C 250 C Neck extension length mm The curves show the temperature rise above ambient temperature, in a thermometer head at a given process temperature. 3

12 ) ) Immersion length The thermometers should insert in the medium where the temperature has to be measured at such a depth that a good compromise among different measuring problems is obtained. The heat conducted into sensors from ambient may alter the temperature of the sensing tip: for this reason a short sensor is preferable. The thermometer / thermowell process connection may introduce a thermal drift, due to heat dissipation through the connection mass, that can effect the correct measurement: this problem can be solved with a longer immersion length. Process requirements should also be considered to guarantee a representative measuring point for sensing and for control efficiency. For a correct temperature measurement the thermowell / thermometer immersion length must be at least 20 times its diameter (30 times for not M.I. cable type). Shorter immersion lengths can be specified but the thermometer requires an external (process connection, neck and connection head) thermal insulation. Furthermore, if a calibration certificate is requested, the probe design (length and diameter) have to be defined also according to the certification Lab size requirements. Pipe installations In small diameter pipes the most suitable immersion length can often be achieved only by installing the assembly at an angle to the pipe axis or in bends. In this case the inserted assembly must be mounted against the flow. See examples below for further details about installation. a b a b c c d C97EV011.CDR C97EV012.CDR Pipe installations: a) at elbows, against the flow b) in smaller pipes, leant against the flow c) perpendicular to the flow Thermal insulation examples: a) insulating material b) pipe c) thermowell with inset d) external plate Bending radius Generally, the allowed bending radius R for mineral insulated cables is 15 mm for 3 mm diameters and 30 mm for 6 mm diameters (DIN 43721) and the not bendable length is ~ 30 mm for 3 mm diameter and ~ 65 mm for 6 mm diameter (see specific Technical Information for more details). C96EV035.CDR 4

13 Internal wiring The TET inset series is available in two basic versions. The connections of the first one, with free wires for mounting of in-head transmitters, are shown in the left side of the figure, while the connections of the second one, with ceramic terminal block, are shown in the right side of the figure. The 2xPt100 connections apply also to TET200 double inset type. 1xPt100 3 wires Red Red White Red White Red 2xPt100 Red Red Red Yellow 3 wires White Black Black Note [1] Yellow White Black 1xPt100 4 wires White White Red White C97EV013.CDR Red Red Red White Internal wiring of Pt100 insets. Note [1] : the 2xPt100 terminal board may have different colour order of terminal connections. Resistances and tolerances IEC 751 standard Nominal resistance is the specified resistance value at a given temperature. Thermometers of 100 Ω nominal resistance value at 0 C shall be classified according to degree of conformity with the values of appendix 1 (complete reference table of temperature vs. Ω for Pt100 resistance elements). &ODVV A B 7ROHUDQFHÃ& t t C Class A and B tolerances are given in following tables / curves. Class A tolerances shall not be applied to 100 Ω resistance thermometers at temperature above 650 C and it is valid only for 3 and 4 wires thermometers. Ω 2.5 Notes: t = modulus of temperature in C without regard to sign. Tolerance value for each temperature point can be calculated with the above formula. Example: class A tolerance value at -50 C = x 50 = 0.25 C Class B ( C) Class B (Ω) Class A ( C) Class A (Ω) Tolerance values as a function of temperature for 100 Ω thermometers. C 5

14 Resistances and tolerances IEC 751 standard 7ROHUDQFH 7HPSHUDWXUH &ODVV$ &ODVV% ƒ& ±ƒ& ± Ω ±ƒ& ± Ω Tolerances for 100 Ω thermometers. Materials of protecting tubes ',1GHVFULSWLRQ RUEUDQG ',1:1U $16, 0HWDOOXUJLFFKDUDFWHULVWLFV $SSOLFDWLRQ x5crnimo AISI316 x2crnimo AISI316L x6crnimoti AISI316Ti x10cral24 (DIN) x19crn28 (Euro) AISI446 10CrMo CrMo Inconel 600 NiCr15Fe UNS N Hastelloy C UNS N corrosion resistance - good resistance at very low temperatures - corrosion resistance - good resistance at very low temperatures - less sensitization in welded plate fabrication in the range C for short time periods - corrosion resistance - good resistance at very low temperatures - less sensitization in welded plate fabrication in the range C for long time periods - corrosion resistance - good resistance at very high temperatures - better scaling resistance - good resistance in oxidizing and reducing atmospheres - high corrosion resistance at very high temperatures - excellent corrosion resistance in oxidizing and reducing atmospheres - corrosion resistance in welded junctions - excellent resistance to pitting and to stress corrosion cracking DIN acetone asphalt fatty acids food & beverage hydrogen peroxide paper petroleum processing petrochemical industries soaps and detergents steam sulphur flue smoke gas temperature petroleum processing petrochemical industries sulphur exit flues glass heat treatment high corrosive environment high temperature environment oxidation and reducing atmospheres superheaters waste heat boilers chemical industries aggressive fluids as Alum (Potassium or Sodium), Calcium Bisulphate, Calcium Chloride, Chromic Acid, Citric Acid, Copper Chloride, Ferric Chloride, Hydrobromic Acid 6

15 Loading capacity of protecting tubes The loading capacity of protecting tubes depends on the process media: its temperature, its velocity, its vibration frequency. Material characteristics such as wall thickness, insertion length, type of process connection must be considered. The following graphics, reproducing DIN information for E+H thermometer models, give the loading capacity of different standard types (B-C-F-D) as a function of the thermowell immersion length (L). Each curve describes the limits for a given immersion length. For example, supposing to use a TST10 thermometer DIN type B in a place where temperature is 150 C and gauge pressure 30 bar, you can find out the suitable immersion length as follows: cross 150 C and 30 bar points in graphic below locate the intersection point the thermowells with insertion length curves above the intersection point are suitable for the application (i.e. L=250 and L=160 mm). The flow velocity parameter is an additional limit to be considered too. ',1IRUP% Material: x6crnimoti17122 W. Nr Permissible flow velocity: - in air and superheated steam: 25 m/s - in water: 3 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST10-BH TST111 %DU L=160 L=250 Water Air Steam L= ƒ& ',1IRUP& Material: x6crnimoti17122 W. Nr (temperature limit 400 C) Permissible flow velocity: - in air and superheated steam: 40 m/s - in water: 5 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST10-BJ TST121 %DU Air Water L=160 L=250 Air Steam 20 Air ƒ& 7

16 Loading capacity of protecting tubes ',1IRUP' Material: x6crnimoti17122 W. Nr Permissible flow velocity for L = 65 mm: - in air, water and superheated steam: 60 m/s for L = 125 mm: - in air: 60 m/s - in water and superheated steam: 30 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST140 TST288 + TA573 / TA574 TST141 %DU L=65 Air Water L=125 Critical Point Steam ƒ& ',1IRUP' Material: 10CrMo910 W. Nr Permissible flow velocity in air and superheated steam: 60 m/s - Allowed loading in water: max 450 bar and 5 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST140 TST288 + TA573 / TA574 TST141 %DU Air Water L=65 L=125 Critical Point Steam L=125 L= ƒ& ',1IRUP' Material: 13 CrMo44 W. Nr Permissible flow velocity in air and superheated steam: 60 m/s - Allowed loading in water: max 450 bar and 5 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST140 TST288 + TA573 / TA574 TST141 %DU Water L=125 Air L=65 Steam L= Critical Point L= ƒ& 8

17 Loading capacity of protecting tubes ',1IRUP) Material: x6crnimoti17122 W. Nr Permissible flow velocity: - in air: see table below - in superheated steam: 40 m/s - in water: 5 m/s L = Immersion in mm E+H models : TST130 TST131 %DU Air Water Steam L=225, 285, 345 L=225, L= ƒ& ÃPV ÃPV ÃPV ÃPV /Ã ÃÃPP 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar /Ã ÃÃPP 40 bar 40 bar 40 bar 25 bar /Ã ÃÃPP 40 bar 40 bar 30 bar 18 bar For air up to 400 C (PN40 flange). Vibration Thermometer construction ensures that sensors can withstand normal industrial vibrations. However, long insertion thermometers can be damaged when subjected to high vibration level applications, which can force the element into resonance, especially if cantilever mounted. The right thermometer design, to avoid effects of vibration in particular installation, should be discussed between the customer and E+H engineers, which are always available to give recommendations. 9

18 Appendix 1 - Resistance to temperature relationship to IEC 751 5Ã ÃÃΩ αã Ã ƒ& ƒ&,76,

19 5Ã ÃÃΩ αã Ã ƒ& ƒ&,76,

20 Medium and light duty Pt100 thermometers General purpose universal The TST10 and TST11 models have a threaded process connection; the TST12 type requires a separate compression fitting for process installation. These thermometers, built with replaceable mineral insulated insets, are widely used in many light or medium duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in all type of industrial plants where a reasonable response time coupled to a fair mechanical resistance is required. The TST10 model includes also two DIN standard versions. TST10 DIN43763 form B & C TST11 TST12 General purpose DIN standard The TST130 flanged model and the TST140 weld-in connection type follow DIN construction design. These thermometers, built with replaceable mineral insulated insets, are widely used in many applications either in vessels or in pipes. The TST140 type is specially designed for steam temperature measurements. Applications can be found in all type of industrial plants where a reasonable response time coupled to a fair mechanical resistance is required. TST130 DIN43763 form F TST140 DIN43763 form D General purpose fast response This thermometer series has no protecting tube, the inset sheath is directly in contact with the process medium, hence it can be applied where pressure and temperature are not extreme and it is important to detect very fast temperature changes. The TST40 model ( 6 mm not replaceable M.I. inset, 9 mm reinforcing neck) has a threaded process connection: mechanical resistance is fair but the brazed connection can not be applied with acids. The TST42 model ( 3 mm or 6 mm replaceable M.I. inset) requires a separate compression fitting for process installation: it is suitable for light duty processes but, with 3 mm inset, offers the best response time. TST40 TST42 General purpose low cost The TST425 model ( 6 mm protecting tube with fiberglas insulated sensing element) offers a high performance cost ratio for applications where pressure and temperature are not extreme. Threaded process connection or separate adjustable fitting versions are available. TST425 12

21 Medium and light duty Pt100 thermometers Sanitary - Food The appropriate measurement technology for this instrument line is based on many factors such as: typical materials (corrosion-resistant stainless steel AISI316L/1.4404, AISI316Ti/1.4571, etc.), typical process connections (Triclamp, DIN11851, SMS, cylindrical or spherical welding connection, etc.), typical temperature range for cleaning or sterilization processes ( C - CIP, C - SIP). The TST50 model, certified by the German PTB with DKD mark, requires a separate compression fitting (threaded or ball type) for process installation, this fast response design thermometer is built with mineral insulated inset ( 6 mm root and 3 mm tapered tip) directly in contact with process. The TST52 model has a 25 SMS process connection, this fast response design thermometer is built with ceramic insulated tube ( 9 mm root and 3 mm tapered tip) directly in contact with process. The TST72 model offers a wide variety of process connections and thermowell diameters, this thermometer is built with replaceable mineral insulated inset ( 6 or 3 mm for tapered thermowell tip). The TST74 model has two types of thermowells with cylindrical or spherical welding process connections, this fast response design thermometer is built with replaceable mineral insulated inset ( 3 mm for tapered thermowell tip). The TST76 model has a spherical welding process connection, this very fast response design thermometer is built with ceramic insulated tube ( 6 mm root and 4.5 mm tapered tip) directly in contact with process. Applications can be found in foodstuffs (dairy, milk and other beverages pasteurization, foods, etc.) and pharmaceutical industries. TST50 TST52 TST72 TST74 TST76 Building automation The TST432 (indoor ambient) and TST434 (outdoor ambient) models are wall mounting type sensors. Applications can be found in all type of plants in dry or wet ambient (building automation, refrigerators, climatic chambers, etc.). TST432 TST434 13

22 Medium and light duty Pt100 thermometers The TST80 (free insertion or with separate process connection) type is built with a 2 wire Pt100 inserted in a 6 mm probe. The TST90 (threaded process connection) type is built with a 2 or 4 wire Pt100 encapsulated in replaceable mineral insulated insets complete with external protecting tube (DIN standard form B). The TST80 and TST90 models are specifically designed for thermal energy measurements, hence they are delivered in matched pairs. Applications can be found in heat exchangers for inlet and outlet differential temperature measurement. TST80 TST90 DIN43763 form B Mignon head This thermometer series employs a Mignon type head (compact design) which allows ambient temperature lower than 80 C. The TST410 model ( 3 mm not replaceable M.I. inset) requires an optional compression fitting for process connection: it is suitable for light duty processes but offers the best response time. The TST414 model ( 3 mm not replaceable M.I. inset, 4.5 mm protecting pocket) has a threaded process connection: mechanical resistance is fair but response time is longer. TST410 TST414 Heavy duty Pt100 thermometers General purpose This thermometer line is designed with a wide variety of threaded (thermometer to thermowell) connections to be coupled with different types of heavy duty thermowells with threaded or flanged process connections. The TST280 model has a 1/2" NPT Male connection with nipple or nipple & union. The TST281 model has a G 1/2" Male connection with nipple or nipple & union. The TST285 model has a 1/2" NPT Female connection with nipple or nipple & union. The TST286 model has a G 1/2" Female connection with nipple or nipple & union. The TST288 model has many NPT/G/M Male connections and an extension neck: it includes also DIN standard form D versions. The TST289 model has many NPT/G/M Male connections without extension neck. These thermometers, built with replaceable mineral insulated insets, are widely used in many heavy duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in the chemical industry, petroleum refineries, power stations, boilers, incinerators and everywhere a fair mechanical resistance is required. TST280 TST285 NPT NPT NPT/G TST288 DIN43763 form D G TST281 G TST286 NPT/G TST289 14

23 Special duty Pt100 thermometers EEx d certified This thermometer line is certified for EEx d IIC T6 applications. The threaded (thermometer to thermowell) connection, 1/2" NPT Male, allows coupling with different types of heavy duty thermowells with threaded or flanged process connections. The TST262 model with lamination nipple or lamination nipple & union/sleeve is designed for pipe thermowells. The TST264 model with lamination nipple or nipple & union/sleeve & nipple is designed for bar stock thermowells. These thermometers, built with mineral insulated insets, are widely used in many heavy duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in the chemical industry, petroleum refineries and everywhere an Explosion Proof installation and a fair mechanical resistance is required. TST262 TST264 EEx ia Zone 0 certified This thermometer line is certified for EEx ia IIC T6 applications. The TST111 model, with a G 1/2" threaded process connection, follows DIN form B construction design. The TST121 model, with a G 1" threaded process connection, follows DIN form C construction design. The TST131 model, with flanged process connection, follows DIN form F construction design. The TST141 model, with weld-in process connection, follows DIN form D construction design. The TST211 model, with a G 1/2" threaded process connection, has no extension neck. The TST221 model requires a separate compression fitting for process installation. These thermometers, built with mineral insulated insets, are widely used in many light and medium duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in the chemical industry, petroleum refineries and everywhere a Zone 0 Intrinsically safe installation and a fair mechanical resistance is required. TST111 DIN43763 form B TST131 DIN43763 form F TST211 TST121 DIN43763 form C TST141 DIN43763 form D TST221 15

24 Special duty Pt100 thermometers PTFE lined This thermometers series requires a separate compression fitting for process installation. The TST720 model has a double protection: the inset thermowell and the PTFE oversheath. The TST722 model has a single protection over the inset: the PTFE oversheath. These thermometers, built with replaceable mineral insulated insets, are widely used in many light or medium duty applications either in vessels or in pipes. Applications can be found in all type of industrial plants where corrosive acids are treated (chemical, pharmaceutical, etc.). TST720 TST722 Surface measurement The TST600 model is built with a fiberglas insulated cable and a protecting tube; the process connection is a fixed or adjustable threaded fitting. The TST601 model is built with a replaceable M.I. insulated cable and a protecting tube; the process connection is a radius or flat T-Block for welded / stripped fitting. The TST602 model is built with a RTD integral to T-Block connection and an extension cable with free wire termination; the process connection is a radius or flat T-Block for welded / stripped fitting. These thermometers designed for surface measurements on flat surfaces or on pipes and in direct contact with medium surfaces. Applications can be found in all type of industrial plants, in building automation and heat exchangers. TST600 TST602 TST601 Lab & machineries The TST310 thermometer consists of a thin walled metal pipe, PTFE or mineral insulated, containing the Pt100 resistance, an extension cable and an optional threaded process connection (brazed or adjustable). This thermometer is specially suited to temperature measurements in equipment for machineries, laboratories or pilot plants. TST310 Export Division Endress+Hauser Instruments International GmbH + Co. P.O. Box 2222 D Weil am Rhein Germany Tel. (7621) Tx Fax (7621) Endress+Hauser 1RWKLQJÃEHDWVÃNQRZKRZ 03.97/MT TI 088T/02/en/03.97 Printed in Italy

25 Technical Information TI 090T/02/e Thermocouple Thermometers omnigrad TSC with interchangeable mineral insulated insets Thermocouples are used for temperature measurements in the range from -250 C to C They offer : high temperature ranges small dimensions fast response time General A thermocouple consists of two dissimilar metal wires joined at one end (hot junction) producing an electromotive force (emf) when the hot junction and the other ends (cold junction or reference junction) are put at different temperature. The hot junction is that part of the thermocouple which is subjected to the temperature to be measured. The cold, or reference junction, is that end of the thermocouple which is at lower temperature (normally the ambient one) for which the measure must be compensated. The intensity of the emf depends on the temperature difference between the two junctions and on the composition of the two metals. Normal the thermocouple element terminates in a connection head. However, the reference junction is normally transferred to the instrument by use of thermocouple extension wire. Insets In general, the sensor assembly, or thermometer, includes three elements: protective thermowell, terminal housing, thermocouple inset The inset, which is used for installation in the final assembly has the big advantage to be interchangeable. Since the inset itself is not suitable for heavy duty applications, it is a common practice to install it in appropriate thermowells. The inset consist of a mineral insulated stem of 3 mm (TEC 105) or 6 mm TEC 100) diameter, including one or two thermocouple junctions embedded in a MgO ceramic material which provides for the isolation of the wires each other, surrounded by a very thin sheath in stainless steel, in Inconel or in other heat resistant metals. The thermocouple hot junction is placed in a side which is normally isolated from the sheath, while on the other side a ceramic block is mounted on a metal plate. Alternatively a version with free wires for 2 wire head mounting transmitters is available. Extension Wires Extension wires are connected to the cold junction of the thermocouple. Extension wire extend the reference junction close to the measuring instrument and have approximately the same thermoelectric properties as the thermocouple wires. Extension cables are normally available as single or duplex, solid or stranded insulated wires in a wide range of sizes. A variety of insulation s and protective coverings is available in several combinations to suit the many types of environments encountered in industrial service. Endress+Hauser Nothing beats know-how

26 Thermowells Common application data Thermowells containing thermocouple insets can be mounted by threaded, flanged or welded connections. They offer adequate mechanical protection for base metal thermocouples at temperatures to 1150 C. Since the thermowell is the component that comes into contact with the process, exact specification is most important, as it determines the life of the assembly. Selection of the thermowell depends upon the chosen method of mounting, the space available, the pressure, the temperature, the flow speed and the nature of the product. DIN defines a series of standard thermowell design, this includes : threaded thermowells type B or C; flanged thermowells type F; weld - in thermowells type D; If fast response time is required, tapered thermowells are available. Thermocouples 7\SH7 These thermocouples are resistant to corrosion in moist atmospheres and are suitable for sub zero temperature measurements. They have an upper temperature limit of 380 C and can be used in a vacuum and in oxidizing, reducing, or inert atmospheres. This is the only thermocouple type for which error limits are established in the sub zero temperature range. 7\SH- These thermocouple are suitable for use in vacuum and in oxidizing, reducing, or inert atmospheres, at temperature up to 760 C. The rate of oxidation of the iron thermoelement is rapid above 550 C, however the use of heavy-gauge wires is recommended when long life is required at these higher temperatures. 7\SH. This thermocouple is recommended for continuous use in oxidizing or inert atmospheres at temperatures up to 1250 C. Because their oxidation resistance characteristics are better than those of other base metal thermocouples, they are widely used at temperatures above 550 C. Type K thermocouples can be used in hydrogen or cracked ammonia atmospheres if the dew point is below -40 C, e.g.. at a very low humidity. They should not be used, however, in: atmospheres that are reducing or alternately oxidizing and reducing unless suitably protected with protection tubes; sulphurous atmospheres unless properly protected; vacuum except for short time periods: preferential vaporisation of chromium from the positive element will alter calibration; atmospheres that promote "green-rot" corrosion of the positive thermoelement. This corrosion results from the preferential oxidation of chromium when the oxygen content of the atmosphere surrounding the sensor is low. It can cause large negative errors in calibration. The most serious temperature range is C MgO Insulation Fig 1 - Grounded junction Types of hot junction Two types of junction are available: grounded and isolated. Figure 1 shows the grounded junction where the hot junction is welded to the sheath. It combines the advantage of excellent response time with the protection of a sealed sheath by allowing the thermocouple junction to touch the tip of the sheath itself. MgO-Insulation d Welded tip Welded tip Fig 2 - Isolated junction Thermocouple wires Thermocouple wires Sheath Sheath It may however cause some problems when connected to an electronic unit without galvanic isolated input. In figure 2 the hot junction is isolated from the protective sheath. This means a low impedance path for electrical noise, keeping the measurement stable and accurate.

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139

Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Dansk deltagelse i IEA Solar Heating and Cooling Programme Task 44: Varmepumper og solvarme i kombination Slutrapport for EUDP projekt 64012-0139 Marts 2014 Redigeret af Ivan Katić, Teknologisk Institut

Læs mere

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION

UDDANNELSE & TEKNISK INFORMATION / EDUCATION & TECHNICAL INFORMATION Uddannelse Kurser... -1 Kundetilpassede kurser... -2 Underviser... -2 Education Seminars.... -1 Customized Seminars... -2 Instructor.... -2 Teknisk information Ståltovets grundelementer.... -3 Ståltovskonstruktioner...

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 5660. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 5660 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn......................5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06

QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 QUALITY IN COAXIAL CABLES N. 1/06 VIRKSOMHEDSPROFIL VIRKSOMHEDSPROFIL Italiana Conduttori Srl har produceret CAVEL koaksialkabler siden 1968. Gennem årene har firmaet opnået en konstant vækst og en stor

Læs mere

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2

Aduro 5-1. Brugsvejledning User Manual. Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240. www.aduro.dk / www.aduro.no. Version 2 Aduro 5-1 Brugsvejledning User Manual Ecolabel - Sintef 110-0283 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Version 2 Tillykke med din nye Aduro pejseindsats! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye

Læs mere

Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark. - A part of SOL 2000A

Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark. - A part of SOL 2000A Test of a High Concentrating PhotoVoltaic System in Denmark - A part of SOL 2000A 0. Index 1. Intro... - 3-2. Danish Resume... - 4-2.1. Det testede system... - 4-2.2. Potentialet... - 4-3. Suppliers...

Læs mere

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz.

Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. INSTALLATION MANUAL Submersible Two-Stage Grinder Pump Series: OGP 2 HP, 2875 RPM, 3 Phase, 50 Hz. This product may be covered by one or more of the following patents and other patent(s) pending: US Patent

Læs mere

Morsø 2040. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use

Morsø 2040. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use Morsø 2040 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold Content

Læs mere

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 1710. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 1710 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold Content DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................ 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen

Læs mere

Morsø 1400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use

Morsø 1400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use Morsø 1400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold Content

Læs mere

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com

Morsø 3400. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. www.morsoe.com Morsø 3400 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use www.morsoe.com Indhold CONTENTS INHALT INNHOLD INNEHÅLL DK 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn........................

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE

ENGLISH...PAGE 01 DANISH...PAGE 35 GERMAN. PAGE VENTUS W831 ENGLISH.....PAGE 01 DANISH....PAGE 35 GERMAN. PAGE 68 0 This Operation Manual is part of this product and should be kept in a safe place for future reference. It contains important notes on

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 REPORT Danish Gas Technology Centre Dr. Neergaards Vej 5B DK-2970 Hørsholm Tlf.

Læs mere

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning V190SG2e BK GB Instructions for use DK Brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning V190SG2EBK GB Instructions for use DK brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

Ventil- / alarmdriver. Nr. 9203V102-DK Produktversion: 9203-002 SIGNALS THE BEST

Ventil- / alarmdriver. Nr. 9203V102-DK Produktversion: 9203-002 SIGNALS THE BEST 9203 Ventil- / alarmdriver Nr. 9203V102-DK Produktversion: 9203-002 SIGNALS THE BEST DK UK FR DE PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Solenoid / alarm driver SIGNALS THE BEST. No. 9203V102-IN Product version: 9203-002 PENDING

Solenoid / alarm driver SIGNALS THE BEST. No. 9203V102-IN Product version: 9203-002 PENDING 9203 Solenoid / alarm driver No. 9203V102-IN Product version: 9203-002 PENDING SIGNALS THE BEST DK UK FR DE PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA

Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA Monterings- og brugsanvisning Instructions Manual FABULA INDHOLD ANBEFALINGER... 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 DIMENSIONER... 4 INSTALLATION... 5 BRUG... 15 VEDLIGEHOLD... 17 INDEX RECOMMENDATIONS AND

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES. Hoists

TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES. Hoists Taljer Wiretaljer, Ingersoll Rand... -1 Tirfor Taljer... -2 Tirfor Taljer... -3 Tirfor Wirer... -3 Tirfor Hydrauliske taljer... -4 MINIFOR... - Håndkædetalje.... -6 Håndkædetalje, Kito.... -7 Skraldetalje...

Læs mere

Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization

Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization Final technical report PSO F&U Project title: Flexible 75 kwel Stirling CHP-plant for bio-fuels with low emissions and a high fuel utilization Project no.: 2006-1-6437 Appendix A: Modelling of up-stream

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere