SALGSOPSTILLING. Kongshøjgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSOPSTILLING. Kongshøjgaard"

Transkript

1 HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: SALGSOPSTILLING Kongshøjgaard Kongshøjgaard Geerslettevej 8A, Sigerslevøster, 3600 Frederikssund Lystejendom Kontantpris kr Ejerudgift/mdr kr Mdl. brutto kr Mdl. netto kr Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen juridisk, finansiel samt byggeteknisk rådgivning m.v. Ansvarlig ejendomsmægler: Anni Birgitte Westring

2 Adresse Adresse: Geerslettevej 8A, Sigerslevøster, 3600 Frederikssund Ejendomstype: Lystejendom Nøgletal Kontantpris kr Ejerudgift/mdl. kr Mdl. brutto kr Mdl. netto kr Beskrivelse Kongshøjgaard Landejendom med ca. 6,5 ha og gode driftsindtægter. Midt i det dejligste Nordsjælland finder du Kongshøjgaard ved den lille landsby Sigerslevøster. En meget velholdt ejendom med stort boligareal og hvor der er mulighed for gode driftsindtægter. Den klassiske hovedbygning med mange bygningsdetaljer fremtræder flot og vedligeholdt. Indvendigt er hovedbygningen en pæn og funktionel bolig for den store familie, idet det samlede boligareal er på 285 kvm. Hovedbygningen er i stueetagen indrettet med: Ældre pænt spisekøkken, vinkelstue med udgang til havestue, stor lys opholdsstue med udgang direkte til haven, entre med svungen trappe til 1. salen x 2, nyere badeværelse, kontor og gæstetoilet. 1. salen er indrettet med 3 værelser og badeværelse samt en lille selvstændig bolig med køkken, badeværelse, soveværelse og stue. I kælderen er der indrettet et større badeværelse med både badekar og brus samt et vaskerum. Energimærke D. Derudover er der et ekstra stuehus, som er indrettet i en tidligere driftsbygning. Det samlede boligareal udgør ca.66 kvm og er indrettet med: Vinkelstue, køkken med udgang til terrasse, 2 værelser, badeværelse og bryggers. En god lille ekstra bolig. Energimærke E. Stor skøn have med gammel beplantning, herunder frugttræer samt køkkenhave. Der er mulighed for nogle rigtig gode driftsindtægter på ejendommen, idet der er gode tilkørselsforhold og en del af driftsbygninger er indrettet til lagerhotel - 14 lagerbokse med opvarmning og faste lejere. Derudover er der lagerlokaler, værksted, stald m.m. Det samlede areal af driftsbygningerne udgør kvm. Det tilhørende jordtilliggende er på ca. 6,5 ha, idet der dog vil være mulighed for at tilkøbe mere jord. Ejendommen er beliggende i Hillerød Kommune, ca. 15 min til Hillerød, 10 min til Frederikssund, 35 min til Rådhuspladsen i Kbh. Jordarealer Ejendommens samlede areal udgør 6,5000 ha Stuehus Bebygget areal 179 m 2 Boligareal 285 m 2 Udnyttet tagetage 126 m 2 Kælder 40 m 2 Opført/ombygget år: 1912 / 1984 Etager inkl. kælder 3 Fulde etager 1 Antal værelser 9 heraf integreret: Udestue 20 m 2 Sag Side 2 af 24

3 Opvarmning: Pillefyr Øvrige boliger Bebygget Boligareal areal Stuehus 2 66 m 2 66 m 2 Opført Driftsbygninger m.v. Areal Opført Lade 242 m² garager samt lagerhotel Lade 407 m² 1912 Lagerhotel, fyrrum til træpillefyr, værksted, hestestald. Staldbygning 174 m² 1912 Stald med stor loftshøjde, hvor der fint kan etableres hestestald. Bygningen er forsikret til nedrivning Staldbygning 151 m² 1956 Geerslettevej 8B, bolig på 66 kvm samt værksted. Boligen er forsikret til nyværdi tillige med insekt, svamp, udvidet rørskade, mens værkstedet er forsikret til 1. risiko Lade 205 m² 1930 Lade. Forsikret til 1. risiko. Staldbygning 114 m² 1978 Svinestald. Forsikret til nedrivning. Staldbygning 297 m² 1978 Svinestald. Forsikret til 1. risiko. Målene for denne bygning er 16,35 x 16,70. Benhøjden på spærene er 2,05, idet gulvet i dag ligger 60 cm. over terrænet udenfor, hvor det er højest ellers ligger den 1,20 m over i anden side. Ejer vurderer at der ikke er problemer med at sænke gulvet, således at bygningen kan anvendes til andre formål, herunder maskinhal, snedkerværksted etc. eller måske kan den anvendes til heste. Betalingsrettigheder Støtte pr. Pålydende enhed værdi 31,00 Alm. betalingsrettigheder Forpagtning Ejendommens jorder er i henhold til skriftlig forpagtningskontrakt bortforpagtet indtil den Forbrugsafhængige udgifter Årligt varmeforbrug Udgift kr.: Forbrug: 10 Udgiften er beregnet i år: 2013 Ejendommens primære varmekilde: Pillefyr Oplysningerne stammer fra: Energimærke Sag Side 3 af 24

4 Øvrige udgifter vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse: Køber gøres opmærksom på, at der vil være udgifter til energi, vand, evt. lovpligtige eftersyn af forsyningsanlæg, evt. andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse, og at disse udgifter ikke fremfår af hverken salgsopstillingens forbrugsafhængige udgifter eller ejerudgifter. Stuehus 2: Træpiller: 3,4 ton kr Ejerudgift 1. år Prioritetsydelser Ejendomsskat, Land/skovbrugsværdi år Ejendomsskat, stuehusværdi år Ejendomsværdiskat Renovation Rottebekæmpelse 88 Skorstensfejning Forsikringer baseret på sælgers forsikringsudgift Spildevand I alt Kontantbehov ved køb Udbetaling Tinglysningsafgift, skøde I alt Køber gøres opmærksom på, at der i ovennævnte kontantbehov ved køb ikke er indeholdt udgifter til: Tinglysning af pantebreve, debitor/kreditorskifte mv., finansiering, herunder kurssikring og bankgarantistillelse mv., købers egne rådgivere, herunder juridiske, finansielle og byggetekniske.. Beregning af brutto/netto på baggrund af standardfinansiering samt særlige oplysninger om finansiering Udbetaling Brutto ekskl. ejerudgift mdr./ år Netto ekskl. ejerudgift mdr./ år Bruttoudgiften er lig med den samlede ydelse forbundet med en standardfinansiering uden fradrag og eksklusiv ejerudgifter, forbrugsafhængige udgifter samt løbende vedligeholdelse. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften eller fradrag af skattemæssige fradrag. Da der er tale om en standardfinansiering, vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum kr Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. Beregningsdato for realkreditlån: For restkøbesummen beregnes et boliglån. Lånet har en løbetid på 30 år. Lånet afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari, og renten fastlægges hvert kvartal den 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11 som den gennemsnitlige rente af de 6 seneste offentliggjorte måneder i Nationalbankens statistik for nye udlån til boligformål til lønmodta- Sag Side 4 af 24

5 gere m.v. Gennemsnitsrenten oprundes til nærmeste kvarte procent og tillægges 3 procentpoint. Nærværende rente på boliglån er baseret på den gennemsnitlige rente i perioden: 1/2-1/8. Forbehold: Udbetaling: Brutto ekskl. ejerudgift md./ år Netto ekskl. ejerudgift md./ år v/31,29% Særlige oplysninger om finansiering: I henhold til lov om formidling af fast ejendom m.v. må ejendomsmægleren ikke udarbejde eller lade udarbejde finansieringsforslag, ligesom ejendomsmægleren ikke må formidle finansiering. Spec. af eksisterende prioriteter, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Restgæld Obligationsrestgæld Kontantværdi 1. års ydelse Realkredit type Garantistillelse Nykredit/F1 Rentetilpasningslån Kontantlån Nej Rente Saldo fradragskonto Optaget i Kont./pålyd. ÅOP brutto Restløbetid Særlige overtagelsesvilkår valuta 0,44 1,01 14,00 EUR Kontant regulering Købesummens fordeling Fordeling af købesum svarende til salgspris: Jorden kr Stuehus, incl. grundværdi kr Øvrige boliger kr Driftsbygninger incl. installationer kr Kontantomregnet købesum i alt kr Sag Side 5 af 24

6 BILAG - Ejendommen Matr. nr.: Areal heraf vej 15 a Sigerslevøster By, Strø 6,0370 ha m 2 15 d Sigerslevøster By, Strø 0,4630 ha 125 m 2 Areal i alt ifølge Tingbogsoplysning 6,5000 ha m 2 Zonestatus Kommune Region Landzone Hillerød Region Hovedstaden Offentlig ejendomsværdi pr Heraf grundværdi Stuehusets ejendomsværdi Heraf grundværdi Grundlag for ejendomsværdibeskatning Oplysninger om ejendomsvurdering m.v. Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det laveste af beløbene for 2001-vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering. BILAG - Miljøforhold, offentlige forhold og vandforsyning Miljøforhold Stuehusets afløb er Septictank/Trixtank Servitutter Dok om beboelseslejlighed m.m. Vandforsyning Ejendommens vandforsyning: Egen brønd Vandanalyse fra den Ingen bemærkninger BILAG - Forsikringer og energimærkninger Nuværende forsikringer: Bygningsbrandforsikring Alm. Brand Forsikring A/S Police nr Stormskadeforsikring Alm. Brand Forsikring A/S Police nr. Præmien der indgår i ejerudgiften er baseret på Sælgers ejendomsforsikring og dækker følgende Stuehus: Øvrige boliger: Stuehus 2 Øvrige bygninger: Lade Lade Staldbygning Staldbygning Lade Staldbygning Staldbygning Fuld- og nyværdiforsikret, Svamp, Insekt, Rørskade. Fuld- og nyværdiforsikret, Svamp, Insekt, Rørskade. Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret. Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret. Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret. Fuld- og nyværdiforsikret. Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret. Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret. Sumforsikret, Brandforsikret, Stormskadeforsikret. Sag Side 6 af 24

7 Der er ikke udarbejdet forsikringstilbud. Energimærkning Stuehus Der foreligger energimærkning af med energiklassifikation: D. Øvrige bygninger: Lade Energimærke foreligger ikke. Lade Energimærke foreligger ikke. Staldbygning Energimærke foreligger ikke. Staldbygning Energimærke foreligger med energiklassifikation E. Lade Energimærke foreligger ikke. Staldbygning Energimærke foreligger ikke. Staldbygning Energimærke foreligger ikke. Driftsbygninger / øvrige bygninger: Stuehus 2 Energimærke foreligger med energiklassifikation E. BILAG - Rettigheder og forpligtelser Veje og stier: Elværk: Olietank, fabrikat, størrelse, type: Jagt: Forpagtningskontrakter om bortforpagtning med: Om flyvehavre: Borebiiller: Arealinformation: Bjørneklo: Læhegn: Spildevand: Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Dong Energy Se ejendomsdatarapport. Begge olietanke er ikke lovlige og skal slettes jf. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines af Jagten er ikke udlejet. Ejendommens jorder, 28,51 ha er bortforpagtet i henhold til skriftlig kontrakt indtil den 20. august Der forefindes flyvehavre, som er bekæmpet i hnehold til gældende lovgivning herom. Sælger oplyser, at der kan forefindes angrev af borebiller på ejendommen. Ejendommen eller dele heraf er jf. Danmarks Miljøportal omfattet af bl.a.: Bonitet (Sandblandet lerjord, lerblandet sandjord, grovsandet jord); Drikkevandsinteresser; Fosforklasser; Natura 2000 oplande; Nitratklasser; Kvælstofreduktionsrotentialer; Naturbeskyttelse (Beskyttede vandløb); Besigtigelsesflader; NOVANA artsovervågning; SFL-område. Sælger oplyser, at evt. bjørneklo er bekæmpet i henhold til foreskrifterne herom. Der er ikke etableret læhegn med tilskud Jf. ejendomsdatarapporten er udledning af spildevand mekanisk med direkte udledning. Iflg. Hillerød Kommune vil der blive udstedt påbud om ændret udledning af spildevand for ejendommen. Renseklasse O. Sag Side 7 af 24

8 BILAG - Billedsider Sag Side 8 af 24

9 Sag Side 9 af 24

10 Sag Side 10 af 24

11 Sag Side 11 af 24

12 Sag Side 12 af 24

13 Sag Side 13 af 24

14 Sag Side 14 af 24

15 Sag Side 15 af 24

16 Sag Side 16 af 24

17 Sag Side 17 af 24

18 Sag Side 18 af 24

19 Sag Side 19 af 24

20 Sag Side 20 af 24

21 Sag Side 21 af 24

22 Sag Side 22 af 24

23 Sag Side 23 af 24

24 Sag Side 24 af 24

SALGSOPSTILLING. Saxegaard

SALGSOPSTILLING. Saxegaard Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Saxegaard Saxegaard Ålekistevej 29, Søborg, 3250 Gilleleje Lystejendom Kontantpris

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Stenfredsgaard

SALGSOPSTILLING. Stenfredsgaard HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Stenfredsgaard Stenfredsgaard Udsholt Byvej 8, Udsholt, 3230 Græsted Lystejendom

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Stenslettegaard

SALGSOPSTILLING. Stenslettegaard Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Stenslettegaard Stenslettegaard Nødebohave 41, Nødebo, 3480 Fredensborg Lystejendom

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Hyggeligt landsted med kattepension midt i sin egen ny plantede fredskov på vestsjælland.

SALGSOPSTILLING. Hyggeligt landsted med kattepension midt i sin egen ny plantede fredskov på vestsjælland. Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Hyggeligt landsted med kattepension midt i sin egen ny plantede fredskov på vestsjælland.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Elsang Hundepension

SALGSOPSTILLING. Elsang Hundepension Havremarksvej 7, Annisse N, 3200 Helsinge Tlf.: 7023 9568 info@westring-estate.dk - westring-estate.dk SALGSOPSTILLING Elsang Hundepension Elsang Hundepension Frederikssundsvej 193, Ølsted, 3310 Ølsted

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Dragstrupgård 2 skønne boliger med udsigt til smuk natur

SALGSOPSTILLING. Dragstrupgård 2 skønne boliger med udsigt til smuk natur HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Dragstrupgård 2 skønne boliger med udsigt til smuk natur Dragstrupgaard Dragstrup

Læs mere

ASNÆS - Åsevangsvej 74

ASNÆS - Åsevangsvej 74 ASNÆS - Åsevangsvej 74 Idyllisk landejendom på Odsherreds højderyg Flot udsigt over landskabet 12,8 hektar jord Kuperet terræn Harmonisk og rummelig ejendom Skøn lukket have Sagsnr. V2623 Kontakt: Mikkel

Læs mere

HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark

HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark HØJBY - Ellingevej 44, Ell Mark Energirigtig ejendom i den skønneste natur. Flot omkringliggende natur Et rigt dyreliv Mange muligheder Sagsnr. V2380 Kontakt: Mikkel Engly Henriksen Indehaver og ejendomsmægler

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Stenfredsgaard

SALGSOPSTILLING. Stenfredsgaard HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Stenfredsgaard Udsholt Byvej 8, Udsholt, 3230 Græsted Lystejendom Kontantpris:

Læs mere

FÅREVEJLE - Sandlyvej 36

FÅREVEJLE - Sandlyvej 36 FÅREVEJLE - Sandlyvej 36 Landejendom God og fri beliggenhed God bygningsstandard Mulighed for dyrehold Sagsnr. H2532 Kontakt: Ole Friberg Salg & vurdering Mobil 2948 6514 Direkte 5936 0402 Kontantpris

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tophøjvej8, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-013 Dato: 13-04-2015 Beskrivelse: Dejlig etplans villa - i utrolig velholdtstand.

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Kulsviervej 37+39, 3400 Hillerød Lystejendom Kontantpris: 7.985.000 Udbetaling: 400.000 Mdl. brutto: 44.074 Mdl. netto: 40.

SALGSOPSTILLING. Kulsviervej 37+39, 3400 Hillerød Lystejendom Kontantpris: 7.985.000 Udbetaling: 400.000 Mdl. brutto: 44.074 Mdl. netto: 40. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kulsviervej 37+39, 3400 Hillerød Lystejendom Kontantpris: 7.985.000 Udbetaling:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Pedersminde

SALGSOPSTILLING. Pedersminde HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Pedersminde Pedersminde Veksebovej 30, Veksebo, 3480 Fredensborg Lystejendom Kontantpris:

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade32, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-053 Dato: 19-07-2015 Beskrivelse: Velbeliggendeutraditionelvilla med

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Fyrreklitten1B, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-033 Dato: 10-05-2015 Beskrivelse: Flot nyere arkitekttegnetsommerhus

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Margrethevej15, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-020 Dato: 01-04-2015 Beskrivelse: Hyggelig og meget velholdtetplans

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Norgesgade1, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-021 Dato: 26-03-2015 Beskrivelse: Pæn og velholdtetplans gulstensvillapå

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmet John Frandsen A/S Vesselbjergvej 6 E - 8370 Hadsten Tlf. 8698 3100 - Fax. 8698 0330 E-mail: hadsten@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Storegade41 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 77 hadsund@johnfrandsen.dk Adresse: Nymarken3,

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 * 8850 Bjerringbro Tlf. 86 68 80 08 * Fax. 86 68 50 08 E-mail:

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: 111759 4.766 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Kontantpris: Østerlund 10, 2950 Vedbæk 6.495.000 Sagsnr.: Ejerudgift/md.: Dato: 23-03-2015 111759 4.766 Beskrivelse:

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling NordBo v/carsten Nordbo Smedegade 14, 4200 Slagelse Tlf. 58 50 00 83 Fax 58 50 07 83 E-mail: mail@carsten-nordbo.dk

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Tingvej 11, Horne, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-017 Dato: 28-03-2015 Beskrivelse: Særdeles velbeliggende etplans

Læs mere

Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb

Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb Tak for din interesse for ovennævnte ejendom, og vedlagt følger som ønsket en salgsopstilling. Såfremt at du

Læs mere

SKIVE - Klokkedybet 28, Vinde

SKIVE - Klokkedybet 28, Vinde SKIVE - Klokkedybet 28, Vinde Nybyggeri! Exceptionel flot og stor villa Beliggende i ny udstykning i Vinde Kort afstand til midbyen Cykelsti til skole og indkøb m.m. Leveres som færdigbyg Sagsnr. 29737800

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Paradisvejen70, Virklund, 8600 Silkeborg Sagsnr.: V2847 Dato: 19-08-2015 Beskrivelse: Til naturelskeren,der

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Hovedgaden 16 8410 Rønde Tlf. 8853 5100 E-mail: roende@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Bredgade 4a 7470 Karup J Tlf. 97 10 10 10 Fax.

Læs mere