Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER"

Transkript

1 Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1

2 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews og rapport er udarbejdet som et delprojekt under tænketanken Digitale Unge, som består af repræsentanter fra Medierådet for Børn og Unge, DR, Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet og Digital Identitet: 2

3 Indhold Indhold... 3 BAGGRUND... 4 Tænketanken: Digitale Unge... 4 De to undersøgelser: Unges Offentlige og Private Liv på Sociale Medier... 4 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN... 5 Tilrettelæggelse og fremgangsmåde... 5 Fokusgrupperne... 5 Temaer... 5 Begrebet privatliv... 5 DE SOCIALE MEDIERS BETYDNING I HVERDAGSLIVET... 6 Facebook som platform... 6 Tilgængelig via smartphones... 6 Brug af sociale medier tjener flere formål... 7 Brug af sociale medier udvikler sig gennem årene... 8 STRATEGIER TIL BESKYTTELSE OG KONTROL OVER PRIVATLIVET... 9 Facebook som en integreret del af identiteten... 9 Facebook-grupper Brug af billeder Digitale Dialekter VIDENSNIVEAU Terms and Conditions Indsamling af data Overvågning KONKLUSION Sociale medier Privatliv BILAG: ØVRIGE CITATER

4 BAGGRUND Tænketanken: Digitale Unge Som indspark i en offentlig debat om unges offentlige og private liv på de sociale medier har Medierådet for Børn og Unge, Institut for Menneskerettigheder, DR Medier, Digital Identitet og Forbrugerrådet i 2013 etableret en tænketank, der sætter spot på emnet. Formålet er at inspirere til en informeret samfundsdebat om emnet. Vores aktiviteter i fokuserer på en repræsentativ kortlægning, en kvalitativ analyse blandt unge samt generel videnindsamling, udvikling af kampagner og værktøjer samt international formidling. De to undersøgelser: Unges Offentlige og Private Liv på Sociale Medier I februar 2013 fremlagde tænketanken en repræsentativ undersøgelse blandt forældre og unge. Den indkredsede unges brug af sociale medier med fokus på deres holdninger til vigtige temaer som det at være på og betydningen af at have kontrol over identitet og privatliv, når man er i et offentligt socialt online rum. Nærværende undersøgelse uddyber og bygger videre på konklusionerne i den repræsentative undersøgelse, som kan findes på 4

5 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN Tilrettelæggelse og fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på gennemførslen af 11 fokusgrupper fordelt mellem fire i Århus og syv i Hovedstadsområdet. Med undtagelse af et gymnasium har der været udført to fokusgrupper ved hvert gymnasium. Fokusgrupperne Fokusgrupperne bestod af mellem fire-otte elever fra 1. eller 2. g. Alle fokusgrupper har været blandet i forhold til køn og med elever som kendte hinanden fra enten deres klasse eller tilvalgsfag. Alle fokusgrupper blev optaget med diktafon og varede omkring en time. Fokusgrupperne blev gennemført på det enkelte gymnasium. Temaer Den kvalitative analyse er inddelt i tre hovedtemaer: 1) De sociale mediers betydning i hverdagslivet 2) Strategier til beskyttelse og kontrol af privatlivet 3) Vidensniveau Det første tema dækker over, hvordan de unge bruger sociale medier i deres hverdag, og hvilken rolle de spiller i deres liv. En vigtig problemstilling i denne analyse er, hvordan og i hvilket omfang unge benytter sig af strategier til at kontrollere eller beskytte deres privatliv på sociale medier. Denne problemstilling introduceres i temaet 'Strategier til beskyttelse og kontrol af privatliv'. Endelig har undersøgelsen også søgt at forstå unges viden om, hvilke data der bliver indsamlet om dem, hvorfor de bliver indsamlet samt bevidstheden om de eventuelle konsekvenser deres digitale spor kan have senere i livet. Begrebet privatliv Retten til 'privatliv' er blandt andet fastlagt i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Begrebet tillægges forskellig betydning i forskellige nationale og sociale kontekster. Undersøgelsens udgangspunkt har været, at privatliv har en betydning for de unge, som påpeget i den kvantitative undersøgelse fra februar 2013, og at denne betydning kan aflæses gennem specifikke sociale praksisser. Privatliv er i denne undersøgelse koblet med spørgsmål om individuelle strategier for at opretholde kontrol over udveksling af informationer, billeder mv. om den enkelte. Begrebet er ikke anvendt som en modsætning til begrebet offentlig. 5

6 DE SOCIALE MEDIERS BETYDNING I HVERDAGSLIVET De unges adfærd på de sociale medier er helt central for at forstå, hvilken rolle sociale medier spiller i deres liv. I dette tema blev der besvaret spørgsmål som - hvorfor de unge er på sociale medier, og hvordan sociale medier påvirker deres skole- og hverdagsliv. Alle de interviewede bruger Facebook som den centrale platform til at kommunikere med venner og til at følge med i sociale og skolemæssige aktiviteter. De unge er altid på via deres smartphone, og Facebook fremstår som en fuldt integreret del af de unges sociale liv. Facebook som platform De unge i undersøgelsen nævner Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat som nogle af de mest udbredte sociale medier. Alle de interviewede har i dag en profil på Facebook, der fremstår som den fælles infrastruktur for de unges kommunikation. Facebook blev beskrevet som platformen for al kommunikation med venner, samt udvekslinger i forhold til sociale aktiviteter, sport og skole. Således er det en forventning blandt de unge, at de kan få fat på hinanden via Facebook. Det forventes lidt, at alle bare har Facebook. At man kan kommunikere med alle der. Det forventer man jo nok også lidt, at alle har. Pige 17 år. København Ligeledes beskrives Facebook som den primære sociale informationskanel: I morgen har vi skolefest på skolen. Der står måske på skolens side, at der er fest men der er ikke en elev der har været inde og kigge der. Alle elever bliver inviteret til en begivenhed på Facebook. Så det bliver også brugt til praktiske informationer. Fx at billetter kan købes på en hjemmeside. Og det står ikke på skolens hjemmeside. Dreng 17 år. København Beskeder til venner bliver blandt de interviewede kun sendt via Facebook, mens SMS primært bruges til kommunikation med voksne / forældre. Før i tiden der blev ens mobil kun brugt til at ringe og sms'e. Men jeg bruger den egentligt ikke til at sms'e mere. Nu er det mere kun opkald jeg bruger den til. For hvis jeg gerne vil have kontakt til en ven, så skriver jeg aldrig en sms mere. Så nu forventer man lidt, at alle har Facebook, fordi det er blevet en ny måde at kommunikere på. Derfor bruger jeg egentlig kun sms til at kommunikere med mine forældre. Fordi dem er jeg ikke venner med på Facebook. Dreng 16 år. København Tilgængelig via smartphones Undersøgelsen viste, at de interviewede er tilgængelige døgnet rundt (undtagen når de sover) gennem Facebook s app på deres smartphone. Det blev også understreget, at Facebook har overtaget meget af den kommunikation, der tidligere blev udvekslet via SMS. Udbredelsen af smartphones lader til at være helt central for de unges brug af sociale medier, som illustreret i citatet nedenfor: Min smartphone gør, at jeg er på mere. Man kan hele tiden været opdateret. Pige 16 år. København 6

7 Langt hovedparten af de interviewede har en smartphone, der giver dem mulighed for at være på Facebook mobilt. Størstedelen logger ikke ind og ud, men er på Facebook i alle vågen-timer. De unge modtager løbende notifikationer om nye likes af deres indhold, nye kommentarer og nye beskeder fra deres Facebook venner. Deres brug af Facebook er med andre ord stærkt koncentreret omkring deres smartphones og er kendetegnet ved mange korte interaktioner dagen igennem. De er altid på, og tjekker regelmæssigt nye aktiviteter på det sociale medie. Kommer der nye beskeder svarer de generelt hurtigt tilbage. Jeg sidder heller ikke koncentreret med Facebook i flere timer. Det kan godt være at jeg bruger det i et par timer om dagen men så er det meget fordelt på hele dagen. Så hvis der lige er en der skriver til mig, så kigger jeg lige på min smartphone og svarer lige tilbage. Så er der måske lige kommet en notifikation om at nogen synes godt om mit billede. Og så hvis jeg lige begynder at scrolle lidt. Så går der lige 5 minutter til. Dreng 17 år, Århus Normalt vil jeg have tjekket hele min startside igennem når dagen er slut. Dreng 16 år, Århus. Brug af sociale medier tjener flere formål Sociale medier tjener flere formål. Udover at være en kommunikationskanal, som hyppigt vælges i stedet for at sms e og telefonere, bruges sociale medier til at holde sig opdateret om venner, fester og sport; til at danne sig et førstehåndsindtryk af personer, man ikke har mødt endnu, samt til at hjælpe og selv få hjælp med lektier. Flere nævner, at de bruger Facebook som en form for social søgemaskine: Jeg bruger Facebook ligeså meget som en søgemaskine, som jeg bruger Google. På Facebook er det bare socialt. Det kan være fester, venner, bekendte. Eller "ej hvor var han sjov ham der". Hvad var det nu han hed. Hvis man før i tiden ikke lige kunne huske en andens navn. Så kunne man ikke huske hans navn. Hvis man ikke kan huske hans navn i dag så tænker man "han er venner med ham det. Nå ja det er ham der." Dreng 17 år. København Grundet Facebooks status som den primære kommunikationsplatform bliver tjenesten blandt de unge beskrevet som den mest praktiske måde at organisere og sprede informationer i sine sociale netværk: Jeg tror også bare, at hvis man har en vennegruppe, hvor det er typisk at de mennesker ses. Så opretter man lige en gruppe på Facebook og så kan man spørge kommer I til cafeen i morgen?. Det er en meget god måde lige at få noget spredt rundt på til alle. Pige 17 år. København Brugen af sociale medier har udover at fungere som kommunikationsplatform også en underholdningsværdi. Som denne pige på 17 år fra København udtrykker det: Det er godt tidsfordriv. Når man ikke har noget at lave, så kan man lige skrive med dem som er langt væk. Jeg har været på efterskole og har venner på Fyn og Jylland, så jeg har ikke mulighed for at tage hjem til dem. 7

8 Brug af sociale medier udvikler sig gennem årene I fokusgrupperne er der klare tendenser at se i forhold til, hvordan de interviewedes brug af sociale medier har udviklet sig gennem årene. Statusopdateringer og opslag på andres walls, som alle kan se, bliver mindre hyppige mens en større del af aktiviteterne bevæger sig over i grupper, hvor medlemmerne er specifikt inviteret. De adspurgte gymnasieelever deltager i stigende grad i mange forskellige grupper med ofte klart afgrænsede formål som fx forskellige sportsaktiviteter, lektiegrupper blandt elever i tilvalgsfag etc. Generelt beskriver de unge, hvordan deres brug af sociale medier har gennemgået faser, hvor aktivitetsniveauet nu er lavere end da de først kom på sociale medier 8

9 STRATEGIER TIL BESKYTTELSE OG KONTROL OVER PRIVATLIVET De interviewedes udveksling af links, beskeder, billeder og videoer skaber et behov blandt de unge for at kontrollere, hvem der ser hvad og hvornår på internettet. Undersøgelsen har derfor også medtaget et fokus på, hvordan de unge opfatter, beskytter og kontrollerer deres privatliv. Kontrollen med data, ikke mindst i forhold til selvfremstilling, fremstår som en central problemstilling for de unge. Der er f.eks. stor bevidsthed om, hvad der er henholdsvis god og dårlig stil i forhold til at dele billeder og information med og om andre. Ligeledes er der mange personlige tanker og overvejelser, som de unge ikke deler på Facebook. Det opfattes som et normbrud at skrive meget emotionelle og private opslag om f.eks. forældres skilsmisse, brud med kærester etc. De interviewede afholder sig også fra at deltage i politiske diskussioner for at undgå at ende i en større diskussion med uenige politisk engagerede venner. Enkelte afholder sig fra at udtrykke politiske holdninger på sociale medier, da de gerne vil have lov til at kunne ændre disse i fremtiden. Overordnet set er der en tendens til at elever i 1. g benytter færre strategier til at kontrollere deres privatliv end blandt de 1 år ældre elever i 2. g. De yngste elever i undersøgelsen udviser også mindst bekymring for, hvordan de informationer, der ligger på sociale medier om dem, eventuelt kan misbruges. De unge var enige om, at Facebook chat ses som en privat kommunikationskanal, hvor man kan betro sig til andre, mens sociale medier generelt betragtes som et offentligt sted, hvor man offentliggør ting til en bredere gruppe. Mange af de unges aktiviteter på Facebook foregår i tematiske grupper (fx en gruppe for klassen), snarere end på ens offentlige væg. Brugen af grupper opfattes som en beskyttelse af privatlivet, idet grupperne er forbeholdt en specificeret kreds af medlemmer. Facebook som en integreret del af identiteten De interviewede fortæller om, hvordan Facebook gennem årene er blevet et vigtigt element i deres sociale liv og identitetsdannelse. Dette handler både om en tidsmæssig investering i at skabe sin profil og udvikle sit sociale netværk, og det handler om, at de unge ser deres profil som en integreret del af deres identitet: Lad os sige Facebook gik ned en eller anden dag for alle. Så er det jo det første alle vil snakke om. For det er jo lidt som om at man har investeret så meget tid i det og så meget fokus på at sådan her fremstår du. Og det her er dine venner. Så det er nærmest et projekt. Det er en del af en. Så det er lidt ligesom ikke at kunne snakke. Det er et kommunikationsværktøj som er meget integreret for en. Dreng 17 år, København Således er det for en stor del af de unge ikke muligt at beskrive et privatliv uden for Facebook. Dvs. Facebook opfattes ikke som en repræsentation af privatlivet, Facebook beskrives som en væsentlig del af privatlivet : Ens privatliv er jo ikke kun afbilledet på Facebook. Det er jo også Facebook. Dreng 17 år, København 9

10 Facebook-identiteten består både af, hvad man selv lægger ud på sin profil, men i høj grad også af, hvad andre deler om en. Derfor bliver manglende tilstedeværelse på de sociale medier også forbundet med risici, da andre kan dele indhold om én, uden at man selv har mulighed for at gribe ind. Facebook-grupper For at forstå hvordan de interviewede beskytter deres privatliv på sociale medier må man først se på deres adfærd. Her viser undersøgelsen, at hovedparten af de interviewede er medlemmer af Facebook-grupper, som kun er for inviterede. Kriterierne for medlemskab kan dog være relativt brede, fx en gruppe for klassen, for klassens piger eller for fodboldklubben. I disse grupper foregår en stor del af de unges aktiviteter på Facebook, og grupperne opfattes generelt som private, idet de repræsenterer en afgrænset kreds af personer, der er identificeret overfor hinanden. Klassemæssigt, bruger vi det også til lektier og ting vi kan lave sammen, hvor det hele bliver delt på en gruppe, hvor vores lærer ikke er indblandet. Dreng 17 år, København Grupperne afspejler fysiske sociale rum / grupperinger, hvor medlemmerne er kendte, og hvor informationen er rettet mod gruppens medlemmer. I flere af fokusgrupperne havde klassen en gruppe for klassens piger, hvor der blev delt billeder og kommentarer om deres hverdag. Brug af billeder Blandt de interviewede hører billeder til gruppen af data, som der blev reflekteret mest over. Billeder fremstår som et væsentligt element i de unges selvfremstilling på sociale medier, og der var en række uskrevne regler og normer for anvendelsen af billeder. (se f.eks. boks omkring Selfies ) Der var stor bevidsthed blandt de interviewede om, hvad billeder kan fortælle om én, og om hvordan de indgår som en vigtig del af éns selvfremstilling. Før billeder af en selv eller andre lægges på sociale medier laver hovedparten af de interviewede derfor en filtrering. Denne filtreringsproces blev af flere beskrevet som værende et resultatet af ens sunde fornuft og normer. Størsteparten af de interviewede kaster et kritisk blik på deres billeder og er meget beviste om, hvad de vælger at lægge ud, og hvad de ikke lægger ud. Der er ligeledes billeder som beskrives som Facebook-uegnede. Men man kigger også selv lige på billedet, om man selv ville synes, at det er rart at få billedet ud. Jeg tænker sjældent over det. Men der er jo også billeder, der er taget decideret for at se grim ud i sjov. Men der tror jeg slet ikke at det strejfer mine tanker at lægge det på Facebook. For det er bare Facebook uegnet. Pige, 17 år København Ovenstående viser, at der er en grænse for, hvilke billeder denne gymnasieelev lægger på Facebook. Flere af de adspurgte fortæller også om en tendens til at afskærme pinlige billeder ved hjælp af grupper for inviterede. Normalt hvis der bliver taget sjove billeder, så deler man det kun internt i en privat Facebook gruppe. Dreng 16 år, København De uskrevne regler og normer for anvendelsen af billeder skaber en forventning blandt de unge om, at man kan bede hinanden om at slette billeder, man ikke bryder sig om: 10

11 Det er også sådan en uskreven regel, at hvis man skriver en hentydning til at det skal slettes. Så sletter man billedet. Man kan skrive "ad" eller "ej". Eller bare "slet". Så bør det slettes indenfor 1 minut. Man ser det jo med det samme på sin mobil og så kan man skrive. Så bliver det også slettet rimelig hurtigt. Pige, 17 år, København Flere gav udtryk for, at billeder kan afsløre handlinger eller situationer, som de interviewede helst vil holde blandt en gruppe af tætte venner eller jævnaldrende. Denne viden indgår blandt andet i overvejelser om, hvorvidt man vil være venner med sine forældre på Facebook, som illustreret med citatet nedenfor. På et tidspunkt var jeg ikke ven med mine forældre. For hvis jeg nu fest-røg og mine forældre ikke lige skulle se det, da jeg var mindre. Så skulle jeg ikke lige være venner med dem. Jeg er venner med dem i dag. Dreng 16 år. Århus Ovenstående strategi er en simpel måde at værne om sit privatliv og have mulighed for at eksperimentere med ting, uden at skulle stå til ansvar overfor sine forældre. De unge, som alligevel vælger at være venner med deres forældre på Facebook, vil dog ofte italesætte regler for deres forældres indblanding på deres profiler: Jeg har sagt til dem, at de skal ikke være de første der liker. Og de skal ikke lægge noget op på væggen. Jeg har ligesom nogle pinlighedsregler med mine forældre. Ellers har jeg ikke noget imod det. De må gerne skrive til mig og de må gerne se mine billeder. Dreng 16 år. Århus En meget anvendt metode til at værne om sit privatliv består i at un-tagge sig på kompromitterende billeder eller at skjule billederne på tidslinjen: Og hvis der nu er nogle pinlige billeder fra nogle fester så plejer jeg at gøre dem skjulte for alle. [ ] Fx hvis der er nogen der tagger et billede af mig fra en fest hvor der har været en lidt pinlig situation. Så kan man sige ikke tilladt på tidslinje. Men jeg kan jo ikke slette det billede. Dreng 16 år. Århus Selvom et pinligt billede kan gøres mindre tilgængeligt for andre, så er gymnasieeleven klar over, at billedet ikke kan fjernes fra Facebook, hvis andre lægger det op. Udover at skjule billeder fra ens tidslinje og untagge nævner de interviewede også Facebook s rapporteringsfunktion som en mulighed. Dette ses dog som den allersidste udvej, da det at anmelde et billede til Facebook anses som en måde at opfordre til indblanding fra en udefra kommende autoritet. Der var også en bekymring over, hvorvidt hyppig anmeldelse af billeder vil underminere den enkeltes troværdighed, og at Facebook som en konsekvens vil tage anmeldelser fra den pågældende bruger mindre alvorligt fremover. Hovedparten af de interviewede havde en opfattelse af, at udbredt brug af anmeldefunktionen ville medføre sanktioner fra det sociale medie. Man kan også anmelde et billede. Facebook har en mulighed for at anmelde et billede til dem, og så får de en besked om, at de skal fjerne det. Og hvis jeg så kan se, at de ikke har fjernet det, så fjerner Facebook det for mig. Så jeg har en mulighed for mere eller mindre at bestemme. Selvfølgelig skal man ikke misbruge den funktion. Men jeg har muligheden for at få noget fjernet, hvis der er noget jeg ikke vil have. Jeg anmelder personligt ikke noget. Men muligheden er der for, at man kan bruge det for hyppigt. Hvis nu man af en eller 11

12 anden grund ville have alt fjernet. Det er lidt ligesom Peter og Ulven. Og jeg tror Facebook ville være sådan lidt "ok, det er altså 27'ende gang at du anmelder et billede nu". Dreng 16 år. København Digitale Dialekter Undersøgelsen viste en række fælles tendenser blandt de unge i Hovedstadsområdet og i Århus og omegn, dog fremkom også en række "digitale dialekter", som er under indflydelse af geografi, forældres uddannelsesbaggrund og etnicitet. De unge er fælles om at have et stærkt reflekteret fokus på strategier for at kontrollere online identitet og selvfremstilling, men samtidig er der en række forskelle i, hvad der f.eks. konkret opfattes som god takt og tone specielt inden for forskellige sociale grupperinger. Det er især i forhold til, hvordan og hvornår man bør kommentere, at disse forskelle bliver tydelige. Herudover kan f.eks. tildelingen af likes opfattes som høfligt i nogle sociale grupperinger, mens likes og kommentarer bruges anderledes i andre grupperinger. Men også bare for at være lidt høflig så plejer man lige at skrive i kommentarerne til et billede. Så det ikke bare er et billede der er der. Dreng 16 år, København Hvis der nogle der har lagt et billede op, så plejer man lige at give respons. Altså respons på den handling, at der er nogen som har lagt et billede op. Lige at skrive "det var sjovt" eller noget bare for at vise at der er respons. Pige, 17 år, København Hvis jeg ikke synes om et billede så liker jeg det ikke. Jeg ville aldrig like et billede for at være høflig. Det har ikke noget med høflighed at gøre om man liker et billede. Dreng 16 år, Århus 12

13 LEG MED PINLIGE BILLEDER En del af de interviewede nævnte, at de har pinlige billeder af hinanden, som ikke er uploadet til deres profiler. Disse kan bruges til at drille hinanden med, men nogle nævnte også, at de har dem liggende som et slags beredskab (modtræk), som de vil kunne bruge, hvis der bliver lagt pinlige billeder ud af dem selv. FACERAPE Facerape er når nogle går ind og skriver status updateringer osv. på en Facebook profil, der ikke er deres egen. F.eks. hvis den enkelte har glemt at logge ud fra en offentlig computer. Stort set alle de interviewede kendte til Facerape og havde selv været ude for det, kendte nogle der havde, eller havde selv gjort det. Det var gennemgående, at Facerape blev set som en slags harmløs drilleri, som der dog også var grænser for. Grænserne handlede om indholdet af, hvad der blev skrevet på profilerne, og om man f.eks. gik ind i hinandens private mail boks og sendte beskeder. SELFIE OG FØLER -BILLEDER En selfie eller et føler -billede er ifølge de interviewede et for tydeligt konstrueret selvportræt, hvor man ser følende ud og tager sig selv for alvorligt. Disse billeder overtræder, ifølge de interviewede, en social kodeks for god brug af billeder. Man kan også tage et føler billede af sig selv ikke? Pige 17 år, København. Svar fra dreng 17 år: Jo men så har du rimelig meget ramt bunden. Det lyder rimelig meget som en beskrivelse af en "selfie". Det er de der selvportrætter. De interviewedes fælles forståelse for, hvad en Selfie er, dvs. hvornår et selvportræt er for meget, er et godt eksempel på de fælles underforståede regler og analyseredskaber, de unge benytter sig af, når de kommunikerer via billeder på sociale medier: Men man kan godt føle den med vilje og så skal folk gerne forstå, at det er med vilje. For hvis ikke de forstår den så er det rimelig kikset. Pige 17 år, København De fælles underforståede regler for billeders brug og fortolkning er hele tiden i spil og understreges af de interviewede via f.eks. kommentarer under deres billeder: Hvis man ikke får skrevet til de grimme billeder, så kan begrebet at føle den godt blive brugt her. Hvis nu man i sjov tager et meget alvorligt billede. Så kan man godt skrive i kommentarerne så folk forstår, at det er ironisk. Pige, 16 år, København Det der med at føle den er også hvis du opdager, at der er nogen der er ved at tage et billede af dig. Og du så gør dig meget umage for at se godt ud. Så bliver det kommenteret, at du føler den. Dreng 17 år, København 13

14 VIDENSNIVEAU I dette tema afdækkes de unges vidensniveau vedrørende privatlivs problematikker såsom overvågning og kommerciel brug af data gennem konkrete eksempler og faktuelle spørgsmål vedrørende deres brug af - og holdning til - sociale medier. De interviewede havde oprettet profiler på et tidspunkt, hvor de var relativt unge (ofte under 13 år) og således havde minimal viden i forhold til at forstå de dokumenter, de samtykkede til. Der var blandt de unge begrænset kendskab til, hvorledes deres informationer og billeder kan udnyttes (kommercielt eller på anden vis), og de fremstår generelt ubekymrede i forhold til potentiel overvågning. De læser som hovedregel ikke brugerbetingelser (Terms and Conditions) og kun et fåtal har ændret deres privatlivsindstillinger for at gøre disse mere restriktive. På tværs af fokusgrupperne var der dog et udbredt kendskab til, at man overdrager rettighederne til sine billeder til Facebook, når de uploades. De unges sociale praksisser vedrørende selvfremstilling på profilerne, beskrevet i forrige afsnit, viser, at kontrol med private data er essentiel for de unges brug af de sociale medier. Til gengæld var det gennemgående, at de interviewede generelt accepterer, at de har afgivet en del af kontrollen over videre brug af deres private data ved at samtykke til Terms and Conditions. Terms and Conditions I samtlige fokusgrupper var Facebook det sociale medie, hvor de interviewede først havde oprettet en profil. Størstedelen havde desuden løjet deres alder til over 13 år, som er Facebook s aldersgrænse. Motivationen til at oprette en profil kom ofte fra venner, som spillede spil, der kun var tilgængelige, hvis man havde en Facebook profil. Fælles for samtlige deltagere i fokusgrupperne var en manglende gennemlæsning af Terms and Conditions for brugen af de sociale medier. Mange af de interviewede går ud fra, at de vil blive gjort opmærksomme på vigtige ændringer i vilkår for brug af sociale tjenester gennem øvrige medier eller via venner og følger derfor ikke med i opdateringer af vilkårene for de tjenester, de benytter. Man har jo hørt om, at man nok burde læse de der terms and conditions, fordi vi ikke kender vores rettigheder. Men vi var jo ikke ret gamle, da vi oprettede den. Og der skrev vi jo bare "ja". Pige 17 år, København Det fremgik af interviewene, at ingen af de adspurgte havde forudsætninger for at sætte sig ind i, hvad det indebar at være på et socialt medie som Facebook, da de oprettede deres profil. Dokumenterne, der beskriver hvad brugerne samtykker til, f.eks. hvordan brugerens data kan udveksles med andre, er komplekse og kræver et højt vidensniveau om internettet. De interviewedes forståelse af disse dokumenter blev vanskeliggjort af, at de alle var 13 år eller yngre, da de første gang blev konfronteret med dem. Men dengang man oprettede sin profil vidste man jo, at der var mange andre brugere. Og de havde jo måske - måske ikke læst det. Hvis andre bruger det, så kan jeg vel også bruge det. Pige 17 år, København Flere understreger imidlertid, at den store udbredelse af sociale medier giver dem en form for tryghed. Eller med andre ord, de går ud fra, at hvis brug af Facebook var problematisk, så ville de have hørt om det: Men hvis de brugte det til noget, hvor at jeg tænkte, at det var bare ikke i orden. Så tror jeg altså, at man havde hørt om det. [...] Men jeg ved ikke, hvad de skulle bruge dem til (billeder). Jeg ved ikke hvor mange millioner af profiler der er. Så jeg ville næsten føle mig beæret hvis de skulle bruge et af mig. Pige, 17 år, København 14

15 De unges bekymring over, hvorledes private virksomheder kan udnytte personlige data er begrænset. Flere af deltagerne i fokusgrupperne er mest foruroliget over, hvorvidt de sociale medier vil begynde at koste dem penge. Facebook imødekommer denne bekymring med teksten det er gratis, og det bliver det ved med at være på deres forside. Typisk læser jeg aldrig terms and conditions. For jeg regner ikke med, at der står mærkelige ting. Det ligner jo også det samme for alle firmaer. Dreng 16 år, København De interviewedes manglende interesse for Terms and Conditions kan skyldes en mere generel tendens til at springe lange juriske dokumenter over ved brug af internettjenester og applikationer. Samtidig er der en del som ikke vil fravælge sociale medier på grund af Terms and Conditions. Den sociale værdi ved at bruge Facebook opfattes således som væsentlig større end de potentielle (og abstrakte) muligheder for misbrug. Vil man være på Facebook, må man acceptere spillereglerne, og det gør de interviewede. Det er vel også lige meget med at læse det, for hvis du vil have en profil, så bliver du nødt til at acceptere det jo. Så kan det jo være lige meget hvad der står. Dreng 16 år, København Indsamling af data Jeg er ikke bange for, at de sociale medier gemmer noget information om mig. Det tænker jeg ikke på. Jeg skriver jo ikke mine kortoplysninger og jeg kunne aldrig finde på at købe noget over Facebook. Dreng 16 år. Århus Brugen af personlige oplysninger til markedsføring bekymrer ikke de unge synderligt. Deres ønske om kontrol med oplysninger koncentrerer sig om deres betalingsoplysninger og penge. Som illustreret i ovenstående citat er den overskyggende bekymring, at nogen skulle opsnappe deres kortoplysninger og påføre dem økonomiske tab. Flere af de adspurgte har beskrevet, at de føler sig trygge på de sociale medier, så længe de ikke opgiver kortoplysninger. Jeg mener ikke, at jeg har noget, der ville interessere Facebook på den måde, at de vil kunne gøre mig noget ondt. Der er jo informationer og billeder af mig. Dreng 17 år. Århus Blandt samtlige interviewede er der en mangel på konkret viden i forhold til, hvordan en virksomhed som Facebook kan drage fordel af brugerdata. De interviewede nævner muligheden for, at billeder kan blive solgt videre til andre tjenester, at de kan blive brugt som del af en anden persons falske identitet, eller ende som reklamesøjle på en bus i et fjernt land. Disse risici beskrives som fjerne (delvis uvedkommende) risici, de har hørt om via medier og som vandrehistorier. Enkelte fortæller om oplevelser af at opdage, at deres billeder er blevet brugt af andre til at lave falske profiler eller at have undret sig over, hvor og hvordan andre mennesker har fundet frem til oplysninger om dem. Helt overvejende har de unge svært ved at forestille sig, at netop deres data skulle være interessante for nogen. Og hvis det skete ville de næsten blive smigret. 15

16 Overvågning Adspurgt specifikt om overvågning er nogle af de interviewede i stand til at reflektere over statslig adgang til sociale medier. Ofte bliver overvågning af de interviewede beskrevet som noget fjernt, der foregår i totalitære stater langt væk og virker ikke som et emne, der kan holde deres opmærksomhed ret længe af gangen: Jeg føler det ikke som et problem (statslig overvågning). Det er ubehageligt, når jeg tænker over, at det er der. Men lige om lidt vil jeg bare kigge på Facebook igen og så er det lige meget. Pige 16 år København. Refleksionerne er typisk baseret på historier, de interviewede har hørt og bygger videre på, snarere end konkret viden, som f.eks. denne dreng fra Århus forklarer: USA har en masse super computere, som kan finde ud af alt om dig de kan jo nærmest tænde dit webcam og sidde og kigge på dig. I enkelte tilfælde, hvor de interviewede er blevet bedt om at tænke videre over den potentielle statslige overvågning, der kan finde sted via sociale medier af dem selv, bliver det nævnt som principielt ikke okay, ubetryggende og ubehageligt. bare den tanke er jo uhyggelig jo. Hvis nu staten overvåger en personligt. Det har de ikke ret til og det skal de heller ikke have ret til. Dreng 16 år, København Det er jo en uhyggelig tanke. Men det er jo så kun i sådan nogle totalitære steder. Men så fx i USA lige nu hvor vi har NSA med Edward Snowden og alt det der. Hvor de spionerer på forskellige mennesker igennem de sociale medier og Google. Det er jo ikke en særlig betryggende tanke. Pige 16 år, København Generelt nævner de interviewede ofte følelsen af at forsvinde i mængden og være en ud af mange, hvilket samtidig bygger på en følelse af selv at kontrollere, hvad man lægger ud: Måske bliver mine beskeder overvåget, men hvad skal de bruge det til? Man vælger jo selv hvad man lægger ud 16

17 KONKLUSION Sociale medier Sociale medier fremstår som en understøttende infrastruktur for de interviewedes sociale hverdagsliv. De benyttes til flere formål fra underholdning, vedligeholdelse af sociale netværk og at holde sig opdateret på begivenheder i netværket, til generel social informationssøgning. De sociale medier spiller herudover en vigtig rolle i de unges sociale liv i den forstand, at det, som foregår på de sociale medier er med til at forstærke eller bekræfte relationer. F.eks. er man først rigtigt kærester, når det er blevet annonceret på Facebook. Blandt de interviewede i denne undersøgelse er Facebook den foretrukne platform, hvorfra stort set al kommunikation udspringer. Privatliv En målsætning i denne undersøgelse har været at få en forståelse af, hvilken betydning de unge lægger i begrebet privatliv. Dette er gjort ved at spørge ind til de strategier, de unge benytter sig af til at beskytte og kontrollere oplysninger og billeder om dem selv, når de bruger sociale medier, samt deres viden om rettigheder og konsekvenser. Mens de unge i undersøgelsen gerne reflekterer over begrebet privatliv på et overordnet plan (udveksling af data mellem individ og virksomhed samt individ og stat/overvågning), er det tydeligt, at de har lettere ved at relatere begrebet til deres aktuelle brug af sociale medier, dvs. deres oplevelse af at have kontrol over deres billeder, status opdateringer, og kontekster for interaktion. Det var gennemgående, at de unge udtrykte bevidsthed om, og på sin vis også accept af, at et vilkår for at bruge sociale medier er, at man giver en del af den kontrol, man har over videre brug af deres private data, fra sig ved at samtykke til Terms and Conditions. Til gengæld viser de unges konkrete praksisser, at betydningen af at have og administrere ens privatliv og selvfremstilling er essentiel for brugen af de sociale medier. De unge benytter sig af en række strategier, der har til formål at kontrollere og administrere privatlivet over for venner og familie. Strategierne forudsætter en delt 'social forståelse og etikette, hvilket beskrives som en fælles forståelse for, hvad der gælder inden for et bestemt socialt fællesskab, baseret på sund fornuft. 17

18 BILAG: ØVRIGE CITATER Det (et parforhold) er ikke officielt før det står på Facebook. Og så siger man også at årsdagen er den dag det blev offentliggjort. Det er en god måde at få en ide om hvad andre laver selvom man ikke har så meget kontakt med dem. Så er det meget fedt at få en daglig opdatering. Dreng 17 år, København Klassemæssigt, bruger vi det også til lektier og ting vi kan lave sammen hvor det hele bliver delt på en gruppe, hvor vores lærer ikke er indblandet. Og hvis der er en som holder noget hygge hjemme hos en fredag aften, eller hvis der er en som har et problem med lektierne eller hvis man er i tvivl om hvad tid vi møder. Så det er nemt at bruge Facebook når man skal kommunikere med hinanden. Dreng 17 år. København Jeg havde en ven for nogle år siden som sagde, at han ikke ville have Facebook. Men fx diskotekerne i weekenderne - de laver begivenheder og skriver det ikke på deres hjemmeside. Så kan man igen følge med i hvem der kommer. Men han var til sidst nødt at oprette en profil for at følge med. Dreng 17 år. København Når man unfriender folk så kan man ikke snakke med dem. Så er det virkelig kikset hvis man møder dem til en fest. Pige 17 år. København Hvis der bliver lagt et billede op af mig som jeg ikke kan lide, så untagger jeg mig bare. Pige 17 år. København Jeg synes at oftest hvis der er et billede, hvor jeg synes, jeg smiler lidt for meget. Så kan jeg finde på at skrive "der ser jeg lidt glad ud hva". Altså ikke fordi jeg har noget imod det, men mere for at andre skal kunne se at det er lidt for sjov. Hvis jeg gerne ville have det slettet så havde jeg skrevet til personen privat. Når man skriver det I kommentarerne, så er det bare for at der skal være lidt sjov I det. Dreng 16 år, København Man kunne godt finde på at skrive "hahaha, fuck hvor ser jeg dum ud". Og så skal det ikke slettes. Man kan godt forstå tonen I hvornår det skal slettes og hvornår det ikke skal. Man kan godt give kritik af sig selv på billedet, hvor man tænker "ej det er lige meget - bare lad det blive". Men så skriver man en kommentar alligevel lidt for at sige man godt er bevidst om at man ser dum ud. Pige, 17 år, København Hvis der er en bekendt som har lagt et grimt billede op af mig, så vil jeg gerne have det slettet. Hvis det er en god ven som har lagt et grimt billede op af mig, så ved jeg godt at han gør det bare for sjov eller bare for at pisse mig af. Og de mennesker som kommer til at se billedet er også godt klar over at måske er det værste I en billedeserie og at det måske er med vilje at han tog det billede. Så der ville jeg så ikke gå ind og bede om at det skulle slettes. Så jeg ville godt kunne skrive "slet" til et billede af mig uden at det nødvendigvis betød slet. Bare for at andre mennesker godt er klar over at jeg ved jeg ligner en idiot på det her billede. Dreng 16 år, København 18

19 Jeg tror også at det er mere piger der gerne vil have billeder fjernet. For jeg tror drenge har det lidt ok hvis man ligner en idiot på et billede end hvis piger gør. Dreng 17 år, København Men også bare for at være lidt høflig så plejer man lige at skrive I kommentarerne til et billede. Så det ikke bare er et billede der er der. Dreng 16 år, København Hvis der nogle der har lagt et billede op, så plejer man lige at give respons. Altså respons på den handling, at der er nogen som har lagt et billede op. Lige at skrive "det var sjovt" eller noget bare for at vise at der er respons. Pige, 17 år, København Men der er også lidt forskel på drenge og piger når der bliver postet billeder op. Når drenge ligger billeder op, så kan de godt se lidt ucharmerende ud. Men det bliver accepteret af både drenge og piger. Men når pigerne ligger sådan nogle billeder op, så kan drengene godt sidde sådan lidt "hmm". Så der er lidt forskel på drenge og piger. Men også på hvilke billeder de lægger op. Dreng 17 år, København Hvis nu her imorgen at jeg får for meget at drikke og der bliver taget et billede af mig hvor jeg ligger på gulvet og har det dårligt. Hvis nu det billede bliver lagt op og der ikke bliver svaret på det af mig. Så kan folk godt blive I tvivl om jeg synes det er ok at det ligger der. Men hvis jeg nu skriver "haha, det var sgu en god aften ser det ud til" så kan andre også se at det er for sjov og at han er med på at det ligger på Facebook. Hvis jeg ikke kommenterede på det eller likede det, så ville folk nok tvivle lidt på det. Dreng 17 år, København Inde på mit profilbillede har jeg et billede med solbriller på. Så er der en der har skrevet at jeg ligner en blind Tintin. Så har jeg skrevet "ja, det er godt med dig". For bare at vise at jeg ikke har noget problem med at han skriver det. Ellers ville det måske se ud som om at jeg er ked af det eller sur over at han har skrevet det. Dreng 17 år, København Jeg tror man er på Facebook fordi man er nysgerrig over hvad ens venner laver. Man bruger det også meget til at kontakte sine venner. Det er tit at man bruger det i stedet for at ringe eller skrive på mobilen. Så kontakter man dem bare over Facebook. Dreng 16 år. Århus I chatten (Facebook) kan man skrive alt. Hvis nu der er noget jeg gerne vil dele. Så kan det være alt som helst. Der er ikke nogen grænser for hvad man kan skrive i chatten. - Dreng 16 år, Århus 19

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner

Refleksionsspørgsmål. Stikord til samtaleemner Refleksionsspørgsmål Hvad ville I gøre, hvis dette skete for jer? Hvilke problemer kan der være, ved at udveksle billeder på sociale medier? Hvordan kan man vise tillid til hinanden på sociale medier?

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 4. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagog Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen dit

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Jeppe: Øhm, jeg hedder Jeppe, og jeg er 27, og jeg læser HD afsætning på Handelshøjskolen i Aarhus

Jeppe: Øhm, jeg hedder Jeppe, og jeg er 27, og jeg læser HD afsætning på Handelshøjskolen i Aarhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Jeppe BM: først så skal jeg lige bede om dit navn og din alder og hvad du læser? Jeppe:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER FORMÅL Denne øvelse fungerer som opvarmning til forløbet. Formålet med øvelsen er at skabe nysgerrighed omkring emnet, så eleverne føler det vedkommende og relevant

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN

UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN UDSKOLINGSKLASSER OG GYMNASIEKLASSER Disse udsagn er til inspiration - I kan også lave jeres egne eller kun vælge et par af dem. Det kommer helt an på, hvordan

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål

Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål 4cases Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål Først præsenteres en konkret case, derefter relateres casen til generelle problematikker omkring deling af krænkende materiale, og til sidst skitseres forskellige

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER 1 KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici, som er helt

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Digital trivsel og forældresamarbejde Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Tænkepause Hvor mange af jer har en mobil? Hvor mange er på nettet dagligt? Hvor mange er på Facebook? Hvor

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Jeg er jo bare sammen med mine venner

Jeg er jo bare sammen med mine venner Jeg er jo bare sammen med mine venner - Om samvær på Oplæg på konferencen HvoR SkAl vi LeGE?, den 11. maj 2009 Malene Charlotte Larsen malenel@hum.aau.dk / http://malenel.wordpress.com Om mig Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver?

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver? Fanget på kamera En tur op ad gågaden og du kan hurtigt blive fanget af et kameras linse. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over det, da det at tage billeder er en helt naturlig del, men hvis

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

SOS Børnebyerne Facebookmanual

SOS Børnebyerne Facebookmanual SOS Børnebyerne Facebookmanual Manual til brug af Facebook for SOS-lokalgrupper 2014 Facebookmanual til SOS-lokalgrupper Denne manual er til de SOS-lokalgrupper, som er på Facebook eller ønsker at oprette

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først skal jeg lige have dit navn og alder?

BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først skal jeg lige have dit navn og alder? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskribering af interview, Christina BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil

Lær at sælge med LinkedIn. Del 1: Din profil Lær at sælge med LinkedIn Del 1: Din profil Kom godt i gang 1) Undgå at spamme dit netværk med ligegyldige opdateringer Før du går i gang med at ændre i din profil, er der en vigtig ting, du skal gøre.

Læs mere

Bilag. Bilag A. 1. Opnår unge nogen form for anerkendelse igennem deres færden på Facebook?

Bilag. Bilag A. 1. Opnår unge nogen form for anerkendelse igennem deres færden på Facebook? Bilag Bilag A Forskningsspørgsmål 1. Opnår unge nogen form for anerkendelse igennem deres færden på Facebook?. Hvorvidt er der en forskel mellem Instagram og Facebook i forhold til unges søgen efter anerkendelse?.

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Dialog og dilemmakort til forældre klasse

Dialog og dilemmakort til forældre klasse Dialog og dilemmakort til forældre 3.-6. klasse Derfor det vigtigt Sociale medier handler først og fremmest om mennesker og værdier, oplevelser, fællesskab, delinger, interessefællesskaber og at udforske.

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden FACEBOOK PÅ JOBBET Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Højmegruppen. Højmegruppen er en samtalegruppe for elever på Højmeskolen på mellemtrinnet 4. - 6. klasse.

Højmegruppen. Højmegruppen er en samtalegruppe for elever på Højmeskolen på mellemtrinnet 4. - 6. klasse. Højmegruppen Højmegruppen er en samtalegruppe for elever på Højmeskolen på mellemtrinnet 4. - 6. klasse. Formål: Med udgangspunkt i praktiske/fysiske øvelser og paneldebat med casebeskrivelser er det formålet

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Fremtidens førstehjælpere

Fremtidens førstehjælpere Fremtidens førstehjælpere Undervisningsmateriale til brug i udskolingen, 1. kvartal 2015 Dine elever er fremtidens førstehjælpere Handling følger holdning At redde liv er ikke kun et spørgsmål om at kunne

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission

Elevakti iteter. co-funded by the European Commission per Elevakti iteter co-funded by the European Commission Indhold 3Indledende aktiviteter Videofilmene Ekstra materiale 4 5 5 Evaluering en del af undervisningen 6 Vil du www-vide mere? I skal ikke nødvendigvis

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere