Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER"

Transkript

1 Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1

2 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews og rapport er udarbejdet som et delprojekt under tænketanken Digitale Unge, som består af repræsentanter fra Medierådet for Børn og Unge, DR, Institut for Menneskerettigheder, Forbrugerrådet og Digital Identitet: 2

3 Indhold Indhold... 3 BAGGRUND... 4 Tænketanken: Digitale Unge... 4 De to undersøgelser: Unges Offentlige og Private Liv på Sociale Medier... 4 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN... 5 Tilrettelæggelse og fremgangsmåde... 5 Fokusgrupperne... 5 Temaer... 5 Begrebet privatliv... 5 DE SOCIALE MEDIERS BETYDNING I HVERDAGSLIVET... 6 Facebook som platform... 6 Tilgængelig via smartphones... 6 Brug af sociale medier tjener flere formål... 7 Brug af sociale medier udvikler sig gennem årene... 8 STRATEGIER TIL BESKYTTELSE OG KONTROL OVER PRIVATLIVET... 9 Facebook som en integreret del af identiteten... 9 Facebook-grupper Brug af billeder Digitale Dialekter VIDENSNIVEAU Terms and Conditions Indsamling af data Overvågning KONKLUSION Sociale medier Privatliv BILAG: ØVRIGE CITATER

4 BAGGRUND Tænketanken: Digitale Unge Som indspark i en offentlig debat om unges offentlige og private liv på de sociale medier har Medierådet for Børn og Unge, Institut for Menneskerettigheder, DR Medier, Digital Identitet og Forbrugerrådet i 2013 etableret en tænketank, der sætter spot på emnet. Formålet er at inspirere til en informeret samfundsdebat om emnet. Vores aktiviteter i fokuserer på en repræsentativ kortlægning, en kvalitativ analyse blandt unge samt generel videnindsamling, udvikling af kampagner og værktøjer samt international formidling. De to undersøgelser: Unges Offentlige og Private Liv på Sociale Medier I februar 2013 fremlagde tænketanken en repræsentativ undersøgelse blandt forældre og unge. Den indkredsede unges brug af sociale medier med fokus på deres holdninger til vigtige temaer som det at være på og betydningen af at have kontrol over identitet og privatliv, når man er i et offentligt socialt online rum. Nærværende undersøgelse uddyber og bygger videre på konklusionerne i den repræsentative undersøgelse, som kan findes på 4

5 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN Tilrettelæggelse og fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på gennemførslen af 11 fokusgrupper fordelt mellem fire i Århus og syv i Hovedstadsområdet. Med undtagelse af et gymnasium har der været udført to fokusgrupper ved hvert gymnasium. Fokusgrupperne Fokusgrupperne bestod af mellem fire-otte elever fra 1. eller 2. g. Alle fokusgrupper har været blandet i forhold til køn og med elever som kendte hinanden fra enten deres klasse eller tilvalgsfag. Alle fokusgrupper blev optaget med diktafon og varede omkring en time. Fokusgrupperne blev gennemført på det enkelte gymnasium. Temaer Den kvalitative analyse er inddelt i tre hovedtemaer: 1) De sociale mediers betydning i hverdagslivet 2) Strategier til beskyttelse og kontrol af privatlivet 3) Vidensniveau Det første tema dækker over, hvordan de unge bruger sociale medier i deres hverdag, og hvilken rolle de spiller i deres liv. En vigtig problemstilling i denne analyse er, hvordan og i hvilket omfang unge benytter sig af strategier til at kontrollere eller beskytte deres privatliv på sociale medier. Denne problemstilling introduceres i temaet 'Strategier til beskyttelse og kontrol af privatliv'. Endelig har undersøgelsen også søgt at forstå unges viden om, hvilke data der bliver indsamlet om dem, hvorfor de bliver indsamlet samt bevidstheden om de eventuelle konsekvenser deres digitale spor kan have senere i livet. Begrebet privatliv Retten til 'privatliv' er blandt andet fastlagt i FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Begrebet tillægges forskellig betydning i forskellige nationale og sociale kontekster. Undersøgelsens udgangspunkt har været, at privatliv har en betydning for de unge, som påpeget i den kvantitative undersøgelse fra februar 2013, og at denne betydning kan aflæses gennem specifikke sociale praksisser. Privatliv er i denne undersøgelse koblet med spørgsmål om individuelle strategier for at opretholde kontrol over udveksling af informationer, billeder mv. om den enkelte. Begrebet er ikke anvendt som en modsætning til begrebet offentlig. 5

6 DE SOCIALE MEDIERS BETYDNING I HVERDAGSLIVET De unges adfærd på de sociale medier er helt central for at forstå, hvilken rolle sociale medier spiller i deres liv. I dette tema blev der besvaret spørgsmål som - hvorfor de unge er på sociale medier, og hvordan sociale medier påvirker deres skole- og hverdagsliv. Alle de interviewede bruger Facebook som den centrale platform til at kommunikere med venner og til at følge med i sociale og skolemæssige aktiviteter. De unge er altid på via deres smartphone, og Facebook fremstår som en fuldt integreret del af de unges sociale liv. Facebook som platform De unge i undersøgelsen nævner Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat som nogle af de mest udbredte sociale medier. Alle de interviewede har i dag en profil på Facebook, der fremstår som den fælles infrastruktur for de unges kommunikation. Facebook blev beskrevet som platformen for al kommunikation med venner, samt udvekslinger i forhold til sociale aktiviteter, sport og skole. Således er det en forventning blandt de unge, at de kan få fat på hinanden via Facebook. Det forventes lidt, at alle bare har Facebook. At man kan kommunikere med alle der. Det forventer man jo nok også lidt, at alle har. Pige 17 år. København Ligeledes beskrives Facebook som den primære sociale informationskanel: I morgen har vi skolefest på skolen. Der står måske på skolens side, at der er fest men der er ikke en elev der har været inde og kigge der. Alle elever bliver inviteret til en begivenhed på Facebook. Så det bliver også brugt til praktiske informationer. Fx at billetter kan købes på en hjemmeside. Og det står ikke på skolens hjemmeside. Dreng 17 år. København Beskeder til venner bliver blandt de interviewede kun sendt via Facebook, mens SMS primært bruges til kommunikation med voksne / forældre. Før i tiden der blev ens mobil kun brugt til at ringe og sms'e. Men jeg bruger den egentligt ikke til at sms'e mere. Nu er det mere kun opkald jeg bruger den til. For hvis jeg gerne vil have kontakt til en ven, så skriver jeg aldrig en sms mere. Så nu forventer man lidt, at alle har Facebook, fordi det er blevet en ny måde at kommunikere på. Derfor bruger jeg egentlig kun sms til at kommunikere med mine forældre. Fordi dem er jeg ikke venner med på Facebook. Dreng 16 år. København Tilgængelig via smartphones Undersøgelsen viste, at de interviewede er tilgængelige døgnet rundt (undtagen når de sover) gennem Facebook s app på deres smartphone. Det blev også understreget, at Facebook har overtaget meget af den kommunikation, der tidligere blev udvekslet via SMS. Udbredelsen af smartphones lader til at være helt central for de unges brug af sociale medier, som illustreret i citatet nedenfor: Min smartphone gør, at jeg er på mere. Man kan hele tiden været opdateret. Pige 16 år. København 6

7 Langt hovedparten af de interviewede har en smartphone, der giver dem mulighed for at være på Facebook mobilt. Størstedelen logger ikke ind og ud, men er på Facebook i alle vågen-timer. De unge modtager løbende notifikationer om nye likes af deres indhold, nye kommentarer og nye beskeder fra deres Facebook venner. Deres brug af Facebook er med andre ord stærkt koncentreret omkring deres smartphones og er kendetegnet ved mange korte interaktioner dagen igennem. De er altid på, og tjekker regelmæssigt nye aktiviteter på det sociale medie. Kommer der nye beskeder svarer de generelt hurtigt tilbage. Jeg sidder heller ikke koncentreret med Facebook i flere timer. Det kan godt være at jeg bruger det i et par timer om dagen men så er det meget fordelt på hele dagen. Så hvis der lige er en der skriver til mig, så kigger jeg lige på min smartphone og svarer lige tilbage. Så er der måske lige kommet en notifikation om at nogen synes godt om mit billede. Og så hvis jeg lige begynder at scrolle lidt. Så går der lige 5 minutter til. Dreng 17 år, Århus Normalt vil jeg have tjekket hele min startside igennem når dagen er slut. Dreng 16 år, Århus. Brug af sociale medier tjener flere formål Sociale medier tjener flere formål. Udover at være en kommunikationskanal, som hyppigt vælges i stedet for at sms e og telefonere, bruges sociale medier til at holde sig opdateret om venner, fester og sport; til at danne sig et førstehåndsindtryk af personer, man ikke har mødt endnu, samt til at hjælpe og selv få hjælp med lektier. Flere nævner, at de bruger Facebook som en form for social søgemaskine: Jeg bruger Facebook ligeså meget som en søgemaskine, som jeg bruger Google. På Facebook er det bare socialt. Det kan være fester, venner, bekendte. Eller "ej hvor var han sjov ham der". Hvad var det nu han hed. Hvis man før i tiden ikke lige kunne huske en andens navn. Så kunne man ikke huske hans navn. Hvis man ikke kan huske hans navn i dag så tænker man "han er venner med ham det. Nå ja det er ham der." Dreng 17 år. København Grundet Facebooks status som den primære kommunikationsplatform bliver tjenesten blandt de unge beskrevet som den mest praktiske måde at organisere og sprede informationer i sine sociale netværk: Jeg tror også bare, at hvis man har en vennegruppe, hvor det er typisk at de mennesker ses. Så opretter man lige en gruppe på Facebook og så kan man spørge kommer I til cafeen i morgen?. Det er en meget god måde lige at få noget spredt rundt på til alle. Pige 17 år. København Brugen af sociale medier har udover at fungere som kommunikationsplatform også en underholdningsværdi. Som denne pige på 17 år fra København udtrykker det: Det er godt tidsfordriv. Når man ikke har noget at lave, så kan man lige skrive med dem som er langt væk. Jeg har været på efterskole og har venner på Fyn og Jylland, så jeg har ikke mulighed for at tage hjem til dem. 7

8 Brug af sociale medier udvikler sig gennem årene I fokusgrupperne er der klare tendenser at se i forhold til, hvordan de interviewedes brug af sociale medier har udviklet sig gennem årene. Statusopdateringer og opslag på andres walls, som alle kan se, bliver mindre hyppige mens en større del af aktiviteterne bevæger sig over i grupper, hvor medlemmerne er specifikt inviteret. De adspurgte gymnasieelever deltager i stigende grad i mange forskellige grupper med ofte klart afgrænsede formål som fx forskellige sportsaktiviteter, lektiegrupper blandt elever i tilvalgsfag etc. Generelt beskriver de unge, hvordan deres brug af sociale medier har gennemgået faser, hvor aktivitetsniveauet nu er lavere end da de først kom på sociale medier 8

9 STRATEGIER TIL BESKYTTELSE OG KONTROL OVER PRIVATLIVET De interviewedes udveksling af links, beskeder, billeder og videoer skaber et behov blandt de unge for at kontrollere, hvem der ser hvad og hvornår på internettet. Undersøgelsen har derfor også medtaget et fokus på, hvordan de unge opfatter, beskytter og kontrollerer deres privatliv. Kontrollen med data, ikke mindst i forhold til selvfremstilling, fremstår som en central problemstilling for de unge. Der er f.eks. stor bevidsthed om, hvad der er henholdsvis god og dårlig stil i forhold til at dele billeder og information med og om andre. Ligeledes er der mange personlige tanker og overvejelser, som de unge ikke deler på Facebook. Det opfattes som et normbrud at skrive meget emotionelle og private opslag om f.eks. forældres skilsmisse, brud med kærester etc. De interviewede afholder sig også fra at deltage i politiske diskussioner for at undgå at ende i en større diskussion med uenige politisk engagerede venner. Enkelte afholder sig fra at udtrykke politiske holdninger på sociale medier, da de gerne vil have lov til at kunne ændre disse i fremtiden. Overordnet set er der en tendens til at elever i 1. g benytter færre strategier til at kontrollere deres privatliv end blandt de 1 år ældre elever i 2. g. De yngste elever i undersøgelsen udviser også mindst bekymring for, hvordan de informationer, der ligger på sociale medier om dem, eventuelt kan misbruges. De unge var enige om, at Facebook chat ses som en privat kommunikationskanal, hvor man kan betro sig til andre, mens sociale medier generelt betragtes som et offentligt sted, hvor man offentliggør ting til en bredere gruppe. Mange af de unges aktiviteter på Facebook foregår i tematiske grupper (fx en gruppe for klassen), snarere end på ens offentlige væg. Brugen af grupper opfattes som en beskyttelse af privatlivet, idet grupperne er forbeholdt en specificeret kreds af medlemmer. Facebook som en integreret del af identiteten De interviewede fortæller om, hvordan Facebook gennem årene er blevet et vigtigt element i deres sociale liv og identitetsdannelse. Dette handler både om en tidsmæssig investering i at skabe sin profil og udvikle sit sociale netværk, og det handler om, at de unge ser deres profil som en integreret del af deres identitet: Lad os sige Facebook gik ned en eller anden dag for alle. Så er det jo det første alle vil snakke om. For det er jo lidt som om at man har investeret så meget tid i det og så meget fokus på at sådan her fremstår du. Og det her er dine venner. Så det er nærmest et projekt. Det er en del af en. Så det er lidt ligesom ikke at kunne snakke. Det er et kommunikationsværktøj som er meget integreret for en. Dreng 17 år, København Således er det for en stor del af de unge ikke muligt at beskrive et privatliv uden for Facebook. Dvs. Facebook opfattes ikke som en repræsentation af privatlivet, Facebook beskrives som en væsentlig del af privatlivet : Ens privatliv er jo ikke kun afbilledet på Facebook. Det er jo også Facebook. Dreng 17 år, København 9

10 Facebook-identiteten består både af, hvad man selv lægger ud på sin profil, men i høj grad også af, hvad andre deler om en. Derfor bliver manglende tilstedeværelse på de sociale medier også forbundet med risici, da andre kan dele indhold om én, uden at man selv har mulighed for at gribe ind. Facebook-grupper For at forstå hvordan de interviewede beskytter deres privatliv på sociale medier må man først se på deres adfærd. Her viser undersøgelsen, at hovedparten af de interviewede er medlemmer af Facebook-grupper, som kun er for inviterede. Kriterierne for medlemskab kan dog være relativt brede, fx en gruppe for klassen, for klassens piger eller for fodboldklubben. I disse grupper foregår en stor del af de unges aktiviteter på Facebook, og grupperne opfattes generelt som private, idet de repræsenterer en afgrænset kreds af personer, der er identificeret overfor hinanden. Klassemæssigt, bruger vi det også til lektier og ting vi kan lave sammen, hvor det hele bliver delt på en gruppe, hvor vores lærer ikke er indblandet. Dreng 17 år, København Grupperne afspejler fysiske sociale rum / grupperinger, hvor medlemmerne er kendte, og hvor informationen er rettet mod gruppens medlemmer. I flere af fokusgrupperne havde klassen en gruppe for klassens piger, hvor der blev delt billeder og kommentarer om deres hverdag. Brug af billeder Blandt de interviewede hører billeder til gruppen af data, som der blev reflekteret mest over. Billeder fremstår som et væsentligt element i de unges selvfremstilling på sociale medier, og der var en række uskrevne regler og normer for anvendelsen af billeder. (se f.eks. boks omkring Selfies ) Der var stor bevidsthed blandt de interviewede om, hvad billeder kan fortælle om én, og om hvordan de indgår som en vigtig del af éns selvfremstilling. Før billeder af en selv eller andre lægges på sociale medier laver hovedparten af de interviewede derfor en filtrering. Denne filtreringsproces blev af flere beskrevet som værende et resultatet af ens sunde fornuft og normer. Størsteparten af de interviewede kaster et kritisk blik på deres billeder og er meget beviste om, hvad de vælger at lægge ud, og hvad de ikke lægger ud. Der er ligeledes billeder som beskrives som Facebook-uegnede. Men man kigger også selv lige på billedet, om man selv ville synes, at det er rart at få billedet ud. Jeg tænker sjældent over det. Men der er jo også billeder, der er taget decideret for at se grim ud i sjov. Men der tror jeg slet ikke at det strejfer mine tanker at lægge det på Facebook. For det er bare Facebook uegnet. Pige, 17 år København Ovenstående viser, at der er en grænse for, hvilke billeder denne gymnasieelev lægger på Facebook. Flere af de adspurgte fortæller også om en tendens til at afskærme pinlige billeder ved hjælp af grupper for inviterede. Normalt hvis der bliver taget sjove billeder, så deler man det kun internt i en privat Facebook gruppe. Dreng 16 år, København De uskrevne regler og normer for anvendelsen af billeder skaber en forventning blandt de unge om, at man kan bede hinanden om at slette billeder, man ikke bryder sig om: 10

11 Det er også sådan en uskreven regel, at hvis man skriver en hentydning til at det skal slettes. Så sletter man billedet. Man kan skrive "ad" eller "ej". Eller bare "slet". Så bør det slettes indenfor 1 minut. Man ser det jo med det samme på sin mobil og så kan man skrive. Så bliver det også slettet rimelig hurtigt. Pige, 17 år, København Flere gav udtryk for, at billeder kan afsløre handlinger eller situationer, som de interviewede helst vil holde blandt en gruppe af tætte venner eller jævnaldrende. Denne viden indgår blandt andet i overvejelser om, hvorvidt man vil være venner med sine forældre på Facebook, som illustreret med citatet nedenfor. På et tidspunkt var jeg ikke ven med mine forældre. For hvis jeg nu fest-røg og mine forældre ikke lige skulle se det, da jeg var mindre. Så skulle jeg ikke lige være venner med dem. Jeg er venner med dem i dag. Dreng 16 år. Århus Ovenstående strategi er en simpel måde at værne om sit privatliv og have mulighed for at eksperimentere med ting, uden at skulle stå til ansvar overfor sine forældre. De unge, som alligevel vælger at være venner med deres forældre på Facebook, vil dog ofte italesætte regler for deres forældres indblanding på deres profiler: Jeg har sagt til dem, at de skal ikke være de første der liker. Og de skal ikke lægge noget op på væggen. Jeg har ligesom nogle pinlighedsregler med mine forældre. Ellers har jeg ikke noget imod det. De må gerne skrive til mig og de må gerne se mine billeder. Dreng 16 år. Århus En meget anvendt metode til at værne om sit privatliv består i at un-tagge sig på kompromitterende billeder eller at skjule billederne på tidslinjen: Og hvis der nu er nogle pinlige billeder fra nogle fester så plejer jeg at gøre dem skjulte for alle. [ ] Fx hvis der er nogen der tagger et billede af mig fra en fest hvor der har været en lidt pinlig situation. Så kan man sige ikke tilladt på tidslinje. Men jeg kan jo ikke slette det billede. Dreng 16 år. Århus Selvom et pinligt billede kan gøres mindre tilgængeligt for andre, så er gymnasieeleven klar over, at billedet ikke kan fjernes fra Facebook, hvis andre lægger det op. Udover at skjule billeder fra ens tidslinje og untagge nævner de interviewede også Facebook s rapporteringsfunktion som en mulighed. Dette ses dog som den allersidste udvej, da det at anmelde et billede til Facebook anses som en måde at opfordre til indblanding fra en udefra kommende autoritet. Der var også en bekymring over, hvorvidt hyppig anmeldelse af billeder vil underminere den enkeltes troværdighed, og at Facebook som en konsekvens vil tage anmeldelser fra den pågældende bruger mindre alvorligt fremover. Hovedparten af de interviewede havde en opfattelse af, at udbredt brug af anmeldefunktionen ville medføre sanktioner fra det sociale medie. Man kan også anmelde et billede. Facebook har en mulighed for at anmelde et billede til dem, og så får de en besked om, at de skal fjerne det. Og hvis jeg så kan se, at de ikke har fjernet det, så fjerner Facebook det for mig. Så jeg har en mulighed for mere eller mindre at bestemme. Selvfølgelig skal man ikke misbruge den funktion. Men jeg har muligheden for at få noget fjernet, hvis der er noget jeg ikke vil have. Jeg anmelder personligt ikke noget. Men muligheden er der for, at man kan bruge det for hyppigt. Hvis nu man af en eller 11

12 anden grund ville have alt fjernet. Det er lidt ligesom Peter og Ulven. Og jeg tror Facebook ville være sådan lidt "ok, det er altså 27'ende gang at du anmelder et billede nu". Dreng 16 år. København Digitale Dialekter Undersøgelsen viste en række fælles tendenser blandt de unge i Hovedstadsområdet og i Århus og omegn, dog fremkom også en række "digitale dialekter", som er under indflydelse af geografi, forældres uddannelsesbaggrund og etnicitet. De unge er fælles om at have et stærkt reflekteret fokus på strategier for at kontrollere online identitet og selvfremstilling, men samtidig er der en række forskelle i, hvad der f.eks. konkret opfattes som god takt og tone specielt inden for forskellige sociale grupperinger. Det er især i forhold til, hvordan og hvornår man bør kommentere, at disse forskelle bliver tydelige. Herudover kan f.eks. tildelingen af likes opfattes som høfligt i nogle sociale grupperinger, mens likes og kommentarer bruges anderledes i andre grupperinger. Men også bare for at være lidt høflig så plejer man lige at skrive i kommentarerne til et billede. Så det ikke bare er et billede der er der. Dreng 16 år, København Hvis der nogle der har lagt et billede op, så plejer man lige at give respons. Altså respons på den handling, at der er nogen som har lagt et billede op. Lige at skrive "det var sjovt" eller noget bare for at vise at der er respons. Pige, 17 år, København Hvis jeg ikke synes om et billede så liker jeg det ikke. Jeg ville aldrig like et billede for at være høflig. Det har ikke noget med høflighed at gøre om man liker et billede. Dreng 16 år, Århus 12

13 LEG MED PINLIGE BILLEDER En del af de interviewede nævnte, at de har pinlige billeder af hinanden, som ikke er uploadet til deres profiler. Disse kan bruges til at drille hinanden med, men nogle nævnte også, at de har dem liggende som et slags beredskab (modtræk), som de vil kunne bruge, hvis der bliver lagt pinlige billeder ud af dem selv. FACERAPE Facerape er når nogle går ind og skriver status updateringer osv. på en Facebook profil, der ikke er deres egen. F.eks. hvis den enkelte har glemt at logge ud fra en offentlig computer. Stort set alle de interviewede kendte til Facerape og havde selv været ude for det, kendte nogle der havde, eller havde selv gjort det. Det var gennemgående, at Facerape blev set som en slags harmløs drilleri, som der dog også var grænser for. Grænserne handlede om indholdet af, hvad der blev skrevet på profilerne, og om man f.eks. gik ind i hinandens private mail boks og sendte beskeder. SELFIE OG FØLER -BILLEDER En selfie eller et føler -billede er ifølge de interviewede et for tydeligt konstrueret selvportræt, hvor man ser følende ud og tager sig selv for alvorligt. Disse billeder overtræder, ifølge de interviewede, en social kodeks for god brug af billeder. Man kan også tage et føler billede af sig selv ikke? Pige 17 år, København. Svar fra dreng 17 år: Jo men så har du rimelig meget ramt bunden. Det lyder rimelig meget som en beskrivelse af en "selfie". Det er de der selvportrætter. De interviewedes fælles forståelse for, hvad en Selfie er, dvs. hvornår et selvportræt er for meget, er et godt eksempel på de fælles underforståede regler og analyseredskaber, de unge benytter sig af, når de kommunikerer via billeder på sociale medier: Men man kan godt føle den med vilje og så skal folk gerne forstå, at det er med vilje. For hvis ikke de forstår den så er det rimelig kikset. Pige 17 år, København De fælles underforståede regler for billeders brug og fortolkning er hele tiden i spil og understreges af de interviewede via f.eks. kommentarer under deres billeder: Hvis man ikke får skrevet til de grimme billeder, så kan begrebet at føle den godt blive brugt her. Hvis nu man i sjov tager et meget alvorligt billede. Så kan man godt skrive i kommentarerne så folk forstår, at det er ironisk. Pige, 16 år, København Det der med at føle den er også hvis du opdager, at der er nogen der er ved at tage et billede af dig. Og du så gør dig meget umage for at se godt ud. Så bliver det kommenteret, at du føler den. Dreng 17 år, København 13

14 VIDENSNIVEAU I dette tema afdækkes de unges vidensniveau vedrørende privatlivs problematikker såsom overvågning og kommerciel brug af data gennem konkrete eksempler og faktuelle spørgsmål vedrørende deres brug af - og holdning til - sociale medier. De interviewede havde oprettet profiler på et tidspunkt, hvor de var relativt unge (ofte under 13 år) og således havde minimal viden i forhold til at forstå de dokumenter, de samtykkede til. Der var blandt de unge begrænset kendskab til, hvorledes deres informationer og billeder kan udnyttes (kommercielt eller på anden vis), og de fremstår generelt ubekymrede i forhold til potentiel overvågning. De læser som hovedregel ikke brugerbetingelser (Terms and Conditions) og kun et fåtal har ændret deres privatlivsindstillinger for at gøre disse mere restriktive. På tværs af fokusgrupperne var der dog et udbredt kendskab til, at man overdrager rettighederne til sine billeder til Facebook, når de uploades. De unges sociale praksisser vedrørende selvfremstilling på profilerne, beskrevet i forrige afsnit, viser, at kontrol med private data er essentiel for de unges brug af de sociale medier. Til gengæld var det gennemgående, at de interviewede generelt accepterer, at de har afgivet en del af kontrollen over videre brug af deres private data ved at samtykke til Terms and Conditions. Terms and Conditions I samtlige fokusgrupper var Facebook det sociale medie, hvor de interviewede først havde oprettet en profil. Størstedelen havde desuden løjet deres alder til over 13 år, som er Facebook s aldersgrænse. Motivationen til at oprette en profil kom ofte fra venner, som spillede spil, der kun var tilgængelige, hvis man havde en Facebook profil. Fælles for samtlige deltagere i fokusgrupperne var en manglende gennemlæsning af Terms and Conditions for brugen af de sociale medier. Mange af de interviewede går ud fra, at de vil blive gjort opmærksomme på vigtige ændringer i vilkår for brug af sociale tjenester gennem øvrige medier eller via venner og følger derfor ikke med i opdateringer af vilkårene for de tjenester, de benytter. Man har jo hørt om, at man nok burde læse de der terms and conditions, fordi vi ikke kender vores rettigheder. Men vi var jo ikke ret gamle, da vi oprettede den. Og der skrev vi jo bare "ja". Pige 17 år, København Det fremgik af interviewene, at ingen af de adspurgte havde forudsætninger for at sætte sig ind i, hvad det indebar at være på et socialt medie som Facebook, da de oprettede deres profil. Dokumenterne, der beskriver hvad brugerne samtykker til, f.eks. hvordan brugerens data kan udveksles med andre, er komplekse og kræver et højt vidensniveau om internettet. De interviewedes forståelse af disse dokumenter blev vanskeliggjort af, at de alle var 13 år eller yngre, da de første gang blev konfronteret med dem. Men dengang man oprettede sin profil vidste man jo, at der var mange andre brugere. Og de havde jo måske - måske ikke læst det. Hvis andre bruger det, så kan jeg vel også bruge det. Pige 17 år, København Flere understreger imidlertid, at den store udbredelse af sociale medier giver dem en form for tryghed. Eller med andre ord, de går ud fra, at hvis brug af Facebook var problematisk, så ville de have hørt om det: Men hvis de brugte det til noget, hvor at jeg tænkte, at det var bare ikke i orden. Så tror jeg altså, at man havde hørt om det. [...] Men jeg ved ikke, hvad de skulle bruge dem til (billeder). Jeg ved ikke hvor mange millioner af profiler der er. Så jeg ville næsten føle mig beæret hvis de skulle bruge et af mig. Pige, 17 år, København 14

15 De unges bekymring over, hvorledes private virksomheder kan udnytte personlige data er begrænset. Flere af deltagerne i fokusgrupperne er mest foruroliget over, hvorvidt de sociale medier vil begynde at koste dem penge. Facebook imødekommer denne bekymring med teksten det er gratis, og det bliver det ved med at være på deres forside. Typisk læser jeg aldrig terms and conditions. For jeg regner ikke med, at der står mærkelige ting. Det ligner jo også det samme for alle firmaer. Dreng 16 år, København De interviewedes manglende interesse for Terms and Conditions kan skyldes en mere generel tendens til at springe lange juriske dokumenter over ved brug af internettjenester og applikationer. Samtidig er der en del som ikke vil fravælge sociale medier på grund af Terms and Conditions. Den sociale værdi ved at bruge Facebook opfattes således som væsentlig større end de potentielle (og abstrakte) muligheder for misbrug. Vil man være på Facebook, må man acceptere spillereglerne, og det gør de interviewede. Det er vel også lige meget med at læse det, for hvis du vil have en profil, så bliver du nødt til at acceptere det jo. Så kan det jo være lige meget hvad der står. Dreng 16 år, København Indsamling af data Jeg er ikke bange for, at de sociale medier gemmer noget information om mig. Det tænker jeg ikke på. Jeg skriver jo ikke mine kortoplysninger og jeg kunne aldrig finde på at købe noget over Facebook. Dreng 16 år. Århus Brugen af personlige oplysninger til markedsføring bekymrer ikke de unge synderligt. Deres ønske om kontrol med oplysninger koncentrerer sig om deres betalingsoplysninger og penge. Som illustreret i ovenstående citat er den overskyggende bekymring, at nogen skulle opsnappe deres kortoplysninger og påføre dem økonomiske tab. Flere af de adspurgte har beskrevet, at de føler sig trygge på de sociale medier, så længe de ikke opgiver kortoplysninger. Jeg mener ikke, at jeg har noget, der ville interessere Facebook på den måde, at de vil kunne gøre mig noget ondt. Der er jo informationer og billeder af mig. Dreng 17 år. Århus Blandt samtlige interviewede er der en mangel på konkret viden i forhold til, hvordan en virksomhed som Facebook kan drage fordel af brugerdata. De interviewede nævner muligheden for, at billeder kan blive solgt videre til andre tjenester, at de kan blive brugt som del af en anden persons falske identitet, eller ende som reklamesøjle på en bus i et fjernt land. Disse risici beskrives som fjerne (delvis uvedkommende) risici, de har hørt om via medier og som vandrehistorier. Enkelte fortæller om oplevelser af at opdage, at deres billeder er blevet brugt af andre til at lave falske profiler eller at have undret sig over, hvor og hvordan andre mennesker har fundet frem til oplysninger om dem. Helt overvejende har de unge svært ved at forestille sig, at netop deres data skulle være interessante for nogen. Og hvis det skete ville de næsten blive smigret. 15

16 Overvågning Adspurgt specifikt om overvågning er nogle af de interviewede i stand til at reflektere over statslig adgang til sociale medier. Ofte bliver overvågning af de interviewede beskrevet som noget fjernt, der foregår i totalitære stater langt væk og virker ikke som et emne, der kan holde deres opmærksomhed ret længe af gangen: Jeg føler det ikke som et problem (statslig overvågning). Det er ubehageligt, når jeg tænker over, at det er der. Men lige om lidt vil jeg bare kigge på Facebook igen og så er det lige meget. Pige 16 år København. Refleksionerne er typisk baseret på historier, de interviewede har hørt og bygger videre på, snarere end konkret viden, som f.eks. denne dreng fra Århus forklarer: USA har en masse super computere, som kan finde ud af alt om dig de kan jo nærmest tænde dit webcam og sidde og kigge på dig. I enkelte tilfælde, hvor de interviewede er blevet bedt om at tænke videre over den potentielle statslige overvågning, der kan finde sted via sociale medier af dem selv, bliver det nævnt som principielt ikke okay, ubetryggende og ubehageligt. bare den tanke er jo uhyggelig jo. Hvis nu staten overvåger en personligt. Det har de ikke ret til og det skal de heller ikke have ret til. Dreng 16 år, København Det er jo en uhyggelig tanke. Men det er jo så kun i sådan nogle totalitære steder. Men så fx i USA lige nu hvor vi har NSA med Edward Snowden og alt det der. Hvor de spionerer på forskellige mennesker igennem de sociale medier og Google. Det er jo ikke en særlig betryggende tanke. Pige 16 år, København Generelt nævner de interviewede ofte følelsen af at forsvinde i mængden og være en ud af mange, hvilket samtidig bygger på en følelse af selv at kontrollere, hvad man lægger ud: Måske bliver mine beskeder overvåget, men hvad skal de bruge det til? Man vælger jo selv hvad man lægger ud 16

17 KONKLUSION Sociale medier Sociale medier fremstår som en understøttende infrastruktur for de interviewedes sociale hverdagsliv. De benyttes til flere formål fra underholdning, vedligeholdelse af sociale netværk og at holde sig opdateret på begivenheder i netværket, til generel social informationssøgning. De sociale medier spiller herudover en vigtig rolle i de unges sociale liv i den forstand, at det, som foregår på de sociale medier er med til at forstærke eller bekræfte relationer. F.eks. er man først rigtigt kærester, når det er blevet annonceret på Facebook. Blandt de interviewede i denne undersøgelse er Facebook den foretrukne platform, hvorfra stort set al kommunikation udspringer. Privatliv En målsætning i denne undersøgelse har været at få en forståelse af, hvilken betydning de unge lægger i begrebet privatliv. Dette er gjort ved at spørge ind til de strategier, de unge benytter sig af til at beskytte og kontrollere oplysninger og billeder om dem selv, når de bruger sociale medier, samt deres viden om rettigheder og konsekvenser. Mens de unge i undersøgelsen gerne reflekterer over begrebet privatliv på et overordnet plan (udveksling af data mellem individ og virksomhed samt individ og stat/overvågning), er det tydeligt, at de har lettere ved at relatere begrebet til deres aktuelle brug af sociale medier, dvs. deres oplevelse af at have kontrol over deres billeder, status opdateringer, og kontekster for interaktion. Det var gennemgående, at de unge udtrykte bevidsthed om, og på sin vis også accept af, at et vilkår for at bruge sociale medier er, at man giver en del af den kontrol, man har over videre brug af deres private data, fra sig ved at samtykke til Terms and Conditions. Til gengæld viser de unges konkrete praksisser, at betydningen af at have og administrere ens privatliv og selvfremstilling er essentiel for brugen af de sociale medier. De unge benytter sig af en række strategier, der har til formål at kontrollere og administrere privatlivet over for venner og familie. Strategierne forudsætter en delt 'social forståelse og etikette, hvilket beskrives som en fælles forståelse for, hvad der gælder inden for et bestemt socialt fællesskab, baseret på sund fornuft. 17

18 BILAG: ØVRIGE CITATER Det (et parforhold) er ikke officielt før det står på Facebook. Og så siger man også at årsdagen er den dag det blev offentliggjort. Det er en god måde at få en ide om hvad andre laver selvom man ikke har så meget kontakt med dem. Så er det meget fedt at få en daglig opdatering. Dreng 17 år, København Klassemæssigt, bruger vi det også til lektier og ting vi kan lave sammen hvor det hele bliver delt på en gruppe, hvor vores lærer ikke er indblandet. Og hvis der er en som holder noget hygge hjemme hos en fredag aften, eller hvis der er en som har et problem med lektierne eller hvis man er i tvivl om hvad tid vi møder. Så det er nemt at bruge Facebook når man skal kommunikere med hinanden. Dreng 17 år. København Jeg havde en ven for nogle år siden som sagde, at han ikke ville have Facebook. Men fx diskotekerne i weekenderne - de laver begivenheder og skriver det ikke på deres hjemmeside. Så kan man igen følge med i hvem der kommer. Men han var til sidst nødt at oprette en profil for at følge med. Dreng 17 år. København Når man unfriender folk så kan man ikke snakke med dem. Så er det virkelig kikset hvis man møder dem til en fest. Pige 17 år. København Hvis der bliver lagt et billede op af mig som jeg ikke kan lide, så untagger jeg mig bare. Pige 17 år. København Jeg synes at oftest hvis der er et billede, hvor jeg synes, jeg smiler lidt for meget. Så kan jeg finde på at skrive "der ser jeg lidt glad ud hva". Altså ikke fordi jeg har noget imod det, men mere for at andre skal kunne se at det er lidt for sjov. Hvis jeg gerne ville have det slettet så havde jeg skrevet til personen privat. Når man skriver det I kommentarerne, så er det bare for at der skal være lidt sjov I det. Dreng 16 år, København Man kunne godt finde på at skrive "hahaha, fuck hvor ser jeg dum ud". Og så skal det ikke slettes. Man kan godt forstå tonen I hvornår det skal slettes og hvornår det ikke skal. Man kan godt give kritik af sig selv på billedet, hvor man tænker "ej det er lige meget - bare lad det blive". Men så skriver man en kommentar alligevel lidt for at sige man godt er bevidst om at man ser dum ud. Pige, 17 år, København Hvis der er en bekendt som har lagt et grimt billede op af mig, så vil jeg gerne have det slettet. Hvis det er en god ven som har lagt et grimt billede op af mig, så ved jeg godt at han gør det bare for sjov eller bare for at pisse mig af. Og de mennesker som kommer til at se billedet er også godt klar over at måske er det værste I en billedeserie og at det måske er med vilje at han tog det billede. Så der ville jeg så ikke gå ind og bede om at det skulle slettes. Så jeg ville godt kunne skrive "slet" til et billede af mig uden at det nødvendigvis betød slet. Bare for at andre mennesker godt er klar over at jeg ved jeg ligner en idiot på det her billede. Dreng 16 år, København 18

19 Jeg tror også at det er mere piger der gerne vil have billeder fjernet. For jeg tror drenge har det lidt ok hvis man ligner en idiot på et billede end hvis piger gør. Dreng 17 år, København Men også bare for at være lidt høflig så plejer man lige at skrive I kommentarerne til et billede. Så det ikke bare er et billede der er der. Dreng 16 år, København Hvis der nogle der har lagt et billede op, så plejer man lige at give respons. Altså respons på den handling, at der er nogen som har lagt et billede op. Lige at skrive "det var sjovt" eller noget bare for at vise at der er respons. Pige, 17 år, København Men der er også lidt forskel på drenge og piger når der bliver postet billeder op. Når drenge ligger billeder op, så kan de godt se lidt ucharmerende ud. Men det bliver accepteret af både drenge og piger. Men når pigerne ligger sådan nogle billeder op, så kan drengene godt sidde sådan lidt "hmm". Så der er lidt forskel på drenge og piger. Men også på hvilke billeder de lægger op. Dreng 17 år, København Hvis nu her imorgen at jeg får for meget at drikke og der bliver taget et billede af mig hvor jeg ligger på gulvet og har det dårligt. Hvis nu det billede bliver lagt op og der ikke bliver svaret på det af mig. Så kan folk godt blive I tvivl om jeg synes det er ok at det ligger der. Men hvis jeg nu skriver "haha, det var sgu en god aften ser det ud til" så kan andre også se at det er for sjov og at han er med på at det ligger på Facebook. Hvis jeg ikke kommenterede på det eller likede det, så ville folk nok tvivle lidt på det. Dreng 17 år, København Inde på mit profilbillede har jeg et billede med solbriller på. Så er der en der har skrevet at jeg ligner en blind Tintin. Så har jeg skrevet "ja, det er godt med dig". For bare at vise at jeg ikke har noget problem med at han skriver det. Ellers ville det måske se ud som om at jeg er ked af det eller sur over at han har skrevet det. Dreng 17 år, København Jeg tror man er på Facebook fordi man er nysgerrig over hvad ens venner laver. Man bruger det også meget til at kontakte sine venner. Det er tit at man bruger det i stedet for at ringe eller skrive på mobilen. Så kontakter man dem bare over Facebook. Dreng 16 år. Århus I chatten (Facebook) kan man skrive alt. Hvis nu der er noget jeg gerne vil dele. Så kan det være alt som helst. Der er ikke nogen grænser for hvad man kan skrive i chatten. - Dreng 16 år, Århus 19

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Forældre. Sociale medier

Forældre. Sociale medier Forældre Sociale medier Din søn har i nogen tid været uvenner med Morten fra klassen. En dag kommer han hjem og fortæller, at han glemte at logge af Facebook på skolens computer, da de lavede opgaver.

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014

ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK. Udarbejdet februar 2014 ØLSTED SFO MEDIEPOLITIK Udarbejdet februar 2014 Mediepolitik for Ølsted SFO Indledning: Baggrunden for mediepolitikken har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i vores samfund. For

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen. KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til Facebook!... 7 Louise Peulicke Larsen KAPITEL ET... 9 Lær Facebook at kende Opret profil... 10 Trin 1: Find dine venner... 11 Trin 2: Udfyld oplysninger... 12 Trin 3:

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Har du været på nettet?

Har du været på nettet? Har du været på nettet?? Co-funded by the European Union OK... du er begyndt at læse det her hæfte, så det kan tyde på, at der er sket noget, som du fortryder. Eller måske prøver du at hjælpe en anden.

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

ipad for let øvede, modul 5

ipad for let øvede, modul 5 22052014AS ipad for let øvede modul 5 Sociale medier FaceBook Indledning Dette kursus er meget omfattende, selv om det kun dækker en mindre del af mulighederne i FaceBook. Hvis du ikke har kendskab til

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN

UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN UDSAGN TIL STANDPUNKTER INTRODUKTIONSØVELSEN UDSKOLINGSKLASSER OG GYMNASIEKLASSER Disse udsagn er til inspiration - I kan også lave jeres egne eller kun vælge et par af dem. Det kommer helt an på, hvordan

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Få styr på din Facebook indstillinger.

Få styr på din Facebook indstillinger. Få styr på din Facebook indstillinger. Dette hæfte giver et hurtigt overblik over nogle af de sikkerhedsindstillinger, du skal være opmærksom på, når du laver opslag. Revideret november 2014 SSP-koordinatorerne

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Konkurrencereglerne på Facebook

Konkurrencereglerne på Facebook Konkurrencereglerne på Facebook Guide udarbejdet af Komfo Marts 2012 " Konkurrencereglerne på Facebook Marts 2012 Hvorfor denne guide? Facebook ændrer løbende deres konkurrenceregler, hvilket de senest

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne

Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Gør hjemmesiden synlig på søgemaskinerne Der er mange måder at gøre jeres hjemmeside synlig i søgemaskinerne på. På dette kursus kommer vi omkring de fleste med fokus på, hvad I selv kan gøre for at komme

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Odder Kommune på facebook

Odder Kommune på facebook Januar 2013 Odder Kommune på facebook Jeg læser aldrig nyheder på OdderNettet men jeg læser alle indlæg fra Odder Kommune på facebook Citat Gitte Buur Januar 2013 Program Strategi, målsætning og forankring

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere