Zealand Pharma A/S. CVR-nr Årsrapport 2003 (7. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår)"

Transkript

1 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2004 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr Årsrapport 2003 (7. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Årsregnskab 1. januar december 2003 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Pengestrømsopgørelse Noter Zealand Pharma A/S

3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Selskabet Zealand Pharma A/S Smedeland 26 B 2600 Glostrup Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. april 1997 Hjemsted: Albertslund Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Bent B. Andersen, formand Lars Kolind Lennart Bruce Paul Coleman Tyge Korsgaard Tom Larsen Direktion Eva Steiness, CEO Revisor Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade København Ø Zealand Pharma A/S 1

4 Ledelsesberetning Virksomhedsprofil Zealand er et biofarmaceutisk selskab, som arbejder målrettet med forskning i og udvikling af nye lægemidler med et stort behandlingsmæssigt og stærkt kommercielt potentiale. Selskabet er ejet af en række institutionelle investorer og privatpersoner. Zealand har hjemsted i København og havde ved udgangen af ansatte. Zealands udvikling af lægemidler understøttes af patenteret teknologi til forøgelse af det kliniske potentiale i peptidbaserede lægemidler. Selskabet er endvidere førende inden for forskning i gap junction-baserede lægemidler. I løbet af blot fem år siden selskabets grundlæggelse i 1998 er det lykkedes Zealand Pharma at bringe nye stoffer fra den indledende udviklingsfase gennem den prækliniske udvikling til det kliniske forsøgsstadie. ZP10 er et af selskabets hovedprogrammer, som for øjeblikket befinder sig i kliniske fase II, hvor det afprøves hos patienter med type II-diabetes. Endvidere omfatter programmet ZP120, som er et banebrydende molekyle, der for øjeblikket evalueres i kliniske fase IIa-undersøgelser til potentiel behandling af patienter med akut hjertesvigt. I juni 2003 indgik Zealand en licensaftale med Aventis Pharma, som vil forestå al videre udvikling, fremstilling og markedsføring af ZP10. Endvidere indgik Zealand i april 2003 yderligere en kommerciel aftale vedrørende ZP123, som er et stof med en ny virkningsmekanisme, som evalueres med henblik på forebyggelse af ventrikulær takyarytmi og pludselig hjertedød efter akut myokardieinfarkt. Zealands samarbejdspartner inden for udvikling af dette stof er den store amerikanske medicinalvirksomhed Wyeth Pharmaceuticals. ZP123 befinder sig for øjeblikket i den prækliniske evalueringsfase, og det faktum at Wyeth har vist interesse på et så tidligt tidspunkt, er en klar indikation af det kommercielle potentiale, der ligger i stoffer såsom ZP123, som er i stand til at modificere kommunikationen via gap junctions mellem celler. Ud over sine kliniske udviklingsprogrammer har Zealand en række forskningsprogrammer, som befinder sig på forskellige udviklingstrin. Disse omfatter bl.a. stoffer til behandling af rygmarvsskader og kemoterapiinduceret diaré. Zealands teknologiplatform omfatter selskabets patenterede SIP-teknologi (Struktur-Inducerende Probe), som selskabet udviklede for at øge kendte terapeutiske peptiders kliniske og kommercielle potentiale. Naturlige peptider er ofte uegnede som terapeutiske midler, da de på trods af deres positive sikkerhedsprofil, velkendte funktion og kendte virkningsmekanisme er metabolisk ustabile. Zealand udviklede SIP-teknologien for at forbedre peptidstabiliteten og dermed gøre det muligt at udvikle nye terapeutisk bæredygtige stoffer. Takket være sine teknologiudviklingsprogrammer har Zealand udviklet stor ekspertise inden for modificering af peptider med henblik på at frembringe både peptidomimetika og små molekyler. Zealand Pharma A/S 2

5 Ledelsesberetning Zealand har ført to peptider, som er modificeret ved hjælp af SIP-teknologien, videre til den kliniske forsøgsfase: ZP10 og ZP120 samt en række andre terapeutiske kandidatpeptider er ved at blive evalueret. Zealand er også førende inden for forskning i gap junction-baserede stoffer. Gap junctions er en vigtig type celle til celle-kommunikation, idet de forbinder indersiden af naboceller og derved muliggør udveksling af små molekyler og ioner. Interessen for den betydning, som gap junctions har for en række sygdomme, er steget i de seneste år, og Zealand er ved at etablere sig som den førende virksomhed inden for dette hastigt udviklende område. Gap junctions dysfunktion er blevet kædet sammen med hjertekarsygdomme, osteoporose, cancer og neurologiske lidelser. Zealand udnytter sine stoffer kommercielt gennem licens- og partnerskabsaftaler med større medicinalvirksomheder. Selskabets hidtidige succes kan tilskrives ledelsens og medarbejdernes store erfaring inden for lægemiddelforskning og -udvikling kombineret med den knowhow og ekspertise, som selskabet tilføres via sit store netværk af forskere fra hele verden inden for selskabets terapeutiske nøgleområder. Nøgletal (t.kr.) Indtægter Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrative omkostninger Nettoresultat Balance (31. Dec.) Likvide beholdninger Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital (ultimo året) Antal ansatte (ultimo året) Nye patentansøgninger Stoffer i præklinisk fase (ultimo året) Stoffer i klinisk fase (ultimo året) Zealand Pharma A/S 3

6 Ledelsesberetning Mission og vision Vision I 2010 vil Zealand være en førende forsknings- og udviklingsbaseret biofarmaceutisk virksomhed, der markedsfører specialprodukter til udvalgte geografiske områder. Mission Zealands mål er at bringe nye lægemidler med stor behandlingsmæssig forbedring ud til patienterne på hurtig og effektiv vis. Mål for 2006 Zealands mål ved udgangen af 2006 er at have opnået følgende: En stærk portefølje af nye lægemiddelkandidater med Et stof i fase III To stoffer i fase I/II Tre stoffer i proof-of-principle -farmakologi Børsnotering. Brev fra den administrerende direktør 2003 var et skelsættende år for Zealand Pharma. Efter mindre end fem års virke var vi i stand til at indgå vores første to store kommercielle aftaler med førende medicinalvirksomheder, hvorved vi udlicenserede to stoffer, som vi havde udviklet i vores egne forskningsprogrammer. Den første aftale, som blev indgået med den globale medicinalvirksomhed Wyeth Pharmaceuticals, er en udviklings- og licensaftale vedrørende udvikling af ZP123, som er det første stof af en helt ny klasse af gap junction-modificerende stoffer, som udvikles med henblik på forebyggelse af livstruende arytmier i forbindelse med akut myokardieiskæmi. Med denne aftale har Zealands strategi om at fokusere på den cellulære kommunikation via gap junctions i forskningen af nye lægemidler vist sig at være bæredygtig og bekræfter vores unikke position på dette hurtigt voksende område inden for lægemiddelforskning. En anden milepæl er licensaftalen med Aventis Pharma vedrørende udvikling og global kommercialisering af vores stof ZP10, som tilhører en ny klasse af type 2-antidiabetika. Denne aftale understreger Zealands evne til at kombinere en kreativ forsknings- og udviklingskultur med stærk fokus på kommercialisering for at bringe ZP10 fra forskningsstadiet til den kliniske udviklingsfase og udlicensiering i løbet af blot fire år. Ovenstående er opnået med udgangspunkt i en klar vision, som en stærk og sammentømret ledelse har stået bag med støtte fra en engageret organisation, som har været fokuseret på at opbygge de nødvendige kompetencer og derved muliggøre nyskabende forskning og hurtig udvikling af lægemidler. Zealand Pharma A/S 4

7 Ledelsesberetning Kernen i vores indgangsvinkel er etablering af et internationalt samarbejdsnetværk, som giver os adgang til værdifuld og nyskabende forskning og yderligere strategisk indsigt i diverse sygdomsprocesser. Samarbejde er en af nøgleværdierne hos Zealand. Takket være bidrag fra vores mange samarbejdspartnere har Zealand været i stand til at foretage en meget målrettet forskning og opfylde sine mål meget hurtigt. Vi vil gerne dedikere dette års årsrapport til vores samarbejdspartnere som påskønnelse af den værdi, som de tilfører vores virksomhed. I 2004 vil vores kandidatprodukt til behandling af akut hjertesvigt, ZP120, blive evalueret i en fase IIundersøgelse med deltagelse af patienter med hjertesvigt. Undersøgelsen vil forsyne os med yderligere data vedrørende produktets sikkerhed og tolerance og gøre det muligt at vurdere virkningen af ZP120 på diurese. Vi er klar over vigtigheden af risikospredning, især inden for klinisk udvikling, og har derfor til hensigt at bringe yderligere projekter ind i den kliniske udviklingsfase via omhyggelig identifikation af egnede kliniske kandidater til præklinisk evaluering i I de kommende år agter Zealand at bevæge sig længere opad værdikæden og dermed sikre vores investorer endnu større værditilvækst. Vi har især fokus på etablering af en salgs- og markedsføringsplatform for udvalgte produkter inden for udvalgte geografiske områder. Adgang til den nødvendige kapital bliver en altafgørende faktor, og de mål, som vi nåede i 2003, har vist vores højt værdsatte investorer, at Zealand er en organisation, som arbejder målrettet for at opnå sine målsætninger og opfylder sine hensigtserklæringer med en effektiv og velgennemtænkt risiko- og likviditetsstyring. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores investorer for deres tiltro til Zealand, hvilket sikrede selskabet yderligere finansiering i marts Zealand arbejder målrettet for at være en udfordrende og attraktiv arbejdsplads og tilbyder spændende karrieremuligheder for ambitiøse og dygtige forskere. Sammen med Zealands engagerede medarbejderstab ser jeg frem til de nye udfordringer, som fremtiden måtte byde, og til at vise, at vi fortsat vil være i stand til at styre de forhåndenværende risici med henblik på opfyldelse af vores mission og mål. Eva Steiness, læge, dr. med. Professor, administrerende direktør Zealand Pharma A/S 5

8 Ledelsesberetning Værdier hos Zealand Pharma Zealands har et veldefineret værdisæt, som skal være ledestjerne for vores adfærd og dermed udgøre platformen for vores ambitiøse mål at skabe succes i fremtiden. INNOVATION Vi giver tid og rum til fantasi og nytænkning. Vi udfordrer hinanden kreativt. FLEKSIBILITET OG MEDANSVAR Vi påtager os opgaver for at nå fælles mål. Vi er parate til at ændre kurs. Vi tager personlige og faglige hensyn. Vi engagerer os i hinandens trivsel. BRANDDYGTIG Vi integrerer vores ekspertiser. Vi fokuserer på høj faglig kvalitet. Vi udviser handlekraft for at skabe hurtig fremdrift. SAMSPIL Vi kommunikerer åbent og ærligt. Vi respekterer hinandens kompetencer og forskelligheder. Vi er positive og hjælpsomme. SJOV Vi værdsætter et socialt og uformelt arbejdsmiljø. Vi prioriterer arbejdsglæde højt. AMBITIØS Vi udfordrer og sætter nye standarder. Vi skaber personlig og faglig udvikling. Succes gennem samarbejde I takt med at fremskridt inden for forskning giver ny indsigt i grundlaget for og forløbet af sygdomme, er vi hos Zealand bevidste om, at målrettet og effektiv lægemiddelforskning og -udvikling bedst opnås ved at integrere en kompleks kombination af enestående evner og ekspertise i organisationen. Vi vil derfor være i stand til at opnå en yderst konkurrencedygtig position ved at etablere en organisation og et samarbejdsnetværk, som gør det lettere for alle parter at udveksle ideer og viden. Denne interaktion understøttes af den energi og kreativitet, der knytter sig til vores virksomhedskultur, som er uformel og drevet af en ambition om at opfylde vores mission om hurtig udvikling af nyskabende behandlingsformer. Zealand Pharma A/S 6

9 Ledelsesberetning Vores filosofi om at opbygge kernekompetencer internt og samtidig sikre adgang til yderligere ekspertise og knowhow via samarbejdsaftaler gør det lettere for os at fordele vores ressourcer, kreativitet og nytænkning på optimal vis med produktivitet som den primære målsætning. Vi tror på, at en stærk fokus på effektiv tværfaglig interaktion mellem alle involverede parter biologer, kemikere, farmakologer, læger, patentagenter, markedsanalytikere mv. er den nyskabende katalysator for alle vores forsknings- og udviklingsprojekter. I 2003 styrkede vi styringen af vores forsknings- og udviklingsprocesser yderligere. Vi udviklede en stagegate-model, som sikrer, at alle relevante faggrupper inddrages rettidigt, hvilket muliggør effektiv vurdering af start- eller stop-beslutninger på kritiske udviklingstidspunkter. Denne model har gjort det muligt for os at videreføre vores program sammen med eksterne samarbejdspartnere, når det er hensigtsmæssigt, i henhold til stramme udviklingstidsplaner. Ud over at udnytte eksterne kilder til viden og ekspertise i vores forsknings- og udviklingsprogrammer maksimerer Zealand sine ressourcer yderligere ved at outsource adskillige nøglesupportfunktioner såsom ITydelser, juridiske og finansielle ydelser samt personaleledelse. Samarbejde er således en fundamental del af Zealands forretningsmodel, som sikrer, at vi er i stand til at nå flere forsknings- og kommercielle milepæle, end vi havde kunnet opnå ved at etablere en fuldt integreret forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for samme tidsrum og med de samme ressourcer. I anerkendelse af den værdi, som hver enkelt af vores samarbejdspartnere tilfører vores virksomhed, vil vi bruge Årsrapporten 2003 til at præsentere det omfattende og integrerede netværk af personer og kompetencer, som er involveret i alle Zealands aktiviteter. Zealands forhold til sine interessenter er udviklet for at optimere de fordele, som hver enkelt part nyder gennem samarbejdet. De væsentligste samarbejdsformer er dog følgende: - Gensidigt udbytterige partnerskaber, som bygger på tillid, respekt og forståelse for hver samarbejdspartners behov. Disse samarbejdsforhold fokuserer på et langvarigt engagement og omfatter nøgleinteressenter såsom vores ansatte, samarbejde med universitetsgrupper og vores kommercielle samarbejdsaftaler med medicinal- og biotekvirksomheder. - Åben og udbytterig dialog med henblik på deling af viden, ideer og bedste praksis med forskningskonsulenter, medier og leverandører. - Formelt samarbejde med parter, hvis deltagelse og indflydelse er altafgørende for Zealands succes såsom en proaktiv diskussion og debat med internationale myndigheder, herunder den amerikanske sundhedsmyndighed FDA. Zealand Pharma A/S 7

10 Ledelsesberetning Zealand er overbevist om, at det er den omhyggelige integration af disse vigtige samarbejdspartnere i den daglige drift og strategisk styring af interaktioner mellem de forskellige interessenter, der gør det muligt på optimal vis at udnytte de mange fordele, som denne fremgangsmåde tilfører selskabets udvikling. I 2003 opnåede Zealand væsentlige fordele takket være sin samarbejdsstrategi: Adgang til nyskabende forskning: Zealands mission er at gøre spændende nye opdagelser og anvende disse i avanceret forskning på førende forskningsinstitutioner for at bygge bro mellem opfindelsen og behovet for nyskabende lægemidler. Det er lykkedes selskabets højtkvalificerede forskerstab at etablere og udvikle et tæt samarbejde med over 20 universitetsgrupper i Europa og USA. Dette samarbejde sikrer os uovertruffen adgang til ekspertise, teknologier og hurtig afprøvning af nye koncepter og stoffer. Som modydelse modtager universiteterne økonomisk støtte og deler kompetencer og kemiske enheder, som er nødvendige for at kunne løse grundlæggende videnskabelige spørgsmål. Zealand har en langvarig alliance med adskillige forskningsgrupper ved Københavns Universitet. Dette samarbejde understøttes af en blanding af støtte fra virksomheder og ekstern støtte fra regeringen og private forskningsfonde. Den tætte alliance mellem Zealand og vores nationale universiteter afspejles også i vores uddannelse af tre stud.scient. er og to ph.d.-studerende i Samarbejdet med biotekbranchen: I 2003 etablerede Zealand og den danske biotekvirksomhed RheoScience et samarbejde med henblik på udvikling af terapeutiske kandidater til behandling af fedme. I en anden aftale fik en anden dansk biotekvirksomhed, Action Pharma, licens på Zealands SIP-teknologi til anvendelse i Action Pharmas forskningsprogram inden for betændelsessygdomme. Engageret forskning og udvikling gennem målrettet projektstyring: Hos Zealand skaber tværfaglige projekthold strategier og udarbejder nøje tilrettelagte handlingsplaner for at sikre, at virksomhedens veldefinerede forsknings- og udviklingsmilepæle nås. Projektholdet sammenholder alle oplysninger fra idestadiet til markedsføring og er ansvarlig for udvikling og styring af planen for vellykket gennemførelse af projektet. I 2003 oplevede vi meget få forsinkelser i projekter efter den indledende og meget risikofyldte fase, hvor et lægemiddel opdages. Dette skyldes effektiv koordination og samarbejde i vores projekthold. Zealands projektstyringsekspertise er drivkraften bag forholdene til selskabets CRO (Contract Research Organization)-partnere, som er ansvarlige for specifikke elementer i Zealands prækliniske og/eller kliniske forskningsprogrammer. Zealands projekthold er yderst aktiv i forberedelsen af de undersøgelser, der skal foretages af de kliniske samarbejdspartnere, og alle kliniske protokoller udfærdiges i tæt samarbejde mellem medarbejdere fra Zealand og CRO. Alt arbejde, som udføres eksternt, kontrolleres på stedet af Zealand, og selskabet har et ry for at kræve, at det udførte arbejde er af højeste kvalitet og leveres til tiden i korrekt form. Zealand Pharma A/S 8

11 Ledelsesberetning Kommercielt partnerskab: I 2003 indgik vi to kommercielle aftaler med nogle af de største medicinalkoncerner i verden. Vi udlicenserede vores førende terapeutiske hovedkandidat til type 2-diabetes, ZP10, til Aventis og vores nyeste antiarytmiske stof, ZP123, til amerikanske Wyeth Pharmaceuticals. Sammen med begge vores samarbejdspartnere fra medicinalindustrien er Zealand med til at videreudvikle disse stoffer. Hvad angår ZP10, har Zealand været meget aktiv i den tidlige udvikling af en depotformulering. I samarbejde med Wyeth er Zealand ansvarlig for færdiggørelsen af den prækliniske farmakologi med hensyn til ZP123, og forskere fra Zealand samarbejder løbende med forskere fra Wyeth vedrørende flere forskellige aspekter af dette program. Udnyttelse af globalt anerkendt ekspertise: Zealand rådfører sig med forskningskonsulenter og førende opinionsdannere gennem hele forsknings- og udviklingsprocessen for at opretholde en høj forskningsekspertise og -integritet og for hele tiden at holde sig foran konkurrenterne. Lægemiddelkandidater AVE0010/ZP10, type 2-diabetes Type 2-diabetes er den mest almindelige form for diabetes og kendetegnes ved, at cellerne i kroppen ikke i fornødent omfang er i stand til at reagere på den insulin, der produceres i bugspytkirtlen. Hvis ikke patienterne behandles omhyggeligt, udvikler de alvorlige vaskulære forandringer, der sammen med andre invaliderende symptomer kan medføre slagtilfælde, nyresvigt og blindhed. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO vokser type 2-diabetes med næsten epidemisk hastighed på grund af den aldrende befolkning, ændringer i levevis og kostvaner i både industri- og udviklingslandene. I USA lider ca. 17 millioner mennesker, eller 6 % af befolkningen, af diabetes, og det anslås, at dette tal vil stige med over 1,3 millioner hvert år. Derfor er der et stort kommercielt potentiale i Zealands lead-stof ZP10 i årene fremover. Vores indfaldsvinkel ZP10 er en glucagon-lignende peptid 1-analog (GLP-1), og stoffet er baseret på Zealands patenterede SIPteknologi. Zealand har gennemført et klinisk fase I/II-forsøg med ZP10 hos type 2-diabetikere. Resultaterne af forsøget viste klart, at ZP10 på effektiv vis nedsætter blodsukkeret efter indtagelse af et måltid, og på baggrund af forsøget blev sikkerheden ved og tolerabiliteten af en enkelt dosis med den ønskede virkning fastlagt. Den milde bivirkningsprofil, der blev konstateret hos patienter i den første dosisevalueringsundersøgelse, hvor patienterne modtog doser over den klinisk effektive dosis, tyder på, at ZP10 kan dække et meget bredt terapeutisk anvendelsesområde. Zealand Pharma A/S 9

12 Ledelsesberetning Vores position I juni 2003 udlicenserede vi ZP10 til Aventis Pharma, som er en stor aktør inden for diabetesområdet, og som vil videreudvikle, fremstille og markedsføre stoffet både som korttidsvirkende formulering og depotformulering. Zealand modtog en initialbetaling på USD 10 millioner, og såfremt den videre kliniske udvikling gennemføres med et tilfredsstillende resultat, vil Zealand modtage milestone-nettobetalinger på yderligere USD 100 millioner op til tidspunktet for lancering af lægemidlet. Zealand vil modtage royalty-betalinger for det globale salg af lægemidlet, som anslås til optimalt at kunne overstige USD 1 milliard. Udvikling De næste kliniske patientforsøg forventes afsluttet ultimo 2004/primo ZP120, akut hjertesvigt Akut hjertesvigt er en alvorlig forværring af symptomerne hos patienter med kronisk, fremskredet hjertesvigt. På dette stadie modtager patienterne maksimal behandling med adskillige lægemidler, men ophobningen af væske i lungerne hæmmer iltoptagelsen og gør patienterne stakåndede. Akut hjertesvigt er en kritisk tilstand med høj dødelighed (30-40 %) som følge af lungeødemer og ventrikulære arytmier, som er kendetegnende for dette sygdomsstadie. I den vestlige verden indlægges hvert år ca. seks millioner patienter med akut hjertesvigt. Ca. en tredjedel af disse patienter har lave serumkoncentrationer af natrium og/eller kalium, hvilket kan medføre CNS-symptomer og livstruende hjertearytmier. Eksisterende diuretika øger udskillelsen af natrium og kalium, hvilket forværrer tilstanden. Vores indfaldsvinkel ZP120 er en perifert virkende ORL-1 receptoragonist, som udløser en øjeblikkelig og stor forøgelse af vandudskillelse via urinen. Når den administreres sammen med konventionel diuretika, har ZP120 en yderligere diuretisk virkning. Desuden er højere doser af ZP120 i stand til at mindske den kraftige nedgang i mængden af natrium og kalium, som konventionelle diuretika fremkalder. Disse egenskaber gør ZP120 til en enestående ny stofkandidat, som sikrer en hurtigere og mere effektiv reduktion af væskeophobning hos patienter med akut hjertesvigt. I tæt samarbejde med adskillige universitetsgrupper i Europa og USA har Zealand påvist, at ZP120 har en helt ny virkemåde, som ikke ses hos andre eksisterende diuretika. Vores position Vi har afsluttet et klinisk fase I-forsøg med subkutan administration af ZP120 til raske frivillige. Forsøget viste på vellykket vis proof-of-principle for diurese. I løbet af 2004 vil Zealand foretage et fase IIa-forsøg med dosisforøgelse hos patienter med hjertesvigt. Stoffet vil blive administreret ved løbende intravenøs infusion, hvilket forventes at give en høj tolerance og virkning hos alvorligt syge patienter med hjertesvigt. Zealand Pharma A/S 10

13 Ledelsesberetning GAP-486/ZP123 Arytmi Akut hjerteinfarkt (myokardieiskæmi) anses for at være den hyppigste årsag til livstruende ventrikulær arytmi. Forsøg på at forhindre iskæmiinduceret ventrikulær takykardi (VT) ad farmakologisk vej har været skuffende. Adskillige anti-arytmiske klasse I- og klasse III-stoffer øger dødeligheden på grund af deres proarytmiske potentiale og hæmodynamiske bivirkninger. Der er følgelig et behov for nye, sikre og effektive anti-arytmiske stoffer til forebyggelse af livstruende ventrikulær arytmi. Vores indfaldsvinkel Der er meget, som tyder på, at gap junctions spiller en vigtig rolle med hensyn til, hvorfor iskæmiinduceret VT opstår. I hjertet forekommer gap junctions som specialiserede porer i hjertets myocytmembran, der leder elektriske impulser fra celle til celle. Lukning af gap junctions er en patofysiologisk årsag til for livstruende arytmiers indtræden. Vores forskning har vist, at ZP123 er det første stof, som specifikt hæmmer de såkaldte re-entry-arytmier, som er den mekanisme, der menes at være årsagen til størstedelen af pludselige hjertedødsfald. Vores position I 2003 udlicensierede Zealand ZP123 til den amerikanske medicinalvirksomhed Wyeth Pharmaceuticals. Wyeth vil udvikle ZP123 med henblik på forebyggelse af ventrikulær takyarytmi og pludselig hjertedød efter en akut myokardieinfarkt. Zealand er ansvarlig for den supplerende farmakologi, mens Wyeth forestår al resterende klinisk udvikling. Ud over milestone- og royalty-betalinger modtager Zealand midler til farmakologiske undersøgelser. Wyeths interesse i dette nye forskningsområde er stor, og selskabet overvejer at udvide sit samarbejde med Zealand til at omfatte udvikling af nye stoffer med farmakologiske virkninger, som er lig ZP123 s. Udvikling Udviklingsplanen overholdes nøje. Der blev gennemført fire kritiske farmakologiske undersøgelser i 2003 (to hos Wyeth og to hos Zealand). Alle farmakologiske undersøgelser viste, at ZP123 kan administreres til patienter med akut hjerteinfarkt uden risiko for, at infarkten blev større. Ud over de farmakologiske sikkerhedsstudier blev der gennemført to 5-dages toksikologiundersøgelser på rotter og hunde, uden at der blev gjort nogen stofrelaterede fund. På baggrund af de positive resultater, der er opnået i de farmakologiske toksikologiske undersøgelser, har Wyeth besluttet sig for at gennemføre de afsluttende toksikologiundersøgelser som forberedelse til INDansøgningen i I slutningen af 2004 forventes den første dosis at blive administreret til mennesker. Zealand Pharma A/S 11

14 Ledelsesberetning Forskningsprojekter Osteoporose Osteoporose, eller knogleskørhed, kan medføre knoglebrud. De fleste tilfælde af osteoporose forekommer i rygraden, i låret eller i underarmen. Efter det første brud er risikoen for nye brud meget stor, og patienter med denne sygdom kan ende med at have kroniske smerter og være svært invaliderede. Sygdommen skyldes afkalkning af knoglerne en afkalkning, som ikke altid er ligeligt fordelt i kroppen. Disse knoglebrud ses hos kvinder efter overgangsalderen og ti år senere hos mænd. Det anslås, at 42 millioner patienter i den vestlige verden lider af osteoporose. Alene i USA oplever 1,5 millioner mennesker hvert år knoglebrud, der skyldes osteoporose. Adskillige farmakologiske strategier til forebyggelse af osteoporose er blevet foreslået og undersøgt, men problemer med begrænset virkning og alvorlige bivirkninger har hidtil forhindret effektiv behandling af denne sygdom. Vores indfaldsvinkel Gap junctions forekommer mellem knogleceller, og der er meget, der tyder på, at gap junctionkommunikation har betydning for væksten og omdannelsen af knoglevæv. Zealands program til udvikling af lægemidler er målrettet mod udvikling af et oralt tilgængeligt og sikkert gap junction-åbnende stof til behandling og/eller forebyggelse af osteoporose. I løbet af 2003 identificerede Zealand en række nye stoffer, og virkningen på knoglestyrken blev undersøgt i en model til måling af simuleret knogletab hos rotter efter overgangsalderen. Resultaterne viste dog, at begge stofkandidater var inaktive i denne model og ikke havde den fornødne virkning på mineraltætheden i knogler og knoglestyrken. Eftersom Zealand anser forsøgene for at være velkontrollerede og endegyldige, er det blevet besluttet at stoppe aktiviteterne i osteoporoseprojektet, indtil der er foretaget yderligere evaluering. Kemoterapiinducet diaré Det glucagon-lignende tarmhormon peptid-2 (GLP-2) fremmer optagelsen af næringsstoffer via en udvidelse af slimhindeepitelet ved stimulering af kryptcelleproliferation og hæmning af apoptose i tyndtarmen. Administration af GLP-2 i forbindelse med en forsøgsmæssig tarmskade er forbundet med reduceret epitelskade, nedsat bakterieinfektion og nedsat dødelighed eller tarmskade hos gnavere. GLP-2 nedsætter endvidere kemoterapiinduceret enteritis ved at hæmme lægemiddelinduceret apoptose i tynd- og tyktarmen. Hos mennesker øger behandling med endogent GLP-2 tarmoptagelsen og næringstilstanden hos korttarmspatienter, som har fået fjernet den nederste del af tyndtarmen og tyktarmen. Det endogene GLP-2 har imidlertid en kort halveringstid i kroppen, og der vil muligvis kunne opnås en bedre virkning med stoffer, som er mindre følsomme over for enzymnedbrydning. Vores indfaldsvinkel For at kunne udvikle og fremstille en kemisk stabil og sikker GLP-2-agonist anvendte vi vores knowhow og patenterede SIP-teknologi til at fremstille en række nye, modificerede GLP-2-analoger. Zealand Pharma A/S 12

15 Ledelsesberetning Zealands forskningsprogram er rettet mod identifikation af et nyt stof, som skal anvendes i forbindelse med kemoterapi til at forebygge den kraftige diaré, som ofte hæmmer effektiv kemoterapi hos patienter med cancer i tyktarmen. Desuden vil Zealands GLP-2-agonister kunne anvendes som supplement til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme og i behandling af forstyrrelser i næringsoptagelsen hos patienter med korttarmssyndrom. Patentportefølje Zealands immaterialretlige position blev styrket væsentligt i 2003, hvor selskabet fik udstedt patenter på ZP10 i både USA og Europa. Desuden accepterede den amerikanske patentmyndighed patentkrav på ZP123, som er blevet udlicenseret til Wyeth. Nøglekrav på Zealands patenterede peptidteknologi, SIP-Technology, blev også accepteret i USA. Vores patentportefølje dækker primært vores to teknologier med patentansøgninger, der omfatter stoffer, som er gap junction-modulatorer, og peptider, der er modificeret ved anvendelse af SIP- Technology. Zealands immaterialretlige position inden for gap junction-området er unik med en bred patentdækning af terapeutiske indikationer samt anvendelse af gap junction-baserede stoffer. Zealands anti-arytmiske peptid ZP123 tilhører denne patentgruppe. Vores patentbeskyttelse af stoffer og teknologier har fortsat fokus på de primære sundhedsmarkeder i USA, Europa, Canada og Japan. Siden 1999 har Zealand indleveret i alt 139 patentansøgninger, hvoraf 13 verserer i USA, og otte verserer ved Den Europæiske Patentmyndighed. 24 patenter er blevet udstedt i USA, Europa, Australien og New Zealand. De 139 patentansøgninger repræsenterer 23 patentgrupper. Regnskabsberetning 2003 Zealand Pharma A/S 13

16 Ledelsesberetning Resultatopgørelse Zealands nettoresultat for 2003 er et overskud på 15,3 mio. kr. sammenlignet med et underskud på 68,4 mio. kr. i Indtægter Det positive resultat i 2003 kan tilskrives de to kommercielle aftaler, der blev indgået i 2003, hvor Zealand indgik partnerskabsaftaler om udlicensering af to stoffer fra selskabets egen lægemiddelforskning til Aventis (ZP10) og Wyeth (ZP123). Zealand modtog i alt 73,9 mio. kr. som initialbetaling i forbindelse med de to aftaler. De to aftaler omfatter væsentlige fremtidige milestone- og royalty-indtægter til Zealand afhængigt af, om de kliniske aktiviteter forløber på vellykket vis. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter beløb sig til 7,8 mio. kr. i 2003 sammenlignet med 2,2 mio. i 2002 og omfatter 6,0 mio. kr. fra Wyeth som midler til forskning relateret til ZP123 samt 1,8 mio. kr. i offentlige tilskud. Omkostninger De samlede omkostninger beløb sig til 67,5 mio. kr. De samlede omkostninger omfatter en udskudt betaling til Elan på 10 mio. kr. som følge af ophævelsen af joint venture-aftalen vedrørende ZP10. Af de samlede omkostninger i 2003 kan 83 % henføres direkte til forsknings- og udviklingsaktiviteterne, herunder lønninger til F&U-medarbejdere, laboratorieudgifter og kliniske omkostninger, mens de administrative omkostninger andrager 17 %. Personaleudgifterne faldt fra 28,6 mio. kr. til 26,7 mio. kr., da det gennemsnitlige medarbejderantal i 2003 faldt til 45 sammenlignet med 49 i Finansielle poster De finansielle poster beløb sig til 1,1 mio. kr. sammenlignet med et nettounderskud på 3,5 mio. kr. i Renteudgifter til lån fra VækstFonden og Elan beløb sig i 2003 til 4,4 mio. kr., mens renteindtægter fra likvide aktiver beløb sig til 1,2 mio. kr. Derudover har en nedsættelse af renten på et af lånene fra Vækstfonden i de foregående år nedbragt renteudgifterne med 2,3 mio. kr. Valutakursjusteringerne beløb sig til en ikkerealiseret fortjeneste på 2,1 mio. kr. som følge af et fald i dollarkursen, hvilket havde en positiv indvirkning på Elan-lånene i dollars. Anlægsinvestering Investeringer i nyt udstyr beløb sig i alt til 0,9 mio. kr. sammenlignet med 2,8 mio. kr. i Finansiering I marts 2003 gennemførte en gruppe af Zealands nuværende aktionærer sammen med ledelsen og størstedelen af de ansatte en aktieemission, som gav et nettoprovenu på 37,9 mio. kr., hvilket resulterede i, at den samlede eksterne finansiering fra oktober 1998 til og med december 2003 udgjorde ca. 252 mio. kr. Zealand Pharma A/S 14

17 Ledelsesberetning Pr. 31. december 2003 var nettobeholdningen af likvide midler 72,6 mio. kr. sammenlignet med 16,7 mio. kr. ved udgangen af I 2003 påbegyndte Zealand tilbagebetalingen af et af lånene fra Vækstfonden. Der blev i alt tilbagebetalt 1,3 mio. kr. i Lånet udløber i Forventninger til 2004 I løbet af 2004 sigter Zealand på at nå nedenstående milepæle: - AVE0010/ZP10 (Aventis) Multidosefase II-forsøg gennemføres - Gap-486/ZP123 (Wyeth) Start på fase I-forsøg - ZP120 Gennemførelse af et fase IIa-forsøg - Kemoterapiinduceret diaré Nominering af en klinisk kandidat - Rygmarvsskader Gap Junction-mål identificeres Den første væsentlige milepæl er relateret til ZP120, dvs. gennemførelsen af et fase IIa-forsøg. Afhængigt af resultatet af dette forsøg forventer Zealand at fortsætte til fase IIb-forsøg i starten af Af hensyn til risikospredningen er det samtidig af største vigtighed at føre projekter, som på nuværende tidspunkt er på et mindre fremskredent trin, videre til den kliniske udviklingsfase. Zealand har til hensigt at iværksætte prækliniske forsøg inden for kemoterapiinducet diaré. Endelig agter Zealand i 2004 at undersøge nye metoder til måling af gap junction-funktionen mellem naboceller og udforske nye behandlingsmæssige anvendelsesområder for gap junction-modulering. Regnskabsresultatet for 2004 forventes at blive et underskud på mio. kr. I løbet af 2004 forventes der licensindtægter på mio. kr. Den forventede stigning i omkostningerne afspejler de omkostninger, der er forbundet med at videreføre ZP120 til akut hjertesvigt til fase II-forsøg hos patienter samt at videreføre de på nuværende tidspunkt mindre fremskredne projekter til den prækliniske udviklingsfase i løbet af Zealand agter at gennemføre en ny finansieringsrunde i første halvår af 2004 med et samlet provenu på ca. 25 mio. euro. Zealand Pharma A/S 15

18 Ledelsesberetning Ejerforhold Zealands samlede aktiekapital på aktier ejes af institutionelle investorer, privatpersoner, Zealands grundlæggere, medlemmer af ledelsen og øvrige ansatte i virksomheden. Pr. 31. december 2003 har følgende aktionærer over 5 % ejerskab og/eller stemmeret: Bankinvest Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD Pensions) A/S Dansk Erhvervsinvestering Monksland Holding B.V. (Del af Elan Gruppen) K. T. Jensen Derudover omfatter Zealands aktiekapital tegningsretter, hvor hvert enkelt tegningsret giver indehaveren ret til at tegne 1 ny aktie. Størstedelen af disse tegningsretter har en udnyttelseskurs på ca. 35 kr. Zealand Pharma A/S 16

19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2003 for Zealand Pharma A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, 17. marts 2004 Direktion Eva Steiness CEO Jakob Dynnes Hansen CFO Bestyrelse Bent B. Andersen Lars Kolind Lennart Bruce (Formand) Paul Coleman Tyge Korsgaard Tom Larsen Zealand Pharma A/S 17

20 Påtegninger Revisionspåtegning Til aktionærerne i Zealand Pharma A/S Vi har revideret årsrapporten for Zealand Pharma A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 17. marts 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per H. Jensen statsautoriseret revisor Zealand Pharma A/S 18

21 Årsregnskab 1. januar december 2003 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Zealand Pharma A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Zealand Pharma A/S (moderselskabet) og de selskaber, hvori moderselskabet direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet på anden måde udøver bestemmende indflydelse. Koncernen omfatter moderselskabet og BetaCure Holding A/S. Zealand Pharma A/S

22 Årsregnskab 1. januar 31. december 2003 Anvendt regnskabspraksis De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, aflægges i overensstemmelse med moderselskabets regnskabspraksis. Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af de enkelte reviderede regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder, og der er foretaget eliminering af interne indtægter og udgifter, aktiebesiddelser og mellemværender. Erhvervede dattervirksomheder i året er indregnet i resultatopgørelsen fra erhvervelsestidspunktet. Frasolgte dattervirksomheder er indregnet i resultatopgørelsen frem til afhændelsestidspunktet. I koncernregnskabet er den regnskabsmæssige værdi af moderselskabets aktier i dattervirksomhederne udlignet med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes egenkapital på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Forskelsbeløb ved udligningen er i koncernregnskabet fordelt på de aktiver og passiver, der i koncernregnskabet havde en højere eller lavere handelsværdi end den, hvortil de var indregnet i dattervirksomhedernes regnskaber på tidspunktet for koncernforholdets etablering. Resterende positive forskelsbeløb er aktiveret som koncerngoodwill, der afskrives lineært over 5 år. Resterende negative forskelsbeløb (koncernbadwill), der svarer til en forventet ugunstig udvikling i de pågældende dattervirksomheder, er indregnet i balancen under hensættelser og indtægtsføres i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, særskilt. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. Zealand Pharma A/S 20

23 Årsregnskab 1. januar 31. december 2003 Anvendt regnskabspraksis Ved omregning af udenlandske datterselskabers resultat til DKK anvendes en gennemsnitlig valutakurs for året. Egenkapitalen og balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning, indregnes under egenkapitalen, da alle udenlandske datterselskaber, grundet deres begrænsede størrelse, anses for selvstændige enheder i forbindelse med omregning. Offentlige tilskud Offentlige tilskud indregnes, når endelig og bindende ret til tilskuddet er opnået. Offentlige tilskud indregnes under andre driftsindtægter, da tilskuddene anses for refusion af afholdte omkostninger. Tilskud til investeringer modregnes i anskaffelsespris. Eventuelle betingede tilbagebetalingsforpligtelser relateret til de modtagne tilskud oplyses i note til årsrapporten som eventualforpligtelser. Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen opstilles funktionsopdelt. Nettoomsætning Nettoomsætning for koncernen omfatter faktureret omsætning, udviklingskontrakter, royalty og licensafgifter. Kontrakter indregnes under den forudsætning, at det første afdrag er betalt ved udførelsen af kontrakten og efterfølgende afdrag fordeles på individuelle år over kontraktens periode i overensstemmelse med kontraktens betingelser. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder reklameomkostninger, omkostninger til det administrative personale samt forretningsudviklingspersonale, kontorlokaler, operationelle leasingaftaler etc. Indirekte omkostninger (som f.eks. leasing) er indregnet under administrationsomkostninger på baggrund af antallet af ansatte involveret i administration og forretningsudvikling. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter inklusive tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter. Forsknings- og udviklingsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger indeholder lønninger og gager og andre udgifter afholdt i forbindelse med selskabets forsknings- og udviklingsprojekter. Omkostninger i forbindelse med støtte til direkte forsknings- og udviklingsprojekter, inklusive omkostninger til patentaktiviteter, leje af laboratorier, afskrivninger, som kan henføres direkte til laboratorierne, samt ekstern videnskabelig rådgivning, er også indregnet under forsknings- og udviklingsomkostninger. Alle omkostninger, der vedrører forskningsaktiviteter, er omkostningsført i takt med, at de er afholdt. Zealand Pharma A/S 21

24 Årsregnskab 1. januar 31. december 2003 Anvendt regnskabspraksis Udviklingsomkostninger, dvs. kliniske og ikke-kliniske tests af enkeltstoffer, udgiftsføres i det regnskabsår de afholdes, da betingelserne for aktivering af udviklingsomkostninger i balancen ikke opfyldes. Ledelsen skønner, under hensyntagen til de generelle risici i forbindelse med udvikling af medicinske produkter, at en aktivering vil forudsætte, at et produkt var færdigudviklet og at de nødvendige godkendelser fra myndighederne var opnået. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån, herunder låneomkostninger. Skat af årets resultat Skat af årets resultat sammensætter sig af aktuel skat samt ændringer i den opgjorte udskudte skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del af skatten, som kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Selskabet er sambeskattet med sin 100% ejede tilknyttede virksomhed. I overensstemmelse med vilkårene for sambeskatning foretages fuld fordeling af beregnede skatter mellem de danske selskaber. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Indretning af lejede lokaler... Produktionsanlæg og maskiner... Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 5 år 5 år 3-5 år Aktiver med en anskaffelsessum under t.kr. 10 pr. enhed samt aktiver med levetid under 3 år omkostningsføres i anskaffelsesåret. Zealand Pharma A/S 22

25 Årsregnskab 1. januar 31. december 2003 Anvendt regnskabspraksis Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Leasingkontrakter Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse indregnes dattervirksomhedernes resultat før skat under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder", mens andel i dattervirksomhedernes skat er indregnet i posten "Skat af årets resultat". Moderselskabets andel af dattervirksomhedernes egenkapital opføres i balancen under posten "Kapitalandele i tilknyttede virksomheder" til andel i indre værdi med fradrag af intern avance, reduceret for den skattebyrde, der hviler på avancen. Forskelsbeløb i forbindelse med erhvervelse af datterselskabsaktier indregnes efter samme principper som i koncernregnskabet. Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, som sædvanligvis svarer til nominel værdi. Hensættelser til tab reducerer værdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Zealand Pharma A/S 23

26 Årsregnskab 1. januar 31. december 2003 Anvendt regnskabspraksis Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 30%. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikkekontante driftsposter, ændringer i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ny egenkapital og lånefinansiering samt afdrag på prioritetsgæld og anden langfristet gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og bankindeståender. Zealand Pharma A/S 24

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår)

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78. Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2003 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr. 20 04 50 78 Årsrapport 2002 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Årsrapport

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010 LEO Pharma A/S research based, people driven INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 LEDELSESBERETNING 2010 Selskabsoplysninger...

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2009 Superfos a/s

Årsrapport 2009 Superfos a/s Årsrapport 2009 Superfos a/s Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Aktiviteter og struktur 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000 Årsregnskab 2000 VOR MISSION Genmab er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og alvorlige sygdomme. I øjeblikket udvikler Genmab fire

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77)

mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77) mermaid technology a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2009 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2010 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004

En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme. Årsrapport 2004 En halv milliard gode grunde til at fokusere på hjernesygdomme Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Kort om NeuroSearch 3 2004 - Et år med vigtige fremskridt 5 Udviklings- og forskningsprogrammer

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4 Årsrapport 2003/04 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere