Det er jo den vej det går

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er jo den vej det går"

Transkript

1 Sygeplejes mange ansigter Dokumentation af, refleksion over og udforskning af sygepleje Det er jo den vej det går Af Raymond Kolbæk underviser, cand.cur., ph.d. stud. Temadag på Viborg Sygeplejeskole onsdag 6. Februar 2002 sygeplejeundervisningen 1 Sygeplejerskeuddannelsens dobbeltpres Teknologiens pres fra den praksis de studerende skal kunne begå sig i som sygeplejersker og dens pres på den uddannelsen de skal gennemgå for at blive sygeplejersker. sygeplejeundervisningen 2 IT-uddannelse et centralt krav Sundhedspersonalet bør rustes bedre til atanvende og implementere nye ITløsninger. Mangel på brugeruddannelse Generel utilstækkelig indsigti sundhedsinformatiske problemstillinger. En god brugeruddannelse bør baseres på en bredere viden om sundhedsinformatik hos sundhedspersonalet. Denne bør ideeltset stamme fra grunduddannelsen, men ellers fra en form forefteruddannelse. Forsundhedsuddannelserne bør det overvejes, hvorledes sundhedsinformatik kan inddragesi grund- eller efteruddannelsen. (National strategi for IT ) sygeplejeundervisningen 3

2 Træning under arbejde Endelig har udvalget drøftet behovet forkompetenceudvikling, og det anbefales atder på arbejdspladserne arbejdes systematisk med kompetenceudvikling af medarbejderne i form af læring på jobbetog ved brug af forskellige læringsmetoder, herunder jobbytte, sparring, mentorordninger og supervision. E-LEARNING (Rapport fra udvalget vedrørendeden fremtidige plejeprofil) sygeplejeundervisningen 4 Mantra "IKT skal være en integreret del af den danske uddannelsesverden fordi det grundlæggende er med til at fremme dannelsen til virkeligheden på arbejdsmarkedet" Det handler om at gøre de unge klar til informationssamfundet sygeplejeundervisningen 5 Hvorfor Sund + Syg Informatik Ændringeri sundhedssektoren Vækst i data, information og viden der skal dokumenteres OBS: INTUITION, KYNDIGHED, KUNDSKAB TÆLLER IKKE MED Behovfor atsygepleje bliver synlig i samfundet, det er ikke længere selvindlysende Kan man have IT u kyndige sygeplejerskeri informationssamfundet? sygeplejeundervisningen 6

3 Sygeplejerske - formål at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificeredestuderende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen BEK nr 232 af 30/03/2001 sygeplejeundervisningen 7 Sygeplejerskeudd. centrale fag Sundhedsvidenskabelige fag 1) Folkesundhedsvidenskab 2) Sygdomslære 3) Ergonomi 4) Ernæringslære og diætetik 5) Farmakologi 6) Epidemiologi og miljømedicin 7) Sundhedsinformatik 8) Videnskabsteori og forskningsmetodologi. (Bekendtgørelse om sygeplejerskeuddannelsen BEK nr 232 af 30/03/2001) sygeplejeundervisningen 8 Survey 8 adspurgte skoler 3 Ja 1 Delvis 4 Nej Ja Ja Ja Ja Via EPJ 3Ja 5Nej 5Nej sygeplejeundervisningen 9

4 SIP-projektets landsus. i % af de studerende havde adgang til pc derhjemme. 22% havde adgang til internet 99% anvendte pc en til opgaveskrivning 13,7% søgte viden på nettet 8,2 % anvendte undervisningsprogrammer 58,4% var selvlærte 41,7% havde lært det i gymnasiet 36,9% havde lært det i folkeskolen sygeplejeundervisningen 10 Feltet Sundhedsinformatik IT-teknologi-struktur-organisation-udbredelse Medicinsk viden Klinisk praksis Pleje Uddannelse Sundhedspolitik Organisation Forvaltning Formidling sygeplejeundervisningen 11 Sundhedsinformatik Den legitime adgang til og brug af data, information og viden til at: standardisere dokumentation forbedre kommunikation støtte beslutningsprocesser udvikle og afdække ny viden fremme kvalitet, effektivitet og nytte fremme forskning tilskynde klienter til sundshedsvalg sygeplejeundervisningen 12

5 Informatik Sundhedsinformatik 4 grundlæggende videnskaber samt professionens vidensmasse Psykologi Semiotik Sociologi Computer videnskab (Andresen 1991) sygeplejeundervisningen 13 Informatik Semiotik Viden er det centrale begreb i informatik og i læring, anvendelse og brug af kommunikation af viden spiller sproget en central rolle. Psykologi mennesket anvender kategorier og begreber fra naturlige og formale sprog, i sin begribelse af verden, udtrykt gennem tænkning og kommunikation. Menneskelig begrebsdannelse er psykologiens felt. sygeplejeundervisningen 14 Informatik Computervidenskab: Dens kerne er automatisering af informationsbearbejdning, som involverer forholdet mellem individets informationsbearbejdning i relationt til den automatiske bearbejdning af information i maskiner. (Andresen 1991) Sociologi - Informatik involverer elementer fra videns- og kultursociologien for at kunne forstå de socieale og kulturelle forudsætninger for perceptionen af viden. sygeplejeundervisningen 15

6 Subfeltet Sygeplejeinformatik-en metaposition Administration Uddannelse Forskning Klinik sygeplejeundervisningen 16 Model af patientpleje Patient Data Management Systemer Hvad er der galt? Hvad er hun ude på? Kommunikation Fortolkning? Analyse? Diagnoses? Monitorering? Plejedokumentation sygeplejeundervisningen 17 Sygeplejeinformatik Sygeplejeprocessen,(herunder sygeplejediagnosen) Klassifikationer for sygepleje (SKS, ICNP, SMDS) Kliniske standarder (med tilhørende standardplejeplaner) Referenceprogrammer Evidensbaseret praksis/klinik Kvalitetsbegreber. Sygepleje og Internet E-learning og sygepleje Sygeplejeledelse og administration Sygeplejeforskning og udvikling Pervasive computing og konsekvenser for sygepleje. sygeplejeundervisningen 18

7 IT-kompetencer At kunne betjene en PC, såvel individuelt som i netværk. At kunne besidde informationskompetence(evnen Computer til at finde og behandle informationer udfra eksisterende Kundskab individuel viden) Evnen til at lære at lære IT At kunne anvende Internet Informations kundskab kompetence At kunne aflære hurtigt Information Kundskab Biblioteks Kundskab sygeplejeundervisningen 19 www som mediator og kulturskaber Internet er på vej til at blive det samlende kommunikationsmedie for hele sundhedssektoren (læs uddannelsessektoren) Internettets potentialer vil gøre alle professionsuddannede (sygeplejersker) til studerende for livet Dermed kan de komme til at dele skæbnefællesskab med de sygeplejestuderende via nettet. sygeplejeundervisningen 20 Konklusion Enhver professional skal kunne håndtere information på en kompetent facon Indsamle, lagre, styre, præsentere, kommunikere (patient) data Adgang til state of the art viden Genbruge data til forskning, ledelse, kvalitetssikring og undervisning. Behov for fleksible undervisningsformer Kunne læse og skrive engelsk anvende WWW. sygeplejeundervisningen 21

8 Er teknologien farlig? Teknologien i sig selv er (måske) ikke en trussel Måden mennesker anvender den på kan være At anvende teknologi i sygepleje uden viden om dens potentialer er sygeplejeundervisningen 22 Et etisk dilemma? Ikke at anvende informationsteknologi i sygepleje kan siges at være uetisk, fordi det forhindrer at patienten får gavn af den bedste information og faglige viden der aktuelt er tilgængelig på et givet tidspunkt sygeplejeundervisningen 23 Mod en ny sygepleje? Fra mesterlære mod inddragelse af akademisk tænkning og arbejdsmetode, Fra at lære at bruge IT til at bruge IT til at lære og hjælpe til at pleje. Det betyder at IT fra at være organisationens redskab også bliver sygeplejerskens eget, personlige redskab til læring og varetagelse af jobbet. sygeplejeundervisningen 24

9 Biodiagnostik Den synlige krop Den virtuelle krop Den biomekaniske krop Atraumatiskmedicinsk intervention sygeplejeundervisningen 25 Terapisimulation sygeplejeundervisningen 26 Patienten opkoblet altid Tidlig opsporing og forebyggelse Kompensation for fysiske handicaps Sundhedskonsultation - den oplyste patient Sundhedsmonitorering og rapportering sygeplejeundervisningen 27

10 Sundhedsinformation Sundhedsinformationssystemer der følger patienten og som involverer alle professionelle Systematisk sygeplejefaglig og medicinsk dokumentation opsamlet ved kilden Beslutningsstøtte- og diagnose-værktøjer for menigmand sygeplejeundervisningen 28 Distance- /tele Sygepleje sygeplejeundervisningen 29 Jacques Marescaux sygeplejeundervisningen 30

11 7000 km sygeplejeundervisningen 31 sygeplejeundervisningen 32 High tech sygeplejeundervisningen 33

12 E Læring - eksempler Leg - uddannelse - underholdning vil smelte sammen sygeplejeundervisningen 34 I/V håndbog sygeplejeundervisningen 35 Syre/Base øvelser sygeplejeundervisningen 36

13 Anæstesi simulator sygeplejeundervisningen 37 Lungelyde sygeplejeundervisningen 38 Virtual Eye Simulator sygeplejeundervisningen 39

14 Captain Chemo sygeplejeundervisningen 40 ResusSim Prehospital sygeplejeundervisningen 41 Felt det sociale rum institutioner den dominerende klasse agenter/aktører kapital habitus strategier autonomi produktion sygeplejeundervisningen 42

15 Metode P. Bourdieu N. Postman M. Castell Objektivering - Når det hele bliver til BIT (Negroponte) - Det asynkrone liv - At være digital Kvalitativ fokusgruppeinterview (Bourdieu Kvale) Internet: Castell - Dreyfus sygeplejeundervisningen 43 sygeplejeundervisningen 44 sygeplejeundervisningen 45

16 sygeplejeundervisningen 46 sygeplejeundervisningen 47 sygeplejeundervisningen 48

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Ph.d.-afhandling Raymond Kolbæk Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende

Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse og klinisk praksis hos nystartede sygeplejestuderende Raymond Kolbæk To cite this version: Raymond Kolbæk. Holdninger til brugen af it i teoretisk uddannelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Vejle

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Vejle Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Lillebælt i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende

Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende Teknologiforstå else blåndt lærer- og sygeplejerskestuderende Survey af anvendelser, holdninger og forudsætninger September 2012 Teknologisk Institut I samarbejde med UCC, Metropol og Århus Universitet

Læs mere

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt

Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Nyudvikling af uddannelsen til sikkerhedsvagt Kvalifikationsbehov og ønsker til uddannelse Udarbejdet for Det faglige udvalg for vagt og sikkerhedsservice Birgit Hjermov Kubix Per Bruhn Juli 2004 Kubix

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion

The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion The PROMISE European Guidelines for training health and social care professionals in mental health promotion HVAD ER PROMISE EUROPÆISKE RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSE AF PERSONALE INDENFOR PSYKIATRIEN?

Læs mere

YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET

YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET . SÅDAN LIDT YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET Vejleder: Jørgen Rafn Udarbejdet af: Anne Toft Hansen Susanne Dahlmann Charlotte Nimand Hansen Roskilde Universitets Center Master i

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere