Trimble GPS, styrings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trimble GPS, styrings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer."

Transkript

1 Trimble GPS, styrings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer. FORBEREDELSE AF JORD SÅNING AF VANDING STYRING NÆRINGSSTOFFER STYRING AF HØST STYRING AF UKRUDT 2010 oversigt over landbrugsprodukter fra Trimble Trimble til landbrug. Linjen, som alle følger.

2 TRIMBLE PRÆCISIONSLANDBRUG SÅ ER DU PÅ SPORET Indholdsfortegnelse GPS Introduktion til GPS Hvad er GPS? 3 Hvorfor bruge GPS? 4 Korrektionstyper 3-4 Guidance Products and Solutions Styringsskærme 5-8 EZ-Guide 250-systemet 6 EZ-Guide 500-systemet 7 FmX-Display 8 Steering Products and Solutions Vehicle Steering 9 Implement Steering and Guidance 9 AgGPS ez-steer autostyringssystem 10 AgGPS autopilot automatisk styresystem 11 AgGPS trueguide-redskabsstyringssystemet 12 AgGPS truetracker-styresystem til redskaber 13 Flow and Application Control Products and Solutions Field-iq-kontrolsystem til afgrødeinput Tru Application Control System Automatisk sektionskontrol 16 Kontrol af variable applikationsrater 16 GreenSeeker system til kvælstofsapplikation 18 Det automatiske WeedSeeker-system til pletvis sprøjtning 19 AgGPS EZ-Boom 2010-system 19 Applikation Plantning 17 Såning 17 Sprøjtning Luftsåning 20 På række 20 Spreder 21 Software Products and Solutions Office EZ-View software 22 EZ-Office software 22 EZ-Office Pro software 22 EZ-Sync software 22 Mark EZ-Office Mobile 23 Håndholdt Juno 23 Håndholdt Nomad 23 Applikationer Udbytteovervågning 24 Variabel rateapplikation 24 Water Management Products and Solutions GPS-Løsninger Overview 25 FieldLevel II-systemet 26 Planeringsløsninger med laser Overview 25 GL500-SERIEN og GL700-SERIEN 27 GCS100 og GCS300/ Du har sikkert hørt om, hvordan GPS-teknologi revolutionerer landbrugsindustrien ved at hjælpe avlere med f.eks. at navigere gennem marker, sprøjte deres afgrøder uden brug af skummarkører og nøjagtigt kortlægge højde niveauet på deres jorde. Men hvad er GPS egentlig, og hvorfor har du brug for det på din gård? Hvad er GPS? Global Positioning System (GPS) er en del af et større system kaldet det Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS dækker over alle de satellitsystemer, der giver positionsdata. I øjeblikket er det kun GPS og GLONASS, der falder ind under GNSS-kategorien. GLONASS drives af Rusland, mens GPS drives af det amerikanske forsvarsministerium, begge systemer er tilgængelige for brugere i hele verden. Global Positioning System har eksisteret i længere tid, så forkortelsen GPS er blevet alment kendt. Man kan sige, at GPS er blevet et generelt udtryk for alle satellitnavigationssystemer, selvom begrebet egentligt kun dækker det oprindelige system. GPS er et rumbaseret navigationssystem, som består af 24 satellitter og deres stationer på jorden. GPS bruger disse satellitter som referencepunkter til at beregne positioner med en nøjagtighed inden for få centimeter. Med avancerede former for GPS kan man endda måle helt ned til 2,5 cm. På en måde er det ligesom at dele hele jorden, eller din gård, op i kvadrater på 2,5 cm x 2,5 cm og give dem en unik adresse. De signaler, der genereres af GPS, er ikke nøjagtige nok til brug inden for landbrug. Derfor skal signalerne korrigeres for at forbedre deres nøjagtighed. Der findes i dag tre grundlæggende måder at korrigere GPS signalet på, nemlig via SBAS, RTK eller VRS. SBAS (SPACED BASED AUGMENTATION SYSTEM) SBAS kaldes også DGPS (Differentiel GPS). SBAS- eller DGPS-korrektioner kan hentes via en række gratis satellitsystemer, som drives af forskellige regeringer verden over. Disse gratis systemer omfatter EGNOS (Europa), WAAS (USA) og MSAS (Japan). SBAS bruger L-band-satellitkorrektioner til at give en nøjagtighed på under en meter fra +/ cm. Der findes også en række abonnementsbaserede korrektionstjenester, som giver satellitbaserede SBAS-korrektioner med en nøjagtighed på +/- 5-12,5 cm. To af disse muligheder er abonnementstjenesterne OmniSTAR HP og OmniSTAR XP. INTRODUKTION TIL GPS RTK OMNISTAR HP OMNISTAR XP SKÆRME cm 1 2,5 2,5 cm +/-2,5 cm pasning til pasning Gentagelig præcision fra år til år på +/-2,5 cm cm cm +/-5-10 cm mellem passeringer Gentagelig præcision fra år til år på +/-10 cm 7,5 cm 10 12,5 7,5-12,5 cm +/-7,5-12,5 cm pasning til pasning Gentagelig præcision fra år til år på +/-20 cm SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS), OMNISTAR VBS Mange gårde med store markarealer kan nyde stor fordel af den nøjagtighed på under en meter, som opnås via SBAS-signaler. Men til noget præcisionslandbrug såsom forberedelse af bed til afgrøder i rækker og beplantning eller topografisk generering af kort er SBAS-nøjagtighed på under en meter ikke tilstrækkeligt. Til disse opgaver benyttes RTK-korrektioner, hvilket give en nøjagtighed på 2,5 cm, og derved store besparelser i tid og penge. cm cm +/ cm pasning til pasning Gentagelig præcision fra år til år på +/-100 cm 2 3

3 INTRODUKTION TIL GPS RTK (REAL-TIME KINEMATIC) GPS Trimble var de første til at anvende RTK i starten af 1990 erne som en metode til at give korrektioner med stor nøjagtighed til applikationer i marken. I de to årtier, der er gået siden, er RTK blevet den førende teknologi i branchen til 2,5 cm-positionering. RTK anvender enten radioeller mobilkommunikation til at give korrektioner. Hvis du bruger RTK via radiokommunikation, skal du have adgang til en basestation inden for en radius af 10 km (ca.) fra din gård. En RTK-basestation sender korrektioner via en radiosender til de mobile enheder, som er monteret på dit køretøj. Basestationer kan købes til individuelle bedrifter, eller de kan benyttes gennem en abonnementstjeneste fra et etableret netværk. Abonnementstjenester drives ofte af forhandlere af præcisions-landbrugsudstyr såsom Trimble-forhandlere, som har oprettet en enkelt eller flere stationer inden for et netværksområde. Der kommer hurtigt flere RTK-netværk til i hele verden, så RTK-dækningen bliver hele tiden bedre. Trimbles Ag RTK-netværk dækker aktuelt over 161 millioner hektar landbrugsjord i USA samt flere millioner i andre lande. I stedet for radio kan der benyttes et mobilkommunikationsmodem til at give RTK-korrektioner. Disse mobilnetværk omtales som CORSstationer (Continuously Operating Reference Stations). CORS benytter en enkelt GPS/GNSS-referencestation til at sende RTK-korrektioner til mobilmodemmet i en traktor. Denne referencestation kan være placeret langt fra planteavlerens modem, hvilket gør det til en populær mulighed i områder, hvor der kun er pletvis dækning fra RTK-radiomaster. RTK er brugbart til alle afgrødetyper og giver øget præcision gennem hele afgrødecyklussen, som begynder med forberedelse af jorden og slutter med høsten. Landmænd, som dyrker række afgrøder, får generelt mest ud af at benytte RTK-systemer, fordi de er i stand til præcis at udpege placeringen af deres sånings-, sprøjtnings-, vandings- og høstaktiviteter direkte over de enkelte planter. Landmænd, som sår uden og i rækker, ser RTK som den eneste løsning på grund af deres behov for ekstrem præcision og mulighed for gentagelse. RTK-applikationer er en fordel ved alle terræn- og jordbundstyper, særligt når de anvendes sammen med præcisions-landbrugsudstyr, som er udviklet til at skabe store forbedringer af denne jordtype. For eksempel oplever landmænd, som benytter RTK-styring på deres traktor og implementerer produkter som Trimble AgGPS TrueGuide -styringssystemet til redskaber, at deres udbytte forbedres med op til 50 % alene ved styring af traktoren. STYRINGSSKÆRME Trimbles styringsprodukter hjælper dig med at udføre markarbejdet hurtigere og mere produktivt, nøjagtigt, sikkert og komfortabelt, og så det er mindre trættende for føreren. Den komplette serie af forskellige Trimble-styringsskærme, der rækker lige fra AgGPS EZ-Guide 250- og AgGPS EZ-Guide 500-systemet til det integrerede AgGPS FmX -display, har en lang række funktioner samt priser i alle niveauer. Trimbles styringsskærme kan anvendes på mange forskellige markmønstre, afgrøder, geografiske placeringer, korrektionstyper og køretøjer. Ved at vælge den skærmfunktion, der bedst passer til dine driftsbehov, kan du nøjes med blot én skærm i dit køretøj. STYRINGSSKÆRME VRS (VIRTUEL REFERENCE STATION) VRS er et Trimble-varemærke, som refererer til et integreret system af adskillige GPS/GNSS-referencestationer spredt over et stort område, typisk med kilometers afstand, samt en central server, som anvender Trimbles beskyttede software til oprettelse af et korrektionskort for det område, som dækkes af netværket. GPS/GNSS-enhederne kommunikerer via et mobilmodem med denne VRS-server og modtager RTKkorrektioner. Fordi VRS-systemet benytter flere basestationer til at oprette en position, er dens præcision ekstremt pålidelig. VRS-korrektioner er værdifulde i områder med naturlige forhindringer såsom træer og bakket terræn, da korrektionerne modtages via et mobilmodem frem for i en klar sigtelinje fra en RTK-mast. VRS-systemet har også en 2,5 cm GPSkorrektionsløsning til gårde i områder, hvor der ikke er et eksisterende netværk af RTK-master. HVORFOR BRUGE GPS? Brug af GPS i forbindelse med landbrug kan give fordele i form af besparelse på omkostninger, tid og energi. For eksempel reduceres mængden af nødvendige kemikalier drastisk, når der anvendes GPS til sprøjtning. GPS-positionen fortæller din såmaskine, at den skal lukke af for individuelle rækker, når den kører over et område, som allerede er blevet beplantet. GPS fortæller også sprøjten, at den skal slukke, når den er over planter, som allerede er blevet sprøjtet. Ligeledes bliver det nemmere at høste en afgrøde, som er svær at navigere i, såsom jordnødder, når der sås via RTK-korrektioner. Når jordnødsoptageren vender tilbage for at høste afgrøden, ved den præcis, hvor jordnødderne befinder sig under planterne. Den måske største fordel ved brug af GPS i dit landbrug kan måles på den besparelse på tid og energi, der opnås ved brug af sådanne systemer. Da Jerry Heilig fra Moses Lake, WA blev spurgt om, hvad han synes er det bedste ved at bruge Trimble AgGPS EZ-Steer - hjælpesystemet til styring, svarede han: Arbejdsmændene kommenterer meget på det. De er friskere sidst på dagen, når de ikke skal koncentrere sig om at føre et køretøj hele vejen gennem marken. Så enkelt er det." EZ-GUIDE 250-SYSTEMET EZ-GUIDE 500-SYSTEMET FmX-DISPLAY Størrelse på farveskærm 10,9 cm 17,8 cm 30,73 cm Indbygget GPS-modtager Submeter accuracy OmniSTAR-præcision 5-12,5 cm RTK-præcision på +/-2,5 cm Kompatibel med assisteret styring Kompatibel med automatisk styring Mulighed for redskabsstyring Kompatibel med flow- og applikationskontrol VRA på farten med GreenSeeker -sensorer Kompatibel med styring af vand Kompatibel med Office-software Udbytteovervågning 4 5

4 TRU APPLICATION CONNECTED FARM AgGPS EZ-GUIDE 250-SYSTEMET AgGPS EZ-GUIDE 500-SYSTEMET STYRINGSSKÆRME Det er lige blevet nemmere at holde kursen. Og du har råd til det. AgGPS EZ-Guide 250-systemet tilbyder højkvalitets styringsegenskaber til lavpris. Du kan opgradere fra manuel styring til hjælpestyring ved at tilføje AgGPS EZ-Steer -hjælpesystemet, som giver en samlet pakke til en pris langt under konkurrenternes. EZ-Guide 250-systemet er velegnet til applikationer, som kan udføres med nøjagtighed på under en meter. Farveskærmen og de forskellige styremønstre gør dit arbejde nemmere at udføre. Derudover giver NightMode dig mulighed for at arbejde døgnet rundt, når der er markarbejde, som skal gøres færdigt. Ved arbejdsdagens afslutning kan du overføre dine data fra EZ-Guide 250-systemet til din computer via en USB-nøgle, så du kan udskrive dækningskort og -rapporter. 15 lysdioder giver dig en hurtig og visuel feedback, der holder dig på sporet To antennevalg: EGNOSnøjagtighed indenfor 1 m med standard antenne, eller cm nøjagtighed mellem passene med AG15 antenne. Trimble s OnPath filter giver optimal udnyttelse af det gratis korrektionssignal FreeForm køremønster Lader dig arbejde i forskellige mønstre og former, så det bedst passer til dine markers former og konturer. FreeForm mønsteret vil automatisk finde det nærmeste kørte træk, og guide dig præcist lige ved siden af det Den skarpe, højopløselige 11cm farveskærm giver dig altid et hurtigt overblik over, hvor du er, hvor du har været, og hvad du har lavet. Danske menuer og hjælpetekster Trimble EZ-Guide 500 repræsenterer en revolutionerende innovation indenfor GPS-guidning. Den indbyggede, dobbeltfrekvensmodtager er kompatibel med nøjagtigheder fra cm til 2,5 cm, hvilket betyder, at EZ-Guide 500-systemet er den perfekte løsning til næsten enhver afgrøde, markform eller jordbundstype. Det er nemt at opgradere fra manuel styring til hjælpestyring eller automatisk styring, når du tilføjer EZ-Steer-systemet eller AgGPS Autopilot -systemet til automatisk styring. Nøjagtig sprøjtekontrol med variabel rateapplikation til et enkelt produkt fås ved at tilføje Field-IQ -systemet til styring af afgrødeinput eller AgGPS EZ-Boom 2010-systemet. Nøjagtig sprøjtestyring med mulighed for variabel rateapplikation (VRA) til enkeltprodukter. Virker sammen med Field-IQ- eller EZ-Boom- systemet eller den eksisterende ratekontrolenhed Med en indbygget tofrekvent GPS-modtager kan du opgradere nøjagtighedsniveauet uden at udskifte din GPS-modtager 31 klare lysdioder betyder, at man hurtigt kan aflæse sin position NYHED! Kortlægningsfunktion for grænser, punkter, spor og arealer Journalføring, sporing og objektkortlægning af dine tilgængelige applikationer af flydende og tørstofgødning STYRINGSSKÆRME NYHED! Kortlægningsfunktion for grænser, punkter, spor og arealer Skift til NightMode for at få bedre sigtbarhed om natten Den eksterne lysbom LB25 kan monteres hvor som helst på dit køretøj til måling af afstande, uanset hvor din skærm er monteret Den eksterne lysbom LB25 kan monteres hvor som helst på dit køretøj til måling af afstande, uanset hvor din skærm er monteret Præcisionsmuligheder for EZ-Guide 250-systemet: Præcisionsmuligheder for EZ-Guide 500-systemet: EGNOS Gratis korrektion WAAS Gratis korrektion MSAS Gratis korrektion EGNOS cm præcision OmniSTAR XP 7-12,5 cm præcision OmniSTAR HP 7-12,5 cm præcision 2,5 cm præcision

5 INDBYGGET AgGPS FmX-DISPLAY Hvilke præcisions-landbrugsfunktioner ønsker du at kontrollere? Med branchens førende ydelse og driftssikkerhed kan den integrerede AgGPS FmX -skærm håndtere alle dine behov for præcisionsopgaver i landbruget. Alt fra guidning til styring, ratekontrol til udbytteovervågning; kan kontrolleres med FmX-skærmen. FmX-skærmens alsidighed gør det til en overkommelig løsning at implementere, efterhånden som teknologien ændres. STYRING STYRINGSSKÆRME To modtagere giver præcision GPS+GLONASS- med køretøjet samt arbejdsredskabet bag traktoren hvor du virkelig har brug for det Den største tilgængelige touchskærm (30,73 cm) LB25-lysbomme kan tilføjes skærmen eller monteres separat Kontroller op til 48 individuelle rækker med Field-IQ -systemet til styring af afgrødeinput samt Tru Count-koblinger, som er nemme at installere Udbytteovervågning til nøjagtig overvågning og kortlægning af høstede afgrøders udbytte og fugtighed Doser den rette mængde gødning i realtid med GreenSeeker - kvælstofsensorer Styringsmuligheder Foruden den manuelle styring, som fås med en hvilken som helst af Trimbles styringsskærme, tilbyder Trimble mulighed for hjælpestyring og automatisk styring til brug på dine landbrugskøretøjer. AgGPS EZ-Steer -systemet er et hjælpestyringssystem, som kan anvendes på over 1000 køretøjsmodeller gamle som nye. Det monteres på ratstammen og består af et friktionshjul og en motor, til at dreje rattet med. AgGPS Autopilot -systemet til automatisk styring kan anvendes på praktisk talt alle nyere køretøjer. Autopilot-systemet er forbundet direkte til køretøjets hydrauliksystem og kan levere gentagelig præcisionsstyring på 2,5 cm via RTK-korrigerede signaler, som leveres via radio fra en RTK-basestation eller via et mobilmodem fra et VRS-netværk. Hjælpestyring Automatisk styring Kompatibel med EZ-Guide 250-systemet EZ-STEER-SYSTEMET AUTOPILOT-SYSTEMET Kompatibel med EZ-Guide 250-systemet Kompatibel med FmX-skærm Køretøj forberedt til automatisk styring STYRING Kontroller dit redskab med AgGPS TrueGuide - redskabsstyring og AgGPS TrueTracker -systemer til redskabsstyring Mulige præcisionsgrader til FmX-displayet: EGNOS cm præcision OmniSTAR XP 7-12,5 cm præcision OmniSTAR HP 7-12,5 cm præcision 2,5 cm præcision GLONASS 2,5 cm præcision Udfør nemt doseringsbaseret ratekontrol Kontroller raten ved plantning, såning, sprøjtning, spredning og rækkedyrkning med den integrerede FmX-skærm og Rawson -drevet til variable rater Styrer planering og dræn af mark Muligheder for redskabsstyring Trimble leverer redskabsstyring i form af både AgGPS TrueGuide-styresystemet til redskaber og AgGPS TrueTracker-styresystemet til redskaber. TrueGuide-systemet er et passivt styringssystem. Det reducerer redskabets ukontrollerede bevægelse ved at flytte traktoren, så redskabet holdes i sporet. TrueTracker-systemet kommunikerer øjeblikkeligt styringsoplysningerne mellem redskabet og traktorens display og justerer redskabet, så det følger lige i traktorens bane. Kræver Autopilot FmX-kompatibilitet Fungerer i bakket, kuperet eller skrånende terræn TRUEGUIDE-SYSTEMET TRUETRACKER-SYSTEMET Fungerer i forskellige jordbundsforhold Aktiv styringsteknologi FLERE FORAGRE VANDNINGSCIRKEL A-B MØNSTER IDENTICAL KURVE FORAGRE A+-MØNSTER FREEFORM 8 9

6 TRU APPLICATION A A AgGPS EZ-STEER AUTOSTYRINGSSYSTEM Enkelt, mobilt, håndfrit markarbejde for mere end 1000 køretøjsmodeller gamle og nye. Trimble AgGPS EZ-Steer -systemet drejer rattet for dig ved at kombinere et friktionshjul og en motor med GPS-styring fra EZ-Guide 250-systemet, EZ-Guide 500-systemet eller den integrerede AgGPS FmX -skærm. Mens EZ-Steer-systemet holder dit køretøj på linjen, kan du slappe af og fokusere på andre opgaver i traktorens førerhus. AgGPS AUTOPILOT AUTOMATISK STYRESYSTEM Indbygget styring med stor nøjagtighed til mere end 600 køretøjsmærker og -modeller. TRIMBLE JUNO SB HANDHELD Trimble Autopilot automatisk styresystem med RTK giver 2,5 cm gentagelig præcision nøjagtighed fra såning til høst med ethvert markmønster, og udvider dine operative timer med utrolig præcision! RTK OPGRADERING Opgrader EZ-Steer til RTK for at få gentagelige 2,5 cm GPSpositionspræcision. Denne funktion kræver, at man anvender EZ-Guide 500 lysbommen eller det indbyggede FmX-display. T2 TEKNOLOGI TIL TERRÆNKOMPENSATION Forbedrer præcisionen, når der køres i skrånende terræn eller over bumper og huller Position uden terrænkompensation AgGPS antenne Hældningsvinkel Korrigeret position ved hjælp af T2 -teknologi T3 TEKNOLOGI TIL TERRÆNKOMPENSATION Forbedrer præcisionen, når der køres i skrånende terræn eller over bumper og huller Position uden terrænkompensation AgGPS antenne Hældningsvinkel Korrigeret position ved hjælp af T3 -teknologi KOMPLET STYRINGSINTEGRATION STYRING STYRING DISPLAYFUNKTIONER DISPLAYFUNKTIONER FORDELE VED AUTOPILOT-SYSTEMET: AgGPS EZ-GUIDE 250 LYSBOM AgGPS EZ-GUIDE 500 LYSBOM INDBYGGET AgGPS FmX-DISPLAY AgGPS EZ-GUIDE 500 LYSBOM INDBYGGET AgGPS FmX-DISPLAY Leverer 2,5 cm gentagelse ved hver kørsel Reducer førertræthed, og forlæng driftstiden Fungerer sammen med både, FmX-skærmen og EZ-Guide 500 Undgå overlapning, og reducer omkostninger til driftsmidler Understøtter præcisionsniveauer fra EGNOS til GLONASS 10 11

7 AgGPS TRUEGUIDE-REDSKABSSTYRINGSSYSTEMET AgGPS TRUETRACKER-STYRESYSTEM TIL REDSKABER STORE REDSKABER Kontroller dine store redskaber, og minimer påvirkningen fra træk uden yderligere styringshardware. NEM TILFØJELSE AF REDSKABSSTYRING AgGPS TrueGuide - redskabsstyringssystemet anvender det eksisterende AgGPS Autopilot -system til at forbedre redskabernes nøjagtighed. Der er ingen grund til at hænge yderligere styringsudstyr på redskabet for at opnå bedre kontrol. Lad traktoren føre redskabet. FÅ FULD KONTROL OVER REDSKABET The AgGPS TrueTracker -systemet er et uafhængigt navigationssystem, som fungerer sammen med Autopilot-systemet for at give dig det højeste præcisionsniveau. TrueTracker-systemet styrer redskabet uafhængigt via en af de mange hydraulikløsninger. STYRING AF PLOVJERN Brug stålplovjern til at styre. TUNGESTYRING KONTURER OG TERRASSER STYRING TrueGuide-systemet kan føre redskabet til linjen, selv i de mest vanskelige markmønstre. Styr tungen for at ændre redskabets kurs. STYRING REDSKABSHJUL KUPERET TERRÆN TRIMBLES ET DISPLAY FULDSTÆNDIG Kuperet terræn gør redskabets bevægelser uforudsigelige. Få styr på det kuperede terræns påvirkning af redskabet ved at justere undervejs. KONTROL DER, HVOR DET TÆLLER Hvor effektiv er den automatiske styring, hvis redskabet bevæger sig? Kontrollér det punkt, som gør alt arbejdet redskabet. BRUG DEN INDBYGGEDE EKSTRA MODTAGER Åbn op for AgGPS FmX -skærmens funktioner ved at aktivere den indbyggede ekstra modtager og tilføje TrueGuide-systemet til styringskontrollerne. KORREKTIONSTJENESTER Brug Trimbles RTK- eller VRS -korrektioner for at få gentagelig præcision på +/- 2,5 cm med både redskab og traktor. KONTROL AgGPS FmX -skærmen i traktoren sender styringsoplysninger til TrueTracker-systemet og justerer øjeblikkeligt redskaber såsom bearbejdningsværktøjer, rækkefræsere, plantemaskiner, kultivatorer og høstmaskiner til at følge direkte i traktorens bane. Styr redskabets hjul. SIDEFORSKYDNING BAKKESKRÅNINGER Kontrol der, hvor det tæller. Få fuld kontrol over redskabet Flyt 3-punkts ophænget til siden... SOFTWARE Minimer påvirkningen fra trækket nedad på stejle bakkeskråninger. Lad dit AgGPS Autopilot-system trække redskabet op ad bakken og holde linjen. TrueGuide-systemet er et passivt styringssystem, som styrer redskabet Det anvender det automatiske AgGPS Autopilot-styringssystem til at styre traktoren og holde redskabet på linjen Bedre kontrol over redskabet betyder større præcision i placering af såsæd og gødning samt overensstemmende yderrækker Tilføjelsen af TrueGuide-systemet til Autopilot-systemet reducerer typisk redskabets ukontrollerede træk med mere end 50 % ved styring af traktoren alene Understøtter præcisionsniveauer fra EGNOS til GLONASS Om efteråret lægger du gødningen inden for 2,5 cm fra, hvor du lægger såsæden til foråret Du kan forbedre såbedet og placeringen af næringsstoffer for at forbedre afgrødevækst og -udbytte TrueTracker-systemet styrer redskabet på en gentagelig kurs selv på stejle skråninger og på forskellige jordunderlag Fasthold nøjagtigheden i kuperet terræn med T3 -terrænkompensationsteknologi monteret på redskabet KNÆKSTYRET 3-PUNKTS OPHÆNG Rotér 3-punkts ophænget for at ændre retning

8 TRU APPLICATION TRU APPLICATION -SYSTEM Tru Application Control -systemet giver komplet automatisering af plantning, såning, spredning, sprøjtning og rækkedyrkningsopgaver. Systemet omfatter flere materielle variable ratecontrollere, såningsovervågning og sektionskontrol af op til 24 rækker. Det fungerer til såsæd, væske, kornmaterialer og vandfri materialer. Tru Application Control-systemet er kompatibelt med FmX-skærmen forgængeren, AgGPS FieldManager -skærmen. PLANTNING/SÅNING LUFTSÅNING SPREDER PÅ RÆKKE SPRØJTNING FIELD-IQ-KONTROLSYSTEM TIL AFGRØDEINPUT Field-IQ -systemet til styring af afgrødeinput er et system til sektionskontrol og kontrol af variable applikationsrater, som er enkelt at installere og bruge. Det forhindrer overlapning ved applikationen af såsæd, væske eller granulater. Field-IQ-systemet kører både på AgGPS FmX -skærmen og EZ-Guide 500-systemet. Administrer op til fire produkter samtidig Kontroller doseringen af såsæd, væske, kornmateriale og vandfrit materiale, og finjuster, hvad du kommer i og på jorden Overvåg såmængden i op til 144 rækker, hvilket ofte er muligt vis sensorerne, som allerede er installeret på plantemaskinen Lukning for planterækker med Tru Application Control og Tru Count-luftkoblinger Automatisk styring af op til 24 individuelle rækker til nøjagtig lukning Undgå dobbeltsåning på foragre og punktrækker, og forøg derved udbyttet Sektionskontrol af sprøjtebom Spar på flydende gødning og kemikalier med automatisk kontrol af bomsektioner for at reducere overlapninger Du kan forbedre produktiviteten ved at fastholde hastigheden og automatisk slukke for applikationen for enden af rækkerne Sektionskontrol af vandfri ammoniak Spar på den dyre vandfri ammoniak ved at bruge automatisk sektionskontrol til reducering af overlapninger Brug hurtige lukkeventiler til aflukning for vandfri ammoniak Undgå så- og gødningsoverlapning med field-iq-sektionskontrol Automatisk styring af op til 48 individuelle rækker, så du opnår maksimale besparelser på såsæd samt et større udbytte Undgå såoverlapning på dine foragre og punktrækker med Tru Count Meter Mount -luftkoblinger Undgå gødningsoverlapning med de nye Tru Count LiquiBlock - ventiler, som nemt kobles på koblingens luftledninger Varier såmængden i marken med Field-IQs variable ratekontrol og Rawson -drev Juster såmængden manuelt eller efter en doseringsplan, som er oprettet med EZ-Office Pro-softwaredoseringsplan. Anvend en stor mængde til næringsrig jord eller jord med rigelig vanding for at maksimere udbyttepotentialet, samtidig med at du reducerer raten på mindre næringsrig jord eller jord med TRU APPLICATION DISPLAYFUNKTIONER ringe vanding Varier raten af gødning eller kalk via Field-IQs variable AgGPS EZ-GUIDE 500 LYSBOM AgGPS FmX INTEGRATED DISPLAY ratekontrol og Rawson-drev Brug GreenSeeker -sensorer, og anvend den korrekte mængde gødning, som planterne har brug for, eller indlæs en variabel doseringsrate, som er oprettet med EZ-Office Pro-software Anvend den rigtige mængde kalk til at styre jordens ph-værdi, uanset hvor det måtte være EZ-OFFICE MOBILE-SOFTWARE SAML ALLE OPLYSNINGER, FØR DU TRÆFFER DIN BESLUTNING Når du er i marken, kan du anvende den indbyggede GPS-modtager og det digitale kamera på en robust Trimble Nomad eller de kompakte, håndholdte Juno SB-computere og EZ-Office Mobilesoftwaren til at registrere geospecifikke billeder af problemer såsom ukrudt og insekter

9 TRU APPLICATION AUTOMATISK SEKTIONSKONTROL Trimbles automatiske sektionskontrol deaktiverer automatisk rækker eller sektioner, så man undgår dobbeltapplikation og spild af driftsmidler. Afhængigt af hvilket system du vælger, kan det administrere såsæd, væske og vandfri materialer, og det giver kontrol inden for 2,5 cm i 24 til 48 sektioner, hvilket giver besparelser, som kan overstige 5 %. Det er en ideelle opgradering til dit styringsdisplay fra Trimble, og det kan opgraderes yderligere til variabel rate for at skabe endnu større besparelser. Field-IQ-system PLANTNING/SÅNING FIELD-IQ -KONTROLSYSTEM TIL AFGRØDEINPUT Kontroller op til 48 individuelle rækker automatisk med Tru Count Meter Mount -luftkoblinger, som er nemme at installere Kontroller både væske og placering af sæd samtidigt med de nye Tru Count Meter Mount-luftkoblinger og de nye Tru Count LiquiBlock -ventiler, som deler den samme luftkilde Automatisk registrering af overlapning til sporing af, hvor du har været, og hvad du har lavet TRU APPLICATION -SYSTEM Kontroller op til 24 individuelle rækker automatisk med Tru Count Meter Mount -luftkoblinger, som er nemme at installere Kontroller både væske og placering af sæd samtidigt med de nye Tru Count Meter Mount-luftkoblinger og de nye Tru Count LiquiBlock -ventiler, som deler den samme luftkilde Automatisk registrering af overlapning til sporing af, hvor du har været, og hvad du har lavet Plantefunktionen justerer doseringen af såsæd, væske og kornmaterialer: Undgå overlapning ved automatisk at kontrollere op til 48 individuelle rækker Undgå overlapning med flydende gødning på foragre og punktrækker med de nye Tru Count LiquiBlock-ventiler Varier mængden i dine marker, så det passer med jordens potentiale med Rawson-drev til variable rater Anvend et normeringskort fra EZ-Office-softwaren til automatisk at indstille såraten Sporing af såsædvariant til analyse af udbytte efter høsten KONTROL AF VARIABLE APPLIKATIONSRATER Få større udbytte, og spar penge i forbindelse med plantning, spredning eller gødning med et Rawson -drev til variable rater. Juster raten manuelt eller via en Trimble-skærm for automatisk at variere raten efter doseringsplaner. FIELD-IQ -KONTROLSYSTEM TIL AFGRØDEINPUT Kontrol af variable applikationsrater til ét materiale enten såsæd, væske eller kornmateriale Benyt Rawson PAR 2- og PAR 40-drevene til variable rater for at få den mest nøjagtige kontrol med din applikationsrate for såsæd eller gødning Juster applikationsraten manuelt eller via en doseringsfil fra EZ-Office Pro-software Installer GreenSeeker -sensorsystemet for at administrere kvælstof i realtid og dosere præcis den rette mængde, der er brug for på hver enkelt del af marken Brug EZ-Guide 500-systemet eller den integrerede FmX -skærm TRU APPLICATION -SYSTEM Kontrol af variable applikationsrater for op til 4 produkter inklusive såsæd, vandfrit materiale, væske og kornmateriale Brug PWM- eller Servo-drev til variable rater, i mange tilfælde kan der genbruges komponenter, som allerede er monteret på udstyret Juster applikationsraten manuelt eller via en doseringsfil fra EZ-Office Pro-software Brug FmX-skærmen eller FieldManager -skærmen Overvåg såmængden for at opdage tilstoppede sårør Tru Application Control-system Plantefunktionen regulerer doseringen af såsæd, væske og granulater: Undgå overlapning på foragre, punktrækker og vandveje ved automatisk at kontrollere op til 24 individuelle rækker Variabel dosering af op til 4 produkter, inklusive vandfri materialer, væske, såsæd og kornmateriale Sporing af såsædvariant til analyse af udbytte efter høsten Avanceret kortlægning med mulighed for at spore såsædvarianter Overvåg 1 sensor for niveau i sårum og 1 lufttryksensor eller 1 RPM-sensor Kompatibel med Tru Count-luftkoblinger, inklusive de nye Tru Count Meter Mount-koblinger TRU APPLICATION 16 17

10 TRU APPLICATION SPRØJTNING Nu er der en nemmere måde, hvorpå du kan sikre, at den rigtige mængde gødning og kemikalier bruges på marken. Med tilføjelsen af de førende GreenSeeker - og WeedSeeker -produkter tilbyder Trimble nu teknologien til registrering af afgrøder på farten. Hvad enten du vælger at kortlægge ændringer i afgrøderne (NDVI), variere applikationsrater eller blot sprøjte pletvis, hvor der er uønskede planter, så har Trimble et produkt til enhver situation, som kan hjælpe med at optimere placeringen af afgrødeinput, øge udbyttet og reducere miljøpåvirkningen. Tru Application Control -system Sprøjtefunktionen administrerer nøjagtig dosering af væske: Avanceret styring af overlapninger, som automatisk aktiverer eller deaktiverer op til 24 bomsektioner Styring af doseringen (VRA) af op til 4 produkter Overvåg op til 4 tryksensorer og 3 omdrejningssensorer Monitor up to 4 pressure sensors and 3 RPM sensors Valg af hastighedsinput (GPS, radar eller manuel hastighed) Avanceret kortlægning med mulighed for at spore applikationsrater SPRØJTNING Det automatiske WeedSeekersystem til pletvis sprøjtning Det automatiske system til pletvis sprøjtning WeedSeeker-systemet gør det muligt at nedbringe de overordnede omkostninger til bekæmpelse af ukrudt med op til 80 % gennem besparelser på omkostningerne til kemiske stoffer, reducere antal arbejdstimer og arbejdsmængden og nedbringe miljøpåvirkningen fra dit markarbejde. Anvender avanceret optik og computerteknik til at bestemme, om der er ukrudt til stede Når ukrudt befinder sig i sensorens synsfelt, gives besked til en sprøjtedyse om at afgive en nøjagtig mængde ukrudtsmiddel WeedSeeker-systemet sprøjter kun på ukrudt og ikke på den bare jord. Det er effektivt på steder, hvor ukrudtet viser sig pletvis. AgGPS EZ-Boom 2010-system GreenSeeker RT200-system til kvælstofsapplikation system til variabel rateapplikation og kortlægning Det automatiske AgGPS EZ-Boom 2010-system til sektionskontrol og justering af dosering kan automatisk slå op til 10 bomsektioner til og fra, hvilket giver en meget nøjagtig dosering ved alt markarbejde. AgGPS EZ-Boom 2010-systemet fungerer også på AgGPS FmX -skærmen fungerer nu som en grænseflade til det optiske GreenSeeker-sensorsystem i førerhuset. GreenSeeker RT200-systemet til kvælstofsapplikation giver en mere effektiv og præcis måde at håndtere doseringen af f.eks. kvælstof. Doser den rigtige mængde gødning i realtid, hvilket i gennemsnit kan give en stigning i indtjening på 25 pr. hektar Det kontrollerer den mængde kvælstof, som jorden har gjort tilgængelig i løbet af sæsonen, og justerer derefter på stedet den dosering for kvælstof, som sprøjten kan tilføre med det samme. Dette giver en optimal placering af kvælstof, forhindrer dyrebart spild og unødige markpasseringer såmaskiner ved hjælp af Trimbles Tru Count-luftkoblinger, der kan nedbringe omkostningerne til såsæd. Dette system, som er nemt at installere og bruge, har VRA-styring (Variable Rate Application) og automatisk sektionskontrol i én og samme pakke, og det er også kompatibelt med EZ-Guide 500 eller AgGPS FmX-skærmen Kvik skift-funktion, så du hurtigt kan øge eller mindske de aktuelle doseringsrater, når der kræves en hurtig ændring. TRU APPLICATION Nem at installere og bruger de kit, der fås til de mest udbredte sprøjter. Det kan uden videre erstatte mange Raven-controllere 18 19

11 TRU APPLICATION GPS Tru Application Control -system LUFTSÅNING Luftsåningsfunktionen i Tru Application Control -systemet kan håndtere dosering af såsæd, væske, korn og vandfri ammoniak (NH3): Håndter op til 4 produkter ved hjælp af VRA-styring (Variable Rate Application) Overvåg blokeringssensorer på op til 144 rækker Overvåg op til 4 sensorer for niveau i sårum Overvåg op til 4 lufttryksensorer og omdrejningssensorer Vælg mellem hastighedsinput fra (GPS, radar eller manuel hastighed) Avanceret kortlægning med mulighed for at spore forskelligheder og logføre attributter SPREDER Trimble har mange løsninger til dine spredningsbehov. Field-IQ -systemet til styring af afgrødeinput og Tru Application Control-systemet håndterer granulatapplikationer, samtidig med at det nye GreenSeeker -system med optiske sensorer til kvælstofsdosering, giver den korrekte mængde kvælstof, nøjagtig hvor du har behov for det og i realtid. Field-IQ-system Sprederfunktionen håndterer nøjagtig dosering af granulater. Rawson PAR 40-enkelt- eller dobbeltdrev med variable hastighed til håndtering af store sprederbeholdere Avanceret dataopsamling med mulighed for at spore spredningsmønstre og materialer VRA-styring (Variable Rate Application) PÅ RÆKKE STEERING Field-IQ-system Tru Application Control-system På række-funktionen styrer en nøjagtig rækkesåningsdosering: Sprederfunktionen håndterer nøjagtig granulatdosering: Kontroller automatisk op til 48 individuelle rækker med flydende gødning gennem de nye Tru Count LiquiBlock -ventiler Juster doseringen af væskeformig gødning, eller brug et normeringskort fra EZ-Office -softwaren og FmX -skærmen eller EZ-Guide 500-systemet til automatisk at dosere væskemængden. Automatisk registrering af overlapning til sporing af, hvor du har været, og hvad du har lavet GreenSeeker RT200-system til kvælstofsapplikation VRA-styring (Variable Rate Application) Overvåg og styr op til 4 produkter Vælg mellem hastighedsinput fra (GPS, radar, manuel hastighed) Avanceret dataopsamling med mulighed for at spore doseringsmængder system til variabel rateapplikation og kortlægning TRU APPLICATION Tru Application Control-system På række-funktionen giver mulighed for nøjagtig dosering af vandfri ammoniak (NH3) samt granulat og væske: Avanceret overlapningsstyring, som automatisk slår sektioner til eller fra ved vandfri applikation VRA-styring (Variable Rate Application) til op til 2 vandfri kanaler og op til 2 kanaler til væske eller granulat Vælg mellem hastighedsinput fra (GPS, radar eller manuel hastighed) Avanceret dataopsamling med mulighed for at spore doseringsmængden af NH3 AgGPS FmX -skærmen fungerer nu som en grænseflade til det optiske GreenSeeker-sensorsystem i førerhuset. GreenSeeker RT200-systemet til kvælstofsapplikation giver en mere effektiv og præcis måde at håndtere doseringen af f.eks. kvælstof. Doser den rigtige mængde gødning i realtid, hvilket i gennemsnit kan give en stigning i indtjening på 25 pr. hektar Det kontrollerer den mængde kvælstof, som jorden har gjort tilgængelig i løbet af sæsonen, og justerer derefter på stedet den dosering for kvælstof, som sprøjten kan tilføre med det samme. Dette giver en optimal placering af kvælstof, forhindrer dyrebart spild og unødige markpasseringer NEW 20 21

12 Marksoftware SOFTWARE Office-software EZ-View-software kan hentes gratis på internettet eller rekvireres hos din Trimbleforhandler. Det giver et godt udgangspunkt for aflæsning og skrivning af jobdata til Trimble AgGPS EZ-Guide 250 -systemet, EZ-Guide 500-systemet eller FmX -skærmen. Med EZ-View har du også mulighed for at få vist og udskrive applikationskort og kørespor. EZ-Office Mobile-softwaren kører på Trimbles håndholdte Juno - og Nomad - enheder. Det er en nem og transportabel måde at indsamle data og jordprøver på, oprette kort og eksportere data, så de kan overføres til EZ-Office-softwaresystemet til arbejdsstationer. Kortlæg markgrænser, drænrør, jordprøver eller andre interessepunkter Opret prøveoptagelsesgitre eller -zoner i alle størrelser, mønstre og retninger Tilføj et ubegrænset antal kommentarer såsom undersøgelseskommentarer eller ukrudtstyper i kortlagte arealer, linjer eller punkter Brug billedundersøgelsesværktøjet til at tage digitale billeder af ukrudt, insekter og andre problemer samt deres GPS-positioner Opret liste over kunder, gårde, marker og andre oplysninger Vis og udskriv applikationskort og kørespor Læs og skriv jobdata, der kan bruges sammen med Trimbles skærme EZ-Office -software er et program til en arbejdsstation og er rettet mod avlere og landbrug, der ønsker lagring og styring af mark- og køredata vedrørende driften, som problemfrit kan udveksles med AgGPS EZ-Guide 250-systemet, EZ-Guide 500-systemet eller FmX-skærmen. EZ-Office-softwaren kan integrere dine oplysninger, kort og rapporter vedrørende markerne og udgør derved en komplet styringsløsning. Indeholder alle funktioner fra EZ-View-softwaren Vedligehold markoplysninger Læs og skriv data fra Trimbles førerhusskærme eller andre tredjepartsskærme Opret kort over udbytte, jordtyper, jordprøver, drænrør, og kombiner dem med hinanden Understøttelse af Google Maps til optegning af markens grænser eller som baggrundskort HÅNDHOLDT TRIMBLE NOMAD 800GLC HÅNDHOLDT TRIMBLE JUNO SB Operativsystem Windows Mobile 6 Windows Mobile 6 SOFTWARE Med EZ-Office Pro-softwaren når din dataopsamling et nyt niveau, med forbedrede funktioner til oprettelse af udbyttenormalisering, kortlægning af indtjening og generering af doseringskort ved brug af gødningsformler. Indeholder alle funktioner fra EZ-Office-softwaren Opret indtjeningskort for at bestemme rentabiliteten af præcisionsdyrkning Få oversigt over flere års udbytte for at finde frem til områder, med højt og lavt udbytte Opret doseringskort ved brug af gødnings formler Hukommelse 128 MB 128 MB Skærmstørrelse 3,5 (8,9 cm) 8,9 cm Datalager 6 GB 6 GB Alfanumerisk input SIP (Soft Input Panel) på skærmtastatur, transskribering i forbindelse med håndskriftsgenkendelse, numerisk tastatur Integreret Bluetooth, trådløst LAN og kamera SIP (Soft Input Panel) på skærmtastatur, transskribering i forbindelse med håndskriftsgenkendelse JA JA CONNECTED SOFTWARE FARM EZ-Sync EZ-Sync knytter marken og kontoret sammen gennem trådløs overførsel af data fra Trimbles håndholdte enheder eller integrerede displays, f.eks. FmX-skærmen. Dataoverførslen kan indeholde oplysninger såsom planlagte og fuldførte job, kørespor, doseringskort og udbringningsskort med variable dosering. Skaber forbindelse til kontoret ved hjælp af trådløs teknologi Overfør planlagte og afsluttede job, kørespor, doseringskort og udbringningskort med variabel dosering Batterilevetid 15 timer 8 timer 22 23

13 UDBYTTEOVERVÅGNING Få en nøjagtig overvågning og kortlægning af udbyttet og fugtigheden af den høstede afgrøde ved hjælp af den samme Trimble AgGPS FmX -skærm, som du bruger til hele bedriften. Styr enten med EZ-Steer -hjælpesystemet eller det automatiske AgGPS Autopilot -styringssystem, så du får ensartede skår og maksimerer udnyttelsen af skærebordets kapacitet. Brug de opsamlede data til at analyse udbyttet og oprette normeringskort med variable dosering ved hjælp af Trimbles EZ-Office -software. Data, der gemmes på F mx-displayet, kan nemt overføres til kontoret ved hjælp af en USB-baseret lagringsenhed. Med EZ-Office-software kan du vurdere markens ydelse og identificere de steder, der giver problemer. STYRING AF VANDING VARIABEL RATE: NEM INSTALLATION: Tilslut blot FmX-skærmen til de eksisterende sensorer på mejetærskeren. Der kræves ikke yderligere hardware Kompatibelt med mejetærskere i John Deere 60 og 70-serien Kan indsamle data fra Ag Leader YM2000 Opsaml data for at analyse udbytte for derefter at generere normeringskort med variabel dosering ved hjælp af EZ-Office-softwaren EZ-Office Pro-softwaren har mulighed for at bruge formler/ opskrifter, så normeringskort kan oprettes automatisk Tilfør den korrekte mængde såsæd og gødning til de forskellige steder på marken PLANERINGSLØSNINGER MED GPS OG LASER Begrebet "styring af vanding" er møntet på de planeringsaktiviteter, der er beregnet på at optimere vandforbruget, når vand er en knap ressource, og implementering af drænsystemer til fjernelse af vand, når der er for meget af det. Vandstyring er noget, som bliver stadig vigtigere at forholde sig til, og det gælder over hele verden. Det skyldes de forskellige tørke- og regnsæsoner samt bestemmelser fra offentlige myndigheder om at spare på vandet. SOFTWARE KORTLÆGNING: Få nøjagtig registrering og kortlægning af udbyttet og fugtigheden på den høstede afgrøde for derved at undgå at høste arealer med høj fugtighed, hvilket kan give problemer i forbindelse med opbevaring af kornet Identificer områder med drænings- eller ukrudtsproblemer på marken FÅ NØJAGTIGE AREALBEREGNINGER: Det integrerede system udfører også nøjagtige arealberegninger ved hjælp af automatisk skærebredde, når skærebordets fulde bredde ikke udnyttes, hvilket giver en fordel, når der skal høstes på marker med usædvanlig form, punktrækker eller marker, der allerede er blevet høstet Det er ikke nødvendigt at foretage en manuel justering af den faktiske skærebredde, når der ikke høstes et fuldt skår ENKEL BRUGERGRÆNSEFLADE: Det velkendte FmX-skærm, der bruges til styring og guidning Berøringsskærm med store knapper og kortområde DATA, DER KAN OVERFØRES: Data om udbytte, der er gemt på FmX-displayet, kan nemt overføres til kontoret ved hjælp af en USB-baseret lagringsenhed EZ-Office-softwaren kan efterfølgende bruges til at vurdere markens udbytte, identificere, hvor der er problemer, og generere normeringskort med variabel dosering Med EZ-Office Pro-software kan du lave indtjeningsanalyse og få vist det gennemsnitlige udbytte fra tidligere år Der findes to typer produkter til vandstyring, som kan bruges i landbruget i dag planeringsløsninger med enten GPS eller laser. Begge løsninger kan bruges til at øge udbyttet og forbedre vandudnyttelsen effektivt. Anvendelsesprincipperne for GPSog laserudstyr ligner hinanden meget. De indeholder begge tre trin, nemlig, undersøgelse, design og bedømmelse, med henblik på optimering af styring af vanding. I undersøgelsestrinnet skal operatøren undersøge den mark, der skal planeres eller drænes. Derefter oprettes et design på baggrund af undersøgelsen for at optimere den planerings- eller drænfunktion, der skal foretages. Til sidst bliver marken planeret i forhold til det forudbestemte design via enten laserbaseret eller GPS-baseret guidning. GPS-LØSNINGER PLANERING MED LASER GPS-løsninger til styring af vanding omfatter Planering med laser er en billig metode til et AgGPS FieldLevel II-systemet fra Trimble. FieldLevel førsteklasses planeringsresultat. Laserprodukter II-systemet er topmoderne GPS-teknologi som kræver ekstra driftstid, men er yderst nyttig under giver en markant reduktion i den tid, der skal vanskelige GPS-forhold, eller hvor omkostninger er en bruges til opsætning, undersøgelse, design og væsentlig faktor ved indkøb af udstyr. planering ved både planerings- og drænopgaver. Ved at udnytte GPS-signaler reducerer FieldLevel II-systemet markant den tid, der kræves for at udføre planerings- og drænopgaver. Det betyder, at operatøren kan nå at udføre mere på kortere tid. STYRING AF VANDING 24 25

14 AgGPS FIELDLEVEL II TIL VANDSTYRING TRIMBLES LASER- OG HÆLDNINGSKONTROL SYSTEMER Planering og dræning af landareal bliver meget nemmere, når der anvendes GPS-signaler i forbindelse med dette arbejde. FieldLevel II-systemet bruger den praktiske GPS- og GLONASS RTK-teknologi til at strømline trinnene med undersøgelse, design og udførelse, der kræves for at planere marker eller installere drænsystemer. Med FieldLevel II-systemer er det ikke nødvendigt at stige af traktoren for at angive en ny position for lasersenderen eller opsætte markeringer. Der spares meget tid, fordi alle beregninger kan foretages inde fra førerhuset. TOPOGRAFISK KORTLÆGNING SPECTRA PRECISION LASER GL500- OG GL700-SERIEN FRA TRIMBLE Både GL500 og GL700 er nyttige til automatisk maskinstyring og i tilfælde med en eller to hældninger. GL500 er bedst til drift med kort rækkevidde (inden for en radius på 150 meter), mens GL700 er bedst til drift med lang rækkevidde (inden for en radius på 430 meter). Begge laser har teknologi til Remote Grade Changing, så brugere kan styre laseren via fjernbetjeningen. Derudover er både GL500 og GL700 forsynet med aktiv temperaturkompensation, der bruges under regnfulde eller kolde forhold. Og Trimbles Spectraserie af laserprodukter har en suveræn bomstabilitet, så kvaliteten af laserstrålen på ujævne overflader ikke reduceres. GL500-SERIEN GL700-SERIEN ROBUST MARKCOMPUTER Den samme AgGPS FmX -skærm-, som du bruger til din præcisionsstyring og kontrolappplikationer, kan også anvendes til styring af vandingen. Takket være de dataopdsamlings-, design- og kontrolfunktioner, der er indbygget i denne kraftfulde skærm, har det aldrig været nemmere at upføre planering og dræning. Brug den indbyggede opmålingsfunktion til at registrere markens højder. Der er ingen grund til at forlade førerhuset for at ændre lasersenderens position. PLANERINGSMARKERING OPMÅLING DESIGN - LEVEL Der kan indsamles topografiske data via FmX-skærmen, samtidig med at AgGPS Autopilot - systemet anvendes, eller ved at bruge FmX-skærmen separat. Du kan ved hjælp af de indsamlede topografiske data ændre på markens udformning eller hældning eller dybden af dine dræn direkte på FmX-skærmen. Når hele ændringen er udført, kan du med det samme gå i gang med at planere eller installere dræn. Hvis du har brug for at undersøge flere forskellige muligheder for marken, tager du blot den topografiske undersøgelse med hjem på kontoret og ser på mulighederne med AgGPS MultiPlane-softwaren. Det færdige MultiPlanedesign kan hurtigt indlæses i FmX-skærmen for at formgive markens overflade. AUTOPLANE MULTIPLANE Brug konturstyringsfunktionen til at angive en konstant hældning i forhold til jordens tyngdekraft. På den måde sikres det, at markerne kan vandes optimalt, hvilket øger udbyttet og forhindrer eventuelt spild. FLISE OG OVERFLADEDRÆNING Brug punkt- og hældningsfunktionen til at opretholde din ønskede hældning uanset retningen. Med RTK-positioner slipper du for at gætte, når der skal lægges fliser. AUTOSLOPE TRIMBLES HÆLDNINGSKONTROLSYSTEMER De automatiske systemer til maskinkontrol, som Trimble tilbyder, udgør en billig måde at forbedre produktiviteten og nøjagtigheden af drænarbejde i forbindelse med udstyr til dræn og planering. Disse styringssystemer kan forbedre funktionen af en Spectra Precision-laser fra Trimble med op til 50 %. Trimble har styringsbokse og lasermodtagere både til begyndere og øvede og til ethvert budget og applikationer. GCS100 GCS300/400 CB40 KONTROLBOKS LR40 LASERMODTAGER CB415 UNIVERSAL KONTROLBOKS LR410 LASERMODTAGER OG SR300 UNDERSØGELSESMODTAGER STYRING AF VANDING De bedst egnede design kan oprettes i traktorens førerhus og derefter tilpasses, så de passer til de specifikke behov, der gælder for din gård. Dermed er det ikke nødvendigt at bruge kontorsoftware til oprettelse markdesign. Komplekse opgaver kan udføres på kontoret ved hjælp af softwarepakken til arbejdsstationer. Brug Autoslope til at undersøge, designe og bedømme enten dræn på eller under overfladen. Autoslope optimerer dybden af drænet, samtidig med at funktionen sikrer, at den overholder minimumshældningen. STYRING AF VANDING 26 27

15 EUROPA Trimble Germany GmbH Am Prime Parc Raunheim TYSKLAND Telefon: Fax: NORD OG SYDAMERIKA Trimble Agriculture Division Westmoor Drive, Suite 100 Westminster, CO USA Telefon: Fax: Trimble Navigation Limited Corporate Headquarters 935 Stewart Drive Sunnyvale, CA USA Telefon: Fax: Water Management 5475 Kellenburger Road Dayton, OH USA Telefon: Fax: ASIEN OG STILLEHAVSOMRÅDET Trimble Navigation Australia PTY Limited Level 1/120 Wickham Street Fortitude Valley, QLD 4006 AUSTRALIEN Telefon: Fax: , Trimble Navigation Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Trimble, Globe & Triangle logoet, AgGPS, EZ-Boom, EZ-Guide, EZ-Office, EZ-Steer, Nomad, OnPath, Spectra Precision, T2, og Tru Count Air Clutch are trademarks of Trimble Navigation Limited er varemærker under Trimble Navigation Limited registreret i USA s Patent og Varemærkeregister samt i andre lande. Agriculture Manager, Autobase, Autopilot, AutoSense, Connected Farm, EZ-Office, Field IQ, FieldManager, FmX, FreeForm, Juno, T3, Tru Application Control, Tru Count LiquiBlock, Tru Count Meter Mount, Transcend, TrueGuide, TrueTracker and og VRS er varemærker under Trimble Navigation Limited. Alle ndre varemærker tilhører deres respektive ejere. PN E-DAN (01/10)

Produktkatalog. Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer

Produktkatalog. Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer Produktkatalog 2012 Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer Trimble til landbrug. Linjen, som alle følger. 2012 OVERSIGT OVER LANDBRUGSPRODUKTER

Læs mere

2014 Trimble Agriculture. Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer

2014 Trimble Agriculture. Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer 2014 Trimble Agriculture Trimble GPS, guidnings- og præcisionsløsninger til alle årstider, afgrøder, terræner og køretøjer Gør en forskel for landmænd over hele verden Hos Trimble forstår vi nødvendigheden

Læs mere

PRÆCISIONSLANDBRUG MED NEW HOLLAND

PRÆCISIONSLANDBRUG MED NEW HOLLAND PRÆCISIONSLANDBRUG MED NEW HOLLAND 2 3 VELKOMMEN TIL PLM UNIVERSET PRÆCISIONSBESTEMT PLANTEAVL MED NEW HOLLAND New Holland tilbyder et stort udvalg af styresystemer, der kan skræddersys efter dine individuelle

Læs mere

SÅ. TILDELE. FORVALTE. HØSTE. PLANLÆGGE. 2015 PRODUKTER OG SERVICES

SÅ. TILDELE. FORVALTE. HØSTE. PLANLÆGGE. 2015 PRODUKTER OG SERVICES SÅ. TILDELE. FORVALTE. HØSTE. PLANLÆGGE. 2015 PRODUKTER OG SERVICES ER DU EN "AG LEADER"? Ag Leader var med til at starte præcisionslandbrug med udbyttemåleren "Yield Monitor 2000", der var et af de første

Læs mere

P r o d u k t k a t a l o

P r o d u k t k a t a l o 2013 Produktkatalog Global PrÆcision Ag Leader ønsker at være global leder inden for præcisionslandbrug. Et udbredt netværk af kontorer, repræsentanter og sælgere over hele verden, sikrer, at vi er i stand

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mobile Software

BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mobile Software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mobile Software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger FarmWorks Mobile Software Version 2011 og senere Revision D Oktober 2011 Kontaktoplysninger

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ARTNERS. Innovationsånden lever i høj grad hos

ARTNERS. Innovationsånden lever i høj grad hos ARTNERS THE WORLD OF NEW HOLLAND AGRICULTURE 10 2014 Innovationsånden lever i høj grad hos New Holland. Vi arbejder hver dag på at være den stærkeste partner for maskinstationer og landmænd og tilbyde

Læs mere

Trimble landmålingsudstyr

Trimble landmålingsudstyr Trimble landmålingsudstyr PRÆCIS PÅLIDELIG Udstyr til flere brugere tilbudsgiver landmåler databehandler ingeniør formand tilsynsførende projektleder geotekniker byggeinspektør Trimble sætter standarden

Læs mere

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013 2 / 2013 FARM FORUMCase IH Magasinet Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 1 Vi sætter standarden for Efficient Power, de andre har

Læs mere

ARTNERS. Dette er en imponerende verdensrekord:

ARTNERS. Dette er en imponerende verdensrekord: ARTNERS THE WORLD OF NEW HOLLAND AGRICULTURE 11 2014 Dette er en imponerende verdensrekord: med 797,656 ton hvede høstet på 8 timer har New Holland Agriculture slået den tidligere rekord med 120 ton. Verdens

Læs mere

7. Præcisionslandbrug

7. Præcisionslandbrug 7. Præcisionslandbrug Simon Blackmore, Hans-Werner Griepentrog og Lene Krøl Christensen Nuværende tendenser viser fremtidens retning Forudsigelser af, hvad der vil ske i fremtiden, er notorisk svære at

Læs mere

Den mest komplette GPS-navigationslŒsning

Den mest komplette GPS-navigationslŒsning Brugervejledning Den mest komplette GPS-navigationslŒsning Version 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprøjtestyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4372-DA-TPA Rev. nummer: 1.2.2 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Mejetærskere TUCANO 570

Mejetærskere TUCANO 570 Mejetærskere TUCANO 570 Endnu bedre resultater. Den nye TUCANO. En sund vækst er udgangspunktet for enhver succesrig høst. Med det in mente har vi udviklet den nye TUCANO. Den er lige så intelligent og

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

NEW HOLLAND BIGBALER 87O I 89O I 127O I 129O

NEW HOLLAND BIGBALER 87O I 89O I 127O I 129O NEW HOLLAND BIGBALER 87O I 89O I 127O I 129O 2 3 NY BIGBALER. INGEN HASTIGHEDSBEGRÆNSNING STOLTE TRADITIONER KOMBINERET MED FREMADRETTEDE VISIONER New Holland har været førende indenfor storballepressersegmentet

Læs mere

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Surface-software

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Surface-software BRUGERVejledning Farm Works Software -løsninger Farm Works Surface-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Surface-software Version 2013 og senere Revision A December 2012

Læs mere

VEJR INSTRUMENTER VEJROVERVÅGNINGSSYSTEMER TIL LANDBRUG, INDUSTRI, HJEM OG SKOLE

VEJR INSTRUMENTER VEJROVERVÅGNINGSSYSTEMER TIL LANDBRUG, INDUSTRI, HJEM OG SKOLE PRÆCISE VEJR INSTRUMENTER VEJROVERVÅGNINGSSYSTEMER TIL LANDBRUG, INDUSTRI, HJEM OG SKOLE Introduktion af vores nye Vantage Connect: Mobil forbindelse til hele verden (side 12) Beskyttelseshuse og Solenergi

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER

POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER POSITIONERING - NÅR VI VED HVOR TINGENE ER Letlæst inspirationshæfte med idékatalog, kort gennemgang af teknologier samt eksempler på kørende og kommende systemer ALEXANDRA INSTITUTTET, feb. 2010 KOLOFON

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software

BRUGERVEJLEDNING. Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software Version 2012 og senere Revision A December 2011 Kontaktoplysninger

Læs mere

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software

Farm Works Software -løsninger. Farm Works Mapping-software BRUGERVejledning Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software BRUGERVEJLEDNING Farm Works Software -løsninger Farm Works Mapping-software Version 2013 og senere Revision A December 2012

Læs mere

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick.

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick. insight 1 2005 SICK kundemagasin Fotoceller på bus Første pakkemaskine med informationssensorer side 6 Positionsjustering for hurtigt produktskifte Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP se side

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

4. kvartal 2011. Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7

4. kvartal 2011. Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7 4. kvartal 2011 Tema: Forsyninger/ Facilities Management Automatisér processerne med applikationer S. 7 GIS er med til at bane vejen for vedvarende energi S. 10 Langsigtet plan for vedligeholdelse af ledningsnettet

Læs mere