DFG/TFG Driftsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08"

Transkript

1 DG/TG Driftsanvisning K

2 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Bestemmelsesmæssig anvendelse Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B Lastoptagningsudstyr... B 4 3 Tekniske data for standardmodel... B Tekniske data - DG/TG 540/ B11 4 Markeringssteder og typeskilte... B Truckens typeskilt... B Lastdiagrammer... B Truckens lastdiagram... B Lastdiagram påbygningsaggregat... B18 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport... C Sikkerhedsanvisninger for montering og idriftsættelse... C 1 2 Aflæsning med kran... C 1 3 Sikring af trucken under transport... C 2 4 ørste idriftsættelse... C 3 5 Bugsering af trucken... C 3 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG)... D 1 2 Påfyldning af diesel... D 2 3 Udskiftning af gasflaske... D 3 4 Truck med to gasflasker... D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og indikatorelementer... E 3 3 Kontroller og rutiner forud for idriftsættelse... E14 4 Idriftsættelse af trucken... E Indstilling af førersædet... E Indstilling af ratstamme... E Sikkerhedssele... E Start af trucken... E Startprocedure TG... E Startprocedure DG... E Visning af fejl under driften... E Slukning af motor DG... E Slukning af motor TG... E28 5 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Kørsel... E Styring... E Bremser... E Betjening af mast og påbygnings-aggregat... E Optagning, transport og nedsætning af lastenheder... E orholdsregler i faresituationer... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E Motorkappe og vedligeholdelseskapper... E Trækning af anhængere... E48 6 Afhjælpning af fejl... E49 Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen Service og eftersyn Vedligeholdelses-tjekliste til DG/TG Vedligeholdelses-tjekliste DG Vedligeholdelses-tjekliste TG Kølevæskespecifikationer Driftsmidler Oplysninger om brændstof DG Smøreskema Smøreplan - DG/TG 540/ DK I 2

6 11 Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejder orberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Starthjælp Motorservice TG 540/ Motorservice DG 540/ Kontrol af kølevæskekoncentration Påfyldning af kølesystemet Rengøring/udskiftning af luftfilterpatroner Gear - DG/TG Bremse Kontrol af hjulenes fastgøring og lufttryk Hydrauliksystem Elektrisk system Udstødningssystem Ny idriftsættelse efter rengøring og vedligeholdelse Oplægning af trucken orholdsregler før oplægning orholdsregler under oplægningen ornyet idriftsættelse efter oplægningen Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig skrotning, bortskaffelse Betjeningsanvisning dieselpartikelfilter HUSS S MK-serien Vigtige generelle anvisninger Vigtige sikkerhedsanvisninger unktionsbeskrivelse Betjening HUSS-Control Driftsvejledning HUSS-Control Regenerering Vedligeholdelse DK I 3

7 I DK

8 A Z Bestemmelsesmæssig anvendelse Brochuren "Regler for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af trucks" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) følger med ved levering af dette køretøj. Reglerne er en del af denne driftsvejledning og skal altid overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Den skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsvejledning. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller uensartet fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ligesom den heller ikke må køre i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsansvarliges forpligtelser: Driftsansvarlig er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjeparts liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne brugsvejledning. Hvis denne brugsvejledning ikke følges, bortfalder garantien. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producentens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: Påmontering og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. Z Trækning af anhænger: Se kapitel E, afsnit DK A 1

9 A DK

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse Trucks i serien DG/TG er 4-hjulede trucks med førersæde og forbrændingsmotor. Trucks i serien DG er udstyret med dieselmotorer, trucks i serien TG med gasforbrændingsmotorer. DG/TG er udstyret med et hydrodynamisk drev. En kombineret krybefarts- og bremsepedal giver mulighed for hurtige løft ved krybefart. DG/TG er fra og med februar 2007 udstyret med en ekstra pedal. Den venstre pedal er en kombination af sneglefart og bremsepedal og aktiverer hurtigløftfunktionen under langsom kørsel. Den mellemste pedal er standardbremsesamt nødbremsepedal. Løfteevnen afhænger af typen. Den last, der maksimalt kan optages, kan afledes af typebetegnelsen. Således kan en DG/TG 540 laste op til 4000 kg og en DG/ TG 550 laste op til 5000 kg. Model Løfteevne (kg) Akselafstand (mm) DG/TG DG/TG DG/TG DK B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Løftecylinder 8 t Anhængertræk 2 t Lastkæde 9 t Kontravægt 3 t Mast 10 t Styrende aksel 4 t Instrumentpanel 11 t Motorbeklædning 5 t Ratstamme 12 t Drivaksel 6 t ørerbeskyttelsestag 13 t Gaffelslæde 7 t ørersæde 14 t Lastgaffel DK B 2

12 2.1 Truck Chassis og opbygning: Et robust, vridningsstabilt chassis, hvor aggregater og betjeningselementer er monteret beskyttet, giver trucken en høj grad af statisk sikkerhed. ørerpladsen er flydende ophængt, hvorved vibrationer og støj dæmpes. Motorhjelmen, der kan åbnes langt op, gør det sammen med de to motorsidebeklædninger (11) nemt at komme til at vedligeholde trucken. Hydraulikolietanken sidder på højre side, og brændstoftanken i DG-serien er integreret i chassiset på den modsatte side. Brændstofgasflasken til TG-serien fastgøres på kontravægten (9) i en holder. Udstødningssystemet med udstødningsrøret forhindrer, at der trænger udstødningsgasser frem til førerpladsen og dæmper samtidig udstødningsstøjen. ørerplads: Skridsikre trin og et håndtag på stolperne til førerbeskyttelsestaget gør det let at komme op i og ned fra trucken. øreren beskyttes af førerbeskyttelsestaget (6). ra førersædet (7) kan sædedæmpningen og sædepositionen indstilles, og på ratstammen (5) kan rattets hældning indstilles. Den enkle betjening vha. ergonomisk anbragte betjeningsgreb og det stort set vibrationsfrie førerhus gør, at føreren kun er udsat for et minimum af belastninger. Styre- og advarselsindikatorerne i instrumentbrættet (4) gør det muligt at overvåge systemet under driften og sikrer dermed en meget høj sikkerhedsstandard. ør der tændes for trucken, skal førerbeskyttelsestaget kontrolleres for revner, og hvis det er beskadiget, skal det repareres eller udskiftes. Motor: Vandkølede motorer med rolig gang og høj effekt ved lavt forbrug. I DGserien er der monteret dieselmotorer med en meget ren forbrænding af brændstoffet under alle driftsbetingelser og med sodværdier, der ligger under grænsen for, hvad der kan iagttages med det blotte øje. I TG-serien anvendes benzinmotorer med meget lave rest-udstødningsgasværdier. Køredrev: Et lastgear med gearoliekøler og momentomformer er påflanget motoren direkte. Det overfører kraften til drivakslen (12). Med retningsgrebet i betjeningskonsollen indstilles forlæns-/baglænskørsel hhv. neutralstilling. Styring: Hydrostatisk styring med en styrecylinder, der er integreret i den styrende aksel (10). Den styrende aksel er ophængt svingende i chassiset, så der selv på ujævne underlag sikres et godt vejgreb. Bremser: Med langsomkørsels-/bremsepedalen aktiveres to tromlebremser hydraulisk, som virker på drivhjulene. Tromlebremserne efterjusteres automatisk, efterhånden som de slides. Parkeringsbremsen virker ved, at tromlebremsen aktiveres mekanisk ved hjælp af bowden-kabler, når der trækkes i grebet til parkeringsbremsen. Hjul: Alle hjul befinder sig inden for truckkonturen. Der kan vælges imellem luftdæk eller superelastiske dæk. Hydrauliksystem: Tandhjulspumpen til hydrauliksystemet drives af motoren via et ekstra kraftudtag i lastgearet. Pumpeomdrejningstallet og dermed volumenstrømmen reguleres med kørepedalen via motoromdrejningstallet. De hydrauliske funktioner styres med styregrebet via en multistyreventil DK B 3

13 El-system: 12-volt-anlæg med startbatteri og vekselstrømsgenerator med integreret regulator. En genstartsspærre forhindrer fejlbetjening ved start, og en sikkerhedskobling gør, at trucken kun kan startes med retningsgrebet i neutralstilling. I dieselmotorerne er der monteret lynstart-forglødeanlæg, mens gasmotorerne er udstyret med et kontaktløst elektronisk tændingssystem, som sikrer hurtig og problemfri start af motoren. Motoren slukkes med tændings-/startkontakten. 2.2 Lastoptagningsudstyr Mast: Det er vores mål at optimere udsynet. De kraftige stålprofiler er smalle, hvilket man især lægger mærke til i tretrins-masten, hvor der et godt udsyn til gaffelarmene. Vi har opnået samme gode resultater med gaffelslæden. Masten og gaffelslæden kører på permanent smurte og dermed vedligeholdelsesfrie skråtstillede støtteruller. Påbygningsaggregater: Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken DK B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z De tekniske data angives iht. den tyske norm VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes DK B 5

15 Specifikationsblad til truck DG 540/550 (frem til 8/03) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 540 DG 545 DG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 9100/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2860/ / /4240 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 24,5/25,4 23,5/24,8 22,3/24,3 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 34,00/16,00 34,00/16,5 34,00/16,5 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 33,5/26,8 30,7/25,2 28/23,3 5.9 Accelerationstid med last/uden last s 4,8/4,7 4,9/4,8 6,0/5, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/4230 4/4230 4/4230 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræktype/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J DK B 6

16 07.08.DK Specifikationsblad til truck DG 540/550 (fra 09/03 til 07.08) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 540 DG 545 DG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 8954/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2810/ / /4639 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 28 x x x Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1255/ / / Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 25,3/25,5 24,5/25,5 24,8/25,5 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 41,20/23,50 40,97/24,47 33,50/21, Stigeevne med last/uden last (%) 36/34 34/33 25,5/25,7 5.9 Accelerationstid med last/uden last s 5/4,5 5/4,5 5,1/4, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model 1104C C C Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) 61,5 61,5 61,5 7.3 Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/4400 4/4400 4/4400 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 302/ / / Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræktype/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J B 7

17 Specifikationsblad til truck TG 540/550 (frem til 8/03) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse TG 540 TG 545 TG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet gas gas gas 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 9100/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2860/ / /4240 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 24,5/25,4 23,8/24,8 22,3/24,3 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 32,0/16,0 32,0/16,0 32,0/16,0 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 33,5/26 30,7/24,5 28/22,6 5.9 Accelerationstid med last/uden last s 5,6/4,5 5,7/4,7 6,3/4, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 6/4294 6/4294 6/4294 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræktype/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J DK B 8

18 07.08.DK Specifikationsblad til truck TG 540/550 (fra 09/03 til 07.08) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse TG 540 TG 545 TG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet gas gas gas 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 8954/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2810/ / /4639 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 28 x x x Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1255/ / / Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 24,4/25,8 23,8/25,8 22,3/25,8 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 38,40/19,40 38,10/20,40 31,00/16, Stigeevne med last/uden last (%) 35,9/31 34/30 24,9/ Accelerationstid med last/uden last s 4,8/4,2 5,0/4,5 5,5/4, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 6/4294 6/4294 6/4294 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræk/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J B 9

19 Specifikationsblad til truck DG 540/550 (fra 07.08) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 540 DG 545 DG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 8954/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2810/ / /4639 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 28 x x x Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1255/ / / Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 24/24,5 23/23,5 22/22,5 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 41,20/23,50 40,97/24,47 33,50/21, Stigeevne med last/uden last (%) 36/34 34/33 25,5/25,7 5.9 Accelerationstid med last/uden last s 5/4,5 5/4,5 5,1/4, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model 1104D D D Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/4400 4/4400 4/4400 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 260/ / / Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræktype/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J DK B 10

20 3.1 Tekniske data - DG/TG 540/550 Styresystem TYPE uldt hydrostatisk PUMPE Som hovedhydrauliksystemet HÅNDPUMPE Type OSPC 150-LS ANTAL OMDREJNINGER RA ANSLAG TIL ANSLAG 4,75 Drivende aksel - DG/TG 540/550 TYPE REDUKTIONSORHOLD PST2 SMØREMIDDELKAPACITET Gearkobling - DG/TG 540/550 Dobbeltreduktion : 1 Enkelt og dobbeltdrivhjul Diff.-enhed 3,5 liter - enkeltdrivhjul 4,5 liter - dobbeltdrivhjul Nav 1,0 liter KARDANAKSEL Mekanisk type Gear - PST2 - DG/TG 540/550 TYPE PST2: 2 Lastkobling 2-omdr. vendelastgear DREJNINGSMOMENTORHOLD 2,86 : 1 OMSÆTNINGSORHOLD Højt - 1,241: 1 remad & tilbage Lavt - 2,55: 1 remad & tilbage DRITSTEMPERATUR (normal) C MAKS.-TEMPERATUR (midlertidig) 120 C INTERNE TRYK Bar HOVEDREGULERINGSTRYK 8,5-9,5 KOBLING 8-9 OMSÆTTERLADNING 4-5 OMSÆTTERUDGANG 2-3 OLIEKAPACITET ca. 12,5 Liter, kontrolleres ved målepind Motor - DG 540/ DK TYPE / 1104C-44 (fra 09/03) irecylindret, direkte indsprøjtning TÆNDINGSRÆKKEØLGE REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 2350 o/min (uden last type ) 2350 o/min (uden last type 1104C-44) 680 o/min (tomgang type ) 800 o/min (tomgang type 1104C-44) VENTILSPILLERUM Indgang 0,20 mm kold Udgang 0,45 mm kold OLIETRYK 2,75-4,5 bar OLIEMÆNGDE ca. 6,9 liter, kontrolleres ved målepind PÅYLDNINGSMÆNGDE, BRÆNDSTOTANK 70 liter PÅYLDNINGSMÆNGDE, KØLEVÆSKE 16 liter B 11

21 Motor - TG 540/550 TYPE 4,3 l V6 seks-cylindret, firetakts, drivgas KAPACITET 4294 cc TÆNDINGSRÆKKEØLGE REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 2500 o/min (uden last) 750 o/min (tomgang) TÆNDRØRSTYPE AC Delco TÆNDRØR ELEKTRODEASTAND 1,6mm ABRYDERASTAND Ikke relevant (elektronisk tænding) OLIEMÆNGDE 4,7 liter PÅYLDNINGSMÆNGDE, BRÆNDSTOTANK Ikke relevant PÅYLDNINGSMÆNGDE, KØLEVÆSKE (motor) 7,3 liter Luftfilter TYPE Cyclopac tørelement Bremsesystem - DG/TG 540/550 TYPE PARKERINGSBREMSE VÆSKEKAPACITET Hydraulisk drevet med servostyring ra februar 2007: Hydraulisk drevet med hydraulisk forstærknig ved hjælp af egen pumpe Mekanisk, virker ved hjælp af kabler og forbindelser 0,29 liter Hjul og dæk DÆKSTØRRELSE Se spec.-blad B13 DÆKTRYK Model Drivende aksel bar Styrende aksel bar Alle HJULMØTRIKKER TILSPÆNDINGS- MOMENT Model Drivende aksel Nm Styrende aksel Nm DG/TG 540/ DK B 12

22 Dæk frem til 08/03 ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE TYPE MODEL Drivende aksel 8.25x15 SE DG/TG 540/545 Styrende aksel 7.00x12 Drivaksel (med dobbeltdæk) 7.50x15 SE DG/TG 540/545 Styrende aksel 7.00x12 Drivaksel (med dobbeltdæk) 7.50x15 SE DG/TG 550 Styrende aksel 7.00x12 Drivende aksel 300x15 SE DG/TG 550 Styrende aksel 7.00x12 Dæk, Superelastic fra 09/03 ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE MODEL Drivende aksel 3.00x15 DG/TG 540/545 Drivende aksel Drivaksel (med dobbeltdæk) Styrende aksel 28x9-15 Drivaksel (med dobbeltdæk) 8.25x15 DG/TG 550 Drivende aksel 300x15 Styrende aksel 28x9-15 DG/TG 550 Dæk, luft fra 09/03 ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE MODEL Drivende aksel 3.00x15/18 PR DG/TG 540/545 Drivende aksel /16PR Drivaksel (med dobbeltdæk) Styrende aksel 28x9-15 Styrende aksel 225/75-15-TL 149 Styrende aksel 23x10-12/ 14PR Drivaksel (med dobbeltdæk) 8.25x15 DG/TG 550 Drivende aksel 300x15/18 PR Styrende aksel 28x9-15 DG/TG 550 Styrende aksel 225/75-15 Styrende aksel 23x10-12 Z Der må kun anbringes dæk, som stemmer overens med de oprindelige tekniske data DK B 13

23 Støjniveau VEDVARENDE LYDTRYKSNIVEAU iht. EN i overensstemmelse med ISO <80 db (A) Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, som fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Svingninger SVINGNINGSPÅVIRKNING A KROPPEN - GENNEMSNITSVÆRDI i henhold til dokumentet EN Vibrationsværdiernes effekt på føreren i x-, y-, z-retningerne: Tilladte værdier aktiske værdier x = 90 cm/s 2 x = 38.9 cm/s 2 y = 45 cm/s 2 y = 22.8 cm/s 2 z = 63 cm/s 2 z = 59.7 cm/s 2 Elektrosystem 0,60 m/s Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. SYSTEM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 12 volt negativ jord Overholdelse af følgende grænseværdier iht. produktstandarden "Elektromagnetisk kompatibilitet for truck (9/95)": t orstyrrelser (EN ) t Støjimmunitet (EN ) t Elektrostatiske udladninger (EN ). Hydrauliksystem HYDRAULIKPUMPE REGULERINGSVENTIL STYRETRYK HOVEDTRYK TANKINDHOLD KAPACITET HYDRAULIKSYSTEM 2PX-serien 5000-serien 105 bar 215 bar 70 liter 80 liter Anvendelsesbetingelser OMGIVELSESTEMPERATUR t under drift -15 C til +40 C Z Ved vedvarende anvendelse under 0 C anbefales det, at det hydrauliske system fyldes med frostsikker olie iht. producentens angivelser. Ved brug i kølehus eller ved ekstreme skift i temperatur og luftfugtighed er specielt udstyr til og godkendelse af trucken påkrævet DK B 14

24 4 Markeringssteder og typeskilte DK Pos. Betegnelse 15 orbudsskilt "Ophold under lastoptaget forbudt" 16 Ankrogningspunkter til læsning med kran 17.1 orbudsskilt "Kørsel med løftet last forbudt" 17.2 orbudsskilt "remtiltning af mast med løftet last forbudt" 18 Lastdiagram lastgaffel, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 19 Lastdiagram sideskift, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 20 Truckens typeskilt 21 Skilt, løftepunkter donkraft 22 Skilt "Maksimal kropsstørrelse" B 15

25 4.1 Truckens typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 23 Type 28 Producent 24 Serie-nr. 29 Egenvægt i kg 25 Nominel løfteevne i kg 30 Lasttyngdepunktsafstand i mm 26 Nominel drivkraft i kw 31 Byggeår 27 Producentens logo 32 Option Z Angiv serienummer (24) ved henvendelser vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 4.2 Lastdiagrammer Lastdiagram lastgaffel, (løfteevne, lasttyngdepunkt, løftehøjde) Lastdiagrammet Lastgaffel (35) angiver lastgaflens løfteevne Q i kg. Den vises i tabelform og er afhængig af lasttyngdepunktet D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Pileformede markeringer (37 og 38) på hhv. den indvendige og udvendige mast viser føreren, hvornår de løftehøjdegrænser, der foreskrives i lastdiagrammet, er nået DK B 16

26 4.3 Truckens lastdiagram Lastdiagrammet for trucken (16) angiver truckens løfteevne Q i kg med masten stående lodret. Diagrammets udformning afhænger af den anvendte masts højde. I tabelform vises, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Lastdiagrammet angiver truckens bæreevne med de gaffelarme, der var monteret ved levering. ra og med en gaffellængde på 1300 mm er dette ensbetydende med en nedregulering. Trucks, der leveres uden gaffelarme, forsynes med et standardskilt. Eksempel: De pileformede markeringer (38 og 39) på den hhv. den indvendige og udvendige mast viser føreren, hvornår de løftehøjdegrænser, der foreskrives i lastdiagrammet, er nået. Disse pile er monteret på alle master med en løftehøjdeafhængig løfteevnegraduering DK B 17

27 4.4 Lastdiagram påbygningsaggregat Lastdiagrammet for påbygningsaggregater angiver truckens løfteevne Q i kg i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Det serienummer, der fremgår af lastdiagrammet for påbygningsaggregatet, skal svare til nummeret på påbygningsaggregatets typeskilt, da producenten angiver løfteevnen specielt for hvert enkelt aggregat. De vises på samme måde som truckens løfteevne og findes på tilsvarende vis. Ved laster med et lasttyngdepunkt på over 500 mm opefter reduceres bæreevnen med forskellen i det ændrede tyngdepunkt DK B 18

28 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport Transporten kan foregå på to forskellige måder, afhængigt af mastens byggehøjde og de lokale forhold på anvendelsesstedet: Stående med monteret mast (ved små byggehøjder) Stående med afmonteret mast (ved store byggehøjder), alle hydraulikledninger mellem grundkøretøj og mast er afbrudt. 1.1 Sikkerhedsanvisninger for montering og idriftsættelse Samling af trucken på arbejdsstedet samt ibrugtagning og instruktion af føreren må kun foretages af personale, der er uddannet og autoriseret af producenten. Hydraulikledningerne i grænsefladen grundkøretøj/mast må først forbindes, og trucken først tages i brug, når masten er monteret korrekt. 2 Aflæsning med kran M M M Benyt udelukkende løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). Parkering af trucken i sikret tilstand (se kapitel E). astgør krangrejet på mastens hovedtværbjælke (1) og på anhængertrækket (2). Der må kun sættes kranremme resp. - kæder i det øverste øje på kontravægten og i øjerne på hovedtværbjælken (mast). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranremmen resp. -kæden på masten skal have en fri mindstelængde på 2 m. Krangrejets anhugningsudstyr skal placeres, så det ikke rører ved påmonterede dele eller beskyttelsestag, når der løftes DK C 1

29 3 Sikring af trucken under transport M Ved transport på lastbil eller trailer skal trucken surres og kiles fast på korrekt vis. Lastbilen/traileren skal være udstyret med en træbund samt ringe til fastsurring. Læsningen skal iht. VDI 2700 og VDI 2703 foretages af personale, der er specielt uddannet hertil. Den korrekte dimensionering og realisering af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Benyt øjerne på mastens øverste tværbjælke samt anhængerboltene til fastsurring af trucken, når masten er monteret. Se øverste billede (fastsurring og fastkiling med påmonteret mast) og midterste billede (fastsurring og fastkiling uden mast). Hvis trucken skal transporteres uden mast, surres den fast foran over beskyttelsestaget. Se midterste billede. Nedenstående billede viser det omtrentlige tyngdepunkt. C DK

30 4 ørste idriftsættelse ørste ibrugtagning og instruktion af føreren skal foretages af personale med en relevant uddannelse. Hvis der leveres flere trucks, skal det sikres, at kun lastoptagningsudstyr, mast og grundtruck med tilsvarende serienummer sammenbygges. Klargøring af trucken til drift efter levering eller transport kræver gennemførelse af følgende trin: Kontrollér, at udstyret er komplet og i ordentlig stand. Kontrollér olieniveauet i motoren. Kontrollér olieniveau ved lastgearet. Kontrollér bremsevæskeniveau. Kontrollér batteritilslutninger og syrevægtfylde. Tag trucken i brug som foreskrevet (se kapitel E). 5 Bugsering af trucken Da gearet drives af truckmotoren, er gearet ikke smurt, og det overophedes, hvis trucken skal bugseres med slukket motor. or at forhindre dette må trucken højest trækkes maks. 5km og med en maks. hastighed på 4 km i timen. Trækpunkt Der skal benyttes en fast trækstang til at bevæge en truck. Truckens bugseringspunkt er markeret med (57) astgør bugseringsstangen på bjærgningskøretøjets anhængertræk og på det køretøj/den truck, der skal bjærges. Slæk parkeringsbremsen. Der skal sidde en person på førersædet i det bugserede køretøj, så det kan styres. Bugser kun trucken med gåhastighed! Eftersom servoaggregatet ikke er aktiveret, kræver det en ekstra kraftanstrengelse at styre trucken DK C 3

31 C DK

32 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) Inden påfyldning af brændstof eller udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres sikret (se kapitel E, afsnit 5.8). Brandsikringsforanstaltninger: Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af påfyldningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstoffer og gas. Anbring skilte, der markerer fareområdet, så alle kan se dem. Det er forbudt at opbevare letantændelige materialer i dette område. unktionsdygtige ildslukningsapparater skal hele tiden stå klar i påfyldningsområdet. Der må kun anvendes kulsyrepulverslukkere eller kulsyregasslukkere ved bekæmpelse af flaskegasbrande. Opbevaring og transport: Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flaskegas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der ikke er en brændstofstander til disposition, skal brændstoffet lagres og transporteres i rene og godkendte kar. Det skal markeres tydeligt, hvad beholderen indeholder. Utætte gasflasker skal omgående bringes ud i det fri og placeres på steder med god udluftning. Leverandøren af gasflasker skal kontaktes. Spildt dieselbrændstof skal bindes vha. egnede midler og bortskaffes iht. de gældende miljøbeskyttelsesregler. Personale til påfyldning af brændstof og udskiftning af gasflasker: Personer, der håndterer flaskegas, er af hensyn til sikker drift forpligtet til at tilegne sig den nødvendige viden om flaskegassens karakteristika. Påfyldning af gastanke: Gastankene forbliver sammenkoblede med trucken og fyldes op på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. M Slange-/rørbrudssikring OBS: Ved drift med flaskegas skal der forefindes slange-/rørbrudssikring, som forhindrer abrupt udstrømning af gas i tilfælde af svigt i en forsyningsledning. Der må kun anvendes gasflasker med integreret slange-/rørbrudssikring lasketilslutningen på trucken skal være udstyret med en slange-/rørbrudssikring (denne er til rådighed fra fabrikken) Driftsansvarlige skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, der er gældende i forbindelse med flaskegas. laskegas giver frostsår på ubeskyttet hud DK D 1

33 2 Påfyldning af diesel Der må kun fyldes brændstof på trucken på hertil beregnede steder. Z M M orud for tankningen skal trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, afsnit 5.8). Åbn tankdækslet (1). Påfyld ren diesel. Tanken må ikke overfyldes. Påfyldningsmængde: DG : 70 l Der må kun anvendes diesel, der opfylder kravene i DIN 590 med et cetantal over 50. Tankmåleren (2) viser brændstofniveauet. Når måleren går ind i det røde område, skal tanken fyldes. Kør aldrig brændstoftanken helt tom! Luft i brændstofanlægget medfører driftsforstyrrelser. Luk tankdækslet omhyggeligt efter påfyldning af brændstof DK D 2

34 3 Udskiftning af gasflaske Udskiftning af gasflasker skal foregå på hertil indrettede steder og gennemføres af uddannede og hertil bemyndigede personer. orud for tankningen skal trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, afsnit 5.8). Luk spærreventilen (3) godt til. Start motoren, og kør i neutralstilling, indtil gasanlægget er tomt. Skru omløbermøtrikken (4) af med en passende nøgle, mens der holdes imod i grebet (6). Tag slangen (5) af, og skru omgående ventilkappen på den tomme gasflaske. Løsn låsebåndene (8), og tag afdækningspladen (7) af. Tag forsigtigt gasflasken ud af holderen, og stil den, så den står sikkert. Der må kun anvendes gasflasker på 18 kg (29l). Læg den nye gasflaske i holderen, og drej den, så spærreventilens studser vender nedad. astgør gasflasken sikkert med låsebåndene. astgør slangen igen iht. forskrifterne. Åbn forsigtigt spærreventilen, og kontrollér tilslutningens tæthed vha. et skumdannende middel DK D 3

35 Genopfyldelige gasflasker med påfyldningsanordningen i midten Genopfyldelige gasflasker er forsynet med en udtagsventil (10), en påfyldningsstopventil (11), en sikkerhedsventil (12) og en niveauindikator (13). Luk udtagsventilen, skru kappen af stopventilen, og før dysen på gaspumpen ind i påfyldningstilslutningen. Stopventilen afslutter automatisk påfyldningen, når flasken har nået det maks. niveau. Skru dækslet på igen, når påfyldningen er afsluttet.overhold alle direktiver og forskrifter vedr. påfyldning af gasflasker, som evt. måtte være anbragt på gaspumpen Z Sikkerhedsanvisninger: Kun særligt uddannet personale må udføre reparationer på tanke. Brugeren skal hver gang inden brug kontrollere tanken og armaturerne for beskadigelse og slitage Tanken og armaturerne skal iht. de gældende forskrifter i det pågældende land regelmæssigt kontrolleres for mekaniske skader, korrosion og andre beskadigelser DK D 4

36 4 Truck med to gasflasker Z M Det er kun tilladt at anvende en dobbelt gasflaskeholder, hvis trucken er udstyret med et funktionsdygtigt kamerasystem til baglænskørsel samt med udvendige spejle i begge sider. Der findes en yderligere forsyningsventil på apparatet ud over spærreventilerne på de to gasflasker. Med denne ventil kan det vælges, fra hvilken af de to flasker gassen tages. Det er ikke muligt og ikke tilladt at sammenkoble de to gasbeholdere. Luk begge spærreventiler på gasflaskerne for at afbryde gastilførslen DK D 5

37 D DK

38 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse: Trucken må kun benyttes af egnede personer med truckførercertifikat, som over for driftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af laster, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. ørerens rettigheder, pligter og forholdsregler for brug af trucken: øreren skal være informeret om sine rettigheder og pligter, have modtaget undervisning i betjening af trucken samt være fortrolig med indholdet i denne driftsvejledning. øreren skal gives de nødvendige rettigheder. Ved trucks, der føres af gående fører, skal der benyttes sikkerhedssko ved betjeningen. orbud imod uvedkommendes brug af trucken: øreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor den er i brug. Det er førerens ansvar at forbyde uvedkommende at køre med eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler: Beskadigelser og andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meldes til den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. i tilfælde af slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer: øreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. øreren må under ingen omstændigheder sætte sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. M arezone: arezonen er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, som falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Uvedkommende personer skal bortvises fra farezonen. Ved fare for personer skal der afgives advarselssignal rettidigt. Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader farezonen, skal trucken omgående standses. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler, der beskrives her. Truck med reduceret friplads over hovedet er forsynet med et advarselsskilt i førerens synsfelt. Den anbefalede maksimale kropshøjde på dette skilt skal overholdes DK E 1

39 E DK

40 2 Beskrivelse af betjenings- og indikatorelementer Pos. Betjenings-/ indikatorelement 1 Advarselslampe Parkeringsbremse 2 Brændstofindikator (DG) unktion t Når lampen lyser, er parkeringsbremsen aktiveret. t Angiver mængden af brændstof i tanken 3 Kølevæsketemperaturindikator t Angiver kølevæsketemperaturen 4 Neutralstilling t Når lampen tændes, står retningsgrebet i neutralpositionen. 5 Advarselslampe bremsevæske 6 Ikke anvendt på hydrostatiske truck o Når lampen lyser, betyder det, at brændstofniveauet er for lavt. o 7 Lys o Viser, at forlygterne er tændt. 8 Advarselslampe motorolietryk t Når lampen lyser, betyder det, at motorens smøreolietryk er for lavt. 9 ikke i brug o 10 ikke i brug o DK E 3

41 E DK

42 Pos. Betjenings-/ indikatorelement 11 Advarselslampe omformertemperatur unktion t Når lampen lyser, er olietemperaturen i lastgearet for høj. 12 Advarselslampe Sikkerhedssele o Når lampen lyser, er sikkerhedsselen ikke spændt korrekt. 13 Kontrollampe Køreretningsindikator o Viser, at der er tændt for blinklyset højre/venstre. 14 Advarselslampe Brændstofbeholdning (DG) t Når lampen lyser, betyder det, at brændstofstanden er for lav. 15 Tids-/driftstimeindikator t Angiver indkoblingstiden hhv. det antal driftstimer, trucken har været i brug. 16 Kontrollampe forglødning (DG) t Viser, at koldstartssystemet fungerer. 17 Advarselslampe ladestrøm t Lyser, hvis batteriet ikke oplades. 18 Rat t Styring af trucken i den ønskede køreretning. 19 Varme-/ ventilationsindstilling 20 Ratstammeindstillingshåndtag o t Justering af ratstammens vinkel DK E 5

43 E DK

44 Pos. Betjenings-/ indikatorelement 21 Varmesystem o unktion 22 kørepedal t Regulering af hhv. motoromdrejningstal og køre- og løftehastighed 23 Styregreb Løft/sænkning 24 Styrearm tiltning af masten t Løft eller sænkning af gaffelslæden. Løft gaffelslæde: Træk grebet bagud. Sænk gaffelslæden: Skub grebet fremad. t Tiltning af masten fremad eller bagud or at tilte masten fremad: Skub grebet fremad. or at tilte masten bagud: Træk grebet bagud. 25 Kontakt o Lamper, tågefjerner etc. 26 Tændings-/startlås t Til- og frakobling af strømforsyningen Tænd og sluk for motoren. Når tændingsnøglen tages ud, er trucken sikret imod, at uvedkommende bruger den. 27 Hovedafbryder (nødstop) t Hovedstrømkredsen afbrydes, alle elektriske funktioner frakobles. Motoren standses. Trucken bremses kraftigt. Denne kontakt må kun benyttes til standsning i nødsituationer. Under normale omstændigheder skal anvisningerne vedrørende standsning på side E 25 overholdes. 28 Knap advarselssignal t Afgivelse af et akustisk advarselssignal 29 Retningsgreb t Vælg køreretning. 31 Parkeringsbremsegreb (fra 09/03 på til højre for rattet) 32 Bremsepedal t Trucken bremses 33 Langsomkørsels-/ bremsepedal (fra 01/07 VG ) t Aktivering eller deaktivering af parkeringsbremsen: Træk grebet for at aktivere bremsen. Skub grebet fremad for at løsne bremsen. t 1. Område: Regulering af langsom kørsel 2. Område: Aktivering af driftsbremsen DK E 7

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 316/320. Driftsanvisning 04.06- 51011145 02.07

DFG/TFG 316/320. Driftsanvisning 04.06- 51011145 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Driftsanvisning K 51011145 02.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 425/430/435. Driftsvejledning 07.04- 52025752 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Driftsvejledning 07.04- 52025752 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Driftsvejledning K 52025752 02.08 Supplement: Brake System, Post 09/2007 Trucks As of 09/2007, DG/TG 425-435 series trucks have been fitted with a new service brake system. In

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S

DFG/TFG 16-50 A/B/C-S DFG/TFG 16-50 A/B/C-S 03.01 - Driftsanvisning K 50045365 12.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Driftsanvisning 50287407 12.14 AMX 10 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Driftsanvisning 51287761 11.14 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Driftsanvisning 51069886 07.12 K ETV C16 ETV C20 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Fabrikant eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Motordrevne gaffeltruck 3.5 ton Specifikationer 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Drivenhed

Læs mere

Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton

Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton 3 hjul www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,5-1,6 t Specifikationer 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Andet Motor Ydelsesdata Dimensioner Hjul Vægt Basisdata 1.1 Producent

Læs mere

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02 Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 4000-5000 kg H40/500, H45/500, H50/500, H50/600 394-02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis giver maksimal

Læs mere

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Stabler SWS10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclas pålidelige stabler til gående fører Solid - forbedrer produktiviteten og arbejdsflowet takket være de alsidige anvendelsesmuligheder. Stablerne er excellente til hurtig og sikker håndtering af paller

Læs mere

Elektrisk gaffeltruck 2,0-5,0 ton

Elektrisk gaffeltruck 2,0-5,0 ton www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 2,0-5,0 ton Elektrisk gaffeltruck 2,0-2,5 ton Specifikationer 8FBMKT20 8FBMKT25 8FBMT25 Basisdata Vægt Hjul Dimensioner Ydelsesdata Motor Andet 1.1 Producent

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

EFG 110-115. Driftsanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Driftsanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Driftsanvisning 51151444 11.14 K EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type

Læs mere

Specifikationer. WE/WS 2300 serien. El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300. Serien

Specifikationer. WE/WS 2300 serien. El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300. Serien C Specifikationer WE/WS 2300 serien El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300 Serien C WE 2300 serien Selvkørende el-stabler for gående fører bremszone 4.5 4.22 krybezone kørezone 4.2 4.3 90 4.4

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 2500-3500 kg H25/600, H30/500, H35/500 Type 393_02

Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 2500-3500 kg H25/600, H30/500, H35/500 Type 393_02 Gas, naturgas- og dieselgaffeltruck Kapacitet 2500-3500 kg H25/600, H30/500, H35/500 Type 393_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis giver maksimal

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Motoreffekt : 20 HK Maskinvægt : 1175 kg KUBOTA MINILÆSSER

Motoreffekt : 20 HK Maskinvægt : 1175 kg KUBOTA MINILÆSSER Motoreffekt : 20 HK Maskinvægt : 1175 KUBOTA MINILÆSSER STÆRK, MANØVREDYGTIG OG ALSIDIG Kubota har udviklet en ny serie af knækstyrede minilæssere med en driftsvægt fra 1.000 til 2.800. Maskinerne i den

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton

Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton www.toyota-forklifts.dk Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton Motordrevne gaffeltruck 1,5-1,75 ton Specifikationer 02-8FGF15 02-8FDF15 02-8FGF18 02-8FDF18 1.1 Producent TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA 1.2 Model

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 4.0-5.0 tons

Motordrevne gaffeltruck 4.0-5.0 tons Motordrevne gaffeltruk 4.0-5.0 tons FD/FG40K FD/FG40KL FD/FG45K FD/FG50K 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.12 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gastruck med hydrodynamisk transmission (Converter) (2.500/3.000/3.500 kg)

DFG/TFG 425/430/435. Diesel- og gastruck med hydrodynamisk transmission (Converter) (2.500/3.000/3.500 kg) Truck i tysk kvalitet: Funktionel, robust, driftssikker Jungheinrich motoraksel med vedligeholdelsesfri lamelbremse i oliebad og elektrisk parkeringsbremse Perfekt udsyn i alle retninger med optimalt truck-

Læs mere

ET 4000 SERIEN. Specifikationer El-stabler for stående fører

ET 4000 SERIEN. Specifikationer El-stabler for stående fører C ET 4000 SERIEN Specifikationer El-stabler for stående fører C ET 4000-serien El-stabler for stående fører 4.5 4.22 4.4 4.2 4.3 Q 1.6 1055 4.9 4.8 90 30 1.9 84* 270 456 4.19 4.35 4.24 4.25 3.7 520 3.6

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton

Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton www.toyota-forklifts.dk Motordrevne gaffeltruck 1,5-3,5 ton Motordrevne gaffeltruck 1,5-1,8 ton Specifikationer 06-8FG15F 06-8FD15F 06-8FG18F 06-8FD18F 1.1 Producent Toyota Toyota Toyota Toyota 1.2 Model

Læs mere

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien

Kompaktraktorer. Yanmar EF 200 serien Kompaktraktorer Yanmar EF 200 serien Den grønne linje Yanmar TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning Den nye TNV dieselmotor med direkte indsprøjtning har både større effekt og en særdeles effektiv forbrænding.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis udgør en stærk og komplet lukket sikker zone,

Læs mere

Stabler SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s

Stabler SPE10/12(i)/14(i)/16(i)/16s Roclas pålidelige stabler med ståplade Solid - forbedrer produktiviteten og arbejdsflowet takket være de alsidige anvendelsesmuligheder. Stablerne er excellente til hurtig og sikker håndtering af paller

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

GOES 520 4* * *4 MAX Model

GOES 520 4* * *4 MAX Model GOES 520 4*2 520 4*4 520 4*4 MAX Model Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

EKS 208-312. Driftsanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Driftsanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Driftsanvisning 51121628 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual

Havetraktor PANTHER. AJ110 4x4, 4x2. Brugermanual Havetraktor PANTHER AJ110 4x4, 4x2 DK Brugermanual For STARJET AJ102/AJ102 4 4/AJ110/AG122 havetraktorer er brugermanualen blevet udvidet og tilpasset i de følgende kapitler: 1.2 HAVETRAKTORENS HOVEDDELE

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Specifikationer. DT 3000-serien. Dobbeltstabler DT 3000. Serien

Specifikationer. DT 3000-serien. Dobbeltstabler DT 3000. Serien C Specifikationer DT 3000-serien Dobbeltstabler DT 3000 Serien C DT 3000-serien Dobbeltstabler DT 3040-2.0 uden platform mekanisk styring 4.5 4.4 4.9 1.6 Q 4.2 125 170 140 29 89 1.9 4.35 4.21 4.25 4.22

Læs mere

EFG 425-430. Driftsanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Driftsanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Driftsanvisning 51151500 11.11 K EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

EFG 213-320. Driftsvejledning 06.08- 51099992 07.11

EFG 213-320. Driftsvejledning 06.08- 51099992 07.11 EFG 213-320 06.08- Driftsvejledning K 51099992 07.11 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

HITACHI ZAXIS18. motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP. arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3

HITACHI ZAXIS18. motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP. arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3 HITACHI ZAXIS18 motorkraft 8.8 kw / 11.8 HP arbejdsvægt 1 710 kg (styrtbøjle) 1 780 kg (førerhus) graveskovl 0.02-0.05 m 3 UDSTYR Motor Krøjemekanisme Model....................................... Isuzu

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Diesel og gas gaffeltruck Kapacitet kg H50, H60, H70, H80, H80/900, H80/1100 Type

Diesel og gas gaffeltruck Kapacitet kg H50, H60, H70, H80, H80/900, H80/1100 Type Diesel og gas gaffeltruck Kapacitet 5000 8000 kg H50, H60, H70, H80, H80/900, H80/1100 Type 396-02 Sikkerhed Når man håndterer en last på op til 10.000 kg, kommer sikkerheden før alt andet. Eksempelvis

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 kg KUBOTA MINILÆSSER

Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 kg KUBOTA MINILÆSSER Motoreffekt: 26 HK Maskinvægt: 1599 KUBOTA MINILÆSSER STÆRK, MANØVREDYGTIG OG ALSIDIG Kubota har udviklet en ny serie af knækstyrede minilæssere med en driftsvægt fra 1.000 til 2.800. Maskinerne i den

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ETV Q20/Q25. Driftsanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Driftsanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Driftsanvisning K 51171586 06.15 K 4 Vigtige oplysninger for transport og for montering af løftestativer ved gaffeltrucks med slædemast Transport Transporten kan alt efter løftestativets

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL

LONCIN LX70 BRUGERMANUAL LONCIN LX70 BRUGERMANUAL Tak, fordi du har valgt en Loncin LX70 børne-atv. Vi håber, at produktet lever op til dine forventninger. Hvis der skulle være spørgsmål, som ikke er besvaret her i manualen, kan

Læs mere

www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,0-1,5 ton

www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,0-1,5 ton www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,0-1,5 ton Elektrisk gaffeltruck 1,0 ton Specifikationer 7FBEST10 1.1 Producent Toyota 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Drivenhed Elektrisk 1.4 Førerplads Siddende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes Betjeningsvejledning Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Modeller... 3 2. Tekniske oplysninger... 3 3. Til brugeren af LIFTKAR...

Læs mere

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG

KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG KUBOTA MINIGRAVEMASKINE UDEN BAGUDHÆNG Ultrakompakt, effektiv og brugervenlig. Øget førersikkerhed. Intet bagudhæng. Kubota motor Kubotas unikke miljøvenlige ETVCSmotor adskiller sig fra andre motorer

Læs mere

GOES 625 I og 625 I max

GOES 625 I og 625 I max GOES 625 I og 625 I max Vedligeholdelsesinformation og -foranstaltninger Definition: Ekstraordinær belasting af køretøjer Hyppig kørsel / kørsel i mudder, vand eller sand Racing eller racing-lignende kørsel

Læs mere

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Driftsvejledning K 50469512 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Driftsanvisning 50470437 03.11 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08 HC 110 12.05 - Driftsvejledning K 51109745 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Indstillelig sporvidde. Justerbart dozerblad

Indstillelig sporvidde. Justerbart dozerblad Indstillelig sporvidde Sporvidden reduceres til 750 via et enkelt betjeningsgreb. Maskinen kan derfor let koe gennem selv meget smalle åbninger og manøvrere rundt, der hvor pladsen er trang. Ved indstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere