DFG/TFG Driftsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08"

Transkript

1 DG/TG Driftsanvisning K

2 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Indholdsfortegnelse A B Bestemmelsesmæssig anvendelse Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse... B 1 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse... B Truck... B Lastoptagningsudstyr... B 4 3 Tekniske data for standardmodel... B Tekniske data - DG/TG 540/ B11 4 Markeringssteder og typeskilte... B Truckens typeskilt... B Lastdiagrammer... B Truckens lastdiagram... B Lastdiagram påbygningsaggregat... B18 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport... C Sikkerhedsanvisninger for montering og idriftsættelse... C 1 2 Aflæsning med kran... C 1 3 Sikring af trucken under transport... C 2 4 ørste idriftsættelse... C 3 5 Bugsering af trucken... C 3 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG)... D 1 2 Påfyldning af diesel... D 2 3 Udskiftning af gasflaske... D 3 4 Truck med to gasflasker... D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og indikatorelementer... E 3 3 Kontroller og rutiner forud for idriftsættelse... E14 4 Idriftsættelse af trucken... E Indstilling af førersædet... E Indstilling af ratstamme... E Sikkerhedssele... E Start af trucken... E Startprocedure TG... E Startprocedure DG... E Visning af fejl under driften... E Slukning af motor DG... E Slukning af motor TG... E28 5 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Kørsel... E Styring... E Bremser... E Betjening af mast og påbygnings-aggregat... E Optagning, transport og nedsætning af lastenheder... E orholdsregler i faresituationer... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E Motorkappe og vedligeholdelseskapper... E Trækning af anhængere... E48 6 Afhjælpning af fejl... E49 Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelsen Service og eftersyn Vedligeholdelses-tjekliste til DG/TG Vedligeholdelses-tjekliste DG Vedligeholdelses-tjekliste TG Kølevæskespecifikationer Driftsmidler Oplysninger om brændstof DG Smøreskema Smøreplan - DG/TG 540/ DK I 2

6 11 Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejder orberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Starthjælp Motorservice TG 540/ Motorservice DG 540/ Kontrol af kølevæskekoncentration Påfyldning af kølesystemet Rengøring/udskiftning af luftfilterpatroner Gear - DG/TG Bremse Kontrol af hjulenes fastgøring og lufttryk Hydrauliksystem Elektrisk system Udstødningssystem Ny idriftsættelse efter rengøring og vedligeholdelse Oplægning af trucken orholdsregler før oplægning orholdsregler under oplægningen ornyet idriftsættelse efter oplægningen Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig skrotning, bortskaffelse Betjeningsanvisning dieselpartikelfilter HUSS S MK-serien Vigtige generelle anvisninger Vigtige sikkerhedsanvisninger unktionsbeskrivelse Betjening HUSS-Control Driftsvejledning HUSS-Control Regenerering Vedligeholdelse DK I 3

7 I DK

8 A Z Bestemmelsesmæssig anvendelse Brochuren "Regler for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af trucks" (fra den tyske maskinindustriforening VDMA) følger med ved levering af dette køretøj. Reglerne er en del af denne driftsvejledning og skal altid overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkninger. Den skal anvendes, betjenes og vedligeholdes i henhold til beskrivelserne i denne driftsvejledning. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. Undgå frem for alt overbelastning pga. for tung eller uensartet fordelt last. Typeskiltet eller lastdiagrammet, der sidder på maskinen, er bindende med hensyn til den maksimale last, der må optages. Trucken må ikke køre i eksplosions- og brandfarlige områder, ligesom den heller ikke må køre i områder, der er rustfremkaldende eller meget støvede. M Driftsansvarliges forpligtelser: Driftsansvarlig er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjeparts liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne brugsvejledning. Hvis denne brugsvejledning ikke følges, bortfalder garantien. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producentens kundeservice. Montering af ekstraudstyr: Påmontering og indbygning af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider truckens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Det kan derudover være nødvendigt at indhente tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. Z Trækning af anhænger: Se kapitel E, afsnit DK A 1

9 A DK

10 B Truckbeskrivelse 1 Anvendelsesbeskrivelse Trucks i serien DG/TG er 4-hjulede trucks med førersæde og forbrændingsmotor. Trucks i serien DG er udstyret med dieselmotorer, trucks i serien TG med gasforbrændingsmotorer. DG/TG er udstyret med et hydrodynamisk drev. En kombineret krybefarts- og bremsepedal giver mulighed for hurtige løft ved krybefart. DG/TG er fra og med februar 2007 udstyret med en ekstra pedal. Den venstre pedal er en kombination af sneglefart og bremsepedal og aktiverer hurtigløftfunktionen under langsom kørsel. Den mellemste pedal er standardbremsesamt nødbremsepedal. Løfteevnen afhænger af typen. Den last, der maksimalt kan optages, kan afledes af typebetegnelsen. Således kan en DG/TG 540 laste op til 4000 kg og en DG/ TG 550 laste op til 5000 kg. Model Løfteevne (kg) Akselafstand (mm) DG/TG DG/TG DG/TG DK B 1

11 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Løftecylinder 8 t Anhængertræk 2 t Lastkæde 9 t Kontravægt 3 t Mast 10 t Styrende aksel 4 t Instrumentpanel 11 t Motorbeklædning 5 t Ratstamme 12 t Drivaksel 6 t ørerbeskyttelsestag 13 t Gaffelslæde 7 t ørersæde 14 t Lastgaffel DK B 2

12 2.1 Truck Chassis og opbygning: Et robust, vridningsstabilt chassis, hvor aggregater og betjeningselementer er monteret beskyttet, giver trucken en høj grad af statisk sikkerhed. ørerpladsen er flydende ophængt, hvorved vibrationer og støj dæmpes. Motorhjelmen, der kan åbnes langt op, gør det sammen med de to motorsidebeklædninger (11) nemt at komme til at vedligeholde trucken. Hydraulikolietanken sidder på højre side, og brændstoftanken i DG-serien er integreret i chassiset på den modsatte side. Brændstofgasflasken til TG-serien fastgøres på kontravægten (9) i en holder. Udstødningssystemet med udstødningsrøret forhindrer, at der trænger udstødningsgasser frem til førerpladsen og dæmper samtidig udstødningsstøjen. ørerplads: Skridsikre trin og et håndtag på stolperne til førerbeskyttelsestaget gør det let at komme op i og ned fra trucken. øreren beskyttes af førerbeskyttelsestaget (6). ra førersædet (7) kan sædedæmpningen og sædepositionen indstilles, og på ratstammen (5) kan rattets hældning indstilles. Den enkle betjening vha. ergonomisk anbragte betjeningsgreb og det stort set vibrationsfrie førerhus gør, at føreren kun er udsat for et minimum af belastninger. Styre- og advarselsindikatorerne i instrumentbrættet (4) gør det muligt at overvåge systemet under driften og sikrer dermed en meget høj sikkerhedsstandard. ør der tændes for trucken, skal førerbeskyttelsestaget kontrolleres for revner, og hvis det er beskadiget, skal det repareres eller udskiftes. Motor: Vandkølede motorer med rolig gang og høj effekt ved lavt forbrug. I DGserien er der monteret dieselmotorer med en meget ren forbrænding af brændstoffet under alle driftsbetingelser og med sodværdier, der ligger under grænsen for, hvad der kan iagttages med det blotte øje. I TG-serien anvendes benzinmotorer med meget lave rest-udstødningsgasværdier. Køredrev: Et lastgear med gearoliekøler og momentomformer er påflanget motoren direkte. Det overfører kraften til drivakslen (12). Med retningsgrebet i betjeningskonsollen indstilles forlæns-/baglænskørsel hhv. neutralstilling. Styring: Hydrostatisk styring med en styrecylinder, der er integreret i den styrende aksel (10). Den styrende aksel er ophængt svingende i chassiset, så der selv på ujævne underlag sikres et godt vejgreb. Bremser: Med langsomkørsels-/bremsepedalen aktiveres to tromlebremser hydraulisk, som virker på drivhjulene. Tromlebremserne efterjusteres automatisk, efterhånden som de slides. Parkeringsbremsen virker ved, at tromlebremsen aktiveres mekanisk ved hjælp af bowden-kabler, når der trækkes i grebet til parkeringsbremsen. Hjul: Alle hjul befinder sig inden for truckkonturen. Der kan vælges imellem luftdæk eller superelastiske dæk. Hydrauliksystem: Tandhjulspumpen til hydrauliksystemet drives af motoren via et ekstra kraftudtag i lastgearet. Pumpeomdrejningstallet og dermed volumenstrømmen reguleres med kørepedalen via motoromdrejningstallet. De hydrauliske funktioner styres med styregrebet via en multistyreventil DK B 3

13 El-system: 12-volt-anlæg med startbatteri og vekselstrømsgenerator med integreret regulator. En genstartsspærre forhindrer fejlbetjening ved start, og en sikkerhedskobling gør, at trucken kun kan startes med retningsgrebet i neutralstilling. I dieselmotorerne er der monteret lynstart-forglødeanlæg, mens gasmotorerne er udstyret med et kontaktløst elektronisk tændingssystem, som sikrer hurtig og problemfri start af motoren. Motoren slukkes med tændings-/startkontakten. 2.2 Lastoptagningsudstyr Mast: Det er vores mål at optimere udsynet. De kraftige stålprofiler er smalle, hvilket man især lægger mærke til i tretrins-masten, hvor der et godt udsyn til gaffelarmene. Vi har opnået samme gode resultater med gaffelslæden. Masten og gaffelslæden kører på permanent smurte og dermed vedligeholdelsesfrie skråtstillede støtteruller. Påbygningsaggregater: Der er mulighed for at montere mekaniske og hydrauliske påbygningsaggregater (ekstraudstyr) på trucken DK B 4

14 3 Tekniske data for standardmodel Z De tekniske data angives iht. den tyske norm VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes DK B 5

15 Specifikationsblad til truck DG 540/550 (frem til 8/03) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 540 DG 545 DG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 9100/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2860/ / /4240 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 24,5/25,4 23,5/24,8 22,3/24,3 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 34,00/16,00 34,00/16,5 34,00/16,5 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 33,5/26,8 30,7/25,2 28/23,3 5.9 Accelerationstid med last/uden last s 4,8/4,7 4,9/4,8 6,0/5, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/4230 4/4230 4/4230 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræktype/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J DK B 6

16 07.08.DK Specifikationsblad til truck DG 540/550 (fra 09/03 til 07.08) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 540 DG 545 DG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 8954/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2810/ / /4639 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 28 x x x Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1255/ / / Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 25,3/25,5 24,5/25,5 24,8/25,5 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 41,20/23,50 40,97/24,47 33,50/21, Stigeevne med last/uden last (%) 36/34 34/33 25,5/25,7 5.9 Accelerationstid med last/uden last s 5/4,5 5/4,5 5,1/4, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model 1104C C C Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) 61,5 61,5 61,5 7.3 Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/4400 4/4400 4/4400 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 302/ / / Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræktype/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J B 7

17 Specifikationsblad til truck TG 540/550 (frem til 8/03) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse TG 540 TG 545 TG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet gas gas gas 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 9100/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2860/ / /4240 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 24,5/25,4 23,8/24,8 22,3/24,3 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 32,0/16,0 32,0/16,0 32,0/16,0 5.7 Stigeevne med last/uden last (%) 33,5/26 30,7/24,5 28/22,6 5.9 Accelerationstid med last/uden last s 5,6/4,5 5,7/4,7 6,3/4, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 6/4294 6/4294 6/4294 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræktype/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J DK B 8

18 07.08.DK Specifikationsblad til truck TG 540/550 (fra 09/03 til 07.08) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse TG 540 TG 545 TG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet gas gas gas 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 8954/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2810/ / /4639 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 28 x x x Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1255/ / / Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 24,4/25,8 23,8/25,8 22,3/25,8 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 38,40/19,40 38,10/20,40 31,00/16, Stigeevne med last/uden last (%) 35,9/31 34/30 24,9/ Accelerationstid med last/uden last s 4,8/4,2 5,0/4,5 5,5/4, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 6/4294 6/4294 6/4294 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 8.1 Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræk/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J B 9

19 Specifikationsblad til truck DG 540/550 (fra 07.08) Specifikation Vægt Dæk/karosseri Mål Effekt Motor Andet Nr. Beskrivelse Kode (Enhed) 1 Producent Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modelbetegnelse DG 540 DG 545 DG Drev: Elektrisk, diesel, benzin, gas, andet Diesel Diesel Diesel 1.4 Styring: Manuel, gående fører, stående, siddende, samleløftevogn siddende siddende siddende 1.5 Bæreevne Q (t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Lasttyngdepunkt c (mm) Lastafstand x (mm) Akselafstand y (mm) :1 Vægt uden last (kg) Akselbelastning, med last for/bag (kg) 8954/ / / Akselbelastning, uden last for/bag (kg) 2810/ / /4639 Længdestabilitet 3.1 Dæktype: Højelastiske, superelastiske, trykluft- dæk i polyuretan SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Dækstørrelse: for (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Dækstørrelse: bag 28 x x x Hjul, antal for/bag (x = mekanisk træk) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Sporvidde, for b10 (mm) Sporvidde, bag b11 (mm) Tiltning af mast/chassis, frem/tilbage grader 7/11 7/11 7/ Masthøjde, sænket h 1 (mm) riløft h 2 (mm) Løftehøjde h 3 (mm) Højde, når masten er kørt ud h 4 (mm) Sikkerhedstagets højde (kabine) h 6 (mm) Sædehøjde/hovedafstand (SIP 100 mm) h 7 (mm) 1255/ / / Koblingshøjde h 10 (mm) 535/ / / Totallængde l 1 (mm) Længde til gaffelflade l 2 (mm) Samlet bredde b 1 /b 2 (mm) Gaffelmål s/e/l (mm) 50/125/ /125/ /150/ Chassis DIN 15173, ISO 2328, klasse/form A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Gaffelslæde/udvendige gaffelarme b Gulvafstand under mast med last m 1 (mm) Gulvafstand midt i sporvidde m 2 (mm) Gangbredde med paller 1000 x 1200 på tværs Ast (mm) Gangbredde med paller 800 x 1200, palle på langs Ast (mm) Venderadius Wa (mm) Mindste afstand fra drejepunktet b Kørehastighed med last/uden last (km/t) 24/24,5 23/23,5 22/22,5 5.2 Løftehastighed med last/uden last (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, Sænkehastighed med last/uden last (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Træk på trækkrog med last/uden last (kn) 41,20/23,50 40,97/24,47 33,50/21, Stigeevne med last/uden last (%) 36/34 34/33 25,5/25,7 5.9 Accelerationstid med last/uden last s 5/4,5 5/4,5 5,1/4, Driftsbremsetype mek./hydr. mek./hydr. mek./hydr. 7.1 Motor: Producent/model 1104D D D Motoreffekt iht. ISO 1585 (kw) Omdrejningseffekt (1/min) Antal cylindre/slagvolumen ( /cm 3 ) 4/4400 4/4400 4/4400 Maks. drejningsmoment Nm/omdr. i minuttet 260/ / / Drevstyringstype hydrodyn. hydrodyn. hydrodyn. 8.2 Hydraulikolietryk til ekstraaggregater (bar) Oliegennemstrømning til ekstraaggregater l/min Støjniveau ved førerens øre db(a) Anhængertræktype/DIN-type 15170/type h 15170/type h 15170/type h CX-J DK B 10

20 3.1 Tekniske data - DG/TG 540/550 Styresystem TYPE uldt hydrostatisk PUMPE Som hovedhydrauliksystemet HÅNDPUMPE Type OSPC 150-LS ANTAL OMDREJNINGER RA ANSLAG TIL ANSLAG 4,75 Drivende aksel - DG/TG 540/550 TYPE REDUKTIONSORHOLD PST2 SMØREMIDDELKAPACITET Gearkobling - DG/TG 540/550 Dobbeltreduktion : 1 Enkelt og dobbeltdrivhjul Diff.-enhed 3,5 liter - enkeltdrivhjul 4,5 liter - dobbeltdrivhjul Nav 1,0 liter KARDANAKSEL Mekanisk type Gear - PST2 - DG/TG 540/550 TYPE PST2: 2 Lastkobling 2-omdr. vendelastgear DREJNINGSMOMENTORHOLD 2,86 : 1 OMSÆTNINGSORHOLD Højt - 1,241: 1 remad & tilbage Lavt - 2,55: 1 remad & tilbage DRITSTEMPERATUR (normal) C MAKS.-TEMPERATUR (midlertidig) 120 C INTERNE TRYK Bar HOVEDREGULERINGSTRYK 8,5-9,5 KOBLING 8-9 OMSÆTTERLADNING 4-5 OMSÆTTERUDGANG 2-3 OLIEKAPACITET ca. 12,5 Liter, kontrolleres ved målepind Motor - DG 540/ DK TYPE / 1104C-44 (fra 09/03) irecylindret, direkte indsprøjtning TÆNDINGSRÆKKEØLGE REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 2350 o/min (uden last type ) 2350 o/min (uden last type 1104C-44) 680 o/min (tomgang type ) 800 o/min (tomgang type 1104C-44) VENTILSPILLERUM Indgang 0,20 mm kold Udgang 0,45 mm kold OLIETRYK 2,75-4,5 bar OLIEMÆNGDE ca. 6,9 liter, kontrolleres ved målepind PÅYLDNINGSMÆNGDE, BRÆNDSTOTANK 70 liter PÅYLDNINGSMÆNGDE, KØLEVÆSKE 16 liter B 11

21 Motor - TG 540/550 TYPE 4,3 l V6 seks-cylindret, firetakts, drivgas KAPACITET 4294 cc TÆNDINGSRÆKKEØLGE REGULERINGSOMDREJNINGSTAL 2500 o/min (uden last) 750 o/min (tomgang) TÆNDRØRSTYPE AC Delco TÆNDRØR ELEKTRODEASTAND 1,6mm ABRYDERASTAND Ikke relevant (elektronisk tænding) OLIEMÆNGDE 4,7 liter PÅYLDNINGSMÆNGDE, BRÆNDSTOTANK Ikke relevant PÅYLDNINGSMÆNGDE, KØLEVÆSKE (motor) 7,3 liter Luftfilter TYPE Cyclopac tørelement Bremsesystem - DG/TG 540/550 TYPE PARKERINGSBREMSE VÆSKEKAPACITET Hydraulisk drevet med servostyring ra februar 2007: Hydraulisk drevet med hydraulisk forstærknig ved hjælp af egen pumpe Mekanisk, virker ved hjælp af kabler og forbindelser 0,29 liter Hjul og dæk DÆKSTØRRELSE Se spec.-blad B13 DÆKTRYK Model Drivende aksel bar Styrende aksel bar Alle HJULMØTRIKKER TILSPÆNDINGS- MOMENT Model Drivende aksel Nm Styrende aksel Nm DG/TG 540/ DK B 12

22 Dæk frem til 08/03 ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE TYPE MODEL Drivende aksel 8.25x15 SE DG/TG 540/545 Styrende aksel 7.00x12 Drivaksel (med dobbeltdæk) 7.50x15 SE DG/TG 540/545 Styrende aksel 7.00x12 Drivaksel (med dobbeltdæk) 7.50x15 SE DG/TG 550 Styrende aksel 7.00x12 Drivende aksel 300x15 SE DG/TG 550 Styrende aksel 7.00x12 Dæk, Superelastic fra 09/03 ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE MODEL Drivende aksel 3.00x15 DG/TG 540/545 Drivende aksel Drivaksel (med dobbeltdæk) Styrende aksel 28x9-15 Drivaksel (med dobbeltdæk) 8.25x15 DG/TG 550 Drivende aksel 300x15 Styrende aksel 28x9-15 DG/TG 550 Dæk, luft fra 09/03 ANVENDELSESOMRÅDE DÆKSTØRRELSE MODEL Drivende aksel 3.00x15/18 PR DG/TG 540/545 Drivende aksel /16PR Drivaksel (med dobbeltdæk) Styrende aksel 28x9-15 Styrende aksel 225/75-15-TL 149 Styrende aksel 23x10-12/ 14PR Drivaksel (med dobbeltdæk) 8.25x15 DG/TG 550 Drivende aksel 300x15/18 PR Styrende aksel 28x9-15 DG/TG 550 Styrende aksel 225/75-15 Styrende aksel 23x10-12 Z Der må kun anbringes dæk, som stemmer overens med de oprindelige tekniske data DK B 13

23 Støjniveau VEDVARENDE LYDTRYKSNIVEAU iht. EN i overensstemmelse med ISO <80 db (A) Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, som fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Svingninger SVINGNINGSPÅVIRKNING A KROPPEN - GENNEMSNITSVÆRDI i henhold til dokumentet EN Vibrationsværdiernes effekt på føreren i x-, y-, z-retningerne: Tilladte værdier aktiske værdier x = 90 cm/s 2 x = 38.9 cm/s 2 y = 45 cm/s 2 y = 22.8 cm/s 2 z = 63 cm/s 2 z = 59.7 cm/s 2 Elektrosystem 0,60 m/s Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. SYSTEM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) 12 volt negativ jord Overholdelse af følgende grænseværdier iht. produktstandarden "Elektromagnetisk kompatibilitet for truck (9/95)": t orstyrrelser (EN ) t Støjimmunitet (EN ) t Elektrostatiske udladninger (EN ). Hydrauliksystem HYDRAULIKPUMPE REGULERINGSVENTIL STYRETRYK HOVEDTRYK TANKINDHOLD KAPACITET HYDRAULIKSYSTEM 2PX-serien 5000-serien 105 bar 215 bar 70 liter 80 liter Anvendelsesbetingelser OMGIVELSESTEMPERATUR t under drift -15 C til +40 C Z Ved vedvarende anvendelse under 0 C anbefales det, at det hydrauliske system fyldes med frostsikker olie iht. producentens angivelser. Ved brug i kølehus eller ved ekstreme skift i temperatur og luftfugtighed er specielt udstyr til og godkendelse af trucken påkrævet DK B 14

24 4 Markeringssteder og typeskilte DK Pos. Betegnelse 15 orbudsskilt "Ophold under lastoptaget forbudt" 16 Ankrogningspunkter til læsning med kran 17.1 orbudsskilt "Kørsel med løftet last forbudt" 17.2 orbudsskilt "remtiltning af mast med løftet last forbudt" 18 Lastdiagram lastgaffel, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 19 Lastdiagram sideskift, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 20 Truckens typeskilt 21 Skilt, løftepunkter donkraft 22 Skilt "Maksimal kropsstørrelse" B 15

25 4.1 Truckens typeskilt Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 23 Type 28 Producent 24 Serie-nr. 29 Egenvægt i kg 25 Nominel løfteevne i kg 30 Lasttyngdepunktsafstand i mm 26 Nominel drivkraft i kw 31 Byggeår 27 Producentens logo 32 Option Z Angiv serienummer (24) ved henvendelser vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 4.2 Lastdiagrammer Lastdiagram lastgaffel, (løfteevne, lasttyngdepunkt, løftehøjde) Lastdiagrammet Lastgaffel (35) angiver lastgaflens løfteevne Q i kg. Den vises i tabelform og er afhængig af lasttyngdepunktet D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Pileformede markeringer (37 og 38) på hhv. den indvendige og udvendige mast viser føreren, hvornår de løftehøjdegrænser, der foreskrives i lastdiagrammet, er nået DK B 16

26 4.3 Truckens lastdiagram Lastdiagrammet for trucken (16) angiver truckens løfteevne Q i kg med masten stående lodret. Diagrammets udformning afhænger af den anvendte masts højde. I tabelform vises, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Lastdiagrammet angiver truckens bæreevne med de gaffelarme, der var monteret ved levering. ra og med en gaffellængde på 1300 mm er dette ensbetydende med en nedregulering. Trucks, der leveres uden gaffelarme, forsynes med et standardskilt. Eksempel: De pileformede markeringer (38 og 39) på den hhv. den indvendige og udvendige mast viser føreren, hvornår de løftehøjdegrænser, der foreskrives i lastdiagrammet, er nået. Disse pile er monteret på alle master med en løftehøjdeafhængig løfteevnegraduering DK B 17

27 4.4 Lastdiagram påbygningsaggregat Lastdiagrammet for påbygningsaggregater angiver truckens løfteevne Q i kg i forbindelse med det respektive påbygningsaggregat. Det serienummer, der fremgår af lastdiagrammet for påbygningsaggregatet, skal svare til nummeret på påbygningsaggregatets typeskilt, da producenten angiver løfteevnen specielt for hvert enkelt aggregat. De vises på samme måde som truckens løfteevne og findes på tilsvarende vis. Ved laster med et lasttyngdepunkt på over 500 mm opefter reduceres bæreevnen med forskellen i det ændrede tyngdepunkt DK B 18

28 C Transport og første idriftsættelse 1 Transport Transporten kan foregå på to forskellige måder, afhængigt af mastens byggehøjde og de lokale forhold på anvendelsesstedet: Stående med monteret mast (ved små byggehøjder) Stående med afmonteret mast (ved store byggehøjder), alle hydraulikledninger mellem grundkøretøj og mast er afbrudt. 1.1 Sikkerhedsanvisninger for montering og idriftsættelse Samling af trucken på arbejdsstedet samt ibrugtagning og instruktion af føreren må kun foretages af personale, der er uddannet og autoriseret af producenten. Hydraulikledningerne i grænsefladen grundkøretøj/mast må først forbindes, og trucken først tages i brug, når masten er monteret korrekt. 2 Aflæsning med kran M M M Benyt udelukkende løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (læssevægt, se truckens typeskilt). Parkering af trucken i sikret tilstand (se kapitel E). astgør krangrejet på mastens hovedtværbjælke (1) og på anhængertrækket (2). Der må kun sættes kranremme resp. - kæder i det øverste øje på kontravægten og i øjerne på hovedtværbjælken (mast). Masten skal være tiltet helt tilbage. Kranremmen resp. -kæden på masten skal have en fri mindstelængde på 2 m. Krangrejets anhugningsudstyr skal placeres, så det ikke rører ved påmonterede dele eller beskyttelsestag, når der løftes DK C 1

29 3 Sikring af trucken under transport M Ved transport på lastbil eller trailer skal trucken surres og kiles fast på korrekt vis. Lastbilen/traileren skal være udstyret med en træbund samt ringe til fastsurring. Læsningen skal iht. VDI 2700 og VDI 2703 foretages af personale, der er specielt uddannet hertil. Den korrekte dimensionering og realisering af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Benyt øjerne på mastens øverste tværbjælke samt anhængerboltene til fastsurring af trucken, når masten er monteret. Se øverste billede (fastsurring og fastkiling med påmonteret mast) og midterste billede (fastsurring og fastkiling uden mast). Hvis trucken skal transporteres uden mast, surres den fast foran over beskyttelsestaget. Se midterste billede. Nedenstående billede viser det omtrentlige tyngdepunkt. C DK

30 4 ørste idriftsættelse ørste ibrugtagning og instruktion af føreren skal foretages af personale med en relevant uddannelse. Hvis der leveres flere trucks, skal det sikres, at kun lastoptagningsudstyr, mast og grundtruck med tilsvarende serienummer sammenbygges. Klargøring af trucken til drift efter levering eller transport kræver gennemførelse af følgende trin: Kontrollér, at udstyret er komplet og i ordentlig stand. Kontrollér olieniveauet i motoren. Kontrollér olieniveau ved lastgearet. Kontrollér bremsevæskeniveau. Kontrollér batteritilslutninger og syrevægtfylde. Tag trucken i brug som foreskrevet (se kapitel E). 5 Bugsering af trucken Da gearet drives af truckmotoren, er gearet ikke smurt, og det overophedes, hvis trucken skal bugseres med slukket motor. or at forhindre dette må trucken højest trækkes maks. 5km og med en maks. hastighed på 4 km i timen. Trækpunkt Der skal benyttes en fast trækstang til at bevæge en truck. Truckens bugseringspunkt er markeret med (57) astgør bugseringsstangen på bjærgningskøretøjets anhængertræk og på det køretøj/den truck, der skal bjærges. Slæk parkeringsbremsen. Der skal sidde en person på førersædet i det bugserede køretøj, så det kan styres. Bugser kun trucken med gåhastighed! Eftersom servoaggregatet ikke er aktiveret, kræver det en ekstra kraftanstrengelse at styre trucken DK C 3

31 C DK

32 D Påfyldning af brændstof 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med dieselolie og flaskegas (LPG) Inden påfyldning af brændstof eller udskiftning af gasflasken skal trucken parkeres sikret (se kapitel E, afsnit 5.8). Brandsikringsforanstaltninger: Rygning samt brug af åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af påfyldningsområdet er forbudt ved håndtering af brændstoffer og gas. Anbring skilte, der markerer fareområdet, så alle kan se dem. Det er forbudt at opbevare letantændelige materialer i dette område. unktionsdygtige ildslukningsapparater skal hele tiden stå klar i påfyldningsområdet. Der må kun anvendes kulsyrepulverslukkere eller kulsyregasslukkere ved bekæmpelse af flaskegasbrande. Opbevaring og transport: Anordningerne til opbevaring og transport af dieselbrændstof og flaskegas skal overholde de lovmæssige krav. Hvis der ikke er en brændstofstander til disposition, skal brændstoffet lagres og transporteres i rene og godkendte kar. Det skal markeres tydeligt, hvad beholderen indeholder. Utætte gasflasker skal omgående bringes ud i det fri og placeres på steder med god udluftning. Leverandøren af gasflasker skal kontaktes. Spildt dieselbrændstof skal bindes vha. egnede midler og bortskaffes iht. de gældende miljøbeskyttelsesregler. Personale til påfyldning af brændstof og udskiftning af gasflasker: Personer, der håndterer flaskegas, er af hensyn til sikker drift forpligtet til at tilegne sig den nødvendige viden om flaskegassens karakteristika. Påfyldning af gastanke: Gastankene forbliver sammenkoblede med trucken og fyldes op på gasservicestationer. Overhold forskrifterne fra producenten af tankanlægget samt lovpligtige og lokale bestemmelser, når der tankes op. M Slange-/rørbrudssikring OBS: Ved drift med flaskegas skal der forefindes slange-/rørbrudssikring, som forhindrer abrupt udstrømning af gas i tilfælde af svigt i en forsyningsledning. Der må kun anvendes gasflasker med integreret slange-/rørbrudssikring lasketilslutningen på trucken skal være udstyret med en slange-/rørbrudssikring (denne er til rådighed fra fabrikken) Driftsansvarlige skal overholde de lovmæssige forskrifter, tekniske standarder og forskrifter vedr. forebyggelse af ulykker, der er gældende i forbindelse med flaskegas. laskegas giver frostsår på ubeskyttet hud DK D 1

33 2 Påfyldning af diesel Der må kun fyldes brændstof på trucken på hertil beregnede steder. Z M M orud for tankningen skal trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, afsnit 5.8). Åbn tankdækslet (1). Påfyld ren diesel. Tanken må ikke overfyldes. Påfyldningsmængde: DG : 70 l Der må kun anvendes diesel, der opfylder kravene i DIN 590 med et cetantal over 50. Tankmåleren (2) viser brændstofniveauet. Når måleren går ind i det røde område, skal tanken fyldes. Kør aldrig brændstoftanken helt tom! Luft i brændstofanlægget medfører driftsforstyrrelser. Luk tankdækslet omhyggeligt efter påfyldning af brændstof DK D 2

34 3 Udskiftning af gasflaske Udskiftning af gasflasker skal foregå på hertil indrettede steder og gennemføres af uddannede og hertil bemyndigede personer. orud for tankningen skal trucken parkeres i sikret tilstand (se kapitel E, afsnit 5.8). Luk spærreventilen (3) godt til. Start motoren, og kør i neutralstilling, indtil gasanlægget er tomt. Skru omløbermøtrikken (4) af med en passende nøgle, mens der holdes imod i grebet (6). Tag slangen (5) af, og skru omgående ventilkappen på den tomme gasflaske. Løsn låsebåndene (8), og tag afdækningspladen (7) af. Tag forsigtigt gasflasken ud af holderen, og stil den, så den står sikkert. Der må kun anvendes gasflasker på 18 kg (29l). Læg den nye gasflaske i holderen, og drej den, så spærreventilens studser vender nedad. astgør gasflasken sikkert med låsebåndene. astgør slangen igen iht. forskrifterne. Åbn forsigtigt spærreventilen, og kontrollér tilslutningens tæthed vha. et skumdannende middel DK D 3

35 Genopfyldelige gasflasker med påfyldningsanordningen i midten Genopfyldelige gasflasker er forsynet med en udtagsventil (10), en påfyldningsstopventil (11), en sikkerhedsventil (12) og en niveauindikator (13). Luk udtagsventilen, skru kappen af stopventilen, og før dysen på gaspumpen ind i påfyldningstilslutningen. Stopventilen afslutter automatisk påfyldningen, når flasken har nået det maks. niveau. Skru dækslet på igen, når påfyldningen er afsluttet.overhold alle direktiver og forskrifter vedr. påfyldning af gasflasker, som evt. måtte være anbragt på gaspumpen Z Sikkerhedsanvisninger: Kun særligt uddannet personale må udføre reparationer på tanke. Brugeren skal hver gang inden brug kontrollere tanken og armaturerne for beskadigelse og slitage Tanken og armaturerne skal iht. de gældende forskrifter i det pågældende land regelmæssigt kontrolleres for mekaniske skader, korrosion og andre beskadigelser DK D 4

36 4 Truck med to gasflasker Z M Det er kun tilladt at anvende en dobbelt gasflaskeholder, hvis trucken er udstyret med et funktionsdygtigt kamerasystem til baglænskørsel samt med udvendige spejle i begge sider. Der findes en yderligere forsyningsventil på apparatet ud over spærreventilerne på de to gasflasker. Med denne ventil kan det vælges, fra hvilken af de to flasker gassen tages. Det er ikke muligt og ikke tilladt at sammenkoble de to gasbeholdere. Luk begge spærreventiler på gasflaskerne for at afbryde gastilførslen DK D 5

37 D DK

38 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse: Trucken må kun benyttes af egnede personer med truckførercertifikat, som over for driftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af laster, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. ørerens rettigheder, pligter og forholdsregler for brug af trucken: øreren skal være informeret om sine rettigheder og pligter, have modtaget undervisning i betjening af trucken samt være fortrolig med indholdet i denne driftsvejledning. øreren skal gives de nødvendige rettigheder. Ved trucks, der føres af gående fører, skal der benyttes sikkerhedssko ved betjeningen. orbud imod uvedkommendes brug af trucken: øreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor den er i brug. Det er førerens ansvar at forbyde uvedkommende at køre med eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler: Beskadigelser og andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meldes til den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. i tilfælde af slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer: øreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. øreren må under ingen omstændigheder sætte sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. M arezone: arezonen er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, som falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Uvedkommende personer skal bortvises fra farezonen. Ved fare for personer skal der afgives advarselssignal rettidigt. Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader farezonen, skal trucken omgående standses. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler, der beskrives her. Truck med reduceret friplads over hovedet er forsynet med et advarselsskilt i førerens synsfelt. Den anbefalede maksimale kropshøjde på dette skilt skal overholdes DK E 1

39 E DK

40 2 Beskrivelse af betjenings- og indikatorelementer Pos. Betjenings-/ indikatorelement 1 Advarselslampe Parkeringsbremse 2 Brændstofindikator (DG) unktion t Når lampen lyser, er parkeringsbremsen aktiveret. t Angiver mængden af brændstof i tanken 3 Kølevæsketemperaturindikator t Angiver kølevæsketemperaturen 4 Neutralstilling t Når lampen tændes, står retningsgrebet i neutralpositionen. 5 Advarselslampe bremsevæske 6 Ikke anvendt på hydrostatiske truck o Når lampen lyser, betyder det, at brændstofniveauet er for lavt. o 7 Lys o Viser, at forlygterne er tændt. 8 Advarselslampe motorolietryk t Når lampen lyser, betyder det, at motorens smøreolietryk er for lavt. 9 ikke i brug o 10 ikke i brug o DK E 3

41 E DK

42 Pos. Betjenings-/ indikatorelement 11 Advarselslampe omformertemperatur unktion t Når lampen lyser, er olietemperaturen i lastgearet for høj. 12 Advarselslampe Sikkerhedssele o Når lampen lyser, er sikkerhedsselen ikke spændt korrekt. 13 Kontrollampe Køreretningsindikator o Viser, at der er tændt for blinklyset højre/venstre. 14 Advarselslampe Brændstofbeholdning (DG) t Når lampen lyser, betyder det, at brændstofstanden er for lav. 15 Tids-/driftstimeindikator t Angiver indkoblingstiden hhv. det antal driftstimer, trucken har været i brug. 16 Kontrollampe forglødning (DG) t Viser, at koldstartssystemet fungerer. 17 Advarselslampe ladestrøm t Lyser, hvis batteriet ikke oplades. 18 Rat t Styring af trucken i den ønskede køreretning. 19 Varme-/ ventilationsindstilling 20 Ratstammeindstillingshåndtag o t Justering af ratstammens vinkel DK E 5

43 E DK

44 Pos. Betjenings-/ indikatorelement 21 Varmesystem o unktion 22 kørepedal t Regulering af hhv. motoromdrejningstal og køre- og løftehastighed 23 Styregreb Løft/sænkning 24 Styrearm tiltning af masten t Løft eller sænkning af gaffelslæden. Løft gaffelslæde: Træk grebet bagud. Sænk gaffelslæden: Skub grebet fremad. t Tiltning af masten fremad eller bagud or at tilte masten fremad: Skub grebet fremad. or at tilte masten bagud: Træk grebet bagud. 25 Kontakt o Lamper, tågefjerner etc. 26 Tændings-/startlås t Til- og frakobling af strømforsyningen Tænd og sluk for motoren. Når tændingsnøglen tages ud, er trucken sikret imod, at uvedkommende bruger den. 27 Hovedafbryder (nødstop) t Hovedstrømkredsen afbrydes, alle elektriske funktioner frakobles. Motoren standses. Trucken bremses kraftigt. Denne kontakt må kun benyttes til standsning i nødsituationer. Under normale omstændigheder skal anvisningerne vedrørende standsning på side E 25 overholdes. 28 Knap advarselssignal t Afgivelse af et akustisk advarselssignal 29 Retningsgreb t Vælg køreretning. 31 Parkeringsbremsegreb (fra 09/03 på til højre for rattet) 32 Bremsepedal t Trucken bremses 33 Langsomkørsels-/ bremsepedal (fra 01/07 VG ) t Aktivering eller deaktivering af parkeringsbremsen: Træk grebet for at aktivere bremsen. Skub grebet fremad for at løsne bremsen. t 1. Område: Regulering af langsom kørsel 2. Område: Aktivering af driftsbremsen DK E 7

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Driftsanvisning 51287761 11.14 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Driftsanvisning K 52020416 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03 EKE 30-2 ac 08.02 - Dritsanvisning K 50424646 09.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99

ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99 ESE 20 04.99- Dritsanvisning K 50042907 07.99 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning Hjullæsser 2070 Driftsvejledning Udgave september 06 Tak for tilliden, du viser os ved at beslutte dig for at købe en Weidemann-læsser. Med denne læsser fra Weidemann får du et produkt med høj ydelse,

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393

BETJENINGSVEJLEDNING INHOLD SIDE. Sikkerhedsforskrifter for mobile kompressorer... 389. Vigtige detaljerede oplysinger... 393 BETJENINGSVEJLEDNING Tillykke med anskaffelsen af Atlas Copco kompressoren. Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Betjenings- og servicevejledning Weber Pladevibrator CF-2R CF-2H Forord 1 Denne betjenings- og servicevejledning indeholder beskrivelser vedrørende sikker håndtering af pladevibratorer af typen CF-2. Inden

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord............................................ 2 2 Sikkerhed.......................................... 4 3 Beskrivelse og udstyr................................

Læs mere