Ultra rent vand til elektronik og lægemiddelindustrien. Michael Vestermark Novo Nordisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ultra rent vand til elektronik og lægemiddelindustrien. Michael Vestermark Novo Nordisk"

Transkript

1 Ultra rent vand til elektronik og lægemiddelindustrien Michael Vestermark Novo Nordisk

2 Agenda Vandets egenskaber Begreber Kontaminanter pause Regulatoriske krav, Pharmakopeer, GMP Design, funktion og distribution Vedligeholdelse af vandkvalitet

3 Vand er et forunderligt stof

4 H 2 O, faseskift på 6 måder. Frysning Smeltning

5

6 Vandets kredsløb Fordampning Fortætning og regn Nedsivning og udløb til havet Oppumpning Rensning / behandling Distributionsnet forbrug Rensning og udledning

7 Hvor er vandet? [km 3 ] [%] [ppm] Oceanerne , ,5 polaris og gletchere , ,5 Grundvand , ,6 Ferskvand ,01 92,0 Indlandshave ,01 76,7 grundfugt ,00 49,1 Atmosfæren ,00 9,5 Floder ,00 0,9 Biosfæren 417 0,00 0, ,0

8 Gennemsnitlig standtid: Vanddamp i atmosfære: ~ 10 dage Vand i oceanerne ~ 3224 år

9 Energi til faseovergang vand

10 Vandets indholdsstoffer - forureninger Methan Ammonium Pesticider Mineraler Natrium Nikkel Chlorid Chlorphenoler Colliforme bakterier Ilt

11 Begreber

12 Forkortelser og ord, der ikke er forklaret i præsentationen API Active Pharmaceutical Ingredient, det aktive stof i et lægemidel. RO Reverse Osmosis, omvendt osmose WFI Water For Injection, den reneste vandkvalitet til pharmaceutisk brug Pharmakope Opskriftsbog der beskriver fremstilling af standard lægemidler, hjælpestoffer, analysemetoder etc. Monografi Artikel i pharmakope om et givent stof.

13 Begreber: Log reduktion Logaritmen til 10 = 1 log 1 reduktion 10 gange mindre log 2 reduktion 100 gange mindre log 3 reduktion gange mindre log 4 reduktion gange mindre log 5 reduktion gange mindre log 6 reduktion gange mindre log 7 reduktion gange mindre På engelsk: 1 log reduction; 2 log reduction osv.

14 Koncentrationer ppm & ppb ppm = parts pr million ppb = parts pr billion Eksempel på ppm: 1 cm 3 i relation til 1m 3 Eller 1 mm 3 i relation til 1 liter. Eller 1 mg i relation til 1 kg. Eksempel på ppb: 1mm 3 i relation til 1m 3 Eller 1 mg i relation til 1 ton

15 Koncentration i % og i ppm 1% = ppm 0,1 % = 1000 ppm 0,01% = 100 ppm 0,001% = 10 ppm 0,0001% = 1 ppm 0,00001% = 100 ppb 0,000001% = 10 ppb

16 Chinese population ~ 1,3 billion A cube sided 1,1 m Volume ~ 1,3m 3 1,1 If every Chinese citizen is represented by a small cubic pearl sized 1mm 3 they will all fit into the 1,3m 3 cube

17 Dalton atommasse enhed Da 1 Da = kg Svarer til massen af én proton eller én neutron eller 1 hydrogen atom 1 oxygen atom har massen 15,9994 Da 1 vandmolekyle ~18 g/mol ~18 Da Makromolekyler, kunne være proteiner, beskrives ofte med deres molekylevægt i KDa = 1 *10 3 Da =1000 Da

18 Hvor stor er en mikron? Mikrometer = 1/ meter. Kaldes også mikron eller my. 1 micron = millimeter = 1µ De mindste bakterier, stave eller kugleformede, er ned til 0,3µ på den korteste led

19 KONTAMINANTER I PHARMACEUTISK VAND På ionform, ledningsevne Total Organic Carbon TOC Mikrobiel vækst Endotoxiner

20 5 forskellige urenheder i drikkevand Kontaminant Suspenderede partikler Opløste uorganiske stoffer på ionform Eksempel Sand, silt, nedbrydningsprodukter fra rør, kolloider, organiske nedbrydningsprodukter Kalcium & Magnesium, (der bestemmer hårdhed), jernforbindelser, natriumsalte, fosfater, nitrater... Opløste organiske forbindelser Vegetabilske nedbrydningsprodukter, pesticidrester, spor fra husholdningsaffald, fedt, olie, opløsningsmidler... Mikroorganismer Bakterier med naturligt habitat i vand Opløste gasser Nitrogen, oxygen, kuldioxid...

21 Ledningsevne - hvad er en ion?

22 Summen af ionernes elektriske ladninger i vandet er konstant

23 Ledningsevne Absolut rent vand har en elektrisk modstand, R på 18,18M Ω for hver centimeter ved 25 C Ledningsevne = 1/R måles i [S/cm] Ledningsevne for absolut rent vand: 1/18,18*10 6 = 0,055μS/cm ved 25 C H 2 O OH - + H +

24 Hvilken skade gør ioner i rent vand De er uønskede elementer i rent vand. De fungerer som sporstoffer, altså mikronæringsstoffer, der kan være en af betingelserne for mikrobiel vækst i rentvandssystemer. Nogle ioner kan medvirke til katalytisk nedbrydning af API.

25 Ledningsevne måling Ledningsevne måling er en total screening af de kontaminanter på ionform, der findes i vandet. Den er ikke specifik Den kan afsløre kontaminanter i koncentrationer på brøkdele af ppm, og for nogle typer, brøkdele af ppb Andre analyseformer kræves hvis man vil vide hvad slags kontaminanter der er tale om. Ledningsevnen varierer med vandtemperaturen og måles jvn.f farmakopeerne ukompenseret.

26 Uncompensated Conductivity (ms/cm) Ledningsevnen måles ukompenseret 10,0 9,0 8,0 7,0 Cl Model NH3 Model USP <645> Stage 1 Limit 6,0 5,0 4,0 3,0 0,0 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9 3,1 2,0 1, Temperature ( C)

27 TOC = Total organic carbon Organiske molekyler i vandet kan komme fra 3 kilder: Fra fødevandet Fra afsmitning af overfladerne i procesudstyr og rørsystemer. Fra biofilm hvis der er vækst i systemet. Se: USP general chapter <643> Der kan være tusindvis af forskellige organiske forbindelser i vandet. Som regel er de ikke elektrisk ledende. Kan optræde i koncentrationer på brøkdele af ppb Kan ikke allesammen identificeres med metoder vi kender i dag TOC er screening, der ikke er specifikt rettet mod enkelte forbindelser.

28 TOC antager mange former Uopløselige i vand: Forskellige partikler af organisk (vegetabilsk/animalsk oprindelse) Humus suspensioner Mikroorganismer Vegetabilske og mineralske olier Vandopløselige: Humus suppe Syntetiske organiske forbindelser Sukkerstoffer Aminosyrer, peptider og proteiner CO 2 + vand Kulsyre: H 2 CO 3

29 Er der en sammenhæng mellem TOC og mikrobiel vækst 1? FAQ: Hvorfor skal vi tage mikrobielle prøver når vi har online måling af TOC. Kan vi ikke bestemme CFU ved at kigge på TOC niveauet? Svar: Den tilladte koncentration af TOC (500 ppb) svarer til det kulstof, der vil være tilstede hvis vi har en koncentration af mikroorganismer svarende til CFU/ml. (Se regnestykket næste slides)

30 Regnestykke del 1 Hvis vi antager: Mikrobe vægtfylde: 1 g/cm 3 10% af mikrobe biomasse består af kulstof. Radius af én rund mikrobe, (coccus): 0,5 μm Så følger det at: Mikrobe volume = (4/3)π r 3 = (4/3) x 3.14 x (5 x 10-7 m) 3 x (100 cm/m) 3 = 5.2 x cm 3 Kulstofmasse i 1 mikrobe = Mikrobe volumen x mikrobe vægtfylde x kulstof koncentration

31 Regnestykke del 2 Mikrobe volumen = (5.2 x cm 3 ) Kulstof masse i 1 mikrobe = 5.2 x cm 3 * 1 g/cm 3 x 0,1 = 5.2 x g Microbial count ~ 1 ppb TOC 1 ppb TOC = 10-9 g kulstof/ml (10-9 g C/mL )/(5.2 x g C/mikrobe) ~19,000 mikrober/ml Microbial count ~ 500 ppb TOC ~ mikrober/ml

32 Er der en sammenhæng mellem TOC og mikrobiel vækst 2? Så ja! Der er en sammenhæng! - men den går kun den ene vej. TOC koncentration kan ikke bruges til at kvantificere mikrobiel vækst i det område der er interessant for ultrarent vand. Men omvendt, så er TOC brændstoffet, der driver mikrobiel vækst i vand. Ved at holde TOC på et konstant lavt niveau er næringskoncentrationen så lav at mikrobiel vækst hæmmes.

33 Erfaringer med TOC I Danmark ligger TOC niveauet i WFI typisk konstant på 12 til 17 ppb. Hvilket er en medvirkende årsag til at vores WFI inde i distributionssystemet altid lever op til specifikationen. De bedste pharma-vandanlæg i Danmark ligger konstant på omkring 3 ppb, hvilket er fremragende.

34 Mikrobiel vækst i rentvandssystemer Lavt næringsniveau adfærd: Mikroorganismerne søger mod overflader. Bruger mindre energi på en overflade end når de flyder rundt som plankton, og der er mere næring på overfladen (van der Wall kræfter) Vandlevende adfærd: Mikroorganismer opsøger steder med mest næring Formerings-performance dårlig når de er frit svævende Er klæbrige og vil gerne hæfte sig på overflader Hvis forudsætningerne er tilstede går det meget stærkt med at etablere en biofilm. Tjek næste slide

35 Biofilm - start og vækst på et koralrev Thanks to Center for Biofilm Engineering, MSU

36 Hvilken skade gør mikrobiel vækst i rentvandssystemer? Vandkvalitet forringes: Højere cfu indhold. De fleste mikroorganismer med naturligt levested i vand er Gram negative. = Endotoxin dannelse Effekt på udstyr: RO membraner med biofilm Pumpetryk højere Dårligere oprensning. Ion byttere med biofilm Ineffektiv ionbytning Dårligere oprensning. Aktiv-kulfiltre med biofilm Ringere evne til at fjerne organisk stof Dårligere oprensning.

37 Forholdsregler mod mikrobiel vækst Sanitering, sanitering og sanitering Brug sanitære komponenter, overhold forskrifter: deadlegs, airgab, drænbarhed. Vedligehold anlægget forsvarligt i hele dets levetid Hold øje med anlæggets performance og trend Vær opmærksom på ændringer i forbrugsmønster over tid. Hold TOC og ledningsevne på et konstant lavt niveau.

38 Endotoxiner Dannes ved henfald af Gram negative organismer. De fleste vandlevende mikroorganismer er Gram negative Kaldes også Pyrogener: Pyro = ild forårsager feber.

39 Gram negativ bakterie

40 Endotoxin molekyle lippopolysaccharid Øverst: Den hydrofile Polysaccharid del Hydrofil betyder vandelskende vil gerne opløses i vand Nederst: Lipid delen (lange kulbrintelignende strukturer) der er lippofile = fedtelskende vil gerne opløses i fedt. Er usund på flere måder: Lipid delen er giftig Polysaccharid delen angriber immunsystemet

41 Limulus Polyphemus To metoder er anerkendt: Pyrogen test der udføres ved injektion i kaniner. Hvis de får feber så er stoffet pyrogent. En amerikansk horse shoe crab: Limulus polyphemus Bacteriel Endotoxin Test, også kendt som Limulus Amebocyte Lysate (LAL) Test.

42 Endotoxin fysiske egenskaber Vil gerne klumpe sig sammen i makromolekyler Heldigt for os, for så kan vi fjerne dem under oprensningen. Er meget svære, for ikke at sige umulige at fjerne efter sidste oprensningstrin, eller hvis det havner i produkt Måles i EU = Endotoxin units. grænsen er 0,25EU/ml Der skal kun bakterier til at danne 1 EU 1 EU (US standard endotoxin EC -5) vejer 100 piccogram = (100*10-12 )g

43 300μ m Endotoxins 15kDa kda

44 Pause

45 Regulatoriske krav Pharmakopeer GMP

46 Pharmakopeer

47 Farmaceutiske vandtyper oversigt Vandtype / monografi USP 36 EP 7.8 JP XVI 1 Water for Injection (bulk) Water for Injection/sterilized (containers) Highly Purified Water (bulk) + 4 Purified Water (bulk) Purified Water (containers) Sterile Purified Water (bulk) + 7 Sterile Purified Water (containers) + 8 Bacteriostatic Water for Injection (containers) + 9 Sterile Water for Inhalation (containers) + 10 Sterile Water for Irrigation (containers) + 11 Water for Hemodialysis (bulk + containers) Water (tap, well) + 13 Pure Steam +

48 Attribute USP 36 Ph. EUR 7.8 JP XVI Chinese Ph IX 2010 Production method Distillation or suitable method Distillation Distillation, Ultrafiltration or RO + ultrafiltration Distilled from purified water Source water US, EU Japan, WHO drinking water National drinking water specification JP monograph water CP monograph Purified water Total Aerobic CFU/100 ml N/A 10 (10) Action limit considered appropriate 10 Conductivity 1,3 (stage 3) 1,3 (stage 3) 1,3 (stage 3) 1,3 (stage 3) TOC [mg/l] 0,5 0,5 0,5 0,5 Bacterial endotoxins [EU/ml] 0,25 0,25 0,25 0,25 Nitrates N/A 0,2 ppm N/A complies ~ 60 ppb Description N/A clear and colourless liquid Clear colourless liquid having no odour Clear and colourless liquid, tasteless, odourless Ammonium N/A N/A N/A complies ~ 300 ppb Nitrite N/A N/A N/A complies ~ 20 ppb Non volatile substances N/A N/A N/A 1mg/100 ml ~10 ppm Heavy metal N/A N/A N/A complies ~ 100 ppb ph N/A N/A N/A 5 ph 7

49 OPRENSNINGS METODER Softening / Ionbytning Omvendt osmose Destillation

50 Valg af oprensningsmetoder Afhænger i høj grad af råvands kvalitet, og eventuelle sæson-variationer. I Danmark er vi ekstremt godt stillet (konstant høj kvalitet på råvand, minimal sæson-variation) Helt andre forhold ude i verden

51 Typiske oprensningskæder på danske sites Softening Reverse Osmosis Ion Exchange cedi Destillation Purified Water WFI

52 Oprensningskæde i Kina (Tianjin) Filtrering Destillation Blødgører/so ftener cedi Kulfilter Omvendt Osmose WFI

53 Softener arbejdsprincip (Kationbytter) Ionbytter matricens små kugler i softener

54 Softener i køkkenet Princippet bruges også på husholdnings opvaskemaskiner. Det er derfor vi med jævne mellemrum hælder maskinsalt på. Almindelige ionbytningskolonner arbejder efter samme princip. Men regenereres med saltsyre, HCl (kationbytterkolonne) og base NaOH (anion bytterkolonne).

55 Kationbytter regenereret med syre

56 Mættede kation- og anionbytter matricer, klar til regenerering Dagens spørgsmål: H + + OH - =????

57 Osmose En saltvandsfisk bruger op til 50% af den metabolistiske energi på at udskille salt

58 Osmose & omvendt osmose Osmosis Pressure Reverse Osmosis Solution = salt water Osmotic Pressure Air Solvent = fresh water Solution Semi permeable membrane Solvent Sea water osmotic pressure: ~ 25 bar = 250 m!!

59 Spiral Wound Reverse Osmosis Element Brine Channel Spacer Product Product Water Water Flow Permeate Channel Permeate Spacer Channel Spacer Brine Product Water Brine Membranes Membranes Feed Feed

60 Membranfiltrering RO Membranelement

61 RO membrane rejection Particles 100% Bacteria, viruses 99+% Large organic molecules 99+% Small organic molecules 80-99% Di-valent ions, Ca ++ SO % Monovalent ions, Na + Cl - 98+% CO 2 0%

62 Omvendt osmose Sweeping by Tangential Flow 85% of flow 15 %

63 RO System Schematic Recovery & Flowrates Feedwater 100% (4m 3 /hr) Feed (7m 3 /hr) Permeate - 75% (3m 3 /hr) Recycle (3m 3 /hr) Reject - 25% (1m 3 /hr)

64 Polering efter RO - EDI Electro De-Ionisation Oprindelig udviklet som Electro Dialysis, ED, til nyrepatienter, for ca 50 år siden. Formstøbte plastik membraner, der indeholder fint malet ionbytningsmasse, (resin) kation- eller anion byttere. Membranerne er vandtætte, men gennemtrængelige for ioner: Kationer passerer gennem kation-resin membranen og anioner gennem anion-resin membranen. Rå ED har middelmådige separations egenskaber ca. 50% reduktion er meget almindeligt.

65 Anode Cathode EDI - how it works Transfer of Ions Through Cation Membrane Transfer of Ions Through Anion Membrane Cl - Cl - Na + Na +

66 Polishing efter RO - cedi Continuous Electro De-Ionisation Men hvis man udfylder hulrummet mellem membranerne med mixed bed resin, opnås en extrem god forbedring af separationsegenskaberne Muligt at gå fra 10 til 0.01 µs/cm i et trin. Dvs. log 3 reduktion.

67 Anode Water Flow Through a CDI Cathode Feed Water Concentrate Stream Product

68 Dilute Compartment Anion Membrane Cation Membrane Cl - Na + Na + Cl - Dilute = Product

69 Anode Concentrate Compartment Na + Na + Cl - Cl - Concentrate

70 Pre-Treatment and Purification Unit

71 Single-Effect Destillation SINGLE EFFECT Evaporating 1000 Kg 1 bar Condensing 1000 Kg Primary energy T = C Liquid - Steam 100 C Cooling water 100% Distillate 100%

72 Destillation Evaporating 500 Kg TWO EFFECT Evaporating 500 Kg 100 C 2 bar 1 bar 1120 C 1100 C Distillate 50% Condensing 500 Kg Primary energy Reduction 50% Cooling water Reduction 50% Condensing 500 Kg Distillate 50% Distillate 1000 Kg 100% 72

73 Multi-effekt destillations anlæg

74 Endotoxin Reduktion Endotoxiner er knyttet til væskedråber Gravitation Baffler Demister Cyklon Effektivitet angives i Log- Reduktion

75 Reduktion af urenheder fra råvand til WFI Spec til Spec CFU 2000 Råvand spec. til WFI analyse Endotoxins 1000 > TOC Conductivity

76 DESIGN, FUNKTION & DISTRIBUTION

77 Krav til design Godt design, brug og vedligeholdelse af vandsystemet (produktion og distribution) har indflydelse på kvaliteten af det vand som produceres: - Air break - Break tank - Dead legs - Drænbarhed (drainage ability) - Pakninger, O-ringe mv. - Varmevekslere - Materialer - Ventiler - Monitorerings- og reguleringsudstyr (f.eks. temperatur, ledningsevne, tryk og TOC) - Sanitering (rutine/ikke-rutine)

78

79 Sprayball

80 Non sanitary valves: the ball valve

81 Non sanitary valves the globe valve

82 Non sanitary valves: the butterfly valve

83 Sanitary component the diaphragm valve

84 VEDLIGEHOLDELSE AF VANDKVALITET

85

86 Hvorfor sanitere? Mikrobiel kontaminering i vandsystemer kan kontrolleres indirekte ved: At fjerne næringsstoffer fra vandet At holde vandet på fornuftige temperaturer. Ved fornuftigt design (hygienic engineering) Sanitering er eneste direkte middel mod mikrobiel vækst.

87 Forbehandling / kolde systemer

88 Ozon sanitering Ozon er en tilstandsform af oxygen 3 O 2 2 O 3 Højt tryk og temperatur forskyder ligevægten mod højre Normale naturligt forekommende koncentrationer luft = to ppm

89 Ozon fysiske egenskaber 1 0,003 ~0,01 ppm = detektionsgrænse for lugt 120 Цg/m 3 = grænsen i EU s luft direktiv for 8 hours daily exposere ~ 0,1 ppm 50 ppm i 60 minutter anses for dødelig dosis for mennesker Halveringstid i luft : Ved 20 C ~ 3 dage. Ved -25 C = 8 dage

90 Ozon fysiske egenskaber 2 Halveringstider i vand: 15 C ~ 30 minutter 25 C ~ 15 minutter 30 C ~ 12 minutter Ved temperaturer over 70 C: momentant Koncentrationer på 0,1 mg/liter ~ 0,1 ppm er tilstrækkelige til at holde et vandsystem kimfrit ved kontinuerlig ozonering.

91 Hvordan virker Ozon? 1 Ozon er et af de kraftigste oxidationsmidler. Ozon molekyle

92 Hvordan virker Ozon 2 Oxiderer bakterielle cellevægge og inaktiverer virus Drabet foregår meget hurtigt sammenlignet med kemiske oxidationsmidler Der er så godt som ingen henfaldsprodukter efter drabet. Ozon betragtes som en added substance Ozon fjernes fra kolde systemer med UV lys WFI (PH Eur) eller rendamp,der fremstilles af ozon saniteret forbehandlet vand skal ikke efterbehandles.

93 Fremstilling af Ozon ved elektrolyse 2 Elektrolytisk spaltning af vandet med strøm til oxygen (O 2 & O 3 ) og brint. Er almindelig i pharmaceutisk industri. Kræver kun elektrisk energi. Ozonen blir dannet i vandet, ej behov for doserings udstyr. Der er ingen krav om ozon monitorering af omgivelser Overskydende O 2 & H opløses ligesom O 3 i vandet

94 Fremstilling af Ozon ved elektrolyse 1 Ozone Membrane Cell 4 g/h Ozone Generator 12 g/h

95 Fremstilling af Ozone ved Corona Discharge proces Dissociation af O 2 i luft i et elektrisk felt og dannelse af O 3. Ozonen blir dannet i gasfase og skal injiceres i vandet. Forbruger electrisk energi, kølevand og luft (eller ilt). Monitorering af ozon niveau krævet Kapaciteten er voldsom. Usædvanlig til pharma brug. Ozon Generator 3 kg/h

96 Ozon sanitering, fordele Effektiv Højere system oppetid Stabil høj mikrobiel kvalitet fordi systemet er under permanent ozonbeskyttelse, eller kan saniteres når som helst under produktion Markant lavere drifts omkostninger i forhold til sanitering med varmt vand eller damp. Intet spildevand, og ingen dump. Simpel installation og simpel instrumentering

97 Ozon sanitering, ulemper I beholdere med en vandoverflade kan O 3 koncentrationen i luften over vandet være meget høj (langt over 100 ppm) selv om O 3 indholdet i vandet er langt mindre. Kræver udluftning fra åndefiltre til det fri og evt. katalytisk fjernelse af ozon. Valg af materialer, specielt polymerer er vigtig.

98 Purified Water Supply at Industriepark Höchst Pharmawasser - PW Erzeugung Generation - Legende: Legend: Hauptring Main Loop Storage Tanks Unterringe Sub Loops Treated - Water

99 Purified Water Supply at Industriepark Höchst Capacity of generation plant 240 m³/h Number of plants to supply 21 Total water demand per year 1.5 Mio. m³/a Total peak water demand 380 m³/h Distribution system Total length 16 km Pipe diameters mm Total volume of all storage tanks 588 m³ Number of ozone generators 13 Total capacity of ozone generators 140 g/h

100 Kemisk sanitering 1 Som med ozon er det de kemiske midlers oxiderende egenskaber, der er ansvarlig for drabet. Er added substances dvs. vi skal påvise at de fjernes helt. Hydrogenperoxid H 2 O 2 i vandig opløsning. Blandinger af H 2 O 2 & CH3COOH (eddikesyre) Klorering med gas eller kloramin NH 2 Cl Natrium hypoklorit NaClO (aktivt stof i klorin) Klordioxid ClO 2 evner at penetrere tyk biofilm

101 Kemisk sanitering 2 Bakteriostatisk effekt af stærk syre og base f.eks i ionbytningsanlæg. Natrium hydroxid NaOH kan anvendes varmt, og kolde kombinationer af NaOH og H 2 O 2 har god effekt på etableret biofilm. Formaldehyd CH 2 O som gas der gennemtrænger RO membraner og dermed også har effekt på permatsiden. Glutaraldehyd CH 2 (CH 2 CHO) 2 som alternativ til formaldehyd

102 UV sanitering how it works 1 UV lys har været brugt til bakteriologisk kontrol meget længe. Niels Finsen modtog Nobel Prisen i 1903 for anvendelsen af kulbuelys til behandling af hud tuberkulose. UV lys mellem 254 og 265 nm har energi, der svarer til bindingsenergien i de lange protein molekyler i bakterie cellers DNA. DNA kæderne bliver brudt og bakterierne mister evnen til reproduktion og dør.

103 UV sanitering how it works 2 UV-C ( nm) UV-B ( nm) UV-A ( nm) kortbølget medium langbølget

104 UV sanitering how it works 3 Aldrig et 100% effektivt drab Kun celler der bliver ramt længe nok af UV påvirkes Enkelte celler kan regenerere sig og samle DNA kæderne igen. Vi opnår en log 2 reduktion for hvert gennemløb, hviket i længden bliver effektivt: 1 gennemløb 99% kill 2 gennemløb 99,99% kill 3 gennemløb % kill

105 UV sanitering how it works 4 Elektronisk industri har ingen regulatoriske krav der dikterer hvordan ultra rent vand skal fremstilles. Anvender bredspektrede UV lamper der dækker både 254 og 185 nm. Ved 185 nm dannes kortlivede frie radikaler (hydroxyler OH, kraftig oxidant) der reagerer med organiske molekyler. Outputtet er CO 2 & carbolsyrer e.g. eddikesyre CH3HOOH der er fjernes med cedi Resultat: kulstof fjernes; TOC indhold under 1 ppb. Sådan et anlæg kan køre i årevis uden sanitering fordi der ikke kan opstå vækst.

106 UV energi betragtning Driftsomkostninger, amerikanske tal på store anlæg: 2 cent pr m 3 inc. electrical power, consumables & annualised capital costs. Energibetragtning: UV sanitering af kolde anlæg forbruger * mindre energi end varmtvands sanitering.

107 Damp sanitering Her er det dampens kondenserings energi der er drabs ansvarlig. Fase overgang fra damp til vand udløser 2201KJ/kg (ved 120,1 C ~ 1 barg)

108 Hvorfor focus på 121,1 C Svarer til 250 Fahrenheit & damptrykket ved 1 barg eller 15 psig Et pænt tal der uden påviselig grund er blevet industristandard og reference temperatur for bestemmelse af F værdier F værdier er den tid der skal til for at opnå den samme drabs effekt som ved 121,1 C

109 Mere dampsanitering 121,1 C opfattes fejlagtigt som et mindstekrav. Der er ingen bakteriespore drabs grænser der starter præcis ved denne temperatur. Perfekt sanitering kan opnås ved betydelig lavere temperaturer og tryk. Overkill : En log 12 reduktion af en population af mikroorganismer. Overkill med damp i SIP processer opnås ved 15 minutter ved 121,1 C

110 Varmt vands sanitering 1 Vandsystemer regnes som selvsanierende ved temperaturer over 65 C (USA ) og 70 C i Europa Det er varme tilførslen der er active ingredient Mikroorganismer bringes ud af komfortzonen Proteiner i cellernes indre begynder at kooagulere. Damptrykket stiger i cellen der sprænges. Mikroorganismerne dør.

111 Varmt vands sanitering 2 Lav pasteurisering 72 C i 15 sekunder Højpasteurisering 87 C i 15 sekunder, eller til 90 C i 5 sekunder. Saniteringstiden er afhængig af systemets varmetab varmen skal nå ud i alle worst case områder. ISPE guideline vol 4 siger 80 C i 2 til 3 timer Varmtvand sanitering outperformer damp som medie ved sanitering af aktiv kulfiltre, med en faktor 20

112 Overophedet vand (>100 C) Dvs. vand under tryk udføres som sterilisering (121 C i 15-30min.). Metoden er ikke så udbredt. Fordele: 1) Høj drabs-sikkerhed, 2) Billigere end dampsterilisering. Ulemper: 1) Langsom nedkøling påkrævet for at modvirke kavitation af pumper. 2) Stor kølekapacitet påkrævet. 3) Dyrere end varmtvands sanitering.

113 End of presentation

Vandbehandling. En komplet løsning

Vandbehandling. En komplet løsning Vandbehandling En komplet løsning Case Story At omdanne affald til energy - kræver ultrarent vand Peterborough, United Kingdom Som en del af et helt nyt kraftværk i Peterborough, England er Guldager A/S

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul

Blødgøring af drikkevand. Juni 2016 Henrik Juul STØTTET AF VTU -FONDEN OG MILJØMINISTERIETS PULJE FOR GRØN TEKNOL OGI Blødgøring af drikkevand Juni 2016 Henrik Juul Fordele og ulemper Fordele Næsten halvering af sæbeforbrug Reduceret fosforbelastning

Læs mere

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk 1 Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer Jeanett N. Sørensen Martin Madsen Novo Nordisk 2 Novo Nordisk en farmaceutisk virksomhed Novo Nordisk produces: Insulins, hormones and

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard

Vandsystemer på Hospitaler. FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Vandsystemer på Hospitaler FSTA Årskonference 7-9/10 2015 Ole Vestergaard Præsentation: Navn: Ole Vestergaard Uddannelse: Akademiingeniør Stilling: Chefrådgiver Afdeling: VVS-teknik, Virum Dagsorden: Vandtyper

Læs mere

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi > Hvilke metoder bruges til vandbehandling i Danmark og hvordan påvirkes drikkevandskvaliteten. Christian Stamer, Krüger A/S CS@kruger.dk

Læs mere

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m.

DANSK FJERNVARME. Glykol systemer korrosion m.m. DANSK FJERNVARME Glykol systemer korrosion m.m. OVERSIGT Korrosion Betingelser for korrosion Korrosionsformer Glycol Nedbrydning Inhibitorer Analyser Hvad analyseres der for Tolkning af analyser VANDKVALITETSKRAV

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Procesoptimering med online fotometre

Procesoptimering med online fotometre www.insatech.com Procesoptimering med online fotometre ON-14 Procesoptimering med online fotometre Ansat ved Insatech A/S siden marts 2014 Uddannet (industri-) laborant 18 års erhvervserfaring - Kemisk

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 3 VANDBEHANDLING 3.1 Procesidentifikation Vand anvendt til fremstilling af færdigt produkt skal være af drikkevandskvalitet. Vandbehandling har til formål at bibringe vandet denne kvalitet samt eventuelt

Læs mere

Kontrol af anlæg. Lektionens formål: At forstå de forhold, der er vigtige, når det handler om kontrol af CIP-anlæg

Kontrol af anlæg. Lektionens formål: At forstå de forhold, der er vigtige, når det handler om kontrol af CIP-anlæg Kontrol af anlæg Lektionens formål: At forstå de forhold, der er vigtige, når det handler om kontrol af CIP-anlæg Kontrol - Overvågning De 4 faktorer Koncentration Titrering, Konduktivitet Datalogning

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 Fysik / kemi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj-juni 2006 1/25 Fk5 Opgave 1 / 20 (Opgaven tæller 5 %) I den atommodel, vi anvender i skolen, er et atom normalt opbygget af 3 forskellige partikler: elektroner, neutroner

Læs mere

Application Water Utility. Christian Schou Application manager, Grundfos GMA. Application Water Utility. Hvad oplever i. - derude med Svovlbrinte???

Application Water Utility. Christian Schou Application manager, Grundfos GMA. Application Water Utility. Hvad oplever i. - derude med Svovlbrinte??? Christian Schou Application manager, Grundfos GMA 1 Hvad oplever i - derude med Svovlbrinte??? 1 De gode grunde. H 2 S relaterede problem Problemer med tilstedeværelsen af H 2 S i kloaksystemer opstår

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Chr. Graver cand. scient. biologi

Chr. Graver cand. scient. biologi Chr. Graver cand. scient. biologi 1980-1983: Speciale i modning og genfodring af hanål. 1983-1987: Driftsleder 20 tons produktionsanlæg. DK 1987-1988: Driftsleder 100 tons produktionsanlæg. N 1988-1991:

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

INNOVATIVE VANDBEHANDLINGSMETODER INDENFOR GRUNDVANDSFORURENING OG DRIKKEVANDSFORSYNING J E N S M U F F, A S S O C I AT E P R O F E S S O R

INNOVATIVE VANDBEHANDLINGSMETODER INDENFOR GRUNDVANDSFORURENING OG DRIKKEVANDSFORSYNING J E N S M U F F, A S S O C I AT E P R O F E S S O R INNOVATIVE VANDBEHANDLINGSMETODER INDENFOR GRUNDVANDSFORURENING OG DRIKKEVANDSFORSYNING J E N S M U F F, A S S O C I AT E P R O F E S S O R Disposition Membranfiltrering i en grundvandsanvendelse Avancerede

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H +

Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron. En hydron er en H + Definition af base (Brøndsted): En base er et molekyle eller en jon, der kan optage en hydron En hydron er en H + Ved en syrebasereaktion overføres der en hydron fra en syre til en base En syre indeholder

Læs mere

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet

SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet 1. Firmapræsentation. 2. Klordioxid hvorfor, hvordan, virkemåde. 3. SafeShower klordioxid i sikkerhedskabinet. 1 Dansk Svømmebadsteknisk Forening. ERFA-møde i

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Teknisk rider Du må være en engel, Hans Christian

Teknisk rider Du må være en engel, Hans Christian Teknisk rider Du må være en engel, Hans Christian Om forestillingen: Dette er ikke en teaterforestilling i traditionel forstand. Vi kalder det en teaterinstallation. Publikum sidder ikke og betragter forestillingen

Læs mere

www.svovlbrinte.dk MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem

www.svovlbrinte.dk MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem H 2 S Problem i kloaksystemet Produktionen og frigivelsen H 2 S gas i spildevandsystemer er ansvarlig for mange klager over lugt. Dog er destruktionen

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Konditionering og delstrømsrensning af fjernvarmevand Hvorfor konditionering? Overblik over delstrømsrensning Kemikaliedosering Delstrømsrensning Massebalancer Anlæg til delstrømsrensning Temadag om vandbehandling

Læs mere

Optimering af faseadskillelse og CIP processer SEMINAR TI-11

Optimering af faseadskillelse og CIP processer SEMINAR TI-11 Optimering af faseadskillelse og CIP processer SEMINAR TI-11 Agenda Hvad er CIP? CIP faser CIP anlæggets funktion Hvad vil man opnå? Hvad sker der mellem faserne? Faseadskillelse / koncentration med in-line

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Selektiv ionbytning af phosphat

Selektiv ionbytning af phosphat Selektiv ionbytning af phosphat Ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S 1 Almindelig ionbytning: Her fjernes alle ioner i vandet 2 Ionbytningsprincip 3 Hvad er selektiv ionbytning? Ved selektiv ionbytning

Læs mere

BWT For You and Planet Blue.

BWT For You and Planet Blue. BWT For You and Planet Blue. Vandbehandling frem for Kemi 28-1-2016 Thomas Nyman Larsen, tnl@bwt.dk Mads Jørgensen, mmj@bwt.dk 1 Europas førende inden for vandteknologi BWT Gruppen 600 millioner euro i

Læs mere

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur

Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 1 Grundvandskemi Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk Geokemi i vand ved lavt tryk og lav temperatur G01 2 G01 3 Undervisningsplan G01 4 Forelæsning

Læs mere

Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder

Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder Desinfektion og genbrug af vand i fødevarevirksomheder inspire food, Seminar om procesvand 11. juni 2014 Lotte Bjerrum, Teknologisk Institut (lbfh@dti.dk) Bjørn Malmgren Hansen (bmh@dti.dk), Christian

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Anvendelse af ren ilt på vandværket. Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños. Indhold. Teknologi og udfordringer

Anvendelse af ren ilt på vandværket. Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños. Indhold. Teknologi og udfordringer Anvendelse af ren ilt på vandværket Teknologi og udfordringer Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños Indhold 1. Baggrund 2. Ren ilt produktion 3. Erfaring fra de nye ren ilt anlæg 4. Fordele

Læs mere

Renseteknologi- et eksempel

Renseteknologi- et eksempel Renseteknologi- et eksempel Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer fra særlig belastet spildevand- MERMISS Senior Konsulent Caroline Kragelund Rickers Teknologisk Institut, Sektion for

Læs mere

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand,

Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI Dansk Vand, Evaluering af spildevandsrensning på Herlev Hospital Ulf Nielsen, DHI uln@dhigroup.com Dansk Vand, 08.11.2016 Oversigt Fra problem til vandressource! Problemet hvorfor rense? Hvordan fungerer renseanlægget?

Læs mere

RENS-TEK - Andre Renseteknologier

RENS-TEK - Andre Renseteknologier RENS-TEK - Andre Renseteknologier Ozon og Avancerede Oxidations Teknologier - Muligheder for fremtidens recirkulerede anlæg? Civilingeniør, M.Sc. Morten Møller Klausen, DHI Rens-Tek Temadag, Ferskvandscenteret

Læs mere

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger 1 Oversigt Følgende information kan hjælpe dig med at forstå hvordan PureAquaCleaner fungerer.

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

RENSNING OG GENBRUG AF SPILDEVAND

RENSNING OG GENBRUG AF SPILDEVAND RENSNING OG GENBRUG AF SPILDEVAND Foredrag på DGU møde den 11.06.2004 Flemming Dahl Wilson Engineering A/S Vigtige temaer ved rensning af industrispildevand med tungmetaller og andre urenheder Rensning

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Polære og ikke polære væsker

Polære og ikke polære væsker Viborg Private Realskole 10. årgang Polære og ikke polære væsker Side -1- En model af et vandmolekyle SIDE 2 1021 At forstå et vandmolekyles opbygning Blyant/kuglepen Molekylesæt Teori Vi ser på en tegning

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse:

Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Jordens salte Ny Prisma Fysik og kemi 9 kapitel 2 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 I planternes blade foregår fotosyntesen, hvor planter forbruger vand og kuldioxid for bl.a. at danne oxygen. 6 H 2 O C 6

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

Syrer, baser og salte

Syrer, baser og salte Molekyler Atomer danner molekyler (kovalente bindinger) ved at dele deres elektroner i yderste elektronskal. Dette sker for at opnå en stabil tilstand. En stabil tilstand er når molekylerne på nogle tidspunkter

Læs mere

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Denmark Vi er glade for, at du har valgt Katadyn Survivor-06 afsalter. Den er designet og fremstillet under strenge krav af

Læs mere

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning

Opgave. Navn Kemi opgaver Klasse Side 1 af 7. Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Klasse Side 1 af 7 Opgave Hvad kaldes elementarpartiklerne, angiv deres ladning Hvilke elementærpartikler frastøder hinanden i kernen? Hvilke elementærpartikler indeholder kærnekræfter, som holder kernen

Læs mere

Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital. Jakob Søholm Grundfos BioBooster

Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital. Jakob Søholm Grundfos BioBooster Temadag om hospitalsspildevand, vandeffektivitet og vandteknologi OPI Herlev Hospital Jakob Søholm Grundfos BioBooster OPI - Pilotrenseanlæg Herlev Hospital Et offentligt privat innovationssamarbejde imellem

Læs mere

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017

Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Blødgøring af drikkevand en kort guide til implementering af pille reaktoren på dit vandværk. Januar 2017 Hvorfor taler vi om blødgøring af drikkevand og hvad kan du selv gøre? I Danmark lever mere end

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Grundvandskemi 2: kemisk ligevægt syre base reaktioner Eksempler på grundvand og vandkemi i vores hverdag

Grundvandskemi 2: kemisk ligevægt syre base reaktioner Eksempler på grundvand og vandkemi i vores hverdag Grundvandskemi 2: kemisk ligevægt syre base reaktioner Eksempler på grundvand og vandkemi i vores hverdag Søren Munch Kristiansen smk@geo.au.dk G02 2 Regnen Opløst ilt Opløst kuldioxid Opløst kvælstof

Læs mere

m: masse i masseprocent : indhold i volumenprocent : indhold

m: masse i masseprocent : indhold i volumenprocent : indhold Kemisk formelsamling (C-niveau s kernestof samt en del formler, der hører hjemme på Kemi B ) Mængdeberegninger m: masse M: molar masse n : stofmængde : volumen ρ : densitet (massetæthed) c : koncentration

Læs mere

Hvorfor er metrologi vigtig for medicinproduktionen?

Hvorfor er metrologi vigtig for medicinproduktionen? Metrologi i medicinalindustrien 2009-05-18 Kimmie Arbjørn / Hans Peter Hansen Hvorfor er metrologi vigtig for medicinproduktionen? Er der forskel på at arbejde i et firma som laver medicin og et firma

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende

SIKKERHEDSDATABLAD. Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende Side : 1 Etiket 2.2 : Ikke- Etiket 5.1 : Oxiderende O : Brandnærende brandfarlige og ikkegiftige gasser. stoffer. 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn :, Oxygen HG flydende,

Læs mere

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017 Central blødgøring Teknologi og Tendens IDA Miljø 7/3 2017 Lidt Baggrund Vandets hårdhed i Danmark Total hårdhed: I Danmark ønskes typisk blødgøring til 8 12 dh Størst potentiale for blødgøring i øst /GEUS

Læs mere

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder.

Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. Nedenfor er givet en oversigt over stofdatablade i branchebeskrivelse for metaliseringsvirksomheder. For at se detaljer om et stof klik på navnet. For at kommer tilbage til oversigten, klik på Tilbage

Læs mere

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele

Atomets bestanddele. Indledning. Atomer. Atomets bestanddele Atomets bestanddele Indledning Mennesket har i tusinder af år interesseret sig for, hvordan forskellige stoffer er sammensat I oldtiden mente man, at alle stoffer kunne deles i blot fire elementer eller

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte

Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Fodertilskud til støtte af en sund ledfunktion hos hunde og katte Healthy pets are happy pets Collagen II I et led beklædes knogleoverfladerne af brusk, således at det ikke er knogler, men brusk der glider

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Gasser. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Gasser Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Gasser er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Temaet består

Læs mere

Ren luft med iltning og ioner!

Ren luft med iltning og ioner! Ren luft med iltning og ioner! Photohydroionisering skaber hydroperoxider der er ioniseret og dermed giver luften sit naturlige forsvar mod lugt, vira, bakterier og svampesporer m.v. Oxidation er teknisk

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Naturlig Desinfektion:

Naturlig Desinfektion: Naturlig Desinfektion: Startet i 2006 Udviklet og solgt UV produkter siden 2008 Leverandører Europæiske Hver med over 45 års erfaring med UV lys Fokus Kundetilpassede løsninger Virkningsgrad Service/behov

Læs mere

Elecktrolyt vand. Grønt, Rent, Rengøring og Desinfektion

Elecktrolyt vand. Grønt, Rent, Rengøring og Desinfektion Elecktrolyt vand Grønt, Rent, Rengøring og Desinfektion Teknologi Elektrokemisk aktivering ECA er en gren af elektrolyse - ved hjælp af elektrisk strøm ændres strukturen af løsninger gennem adskillelse

Læs mere

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation

1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation Overskrifter til kemispørgsmål, Kemi C 2012 1. Grundstoffer i mennesket og opbygningen af grundstoffernes periodesystem, herunder gennemgang af eksperimentet: Neutralisation 2. Grundstoffer i mennesket

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien Janne Pedersen, Diatom A/S Produktchef, Filterløsninger Cand.agro. 1 Diatom A/S er et handelsselskab, der blev etableret i 1966 som

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Ammoniumproblemer på danske vandværker

Ammoniumproblemer på danske vandværker Ammoniumproblemer på danske vandværker overbevisende effekt af sporstoftilsætning Florian B. Wagner*, Hans-Jørgen Albrechtsen; DTU Miljø, *flowa@env.dtu.dk Peter Borch Nielsen, Rasmus Boe-Hansen; Krüger

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad Koldpresset Rapsolie Rev. dato: 18.02.2015. 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Sikkerhedsdatablad 1: Identifikation af stoffet og af virksomheden Produktnavn Varenumre Leverandør Kontaktperson Koldpresset rapsolie 00001(enhed liter) eller 00004(enhed tons) DAJOLKA Dalmosevej 2 DK-9330

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof

Kuvettetest LCK 381 TOC Total organisk kulstof VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Kuvettetest Princip Total kulstof () og total uorganisk kulstof () bliver gennem oxidation () eller forsuring

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

FRICHS A/S Effektive Energi Løsninger

FRICHS A/S Effektive Energi Løsninger FRICHS A/S Effektive Energi Løsninger 1 Historien Frichs AS er en af de ældste industrivirksomheder I Danmark, med en historie, som går over 150 år tilbage. Frichs blev grundlagt I midten af det 19 århundrede.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.1200 Side 1 af 5 Sektion 1: identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Mecutwachs Relevante identificerede anvendelser af stoffet/præparatet

Læs mere

Renseteknologi- et eksempel

Renseteknologi- et eksempel Renseteknologi- et eksempel Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer fra særlig belastet spildevand- MERMISS Senior Konsulent Caroline Kragelund Rickers Teknologisk Institut, Sektion for

Læs mere