Installations- og brugermanual DEVIreg 850 styreenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugermanual DEVIreg 850 styreenhed"

Transkript

1 DK Installations- og brugermanual DEVIreg 850 styreenhed 1

2 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når systemet er i funktion 7 Tilstoppet nedløb 7 Manglende føler 7 Ny føler tilføjes 7 Funktionsfejl føler 7 Begrænset funktionalitet ved alarm Ændring af parametre og systemets virkemåde 9 Tag system 9 Jord system 10 Installations manual 11 Overblik system 11 Placering 12 Tilslutning af systemet trin for trin 12 Installation af systemet/systemerne trin for trin 15 Generel 14 Installation af tag system 16 Installation af jord system 17 Installation af kombineret system 18 Installation af dual system 20 Ændring af system(er) 21 Teknisk Specifikation 23 Teknisk data 23 Fabriksindstillinger (Tagsystem) 24 Fabriksindstillinger (Jordsystem) 24 Appendix 25 A: Menu system 25 B: Hvordan virker det Tagsystem 29 Jordsystem 29 Sikkerhed og energiforbrug 31 2

3 Brugermanual System overblik DEVIreg 850 systemet er i stand til at holde udendørs arealer fri for is og sne. DEVIreg 850 kan håndtere op til 2 uafhængige arealer, i en af de følgende kombinationer: Tagarealer Sikre tagrender og nedløb mod is og sne, samt forhindre istapper i at være årsag til ødelæg gelser. Det er også muligt at anvende systemet til at reducere eller fjerne sneen fra taget, så vægten af sneen ikke anretter skade på taget. A Terræn / Jordareal For at holde områder som parkeringspladser, stier, indkørsler, trapper, ramper, veje og broer fri for is og sne. A A 1 jord system og 1 tag system (kombineret) Består af ét enkelt tag-system og ét enkelt jordsystem. A B B 2 tag systemer (dual system) A B 2 jord system (dual system) Består af 2 enkelte jord-systemer. A B 3

4 Brugermanual Hvis mere end et område eller areal bliver kontrolleret af et DEVIreg 850 system, kan man vælge en prioriteringsrækkefølge. Prioriteringen gør det muligt at styre 2 arealer, selvom det nødvendige effektbehov for 2 arealer ikke er til stede. DEVIreg 850 er fuldautomatisk og fungere digitalt ved hjælp af intelligente følere placeret I det opvarmede område. Hver føler måler både temperatur og fugt, og systemet tænder og slukker for systemet på basis af disse aflæsninger. Ved at kombinere aflæsningen af fugt og temperatur, er systemet i stand til at spare omkring 75% af energiforbruget sammenlignet med systemer som kun basere deres målinger på temperaturen. De digitale følere til DEVIreg 850 giver også det mest præcise system, sammenlignet med systemer der baserer sig på den analoge teknologi. Resultatet er meget høj funktionalitet og lav energiforbrug. En typisk installation består af: Styreenheden (kun én) Dette er enheden, som på basis af målingerne fra følerne, afgør hvornår det er nødvendigt at op varme området. Strømforsyning (en eller flere) Strømforsyningen levere spænding til styreenheden og til de tilsluttede følere. Jordfølere (en eller flere) Det er nødvendigt med mindst én jordføler for hvert område, men for at opnå det bedste resultat anbefales 2 eller flere følere. Se mere information i manualen for følere. Tagfølere (en eller flere) Det er nødvendigt med mindst én tagføler for hvert tagområde, men for mere komplekse tagkonstruktioner anbefales 2 eller flere følere. Se mere information i manualen for følere. For mere information vedrørende DEVIreg 850 is- og sne-smeltningsfunktion, se venligst: Tillæg B: Funktion. 4

5 Brugermanual Generel anvendelse DEVIreg 850 bliver betjent via 3 knapper og et alpha numerisk display, som giver information på forskellige sprog. Knapper De tre knappers funktioner: Info Viser ekstra information / hjælp (Kun aktiv ved lys) Næste Enter Næste menu / næste linie / næste ord Bekræft / Vælg Ved siden af de normale knapfunktioner, er der nogle kombinationer som er vigtige for brugeren: Retur til start: Retur til start af menu Reset: Genetabler fabriksindstillinger og slet installerede systemer. (I tilfælde af uforklarlige problemer I forbindelse med valg af sprog etc.) Tryk i 2 sekunder: Tryk i 8 sekunder: + Display De følgende ikoner har en speciel betydning: Disse dansende ikoner viser hvornår systemet varmer. Blinker ikonerne viser de når systemet ønsker at varme, men står standby, evt. pga. lav prioritet. Dette ikon vises når systemet har observeret fugt, og temperaturen er over den indstillede smeltetemperatur. Dette ikon vises når systemet har observeret sne eller is, og temperaturen er under den indstillede smeltetemperatur. DEVIreg 850 kan samtidig styre/kontrollere op til 2 forskellige systemer. Disse 2 systemer bliver refereret til som System A og System B. DEVIreg 850 giver brugeren muligheden for at se den aktuelle status på systemet. Status kan vise på 2 forskellige måder. 5

6 Brugermanual Kombineret visning (standard): Den kombinerede visning, viser status på begge systemer samtidigt. System A vises på den øverste linie, og System B vise på den nederste linie. Visningen giver brugeren et hurtigt overblik over alle systemer. A:Taganl g B:Jordanl g Den skiftevise visning: Den skiftevise visning viser status på 1 system af gangen. Status på hvert system vises i 5 sekunder. Denne visning giver brugeren mere detaljerede informationer omkring hvert system. A:Taganl g >>Standby B:Jordanl g >>Smelter Brugeren kan altid trykke uanset den valgte visning. for at få mere information omkring den aktuelle status Menu system Menu systemet bliver styret ved hjælp af følgende knapper og. Uanset om DEVIreg 850 kontrollerer 1 eller 2 systemer, vil visningen og betjeningen af systemet altid være den samme. Dette opnås igennem tilgangen til hvert system via hovedmenuen. Mulighederne og indstillingerne til hvert system er først tilgængelig efter at brugeren har valgt det ønskede system. 5s 5s System A Til højre er vist et eksempel på hovedmenuen og for menuerne for System A og System B. System B Bemærk venligst, at kun nogle få menuer til hvert system er vist! For at opnå en komplet oversigt af menuerne, se venligst Tillæg A: Menu systemer. Kun synligt når System B er installeret! 6

7 Brugermanual Mulige alarmer når systemet er i funktion Tilstoppet nedløb Beskrivelse: Når advarslen for tilstoppet afløb er aktiveret, bliver en alarm slået til, hvis et system har observeret konstant fugt i 14 dage. Hvis DEVIreg 850 kontrollere mere end 1 system, og en prioritering er blevet aktiveret, kan tiden for en advarsel om tilstoppet nedløb, i det nedprioriterede område, tage meget længere tid. Tiden bliver kun opdateret, når systemet aktuelt har tilladelse til at opvarme området (f.eks. når det først prioriterede system ikke varmer) Løsning: - Check tagrenden og nedløbsrøret for evt. hindringer, som forhindrer smeltevandet I at kunne flyde væk. - Check om følerne er dækket af skidt. Manglende føler Beskrivelse: Når en forbindelse til en føler er forsvundet, vil DEVIreg 850 alarmere brugeren. Samtidig vil DEVIreg 850 automatisk koble systemet over på tilstanden Konstant slukket. Løsning: - Bekræft fejlmeddelelse og gå til Installatør-side i menuen og vælg Ændre system. - Kontakt din lokale installatør for at få foretaget en udskiftning. Ny føler tilføjet Beskrivelse: Løsning: Når en ny føler er tilføjet, vil DEVIreg 850 alarmere brugeren og automatisk koble over på Konstant slukket. - Bekræft fejlmeddelelse og gå til Installatør-side i menuen og vælg Ændre system. Funktionsfejl føler Beskrivelse: Når aflæsningerne fra følerne til DEVIreg 850 ikke er korrekte, bliver en alarm afgivet. Ikke alle følerfejl kan opdages ved at anvende denne metode! Løsning: -Bekræft fejlmeddelelse og gå til Installatør-side i menuen og vælg Ændre system. -Kontakt din lokale installatør for at få foretaget en udskiftning. 7

8 Brugermanual Ændring af parametre og systemets virkemåde Adskillige parameter til hvert system kan ændres både under og efter installationen. For en total forståelse for hvordan disse parametre har indflydelse på tag- og jord-systems virkemåde, se tillæg B: Hvordan det fungere. Ændre kun parametrene til DEVIreg 850, hvis du er sikker på effekten af dine ændringer. Se Tillæg A: Installatør-side Tag-system Smeltetemperatur Ændring af smeltetemperaturen vil i tilfælde af fugt og lave temperaturer have indflydelse på systemet. Fabriksindstilling 1,5 C. Dette betyder at varmesystemet vil være aktivt, hvis temperaturen falder til under 1,5 C og der er observeret fugt. Fugt-niveau Fugt-niveauet afgør på hvilket tidspunkt systemet skal observere fugt. Fabriksindstilling 50 (skala: 5-95). Desto lavere indstillingen, desto mere følsomt er systemet for fugt. Eftervarme Når systemet har observeret at tag eller tagrenden er tør og fri for is og sne, vil systemet vedblive at varme i 1 time. Hvis du ønsker forlænge/reducere se tillæg A: Installatørside. Fabriksindstilling 1 time. Prioritering Når man anvender DEVIreg 850 som et 2-zone- eller kombi-system, er det muligt at prioritere systemerne. Når 2 systemer har samme prioritet, kan begge opvarmes samtidigt. Hvis de 2 systemer har forskellig prioritering, og begge systemer ønsker opvarmning, vil det system med den højeste prioritet kun blive opvarmet. Fabriksindstilling 1 (højeste prioritet) for alle systemer. Tilstoppet nedløb Det er muligt at aktivere eller afbryde alarmen for Tilstoppet nedløb. Fabriksindstilling Alarm. System og følernavne Det er muligt at ændre navne på systemet og de tilsluttede følere (se tillæg A: Installatør-side. 8

9 Brugermanual Jord-system Smeltetemperatur Ændring af smeltetemperaturen vil i tilfælde af fugt og lave temperaturer have indflydelse på systemet. Fabriksindstilling 4,0 C. Dette betyder at varmesystemet vil være aktivt, hvis temperaturen falder til under 4,0 C og der er observeret fugt. Standby temperatur (vedligeholdelse af jordtemperatur) Desto højere standby temperaturen er desto hurtigere vil systemet være i stand til at smelte is og sne. På den anden side vil en højere standby temperatur medføre højere driftsomkostninger. Indstillingen af standby temperaturen vil være et valg mellem hurtig smeltning eller lave omkostninger. Fabriksindstilling -3,0 C. Fugtniveau Fugtniveauet afgør hvornår systemet skal observere fugt. Desto lavere indstilling, desto mere følsom vil systemet være på fugt. Fabriksindstilling 50. Eftervarme Der er muligt at indstille perioden for eftervarme, det vil sige perioden hvor systemet forsætter med at være aktivt, selv om området er observeret tørt. Fabriksindstilling 1 time. Prioritering Ved anvendelse af DEVIreg 850 som et dual-zone- eller kombi-system, er det muligt at foretage en prioritering af systemerne. Hvis 2 systemer skal prioriteres lige, kan begge systemer opvarmes på samme tid. Hvis systemerne har forskellig prioritet, og begge systemer ønsker opvarmning, kan kun det system som har den højeste prioritet blive opvarmet. Fabriksindstilling 1 (højeste prioritet) for alle systemer. Tilstoppet nedløb Det er muligt at aktivere eller frakoble for advarslen Tilstoppet nedløb. Fabriksindstilling Advarsel aktiv. System- og følernavn Det er muligt at ændre navnet på systemet og de tilkoblede følere. 9

10 Brugermanual Installations vejledning Installations vejledning Overblik system DEVIreg 850 kan håndtere op til 2 uafhængige områder, i en af de følgende kombinationer: Enkelt tag-system (1 system, 1-4 tag-følere) Enkelt jord-system (1 system, 1-4 jord-følere) 1 jord-system og 1 tag-system (kombi-system) (2 systemer, I alt 2-4 følere, min. 1 føler pr. system) 2 tag-systemer (dual-system) (2 systemer, i alt 2-4 følere, min. 1 føler pr. system) 2 jord-systemer (dual-system) (2 systemer, i alt 2-4 følere, min. 1 føler pr. system) Når mere end 1 område kontrolleres af DEVIreg 850 systemet, vil det være muligt at foretage en prioritering af områderne. Prioritering gør det muligt at kontrollere 2 områder, selv om den nødvendige forsyning ikke er tilstede. Et typisk is- og snesmeltnings-system består af: 1 stk. DEVIreg 850 Flere strømforsyninger kan kobles parallelt hvis der er behov Vær opmærksom på antallet af følere samt kabellængderne, som kobles på hver strømforsyning. Jord og/eller tag-følere Ved installation af dual- eller kombi-systemer bør man være ekstra opmærksom (for mere udførlig beskrivelse, se vejledningen for følerne) 10

11 Brugermanual Installations vejledning Placering DEVIreg 850 og strømforsyning er designet til montering på DIN-skinne. Ved installation vær opmærksom på følgende forhold: DEVIreg 850 er designet og godkendt til at fungere i temperaturområder på -10 C til 40 C. DEVIreg 850 er i tæthedsklasse IP20, og derfor ikke modstandsdygtig for vand. Installatøren skal I henhold til de nationale standarder, sikre den rette beskyttelse for DEVIreg 850 (elektrisk sikkerhed). Tilslutning af systemet trin for trin Installation af DEVIreg 850 er kun tilladt af autoriseret personale. Ved tilslutning af DEVIreg 850 og følere - vær opmærksom på følgende forhold: Når DEVIreg 850 opsættes som Dual-system, kan det anbefales, at hver følerforbindelse (DEVIbus ) kan tilsluttes og frakobles via afbrydere. Under installation af Dual-systemet, skal hver system tilsluttes samtidigt. Vær opmærksom på den maksimal tilladte belastning fra strømforsyningen til følerne. Nedenstående er vist den anbefalede fremgangsmåde for installation. Se venligst figur A: tilslutning af DEVIreg 850, og figur B-G: retningslinier for tilslutning af varmekabler til DEVIreg Tilslutning af kabler til DEVIreg 850 Vær opmærksom på at enkeltstående systemer ALTID anvender udgangsrelæet for System A Hvis der anvendes eksterne relæer se venligst tilslutningsdiagrammet. 2. Tilslutning af strømforsyning til DEVIreg 850 Tilslut ikke forsyningsledningerne nu! 3. Tilslutning af følere til DEVIbus Når der anvendes Dual-system, kan kun følerne til System A tilsluttes. For tilslutning af System B se venligst afsnittet: Installation af Dual-system. 4. Tilslut strømforsyningen. 11

12 Installations vejledning A lednings diagram DEVIbus TM følere RS232 Føler Føler Hvid Hvid Rød Sort Hvid Hvid Rød Sort DC output DC-forsyning Sort Rød Hvid Hvid GND Rx Tx DC-PSU 24V/24W DEVIreg 850 PSU 24V NA / 240V~ Hz ALARM V~2Aμ System A 250V~15Aμ System B 250V~15Aμ DEVIreg 850 har en integreret alarmfunktion som overvåger de tilsluttede følere og den indbyggede microprocessor. En ekstern alarm kan også tilsluttes systemet. 12

13 Installations vejledning B - 230V, 1-3 faser/1-3 tilslutninger - System A C - 230V, 1-3 faser/1-3 tilslutninger - System B DEVIreg 850 DEVIreg 850 kabler kabler 13

14 Installations vejledning D V, 2-3 faser/1-3 tilslutninger - System A E - 400V, 2-3 faser/1-3 tilslutninger - System B DEVIreg 850 DEVIreg 850 kabler F Direkte tilslutning - System A kabler G Direkte tilslutning - System B DEVIreg 850 DEVIreg 850 MAX 15A MAX 15A kabler kabler 14

15 Installations vejledning Installation af systemet eller systemerne trin for trin Installationen af DEVIreg 850 er meget nem, og brugeren er guidet igennem hele installationsprocessen. Installationsprocessen adskiller sig en smule, afhængigt af antallet af systemer som skal installeres. Følg venligst den generelle beskrivelse og vælg til slut det hændelsesforløb som det ønskede system. Knap til ændring af indstillinger: Knap til godkendelse indstilling: Generelt Tænd DEVIreg 850 Vælg sprog Systemet kontrolleres Vælg konfiguration af systemet Tag-system (1 system) Jord-system (1 system) Kombi-system (2 systemer) Dual-system (2 systemer) Velkommen til DEVIreg 850 III V lg sprog: Dansk Tjekker systemet <------> Antal systemer: 1 system Resterende del af installationen er delt i 2 konfigurationer; Tag-, Jord-, Kombi- eller Dual-system, som nævnt i ovenstående. 15

16 Installations vejledning Installation af tag-system Der er valgt installation af DEVIreg 850 med 1 tag-system. Følerne tilsluttes før aktivering og installeringen af DEVIreg 850. Systemet anvender udgang for: System A. Hvis følerne for System A ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent Systemet bliver scannet for at finde de tilsluttede følere Vælg system: Tag Vent indtil det korrekte antal følere for System A er fundet. Tryk når alle følere er fundet System A er installeret Systemet checkes Tilslut f ler: System A System A Skanner... Systemtype: Tag 1 Tagf ler fundet. System A! Installeret OK? Tjekker systemet <------> Konfigurer: System A Tryk for konfiguration System A. (Navngiv følere og ændre fabriksindstillingerne) Se venligst beskrivelsen af parametrenes indstillingsmuligheder under Ændring af parametre og funktion i Brugervejledningen. Hvis du af en eller anden grund ikke skulle ønske at indstille parametrene nu, kan du 16 trykke Tryk for at springe til indstilling af systemet. for at afslutte indstillingen. Tryk for at forlade konfig

17 Installations vejledning Installation af jord-system Der er valgt installation af DEVIreg 850 med 1 jord-system. Følerne tilsluttes før aktivering og installeringen af DEVIreg 850 Systemet anvender udgang for System A. Hvis følerne for System A ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent... Systemet bliver scannet for at finde de tilsluttede følere Vælg system: Jord Vent indtil det korrekte antal følere for System A er fundet. Tryk når alle følere er fundet System A er installeret Systemet checkes Tryk for indstilling af System A. (Navngiv følere og ændre fabriksindstillingerne) Se venligst beskrivelsen af parametrenes indstillingsmuligheder under Ændring af parametre og funktion i Brugervejledningen. Hvis du af en eller anden grund ikke skulle ønske at indstille parametrene Tilslut f ler: System A System A Skanner... System type: Jord 3 Jordf ler fundet. System A! Installeret Konfigurer: System A OK? Tjekker systemet <------> nu, kan du trykke indstilling af systemet. for at springe til Tryk at afslutte indstillingen. Tryk for at forlade konfig 17

18 Installations vejledning Installation af kombi-system Der er valgt installation af DEVIreg 850 med 1 tag-system og 1 jord-system. Følerne tilsluttes før aktivering og installeringen af DEVIreg 850 Det først installerede system (System A) anvender udgang for System A. Det næste installerede system (System B) anvender udgang for System B. Det er valgfrit om System A skal være som tag-system eller jord-system. Men det er at foretrække at System A bliver tag-system, idet System A bliver vist på øverste linie i displayet. Se venligst beskrivelsen i brugervejledningen for display og den kombinerede oversigt. Hvis følere til System A ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent... Systemet scannes for at finde alle tilsluttede følere Vælg system: Tag (hvis tag-system ønskes som System A) Tilslut f ler: System A System A Skanner... Systemtype: Tag Vent indtil det korrekte antal følere til System A er fundet. 1 Tagf ler fundet. OK? Tryk når alle følere til System A er fundet System A er installeret. Hvis følere til System B ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent... Systemet scannes for at finde alle tilsluttede følere Vælg system: Jord (hvis jord-system ønskes som System B) System A! Installeret Tilslut f ler: System B System B Skanner... System type: Jord 18

19 Installations vejledning Vent indtil det korrekte antal følere til System B er fundet. Tryk når alle følere til System B er fundet System B er installeret System bliver checket 3 Jordf ler fundet. System B Installeret! OK? Tjekker systemet <------> Tryk for at vælge hvilket system der skal indstilles. Konfigurer System A Tryk for at indstille det valgte system. (Navngiv følere og ændre fabriksindstillingerne) Konfigurer: System B Se venligst beskrivelsen af parametrenes indstillingsmuligheder under Ændring af parametre og funktion i Brugervejledningen. Tryk for at afslutte indstillingen. Tryk for at forlade konfig 19

20 Installations vejledning Installation af Dual-system Der er valgt installation af DEVIreg 850 med 2 tag-systemer eller 2 jord-systemer. Det er vigtigt at ingen følere eller kun følere til System A er tilsluttet til DEVIreg 850 før aktivering. Følere til System B skal tilsluttes til DEVIreg 850 under installationen. Tilslutning af følerne under installationen kan enten udføres ved at anvende en bryder på DIN-skinnen eller tilslut følerkablet til System B til det allerede tilsluttede følerkabel til System A. Det først installerede system (System A) anvender udgang for System A. Det næste installerede system (System B) anvender udgang for System B Hvis følere til System A ikke er tilsluttet gør det nu! Tryk eller vent Systemet scannes for at finde alle tilsluttede følere Vælg system! Vent indtil det korrekte antal følere til System A er fundet. Tryk når alle følere til System A er fundet System A er installeret Tillslut følere til System B. Tryk eller vent... Systemet scannes for at finde alle tilsluttede følere Vælg system! Tilslut f ler: System A System A Skanner... Systemtype: Jord 1 Jordf ler fundet. System A Installeret! Tilslut f ler: System B System B Skanner... Systemtype: Jord OK? 20

21 Installations vejledning Vent indtil det korrekte antal følere til System B er fundet. 1 Jordf ler fundet. OK? Tryk når alle følere til System B er fundet System B er installeret System bliver checket System B Installeret! Tjekker systemet <------> Tryk for at vælge hvilket system der skal indstilles. Konfigurer: System A Tryk for at indstille det valgte system. (Navngiv følere og ændre fabriksindstillingerne) Konfigurer: System B Se venligst beskrivelsen af parametrenes indstillingsmuligheder under Ændring af parametre og funktion i Brugervejledningen. Tryk for at afslutte indstillingen. Tryk for at forlade konfig 21

22 Installations vejledning Ændring af system(er) Det er muligt at ændre de installerede systemer på DEVIreg 850. De følgende ændringer er mulige: Genaktivere passive sensorer Erstatte en fejlbehæftet sensor Tilføj en ekstra sensor Hvis DEVIreg 850 ikke kan kommunikere med en sensor, vil den melde fejlen: Fejl detekteret!. DEVIreg 850 kan ikke anvende fejlbehæftede sensorer, og derfor gør DEVIreg 850 den fejlbehæftede sensor passiv. En passiv sensor bliver ikke længere brugt til detektering af is og sne - ej heller efter at strømmen har været taget fra DEVIreg 850. Hvis en defekt i systemet skyldes ledningsføringen, kan fejlen rettes, og sensoren kan genaktiveres. Hvis en defekt i systemet er forårsaget af en fejlbehæftet sensor, kan fejlen rettes ved at erstatte den fejlbehæftede senor med en ny sensor. Det er ikke muligt at slette en passiv sensor i et system. Passive sensorer vil forblive i systemet, indtil de bliver erstattet at nye sensorer. Den eneste måde hvorpå en passiv sensor kan slettes (udover at erstatte den), er at lave en Master Reset og geninstallere DEVIreg 850 (se kapitel: Generel brug). Genaktivere passive sensorer: Det viste eksempel er for et jordsystem. Fra installatørmenuen vælg Ændre system. Tryk for at aktivere Ændre system. Systemet søger efter forbundne sensorer. Hvis der findes nogle passive sensorer, bliver de genaktiveret. Besked vises i 3 sekunder. Hvis der ikke findes nogle nye sensorer, bliver brugeren informeret om dette. Besked vises i 3 sekunder. ndre system Tjekker systemet <------> 1 F ler(e) genaktiveret! Ingen jordf lere fundet 22

23 Installations vejledning Erstatte en fejlbehæftet sensor: Fra installatørmenuen vælg Ændre system. Systemet søger efter forbundne sensorer Brugeren vælger den passive sensor, som skal erstattes med en ny. Tryk for at gennemløbe de fundne passive sensorer eller afbryde erstatning af sensor. Tryk når den korrekte passive sensor eller Afbryd erstat sensor? er valgt. Hvis brugeren har valgt en passiv sensor, som skal erstattes, skal brugeren nu vælge den nye sensor. Tryk for at gennemløbe de fundne nye sensorer eller afbryde erstatning af sensor. Tryk når den korrekte nye sensor eller Afbryd erstat sensor? er valgt. Hvis brugeren valgte en ny sensor, bliver den passive sensor erstattet. Tjekker systemet <------> Erstat f ler: F ler1 03FB2F Erstat f ler: F ler2 03FC24 Afbryd erstat f ler? Tilf j f ler: ID: 03ABC1 Tilf j f ler: ID: 03DEF1 Afbryd erstat f ler? F ler erstattet! Tilføj en ekstra sensor: Fra installatørmenuen vælg Ændre system. Systemet søger efter forbundne sensorer. Tryk for at gennemløbe de fundne nye sensorer eller afbryde tilføjelse af sensor. Tryk når den korrekte nye sensor eller Afbryd tilføj sensor? er valgt. Tjekker systemet <------> Tilf j f ler: ID: 03ABC1 Afbryd tilf j f ler? 23

24 Installations vejledning Hvis brugeren valgte en ny sensor, bliver denne tilføjet. Sensor tilf jet! 24

25 Teknisk Specifikation Teknisk Specifikation Teknisk data Spænding: DEVIreg 850 Strømforsyning VDC VAC, 50/60 Hz Strømforbrug: DEVIreg 850 Relæ belastningsevne: Total belastning Resistiv belastning per relæ Induktiv belastning per relæ Max. 3 W 230V ~ 32A (alle relæer inklusiv alarm) 230V ~ 16A 230V ~ 15A 1A (cos j 0.3) IP tæthedsklasse: DEVIreg 850 IP 20 Omgivelsestemperatur: DEVIreg C to +40 C Føler type: DEVIbus forbundne fugtføler(e) Indikationer: 2 x 16-karakter baggrundsbelyst display Alarmlys (rød) Oplyst info-tast (gul) Dimensioner: DEVIreg 850 (Dybde x Højde x Bredde) 53 mm x 86 mm x 105 mm 25

26 Teknisk Specifikation Fabriksindstillinger (Tagsystem) Parameter Fabriksindstilling Område / valgmuligheder Fugtniveau 50 5 til 95 (5 er mest følsom overfor fugt) Smeltetemperatur 1.5 C 0.0 C til 9.9 C Eftervarme 1 time 0 til 9 timer Tilstoppet dræn alarm On On/off Systemmode Automatisk Automatisk Konstant ON (manuel timer) Manuel OFF Fabriksindstillinger (Jordsystem) Parameter Fabriksindstilling Område / valgmuligheder Fugtniveau 50 5 til 95 (5 er mest følsom overfor fugt) Grundtemperatur -3.0 C -20 C til 0 C Smeltetemperatur 4.0 C 1.0 C til 9.9 C Eftervarme 1 time 0 til 9 timer Tilstoppet dræn alarm On On/off Systemmode Automatisk Automatisk Konstant ON (manuel timer) Manuel OFF 26

27 Appendix A Appendix A: Menu system Hovedmenu 5s 5s System A System B Kun synligt når System B er installeret! Systemmenu System menu (A / B) Tilbage til hovedmenu Se følermålinger Se systemparametre Installatørm 27

28 Appendix A Vis sensor-målinger Se følermålinger (Tag system) Se systemparametre Tag system Vis system parametre Se følermålinger (Jord systemer) Se systemparametre (Jord systemer) 28

29 Appendix A Installatør menu Installatørmenu _ - Ændre system Vis statistik 29

30 Appendix A Skift system Ændre system Kun hvis passive (slukkede) sensore er aktiveret igen! Hvis ingen føler(e) er fundet. (Eksemplet viser jordanlæg). Hvis ny(e) sensor(e), men ingen passiv(e) føler(e), er fundet. Hvis ny(e) sensor(e) og passiv(e) sensor(e) er fundet. 30

31 Appendix A Vis statistik Vis statistik 31

32 Brugermanual Appendix B B: Hvordan virker det. Tagsystem Tagsystemet fungerer fuldautomatisk, og henter løbende infor- Afventer (Ingen opvarmning) Temperatur < Smelte temperatur mationer om fugt og temperatur og Fugt > Fugtgrænse via digitale sensorer strategisk Efter 3 timer Smelter 0-20 minutter placeret i tagrender og lignende (Opvarmning) (referer venligst til sensor manualen). Ved at kombinere netop Fugt < Fugtgrænse Eftervarmning fugt og temperaturmålinger fås en (Opvarmning) pålidelig måde at detektere situationer, hvor der kan være brug for opvarmning af tagarealet, for derved at undgå is- og snedække. Eftervarmetid forløbet Temperatur > Smeltetemperatur Måler temperatur (Ingen opvarmning) Afventer opvarmning Systemet afventer opvarmning af tagarealet. Opvarmningen af tagarealet startes, når følgende faktorer er opfyldt: Fugtigheden er højere end den indstillede grænse for fugtighed Temperaturen er lavere end den indstillede smeltetemperatur Temperaturen og fugtigheden måles løbende af systemets tilsluttede sensorer. Smelter Tagarealet er opvarmet i perioder af 3 timer. I denne periode kan et fald i fugtigheden stoppe den normale opvarmning, og aktivere eftervarmen på tagområdet. Eftervarmen kan slås fra. Måler temperatur Hver tredje time bliver opvarmningen afbrudt for at muliggøre måling af omgivelsestemperaturen. Varmekablerne slukkes i denne periode for at sikre, at de ikke påvirker temperaturmålingen. Temperaturmålingen kan vare op til 20 minutter. Hvis temperaturen er højere end den indstillede smeltetemperatur, afsluttes opvarmningen - ellers genoptages opvarmningen af tagarealet. Eftervarmer Hvis en opvarmning afsluttes på baggrund af, at fugten falder under den indstillede grænse for fugtigheden, vil eftervarmeperioden startes. Eftervarmeperioden skal sikre, at der ikke er en masse is og sne, som mangler at blive smeltet. 32 Hvis prioritering er aktiveret, kan opvarmningen være sat i pause!

33 Brugermanual Appendix B Jordsystem Eftervarmetid forløbet Temperatur > Smelte temperatur + 1,5 C Afventer (Ingen opvarmning) Temperatur < Smelte temperatur og Fugt > Fugtgrænse Smelter (opvarmning) Fugt < Fugtgrænse Eftervarmer (opvarmning) Temperatur < Standby temperatur Temperatur >- Standby temperatur Afventer Opretholder grundtemperatur (Opvarmning) Jordsystemet fungerer fuldautomatisk, og henter løbende informationer om fugt og temperatur via digitale sensorer strategisk placeret i jordarealet (referer venligst til sensor manualen). Ved at kombinere netop fugt og temperaturmålinger fås en pålidelig måde at detektere situationer, hvor der kan være brug for opvarmning af jordarealet, for derved at undgå is- og snedække. Afventer opvarmning Systemet afventer opvarmning af jordarealet. Hvis temperaturen er under den indstillede grundtemperatur, vil systemet automatisk forsøge at opvarme jordarealet indtil den ønskede grundtemperatur er opnået. Når følgende faktorer er opfyldt, vil systemet starte på at smelte is og sne: Fugtigheden er højere end den indstillede grænse for fugtighed Temperaturen er lavere end den indstillede smeltetemperatur Temperaturen og fugtigheden måles løbende af systemets tilsluttede sensorer. Smeltning af is og sne Opvarmningen af jordarealet sker så længe temperaturen er lavere end den indstillede smeltetemperatur. Når temperaturen er nået op på den indstillede smeltetemperatur, og fugtigheden er under den indstillede grænse for fugtighed, vil systemet aktivere eftervarmen på jordområdet. Eftervarmen kan slås fra. Hvis der stadig er fugtigt på området, vil systemet fortsætte med at opretholde smeltetemperaturen på området. Det er derfor vigtigt at forstå, at selvom systemet er ved at smelte is og sne, er der ikke nødvendigvis konstant varme på området. Varmen vil blive tændt og slukket i intervaller, således en konstant smeltetemperatur opretholdes. Hvis temperaturen stiger til 1,5 C mere end den indstillede smeltetemperatur, vil systemet automatisk afbryde smeltningen af is og sne - uanset hvor fugtigt arealet er. 33

34 Brugermanual Appendix B Eftervarme Hvis en opvarmning afsluttes på baggrund af, at fugten falder under den indstillede grænse for fugtigheden, vil eftervarmeperioden startes. Eftervarmeperioden skal sikre, at der ikke er en masse is og sne, som mangler at blive smeltet. Hvis prioritering er aktiveret, kan opvarmningen være sat i pause! Jordsystemet anvender opvarmede sensorer i jorden, som under normal drift forsøger at opretholde en temperatur på 1,5 C. I forbindelse med temperaturmålingen slukkes opvarmningen af sensoren i 90 minutter, for at måle temperaturen korrekt. I et system med kun 1 sensor, vil sensoren være opvarmet i 90 minutter og slukket i 90 minutter. Derfor er målingen af temperaturen op til 3 timer forsinket! Denne forsinkelse kan nedbringes til det halve, hvis der anvendes mere end 1 sensor i et system. Sikkerhed og energiforbrug Høj sikkerhed højt energiforbrug Ønskes der høj sikkerhed for et is- og snefrit areal, skal følgende parametre justeres: Forøg grundtemperaturen Forøg smeltetemperaturen Sænk fugtniveauet (tæt på indstillingen 5 - altså høj følsomhed) Forlæng eftervarmeperioden Dette vil give en høj sikkerhed for et tørt areal, men også et relativt højt energiforbrug. Lav sikkerhed lavt energiforbrug Hvis der derimod ønskes et lavt energiforbrug og en moderat sikkerhed for et is og snefrit areal, skal følgende parametre justeres: Sænk grundtemperaturen Sænk smeltetemperaturen Forøg fugtniveauet Afkort eftervarmeperioden Dette vil give et relativt lavt energiforbrug, men området vil måske have sne og isproblemer i kortere perioder. Fabriksindstillingerne giver et relativt højt sikkerhedsniveau og moderat energiforbrug. 34

35 Brugermanual Appendix C Strømforsyning og følerkabel Jord System 1 stk. PSU 24V dc. 24W 2 stk. PSU 24V, 24W parallelt Antal følere: 1 eller 2 * 3 4 Kabel Type Max. længde (m) Max. længde (m) Max. længde (m) 1 mm² ,5 mm² ,5 mm² mm² *Hvis 2 følere anvendes i et dual zone system (f.eks. 1 føler i hver zone) - er det nødvendigt med 2 strømforsyninger. Tag system 1 stk. PSU 24V dc. 24W 2 stk. PSU 24V, 24W parallelt Antal følere: Kabel type Max. længde (m) Max. længde (m) Max. længde (m) Max. længde (m) 1 mm² ,5 mm² ,5 mm² mm² En eller 2 jordføler kræver den samme kabellængde, da kun den ene fungerer som varme føler. 35

36 DEVI TM Garanti De har købt en DEVIreg 850 termostat som udgør en integreret del af et DEVIheat TM varmesystem, som vi er sikre på vil bidrage til at forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. DEVI tilbyder en komplet varmeløsning med DEVIflex TM varmekabler, DEVImat TM varmemåtte, DEVIreg TM termostater og DEVIfast TM montagebånd. Skulle De mod alle forventninger, opleve problemer med Deres DEVIheat TM system, vil De erfare at DEVI, som har produktionsenheder i Danmark, og som leverandør til hele den Europæi-ske Union er underlagt de almindelige gældende regler omkring produktansvar, anført i EU-direktiv 85/374/CEE, samt de for området individuelle gældende lovgivningsbestemmelser for alle enkelte lande, på følgende betingelser: DEVI tilbyder 10 års garanti på DEVIflex TM varmekabler og DEVImat TM varmemåtter, og 2 års garanti på materialefejl og produktionsfejl i forbindelse med øvrige DEVI produkter. Garantien gælder kun, såfremt omstående Garantibevis ud-fyldes korrekt og i henhold til instruktionerne, og kun såfremt fejlen inspiceres af eller præsenteres for DEVI eller en autori-seret DEVI forhandler. Bemærk venligst, at Garantibeviset skal være udformet på dansk, samt at ISO koden for Danmark, DK, er trykt i øverste venstre hjørne af forsiden på installationsvejledningen. DEVI forpligter sig til gratis at reparere eller levere en ny enhed til kunden. Reparationer vil blive udført uden at der vil være yderligere omkostninger for kunde. I tilfælde af fejlbehæftede DEVIreg TM termostater, forbeholder DEVI sig retten til at reparere enheden gratis og uden urimelige forsinkelser for kunden. DEVI Garantien gælder ikke for installationer, der er fore-taget af uautoriserede elektrikere, fejl som skyldes andre leverandørers forkerte konstruktioner, misbrug, skade forårsaget af tredje part, en ukorrekt installation eller sådanne andre følgeskader som måtte opstå. Såfremt DEVI anmodes om at inspicere eller reparere fejl, der er forårsaget af ovennævnte, faktureres arbejdet fuldt ud. DEVI Garantien bortfalder i tilfælde af manglende betaling for udstyret. DEVI vil til enhver tid reagere hurtigt, effektivt og ærligt på alle forespørgsler og rimelige krav fra vores kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar, mens der ved køberet henvises til national lovgivning. 36

37 DEVI TM Garanti Garantibevis Der ydes hermed DEVI TM garanti til: Navn: Adresse: Postnr./by: Telefon: Bemærk venligst! DEVI TM garantien gælder kun, såfremt nedenstående omhyggeligt udfyldes. Se øvrige betingelser på foregående side. Elektriske installationer udført af: Dato for installation: Termostat (type): Produktionskode: Leverandørens stempel: DEVI A/S DK 7100 Vejle Phone Fax

38 38

39 39

40 Article: VICKM401 01/2013 C

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 810

DK Installationsvejledning. devireg 810 DK Installationsvejledning devireg 810 Ž 1 Anvendelsesområder: devireg 810A anvendes til styring af udendørs varmekabelanlæg på veje, parkeringsarealer, ramper, opkørsler, fortove o.l. devireg 810B anvendes

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK/NO Installationsvejledning Devireg 850 jord eller tag system (1 4 følere) Dansk Svensk Finsk Norsk Indhold: 1. Installationsvejledning jord anlæg.................................... 1.a. Placering

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Installation & bruger manual Devireg 850 føler

Installation & bruger manual Devireg 850 føler DK Installation & bruger manual Devireg 850 føler 1 Indholdsfortegnelse 1 Føler og kontrolzoner 2 1.1 Følertyper og funktioner 2 1.2 Kontrol zoner 3 1.3 Tilknytte følere til kontrol zone 4 2 Installation

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning

Devireg TM 527 Installations- og brugervejledning DK Devireg TM 27 Installations- og brugervejledning 1 Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. Din bolig har fået installeret et elektrisk gulvvarmesystem fra DEVI. DEVI er Europas ledende gulvvarme

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 316

DK Installationsvejledning. devireg 316 DK Installationsvejledning devireg 316 Ž Anvendelsesområder: devireg 316 er en universal DIN-skinnetermostat med en byggehøjde på kun 52 mm. devireg 316 kan anvendes til styring af rumtemperatur, gulvtemperatur,

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid

Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid Devireg TM 550 DK Tak for at du har købt et DEVI produkt. Med dette køb har du erhvervet dig et produkt af den højeste kvalitet, designet til komfort i meget lang tid med et minimum af belastning for miljøet.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning

Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning Devilink FT Gulvtermostat Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink FT Devilink FT (Gulvtermostat) er en enhed der tænder og slukker for varmen. Der

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

installationsvejledning

installationsvejledning DK installationsvejledning Selvbegrænsende varmekabler for temperaturvedligeholdelse af rørinstallationer - devi-hotwatt 1 2 Indholdsfortegnelse 4. 5..... Generelt om selvbegrænsende varmekabler Specifikationer

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning

Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning Elektriske is- og snesmeltningssystemer til tage, tagrender og udendørsarealer. 1devi.dk Lad DEVI gøre arbejdet Der er ikke noget så smukt som et hvidt

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere