FAX Option Type Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning"

Transkript

1 FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference <Grundlæggende funktioner> Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og gem den til senere brug. For sikker og korrekt brug skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger, før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om betjening og brug af maskinen. Læs vejledningen omhyggeligt for sikker og optimal brug af maskinen. Opbevar vejledningen, hvor du let kan finde den. ninger Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan afvige noget fra selve maskinen. Visse funktioner er måske ikke til rådighed i nogle lande. Kontakt den lokale forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Her henvises til metrisk version. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Varemærker Microsoft og Outlook er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Andre produktnavne, der er anvendt heri, tjener udelukkende til identifikation og kan være varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Vi fraskriver os alle rettigheder til disse varemærker.

3 Vejledninger til denne maskine Følgende vejledninger beskriver maskinens betjening og drift. Bestemte funktioner er beskrevet i de relevante afsnit i vejledningen. De forskellige maskintyper leveres med tilhørende vejledninger. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader er nødvendig for at kunne læse PDFvejledningerne. Maskinen leveres med to cd-rom er: Cd-rom 1 Betjeningsvejledning Cd-rom 2 Scanner Driver and Document Management Utility Vejledning om generelle indstillinger (PDF-fil - cd-rom 1) Giver en oversigt over maskinen og beskriver systemindstillinger, f.eks. Kassettepapirindstillinger, Document Server funktioner og fejlfinding. I denne vejledning kan du få oplysninger om procedurerne vedrørende adressebogen som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Sikkerhedsreference Denne vejledning er til maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhedsfunktioner, som administratoren kan bruge til at beskytte data fra at blive ændret eller til at undgå uautoriseret brug af maskinen. Vejledningen indeholder også oplysninger om administratorregistrering samt indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Netværksvejledning (PDF-fil - cd-rom 1) Giver oplysninger om konfiguration og betjening af printeren i et netværksmiljø og ved brug af software. Denne vejledning gælder alle modeller og kan derfor indeholde funktioner og indstillinger, der ikke er tilgængelige på din model. Billeder, illustrationer, funktioner og understøttede operativsystemer kan være forskellig fra din model. Kopireference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver betjening, funktioner og problemløsning, når maskinen bruges til kopiering. Faxreference <Avancerede funktioner> (denne vejledning) (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver betjening, funktioner og problemløsning, når maskinen bruges til afsendelse og modtagelse af faxmeddelelser. Faxreference <Avancerede funktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver avancerede faxfunktioner som linjeindstillinger og registrering af ID er. i

4 Printerreference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver systemindstillinger, betjening, funktioner og fejlfinding af maskinens printerfunktion. Scannerreference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver betjening, funktioner og problemløsning til maskinens scannerfunktion. Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et hjælpeprogram og findes på cd-rom en Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Installationsvejledning (PDF-fil - cd-rom 2) Beskriver installation, betjening og drift af DeskTopBinder Lite. Denne vejledning kan vises fra dialogboksen [Indstilling], når DeskTopBinder Lite er installeret. DeskTopBinder Introduktionsvejledning (PDF-fil - cd-rom 2) Beskriver brugen af DeskTopBinder Lite og giver et overblik over funktionerne. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Vejledning til Auto Document Link (PDF-fil - cd-rom 2) Beskriver brugen af og funktionerne i Auto Document Link, der installeres sammen med DeskTopBinder Lite. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Andre vejledninger PostScript 3-tillæg (PDF-fil - cd-rom 1) UNIX-tillæg (fås hos autoriserede forhandlere eller som en PDF-fil på vores websted). Der henvises til følgende softwareprodukter med generelle navne: DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite og ScanRouter EX Professional (ekstraudstyr) Scan- Router-leveringssoftware SmartDeviceMonitor for Admin og SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/brugere ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Hovedfunktioner Kom i gang Kontrolpanel...3 Læsning af displayet...5 Læsning af displaypanelet og brug af tasterne...6 Brugergodkendelse...8 Brugerkode-godkendelse (via kontrolpanelet)...8 Brugerkode-godkendelse (via en printerdriver)...8 Login (via kontrolpanelet)...8 Log af (via kontrolpanelet)...9 Login (via en printerdriver)...9 Login (via en webbrowser)...9 Log af (via en webbrowser) Afsendelse og modtagelse af fax Placering af originaler...11 Indstilling af et scanningsområde...13 Transmissionsfunktioner...16 Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission...16 Hukomm.afs...17 Annullering af en hukommelsestransmission...21 Før originalen scannes...21 Mens originalen scannes...21 Mens originalen sendes...21 Før transmissionen startes...22 Omgående transmission...24 Annullering af en omgående transmission...26 Inden du har trykket på tasten {Start}...26 Efter du har trykket på tasten {Start}...26 Bekræftelse af transmission...27 Bekræftelse på display...27 Bekræftelse via rapport...27 Hukomm.afs...27 Omgående transmission...27 Bekræftelse via Bekræftelse via rapport og Kommunikationsresultatrapport (Hukommelsestransmission)...28 Resultatrapport for omgående transmission (Omgående transmission)...29 iii

6 Scanningsindstillinger...30 Opløsning...30 Originaltype...31 Belysning (kontrast)...32 Flere scanningsindstillinger til en original med flere sider...34 Ved placering af originaler på glaspladen...34 Ved placering af originaler i den ekstra dokumentføder (ADF)...34 Angivelse af en destination...35 Indtastning af et faxnummer...35 Pause...36 Tone...36 Indtastning af en -adresse...37 Omgåelse af SMTP-serveren...38 Indtastning af en IP-faxdestination...38 Registrering af indtastede destinationer i adressebogen...40 Brug af destinationsliste til angivelse af enkelte eller gruppedestinationer...41 Søgning efter en destination...44 Søgning på destinationsnavn...44 Søgning på faxnummer...45 Søgning på -adresse...46 Søgning på IP-faxdestination...47 Søgning på LDAP-server...48 Angivelse af et registreringsnummer...50 Modtagelse...52 Sådan skiftes der modtagefunktion...52 Modtagelse af en faxmeddelelse i manuel modtagelse Brug af Internet-fax-funktioner Internet-fax-funktioner (ved angivelse af en -adresse)...55 Forholdsregler i relation til Internet-fax...56 Funktioner, der ikke understøttes af -transmission...57 Funktioner, der ikke understøttes af -modtagelse...57 T.37 Avanceret modtagelse...57 Afsendelse af Internet-faxdokumenter...59 Omgåelse af SMTP-serveren...66 Bekræftelse af modtagelse...67 Annullering af transmission af en Internet-fax...68 Før originalen scannes...68 Mens originalen scannes...68 Efter originalen er scannet...69 Modtagelse af Internet-faxdokumenter...70 Automatisk -modtagelse...70 Manuel -modtagelse...71 Modtagne billeder...72 Internet-fax-funktioner (ved angivelse af en IP-adresse)...73 ninger om brug af IP-fax...75 Ikke-tilgængelige funktioner for IP-fax-transmissioner...75 Afsendelse med IP-fax...76 iv

7 4. Programmering Startindstillinger og justeringer...79 Programmering af...80 Redigering...82 Sletning...83 Programmering af destinationer i adressebogen Fejlfinding Indstilling af lydstyrke...87 Når tasten {Fax} lyser rødt...89 Når der ikke er mere toner...90 Fejlmeddelelser og deres betydning...91 Løsning af problemer...98 Når tingene ikke går som forventet INDEKS v

8 vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: R ADVARSEL: Dette symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre døden eller alvorlige personskader, hvis maskinen anvendes forkert, uden at instruktionerne under dette symbol bliver fulgt. Læs alle anvisninger i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger, Vejledning om generelle indstillinger. R FORSIGTIG: Dette symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader eller skader på ejendom, der ikke involverer personskader, hvis maskinen bruges forkert, uden at instruktionerne under dette symbol følges. Læs alle anvisninger i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger, Vejledning om generelle indstillinger. * Ovennævnte bemærkninger tjener til din sikkerhed. Vigtigt Hvis instruktionerne ikke følges, kan papiret blive indført forkert, originalerne kan blive beskadiget, eller der kan mistes data. Sørg for at læse dette. Forberedelse Dette symbol angiver oplysninger eller handlinger, der skal udføres, før enheden betjenes. Dette symbol angiver foranstaltninger, der skal træffes før betjening, eller handlinger, der skal udføres efter unormal drift. Begrænsning Dette symbol angiver numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen, eller forhold, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Reference Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster på maskinens displaypanel. [ ] Taster og knapper på computerskærmen. { } Taster, der er indbygget i maskinens kontrolpanel. 1

10 Hovedfunktioner I denne vejledning referes der på følgende måde til maskinens hovedfunktioner: Internet-fax (ved angivelse af en -adresse) Internet-fax Internet-fax (ved angivelse af en IP-adresse) IP-fax 2

11 1. Kom i gang Kontrolpanel Betjeningspanelet på selve maskinen kan se noget anderledes ud end på illustrationerne her afhængigt af det installerede udstyr. På illustrationen her er alt ekstraudstyr installeret. DA AJC001S 1. Indikator for kommunikation Lyser, når der sendes eller modtages. 2. Indikator for Fortrolig fil Lyser, når der modtages et dokument i hukommelsen med Fortrolig modtagelse eller Personlig boks. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Blinker, når en hukommelseslåsfil er modtaget i hukommelsen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 3. Tasten {Brugerfunktioner/Tæller} Brugerfunktioner: Tryk på denne tast for at skifte til brugerfunktioner. Med disse funktioner kan du tilpasse standardindstillingerne. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Tællere: Viser og udskriver det samlede antal sider til kopiering eller udskrivning. 4. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. L: Indikator for Servicetilkald x: Indikator for Fejlindføring M: Indikator for Åben låge d: Indikator for Påfyld hæfteklammer D: Indikator for Påfyld toner B: Indikator for Ikke mere papir Vejledning om generelle indstillinger. 5. Displaypanel Her vises oplysninger, som hjælper dig gennem forskellige opgaver. Oplysninger om maskinstatus vises også her. Meddelelser vises her. Se S.5 Læsning af displayet. 6. Tasten {Kontrollér funktioner} Tryk på denne tast, før du trykker på tasten {Start}, så du kan kontrollere indstillingerne for den fax, der skal sendes. Se S.20 Kontrol af transmissionsindstillingerne. 3

12 Kom i gang 1 7. Tasten {Program} Gør det muligt at programmere ofte brugte indstillinger og hente de programmerede indstillinger. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 8. Tasten {Slet funktioner} Tryk på denne tast for at slette de aktuelle indstillinger. 9. Indikatoren On Denne indikator lyser, når du tænder for strømafbryderen. Vigtigt Der må ikke slukkes for strømmen ved hovedafbryderen, mens strømindikatoren lyser eller blinker. Du risikerer at beskadige harddisken. Hvis hovedafbryderen er tændt, kan maskinen modtage et faxdokument, selv om strømindikatoren (On) er slukket. 10. Hovedafbryder-indikator Denne indikator lyser, når du tænder for hovedafbryderen. Vejledning om generelle indstillinger. 11. Strømafbryder Tryk på denne kontakt for at tænde for strømmen (On-indikatoren lyser). Sluk for strømmen ved at trykke på kontakten igen (On-indikatoren slukkes). Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Strømafbryderen fungerer ikke, hvis der står [Brugerfunk./ Tæller / Forespørgsel] i displayet. 12. Indikator for Data ind Blinker, når transmission, udskrivning eller lagring til Document Server udføres med LAN-Fax Driver. 13. Indikator for Modtag fil Lyser, når der modtages et andet dokument end en Fortrolig modtagelse eller en Hukommelseslåsfil. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Den lyser også, når der modtages et dokument, hvis Modtagelsesindstillingen er sat til Gem. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 14. Indikatorer for Funktionsstatus Når indikatoren lyser grønt, er den tilsvarende funktion aktiv. Når indikatoren lyser rødt, er den tilsvarende funktion afbrudt. Tryk på den relevante tast, og følg de instruktioner, der vises på skærmen. 15. Funktionstaster Tryk på tasten {Kopi}, {Dokumentserver}, {Fax}, {Printer} eller {Scanner} for at aktivere den respektive funktion. Indholdet i displayet ændres tilsvarende. Indikatoren for den valgte funktion lyser. 16. Tasten {Start manuel modtagelse} Tryk på tasten, når Manuel modtagelse er indstillet. Se S.53 Modtagelse af en faxmeddelelse i manuel modtagelse. 17. Tasten {Opkald med rør på} Tryk på tasten for at foretage et opkald, mens tonen høres i højttaleren. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 18. Tasten {Pause/Genopkald} Pause: Indsætter en pause, når du ringer til eller gemmer et faxnummer. Der må ikke indsættes en pause som første ciffer. Se S.36 Pause. Genopkald: Tryk her for at kalde op til et af de sidste ti numre igen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 19. Tasten {Tone} Tryk på denne tast for at sende tonesignaler via en linje til impulsopkald. Se S.36 Tone. 4

13 Kontrolpanel 20. Numerisk tastatur Tryk på disse taster for at kalde op til faxnumre eller indtaste et antal kopier. 21. Tasten {#} (Enter) Registrerer indtastet indhold eller indstillinger. Læsning af displayet 22. Tasten {Slet/Stop} Afbryd: Annullerer indtastede numre eller tegn. Stop: Afbryder den igangværende funktion (transmission, scanning, kopiering eller udskrivning). 23. Tasten {Start} Tryk på denne tast for at begynde at sende en fax eller udskrive rapporter og lister. 1 Displayet fører dig gennem handlinger, viser meddelelser, maskinstatus og destinationer, der er registreret på destinationslisterne. Vejledning om generelle indstillinger. Maskinen skifter til standby, hvis du trykker på tasten {Fax} eller {Slet funktioner} under betjening. De enkelte funktionsnavne fungerer som valgtaster, som du skal trykke på for at vælge eller angive en funktion. Funktionsnavnet markeres ( ), når det er valgt eller angivet. Funktionsnavnet vises nedtonet ( ), når den ikke kan vælges eller angives. Maskinen skifter automatisk til standby, hvis du ikke bruger den i en nærmere angivet periode. Du kan vælge tidsrummet ved hjælp af Timer for automatisk nulstilling af fax. Vejledning om generelle indstilinger. Du kan få maskinen til at skifte tilbage til standardindstillingen efter hver transmission ved at vælge [Nulstil scanneafslutn.] under Gen. indst./ justér. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 5

14 Kom i gang Læsning af displaypanelet og brug af tasterne 1 Afhængigt af det installerede ekstraudstyr kan der vises forskellige ting i displayet. Startdisplay DA AJC002S 1. Gør det muligt for dig at vælge scanningsforhold og -størrelser. 2. Viser dato og tidspunkt, destinationens navn og faxnummer under overførsel samt originalformat. Der vises et login-brugernavn, når der er valgt brugergodkendelse. 3. Tryk på denne knap for at indtaste eller tilføje et faxnummer, en e- mail-adresse eller et IP-faxnummer. Internet-fax-indstillingen Til : IP-fax, H.323, SIP-indstilling Til : Internet-fax-indstillingen Til og IP-fax, H.323, SIP-indstilling Til : Den ekstra harddisk og printer/scanner-enheden er nødvendige for at bruge funktionerne Internet-fax eller IP-fax. Du kan ændre indstillingerne for Internet-fax under -indstillinger i menuen Faxfunktioner. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan ændre IP-fax-indstillingerne under IP-fax-indstillinger i menuen Faxfunktioner. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 6

15 Kontrolpanel 4. Viser meddelelser og maskinstatus. 5. Viser det indtastede nummer til en destination. Når du indtaster destinationer med de numeriske taster, skal du trykke på [Tilføj]. 6. Tryk her for at få vist forskellige oplysninger om transmission. 7. Skifter mellem Hukomm.afs. og Omg.afs. Se S.16 Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission. 8. Viser genvejstaster for ofte brugte funktioner. [Status f. afs.filer] er [Status f. modt.filer] indstillet på forhånd. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 9. Viser forskellige sendefunktioner. Se S.16 Transmissionsfunktioner, Faxreference <Avancerede funktioner>. 10. Titeltaster vises. Gør det muligt at skifte fra én side (display) til en anden på destinationslisten. Se S.42 Skift mellem titlerne på destinationslister. 11. Gør det muligt at søge efter en destination ud fra destinationsnavn, faxnummer, -adresse eller registreringsnummer. 12. Vises på destinationstaster, der er programmeret som en overførselsstation. 13. Vises på destinationstaster, der er programmeret med en gruppe af destinationer. Vejledning om generelle indstillinger. 1 Benyt en af følgende fremgangsmåder for at vende tilbage til standby: Hvis du har lagt en original i den ekstra dokumentføder (ADF), og du endnu ikke har trykket på tasten {Start}, skal du fjerne originalen. Hvis du ikke har anbragt en original, skal du trykke på tasten {Slet funktioner}. Hvis du har valgt brugerfunktioner, skal du trykke på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. 7

16 Kom i gang 1 Brugergodkendelse Godkendelsesskærmbilledet vises, hvis der er valgt brugergodkendelse (Brugerkode-godkendelse, Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse). Maskinen kan ikke bruges, hvis der indtastes et ugyldigt brugernavn eller password. Log på for at bruge maskinen, og log af, når du er færdig. Sørg for at logge af for at undgå uautoriseret brug. Kontakt brugeradministratoren for at få oplyst dit login-brugernavn, dit password og din brugerkode. Yderligere oplysninger om de forskellige typer brugergodkendelse fås hos den pågældende administrator. For brugerkode-godkendelse skal du indtaste et nummer, der er registreret i adressebogen som et login-brugernavn. Brugerkode-godkendelse (via en printerdriver) Hvis du vælger brugergodkendelse, skal du angive den brugerkode, der findes i printerdriveren under printeregenskaber. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. Login (via kontrolpanelet) Følg nedenstående fremgangsmåde for at logge på, når der er valgt Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse. A Tryk på [Enter] for at vælge [Loginbrugernavn]. Brugerkode-godkendelse (via kontrolpanelet) Følgende skærmbillede vises, når du vælger brugergodkendelse. B Indtast et login-brugernavn, og tryk derefter på [OK]. C Tryk på [Enter] for at vælge [Loginpassword]. D Indtast et login-password, og tryk derefter på [OK]. E Tryk på [Login]. Når brugeren er godkendt, vises skærmbilledet for den funktion, du bruger. Indtast en brugerkode på otte cifre, og tryk derefter på [#]. 8

17 Kontrolpanel Log af (via kontrolpanelet) Følg nedenstående fremgangsmåde for at logge af, når der er valgt Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}- tasten. B Tryk på [Log af]. C Tryk på [Ja]. D Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Login (via en printerdriver) Hvis der er valgt Basis-godkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsservergodkendelse, skal du angive krypteringsindstillinger under printerdriverens printeregenskaber. Angiv derefter et login-brugernavn og et password. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. Når du logger på via en printerdriver, behøver du ikke logge af. Login (via en webbrowser) Brug nedenstående fremgangsmåde for at logge på, når der er valgt brugergodkendelse. Det anbefales, at du bruger en Web Image Monitor, der kører i samme netværksmiljø som denne maskine. I modsat fald kan webbrowseren måske ikke åbnes, og der kan opstå en fejl. A Klik på [Login]. B Indtast et login-brugernavn og et password, og klik derefter på [OK]. Brugerkode-godkendelse: Indtaste en brugerkode under [Brugernavn], og klik derefter på [OK]. Fremgangsmåden kan variere, afhængigt af webbrowseren. Log af (via en webbrowser) Klik på [Log af] for at logge af, når der er valgt brugergodkendelse. Det anbefales, at du bruger en Web Image Monitor, der kører i samme netværksmiljø som denne maskine. I modsat fald kan webbrowseren måske ikke åbnes, og der kan opstå en fejl. 1 9

18 Kom i gang 1 10

19 2. Afsendelse og modtagelse af fax Placering af originaler Placér originalerne på glaspladen eller i dokumentføderen (ADF) på korrekt vis i henhold til den papirtype, der er vist i diagrammet. Yderligere oplysninger om originaltyper og indstilling af originalformat findes i Kopireference. Kopifunktionen understøtter ikke [Speciel original ]. Kopireference., at originalformater, der registreres automatisk, kan afvige en smule fra de formater, der findes i Kopireference. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Sådan placeres originaler i formatet A4, B4 JIS (Japanese Industrial Standard), A3, 8 1 / 2 " 11", 8 1 / 2 " 14" og 11" 17" Sådan placeres originaler Glasplade Dokumentføder (ADF) Sådan placeres originaler i formatet A5 og B5 JIS Sådan placeres originaler Glasplade Dokumentføder (ADF) DA ZLBH020E Når du anbringer originalerne i maskinen som vist i illustrationerne ovenfor, udskrives faxhovedet på meddelelserne hos modtageren på følgende måde: *1 Øverst på faxmeddelelsen *2 I venstre side af faxmeddelelsen Reference S.79 Startindstillinger og justeringer DA ZLBH030E Begrænsning Originaler i A5-format registreres ikke, hvis de er anbragt på glaspladen. Placér originaler i A5-format i dokumentføderen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 11

20 Afsendelse og modtagelse af fax 2 For at scanne flere originaler med dokumentføderen (ADF), skal du stakke originalerne. Når du sender en fax, afhænger resultatet hos modtageren af formatet og retningen på det papir, der ligger i modtagerens maskine. Hvis modtagerens papir har et andet format eller en anden retning end originalen, kan faxmeddelelsen blive reduceret, beskåret i begge sider eller delt op på to eller flere ark. Når du sender en vigtig original, bør du kontakte modtageren om formatet og retningen på papiret i deres maskine. Hvis du sender en original i et format, der ikke er standard, eller som indgår i en større original, kan du angive scanningsområdet helt præcist. Se S.13 Indstilling af et scanningsområde. Originaler i brugerdefineret format scannes som originaler i alm. format. Derfor kan der være ekstra store margener, eller kanterne på billeder kan mangle, når orginalen når frem til modtageren. Hvis du angiver et scanningsområde, er det kun det område der scannes uanset originalens faktiske format. For at sende en original der er længere end 420 mm (17"), skal du foretage en af følgende indstillinger og derefter scanne originalen med ADF en (hvis der opstår papirstop, kan originalen blive ødelagt, fordi scanningen ikke stopper i denne tilstand): Angiv området under Scanneområde. Se S.13 Indstilling af et scanningsområde. Vælg tilstanden til lange dokumenter med Brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 14, bit 1). Dokumenter, der er længere end 800 mm (32"), skal sendes som hukommelsestransmission (de kan ikke sendes med omgående transmission). Hvis der opstår papirstop, skal du trykke på tasten {Slet/Stop} og derefter forsigtigt fjerne originalen. Kontroller, at alt blæk, rettelak, osv., er helt tørt, inden du lægger originalen i maskinen. Hvis det stadig er vådt, kan det sætte mærker på glaspladen, som kan ses på den færdige kopi. Hvis du placerer en A4-original eller en original i LT (8 1 / 2 " 11") format i stående retning, roterer maskinen billedet 90 grader, før det sendes. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan sende den første side fra glaspladen og de efterfølgende sider fra ADF en. Du kan ikke skifte fra ADF en til glaspladen. Yderligere oplysninger om transmission fra hukommelse findes på S.19 Afsendelse af flere originaler fra glaspladen. Yderligere oplysninger om omgående afsendelse findes på S.25 Afsendelse af flere originaler fra glaspladen. Originaler sendes med A4-bredde, når du bruger funktionen Internetfax. Originaler, der er større end A4- format, reduceres til A4-bredde. Hvis modtagerens maskine understøtter T.37 Avanceret modtagelse, sendes originalerne med den bredde, der er angivet i adressebogen. Se S.57 T.37 Avanceret modtagelse. Når du sender fra indbundne originaler (bøger, tidsskrifter osv.), kan du vælge med Brugerparametrene, om venstre eller højre side skal sendes først. Se Faxreference<Avancerede funktioner> (switch 06, bit 6). 12

21 Placering af originaler Reference Oplysninger om placering af tosidede originaler finder du i Faxreference <Avancerede funktioner>. Oplysninger om acceptable originaltyper finder du i Faxreference <Avancerede funktioner>. Indstilling af et scanningsområde Når en original lægges i maskinen, scannes det normalt i overensstemmelse med det format, der registreres automatisk. Hvis der er angivet et scanningsområde, scannes originalen i overensstemmelse med det. På den måde kan der sendes originaler uden overskydende plads eller tomme margener. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Aut. reg. Registrerer formatet på den første side og scanner alle sider med dette format. Hvis maskinen ikke kan registrere originalformatet, vises en bekræftelse i displayet. Placér originalen igen. Almindelig Originalen scannes i overensstemmelse med det angivne format, uanset orginalens egentlige format. Følgende formater kan angives: A4KL, B4 JISL, A3L, 8 1 / 2 " 11"KL, 8 1 / 2" 14"L og 11" 17"L. Område Indtast det område, der skal scannes. Det er kun området i det angivne format, der scannes, uanset originalens egentlige format. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du vil annullere det valgte scanningsområde, skal du vælge [Aut. registrering]. Se S.15 Angivelse af automatisk registrering (Aut. reg.). A Anbring originalen, og vælg de ønskede scanningsindstillinger. Når du lægger originaler i forskelligt format i dokumentføderen, skal du justere dokumentstyret efter den største original. Små originaler kan blive sendt en smule skråt, fordi de ikke passer til dokumentstyret. B Tryk på [Scanneområde]. 2 13

22 Afsendelse og modtagelse af fax C Vælg scanningsområde. Angivelse af standardformater A Tryk på [Almindelig]. Angivelse af programmerede formater A Tryk på [Område 1] eller [Område 2]. 2 B Tryk på formatet for de originaler, der skal sendes, og tryk på [OK]. B Tryk på [OK]. 8 1 / 2 " 11" angiver LT. 8 1 / 2 " 14" angiver LG. 11" 17" angiver DLT. C Tryk på [OK]. Område 1 eller Område 2 vises over det fremhævede [Scanneområde]. Det valgte format vises oven over det fremhævede [Scanneområde]. 14

23 Placering af originaler Angivelse af automatisk registrering (Aut. reg.) A Kontrollér, at [Aut. registrering] er valgt. 2 Hvis ikke, skal du trykke på [Aut. registrering]. B Tryk på [OK]. Aut. registrering vises oven over [Scanneområde]. D Angiv en destination, og tryk på tasten {Start}. 15

24 Afsendelse og modtagelse af fax Transmissionsfunktioner 2 Der findes to transmissionstyper: Hukommelsestransmission Omgående transmission Hukommelsestransmission Transmissionen starter automatisk, når originalen er blevet gemt i hukommelsen. Denne funktion er nyttig, når du har travlt og gerne vil have dokumentet med dig med det samme. Du kan også sende den samme original til flere destinationer. Se S.20 Rundsendingsrækkefølge. Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission I displayet kan du se, hvilken af de to transmissionsindstillinger der er valgt. Du kan ændre transmissionsfunktionen ved at trykke på [Omg. afs.] eller [Hukomm.- afs.]. Afsender (Denne maskine) Modtager Modtager Omgående transmission Der ringes op til destinationsnummeret med det samme, og originalen sendes samtidig med, at den scannes. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sende en original i en fart, eller hvis du vil kontrollere den destination, du sender til. Når du bruger denne transmissionstype, gemmes originalen ikke i hukommelsen. Du kan kun angive én adresse. Du kan indstille maskinen til hukommelsestransmission eller omgående transmission, når du tænder for strømmen eller trykker på tasten {Slet funktioner}. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Afsender (Denne maskine) Modtager 16

25 Hukomm.afs Hukomm.afs Hukommelsestransmission indeholder standard-fax, Internet-fax og IPfax. Vigtigt Hvis der opstår strømsvigt (hovedafbryderen er slået fra), eller hvis stikket trækkes ud i ca. en time, slettes alle dokumenter, der er gemt i hukommelsen. Når du tænder for strømmen, udskrives en strømfejlsrapport, der kan hjælpe dig med at finde slettede filer. Dokumenter slettes ikke, hvis strømmen afbrydes ved tryk på strømafbryderen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Når du sender vigtige dokumenter, anbefales det, at du ringer til modtageren og sikrer dig, at de har modtaget din fax. Begrænsning Hvis hukommelsen er fuld (der står 0% på displayet [Information]), deaktiveres hukommelsestransmissionen. Brug omgående transmission i stedet. Maks. antal destinationer pr. hukommelsesafsendelse: 500. Samlet antal destinationer for standby-dokumenter gemt i hukommelsen: 500. Når det samlede antal programmerede destinationsnumre overstiger 500, kan du kun udføre omgående transmission. Maks. antal dokumenter, der kan gemmes for hukommelsestransmissionen: 400. Hvor mange sider, du kan gemme i hukommelsen, afhænger af originalbillederne og scanningsindstillingerne. Du kan lagre op til 320 standardsider (ITU-T #1-diagram, Opløsning: Standard, Originaltype: Tekst). Du kan gemme op til standardsider, hvis hukommelsesudvidelsen er installeret (ekstraudstyr). Yderligere oplysninger om, hvordan man bekræfter transmissionsresultatet, findes i S.27 Bekræftelse af transmission. Der kan samtidig angives faxnummer, -adresse og IP-faxnummer. Reference S.59 Afsendelse af Internet-faxdokumenter S.76 Afsendelse med IP-fax A Kontroller, at [Hukomm.- afs.] er valgt. B Placer originalen. Originalen kan enten anbringes i dokumentføderen eller på glaspladen, indtil du trykker på tasten {Start}. Reference S.11 Placering af originaler 2 17

26 Afsendelse og modtagelse af fax 2 C Vælg de ønskede scanningsindstillinger. Reference S.30 Scanningsindstillinger S.31 Originaltype S.32 Belysning (kontrast) D Angiv en destination. Reference S.35 Indtastning af et faxnummer S.37 Indtastning af en adresse S.38 Indtastning af en IP-faxdestination S.41 Brug af destinationsliste til angivelse af enkelte eller gruppedestinationer Faxreference <Avancerede funktioner> E Når den samme original sendes til flere destinationer (rundsending), skal du trykke på [Tilføj] for at angive destinationerne. Hvis du ikke vil rundsende meddelelser, skal du fortsætte til punkt G. Hvis du trykker forkert, skal du trykke på {Slet/Stop} og indtaste det rigtige nummer. Du behøver ikke trykke på [Tilføj], når du tilføjer en destination ved hjælp af destinationslisten. For at sikre dig at der er tilføjet en destination, kan du i Brugerparametre indstille maskinen således, at der skal trykkes [Tilføj] hver gang en destination tilføjes. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 17, bit 2). 18

27 Hukomm.afs F Angiv en destination. Når du trykker på, skifter destinationslisten mellem faxnummer, -adresse og IPfaxnummer. Hvis du vil angive en anden destination, skal du gentage punkt E og F. G Tryk på tasten {Start}. Løft ikke dokumentføderen, mens du bruger den til at scanne originaler. Maskinen foretager opkald til destinationen. Efter scanningen vises standbydisplayet igen. -Afsendelse af flere originaler fra glaspladen A Kontroller, at [Hukomm.- afs.] er valgt. B Læg den første originalside på glaspladen med forsiden nedad. C Angiv en destination. D Vælg de ønskede scanningsindstillinger. E Tryk på tasten {Start}. Maskinen begynder at scanne. F Anbring næste original på glaspladen inden for 60 sekunder efter, at maskinen er færdig med at scanne den første original. G Gentag punkt D til F for hver side. H Anbring den sidste original, og tryk derefter på [#]. Maskinen foretager opkald til destinationen, og transmissionen starter. 2 19

28 Afsendelse og modtagelse af fax 2 -Kontrol af transmissionsindstillingerne Transmissionsindstillingerne kan kontrolleres i displayet (f.eks. destination og transmissionsfunktion). A Tryk på tasten {Kontrollér funktioner}, og kontrollér derefter transmissionsindstillingerne. Følgende display vises. ZLBS040E Når du trykker på, skifter destinationslisten mellem faxnummer, -adresse og IPfaxnummer. B Når indstillingerne er kontrolleret i displayet, skal du trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. Nu vises displayet, fra før der blev trykket på tasten {Kontrollér funktioner}, igen. -Rundsendingsrækkefølge Hvis du kalder op til flere destinationer for den samme dokument (rundsending), sendes dokumenterne i den rækkefølge, de blev kaldt op i. Hvis faxdokumentet ikke kunne transmitteres, kalder maskinen den pågældende destination op igen efter den sidste destination, der er angivet til rundsending. Hvis du f.eks. angiver fire destinationer, A-D, til rundsending, og hvis linjerne til destination A og C er optaget, kalder maskinen op til destinationerne i følgende rækkefølge: A, B, C, D, A og C. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du vil kontrollere transmissionsstatus, skal du udskrive TX-fillisten. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis den ekstra G3-interfaceenhed er installeret, kan du bruge funktionen Samtidig rundsending til at sende faxer samtidig på forskellige telefonlinjer. -Hukomm.afs.sekvens Hvis du angiver en anden transmission, mens der rundsendes til flere destinationer, sendes faxmeddelelserne til hver af de resterende destinationer i den aktuelle og den anden rundsending. For eksempel hvis du angiver en rundsending til destinationerne A og B, og derefter angiver en rundsending til destinationerne C og D, mens transmissionen til destination A er i gang, sender maskinen faxmeddelelserne i følgende rækkefølge: A, C, B, og derefter D. Hvis den forudgående fil og den næste fil begge er på standby, sendes de også i samme rækkefølge. 20

29 Annullering af en hukommelsestransmission Annullering af en hukommelsestransmission Nedenstående fremgangsmåde kan bruges til at annullere en tilstand i følgende tilfælde: Faxdestination, Internet-faxdestination og IP-faxdestination angives samtidig. Der angives kun enten Internet-faxdestination eller IP-faxdestination. Før originalen scannes Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, før du trykker på tasten {Start}. A Tryk på tasten {Slet funktioner}. Når du lægger originaler i dokumentføderen, kan du annullere transmissionen blot ved at fjerne dem igen. Mens originalen scannes ZLBS050E Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, når du har trykket på tasten {Start}. A Tryk på tasten {Slet/Stop}. Du kan også annullere scanningen ved at trykke på [Stop scanning]. Scanningen kan nå at blive afsluttet, mens du er ved at annullere den. Mens originalen sendes Hvis transmissionen gøres færdig, mens du udfører denne procedure, vil den ikke blive annulleret. Hvis du annullerer et dokument, mens det sendes, stoppes transmissionen, så snart du er færdig med at annullere den. Visse sider af dokumentet kan dog allerede være sendt og modtaget ved destinationen. A Tryk på tasten {Slet/Stop}. Du kan også annullere en hukommelsestransmission ved at trykke på [Skift / stop afs.fil]. 2 Maskinen stopper scanningen. 21

30 Afsendelse og modtagelse af fax 2 B Vælg den fil, du vil annullere. Hvis filen ikke vises, skal du trykke på [UForr.] eller [TNæste], til den vises. Du kan ikke vælge en destination, når den vises som *, afhængigt af sikkerhedsindstillingerne. C Tryk på [Stop transmission]. Før transmissionen startes Følg denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, efter at originalen er scannet. Oplysninger om annullering af transmissionen til nogle destinationer, hvortil der sendes en faxmeddelelse, finder du under Faxreference <Avancerede funktioner>. A Tryk på [Skift / stop afs.fil]. Der vises en liste over de gemte filer, der er ved at blive sendt, eller som venter på at blive sendt. B Vælg den fil, du vil annullere. Gentag punkt B og C for at annullere flere filer. Hvis du vil annullere, at transmissionen skal stoppes, skal du trykke på [Gem]. D Tryk på [Afslut]. Hvis filen ikke vises, skal du trykke på [UForr.] eller [TNæste], til den vises. Du kan ikke vælge en destination, når den vises som *, afhængigt af sikkerhedsindstillingerne. Standbydisplayet vises. 22

31 Annullering af en hukommelsestransmission C Tryk på [Stop transmission]. 2 Gentag punkt B og C for at annullere flere filer. Hvis du vil annullere, at transmissionen skal stoppes, skal du trykke på [Gem]. D Tryk på [Afslut]. Standbydisplayet vises. 23

32 Afsendelse og modtagelse af fax Omgående transmission 2 Begrænsning Internet-fax udføres kun i Hukommelsestransmission, der automatisk starter transmission, efter at dokumenterne er blevet gemt i hukommelsen. Hvis du angiver Omgående transmission i Internet-fax, skifter funktionen til Hukommelsestransmission, mens der indtastes en -adresse. Dokumenter gemmes ikke i hukommelsen. Du kan ikke sende det samme dokument til flere destinationer (rundsending). Hvis du vil bruge rundsending, skal du vælge hukommelsestransmission. Yderligere oplysninger om, hvordan man bekræfter transmissionsresultatet, findes i S.27 Bekræftelse af transmission. A Kontrollér, at [Omg. afs.] er valgt. B Placer originalen. Originalen kan placeres når som helst, inden der trykkes på tasten {Start}. Reference S.11 Placering af originaler C Vælg de ønskede scanningsindstillinger. Reference S.30 Scanningsindstillinger D Angiv en destination. Begrænsning Gruppe kan ikke bruges til Omgående transmission. Maskinen skifter automatisk til Hukommelsestransmission. Hvis du trykker forkert, skal du trykke på {Slet/Stop} og indtaste det rigtige nummer. Reference S.35 Indtastning af et faxnummer S.38 Indtastning af en IP-faxdestination S.35 Angivelse af en destination Faxreference <Avancerede funktioner> 24

33 Omgående transmission E Tryk på tasten {Start}. Maskinen foretager opkald til en destination. Løft ikke dokumentføderen, mens du bruger den til at scanne originaler. Efter transmissionen vises standbydisplayet igen. 2 -Afsendelse af flere originaler fra glaspladen A Kontroller, at [Omg. afs.] er valgt. B Anbring den første side med forsiden nedad på glaspladen. C Angiv en destination. D Vælg de ønskede scanningsindstillinger. E Tryk på tasten {Start}. F Anbring næste original på glaspladen inden for 10 sekunder efter, at maskinen er færdig med at scanne den første original. G Gentag punkt D til F for hver side. H Anbring den sidste original, og tryk derefter på [#]. 25

34 Afsendelse og modtagelse af fax Annullering af en omgående transmission 2 Inden du har trykket på tasten {Start} Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, før du trykker på tasten {Start}. A Tryk på tasten {Slet funktioner}. Du kan også annullere en omgående transmission ved at trykke på [Stop transmission]. Hvis transmissionen gøres færdig, mens du udfører denne procedure, annulleres den ikke. ZLBS050E Hvis originalen er lagt i dokumentføderen, kan du også annullere en omgående transmission ved at fjerne originalen. Efter du har trykket på tasten {Start} Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, når du har trykket på tasten {Start}. A Tryk på tasten {Slet/Stop}, og fjern originalen. 26

35 Bekræftelse af transmission Bekræftelse af transmission Du kan få bekræftet en transmission via displayet, rapport eller via . Bekræftelse på display Brug Status f. afs.filer Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Bekræftelse via rapport Udskriv rapporter for bekræftelse. Hukomm.afs Hvis et dokument ikke kan sendes, udskrives der automatisk en kommunikationsfejlrapport. Eller du kan bruge kommunikationsfejlrapporten til at kontrollere de enkelte transmissionsresultater uanset status. Hvis rapporten aktiveres med brugerparametrene, udskrives den, hver gang der udføres en hukommelsestransmission. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 03, bit 0). Du kan også udskrive rapporten ved at programmere Statusrapport for afs. til en genvejstast og trykke på den, når der angives en destination. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du aktiverer kommunikationsresultatrapporten, udskrives kommunikationsfejlrapporten ikke. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Se S.28 Kommunikationsresultatrapport (Hukommelsestransmission). Omgående transmission Du kan få resultatet bekræftet med en Omgående resultatrapport for afs. Brug Brugerparametre, når du vil have udskrevet denne rapport. Rapporten udskrives, hver gang der udføres en Omgående transmission. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 03, bit 5). Du kan også udskrive rapporten ved at programmere Statusrapport for afs. til en genvejstast og trykke på den, når der angives en destination. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Se S.29 Resultatrapport for omgående transmission (Omgående transmission). Bekræftelse via Brug funktionen -afs.resultater til at sende rapporter som en journal via til din computer. De tilgængelige rapporter er: Kommunikationsresultatrapport. Omgående resultatrapport for afs. Transmissionsrapport for pollingmodtagelse. Modtagelsesrapport for polling-resultater. Ved at programmere -afs.resultater til en genvejstast på forhånd kan du sende transmissionsresultaterne via , når transmissionen er fuldført. Du kan også bruge funktionen Afsenderindstillinger til at sende transmissionsresultaterne til afsendernes adresser, der er blevet programmeret. Hvis du sender faxdokumenter fra en computer, skal du bruge LAN-fax-driver til at angive om LAN-fax-resultatrapporten er sendt til computeren. 2 27

36 Afsendelse og modtagelse af fax 2 Forberedelse Du skal først registrere adresserne på de destinationer, som rapporten skal sendes til, på destinationslisten. Vejledning om generelle indstillinger. Når du bruger -afs.resultater, der er forprogrammeret til en genvejstast, skal du vælge den destination, der skal have besked, fra Internet-fax-destinationerne i destinationslisten. Når du bruger afsenderindstillinger, der er forprogrammeret til en genvejstast, skal du vælge afsenderen fra Internet-fax-destinationerne i destinationslisten. Reference Faxreference <Avancerede funktioner> Bekræftelse via rapport og Du kan få bekræftet transmissionsresultatet både ved at bruge funktionen -afs.resultater, som sender resultaterne via , og kommunikationsresultatrapporten, der udskrives af maskinen. Du kan i Brugerparametre indstille, om de begge skal bruges. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 10, bit 6). Kommunikationsresultatrapport (Hukommelsestransmission) Rapporten udskrives, når en hukommelsestransmission er fuldført, så du kan se transmissionens resultat. Hvis -afs.resultater er programmeret i en genvejstast, kan du vælge, om der skal sendes en rapport via efter transmissionen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du angiver to eller flere destinationer, udskrives rapporten, når faxdokumentet er sendt til alle destinationer. Hvis maskinen er indstillet til ikke at udskrive denne rapport, og afsendelsen af faxdokumentet ikke lykkedes, udskrives en kommunikationsfejlrapport. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan slå denne funktion til og fra med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 03, bit 0). Du kan vælge, om en del af det originale billede skal medtages på rapporten. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 04, bit 7). For at se rapporten uden tekstafbrydelse skal du vælge en skrifttype med samme tegnbredde i indstillingerne for dit -program. Du kan få vist en destination med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 04, bit 4). Du kan få vist et afsendernavn med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 04, bit 5). 28

37 Bekræftelse af transmission I kolonnen Side vises det samlede antal sider. I kolonnen Ikke afsendt vises antallet af sider, der ikke blev sendt. -- angiver, at Internet-faxdokumentet blev sendt til den mail-server, der er programmeret i denne maskine. (Det betyder dog ikke, at en blev leveret.) 2 Resultatrapport for omgående transmission (Omgående transmission) Hvis du aktiverer denne funktion, udskrives der en rapport efter hver omgående transmission, så du har en fortegnelse over, om transmissionen lykkedes. Hvis maskinen er indstillet til ikke at udskrive denne rapport og afsendelsen af faxdokumentet ikke lykkedes, udskrives i stedet en fejlrapport. Hvis -afs.resultater er programmeret i en genvejstast, kan du vælge, om der skal sendes en rapport via efter transmissionen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan slå denne rapport til og fra med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 03, bit 5). For at se rapporten uden tekstafbrydelse skal du vælge en skrifttype med samme tegnbredde i indstillingerne for dit -program. Du kan få vist en destination med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 04, bit 4). Hvis transmissionen af siden lykkedes, vises det samlede antal sider, der blev afsendt, i kolonnen Side. 29

38 Afsendelse og modtagelse af fax 2 Scanningsindstillinger Du kan have brug for at sende flere forskellige typer faxdokumenter. Nogle kan muligvis være vanskelige at gengive hos modtageren. Men maskinen har tre indstillinger, som du kan ændre på, så dokumentet kan sendes af sted med den bedst mulige billedkvalitet. Opløsning: Standard, Detalje, Superfin (ekstraudstyr) Originaltype: Tekst, Tekst / Foto, Foto Belysning (Kontrast): Aut. belysning, Manuel belysning (syv niveauer), Kombineret aut. og manuel belysning Opløsning Når billeder og tekst scannes ind i maskinen, omdannes de til en række punkter. Punkttætheden bestemmer billedkvaliteten og transmissionsvarigheden. Derfor er billeder, der scannes med høj opløsning (Superfin) af god kvalitet, men det tager længere tid at sende dem. Billeder, der scannes med lav opløsning (Standard), er af lavere kvalitet, men de er til gengæld hurtigere at overføre. Vælg den indstilling, der bedst svarer til dit behov på basis af forholdet mellem hastighed og billedkvalitet. Standard (8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 dpi) Vælg denne indstilling til originaler med tegn i almindelig størrelse. Detalje (8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi) Vælg denne indstilling til originaler med små tegn, eller en original, der kræver bedre kvalitet. Denne opløsning er dobbelt så fin som Standard. Superfin (kræver ekstra udvidet hukommelse: 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi) Vælg denne indstilling til originaler med meget fine detaljer, eller originaler, der kræver absolut bedste billedkvalitet. Denne opløsning er otte gange så fin som Standard. Begrænsning Hvis modtagerens maskine ikke understøtter den opløsning, du sender med, skifter denne maskine automatisk til en opløsning, som understøttes. Du kan kontrollere den opløsning, du har brugt ved afsendelsen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du sender med opløsningen Superfin, kræver det, at der er installeret ekstra hukommelse i maskinen, og at modtagerens maskine kan modtage faxdokumenter med opløsningen Superfin. Maskinen understøtter Standard, Detalje, og opløsningstypen Superfin (hvis der er installeret ekstra hukommelse). 30

39 Scanningsindstillinger Du kan vælge opløsningstypen, der er valgt, lige når maskinen tændes, eller når funktionerne slettes, med [Nulstil scanneafslutn.] under Gen. indst./justér. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Når du bruger Internet-fax-transmission, sendes dokumenterne med opløsningen Detalje, selvom du har valgt Superfin. Hvis du vil sende et dokument med Superfin, skal du konfigurere Avanceret modtagelse, når du registrerer destinationerne i adressebogen. Se S.57 T.37 Avanceret modtagelse. A Tryk på [Opløsning]. B Vælg den ønskede opløsning, og tryk på [OK]. Hvis du installerer den ekstra hukommelse, vises Superfin i boksen for opløsning. Originaltype Hvis originalen indeholder fotografier, illustrationer eller diagrammer med indviklede skyggemønstre eller gråtoner, skal du vælge den relevante originaltype for at optimere belysningen. Tekst Vælg [Tekst] for at sende en original, der indeholder et sort/hvidt billede med stor kontrast. Brug denne indstilling, hvis du vil sende tydeligere tekst, selv om originalen indeholder tekst og fotos. Tekst / Foto Vælg [Tekst / Foto] for at sende en original, der indeholder både et sort/hvidt billede med stor kontrast, f.eks. tekst, og et gråtonebillede, f.eks. et foto. Foto Vælg [Foto] for at sende en original, der indeholder et gråtonebillede, f.eks. et foto eller en original med farver. Hvis du vælger [Tekst / Foto] eller [Foto], tager transmissionen længere tid, end når du vælger [Tekst]. Hvis du sender et faxdokument med [Tekst / Foto] eller [Foto], og baggrunden af det modtagne billede virker snavset, skal du justere belysningen og sende faxmeddelelsen igen. Se S.32 Belysning (kontrast). Du kan vælge den originaltype, der skal være valgt, når maskinen tændes, eller når der trykkes på tasten {Slet funktioner} med [Originaltypeprioritet] under Gen. indst./justér. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 2 31

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

FAX Option Type Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3045 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Faxreference. Betjeningsvejledning

Faxreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 Transmission Afsendelsesindstillinger Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Fax via computer Appendiks Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning

FAX Option Type 7500. Faxreference. Betjeningsvejledning FAX Option Type 7500 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 Transmission Andre transmissionsfunktioner Modtagelse Ændring/bekræftelse af kommunikationsoplysninger Lagring af et dokument Fax via

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 1350. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 1350 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer vha. scannerfunktionen

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren.

Dette afsnit indeholder oplysninger om operativmiljøet for opdatering af firmwaren. Modelnr. SP 377-serien Guide til firmwareopdatering Det følgende beskriver, hvordan du opdaterer firmwaren til nedenstående enheder: Multifunktionsprinter: SP 377SNwX/377SFNwX Printer: SP 377DNwX Du kan

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven.

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven. CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 CopyCentre/ WorkCentre Pro Kort gennemgang af Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven Indholdsfortegnelse Kopiering

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Brugermenu. Kopiering

Brugermenu. Kopiering Kopiering Kopiering Outputfarve Auto-registrering Sort/hvid Farvet 1 farve Reduktion/forstørrelse Proportional % Individuel X - Y % Auto-centrering Variabel % Faste indstillinger Papirvalg 1- eller 2-sidet

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere