FAX Option Type Faxreference Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning"

Transkript

1 FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference <Grundlæggende funktioner> Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og gem den til senere brug. For sikker og korrekt brug skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger, før du tager maskinen i brug.

2 Indledning Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om betjening og brug af maskinen. Læs vejledningen omhyggeligt for sikker og optimal brug af maskinen. Opbevar vejledningen, hvor du let kan finde den. ninger Nogle af illustrationerne i denne vejledning kan afvige noget fra selve maskinen. Visse funktioner er måske ikke til rådighed i nogle lande. Kontakt den lokale forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Der anvendes to former for mål i denne vejledning. Her henvises til metrisk version. Vigtigt Indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, tilfældige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Varemærker Microsoft og Outlook er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Andre produktnavne, der er anvendt heri, tjener udelukkende til identifikation og kan være varemærker, der tilhører de respektive virksomheder. Vi fraskriver os alle rettigheder til disse varemærker.

3 Vejledninger til denne maskine Følgende vejledninger beskriver maskinens betjening og drift. Bestemte funktioner er beskrevet i de relevante afsnit i vejledningen. De forskellige maskintyper leveres med tilhørende vejledninger. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader er nødvendig for at kunne læse PDFvejledningerne. Maskinen leveres med to cd-rom er: Cd-rom 1 Betjeningsvejledning Cd-rom 2 Scanner Driver and Document Management Utility Vejledning om generelle indstillinger (PDF-fil - cd-rom 1) Giver en oversigt over maskinen og beskriver systemindstillinger, f.eks. Kassettepapirindstillinger, Document Server funktioner og fejlfinding. I denne vejledning kan du få oplysninger om procedurerne vedrørende adressebogen som f.eks. registrering af faxnumre, -adresser og brugerkoder. Sikkerhedsreference Denne vejledning er til maskinens administratorer. Den beskriver sikkerhedsfunktioner, som administratoren kan bruge til at beskytte data fra at blive ændret eller til at undgå uautoriseret brug af maskinen. Vejledningen indeholder også oplysninger om administratorregistrering samt indstilling af bruger- og administratorgodkendelse. Netværksvejledning (PDF-fil - cd-rom 1) Giver oplysninger om konfiguration og betjening af printeren i et netværksmiljø og ved brug af software. Denne vejledning gælder alle modeller og kan derfor indeholde funktioner og indstillinger, der ikke er tilgængelige på din model. Billeder, illustrationer, funktioner og understøttede operativsystemer kan være forskellig fra din model. Kopireference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver betjening, funktioner og problemløsning, når maskinen bruges til kopiering. Faxreference <Avancerede funktioner> (denne vejledning) (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver betjening, funktioner og problemløsning, når maskinen bruges til afsendelse og modtagelse af faxmeddelelser. Faxreference <Avancerede funktioner> (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver avancerede faxfunktioner som linjeindstillinger og registrering af ID er. i

4 Printerreference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver systemindstillinger, betjening, funktioner og fejlfinding af maskinens printerfunktion. Scannerreference (PDF-fil - cd-rom 1) Beskriver betjening, funktioner og problemløsning til maskinens scannerfunktion. Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite er et hjælpeprogram og findes på cd-rom en Scanner Driver and Document Management Utility. DeskTopBinder Lite Installationsvejledning (PDF-fil - cd-rom 2) Beskriver installation, betjening og drift af DeskTopBinder Lite. Denne vejledning kan vises fra dialogboksen [Indstilling], når DeskTopBinder Lite er installeret. DeskTopBinder Introduktionsvejledning (PDF-fil - cd-rom 2) Beskriver brugen af DeskTopBinder Lite og giver et overblik over funktionerne. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Vejledning til Auto Document Link (PDF-fil - cd-rom 2) Beskriver brugen af og funktionerne i Auto Document Link, der installeres sammen med DeskTopBinder Lite. Denne vejledning føjes til menuen [Start], når DeskTopBinder Lite installeres. Andre vejledninger PostScript 3-tillæg (PDF-fil - cd-rom 1) UNIX-tillæg (fås hos autoriserede forhandlere eller som en PDF-fil på vores websted). Der henvises til følgende softwareprodukter med generelle navne: DeskTopBinder Lite og DeskTopBinder Professional DeskTopBinder ScanRouter V2 Lite og ScanRouter EX Professional (ekstraudstyr) Scan- Router-leveringssoftware SmartDeviceMonitor for Admin og SmartDeviceMonitor for Client SmartDeviceMonitor for Admin/brugere ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler...1 Hovedfunktioner Kom i gang Kontrolpanel...3 Læsning af displayet...5 Læsning af displaypanelet og brug af tasterne...6 Brugergodkendelse...8 Brugerkode-godkendelse (via kontrolpanelet)...8 Brugerkode-godkendelse (via en printerdriver)...8 Login (via kontrolpanelet)...8 Log af (via kontrolpanelet)...9 Login (via en printerdriver)...9 Login (via en webbrowser)...9 Log af (via en webbrowser) Afsendelse og modtagelse af fax Placering af originaler...11 Indstilling af et scanningsområde...13 Transmissionsfunktioner...16 Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission...16 Hukomm.afs...17 Annullering af en hukommelsestransmission...21 Før originalen scannes...21 Mens originalen scannes...21 Mens originalen sendes...21 Før transmissionen startes...22 Omgående transmission...24 Annullering af en omgående transmission...26 Inden du har trykket på tasten {Start}...26 Efter du har trykket på tasten {Start}...26 Bekræftelse af transmission...27 Bekræftelse på display...27 Bekræftelse via rapport...27 Hukomm.afs...27 Omgående transmission...27 Bekræftelse via Bekræftelse via rapport og Kommunikationsresultatrapport (Hukommelsestransmission)...28 Resultatrapport for omgående transmission (Omgående transmission)...29 iii

6 Scanningsindstillinger...30 Opløsning...30 Originaltype...31 Belysning (kontrast)...32 Flere scanningsindstillinger til en original med flere sider...34 Ved placering af originaler på glaspladen...34 Ved placering af originaler i den ekstra dokumentføder (ADF)...34 Angivelse af en destination...35 Indtastning af et faxnummer...35 Pause...36 Tone...36 Indtastning af en -adresse...37 Omgåelse af SMTP-serveren...38 Indtastning af en IP-faxdestination...38 Registrering af indtastede destinationer i adressebogen...40 Brug af destinationsliste til angivelse af enkelte eller gruppedestinationer...41 Søgning efter en destination...44 Søgning på destinationsnavn...44 Søgning på faxnummer...45 Søgning på -adresse...46 Søgning på IP-faxdestination...47 Søgning på LDAP-server...48 Angivelse af et registreringsnummer...50 Modtagelse...52 Sådan skiftes der modtagefunktion...52 Modtagelse af en faxmeddelelse i manuel modtagelse Brug af Internet-fax-funktioner Internet-fax-funktioner (ved angivelse af en -adresse)...55 Forholdsregler i relation til Internet-fax...56 Funktioner, der ikke understøttes af -transmission...57 Funktioner, der ikke understøttes af -modtagelse...57 T.37 Avanceret modtagelse...57 Afsendelse af Internet-faxdokumenter...59 Omgåelse af SMTP-serveren...66 Bekræftelse af modtagelse...67 Annullering af transmission af en Internet-fax...68 Før originalen scannes...68 Mens originalen scannes...68 Efter originalen er scannet...69 Modtagelse af Internet-faxdokumenter...70 Automatisk -modtagelse...70 Manuel -modtagelse...71 Modtagne billeder...72 Internet-fax-funktioner (ved angivelse af en IP-adresse)...73 ninger om brug af IP-fax...75 Ikke-tilgængelige funktioner for IP-fax-transmissioner...75 Afsendelse med IP-fax...76 iv

7 4. Programmering Startindstillinger og justeringer...79 Programmering af...80 Redigering...82 Sletning...83 Programmering af destinationer i adressebogen Fejlfinding Indstilling af lydstyrke...87 Når tasten {Fax} lyser rødt...89 Når der ikke er mere toner...90 Fejlmeddelelser og deres betydning...91 Løsning af problemer...98 Når tingene ikke går som forventet INDEKS v

8 vi

9 Sådan læses denne vejledning Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: R ADVARSEL: Dette symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre døden eller alvorlige personskader, hvis maskinen anvendes forkert, uden at instruktionerne under dette symbol bliver fulgt. Læs alle anvisninger i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger, Vejledning om generelle indstillinger. R FORSIGTIG: Dette symbol indikerer en potentielt farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader eller skader på ejendom, der ikke involverer personskader, hvis maskinen bruges forkert, uden at instruktionerne under dette symbol følges. Læs alle anvisninger i afsnittet "Sikkerhedsoplysninger, Vejledning om generelle indstillinger. * Ovennævnte bemærkninger tjener til din sikkerhed. Vigtigt Hvis instruktionerne ikke følges, kan papiret blive indført forkert, originalerne kan blive beskadiget, eller der kan mistes data. Sørg for at læse dette. Forberedelse Dette symbol angiver oplysninger eller handlinger, der skal udføres, før enheden betjenes. Dette symbol angiver foranstaltninger, der skal træffes før betjening, eller handlinger, der skal udføres efter unormal drift. Begrænsning Dette symbol angiver numeriske begrænsninger, funktioner, der ikke kan bruges sammen, eller forhold, hvor en bestemt funktion ikke kan bruges. Reference Dette symbol angiver en reference. [ ] Taster på maskinens displaypanel. [ ] Taster og knapper på computerskærmen. { } Taster, der er indbygget i maskinens kontrolpanel. 1

10 Hovedfunktioner I denne vejledning referes der på følgende måde til maskinens hovedfunktioner: Internet-fax (ved angivelse af en -adresse) Internet-fax Internet-fax (ved angivelse af en IP-adresse) IP-fax 2

11 1. Kom i gang Kontrolpanel Betjeningspanelet på selve maskinen kan se noget anderledes ud end på illustrationerne her afhængigt af det installerede udstyr. På illustrationen her er alt ekstraudstyr installeret. DA AJC001S 1. Indikator for kommunikation Lyser, når der sendes eller modtages. 2. Indikator for Fortrolig fil Lyser, når der modtages et dokument i hukommelsen med Fortrolig modtagelse eller Personlig boks. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Blinker, når en hukommelseslåsfil er modtaget i hukommelsen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 3. Tasten {Brugerfunktioner/Tæller} Brugerfunktioner: Tryk på denne tast for at skifte til brugerfunktioner. Med disse funktioner kan du tilpasse standardindstillingerne. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Tællere: Viser og udskriver det samlede antal sider til kopiering eller udskrivning. 4. Indikatorer Viser fejl og maskinstatus. L: Indikator for Servicetilkald x: Indikator for Fejlindføring M: Indikator for Åben låge d: Indikator for Påfyld hæfteklammer D: Indikator for Påfyld toner B: Indikator for Ikke mere papir Vejledning om generelle indstillinger. 5. Displaypanel Her vises oplysninger, som hjælper dig gennem forskellige opgaver. Oplysninger om maskinstatus vises også her. Meddelelser vises her. Se S.5 Læsning af displayet. 6. Tasten {Kontrollér funktioner} Tryk på denne tast, før du trykker på tasten {Start}, så du kan kontrollere indstillingerne for den fax, der skal sendes. Se S.20 Kontrol af transmissionsindstillingerne. 3

12 Kom i gang 1 7. Tasten {Program} Gør det muligt at programmere ofte brugte indstillinger og hente de programmerede indstillinger. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 8. Tasten {Slet funktioner} Tryk på denne tast for at slette de aktuelle indstillinger. 9. Indikatoren On Denne indikator lyser, når du tænder for strømafbryderen. Vigtigt Der må ikke slukkes for strømmen ved hovedafbryderen, mens strømindikatoren lyser eller blinker. Du risikerer at beskadige harddisken. Hvis hovedafbryderen er tændt, kan maskinen modtage et faxdokument, selv om strømindikatoren (On) er slukket. 10. Hovedafbryder-indikator Denne indikator lyser, når du tænder for hovedafbryderen. Vejledning om generelle indstillinger. 11. Strømafbryder Tryk på denne kontakt for at tænde for strømmen (On-indikatoren lyser). Sluk for strømmen ved at trykke på kontakten igen (On-indikatoren slukkes). Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Strømafbryderen fungerer ikke, hvis der står [Brugerfunk./ Tæller / Forespørgsel] i displayet. 12. Indikator for Data ind Blinker, når transmission, udskrivning eller lagring til Document Server udføres med LAN-Fax Driver. 13. Indikator for Modtag fil Lyser, når der modtages et andet dokument end en Fortrolig modtagelse eller en Hukommelseslåsfil. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Den lyser også, når der modtages et dokument, hvis Modtagelsesindstillingen er sat til Gem. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 14. Indikatorer for Funktionsstatus Når indikatoren lyser grønt, er den tilsvarende funktion aktiv. Når indikatoren lyser rødt, er den tilsvarende funktion afbrudt. Tryk på den relevante tast, og følg de instruktioner, der vises på skærmen. 15. Funktionstaster Tryk på tasten {Kopi}, {Dokumentserver}, {Fax}, {Printer} eller {Scanner} for at aktivere den respektive funktion. Indholdet i displayet ændres tilsvarende. Indikatoren for den valgte funktion lyser. 16. Tasten {Start manuel modtagelse} Tryk på tasten, når Manuel modtagelse er indstillet. Se S.53 Modtagelse af en faxmeddelelse i manuel modtagelse. 17. Tasten {Opkald med rør på} Tryk på tasten for at foretage et opkald, mens tonen høres i højttaleren. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 18. Tasten {Pause/Genopkald} Pause: Indsætter en pause, når du ringer til eller gemmer et faxnummer. Der må ikke indsættes en pause som første ciffer. Se S.36 Pause. Genopkald: Tryk her for at kalde op til et af de sidste ti numre igen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 19. Tasten {Tone} Tryk på denne tast for at sende tonesignaler via en linje til impulsopkald. Se S.36 Tone. 4

13 Kontrolpanel 20. Numerisk tastatur Tryk på disse taster for at kalde op til faxnumre eller indtaste et antal kopier. 21. Tasten {#} (Enter) Registrerer indtastet indhold eller indstillinger. Læsning af displayet 22. Tasten {Slet/Stop} Afbryd: Annullerer indtastede numre eller tegn. Stop: Afbryder den igangværende funktion (transmission, scanning, kopiering eller udskrivning). 23. Tasten {Start} Tryk på denne tast for at begynde at sende en fax eller udskrive rapporter og lister. 1 Displayet fører dig gennem handlinger, viser meddelelser, maskinstatus og destinationer, der er registreret på destinationslisterne. Vejledning om generelle indstillinger. Maskinen skifter til standby, hvis du trykker på tasten {Fax} eller {Slet funktioner} under betjening. De enkelte funktionsnavne fungerer som valgtaster, som du skal trykke på for at vælge eller angive en funktion. Funktionsnavnet markeres ( ), når det er valgt eller angivet. Funktionsnavnet vises nedtonet ( ), når den ikke kan vælges eller angives. Maskinen skifter automatisk til standby, hvis du ikke bruger den i en nærmere angivet periode. Du kan vælge tidsrummet ved hjælp af Timer for automatisk nulstilling af fax. Vejledning om generelle indstilinger. Du kan få maskinen til at skifte tilbage til standardindstillingen efter hver transmission ved at vælge [Nulstil scanneafslutn.] under Gen. indst./ justér. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 5

14 Kom i gang Læsning af displaypanelet og brug af tasterne 1 Afhængigt af det installerede ekstraudstyr kan der vises forskellige ting i displayet. Startdisplay DA AJC002S 1. Gør det muligt for dig at vælge scanningsforhold og -størrelser. 2. Viser dato og tidspunkt, destinationens navn og faxnummer under overførsel samt originalformat. Der vises et login-brugernavn, når der er valgt brugergodkendelse. 3. Tryk på denne knap for at indtaste eller tilføje et faxnummer, en e- mail-adresse eller et IP-faxnummer. Internet-fax-indstillingen Til : IP-fax, H.323, SIP-indstilling Til : Internet-fax-indstillingen Til og IP-fax, H.323, SIP-indstilling Til : Den ekstra harddisk og printer/scanner-enheden er nødvendige for at bruge funktionerne Internet-fax eller IP-fax. Du kan ændre indstillingerne for Internet-fax under -indstillinger i menuen Faxfunktioner. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan ændre IP-fax-indstillingerne under IP-fax-indstillinger i menuen Faxfunktioner. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 6

15 Kontrolpanel 4. Viser meddelelser og maskinstatus. 5. Viser det indtastede nummer til en destination. Når du indtaster destinationer med de numeriske taster, skal du trykke på [Tilføj]. 6. Tryk her for at få vist forskellige oplysninger om transmission. 7. Skifter mellem Hukomm.afs. og Omg.afs. Se S.16 Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission. 8. Viser genvejstaster for ofte brugte funktioner. [Status f. afs.filer] er [Status f. modt.filer] indstillet på forhånd. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 9. Viser forskellige sendefunktioner. Se S.16 Transmissionsfunktioner, Faxreference <Avancerede funktioner>. 10. Titeltaster vises. Gør det muligt at skifte fra én side (display) til en anden på destinationslisten. Se S.42 Skift mellem titlerne på destinationslister. 11. Gør det muligt at søge efter en destination ud fra destinationsnavn, faxnummer, -adresse eller registreringsnummer. 12. Vises på destinationstaster, der er programmeret som en overførselsstation. 13. Vises på destinationstaster, der er programmeret med en gruppe af destinationer. Vejledning om generelle indstillinger. 1 Benyt en af følgende fremgangsmåder for at vende tilbage til standby: Hvis du har lagt en original i den ekstra dokumentføder (ADF), og du endnu ikke har trykket på tasten {Start}, skal du fjerne originalen. Hvis du ikke har anbragt en original, skal du trykke på tasten {Slet funktioner}. Hvis du har valgt brugerfunktioner, skal du trykke på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. 7

16 Kom i gang 1 Brugergodkendelse Godkendelsesskærmbilledet vises, hvis der er valgt brugergodkendelse (Brugerkode-godkendelse, Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse). Maskinen kan ikke bruges, hvis der indtastes et ugyldigt brugernavn eller password. Log på for at bruge maskinen, og log af, når du er færdig. Sørg for at logge af for at undgå uautoriseret brug. Kontakt brugeradministratoren for at få oplyst dit login-brugernavn, dit password og din brugerkode. Yderligere oplysninger om de forskellige typer brugergodkendelse fås hos den pågældende administrator. For brugerkode-godkendelse skal du indtaste et nummer, der er registreret i adressebogen som et login-brugernavn. Brugerkode-godkendelse (via en printerdriver) Hvis du vælger brugergodkendelse, skal du angive den brugerkode, der findes i printerdriveren under printeregenskaber. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. Login (via kontrolpanelet) Følg nedenstående fremgangsmåde for at logge på, når der er valgt Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse. A Tryk på [Enter] for at vælge [Loginbrugernavn]. Brugerkode-godkendelse (via kontrolpanelet) Følgende skærmbillede vises, når du vælger brugergodkendelse. B Indtast et login-brugernavn, og tryk derefter på [OK]. C Tryk på [Enter] for at vælge [Loginpassword]. D Indtast et login-password, og tryk derefter på [OK]. E Tryk på [Login]. Når brugeren er godkendt, vises skærmbilledet for den funktion, du bruger. Indtast en brugerkode på otte cifre, og tryk derefter på [#]. 8

17 Kontrolpanel Log af (via kontrolpanelet) Følg nedenstående fremgangsmåde for at logge af, når der er valgt Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsserver-godkendelse. A Tryk på {Brugerfunktioner/Tæller}- tasten. B Tryk på [Log af]. C Tryk på [Ja]. D Tryk på tasten {Brugerfunktioner/Tæller}. Login (via en printerdriver) Hvis der er valgt Basis-godkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller Integrationsservergodkendelse, skal du angive krypteringsindstillinger under printerdriverens printeregenskaber. Angiv derefter et login-brugernavn og et password. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til printerdriveren. Når du logger på via en printerdriver, behøver du ikke logge af. Login (via en webbrowser) Brug nedenstående fremgangsmåde for at logge på, når der er valgt brugergodkendelse. Det anbefales, at du bruger en Web Image Monitor, der kører i samme netværksmiljø som denne maskine. I modsat fald kan webbrowseren måske ikke åbnes, og der kan opstå en fejl. A Klik på [Login]. B Indtast et login-brugernavn og et password, og klik derefter på [OK]. Brugerkode-godkendelse: Indtaste en brugerkode under [Brugernavn], og klik derefter på [OK]. Fremgangsmåden kan variere, afhængigt af webbrowseren. Log af (via en webbrowser) Klik på [Log af] for at logge af, når der er valgt brugergodkendelse. Det anbefales, at du bruger en Web Image Monitor, der kører i samme netværksmiljø som denne maskine. I modsat fald kan webbrowseren måske ikke åbnes, og der kan opstå en fejl. 1 9

18 Kom i gang 1 10

19 2. Afsendelse og modtagelse af fax Placering af originaler Placér originalerne på glaspladen eller i dokumentføderen (ADF) på korrekt vis i henhold til den papirtype, der er vist i diagrammet. Yderligere oplysninger om originaltyper og indstilling af originalformat findes i Kopireference. Kopifunktionen understøtter ikke [Speciel original ]. Kopireference., at originalformater, der registreres automatisk, kan afvige en smule fra de formater, der findes i Kopireference. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Sådan placeres originaler i formatet A4, B4 JIS (Japanese Industrial Standard), A3, 8 1 / 2 " 11", 8 1 / 2 " 14" og 11" 17" Sådan placeres originaler Glasplade Dokumentføder (ADF) Sådan placeres originaler i formatet A5 og B5 JIS Sådan placeres originaler Glasplade Dokumentføder (ADF) DA ZLBH020E Når du anbringer originalerne i maskinen som vist i illustrationerne ovenfor, udskrives faxhovedet på meddelelserne hos modtageren på følgende måde: *1 Øverst på faxmeddelelsen *2 I venstre side af faxmeddelelsen Reference S.79 Startindstillinger og justeringer DA ZLBH030E Begrænsning Originaler i A5-format registreres ikke, hvis de er anbragt på glaspladen. Placér originaler i A5-format i dokumentføderen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 11

20 Afsendelse og modtagelse af fax 2 For at scanne flere originaler med dokumentføderen (ADF), skal du stakke originalerne. Når du sender en fax, afhænger resultatet hos modtageren af formatet og retningen på det papir, der ligger i modtagerens maskine. Hvis modtagerens papir har et andet format eller en anden retning end originalen, kan faxmeddelelsen blive reduceret, beskåret i begge sider eller delt op på to eller flere ark. Når du sender en vigtig original, bør du kontakte modtageren om formatet og retningen på papiret i deres maskine. Hvis du sender en original i et format, der ikke er standard, eller som indgår i en større original, kan du angive scanningsområdet helt præcist. Se S.13 Indstilling af et scanningsområde. Originaler i brugerdefineret format scannes som originaler i alm. format. Derfor kan der være ekstra store margener, eller kanterne på billeder kan mangle, når orginalen når frem til modtageren. Hvis du angiver et scanningsområde, er det kun det område der scannes uanset originalens faktiske format. For at sende en original der er længere end 420 mm (17"), skal du foretage en af følgende indstillinger og derefter scanne originalen med ADF en (hvis der opstår papirstop, kan originalen blive ødelagt, fordi scanningen ikke stopper i denne tilstand): Angiv området under Scanneområde. Se S.13 Indstilling af et scanningsområde. Vælg tilstanden til lange dokumenter med Brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 14, bit 1). Dokumenter, der er længere end 800 mm (32"), skal sendes som hukommelsestransmission (de kan ikke sendes med omgående transmission). Hvis der opstår papirstop, skal du trykke på tasten {Slet/Stop} og derefter forsigtigt fjerne originalen. Kontroller, at alt blæk, rettelak, osv., er helt tørt, inden du lægger originalen i maskinen. Hvis det stadig er vådt, kan det sætte mærker på glaspladen, som kan ses på den færdige kopi. Hvis du placerer en A4-original eller en original i LT (8 1 / 2 " 11") format i stående retning, roterer maskinen billedet 90 grader, før det sendes. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan sende den første side fra glaspladen og de efterfølgende sider fra ADF en. Du kan ikke skifte fra ADF en til glaspladen. Yderligere oplysninger om transmission fra hukommelse findes på S.19 Afsendelse af flere originaler fra glaspladen. Yderligere oplysninger om omgående afsendelse findes på S.25 Afsendelse af flere originaler fra glaspladen. Originaler sendes med A4-bredde, når du bruger funktionen Internetfax. Originaler, der er større end A4- format, reduceres til A4-bredde. Hvis modtagerens maskine understøtter T.37 Avanceret modtagelse, sendes originalerne med den bredde, der er angivet i adressebogen. Se S.57 T.37 Avanceret modtagelse. Når du sender fra indbundne originaler (bøger, tidsskrifter osv.), kan du vælge med Brugerparametrene, om venstre eller højre side skal sendes først. Se Faxreference<Avancerede funktioner> (switch 06, bit 6). 12

21 Placering af originaler Reference Oplysninger om placering af tosidede originaler finder du i Faxreference <Avancerede funktioner>. Oplysninger om acceptable originaltyper finder du i Faxreference <Avancerede funktioner>. Indstilling af et scanningsområde Når en original lægges i maskinen, scannes det normalt i overensstemmelse med det format, der registreres automatisk. Hvis der er angivet et scanningsområde, scannes originalen i overensstemmelse med det. På den måde kan der sendes originaler uden overskydende plads eller tomme margener. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Aut. reg. Registrerer formatet på den første side og scanner alle sider med dette format. Hvis maskinen ikke kan registrere originalformatet, vises en bekræftelse i displayet. Placér originalen igen. Almindelig Originalen scannes i overensstemmelse med det angivne format, uanset orginalens egentlige format. Følgende formater kan angives: A4KL, B4 JISL, A3L, 8 1 / 2 " 11"KL, 8 1 / 2" 14"L og 11" 17"L. Område Indtast det område, der skal scannes. Det er kun området i det angivne format, der scannes, uanset originalens egentlige format. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du vil annullere det valgte scanningsområde, skal du vælge [Aut. registrering]. Se S.15 Angivelse af automatisk registrering (Aut. reg.). A Anbring originalen, og vælg de ønskede scanningsindstillinger. Når du lægger originaler i forskelligt format i dokumentføderen, skal du justere dokumentstyret efter den største original. Små originaler kan blive sendt en smule skråt, fordi de ikke passer til dokumentstyret. B Tryk på [Scanneområde]. 2 13

22 Afsendelse og modtagelse af fax C Vælg scanningsområde. Angivelse af standardformater A Tryk på [Almindelig]. Angivelse af programmerede formater A Tryk på [Område 1] eller [Område 2]. 2 B Tryk på formatet for de originaler, der skal sendes, og tryk på [OK]. B Tryk på [OK]. 8 1 / 2 " 11" angiver LT. 8 1 / 2 " 14" angiver LG. 11" 17" angiver DLT. C Tryk på [OK]. Område 1 eller Område 2 vises over det fremhævede [Scanneområde]. Det valgte format vises oven over det fremhævede [Scanneområde]. 14

23 Placering af originaler Angivelse af automatisk registrering (Aut. reg.) A Kontrollér, at [Aut. registrering] er valgt. 2 Hvis ikke, skal du trykke på [Aut. registrering]. B Tryk på [OK]. Aut. registrering vises oven over [Scanneområde]. D Angiv en destination, og tryk på tasten {Start}. 15

24 Afsendelse og modtagelse af fax Transmissionsfunktioner 2 Der findes to transmissionstyper: Hukommelsestransmission Omgående transmission Hukommelsestransmission Transmissionen starter automatisk, når originalen er blevet gemt i hukommelsen. Denne funktion er nyttig, når du har travlt og gerne vil have dokumentet med dig med det samme. Du kan også sende den samme original til flere destinationer. Se S.20 Rundsendingsrækkefølge. Skift mellem hukommelsestransmission og omgående transmission I displayet kan du se, hvilken af de to transmissionsindstillinger der er valgt. Du kan ændre transmissionsfunktionen ved at trykke på [Omg. afs.] eller [Hukomm.- afs.]. Afsender (Denne maskine) Modtager Modtager Omgående transmission Der ringes op til destinationsnummeret med det samme, og originalen sendes samtidig med, at den scannes. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sende en original i en fart, eller hvis du vil kontrollere den destination, du sender til. Når du bruger denne transmissionstype, gemmes originalen ikke i hukommelsen. Du kan kun angive én adresse. Du kan indstille maskinen til hukommelsestransmission eller omgående transmission, når du tænder for strømmen eller trykker på tasten {Slet funktioner}. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Afsender (Denne maskine) Modtager 16

25 Hukomm.afs Hukomm.afs Hukommelsestransmission indeholder standard-fax, Internet-fax og IPfax. Vigtigt Hvis der opstår strømsvigt (hovedafbryderen er slået fra), eller hvis stikket trækkes ud i ca. en time, slettes alle dokumenter, der er gemt i hukommelsen. Når du tænder for strømmen, udskrives en strømfejlsrapport, der kan hjælpe dig med at finde slettede filer. Dokumenter slettes ikke, hvis strømmen afbrydes ved tryk på strømafbryderen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Når du sender vigtige dokumenter, anbefales det, at du ringer til modtageren og sikrer dig, at de har modtaget din fax. Begrænsning Hvis hukommelsen er fuld (der står 0% på displayet [Information]), deaktiveres hukommelsestransmissionen. Brug omgående transmission i stedet. Maks. antal destinationer pr. hukommelsesafsendelse: 500. Samlet antal destinationer for standby-dokumenter gemt i hukommelsen: 500. Når det samlede antal programmerede destinationsnumre overstiger 500, kan du kun udføre omgående transmission. Maks. antal dokumenter, der kan gemmes for hukommelsestransmissionen: 400. Hvor mange sider, du kan gemme i hukommelsen, afhænger af originalbillederne og scanningsindstillingerne. Du kan lagre op til 320 standardsider (ITU-T #1-diagram, Opløsning: Standard, Originaltype: Tekst). Du kan gemme op til standardsider, hvis hukommelsesudvidelsen er installeret (ekstraudstyr). Yderligere oplysninger om, hvordan man bekræfter transmissionsresultatet, findes i S.27 Bekræftelse af transmission. Der kan samtidig angives faxnummer, -adresse og IP-faxnummer. Reference S.59 Afsendelse af Internet-faxdokumenter S.76 Afsendelse med IP-fax A Kontroller, at [Hukomm.- afs.] er valgt. B Placer originalen. Originalen kan enten anbringes i dokumentføderen eller på glaspladen, indtil du trykker på tasten {Start}. Reference S.11 Placering af originaler 2 17

26 Afsendelse og modtagelse af fax 2 C Vælg de ønskede scanningsindstillinger. Reference S.30 Scanningsindstillinger S.31 Originaltype S.32 Belysning (kontrast) D Angiv en destination. Reference S.35 Indtastning af et faxnummer S.37 Indtastning af en adresse S.38 Indtastning af en IP-faxdestination S.41 Brug af destinationsliste til angivelse af enkelte eller gruppedestinationer Faxreference <Avancerede funktioner> E Når den samme original sendes til flere destinationer (rundsending), skal du trykke på [Tilføj] for at angive destinationerne. Hvis du ikke vil rundsende meddelelser, skal du fortsætte til punkt G. Hvis du trykker forkert, skal du trykke på {Slet/Stop} og indtaste det rigtige nummer. Du behøver ikke trykke på [Tilføj], når du tilføjer en destination ved hjælp af destinationslisten. For at sikre dig at der er tilføjet en destination, kan du i Brugerparametre indstille maskinen således, at der skal trykkes [Tilføj] hver gang en destination tilføjes. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 17, bit 2). 18

27 Hukomm.afs F Angiv en destination. Når du trykker på, skifter destinationslisten mellem faxnummer, -adresse og IPfaxnummer. Hvis du vil angive en anden destination, skal du gentage punkt E og F. G Tryk på tasten {Start}. Løft ikke dokumentføderen, mens du bruger den til at scanne originaler. Maskinen foretager opkald til destinationen. Efter scanningen vises standbydisplayet igen. -Afsendelse af flere originaler fra glaspladen A Kontroller, at [Hukomm.- afs.] er valgt. B Læg den første originalside på glaspladen med forsiden nedad. C Angiv en destination. D Vælg de ønskede scanningsindstillinger. E Tryk på tasten {Start}. Maskinen begynder at scanne. F Anbring næste original på glaspladen inden for 60 sekunder efter, at maskinen er færdig med at scanne den første original. G Gentag punkt D til F for hver side. H Anbring den sidste original, og tryk derefter på [#]. Maskinen foretager opkald til destinationen, og transmissionen starter. 2 19

28 Afsendelse og modtagelse af fax 2 -Kontrol af transmissionsindstillingerne Transmissionsindstillingerne kan kontrolleres i displayet (f.eks. destination og transmissionsfunktion). A Tryk på tasten {Kontrollér funktioner}, og kontrollér derefter transmissionsindstillingerne. Følgende display vises. ZLBS040E Når du trykker på, skifter destinationslisten mellem faxnummer, -adresse og IPfaxnummer. B Når indstillingerne er kontrolleret i displayet, skal du trykke på tasten {Kontrollér funktioner}. Nu vises displayet, fra før der blev trykket på tasten {Kontrollér funktioner}, igen. -Rundsendingsrækkefølge Hvis du kalder op til flere destinationer for den samme dokument (rundsending), sendes dokumenterne i den rækkefølge, de blev kaldt op i. Hvis faxdokumentet ikke kunne transmitteres, kalder maskinen den pågældende destination op igen efter den sidste destination, der er angivet til rundsending. Hvis du f.eks. angiver fire destinationer, A-D, til rundsending, og hvis linjerne til destination A og C er optaget, kalder maskinen op til destinationerne i følgende rækkefølge: A, B, C, D, A og C. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du vil kontrollere transmissionsstatus, skal du udskrive TX-fillisten. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis den ekstra G3-interfaceenhed er installeret, kan du bruge funktionen Samtidig rundsending til at sende faxer samtidig på forskellige telefonlinjer. -Hukomm.afs.sekvens Hvis du angiver en anden transmission, mens der rundsendes til flere destinationer, sendes faxmeddelelserne til hver af de resterende destinationer i den aktuelle og den anden rundsending. For eksempel hvis du angiver en rundsending til destinationerne A og B, og derefter angiver en rundsending til destinationerne C og D, mens transmissionen til destination A er i gang, sender maskinen faxmeddelelserne i følgende rækkefølge: A, C, B, og derefter D. Hvis den forudgående fil og den næste fil begge er på standby, sendes de også i samme rækkefølge. 20

29 Annullering af en hukommelsestransmission Annullering af en hukommelsestransmission Nedenstående fremgangsmåde kan bruges til at annullere en tilstand i følgende tilfælde: Faxdestination, Internet-faxdestination og IP-faxdestination angives samtidig. Der angives kun enten Internet-faxdestination eller IP-faxdestination. Før originalen scannes Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, før du trykker på tasten {Start}. A Tryk på tasten {Slet funktioner}. Når du lægger originaler i dokumentføderen, kan du annullere transmissionen blot ved at fjerne dem igen. Mens originalen scannes ZLBS050E Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, når du har trykket på tasten {Start}. A Tryk på tasten {Slet/Stop}. Du kan også annullere scanningen ved at trykke på [Stop scanning]. Scanningen kan nå at blive afsluttet, mens du er ved at annullere den. Mens originalen sendes Hvis transmissionen gøres færdig, mens du udfører denne procedure, vil den ikke blive annulleret. Hvis du annullerer et dokument, mens det sendes, stoppes transmissionen, så snart du er færdig med at annullere den. Visse sider af dokumentet kan dog allerede være sendt og modtaget ved destinationen. A Tryk på tasten {Slet/Stop}. Du kan også annullere en hukommelsestransmission ved at trykke på [Skift / stop afs.fil]. 2 Maskinen stopper scanningen. 21

30 Afsendelse og modtagelse af fax 2 B Vælg den fil, du vil annullere. Hvis filen ikke vises, skal du trykke på [UForr.] eller [TNæste], til den vises. Du kan ikke vælge en destination, når den vises som *, afhængigt af sikkerhedsindstillingerne. C Tryk på [Stop transmission]. Før transmissionen startes Følg denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, efter at originalen er scannet. Oplysninger om annullering af transmissionen til nogle destinationer, hvortil der sendes en faxmeddelelse, finder du under Faxreference <Avancerede funktioner>. A Tryk på [Skift / stop afs.fil]. Der vises en liste over de gemte filer, der er ved at blive sendt, eller som venter på at blive sendt. B Vælg den fil, du vil annullere. Gentag punkt B og C for at annullere flere filer. Hvis du vil annullere, at transmissionen skal stoppes, skal du trykke på [Gem]. D Tryk på [Afslut]. Hvis filen ikke vises, skal du trykke på [UForr.] eller [TNæste], til den vises. Du kan ikke vælge en destination, når den vises som *, afhængigt af sikkerhedsindstillingerne. Standbydisplayet vises. 22

31 Annullering af en hukommelsestransmission C Tryk på [Stop transmission]. 2 Gentag punkt B og C for at annullere flere filer. Hvis du vil annullere, at transmissionen skal stoppes, skal du trykke på [Gem]. D Tryk på [Afslut]. Standbydisplayet vises. 23

32 Afsendelse og modtagelse af fax Omgående transmission 2 Begrænsning Internet-fax udføres kun i Hukommelsestransmission, der automatisk starter transmission, efter at dokumenterne er blevet gemt i hukommelsen. Hvis du angiver Omgående transmission i Internet-fax, skifter funktionen til Hukommelsestransmission, mens der indtastes en -adresse. Dokumenter gemmes ikke i hukommelsen. Du kan ikke sende det samme dokument til flere destinationer (rundsending). Hvis du vil bruge rundsending, skal du vælge hukommelsestransmission. Yderligere oplysninger om, hvordan man bekræfter transmissionsresultatet, findes i S.27 Bekræftelse af transmission. A Kontrollér, at [Omg. afs.] er valgt. B Placer originalen. Originalen kan placeres når som helst, inden der trykkes på tasten {Start}. Reference S.11 Placering af originaler C Vælg de ønskede scanningsindstillinger. Reference S.30 Scanningsindstillinger D Angiv en destination. Begrænsning Gruppe kan ikke bruges til Omgående transmission. Maskinen skifter automatisk til Hukommelsestransmission. Hvis du trykker forkert, skal du trykke på {Slet/Stop} og indtaste det rigtige nummer. Reference S.35 Indtastning af et faxnummer S.38 Indtastning af en IP-faxdestination S.35 Angivelse af en destination Faxreference <Avancerede funktioner> 24

33 Omgående transmission E Tryk på tasten {Start}. Maskinen foretager opkald til en destination. Løft ikke dokumentføderen, mens du bruger den til at scanne originaler. Efter transmissionen vises standbydisplayet igen. 2 -Afsendelse af flere originaler fra glaspladen A Kontroller, at [Omg. afs.] er valgt. B Anbring den første side med forsiden nedad på glaspladen. C Angiv en destination. D Vælg de ønskede scanningsindstillinger. E Tryk på tasten {Start}. F Anbring næste original på glaspladen inden for 10 sekunder efter, at maskinen er færdig med at scanne den første original. G Gentag punkt D til F for hver side. H Anbring den sidste original, og tryk derefter på [#]. 25

34 Afsendelse og modtagelse af fax Annullering af en omgående transmission 2 Inden du har trykket på tasten {Start} Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, før du trykker på tasten {Start}. A Tryk på tasten {Slet funktioner}. Du kan også annullere en omgående transmission ved at trykke på [Stop transmission]. Hvis transmissionen gøres færdig, mens du udfører denne procedure, annulleres den ikke. ZLBS050E Hvis originalen er lagt i dokumentføderen, kan du også annullere en omgående transmission ved at fjerne originalen. Efter du har trykket på tasten {Start} Benyt denne fremgangsmåde, hvis du vil annullere en transmission, når du har trykket på tasten {Start}. A Tryk på tasten {Slet/Stop}, og fjern originalen. 26

35 Bekræftelse af transmission Bekræftelse af transmission Du kan få bekræftet en transmission via displayet, rapport eller via . Bekræftelse på display Brug Status f. afs.filer Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Bekræftelse via rapport Udskriv rapporter for bekræftelse. Hukomm.afs Hvis et dokument ikke kan sendes, udskrives der automatisk en kommunikationsfejlrapport. Eller du kan bruge kommunikationsfejlrapporten til at kontrollere de enkelte transmissionsresultater uanset status. Hvis rapporten aktiveres med brugerparametrene, udskrives den, hver gang der udføres en hukommelsestransmission. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 03, bit 0). Du kan også udskrive rapporten ved at programmere Statusrapport for afs. til en genvejstast og trykke på den, når der angives en destination. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du aktiverer kommunikationsresultatrapporten, udskrives kommunikationsfejlrapporten ikke. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Se S.28 Kommunikationsresultatrapport (Hukommelsestransmission). Omgående transmission Du kan få resultatet bekræftet med en Omgående resultatrapport for afs. Brug Brugerparametre, når du vil have udskrevet denne rapport. Rapporten udskrives, hver gang der udføres en Omgående transmission. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 03, bit 5). Du kan også udskrive rapporten ved at programmere Statusrapport for afs. til en genvejstast og trykke på den, når der angives en destination. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Se S.29 Resultatrapport for omgående transmission (Omgående transmission). Bekræftelse via Brug funktionen -afs.resultater til at sende rapporter som en journal via til din computer. De tilgængelige rapporter er: Kommunikationsresultatrapport. Omgående resultatrapport for afs. Transmissionsrapport for pollingmodtagelse. Modtagelsesrapport for polling-resultater. Ved at programmere -afs.resultater til en genvejstast på forhånd kan du sende transmissionsresultaterne via , når transmissionen er fuldført. Du kan også bruge funktionen Afsenderindstillinger til at sende transmissionsresultaterne til afsendernes adresser, der er blevet programmeret. Hvis du sender faxdokumenter fra en computer, skal du bruge LAN-fax-driver til at angive om LAN-fax-resultatrapporten er sendt til computeren. 2 27

36 Afsendelse og modtagelse af fax 2 Forberedelse Du skal først registrere adresserne på de destinationer, som rapporten skal sendes til, på destinationslisten. Vejledning om generelle indstillinger. Når du bruger -afs.resultater, der er forprogrammeret til en genvejstast, skal du vælge den destination, der skal have besked, fra Internet-fax-destinationerne i destinationslisten. Når du bruger afsenderindstillinger, der er forprogrammeret til en genvejstast, skal du vælge afsenderen fra Internet-fax-destinationerne i destinationslisten. Reference Faxreference <Avancerede funktioner> Bekræftelse via rapport og Du kan få bekræftet transmissionsresultatet både ved at bruge funktionen -afs.resultater, som sender resultaterne via , og kommunikationsresultatrapporten, der udskrives af maskinen. Du kan i Brugerparametre indstille, om de begge skal bruges. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 10, bit 6). Kommunikationsresultatrapport (Hukommelsestransmission) Rapporten udskrives, når en hukommelsestransmission er fuldført, så du kan se transmissionens resultat. Hvis -afs.resultater er programmeret i en genvejstast, kan du vælge, om der skal sendes en rapport via efter transmissionen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du angiver to eller flere destinationer, udskrives rapporten, når faxdokumentet er sendt til alle destinationer. Hvis maskinen er indstillet til ikke at udskrive denne rapport, og afsendelsen af faxdokumentet ikke lykkedes, udskrives en kommunikationsfejlrapport. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan slå denne funktion til og fra med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 03, bit 0). Du kan vælge, om en del af det originale billede skal medtages på rapporten. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 04, bit 7). For at se rapporten uden tekstafbrydelse skal du vælge en skrifttype med samme tegnbredde i indstillingerne for dit -program. Du kan få vist en destination med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 04, bit 4). Du kan få vist et afsendernavn med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 04, bit 5). 28

37 Bekræftelse af transmission I kolonnen Side vises det samlede antal sider. I kolonnen Ikke afsendt vises antallet af sider, der ikke blev sendt. -- angiver, at Internet-faxdokumentet blev sendt til den mail-server, der er programmeret i denne maskine. (Det betyder dog ikke, at en blev leveret.) 2 Resultatrapport for omgående transmission (Omgående transmission) Hvis du aktiverer denne funktion, udskrives der en rapport efter hver omgående transmission, så du har en fortegnelse over, om transmissionen lykkedes. Hvis maskinen er indstillet til ikke at udskrive denne rapport og afsendelsen af faxdokumentet ikke lykkedes, udskrives i stedet en fejlrapport. Hvis -afs.resultater er programmeret i en genvejstast, kan du vælge, om der skal sendes en rapport via efter transmissionen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Du kan slå denne rapport til og fra med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 03, bit 5). For at se rapporten uden tekstafbrydelse skal du vælge en skrifttype med samme tegnbredde i indstillingerne for dit -program. Du kan få vist en destination med brugerparametrene. Se Faxreference <Avancerede funktioner> (switch 04, bit 4). Hvis transmissionen af siden lykkedes, vises det samlede antal sider, der blev afsendt, i kolonnen Side. 29

38 Afsendelse og modtagelse af fax 2 Scanningsindstillinger Du kan have brug for at sende flere forskellige typer faxdokumenter. Nogle kan muligvis være vanskelige at gengive hos modtageren. Men maskinen har tre indstillinger, som du kan ændre på, så dokumentet kan sendes af sted med den bedst mulige billedkvalitet. Opløsning: Standard, Detalje, Superfin (ekstraudstyr) Originaltype: Tekst, Tekst / Foto, Foto Belysning (Kontrast): Aut. belysning, Manuel belysning (syv niveauer), Kombineret aut. og manuel belysning Opløsning Når billeder og tekst scannes ind i maskinen, omdannes de til en række punkter. Punkttætheden bestemmer billedkvaliteten og transmissionsvarigheden. Derfor er billeder, der scannes med høj opløsning (Superfin) af god kvalitet, men det tager længere tid at sende dem. Billeder, der scannes med lav opløsning (Standard), er af lavere kvalitet, men de er til gengæld hurtigere at overføre. Vælg den indstilling, der bedst svarer til dit behov på basis af forholdet mellem hastighed og billedkvalitet. Standard (8 x 3,85 linjer/mm, 200 x 100 dpi) Vælg denne indstilling til originaler med tegn i almindelig størrelse. Detalje (8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 dpi) Vælg denne indstilling til originaler med små tegn, eller en original, der kræver bedre kvalitet. Denne opløsning er dobbelt så fin som Standard. Superfin (kræver ekstra udvidet hukommelse: 16 x 15,4 linjer/mm, 400 x 400 dpi) Vælg denne indstilling til originaler med meget fine detaljer, eller originaler, der kræver absolut bedste billedkvalitet. Denne opløsning er otte gange så fin som Standard. Begrænsning Hvis modtagerens maskine ikke understøtter den opløsning, du sender med, skifter denne maskine automatisk til en opløsning, som understøttes. Du kan kontrollere den opløsning, du har brugt ved afsendelsen. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Hvis du sender med opløsningen Superfin, kræver det, at der er installeret ekstra hukommelse i maskinen, og at modtagerens maskine kan modtage faxdokumenter med opløsningen Superfin. Maskinen understøtter Standard, Detalje, og opløsningstypen Superfin (hvis der er installeret ekstra hukommelse). 30

39 Scanningsindstillinger Du kan vælge opløsningstypen, der er valgt, lige når maskinen tændes, eller når funktionerne slettes, med [Nulstil scanneafslutn.] under Gen. indst./justér. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. Når du bruger Internet-fax-transmission, sendes dokumenterne med opløsningen Detalje, selvom du har valgt Superfin. Hvis du vil sende et dokument med Superfin, skal du konfigurere Avanceret modtagelse, når du registrerer destinationerne i adressebogen. Se S.57 T.37 Avanceret modtagelse. A Tryk på [Opløsning]. B Vælg den ønskede opløsning, og tryk på [OK]. Hvis du installerer den ekstra hukommelse, vises Superfin i boksen for opløsning. Originaltype Hvis originalen indeholder fotografier, illustrationer eller diagrammer med indviklede skyggemønstre eller gråtoner, skal du vælge den relevante originaltype for at optimere belysningen. Tekst Vælg [Tekst] for at sende en original, der indeholder et sort/hvidt billede med stor kontrast. Brug denne indstilling, hvis du vil sende tydeligere tekst, selv om originalen indeholder tekst og fotos. Tekst / Foto Vælg [Tekst / Foto] for at sende en original, der indeholder både et sort/hvidt billede med stor kontrast, f.eks. tekst, og et gråtonebillede, f.eks. et foto. Foto Vælg [Foto] for at sende en original, der indeholder et gråtonebillede, f.eks. et foto eller en original med farver. Hvis du vælger [Tekst / Foto] eller [Foto], tager transmissionen længere tid, end når du vælger [Tekst]. Hvis du sender et faxdokument med [Tekst / Foto] eller [Foto], og baggrunden af det modtagne billede virker snavset, skal du justere belysningen og sende faxmeddelelsen igen. Se S.32 Belysning (kontrast). Du kan vælge den originaltype, der skal være valgt, når maskinen tændes, eller når der trykkes på tasten {Slet funktioner} med [Originaltypeprioritet] under Gen. indst./justér. Se Faxreference <Avancerede funktioner>. 2 31

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

Printerreference. Betjeningsvejledning

Printerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerindstillinger Brug af Dokumentserver Maskinens funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopifunktioner Faxfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Sådan registreres

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/ Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

Betjenings vejledning

Betjenings vejledning Betjenings vejledning Multifunktionsprinter Typenr. KX-MB771NE USB-kablet må IKKE tilsluttes, før Multifunktions station (CD-ROM) beder om det. 1 2 FOR ENGLISH USERS: You can select English for the display

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Konfigurationsvejledning

Konfigurationsvejledning Konfigurationsvejledning til netværksscanner Start Angivelse af indstillinger fra Web-siden Angivelse af adgangskoder Grundlæggende indstillinger for netværksscanning Indstillinger for E-mail-server og

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere