Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård"

Transkript

1 Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset gruppen... 6 Oversigts over plejeniveau på Gl. Vor Frue Kirkegård... 7 Grønne elementer... 8 Enårige blomster... 9 Roser Stauder og bunddække Slyng og klatreplanter Græsplæne Gravstedshække Klippede hække (fx afdelingshække) Klippet pur (bøgepur bag kirken) Formklippede buske (på gravsteder) Fuldkronede træer (fx Lindetræer, Kastanje, Bøg) Grå elementer Faste belægninger Løse belægninger Fladedækning (perlesten på gravsteder) Stenkanter Mure, portaler og andre bygværker Gravminder Registrerede bevaringsværdige gravminder Inventar Sammensatte elementer Individuelle gravsteder i brug Ledige individuelle gravsteder Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder Generelle opgaver Tømning af affaldskurve, indsamling af visne buketter mv Fjernelse af affald Fjernelse af nedfaldent løv Vintertjeneste

3 Særlige anlæg Bevaringsværdige gravminder i Efeu (langs kirkemuren) Ydelser og arbejdsbeskrivelser Udførselsvejledning til pleje og vedligeholdelse af gravsteder Pleje og vedligeholdelse oversigt Pleje og vedligeholdelse Udvidet pleje og vedligeholdelse (legatgravsteder)

4 Indledning Du sidder med Plejeplanen for gl. Vor Frue Kirkegård i hånden. Det er målet at plejeplanen skal fungere som bindeleddet mellem den overordnede målsætning og det daglige arbejde på kirkegården. Således at der bliver en klar sammenhæng imellem ledelsens og menighedsrådets mål for kirkegårdens udtryk og gartnernes daglige arbejde. Plejeplanen skal give svar på tre centrale spørgsmål: Hvad har vi? Hvad vil vi? Hvordan gør vi? At der bliver indført en plejeplan, behøver ikke at være lig med at nytænke den måde kirkegården ser ud på, eller den måde der arbejdes på Det skal mere ses som en systematisering og nedskrivning af det vi allerede har og gør på kirkegården. Plejeplanen kan også være et værktøj til, at bevare viden om praksis på kirkegården, når erfarne medarbejdere aftræder Det er målet at plejeplanen skal være et værktøj vi kan bruge, når der opstår tvivl om hvordan noget skal gøres, på hvilket niveau ting skal gøres eller hvad målsætningen er for et bestemt område. Det der står i plejeplanen skal være så lig virkeligheden som muligt, så de ting der afviger væsentlig fra den nuværende praksis, skal rettes til, således at plejeplanen afspejler virkeligheden og ikke bliver en stak papirer der samler støv på reolen. Det er derfor vigtigt at I medarbejdere jævnligt kommer med tilbagemeldinger på brugen af denne. Roskilde maj

5 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau Arealtype Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk Blomster Græs Hække og klippet pur Buske Træer Bevoksninger Vand Belægninger Enårige blomster (stedmoder, sommerblomster, juletulipaner) Roser (gravsteder) Stauder og bunddække Slyng og klatreplanter Prydplæner Græsplæne Gravstedshække Prydhække Klippede hække (alle afd. hække) Klippet pur Fritvoksende hække Formede buske (på gravsteder) Fritvoksende buske Bunddækkende buske (Stephanandra) Slået græs Busket Fuldkronede træer (vil som regel have parkudtryk men særlige forhold kan tale for andet) Formede træer (lindeallér) Trægrupper Bassin Faste belægninger Løse belægninger Krat Lund naturgræs Levende hegn skov Bygværker Gravstedselementer Kulturhistoriske elementer Fladedækning (gravsteder m. granitgrus /perlesten) Stenkanter (brosten, parkkantsten m.m. udtryk er afhængig af materiale) Trapper og terrænmure Stendiger Individuelle gravsteder i brug (overordnet havepræg men se på delelementerne på stedet). Ledige individuelle gravsteder Kollektive gravanlæg (overordnet havepræg men se på delelementerne på stedet) Bevaringsværdige gravsteder (overordnet havepræg, men se på delelementerne ). Kirkegårdsdiger 5

6 Forklaring til Elementoversigt De grønfarvede celler angiver hvilket præg elementet kan have helt overordnet. For eksempel kan græsplæne have både havepræg eller parkpræg afhængigt af hvorledes man fortolker tilstandskravene og hvor intensivt man plejer sine plæner. Efterfølgende er der tekst i (parentes) denne beskriver et eksempel på hvor elementet forefindes på vore kirkegårde Tre forskellige Udtryk Der skelnes i plejeplanen imellem tre forskellige plejeniveauer, de kaldes haveudtryk, parkudtryk og naturudtryk, nogle steder også benævnt havepræg, parkpræg og naturpræg. Hvor haveudtryk beskriver det højeste plejeniveau, med en intensiv plejeindsats og naturudtryk det mest ekstensivt plejede. Hvilket plejeniveau et element placeres under, har med andre ord indflydelse på, hvor meget det skal plejes. For at sætte et billede på det, kan man sige at en golfplæne skal plejes meget og derfor er haveudtryk, imens en blomstereng næsten passer sig selv, og derfor har naturudtryk. Plejeplaner tilpasset gruppen I denne plejeplan for gl. Vor Frue Kirkegård, Findes kun elementbeskrivelser for de elementer der er registreret på denne kirkegård. Hvis der etableres andre elementer, kan beskrivelserne af disse findes i standardplejeplanen, der findes digitalt på computeren, samt i en mappe i mandskabsbygningen på Østre Kirkegård. Der skal laves en kopi og sættes ind i denne plejeplan, således at de elementbeskrivelser der findes i mappen, hele tiden svarer til de elementtyper der findes på området. 6

7 Oversigts over plejeniveau på Gl. Vor Frue Kirkegård Havepræg: Hovedgange markeret på kort Pigstensbelægning rundt om kirken Alle gravsteder Parkpræg Alle øvrige elementer 7

8 Grønne elementer 8

9 Blomster Grønne elementer Enårige blomster Enårige blomster er planter som ryddes efter blomstring. Der skelnes mellem forårs, sommer, efterårs, og vinterblomster. Plejen sigter mod, at planterne kan opleves både på afstand og tæt på, hvor den enkelte plantes vækstform, blomstring, farve og duft opleves. Enårige blomster anvendes på individuelle gravsteder og kollektive gravanlæg. Enårige blomster anvendes også i bede eller kummer i forbindelse med fællesmonumenter, ved pladser og kapeller og andre steder på kirkegården. Planterne fremtræder sunde og i god vækst. Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter Døde og udlevede planter forekommer ikke. Visne blomster og frøstande skæmmer ikke helheden. Afskårne stængler og andet afklip forekommer ikke. Ukrudt forefindes ikke efter lugning. Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter. Standard pleje Etablering af enårige blomster Vanding med 20mm vand ved etablering af hensyn til blomstring og fremtoning. lugning Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden Blomster fjernes 3 gange (stedmoder, begonia, juletulipaner) vandes 2 gange efter etablering Efter årstid og behov 1 gang forårsblomster fjernes inden fars dag (5. juni) Sommerblomster fjernes inden grandækning 1 gang (senest ved udplantning af sommerblomster) Supplering med muldjord/spagnum/grus Ekstra pleje Afpudsning af visne blomster og blade af hensyn til fremtoning eller remontering. Gødskning og opsætning af støtte til støttekrævende arter og sorter udføres efter behov. Etableringspleje Jorden er oparbejdet og fri for ukrudt inden plantning. Kontrol af plantekvalitet. Plejetips Vælg arter og sorter som er tolerante overfor tørke og fugtigt vejr, og som ikke har behov for opbinding og afpudsning. Indkøb sunde og veludviklede planter. Til enårige blomster regnes også løg og knolde som ryddes (fx juletulipaner) eller optages for vinteropbevaring (fx knoldbegonier) 9

10 Blomster Grønne elementer Roser Der skelnes mellem prydroser, buskroser og klatreroser. Prydroser kræver intensiv pleje, både når de vokser solitært og i rosenbede. Plejen sigter mod at rosernes blomsterpragt, frodighed og duft kan opleves tæt på og som en del af helheden. Roser anvendes på individuelle gravsteder, kollektive gravanlæg og på kirkegårdens parkarealer. Roserne fremtræder sunde, i god vækst og med rig blomstring Visne blomster skæmmer ikke helheden. Ved vækstsæsonens begyndelse bryder årsskud fra grene i lav højde. Vildskud forekommer ikke Generende ukrudt må ikke forekomme Afskårne stængler og afklip forekommer ikke. Kanter mod elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter. Standard pleje Afpudsning af for høje grene ved vækstsæsonens afslutning. Fjernelse af vildskud. Beskæring ved vækstsæsonens begyndelse over knop i lav højde, således at årsskud bryder fra lav højde. Afpudsning af visne blomster, blade og frøstande. Lugning. Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden. Ekstra pleje Efterplantning og fornyelse af udlevede planter Vanding for at sikre overlevelse Skadedyrs og sygdomsbekæmpelse Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Omhyggelig kultivering af jorden. Lugning, vanding, gødning og efterplantning. 1 gang 1 gang 4 8 gange 2 gange (ca. 1. maj+ ca. 1.juli) Plejetips Afpudsning, beskæring og kultivering omkring planterne udføres med foreskrevet håndværktøj. Brug primært organisk gødning. Ved omplantning og fornyelse udskiftes jorden for at undgå Rosentræthed. 10

11 Blomster Grønne elementer Stauder og bunddække Stauder og bunddække er flerårige, urteagtige planter som anvendes for at opnå æstetisk virkning. Plejen sigter mod, at stauder bidrager til frodighed med udgangspunkt i arternes forskellige blomsterpragt, højde, farve, bladform og duft. Hvor forskellige stauder plantes sammen i bede skal plejen sikre et varieret, men harmonisk udtryk. Plejen af bunddække skal sikre et ensartet og harmonisk fladedække. Stauder anvendes solitært eller sammen i kompositioner, hvor man ønsker en permanent, dekorativ beplantning. Bunddække anvendes, hvor der ønskes en grøn, harmonisk flade alene eller som underlag for anden beplantning mv. Planterne fremtræder sunde og i god vækst. Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter og det tilsigtede udtryk. Visne blomster, gamle stængler og frøstande er afpudset inden vækstsæsonens start (tidspunkt, metode og omfang afhænger af art, plantningstype og anlæggets karakter). Ukrudt forefindes ikke efter lugning. Afskårne stængler og afklip forekommer ikke. Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementes karakter Standard pleje Vejledende udførsel pr. år Afpudsning af visne blomster, blade, gamle 1 gang stængler og frøstande afhængig af art og sort. omfangsbeskæring, over/under jorden. 1 gang Lugning. 4 8 gange Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden. 1 gang Ekstra pleje Omplantning, deling og efterplantning. Vanding for at sikre overlevelse Vinterdækning af sarte vækster. Opsætning af støtte til støttekrævende arter og sorter. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Lugning og kultivering af jorden. Der plantes efter planteplan. Vanding, gødning og efterplantning. Plejetips Afpudsning, beskæring og kultivering omkring planterne udføres med foreskrevet håndværktøj. Sammensæt plantningen af arter og sorter som har samme vækstkraft. Hvis plantningen dækker jorden minimeres ukrudtsmængden. Undgå planter med stort vandingsbehov eller som kræver støtte, deling eller vinterdækning. Undgå planter som har en stor spredningsevne med frø, udløbere eller rodskud. Prydgræsser, bregner, løgvækster og visse halvbuske kan indgå i bede med stauder eller bunddække, hvis deres vækstform og plejekrav, gør dem velegnede. Som eksempler på almindeligt anvendte halvbuske kan nævnes: Lavendel, Vinca, Pachysandra eller Hedera 11

12 Blomster Grønne elementer Slyng og klatreplanter Slyng og klatreplanter bidrager med frodighed og blomstring. Plejen af slyng og klatreplanter skal tilpasses planternes forskellige vækstmåder og sigte mod at styrke blomstring, frodighed og vækstform. Slyng og klatreplanter anvendes på mure, pergolaer, stativer og hegn, hvor der er begrænset plads eller hvor en lodret flade ønskes dækket. Planterne fremtræder sunde og i god vækst. Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter. Planterne generer ikke vinduer, døre, udhæng, nedløbsrør og lign. Slyng og klatreplanter går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler. Planterne hæfter selv på et underlag, eller vokser med støtte der passer til deres vækstmåde. Rankende planter er bundet op. Afskårne stængler og afklip forefindes ikke. Standard pleje Fornyelsesbeskæring med hensyn til blomstring, vækstform, størrelse og foryngelse. Beskæring af hensyn til fritrumsprofil Opbinding ved rankende arter gødning Ekstra pleje Vanding for at sikre overlevelse. Efterplantning og fornyelse af udlevede planter. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Lugning og kultivering af jorden. Vanding, gødning og efterplantning. 0 1 gange 0 1 gang 0 2 gange Afhængig af art Plejetips I øvrigt bør der vælges planter med et omfang som passer til voksestedet. For at undgå at vedbend går i blomstringsfase kan nedhængende grene afklippes og planten klippes tæt til underlaget. Udstrækningen af især selvhæftende planter skal beskrives og håndhæves.de øvrige planters udstrækning og form bestemmes ofte af den etablerede støtte. efeu op ad træer klippes ind 1 gang årligt, må max. Komme 2 3 meter op ad stammen. vildvin opad mur, begrænses ved beskæring 2 3 gange årligt. 12

13 Græs Grønne elementer Græsplæne Kirkegårdens græsplæner fremstår som klippede, grønne flader. Plejen sigter mod, at græsplænen fastholdes og udvikles som græsplæne. Målet er, at græsplænerne fremtræder med en sammenhængende græsflade, hvor ukrudt kan forekomme og afklip kan forekomme i mindre omfang. Græsplæner findes typisk på parkarealer, herunder på gangarealer samt på anonyme og kollektive gravarealer og ledige eller nedlagte gravstedsområder. Græsplænen fremstår som en klippet flade. Græsplænen er tæt, sammenhængende og i vækst. Små pletter med mindre god tæthed og vækst accepteres. Græsset er mellem 4 og 8 cm højt. Der kan i begrænset omfang forekomme afklip i klumper. Der kan forekomme kørespor eller anden mekanisk skade. Der accepteres et vist indslag af anden flora. Kanter er afklippede mod andre elementer. Afstukne kanter er jævne, dog skarpe umiddelbart efter afstikning Standard pleje Vejledende udførsel pr. år Forårsklargøring ved at fjerne visne blade, grene, 1 gang muldskud og lignende rivning. Klipning gange Efterklipning af frøstande o.l. Piskning af plænekanter. 3 7 gange Afstikning af plænekanter. 1 2 gange Vertikalskæring. efter behov Gødskning. 2 gange (ca. 1. maj og 15. august) Ekstra pleje Vanding, eftersåning, topdressing, luftning og ukrudtsbekæmpelse. Etableringspleje Rivning og tromling udføres også ved reparationer og udbedring af bare pletter. Plejetips Mængden af gødning og tilpasses jordbundsforhold. På gravarealer med gravminder i græs udføres klipningen mest skånsomt med håndklipper Græsfladen må ikke vokse i højden så der opstår uhensigtsmæssige kanter til omgivende elementer, hvilket kan sikres ved at fjerne dødt materiale f.eks. ved vertikalskæring. Spredning af aggressive ukrudtsarter som mælkebøtter kan forebygges ved klipning og opsamling af afklip. En jordbund med god dræning, vandkapacitet og næringsindhold giver græsset gode vækstbetingelser. Plænen bør anlægges i niveau med omgivende overflader, så der kan klippes helt til kanten med selvkørende plæneklipper. Ved plæner med forårsblomstrende løg, må græsset ikke slås, før løgvæksternes toppe er visne (sidst i maj/først i juni) 13

14 Hække og pur Grønne elementer Gravstedshække Gravstedshække er hække klippet i præcise former, der afgrænser og indrammer det enkelte gravsted og inddeler gravanlægget i individuelle gravsteder. Plejen sigter mod, at gravstedshækken fastholdes og udvikles som sammenhængende, ensartet indhegning af gravsteder. Gravstedshække anvendes især i gravanlæg med individuelle gravsteder. Gravstedshække fremtræder sunde og i vækst. Gravstedshække er tætte og grønne dog ikke lige efter klipning og i vinterperioden, når der er tale om helt eller delvis løvfældende arter. Efter klipning fremtræder gravstedshække med de foreskrevne dimensioner. Hækkens bund er mindst lige så bred som dens top. Uregelmæssigheder i hækforløbet f.eks. som følge af sætninger forekommer normalt ikke i længere perioder. Gravstedshækken er jævn, sammenhængende og uden større huller i løvdækket. Afklip forekommer ikke. Træer og buske af andre arter forekommer ikke. skæmmende ukrudt forekommer ikke i gravstedshækken. Standard pleje Klipning (tidspunkt afhænger af art). Fjernelse af vedagtig opvækst af fremmede arter. Lugning Opretning efter sætninger. Udskiftning af hækplanter. 1 gang juni september 2 4 gange 6 8 gange 1 gang, september, 1 gang i oktober gødskning 1 gang inden 1. maj, Marathon halvorganisk NPK buksbom (2 gange maj + september) Ekstra pleje Vanding og gødskning efter behov. Fornyelses og genopretningsbeskæring, for at genskabe størrelse og udtryk. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Kultivering og klargøring af jorden. Vanding og gødskning. Klipning/beskæring der fremmer forgrening, Thuja klippes på siden, Buksbom klippes på top og side Plejetips Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud. Mulighederne for fornyelses og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle plantearter skyder lettere end andre fra gammelt ved. Buksbom kan fornyes ved deling og nedplantning. Lugning kan gøres i forbindelse med lugning af tilstødende elementer. Hække klippes uden smig, altså firkantet, medmindre andet er aftalt lokalt Højde for baghække cm, højde for sidehæk/forhæk cm, takshække ved urnerammer cm Rundt om hække der støder op mod græsplæne, holdes en kant fri, der svarer til et skuffejerns bredde. Afdelingshække, regnes ikke for gravstedshække se under Klippede hække. 14

15 Hække og pur Grønne elementer Klippede hække (fx afdelingshække) Hække er linjeformede plantninger af klippede vedplanter. Plejen sigter mod, at hækken fastholdes og udvikles på en hensigtsmæssig måde i forhold til intentioner og formål. Målet er, at hækken fremstår præcist og ensartet som en grøn væg. Hække anvendes typisk som arkitektonisk element til indramning eller afgrænsning af gravrum. Hækkene fremtræder sunde og i vækst. I løvfældende hække, hvor stammerne ses i perioder er de enkelte planter i hækken jævnbyrdige. Hækken er tæt og grøn dog ikke lige efter klipning og i vinterperioden, når der er tale om helt eller delvis løvfældende arter. Hækkens løv dækker den væsentligste del af sider og top. Hækken går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler. Efter klipning fremtræder den almindelige hæk med den foreskrevne højde og bredde. Afklip forekommer ikke. Træer og buske af andre arter forekommer ikke efter lugning Ukrudt forekommer ikke efter lugning Standard pleje Klipning (tidspunkt og omfang afhænger af art). 1 gang august/september Fjernelse af vedagtig opvækst af fremmede arter. 1 3 gange Lugning. 1 4 gange gødskning 1 gang inden 1. maj, Marathon halvorganisk NPK Ekstra pleje Fornyelses og genopretningsbeskæring, for at genskabe størrelse og udtryk. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Kultivering og klargøring af jorden. Vanding og gødskning. Klipning/beskæring der fremmer forgrening,samt ligeværdighed og regelmæssig stammeudvikling for løvfældende hække. Plejetips Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud. Godt plantemateriale med god forgrening bør anvendes. Planter med god forgrening bør vælges frem for planter med stor vækstkraft Hvis hækken står langs en kantsten eller belægning klippes den langs kantstenes bagkant eller belægningens kant for at undgå bar jord Mulighederne for fornyelses og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle planter skyder lettere fra gammelt ved Lugning kan gøres i forbindelse med lugning af tilstødende elementer. hække klippes som udgangspunkt firkantet, altså uden smig, medmindre andet er aftalt lokalt Rundt om hække der støder op mod græsplæne, holdes en kant fri, der svarer til et skuffejerns bredde. Plejeindsatsen er afhængig af om der er tale om træagtige eller buskagtige hækplanter. 15

16 Hække og pur Grønne elementer Klippet pur (bøgepur bag kirken) Klippet pur er en ensartet plantning af klippede, fladedækkende hækplanter af en eller få arter. Plejen sigter mod at elementet fastholdes og udvikles som pur. Målet er, at purret er ensartet, tæt og dækkende og at det fremstår præcist og med en skarp form. Det klippede pur finder anvendelse i områder med have og parkudtryk på flader og skråninger, som en del af kirkegårdens parkareal. Pur fremtræder sund og i vækst. Pur er uden huller i overfladen. I pur med løvfældende planter, hvor stammerne ses i perioder, er de enkelte planter jævnbyrdige. Purret er tæt og grønt, dog ikke lige efter klipning samt i vinterperioden for løvfældende arter. Klippepassager må ikke være synlige Pur går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler. Efter klipning fremtræder purret præcist og lige med den foreskrevne højde, bredde og evt. smig. Afklip forekommer ikke. Træer og buske af uønskede arter forekommer ikke efter lugning. Ukrudt forekommer ikke efter lugning. Standard pleje Klipning (tidspunkt og omfang afhænger af art). 2 gang Fjernelse af vedagtig opvækst af fremmede arter. 1 3 gange gødskning 1 gang inden 1. maj, Marathon halvorganisk NPK Ekstra pleje Fornyelses og genopretningsbeskæring, for at genskabe størrelse og udtryk. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Kultivering og klargøring af jorden. Vanding og gødskning. Klipning/beskæring der fremmer forgrening,samt ligeværdighed og regelmæssig stammeudvikling for løvfældende hække. Plejetips Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud. Hvis der er gammelt træagtigt ukrudt pga. mangelfuld pleje må det overvejes om skaderne på purret ved fjernelse af en stor rod opvejer fordelene. Mulighederne for fornyelses og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle planter skyder lettere fra gammelt ved Pur med smig er tætte helt til jorden og vanskeliggør dermed ukrudtsvækst i hækken. Godt plantemateriale med god forgrening bør anvendes i kanten. Inde i purret er forgrening fra bunden ikke afgørende. Der bør vælges planter med god forgrening frem for stor vækstkraft. Kan klippes med udlægger arm, inderside + top med stillads. 16

17 Formklippede buske (på gravsteder) Formklippede buske er enkeltbuske, som er klippet i form. Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles i en ønsket, smuk og hensigtsmæssig form tilpasset forholdene. Målet er en præcis form, som kan være enten geometrisk eller organisk. Formklippede buske finder oftest anvendelse i områder med haveudtryk. Busken er tæt og grøn, dog ikke lige efter klipning samt i vinterperioden for helt eller delvis løvfældende arter. Busken går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler. Efter klipning fremtræder busken præcis med den foreskrevne højde, bredde og form. Afklip forekommer ikke. Standard pleje Klipning. Lugning. Ekstra pleje Vanding, gødskning efter behov. Beskæring af hensyn til naboelementer. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Kultivering og klargøring af plantebed. Vanding og gødskning. Klipning som fremmer forgrening Evt. efterplantning 1 4 gange 4 8 gange Plejetips Udækket jord bør undgås, for at mindske ukrudtsproblemer. Gravsten holdes altid fri af beplantningen. Beskæring tager udgangspunkt i servitutter. 17

18 Fuldkronede træer (fx Lindetræer, Kastanje, Bøg) Fuldkronede træer er træer, der får lov til at udvikle en naturlig kroneopbygning, som er karakteristisk for art og sort. Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som sunde, fuldkronet træ. Beskæring foretages for at fremme vækstform, samt for at sikre fritrumsprofiler eller tilgodese sikkerheden. Fuldkronede træer giver karakter, danne rum samt skaber læ og skygge. Fuldkronede træer anvendes på kirkegårdens parkarealer og i større gravanlæg, hvor pladsen tillader det. Fuldkronede træer kan anvendes solitært eller i rækker, alleer og grupper, hvor der er god plads. Fuldkronede træer er veludviklet og i god vækst. Fuldkronede træer har et for art og sort karakteristisk udtryk. Fuldkronede træer ser normalt ikke beskårne ud. Kronen udgør normalt mindst 2/3 af træet højde, enkeltstammede træer har en gennemgående stamme som først forgrenes i en højde, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til ønsket fritrumsprofil. Fuldkronede træer går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler. Forveddede vanris forekommer ikke på den nedre del af stammen. Standard pleje Vanris på stammens nedre dele fjernes mens de er 1 3 gange urteagtige. Fritrumsbeskæring. 1 3 års mellemrum Opbygningsbeskæring af hensyn til kroneudvikling. 1 3 års mellemrum Eftersyn af om træerne udvikler sig på en for arten 1 gang årligt hensigtsmæssig måde uden afvigende kroneform, krydsende grene mm. Ekstra pleje Vanding og observation for svampeangreb, råd og døde grene. Beskæring af syge og døde partier og kontrol af træernes sikkerhedsmæssige tilstand. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Vanding, gødning samt lugning og kultivering omkring stammebasis. Opbygningsbeskæring af hensyn til ønsket kroneudvikling. Opbinding fjernes efter 3 vækstsæsoner Evt. efterplantning. Plejetips Korrekt udvikling kræver regelmæssigt udførte beskæringsindgreb af begrænset omfang. Plejen tilpasses træets alder dvs. om træet er et ungt, et modent eller et gammelt træ. Hvis kravene til kronens frihøjde ikke opfyldes under etableringen, kan det være svært at rette op senere. 18

19 Grå elementer 19

20 Belægninger Grå elementer Faste belægninger En fast belægning er en opbygget befæstelse med fast overflade fx asfalt eller en chausséstensbelægning. Vedligeholdelsen sigter mod, at den faste belægning fastholdes æstetisk og funktionelt, herunder at den er en sikker og behagelig overflade også for gangbesværede. Vedligeholdelsen sikrer, at ødelagte eller manglende materialer erstattes og ujævnheder oprettes. Faste belægninger anvendes til færdsel, ophold og kan bidrage som et forskønnende element. Faste belægninger anvendes hvor der stilles krav om holdbarhed eller komfort. Alle fuger er fyldte og tætte. Opspring/stenspring mellem 2 sten/fliser er højst 5 mm. Belægningen er uden vandsamlende lunker På færdselsarealer er gangbesværede tilgodeset. Rodukrudt forekommer ikke. Krav afhængige af udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk Overfladens jævnhed 2 cm. på 3 meter 3 cm. på 3 meter Ingen krav Fremtræden af sten, fliser eller overflade Kun ubetydelige revner og forvitringer Enkelte revner og forvitringer Ingen krav Belægningens kanter Står ofte skarpt Kan stå lidt uskarpt Står oftest uskarpt Ukrudt på overfladen udgør Under 1 % Under 5 % Ingen krav se oversigtskort over hvilke områder der har hvilket udtryk s. 7 Standard vedligeholdelse Ukrudtsbekæmpelse. Reparation/forsegling af revner og huller. Supplering af fugemateriale. Ekstra vedligeholdelse Opretning for at overholde krav til jævnhed mv. Renovering gange vedligeholdelsestips Hovedgangen på gl. vor frue, kan med fordel blæses ren. Belægningens tilstand skal så vidt muligt tilgodese kirkeministeriets tilgængelighedskrav. Se nærmere på 20

21 Belægninger Grå elementer Løse belægninger En løs belægning er en opbygget befæstelse, hvor løst materiale f.eks. perlesten, skærver, grus, Slotsgrus, stenmel mv. danner en overflade. Vedligeholdelsen sigter mod, at den løse belægning har en passende fremtræden i forhold til det aktuelle udtryk i anlægget, og at den er en behagelig overflade at færdes på. Vedligeholdelsen sikrer at belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, manglende materialer tilføjes og ujævnheder oprettes, så belægningen bevarer sin funktionalitet. Løse belægninger anvendes til færdsel, ophold mv. Evt. toplag skal være jævnt fordelt. Overfladen er uden vandsamlende lunker Imødekommer gangbesværede på færdselsarealer Rodukrudt forekommer ikke Evt. toplag skal være jævnt fordelt. Krav afhængige af udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk Overfladens jævnhed Oftest nyrevet, jævn og fri for ukrudt Jævn og nogenlunde fri for ukrudt Nogenlunde jævn og nogenlunde fri for generende rodukrudt. Evt. toplags tykkelse er: Mellem 1 2 cm. Mellem 1 3 cm. Ikke over 4 cm. Belægningens kanter Står skarpt Kan stå lidt uskarpt Står oftest uskarpt Ukrudt på overfladen udgør Under 1 % Under 5 % Ingen krav Standard vedligeholdelse Ukrudtsbekæmpelse. Overslæbning/rivning. Udlægning af supplerende toplag. Fjernelse af fremmede sten mv. Ekstra vedligeholdelse Opretning for at overholde krav til jævnhed mv. Efterfyldning af huller. 6 8 gange Haveudtryk: gange Parkudtryk: 5 20 gange Naturudtryk: efter behov 1 gang vedligeholdelsestips Belægningstyper hvor toplag og bærelag består af samme materiale giver større frihed i valg af driftsmetode da der ikke er risiko for at trække generende materiale fra bærelaget op i toplaget. Det er vigtigt at vælge redskaber som passer til den aktuelle belægningstype, således at skader undgås. Nye løse belægninger opbygges i Slotsgrus/Leret vejgrus. Tykke lag af løse materialer undgås. Hvor traditionelle jordgange findes, kan disse beskrives som løse belægninger. Perlesten bruges også på individuelle gravsteder, men beskrives da som regel fladedække. Belægningens tilstand skal så vidt muligt tilgodese kirkeministeriets tilgængelighedskrav. 21

22 Belægninger Grå elementer Fladedækning (perlesten på gravsteder) En fladedækning består af løst materiale uden bærelag udlagt på jord, for at dække en flade. Vedligeholdelsen sigter mod, at fladedækket fremstår dækkende og uden ukrudt i overensstemmelse med anlæggets karakter og det aktuelle udtryk. Fladedække finder anvendelse på gravsteder, i bede, under beplantninger mv. hvor færdsel ikke forekommer. Der er ikke huller i dækmaterialet. Dækmaterialet forekommer jævnt Lagtykkelse er afstemt med dens funktion. Kanter mod andre elementer svarer til det aktuelle plejeudtryk. Rodukrudt forekommer ikke. Krav efter udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk Ukrudt på fladen udgør Under 1 % Under 5 % Ingen krav Standard vedligeholdelse Ukrudtsbekæmpelse. Rivning. Udlægning af fladedække. Ekstra vedligeholdelse Rivning og opretning for at overholde krav til jævnhed mv. Haveudtryk: 8 10 gange Parkudtryk: ca. 5 gange Naturudtryk: efter behov Haveudtryk: 8 10 gange Parkudtryk: ca. 5 gange naturudtryk: efter behov vedligeholdelsestips Ud over perlesten kan dækmaterialet være træ eller barkflis eller skærver af granit, marmor mv. Tykke lag i bede og lignende kan have en negativ indflydelse på planternes vækst. 22

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Ravnsborgvej Køge Boligselskab

Ravnsborgvej Køge Boligselskab Ravnsborgvej Køge Boligselskab Plejeplan Landskab Sagsnr. 460 Dokumentnr. RK_DPLAN_L_001 Dato: 2011.02.07 Rev. Dato: 2012.02.22 Totalentreprenør Landskabsarkitekt E. Pihl & Søn A/S Thing & Wainø ApS Nybrovej

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde

Kirkegårdstakster. for. Køng Svinø Kirkegårde Kirkegårdstakster for Køng Svinø Kirkegårde Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper: Medlem

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer. Afd. 1-71 Irmelinen

Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer. Afd. 1-71 Irmelinen Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer Afd. 1-71 Irmelinen fsb juli 2014 Indholdsfortegnelse GENERELT VEDRØRENDE PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN 4 Formål 4 Omfang 4 ARBEJDETS UDFØRELSE 5 Generelt 5

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Gravsted. Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as

Gravsted. Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as Kirkegårdstilbehør Gravsted Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as Alt sammen udført i samme granittype som gravste- nen. Mulighederne

Læs mere

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder:

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder: TAKSTER 2015 1. januar 2015 Med baggrund i udmeldte retningslinjer fra Thisted provsti fastsættes følgende takster: Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Medlemmer af folkekirken: Ved erhvervelse af

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Kirke Værløse Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Kirke Værløse Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Kirke Værløse Kirkegård. 3. Udgave 013 Kirke Værløse Kirke Værløse Kirke Hareskov Kirke Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Ved begravelse på Engholm kirkegård

Ved begravelse på Engholm kirkegård Ved begravelse på Engholm kirkegård Oplysninger om kirkegården Formålet med denne folder Ved dødsfald er der mange ting, de efterladte skal tage stilling til. For at lette dette arbejde har Engholmkirken

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegård: Bjerager Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd 1 2 Kirkegårdens drift

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2014 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Serviceaftale / Tilbud

Serviceaftale / Tilbud Serviceaftale / Tilbud Mellem og træffes aftale om : Grundejerforeningen Espedammen Espedammen 52 2605 Hammerholmen 28 port 3 2650 Hvidovre Ejendomsservice på ejendommen Grundejerforeningen Espedammen

Læs mere

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Skamby kirke og bestyres af Skamby menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Bregninge -Bjergsted- Alleshave Kirkegård Kalundborg Kommune Kalundborg Provsti Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE

VEDTÆGT. for. NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE VEDTÆGT for NAZARETHKIRKEGÅRDEN i RYSLINGE Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården med tilhørende parkeringsplads ejes af Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 2 Kirkegårdens drift varetages

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Indhold Side Ejby Kirke 3 Nr. Dalby Kirke 5 Det traditionelle gravsted 7 Det traditionelle urnegravsted 8 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav 9 Urne-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift Vedtægt for Seden Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Indholdsfortegnelse: A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold side 1 B: Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse side 2 Nedlæggelse og regulering

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

Nyborg Kirkegårdsudvalg

Nyborg Kirkegårdsudvalg Nyborg Kirkegårdsudvalg UDVIKLINGSPLAN FOR NYBORG KIRKEGÅRDE FREM MOD ÅR 2050 Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt for alle kirkegårde i Danmark... 3 1.2 Historik... 3 1.3 Udviklingsplan

Læs mere

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR VEDTÆGTER 4.11.2009 I forbindelse med nye takster pr. 1/7 2012 er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/5 2013 vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler.

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD AALBORG STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT for Jegindø kirkegård, Sydthy provsti, Thvholm kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Jegindø kirke og bestyres af Jegindø menighedsråd.

Læs mere

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene

Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Driftsmæssige udfordringer på kirkegårdene Hvor er vi på vej hen??? Jens Dejgaard Jensen jdj@skk.dk Udfordringer: Mange kirkegårde bliver for store Tilbyder kirkegården det, som folk ønsker? Økonomien

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vejby Kommune: Gribskov Provsti: Frederiksværk Stift: Helsingør A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vejby kirke og bestyres af Vejby menighedsråd. 2 Kirkegårdens

Læs mere

Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster

Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster Beregning af kostprisbaserede kirkegårdstakster Vejledning i brug af vedhæftede regnearks 10 faner Udregningsmetoden er udviklet af en arbejdsgruppe, nedsat af Kirkeministeriet i foråret 2007 som et underudvalg

Læs mere

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver.

Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard og en oversigt over driftsopgaver. 1 Udkast til revideret Serviceaftale 2013 til diskussion på bestyrelsesmøde 9. januar 2013 Hvad får vi for pengene og hvor kan vi få medbestemmelse? Boligforeningen 3B s serviceaftale en minimumsstandard

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+

AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ Årshjulet i AlmenBolig+ I din AlmenBolig+-bolig er det vigtigste forsøgselement knyttet til driften, som i videst muligt omfang er baseret på din og de øvrige beboeres aktive medvirken. I stedet for et

Læs mere

Borgermåling Arnborg

Borgermåling Arnborg Borgermåling Arnborg Borgermåling i Arnborg Indledning. Den 17. december 2012 var Arnborg Borgerforening inviteret til måling af den oplevede kvalitet på arealer angivet som parker og grønne arealer, grønne

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Indholdsfortegnelse

Arbejdsbeskrivelse. Indholdsfortegnelse Arbejdsbeskrivelse (ARB) Side 1 af 10 Arbejdsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Arbejdsbeskrivelse... 2 Alment... 2 Arbejdsområderne... 2 Definitioner... 2 Kvalitets- håndbogen... 2 Standardpleje... 2 Ekstra

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere