Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård"

Transkript

1 Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset gruppen... 6 Oversigts over plejeniveau på Gl. Vor Frue Kirkegård... 7 Grønne elementer... 8 Enårige blomster... 9 Roser Stauder og bunddække Slyng og klatreplanter Græsplæne Gravstedshække Klippede hække (fx afdelingshække) Klippet pur (bøgepur bag kirken) Formklippede buske (på gravsteder) Fuldkronede træer (fx Lindetræer, Kastanje, Bøg) Grå elementer Faste belægninger Løse belægninger Fladedækning (perlesten på gravsteder) Stenkanter Mure, portaler og andre bygværker Gravminder Registrerede bevaringsværdige gravminder Inventar Sammensatte elementer Individuelle gravsteder i brug Ledige individuelle gravsteder Gravsteder med registrerede bevaringsværdige gravminder Generelle opgaver Tømning af affaldskurve, indsamling af visne buketter mv Fjernelse af affald Fjernelse af nedfaldent løv Vintertjeneste

3 Særlige anlæg Bevaringsværdige gravminder i Efeu (langs kirkemuren) Ydelser og arbejdsbeskrivelser Udførselsvejledning til pleje og vedligeholdelse af gravsteder Pleje og vedligeholdelse oversigt Pleje og vedligeholdelse Udvidet pleje og vedligeholdelse (legatgravsteder)

4 Indledning Du sidder med Plejeplanen for gl. Vor Frue Kirkegård i hånden. Det er målet at plejeplanen skal fungere som bindeleddet mellem den overordnede målsætning og det daglige arbejde på kirkegården. Således at der bliver en klar sammenhæng imellem ledelsens og menighedsrådets mål for kirkegårdens udtryk og gartnernes daglige arbejde. Plejeplanen skal give svar på tre centrale spørgsmål: Hvad har vi? Hvad vil vi? Hvordan gør vi? At der bliver indført en plejeplan, behøver ikke at være lig med at nytænke den måde kirkegården ser ud på, eller den måde der arbejdes på Det skal mere ses som en systematisering og nedskrivning af det vi allerede har og gør på kirkegården. Plejeplanen kan også være et værktøj til, at bevare viden om praksis på kirkegården, når erfarne medarbejdere aftræder Det er målet at plejeplanen skal være et værktøj vi kan bruge, når der opstår tvivl om hvordan noget skal gøres, på hvilket niveau ting skal gøres eller hvad målsætningen er for et bestemt område. Det der står i plejeplanen skal være så lig virkeligheden som muligt, så de ting der afviger væsentlig fra den nuværende praksis, skal rettes til, således at plejeplanen afspejler virkeligheden og ikke bliver en stak papirer der samler støv på reolen. Det er derfor vigtigt at I medarbejdere jævnligt kommer med tilbagemeldinger på brugen af denne. Roskilde maj

5 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau Arealtype Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk Blomster Græs Hække og klippet pur Buske Træer Bevoksninger Vand Belægninger Enårige blomster (stedmoder, sommerblomster, juletulipaner) Roser (gravsteder) Stauder og bunddække Slyng og klatreplanter Prydplæner Græsplæne Gravstedshække Prydhække Klippede hække (alle afd. hække) Klippet pur Fritvoksende hække Formede buske (på gravsteder) Fritvoksende buske Bunddækkende buske (Stephanandra) Slået græs Busket Fuldkronede træer (vil som regel have parkudtryk men særlige forhold kan tale for andet) Formede træer (lindeallér) Trægrupper Bassin Faste belægninger Løse belægninger Krat Lund naturgræs Levende hegn skov Bygværker Gravstedselementer Kulturhistoriske elementer Fladedækning (gravsteder m. granitgrus /perlesten) Stenkanter (brosten, parkkantsten m.m. udtryk er afhængig af materiale) Trapper og terrænmure Stendiger Individuelle gravsteder i brug (overordnet havepræg men se på delelementerne på stedet). Ledige individuelle gravsteder Kollektive gravanlæg (overordnet havepræg men se på delelementerne på stedet) Bevaringsværdige gravsteder (overordnet havepræg, men se på delelementerne ). Kirkegårdsdiger 5

6 Forklaring til Elementoversigt De grønfarvede celler angiver hvilket præg elementet kan have helt overordnet. For eksempel kan græsplæne have både havepræg eller parkpræg afhængigt af hvorledes man fortolker tilstandskravene og hvor intensivt man plejer sine plæner. Efterfølgende er der tekst i (parentes) denne beskriver et eksempel på hvor elementet forefindes på vore kirkegårde Tre forskellige Udtryk Der skelnes i plejeplanen imellem tre forskellige plejeniveauer, de kaldes haveudtryk, parkudtryk og naturudtryk, nogle steder også benævnt havepræg, parkpræg og naturpræg. Hvor haveudtryk beskriver det højeste plejeniveau, med en intensiv plejeindsats og naturudtryk det mest ekstensivt plejede. Hvilket plejeniveau et element placeres under, har med andre ord indflydelse på, hvor meget det skal plejes. For at sætte et billede på det, kan man sige at en golfplæne skal plejes meget og derfor er haveudtryk, imens en blomstereng næsten passer sig selv, og derfor har naturudtryk. Plejeplaner tilpasset gruppen I denne plejeplan for gl. Vor Frue Kirkegård, Findes kun elementbeskrivelser for de elementer der er registreret på denne kirkegård. Hvis der etableres andre elementer, kan beskrivelserne af disse findes i standardplejeplanen, der findes digitalt på computeren, samt i en mappe i mandskabsbygningen på Østre Kirkegård. Der skal laves en kopi og sættes ind i denne plejeplan, således at de elementbeskrivelser der findes i mappen, hele tiden svarer til de elementtyper der findes på området. 6

7 Oversigts over plejeniveau på Gl. Vor Frue Kirkegård Havepræg: Hovedgange markeret på kort Pigstensbelægning rundt om kirken Alle gravsteder Parkpræg Alle øvrige elementer 7

8 Grønne elementer 8

9 Blomster Grønne elementer Enårige blomster Enårige blomster er planter som ryddes efter blomstring. Der skelnes mellem forårs, sommer, efterårs, og vinterblomster. Plejen sigter mod, at planterne kan opleves både på afstand og tæt på, hvor den enkelte plantes vækstform, blomstring, farve og duft opleves. Enårige blomster anvendes på individuelle gravsteder og kollektive gravanlæg. Enårige blomster anvendes også i bede eller kummer i forbindelse med fællesmonumenter, ved pladser og kapeller og andre steder på kirkegården. Planterne fremtræder sunde og i god vækst. Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter Døde og udlevede planter forekommer ikke. Visne blomster og frøstande skæmmer ikke helheden. Afskårne stængler og andet afklip forekommer ikke. Ukrudt forefindes ikke efter lugning. Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter. Standard pleje Etablering af enårige blomster Vanding med 20mm vand ved etablering af hensyn til blomstring og fremtoning. lugning Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden Blomster fjernes 3 gange (stedmoder, begonia, juletulipaner) vandes 2 gange efter etablering Efter årstid og behov 1 gang forårsblomster fjernes inden fars dag (5. juni) Sommerblomster fjernes inden grandækning 1 gang (senest ved udplantning af sommerblomster) Supplering med muldjord/spagnum/grus Ekstra pleje Afpudsning af visne blomster og blade af hensyn til fremtoning eller remontering. Gødskning og opsætning af støtte til støttekrævende arter og sorter udføres efter behov. Etableringspleje Jorden er oparbejdet og fri for ukrudt inden plantning. Kontrol af plantekvalitet. Plejetips Vælg arter og sorter som er tolerante overfor tørke og fugtigt vejr, og som ikke har behov for opbinding og afpudsning. Indkøb sunde og veludviklede planter. Til enårige blomster regnes også løg og knolde som ryddes (fx juletulipaner) eller optages for vinteropbevaring (fx knoldbegonier) 9

10 Blomster Grønne elementer Roser Der skelnes mellem prydroser, buskroser og klatreroser. Prydroser kræver intensiv pleje, både når de vokser solitært og i rosenbede. Plejen sigter mod at rosernes blomsterpragt, frodighed og duft kan opleves tæt på og som en del af helheden. Roser anvendes på individuelle gravsteder, kollektive gravanlæg og på kirkegårdens parkarealer. Roserne fremtræder sunde, i god vækst og med rig blomstring Visne blomster skæmmer ikke helheden. Ved vækstsæsonens begyndelse bryder årsskud fra grene i lav højde. Vildskud forekommer ikke Generende ukrudt må ikke forekomme Afskårne stængler og afklip forekommer ikke. Kanter mod elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementets karakter. Standard pleje Afpudsning af for høje grene ved vækstsæsonens afslutning. Fjernelse af vildskud. Beskæring ved vækstsæsonens begyndelse over knop i lav højde, således at årsskud bryder fra lav højde. Afpudsning af visne blomster, blade og frøstande. Lugning. Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden. Ekstra pleje Efterplantning og fornyelse af udlevede planter Vanding for at sikre overlevelse Skadedyrs og sygdomsbekæmpelse Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Omhyggelig kultivering af jorden. Lugning, vanding, gødning og efterplantning. 1 gang 1 gang 4 8 gange 2 gange (ca. 1. maj+ ca. 1.juli) Plejetips Afpudsning, beskæring og kultivering omkring planterne udføres med foreskrevet håndværktøj. Brug primært organisk gødning. Ved omplantning og fornyelse udskiftes jorden for at undgå Rosentræthed. 10

11 Blomster Grønne elementer Stauder og bunddække Stauder og bunddække er flerårige, urteagtige planter som anvendes for at opnå æstetisk virkning. Plejen sigter mod, at stauder bidrager til frodighed med udgangspunkt i arternes forskellige blomsterpragt, højde, farve, bladform og duft. Hvor forskellige stauder plantes sammen i bede skal plejen sikre et varieret, men harmonisk udtryk. Plejen af bunddække skal sikre et ensartet og harmonisk fladedække. Stauder anvendes solitært eller sammen i kompositioner, hvor man ønsker en permanent, dekorativ beplantning. Bunddække anvendes, hvor der ønskes en grøn, harmonisk flade alene eller som underlag for anden beplantning mv. Planterne fremtræder sunde og i god vækst. Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter og det tilsigtede udtryk. Visne blomster, gamle stængler og frøstande er afpudset inden vækstsæsonens start (tidspunkt, metode og omfang afhænger af art, plantningstype og anlæggets karakter). Ukrudt forefindes ikke efter lugning. Afskårne stængler og afklip forekommer ikke. Kanter mod andre elementer afsluttes naturligt og i harmoni med elementes karakter Standard pleje Vejledende udførsel pr. år Afpudsning af visne blomster, blade, gamle 1 gang stængler og frøstande afhængig af art og sort. omfangsbeskæring, over/under jorden. 1 gang Lugning. 4 8 gange Gødskning af hensyn til blomstring og fremtræden. 1 gang Ekstra pleje Omplantning, deling og efterplantning. Vanding for at sikre overlevelse Vinterdækning af sarte vækster. Opsætning af støtte til støttekrævende arter og sorter. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Lugning og kultivering af jorden. Der plantes efter planteplan. Vanding, gødning og efterplantning. Plejetips Afpudsning, beskæring og kultivering omkring planterne udføres med foreskrevet håndværktøj. Sammensæt plantningen af arter og sorter som har samme vækstkraft. Hvis plantningen dækker jorden minimeres ukrudtsmængden. Undgå planter med stort vandingsbehov eller som kræver støtte, deling eller vinterdækning. Undgå planter som har en stor spredningsevne med frø, udløbere eller rodskud. Prydgræsser, bregner, løgvækster og visse halvbuske kan indgå i bede med stauder eller bunddække, hvis deres vækstform og plejekrav, gør dem velegnede. Som eksempler på almindeligt anvendte halvbuske kan nævnes: Lavendel, Vinca, Pachysandra eller Hedera 11

12 Blomster Grønne elementer Slyng og klatreplanter Slyng og klatreplanter bidrager med frodighed og blomstring. Plejen af slyng og klatreplanter skal tilpasses planternes forskellige vækstmåder og sigte mod at styrke blomstring, frodighed og vækstform. Slyng og klatreplanter anvendes på mure, pergolaer, stativer og hegn, hvor der er begrænset plads eller hvor en lodret flade ønskes dækket. Planterne fremtræder sunde og i god vækst. Arter og sorter fremtræder i overensstemmelse med deres karakter. Planterne generer ikke vinduer, døre, udhæng, nedløbsrør og lign. Slyng og klatreplanter går ikke væsentligt ind i stier og vejes fritrumsprofiler. Planterne hæfter selv på et underlag, eller vokser med støtte der passer til deres vækstmåde. Rankende planter er bundet op. Afskårne stængler og afklip forefindes ikke. Standard pleje Fornyelsesbeskæring med hensyn til blomstring, vækstform, størrelse og foryngelse. Beskæring af hensyn til fritrumsprofil Opbinding ved rankende arter gødning Ekstra pleje Vanding for at sikre overlevelse. Efterplantning og fornyelse af udlevede planter. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Lugning og kultivering af jorden. Vanding, gødning og efterplantning. 0 1 gange 0 1 gang 0 2 gange Afhængig af art Plejetips I øvrigt bør der vælges planter med et omfang som passer til voksestedet. For at undgå at vedbend går i blomstringsfase kan nedhængende grene afklippes og planten klippes tæt til underlaget. Udstrækningen af især selvhæftende planter skal beskrives og håndhæves.de øvrige planters udstrækning og form bestemmes ofte af den etablerede støtte. efeu op ad træer klippes ind 1 gang årligt, må max. Komme 2 3 meter op ad stammen. vildvin opad mur, begrænses ved beskæring 2 3 gange årligt. 12

13 Græs Grønne elementer Græsplæne Kirkegårdens græsplæner fremstår som klippede, grønne flader. Plejen sigter mod, at græsplænen fastholdes og udvikles som græsplæne. Målet er, at græsplænerne fremtræder med en sammenhængende græsflade, hvor ukrudt kan forekomme og afklip kan forekomme i mindre omfang. Græsplæner findes typisk på parkarealer, herunder på gangarealer samt på anonyme og kollektive gravarealer og ledige eller nedlagte gravstedsområder. Græsplænen fremstår som en klippet flade. Græsplænen er tæt, sammenhængende og i vækst. Små pletter med mindre god tæthed og vækst accepteres. Græsset er mellem 4 og 8 cm højt. Der kan i begrænset omfang forekomme afklip i klumper. Der kan forekomme kørespor eller anden mekanisk skade. Der accepteres et vist indslag af anden flora. Kanter er afklippede mod andre elementer. Afstukne kanter er jævne, dog skarpe umiddelbart efter afstikning Standard pleje Vejledende udførsel pr. år Forårsklargøring ved at fjerne visne blade, grene, 1 gang muldskud og lignende rivning. Klipning gange Efterklipning af frøstande o.l. Piskning af plænekanter. 3 7 gange Afstikning af plænekanter. 1 2 gange Vertikalskæring. efter behov Gødskning. 2 gange (ca. 1. maj og 15. august) Ekstra pleje Vanding, eftersåning, topdressing, luftning og ukrudtsbekæmpelse. Etableringspleje Rivning og tromling udføres også ved reparationer og udbedring af bare pletter. Plejetips Mængden af gødning og tilpasses jordbundsforhold. På gravarealer med gravminder i græs udføres klipningen mest skånsomt med håndklipper Græsfladen må ikke vokse i højden så der opstår uhensigtsmæssige kanter til omgivende elementer, hvilket kan sikres ved at fjerne dødt materiale f.eks. ved vertikalskæring. Spredning af aggressive ukrudtsarter som mælkebøtter kan forebygges ved klipning og opsamling af afklip. En jordbund med god dræning, vandkapacitet og næringsindhold giver græsset gode vækstbetingelser. Plænen bør anlægges i niveau med omgivende overflader, så der kan klippes helt til kanten med selvkørende plæneklipper. Ved plæner med forårsblomstrende løg, må græsset ikke slås, før løgvæksternes toppe er visne (sidst i maj/først i juni) 13

14 Hække og pur Grønne elementer Gravstedshække Gravstedshække er hække klippet i præcise former, der afgrænser og indrammer det enkelte gravsted og inddeler gravanlægget i individuelle gravsteder. Plejen sigter mod, at gravstedshækken fastholdes og udvikles som sammenhængende, ensartet indhegning af gravsteder. Gravstedshække anvendes især i gravanlæg med individuelle gravsteder. Gravstedshække fremtræder sunde og i vækst. Gravstedshække er tætte og grønne dog ikke lige efter klipning og i vinterperioden, når der er tale om helt eller delvis løvfældende arter. Efter klipning fremtræder gravstedshække med de foreskrevne dimensioner. Hækkens bund er mindst lige så bred som dens top. Uregelmæssigheder i hækforløbet f.eks. som følge af sætninger forekommer normalt ikke i længere perioder. Gravstedshækken er jævn, sammenhængende og uden større huller i løvdækket. Afklip forekommer ikke. Træer og buske af andre arter forekommer ikke. skæmmende ukrudt forekommer ikke i gravstedshækken. Standard pleje Klipning (tidspunkt afhænger af art). Fjernelse af vedagtig opvækst af fremmede arter. Lugning Opretning efter sætninger. Udskiftning af hækplanter. 1 gang juni september 2 4 gange 6 8 gange 1 gang, september, 1 gang i oktober gødskning 1 gang inden 1. maj, Marathon halvorganisk NPK buksbom (2 gange maj + september) Ekstra pleje Vanding og gødskning efter behov. Fornyelses og genopretningsbeskæring, for at genskabe størrelse og udtryk. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Kultivering og klargøring af jorden. Vanding og gødskning. Klipning/beskæring der fremmer forgrening, Thuja klippes på siden, Buksbom klippes på top og side Plejetips Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud. Mulighederne for fornyelses og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle plantearter skyder lettere end andre fra gammelt ved. Buksbom kan fornyes ved deling og nedplantning. Lugning kan gøres i forbindelse med lugning af tilstødende elementer. Hække klippes uden smig, altså firkantet, medmindre andet er aftalt lokalt Højde for baghække cm, højde for sidehæk/forhæk cm, takshække ved urnerammer cm Rundt om hække der støder op mod græsplæne, holdes en kant fri, der svarer til et skuffejerns bredde. Afdelingshække, regnes ikke for gravstedshække se under Klippede hække. 14

15 Hække og pur Grønne elementer Klippede hække (fx afdelingshække) Hække er linjeformede plantninger af klippede vedplanter. Plejen sigter mod, at hækken fastholdes og udvikles på en hensigtsmæssig måde i forhold til intentioner og formål. Målet er, at hækken fremstår præcist og ensartet som en grøn væg. Hække anvendes typisk som arkitektonisk element til indramning eller afgrænsning af gravrum. Hækkene fremtræder sunde og i vækst. I løvfældende hække, hvor stammerne ses i perioder er de enkelte planter i hækken jævnbyrdige. Hækken er tæt og grøn dog ikke lige efter klipning og i vinterperioden, når der er tale om helt eller delvis løvfældende arter. Hækkens løv dækker den væsentligste del af sider og top. Hækken går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler. Efter klipning fremtræder den almindelige hæk med den foreskrevne højde og bredde. Afklip forekommer ikke. Træer og buske af andre arter forekommer ikke efter lugning Ukrudt forekommer ikke efter lugning Standard pleje Klipning (tidspunkt og omfang afhænger af art). 1 gang august/september Fjernelse af vedagtig opvækst af fremmede arter. 1 3 gange Lugning. 1 4 gange gødskning 1 gang inden 1. maj, Marathon halvorganisk NPK Ekstra pleje Fornyelses og genopretningsbeskæring, for at genskabe størrelse og udtryk. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Kultivering og klargøring af jorden. Vanding og gødskning. Klipning/beskæring der fremmer forgrening,samt ligeværdighed og regelmæssig stammeudvikling for løvfældende hække. Plejetips Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud. Godt plantemateriale med god forgrening bør anvendes. Planter med god forgrening bør vælges frem for planter med stor vækstkraft Hvis hækken står langs en kantsten eller belægning klippes den langs kantstenes bagkant eller belægningens kant for at undgå bar jord Mulighederne for fornyelses og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle planter skyder lettere fra gammelt ved Lugning kan gøres i forbindelse med lugning af tilstødende elementer. hække klippes som udgangspunkt firkantet, altså uden smig, medmindre andet er aftalt lokalt Rundt om hække der støder op mod græsplæne, holdes en kant fri, der svarer til et skuffejerns bredde. Plejeindsatsen er afhængig af om der er tale om træagtige eller buskagtige hækplanter. 15

16 Hække og pur Grønne elementer Klippet pur (bøgepur bag kirken) Klippet pur er en ensartet plantning af klippede, fladedækkende hækplanter af en eller få arter. Plejen sigter mod at elementet fastholdes og udvikles som pur. Målet er, at purret er ensartet, tæt og dækkende og at det fremstår præcist og med en skarp form. Det klippede pur finder anvendelse i områder med have og parkudtryk på flader og skråninger, som en del af kirkegårdens parkareal. Pur fremtræder sund og i vækst. Pur er uden huller i overfladen. I pur med løvfældende planter, hvor stammerne ses i perioder, er de enkelte planter jævnbyrdige. Purret er tæt og grønt, dog ikke lige efter klipning samt i vinterperioden for løvfældende arter. Klippepassager må ikke være synlige Pur går ikke ind i stier og vejes fritrumsprofiler. Efter klipning fremtræder purret præcist og lige med den foreskrevne højde, bredde og evt. smig. Afklip forekommer ikke. Træer og buske af uønskede arter forekommer ikke efter lugning. Ukrudt forekommer ikke efter lugning. Standard pleje Klipning (tidspunkt og omfang afhænger af art). 2 gang Fjernelse af vedagtig opvækst af fremmede arter. 1 3 gange gødskning 1 gang inden 1. maj, Marathon halvorganisk NPK Ekstra pleje Fornyelses og genopretningsbeskæring, for at genskabe størrelse og udtryk. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Kultivering og klargøring af jorden. Vanding og gødskning. Klipning/beskæring der fremmer forgrening,samt ligeværdighed og regelmæssig stammeudvikling for løvfældende hække. Plejetips Fremmede arter fjernes med rod for at undgå rodskud. Hvis der er gammelt træagtigt ukrudt pga. mangelfuld pleje må det overvejes om skaderne på purret ved fjernelse af en stor rod opvejer fordelene. Mulighederne for fornyelses og opretningsbeskæring afhænger af art, nogle planter skyder lettere fra gammelt ved Pur med smig er tætte helt til jorden og vanskeliggør dermed ukrudtsvækst i hækken. Godt plantemateriale med god forgrening bør anvendes i kanten. Inde i purret er forgrening fra bunden ikke afgørende. Der bør vælges planter med god forgrening frem for stor vækstkraft. Kan klippes med udlægger arm, inderside + top med stillads. 16

17 Formklippede buske (på gravsteder) Formklippede buske er enkeltbuske, som er klippet i form. Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles i en ønsket, smuk og hensigtsmæssig form tilpasset forholdene. Målet er en præcis form, som kan være enten geometrisk eller organisk. Formklippede buske finder oftest anvendelse i områder med haveudtryk. Busken er tæt og grøn, dog ikke lige efter klipning samt i vinterperioden for helt eller delvis løvfældende arter. Busken går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler. Efter klipning fremtræder busken præcis med den foreskrevne højde, bredde og form. Afklip forekommer ikke. Standard pleje Klipning. Lugning. Ekstra pleje Vanding, gødskning efter behov. Beskæring af hensyn til naboelementer. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Kultivering og klargøring af plantebed. Vanding og gødskning. Klipning som fremmer forgrening Evt. efterplantning 1 4 gange 4 8 gange Plejetips Udækket jord bør undgås, for at mindske ukrudtsproblemer. Gravsten holdes altid fri af beplantningen. Beskæring tager udgangspunkt i servitutter. 17

18 Fuldkronede træer (fx Lindetræer, Kastanje, Bøg) Fuldkronede træer er træer, der får lov til at udvikle en naturlig kroneopbygning, som er karakteristisk for art og sort. Plejen sigter mod, at elementet fastholdes og udvikles som sunde, fuldkronet træ. Beskæring foretages for at fremme vækstform, samt for at sikre fritrumsprofiler eller tilgodese sikkerheden. Fuldkronede træer giver karakter, danne rum samt skaber læ og skygge. Fuldkronede træer anvendes på kirkegårdens parkarealer og i større gravanlæg, hvor pladsen tillader det. Fuldkronede træer kan anvendes solitært eller i rækker, alleer og grupper, hvor der er god plads. Fuldkronede træer er veludviklet og i god vækst. Fuldkronede træer har et for art og sort karakteristisk udtryk. Fuldkronede træer ser normalt ikke beskårne ud. Kronen udgør normalt mindst 2/3 af træet højde, enkeltstammede træer har en gennemgående stamme som først forgrenes i en højde, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til ønsket fritrumsprofil. Fuldkronede træer går ikke væsentligt ind over stier og vejes fritrumsprofiler. Forveddede vanris forekommer ikke på den nedre del af stammen. Standard pleje Vanris på stammens nedre dele fjernes mens de er 1 3 gange urteagtige. Fritrumsbeskæring. 1 3 års mellemrum Opbygningsbeskæring af hensyn til kroneudvikling. 1 3 års mellemrum Eftersyn af om træerne udvikler sig på en for arten 1 gang årligt hensigtsmæssig måde uden afvigende kroneform, krydsende grene mm. Ekstra pleje Vanding og observation for svampeangreb, råd og døde grene. Beskæring af syge og døde partier og kontrol af træernes sikkerhedsmæssige tilstand. Etableringspleje Kontrol af plantekvalitet. Vanding, gødning samt lugning og kultivering omkring stammebasis. Opbygningsbeskæring af hensyn til ønsket kroneudvikling. Opbinding fjernes efter 3 vækstsæsoner Evt. efterplantning. Plejetips Korrekt udvikling kræver regelmæssigt udførte beskæringsindgreb af begrænset omfang. Plejen tilpasses træets alder dvs. om træet er et ungt, et modent eller et gammelt træ. Hvis kravene til kronens frihøjde ikke opfyldes under etableringen, kan det være svært at rette op senere. 18

19 Grå elementer 19

20 Belægninger Grå elementer Faste belægninger En fast belægning er en opbygget befæstelse med fast overflade fx asfalt eller en chausséstensbelægning. Vedligeholdelsen sigter mod, at den faste belægning fastholdes æstetisk og funktionelt, herunder at den er en sikker og behagelig overflade også for gangbesværede. Vedligeholdelsen sikrer, at ødelagte eller manglende materialer erstattes og ujævnheder oprettes. Faste belægninger anvendes til færdsel, ophold og kan bidrage som et forskønnende element. Faste belægninger anvendes hvor der stilles krav om holdbarhed eller komfort. Alle fuger er fyldte og tætte. Opspring/stenspring mellem 2 sten/fliser er højst 5 mm. Belægningen er uden vandsamlende lunker På færdselsarealer er gangbesværede tilgodeset. Rodukrudt forekommer ikke. Krav afhængige af udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk Overfladens jævnhed 2 cm. på 3 meter 3 cm. på 3 meter Ingen krav Fremtræden af sten, fliser eller overflade Kun ubetydelige revner og forvitringer Enkelte revner og forvitringer Ingen krav Belægningens kanter Står ofte skarpt Kan stå lidt uskarpt Står oftest uskarpt Ukrudt på overfladen udgør Under 1 % Under 5 % Ingen krav se oversigtskort over hvilke områder der har hvilket udtryk s. 7 Standard vedligeholdelse Ukrudtsbekæmpelse. Reparation/forsegling af revner og huller. Supplering af fugemateriale. Ekstra vedligeholdelse Opretning for at overholde krav til jævnhed mv. Renovering gange vedligeholdelsestips Hovedgangen på gl. vor frue, kan med fordel blæses ren. Belægningens tilstand skal så vidt muligt tilgodese kirkeministeriets tilgængelighedskrav. Se nærmere på 20

21 Belægninger Grå elementer Løse belægninger En løs belægning er en opbygget befæstelse, hvor løst materiale f.eks. perlesten, skærver, grus, Slotsgrus, stenmel mv. danner en overflade. Vedligeholdelsen sigter mod, at den løse belægning har en passende fremtræden i forhold til det aktuelle udtryk i anlægget, og at den er en behagelig overflade at færdes på. Vedligeholdelsen sikrer at belægningen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, manglende materialer tilføjes og ujævnheder oprettes, så belægningen bevarer sin funktionalitet. Løse belægninger anvendes til færdsel, ophold mv. Evt. toplag skal være jævnt fordelt. Overfladen er uden vandsamlende lunker Imødekommer gangbesværede på færdselsarealer Rodukrudt forekommer ikke Evt. toplag skal være jævnt fordelt. Krav afhængige af udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk Overfladens jævnhed Oftest nyrevet, jævn og fri for ukrudt Jævn og nogenlunde fri for ukrudt Nogenlunde jævn og nogenlunde fri for generende rodukrudt. Evt. toplags tykkelse er: Mellem 1 2 cm. Mellem 1 3 cm. Ikke over 4 cm. Belægningens kanter Står skarpt Kan stå lidt uskarpt Står oftest uskarpt Ukrudt på overfladen udgør Under 1 % Under 5 % Ingen krav Standard vedligeholdelse Ukrudtsbekæmpelse. Overslæbning/rivning. Udlægning af supplerende toplag. Fjernelse af fremmede sten mv. Ekstra vedligeholdelse Opretning for at overholde krav til jævnhed mv. Efterfyldning af huller. 6 8 gange Haveudtryk: gange Parkudtryk: 5 20 gange Naturudtryk: efter behov 1 gang vedligeholdelsestips Belægningstyper hvor toplag og bærelag består af samme materiale giver større frihed i valg af driftsmetode da der ikke er risiko for at trække generende materiale fra bærelaget op i toplaget. Det er vigtigt at vælge redskaber som passer til den aktuelle belægningstype, således at skader undgås. Nye løse belægninger opbygges i Slotsgrus/Leret vejgrus. Tykke lag af løse materialer undgås. Hvor traditionelle jordgange findes, kan disse beskrives som løse belægninger. Perlesten bruges også på individuelle gravsteder, men beskrives da som regel fladedække. Belægningens tilstand skal så vidt muligt tilgodese kirkeministeriets tilgængelighedskrav. 21

22 Belægninger Grå elementer Fladedækning (perlesten på gravsteder) En fladedækning består af løst materiale uden bærelag udlagt på jord, for at dække en flade. Vedligeholdelsen sigter mod, at fladedækket fremstår dækkende og uden ukrudt i overensstemmelse med anlæggets karakter og det aktuelle udtryk. Fladedække finder anvendelse på gravsteder, i bede, under beplantninger mv. hvor færdsel ikke forekommer. Der er ikke huller i dækmaterialet. Dækmaterialet forekommer jævnt Lagtykkelse er afstemt med dens funktion. Kanter mod andre elementer svarer til det aktuelle plejeudtryk. Rodukrudt forekommer ikke. Krav efter udtryk Haveudtryk Parkudtryk Naturudtryk Ukrudt på fladen udgør Under 1 % Under 5 % Ingen krav Standard vedligeholdelse Ukrudtsbekæmpelse. Rivning. Udlægning af fladedække. Ekstra vedligeholdelse Rivning og opretning for at overholde krav til jævnhed mv. Haveudtryk: 8 10 gange Parkudtryk: ca. 5 gange Naturudtryk: efter behov Haveudtryk: 8 10 gange Parkudtryk: ca. 5 gange naturudtryk: efter behov vedligeholdelsestips Ud over perlesten kan dækmaterialet være træ eller barkflis eller skærver af granit, marmor mv. Tykke lag i bede og lignende kan have en negativ indflydelse på planternes vækst. 22

Plejeplan for Nyborg Kirkegård

Plejeplan for Nyborg Kirkegård Plejeplan for Nyborg Kirkegård Inholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Oversigtskort over plejeniveau...

Læs mere

Plejeplan for Gråbrødre kirkegård

Plejeplan for Gråbrødre kirkegård Plejeplan for Gråbrødre kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård

Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård Plejeplan for Nyborg Assistenskirkegård Inholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Oversigtskort

Læs mere

Plejeplan for Himmelev Kirkegård

Plejeplan for Himmelev Kirkegård Plejeplan for Himmelev Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 De tre plejeniveauer... 5 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 5 Oversigts over plejeniveau

Læs mere

Plejeplan for Østre Kirkegård

Plejeplan for Østre Kirkegård Plejeplan for Østre Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 6 Forklaring til Elementoversigt... 7 Tre forskellige Udtryk... 7 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Pleje- og kvalitetsbeskrivelser Forskelligt formål, forskellig målgruppe 2 3 4 Sammenhæng i driftsstyringen Kvalitetsbeskrivelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revideret februar

Indholdsfortegnelse. Revideret februar Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 7 Oversigtskort over plejeniveau på Østre Kirkegård...

Læs mere

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Christian Philip Kjøller Dias 1 Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Indhold Udvikling

Læs mere

Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift Guldager, Susanne; Kristoffersen, Palle; Kjøller, Christian Philip

Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift Guldager, Susanne; Kristoffersen, Palle; Kjøller, Christian Philip university of copenhagen Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift Guldager, Susanne; Kristoffersen, Palle; Kjøller, Christian Philip Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde PARK- OG LANDSKABSSERIEN 41 / 2010 Standardbeskrivelser med mål og tilstandskrav for kirkegårdenes drift Af Susanne Guldager, Palle Kristoffersen og Christian Philip

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne URNEGRAVSTEDER Servitutter på urnegravsteder Gravstedet købes for 10 år, som er fredningstiden

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Ravnsborgvej Køge Boligselskab

Ravnsborgvej Køge Boligselskab Ravnsborgvej Køge Boligselskab Plejeplan Landskab Sagsnr. 460 Dokumentnr. RK_DPLAN_L_001 Dato: 2011.02.07 Rev. Dato: 2012.02.22 Totalentreprenør Landskabsarkitekt E. Pihl & Søn A/S Thing & Wainø ApS Nybrovej

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

PLEJEHÅNDBOG. for Ringsted-Sorø Provstis kirkegårde

PLEJEHÅNDBOG. for Ringsted-Sorø Provstis kirkegårde PLEJEHÅNDBOG for Ringsted-Sorø Provstis kirkegårde 1 Hvorfor en plejehåndbog? INDHOLD side Hvorfor en plejehåndbog? 2 Status - plejen i dag Forbedret plejestyring Fra plejehåndbog til plejeplan 4 A. Kortlægning,

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 03.11.2004 Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Kvalitetsbeskrivelserne... 3 2. Græs... 4 Sportsplæne... 4

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde.

Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde. 1 Arbejdsbeskrivelse på Horne og Asdal kirkegårde. Arbejdsbeskrivelse for renholdelse mv. på Horne og Asdal kirkegårde. Marts Kranse, juleting o.l. flyttes væk fra de grave med legat og renholdelsesaftaler

Læs mere

I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune.

I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune. 1 Indledning Denne kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet, for at samarbejdet mellem Park & Natur (bestiller) og entreprenøren (udfører) kan være baseret på et så godt og klart grundlag som muligt. I kvalitetsbeskrivelsen

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården Sdr. Nærå Kirke Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården 1. udgave 2016 Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet for at beskrive de arbejdsopgaver og serviceydelser, vi udfører

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 013 Kirke Værløse Kirke Værløse Kirke Hareskov Kirke Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Nordre Kirkegård Horsens Kirkegårde, den 14. oktober 2014 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN ERIKSMINDEKVARTERET HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN DRIFT- OG PLEJEPLANEN Indhold/gennemgang af elementer og tilbudsliste, kvalitetssikring mv. Hvad er det I skal bruge

Læs mere

Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012

Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012 Kvalitetshåndbog for drift af grønne områder i Sønderborg Kommune 2012 Forord Kvalitetshåndbogen beskriver plejen af alle de grønne områder, der administreres af Veje & Trafik, Sønderborg kommune. Kvalitetshåndbogen

Læs mere

anlæg og pasning af gravsted

anlæg og pasning af gravsted anlæg og pasning af gravsted Foto: Lars Gundersen Foto: Lars Gundersen anlæg og pasning af gravsted Når du har valgt et gravsted, skal du tage stilling til, hvordan anlægget skal se ud. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde k2 Indsætte egen kirke/kirker Kirkega rdstakster for Keldby og Elmelunde kirkega rde Takster gældende for 1. januar 31. december 2015 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt begravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

Ejby Kirke og Kirkegård

Ejby Kirke og Kirkegård Ejby Kirke og Kirkegård Indhold Om Ejby Kirke... 3 Det traditionelle gravsted... 4 Det traditionelle urnegravsted... 4 Urne- og kistegravplads i fællesgrav... 4 Urne- og kistegravplads under plade i græs...

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer.

Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen og bud på kvalitetsbeskrivelser for LAR elementer. Billede: Nordic Green Space Award.com Implementering af LAR elementer i driftsplanlægningen Grønne

Læs mere

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise:

Tilbudssum i alt. Ved samlet overdragelse af følgende entrepriser tilbydes følgende fradrag på samtlige priser i denne entreprise: Forside Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Særlige Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: 1. Fællesydelser kr. 2. Standardpleje (overført) kr. 3. Bestillingsarbejde

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light)

KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light) KVALITETSBESKRIVELSE (SAB light) Sammendrag af kvalitetsbeskrivelserne for den grønne drift i Esbjerg Kommune Baseret på kvalitetsbeskrivelsen til udbuddet i 2009 udgaven 17. november 2008 Indhold 1 Generelt...

Læs mere

Gravsteder Bispebjerg kirkegård

Gravsteder Bispebjerg kirkegård Gravsteder Bispebjerg kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Bispebjerg Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer

Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer Trekroner - Øst Driftsinstruks for friarealer Marts 2006 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Græs... 4 Træer... 10 Buske... 16 Hække... 20 Belægninger... 23 Legepladser... 26 Terræninventar... 30 Renholdelse...

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Valg af gravsted Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Døden er naturlig, men kan være svær for de efterladte. Der er forskellige praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen.

Læs mere

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa

Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Greens; rødsvingel / alm hvene / poa Synlige bare pletter må forekomme i begrænset omfang, afhængig af udbredelsen af Poa Annua. Klippehøjden er 3,7-5mm dog 5-8 mm i starten og slutningen af vækstsæsonen.

Læs mere

Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer. Afd. 1-71 Irmelinen

Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer. Afd. 1-71 Irmelinen Pleje- og vedligeholdelsesplan Udearealer Afd. 1-71 Irmelinen fsb juli 2014 Indholdsfortegnelse GENERELT VEDRØRENDE PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANEN 4 Formål 4 Omfang 4 ARBEJDETS UDFØRELSE 5 Generelt 5

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder:

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder: TAKSTER 2015 1. januar 2015 Med baggrund i udmeldte retningslinjer fra Thisted provsti fastsættes følgende takster: Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Medlemmer af folkekirken: Ved erhvervelse af

Læs mere

Temadag om kirkegårde 3. september 2015. Fra tanke til handling! Indlæg ved Henning Looft

Temadag om kirkegårde 3. september 2015. Fra tanke til handling! Indlæg ved Henning Looft Temadag om kirkegårde 3. september 2015 Fra tanke til handling! Indlæg ved Henning Looft moos+looft landskabsarkitekter MDL www.moos-looft.dk Engen - en ny afdeling Engen og fortællegyngen Sønd Dagens

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY. KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder

DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY. KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder DRIFT AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER FREDERICIA MIDTBY KVALITETSSTANDARD for veje og grønne områder Maj 2012 Fredericia Kommune, Renhold og pleje Fredericia Midtby Kvalitetsstandard Maj2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet.

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet. Hørup kirkegård Denne folder giver et overblik over Hørup kirkegård og gennemgår de forskellige gravstedsformer på kirkegården, med henblik på at du kan træffe det bedst mulige valg for dig og din familie.

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Odense Kommune, By- og Kulturudvalget Tlf. 6613 1372 Vedligehold af kirkegårde 2015 03-09-2014 Arbejdsbeskrivelse Side 1 af 11

Odense Kommune, By- og Kulturudvalget Tlf. 6613 1372 Vedligehold af kirkegårde 2015 03-09-2014 Arbejdsbeskrivelse Side 1 af 11 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Alment... 2 Pleje af elementer... 2 Generelt... 2 Græs... 2 Gravsteder... 2 Service... 10 Side 2 af 11 Alment Denne arbejdsbeskrivelse er et supplement til Odense Kommunes

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Kirkegårdskontoret: 86 27 78 68 mandag-fredag kl. 9-12 Kirkegårdsleder: Thomas Brevik tcb@km.dk 40 12 30 10 træffetid tirsdage 9-12.30,

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV.

VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV. Faaborg - Midtfyn Kommune, Natur og Landskab VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER, PARKER, VEJPLANTNINGER MV. Kvalitetsbeskrivelser Juni 2011 Faaborg - Midtfyn Kommune VEDLIGEHOLDELSE AF GRØNNE OMRÅ- DER,

Læs mere

Gravsted. Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as

Gravsted. Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as Kirkegårdstilbehør Gravsted Det traditionelle gravsted, her anlagt med trædesten, bedsten, fuglebad, granitkant, indgangsparti og granitvase. as Alt sammen udført i samme granittype som gravste- nen. Mulighederne

Læs mere

Begravelser og gravsteder

Begravelser og gravsteder Begravelser og gravsteder Vejledning Denne folder er ment som en hjælp til orientering om forhold og muligheder på Ølstykke Kirkegårde i forbindelse med begravelser og bisættelser. Indhold Begravelser

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde

Driftsstyring på kirkegårde Driftsstyring på kirkegårde Udgivere Kirkeministeriet Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Skov & Landskab, Københavns Universitet Smuk ramme Kirkegårdene er en smuk og værdig ramme om livets afslutning,

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning Snejbjerg kirkegård - En vejledning Indholdsfortegnelse Snejbjerg Kirkegård.2 Gravstedsformer.2 Traditionel gravsteder...3 Kombinations gravsteder..4 Plæne kiste / urnegrave med mindeplade..4 Urnegrave

Læs mere

GARTNERISK DRIFTSMANUAL

GARTNERISK DRIFTSMANUAL GARTNERISK DRIFTSMANUAL 2 Forord Denne driftsmanual fastlægger den faglige standard for de grønne områder i Københavns Kommune, og den er et centralt redskab for alle, der arbejder med den grønne drift

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere