Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620"

Transkript

1 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over Eiler Jacobsen og hans familie, er malet omkring 1620 af den nederlandske maler Peter de Meyer. Epitafiet er malet før anden hustrus død. En inskription skrevet under epitafiet på tavlen, anfører: Tavlen er bekostet af Eyillr Jacobsen, Kgl.Maj.Tolder og Borgmester i Vordigborg, sig og sine kære hustruer og børn til en hæderlig gedencknis ; med den første hustru Johane Niels datter, død 6.okt. 1604, var gift i 13 aar og havde 4 sønner,2 døtre, med den anden hustru Margrete Pedersdater havde han 1 søn, 3 døtre til

2 2 denne dag Ao 160X x Oct. 1 Hvordan dette præcis skal tolkes, er noget uklart. Betyder inskriptionen at tavlen er dateret 10. oktober 160X?, altså mellem 1604 hvor første hustru døde og 1609, men da anden hustru allerede da havde 4 børn, så kunne vi næppe være før Og hvorfor give en præcis dato med måned og dag, men et uklart årstal? Dateringen burde mere troligt forstås Ao 160 xx oct. Maleren har altså glemt et tal. Hvilket tal, der mangler får vi imidlertid af tavlen selv, for nederst på epitafiet er forrest malet en klynge sten, hvori der i een af dem står: Peter de Meyer Fecet 1620., Dvs. udført af Peter de Meyer i Fig. 2 Peter de Meyers signatur, Epitafiet viser Eiler Jacobsen og hans to hustruer og deres fælles børn. En del døde som små, på epitafiet ses 18 børn, 10 drenge og 8 piger, hvoraf to døde som spæde. Af pigerne døde en som lille, af drengene døde de 5 som små. De døde børn er alle klædt i hvidt. Eiler Jacobsen Eiler Jacobsen blev født omkring 1560/61 og døde d. 27. august 1640 i Vordingborg. Om Eiler Jacobsen vides at han først var ridefoged på Vordingborg Slot. I et skifte fra 1598 efter sognepræst i Vordingborg Hans Lauridsen, optræder ridefoged til Vordingborg Eiler Jacobsen som overværer sammen med præsterne Hr. Søren Jørgensen i Sværdborg og Hr. Jens Nielsen i Nestelsø samt fogederne Laurids Hansen, byfoged i Vordingborg og Mads Jensen, foged på Beldringe. 2 I en retssag fra 1593 kaldtes han af Beritte Jens Smeds for en rødhovedet og rødskægget skælm og skurk. For dette dømtes Beritte til at tage kagen i favn, men på Eiler Jacobsens forbøn blev hun dog 1 Danmarks kirker, Præstø amt. 2 LAK Vord. Byfoged, skifteprotokol , pag. 60v, skifte af 28. Feb. 1598, afdøde Mag. Hans Lauridsen døde allerede i 1593.

3 3 forskånet for denne straf. 3 Siden optræder Eiler Jacobsen som tolder og borgmester i Vordingborg. På epitafiet kaldes han Kongelig Majestæts Tolder og Borgmester i Vordingborg i Vor Frue. Omkring begyndelsen af 1600-tallet, omtales han som Eÿller Jacobßón Borgemester udj Vordingborg i skifteprotokollerne fra Vordingborg. I 1602, omtales han eksempelvis som borgmester i Vordingborg i et skifte 4, og i skiftet efter sin første hustru Johanne i 1606, kaldes han borgmester og kgl. Tolder. 5 Fig. 3 Eiler Jacobsen på Epitafiet i Vordingborg. På epitafiet ses han klædt helt i sort, med sort kappe med bred krave og dertil hvid pibekrave. Han ses knælende ved foden at Kristi kors, med hænderne foldede i bøn. 3 Klein: Vordingborg Købstads historie. 4 Vord. Byfoged skifteprotokol , pag. 170r, skifte af 10. Nov Vord. Byfoged skiftedokument , skifte af 9. Jul

4 4 Eiler Jacobsen døde i dette sidste embede d. 27. aug Efter ham findes et skifte dateret Vordingborg Anno 1640 dend 30. octobris. 6 I følge skiftet døde Eÿller Jacobsen Borgemester udj Wordingborig. Der findes tillige en gravsten over ham og hans to første hustruer i Vordingborg Vor Frue kirke. Også her kaldes han kgl. Maj. Tolder og Borgmester samt at han døde 27 aug i sit 80. Aar. 7 I sin alders 80. år, vil sige 79 år gammel da han afgik ved døden. Han burde således være født omk Eiler Jacobsens hustruer Almindeligvis anføres Eilers to hustruer som Johanne Nielsdatter, død d. 6. okt og Margrethe Pedersdatter, død Hun er enkelte steder angivet som død 10. oktober 1620, hvilket må skyldes en fejllæsning af informationerne på inskriptionerne på epitafiet. Det anses som i anledning af anden hustrus død i 1620, at epitafiet blev ophængt. Dette kan imidlertid ikke stemme, for Margrethe er ikke fremstillet med et rødt kors over sig, og må endnu have været i live da epitafiet blev fremstillet, hvilket tillige fremgår af inskriptionen, hvor Margrethe ikke anføres med dødsdato som den første hustru. At hun er død kort efter, må dog være tilfældet, for i 1625 ses Eiler Jacobsen gift med en anden. Fra bevarede skifter fra henholdsvis skifteprotokollen fra Vordingborg såvel som løse skiftebreve, ses at Eiler Jacobsen i stedet for to hustruer, må have været gift hele fire gange: 1) Johanne Nielsdatter, 2) Margrethe Pedersdatter, 3) Karen Hansdatter, 4) Margrethe Pedersdatter. Johanne Nielsdatter: Om den første hustru hedder det i inskriptionen på epitafiet, at da hun døde d. 6.okt. 1604, og da havde parret været gift i 13 år. Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen burde således være blevet gift omkring De er antagelig blevet gift tidligt på året 1591 eller sent i Af skiftet efter Johanne, dateret 9. Juli , fremgår det at Johanne var søster til Anne Nielsdatter, gift med tidligere borgmester og tolder i Vordingborg Niels Eriksen. Med to søstre gift med betydningsfulde borgmestre, er det ikke utænkeligt at Johanne og Anne selv var borgmesterdøtre. Til stede på skiftet efter afdøde Johanne Nielsdatter var som sagt søsteren Anne, og også Annes datter og dattermand, nemlig datteren Karine Jacobsdatter (datter af Annes første ægteskab med Jacob Mouritsen) og hendes ægtemand Mester Simen Nielsen, sognepræst i Vordingborg Vor Frue. En søn af Anne Nielsdatters første ægteskab, Peder Jacobsen, blev præst til Tirsted, Skørringe og Vejleby, hans datter Mette ægtede eftermanden Poul Jensen Tisted, præst En anden søn, 6 Vordingborg Byfoged: Skifteprotokoller: , fol. 78ff. 7 Danmarks kirker, Præstø amt. 8 Klein: Vordingborg Købstads historie. 9 Lak, Vordingborg Byfoged: Skiftedokumenter: , skiftebrev 9. Juli 1606.

5 5 Erik Nielsen, født i sidste ægteskab, blev rådmand og siden borgmester i Vordingborg. 10 Vordingborg Vor Frue findes et epitafium over Erik Nielsen og hans familie. I Fig. 4 Eiler Jacobsens hustruer Johanne Nielsdatter og Margrethe Pedersdatter. Margrethe Pedersdatter Eiler Jacobsen må have ægtet Margrethe Pedersdatter kort efter første hustrus død, antageligt i begyndelsen af Hun havde som nævnt fire børn omkring 1620, men for hverken hun eller Johanne fremgår det af epitafiet, hvilke børn de var mødre til og hvad de hed. På epitafiet anføres at hun frem til 1620 havde 1 søn og 3 døtre, og det er sandsynligt at hun ikke har nået at få flere inden sin død. Hun kan ikke have levet længe efter 1620, for kort derefter var Eiler gift på ny. Margrethe Pedersdatters fædrene og mødrene ophav kendes ikke, der findes ikke et bevaret skifte efter hende, der kunne oplyse om nære slægtninge eller andre forbindelser. Karen Hansdatter Margrethe må være død indenfor få år efter epitafiet blev færdigt, for i 1625 blev Eiler enkemand på ny. Denne gang efter hustruen Karen Hansdatter. 10 Vord. Byfoged skiftedok , skifte efter Anne Nielsdatter, 21. Sep

6 6 I skiftet efter hende, dateret 22. April 1625, 11 omtales ingen overlevende børn, men det fremgår ikke om parret var barnløse. Skiftet rummer kun en boregistrering og oversigt over gæld, mens ingen arvinger er nævnt. Det er derfor muligt at parret havde børn, som ikke fremgår af boregistreringen. Såfremt, der havde været et par børn, der døde som spæde eller småbørn, så kan man tænke sig de ville være blevet tilføjet epitafiet. At dette må være tilfældet kan ses af, at de første to hustruer, Johanne og Margrethe, tilsammen havde 10 børn, mens der på epitafiet er malet 18 børn. De 6 af børnene må således være tilføjet lidt efter lidt. Da Margrethe Pedersdatter først døde efter oktober 1620 og Karen Hansdatter død før apr. 1625, så kan Karen Hansdatter dels ikke have fået mere end to-tre børn, og dels kan de børn hun efterlod sig ikke have nået blive ret store. Margrethe Pedersdatter Eilers fjerde og sidste hustru, hed Margrethe Pedersdatter ligesom Eilers anden kone, og det er utvivlsomt derfor de to er blevet sammenblandet. Den sidste Margrethe Pedersdatter omtales i Eiler Jacobsens skifte dateret 30. Okt. 1640, 12 som hans efterladte hustru Margret Pedersdatter og var dermed endnu i live. Det er antageligt hende, der anføres som død i 1668 i Vordingborg Købstads historie. Det er endnu ikke lykkedes at finde et skifte efter hende fra omkring den tid. Ligesom for de andre hustruer, kendes ikke til nærmere slægtninge. Børnene Det er ikke alle børnenes navne, der nu er kendt, og for de af børnene som kendes, er der nogen uenighed om hvem af de to hustruer til Eiler Jacobsen, der var mor. De børn som kendes navnene på kendes dels fra en gravsten over Eiler Jacobsen, dels skiftet efter Eiler Jacobsen og hustruerne, hvorunder afdøde børn ikke ville fremgå. Efter tidens sædvane har Eiler haft en søn ved navn Niels med sin første hustru, og en søn ved navn Peder med sin anden, da det var almindelig skik, at opkalde en af de første sønner efter morfaderen. I Eiler Jacobsens skifte finder vi Eiler Jacobsens overlevende børn, men det fremgår ikke hvilke af hans hustruer, der var mødre til de enkelte børn. Da epiafiet blev malet, var 10 af børnene i live, men kun ni da faderen døde. De overlevende børn var sønnerne: Hendrick Eilersen, Jacob Eilersen, Peder Eilersen og Jørgen Eilersen, samt døtrene Karen Eilersdatter g.m. Jacob Madsen, Susanne Eilersdatter, g.m. Mester Jørgen Madsen, Karen g.m. Mogens Raahr, Johanne, enke efter Morten Færgemand og Hillvig 11 Lak, Vordingborg Byfoged: Skiftedokumenter: , skiftebrev 22. Apr Lak, Vordingborg Byfoged: Skifteprotokol: , pag, 78ff.

7 7 (Helvig) Eilersdatter, der endnu var ugift. Hendrik Eyllersen, Jacob, Peder oc Jöhrgen Eyllersöner samt pigerne: Karen Jacob Madsens, Sußane Mester Jörgens, Karen Mogen Rahrt, Johane sal. Marten Fergemands ok Hilluig Eÿllers daater. Af Johannes skifte fremgår, at der i 1606 var tre overlevende børn: sønnen Niels Eilersen og to døtre Karine og Susanne Eilersdatter. Niels Eilersen var således i live i 1606, men død inden faderen i Såfremt han døde efter 1620, som ung mand eller voksen, da ville han ikke være blevet fremstillet som afdød på epitafiet. Johannes to døtre Susanne og Karine, må utvivlsomt, må utvivlsomt være de to ældste af døtrene i Eiler Jacobsens skifte: Karen g.m. Jacob Madsen (Braad) og Susanne gift med hans bror mester Jørgen Madsen (Braad). Sammen med epitafiet findes tillige en gravsten over Eiler Jacobsen, hans første hustru Johanne og anden hustru Margrethe, samt tre sønner, der blev født i ægteskabet med Johanne. Som den eneste er dødsdato for Margrethe ikke anført, og det er uvist om hun blev begravet under samme sten som sin mand, i alle fald blev hendes dødsår ikke noteret herpå. Inskriptionen på gravstenen bekostet af Eiler lyder: ligger herunder Johanne Nielsdatter, død 6 okt og deres børn Jacob, død pinsedag 1598, Adam død 18. Dec. 1596, Ejler Ejlersøn død 7. Aug og Ejler Jacobsøn, kgl. Maj. Tolder og Borgmester i Oringborg død 27 aug i sit 80. Aar med Hustru Margrete Pederdatter, død På epitafiet var som nævnt anført at Eiler med Johanne fik 4 sønner og 2 døtre. Sammenholdt med gravstenen, ses at de tre af sønnerne døde som børn, mens begge døtre og en søn overlevede. På det malede epitafie må det således være den forreste levende søn og de tre forreste døde drengebørn, der har været Johannes sønner. Den forreste levende søn burde således være Niels, mens de to døtre er Susanne og Karine/Karen. Disse var de eneste to døtre Johanne Nielsdatter fik, og begge er med på epitafiet, malet som den alder de havde da deres mor gik bort. Af de døde sønner var Jacob antagelig den ældste, dels har han fået sin farfaders navn, dels er han nævnt først, skønt broderen Adam døde to år før ham. Sædvanligvis omtales drengene først, dernæst pigerne, almindeligvis angives de efter alder, således at ældste er nævnt først. I skiftet efter Eiler Jacobsen 1640, omtales en Hendrick Eyllersen som den første af sønnerne men han var ikke den ældste af de overlevende sønner, idet han endnu var umyndig ved skiftet i 1640, men hvem han er søn af fremgår ikke klart. På epitafiet anføres at Margrethe havde 1 søn og 3 døtre, men da hun endnu var i live i 1620, kan hun have nået at få endnu et barn, inden hun døde. Og nogle af de fire børn kan have været døde før Eiler Jacobsen og ville dermed ikke omtales i skiftet. Derudover kendes til en Eilert Ejlertsen, der nævnes som konrektor i Roskilde, også han menes at være en søn af Eiler Jacobsen. Han var imidlertid død før 1640 og omtales ikke i skiftet efter Eiler Jacobsen dette år. 14 Han kan hverken have været søn af Johanne Nielsdatter eller den første Margrethe Pedersdatter, og såfremt han var søn af sidste Margrethe Pedersdatter ville hans først være blevet født tidligst Dette stemmer næppe overens med at han var konrektor i Roskilde inden sin død før 1640, hvorved en søn af Margrethe og Eiler kun ville have været omkring 14 år gammel. Om denne Eilert Eilertsen var søn af Eiler Jacobsen, er således uvist, og såfremt han var, må han med sikkerhed have været søn af Karen Hansdatter. Med Karen Hansdatter kendes ingen overlevende børn, da skiftet efter hende kun indeholder 13 Danmarks kirker, Præstø amt. 14 Klein: Vordingborg Købstads historie.

8 8 boopgørelse og ikke angiver arvingernes navne. Såfremt hun havde børn, så kan der både have været overlevende børn og børn der døde som små, og som da ville blive gengivet på epitafiet som afdøde. Disse eventuelle børn kender vi ikke navnet på. Fig. 5 Første folio af Eiler Jacobsens skifte dateret 30. oktober 1640 i Vordingborg skifteprotokol , pag. 78v. De sidste af børnene, som var i live ved Eiler Jacobsens død i 1640, var således sønnerne Jacob Eilersen, Peder Eilersen og Jørgen Eilersen, samt døtrene Karen (Margrethe) g.m. Mogens Raahr, Johanne, enke efter Morten Færgemand og Hillvig (Helvig) Eilersdatter. Af disse turde i al fald Karen, også kaldet Karen Margrethe g.m. Mogens Raahr og Johanne enke efter Morten Færgemand, være Margrethe Pedersdatters grundet deres alder. Den væsentligt yngre Helvig EIlersdatter, der i 1640, endnu var ugift kan derimod snarere have været datter af Eilers sidste hustru Margrethe Pedersdatter. Efter Hendrick Eylersen, død 1637 eller 1647 kendes tillige et skifte, og da han døde barnløs, var det hans søskende, der arvede ham. Der omtales tillige afdøde søskende, efter hvem han havde modtaget arv. Skiftet afholdtes først 1647, og da var flere søskende døde. Hans søskende var som følger: 1): Jacob Eylersen, velagt borger 2) Karen Eylersdatter, g.m. sal. Mogens Rahr i Næstved 3) Hilvig Eylersdatter, g.m. Mester Claus Hansen, sognepræst i Vordingborg og provst i Baarse herred. 4) Peder Eylersen, afdød uden arvinger?. 5) Mester Jørgen Eylersen 6) Karen Eylersdatter, g.m. Jacob Madsen i Christianshavn 7) Sussane Eylersdatter, g.m. Mester Jørgen i Malmø. 8) Johane Eylersdatter, enke efter Morten Færgemand Disse er alle de samme, som omtaltes i skiftet efter faderen i 1640.

9 9 De nu kendte børn er således som følger, i relativ aldersmæssig orden: Eiler Jacobsens børn med Johanne Nielsdatter, d. 6. okt. 1604: 1) Niels Eilersen f.?- død eft før ) Jacob Eilersen, f.? - d ) Adam Eilersen, f.? - død 18. Dec ) Ejler Ejlersøn, f.? - død 7. Aug ) Karen Eilersdatter, f. ca d. 24. nov. 1674, g.m. Iver Nielsen Bruun og Jacob Madsen Braad 6) Susanne Eilersdatter, f.?-eft. 1647, g.m. Jørgen Madsen Braad Eiler Jacobsens børn med Margrethe Pedersdatter, d. eft. Okt. 1620, Karen Hansdatter d. ca og Margrethe Pedersdatter d ) Mester Jørgen Eilersen, f. 16. nov sep. 1686, g.m. Kirstine Jensdatter Bang 8) Karen Margrethe Eilersdatter, f. ca erne g.m. Mogens Raarh 9) Johanne Eilersdatter, f. ca erne, g.m. Morten Snering Færgemand og Poul Nielsen 10) Jacob Eilersen f. før 1626-?, g.m. Birgitte Klausdatter 11) Eilert Eilersen, f. før død før ) Henrik Eilersen, f.? død 1637 eller ) Peder Eilersen, f.?, død før ) Helvig (Hilvig/Hillering) Eilersdatter, f. eft g.m. Mester Claus Hansen, sognepræst i Vordingborg og provst i Baarse herred. Dertil findes endnu 4 børn, der nu ikke er kendt, idet epitafiet fremviser 18 børn. Den lille pige, død som 2-4 årig, samt to piger dødfødte eller døde som spæde, kendes ikke navnene på. Dertil findes afbildet endnu en lille søn, som man ligeledes ikke kender navnet på. Da inskriptionen på epitafiet i Vordingborg blev skrevet, havde Margrethe Pedersdatter endnu kun fire børn, 1 søn og tre døtre. Og Johanne havde 6 børn, de sidste otte må således være tilføjet. En forklaring på flere af de manglende navngivne børn, kan desuden være, at med det store antal døde børn, så kan flere af de nytilkommende børn have fået deres afdøde storesøskendes navn, som det var vanlig skik. Disse er måske senere blevet blandet sammen til een, skønt der kan have været to børn med samme navn. Hvordan disse har placeret sig aldermæssigt er i så fald ikke længere kendt. Børnene på epitafiet Hvordan man har holdt styr på børnene i billedet er uklart. De to ældste døtre var ældre end de er angivet på epitafiet, måske har man blot valgt at gengive dem som børn den alder de havde da moderen døde i Af disse var den ældste datter Karen gift allerede omkring 1620 men er alligevel fremstillet som ugift. Det er højst tænkeligt, at de yngste børn med de næste hustruer er tilføjet efterhånden, og man kan allerede i det oprindelige billede have gjort plads til at flere børn

10 10 kunne komme til lidt efter lidt. På mandesiden i billedets venstre del, har det dog været ved at knibe med pladsen; den yngste levende søn er placeret helt ud til rammen og kunne kun lige akkurat være i billedet. At der må være tale om henholdsvis Johanne Nielsdatters og Margrethe Pedersdatters børn ses af deres placering i billedet. De to ældste er således placeret ved Johannes side, mens de yngste er placeret i en klynge foran Margrethe. Dette har været den oprindelige komposition i billedet, hvor pigebørnene er placeret ud fra lige præcis deres mor, mens drengene er placeret ved deres far. Dog nåede Eiler Jacobsen at blive gift endnu et par, og for ikke at bryde kompositionen, har man blot tilføjet flere børn foran i billedet (hos pigerne) og ved siden af (hos drengene), efterhånden som der kom flere og flere til. Mindst et af børnene viser sig at være tydeligt en senere tilføjelse; en lille pige klemt ind mellem de to lidt større, som om hun ikke oprindeligt hørte til. Den lille pige næsten udvisket, hun må være tilføjet senere men med mindre holdbart resultat end de tidligere anførte personer eller måske blev hun aldrig helt malet færdigt? Også andre smådetaljer tyder på senere tilføjelser, hænder, ansigter m.m. er lidt anderledes malet på disse døtre, hvilket tyder på at de er kommet til lidt senere, måske endda af en anden maler måske i samme værksted. Selv de børn der med sikkerhed kan siges at være Johanne Nielsdatters og Margrethe Pedersdatters synes en smule forskellige, måske var der allerede da tale om tilføjelser efterhånden? Så fremt disse børn blev tilføjet, højst sandsynligt, omkring 1620, så er de Peter de Meyers tilføjelse. Fig. 6 Tre af døtrene på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, den mindste af døtrene, placeret foran de andre to som hørte hun ikke til oprindeligt, hendes krave og ansigt er næsten forsvundet. Måske er hun delvist udvisket af tidens tand, eller også blev hun aldrig helt færdiggjort. Også på drengesiden, ses en tydelig forskel mellem den for resten lvende søn og de følgende fire, her synes den ældste ikke at være malet samtidig med de følgende fire, mens de fire synes tilføjet samtidig. De fire har antagelig ikke haft samme mor, men er alligevel kommet på epitafiet omkring samme tid. Dette forklarer dog næppe at de døde børn er gengivet i hvidt, hvorved de naturligvis må have afgået ved døden før de blev malet og hvordan ville man så have kunnet holde styr på at få fjernet nogle og malet andre til?

11 11 Og i så fald kan man ikke have gået op i større portrætlighed blandt de senest kommende børn, hvis de blot har erstattet et af de allerede levende børns billeder, mens en hvid skikkelse, markerende et dødt barn, tilføjedes foran dem. Eller mere logisk de forreste børn i rækken blev tilføjet først, og markeret ud fra hvilken alder og om hvorvidt de var levende eller døde, ud fra den tid hvor moderen døde. Dvs. de ældste børn, stående bag faderen som de forreste i rækken, er Eilers drengebørn med første hustru, og de levende børns alder er malet efter den alder de ville have haft da hustruen døde i 1604 og de døde, med den alder de havde, da de døde. Eller er det snarere blot en fiktiv alder? Således at børnene er fremstillet som børn, således at man kan se hvem som er yngst og ældst, men ikke nødvendigvis hvor gamle de var reelt. I alle fald burde Eilers ældste søn med første hustru have været omkring de år, da moderen døde. Den ældste af de døde sønner malet på epitafiet, ser ikke ud til at være omkring den alder. Ved tiden omkring 1620 ville de derimod have været omkring de 30 år, men ingen af de malede børn er angivet som voksne. Dermed er de sandsynligvis malet ved den alder de havde ved moderens død 1604 eller da tavlen med inskription, blev ophængt første gang omkring Det kan undre, at når Eiler Jacobsen fik tilføjet børn til epitafiet efterhånden, at de næste to hustruer ikke også blev malet med på epitafiet. Det var ganske vanligt at alle børn og hustruer endte med at figurere på et opsat epitafium, men hvorfor de ikke er medtaget her, må forblive uvist. Fig. 7 De formodede personer på epitafiet i Vordingborg. Flere af sønnerne er uklare, mens de levende døtre alle kan placeres.

12 12 Børnenes levned For enkelte af disse børn kendes nærmere detaljer om deres liv, men flere har ikke efterladt mange vidnedsbyrd. Sønnerne Eilert og Henrik synes således ikke at have efterladt sig nogen særlige spor. Eilert optræder som konrektor ved Roskilde Latinskole, men er eller ikke kendt. Han var død før faderen døde i Eiler Jacobsen fik to sønner med navnet Jacob og Eiler, de første to med disse navne, sønner af Johanne, døde som små, hvorved endnu to sønner, født i senere ægteskaber fik samme navne. Der findes også eksempler på, at man kunne opkalde flere børn i hver sit kuld med samme navne. Dette ses eksempelvis med datteren Karen. Ganske vist fik den yngste datter Karen tillige navnet Margrethe, men de fleste steder omtales hun blot Karen. I det følgende beskrives børnene enkeltvis, i nogenlunde aldermæssig kronologi altså de ældste børn først og så fremdeles. Denne kronologi kan ikke slavisk følges, for for flere af børnenes vedkommende, er deres præcise alder ikke kendt. Niels Eilersen Niels Eilersen var med sikkerhed søn af Eiler Jacobsens første ægteskab, idet han omtales i moderen Johanne Nielsdatters skifte i Han må være blevet født i 1590 erne. I 1606 var han endnu i live, men ved faderens død i 1640 omtales han ikke i skiftet og må således være død før da. Det vides ikke om Niels Eilersen nåede at blive gift, men han kan ikke have efterladt sig børn, for der omtales ingen arvinger efter ham i hverken faderens eller broderen Henriks skifter i 1640 og Det er uklart om han på epitafiet er fremstillet som død eller levende, hvis han døde allerede inden 1620, ville han være fremstillet som afdød. I så fald er han død efter gravstenen blev fremstillet, men før epitafiet stod færdigt. Fig. 8 Den ældste afdøde søn på epitafiet, antagelig Niels Eilersen.

13 13 Der er kun 5 levende sønner på epitafiet, og da der kendes 4 levende sønner: Jacob, Henrik, Jørgen og Peder, mens en sidste Eiler er uklar, så gives der ingen klare svar. Såfremt Eiler, konrektoren i Roskilde, vitterlig var en søn af Eiler Jacobsen, så må Niels Eilersen være død før 1620, dette synes at stemme overens med at han ikke efterlod sig børn. Jacob Eilersen Også Jacob Eilersen vides med sikkerhed at være søn af Eiler Jacobsens første ægteskab, idet han omtales på en gravsten som søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Jacob døde pinsedag 1598, men hans alder er ikke oplyst. Pinsedag faldt i år 1598, på d. 4. Juni. På epitafiet var som nævnt, anført at Eiler med Johanne fik 4 sønner og 2 døtre. Sammenholdt med gravstenen, ses at de tre af sønnerne døde som helt små børn, mens begge døtre og en søn overlevede, sønnen Niels er død derefter. På det malede epitafie må det således være de døde drengebørn, at vi finder disse af Johannes sønner. Den forreste døde søn burde således være Niels, og derefter i rækkefølge efter alder. Af de døde sønner var Jacob antagelig den ældste, dels har han fået sin farfaders navn, dels er han nævnt først, skønt broderen Adam døde to år før ham. Dermed burde Jacob være den næstforreste døde dreng på epitafiet efter broderen Niels. Adam Eilersen Ligesom de to foregående, var Adam søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Han døde d. 18. Dec og omtales på den gravsten, der blev bekostet af Eiler Jacobsen over ham selv og hans to første hustruer. Adams alder er ikke angivet. På epitafiet må han være placeret efter Jacob, og synes dermed at have været ikke mere end omkring et par år gammel ved sin død, da den afdøde dreng er fremstillet ved omkring den alder. Eiler Eilersen Eiler Eilersen var søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Han er omtalt på gravstenen over sine forældre, han døde d. 7. Aug På epitafiet er han placeret som den næstsidste dreng. Karen Eilersdatter Karen var født i Eiler Jacobsen første ægteskab med Johanne Nielsdatter, født omkring Ved sin død i 1674 angives hun som død i sit 82. år, dvs. som 81-årig, og må således være født omkring Hun nævnes desuden i moderens skifte 1606, hvoraf det fremgår hun var den ældste af Eilers døtre. På epitafiet i Vor Frue i Vordingborg, er samtlige fem overlevende døtre gengivet som ugifte mindre børn men Karen ville omkring 1620 have været næsten 30 år gammel og gift.

14 14 På epitafiet ses hun i stedet som i midten af teenageårene og endnu ugift, antageligt har hun været malet med fra starten på billedet, og dermed fremstillet ved den alder hun havde omkring den tid, da moderen døde i Ved denne tid var Karen 13 år gammel, hvilket stemmer overens med alderen på den ældste af pigerne på epitafiet. Karen blev gift første gang med en ellers ukendt mand ved navn Iver Nielsen Bruun. I skifteprotokollen for Vordingborg findes år 1637 et skifte efter en Anne Bruuns, der må have været gift med en nær slægtning, måske en bror til Iver Nielsen Bruun. 15 Der omtales tillige Margrethe Bruunsdatter i 1619, måske en søster til Niels. 16 Fig. 9 Den ældste af pigerne på epitafiet i Vordingborg Vor Frue kirke, med sikkerhed Karen Eilersdatter. Efter Iver Nielsen Bruuns nok tidlige død omkring begyndelsen af 1620'erne ægtede Karen den rige og succesfulde Jacob Madsen Braad i København. Ægteskabet er måske kommet i stand gennem Jacob Madsens bror Jørgen, der da var præst til Vordingborg Vor Frue. Samme Jørgen ægtede omkring samme tid eller få år efter, Karens yngre søster Susanne. Karens mand Jacob Madsen var oprindeligt handelsmand, han stod blandt andet for en lukrativ krudthandel, der på den tid kunne indbringe ganske mange penge. Han blev en betydningsfuld købmand, skibsreder og storleverandør af byggematerialer, ammunition og proviant til flåden. I 1636 flyttede Jacob Madsen med hustru og børn til Christianshavn, hvor han fra 1641 til sin død i 1653 var borgmester. Parret fik flere børn, børnene i både Karens første ægteskab og i ægteskabet med Jørgen Madsen, antog, uvist af hvilken grund, alle navnet Bruun efter den første mand. I 1647 ansøgte Jacob Madsen Chr. IV om tilladelse til at blive begravet i Holmens kirke, dvs. nedlagt inde i selve kirken under gulvet, som var en fornemmere plads end ude på kirkegården. Han modtog følgende svar af kongen, dateret 5. juli 1647: Christian IV bewilger os elskelig Jacob 15 Skifte efter Anne Bruns d. 9. juni Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Vordingborg Byfoged, skifteprotokol, Vordingborg Byfoged, skifteprotokol,

15 15 Madsen, borgemester i wor kiøbsted Christianshaffn, at hand udi Holmens kirke for sig og sin hustru en begraffelse sted maa tilhandle, huor begge deris lig effter deris dødelige afgang kand begraffis och nedsettes, dog met slig condition och wilkor, at sognepresten och skolen paa Christianshaffn skall giffes deris rigtighed til fornefnde begraffelse, ligesom de udi fornefnde Christianshaffn bleffe begraffede, saa och at de for fornefnde deris begraffelse skall were tiltenkt til Holmens kirke at udgife huis rett og billigt kand were. Forbydendis etc. Haffniæ 5 juli anno Jacob Madsen døde d. 21. maj 1653 og blev begravet i Holmens kirke. I Holmens kirkes ligbog, dvs. kirkebogen for de afdøde, der blev taget i brug i 1653, er det første navn der optræder på folio 1, Jacob Madsens. 18 Fig. 10 Notitsen om borgmester Jacob Madsens død og begravelse i Hans enke Karen Eilersdatter, der overlevede ham med over tyve år, lod bekoste et pragtfuldt epitafium over ham, hende selv, deres fælles børn og hendes børn af første ægteskab. På epitafiet, der endnu hænger i Holmens kirke ses Jacob Madsen som en ældre mand, Karen som en ældre kvinde, med håret tækkeligt dækket (enkestatus). Hendes første mand Iver, er gengivet med den alder han havde, da han døde, formentligt i 30-årsalderen eller omkring de 40 år. Karen døde d. 24. nov. 1674, og blev begravet i Holmens kirke ligesom sin mand. Der findes tillige en gravsten over Karen Eilersdatter og hendes mand i Holmens. Inskriptionen lyder: Her under ligger begravet den ærlige, viis og ret fornemme Mand, Jakob Madsen fordum Borgemester udi Christianshavn, som døde d. 21de May 1653 udi hans Alders 57 Aar, samt hans kiære Hustrue, den ærlige, dyderige og Gudfrygtige Quinde Karen Eilersdatter, som og udi Herren hensv d. 24de November 1674 i hendes Alders 82de Aar, begraven med en stor Ceremoni Efter at de tilsammen haver levet et ærligt og kiærligt ægteskab 32de Aar. Gud Give dennem begge en ærefuld og Glædelig Opstandelse paa den ydderste Dommedag.- De Retfærdiges Siele ere i Guds Haand og der skal ingen Piine røre ved Dem, de ansees af de Uforstandige ligesom de døde ect.; men de ere i Fred. Sapienc: Cap Kjøbenhavns Diplomatarium, bd III, brevnr. 417, s Holmens KirkesKirkebog: døde: , fol. 1.

16 16 Fig. 11 Epitafium over Karen Eilersdatter, hendes to mænd Iver Nielsen Bruun og Jacob Madsen Braad. De er omgivet af børnene: Eiler Jacobsen Bruun, Christian Jacobsen Bruun, Iver Jacobsen Bruun, Johanne Iversdatter Bruun, Anna Iversdatter Bruun, Karen Jacobsdatter og MarenIversdatter Bruun. De fleste af børnene var da godt gift, men er alligevel kommet med på epitafiet. Forrest to døtre, der døde som små.

17 17 Fig. 12 & 13 Johanne Nielsdatter og hendes datter Karen Eilersdatter på epitafierne i Vordingborg Vor Frue og Holmens kirke. Fig. 14 Barneportræt på epitafiet i Vor Frue af Karen Eilersdatter. Man ser en vis lighed mellem Karen Eilersdatter og hendes mor på epitafiet fra næsten 40 år tidligere, hvilket tyder på at en vis portrætlighed med de afbildede er opnået. Tillige ses en vis lighed med børneportrættet på epitafiet i Vor Frue Vordingborg. Der findes tillige et epitafium med billede af Johannes søster Anne i Vor Frue, og også her ses slægtskabet mellem de to søstre. På epitafiet i Holmens kirke er Karen omgivet af børnene: Eiler Jacobsen Bruun, Christian Jacobsen Bruun, Iver Jacobsen Bruun, Johanne Iversdatter Bruun, Anna Iversdatter Bruun, Karen Jacobsdatter og MarenIversdatter Bruun. Af Karen Eilersdatters børn, var de tre ældste døtre børn af Karens første ægteskab med Iver Nielsen Bruun. Af disse ses forrest, ved siden af Karen, Johanne Iversdatter, bag hende Anna Iversdatter og bagerst Maren Iversdatter. Den yngste datter Karen Jacobsdatter, der står bag moderen forrest, var datter af Jacob Madsen, ligesom de tre brødre Iver, Eiler og Christian Jacobsen Bruun, der alle antog navnet Bruun, skønt

18 18 dette var Karen Eilersdatters første mands navn. Af disse blev sønnen Iver Jacobsen Bruun brygger, Eiler Jacobsen Bruun, opkaldt efter sin morfar, død i November 1681 i København, gårdejer i Nordtoft i Thy, og Christian Jacobsen Bruun, borger i Assens og gårdejer i Bred på Fyn. Af døtrene blev datteren Maren gift med Oberst Jean de la Heye og datteren Karen, gift med Handelsmand og Møllerejer på Christianshavn Hans Hoppe. Hans Hoppe var særdeles velhavende, tilsyneladende var hans møller ganske indbringende. Det var måske maling af korn til brygning han slog sig på, for flere steder omtales han tillige brygger. I 1669 fik han eksempelvis tilladelse af Frederik III til en ny mølle udj det øster bulverck ved Amagerportat at lade byge oc opsette, som hand for sig oc sine arfuinger u-behindret maa nyde, bruge oc beholde. 19 Han skulle være indkommet fra Holland til Danmark i begyndelsen af det 17. Åarhundrede og døde 1666 som Brygger paa Christianshavn. Hans Hoppe og Karen Jacobsdatter, efterlod 2 Sønner : Ivar Hoppe og Knud Hansen Hoppe. Ivar Hoppe, der var Viceadmiral, blev 84 Aar efter sin Død med sine descendenter optaget i den danske adelsstand. 20 Hermed nåede to grene af Eiler Jacobsens efterkommere at blive nobiliteret, nemlig gennem datteren Karen Eilersdatters dattersøn og gennem Jørgen Eilersens datter. Susanne Eilersdatter Susanne var datter Eiler Jacobsen og hans første hustru Johanne Nielsdatter. Susanne blev antageligt født i 1590'erne i Vordingborg. På epitafiet i Vordingborg Vor Frue, burde Susanne være den næstældste af de levende døtre på epiatfiet, hun ville da, alt efter udførelsestidspunktet, have været omkring år gammel. I begyndelsen af 1620'erne blev Susanne Eilersdatter gift med præst til Vordingborg Vor Frue kirke Jørgen Madsen Braad, der var bror til Jacob Madsen, der ægtede Susannes ældre søster Karen omkring samme tid, eller et par år før. Susanne kan ikke have været gammel ved ægteskabets indgåelse, antageligt endnu i slutningen af teenageårene eller begyndelsen af tyverne. Jørgen Madsen havde været gift en gang før, med Abel Lauridsdatter, søster til Hr. Jacob Lauridsen i Herlufsmagle, provst i Tybjerg herred. Hun døde i 1620 erne, men først i 1630 stod der skifte. Igen var der tale om en boregistrering, så det fremgår ikke om der var børn i ægteskabet. 21 Abel må have været afgået ved døden allerede inden midten af 1620 erne for ved den tid var ægtemanden flyttet fra Vordingborg og var blevet præst i Malmø, og Abel døde i Vordingborg. Andre steder anføres Jørgen Madsen Braad som gift med Karen Christensdatter Wibe, men det kan ikke vedrøre samme mand, for denne Jørgen Madsen Braad var dels yngre, dels endte han sine dage som provst i Skåne og ikke som købmand i København, et slægtskab mellem de to mænd med det samme navn, kan dog ikke afvises. En mulighed er at den Jørgen Madsen som Susanne ægtede ikke hed Braad og ikke var bror til søsterens mand. Hos Wiberg anføres to kapellaner i Vordingborg med navnet Jørgen Madsen, nemlig Jørgen Madsen Braad og Jørgen Madsen, der dog kun at have været en, hvis man gennemgår skiftedokumenterne hvor Hr. Jørgen optræder. På samme vis kan det 19 Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. VI, brevnr. 643, s Dansk Adelsårbog, Hoppe. 21 LAK Vord. Byfoged, skiftedokumenter , skiftebrev 8. Nov

19 dokumenteres at det netop er Jørgen Madsen Braad, der rejste til Malmø. 19 Jørgen Madsen Braad skulle ifølge Lunds Herdaminne, være født på Gotland, ligesom broderen Jacob, I Visby. De var sønner af en Mads eller Mathias, der kun kendes gennem sønnernes patronym. Ifølge Lunds herdaminne, skulle faderen have været købmand i Visby på Gotland. Endnu en bror Nils Madsen Braad, var købmand på Gotland, og blev landsdommer der ca Fig. 15 Den næstældste levende datter på epitafiumt i Vor Frue, med sikkerhed Susanne Eilersdatter, placeret ved siden af sin søster og mor. To bornholmske præster, Jens Pedersen Borringholm, præst til Bodilsker og Nexø og landsprovst 1631, og Peder Jensen Lund, præst til Rø, omtales som besvogrede til Jørgen Madsen Braad. 23 Af disse var den første antageligt gift med Jacob og Jørgens søster Martha Madsdatter Braad, men den sidstnævnte var måske gift med en af Jørgen Madsen Braads døtre, idet betegnelsen svoger i tallet, brugtes som fællesbetegnelse for svogre, svigersønner og svigerfædre. Hvilken af Jørgen Braads døtre det har været, er imidlertid ikke kendt. Der kendes så vidt vides ingen navne på Jørgen Braads børn udover en enkelt datter, og det er uklart om Peder Jensen Lund havde ægtet en datter af Abel Lauridsdatter eller Susanne Eilersdatter. Den datter som kendes var Maren Jørgensdatter Braad, gift første gang med Wichman Jacobsen Hasebard, sognepræst til Vor Frue i København, præst 1639, død Efter hans død ægtede hun efterfølgende Professor Hans Mule i Sorø C. J. Gardell. Bröderna Madsen-två framgångsrika köpmän från Visby under 1600-talet, Gotländskt Arkiv 1988, s , S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, II, 1855, s Wiberg. Præstehistorie bd. II, s. 440 & Dahl. Bornholms Præsthistorie, s Wiberg: Præstehistorie, bd. I, s. 121.

20 20 Jørgen Madsen Braad blev som nævnt ikke længe ved kirken i Vordingborg, efter nogle år flyttede han, hustruen Susanne og børnene til Skåne, hvor Jørgen først var sognepræst, siden provst til Oxie herred. Ved Eiler Jacobsens død omtales de i skiftet som bosiddende i Malmø. Det samme ses i skiftet efter Susannes bror Henrik. Under Trediveårskrigen skrev Jørgen forskellige politiske vers om krigens forklaring og den almindelige ulykke, som udtryk for Guds vrede over syndige liv. Han skrev blandt andet verset: En Bedroffuede Vecters Morgensang oc klagelig Formaning til alle Christne i Danmarck; om Guds grumme Vredsens Hi/ som er optendt i den gantske Verden; om den gruelig Krig oc Blodstyrtning/ som flyder offuer alle Land: Oc om Pawens vddraget Suerd oc wnaadige Tyranni: Hoss Gud Fader aff Christi Naade/ved Bøn oc Leffnitz forked ring/ at tage til Hierte oc affverge hide. Trykt i København Susanne Eilersdatters præcise dødsår er ikke kendt. Både hun og ægtemanden var endnu i live ved skiftet efter broderen i Jørgen Eilersen Om Jørgen Eilersen vides på grund af hans senere karriere, væsentligt mere end om nogen af de andre af Eiler Jacobsens børn. Han blev født d. 16. november , og var efter alt at dømme, den søn Eiler Jacobsen fik med sin anden hustru Margrethe Pedersdatter. På Epitafiet oplyses som sagt at Margrethe blev mor til en søn og tre døtre, og det synes ikke sandsynligt at hun kan have nået at få flere børn inden sin død kort efter epitafiet stod færdigt. Jørgen valgte en akademisk karriere og nåede at blive professor i litteratur og matematik ved Københavns Universitet, denne stilling havde han under den svenske belejring af København. Af skolegang gik han først i Latinskolen i Vordingborg, og i 1635 træffes han som student fra Herlufsholm. Fig. 16 Den ældste levende søn på epitafiet, antagelig Jørgen Eilersen, fremstillet som en ung dreng.formentlig er han tilmalet omtrent samtidig eller kort efter de fire afdøde sønner, mens de sidste fire levende sønner først blev tilmalet senere. 25 Lockhart: Dansk Propaganda under Kejserkrigen Leth & Wad: Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm.

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Facebook fra 1600 tallet - En 15 minutters fortælling om Slangerup epitafierne

Facebook fra 1600 tallet - En 15 minutters fortælling om Slangerup epitafierne Facebook fra 1600 tallet - En 15 minutters fortælling om Slangerup epitafierne I mange kirker i Danmark hænger epitafier fra 15- og 1600-tallet. Malede portrætter af borgerlige skabt Gud til ære, kirken

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1 Mand Isaach Andersen 1 Født Omkr 1691 2 Død Før 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Begravet 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Ægteskab 19 Okt. 1727 Bederslev, Skam, Odense 3 Anden ægtefælle Karen

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2656/2657

Generation XI Ane nr. 2656/2657 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen Aagesen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Jensen Aagesen og -datter Stubberup Ane nr. 2656/2657 Laurs

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere