vækst INDHOLD Vandområdeplaner i høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst INDHOLD Vandområdeplaner i høring"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Moderniseringsordningen Kvæg - Er din ansøgning klar? Få den bedste pris på dit el-forbrug Tid til et hjemmeblandertjek? INDHOLD Vandområdeplaner i høring Af Anne Sloth, miljøkonsulent Tid til høringssvar Vandområdeplanerne - 2. generations vandplaner er nu i høring frem til 23. juni Der er ikke tvivl om, at tidligere høringssvar har haft effekt. Men der er heller ikke tvivl om, at det er vigtigt igen at lave høringssvar. Denne gang bør fokus først og fremmest være på de kvælstofreduktioner, som kan forventes, idet store dele af Fyn bliver hårdt ramt af vandområdeplanerne. I oplandet til Odense Fjord skal der i forhold til baseline ske en reduktion af kvælstofudledningen på næsten 30 %. I oplandet til Lillebælt/Fyn skal der tilsvarende reduceres med ca. 25 %, mens der i oplandet til Det sydfynske Øhav skal ske en reduktion på ca. 15 % og til Storebælt ca. 10 %. Gøres tallene op i forhold til landbrugets andel, kan der være tale om en reduktion på op til 50 % kvælstof fra det enkelte landbrug. fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Positive initiativer ind imellem de tunge skyer 3 Fortsat fra forsiden... 4 Få overblik over konsekvenserne 5 26 år og selvstændig 6 Hjælp udenlandske medarbejdere med at undgå restskat 7 Få den bedste pris på dit el-forbrug 8 Moderniseringsordningen Kvæg - Er din ansøgning klar? 9 Unge landmænd kan nu optage etableringslån 10 Se vores nye film om generationsskifte 11 Tid til et hjemmeblandertjek? 12 Bliv en del af udviklingsnetværket Katalysator 13 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, Pernille Salling, layout Foto: Colourbox.dk, agrofoto.dk 2 / NO. 4 / vækst - April 2015

3 Positive initiativer ind imellem de tunge skyer BESTYRELSEN Af Niels Rasmussen Formand Tlf.: Efter en veloverstået generalforsamling med et godt fremmøde og en god debat, ser vi frem mod et nyt arbejdsår i bestyrelsen. Det ser ikke ud til at blive et let år, når udgangspunktet for rigtig mange landmænd er en presset økonomi med deraf følgende udfordringer. Så det, jeg mest af alt mangler lige nu, er nogle små lyspunkter, som kan nære optimismen. Ruslandskrisen kaster stadig skygge Ruslandskrisen kaster stadig lange skygger over landbrugets afsætningsvilkår. På generalforsamlingen hørte vi Jens Worning give et historisk perspektiv på krisen. Han konkluderede, at hvis Vesten ønsker sanktioner på grund af Krim, og Vesten har et ønske om at indlemme Ukraine i det vestlige samarbejde, ja så kan vi forvente sanktioner herfra, og til ingen ved hvornår. Putin har fortalt russerne, det hjælper, at de sulter, og at det er USAs præsident Obama, der er årsagen. Jens Worning luftede også muligheden for bilaterale aftaler med enkeltlande som en mulighed. Det virker bare ikke særligt sandsynligt, at en dansk regering vil være årsag til, at den europæiske enighed om sanktioner mod Rusland falder fra hinanden. I den sammenhæng har vi nok en udenrigsminister, der er mere hellig end paven selv. Positive initiativer på vej Den lille grad af optimisme kan måske hentes i de aktuelle initiativer, som regeringen har spillet ud med. og de tages formodentligt fra andre tilskudsmuligheder, som ikke er opbrugt. Så er der restfinansieringen på de 60%,som bliver svær for mange landmænd at løfte. Men det er trods alt positivt, og rigtigt set, at det nu drejer sig om at få landbruget op i omdrejninger igen. At få etableret et investeringsmiljø efter 10 år med investeringstørke, er helt grundlæggende for at genetablere tidligere tiders konkurrenceevne. Mød op til stormøde om vandområdeplanerne Vi håber at se rigtig mange medlemmer til stormøde om vandområdeplanerne den 9. april kl på Centrovice. Efter miljøministeren i bedste sendetid meddelte, som svar på et TV-indslag med Lars Langskov Nielsen, at de tal, hendes embedsværk har lagt til grund for vandområdeplanerne, ikke passer. Og at regeringens intention er at forbedre rammevilkår omkring erhvervet. Nu er der efterhånden ingen, der har tillid til, at Kirsten Brosbøl har nogen ide om, hvad hun taler om. Derfor skal opfordringen herfra være at møde op til mødet den 9. april og få vished. Skal 53% af Fyn virkelig braklægges? Hvad passer, og hvad passer ikke? TILMELDING Vil du med til gratis stormødet om vandområdeplanerne? Tilmeld dig på Centrovices hjemmeside. I Folketingets spørgetime kunne statsministeren meddele, at de vil søge en ordning vedtaget, så de omkring 200 mill. kr., som danske mælkeproducenter står til at skulle betale i strafafgift til EU, kan fordeles rentefrit over 3 år. Det vil styrke likviditeten hos mange mælkeproducenter. Derudover vil regeringen overføre ca. 850 mill. kr. fra landdistriktsmidlerne til en pulje, der kan søges til investeringer i kvæg- og svinestalde. Man har regnet med, at tilskudsprocenten skal være 40, så de ca. 850 mill kr bliver til omkring 3 mia. kr i investeringer. Tænk, jeg synes bare, vi skal tage Ja-hatten på og sige tak for det. Vel er der mange problemer i ordningen. Landdistriktsmidlerne er vores egne modulerede midler, NO.4 / vækst - April 2015 / 3

4 Fortsat fra forsiden... MILJØ af Anne Sloth Miljøkonsulent Tlf.: Fynske landboforeninger afgiver fælles høringssvar I lighed med tidligere vil foreningen Centrovice afgive høringssvar. Denne gang i samarbejde med de to øvrige fynske landboorganisationer. Også her vil et af hovedpunkterne være kvælstof. Din miljøkonsulent er klar til at hjælpe Centrovices miljøkonsulenter står naturligvis klar til at hjælpe med individuelle høringssvar. Vi hører meget gerne fra dig snarest muligt, hvis du har behov for hjælp til at udarbejde dit høringssvar. Oplys gerne, hvilket omfang du ønsker, høringssvaret skal have. PRISER for høringssvar Medlemmer: 1. Kvælstofindsats og heraf følgende tab kr. 2. Kvælstofindsats og heraf følgende tab samt indsigelse mod ét vandløb kr. 3. Kvælstofindsats og heraf følgende tab samt indsigelse som mod flere vandløb kr. I priserne indgår støtte fra foreningen Centrovice. Særlige beregninger eller flere lodsejere sammen afregnes efter timebetaling. Ikke-medlemmer: Efter medgået tid. Anslået pris kr., afhængig af omfang. LINKS til høringssvar Forslag til vandområdeplanerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor der er adgang til MiljøGIS og til at lave høringssvar. SEGES har udarbejdet en teknisk vejledning til udarbejdelse af høringssvar, som du finder her: 4 / NO. 4 / vækst - April 2015

5 Få overblik over konsekvenserne MILJØ SEGES har lavet nedenstående foreløbige beregninger vedrørende udledning og målsætning for reduktion af kvælstof i de fynske vandoplande. Tallene er opgjort pr. ha landbrugsjord. Som eksempel på de mulige konsekvenser af reduktionskravene, som de er beskrevet i de offentliggjorte vandmiljøplaner, har SEGES beregnet, hvor stor en andel af landbrugsarealet der skal braklægges for at nå målsætningen. Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Odense Fjord Dyrket areal, 1000 ha Udledning , kg N/ha Målsætning Kg N/ha Reduktion pct. Odense Fjord Nærå Strand Åbne vandområder Dalby Bugt 1, Lillestrand Krav til brak, pct. Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Lillebælt/Fyn Dyrket areal, 1000 ha Udledning , kg N/ha Målsætning Kg N/ha Reduktion pct. Åbne vandområder Helnæs Bugt Bredningen Aborg Minde Nor Gamborg Fjord Emtekær Nor 0, Torø Vig/Torø Nor 0, Orestrand 0, Krav til brak, pct. Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Storebælt Dyrket areal, 1000 ha Udledning , kg N/ha Målsætning Kg N/ha Reduktion pct. Åbne vandområder Nyborg Fjord Kerteminde Fjord Krav til brak, pct. Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Sydfynske Øhav Dyrket areal, 1000 ha Udledning , kg N/ha Målsætning Kg N/ha Reduktion pct. Langelandssund Krav til brak, pct. Åbne vandområder Nakkebølle Fjord 6 14 Hvis 10 der skal søges 32 byggetilladelse i relation 41 til Moderniseringsordning, er det med at komme i gang. Der Lindelse Nor opleves travlhed i byggesagsafdelingerne rundt om Kløven Faaborg Fjord i 11 kommunerne, og 29 der er mange helligdage, 35 inden den maj, så sørg 39 for at få sendt ansøgningen 53 af Lunkebugten 1 14 sted 10 hurtigst muligt Vejlen NO.4 / vækst - April 2015 / 5

6 26 år og selvstændig ØKONOMI Af Bjørn Staun Nielsen Ejer af maskinstationen BSN Agro Bjørn Staun Nielsen er 26 år. Som mange andre unge landmænd drømmer han om at købe sin egen bedrift og blive selvstændig. Men i øjeblikket har netop dén drøm lange udsigter, og for Bjørn var det oplagt at bruge ventetiden til at bevise, at han kan drive virksomhed. Derfor ejer han i dag maskinstationen BSN Agro. Ung iværksætter Da Bjørn var færdig på landbrugsskolen i 2009 fik han job på Brdr. Knudsens maskinstation i Ørbæk. Jeg har ikke taget mere end den faglærte på landbrugsskolen og har aldrig været specielt interesseret i at gå i skole. Jeg ville hellere ud og lave noget, fortæller Bjørn, som startede sin første virksomhed, da han var 14 år. Dengang var det danmarksmesterskaberne i mobildiskotek og kasser til transport af diskoteksudstyr, der fyldte i den unge fynbos fritid, for Bjørn har aldrig været bange for at kaste sig ud i noget nyt. Selvstændig med hjælp fra netværket Bjørn var ansat på Brdr. Knudsens Maskinstation i 4,5 år, men da hans læremester og tidligere arbejdsgiver, svineproducent Ole Sørensen, købte Alkseshave ved Ørbæk øjnede Bjørn en mulighed, som ikke alle unge landmænd ville have set. Ole tilbød, at jeg kunne få hans gyllekørsel de næste 5 år og have maskinerne stående hos ham. Egentlig havde jeg forestillet mig, at jeg skulle tilbage på skolebænken, men jeg ville jo ikke lade muligheden for at blive selvstændig gå fra mig, smiler Bjørn, som købte både traktor, gyllevogn og hampresser af Ole Sørensen, der fik maskinerne i overskud i forbindelse med købet af Alkeshave. for, og så er det godt at have en ung konsulent med skarpe øjne, griner den unge landmand. Søvnløse nætter giver erfaring Det er et stort ansvar at drive egen virksomhed og som selvstændig er man alene om at læse problemet, hvis noget går galt. Men det generer ikke Bjørn. Det kan selvfølgelig godt give nogle situationer, hvor man ligger søvnløs om natten, men det tager jeg gerne med, for det er jo også det, der gør det sjovt, forklarer Bjørn, som tror på at netop de søvnløse nætter kan give kredit i banken. Jeg tror på, at det er et plus, at jeg allerede har vist, at jeg kan drive virksomhed, den dag skal i banken og låne penge til min egen bedrift, forklarer han. Drømme for fremtiden Uden for gyllesæsonen har Bjørn vintertjeneste ved Ørbæk Kommune, og siden han startede BSN Agro, har han desuden haft en del freelanceopgaver. Hvis tingene skal hænge sammen, er jeg nødt til at tage andre typer af opgaver ind, når der er stille i marken, forklarer Bjørn. Og hænger sammen, det gør det. Den lille maskinstation har leveret et flot resultat det første år, men der er stadig lang vej til egen bedrift. Der er ingen der ved, om jeg nogensinde bliver planteavler, for det ér ikke nemt for unge at komme i gang, som tingene ser ud nu, erkender Bjørn, som foreløbig glæder sig over at drømmen om at blive selvstændig landmand rykket et skridt nærmere. Gennemarbejdet forretningsplan Men inden Bjørn kunne investere i maskiner, måtte han en tur i banken. Jeg lavede aftaler om gyllekørsel med Ole og én landmand mere, og så lagde jeg et budget ud fra det, forklarer Bjørn, som med en gennemarbejdet forretningsplan fik overbevis banken om, at budgettet hang sammen. Inden de ville godkende projektet, bad banken dog Børn om at få en økonomirådgiver til at kigge tallene igennem, og det var ifølge Bjørn en god investering. Jeg lavede en aftale hos Centrovice og fik et møde med Dennis Andreassen. Han var lige så ny som jeg selv, men vi svingede godt og han hjalp mig med budgettet, husker Bjørn, som synes, det er fedt at have en ung konsulent. Det kan jo godt være, man selv synes, man husker det hele, men der er mange ting, man ikke lige får taget højde 6 / NO. 4 / vækst - April 2015

7 5 gode råd - til dig, der drømmer om at blive selvstændig Af Bjørn Staun Nielsen 1) Det er vigtigt at gøre sit forarbejdet ordenligt. Sørg for at få lavet en godt forretningsplan, og få skrevet ned, hvem du er, og hvad du vil med dit projekt. 2) Få hjælp til at skrive og formulere din forretningsplan. Det viser, at du vil dit projekt og får dig til at se seriøs ud i banken. 3) Du kan sagtens starte med at lave dit eget budget, men sørg for at få professionel rådgivning, når du skal udarbejde det rigtige budget. Der er mange ting at tage højde for. 4) Find en mentor, du kan læne dig op ad og spørge til råds. F.eks. en arbejdsgiver, en tidligere læremester eller et familiemedlem. Det er vigtigt at have en, man kan spørge til råds - og så kan en god mentor give dig adgang til et netværk, som rummer en masse erfaring, du ikke kan læse dig til. 5) Man skal selvfølgelig gribe chancen, når den byder sig, men det er også vigtigt at have tålmodighed til at vente på, at det rigtige dukker op. Det kunne jo være, man lige skulle vente en sæson mere og bruge tiden på at undersøge markedet. Hjælp udenlandske medarbejdere med at undgå restskat HR & LØN af Lone Bendixen Teamchef HR & Løn Tlf: Både arbejdsgivere og udenlandske medarbejdere er efterhånden med på, at en forskudsopgørelse hos SKAT er vigtig, når man er ansat på et dansk landbrug. Har medarbejderen ikke en forskudsopgørelse, bliver vedkommende nemlig trukket 55 % i skat. Noget de færreste er tilfredse med. Udfyld årsopgørelsen og undgå restskat Hvad der imidlertid kan være lige så vigtigt som forskudsopgørelsen, er en korrekt udfyldt årsopgørelse, som sikrer, at den ansatte undgår restskat. En udenlandsk medarbejder, som forlader Danmark, kan selv indsende sine fradragsoplysninger til SKAT. Herefter sørger SKAT for, at oplysningerne bliver indtastet med det samme, og man sikrer, at fradragene ikke bliver glemt, hvorved restskat undgås. Alternativt kan årsopgørelsen udfyldes i marts det efterfølgende år dvs. længe efter at den udenlandske medarbejder er rejst hjem. Det bliver dog sjældent gjort, og medarbejderen risikerer derfor en restskatopkrævning fra SKAT. Tidligere årsopgørelser kan ændres Er der fejl i tidligere års årsopgørelser, kan disse ændres dog senest den 1. maj tre år efter indkomstårets udløb. Årsopgørelsen for 2011 skal således ændres senest 1. maj Det er altså muligt at medtage og registrere retmæssige fradrag og undgå restskat i op til tre år. Overskrides denne tidsfrist, vil SKAT kræve restskatten betalt. I helt særlige tilfælde, kan man få genoptaget sin årsopgørelse efter fristens udløb. Det er dog værd at bemærke, at manglende danskkundskaber eller manglende kendskab til reglerne ikke berettiger til genoptagelse. Kontakt os, hvis du er i tvivl Kontakt Centrovices løn- og HR-rådgivere, hvis du eller dine udenlandske medarbejdere har brug for hjælp til forskuds- og årsopgørelser. Vi har stor erfaring og kan hjælpe dig med at sikre, at dine udenlandske medarbejdere får styr på opgørelser og indberetninger. RUNDT OM SKAT Blanketten til indberetning af oplysninger til årsopgørelsen finder du her. Blanketten er på både på dansk, engelsk, tysk og polsk. Introduktion til SKAT SKAT har udarbejdet en rigtig god pjece til udenlandske medarbejdere i Danmark. Pjecen, som er på engelsk, beskriver det danske skattesystem og forklarer, hvad udlændinge særligt skal være opmærksomme på. Du finder pjecen her. NO.4 / vækst - April 2015 / 7

8 Få den bedste pris på dit el-forbrug MILJØ af Søren Warberg Energirådgiver Tlf.: Der er hård konkurrence om kunderne på el-markedet, og vores medlemmer oplever i stigende grad at blive kontaktet af aggressive telefonsælgere, som tilbyder dem såkaldt skarpe priser på deres el-forbrug. Men det kan være utrolig svært at vurdere en aftale, som man ikke har set på pair og derfor ikke kender i detaljer. Overvejer du at gøre brug af et tilbud fra en telefonsælger, bør du derfor bede om at få tilsendt salgsmaterialet, så du i ro og mag kan studere vilkår og betingelser. 5 gode råd fra energirådgiveren 1. Tag selv kontakt til en seriøs samarbejdspartner, hvis du er interesseret i at indgå en aftale om dit elforbrug. 2. Ønsker du selv at forhandle dit elforbrug, bør du sætte dig grundigt ind i betingelserne for den enkelte aftale og sammenligne både priser, bindingsperiode og abonnementsvilkår. 3. Selv om en del energiselskaber i øjeblikket tilbyder fastlåsning af dit elforbrug, anbefaler Centrovice, at du fastholder din spot-kontrakt, hvis du har en sådan. Det er vores forventning, at der fortsat vil være lave spotpriser, da trenden fortsat er faldende. 4. Når du køber el til variabel pris (spot), skal du huske at forhandle tillægget til el-priserne. Nogle firmaer tilby-der 3-5 øre pr. kwh i tillæg, mens enkelte tilbyder øre pr. kwh. Få oplyst tillægget, inden du forhandler prisen på dit el-forbrug. 5. En del energiselskaber benytter sig af skarpe priser, men tager til gengæld et højere abonnement. Spørg til abonnementsvilkår, når du forhandler prisen på dit el-forbrug Få uvildig energirådgivning Hos Centrovice tilbyder vi uvildig energirådgivning vedrørende dit elforbrug. Kontakt miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål om elpriser eller aftaler. EN GOD AFTALE Centrovicepuljen For at sikre vores medlemmer og kunder de bedste priser på deres elforbrug, har Centrovice forhandlet en spotaftale med EnergiFyn. Bindingsperioden er løbende måned + 3 måneder. Der er intet abonnement på timemålte installationer over kwh. For skabelonmålte installationer under kwh betales et abonnement på 96 kr. eks. moms pr. år. Løbende spot-kontrakt med 0,450 øre pr. kwh eks. moms i tillæg til den reelle elpris. Invitation til Kvægnøglemøde Traditionen tro inviterer Centrovices kvægkonsulenter til Kvægnøglemøde den 28. april kl Program Præsentation og analyse af kvægnøgleresultater v/ Rik Kool, kvægkonsulent, Centrovice Præsentation af regnskabsresultater - en tur i rutsjebanen v/ Torben Aamand, virksomhedskonsulent, Centrovice Kåring af årets højdespringer Sådan gør de bedste v/tenna Holdorff Christiansen, antroprolog, Seges Mødet er gratis og henvender sig til alle med interesse for dansk mælkeproduktion. Tilmelding er nødvendig på eller telefon / NO. 4 / vækst - April 2015

9 Moderniseringsordningen Kvæg - Er din ansøgning klar? KVÆG af Laurits Rasmussen Kvægkonsulent Tlf: Torsdag den 19. marts blev Moderniseringsordningen Kvæg åbnet for ansøgninger, og vejledningen, som desværre er noget mangelfuld, blev offentliggjort. Ne-denfor får du et overblik de ting, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at søge midler igennem moderniseringsordningen. 100 mio. til renovering samt ny- og tilbygning Der er 100 mio. i puljen, som efter indikative rammer er afsat til: Nybyggeri Tilbygning: Renovering: 20 mio. 40 mio. 40 mio. Ved puljens åbning blev det oplyst, at der er mulighed for at få flyttet flere penge til kvæg, hvis der er områder, som ikke udnytter de afsatte midler i Hvad kan der søges tilskud til? Ifølge NaturErhvervstyrelsens vejledning ydes der udelukkende tilskud til investeringer, som er nævnt på bekendtgørelsens bilag 1, som du finder på vores hjemmeside. Investeringerne skal være på min kr., og der ydes 20 % tilskud til ny- og tilbygninger, mens der ydes 40 % tilskud til renoveringer. For at komme i betragtning skal ansøgningen vedhæf-tes et underskrevet dokument fra bank eller kreditforening om, at finansieringen af projektet er på plads. Sådan prioriteres ansøgningerne I forbindelse med prioriteringen af projekter, som har ansøgt om midler igennem moderniseringsordningen, tildeles ansøgningerne point for hhv. nutidsværdi, miljøgodkendelse og byggetilladelse. Der kan opnås 1 point for opnået miljøgodkendelse og 1 point for opnået byggetilladelse, mens nutidsværdien kan give 0 til 3 point. Der kan kun søges tilskud til projekter, som har mindst 3 point, og ved pointlighed prioriteres projekter med den højeste nutidsværdi først. NaturErhvervstyrelsen har endnu ikke fastlagt retningslinjer for beregning af projekternes nutidsværdi, og det fremgår ikke af vejledningen, hvordan man ønsker beregningen foretaget. NaturErhvervstyrelsen har dog orienteret om, at angivelse af urealistiske nutidsværdier vil medføre afvisning af ansøgningerne. Ansøgning om ny- og tilbygninger Ved ansøgning om ny- og tilbygninger, skal der ikke indsendes tilbud vedr. investeringerne. Men tilbuddene skal indhentes og kunne dokumenteres senere. Der kan søges tilskud til de priser, som er nævnt i bilag 1. Det skal nævnes, at de faste priser vedr. f.eks. ensilagesiloer eller malkeanlæg kun gælder for det antal køer, bedriften forøges med. Bygges der til 100 ekstra køer, kan der altså søges tilskud til: 100 køer x 22 m3/ko x 275 kr./ m3 opbevaring = kr. Centrovice har rettet forespørgsel til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt der gælder tilsvarende retningslinjer ved gylle- og mælkeopbevaring, samt hvad der regnes med ved overdækning af gyllebeholdere. Renovering Ved renoveringer skal ansøgningen som udgangspunkt suppleres af to tilbud på det projekt, der søges om midler til. I bilag 1 finder du en de maksimale priser på de enkelte investeringer. Du bør dog være opmærksom på, at denne del af ordningen ikke indeholder tilskud til malkning, mælkeopbevaring, foderopbevaring mm. Mangelfuld vejledning SEGES og Landbrug & Fødevarer arbejder i øjeblikket på at få forbedret og konkretiseret vejledningen fra NaturErhvervstyrelsen på væsentlige områder. Hele vejledningen om Tilskudsordning til modernisering af kvægstalde kan ses her. Kontakt Centrovice, hvis du har spørgsmål Fristen for ansøgninger til moderniseringsordningen løber frem til 19. maj Kontakt kvægkonsulent Laurits Rasmussen eller energirådgiver Søren Warberg, hvis du har spørgsmål vedr. ansøgning eller vejledning. HURTIGT I GANG Hvis der skal søges byggetilladelse i relation til Moderniseringsordning, er det med at komme i gang. Der opleves travlhed i byggesagsafdelingerne rundt om i kommunerne, og der er mange helligdage, inden den 19. maj, så sørg for at få sendt ansøgningen af sted hurtigst muligt. NO.4 / vækst - April 2015 / 9

10 Unge landmænd kan nu optage etableringslån ØKONOMI Kai Henriksen Virksomhedskonsulent, ejendomsrådgiver Tlf: Nu er det muligt at opnå et etableringslån ved køb af den første ejendom, som delvis udfylder det tomrum, der opstod med YJ-lånets exit i Etableringslånet er opstået i et samarbejde mellem Finansrådet, Landbrug & Fødevarer og Vækstfonden, og udbydes af Vækstfonden. Etableringslånet tilbydes til finansiering af den sidste del af købesummen, således at den nye landmands egenkapital og etableringslån til sammen udgør 10 % af købesummen. Lånet er efterstillet, hvilket betyder, at det tæller som egenkapital, uden at der stilles særlige krav om indflydelse, sikkerheder eller kaution. Som du kan se af figuren nedenfor, kan etableringslån kombineres med vækstlån. Sådan ansøger du om etableringslån Du skal henvende dig direkte til Vækstfonden, hvis du ønsker at ansøge om etableringslån, men Centrovice hjælper dig naturligvis gerne med at udarbejde forretningsplan og udfordre dig på lederevner og på robustheden i din forretningsplan. Etableringslån giver mulighed for at finde fodfæste Tomrummet efter YJ-lånet er som sagt kun delvist udfyldt. For YJ-lånet var der et beskedent tillægt til marginalen på et kreditforeningslån, således at renten var lavere end det tilsvarende banklån. Det gav den unge landmand mulighed for at kunne konkurrere med de etablerede landmænd. Etableringslånet sænker altså ikke de danske landmænds gennemsnitsalder væsentligt, men er trods alt en mulighed for at finde fodfæste, som nyetableret. Kontakt Centrovices økonomiafdeling, hvis du har spørgsmål vedrørende etableringslån. EKSTRA STØTTE Husk, at ansøgere under 40 år har mulighed for at opnå forhøjet EU-tilskud de første 4 år efter etablering. Det ekstra tilskud udgør ca. 590 kr. pr. ha for de første 90 ha. 2-3 % højere rente Køber den nyetablerede landmand en ejendom til 25 mio. kr. og har en opsparing på kr., vil etableringslånet blive på kr. Renten på etableringslånet (og vækstlånet) er typisk 2-3 % højere end renten på banklånet. Umiddelbart kan et tillæg på 2-3 % virke voldsomt, men når lånet tæller med som egenkapital, bør det samtidig medføre en lavere bankrente og marginal på kreditforeningslån. Adgangsbilletten til et etableringslån er en solid forretningsplan for ejendommen og en god karakterbog for den unge landmand, som udstråler robusthed i både økonomien og evnen til at lede en bedrift. Altså nogenlunde de samme krav, som stilles i bank og kreditforening. 10 / NO. 4 / vækst - April 2015

11 Se vores nye film om generationsskifte KOMMUNIKATION af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: Et ejer- og generationsskifte er en kompleks opgave, som kræver grundig forberedelse. For at vise dig nogle af de mange ting, der har betydning for at opnå et vellykket ejereller generationsskifte, har vi udarbejdet en lille film om processen. Du kan se filmen, som kun varer 2 minutter, her. VI HJÆLPER DIG Hos Centrovice hjælper vi dig med alle aspekter af ejer- og generationsskiftet. Vi rådgiver dig om alt fra finansiering, skat og ejendomshandel til sikring af familien. Rigtig god fornøjelse! Ejerskifte - Dit livs vigtigste rejse NO.4 / vækst - April 2015 / 11

12 Tid til et hjemmeblandertjek? SVINEBRUG af Ulrik Christensen Svinebrugskonsulent Tlf: Som hjemmeblander skal man sikre sig, at der er sammenhæng mellem foderoptimering, og det der kommer i krybben, så det foder der blandes, sikrer en stabil og optimal produktion. Man påtager sig et stort ansvar, når man blander selv, og selv små fejl i blanderiet kan have stor betydning for produktionsøkonomien og medfører samtidig, at de tal i effektivitetskontrollen, som man styrer efter i det daglige, bliver misvisende eller direkte ubrugelige. Checkpunkter der er med til at sikre kvalitet i foderfremstillingen Efterløb og dosering Blanderiet bør tjekkes for, om der bliver doseret den mængde i blanderen, som er indtastet i computeren, og for om der er uhensigtsmæssigt stort efterløb ved skift af råvarer. Ofte er det en god ide at slutte en blanding med at tage hvede ind, da hvede oftest indgår i alle blan-dinger og dermed ikke påvirker den ef-terfølgende blanding væsentligt. Vær opmærksom på, at selv nye anlæg kan have store fejl i opsætningen. Krav til analyser af eget korn Sørg for løbende at få lavet analyser af eget korn. Gerne flere gange i løbet af en fodersæson. Der bør laves målinger på vandindhold, protein og evt. svampetoksiner. Tid og lyst At være hjemmeblander kræver, at du har både tid og lyst til at til tage ansvar for foderfremstillingen. Få råd og vejledning Svineafdelingens konsulenter kan hjælpe dig med at gennemgå anlægget og sikre, at du får sat rutinerne omkring foderfremstillingen i system. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad du kan få ud af et hjemmeblandertjek. Løbende silokontroller Laver du ikke løbende silokontroller, er der stor risiko for, at du overser de fejl, der uundgåeligt vil komme over tid. Fejl ved anlægget kan have store følger for økonomien og giver risiko for dårligt og dyrt foder. Svinebrugskonsulenterne anbefaler som minimum silokontrol på en af de store og en af de små råvarer. De fleste anlæg har silokontrol indbygget i styringen, men oftest er det nemmere at lave en simpel registrering på papir. Sørg for, at have er et enkelt system, så du får det gjort. Jævnlig kontrol af formalingsgraden Formalingen har stor betydning for produktionsøkonomien. Delene i møllen bliver slidt over tid, men skader kan også komme pludseligt, Tjek derfor jævnligt formalingsgraden på kornet med Bygholmsigten. Gør dig det også til en vane at kigge og mærke på foderet, så du ser eller mærker pludselige ændringer. Hygiejne Lær dit anlæg at kende, så du ved, hvor der er risiko for, at der opstår uhygiejniske forhold, og lav en plan for, hvor ofte delene skal rengøres. Behovet for rengøring er oftest mindst i råvaresiloer og stiger, jo længere man kommer frem i anlægget, til blander og eventuelle færdigvaresiloer. 12 / NO. 4 / vækst - April 2015

13 Bliv en del af udviklingsnetværket Katalysator ØKONOMI Lasse Beierholm Teamchef Erhverv og skat, virksomhedskonsulent Tlf: Vil du være med i ny, innovativ netværksgruppe med deltagere på tværs af brancher, der har det tilfælles, at de brænder for at udvikle sig selv og andre? Gruppen vil bestå af 5-6 virksomhedsejere fra forskellige erhvervsgrene eks. landbrug, gartneri, håndværkere og andre ejerledede virksomheder. Deltagerne mødes med ca. to måneders mellemrum, og mødestedet er netværksmedlemmernes egne virksomheder på skift. Det vil sige, også rollen som vært på møderne går på skift alt efter hvilken virksomhed, som besøges. Ved møderne får deltagerne en præsentation af og rundvisning på virksomheden. Værten har på forhånd defineret, hvilket ledelsesemne/udfordring han gerne vil have deltagernes indspark til. F.eks. medarbejdertilfredshed, udviklingsplaner eller andet. Deltagerne kan undervejs stille alle de spørgsmål, de vil nysgerrige, kritiske eller begge dele. Efter rundvisning og spørgsmål giver deltagerne deres bud på det emne, som vær-ten har ønsket input til. Næste gang gruppen mødes er det på en anden virksomhed med en anden udfordring, som denne vært ønsker indspark til. Ved hvert møde deltager en rådgiver fra Centrovice med kompetencer, der matcher dagens tema/udfordring. Det er tanken, at netværket skal være dynamisk og medvirke til at udvikle deltagerne. Derfor evalueres netværket efter et år eller når netværket har været på besøg på samtlige virksomheder, og deltagerne tager stilling til det videre forløb Til netværket søges kun medlemmer, som aktivt ønsker at udfordre og blive udfordret. Det får du ud af at være med Som virksomhedsejer får du ny inspiration til problemløsning fra andre erhvervsledere og brancher. Du vil opleve udvikling, både når du bidrager til løsning af andres problemstilling, og når deltagerne arbejder med din virksomheds problemstilling. Du får et dynamisk netværk på tværs af faggrænser. Centrovice starter gruppen op og fungerer som koordinator og facilitator ved møderne. Deltagerne selv fungerer som katalysatorer for processer i de deltagende virksomheder deraf navnet på gruppen. Sådan tilmelder du dig Kontakt Lasse Beierholm, virksomhedskonsulent, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål vedrørende viklingsnetværket. NO.4 / vækst - April 2015 / 13

14 Ses vi til Stil skarpt på dit såbed den 28. maj? Vi følger op på efterårets store faglige arrangement og inviterer igen til Stil skarpt på dit såbed på Eskelund i Aarup. afgrøder. Endelig bliver der selvfølgelig også mulighed for at sparke dæk og inspicere de største og nyeste maskiner indenfor forberedelse af såbed. Her bliver der mulighed for at se resultatet af efterårets etableringsmetoder og vurdere, hvilke afgrøder der står bedst, når Centrovices planteavlskonsulenter byder på guidede ture i marken. Efter turen rundt i marken byder vi på lidt godt til ganen. Der er således mulighed for at slappe af og netværke i teltet med både pølser fra pølsevognen samt kaffe og kage. På dagen vil der desuden være demonstration af Eskelunds gylleseparationsanlæg og gyllehåndtering, demonstration af vækstregulering i raps samt demonstration af præcisionssåning i vår- Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 28 maj. 14 / NO. 4 / vækst - April 2015 Vi glæder os til at byde jer velkommen!

15 SEMINAR OM PROJEKT PATTEGRISELIV - på dansk og engelsk Nåede du ikke at få en plads på et af de afholdte seminarer om projekt PattegriseLIV? Så har du nu chancen igen. Mandag den 20. april kl inviterer Centrovice nemlig i samarbejde med Patriotisk Selskab og SEGES til ekstraordinært seminar om PattegriseLIV, hvor du kan blive klogere på, hvad der skal til for at reducere dødeligheden blandt pattegrise. Sideløbende med det danske seminar afholdes der et særskilt seminar på engelsk om PattegriseLiv særligt målrettet til udenlandske medarbejdere. Læs hele det danske og engelske program på Centrovices hjemmeside. Tilmelding er nødvendig på tlf eller på Indkøbsklubben.dk En del af Landbrug & Fødevarer TEMAAFTEN... Som medlem hos Centrovice, har du adgang til favorable rabatordninger, til brug på driften og privat. Se mere på Indkøbsklubben.dk NO.4 / vækst - April 2015 / 15

16 TANK VIDEN April 2015 Stormøde om de nye vandplaner Alle medlemmer inviteres til faglig og politisk orientering om vandplanerne og konsekvenserne af vandplanerne specielt for de fynske landmænd kl Informationsmøde om Summax, Svendborg Her kan landmænd, som ikke allerede er i gang med Summax, blive introduceret for programmet og høre, hvordan man får mest muligt ud af det kl Økonomimøde På mødet får deltagerne bl.a. et indblik i de aktuelle regnskabstal, en præsentation af hvordan lineær programmering kan anvendes som optimerings- og beslutningsværktøj i landbruget samt mulighed for at blive hørt på Christiansborg, når landbrugs- og fødevareordfører for Venstre Erling Bonnesen stiller op til en snak om landbrugets fremtid og vilkår kl Seminar om projekt PattegriseLIV Mandag den 20. april kl inviterer Centrovice i samarbejde med Patriotisk Selskab og SEGES til ekstraordinært seminar om PattegriseLIV, hvor deltagerne kan blive klogere på, hvad der skal til for at reducere dødeligheden blandt pattegrise. Som noget helt særligt afholdes der også et særskilt seminar på engelsk målrettet udenlandske medarbejde kl Opfølgningskurser for sprøjteførere Centrovice har fornyet aftalen med AMU-Dalum Landbrugsskole, således at vi kan afholde opfølgningskurser for sprøjteførere med AMU-tilskud kl Kvægnøglemøde Tirsdag d. 28. april kl til inviterer Centrovices kvægbrugsafdeling til Kvægnøglemøde. Her præsenteres kvægnøgleresultaterne for 2014 samt regnskabsresultaterne, og antropolog Tenna Holdorff Christiansen, Seges, giver deltagerne et indblik i, hvordan de bedste i branchen arbejder kl Læs mere om arrangementerne ved at klikke på overskifterne. Du bliver automatisk sendt ind på og de enkelte arrangementer, hvor du kan tilmelde dig. Du er også velkommen til at ringe på tlf Damsbovej Vissenbjerg

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål til bilag 1 med de tilskudsberettigede elementer: Sp. Tilskud til mælkekøling; er der kun tilskud til isbank, eller kan der vælges

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Fejl og mangler ved vandområdeplanerne. - inspiration til høringssvar

Fejl og mangler ved vandområdeplanerne. - inspiration til høringssvar Fejl og mangler ved vandområdeplanerne - inspiration til høringssvar Disposition Lidt om kvælstof Fejl og mangler Kortmateriale og baggrundsinfo Forkert identifikation Forkert udpegning (karakterisering)

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR?

Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010. Nye kunder. Hvordan får vi fat i dem, som bor på landet, som ikke er kunder i DLBR? Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd 4. november 2010 Nye kunder Hvordan

Læs mere

ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014. Et naturligt valg for det professionelle landbrug ETABLERING FREDAG D. 21. NOVEMBER 2014 LANDBRUGETS UDFORDRINGER OMKRING ETABLERING: De etablerede er ved at være gamle. Behov for 1000 til 2000 ejerskifter inden for en kort tidshorisont. Nye ejere med

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor

Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor Kursus i etablering af vådområder - strategi og den menneskelige faktor Etablering af vådområder er en af de helt centrale indsatser til reduktion af kvælstof- og fosforudledning til vandmiljøet, og vi

Læs mere

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller

Noget at leve af noget at leve for. Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Noget at leve af noget at leve for Landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller Vækstfonden - team LAND Mig selv sagde hunden.. - Udstyret med solid opvækst på kvægejendom på Mors med alt hvad det indebærer.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde

Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Spørgsmål/svar vedrørende ordning om modernisering i kvægstalde Sp: Kan miljøgodkendelser og byggetilladelser sendes efter ansøgningsfristen den 19. maj 2015? Sv: Hvis miljøgodkendelse er opnået eller

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Orienteringsmøde 24. januar 2017

Orienteringsmøde 24. januar 2017 Orienteringsmøde 24. januar 2017 Driftsøkonom Ole Maagaard Pedersen Historiske fremstillingspriser, mælkeproduktion Likviditet, hvad oplever vi vedrørende bankerne? Finansiering herunder bidragssatser

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016)

Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016) NaturErhvervstyrelsen Att. Peter Fredslund Jensen 1. marts 2016 Høringskommentar til udkast til Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde (også kaldet Modernisering Kvæg 2016) På baggrund

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på:

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Vigtige tilskudsordninger for dansk gartneri Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Udvikling, demonstration, netværk mv. Investeringer,

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER Kvægkongres 2015 Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER DAGENS PROGRAM Baggrunden for idéen til Harmoni på bedriften Præsentation af forarbejdet

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Risikoledelse i praksis

Risikoledelse i praksis i praksis Kvægkongressen i Herning Den 26. februar 2008 V/ Kristian Hedeager Nielsen Udviklingschef på LandboFyn Mælkeproducentens indtjenings- og kapitalforhold Historisk - Stabil indtjening på et lavere

Læs mere

Helhedsorienteret Risikostyring

Helhedsorienteret Risikostyring Helhedsorienteret Risikostyring Resultater fra lead-user behovsanalysen Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Udvikling, Salg & Marketing Baggrund Producenternes behov for er afdækket ved hjælp af lead-user

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU

Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU Horsens, 16. november 2016 Temadag MÅLING AF KVÆLSTOFUDLEDNING OG EMISSIONSBASERET REGULERING PÅ BEDRIFTSNIVEAU DAGENS PROGRAM Introduktion emissionsbaseret regulering Målinger i vandløb Målinger i dræn

Læs mere

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Michael Maahr, Danske Bank Thomas Frederiksen, Danske Bank Torben Ulf Larsen, Hvor vil vi stille skarpt? Metode til risikostyring Danske Banks kreditvurdering

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Herning, 26/ Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE

Herning, 26/ Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE Herning, 26/10-2016 Kenneth Kjeldgaard, SEGES Finans & Formue FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE FINANSIERINGSMODELLER UNDER REKONSTRUKTION OG GENERATIONSSKIFTE Agenda: Landbrugets

Læs mere

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Vandområdeplanerne 2015-2021 (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Foreløbig vejledning til høringssvar. Afgiv høringssvar Det har en effekt at afgive høringssvar, det har de tidligere

Læs mere

Konceptbeskrivelse AI/AU

Konceptbeskrivelse AI/AU Konceptbeskrivelse AI/AU Indledning Det overordnede mål med konceptet er, at forbedre svineproducentens økonomiske resultat. Metoden til at rykke på det økonomiske resultat, er at implementere kendt viden

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer

Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering. V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Natur- og Landbrugskommissionen, vandplaner og kvælstofregulering V/ Torben Hansen, fmd. Planteproduktion, Landbrug & Fødevarer Værdi af primærproduktionen millioner kroner pr år Rammevilkår Skatter og

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Analyse af landbrugsmæssige konsekvenser. vandplanerne

Analyse af landbrugsmæssige konsekvenser. vandplanerne Miljøudvalget 214-15 MIU Alm.del Bilag 11 Offentligt Landbrugsgruppen Bilag 2 Analyse af landbrugsmæssige konsekvenser af vandplanerne Bilag til høringssvar af 2. august 214 Indhold: Notat: De landbrugsmæssige

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november Beierholms Faglige Dage 2014 København d. 19. november Velkommen NYE PENGE TIL VÆKST 2 2014 November Beierholms 2012 Faglige Mastersæt. Dage Power Point Fremgang kræver balancegang 3 2014 November Beierholms

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Etableringsaften. Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen

Etableringsaften. Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen Etableringsaften Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts 2017 1 Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen 2 1 Alle investeringer er forbundet med risiko Forventet afkast Risikopræmie

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere