vækst INDHOLD Vandområdeplaner i høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vækst INDHOLD Vandområdeplaner i høring"

Transkript

1 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO Moderniseringsordningen Kvæg - Er din ansøgning klar? Få den bedste pris på dit el-forbrug Tid til et hjemmeblandertjek? INDHOLD Vandområdeplaner i høring Af Anne Sloth, miljøkonsulent Tid til høringssvar Vandområdeplanerne - 2. generations vandplaner er nu i høring frem til 23. juni Der er ikke tvivl om, at tidligere høringssvar har haft effekt. Men der er heller ikke tvivl om, at det er vigtigt igen at lave høringssvar. Denne gang bør fokus først og fremmest være på de kvælstofreduktioner, som kan forventes, idet store dele af Fyn bliver hårdt ramt af vandområdeplanerne. I oplandet til Odense Fjord skal der i forhold til baseline ske en reduktion af kvælstofudledningen på næsten 30 %. I oplandet til Lillebælt/Fyn skal der tilsvarende reduceres med ca. 25 %, mens der i oplandet til Det sydfynske Øhav skal ske en reduktion på ca. 15 % og til Storebælt ca. 10 %. Gøres tallene op i forhold til landbrugets andel, kan der være tale om en reduktion på op til 50 % kvælstof fra det enkelte landbrug. fortsættes side 4

2 Indholdsfortegnelse Positive initiativer ind imellem de tunge skyer 3 Fortsat fra forsiden... 4 Få overblik over konsekvenserne 5 26 år og selvstændig 6 Hjælp udenlandske medarbejdere med at undgå restskat 7 Få den bedste pris på dit el-forbrug 8 Moderniseringsordningen Kvæg - Er din ansøgning klar? 9 Unge landmænd kan nu optage etableringslån 10 Se vores nye film om generationsskifte 11 Tid til et hjemmeblandertjek? 12 Bliv en del af udviklingsnetværket Katalysator 13 Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Afdeling: Statene 8, 5970 Ærøskøbing Tlf.: mail: Redaktion: Marianne Hedelund og Nina Bjørnskov, tekster, Pernille Salling, layout Foto: Colourbox.dk, agrofoto.dk 2 / NO. 4 / vækst - April 2015

3 Positive initiativer ind imellem de tunge skyer BESTYRELSEN Af Niels Rasmussen Formand Tlf.: Efter en veloverstået generalforsamling med et godt fremmøde og en god debat, ser vi frem mod et nyt arbejdsår i bestyrelsen. Det ser ikke ud til at blive et let år, når udgangspunktet for rigtig mange landmænd er en presset økonomi med deraf følgende udfordringer. Så det, jeg mest af alt mangler lige nu, er nogle små lyspunkter, som kan nære optimismen. Ruslandskrisen kaster stadig skygge Ruslandskrisen kaster stadig lange skygger over landbrugets afsætningsvilkår. På generalforsamlingen hørte vi Jens Worning give et historisk perspektiv på krisen. Han konkluderede, at hvis Vesten ønsker sanktioner på grund af Krim, og Vesten har et ønske om at indlemme Ukraine i det vestlige samarbejde, ja så kan vi forvente sanktioner herfra, og til ingen ved hvornår. Putin har fortalt russerne, det hjælper, at de sulter, og at det er USAs præsident Obama, der er årsagen. Jens Worning luftede også muligheden for bilaterale aftaler med enkeltlande som en mulighed. Det virker bare ikke særligt sandsynligt, at en dansk regering vil være årsag til, at den europæiske enighed om sanktioner mod Rusland falder fra hinanden. I den sammenhæng har vi nok en udenrigsminister, der er mere hellig end paven selv. Positive initiativer på vej Den lille grad af optimisme kan måske hentes i de aktuelle initiativer, som regeringen har spillet ud med. og de tages formodentligt fra andre tilskudsmuligheder, som ikke er opbrugt. Så er der restfinansieringen på de 60%,som bliver svær for mange landmænd at løfte. Men det er trods alt positivt, og rigtigt set, at det nu drejer sig om at få landbruget op i omdrejninger igen. At få etableret et investeringsmiljø efter 10 år med investeringstørke, er helt grundlæggende for at genetablere tidligere tiders konkurrenceevne. Mød op til stormøde om vandområdeplanerne Vi håber at se rigtig mange medlemmer til stormøde om vandområdeplanerne den 9. april kl på Centrovice. Efter miljøministeren i bedste sendetid meddelte, som svar på et TV-indslag med Lars Langskov Nielsen, at de tal, hendes embedsværk har lagt til grund for vandområdeplanerne, ikke passer. Og at regeringens intention er at forbedre rammevilkår omkring erhvervet. Nu er der efterhånden ingen, der har tillid til, at Kirsten Brosbøl har nogen ide om, hvad hun taler om. Derfor skal opfordringen herfra være at møde op til mødet den 9. april og få vished. Skal 53% af Fyn virkelig braklægges? Hvad passer, og hvad passer ikke? TILMELDING Vil du med til gratis stormødet om vandområdeplanerne? Tilmeld dig på Centrovices hjemmeside. I Folketingets spørgetime kunne statsministeren meddele, at de vil søge en ordning vedtaget, så de omkring 200 mill. kr., som danske mælkeproducenter står til at skulle betale i strafafgift til EU, kan fordeles rentefrit over 3 år. Det vil styrke likviditeten hos mange mælkeproducenter. Derudover vil regeringen overføre ca. 850 mill. kr. fra landdistriktsmidlerne til en pulje, der kan søges til investeringer i kvæg- og svinestalde. Man har regnet med, at tilskudsprocenten skal være 40, så de ca. 850 mill kr bliver til omkring 3 mia. kr i investeringer. Tænk, jeg synes bare, vi skal tage Ja-hatten på og sige tak for det. Vel er der mange problemer i ordningen. Landdistriktsmidlerne er vores egne modulerede midler, NO.4 / vækst - April 2015 / 3

4 Fortsat fra forsiden... MILJØ af Anne Sloth Miljøkonsulent Tlf.: Fynske landboforeninger afgiver fælles høringssvar I lighed med tidligere vil foreningen Centrovice afgive høringssvar. Denne gang i samarbejde med de to øvrige fynske landboorganisationer. Også her vil et af hovedpunkterne være kvælstof. Din miljøkonsulent er klar til at hjælpe Centrovices miljøkonsulenter står naturligvis klar til at hjælpe med individuelle høringssvar. Vi hører meget gerne fra dig snarest muligt, hvis du har behov for hjælp til at udarbejde dit høringssvar. Oplys gerne, hvilket omfang du ønsker, høringssvaret skal have. PRISER for høringssvar Medlemmer: 1. Kvælstofindsats og heraf følgende tab kr. 2. Kvælstofindsats og heraf følgende tab samt indsigelse mod ét vandløb kr. 3. Kvælstofindsats og heraf følgende tab samt indsigelse som mod flere vandløb kr. I priserne indgår støtte fra foreningen Centrovice. Særlige beregninger eller flere lodsejere sammen afregnes efter timebetaling. Ikke-medlemmer: Efter medgået tid. Anslået pris kr., afhængig af omfang. LINKS til høringssvar Forslag til vandområdeplanerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside, hvor der er adgang til MiljøGIS og til at lave høringssvar. SEGES har udarbejdet en teknisk vejledning til udarbejdelse af høringssvar, som du finder her: 4 / NO. 4 / vækst - April 2015

5 Få overblik over konsekvenserne MILJØ SEGES har lavet nedenstående foreløbige beregninger vedrørende udledning og målsætning for reduktion af kvælstof i de fynske vandoplande. Tallene er opgjort pr. ha landbrugsjord. Som eksempel på de mulige konsekvenser af reduktionskravene, som de er beskrevet i de offentliggjorte vandmiljøplaner, har SEGES beregnet, hvor stor en andel af landbrugsarealet der skal braklægges for at nå målsætningen. Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Odense Fjord Dyrket areal, 1000 ha Udledning , kg N/ha Målsætning Kg N/ha Reduktion pct. Odense Fjord Nærå Strand Åbne vandområder Dalby Bugt 1, Lillestrand Krav til brak, pct. Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Lillebælt/Fyn Dyrket areal, 1000 ha Udledning , kg N/ha Målsætning Kg N/ha Reduktion pct. Åbne vandområder Helnæs Bugt Bredningen Aborg Minde Nor Gamborg Fjord Emtekær Nor 0, Torø Vig/Torø Nor 0, Orestrand 0, Krav til brak, pct. Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Storebælt Dyrket areal, 1000 ha Udledning , kg N/ha Målsætning Kg N/ha Reduktion pct. Åbne vandområder Nyborg Fjord Kerteminde Fjord Krav til brak, pct. Målsætninger for vandområder i hovedvandopland Sydfynske Øhav Dyrket areal, 1000 ha Udledning , kg N/ha Målsætning Kg N/ha Reduktion pct. Langelandssund Krav til brak, pct. Åbne vandområder Nakkebølle Fjord 6 14 Hvis 10 der skal søges 32 byggetilladelse i relation 41 til Moderniseringsordning, er det med at komme i gang. Der Lindelse Nor opleves travlhed i byggesagsafdelingerne rundt om Kløven Faaborg Fjord i 11 kommunerne, og 29 der er mange helligdage, 35 inden den maj, så sørg 39 for at få sendt ansøgningen 53 af Lunkebugten 1 14 sted 10 hurtigst muligt Vejlen NO.4 / vækst - April 2015 / 5

6 26 år og selvstændig ØKONOMI Af Bjørn Staun Nielsen Ejer af maskinstationen BSN Agro Bjørn Staun Nielsen er 26 år. Som mange andre unge landmænd drømmer han om at købe sin egen bedrift og blive selvstændig. Men i øjeblikket har netop dén drøm lange udsigter, og for Bjørn var det oplagt at bruge ventetiden til at bevise, at han kan drive virksomhed. Derfor ejer han i dag maskinstationen BSN Agro. Ung iværksætter Da Bjørn var færdig på landbrugsskolen i 2009 fik han job på Brdr. Knudsens maskinstation i Ørbæk. Jeg har ikke taget mere end den faglærte på landbrugsskolen og har aldrig været specielt interesseret i at gå i skole. Jeg ville hellere ud og lave noget, fortæller Bjørn, som startede sin første virksomhed, da han var 14 år. Dengang var det danmarksmesterskaberne i mobildiskotek og kasser til transport af diskoteksudstyr, der fyldte i den unge fynbos fritid, for Bjørn har aldrig været bange for at kaste sig ud i noget nyt. Selvstændig med hjælp fra netværket Bjørn var ansat på Brdr. Knudsens Maskinstation i 4,5 år, men da hans læremester og tidligere arbejdsgiver, svineproducent Ole Sørensen, købte Alkseshave ved Ørbæk øjnede Bjørn en mulighed, som ikke alle unge landmænd ville have set. Ole tilbød, at jeg kunne få hans gyllekørsel de næste 5 år og have maskinerne stående hos ham. Egentlig havde jeg forestillet mig, at jeg skulle tilbage på skolebænken, men jeg ville jo ikke lade muligheden for at blive selvstændig gå fra mig, smiler Bjørn, som købte både traktor, gyllevogn og hampresser af Ole Sørensen, der fik maskinerne i overskud i forbindelse med købet af Alkeshave. for, og så er det godt at have en ung konsulent med skarpe øjne, griner den unge landmand. Søvnløse nætter giver erfaring Det er et stort ansvar at drive egen virksomhed og som selvstændig er man alene om at læse problemet, hvis noget går galt. Men det generer ikke Bjørn. Det kan selvfølgelig godt give nogle situationer, hvor man ligger søvnløs om natten, men det tager jeg gerne med, for det er jo også det, der gør det sjovt, forklarer Bjørn, som tror på at netop de søvnløse nætter kan give kredit i banken. Jeg tror på, at det er et plus, at jeg allerede har vist, at jeg kan drive virksomhed, den dag skal i banken og låne penge til min egen bedrift, forklarer han. Drømme for fremtiden Uden for gyllesæsonen har Bjørn vintertjeneste ved Ørbæk Kommune, og siden han startede BSN Agro, har han desuden haft en del freelanceopgaver. Hvis tingene skal hænge sammen, er jeg nødt til at tage andre typer af opgaver ind, når der er stille i marken, forklarer Bjørn. Og hænger sammen, det gør det. Den lille maskinstation har leveret et flot resultat det første år, men der er stadig lang vej til egen bedrift. Der er ingen der ved, om jeg nogensinde bliver planteavler, for det ér ikke nemt for unge at komme i gang, som tingene ser ud nu, erkender Bjørn, som foreløbig glæder sig over at drømmen om at blive selvstændig landmand rykket et skridt nærmere. Gennemarbejdet forretningsplan Men inden Bjørn kunne investere i maskiner, måtte han en tur i banken. Jeg lavede aftaler om gyllekørsel med Ole og én landmand mere, og så lagde jeg et budget ud fra det, forklarer Bjørn, som med en gennemarbejdet forretningsplan fik overbevis banken om, at budgettet hang sammen. Inden de ville godkende projektet, bad banken dog Børn om at få en økonomirådgiver til at kigge tallene igennem, og det var ifølge Bjørn en god investering. Jeg lavede en aftale hos Centrovice og fik et møde med Dennis Andreassen. Han var lige så ny som jeg selv, men vi svingede godt og han hjalp mig med budgettet, husker Bjørn, som synes, det er fedt at have en ung konsulent. Det kan jo godt være, man selv synes, man husker det hele, men der er mange ting, man ikke lige får taget højde 6 / NO. 4 / vækst - April 2015

7 5 gode råd - til dig, der drømmer om at blive selvstændig Af Bjørn Staun Nielsen 1) Det er vigtigt at gøre sit forarbejdet ordenligt. Sørg for at få lavet en godt forretningsplan, og få skrevet ned, hvem du er, og hvad du vil med dit projekt. 2) Få hjælp til at skrive og formulere din forretningsplan. Det viser, at du vil dit projekt og får dig til at se seriøs ud i banken. 3) Du kan sagtens starte med at lave dit eget budget, men sørg for at få professionel rådgivning, når du skal udarbejde det rigtige budget. Der er mange ting at tage højde for. 4) Find en mentor, du kan læne dig op ad og spørge til råds. F.eks. en arbejdsgiver, en tidligere læremester eller et familiemedlem. Det er vigtigt at have en, man kan spørge til råds - og så kan en god mentor give dig adgang til et netværk, som rummer en masse erfaring, du ikke kan læse dig til. 5) Man skal selvfølgelig gribe chancen, når den byder sig, men det er også vigtigt at have tålmodighed til at vente på, at det rigtige dukker op. Det kunne jo være, man lige skulle vente en sæson mere og bruge tiden på at undersøge markedet. Hjælp udenlandske medarbejdere med at undgå restskat HR & LØN af Lone Bendixen Teamchef HR & Løn Tlf: Både arbejdsgivere og udenlandske medarbejdere er efterhånden med på, at en forskudsopgørelse hos SKAT er vigtig, når man er ansat på et dansk landbrug. Har medarbejderen ikke en forskudsopgørelse, bliver vedkommende nemlig trukket 55 % i skat. Noget de færreste er tilfredse med. Udfyld årsopgørelsen og undgå restskat Hvad der imidlertid kan være lige så vigtigt som forskudsopgørelsen, er en korrekt udfyldt årsopgørelse, som sikrer, at den ansatte undgår restskat. En udenlandsk medarbejder, som forlader Danmark, kan selv indsende sine fradragsoplysninger til SKAT. Herefter sørger SKAT for, at oplysningerne bliver indtastet med det samme, og man sikrer, at fradragene ikke bliver glemt, hvorved restskat undgås. Alternativt kan årsopgørelsen udfyldes i marts det efterfølgende år dvs. længe efter at den udenlandske medarbejder er rejst hjem. Det bliver dog sjældent gjort, og medarbejderen risikerer derfor en restskatopkrævning fra SKAT. Tidligere årsopgørelser kan ændres Er der fejl i tidligere års årsopgørelser, kan disse ændres dog senest den 1. maj tre år efter indkomstårets udløb. Årsopgørelsen for 2011 skal således ændres senest 1. maj Det er altså muligt at medtage og registrere retmæssige fradrag og undgå restskat i op til tre år. Overskrides denne tidsfrist, vil SKAT kræve restskatten betalt. I helt særlige tilfælde, kan man få genoptaget sin årsopgørelse efter fristens udløb. Det er dog værd at bemærke, at manglende danskkundskaber eller manglende kendskab til reglerne ikke berettiger til genoptagelse. Kontakt os, hvis du er i tvivl Kontakt Centrovices løn- og HR-rådgivere, hvis du eller dine udenlandske medarbejdere har brug for hjælp til forskuds- og årsopgørelser. Vi har stor erfaring og kan hjælpe dig med at sikre, at dine udenlandske medarbejdere får styr på opgørelser og indberetninger. RUNDT OM SKAT Blanketten til indberetning af oplysninger til årsopgørelsen finder du her. Blanketten er på både på dansk, engelsk, tysk og polsk. Introduktion til SKAT SKAT har udarbejdet en rigtig god pjece til udenlandske medarbejdere i Danmark. Pjecen, som er på engelsk, beskriver det danske skattesystem og forklarer, hvad udlændinge særligt skal være opmærksomme på. Du finder pjecen her. NO.4 / vækst - April 2015 / 7

8 Få den bedste pris på dit el-forbrug MILJØ af Søren Warberg Energirådgiver Tlf.: Der er hård konkurrence om kunderne på el-markedet, og vores medlemmer oplever i stigende grad at blive kontaktet af aggressive telefonsælgere, som tilbyder dem såkaldt skarpe priser på deres el-forbrug. Men det kan være utrolig svært at vurdere en aftale, som man ikke har set på pair og derfor ikke kender i detaljer. Overvejer du at gøre brug af et tilbud fra en telefonsælger, bør du derfor bede om at få tilsendt salgsmaterialet, så du i ro og mag kan studere vilkår og betingelser. 5 gode råd fra energirådgiveren 1. Tag selv kontakt til en seriøs samarbejdspartner, hvis du er interesseret i at indgå en aftale om dit elforbrug. 2. Ønsker du selv at forhandle dit elforbrug, bør du sætte dig grundigt ind i betingelserne for den enkelte aftale og sammenligne både priser, bindingsperiode og abonnementsvilkår. 3. Selv om en del energiselskaber i øjeblikket tilbyder fastlåsning af dit elforbrug, anbefaler Centrovice, at du fastholder din spot-kontrakt, hvis du har en sådan. Det er vores forventning, at der fortsat vil være lave spotpriser, da trenden fortsat er faldende. 4. Når du køber el til variabel pris (spot), skal du huske at forhandle tillægget til el-priserne. Nogle firmaer tilby-der 3-5 øre pr. kwh i tillæg, mens enkelte tilbyder øre pr. kwh. Få oplyst tillægget, inden du forhandler prisen på dit el-forbrug. 5. En del energiselskaber benytter sig af skarpe priser, men tager til gengæld et højere abonnement. Spørg til abonnementsvilkår, når du forhandler prisen på dit el-forbrug Få uvildig energirådgivning Hos Centrovice tilbyder vi uvildig energirådgivning vedrørende dit elforbrug. Kontakt miljøafdelingen, hvis du har spørgsmål om elpriser eller aftaler. EN GOD AFTALE Centrovicepuljen For at sikre vores medlemmer og kunder de bedste priser på deres elforbrug, har Centrovice forhandlet en spotaftale med EnergiFyn. Bindingsperioden er løbende måned + 3 måneder. Der er intet abonnement på timemålte installationer over kwh. For skabelonmålte installationer under kwh betales et abonnement på 96 kr. eks. moms pr. år. Løbende spot-kontrakt med 0,450 øre pr. kwh eks. moms i tillæg til den reelle elpris. Invitation til Kvægnøglemøde Traditionen tro inviterer Centrovices kvægkonsulenter til Kvægnøglemøde den 28. april kl Program Præsentation og analyse af kvægnøgleresultater v/ Rik Kool, kvægkonsulent, Centrovice Præsentation af regnskabsresultater - en tur i rutsjebanen v/ Torben Aamand, virksomhedskonsulent, Centrovice Kåring af årets højdespringer Sådan gør de bedste v/tenna Holdorff Christiansen, antroprolog, Seges Mødet er gratis og henvender sig til alle med interesse for dansk mælkeproduktion. Tilmelding er nødvendig på eller telefon / NO. 4 / vækst - April 2015

9 Moderniseringsordningen Kvæg - Er din ansøgning klar? KVÆG af Laurits Rasmussen Kvægkonsulent Tlf: Torsdag den 19. marts blev Moderniseringsordningen Kvæg åbnet for ansøgninger, og vejledningen, som desværre er noget mangelfuld, blev offentliggjort. Ne-denfor får du et overblik de ting, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at søge midler igennem moderniseringsordningen. 100 mio. til renovering samt ny- og tilbygning Der er 100 mio. i puljen, som efter indikative rammer er afsat til: Nybyggeri Tilbygning: Renovering: 20 mio. 40 mio. 40 mio. Ved puljens åbning blev det oplyst, at der er mulighed for at få flyttet flere penge til kvæg, hvis der er områder, som ikke udnytter de afsatte midler i Hvad kan der søges tilskud til? Ifølge NaturErhvervstyrelsens vejledning ydes der udelukkende tilskud til investeringer, som er nævnt på bekendtgørelsens bilag 1, som du finder på vores hjemmeside. Investeringerne skal være på min kr., og der ydes 20 % tilskud til ny- og tilbygninger, mens der ydes 40 % tilskud til renoveringer. For at komme i betragtning skal ansøgningen vedhæf-tes et underskrevet dokument fra bank eller kreditforening om, at finansieringen af projektet er på plads. Sådan prioriteres ansøgningerne I forbindelse med prioriteringen af projekter, som har ansøgt om midler igennem moderniseringsordningen, tildeles ansøgningerne point for hhv. nutidsværdi, miljøgodkendelse og byggetilladelse. Der kan opnås 1 point for opnået miljøgodkendelse og 1 point for opnået byggetilladelse, mens nutidsværdien kan give 0 til 3 point. Der kan kun søges tilskud til projekter, som har mindst 3 point, og ved pointlighed prioriteres projekter med den højeste nutidsværdi først. NaturErhvervstyrelsen har endnu ikke fastlagt retningslinjer for beregning af projekternes nutidsværdi, og det fremgår ikke af vejledningen, hvordan man ønsker beregningen foretaget. NaturErhvervstyrelsen har dog orienteret om, at angivelse af urealistiske nutidsværdier vil medføre afvisning af ansøgningerne. Ansøgning om ny- og tilbygninger Ved ansøgning om ny- og tilbygninger, skal der ikke indsendes tilbud vedr. investeringerne. Men tilbuddene skal indhentes og kunne dokumenteres senere. Der kan søges tilskud til de priser, som er nævnt i bilag 1. Det skal nævnes, at de faste priser vedr. f.eks. ensilagesiloer eller malkeanlæg kun gælder for det antal køer, bedriften forøges med. Bygges der til 100 ekstra køer, kan der altså søges tilskud til: 100 køer x 22 m3/ko x 275 kr./ m3 opbevaring = kr. Centrovice har rettet forespørgsel til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt der gælder tilsvarende retningslinjer ved gylle- og mælkeopbevaring, samt hvad der regnes med ved overdækning af gyllebeholdere. Renovering Ved renoveringer skal ansøgningen som udgangspunkt suppleres af to tilbud på det projekt, der søges om midler til. I bilag 1 finder du en de maksimale priser på de enkelte investeringer. Du bør dog være opmærksom på, at denne del af ordningen ikke indeholder tilskud til malkning, mælkeopbevaring, foderopbevaring mm. Mangelfuld vejledning SEGES og Landbrug & Fødevarer arbejder i øjeblikket på at få forbedret og konkretiseret vejledningen fra NaturErhvervstyrelsen på væsentlige områder. Hele vejledningen om Tilskudsordning til modernisering af kvægstalde kan ses her. Kontakt Centrovice, hvis du har spørgsmål Fristen for ansøgninger til moderniseringsordningen løber frem til 19. maj Kontakt kvægkonsulent Laurits Rasmussen eller energirådgiver Søren Warberg, hvis du har spørgsmål vedr. ansøgning eller vejledning. HURTIGT I GANG Hvis der skal søges byggetilladelse i relation til Moderniseringsordning, er det med at komme i gang. Der opleves travlhed i byggesagsafdelingerne rundt om i kommunerne, og der er mange helligdage, inden den 19. maj, så sørg for at få sendt ansøgningen af sted hurtigst muligt. NO.4 / vækst - April 2015 / 9

10 Unge landmænd kan nu optage etableringslån ØKONOMI Kai Henriksen Virksomhedskonsulent, ejendomsrådgiver Tlf: Nu er det muligt at opnå et etableringslån ved køb af den første ejendom, som delvis udfylder det tomrum, der opstod med YJ-lånets exit i Etableringslånet er opstået i et samarbejde mellem Finansrådet, Landbrug & Fødevarer og Vækstfonden, og udbydes af Vækstfonden. Etableringslånet tilbydes til finansiering af den sidste del af købesummen, således at den nye landmands egenkapital og etableringslån til sammen udgør 10 % af købesummen. Lånet er efterstillet, hvilket betyder, at det tæller som egenkapital, uden at der stilles særlige krav om indflydelse, sikkerheder eller kaution. Som du kan se af figuren nedenfor, kan etableringslån kombineres med vækstlån. Sådan ansøger du om etableringslån Du skal henvende dig direkte til Vækstfonden, hvis du ønsker at ansøge om etableringslån, men Centrovice hjælper dig naturligvis gerne med at udarbejde forretningsplan og udfordre dig på lederevner og på robustheden i din forretningsplan. Etableringslån giver mulighed for at finde fodfæste Tomrummet efter YJ-lånet er som sagt kun delvist udfyldt. For YJ-lånet var der et beskedent tillægt til marginalen på et kreditforeningslån, således at renten var lavere end det tilsvarende banklån. Det gav den unge landmand mulighed for at kunne konkurrere med de etablerede landmænd. Etableringslånet sænker altså ikke de danske landmænds gennemsnitsalder væsentligt, men er trods alt en mulighed for at finde fodfæste, som nyetableret. Kontakt Centrovices økonomiafdeling, hvis du har spørgsmål vedrørende etableringslån. EKSTRA STØTTE Husk, at ansøgere under 40 år har mulighed for at opnå forhøjet EU-tilskud de første 4 år efter etablering. Det ekstra tilskud udgør ca. 590 kr. pr. ha for de første 90 ha. 2-3 % højere rente Køber den nyetablerede landmand en ejendom til 25 mio. kr. og har en opsparing på kr., vil etableringslånet blive på kr. Renten på etableringslånet (og vækstlånet) er typisk 2-3 % højere end renten på banklånet. Umiddelbart kan et tillæg på 2-3 % virke voldsomt, men når lånet tæller med som egenkapital, bør det samtidig medføre en lavere bankrente og marginal på kreditforeningslån. Adgangsbilletten til et etableringslån er en solid forretningsplan for ejendommen og en god karakterbog for den unge landmand, som udstråler robusthed i både økonomien og evnen til at lede en bedrift. Altså nogenlunde de samme krav, som stilles i bank og kreditforening. 10 / NO. 4 / vækst - April 2015

11 Se vores nye film om generationsskifte KOMMUNIKATION af Marianne Hedelund Marketing- og kommunikationschef Tlf.: Et ejer- og generationsskifte er en kompleks opgave, som kræver grundig forberedelse. For at vise dig nogle af de mange ting, der har betydning for at opnå et vellykket ejereller generationsskifte, har vi udarbejdet en lille film om processen. Du kan se filmen, som kun varer 2 minutter, her. VI HJÆLPER DIG Hos Centrovice hjælper vi dig med alle aspekter af ejer- og generationsskiftet. Vi rådgiver dig om alt fra finansiering, skat og ejendomshandel til sikring af familien. Rigtig god fornøjelse! Ejerskifte - Dit livs vigtigste rejse NO.4 / vækst - April 2015 / 11

12 Tid til et hjemmeblandertjek? SVINEBRUG af Ulrik Christensen Svinebrugskonsulent Tlf: Som hjemmeblander skal man sikre sig, at der er sammenhæng mellem foderoptimering, og det der kommer i krybben, så det foder der blandes, sikrer en stabil og optimal produktion. Man påtager sig et stort ansvar, når man blander selv, og selv små fejl i blanderiet kan have stor betydning for produktionsøkonomien og medfører samtidig, at de tal i effektivitetskontrollen, som man styrer efter i det daglige, bliver misvisende eller direkte ubrugelige. Checkpunkter der er med til at sikre kvalitet i foderfremstillingen Efterløb og dosering Blanderiet bør tjekkes for, om der bliver doseret den mængde i blanderen, som er indtastet i computeren, og for om der er uhensigtsmæssigt stort efterløb ved skift af råvarer. Ofte er det en god ide at slutte en blanding med at tage hvede ind, da hvede oftest indgår i alle blan-dinger og dermed ikke påvirker den ef-terfølgende blanding væsentligt. Vær opmærksom på, at selv nye anlæg kan have store fejl i opsætningen. Krav til analyser af eget korn Sørg for løbende at få lavet analyser af eget korn. Gerne flere gange i løbet af en fodersæson. Der bør laves målinger på vandindhold, protein og evt. svampetoksiner. Tid og lyst At være hjemmeblander kræver, at du har både tid og lyst til at til tage ansvar for foderfremstillingen. Få råd og vejledning Svineafdelingens konsulenter kan hjælpe dig med at gennemgå anlægget og sikre, at du får sat rutinerne omkring foderfremstillingen i system. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad du kan få ud af et hjemmeblandertjek. Løbende silokontroller Laver du ikke løbende silokontroller, er der stor risiko for, at du overser de fejl, der uundgåeligt vil komme over tid. Fejl ved anlægget kan have store følger for økonomien og giver risiko for dårligt og dyrt foder. Svinebrugskonsulenterne anbefaler som minimum silokontrol på en af de store og en af de små råvarer. De fleste anlæg har silokontrol indbygget i styringen, men oftest er det nemmere at lave en simpel registrering på papir. Sørg for, at have er et enkelt system, så du får det gjort. Jævnlig kontrol af formalingsgraden Formalingen har stor betydning for produktionsøkonomien. Delene i møllen bliver slidt over tid, men skader kan også komme pludseligt, Tjek derfor jævnligt formalingsgraden på kornet med Bygholmsigten. Gør dig det også til en vane at kigge og mærke på foderet, så du ser eller mærker pludselige ændringer. Hygiejne Lær dit anlæg at kende, så du ved, hvor der er risiko for, at der opstår uhygiejniske forhold, og lav en plan for, hvor ofte delene skal rengøres. Behovet for rengøring er oftest mindst i råvaresiloer og stiger, jo længere man kommer frem i anlægget, til blander og eventuelle færdigvaresiloer. 12 / NO. 4 / vækst - April 2015

13 Bliv en del af udviklingsnetværket Katalysator ØKONOMI Lasse Beierholm Teamchef Erhverv og skat, virksomhedskonsulent Tlf: Vil du være med i ny, innovativ netværksgruppe med deltagere på tværs af brancher, der har det tilfælles, at de brænder for at udvikle sig selv og andre? Gruppen vil bestå af 5-6 virksomhedsejere fra forskellige erhvervsgrene eks. landbrug, gartneri, håndværkere og andre ejerledede virksomheder. Deltagerne mødes med ca. to måneders mellemrum, og mødestedet er netværksmedlemmernes egne virksomheder på skift. Det vil sige, også rollen som vært på møderne går på skift alt efter hvilken virksomhed, som besøges. Ved møderne får deltagerne en præsentation af og rundvisning på virksomheden. Værten har på forhånd defineret, hvilket ledelsesemne/udfordring han gerne vil have deltagernes indspark til. F.eks. medarbejdertilfredshed, udviklingsplaner eller andet. Deltagerne kan undervejs stille alle de spørgsmål, de vil nysgerrige, kritiske eller begge dele. Efter rundvisning og spørgsmål giver deltagerne deres bud på det emne, som vær-ten har ønsket input til. Næste gang gruppen mødes er det på en anden virksomhed med en anden udfordring, som denne vært ønsker indspark til. Ved hvert møde deltager en rådgiver fra Centrovice med kompetencer, der matcher dagens tema/udfordring. Det er tanken, at netværket skal være dynamisk og medvirke til at udvikle deltagerne. Derfor evalueres netværket efter et år eller når netværket har været på besøg på samtlige virksomheder, og deltagerne tager stilling til det videre forløb Til netværket søges kun medlemmer, som aktivt ønsker at udfordre og blive udfordret. Det får du ud af at være med Som virksomhedsejer får du ny inspiration til problemløsning fra andre erhvervsledere og brancher. Du vil opleve udvikling, både når du bidrager til løsning af andres problemstilling, og når deltagerne arbejder med din virksomheds problemstilling. Du får et dynamisk netværk på tværs af faggrænser. Centrovice starter gruppen op og fungerer som koordinator og facilitator ved møderne. Deltagerne selv fungerer som katalysatorer for processer i de deltagende virksomheder deraf navnet på gruppen. Sådan tilmelder du dig Kontakt Lasse Beierholm, virksomhedskonsulent, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål vedrørende viklingsnetværket. NO.4 / vækst - April 2015 / 13

14 Ses vi til Stil skarpt på dit såbed den 28. maj? Vi følger op på efterårets store faglige arrangement og inviterer igen til Stil skarpt på dit såbed på Eskelund i Aarup. afgrøder. Endelig bliver der selvfølgelig også mulighed for at sparke dæk og inspicere de største og nyeste maskiner indenfor forberedelse af såbed. Her bliver der mulighed for at se resultatet af efterårets etableringsmetoder og vurdere, hvilke afgrøder der står bedst, når Centrovices planteavlskonsulenter byder på guidede ture i marken. Efter turen rundt i marken byder vi på lidt godt til ganen. Der er således mulighed for at slappe af og netværke i teltet med både pølser fra pølsevognen samt kaffe og kage. På dagen vil der desuden være demonstration af Eskelunds gylleseparationsanlæg og gyllehåndtering, demonstration af vækstregulering i raps samt demonstration af præcisionssåning i vår- Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 28 maj. 14 / NO. 4 / vækst - April 2015 Vi glæder os til at byde jer velkommen!

15 SEMINAR OM PROJEKT PATTEGRISELIV - på dansk og engelsk Nåede du ikke at få en plads på et af de afholdte seminarer om projekt PattegriseLIV? Så har du nu chancen igen. Mandag den 20. april kl inviterer Centrovice nemlig i samarbejde med Patriotisk Selskab og SEGES til ekstraordinært seminar om PattegriseLIV, hvor du kan blive klogere på, hvad der skal til for at reducere dødeligheden blandt pattegrise. Sideløbende med det danske seminar afholdes der et særskilt seminar på engelsk om PattegriseLiv særligt målrettet til udenlandske medarbejdere. Læs hele det danske og engelske program på Centrovices hjemmeside. Tilmelding er nødvendig på tlf eller på Indkøbsklubben.dk En del af Landbrug & Fødevarer TEMAAFTEN... Som medlem hos Centrovice, har du adgang til favorable rabatordninger, til brug på driften og privat. Se mere på Indkøbsklubben.dk NO.4 / vækst - April 2015 / 15

16 TANK VIDEN April 2015 Stormøde om de nye vandplaner Alle medlemmer inviteres til faglig og politisk orientering om vandplanerne og konsekvenserne af vandplanerne specielt for de fynske landmænd kl Informationsmøde om Summax, Svendborg Her kan landmænd, som ikke allerede er i gang med Summax, blive introduceret for programmet og høre, hvordan man får mest muligt ud af det kl Økonomimøde På mødet får deltagerne bl.a. et indblik i de aktuelle regnskabstal, en præsentation af hvordan lineær programmering kan anvendes som optimerings- og beslutningsværktøj i landbruget samt mulighed for at blive hørt på Christiansborg, når landbrugs- og fødevareordfører for Venstre Erling Bonnesen stiller op til en snak om landbrugets fremtid og vilkår kl Seminar om projekt PattegriseLIV Mandag den 20. april kl inviterer Centrovice i samarbejde med Patriotisk Selskab og SEGES til ekstraordinært seminar om PattegriseLIV, hvor deltagerne kan blive klogere på, hvad der skal til for at reducere dødeligheden blandt pattegrise. Som noget helt særligt afholdes der også et særskilt seminar på engelsk målrettet udenlandske medarbejde kl Opfølgningskurser for sprøjteførere Centrovice har fornyet aftalen med AMU-Dalum Landbrugsskole, således at vi kan afholde opfølgningskurser for sprøjteførere med AMU-tilskud kl Kvægnøglemøde Tirsdag d. 28. april kl til inviterer Centrovices kvægbrugsafdeling til Kvægnøglemøde. Her præsenteres kvægnøgleresultaterne for 2014 samt regnskabsresultaterne, og antropolog Tenna Holdorff Christiansen, Seges, giver deltagerne et indblik i, hvordan de bedste i branchen arbejder kl Læs mere om arrangementerne ved at klikke på overskifterne. Du bliver automatisk sendt ind på og de enkelte arrangementer, hvor du kan tilmelde dig. Du er også velkommen til at ringe på tlf Damsbovej Vissenbjerg

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 06-2013 Har du en personalehåndbog? Miljøgodkendelse - udnyttelses frist Regionsmøde om vandplaner Effektivitet må ikke erstatte udvikling INDHOLD Bak op om Det Fynske Dyrskue

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps?

vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 7+8-2 014 Ændring af virksomhedsordningen Lær dine smågrise at kende Tværfagligt budgetmøde giver værdi for landmanden INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? Af Karen

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 04-2013 Servicetjek af din ejendom Foder og miljø Fremtidens planteavl Årets PKmøde Møde om solcelleanlæg Billetter til OB-AaB kamp INDHOLD Generalforsamling i eget hus Af

Læs mere

vækst INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering?

vækst INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1+2-2 014 Indkøbsklubberne gør livet nemmere Kender du indtjeningskravet på din svinebedrift? Udsigt til rekordstor kvoteafgift i 2014 INDHOLD Vil du have tilskud til energioptimering?

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

DE SELVSTÆNDIGE VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17. Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik... DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3 - september 2005 VINDERUP TRÆINDUSTRI - MARKEDSLEDER MED UDSYN... SIDE 16-17 Vækstfora skal være konkret, regional erhvervspolitik...

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde: 1 Bestyrelsens beretning, Jysk Landbrug den 17. marts 2015. Bjarne Larsen. For et par uger siden var jeg inviteret over på Grindsted Landbrugsskole for at fortælle, hvad en landboforeningsformand arbejder

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START

FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE VIRKSOMHEDER I KRISE GODE RÅD TIL EN NY START FORORD En ny start til kriseramte virksomheder Iværksættere skaber arbejdspladser og vækst. Det er derfor afgørende, at vi i Danmark

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder

Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder - Nyt fra Formanden Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder Efter en god generalforsamling og et godt årsresultat, så er det jo bare dejligt at vide; bare man hænger i og rigtigt mange

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 3 Priser og kontingent 2015 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 1 januar 2015 Nyt fra driftsøkonomiog regnskab 6 Sådan beregnes din pension fra jan. 2015 7

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006

DEN STORE - STÅ SAMMEN OM ET RENERE LIV. Nr. 65 Marts 2006 Nr. 65 Marts 2006 Pen-Sam's forebyggelseskampagne kan i år fejre 10 års jubilæum, men de gode ideer og de mange budskaber er endnu ikke brugt op. Derfor fortsætter kampagnen med nye initiativer og tiltag.

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere