Dagens forelæsning. Claus Munk. kap Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro"

Transkript

1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor (låtager) Har behov for at låe pege. Lået opslittes i mage midre dele (obligatioer) Debitor udsteder obligatioer Kreditor køber obligatioere og betaler pegee til debitor Debitor betaler løbede reter og afdrag til kreditor Kreditor (lågiver) Har fri kapital, som ha vil have forretet Vi skal bl.a. prisfastsætte obligatioer, så vi ved, hvor meget kreditor skal betale debitor for obligatioere. 3 Obligatioer Omsættelige stadardiserede låebeviser Låtager opsplitter sit lå i mage midre dele, og udsteder e serie af esartede obligatioer Åbe: der udstedes stadig ye obligatioer Lukket: gæt selv Hovedstole: obligatioes pålydede værdi Tidligere: kr. Nye markedskovetioer NU: øre på obligatiosmarkedet! (de iteresserede ka læse otatet på hjemmeside) 4 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro Hovedstole: obligatioes pålydede værdi. NU: øre Kurse på obligatioe oteres i procet af de omielle værdi. Eksempel: E perso ejer 3 obligatioer Nomiel værdi af obligatiosbeholdige = 3 øre Kurse på obligatioere er 95,25 Nomiel værdi for hver obligatio = øre (dvs. obligatioeres markedsværdi er 95,25% af de omielle værdi) Obligatiosbeholdiges markedsværdi =,9525 x 3 øre = 2,86 øre Nomiel (pålydede) rete De rete der avedes ved beregig af de ekelte termiers retebetalig Kuporete (R) Det er altid obligatioes årlige omielle rete der agives! Hvis obligatioe er flere ed é termi pr. år Rete pr. termi: R m Årlig omiel rete Atal termier pr. år 5 6

2 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker Når obligatioer skal værdiasættes, ka det ofte være e god idé at opstille e betaligsrække. Betaligsrækker og låeformer Debitors betaligsrække Kreditors betaligsrække Daske obligatiosmarked Tid Tid Effektive reter I lagt de fleste tilfælde, år vi skal værdifastsætte obligatioer, tager vi udgagspukt i kreditors situatio altså hvor meget skal ma betale for obligatioere. (dee situatio er aturligvis blot de modsatte af debitors) 7 8 Låeformer Låeformer Auitetslå (kostat ydelse) Serielå (kostat afdrag) Auitetsobligatio E auitetsobligatio er kedeteget ved at have kostate ydelser (rete + afdrag) Betaligsrække for e auitetsobligatio ser såda ud: Ståede lå (ku afdrag i sidste periode) Ydelse kostate! Notatio: Er ofte em at berege Rete Rete Rete Rete : Ydelse på tidspukt j Z j : på tidspukt j = I j + Z j I j : Retebetalig på tidspukt j Ma keder é af disse É ligig med é ubekedt Geerelt: Hovedstol Auitetsobligatio R Atal termier H = H = Yα Hα Y ( + R) Ydelse på termi j R = Termislig omiel rete (Kuporete) Alfa-hage Auitetsobligatio Kostat ydelse α R Y j = Y H = Y ( + R) H = Y( + R) R Y = H ( + R) α R Eksempel: Hovedstol Ydelse Auitetsobligatio Nomiel (årlig) rete Det giver følgede betaligsstrøm: 5 8% 25,5 Tid Restgæld Rete Ydelse, 8, 7,5 25,5 2 82,95 6,64 8,4 25,5 3 64,55 5,6 9,88 25,5 4 44,66 3,57 2,47 25,5 5 23,9,86 23,9 25,5 Aftagede reteomk. Stigede afdrag R Y = H ( + R) Kostat ydelse 2 2

3 Auitetsobligatio Serieobligatio Grafisk fremstillig: Kostat ydelse E serieobligatio er kedeteget ved at have kostate afdrag (og dermed variable ydelser) Betaligsrække for e serieobligatio ser såda ud: H Z j = Z = Auitetslå - Ydelsesrække Ydelse 3, 25, kostate! 2, 5,, 5,, Rete Rete Rete Rete Rete Serieobligatio Serieobligatio Eksempel: Hovedstol Nomiel (årlig) rete Det giver følgede betaligsstrøm: 3 2% 33,33 Tid Restgæld Rete Ydelse,, 2, 33,33 45, ,67 8, 33,33 4, ,33 4, 33,33 37,33 H Z = Grafisk fremstillig: 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 5,, 5,, Serielå - Ydelsesrække 2 3 Kostat afdrag Rete Aftagede reteomk. Kostat afdrag Aftagede ydelse 5 6 Ståede obligatio E ståede obligatio er kedeteget ved, at hovedstole afdrages fuldt ud på udløbstidspuktet, og idtil da betales der ku reter. Eksempel: Ståede obligatio Betaligsrække for e ståede obligatio ser såda ud: Ydelse Hovedstol Nomiel (årlig) rete 5 6% Det giver følgede betaligsstrøm: Rete Rete Rete (Hovedstol) Rete Tid Restgæld Rete Ydelse Kostate reteomk. Hele hovedstole afdrages i sidste termi 7 8 3

4 Ståede obligatio Dages forelæsig Grafisk fremstillig: Hele hovedstole afdrages i sidste termi Grudlæggede itroduktio til obligatioer Ståede lå - Ydelsesrække Rete Betaligsrækker og låeformer Daske obligatiosmarked Effektive reter 9 2 Det daske obligatiosmarked Det daske obligatiosmarked De daske stat Største ekeltudsteder af obligatioer på det daske marked Nav: Ståede obligatioer (fx 8% st. 26) Serieobligatioer (fx 5% s 27) Uamortisable obligatioer (obligatioer der aldrig udløber) Statsobligatioere udgør e stor del af omsætige på det daske obligatiosmarked. Kilde: Det daske obligatiosmarked Realkreditobligatioer Realkreditistitutioere yder lå mod pat i fast ejedom. Meget komplekst teoretisk område Skat Optioselemeter (pga. koverterigsret) Skitserig: Debitor magler pege til fiasierig af sit ye hus Op til 8% af husets værdi ka fiasieres vha. realkreditobligatioer Realkreditistituttet udsteder obligatioer og betaler proveuet til debitor Kilde: De sidste 2% af husets værdi skal debitor selv fiasiere fx vha. et patebrev (obligatioer eller baklå)

5 Særlige regler Ide vi ka gå i gag med at prisfastsætte obligatioer, er det ødvedigt at kede til ogle særlige regler på obligatiosmarkedet. Reglere sidder først på rygrade år ma aveder dem, så frygt ikke hvis de æste par slides forekommer lidt sorte Særlige regler Valør Claus Muk skriver følgede: På Fodsbørse hadles med e afvikligsperiode på tre børsdage. Dvs. e hadel, der idgåes e give dag, har først valør tre børsdage seere, hvor betalige for hadle fider sted. Vi vil kigge ærmere på følgede: Valørdage Eksempel Køb /-5 Valør 4/-5 Udtrækig Ma idgår e aftale om køb her Aftale har først valør dee dag (hadle effektueres dee dag) Vedhægede rete I de opgaver, vi skal geemgå, vil ma altid få oplyst valørdage Særlige regler Udtrækig Ydelse = reter + afdrag et på e obligatiosbeholdig består i, at et vist atal af obligatioere idfries fuldstædigt. De obligatioer, der ikke idfries, betaler ku reter ved æste termi. Eksempel Særlige regler Udtrækig 3 måeder før termi publiceres det hvilke obligatioer, der idfries fuldt ud, og hvilke der ku betaler reter Dee dato kaldes publicerigsdage/udtrækigstidspuktet Eksempel (fortsat) Publicerigsdag 3/-98 Termi 5/2-99 Obligatiosbeholdig på kr. ( stk. øres obligatioer) Næste termi Der afdrages,33 kr. på obligatiosbeholdige 33 af obligatioere udtrækkes De forsvider fra markedet og bliver fuldt ud idfriet på æste termisdato De tilbageværede obligatioer betaler ku reter 27 Hvis ma køber e obligatiosbeholdig hér, betaler de både reter og afdrag ved termi Her publiceres det hvilke 33 af de obligatioer, der idfries ved termi De 33 obligatioer forsvider herefter fra markedet Hvis ma køber e obligatiosbeholdig hér, betaler de ku reter ved termi 28 Eksempel 2. s. 9 Opstil ydelsesrækker for serieobligatio 2% S 2 på forskellige datoer 5/2-98 Publicerigsdag 3/ - 98 Køb obligatioe her! Tid Restgæld Rete Ydelse, 5/2-99, 2, 33,33 45,33 5/2-66,67 8, 33,33 4,33 5/2-33,33 4, 33,33 37,33 Tabel 2. både afdrag og reter Y Y 2 Y 3 5/2-99 5/2-5/2- Køb obligatioe her! Tid Restgæld Rete Ydelse, 5/2-99, 2,, 2, 5/2-, 2, 5, 62, 5/2-5, 6, 5, 56, Tabel 2.2 ku reter (efter publicerigsdage) 29 Særlige regler Udtrækig FØR regelædrige: Udtrækige foregik ved lodtrækig Stor obligatiosbeholdig Ige udtrækigsusikkerhed Lille obligatiosbeholdig Udtrækigsusikkerhed Eksempel - udtrækigsusikkerhed Obligatiosserie består af i alt obligatioer (omiel værdi kr.) Stor obligatiosbeholdig: obligatioer Lille obligatiosbeholdig: 8 obligatioer Der skal udtrækkes 25 obligatioer (ved lodtrækig) i alt ved æste termi Stor obligatiosbeholdig: 25 obligatioer udtrækkes 25% Lille obligatiosbeholdig: 4 obligatioer udtrækkes 5% UDTRÆKNINGSRISIKO! 3 5

6 NU: Særlige regler Udtrækig MATEMATISK UDTRÆKNING Ikke lægere udtrækigsrisiko Eksempel - fortsat Obligatiosserie består af i alt obligatioer (omiel værdi kr.) Stor obligatiosbeholdig: obligatioer Lille obligatiosbeholdig: 8 obligatioer Særlige regler Vedhægede rete Tag udgagspukt i følgede tidsliie: Termi 5/2-98 Valørdato 4/-99 Termi 5/2-99 Der skal udtrækkes 25 obligatioer (MATEMATISK UDTRÆKNING) i alt ved æste termi Stor obligatiosbeholdig: 25 obligatioer udtrækkes Lille obligatiosbeholdig: 2 obligatioer udtrækkes Sælger har ejet obligatioe i oget af periode Køber obligatio her Ejere af obligatioe får altid udbetalt retere 25% 25% Ige UDTRÆKNINGSRISIKO! Kompeseres med vedhægede rete! 3 32 Vedhægede rete Vedhægede rete (v) bereges således: Eksempel v = H x R x H = R = 2% (årlig) Faktisk atal dage side sidste termi: 323 Faktisk atal dage pr. termi (år): 365 Faktisk atal dage side sidste termi Faktisk atal dage pr. temi Termislig omiel rete 323 v =,2 =, Vedhægede rete Gamle regler Uder de gamle markedskovetio eksisterede der et begreb, der hed ex-kupo-periode (kupofragag). Hvis ma købte e obligatio 3 dage ide et termistidpukt, modtog sælger retebetalige ved termistidpuktet. Sælger skulle herefter kompesere køber med egativ vedhægede rete (som det fremgår af formel 2.2). Ex-kupo-regle er u ophævet, og det er ALTID køber der modtager retebetalige. Termi 5/ dage Valørdato 4/ dage Termi 5/ Sælger skal herefter kompeseres med vedhægede rete! (Tabel 2.3 er derfor ikke lægere gældede) (med de ye regler er det ret faktisk lettere at berege værdie af obligatioere ) 34 Datokovetioer Som e tidligere slide viste, er det tit ødvedigt at kede atallet af dage i e give periode. Det ka ogle gage være e ret bøvlet affære, me år ma først keder pricippere er det meget ekelt! (doh!) Såda tæller ma atallet af dage i e give periode: - Første dag i periode er iklusiv - Sidste dag i periode er eksklusiv Eksempel Datokovetioer Hvor mage dage er der fra d. 5. ovember 22 til 29. maj 23? (med de ye regler [faktisk/faktisk]) (3 dage i ovember tæl på figree!) 5/-2 Dec. Ja. Feb. Mar. Apr. Maj. 29/ Gamle regler: Atal dage pr. måed = 3 Atal dage pr. år = 36 Nye regler: Atal dage pr. måed = faktisk Atal dage pr. år = faktisk Startdato iklusiv I ALT: 95 dage! Slutdato eksklusiv Heldigvis ka Excel tælle atallet af dage i e periode for os vha. YEARFRAC fuktioe

7 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Defiitio - Pris Hvorda fider ma askaffelsesprise for e obligatio? Ma tilbagediskoterer samtlige fremtidige betaliger med e passede diskoterigsrete (r). Betaligsrækker og låeformer Daske obligatiosmarked Defiitio: Tid Effektive reter Askaffelsespris = PV (fremtidige ydelser) = ( + r) 37 Bemærk: kostat (termislig) diskoterigsrete (r)! 38 Defiitio: Det betyder følgede: Fra tidligere: Defiitio - Kurs Kurs = Askaffelsespris - vedhægede rete v = H x R x k = - v ( + r) Faktisk atal dage side sidste termi Faktisk atal dage pr. temi Termislig omiel rete 39 Valør på et termistidspukt Nu Kurs 2 3 Hvad er kurse her? Valør på termistidspukt Ige vedhægede rete! (v = ) 3 2 Y Y 2 Y 3 Y k = ( + r) 4 Kurs Valør mellem to termistidspukter - geerelt Hvad er kurse her? Y Y 2 Y 3 Y -t Nu 2 3 t 3-t 2-t -t Tilbagediskoter ydelsere til valørtidspuktet og træk vedhægede reter fra! Eksempel 3. s. 24 Serieobligatio 2% S 2 Med de ye regler Tid Restgæld Rete Ydelse,, 2, 33,33 45, ,67 8, 33,33 4, ,33 4, 33,33 37,33 Fid kurse d. /6 998 ved e kostat diskoterigsrete på 4% k = ( j t ') ( + r) - v

8 Eksempel 3. s. 24 Med de ye regler Eksempel 3. s. 24 Med de ye regler 45,33 Hvad er kurse her? 4,33 37,33 /6-98 5/2-98 5/2-99 5/2-5/2- Atal dage fra forrige termi (5/2-998) til valør (/6-998): 5/2-98 Feb. Mar. Apr. Maj. / Slutdato eksklusiv Startdato iklusiv Hvor mage dage er der her? (t ) Beyt de geerelle formel: 6 I ALT: 6 dage! Atal termier (t ): =, k = ( j t ') ( + r) - v Eksempel 3. s. 24 Med de ye regler Eksempel 3. s. 24 Med de ye regler 45,33 45,33 4,33 37,33 4,33 37,33 /6-98 5/2-98 5/2-99 5/2-5/2- /6-98 5/2-98 5/2-99 5/2-5/2-6 dage (t =,29 termier) - t =,7 termier k = ( j t ') ( + r) - v k = 45,33 x,4 -,7 + 4,33 x,4 -,7 + 37,33 x,4-2,7 - v De magler vi! 45 6 dage v = H x R x Faktisk atal dage side sidste termi Faktisk atal dage pr. temi 6 v = 2% = 3, k = 45,33 x,4 -,7 + 4,33 x,4 -,7 + 37,33 x,4-2,7 - v k = 6,3-3,484 = 2,8 46 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Effektiv rete på e obligatio Effektiv rete De kostate diskoterigsrete der gør, at de tilbagediskoterede værdi af de fremtidige ydelser er lig askaffelsesprise. Daske obligatiosmarked Effektive reter Dvs. markedskurs Vedhægede rete Askaffelsespris = k + v = j Y ( + y) j Effektiv rete (hos Per Madse kaldte I de for de itere rete)

9 Effektiv rete Effektiv rete Effektiv rete Itere retefod i ydelsesrække Ofte blevet fortolket som de faktiske forretig ma opår ved ivesterig i obligatioe Holder ikke da ma Forudsætter geivesterig til samme effektive rete Ikke tager højde for obligatioes løbetid Ka ofte ikke fides aalytisk Solver i Excel Nødvedigt med avedelse af umeriske metoder (fx solver i Excel) Ikke tager højde for e evetuel koverterig (realkreditobligatioer) 49 5 Effektiv rete Effektiv rete Solver i Excel Solver i Excel 5 52 Effektiv rete Solver i Excel 53 9

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer

Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Betalingsrækker og nøgletal for obligationer Svend Jakobsen Mikkel Svenstrup 27. april 2004 1 PENGEMARKEDET 1 1 Pengemarkedet På det såkaldte interbank-marked kan pengeinstitutter placere eller låne i

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere