Skoleår 2008 / Denne bog tilhører Navn. Klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse"

Transkript

1 Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1

2 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet. Vi har bestræbt os på at samle så mange informationer om Holmeagerskolen, som forhåbentlig kan være til nytte for både nye og gamle forældre. Selv om vi har forsøgt at gøre bogen så fyldestgørende som muligt, er vi sikre på, at vi sammen med jer kan gøre den bedre næste år, og vi har derfor brug for tilbagemeldinger fra jer. Samtidig skal denne bog også fungere som jeres barns kontaktbog det skriftlige meddelelsesmiddel mellem hjem og skole. Til dette formål er der indsat blanke sider midt i hæftet. Hvis en pædagog eller lærer har skrevet til jer i denne bog, beder vi jer kvittere for modtagelsen det samme vil vi på skolen gøre både i undervisningsog i fritidsafdelingen, når vi modtager en skriftlig besked fra jer. Jeres barn vil få en ny skolekontaktbog hvert år i august måned med oplysninger for hele skoleåret. På midtersiderne finder I et oplysningsskema, som vi vil beder jer om at benytte, såfremt I har ændret adresse, telefonnumre m.m. Hvis jeres børn mister denne bog, skal I indkøbe en ny kontaktbog pris : 5 kr. på skolens kontor. Med venlig hilsen Skolens sekretærer Skolens ledelse 2

3 Indholdsfortegnelse Alternative uger.... Ansatte.. Arbejds og værdigrundlag... Arrangementer..... Brogården.. Elevråd... Externe medarbejdere.... Fag og timetal... Ferieplan..... Flytning.. Folkeskolens formål.... Forsikring... Forældremøder. Forældreundervisningsdag. Fotografering.... Fravær... Frikvarter og tilsyn... Fritidsklubber. Glemte sager.... Idræt smykker fritagelse... Idrætsklubben... Indledning.. Klassens Tid. Klasse-/forældreråd..... Kontaktforældre.... Kontor og træffetid..... Kreative fag/ Praktiske-musiske fag.... Kriminalitetsforebyggende indsats... Madordning Karma.. Mobiltelefon.. Mosedeklub... Mælkeordning og madpakker.... Målsætning Holmeagerskolen... Ringetider.. Rygeregler. Samarbejde mellem hjem og skole... Samarbejde på klasseplan... Samværs og ordensregler.... SFO Holmeager

4 SFO ens forældreråd.... SFO ens åbningstider... Skolebestyrelsen... Skolebiblioteket. Skoleblad Skoledistrikt... Skole-hjem samtaler..... Skolens ledelse. Skolens telefon, fax og .. Skolens udviklingsområder... Skolepsykolog Skolesundhedsplejen.... Skolevejleder..... Sneregler..... Specialundervisning /ressourcecenter. Tale-hørepædagog.... Taleklasser.. Tandpleje.... Tandskader..... Tilbudsfag.... Udgangstilladelse... Uheld ulykker sygdom.... Undervisningsmidler..... Valgfag... Vikarordning.... Åbningstider i SFO

5 Det er målet for Holmeagerskolens virksomhed : at skabe fagligt velfunderede, selvstændige, kreative og engagerede mennesker med et højt selvværd og veludviklede sociale kompetencer, således at de aktivt kan indgå i morgendagens samfund.. Handleplaner for undervisnings- og fritidsafdelingens arbejdsgrundlag: Skolen skal være et rart sted at være Der udarbejdes en årlig ArbejdsPladsVurdering, hvor eleverne deltager. Sikkerhedsgruppen (med elevdeltagelse) laver kampagner, som skal fremme et fælles ansvar for, hvordan Holmeagerskolen fremtræder. Hver klasse udarbejder trivselsregler, som revideres en gang årligt. De nye børnehaveklasser får en makkerklasse. For at børn i indskolingen oplever, at der er helhed i deres dagligdag, er der udarbejdet et arbejdsgrundlag for afd. A, hvor samarbejdet mellem pædagoger og lærere er beskrevet. Der er udarbejdet sorg-handleplaner. GodSkole anvendes til afdækning af trivsel og læring på alle klassetrin. Trivselspolitik for elever og personale bl.a. med henblik på at undgå mobning. Kost og sundhedspolitik herunder sund kantineudbud. Fastholdelse af traditioner. Fælles aktiviteter for afdelingerne og for hele skolen Fokus på overgang fra daginstitution til bh.-klasse samt fra bh.- klasse til 1. kl.asse Anerkendelse er det fælles udgangspunkt, når børn og voksne møder hinanden. Anerkendelse er det grundlæggende udgangspunkt i skolens AKT-arbejde 5

6 Skolen skal have et højt fagligt niveau Der udarbejdes elevplaner for alle elever Der laves elevevalueringer med alle elever 2 gange årligt Der laves årsplaner, som sikrer det fagligt overblik og faglig kontinuitet. Alle lærere er med i mindst et fagteam Der er oprettet en blog med faglig vidensdeling på personaleintra Børnene skal opleve hverdagen på skolen som en helhed med såvel må som skal aktiviteter. Undervisningen tilrettelægges med faglige, færdighedsmæssige og sociale mål for øje. Fritidspædagogikken tilrettelægges med udgangspunkt i børnenes valg med omsorg og nærvær for øje. Undervisningsafdelingen og fritidsafdelingen samarbejder om børnenes udvikling og løsning af eventuelle problemstillinger. Elevernes selvværd, lyst til at lære, nysgerrighed og fantasi skal styrkes. Der arbejdes med sociale kompetencer, som bl.a. skal lære børnene at sige til og fra i forhold til egne grænser. Elevevalueringen tager udgangspunkt i elevernes egne faglige og sociale mål. Der arbejdes med tværfaglige emner og problemstillinger på alle klassetrin. Der arbejdes med projektorienteret undervisning på alle klassetrin. Der udarbejdes elevplaner. Sammenhængen mellem fagene skal løbende udbygges. Alle klasser laver projektopgave mindst en gang om året. Alle team medtænker tværfaglige forløb i årsplanerne. 6

7 Eleverne inddrages i et fælles ansvar for læring og samvær i skolen Elevrådene inddrages i beslutningsprocesserne. Eleverne inddrages i arbejdet med skolens arbejdsmiljø. Elever, pædagoger og lærere aftaler faglige og sociale mål ved elevevalueringen. Eleverne inddrages i planlægningen af såvel undervisningen som fritiden, hvor det er relevant. Eleverne deltager på alle niveauer i miljøarbejdet det grønne flag. Praktisk-musiske og kulturelle aktiviteter indgår som en del af læringsprocesserne. Praktisk-musiske og kulturelle aktiviteter medtænkes i årsplanerne. P-fag på mellemtrinnet tager afsæt i praktisk-musiske aktiviteter. Kor, band, forårskoncert, teaterprojekter m.v. er udtryk for prioriteringen af de musiske elementer i undervisningen. Klasserne i afd. A og B tilrettelægger og afholder husmøder. Der etableres forskellige tilbud af aktiviteter i fritidsafdelingen. Skolebiblioteket formidler kulturelle aktiviteter og oplevelser. De informationsteknologiske hjælpemidler integreres i læringsprocesserne. Arbejdet med IT medtænkes i årsplanerne. I fritidsafd. er der mulighed for at arbejde eller lege med IT Der afsættes fortsat midler til uddannelse af pædagogiske medarbejdere. IT-vejlederne afholder kurser for pædagoger, lærere og elever. IT-vejlederne og biblioteket oplyser om egnet software og programmer i øvrigt. Der arbejdes med medier og sammenhængen mellem dem bl.a. via præsentationsprogrammer. Kompenserende IT-støtte inddrages i undervisningen. 7

8 Der foregår en åben dialog med forældre, og de inddrages i skolens aktiviteter. Lærere, pædagoger og forældre aftaler afviklingen af årets skole-/hjemsamarbejde. Forældrene er velkomne på skolen, i fritidsafdelingen og i undervisningsafdelingen efter aftale (af praktiske grunde). Forældrene deltager aktivt i afviklingen af skolefesten og fritidsafdelingens jule- og sommerfest. Forældre overtager en gang årligt undervisningen. Der nedsættes kontaktforældreråd i hver klasse. Der nedsættes et forældreråd for fritidsafdelingen med repræsentanter fra hver klasse fra Klasse. Kontaktforældrene og forældrerådet i SFO planlægger og udfører praktiske arrangementer. Det sociale samspil mellem eleverne fremmes. Undervisningen og fritiden tilrettelægges så eleverne ofte samarbejder i grupper af forskellig størrelse og med forskellig sammensætning. Samarbejde medfører en lang række aktiviteter på tværs af klasserne., såsom emnedage, afdelingsarrangementer, idrætsdage, Lucia, Hedeland m.v. giver anledning til samarbejde og aktiviteter på tværs af klasser. Eleverne vil i deres skoleforløb komme på en koloni, en hyttetur og to lejrskoler. De sociale mål, der aftales mellem lærere. Pædagoger, forældre og elever skal der aktivt følges op på i både undervisningsafdelingen og fritidsafdelingen. Der skal være fokus på venskabsrelationer i SFO`ens målsætning Der skal foregå en åben dialog med forældrene, og de skal inddrages i skolens aktiviteter. Lærere, pædagoger og forældre aftaler afviklingen af årets skole-/hjemsamarbejde. Forældrene er velkomne på skolen, i fritidsafdelingen og i undervisningsafdelingen efter aftale (af praktiske grunde). 8

9 Forældrene deltager aktivt i afviklingen af skolefesten og fritidsafdelingens jule og sommerfest. Forældrene overtager en gang årligt undervisningen. Der nedsættes kontaktforældreråd i hver klasse. Der nedsættes et forældreråd i fritidsafdelingen med repræsentanter fra hver klasse fra klasse Kontakt forældrene mødes med skolebestyrelsen to gange årligt. Klasselærerne mødes med kontaktforældrene. Skolebestyrelsen Forældrevalgte: Susanne B. Søndergaard, formand Jesper Nordentoft Lisbeth Mortensen Bina Holm Geert Nielsen Joan Schack Henrik Berg Elevrepræsentanter Medarbejderrepræsentanter: Mie Juhl Birgitte Bürmann Skoleledelsen Tom Nielsen skoleleder Helen I. Henriksen viceskoleleder Michael Beck sfo-leder 9

10 10 Pædagogiske medarbejdere i Undervisningsafdelingen AA Alice Andersen-Hald kl.lærer 7.D AB Annette Bruun kl lærer 4.B ABJ Annette Berg Jensen bh.kl.ass. 0.C AJ Anne Jensen kl.lærer 3.D AR Anita Rothmann ærer 7.D, bibliotek ASH Ane-Soraya Hummel kl.lærer 6.C BB Berit Boysen Vedelgart kl.lærer 1.C BI Birthe Christensen kl.lærer 5.C BC Bruno Christensen lærer 2.D BL Birgit Linnet lærer 3.årg. BN Birgitte Nabe kl.lærer 1.B BO Benny Olsen kl.lærer 3.C BV Bente Vinther kl.lærer 9.B CA Camilla Andreasen bh.kl.ass. 0.A CH Corinna Hansen kl.lærer 9.A CO Camilla Olsen kl.lærer 8.D CR Christine Reunert kl.lærer 8.B CT Camilla Teglgaard bh.kl.ass. 0.D DJ Dorthe Jahnsen bh.kl.ass. 0.B EE Elisabeth Erichsen kl.lærer 6.B ER Errik Rasmussen lærer 1.A GN Grete Nielsen kl.lærer 5.B Fritidvejl GR Gitte Raaberg kl.lærer 8.A, bibliotek GT Gitte Thygesen bh.kl.leder 0.B Fritidsvejl. HH Helen Husted Nielsen kl.lærer 4.D HL Helle Lindahl støttepæd. 2.C JA Jytte A. Jacobsen kl.lærer 1.D JD Jes Diemer kl.lærer 9.A JH Jimmy Steen Hansen kl.lærer 8.A JJ Janne Jeppsen kl.lærer 2.D JN Jonas Nielsen lærer 3.D KA Kim Andersen kl.lærer 9.B KB Katja Bøhling-Petersen kl.lærer 1.A KE Karen Espensen kl.lærer 1.D KK Karin Kot bh.kl.leder 0.C LA Louise Andersen-Hald kl.lærer 5.A LC Lis Hofman Christiansen kl.lærer 2.B LJ Lykke Jensen lærer 7. og 9. årg. LR Lasse Raun kl.lærer 2.B

11 MH Maja Hindsgaul kl.lærer 6.A MJ Mie Juhl kl.lærer 7.B MK Michelle Kofoed kl.lærer 4.C MM Marinne Mørch kl.lærer 3.B MW Nikolaj Warming bh.kl.leder 0.D PB Pernille B. Ahrendt kl.lærer 2.C PN Per Biede Nielsen kl.lærer 1B/6.D RB Rikke Boelskifte Knigge kl.lærer 4.A RI Rikke Bladt lærer RL Rina J. Lüthje kl.lærer 6.D RN René Nielsen kl.lærer 6.B SB Selma Bulut kl.lærer 9.D SJ Susanne Jensen kl.lærer 2.A TG Troels Gollander-Jensen kl.lærer 8.D Bilbiotek TL Tina Lorenzen kl.lærer 3.A VP Vinni F. Pedersen bh.kl.ass. 0.A VS Vibeke Svendsen kl.lærer 7.B YJ Yet Jensen kl.lærer 7.A Pædagogiske medarbejdere i Fritidsafdelingen Michael Beck pædagog 3.kl. teamleder på rød afd. Janet K. Hansen pædagog 0.kl. teamleder på gul afd. Lis Sørensen pædagog 1-2.kl. teamleder på blå afd. Irene Møbius Christina Schmidt Birgitte Bürmann Lone Parmo Sascha Jensen Mehdi Hadi Martin Borregaard Lone Andersen Rikke Teglmand Jesper Wallentino Inge Sørensen Susanne Miller pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog pædagog Solstuen: Ulla Svensson støttepædagog Ingelise Pedersen støttepædagog Pia B. Reumert støttepædagog 11

12 Teknisk-administrative medarbejdere Helle Avnborg skolesekretær Lisbet Ø. Mikkelsen skolesekretær Jan Rønne teknisk serviceleder Michael L. Jensen teknisk servicemedarb. Hans Jørgen Fogtmann teknisk servicemedarb. Inge Larsen kantinedame Ferieplan: Ferieplan: Første undervisningsdag for klasse d. 13. august Første undervisningsdag for børnehaveklassen d. 14. august Efterårsferie d oktober Juleferie d. 20. december 04. januar Vinterferie d februar Påskeferie d april St. Bededag d. 08. maj Kr. Himmelfart d maj Pinseferie d. 30. maj juni Grundlovsdag d. 05. juni Sommerferie d. 27. juni -12. august De nævnte dage inkl. Der er 197 undervisningsdage i skoleåret. Fredag d. 17. april 2009 er forældreundervisningsdag. Alternative uger I 2 uger af skoleåret omlægges det faste skema og alle elever har følgende mødetider: Uge 47 fordybelsesuge: Mødetid kl Uge 17 fordybelsesuge: Mødetid kl Arrangementer Motionsarrangement for klasser d. 9. okt. Mødetid kl Skolernes Motionsløb for klasse d.10. okt. Mødetid: kl Juleklip d.1. dec.ember. Mødetid: kl Juleafslutning 26. december Mødetid kl

13 NB! Karneval - Gallafest for afd. C d. 12. februar Fastelavn d. 13. februar Mødetid kl Skolefest d.06. marts Mødetid kl Grøndag d.1. maj Mødetid kl Forårskoncert d. 29. april Dimission d. 24. juni Oprydningsdag d. 25. juni Mødetid kl Sidste skoledag d. 26. juni Mødetid kl Elevråd Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser på skolen og bidrage til godt samarbejde mellem eleverne, skolebestyrelse og lærere. Der er et elevråd for hver afdeling. Møderne holdes hovedsageligt i skoletiden. Kontaktlærer til Elevrådet: Camilla Andreasen og Grete Nielsen Elevrådene har 2 repræsentanter i skolebestyrelsen : Repræsentanterne var ikke valgt, da skolekontaktbogen blev trykt. Mælkeordning og madpakker I skoleåret er skolen tilmeldt Mejeriernes Skolemælksordning. Man bestiller og betaler for et halvt år ad gangen. Girokortet er uddelt inden sommerferien. Ved senere tilmelding kan yderligere girokort hentes på kontoret, hvor betalingen er reduceret i forhold til antallet af dage, hvor jeres barn skal have mælk. Det er uhyre vigtigt, at giro-kortet bliver udfyldt korrekt. Husk at skrive både jeres barns navn og klasse på girokortet. Det vil spare skolen og jer for meget besvær og jeres barn vil få den rigtige mælk udleveret lige fra start. Udover skolens feriedage, er følgende dage mælkefrie Fredag d. 10. okt. Motionsdag Fredag d. 19. dec. Sidste dag inden jul Fredag d. 17. april Forældreundervisningsdag Fredag d. 01. maj Grøn dag Fredag d. 26 juni Sidste dag inden sommerferien Mælken bliver pakket og udleveret i termotasker af Inge Larsen fra skolens kantine omkring spisefrikvarteret. Hver morgen indsamler klasserne madpakker, som opbevares i afdelingernes køleskabe. 13

14 Frugtbod madordning I 10-frikvarteret frugtfrikvarteret går elever rundt på skolen og sælger frugt, som er blevet klargjort af Inge Larsen. Udbuddet er som oftest gulerødder, æbler, bananer, nektariner m.m. Prisen for et stykke frugt er fra 1 3 kr. Endvidere er skolen tilmeldt madordningen RÅT OG GODT Elever eller forældre bestiller og betaler maden via internettet på firmaets hjemmeside, som er : dk Den bestilte mad bliver leveret til skolen i løbet af formiddagen, hvorefter Inge Larsen fordeler leveringerne til de forskellige klasser, som afhentes fra kantinen sammen med mælken. Det er skal understreges, at langt, langt de fleste elever på skolen har dagligt en god, hjemmegjort madpakke med i skole, som har en høj ernærings og sundhedsmæssig værdi. Ny sundhedspolitik Alle skoler i Greve Kommune skal i det kommende skoleår sørge for at udarbejde en sundheds-politik. På Holmeagerskolen vil dette arbejde komme til at foregå i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra såvel skolebestyrelsen, elevrådet og skolens udviklingsgruppe. Arbejdsgruppens fornemmeste opgave vil være at udarbejde en politik, hvor eleverne i langt højere grad bliver aktive aktører af den vedtagne politik. Et tiltag kunne være, at der bliver udarbejdet et koncept, hvor Holmeagerskolens fremtidige hjemkundskabsundervisning består i tilberedning af mad til skolens kantine og tanken er, at eleverne også skal styre salget af kantinens mad. Arbejdsgruppen skal ligeledes indtænke måder, hvorpå motion i højere grad kan indgå i undervisningen. Arbejdet forventes afsluttet og klar til at indføre i praksis i skoleåret 2009/10. Flytning Hvis I skal flytte fra kommunen, og jeres barn derfor skal skifte skole, skal I telefonisk eller skriftligt meddele os jeres nye adresse, og hvilken skole jeres barn skal gå på. Skolens kontor sender derefter flyttemeddelelse til den nye skole. I skal selv kontakte den nye skole for indmeldelse mm. Ved flytning i kommunen kan I vælge, at jeres barn fortsat skal gå på skolen ellers er proceduren som beskrevet. Ved flytning videregives oplysning om navn og cpr.nr. Ønsker I, at den nye skole skal have andre oplysninger f. eks. om 14

15 støttebehov og lign. skal I selv gøre skolen opmærksom herpå og give skriftlig tilladelse til, at oplysninger videregives. Fravær Ferie udenfor skoleferierne Hvis I som forældre ønsker jeres barn fritaget for skolegang en eller flere dage, bedes I give besked i kontaktbogen i god tid. Skolen søger i tilrettelæggelsen af undervisningen at skabe et forløb, som gennem året gerne skulle opleves som en helhed. Derfor vil det for såvel elever som lærere være bedst, at fravær begrænses. Det påhviler derfor altid den enkelte elev og / eller dennes forældre at rette op på det forsømte i forbindelse med selvvalgt udeblivelse fra undervisningen. Efter sygefravær meddeles fraværet i kontaktbogen. Ved længerevarende sygdom bør klasselæreren underrettes. Uheld ulykker sygdom Kommer en elev ud for et uheld eller bliver syg på skolen vil forældrene blive kontaktet. Ved uheld vurderer skolens ledelse om barnet skal på skadstuen og vi vil hellere køre en gang for meget end en gang for lidt. Transporten sker med Falck eller Taxa, og kan forældrene ikke nå frem og ledsage barnet, tager en voksen fra skolen med. Skolen uddeler ikke smertestillende piller til børn. Tandskader Hvis et uheld giver grund til at tro, der kan være opstået en tandskade, bliver barnet bragt til Tandklinikken på Hedelyskolen. I samarbejde med tandklinikkens personale besluttes, om der skal udarbejdes en anmeldelse til forsikringsselskabet. Forsikring I Greve Kommune er der ikke tegnet nogen forsikring, som dækker eleverne hverken i undervisningsafdelingen eller i fritidsafdelingen. Det gælder tyveri, hærværk, tilskadekomst eller andre former for forsikringsmæssige anliggender. Skader, der forvoldes af elever, kan føre til erstatningskrav fra andre elever eller skolen. Af ovenstående grunde anbefales det forældrene at tegne en familie og ansvarsforsikring. 15

16 Fotografering Tilbydes hvert år i oktober november måned. Hvor børnene har mulighed for at blive fotograferet på skolen. Alle klasser fotograferes. I bestemmer selv, om jeres barn skal have taget enkeltfoto, og om I ønsker billederne til gennemsyn. Der er ikke købspligt. Glemte Sager Glemte sager indsamles og opbevares af den tekniske serviceleder, som træffes efter aftale. Glemt tøj fremlægges til gennemsyn ved hovedindgangen i forbindelse med skolefesten og i slutningen af skoleåret. I SFO en opbevares glemt tøj i afd. A ved udgangen til gul afd. Kontor og træffetid Skolens kontor har åbent Mandag torsdag kl Fredag kl Skolens ledelse kan træffes alle skoledage efter aftale. Har I brug for at tale med en lærer i skoletiden, kan der lægges besked på kontoret, der så kontakter læreren. Samværs og ordensregler Det bedste grundlag for, at børnene har det rart indbyrdes er, at den enkelte elev udviser respekt for andre, altså tager hensyn til andre. Indendørs foregår færdsel og leg roligt. Eleverne må ikke cykle på skolens område ryge på skolens område forlade skolens område i uv-tiden uden tilladelse fra en lærer. Endvidere udarbejdes der hvert år et sæt samværsregler for afdelingen. Udgangstilladelse Elever i kl. kan med forældrenes skriftlige tilladelse have permanent tilladelse til at forlade skolen i pauserne. Misbruges denne tilladelse vil den blive inddraget. Mobiltelefoner Mobiltelefoner må under ingen omstændigheder være tændt i undervisningstiden. I afd. A og B må eleverne heller ikke benytte deres mobiltelefon i frikvartererne. Såfremt reglerne ikke overholdes, vil mobiltelefonerne blive inddraget og afleveret til skolens ledelse. 16

17 Telefonerne skal herefter afhentes af forældrene. Samarbejde mellem hjem og skole Sneregler Det er tilladt at LEGE med sne på hele skolens område. Når Skolebestyrelsen sneen skønnes egnet til det må fredelige sneboldkampe finde sted på Skolebestyrelsen den røde bane. er forældrenes formelle repræsentation i skolens styrelse. Rygeregler Bestyrelsen består at 7 forældrevalgte medlemmer, 2 Der elevrepræsentanter må ikke ryges indendørs og 2 medarbejderrepræsentanter. på skolen. Elever må ikke ryge Skolens på skolens ledelse område. er bestyrelsens sekretariat. Reerslev Skole har fra Undervisningsministeriet dispensation 8.10 til at Ringetider afholde forskudte valg af forældrerepræsentanter. Det betyder, at Undervisningen valg hvert andet organiseret år af hhv i moduler 3 og 4 på medlemmer Pause minutter. Valgperioden for Kun det hvor enkelte det er medlem hensigtsmæssigt er 4 år. for fagene er modulerne opdelt i enkeltlektioner på 45 minutter Spisning Skolebestyrelsens 1. modul kl opgave Pause er kl Frikvarter Pause kl. at fastlægge og 9.40 tilsyn Modul kl overordnede principper Pause for skolens drift Der 2. er modul tilsyn at medvirke kl eleverne til udvikling i pauserne af skolen og kl. i tidsrummet Til Spisning kl lektion kl synet varetages at godkende af to skolens pædagogiske budget medarbejdere efter indstilling i hver fra skoleledelsen afdeling, som runderer ude og inde. at udtale sig om emner, som sendes til høring af Såfremt kommunalbestyrelsen vejret tillader det, skal børnene i afd. at A udtale og afd. sig om B være emner, ude bestyrelsen i alle pauserne. finder væsentlige for skolen. Cykelparkering Skolebestyrelsen udfører sit arbejde på møder. På Årets en skole fastlagte med møderække 700 elever er er: det nødvendigt at organisere cykelparkeringen, 25. August hvis vi skal undgå dagligt kaos. Derfor er det vigtigt at 27. planen September overholdes. Det er ikke tilladt for elever at parkere deres cykler 08. November ud for lærerværelset ved skolens hovedindgang. Vikarordning 08. December Ved 12. en Januar pædagogisk medarbejders fravær (sygdom, videreuddannelse, ekskursioner 14. Februar osv.) forsøger skolen at begrænse de uheldige virkninger for 22. børnene. Marts Undervisningsafdelingen har et vikarskema. 05. April kl. Maj Der 07. sættes Juni vikar på klassen eller der etableres tilsyn med børnegruppen Alle forældre på har anden mulighed måde for i SFO en. at læse dagsorden og mødereferater på skolens kontor. 5. Skolebestyrelsen - 6. kl. udarbejder en årsberetning, som offentliggøres i Der Skolebladet. sættes vikar på klassen, eller der etableres tilsyn på anden måde. I ydertimerne altså efter 4. lekt. kan børnene i særlige tilfælde Samarbejde få fri, hvis på forældrene skoleplan har fået en skriftlig Denne besked Skolekontaktbog fra skolens er ledelse en af dagen skole-hjem-samarbejdet. før. For at gøre informationsmaterialet bedre, vil der ske en evaluering ved kl. Der sættes vikar på klassen, eller der etableres tilsyn 17

18 på anden måde. De to første lektioner kan telefonisk blive aflyst af skolens ledelse, der kontakter den første elev på klassens telefonkæde. I ydertimerne kan elever med udgangstilladelse i særlige tilfælde få fri. Eleverne vil få en skriftlig besked med hjem fra skolens ledelse. Samarbejde mellem hjem og skole Den tidligere opfattelse af, at forældrene tog sig af opdragelse og lærerne af undervisning, er afløst af en forståelse af, at begge parter på hver sin måde har en opgave i begge sammenhænge. Det er af stor betydning for børnenes trivsel og læring, at de voksne udvikler et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen er forældrenes formelle repræsentation i skolens styrelse. Bestyrelsen består at 7 forældrevalgte medlemmer, 2 elevrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Skolens ledelse er bestyrelsens sekretariat. Skolebestyrelsens opgave er at fastlægge overordnede principper for skolens drift at medvirke til udvikling af skolen at godkende skolens budget efter indstilling fra skoleledelsen at udtale sig om emner, som sendes til høring af kommunalbestyrelsen at udtale sig om emner, bestyrelsen finder væsentlige for skolen. Skolebestyrelsens principmappe findes på skolens hjemmeside. Skolebestyrelsen udfører sit arbejde på møder. Alle forældre har mulighed for at læse dagsorden og beslutningsprotokollen på skolens hjemmeside. Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter skriver et mødereferat, der også vil kunne ses på skolens hjemmeside. Skolebestyrelsen udarbejder en årsberetning, Årets fastlagte møderække i skolebestyrelsen er 19. august 09. oktober 24. september 18

19 10. november kontaktforældremøde kl december 21. januar 23. februar 24. marts 22. april kontaktforædremøde årsberetning kl maj 25. juni Samarbejde på skoleplan Denne Skolekontaktbog er en del af skole-hjem-samarbejdet og vil hvert år blive vurderet/revideret. Skolebladet er en anden del af skole-hjem-samarbejdet. Redaktionsgruppen består i skoleåret 2008/09 af 4. og 8. klassetrin. Det er skolens ledelse, der er ansvarshavende redaktør. Det er hensigten, at skolebladet skal udkomme 4 gange i år, og alle med tilknytning til skolen opfordres til at levere stof til bladet. Indlæg til skolebladet skal afleveres på kontoret. Samarbejde på klasseplan Formålet med samarbejdet er at give det enkelte barn det bedst mulige skoleforløb. For at opnå dette, må samarbejdet ske i en ligeværdig dialog mellem forældre og lærere med basis i det ansvar, vi tilsammen har for børnene. På klasseplan består det formelle samarbejde af forældremøder, klassearrangementer og skole-hjem samtaler. Det planlægges i klasserådene af kontaktforældre og klasselærer. Det uformelle samarbejde er lige så vigtigt en telefonsamtale kan ofte medvirke til at et lille problem løses hurtigt til gavn for barnet. Forældremødernes formål er at etablere kontakt mellem forældrene samt give forældrene lejlighed til sammen med lærerne at aftale de praktiske rammer for klassen, f.eks.hvordan der konkret skal arbejdes med at fremme børnenes ansvars og pligtfølelse. samarbejdet mellem hjemmene indbyrdes og mellem hjem og skole om løsning af børnenes indbyrdes problemer at give forældrene lejlighed til at få indsigt i undervisningens mål og indhold. 19

20 at give forældrene lejlighed til at vælge repræsentanter til klasserådet (kontaktforældre). at tage aldersrelevante temaer op til fælles drøftelse Skole-hjem samtalernes formål er at underrette hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. at aftale mål og handlingsplaner for såvel det faglige som det sociale område for det enkelte barn på basis af dialog og forældreinddragelse / ansvar. Der afholdes 2 samtaler årligt. På første forældremøde inden 25. september nedsættes der et forældreråd i hver klasse. Endvidere skal der ved dette møde vælges 1 kontaktforælder til skolebestyrelsen og 1 kontaktforælder til SFOforældreråd. Forældrerådenes opgaver kan være at medvirke til, at nye elever og deres forældre inddrages i klassens eller fritidsafdelingens miljø og aktiviteter at medvirke ved den praktiske gennemførelse af de sociale arrangementer, som elever, forældre og pædagogiske medarbejdere bliver enige om. Klasseforældrerådenes / SFO ens forældreråds formål er at udvikle og fastholde et godt samarbejde omkring den enkelte klasse eller de børn, der er tilmeldt skolens fritidsafdeling. at deltage i planlægning af forældremøder og sociale arrangementer. Det er ikke forældrerådenes opgave at arbejde med specifikke undervisningsproblemer eller sager af personalemæssig karakter. I sådanne sager henvises til den pågældende pædagogiske medarbejder eller skolens ledelse. Kontaktforældrenes opgave er at være bindeled til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen afholder to årlige møder med kontaktforældrene fra kl på skolens lærerværelse. Første møde er d. 10/11-08 og andet møde er d. 22/4-09 kl på skolens lærerværelse 20

21 Skoledistrikt Holmeagerskolen er en kommunal folkeskole med børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen er distriktsskole i midterområdet ved Greve Centret. Alle 10. klasser er i Greve Kommune samlet på Greve Tiendeklasseskole, som er beliggende på Hundigeskolen. Greve Kommune har frit skolevalg. Det betyder, at forældre kan søge deres børn indskrevet på alle skoler i kommunen. Elever kan altid optages på distriktsskolen, på øvrige skoler afhænger optagelse af, om der er plads. Fag og timetal Folkeskoleloven angiver hvilke fag eleverne skal undervises i skoleforløbet. Skolebestyrelsen fastlægger de enkelte fags timetal indenfor kommunale rammer og under hensyn til skolens arbejdsressource. Timetallet er udtryk for den vægtning det enkelte fag skal have i årets løb. Det enkelte lærerteam planlægger den konkrete tidsanvendelse. Undervisningsmidler Skolen stiller bøger og andre undervisningsmidler til rådighed for eleverne. Bøger som udleveres til længerevarende forløb skal forsynes med bogbind. Hjemmet skal erstatte undervisningsmidler, Som bøger, regnemaskiner mm., såfremt de bortkommer eller misligholdes. Den enkelte elevs boglån registreres på EDB. Skolebiblioteket krumtappen på Holmeagerskolen Skolebiblioteket er på alle måder centralt placeret på Holmeagerskolen. Her kan alle skolens elever låne bøger og andre materialer. Der er også mulighed for at læse i et stille hjørne og søge oplysninger på bibliotekets computere. De fleste klasser har en fast bibliotekstime hver uge, hvor man kan få hjælp til at finde den helt rigtige roman eller fagbøger til opgaveskrivning. Hvis man passer godt på bøgerne og afleverer dem igen, er det helt gratis. Vi bestræber os på at støtte læseindlæringen og lysten til at lære nyt. På skolebiblioteket arbejder Anita Rothmann, Gitte Raaberg og Troels Gollander. 21

22 Klassens tid Klassens tid er ikke en fast ugentlig time, men tid som er tillagt klasselæreren og som anvendes, når der er brug for det. Tiden anvendes i samarbejde mellem klasselærer og elever til løsning af opgaver af social og praktisk art. Kreative fag / Praktisk-musiske fag I 6. klasserne har eleverne 3 gange om ugen et modul med praktisk musiske fag. Hvert modul vil består af 5 hold på tværs af klasserne. Eleverne inddrages i planlægningen af hvilke fagområder, der skal indgå i ordningen. Dog vil hjemkundkskab, sløjd og idræt være obligatoriske fagområder, som den enkelte elev skal have i en periode. Tilbudsfag På klassetrin skal eleverne tilbydes undervisning i tysk. Ifølge folkeskoleloven kan skolen tilbyde fransk som alternativ. Det har vi for første gang haft mulighed for på Holmeagerskolen i dette skoleår. Valgfag På 7. klassetrin bliver der i år oprettet hjemkundskab, som valgfag idet hjemkundskabslokalet var under renovation helet sidste år. På klassetrin vil valgfag eller det praktisk musiske element blive inddraget i klassernes øvrige undervisning. Idræt smykker fritagelse Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt at bære smykker i idrætstimerne. Hvis et barn har ørestickers, som det ikke selv kan tage af / sætte i, skal de dækkes med plaster. Eleven kan efter skriftlig meddelelse fritages for deltagelse i gymnastik / svømning / bad, dog kun i højst 4 sammenhængende uger. Fritagelse ud over 4 uger kan kun gives efter forevisning af lægeattest. Udgiften til lægeattest afholdes af forældrene. Fritagelse betyder ikke, at eleven har fri. Ressourcecenter - Specialundervisning For de elever, der har brug for særlig støtte på grund af faglige eller personlige vanskeligheder kan der etableres særlige undervisningsforløb af kortere eller længere varighed. Undervisningen kan foregå i ressourcecentret eller i klassen afhængigt af elevens behov. 22

23 Undervisningen kan ske på initiativ af elev, forældre, lærere eller skoleleder. Indstillinger om hjælp til elever med særligt behov afleveres til skolens ressourceteam, som består af Anette Bruun, Janne Jeppesen, Karen Espensen, skolepsykolog Else-Marie Mathiassen og skoleleder Tom Nielsen. Teamet vurderer indstillingerne og iværksætter særlig tilrettelagt undervisning under hensyntagen til elevernes behov og skolens ressourcer. Er der brug for yderligere hjælp kan en problemstilling bringes til Dialogudvalget, som er et tværfagligt forum mellem Holmeagerskolen og Damagerskolen bestående af skoleledere, lærere, skolepsykologer, tale-hørepædagoger og familierådgivere. Dialogudvalgets opgave er at bringe nye synsvinkler på sager. Der kan udløses ressourcer fra PPR eller familieafdelingen via Dialogudvalget Taleklasser Greve Kommunes taleklasser ligger på Holmeagerskolen. De består af hhv. talebørnehaveklassen og taleklasse. Taleklasserne er et tilbud til børn med store sproglige vanskeligheder. Taleklasserne arbejder tæt sammen med en normalklasse på samme alderstrin. Kriminalitetsforebyggende indsats. Målet med den kriminalitetsforebyggende indsats er at opbygge en samarbejdsstruktur, der har til formål at styrke og udvikle den kriminalitetsforebyggende indsats rettet mod børn og unge gennem involvering af forældre, medarbejdere, de unges eget netværk og lokalsamfundet. Den kriminalitetsforebyggende indsats i Greve Kommune er organiseret på tre niveauer: Ledelsesniveauet: Denne gruppes hovedopgave er at varetage den overordnede styring, planlægning, udvikling og koordinering af indsatsen Det koordinerende niveau: Består af Projektgruppen og Koordinatoren. Opgaven er at udføre og koordinere indsatsen ud fra styregruppens beslutninger. Denne gruppe laver også virksomhedsplan, laver overordnede mål og delmål og udarbejder handleplaner. Det udførende niveau: Består af fire områdebaserede netværksgrupper: Hundigeområdet, Greveområdet, Karlslunde Strandområdet og Tuneområdet. Opgaven er at varetage det primære kriminalitetsforebyggende arbejde. I dette arbejde 23

24 indgår en fritidsvejleder fra hver skole samt en kommunal ansat kampagneleder. På det udførende niveau indgår også Det Kriminalitetsforebyggende Team, som består af en ungerådgiver, to gadearbejdere, en erhvervsrådgiver, og en repræsentant fra politiet. Teamets arbejde er på det mere overordnede plan. Grete Nielsen (lærer/fritidsvejleder) Gitte Thygesen (bh.kl-leder/ fritidsvejleder) kontakt skolens kontor for nærmere aftale Tonny Mortensen Karlslunde Nærpoliti Externe medarbejdere Skolevejledning Skolevejlederen tilbyder rådgivning og vejledning til elever, forældre og lærere i spørgsmål vedrørende uddannelse og erhverv. Målsætningen for vejledningen i folkeskolen er at sikre, at eleven bliver i stand til, via deres viden om egne kompetencer og uddannelsessystemet, at udarbejde en realistisk uddannelsesplan. I 6. og 7. klasse kommer vejlederen på besøg i klasserne og underviser i bl.a. selvvurderingsøvelser og uddannelsessystemet samt forskellige søgeprogrammer om uddannelser og job. Målsætningen for arbejdet på disse klassetrin er, at eleven begynder at vurdere egne kompetencer, og at vejlederen får kendskab til den enkelte elevs styrkesider, svagheder og drømme, herunder bliver opmærksom på elever med særlig behov for vejledning. I 6. klasse har vejlederen gruppesamtaler med eleverne, og i 8. og 9. klasse afholdes der individuelle samtaler. Samtalerne tager sit udgangspunkt i elevernes uddannelsesønsker, deres muligheder og kompetencer. Det er også skolevejlederen der sammen med eleven udarbejder den endelige uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne for eleverne i 9.klasse. Endvidere er det skolevejlederen, der formidler erhvervspraktik i 9.kl og introduktionskurser på ungdomsuddannelserne for eleverne i 8.kl samt virksomhedsbesøg m.m. 24

25 Skolevejlederen har faste træffetider i skoletiden, men kan også træffes efter aftale uden for normal skoletid. Fra har vejlederne i Greve Kommune været ansat af UUV Køge Bugt som fuldtidsvejledere, og er derfor ikke mere på den samme skole hver dag. Skolevejleder Rita Pape kan træffes på Holmeagerskolen: Tirsdage og torsdage kl samt efter aftale Mail: Mobil: For yderligere information besøg UUV Køge Bugt på: Skolepsykolog Skolepsykologen er en del af den rådgivning, der er til rådighed for forældre, lærere og pædagoger. Som forældre kan I kontakte skolepsykologen, hvis I ønsker rådgivning i forhold til jeres barns skolegang, udvikling og trivsel. Er der tale om sagsbehandling, skal det først drøftes i Dialogudvalget. Holmeagerskolens tilknyttede psykolog er Else-Marie Mathiasen, der kan træffes på Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings kontor Jerismosevej 95. Der kan lægges en besked på mobiltlf eller på skolens kontor. Talehørepædagog Talehørepædagogen er et tilbud til børn med specifikke vanskeligheder omkring sprog/hørelse. Herudover rådgiver talehørepædagogen lærere og pædagoger om hvordan klassemiljøerne kan medvirke til at fremme børnenes kommunikative udvikling. Talehørepædagog er Lone Christensen. Der kan lægges besked på mobilnr eller skolens kontor. 25

26 Externe medarbejdere (fortsat) Skolesundhedsordningen Den kommunale sundhedstjeneste i Greve Kommune har til mål at give skolebørn informationer, der øger deres viden om sundhed. og som gør dem i stand til at handle. Dette gøres ved at tilbyde samtaler, undervisning, helbredsundersøgelser og åben klinik på skolen. Tilbuddet består af: Undersøgelse i bh.kl., 2. kl.,5. kl. og 8. kl ved sundhedsplejerskerne Seksualundervisning i 8. kl. Behovsundersøgelser (efter forældreønske, lærerønske eller hvis sundhedsplejerskerne skønner, der er behov. Hjemmet får meddelelse om tidspunktet for undersøgelser, og det er vigtigt, at forældre fra bh. 2. kl. er til stede. Derudover er der supplerende undersøgelse af børn med særlige behov. Hjemmet vil altid blive orienteret forud for sundhedsplejerskens kontakt med børnene, ligesom en efterfølgende orientering vil ske, hvis der er forhold, som giver anledning til observation eller kræver henvisning til egen læge / speciallæge. Skolens sundhedsplejersker er Dorthe Sandgren Mouritsen og Camilla Levisen Tirsdag er Camilla på skolen og har åben klinik kl Onsdag er Dorthe på skolen og har åben klinik kl Enhver elev eller forældre kan henvende sig uden forudgående aftale i tidsrummet for åben klinik. Dorthe S. Mouritsen kan mandag, tirsdag og torsdag træffes telefonisk mellem kl på tlf. : Camilla Levisen kan mandag, onsdag og torsdag træffes telefonisk Mellem kl på tlf.:

27 Tandpleje Greve Kommunes Tandpleje omfatter alle børn og unge i Greve Kommune fra 0 til 18 år. Holmeagerskolens elever er tilknyttet Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé 221, 2670 Greve, Tlf. : Hedely Tandklinik er åben mandag kl tirsdag - fredag kl I bh. kl. og 1. kl. sender tandplejen en indkaldelse til hjemmene. Vær Det er rar her at skolens skrive i elever denne låner bog, bøger når jeres og andre barn materialer skal til til såvel tandlægen. arbejde som fritid, finder oplysninger via bibliotekets I computere, 2., 3. og 4. bearbejder klasse indkaldes data, sender eleverne s, via skolen udstiller og transporteres i produkter, tandplejens spiller bus. skak og meget mere. Her kan man både få hjælp og et smil af skolens bibliotekarer. I Den 5., 6., normale 7. og 8. lånetid klasse er indkaldes en måned. eleverne Hvis man via passer skolen, godt men på de skal bøgerne selv sørge og for afleverer transport dem til og igen, fra er tandklinikken. det helt gratis. Skolens bibliotek er åben for alle i skoletiden. Alle I 9. kl. klasser sender har tandplejen desuden et igen fast en bibliotekstidspunkt indkaldelse til hjemmene. hver uge. Alle børn og unge indkaldes til undersøgelse efter det enkelte På barns skolebiblioteket behov. For de arbejder fleste børns Anita vedkommende Rothmann, Gitte betyder Raaberg det, at de og indkaldes Troels Gollander-Jensen. ca. en gang om året. Nogle børn har i perioder behov for hyppige tandlægebesøg, eksempelvis hver 3. eller 6. måned. Ved tandpine og tandskader kontakt altid Tandplejen. 27

28 Fritidsafdelingen (SFO) SFO Holmeager er skolens fritidsafdeling for børn fra bh kl. Skolens elever er sikret plads. SFO en er inddelt i tre større områder / afdelinger, der er bestemt udfra de fysiske rammer. Uv.-afdelingen og fritidsafdelingen har mange delelokaler. Blå afdeling : Er den del af SFO en, der er bygget i mursten og indrettet, som resten af uv.-afdelingen (skolen). Gul afdeling : Er den nye store tilbygning (katedralen) med fire store klasselokaler og et stort fælles rum, der forbinder rød afd. med blå afd. Rød afdeling : Er en del af det oprindelige fritidshjem. Her har Solen samt vore elever fra 3. klassetrin, deres basislokaler i fritiden Optagelse i fritidsafdeling (SFO) kan ske ved henvendelse til: Servicecentret Greve Kommune, Rådhusholmen 10, 2670 Greve. Bh.kl. assistenterne har timer i afdelingens morgenåbning, og SFO ens pædagoger har også timer i undervisningsafd. i afd. A. SFO ens åbningstider : Skoledage Mandag fredag kl Mandag torsdag kl Fredag kl Skoleferier Mandag torsdag kl Fredag kl Lukkedage i SFO en SFO en har lukket mellem jul og nytår fra d. 19. december til og med d. 2. januar samt fredag d. 22. maj efter Kr.Himmelfartsdag. 5. juni er lukkedag i SFO regi. 28

29 Har I brug for pasning af jeres barn mellem jul og nytår, så kan du rette henvendelse i god tid i SFO, så vil vi henvise til den institution, der holder åbent. Det er kun én institution i i kommunen, der holder åbent på hverdagene mellem jul og nytår. Forældrebetaling for SFO en er kr. / mdl. pr. 1/ Juli måned er betalingsfri. Der ydes søskenderabat (omfatter også førskolebørn, men ikke klub). Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50% for øvrige pladser. Fritidsklubber Ved udgangen af 3. klasse bliver børnene tilbudt plads i fritidsklub. Brogårdens Fritidscenter Blågårdsvej 104 Lilleholm Greve 2670 Greve Mosede Klub Klubleder Ole Nielsen Klubleder Carsten Sørensen Tlf.: Tlf. : Idræts Fritidsklubben Lillevangsvej Greve Leder Henrik Perregård Tlf Forældrebetaling for klubbens dagtilbud er 457 kr. / mdl. pr. 1/

30 Skolens udviklingsområder i Nye tiltag: - Udvikling af principper og retningslinier for arbejdet med to- sprogede elever. - Udarbejdelse af en sundheds og kostpolitik gældende for hele skolen. - Sikring af høj faglighed i hele skoleforløbet - Ny klassedannelsesprocedure i børnehaveklasserne - Revision og videreudvikling af skolens læsepolitik - Implementering af personaleintra, elevintra og forældreintra Videreudvikling af igangværende tiltag: - Videreudvikling af elevplaner også for elever med særlige behov - Kompenserende undervisning - Skolens værdigrundlag Igen i år afholder vi 2 x 2 evalueringsdage i henholdsvis september og marts for at give mere tid og bedre forhold til at afholde evalueringer med eleverne. Skolen har fået tildelt det grønne flag i de sidste fire skoleår ved gennemføre miljøprojekter om besparelser på dels skolens vand-, energi- og affaldsforbrug, I skoleåret 2006/7 erhvervede skolen det grønne flag ved arbejde med et miljøprojekt: Naturen nærved ved skolen. Alle skolens eleverne var involveret i projektet. I skoleåret 2007/08 var fokusområdet en revision og vedligeholdelse af de foregående års projekter med vand, energi, affald og natur. I skrivende stund vides det endnu ikke om skolen får tildelt det grønne flag for femte år i træk. 30

31 Fra Folkeskolelovens 1: Folkeskolens formål: 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og menneskenes samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Loven foreskriver At det enkelte barn skal have mulighed for at udvikle sig At der veksles mellem faglig og tværfaglig undervisning At undervisningen og elevernes udbytte løbende vurderes At lærerne samarbejder om planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen At forældre og lærere samarbejder om børnenes undervisning og trivsel. Yderligere information om skolen kan findes på skolens hjemmeside 31

32 Holmeagerskolen Skolens kontor Fax SFO Morgen SFO kl Tlf.: lokal 29 Kontor Tlf.: lokal 28 Solen (mobil) Rød afdeling efter kl. 13 Mobilnr. på denne afdeling er: Gul afdeling efter kl Mobilnr. på denne afdeling er: Blå afdeling efter kl Mobilnr. på denne afdeling er:

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger Administrationen Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Administrativ leder Lene Carlsson Afdelingsleder for idrætsskolen Daniel Bundgaard Sekretær Karin Fisker Sekretær Marija Dordevic

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til et nyt skoleår Med modtagelsen af de nye elever i børnehaveklassen er alle ombord på det gode skib Matthæus, og kursen er sat mod nye mål. Et nyt skoleår på Matthæusgades Skole er som et

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole

Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole Sådan har vi det på Vestervang Skole i det daglige... Vestervang Skole 2013/2014 Indhold Afsnit Side Generel Vestervang Skole 3 orientering: A-gruppen 4 Skole og hjem samarbejde 5 Selvstyrende team 6 Skolens

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C.

ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Skoleåret 2007/2008 ELISE SMITHS SKOLE Adresse: Ny Munkegade 13, 8000 Århus C. Telefoner: HOVEDNUMMER: 86-122577 Åben alle hverdage fra kl. 9.00-14.00 DIREKTE NUMRE: Sekretær Birgitte Lolck...86-203460

Læs mere

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

Indholdsfortegnelse ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2014/2015 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere