BRYGGEBLADET. går til indsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. går til indsamlingen."

Transkript

1 28. oktober årgang nr. 1 O BRYGGEBLADET Skoleudvidelse på vej Skolen på lsiands Brygge vil være fuldt udbygget til 1 O. klasse inden år 2000 I en samtale med skole- og kulturborgmester 1bm Ahlberg blev det klarlagt, at skolen er på vej til at blive fuldt udbygget. Bryggebladet havde i anledning af kommunevalget inviteret 1bm Ahlberg en tur på Bryggen. Det var under denne samtale, at det blev afsløret, at den nye perspektivplan for folkeskolen arbejder med en del nye skoler, og vigtigst, at der i denne plan lå en udvidelse af Skolen på Islands Brygge. Skolen blev i 1971 bygget som en småbørnssko le; der havde to klasser på hvert trin fra børnehaveklasse til 3. klasse. Det var et længe næret ønske, der hermed blev opfyldt, men løsningen var ikke tilstrækkelig for beboerne på Bryggen, og både fra skolens side som fra forældrekredse blev der arbejdet for at få skolen gjort fuldstændig. Efter først en udvidelse til4. klassetrin lykkedes det i 1985, at få bevilget 5. klassetrin. Ønskerne om en fuldt udbygget skole blev dog ikke Skolen ved en tidligere festlig lejlighed-skal der snart festes igen? opfyldt. Faldende børnetal i København var begrundelsen for, at der fra kommunen ikke blev arbejdet videre med ideen. Flere børn hel skole Da politiskolen ved siden af skolen på Islands Brygge nu definitivt bliver forladt af politiet, spurgte Bryggebladet 1bm Ahlberg, om det åbnede muligheder for udbyggelse af skolen. - Det er der to ting i. For det første er politiskojens udflytning måske en m ulighed, og det er bl.a. derfor, jeg har skrevet tiljustitsminister Erling Olsen om, at vi er interesseret i området. Men allerede i den nye perspektivplan for Folkeskolen i København, der snart kommer, gøres der rede for, at der er et stigende børnetal i Københavns Kommune. Det betyder, at vi vil blive nødt til at bygge et antal Støttefest for brandofrene Ofrene for den største tagbrand de sidste 10 år er nu ved at være placeret rundt omkring. Socialcentret har ydet den hjælp, de er i stand til, men de kr. der kan tilbydes er ikke nok til etablering af noget, der bare ligneret hjem. Bryggebladet bragte d. 30. september en liste over, hvad de penge kunne bruges til.og det er oplagt, at der ikke bagefter er lagt an til selskabelighed, da der f.eks. kun er to stole i beregningen. For de af ofrene, der var på socialhjælp, kan det blive meget svært, at få genetableret deres hjem. Derfor er der blevet iværksat en indsamling hos de handlende på Bryggen. Har du lagt dit bidrag i en af bøsserne? Flere foreninger har allerede givet tilsagn om støtte med følgende beløb: Beboerforeningen Saga G kr. Beboerforeningen EIGI 500kr. Jack Ralle fra beboerforeningen Haraldsborg 500 kr. Beboerforeningen Gunløg kr. Beboerforeningen Leifsgården kr. Lokalrådet kr. Personalet i vuggestuen Thorshave kr Beboerforeningen Njal/Saga kr Støtten til de nødlidte vil blive uddelt af socialrådgiver Trin Rex, der står for uddelingen sammen med skoleinspektør Bagge, lokalrådsformand Poul Jensen og pastor Fabritius Brandfest i Gimle Som en afslutning på indsamlingen vil der blive afholdt en støttefest i medborgerhuset Gimle, Thorshavnsgade 21, lørdag d. 6. november. For den underholdningsmæssige garanti står Christianshavns Bluesband med Lone Kellerman. Entre kr. 40,-. Overskuddet går til indsamlingen. Mød op til en festlig aften med god musik og mulighed for at få brugt dansebenene, og vær samtidig med til at hjælpe brandofrene. vie Læs i øvrigt SIDE 3 & 12 skoler. Udvidelsen af Skolen på Islands Brygge vil være en af de billigste måder at udvide kapaciteten på. En sådan udvidelse vil være en god pædagogisk løsning på Bryggens skoleproblemer, men vil også være en fordel for Amager Fælled skole, da de kan få det trangt, med det stigende antal børn, siger 1bm Ahlberg. Kan du ligefrem sætte et årstal på denne udvidelse? - Hvis vi får muligheden med politiskolen, kan vi lige så godt hoppe ud i det på det tidspunkt. Jeg vil tro, at de børn, der i år er startet i l. klasse, vil kunne færdiggøre deres skolegang på Skolen på Islands Brygge. Sidst i 90'erne vil vi have en fuldt udbygget skole på Islands Brygge. For øvrigt er jeg ikke sikker på, at politiskolen er den bedste løsning for en skoleudvidelse. Jeg kender den slet ikke, og ved ikke om den er egnet. Umiddelbart ser den ikke særlig indbydende ud, og jeg ser hellere en udbygning, der fortsætter den nuværende stil, og måske udvider ud på fælleden, afslutter Borgmester 1bm Ahlberg. Der er altså planer på vej, der betyder, at bryggeboernes børn nu endelig kan slippe for et skoleskift. Et skoleskift, der har bekymret mange forældre, og som har betydet at forældre allerede i 4. klasse har set sig om efter andre muligheder til deres børn. I næste nummer af Bryggebladet vil vi få skolens og andres kommentarer til1bm Ahlbergs tanker. Læs i øvrigt på side 5, hvor Bryggebladet og 1bm Ahlberg snakker om sportsmuligheder, Sojakagegrunden, Ørestad, Kulturby 96, Københavns udvikling og økonomi og ideologier, der ikke synes sunde for København. jør Valgmøde i Gimle torsdag d. 4. november kl Mød kandidater fra de fleste opstillingsberettigede partier ved kommunalvalget og stil dem ''lumske" spørgsmål! Lokålrådet FlWE OOSAGER ISAFJORDSGADE løbeliavl S TELF.: OS 00 - KOBILTLF.: AI.:I' l LAsE, SII<RING MM UDFØRrn DØGNSERVICE Debat Bryggebladet nr. 9 har medført en masse debat, hvilket vi er glade for! SIDE 2 Så er der linet op til vinterens rock-bal i Gimle, fredag den 29/10. Og så er der i øvrigt nye værkstedstider! SIDE 4 TomAhlberg Som optakt til kommunevalget d. 16. november prøver Bryggebladet at fravriste aktuelle politikere synspunkter, der kan være interessante at have styr på, før der tages stilling til hvor krydset skal stå. Her er det lykkedes os at få fat i kultur- og skoleborgmester 1bm Ahlberg fra SF. SIDES Den virkelige virkelighed Er det bare en gang ligegyldig snak, for at holde de virkelige problemer på afstand, en ensidighed uden lige fra to der er dybt begravede i B IB-sumpen Hvad er det for en virkelighed der tales om og hvorfor give to halvstuderede og bedrevidende spalteplads i Bryggebladet? Fortsat fra nr. 9: SIDE6 Kommunalvalgsdebat Bl.a. med flere kandidater for Socialdemokratiet. SIDE 9 Kryds & tværs SIDE 10

2 2 Bryggen i kommunen K ommunevalget står lige for døren, og vi skal til at bestemme os til, hvor vi vil sætte vores kryds. Der er mange overvejelser, der skal gøres inden den. 16. november. Det, vi vælger, er nemlig det bystyre, der skal varetage Københavns interesser i de næste fire år. Borgerrepræsentationen, som bystyret i København hedder, kommer på en svær opgave. København har i de seneste år været for stærkt nedadgående: Der er blevet mange arbejdsløse - arbejdsløshedsprocenten er meget højere end i landet som helhed. Undersøgelser har vist, at der er procentvis langt flere alkoholikere end andre steder i landet. Det er svært at få plads til sine børn i en daginstitution. Befolkningsgrundlaget er ikke særlig heldigt med hensyn til at få skatter ind. Mange på overførselsindkomster og ikke så få studerende giver ikke mange kroner i kommunekassen. En skatteprocent, der er alt for høj. Der er mange problemer, der skal løses, og pengene fmdes ikke i kommunen. I år har Borgerrepræsentationen forsøgt at løse en del af problemet for 1994 ved at låne penge af staten. Et lån der forventningsvis ikke skal betales tilbage. Det har man gjort for at forsøge at undgå de store nedska:ringer, København i en lang årrække har lidt under. M en hvordan stiller de forskellige partier og lister sig til disse problemer? - Hvordan mener de, at politikken for København skal være de næste4 år? Nogle partier har set Ørestaden som den helt store redningsplanke for København. Ved at placere denne by på Fælleden, mener de, at man vil kunne tiltrække erhvervslivet og skabe arbejdspladser. Socialdemokratiet, Venstre og Konservative står bag loven om Ørestaden. Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (S) har meddelt, at København må have større del af fordelingsmidlerne mellem kommunerne for at klare sig. Det samme mener opstillingsberettigede som SF, Københavnerlisten og andre lister med socialistiske holdninger. enstre og Konservative mener, at København V skal spare sig ud af krisen. Eksempelvis foreslog den Konservåtive borgmester Hans Thustrup Hansen i TV-Lorry den 19. oktober, at man nedlagde kommunale arbejdspladser. Bryggen ligger som en lille ø i storbyen København og har sine særinteresser, men er i bund og grund afhængig af udviklingen i hele byen. Men det er vigtigt, at vores interesser bliver hørt i kommunen. En del opstillingsberettigede har brugt Bryggebladet til at fortælle om deres synspunkter, mens andre har glimret med deres fravær. Forhåbentlig ikke fordi de er ligeglade med Bryggen eller måske ligefrem ikke aner, at vi eksisterer? Vi ser frem til at få indlæg fra store partier som Venstre og Konser- vative. dover indlæggene i Bryggebladet som information, er der mulighed for at møde nogle af de op U stillingsberettigede. 'lbrsdag d. 4. november er der valgmøde i Gimle. Her er der mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. Benyt lejligheden til at fi\ noget information, og glem ikke at gå til stemmeurnerne d. 16. november. Det er vigtigt, at vi alle er med til at bestemme denne bys udvikling. BRYGGEBLADET 28. oktober 1993 Man ka" jo ikke være venn er med alle, hele tiden...! Af Buster Hansen Tak til Bryggebladet fordi I mener, jeg fører partipolitik på Bryggen. Mange af mine politiske venner mener nemlig, at det er rioget af det, jeg forsømmer mest. I Ingolf er qer ingen, der er i tvivl om mit politiske ståsted. Jeg ved ikke præcist, hvor de øvrige i bestyrelsen ar deres politiske sympatier. Men det er heller ikke noget vi blander ind i arbejdet i vores beboerforening. Lige fra starten har vi været fortalere for en åben debat og demokra!isk beslutningsproces. Mens vi var medlem af BIB deltog Ingolf hver gang i repræsentantskabsmøderne, selvom der ofte var kraftige sammenstød af verbal art. Efter et års tid var vi nogle beboerforeninger, der ikke mente vi kunne finde grundlag for et samarbejde i BIB. Så vi tog konsekvensen. Vi forlod "bageriet"! Lidt mere brok Af Inge Steen Christensen Leifsgade 21 I sidste nummer af Bryggebladet ( , side 2) beder lederskribenten (hvem er det?, den ansvarshavende?) om, at kritikken af "de grupper af aktive personer, der arbejder i Bryggens interesse" må forstumme. Jeg kender intet til dennne kritik og striden bagved, men således som jeg læser lederen, er dise aktive mennesker pr. definition uantastelige, og deres handlinger uangribelige. De arbejder jo for alles ve og vel, og derved står de udenfor kritik. Vrøvl. Hver gang man foretager en handling, kan man udsættes for kritik, og især hvis man handler på andres vegne. Måske kritikken opstår, fordi de såkaldte grupper af aktive personer, der arbejder i Bryggens interesse ofte tager hele Bryggen til indtægt for deres holdninger. Der tales endeløst om, Ikke medlem af Beboerhjørnet Modtaget fra Kulturforeningen til interviewiet med Torben/Ole: For en god ordens skyld skal det hermed oplyses, at Bryggens Kulturforening. ikke er eller nogensinde har været medlem af Beboerhjørnet. Første gang spørgsmålet blev taget op i Bryggens Kulturforening var på vores generalforsamling d. 6. oktober 1993, hvor vi blev enige om ikke at være medlem af Beboerhjørnet - se udsnit fra referatet herunder. Vi samarbejder selvfølgelig gerne med Beboerhjørnet. Udsnit fra referat fra Generalforsamlingen: Kulturforeningen havde fået en opfordring til at indtræde i repræsentantskabet i Beboerhjørnet. Det takkede foreningen nej til med den begrundelse, at de enkelte medlemmer var med i det lokale liv i mange sammenhænge. Kulturforeningen var kun til for at lave kulturelle arrangementer og være paraply for alle vores undergrupper. Vi ville.gerne deltage i lokalrådets og Giroles julefest med sang og optrseden o.l. Der havde stået i Bryggebladet, at vi gerne ville give økonomisk tilskud til brandofrene. Vi ved ikke, hvor de har det fra, men vores få midler skal bruges til vores egen virksomhed. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at støtte indsamlingen. Med venlig hilsen Yvonne Walsh BRILLER Stort udvalg i moderne briller, individuelt tilpasset Deres ønsker om kvalitet og pris. Synsprøve foretages gerne. Leverandør til det offentlige (vi hjælper med ansøgning). Amager Special-Optik Englandsvej 10 Tlf Parkering 1 time ved butikkøn Linie 121ige til døren Ingolf har hele tiden været åben for et samarbejde om emner af fælles interesse. Senest har det vist sig, at beboerforeningerne med lejemål i Norden har fundet hinanden i en fornuftig model for samarbejde. LLO, Norden og beboerforeningerne mødtes den 12. oktober hos Norden i Bredgade. Med udgangspunkt i mødets dagsorden, som alle havde haft mulighed for at bidrage til, blev man enige om at nedsætte 8 udvalg, der hver gennemar- hvor enestående vi ~ryggeboere er i kam pen mod det onde: Aktive og politisk engagerede star vi sammen. Men hvem er vi? På hvis vegne tales der? Er vi altid en stor samlet enig flok? Jeg tror det ikke, men hvis det er skribentens opfattelse, kanjeg godt forstå, han/hun frabeder sig kritik, den rykker jo ved illusionen om Bryggen som denne udvalgte plet med dette til enhver tid solidariske kæmpende fællesskab ledet af disse aktive personer, hvor linien er lagt og formlen givet. Vist er der nået fine resultater ved fælles hjælp, og forhåbentlig vil det fortsætte, men lad være med at lukke af for eventuel kritik, det skaber bare mere modstand og hæmmer mangfoldigheden. I øvrigt indeholder det seneste Bryggeblad flere interessante indlæg. F.eks. udtalelsen fra Socialcentrets leder ang. brandofrene, som tyder på, at Bryggebladet løber med en halv vind, vel at mærke den halvdel som passer ind i det før omtalte billede af Bryggen. Bladskriverne bliver sgu nødt til at uddybe og nuancere for ikke at ligge på niveau med frokostaviserne og deres foragede og sensationelle brøl. Bryggens beboere fortjener det bedre! Desuden synes jeg, at samtalen mellem to bryggeboere - en gammel og en tilflyttet er en god ide. Derved opfriskes nogle forløb, og det kan evt. sætte en debat i gang. Det ville dog være rart, om der blev skrevet, hvem omtalte Per, Poul og Jørgen er, så det ikke forbliver internt snak. Man har sine anelser, men hvem er de? Det burde være gennemført, at alle indlæg i bladet underskrives med fulde navn. Det meste af stoffet er signeret vie, men hvem er det? Hvorfor denne afstand med et pseudonym, når det skrives i et blad i et lille samfund, hvor vi er hinanden så nær? Kassereri Kulturforeningen Berigtigelse: Der har ikke stået i Bryggebladet, at kulturforeningen vil give et økonomisk tilskud. I Bryggebladet af 30. september har skribenten anført, citat følger: "Samtidig har vi forhåbninger om, at de øvrige beboerforeninger støtter indsamlingen med et beløb, ligesom Kulturforeningen forventes at bidrage." Redaktionen hejder sit emne. Resultaterne forlægges et nyt fællesmøde i slutningen af februar 94, så betids at de også kan drøftes på generalforsamlingerne i beboerforeningerne, der normalt afholdes i marts/april. J eg synes, det er et flot initiativ, der vil vise om det brede samarbejde kan holde på Bryggen, når så mange af os bliver involveret i en større demokratisk proces. Jeg og vi i Ingolf vil uden fordomme arbejde for det bedst mulige resultat.. Tak til Poul Jensen for hans gode artikkel om byggeplanerne på Kalvebod Brygge( )Den var oplysende, nuanceret, skarp og interessant. Svar: Lederen i sidste nummer gav udtryk for at vi var trætte af brok - ikke kritik. Kritik kan bruges konstruktivt for at forbedre et virke, og Bryggebladet både modtager, bringer og tager kritik til efterretning. Derfor bragte vi i sidste nummer en berigtigelse af forholdene omkring brandofrene, derfor bringer vi dit indlæg, og derfor modtager vi gerne mange flere indlæg til nuancering af debatten. Bryggebladet forbeholder sig retten til ikke at underskrive avisens artikler med fulde navne, da vi helst vil undgå, at der bliver roeuseret på forfatteren frem for stoffet. Vi takker for dit indlæg Redaktionen Efterlysning Fødselsdage og andre mærkedage søges. Glæd familie og venner med en hilsen ved festlige lejligheder. Aflever blot hilsenen (gerne med fo~o) i Beboertljørnet, så sørger vi for, at den kommer i avisen. Redaktionen XR BORGERRETS PARTIET STEM LOKALT GIV SYSTEMET EN SKALLE STEM PÅ JACK HALLE

3 28. oktober 1993 BRYGGEBLADET 3 'Vøsgo -ru kan clj hente clne ~ varer ti de san 11 1e lave priser hver gang clj handler. Los Porches HVic:tvirliRødW 11tr. Frit valg f&ss værs'go Harnbu"gerryg 100g 7!~ 79,50) værs go Italiensk salat ~,~ ~ ~9. 75) Til brandfesten lørdag 6/11:.. RIO Kaffe 400g!! 29,88) '' Milford 495 The 20breve CireenDog S kg OMOMiao Plus/Color Refll 1 kg vask~ - Frit valg 2r lmpulse Deodorant 75 m. Fl. var. Frit valg f& -der er~ at spare hver dag! EDE KA v/per TOFT ISlANDS BRYGGE 25 Tlf Ø7 05 E o.ka VI bringer overalt et højest levende bevis D på at man kan klare sig uden hitlisteplaceringer, air-play, enormt pladesalg og rekordstore reklamebudgetter - hvis man til gengæld spiller så overbevisende hver gang, at jungletrommerne gør arbejdet og spreder det glade budskab. Vi præsenterer bandet, der ikke har la ve t en eneste plade og alligevel spiller året rundt, overalt, og for alle der er indstillet på en glad aften i musikkens tegn. Det er ikke bare blues og ikke bare rock'n'roll - men alt sammen til samme pris. Direkte fra Københavns hovedstad Christianshavn, kommer denne samling af veteranrockere og opkomlinge, der er i stand til at sætte gang i selv det mest udbræru:lte publikum! En flok spillekanter, med mere end 100 års erfaring, der ved alt hvad der er værd at vide om opture og nedditto, udbrændte spillebuler, fyldte sportshaller, guldplader og plader kun forældrene købte. Gruppen mødtes ved Ørestaden nedlægger Fælleden Fredningssagen om Amager Fælled afgøres i begyndelsen af november Mens en del politikere stadig mener, at der bør ligge en Ørestad på Amager Fælled, er Naturklagenævnet i gang med at afgøre om fredningen af fælleden er i orden. Derfor var der indkaldt til besigtigelse med efterfølgende møde d. 12. oktober. Fælleden blev fredet d. 25. juni 1992 ved fredningsnævnet, mens loven om Ørestaden trådte i kraft 6 dage senere. Derved skulle man tro, at fredningen kom før Ørestaden, men sådan vil politikerne det ikke. De er meget opsatte på at gennemføre projektet, som de ser som Københavns red ning fra arbejdsløshed. De forventer nemlig, at der automatisk vil dukke interesserede virksomheder op, bare der bliver lagte t center som Ørestaden. Men hvordan står sagen egentlig, og hvordan hænger det hele sammen. Bryggebladet lader Fælledens Venner give et kort resume af begivenhedsforløbet: Slaget om Fælleden kort Hele området: Vestamager (Kalvebod Fælled) og Amager Fælled blev taget ud af de almindelige planprocedurer af den nu afdøde miljøminister Chr. Christensen, der nedsatte det kalvebodkileudvalg, som i 1988 kom med et forslag til fredning af de arealer, der ligger i landzone. Det er netop de naturmæssigt mindst interessante, fordi de består af inddæmmet havbund og opfyld. Amager Fælled ligger i byzone og består af Amagers gamle kystområde, der udgør en righoldig natur, som aldrig har været dyrket eller gødsket. Disse vigtige arealer blev ikke medtaget, da fredningen af Kalvebod Fælled blev en realitet i 1989, men fredningen udstak nogle naturbevarende retningslinjer, der efterfølgende blev optaget i region planen med retsvirkning. Københavns borgerrepræsentation tilsluttede sig bestemmelserne, og Amager Fælled skulle dermed være sikret for eftertiden. Men, nej En gruppe embedsmænd kuppede Wiirtzenudvalget om trafikinvesteringer i hovedstaden med forslaget om Ørestaden, hvor indtægterne fra salg af byggegrunde på Amager Fælled skulle øremærkes til anlæg af en bybane fra Nørrebro til Christmas Møllers Plads og videre langs Fælleden til Finderupvej. Desuden lægges der op til, at Københavns Amt kan anlægge yderligere to baner - på Østamager og på Frederiksberg. Forslaget afstedkommer, at der rejses egentlig fredningssag for byzonearealerne, og at der udarbejdes et lovforslag om Ørestad. Lovforslaget bliver ikke vedtaget sammen med be slutningen om den famøse Øresundsforbindelse, men først året efter, hvor Socialdemokratiet, Venstre og Konservative stemmer det igennem i Folketingssalen efter anbefaling fra et tilsvarende flertal i Københavns Borgerrepræsentation. Lovforslaget indeholder en bestemmelse om at alle verserende sager i medfør af fredningslovgivningen ophæves. Loven træder i kraft d. l. juli 1992, men den 25. juni er fredningssagen afsluttet med en kendelse: Amager Fælled fredes. Skov og Naturstyrelsen anker fredningen med henvisning til Ørestadsloven og anmoder om, at fredningen ikke tinglyses. Også Københavns Kommune anker fredningen, men kun af de arealer, der ligger uden for Ørestadsområdet. Der er således 2 ankesaen tilfældighed tilbage i 1987, det swingede med det samme - og her seks år efter, er Christianshavns BluesBand blandt landets flittigste og populæreste livebands. On stage, a live and kicking: Lone Kellermann, Peter Mandorf, Sten Haxø, Jørgen Rygaard, Peter Bluestime, Morten Hall og Jakob Hede. Regulær rock, blå blues og blændende ballader. Og pladen? Den kommer hvis den kommer. ger- hvortil kommer Fælledens Venners anke, der går på at lov om Ørestad ikke ophæver fredningskendelsen, men derimod ophæver anken fra Skov og Naturstyrelsen, resumerer Fælledens Venner, der derudover har følgende kommentar: - Kommunens anke angår ikke Ørestadsområdet, og er nu til behandling i Overfredningsnævnet, der så nu er blevet til Naturklagenævnet. Kommunens forslag til ændrede fredningsbestemmelser har intet med fredning at gøre, det er ren byudvikling, og bør derfor afvises af nævnet, er vores klare opfattelse. Om man følger dette, vil tiden vise. Men det står fast: Det er en uskik at lave byplanlægning gennem fredningslovgivning, der nu endda hedder naturbeskyttelseslovgivning. Bryggebladet bringer af. gøreisen på den lidt underlige sag, så snart den foreligger. r1ic

4 4 BRYGGEBLADET 28. oktober 1993 Gi MLE ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Thorshavnsgade Kontor: tlf Cafe: tlf l cafeen serveres på alle hverdage fra kl. 18 altid spændende og veltillavet mad til30 kr.!! Se menuen i udhængsskabet v. FAKTA eller i cafeen. Tag menu-sedlen for en måned med hjem fra disken. Udover menuen fås dagens suppe, madder, toast, frugt, kage, slik m.v. til moderate priser. NOVEMBER Tirsdag d. 2. kl. 13: l Dupont og Dupont Lille Sal Marionetteater Linedanserinden der kunne flyve for børn i alderen 3-8 år. Pladsreservation i Cafeen tlf Fri entre KERAMIKVÆRKSTEDET Bemærk: nye tider! Vejledning kan fås og ler kan købes. Birgits arbejdstider er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Søndag: TEKSTILVÆRKSTEDET Bemærk: nye tider! Tag dine ideer og materialer med. Rosannes arbejdstider er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag; Fredag i ulige uger: Nye værkstedstider i Gimle Birgit, keramikværkstedet, og Rosanne, tekstilværkstedet, har taget konsekvensen af, at det har vist sig, at utroligt mange bryggeboere ønsker at bruge Gimles værksteder i eftermiddagstimerne. De har derfor lagt deres arbejdstider om, så der fremover vil være hjælp at hente ovennævnte tider. Værkstederne vil dog stadig være til rådighed for brugerne i hele Gimles åbningstid. Er det ved at være tid til kreative julegaveforberedelser? Frede Fup tilbage i Gimle! Fredag d. 29/1 O. med heftig support fra stortalenterne The Rattiers Så er der linet op til vinterens rock-bal i Gimle! Frede Norbrink på hjemmebane sammen med FUPperne Jan Ettn.ip, Wili Jønsson, Stuart Goodstein og Jens Breum - det bliver vildt! I slutningen af 1970'erne, hvor Frede Fup først markerede sig som Danmarks hotteste live-band, markedsførte bandet sig med en kort pressemeddelelse: Den journalist, der ikke kender Frede Fup, er en bonderøv! Frede Fup er stadig en provokation, hvilket kan høres i Gimle d. 29/10, hvor repetoiret er de elskede gamle numre samt helt nye tekster, der indspilles i studiet efter nytår. Frede vil ikke i seng med Madonna, men vil meget hellere spille i Gimle! Sidste år var der fuldt hus, og da Frede Fup denne gang supportes afthe Rattlers er der en virkelig musikoplevelse at hente. The Rattiers startede sent i 1990 og er i dag et fremragende power-bluesband. De har varmet Walther Trout op med bragende succes, og deres særdeles dansevenlige show skal bare opleves. Så kridt danseskoene, rens ørerne og kom i Gimle i morgen fredag d. 29/10 kl. 21. Entre: 50 kr. -Kom i god tid! Gimle, Thorshaunsgade 21 bil/ætbestilling tlf Ol For lidt plads? Har du for lidt plads til dine gæster, kan vi måske hjælpe dig. Det er billigere end du tror at leje et lokale i Gimle til din fest- og der kan blive rigtig hyggeligt i vores selskabslokale. Lokalet udlejes også til møde- og kursusbrug med diverse AV-udstyr. Oktober-vinderne i Gimles kryds & tværs: 1. præmie: Bitten Nielsen, Njalsgad.e præmie: Peter Petersen, Burmaistergade 9.- Vinderne har fået skriftlig meddelelse. l cafeen udstiller Vibs, tidl. Bryggen og Ballonparken, sammen med Vivi, Christianshavn. Vikaransøgninger: Gimle har modtaget næsten 200 ansøgninger og har rettet henvendelse til de personer; som personalet har udvalgt. Tak for ansøgningerne- resten af ansøgningerne vil blive gemt for evt. senere henvendelse. Åbent hver dag kl Søndag kl Pensionistforen i n gen GIMLE Tysklandstur torsdag d. 18/ 11 kl. 9 Banko Tilmelding torsdag d. 4/11 Julie's Kereskole v/ J. Schmidt MIK kørelærer Speciale ordblinde og nervøse Garanti og ankenævn Medlem af Dansk Kørelærerunion Eget teorilokale på Bryggen Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF Pink Radio TV Video Stereo REPARATION AF TV VIDEO & STEREO GRATIS LÅNE TV TV & VIDEO UDLEJES fra kr. 98,- pr. md. BATTERISKIFT I URE Service Center Isafjordsgade 13 Tlf BRYGGEBLADET søger Skribenterlæserindlæg Vær med til at gøre lokalavisen endnu bedre! Vi mangler skribenter til at gøre avisen mere alsidig. Kan og vil du skrive for Bryggebladet (uden løn!) - så kontakt Jørgen i Beboerhjørnet ( ) el. privat ( ). Vi mangler især folk til at dække lokale arrangementer og andre lokalbegivenheder, men ser også gerne andre sider dækket. Læserindlæg modtages med glæde. Redaktionen

5 28. oktober 1993 BRYGGEBLADET 5 Borgmester på Bryggetur Borgmester Tom Ahlberg i Havneparken foran solskibet, som han selv har været med til at skaffe til Bryggen rede på atlasset. Bryggen har i mange år vist en masse spændende initiativer, og det er jeg overbevist om at man vil fortsætte med. En ide er at tænke i at lave nye centre. Det her med politiskolen. Få et lokalt initiativ til at vise, hvordan man kan bruge det nu frie areal som en del af lokalområdet. Bryggen har jo altid vist, at man ikke ville vente på de kommunale bureaukratier. Man har altid selv taget skeen i egen hånd. Jeg er overbevist om at man vi fortsætte med dette, og det er det, der giver resultater. Som optakt til kommunevalget d. 16. november prøver Bryggebladet at fravriste aktuelle politikere synspunkter, der kan være interessante at have styr på, før der tages stilling til hvor krydset skal stå. Her er det lykkedes os at få fat i kultur- og skoleborgmester To(T7 Ahlberg fra SF Vi mødtes ved Havneparken, hvor vi ville have taget billedet af borgmesteren, og det var naturligt, at det første spørgsmål drejede sig om de omkringliggende områder. Tom Ahlberg, hvad siger du til, at fkt store kongrescenter- Remmen-projektet - blev taget af borfkt igen? - SF mener, at det er en fordel for København, at slippe for det alt for store projekt. Placeringen er. rigtig til et stort hotelbyggeri, men også Hiltonprojektet er for højt. Hvad så med musikhuset, dær skal ligge, dær hvor færgen Sjælland nu ligger til kaj. Du er jo en varm fortaler for dætte projekt. Synes du, at dæt ligger rigtigt dær? - I lokalplanen er der planlagt et stort kontorhus, så det kan ikke være andet end en stor forbedring, at vi vil have et kulturelt foretagende. Det er synd, at placere store kontorpaladser på centrale bypladser.. F.eks. er udenrigsministeriets bygning på Christianshavn meget uheldig. Det ville være rart, hvis de, der bygger kontorerne, ville tage lidt hensyn til byen som helhed..flere penge til København Københavns Kommune har i en årrække fået en stadig ringere økonomi med flere arbejdsløse, højere skatter og diverse nedskæringer. Denne udvikling skal ændres, for at København ikke skal ende som mange andre storbyer. Der er mange forslag til at vende udviklingen. Nogle mener, at llrestaden vil betyde en kraftig vækst for København, og Venstre og Konservative mener, at København skal spare sig ud af problemerne ved blandt andet at fyre nogle offentligt ansatte. Hvordan vil SF have udviklingen vendt? - Der skal simpelthen tilføres penge fra staten. København har ikke bare mange socialt svagt stillede. Men det har en selvforstærkende virkning. H vis man er alkoholiker i Herlev, er det ikke så nemt at gemme sig, men i København lægger man ikke så meget mærke til det, og derfor bliver der stadig flere. Vi må blive ved med at presse staten. Det er så veldokumenteret, at Københavns kommune har problemer. Det må honoreres fra statens side. Det er den eneste måde, at komme videre på. Venstre og Konservative mener, at problemerne kan løses ved at spare og ved at bygge gode boliger ved f.eks, havnefronten til gode skatteydere. Villefktikke hjælpe med nogle flere gode skatteydære? - Det er jo ikke noget, der batter. Den eneste måde at få skatter til København er ved at skaffe mere arbejde til byens borgere. Den onde spiral fra de sidste 15 år kan kun vendes på den måde. Kommunen skal blive ved med at presse staten for flere midler. Der er ikke skattegrundlag og befolkningsgrundlag til, at vi selv kan klare det. Børnefamilier i byen Hvordan er forholdæne for børnefamilierne i København? - Jeg tror at mange børnefamilier flytter fra byen p.g.a. de dårlige pasningsmuligheder og mangelen på grønne områder. Vores familie boede i byen, men da vi fik børn flyttede vi ud til et hus. Vi skulle ikke have noget af at lade vores børn lege blandt kanyler. Menjeg tror, at pasningen er den største grund til at børnefamilier flytter. Hvad skal mangøre for at holdæ på børnefamilierne her på Bryggen? - Nu er Bryggen jo lidt speciel. Den er ligesom Tingbjerg en ø i byen, og de netværk, der er på Bryggen holder på beboerne. Men på Sojakagegrunden er der mulighed for at få bygget nogle beboelser, der tilgodeser børnefamiliernes behov. Sportsmuligheder og skolepolitik Islands Brygge er et område ufkn alt for stor mulighedær for at dyrke idræt, hvad kan man gøre for at ændre på ~tte? - Nu er det jo sådan, at der ligger idrætsanlæg i nærheden, men politiets udflytning åbner nogle muligheder. Selve skolen har nok en gymnastiksal, og overfor universitetet ligger der en boblehal. Desuden ligger der det lille område ved de røde barakker, som bliver brugt til atletik. Det vil jo viere helt oplagt, at man prøver at gøre indhug på disse områder. Når der ligefrem står nogle idrætsarealer i en by, hvor der er mangel, vil det være oplagt at få dem. OndÆ tunger påstår, at du er mere kultur- end skoleborgmester, hvilket bl.a. kan ses på skolernes budgetter dær i årene blev beskåret med 105 mio.? -Der går ingen penge fra skolevæsenet til kulturen! - Men det er rigtigt, at der bliver skåret på skoleområdet. Det er ikke noget der passer mig, menjeg er jo nødt til at administrere de nedskæringer som horgerrepræsentationen pålægger mig, og det hele kommer jo af, at kommunen ikke har penge nok. I forbindætse med udvidælsen af skolen på Islands Brygge, er dæt fra skoledirektoratet fremført, at man forventer skolen udbygget til hele 4 klasser på hvert klassetrin, hvad siger du til fkt? - Det har jeg endnu ikke hørt noget om. Jeg.har svært ved at forestille mig, at børneudviklingen skulle blive så voldsom, at det skulle blive tilfældet. Det lyder også noget stort. Kulturby 96 København skal være kulturby i 96, hvordan skal fkt: te fi.ndæ sted? Vil dæt være ved store arrangementer, eller kommer fkt ud i bydælene? - Vi har et problem med Kulturby 96, og det er, at det endnu ikke er trængt ordentligt igennem, at vi arbejder i flere dimensioner. Det er ikke kun en kunstens by, vi vil have. Det er vigtigt, at det bredes ud geografisk, men især det menneskelige perspektiv er vigtigt. Det er både børnenes og de ældres kulturby, og kulturbyen _prøver også at tage fat på nogle af beskæftigelsesproblemerne. Vi skal være med til at skabe netværk. Eksempler på, at det skal ud i bydelene, er sommerunderholdningen og bydelsmillionen. Det hjælper lokale arrangementer, og er noget der skal forstærkes de nærmeste år. De kulturelle aktiviteter skal ud i bydelene. Hvordan kommer Islands Brygge med i Kulturby 96's atlas? - Islands Brygge er alle- Ørestad og trafik Hvad mener du om Ørestafkn? - Den skal begrænses stærkt, og skal væk fra Fælleden. Desuden skal Ørestadsboulevarden ikke blive til noget. Den skal ikke ind og vælte Gimle. Skal trafikken i København begrænses? - Der skal laves en hompengeordning, der begrænser privatbilismen. Dels af miljømæssige årsager, og dels af sikkerhedsmæssige. Som skolehorgmestet hører jeg jo en del klager om trafikken i forbindelse med skoler. Men for at lave en bompengeordning overfor privat kørsel, er det nødvendigt med investeringer i den kollektive trafik, og det er bl.a. en baneforbindeise fra Amager. Passer dæt ikke dårligt med udliciteringen af HT's buslinie r? -Det er en ideologisk sejr som de horgerlige partier har fået sig. Det er noget skidt, for på lidt længere sigt er det dårlig økonomi, og det vil betyde en medarbejderskare, der ikke er så engageret som HT's i dag. Jeg vil tro, at Margaret Thatcher klapper i sine hænder over denne ideologiske sejr. }ør Bryggebladet håber i næste nummer at kunne bringe et interview med overborgmester Jens Kramer Mikkelsen. Nu er det tid for efterårs -rengøring Vinduespolering Rengøring Loftrydning Ring og aftal besøg for et uforpligtende tilbud. IuJ VU<lU:> RENGØRING VINDUESPOLERING APS

6 6 BRYGGEBLADET 28. oktober 1993 Bryggens virkelige virkelighed Fortsat fra Bryggebladet nr. 9: Er det bare en gang /lgøg1ldlg snak, før at hø/de de rirleelige problemer på afstand, en ensidighed uden lige fra tø der er d1bt begrarede l B/B-sumpen Hvad er det før en rirleelighed der tales øm øg hrørfør gire tø halvstuderede øg bedre ridende spalteplads l Bqggebladet? Hrad red en kunstmaler øg glmlemand øm butiksl/ød øg nedgangs tider, red de ørerhøre det noget,, r/l de nøget der er af almen inte f8siiø før bryggebøerne, r/l du? Debat udbedes!! Ole: Jeg prøver at gøre det kort. Der var engang nogle gr.æsrødde~ der gik rundt og var utilfredse med tingenes tilstand på Bryggen. Luften stank af soya, en kæmpe eksplosion tæt på klorfabrikken, et nyt åbnet Gimle med ingen brugerindflydelse, ønsker om grønne områder var nogle af de spørgsmål, gr-æsrødderne stillede det socialdemokratisk lokalråd. Lokalrådet stejlede og sagde nej til alle forslag, der kom. Over 400 mennesker mødte op på Borgerforeningens generalforsamling og. væltede bestyrelsen/lokalrådet. Folk fra Bryggegrupperne, Ballonparken og hundrede af almindelige Bryggeboere stemte et nyt lokalråd ind. 1brben: Vil det sige, at det er surhed og gammel nag, der er medvirkende til splittelsen i det lokalpolitiske arbejde? Ole: Det er jo ikke sådan, at de lokale socialdemokrater ligefrem deltager i det lokale foreningsarbejde på lsiånds Brygge. Til trods for deres forbindelse med rådhuset har jeg ikke set dem arbejde for at gøre bydelen bedre. Derimod synes jeg, der er et glimrende samarbejde mellem det nuværende lokalråd, bibliotek, skolen, kirken, BIB, Kulturforeningen og Gimle m.fl. Thrben: Helt personligt er jeg modstander af disse politiskitaktiske menneskers metoder, og jeg tror heller ikke det er i BIB's interesse. BIB og gårdsaneringer Ole: Jeg tror på oprigtig interesse, ikke partipolitik. Det giver det bedste resultat. Praktisk talt næsten hver gård på Bryggen har fået gårdsanering. Vi har fået et bryggeblad på banen og var behjælpelig, da Marokkogården brændte. Thrben: Men det vil sige, at BIB faktisk har været med til at danne grundlag for, at mange af gårdsaneringerne er gået hurtigere igennem. Ole: Det er et spørgsmål til dig. Thrben: Det er rigtigt nok, fordi nogle repræsentanter fra BIB holdt et møde med Norden og gårdsanering i sin tid og lavede en prioriteringsplan som gjorde, at der skulle foretages en gårdsanering på hele Bryggen. Den skulle foregå efter en bestemt procedure, og det er det der ligger til grund for, at mange gårdsaneringer nu kører så hurtigt igennem, og at det bliver en slags samlet plan for Bryggen. Uorden l regnskabet Thrben: Men er der ikke også noget med, at grunden til de ikke vil være med er, at der er nogen, der har taget afkassen?. Ole: Taget af kassen? Thrben: Ja, er der ikke noget med at regnskabet ikke stemmer? Ole: Jo, jeg har hørt at regnskabet ikke foreligger. Derfor ved ingen om det stemmer. Der er givet mange tilskud fra fonde, fagforeninger, LLO, Norden; og håndværksmestrene herude har hjulpet, efter at lokalerne blev smadret. Thrben: Det er også for dårligt, at der ikke ligger et regnskab. Det skal være i orden. Men er det nu ikke sådan, at beboerforeningerne har fået et meget stort computeranlæg, nye møbler og to fuldtidsansatte? Og at det er hvad pengene er blevet brugt til. Disse nye faciliteter har vist sig at være en stor hjælp for Bryggens beboere. Selvfølgelig har Beboerhjørnet været behjælpelig med ting, der lig- Læg en RøgfriPlan nwd Nico/an -og knæk vanen på kun 42 dage! RøgfriPlan er en simpel, men effektiv metode for de rygere, der en gang for alle ønsker at lægge røgen på hylden. Følg RøgfriPlan og bliv røgfri efter kun 42 dage. Får du brug for råd undervejs, kan du døgnet rundt ringe til Nicolan RøgfriPlan linien på tlf , eller spørge på apoteket. Det koster mindre end en pakke cigaretter om dagen at blive røgfri med Nicolan 24 timers nikotin plaster! Prøv en startpakning med 4 stk. nikotinplastre ind. Nicolan RøgfriPlan.til under kr. 100,-. Nico/an Nicolan fås kun på apoteket! 24 timers nilwtinplaster! Forbruaa'ol'lysnJncer: Nicolan og Nicolan Light nikotin plaster: 24 timers nikotinplaster med 30 mg/15 mg nikotin til hjælp ved behandling for rygeafvaenning. o-jna: Mi lrun anvmdes af voksne. Plastret anbringes pi et hirlrit, ubeskadiget hudomride en gang daglig i 6 uger. Behandlingstiden må ikke O'lentig< 3 mlneder. Pbceringaf plastret sltal varieres. lzs i øvrigt vtjledningen i pakningen. Graviditet og amning: Hos gravide og ammende må risikoen ved behandling med Nicolan nikotinplaster vurderts i forhold til risiko ved fortsat rygning. Biviri<ninger: Rødme og kløe i huden under plastret kan forekomme. l sjældne.as Til.A tilfzlde ses bivirlalingtr l)'pi$~ for nikotin, f.e k$. hovedpine og sovnbesvær. Pri..,r og paknineer pr : 4 stk. Nicolan 30 mg kr. 99, sti:. Nicolan 30 mg kr. 321,50. 4!k Nicolan Light 15 mg kr. 88, stk. Nicolan Light 15 mg kr. 283,00. ger udenfor almindelig beboerarbejde. Man kan nærmere sige, at beboer hjælper beboer. Ole: Jeg har selv været med til at udbygge lokalerne fra gammel kul- og koksrum til de nu spændende og attraktive lokaler. Det er jo enhver frit stillet at komme forbi og se, hvad pengene er blevet brugt til. Menjeg kan oplyse, at regnskabet ligger klart til l. november, hvor alle interesserede kan se det. Med hensyn til arbejdet udover Beboerlijørnet, var vi begge med til Bryggens Virkelighed - en fantastisk weekend på havnen d august. En weekend, som mange bryggeboere nød. Thrben: Jamen er det Bryggens virkelighed? Ole: Mener du Bryggens virkelige virkelighed? Thrben:Ja. Narko på Bryggen Ole: Bryggen er også andet end fest, farver, og hyggelig naboskab. Et af problemerne er blandt andet junk på Bryggen. Thrben: Er der junk på Bryggen? Ole: Kan du ikke se det i gaderne? Jeg synes jeg ser flere og flere. Thrben: Jeg ved, at det har været et problem på biblioteket, hvor man nu har fået sat kanylebokse op. Det hænder, at jeg og mit barn nærmest falder over kanyler i bydelens sandkasser. Ole: Jeg ved, at toiletterne i havneparken og legepladsen bliver fyldt med kanyler. Vi har også haft problemet i Gimle. Thrben: Har man foretaget sig noget for at hjælpe misbrugerne? Ole: Hjælpe og hjælpe? Der har været planer om at lægge et metadoncenter her påbryggen.. Thrben: Jeg tror, helt på linie med lokalrådet, at metadoncenteret ville trække flere misbrugere og forhandlere til Bryggen. Miljøet ville blive skrappere, og det har vi ikke resurser til. Det er mit indtryk, at vi kender vore misbrugere og forhandlere. Vi møder dem hver dag på gaden og har set dem ud. Det er alt rigeligt, vi ønsker ikke Bryggen udviklet til et nyt område for junk. Det vi må gøre, er at hjælpe så godt vi kan, og det mener jeg ikke vi gør 'med et metadoncenter. Ole: Det er klart, men det er et problem for alle, især for dem selv og den unge generation. Thrben: Vi kan ikke løse det, men vi må gøre hvad vi kan for at hjælpe misbrugerne. Det er utroligt resursekrævende og kunne være et fremtidsarbejde i Beboerhjørnets mangearmede aktiviteter. Branden l Marokko Ole: Lige såvel som støtten til brandofrene i Marokkogården er en naturlig aktivitet for Beboerhjørnet, også selvom mange ikke har den store sympati for en del af Marokkogårdens beboere. Kender du Marokkogården? Thrben: Ja, først troede jeg, det var der størstedelen af Bryggens 17 etniske grupper boede, men det er jo helt almindelige danske tyveknægte. Ole: Nej, nej, sådan hænger det ikke sammen. Marokkogården er kommunens ejendom, hvor især socialt dårligt stillede har fået henvist lejlighed. Thrben: Altså mennesker, der under en eller anden form er eller har været i nød. Ole: Det viste sig ved branden, at tre ud af fire var på bistandshjælp. Ganske få af dem var forsikrede, så de mistede faktisk alt. Bi-. standskontoret ville først kun dække omkring kr. til genoprettelse af et nyt hjem, i 1993-priser. Men på grund af en sagsbehandler, Trine, som Beboerhjørnet ansatte, bl.a. ved hjælp af indsamlede midler, en massiv' pressedækning, lykkedes det at få beløbet hævet til kr., hvilket stadigvæk er for lavt. Uden Beboerhjørnets Laila og andre af Beboerhjørnets aktiver var dette aldrig sket. Torben: Altså en slags reminder om Beboerhjørnets berettigelse. Ole: BIB gik jo også ind som mellemforhandler hos Norden, som skaffede 20 lejligheder hvor brandofrene midlertidigt kunne bo, i stedet for på Sundholm og KFUM-hjem. Thrben: Her er det en direkte kontakt for nogle mennesker, der er havnet i en ulykkelig situation. Hvordan er den almindelige daglige kontakt imellem BIB og Norden? Er der nogle langsigtede planer og vi-, sioner på vej? Væk fra ævl og kævl! Ole: Nu har BIB eksisteret i tre år, og der har været meget ævl og kævl. Men nu står vi parat til at kunne deltage konstruktivt i en række visionsmøder med Nordens andre lejerforeninger om boligpakkens 2. del og selvfølgelig først og fremmest varetage de enkelte beboeres interesser. 1brben: Lad os sammen, uanset politiske standpunkter og anden tilhørsforhold til interessegrupper, løfte Bryggen ud over snik. snak. Lad os komme i gang med at samarbejde på tværs, lad os sammen lave et bedre sted at leve, et bedre sted at bo. Ole: Ja, med de fremtidsplaner der ligger for Bryggen med boligbyggeri på den gamle Soyakage, Nytøjhusareal qg Fælleden kan det ikke skade at være på forkant. Thrben: Der er kræfter igang... Ole og Torben fortsætter en anden gang!

7 28. oktober 1993 BRYGGEBLADET 7 Chateau Lamourelle 1992 Bordeaux Superieur Sauvignon En Jet og elegant slotsvin lavet på ren Sauvignondrue- det giver en helt fantastisk duft (hyldebærblomst) en ren behagelig tør eftersmag. Chateau Haut Canteloup 1991 Medoc»Cru Bourgeois«På grund af druesammensætningen- 50% Merlot/ 50% Cabernet Sauvignon er den forbavsende drikkemoden, vinder dog stadig ved at blive deeanteret eller åbnet 3-4 timer før Vor /lorm. pris 51,95 Nu 36,95 vil 2 flasker Vor llorm. pris 49,95 Nu 3195 v!j2}i;isker Chateau La Couranconne 1988 Sequret Denne vin har vundet guldmedalje - det kan vi godt forstå -det er den mest harmoniske og velsmagende Rhonevin vi har smagt længe. Chateau Serneillan 1989 Listroe Medoc Til dem som vil ha' kraft og fylde - slottet er nabo til. og laver vin i samme type som. Chateau Fourca Hosten. Lafitte Tramier 1985 Medoc 'c ru Bourgeois En virkelig flot drikkemoden Cru Bourgeois. Medoc når den er bedst. Chateau Lagrange cru Saint Julieli En virkelig god vin i en god årgang - og fuld drikkemoden. Nu 61,95 v/12 flasker l/l fl. 71,95 v/ J 2 flasker ' 111 fl. 101, 95 v/12jlasker »Den lille Chablis«kalder vore ku nder denne vin fra Touraine men den kommer også fra et af de største vinhuse i Chablis som køber druerne i Touraine. tager dem hjem til Chablis. hvor de fremstiller og plejer vinen med samme omhu som deres øvrige vine. Chateau HautGravet 1988 St. Emilion Grand Cro Her har vi gjort et fund. Den bedste årgang i St. Emilion i mange år- og fra et slot som laver vin i luxuskvalitet. Vor norm. pris 91,95 Nu 61,95 v/12 flasker CastilloDe Monovar 1986 Gran Reserva En god og fyldig spansk vin - den type som mange foretrækker- stor fylde og kraftig lidt krydret smag og næsten uden syre. Vina.Lanaga 1983 Reserva Dette er den bedste Riojavin vi har smagt meget længe og bemærk så prisen. Fantastisk? Fransk Vermout C&P 96 cl. Af de kendte mærker minder den mest om Noilly Prat Verdens fornemste knas-tørre sherry. Garpano 75 cl. Regnet for verdens bedste krydrede vermouth. l 00% Scotch. 40% blød og rund-fyldig l/j fl. 26,95 v/12 flasker fl. 61,95 v/12 flasker /1 fl. 51,95 v/1 2 flasker fl ~ ~ t ~ o 8' Vi vil fremover forhandle vine fra: J HOLTE VINLAGER firmaet har på få år vokset sig stort ved at sælge Kv. l Servicen er ikke blevet ringere, tværtimod. Alt i spiritus - Vi bringer overalt - Vi pakker pænt ind - Vi sælger med returret - Vi har et landsdækkende vinegramsystem EDEKA Yj PER TOFT Åben fra ISLANDS BRYGGE 25 Tlf ONLINE TIPS, Klasselotteri, Varelotteri

8 8 BRYGGEBLADET 28. oktober 1993 indensogns vejviser KIRKENS KONTOR Kordegn Chr. Lind, Halfdansgade 6,1 tlf Træffes dg l. kl. 1 O- 13, tirsd. till. kl , lørd. kl. 1 O- 12. Sognepræst Fung. KBF, BM Bjarne Fabritius Petersen, Æblets Kvt. 15, Niverød, 2990 Nivå, tlf Træffes i kirken tirsd. torsd. og lørd. kl Mand. kl og onsd. kl Tlf Kirketjener Annie Grundtvig. Træffes kl på tlf Derudover henv. til kirkekontoret tlf Organist Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, Kbh. V. tlf , bedst kl undt. mand. Menighedsrådets formand Michael Riis, Reykjaviksgade 5, tlf Kirkeværge Ejvind Vonsild, Isafjordsgade 1, 4. th., tlf Kirkelig vejleder Fødsel Fødselsanmeldelse sker til kirkens kontor senest 4 dage efter barnets fødsel. Gul anmeldelse i udfyldt stand samt personlige attester medbringes l fremsendes. Dåb l navngivelse Anmeldelse herom foretages på kirkekontoret Barnets fødselsattest medbringes. Herefter henvender man sig tn præsten om dåben. Vielse Prøvelsesattest fremskaffes fra Rådhusets bryllups kontor. Denne afleveres til kirkens kontor, efter at aftale om tidspunkt for vielse er foretaget med præsten. Begravelse Tid og sted for højtideligheden aftales med præsten, der skal medvirke. Personlig samtale Skulle der være et eller andet, som De godt vil drøfte med en af os præster, så er De til enhver tid velkommen til at rit') ge og træffe aftale for en samtale enten hos Dem eller præsten. (Se vejviseren). De ved at præsten har absolut tavshedspligt Kirkekaffe Den sidste søndag i måneden er der etter gudstjenesten kirkekaffe. Der er lejlighed til under tvangfrie former at hygge sig og lære hinanden at kende. Kom og vær med l Kirkebil For beboere på Islands Brygge, der har svært ved at komme til og fra kirke, er der gratis taxakørsel. Man skal blot dagen i forvejen ringe til kirkekontoret på tlf kl. 1 O- 13. Dette gælder også, hvis man ikke er tryg ved at gå alene ud om aftenen Aktue lt fra Hans Tausens Kirke---- G udstjenestel is te Søndag d. 31. oktober kl. 10: Fabritius. Torsdag d. 4. november kl : Studentergudstjeneste v. Hans Anker Jørgensen. Søndag d. 7. november kl. 10: Fabritius. Onsdag d. 1 O. november kl. 14: Fabritius- samvær for ældre. Fol k & dans Studentergudstj. torsd. 4. nov. kl En aften i Kirkernes U landsuge om og med mellemfolkelig solida.ritet og folkedans. 1: Folkemusik-gudståeneste med ensemblet "Christians Cykel" og studenterpræst Hans Anker Jørgensen. II: "Folk og folk imellem" (nærmere program senere). III: Folkedans. Musik og instruktion: "Christians Cykel". Sam vær for ældre Onsdag d. 1 O. november kl Efter den korte Gudståeneste vil overlærer Alf Nielsen, Roskilde komme med fortsættelsen af sit meget populære lysbilledforedrag om Thailand: "Det smilende Thailand". På utallige opfordringer har vi indvilget i at få den samme foredragsholder to gange indenfor et år, men det forstås af alle, der første gang oplevede den blændende lysbilledteknik med overblænding og Alf Nielsens dygtige fortælleteknik. Kom og oplev fortsættelsen af"blandt havskildpadder og elefanter" fra i vinter. Alle er hjertelig vellwmmen! Automatisk ringning Til nogle syvsoveres tilfredshed og til andres store fortrydelse, har der hverken lydt morgen- eller aftenringning fra kirketårnet siden midten af oktober. Solen er heldigvis kommet både op og ned alligevel, men en del mennesker har beklaget sig over den manglenpe ringning. A.rsagen er deh, at vi er ved at få installeret automatisk ringning på alle kir-. kens tre klokker. I en menneskealder har skiftende kirkeljenere troligt været oppe og trække i tovet alle hverdagsmorgener kl. 8 og -aftener kl. 18 foruden ved alle gudstjenesterne, så der er blevet udviklet nogle armmuskler oppe i kirketårnet i tidens løb. Den automatiske ringning skulle faktisk have været klar til brug i denne uge, men ved monteringen af motoren på den mellemste klokke opdagede klok- Basar Lørdag d. 30. oktober kl i kirken, Halfdansgade 6 på lsiands Brygge Stort loppemarked, børneaktiviteter med børnerabatkort, tombola, håndarbejdsbod, fiskedam, bogstavspil med julekurvpræmie, dejligt konditori med smørrebrød, hjemmebagte kager o.m.a., kinesisk lotteri, store flotte kurve med kolonialvarer bortloddes. Underholdning ved børnehaveb:ørn kl. 11. Harmoniorkesterkoncert kl. 14. Programbillet koster 5 kr. kesmeden, at bommen - som er klokkens "krone" og det, den hænger fast i - var i en elendig forfatning. Ved et grundigt eftersyn af de andre klokkers bomme konstateredes det, at de var i en lige så dårlig stand. Nu har menighedsrådet så besluttet at forny bommene på alle tre klokker, og smeden har afmonteret den lille og den mellemste klokke. Den store har fået lov at hænge, til de andre er på - '-', _./ Rivendag ud af kalenderen og få en dejlig oplevelse i Hans Tausens Kirke. Gratis adgang! Lodsedlen "Grisen" kan også købes på basaren for 5 kr. Kom og støt ckt frivillige og ulønneck menighedsarbejck ved Hans Thusens Kir/re!!! plads igen, så vi kan stadig kalde til gudståeneste og ringe ved begravelser. Den 28. november - l. søndag i advent-er det kirkens fødselsdag. Vi ser frem til at have alle klokkerne på plads inden da, så vi kan glæde alle fødselsdagsgæsterne med festringning for tre klokker- og det bare ved at trykke på et par knapper!! Annie Grundtvig, kirke.tjener Generalforsamling i Bryggens Borgerforening 'Ibrsdag d. 14. oktober blev der afholdt generalforsam-. ling i Bryggens Borgerforening, hvor blandt andet lokalrådet for det næste år blev valgt. Formanden, Poul Jensen, fremførte lokalrådets årsberetning, hvoraf en del væsentlige punkter skal nævnes: Havneparken har skrantet lidt de senere år, det har været svært at få aktivister til a.t holde parken og arealet trænger til en gartners kærlige hånd. Lokalrådet har været til forhandlinger med kommunen, der nu vil gå ind i driften afhavneparken. Allerede næste år vil de bruge 3/4 million kr. på reetablering af de grønne områder og derefter pleje området som en hver anden kommunal park. Kommunen vil i løbet af de næste 3-4 år overtage havneparken helt, og med i programmet er en udvidelse af parken også syd for de gule bygninger (Columbus film). Prisen lokalrådet må betale er, at man ikke mere har hele brugsretten over området, samt at man må finde sig i, at kommunen lægger et krigsskib, der skal fungere som vandrehjem. Til gengæld løser det nogle nyligt opståede problemer, som lokalrådet ville have haft. svært ved at klare. Efter at DSB har forladt den lille bygning i havnen, ville det betyde store udgifter for de lokale til vand og toiletskuret. Udgifter i en størrelsesorden lokalrådet ikke kunne betale. Borgmester Peter Martinussan har bedt lokalrådet om forslag til en løsning af parkeringsvanskelighederne, idet han selv har svært ved at finde en rigtig løsning. Poul Jensen nævnte i sin årsberetning, at det havde været et aktivt år med store resultater og arbejdsopgaver, foruden de ovennævnte var der sager som det store hotel- og kongrescenter på Kalvebod Brygge, Beboerhjørnet og Bryggebladet, som lokalrådet har en finger med i spillet i. Kongrescentret blev nævnt som et eksempel på, hvad en kombination af faglighed og opbakning kunne gøre. Konkluderende kunne Poul Jensen afslutte med ordene: Vi er blevet stærkere og mere aktive end nogensinde før. Verner Langballe mente, at lokalrådet ikke skulle tage kommunens ord for alt for gode varer - det viste erfaringerne fra sagen om Amager Fælled. Gunner Perner mente, at Bryggebladets tone var alt for grov. Redaktøren af avisen mente ikke at tonen var grov, men måske lidt provokerende, og opfordrede til debat og læserindlæg i avisen. Store tilskud Regnskabet blev forelagt, og af det fremgik det, at der var blevet givet tilskud for i alt kr , hvoraf den største portion var gået til skolens årlige lejrskoleudflugter. Regnskabet udviste et overskud på kr der vil gå til konsolidering af foreningens formue, der dermed vil give et bedre renteafkast, og derved flere midler til almene formål. Valget foregik stille og roligt idet der kun blev valgt en ny repræsentant til lokalrådet. Det var Henrik Christensen, der blev menigt medlem af lokalrådet. vie

9 28. oktober 1993 Efterlyses Venstre, Konservative og andre borgerlige partier søges i forbindelse med kommunevalget. En del partier har brugt Bryggebladet her op til kommunevalget, men de borgerlige partier glimrer ved deres fravær i vores spalter. Er det fordi de ikke har holdninger til Bryggen, eller aner de ikke, at vi eksisterer. Vi ser meget gerne jeres holdninger til Bryggen og København trykt her i avisen. Hamid El Mousti, (S), der er i den nuværende borgerrepræsentation, håber på genvalg. Hamid har i den forløbne valgperiode været markant medlem af borgerrepræsentationen, han sidder i hospitals- skole- og miljøudvalgene, men er naturligvis stærkt involveret i indvandrer- og flygtnjngepolitik. Af Jack W. halle, som stiller op for Borgerrets Partiet, liste R Baggrunden for at jeg stiller optil valget: Politikernes manglende respekt for det enkelte menneske, og den måde de handler hen-over hovedet på københavnerne. Jeg går til valg på bedre forhold til københavnerne, og at de skal høres og ikke umyndiggøres, i forhold der er meget vigtige for os københavnere. BQRGERRETS PARTIET GARINDFOR: Monument byggerier, må vente til vore gamle, syge, enlige, pensionister, boligløse og bistandsmodtagere er bedre stillet. Offentlige pensioner, Ben og ventepenge bør væsentligt nedtrappes/afskaffes. Nedskæringer må stoppes i sundhedssektoren, skoler og alderdomshjem. Miljø/forurening. Firmaer og andre forurenere må bøde for deres forurening. Ventelister i offentlig sektor nedtrappes, hvor det er muligt, f.eks.: Jette Bergenholz Bautrup, (S), har i 2 perioder været i Københavns Borgerrepræsentation fra Da Jette blev valgt første gang var hun landets yngste kommunalpolitiker. Lige nu arbejder Jette som socialrådgiver i kommunen, hvor hun har haft stor succes med at motivere og placere unge arbejdsløse på bistandshjælp i jobs. l ) Operationer. Patienter bør opereres, så de kan nå at leve inden de dør. 2) Erstatningssager. Borgere skal kunne nå at få erstatning udbetalt mens de er i live. 3) Retssager gennemføres inden forbrydelser er glemt af forbrydere. 4) Klagesager skal behandles uden at blive syltet. 5) Byggesager. Tilladelser gives inden bygherrernes kunder fortryder at få jobbet udført. Mellemkommunal udligningsskat. Velbjærgede udenbys borgere skal ikke kunne udnytte Kbh. Kommunes goder uden at skulle bidrage i kassen. BORGERRETS PARTIET ER IMOD: - Øresundsbro byggeriet. - HT overgår til Svensk Linie Trafik. Skal svenskerne også være chauffører? - Ghettodannelser. Indvandrerne isoleres i bestemte områder. - At alle kommuner/byer ikke modtager indvandrer. - Ungdom~en uddannes til arbejdsløshed. - Umyndiggørelse afborgerne. Alt vedtages hen over hovedet på Borgerne. - Byfornyelse på kun lejeres regning. Boligspekulanternes grove udnyttelse af lejerne. - Ældres placering på hos pitalsgangene på grund af sparehensyn. - København sælges til koncerner uden hensyn til københavnerne. Med venlig hilsen BORGERRETS PARTIET, LISTER Jack W. Hal.le BRYGGEBLADET Der skal flere kommunister ti l Af Bjørn Petersen, kandidat for Kommunisterne i København Mange har spurgt mig, hvorfor jeg nu stiller op til kommunevalget - har du ikke nok at lave i forvejen? Spørgsmålet er let at besvare... Som bryggeboer i mange år og deltager i utallige aktiviteter af den ene og anden art for at gøre Bryggen til en bedre bydel at bo i, er det et naturligt skridt at opstille til kommunevalg. Den siddende borgerrepræsentation har ikke gjort noget for at løse nogen af Bryggens problemer. Vi er stadig et stedbarn i København. Nu prøver de oven i købet at "fjerne" os ved konsekvent at kalde os Sundby Nord... Vi har stadig ingen fuldt udbygget skole, ja, de prøver oven i købet at spare den vi har ned, så det bliver umuligt at drive den forsvarligt. Nu hvor rygter går igen om Politiskolens nedlæggelse, er der ingen der foreslår, at den passende nu endelig kunne overdrages Politikerne skal tvinges Af Finn Rudaizky, lokal S-kandidat til Borgerrepræsentationen Politikerne i Borgerrepræsentationen skal tvinges til at høre, f.eks. bryggeboernes lokale synspunkter, før der træftes store beslutninger. Rådhushallen skal bruges som møde- og debatsted før Borgerrepræsentationen tager større beslutninger - og politikerne skal have pligt til at høre på de beboere, som et forslag vedrører. Som det er nu, er der ganske vist høring om blandt andet lokalplaner, men andre store spørgsmål bliver desværre ikke reelt drøftet med lokalbefolkningen. Jeg kan godt forestille mig, at nogle vil betragte mit forslag som naivt, men noget må der gøres. Den lokale bydelsdebat her på Bryggen bliver ikke taget alvorligt nok på rådhuset. til os, så de store børn ikke længere skulle over Fælleden til skolen, som ikke engang har den samme undervisningsform. Vi må kræve, at det løses nu... Vi mangler idrætsanlæg, trods det at vi har store tomme grunde og en fælled. Ja, Fælleden... Her vil man bygge en ny by med togbane lige v~d de gamle strandenge - men så kan de fredede frøer jo også få sig en sidste køretur... "Desværre" kræver det, at nyttehaverne, som mange bryggeboere har stor fornøjelse af, bliver udslettet. Det er også tankevækkende, at visionerne om den ny port til Amager desværre lige skalligge der på Ny Thjhus-grunde.n, hvor vores medborgerhus Gimle er placeret... Heller ikke denne gang er der noget tilbud om erstatning. Havneparken, som bryggeboerne med megen møje selv har etableret, er der også mange planer med. Dog ingen, hvor kommunen overtager driften, selv om dette nemt kunne lade sig gøre. Det ser heller ikke ud til, at resten af parken bliver oprettet, selv om disse planer har ligget klar i årevis. Spekulanterne har også været ude efter Bryggen, og jeg er bange for, at vores bydel helt forandrer karakter, hvis ikke nogle af de ønsker, vi har, bliver opfyldt. Kommunisterne vil arbejde af al kraft for at løse nogle af de ovennævnte problemer. Vi vil også have ryddet Soyakagegrunden, og efter oprensning kunn.e der passende bygges nye, tidssvarende boliger og moderne ældreboliger, så vore gamle ikke skal tvinges til at forlade Bryggen, hvor de har boet i mange år. Det er helt tumbet, at de stadig er nødt til at blive boende i lejligheder uden adgang til elevator. Kommunisterne er imod Øresundsbroen og ødelæggelsen af Fælleden med unødvendigt industri- og kontorbyggeri, der i forvejen står tomt overalt i byen. Vi vil have undersøgt, om en togtunnel til Malmø eller færgefarten er mest rentabel. Vi vil have tunnelbanen bygget, og en løsning på trafikforholdene på Islands Brygge. Vi skal måske på længere sigt have bydelsråd, det viljeg i hvert fald forsøge at overbevise mine partifæller om, men en hurtig og midlertidig forbedring af demokratiet kan være borgermøder i rådhushallen. Det skal være slut med budskaber ovenfra, hvor beboerne får at vide, hvad ~man" skal mene om ens egne loka le spørgsmål. Det er det rene hykleri at tale om nærdemokrati, for det eksisterer næsten ikke. Også Bryggen må have øget indflydelse på egne problemer, derfor bak op omkring en reel styrkelse af nærdemokratiet. Det er vist på høje tid. G i v Bryggen en stærk stemme Af Birgit Olsen, BR-kanddat (A) og bosiddende på Bryggen Er Bryggen ved at blive løbet over ende? J hvert fald er der næsten ingen grænser for, hvor mange udviklingsplaner Bryggen er med i. Vores bydel er centrum for en lang række store planer for udviklingen i København i de kommende år. Tænk bare på planerne for Soyakagegrunden, Tøjhusgrunden, Politiskolen, Ørestaden og Ørestad Boulevard. Bryggen indgår i alle disse planer. Hvis Bryggens beboere selv skal få indflydelse på alle planerne, er det vigtigt at stemme personligt på en lokal Brygge-kandidat til kommunevalget den 16. november. Også Havneparken er i søgelyset. Hvis det nye vandrerhjem - slåbet Peder Skram - skal ligge permanent ved kajen på Islands Brygge, så skal vi sikre, at Københavns Kommune pålægges oprydning, reetablering og drift af Havneparken. Vi ønsker ikke en gang til at opleve, at Havneparken bliver ødelagt, sådan som vi så det ved "bungyjump" forrige sommer. Brygge-boerne skal bevare indflydelsen på, hvordan parken udvikler sig. Hvis Bryggen skal forblive et stærkt lokalområde, må vi sikre, at Københavns Kommune fortsætter med at have socialcentre her på Bryggen. Samtidig skal skolen på Islands Brygge udbygges fuldt ud. Det er oplagt at bruge Politiskolen til formålet, hvis politiet flytter ud i nær fremtid. Ellers må der bygges nye bygninger på skolens område. Gimle er et plus for Bryggen, og vi skulle gerne have udvidet huset, så vi kan bruge det til endnu flere kultur- og fritidsaktiviteter for de lokale. Der er masser at tage fat på her på Bryggen. Gør Bryggen stærk. Mød op og stem personligt på en lokal Brygge-repræsentant ved kommunevalget den 16. november. Kommunisterne har selvfølgelig også en politik for det øvrige København. Men man er vel lokalpatriot... Det har været en mangel, at der ikke har været kommunister på Københavns Rådhus i sidste periode. Det er beskæmmende at se flertallet bestående af såkaldte arbejderpartier følge den nedskæringspolitik, som har været alfa o mega i den sidste tid. Det må der laves om på... Det vil vi... Stop racisterne Af Anti-racistisk Netværk Der er ikke mange, der har tiltro til, at politikerne kan løse nogen problemer mere. Øresundsbroen og unionsvalget viser, at det er lige meget, hvad folk mener. Det er måske derfor partierne nu tyer til det ældste og mest beskidte trick, der findes for at beholde grebet om vælgerne: De finder en syndebuk. Den mest forsvarsløse og udsatte gruppe i samfundet-flygtninge og indvanarere. Alle partier fra Socialdemokratiet og til højre har "flygningeproblemet" øverst på programmet. Vi finder det forkasteligt at gå til valg på et emne, der stort set aldrig er blevet debatteret sagligt. Forvrængede og løgnagtige oplysninger i pressen, Fremskridtspartiet, Den Danske Forening, m.fl. tegner et tydeligt billede at det niveau, flygtningedebatten bevæger sig på. At gøre en udsat og forsvarsløs gruppe til syndebuk i en valgkamp er populistisk og udemokrati.sk. Derudover har en række erklærede racistiske og nazistiske partier bebudet opstilling: Nationalpartiet Danmark, Partiet De Nationale, Dansk Centerparti, Ældrepartiet, Trivselspartiet, samt Stop Indvandringen-listerne. Det kan have katastrofale følger, hvis sådanne kandidater bliver valgt ind. Et åbenlyst racistisk parti i byrådet kan bane vejen et langt stykke mod højre for det etablerede parlament. Man ser, hvordan Fremskridtspartiet har bevæget sig fra at være et underlødigt protestparti til nu at blive betragtet som stueren og værdig samarbejdspartr ner, der sætter dagsordenen i en lang række flygtningespørgsmål. De racistiske partier skal ikke have et ben til jorden! Den politik, der bruger syndebukke, nøjes aldrig med en. Hvis det er de fremmede, det går ud over nu, er det bistandsklienterne, de enlige mødre, dig og mig, næste gang.

10 10 BRYGGEBLADET 28. oktober 1993 Kig ind og få de nye fotoblade Efter veludført arbejde stillerbygningsarbejdermop til fotografering foran /luset Thors havnsgade / Vestmannagade ca Bemærk gadebelysningen, ~n lignende gaslampe kan ses i museumsgården ved Bymuseet. De første Beboelsesejendomme De første beboelsesejendomme på Bryggen blev bygget langs havnen ca Christianshavns Oplagspladser opførte deres første ejendom i 1906 ved Njalsgade, lige overfor den nuværende politiskole. Senere kom de andre karreer til, den sidste beboelsesejendom før 2. verdenskrig der blev bygget var Gulfosshus, som er fra Hvis man vil vide mere om Islands Brygges historie, kan man hos Bryggens boghandel og Njalfoto købe et hæfte til 15,- kr. med artikler om Bryggens historie skrevet af Lokalhistorisk Forenings bestyrelse. Hæftet indeholder masser afbilleder fra Bryggen i gamle dage. Husk hvis i har Mget materiale om Islands Brygge så som: Billeder, film, postkort, huslejekontrakter, regninger, reklamer, ALT fra Bryggen har interesse. Venligst kontakt Poul A Sørensen tlf Islands Brygges Lokalhistoriske Forening v l Sussie Paddison, SMrresgade 3, tlf Pa& pi bøggrllnden Lidt ly Intet problem t isanske fotoauktion Ftn> e. EOS l(amera Nyt lille C~~n Isen til VIbOrg? F'otocratu... ne Med et væld af gode informationer og nyheder NJAL FOTO VIDEO NJALSGADE S TLF GIR FAX mærkedage _. tak til lykke med dagen Tillykke til Hans Ulrik! Hans Ulrik Riis fyldte 50 år den 24/10. Hans Ulrik er en garvet aktivist på Bryggen, og man husker især hans indsats mod Soyakagefabrikken. I anledning af fødselsdagen blev der festet i Ballonparken løtdag den 23. med optræden, musik og dans. Vennekredsen havde samlet sammen til en flot short-john-cykel. ~ Boe-R v~ m -HVS ~EJ8E vred ~of\/ ANT MIC1T'FN PIG. t-favn AT. P.( ouv,,.noy. 1'40B8E -KNE'B EN6.' MIJNI<:E RIR.Si " Mf-1).1 PI~ - 6/lUNO ~se)e" 'L MW DREJE' f> Y. ~RK. ~L.LES l RO WL~N -R"'r a o ER ~s:rot: SI<""'B! ~FT"!N REPSIC:AØ(T,.,...v,.., P\4&- ~ $TE. D ~~r~ BE~J Rn~ T''- STil -l'ltn(ø JØ~.tlll $.'tf «T'~ "Tl'\I.OttJ) Pit. E" 51»!>e DI0.2P 'V H øoe- S~Gf!lt \IO.I:~L LAG i KÆL. E" 1)2(1<6 Optagelse af hilsener til mærl<e- og fødselsdage er gratis. De skal være maskinskrevet eller med blokbogstaver. Stiles, meget gerne med foto, til BRYGGEBLADET Leifsgade København S opfo~t> R IN(" TAL.ORl> KONG f l='(> R~. EF- TO ENS lo41o'pi.ib ~1.'-"" 1- -E:N PIG!' \<OIC.4LE'2 LE'~ TO Begravelse O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem ~~ns Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT /..U6T'- p.<fofi'fli YOIØL L.liGf- ~co!i(... BET. tlftl- LAD 'E: Navn/gade/nr: {\i~ofbif To I»JS DANSEli "JORJJ- (]VM'C=N E~l' Løsning på krydsen kan afleveres i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, til og med søndag d. 1: november. Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om et gavekort på 1 00 kr. til EDEKA v/ Per Toft. Vi offentliggør vinderen i næste nummer, som udkommer den 11. november.

11 28. oktober 1993 BRYGGEBLADET 11 Murere Murerflrmaellaif Johnson AIS ~ Artlllerlvej38 A,, Artillerivej Banker City Gulvafh.evting Koogshøj 4 kld København v Hundesalon ~ng Nygatds flellgøl'ing " og Centnln 'JlndUespolering Aps Egilsgade KSK Rengøring Vinduespolering Gunløgsgade ACS-Trælast NS. Amager FælledYGj Jakobsen E & Sønner N>S! Øst-detail J engros Artillerivej }': Biomater Blomstei'-Cirklen leifsgades FAKTA Njalsgade 13 Frugtkælderen lsaf)o«jsgade Sagakiosken lausgades ~ Vimo Kiosken Thorshavnsgade Sko Eriks Skoservice Egilsgade Solcenter Buketten lsafiordsgade Smede- & maskinfabrik Vaskeri M.Øiltvaskeri Isatjordsgade 12 Møntvaskeri Njalsgade 24 a Møntvaskeri Thorshavnsgade 22 Vaskeriet Snehvide Reykjaviksgade Vaskeri Kaja Njalsgade Video,. : Brillet. Amaoet ~lal-optik Englandsvej 1 o linie 12llge til døren. Bygningsrenovering f]el'ldomstlaodel Arne Pedersen Njalsgade 4, Glarmestre Jimmy Berger Mil)eriYGj $312 Specialfortetninger Tidens.Form Dansk KunstModværk Njalsgade Terapeauter m.m. ~~i2ik Aura ViSion Energitamel Center for alternativ behandling Thorshavnsgade Video Ekspressen.... Thorshavnsgade 16kld Øl&vand' Bryggen's øl & vand Vestmannagade H001le Eksøressen lsiands Brygge Institutioner.~ Bryggens Pensiooisfforening på Gimle V/ Bva Poulsen '-<

12 BRYGGEBLADET Brandfest - så tage.,. ryger Jazz & S te g t j{æs l( Torsdag d. 4/11 fra kl. 18 Stegt flæsk m/persillesovs + l stort glas Carlsberg fadøl kun 59, ISLANDS BRYGGE 1 Husk bordbestilling! Brandofrene kom i klemmelarmende tavshed fra Borgerrepræsentationen! I forbindelse med branden, har vi været vidne til det største råb af tavshed fra politikerne i Københavns Borgerrepræsentation. H vor var de med støtte til brandofrene? H vor var boligborgmesteren, den konservative TilUs trup-hansen, med lejligheder til genhusning? Det tog over seks uger inden den sidste lejer fra de brandhærgede opgange havde fået anvist ny lejlig hed. I mellemtiden havde lejerne boet i lejligheder uden varme, nogle uden lys, med fugten fra brandslukningen drivende ned ad væggene. Opgangene blev flere gange hjemsøgt af indbrudstyve, der stjal det ind bo, som ikke allerede var ødelagt af fugten. Hvor var socialborgmesteren, socialdemokraten Winnie Larsen.Jensen, med økonomisk støtte til reetablering af brandofrenes hjem? Hvorfor skulle det tage flere uger, inden socialborgmesterens afdeling besluttede sig til at øge erstatningen til brandofrene fra 3.000,- kr. til 9.000, k:r.? Havde det noget at gøre med en notits i Ekstra Biadet og et nært forestående kommunalvalg? Der er sikkert penge i at være socialborgmester. Københavns borgmestre klistrer sig i hvert fald til taburetterne. Vidste I i øvrigt, at adskillige politikere i Københavns Kommune oven i deres løn på til kr. hæver diæter i kroners-klassen, blandt andet SF's socialborgmester Charlotte Amundsen. Brandofrene kunne højst få kr. til reetablering af hjemmet, hvis de ikke var forsikrede- og hvem har råd til en indboforsikring, når man i årevis har haft kr. om måneden til alle udgifter udover huslejen. Hvis dette er hvad der kaldes ligelig fordeling af goderne, siger vi nej tak. I Københavns Kommune må folk i nød sejle deres egen sø, ligesom Bryggen har måttet!l lås for hver eneste forbedring, vi har fået. Politikerne har aldrig løftet en finger for Bryggen. Vi stiller op til Borgerrepræsentationen for at rejse Bryggens krav på Rådhuset: - Udbygning af skolen til 10. klasse! X ved liste L Sussie Paddison og Berit Slåen - Gårdsaneringer i alle karreer! - Udvidelse og vedligeholdelse afhavneparken! - Flere familieboliger! - Børneinstitutioner der er bygget til formålet- nej til børnehaver i lejligheder! - Plejehjem/ældreboliger på Bryggen! Vi vil ikke finde os i, at Bryggen fortsat er stedbarn i Københavns Kommune. Vi kræver samtidigt: - Stop nedskæringerne! - Nej til ventelister fra vugge til grav! - Fuld daginstitutiondækning! - Sæt arbejde igang! -Nej til nytkulturpalads - Støt den folkelige kultur! Vi ønsker en ren, grøn by med et blomstrende kulturliv. Vi stiller op på Københavnerlisten, liste L, der er en tværsocialistisk liste mod Ørestaden, Øresondsbroen og EF-unionen.

Ingen nye badeværelser på Bryggen

Ingen nye badeværelser på Bryggen 11. maj 1993 1. årgang nr. 3 BRYGGEBLADET Ingen nye badeværelser på Bryggen Ejendomsselskabet Norden stopper nu nye badeværelser i deres ejendomme p.g.a. beboeres protester mod prisenfor moderniseringerne

Læs mere

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne,

BRYGGEBLADET. bliver sat dato på nedrivningerne, 23.februar 2000 8.årgang nr. 4 BRYGGEBLADET SuperBrugsen må vige for byggeplaner Freja Ejendomme opsiger en række erhvervslejemål i Njalsgade for at forbinde Bryggen og Ny Tøjhusgrunden Kun halvandet år

Læs mere

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96.

BRYGGEBLADET. i Kulturby 96. 22. juni 1993 1. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Hjælp vores havnepark Åbent brev til overborgmester Jens Kramer Mikkelsen og borgmester Tom Ahlberg Model af lokalrådets forslag til udsmykning af festpladsen.

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Amager-narkomaner til Bryggen

Amager-narkomaner til Bryggen 23. marts 1993 1. årgang nr. 1 BRYGGEBLADET Amager-narkomaner til Bryggen Lokalrådet forsøger at bremse kommunens planer om at lægge»metadoncenter«i Njalsgade Bortset fra den nye Paintball-klub i kælderen,

Læs mere

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30

Vælgermøde l Gimle Tirsdag d. 4. november kl. 19.30 30. oktober 1997 5. årgang nr. 18 BRYGGEBLADET Kirsebæralleen plantes nu i Havneparken Fredag d. 7. november tager borgmester Bente Frost det første spadestik til plantningen af 134 træer langs Havneparken

Læs mere

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse

Københavns kommune har netop givet sig selv tilladelse 1. februar 1996 4. årgang nr. 2 BRYGGEBLADET Havneparksfond mangler penge Forventet millionbeløb fra Ejendomsselskabet Norden lader vente på sig Selv om vinteren midlerti digt har sat en stopper for anlægsarbejdet

Læs mere

Undersøgelse underkastes undersøgelse

Undersøgelse underkastes undersøgelse 1998B RYG G E B LA D ET 6. 12. november årgang nr. 19 Undersøgelse underkastes undersøgelse Ørest a dsselskabet og Gru n dejerforeningen er uenige om gru n dva ndssænkning - Miljøkontrollen har n u bestilt

Læs mere

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken

BRYGGEBLADET. Hansen har jo allerede udtalt noget i denne retning! Gimle eller de gule bygninger i parken 22. september 1999?.årgang nr. 15 BRYGGEBLADET Vrede over politikerudtalelser Lokalrå det er urolig for politikern es inten tioner om nedlæggelsen af Gimle "Det kan ikke være rigtigt, at Ole Henzen endnu

Læs mere

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig

BRYGGEBLADET. Vanvittig og kortsigtet beslutning. At nedlæggelsen er fuldstændig 15.december 1999 7.årgang nr. 21 I alt 66 børn i børnehaveog fritidshjems-alderen skal i fremtiden helt over på Amager Fælled Vej for at komme til deres institution. Det bliver resultatet af, at selskabet

Læs mere

Gimles Cafe søndag d. 20 apr-il, kl. 15 - fri entre: Det Hemmelige BigBand

Gimles Cafe søndag d. 20 apr-il, kl. 15 - fri entre: Det Hemmelige BigBand 1 O. april 1997 5. årgang nr. 7 BRYGGEBLADET Endnu ingen penge fra Norden til Havneparken Skinnerne ryddes, muren bygges men hvor langt vil kirsebæra lleen nå Solen er så småt ved at bebude forår i Havneparken,

Læs mere

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen

BRYGGEBLADET. Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen 31.maj 2000 8.årgang nr. 11 BRYGGEBLADET Bryggen én stor parkeringsplads Norden har endnu ikke tilmeldt sig P-ordningen Støt dig selv Indlagt i dette blad finder du et girokort til Lokalrådet/Bryggens

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN. Storbyliv. BV11 Om 75 dage, weekenden d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne

BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN. Storbyliv. BV11 Om 75 dage, weekenden d. 31/8, 1/9 og 2/9, kastes fortøjningerne 13. juni 2001 9.årgang nr.11 BRYGGEBLADET NORDEN TJENER 175 MILLIONER PÅ BRYGGEN Storbyliv Et godt storbyliv er afhængigt af en sund eksistens- og livsopfattelse, som igen afspejler et sundt, respektfuldt

Læs mere

BRYGGEBLADET. l søndags blev juletræet på Råd huspladsen tændt.

BRYGGEBLADET. l søndags blev juletræet på Råd huspladsen tændt. BRYGGEBLADET International svømmehal måske på vej til Bryggen Udelu kker måske en badeanstalt i havnen. S. december 2001 9. årgang nr. 20 Bryggebladet har erfaret, at Kø benhavns Kommune er i gang med

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Dyrere huslejer i vente

Dyrere huslejer i vente 1 O. marts 1994 2. årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Dyrere huslejer i vente LLO med i udarbejdelsen aflejelovsforslag, d er forringer lejernes kår væsentligt Bryggebladet er kommet i besiddelse af et ændringsforslag

Læs mere

Bryggens butiksliv truet

Bryggens butiksliv truet 21. april 1994 2. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Bryggens butiksliv truet Ej endomssel skabet N ord e n str a m mer kursen med enorme lej eforhøjelser p å erhvervslej em ål Vi kan lige så godt dreje nøglen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

amager Fælledtunnel Bryggebladet tog borgmester med på Amager Fælled til en snak om havnetunnel. LÆS SiDE 4

amager Fælledtunnel Bryggebladet tog borgmester med på Amager Fælled til en snak om havnetunnel. LÆS SiDE 4 Bryggeskat Kærlighed til Bryggen driver hver dag Lis til posthuset under Langebro. Hun har en evne, som rækker langt ind i det hinsides. amager Fælledtunnel Bryggebladet tog borgmester med på Amager Fælled

Læs mere

FP Auto savner omsætning

FP Auto savner omsætning Nej til Enghave Brygge En ting er helt sikkert: Venstre kommer til at stemme imod lokalplanen for Enghave Brygge, siger Leslie Arentoft. interview side 7 FP Auto savner omsætning Vejomlægningen af Artillerivej

Læs mere

Side 6-7. Kulturhusets styringsgruppe HAVES: Et splinternyt, herligt og velbeliggende kulturhus med begrænsede økonomiske muligheder.

Side 6-7. Kulturhusets styringsgruppe HAVES: Et splinternyt, herligt og velbeliggende kulturhus med begrænsede økonomiske muligheder. 8. maj 2002 10. årgang nr. 8 Havnebadeanstalt på Bryggen Politikerne er ved at vedtage en placering af den første københavnske badeanstalt siden 1950 erne. De første skitser er netop offentliggjort. Badeanstalten

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

Det danske Motown ligger på Bryggen

Det danske Motown ligger på Bryggen 20. februar 2002 10. årgang nr. 3 Det danske Motown ligger på Bryggen Njalsgade-komplekset er en markant plet på enhver musikers danmarkskort. Små og store musikselskaber har skabt et livligt og kreativt

Læs mere

Dyk. bliver også en del af Københavns cykelstiruter.

Dyk. bliver også en del af Københavns cykelstiruter. Julehjælp Vi yder julehjælp til gaveindkøbere. Både for dem med hul i jakkelommen og dem med den store tegnebog. 2. SEKTION SIDE 2 Dyk Kurven for boligmarkedet peger nedad. Det gør kurven for aktiemarkedet

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

Hjemløse piger på landsholdet

Hjemløse piger på landsholdet h u sfo r bi nr. 11 november 2013 17. årgang pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Hjemløse piger på landsholdet Kommunalvalg 2013 KOPI Køb kun avisen af sælgere med synligt

Læs mere

Trafikforbedringer. Kom ind og kig! Vi har vinen til sommerens hyggestunder Spændende spiritus til de listige drinks. Stort udvalg i spændende øl

Trafikforbedringer. Kom ind og kig! Vi har vinen til sommerens hyggestunder Spændende spiritus til de listige drinks. Stort udvalg i spændende øl VIDSTE DU AT BRYGGEBLADETS LEGENDARISKE OPEN I PETANQUE-POKAL KAN STÅ PÅ DIN POKALHYLDE HELT FREM TIL SOMMEREN 2008? Sådan får du dit navn indgraveret 2. sektion side 12 Sommeroplevelser Bryggen Open i

Læs mere