mp**dpffid Tutankhaton selg der hurtigt fik sit navn gjort politisk korrekt til Tutankhamon. Derudover skulle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mp**dpffid Tutankhaton selg der hurtigt fik sit navn gjort politisk korrekt til Tutankhamon. Derudover skulle"

Transkript

1

2 u*ffimffi#'ø#mg mp**dpffid ** Tutankhamon i spejlet Lise Manniche De danske samlinger rummer ikke genstande fra Tutankhamons grav, men der findes dog, ud over en lille fingerring af fajance [fig 1], en enkelt skulptur, der ikke blot stammer fra hans tid, men som også reflekterer den kanon, der blev etableret i forbindelse med hans officielle image Det drejer sig om inventarnummer ÆIN 1285 i Ny Carlsberg Glyptotek lforsiden og fig 2], erhvervet fra Sabatier-samlingen i 1911,1 et 57 cm højt hoved af en statue af diorit med Amons karakteristiske krone og en del af hans høje fjer og kunstfærdigt flettede skæg bevaret Øjenhulerne er nu tomme, men øjnene, indrammet af markerede sminkestriber, har været indlagt i andet materiale Næsen er let beskadiget, men Ørerne er stort set intakte Brudfladen ved halsen er skrå Ansigtstrækkene slutter sig til det fysiognomi, der kendetegner Tutankhamon bla i hans gyldne maske og kister Tutankhamons ansigter Når en konge kom på tronen, skulle der ikke blot udarbejdes fire navne for ham, som sammen med det, han var lødt med, gav hans officielle titulatur En sådan forblev som resel uændret med mindrc 4 P,qpynus 32 Ånc rn Lrsr Mrllrcrr særlige forhold gjorde sig gældende Man kan nævne Mentuhotep I fra 1 1 dynasti, der: ændrede sit F{orus-navn i tal<t med sin konsolidering af magten, og naturligvis Amenhotep IV, der af religionspolitiske årsager ændrede sit til Akhenaton, fulgt af Tutankhaton selg der hurtigt fik sit navn gjort politisk korrekt til Tutankhamon Derudover skulle kongens officielle ikonografi etableres Billedhuggerværkstederne blev givet et koncept, som ikke blot skulle gælde for afbildninger af majestæten, men som også undertiden afspejlede sig i samtidige gengivelser af guderne, fortrinsvis Amon-Ra Resultatet er, at selv om eventuelle indskrifter er forsvundet fra disse kunstværker, kan de med en vis sandsynlighed dateres til en bestemt konges regeringstid Der kunne ikke desto mindre være mere end en enkelt sådan kanon i omløb for en enkelt hersker I 12 dynasti, der ligesom Amarna-tiden er kendetegnet ved ekstraor:dinære gengivelser af kongelige ansigter, var der sideløbende med denne den gængse, mere idealiserede fremstilling, der primært synes anvendt i forbindelse med gravmonumenter De karakteristiske, "bekymrede" udgaver af feks Sesostris III har stået i gudetempler (Karnak, Deir "RrrrDG on4nu':tur,qru<rnvoru splrr Fig 1 "Nebkheprura, hersker over maat" Foto LM Fig 2 Ny Carls- berg Glyptotek ÆIN 1285 Foto Ole Haupt

3 fffi \f el-bahari mfl) Amenhotep IIIs kontrafej gennemgik ændringer i løbet af hans lange regeringstid, mest markant i forbindelse med hans første regeringsjubilæum2 I Amarna-tiden er det mest ekstreme eksempel de mange variationer af Nefertiti, hvoraf noele endda stammer fra samme værksted3 Årsagerne til de forskellige modeller for samme person kan således være kronologiske, geografiske eller ideologiske Hvorvidt disse "portrætter" har nogen som helst lighed med originalen, den levende person, er et emne, der i reglen behandles noget lemfældigt i litteraturen, og det er et spørgsmål om en sådan fotografisk lighed almindeligvis har værethøjt prioriteret af de gamle ægyptere selv At konger rask væk usurperede deres forgængeres statuer kunne tyde på det modsatte At der undertiden fandt en vis tilpasning sted, beviser ikke nødvendigvis, at man har bestræbt sig på at opnå en fysisk ligheda Det eneste tilfælde, hvor man kan sammenligne et kunstværk med originalen, er Tutankhamon, hvis mumies identitet der ikke kan herske tvivl om (på grund af genbegravelser må der altid være en lille usikkerhedsmargin mht andre kongelige mumier) Det har dog L ikke ført til nogen endelig aftlaring på spørgsmålet om portrætlighed I 2005 blev der udført forsøg af tre hold af retsmedicinere og kunstnere fra USA, Frankrig og Ægypten, der med udgangspunkt i en ny CT-scanning uafhængigt af hinanden skulle rekonstruere kongens ansigtstræk5 Resultatet af disse forsøg viste markante indbyrdes forskelle, forårsaget af det faktum, at ansigtets væv ikke var i sin originale stand efter balsameringen [fig 3,a,5] Skulptur De mange, samtidige afbildninger af Tutankhamon6 omfatter en del tempelskulptur samt genstande fra kongens gravudstyr ("samtidige" dækker i denne forbindelse også dette) En gruppe gengiver kongen med buttede, barnlige ansigtstræk med runde kinder, rund næsetip, fyldige læber, rund barnehage og ganske store øjne En anden gruppe, også tilskrevet kongen, viser et mere markeret ansigt, spidsere næse og mindre øjne Der er ganske stor variation her, men det væsentlige i den foreliggende sammenhæng er, at de alle adskiller sig fra den førstnævnte, buttede type Forskellene gælder både i to og i tre dimensioner Det er påfaldende, at ingen af de samti- sr Mll,rl,r cre o TuranrHlvor"r spejret Plpvnus 32 Fig3-5 Rekonstruktioner af Tutankhamons ansigt på grundlag f cr-c,nnino fransk, amerikansk, ægyptisk Tegninger LM og MAJ

4 Fig,6 To af Tutankhamons kanopekrukker Foto LM Fig7 Statuen af Amon-Ra i Karnak Foto LM dige afbildninger viser den meget vigende hage, der går igen i de retsmedicinske gengivelser fra 2005 Den buttede model ses tydeligst i kongens gravudstyr, hvoraf næsten alle eksempler er udført r andet materiale end sten Dette kan være inspireret af den skik, der var opstået i hans bedstefars senere år Efter sit første regeringsjubilæum i år 30 lod Amenhotep III sig afbilde med meget barnlige træk: runde kinder, li11e hage, fyldige 1æber, stumpnæse og dertil de karakteristiske store, mandelformede, let skråtstillede øjne - en gengivelse, der ikke kan have afspejlet hans reelle alder, men derimod må vise ham i den stand, han ideelt set havde opnået efter sin foryngende sed-fest Selv om aldersspørgsmålet er mindre relevant i forbindelse med Tutankhamon, der døde som teenager, er det dog en mulighed, at ideologien bag hans bedstefaders skulptur har haft indflydelse på genstande, der skulle inkluderes r kongens gravudstyr, hvor evig ungdom var intentionen, og at der i det hele taget har været et ønske om at springe en generation over og knytte en visuel forbindelse til tiden inden Akhenatons særegne stil Det ses klart i udformningen af det mest væsentlige: guldmasken og de tre gyldne kister, og vi genfinder det i to genstande af træ: den ejendomrnelige armog benløse statue og Tutankhamons hoved, der ligesom solguden genfødes af en lotusblomst, og endvidere i de to sorte statuer F,n del af de fornemme shabti-frgurer af træ hører også hjernme i denne serie, hvorimod hans shabti-frgver af feks fajance falder uden for lågene til de fire kanopekrukker i graven, skåret i kalcit (alabast), viser interessant nok en ansigtstype, der er beslægtet med den buttede [fig6] De store øjne dominerer ansigtet og næsen er afrundet 6 Pcpvnus 32 Ånc nn Lst Mrt'rtr crr Læberne har derimod ikke den ellers karakteristiske, sensuelle form, og selve ansigtet er lidt mere langstrakt Det kunne måske skyldes, at håndværkeren har indgået et kompromis mellem det kontrafej, der skulle hugges i sten (se nedenfor) og den model, der blev anvendt for andet materiale? I templernes mere offentlige kontekst foreligger der en anden type materiale, der ikke som sådan hører til i en kongegrav: rundskulptur i sten I Ægypten var forskellige slags håndværk ofte samlet under samme tag, men ikke desto mindre er der tale om specialiserede arbejdsmetoder for forskeilige materialer I(ongelige værksteder ville være fordelt i de større byer, prirnært Memfis og Theben samt, på netop denne tid, også el-amarna, hvilket kan have afstedkommet yderligere regionale forskelle i produkterne Vi ved ikke, hvor Tutankhamons gravudstyr blev produceret Ti1 gengæld står det fast, at så godt som al skulptur af sten i hvert fald har et enkelt fundsted: Theben rned Karnak som hovedleverandør7 Når man søger at etablere en årsag til en alternatrv kanon for afbildninger af Tutankhamon, kompliceres situationen ved, at nogle er bestilt af Tutankhamon og bærer hans navn, evt usurperet og navnet overskrevet af en af hans efterfølgere; andre synes påbegyndt under Tutankhamon, men bærer udelukkende en af efterfølgernes navne I rundskulpturen foreligger der to hovedtemaer: skulptur af kongen alene og skulptur, der involverer en e1ler flere guddomme, enten ved at de er afbildet sammen, eller ved at guden har lånt kongens ansigtstræk8 Det første repræsenteres af to knapt legemsstore statuer af grå granit af kongen stående med 'RrrrtnG ovnu':tuurri:rhrou sprlrrr

5 Fig8 Louvre E L1609 Foto LM Fig9 Turin No 768 Fra A M Donadoni Roveri, Museo Egizio, Turin (nd), s12 hænderne strakt ned foran sin kilt (nøjagtig som i de kendte statuer af Sesostris III), fundet i "cachetten" i Karnak I(ongen fremviser et markeret ansigt, og statuerne blev usurperet af Horemheb (rester af Tutankhamons navn står tilbage i indskriften på rygpillen af den ene)e Tutankhamon/Amon Som man kunne forvente efter Akhenatons hetz mod Amons statuer, foreligger der mange nye skulpturer af denne gud Og hvordan ser en guds ansigt egentlig ud? Den over legemsstore sandstensskulptur af Amon-Ra af kvartsit, der endnu står på sin plads foran Tuthmosis IIIs annalvæg lfig7, jt fig 111, giver det bedste eksempel i sten på det buttede fysiognomi Dens karakteristiske næsetip blev for få år siden fundet under udgravninger i et tilstødende rum Tutankhamons Horus-navn er bevaret, og rester af de andre ses under Horemhebs Statuen af Amonet, der står ved siden af, bærer spor af Ays navn under Horemhebs Trods en vis lighed er der stilistiske forskelle meliem de to statuer (især i øjnene) Hvis Tutankhamon også var ansvarlig for den sidstnævnte, var det Ay, der fik arbejdet fuldført og signeretro Derudover findes der en række løse hoveder, der pga den buttede ansigtstype kan henføres til Tutankhamon Det drejer sig ud over Glyptotekets primært om følgende: Metropolitan Museum of Art, New York af diorit;l1 Cairo JE af kvartsit;12 Luror Museum J 67 af kalksten, fundet i Month-templet;ri samt et hoved i Bruxelles af sort granitla Endelig skal nævnes et hoved af kalksten r Metropolitan Museum of Art, der endnu har bevaret gudens hånd ved bagkanten af kongens blå krone15 Glyptotekets hoved er det eneste, der har haft indlagte øjne To gruppestatuer viser Amon og Tutankhamon sammen Den ene (220 cm høj) er af granodiorit og findes i Louvre16 Guden sidder ned rned hænderne på kongens skuldre, mens kongen i mindre størrelse står foran hans underben Kongens hoved mangler, men flapperne fra hans nemes-hovedklæde er synlige Han er ilørt et panterskind, der tilkendegiver, at han her spiller rollen som præst Den matte overflade afslører, at gudens høje fjer, skæg og halskrave oprindelig var belagt med guld Kongens navne på rygpillen blev udraderet og står blanke, men på kiltens bælte står stadig Tutankhamon Trods gudens forholdsvis små øjne nærmer både mund, næse og den runde ansigtsform sig den buttede ansigtstype tfig 81 Øjnene har kraftigt markerede øjenlåg uden sminkestriber Den anden gruppe findes i det ægyptiske museum i Turin Den er af kalksten næsten intakt 186 cm høj17 Her ses en siddende Amon-Ra ved siden af en stående konge iført nemes-hovedklæde I(ongen lægger sin højre arm om gudens ryg [fig9] Teksterne er originale indskrifter med Horemhebs kartoucher, men begge ansigters udformning med de karakteristiske, sensuelle 1æber peger sammen med L se MANN che " Rrrr orc ovru' Turllrrrll,roN L SpErtET o Plpvnus 32 ÅRG NR

6 gudens træk på, at det var Tutankhamon, der var åphavsmanden og måske ikke fik færdiggjort og i,rdskuet arbejdet' Heller ikke i dette tilfælde ses sminkestriber, men i hvert fald guden har en tydelig konøjenlågsfold Gruppen demonstrerer, selv uden gens navn på, hvad "Tutankhamon" betød: "Amons levende billede" Et lignende eksempel på Tutankhamons kontrafej, men med Horemhebs originale indskrift kan ses t Luxor-museetJ 823 fra Luxor-cachetten'18 Disse to eksempler viser, at Horemheb har accepteret den allereie eksisterende kanon, ikke blot for guden' men også for den kongefigur, der kom til at bære hans eget navn I en kalkstenstriade, også fra cahar hetter-t i I(arnak, med kongen, Amon og Mut idenikke her er Amon det buttede ansigt' Kongens typen' til alligevel tisk med gudens, men slutter sig Den nederste del med indskrifter er ikke bevaret' (halvmen det ser ud som om det drejer sig om en tidligt i form endelige færdig?) blok, der har fået sin markeret mere Et Tutankhamons regeringstid'te ansigt finder vi til gengæld i to skulpturer samme,t",11 fru af en gående Amon, begge uden indskrifter' Den ene, 155 cm høi af kalksten og nu J 198 i 8 PApvRus 32 Ånc rn ' LLsr " Fig10 Tutankhamon ved Opet-festen i Luror-templet Kartoucherne siger Horemheb, men bemærk at henh solskiven (tv) og navnet på Amon (th) tilhører Tutankhamons originale indskrift Foto LM Rrrrtotc ovlu " : TurlrurlAMoN Luxor-museet' vlser små øjne og lille mund'20 Den har Tutankhamons intakte kartoucher på bagsiden' Den anden, Cairo JE 38049, er af gråvakke og blot 57,4 cmhøj, har størte øine, men mindre og smalle på 1æber21 I betragtning af det markerede ansigt kongestatuen med Tutankhamons overskrevne navn KCC +zogl) er der ingen grund til at tøve med at give de to gudestatuer samme ophavsmand' Horemheb må som sine forgængere ved sln tronfor overtagelse have ønsket at fremlægge en model sin officielle ikonografi Defte synes i første omgang ikke at have involveret en ændring af Amons ansigtstræk, som vedblev at afspejle Tutankhamons' SJmmenligner vi med et andet Amon-hoved i Glyptoteket 1Ætx 3s1", der viser Horemhebs træk, sålemed des som de fremstår feks i den todelte gruppe en knælende Horemheh foran Atum' funder i Luxor-cachetten, må vi dog konkludere, at også Horemheb på et tidspunkt ønskede at låne guden sine ansigtstræk'23 Den betragtelige mængde af skulptur af AmonRa, med og r'rdr-t Tutankhamon, udført i årene efter restaureringsprogrammet, signalerer omfanget af det hærværk, der var foregået under Akhenaton' Skulpturerne visualiserer kongens politik, således 5PEJLEI

7 Dal Det samme er tilfældet med gengivelsen af Tutankhamon i vicekongen Huys grav (TT 40)'?a Der går tråde tilbage til paladsmaleriet i el-amarna, og det kunne ligefrem være kunstnere herfra, der har været ansvarlige for det Gravarbejdernes by Deir el-medina havde jo været lukker ned i næsten tyve år og malerne var søgt andetsteds hen2s Disse malere ogleller deres sønner kan være blevet indforskrevet til denne lejlighed Det mere tilspidsede fysiognomi ses endvidere på den mest royale genstand af alle: den gyldne trone, der på siderne bærer kongens oprindelige kartouche Tutankhaton, og som derfor, sammenholdt med tilstedeværelsen af solskiven med stråler, må gå ti1bage til tiden i el-amarna, det vil sige inden kongen synes at have valgt den buttede ansigtstype Vi må altså konstatere, at der ikke er en logisk, kronologisk årsag til valg af en bestemt model her Da det tilspidsede ansigt ikke synes at forekomme i relief af sten i templer, må det derfor være enten materialet/ teknikken eller lokaliteten, der har været den afgørende faktor Tutankhamon i Karnak Ud over at bestille et større antal statuer af Amon- Fig 11 Amon- Ra og Amonet i Karnak med Tutankhamons restaureringstekst på væggen Foto som den beskrives i restaureringsteksterne forfattet ikke blot af Tutankhamon men også af Horemheb: det drejer sig om at knytte forbindelsen tilbage til Amenhotep III, inden verden gik af lave Stilistisk var der dog elementer, der blev hængende i penrrcn, for intet blev alligevel ganske som før LM Relief og maleri Langt størstedelen af reliefferne af Tutankhamon, som f eks i Luxor-templet [fig 10] kan siges at tilpasse sig den buttede ansigtstype Det samme ses I udsmykningen af nogle af genstandene fra kongens grav (f eks det lille gyldne skrin, som i sig selv frembyder variationer, og skrinet med havescenerne ) I Amenhotep IIIs grav har Tutankhamons bedstefar sit sed-festforyngede ansigt, hvis stil inspirerede til Tutankhamons maske og kister, dels til Luxor-reliefferne, der smykker et rum egentlig udtænkt af Amenhotep III Vægudsmykningen i Tutankhamons grav viser derimod den mere tilspidsede ansigtstype I scenen med Ay, der udfører mundåbningsritualet, er der så godt som ingen forskel på Tutankhamons og Ays ansigtstræk, og srilen fortsætter i øvrigt oændret i Ays egen grav i Kongernes dels LsE MANNcHT Ra for at erstatte dem, der var gået til under Akhenaton, gav Tutankhamon sig også i kast med at udbedre skaden på vægreliefferne26 Hvor Amon var blevet hugget ud, blev han hugget ind igen Overfladens lavere niveau afslører dette I mange tilfælde er det Sethos I, der ved at indsætte sin kartouche pårager sig æren for sådanne udbedringer, men det er dog muligt også at finde spor efter Tutankhamon Det gælder bla på østsiden af det nordlige tårn af den 6 pylon, som danner kulisse for statuerne af Amon-Ra og Amonet Tutankhamon indsatte sin restaureringstekst bag det ødelagte billede af Amon og foran gudinden tfig 111: "Restaurering af monument gjort af kongen af Øvre- og Nedreægypten Nebkheprura (dvs Tutankhamon) for hans fader Amon-Ra" Ganske vist står der nu at læse "Djeserkheprura, udvalgt af Ra", dvs Horemheb, men den Øverste solskive i kartouchen (Ra) er i et højere plan end resten og tilhører tydeligvis Tutankhamons navn Tutankhamon var også ansvariig for nybyggeri i Karnak-templet Et antal større sandstensblokke blev fundet genanvendt i beklædningen af den 9 pylons vesttårn27 Her er Tutankhamons navn ikke udraderet Endnu mere interessant er tilføjelsen til Amon-Ras navn på den ene biok: "der er i Nebkhepruras tempel" med tilføjelsen "elsket af Amon, der etablerer Theben", formodentlig som en del af "Rrrroc or"rhu":turar<hlvorl spellet Papynus 32 ÅRc NR

8 hele navnet på bygningen Indskriften står ved en scene med Tutankhamon foran guden, hvor kun deres kroner ellers er bevaret På to andre matchende blokke bærer kongen med buttet ansigt den blå krone, og guden er "den fremmeste i Karnak, himlens herre, Thebens hersker" [fig' 12] Der er således tale om et særskilt tempel (hwt),bygget af Tutankhamon Andre arkitekturfragmenter' måske fra en separat bygning, som f eks af søjler og en arkitrav, der også rummer Ays navn i kartouche, blev fundet genanvendt i den 2 pylon Et yderligere eksempel på Tutankhamons arbejde i templet kan ses på den Østlige side af østmuren til cachette-gården ud mod den hellige sø, hvoraf flere blokke nu er faldet ned og opbevares andetsteds Muren stammer nok fra Tuthmosis IIIs tid, da det var ham, der var ansvarlig for den 7 pylon, som den støder op til Dens østside har kun udsmykning på midten, og den viser Tut- ankhamons kartoucher (overskrevet af Horemheb), men den var faktisk oprindelig tdlørt af Amenophis IIL28 To symmetriske scener viser kongen foran et naos med Amon, Mut og Khonsu, centreret om en scenc, der under en bevinget solskive næsten som en stele viser Hapi, gud for Nilens overflod, der ofrer til korngudinden Renenutet i slangeform Ifø1ge Paul Barguet tilkendegiver scenen, at det var her der hver dag blev foretaget en "rensning" af de ofre, der blev bragt fra magasinerne syd for søen, inden de blev ført vtdere gennem døren til det, der dengang var templets søjlehal (mellem 4 og 5 pylon) Teksten nævner, at kongen restaurerede reliefferne i denne bygning ved navn "Amon med de store forsynlnger" I reliefferne blev Amon udraderet af Akhenaton, men genskabt af Tutankhamon At de er i basrelief med baggrunden hugget væk viser, at de ikke blev skabt til en ydermur, men at de var en del af en bygning, der stod foran2e Fig12 Blokke fra den 9 pylon Fra MDAIK 22, 1967, pl Fig ÆIN 1285 set bagfra Foto Ole Haupt 2012 På rygpillen af Glyptotekets statue er bevaret en del af en indskrift, der giver gudens tilnavne efter navnet Amon-Ra, tidligere anbragt ovenover, utvivlsomt sammen med "herre over De To Landes Tro[bagsiden og fig13] To aspekter af gudens karakter fremhæves i denne tekst Ordet fy er en betegnelse for en vædder og skrives med et vædderhoved som determinativ efter de fonetiske tegn I femininum ff]1 beskriver det i overført betydning en ærefygtindgydende aura' Det er en egenskab, der ikke nødvendigvis er begrænset ti1 visse sociale lag, men i gudeverdenen tilskrives den fortrinsvis Amon Konceptet tydeliggøres dels i vædderprydelsen på for- og bagstavnen af hans hellige båd, synlig for folket under gudens udgange fra templet, hvor selve statuen er skjult i sit gudeskrin dækket af et hvidt klæde, og dels i det gyldne væd- det er andet løsøre der omtales, samt bygningerne 1 begge den fremmeste i Karnak, stor (wr)af ærefrygtindgydenhed (ifyt), srot ('3) af himlens herre, de ni buers hersker I sin lange restaureringstekstr0 nævner Tutankhamon ikke noget om statuer af sten Han siger, at han er den, der fremstiller monumenter "i sit hjertes nøjagtighed" for sin fader Amon (1 27), men Prpvaus 32 ÅRG NR i Danmark kendte vending, der dækker aspekter: med "rettidig omhu"3r ner" Statuens placering 10 og deres personale Det særegne udtryk kan referere ikke blot ti1 en korrekt fremstilling, men også til det rette tidspunkt - det er fristende at omskrive til den ovsu ': Turll':rtAMoN SPEILET

9 derhoved, der smykkede en eller flere døre i templet i Karnak32 Vædderen var "Arnons hellige dyr", forstået på den n-råde at Amon kunne manifestere sig i form af en vædder Ordet ythtl-, skrever med to løvehoveder på lange halse og med en sideløbende betydning som ordet for "løve", refererer ikke blot til en konges eller guds magt og anseelse, men også til fysisk styrke og potens Selv om der er subtile forskelle i betydning og anvendelse af henh u,r'og 'i og af ffir ogpftty, kan man sige, at betegnelserne supplerer hinanden og dermed styrker det uclsagn, rnan ønsker at etablere omkring guden I sin restaureringstekst (1 28) kalder Tutankharnon sig selv båcle 'l pht! og w,r pltt1- I ramessideriden bliver tilnavnet n-red slir mere specifikt i en sådan grad, at Amon-Ra 'i yf'1, stor af ærefygtindgydenhed, får: et administrativr separat kapel i tempelkomplekset i Karnakrr En bærbar statuette af denne gud stod i et skrin, der er afbildet på et udsnit af et vægmaleri, også i Glyptoteket: ÆIN 1073, erhvervet i 1910 Det stammer fra den nu forsvundne thebanske grav A17, udsmykket under Ramesses IILra Den ligeledes for:svundne og formodentlig sarntidige grav A23 tilhørte en rnand ved navn Penaashefy ("Den der tilhører den af stor ærefrygtindgydenhed"), som ud over at være gudefader for Amon og gudefader for Min også var "gudefader (it n1r) lor Amon Ra, stor af ærefrygtindgvdenhed" Udsmykningen af denne grav var for det meste skitseret med rødt blæk og de fleste tekstfelter efterladt torrme Vi kender kun graven fra Champollions noter, og ejeren kan ikke genfindes i anden :e :L fl sammenhæng3t Guden med det særegne tilnavn er også omtalt i TT 112 fra det 18 dynasti, der imidlertid blev overtaget af en mand fra ramessidetiden, der lød navnet Aashefytemwase, hvilket betyder "Stor af ærefrygtindgydenhed i Theben" Han var meget passende ypperstepræst for guden af sarnme navni5 Hans navn blev fundet ikke blot på et stykke af den vdre dørkarm og på den forreste væg th i tværrummet, men også på den højre sidevæg, hvor han bla ofrer til slangegudinden Renenutet I gangen tv ses Aashefl,temwase og hans fan-rilie tilbedende guder, udført oven på den eksisterende vægdekoration Det er påfaldende, at Aashefytemwase har inkluderet )I rt rt i I :a LsE MANNcHE o 'RErroc ol,llu':turqnrttvolr spellet Pepynus 32 ÅRG NR 1 2A12 11

10 Renenutet, da denne gudinde netop forekommer på væggen i den tidligere offerrensningsbygning, der er associeret med Tutankhamon Om ikke andet udgør det et specifikt link rnellem korngudinden og en præst for Amon-Ra, stor af ærefrygtindgydenhed Der er ingen thebanske grave fra det 18 dynasti og dermed Tutankhamons tid, der rummer nogen gengivelser af Amon-Ra, stor af ærefrygtindgydenhed, men det ville man heller ikke forvente, da bi1ledprogrammet på den tid r-rdelukkende giver plads til Osiris, Hathor og Anubis (Amon/Amon-Ra nævnes dog i teksterne, især i forbindelse rned Dalfesten) Ei heller forekommer han i teksterne De få skriftlige kilder andetsteds fra med omtale af dette specifikke aspekt af guden stammer også fra ramessidetiden, f eks papyrus Arniens fra Ramesses IIIIVs tid37 I ramessidetiden fandtes der yderligere et kapel for "Amon-Ra', ifit i Amons kornmagasin"3s Denne artikel koncentrerer sig om forholdet mellem Tutankhamon og Amon Der er andre guder, der låner hans ansigtstræk, feks Khonsu: NOTER M Jørgensen, Ny Carlsberg Glyptotek ÆSypten s164-1,65 med henvisning Se til I-1, I(øbenhavn 1998' Russmann, op cit, s ældre kataloger CGC 42097, A Wiese og A Brodbeck \red), Tutanhhamun' Tbe Golden Beyond Tomb Treasures from the Yalley of the Kings, udstillingskatalog Basel 2004, kat nr 51 Jf også en fragmentarisk statue af Tutankhamon med nemes + dobbeltkrone og vædderstandart: kort, historisk diskussion i udstillingskataloget Egyplt Dazzling Sttn, Cleveland 1992, s24-25 Den bemalede buste i Berlin samt gipsafstøbning sammesteds, begge i "Tuthmosis' værksted" i el-amarna Et godt og konsekvent eksempel er Ramesses IIs ændringer af statuer af fundet Amenhotep III: Egypt's Dazzling Sun, s1-72-l7 5 bla 5 Se 6 Væsentlige publikationer desangående er E Russmann, Egyptian Sculpture Cairo and Luxor, Austin, Texas 1989, s ; M Eaton-Krauss, 'Lart de la p6riode post-amarnienne', i J-L Chappaz, F Tiradritti, M Vandenbeusch (red), Akh naton et Nefertiti Soleil et ombres des pharaons, udstillingskatalog Genåve/Turin , s En detaljeret undersøgelse af Tuankhamons skulptur, deriblandt ÆIN 1285, har i mange år været under forberedelse af Marianne Eaton-Krauss og er nu ved at nærme sig sin afslutniog (personlig meddelelse april 2012) Cairo CGC (457) (stående, legemsstor, grå granit); CGC (srående, legemsstor); CGC (triade med Amon og Mut); Cairo CGC 603, publiceret i kataloget til udstillingen iparis i 7967 Toutandkhamon et son temps,kat nr 44 (usurperet af Horemheb) 10 Eaton-I(rauss, 'fart de la p6riode', s1' RE Freed, YJ Markowitz og SH D'Auria (red), Pbaraohs of the Sun A kh enaten N efertiti Tutankhamun, udstillingskatalog Boston L999, kat m J Rornano,The Luxor Museum of Ancient Egyptian Art, Caito L978' s126-1"27 (katnr 203) 1,4 E 5698: Le Rågne du Soleil Akhenaton et Nefertiti, udstillingskatalog Bruxelles 1975, s155 (kat nr 81) 15 Pharaohs of the Sun,kat m241' 1,5 E 1,L609: Pharaobs of the Sun, kat nr JI 667 års ægyptisk Åøzst Udstillingskatalog Louisiana 7962, kat m 162); Cairo bis ; Louvre E (siddende Amon med Tutankhamon foran)l siddende kolos fra Mut-templet med udraderede kartoucher (M Benson og J GourlaS The Temple of Mut in Asher, London 1899, pl 15); Turin 768 (siddende Amon med stående PlpynuS 32 ÅRG NR L Sr Mll,Lttl CHE Se også frlen/oeuvre-notices/god-amun-protecting-tutankhamun No 768 fradrovettis udgravninger i Theben i 1818: E Scamuzzi, Egyptian Art in the Egyptian Museum of Turin, New York 1965, pl J0-J l Eaton-I(rauss, 'I'art de la p6riode', s125' Eaton-Krauss,'IJart de la p6riode', fig 4, s'124; hrtp:l lwwwifao' e 20 gnetner/bases / cachette /? id=2 6 Romano, op cit, s136-l37 (kat nr 183); bases/cachette/?id=4 85 Tutankhamon) 12 1, års ægyptisk kunst, kat m 1'62 F eks 57 (stående, legemsstor, fragment); JE 21'47, CGC 603 (konge m dobbeltkrone og vædderstandart); Cairo (granithovede, cf 5000 Denne kombination af gudens tilnavn og lokaliteten som et sted, der fokuserer på de fysiske ofre, kan sammen med en interessant detalje bringe os på sporet af, hvor Glyptotekets hoved sammen med sin krop kunne have været opstillet Blokke lra cachette-gårdens Østlige mur viser huller efter indlæg i metal At Glyptotekets hoved som det eneste overhovedet af de her omtalte har haft indiagte øjne kunne antyde, at den har været opstiliet i en bygning, der frernviste lignende sans for omhu i detaljerne Der er således tekniske indikationer af en sammenhæng mellem statuen og blokkene, og, hvis vi kan acceptere spredningen i tid, også en tematisk sammenhæng, hvor Arnon 'j iår, og dermed ÆIN 1285, hører hjemme netop der, hvor ofrene akkr-rmuleres [fig 1a] ' Rett otc ovlu ': Turlt'lrllltOl"l speltet

11 E!? o t E,5 Fig 14 Plan over området ved den hellige sø, hvor Tutankhamons bygning bar stået Fra Blyth, fig Wiese og Brodbeck, op cit) kat, nr 52; Amenhotep IIIs kornmagasin med reliefudsmykkede dørkarme bases/cachette/?id=628 Egypt's Dazzling Sun, s702 Jørgensen, op cit, s168-l69 med henvisning til ældre kataloger til Ays og især Tutankhamons monumenter Horemhebs holdning 29 i Karnak-templet diskuteres i en upubliceret afhandling af Ramadan M Saad, 'Les martelages de la å XVIIIe dynastie dans le temple d'amon-r Karnak', Academie de Lyon, Universit6 II 1,972, rsær s107-1l7 Ifølge forfatterens omhyggelige iagttagelser fokuserede Horemheb i første omgang på at udradere Tutankhamons navn, hvor det var umiddelbart synligt i templet, og erstatte det med sit eget, hvorimod Ays navn blev fjernet over alt Tutankhamons navn blev undertiden skånet, men bygningerne blev efterfølgende taget ned og genanvendt som fyld Karnak', t8, og (se nedenfor) Jf også Eaton-Krauss,'Tutankhamun at s1 1 Om Tutankhamons Karnak-projekter se sammenfatning i E Blyth, Karnak Euolution of a Temple, London/New York 2006, s samt en mere detaljeret analyse af M Eaton-Krauss, 'Tutankhamun at I(arnak', MDAIK 44, 1988, s R Saad, 'New light on Akhenaten's temples at Thebes', MDAIK 22, 1,967, s P Bargr"ret, Le temple d'amon-rå å Karnak Essai d'exegbse, Cairo 1962, s med tegning af offerscenen Blokke lø situ med ttl Cour de la Cachette', Karnak VII, L982, s Udtrykket var skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møllers motto for hans lange livs succes I en TV-reklame for virksomheden i 2011 blev det af skibsrederen selv formuleret på engelsk som "constant care" Denne artikels titel blev fastsat L4 dage inden udtrykket kom på alles læber ved hr Møllers død En {ortolkning, der netop involverer "det rette øjeblik", blev først foreslået af JR Harris under læsning af restaureringsstelen ved undervisning på Københavns Universitet i Se L Manniche, 'Amun'l itt in a Ramessid tomb at Thebes', Cottinger Miszellen 29,1978, s79-84, især n4 33 HS7 Helck, Materialien zwr \Yirtschaftsgeschichte des Neuen Reiches, I, Hamburg 7961,,s69 (nr 17) 'The provenance of a wall-painting in the Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen', Gottinger Miszellen 58, L982, s49-57; id, Lost Ramessid and Post-Ramessid Priuate Tombs in the Tbeban Necropolis, København 201 1, s51-60, især s Se Manniche, Lost Ramessid, s61 36 N de G Davies, The Tombs of Menkheperrasonb, Amenmose and another, London 1933, sl 8-26 Denne bog omhandler primært kongen og Amon 14 i 30 UrklV 34 Manniche, op cit, s79-84; id, udsn-rykkede deres egen grav 26 skitse i Blyth, op cit, frg 93 og omtale s , jf frg nærværende artikel, samt F [e Saout, 'Reconstruction des murs de la 24 N de G Davies og AH Gardiner, The Tomb of Huy, Yiceray of Nubia in the Reign of Tut'ankhamun (No 40), London L926, pl F eks til Memfis, hvor en maler fra Deir el-medina og hans søn Se se ses i Saad, op cit, pl Jf omtale i Eaton- Krauss,'L'art de la p6riode', s123 med fig2 (hvis relation til dem illustreret af henh Barguet og Saad ikke står ganske klar) For materialet fra 18 dynasti og har ud over nogle tekster ingen afbildninger af den ramessidiske udsmykning Den relevante del af graven varler voldsomt beskadiget af sod 37 Se henvisninger i Manniche, 'Amun 'i if,t', 38 Helck, op cit, s55 LseMqnlLcHE'Rerrocovrrr':Turlnrrlr,ror',r rsperlet s80 m n4 Pqpvnus32ÅRGNR 12A12 13

papyrus 32/1 Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t 32. å r g a n g J u n i

papyrus 32/1 Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t 32. å r g a n g J u n i 32/1 32. å r g a n g J u n i 2 0 1 2 papyrus Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t 4 14 30 36 Rettidig omhu : Tutankhamon i spejlet Lise Manniche De fire store skrin fra Tutankhamons grav Mette Gregersen

Læs mere

Amon-Ras tempel i Karnak

Amon-Ras tempel i Karnak (Lise Mannniche: uddrag af et manuskript til en upubliceret populær bog om arkitektonisk rum) Amon-Ras tempel i Karnak De to foregående kapitler handlede om bygninger, der var rejst i forbindelse med en

Læs mere

papyrus Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t

papyrus Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t 07/2 27. å r g a n g D e c e m b e r 2 0 0 7 papyrus Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t papyrus December 2007/2 INDHOLD 4 Akhenatens kolosser i Karnak Lise Manniche 18 Hatshepsuts mumie og historien

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge:

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge: Tutankhamon For ca. 3300 år siden blev Tutankhamon farao i Egypten. Hans far, der også var farao, var død, og derfor skulle han nu være den nye farao. Tutankhamon var kun ni år gammel, og han skulle nu

Læs mere

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet.

PORTRÆT AF EN KONGE. Fordi Christian 4. har betydet så meget for Koldinghus, kan du finde mange kongeportrætter af ham inde på slottet. CHRISTIAN DEN 4. PÅ KOLDINGHUS Når du kommer ind på det gamle kongeslot Koldinghus, vil du opdage, at der på slottets vægge hænger masser af malerier. Mange af dem er portrætter. Men hvad er portrætter

Læs mere

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13 Odin fra Lejre Af Tom Christensen Stor er den ikke, blot 1,75 cm høj, 1,98 cm bred og 1,25 cm dyb, lavet af sølv og vejer sølle 9 gram. Hvad den mangler i størrelse og vægt, det besidder den imidlertid

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

http://www.sciencesetavenir.fr/archeopaleo/20150220.obs3022/une-stelecontemporaine-de-la-pierre-de-rosettedecouverte-en-egypte.

http://www.sciencesetavenir.fr/archeopaleo/20150220.obs3022/une-stelecontemporaine-de-la-pierre-de-rosettedecouverte-en-egypte. S I D E N SIDST De foregår stadig, de illegale udgravninger. Arkæologiske lokaliteter rundt omkring i landet er fortsat i fare for ødelæggelser, når moderne bebyggelser rykker tættere og tættere på. Og

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Ruinerne af Bubastis. Foto LM.

Ruinerne af Bubastis. Foto LM. S I D E N SIDST Louise Alkjær På grund af revolutionen i Ægypten i det tidlige forår 2011 mere eller mindre præcis lige midt i højsæsonen for arkæologisk gravearbejde var der flere af de arkæologiske ekspeditioner

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk

Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk Stoffer Af sukigirl fra www.sukigirl74.blogspot.dk Information fra designeren Grunden til at opskriften på Stoffer er gratis, er fordi at skaberen af Steen & Stoffer, Bill Watterson, ikke ønskede at hans

Læs mere

Pyramiderne. De første pyramider var trin-pyramider.

Pyramiderne. De første pyramider var trin-pyramider. Pyramiderne Pyramider er de enorme bygninger, som Egypterne byggede. Man har i alt fundet 138 pyramider i Egypten. De fleste var bygget som grave til faraoerne eller deres ægtefæller. Nogle var ikke så

Læs mere

Haremsliv. i slutningen af 18. dynasti

Haremsliv. i slutningen af 18. dynasti Haremsliv i slutningen af 18. dynasti Lise Manniche Det kan skyldes skæbnens luner, at der under Amenophis III og hans søn Akhenaten foreligger så mange utvetydige vidnesbyrd i kongeligt regi med seksuelle

Læs mere

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte

Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte e r i n d r i n g e n s l a n d s k a b e r Landskaberne er konkrete i den forstand, at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte landskaber.

Læs mere

Den gyldne konge Ægypten på Tut-ankh-amons tid. Ny Carlsberg Glyptotek Skoletjenesten

Den gyldne konge Ægypten på Tut-ankh-amons tid. Ny Carlsberg Glyptotek Skoletjenesten Den gyldne konge Ægypten på Tut-ankh-amons tid Ny Carlsberg Glyptotek Skoletjenesten Faraos skat Ingen havde ventet det. Men pludselig var det der: et skjult trappetrin. Mon det førte til en hidtil ukendt

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

IDE-UDKAST. Arbejdstitel. Helhedsløsning til Karens Plads i Hirtshals. ved Claus Ørntoft, oktober 2010

IDE-UDKAST. Arbejdstitel. Helhedsløsning til Karens Plads i Hirtshals. ved Claus Ørntoft, oktober 2010 IDE-UDKAST Arbejdstitel LILLE TEKTONISK PL ADS Helhedsløsning til Karens Plads i Hirtshals ved Claus Ørntoft, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Arbejdstitel på Helhedsløsningen: Lille tektonisk plads...

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

OLDTIDENS EGYPTEN. - samfund, guder og mennesker. Introduktion til Glyptotekets undervisningsforløb: Oldtidens Egypten - en håndgribelig fortid

OLDTIDENS EGYPTEN. - samfund, guder og mennesker. Introduktion til Glyptotekets undervisningsforløb: Oldtidens Egypten - en håndgribelig fortid 1 Introduktion til Glyptotekets undervisningsforløb: Oldtidens Egypten - en håndgribelig fortid OLDTIDENS EGYPTEN - samfund, guder og mennesker 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Tidsoversigt 1. Introduktion 2. Nilen

Læs mere

05/1 JUNI 2005 25. ÅRGANG

05/1 JUNI 2005 25. ÅRGANG 05/1 JUNI 2005 25. ÅRGANG PAPYRUS Æ GYPTOLOGISK TIDSSKRIFT Litteraturens troldmænd Lise Manniche Troldmænd og magikere har til alle tider fascineret mennesker. Hvor de nu især promoveres af underholdningsindustrien,

Læs mere

FruBilledkun" Inspirerende idéer til din undervisning. Kamel med va#ationer

FruBilledkun Inspirerende idéer til din undervisning. Kamel med va#ationer FruBilledkun" Inspirerende idéer til din undervisning Kamel med va#ationer Fru Billedkunst: Kamel med variationer Af Tina Kejlberg FruBilledkunst alias Tina Kejlberg 2013 Redaktion: FruBilledkunst Foto:

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Faraos verden FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Faraos verden FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Webmaster: Hjemmeside: Hanne Madsen 43 64 10 45 Mågens Kvarter 2B, 2620 Albertslund mobil 31 95 43 48 e-mail:

Læs mere

SIDST FUND & FORSKNING. Louise Alkjær

SIDST FUND & FORSKNING. Louise Alkjær S I D E N SIDST Louise Alkjær FUND & FORSKNING Alexandria Et hold af ægyptiske arkæologer under ledelse af M. Abdel Maqsoud har fundet et tempel viet til kattegudinden Bastet i Alexandria. Templet blev

Læs mere

Opgavehæfte til religion OLDTIDENS EGYPTEN. - samfund, guder og mennesker

Opgavehæfte til religion OLDTIDENS EGYPTEN. - samfund, guder og mennesker Opgavehæfte til religion OLDTIDENS EGYPTEN - samfund, guder og mennesker 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Verdensskabelse 2. Etik og moral Forside: Relief med guden Ptah H. 104 cm, kalksten Udviklet i samarbejde

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Aktivitetsark1 - Kort over det Gamle Egypten Indføj de geografiske træk og navnene på de vigtigste byer, templer og pyramider på kortet over Egypten.

Aktivitetsark1 - Kort over det Gamle Egypten Indføj de geografiske træk og navnene på de vigtigste byer, templer og pyramider på kortet over Egypten. Aktivitetsark1 - Kort over det Gamle Egypten Indføj de geografiske træk og navnene på de vigtigste byer, templer og pyramider på kortet over Egypten. 0 50 0 50 100 100 miles 150 km Nilen Middelhavet Alexandria

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

Analysemodeller og -metoder

Analysemodeller og -metoder Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 5. juni - 5. juli 2015 Mellem Tangkrogen og Ballehage Analysemodeller og -metoder TIL SKOLER KOM OG VÆR MED! Sculpture by the Sea er her igen. Skulpturudstillingen

Læs mere

Giza-pyramiderne. Oplæg til matematik. www.galapagos.dk. foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1.

Giza-pyramiderne. Oplæg til matematik. www.galapagos.dk. foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1. Giza-pyramiderne Oplæg til matematik Navn: Klasse: www.galapagos.dk af Brian Ravnborg foto: Otto Nielsen & Søren Sørensen grafik: Brian Ravnborg udgave 1.01 2007 Find mere om pyramiderne på www.galapagos.dk

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

pa py r u s 06/1 Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t 2 6. å r g a n g J u n i 2 0 0 6

pa py r u s 06/1 Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t 2 6. å r g a n g J u n i 2 0 0 6 06/1 2 6. å r g a n g J u n i 2 0 0 6 pa py r u s Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t Mellemste Rige i Meir Lise Manniche Den del af Ægypten, som ægyptologerne betegner som Mellemægypten, breder

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

KØRESPORTEN. 2 2008 April. Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte

KØRESPORTEN. 2 2008 April. Dansk Køre Forbund. Protektor HKH Prinsesse Benedikte KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 2 2008 April Endnu en gang har vognrestauratorerne Stolk i Holland restaureret en vogn i fantastisk kvalitet. Denne gang er der tale om

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

omkring faraos kult, der var aktiv indtil 6. dynasti, hvis ikke senere. Nile Currents, Kmt 22/1, 2011, s.8.

omkring faraos kult, der var aktiv indtil 6. dynasti, hvis ikke senere. Nile Currents, Kmt 22/1, 2011, s.8. S I D E N SIDST Louise Alkjær FUND & FORSKNING Undervandsarkæologi i Alexandria Ekspeditionen fra HIAMAS* under ledelse af Harry Tzalas har sammen med myndighederne for undervandsarkæologi i Alexandria

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen

APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel Bel og dragen APOKRYFE SKRIFTER Bel og den Dragon af KING JAMES bibel 1611 www.scriptural-truth.com Bel og dragen Bogen af Bel og dragen [i Daniel] Historien om ødelæggelsen af Bel og dragen, Afskåret fra slutningen

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk

Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Teddy Rattle Is it a toy isitatoy.blogspot.dk Aishakenza fortæller: Mange tak for jeres interesse i min lille Bamse Rangle. Her er endelig opskriften. Som sædvanlig må du ikke sælge dette mønster. Du må

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

FUND & FORSKNING. Al-Qantara Øst I al-qantara (by i deltaet 160 km nordøst

FUND & FORSKNING. Al-Qantara Øst I al-qantara (by i deltaet 160 km nordøst S I D E N SIDST Louise Alkjær Tiderne er stadig meget omskiftelige i Ægypten. Aviser og onlinemedier rapporterer dagligt om voldsomme og triste begivenheder for ægypterne og Ægypten i kølvandet på Januarrevolutionen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Mange guder? Tre? Én?

Mange guder? Tre? Én? 1 Mange guder? Tre? Én? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Mange guder? Tre? Én? Af Erik Ansvang Universelle kræfter og kvaliteter blev i det gamle Egypten personificeret i næsten 900 guder. Men bag skabelsens

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

PÅSKEDAG 2015 En prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Haderslev Domkirke 5. april 2015 kl. 10

PÅSKEDAG 2015 En prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Haderslev Domkirke 5. april 2015 kl. 10 PÅSKEDAG 2015 En prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Haderslev Domkirke 5. april 2015 kl. 10 Sangblad med opstandelsesbillede af Carl Bloch Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER. Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke

UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER. Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER INDHOLDSFORTEGNELSE Skattejagt Side 3 Grøn, rød,

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

papyrus 32/2 Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t 32. å r g a n g D e c e m b e r 2 0 1 2

papyrus 32/2 Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t 32. å r g a n g D e c e m b e r 2 0 1 2 32/2 32. å r g a n g D e c e m b e r 2 0 1 2 papyrus Æ g y p t o l o g i s k T i d s s k r i f t Indhold PAPYRUS 32. årgang nr. 2 2012 4 16 Osiris grav og tempel på Biga Lise Manniche Kongen på rejse Fredrik

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var

Læs mere

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Hej du, tag dig lige et ekstra kig omkring. Måske du får øje på noget nyt. Stop lige op et sekund. Din hverdagsvej vil altid være der, når

Læs mere

Prædiken Kristi Himmelfartsdag

Prædiken Kristi Himmelfartsdag Prædiken Kristi Himmelfartsdag Salmer: Indgangssalme: DDS 252: Til himmels for den ærens drot Salme mellem læsningerne: DDS 448: Fyldt af glæde over livets under Salme før dåb: DDS 674 v.1-3: Sov sødt,

Læs mere

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale

VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Ribe VikingeCenter VIKINGETIDENS RIBE Undervisningsmateriale Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Tag dette undervisningsmateriale med, når I går rundt på Ribe VikingeCenter. I skal arbejde sammen i grupper

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe

Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Genstandsanalyse - Flowerpot lampe Hvem har designet produktet? - Flowerpot er designet af Verner Panton i 1968 Hvordan fungerer produktet? - Flowerpot er en lampe. Der findes både spisebordslamper, gulvlamper

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter

Vikingerne Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde:»fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom

Læs mere