.. : '." ':..::, :.:,..:.,,-.,, '..''

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".. : '." ':..::, :.:,..:.,,-.,, '..''"

Transkript

1 .. : '." ':..::, :.:,..:.,,-.,, '..''

2 ' ' November årgang Nummer 11 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Marion G. Romney, Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwel, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph. B. Wirthlin Vejledere: Hugh W. Pinnock, Gene R. Cook, William R. Bradford, Keith W. Wilcox Redaktør: Hugh W. Pinnock Adm. direktør for kirkens tidsskrifter: Ronald L. Knighton International Magazines: Chefredaktør: Larry A. Hiller Medredaktør: David Mitchell Assisterende redaktører: Ann Laemmlen, Diane Brinkman Layout og design: N. Kay Stevenson, Sharri Cook STJERNEN Redaktør: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 København N Telf Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Telf by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailandsk; kvartalsvis på islandsk STJERNEN is published monthly by the Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Application to mail at second class postage rates is pending at Salt Lake City, Utah. Subscription price $10.00 per year. $1.00 per single copy. Thirty days' notice required for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Subscription information telephone number STJERNEN Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift med artikler fra Ensign, New Era og Friend. Indhold 2 Budskab fra Det Første Præsidentskab : Kom, følg mig!" Præsident Thomas S. Monson 7 BESØGSLÆRERINDEBUDSKAB: Kærligheden tåler alt" 8 Omvendelsens betydning, Ældste Theodore M. Burton 14 Tilbage igen 18 Dengang troede jeg, men nu ved jeg", Don L. Searle 23 Bed for far, Elaine S. McKay 25 Musikken var missionær, Marjorie P. Hinckley 26 Jesus hører mig, Jean Ernstrom 29 O min Fader", Alberdina Van den Hazel-Hogerman 31 Et Visdomsord, Diane Cripe 32 Det er ikke morsomt at være fattig, Ældste Marvin J. Ashton 36 Spørgsmål og svar: John F. O'Donnal Især for unge 38 Et hop ind i virkeligheden, David C. Lewis 40 Heppekoret, Ældste Paul H. Dunn 42 Det er et privilegium, A. Lynn Scoresby 46 Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, Ricky McWhorter 48 DU HAR MEGET AT GIVE: Interview med søster Ardeth G. Kapp Børnestjernen 2 Fra ven til ven: Ældste Helio da Rocha Camargo 4 Fællestid: Vid hvem du er, Pat Graham 6 Stifte venskaber, Diane Brinkman 8 Bare for sjov: Rebus opgaver, Rich Latta POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Abonnement: 12 numre Dkr. 79,- (inkl. moms og porto) *» '''*. Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US$10.00 (Surface mail). Udkommer 12 gange om året Printed by Friedrichsdorf Printing Center Federal Republic of Germany ISBN PB MA 8811 DA På omslaget: Jesus helbreder manden med den visne hånd (Mattæus 12:9-13) af Robert T. Barrett.

3 -.

4 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB //KOM, FØLG MIG!" Præsident Thomas S. Monson Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab indgangen til den store Saltsødal og stå- som en skildvagt der anviser vejen, Vedende ses et monument af præsident Brighgam Young med hans ord: Dette er stedet." Præsident Young vender ryggen til de afsavn, trængsler og kampe, som folket måtte igennem på deres lange rejse over sletterne. Hans udstrakte arm peger mod den prægtige, forjættede dal. Denne første rejse over sletterne i 1847, som blev organiseret og ledet af Brigham Young, beskrives af historikerne som en af de mest heltemodige begivenheder i USAs historie. Hundredvis af mormonpionerer led og døde på grund af sygdom, kulde og sult. Der var nogle, som fordi de mangelede vogne og forspand, bogstavelig talt vandrede de 2000 km over sletter og bjerge med håndkærrer, som de enten trak eller skubbede. I sådanne grupper døde én ud af seks. For mange af dem begyndte rejsen ikke i Nauvoo, Kirtland, Far West eller New York, men i lande som lå fjernt fra Utah England, Skotland, Skandinavien eller Tyskland. Små børn kunne ikke helt fatte den store tro, der motiverede deres forældre til at forlade familie, venner, bekvemmeligheder og tryghed. Et sådant barn kunne f.eks. spørge: Mor, hvorfor skal vi rejse? Hvor skal vi hen?" Kom bare min kære, vi skal til Zion, vor Guds by."

5 ... Tillid til Gud Men midt imellem det trygge hjem og det forjættede Zion lå havets mægtige vande, rasende og forræderiske. Hvem kender til den frygt, der fylder ens hjerte under en sådan farefuld sørejse? Tilskyndet af Andens hviskende stemme og støttet af en enkel, men fast tro, stolende de på Gud og drog ud på deres rejse. De lagde det gamle liv bag sig, og begyndte et nyt. Mine oldeforældre var med ombord på et af disse overfyldte skibe, sammen med deres børn og nogle få ejendele. Bølgerne var høje, rejsen var lang og pladsen trang. En lille pige, Mary, havde altid været svagelig, og nu så den ængstelige mor, hvordan den lille blev svagere og svagere for hver dag der gik. Hun var alvorligt syg. Der var ingen læger i nærheden, ingen apoteker, intet hospital - kun det gamle, trætte skibs, monotone rullen. Dag efter dag spejdede de ængstelige forældre bekymret efter land, men der var intet. Lille Mary kunne ikke klare rejsens strabadser. Efter et par dages feber gled hun fredeligt bort. Familie og venner stod samlet på det åbne dæk, mens skibets kaptajn holdt andagt; og dette elskede, lille legeme blev forsigtigt anbragt i et tårevædet stykke sejldug og sænket ned i det frådende hav. Hendes stærke far citerede med grådkvalt stemme, for at trøste Marys fortvivlede mor: Herren gav, og Herren tog, Herrens navn være lovet. Vi skal se vores Mary igen!" (Job 1:21). Zions herlighed Sådanne hændelser var ikke ualmindelige. Gravstene formet af stenbunker markerede de dødes grave hele vejen fra Nauvoo i Illinois til Salt Lake City. Det var en pris, som mange pionerer måtte betale. Deres legemer hviler i fred, men deres navne vil leve for bestandigt. Trætte okser gik langsomt, vognhjulene knirkede, modige mennesker kæmpede sig fremad. Vore forfædre der var inspireret af troen fortsatte videre fremefter. De havde også deres sky til at lede sig om dagen og en ildstøtte om natten. Ofte sang de: Kom, Kom, Guds folk, fremad og frygter ej, kun med mod, fremad drag. Skønt tornestrøet kan synes denne vej, Gud er med dig hver dag. alt er vel, alt er vel" (Sange, nr. 8). Disse pionerer erindrede sig Herrens ord: Mit folk må prøves i alle ting, at de kan beredes til at modtage den herlighed, som jeg har beredt dem, nemlig Zions herlighed" (L&P 136:31). Efterhånden som den lange og pinefulde rejse nærmede sig sin kærkomne afslutning, fyldtes alle hjerter med fryd. Trætte fødder og udmattede legemer fik fornyet styrke På de slidte sider i en pioners gamle dagbog læser vi: Vi bøjede os i ydmyg bøn til den Almægtige Gud, fyldt af taknemmelighed, og indviede dette land til ham, som bolig for hans folk." Og en anden pioner mindedes: Vi havde ingen vinduer af nogen art i den hule, som vi havde udgravet i en høj. Der var heller ingen dør, men i stedet hængte min mor et gammelt tæppe for indgangen. Det var vores dør den første vinter. Min kære mor sagde, at ingen dronning nogensinde er gået ind i sit palads mere lykkelig og stolt over ly og Herrens velsignelser, end min mor var, da hun trådte ind i denne færdigudgravede hule." Trængslerne, prøvelserne, kampen for livet og hjertesorgerne blev taget med mod og beslutsomhed og med en stadig tro på en levende Gud. De gjorde deres profet-leders pagtsord til deres: Og dette skal være vor pagt, at vi vil vandre efter alle Herrens forordninger" (L&P 136:4). Hvilke udfordringer har vi i vore dage? Tiden får os alle til at glemmer og efterhånden blegnererindringen om dem, der gik smertens vej

6

7 M.ed de udfordringer vi står overfor i dag har vi virkelig brug for og efterlod sig tårevædede spor af ukendte grave. Men hvilke udfordringer har vi i vore dage? Har vi ingen stenede veje, vi skal vandre ad, ingen vanske lige bjerge at bestige, ingen stier at følge, ingen flod er vi skal krydse? Eller har vi derimod brug for denne pionerånd til at føre os bort fra de farer som truer vort samfund? Moralstandarden bliver stadig lavere. I vore dage findes der flere mennesker i fængsel, og på opdragelsesanstalter og med problemer end nogensinde før. Kriminaliteten er stigende - lige fra de små forbrydelser til de helt store. Velanstændigheden er på hastigt retur. Mange søger de øjeblikkelige fornøjelser på bekostning af de evige glæder. Vi besejrer rummet men kan ikke styre os selv. Derfor bøder vi med freden. Kan vi på en eller anden måde få det mod og den målbevidsthed, som kendetegnede pionererne i tidligere tider? Kan I og jeg være pionerer i vore dage? En ordbog definerer en pioner som: én der går i spidsen og viser andre, hvilken vej de skal gå". Hvor verden dog mangler pionerer i vore dage! Grækerne og romerne opnåede storslåede resultatet i deres tid, men deres triumfer ophørte, da de ønskede frihed, uden at tage hensyn til andres rettigheder. De ønskede en behagelig tilværelse, uden at skulle arbejde for at få den. De ønskede tryghed og sikkerhed, uden hver især at skulle anstrenge sig for det. Til sidst mistede de al frihed, alle bekvemmeligheder og al tryghed. Vi ser det samme mønster i vore dage, efterhånden som folk stræber efter at nå deres egne selviske mål. Andre styrter fra det ene til det andet, i håb om at finde vejledning og råd i deres liv: Til hvem skal vi lytte?" Hvem skal vi følge?" Hvem skal vi tjene?" Og Satan er altid parat til at sørge for falske ledere og profeter, som snedigt fører os nedad - bort fra det, som er godt og retfærdigt. denne pionerånd, som de havde i gamle dage, til at føre os bort fra de farer som truer vort samfund. Hold fast ved sandheden Men hvis vi har ører og virkelig kan høre, så vil vi erindre os disse, Frelserens ord: Jeg er Paul Mann

8 .. vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" (Johannes 14:6). Det er hans røst vi skal lytte til for ikke at falde i fristelse, men holder fast ved sandheden. Husk, at sjælens umættede længsler ikke kan tilfredsstilles ved en endeløs søgen efter ophidsende fornøjelser og uvaner. Uvaner vil aldrig føre til dyd. Had vil aldrig fremme kærlighed. Fejhed vil aldrig give mod. Tvivl vil aldrig inspirere til tro. Strid kommer aldrig fra Herren. Nogle mennesker finder det svært at klare hån og spot fra tåbelige mennesker, som gør grin med kyskhed, ærlighed og lydighed mod Guds bud. Andre står fast og finder styrke ved at følge de retfærdige mennesker, hvis eksempler har værdi i flere århundreder. Da Noa fik befaling om at bygge arken, kiggede den brede befolkning op mod den skyfri himmel, hvorpå de hånede og spottede - lige til det begyndte at regne. For mange hundreder år siden tvivlede folk i Amerika, på Frelserens eksistens og på hans mission. De diskuterede og var ulydige lige til korsfæstelsen, da den uudslukkelige ild opslugte Zarahemla, jorden rystede, Moronihah blev begravet i jorden, og byen, Moroni, blev opslugt af havet. Folks hån, spot, blasfemi og synder druknede i et kvælende mørke og frygtelig tavshed. Guds ord gik i opfyldelse. Er det nødvendigt for os den ene gang efter den anden at betale så dyrt for at lære? Tiderne ændres, men sandheden består. Hvis vi ikke tager ved lære af fortidens erfaringer, er vi dømt til at gentage dem med alle deres hjertesorger, lidelser og ængstelser. Har vi ikke visdom til, at kunne adlyde vor Herre, der kender enden fra begyndelsen - ham der udarbejdede frelsesplanen? Skulle vi ikke følge Fredens Fyrste, den pioner, som bogstavelig talt har anvist menneskene den vej, de burde følge? Hans guddommelige plan kan redde os fra Babylons synder, selvtilfredshed og fejltagelser. Hans eksempel anviser vejen. Da han blev udsat for fristelser, afviste han dem. Da han blev tilbudt hele verden, afslog han det. Da han blev bedt om at ofre sit liv, gjorde han det. Frelseren bød: Mig følge I må," så lad os i hans fodspor gå. Kun hvis vi lyder Kristi bud, bliver vi eet med himlens Gud.. For alle riger, troner, magt, hæder og ære, glæde, pragt evigt det bliver dit, hvis du lyder hans ord: Kom, følg mig nu." (Sange, nr. 94). Nu, hvor vi går et nyt år i møde, lad os da beslutte os til at være pionerer og efterlade os retfærdige spor til efterfølgelse, idet vi kærligt og trofast følger ham - vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. IDEER TIL HJEMMELÆRERE Punkter, som bør fremhæves. Følgende punkter kan for eksempel fremlægges under jeres hjemmelærerbesøg: 1. Pionererne klarede de prøvelser, trængsler og sorger de blev udsat for med beslutsomhed, mod og en stadig tro på den levende Gud. 2. Præsident Monson spørger: Har vi i vore dage et særligt behov for pionerånden til at føre os væk fra de farer, som truer vore dages samfund? 3. Mange søger de øjeblikkelige fornøjelser på bekostning af de evige glæder. 4. Hvis vi ikke tager ved lære af fortidens erfaringer, er vi dømt til at gentage dem med alle deres sorger, lidelser og ængstelser. Diskussionshjælp 1. Fortæl, hvordan du mener, at vi sidste dages hellige kan sætte et retfærdigt eksempel som andre kan følge og komme til Kristus. 2. Er der skriftsteder eller citater i denne artikel, som familien kunne læse højt og drøfte? 3. Ville samtalen blive bedre, dersom I talte med husets overhoved før besøget? Er der et budskab fra biskoppen eller kvorumslederen?

9 BESØGSLÆRERINDEBUDSKAB //KÆRLIGHEDEN TALER ALT // Formål: At vi lærer at udvikle barmhjertighed, ydmyghed, mod og tro gennem livets kampe. Andersen (navnet er ændret) lærte Marie at stole på Herren, efter at hendes lille datter var blevet misbrugt af en voksen ven. Familien måtte igennem en skærsild af lange retshandlinger, under hvilke den lille pige selv måtte i vidneskranken. Maries familie var frustreret - deres privatliv var blotlagt for offentligheden. Det var svært for mig at klare mit normale familieliv og mine ansvar i kirken," sagde hun, og jeg var somme tider forvirret og deprimeret." Herren velsignede Maries familie med venner, som hjalp dem gennem den vanskelige tid. Han velsignede også Marie på en anden måde. På dette tidspunkt vågnede Maries nyfødte barn om natten - noget som ingen af hendes andre børn havde gjort. Senere forstod hun, hvorfor den lille havde så svært ved at falde til ro. Jeg følte Anden hviske, at Herren havde gjort mit lille barn søvnløs, for at jeg ikke skulle ligge vågen nat efter nat og bekymre mig og lide," sagde hun. Barnet gav mig et formål med at være vågen, og styrede mine tanker i en anden retning, bort fra familiens problemer." Selv om de problemer vi står overfor måske ikke er de samme som Maries, så vil vi alle blive udsat for problemer og lidelser her på jorden. Vi lever i en tid, om hvilken Herren sagde, at mennesker skal dåne af rædsel og gru." Og præsident Benson har tilføjet: Satan bliver stadig mere opsat på at overvinde de hellige med fortvivlelse, mismod og nedtrykthed" (Stjernen, marts 1987, s. 2). Vi behøver ikke at bukke under for vore prøvelser. Gennem dem kan vi faktisk lære ydmyghed, tro, mod og barmhjertighed, og efterhånden kan de hjælpe os til at komme til at ligne Kristus mere og mere. Gennem vore prøvelser kan vi lære at udvikle kærlighed - Kristi rene kærlighed, som tåler alt, tror alt, håber alt (og) udholder alt" (1 Korinter 13:7. Se også Moroni 7:45). Når vi har problemer, kan det være en udfordring at nære kærlighed til andre og stole på Herren. Lad os hente hjælp i sådanne stunder ved at huske på præsident Bensons ord: Lad jeres tanker være optaget af det mål at være Herren lig, og så vil I blive de depressive tanker kvit i jeres stræben efter at kende ham og gøre hans vilje" (Stjernen, marts 1987, s. 7). Det kræver stor tro at holde ud i tillid til Herren, trods smerter, skuffelser, lidelser og forfølgelser. Men vi kan lære meget om udholdenhed af Almas ord: Såfremt du sætter din lid til Gud, skal du blive udfriet af dine prøvelser, trængsler og genvordigheder, og du skal blive ophøjet på den yderste dag" (Alma 38:5). FORSLAG TIL BESØGSLÆRERINDER 1. Drøft hvordan vi gennem lidelser kan blive ydmyge og få hjælp til at blive mere som Kristus. 2. I eller den søster, som I besøger, får måske lyst til at tale om en oplevelse, hvor I har udviklet jer, som følge af en bestemt oplevelse. (Se Familieaften, Idé- og håndbog, s. 171, 177 og ).

10

11 OMVENDELSE OMVENDELSE BEGYNDER MED AT FORPLIGTE SIG FULDT UD TIL GUD OG ÆNDRE LIVSFØRELSE OMVENDELSENS BETYDNING I J e mest fundamentale principper Ældste Theodore m. Burton 1 i evangeliet er somme tider De Halvfjerds' Første Kvorum dem, vi forstår dårligst. En af de mest fundamentale principper i evangeliet er omvendelse. Omvendelse er en nødvendighed for udvikling og vækst. Princippet er så fundamentalt i evangeliet, at Herren atter og atter i skrifterne har fremhævet dets betydning. Fx læser vi i

12 VI BØR HUSKE PA, AT GUD IKKE STRAFFER OS FOR VORE SYNDER, HAN TILBAGEHOLDER GANSKE ENKELT SINE VELSIGNELSER. VI STRAFFER OS SELV. Lære & Pagter, at når de første hellige fik en missionærkaldelse, gentog Herren ofte advarslen: Og se, nu siger jeg dig, at det der vil være af størst gavn for dig, vil være at forkynde omvendelse for dette folk, så du kan bringe sjæle til mig, og at du sammen med dem kan nyde hvilen i min Faders rige" (se L&P 15:6; 16:6. Fremhævelse tilføjet). Disse åbenbaringer var ikke kun beregnet til dem, som fik dem i sin tid, men også til os. De hjælper os til at forstå, at det har den største værdi for os at forkynde omvendelse for andre og selv efterleve befalingen. Vend tilbage til vor Fader Men hvad er omvendelse? Egentlig er det lettere at forstå, hvad omvendelse ikke er, end hvad det er. Jeg har, som generalautoritet, indsamlet oplysninger for Det Første Præsidentskab til brug ved behandling af ansøgninger fra overtrædere i kirken om at få gengivet præstedømme og tempelvelsignelser. Biskopper skriver ofte: Nu synes jeg, at han har lidt tilstrækkeligt!" Men lidelse er ikke omvendelse. Lidelser skyldes manglende omvendelse. En stavspræsident skriver måske: Jeg synes, at han har fået straf nok!" Men straf er ikke omvendelse. Straffen er en følge af ulydighed og går forud for omvendelse. En ægtemand skriver: Min kone har bekendt alt!" Men bekendelse er ikke omvendelse. Bekendelse er indrømmelse af skyld og finder sted ved indledningen til en omvendelse. En hustru skriver: Min mand angrer så bittert!" Men anger er ikke omvendelse. Den pågældende plages af anger og sorg, fordi han eller hun ikke fuldt ud har omvendt sig. Lidelse, straf, bekendelse og sorg følger somme tider med omvendelse, men det er ikke omvendelse. Hvad er da omvendelse? For at få svar på dette spørgsmål må vi se i Det Gamle Testamente. Det blev oprindelig skrevet på hebraisk, og ordet for omvendelse er snub. Shub betyder at vende sig bort fra". Budskabet i Det Gamle Testamente er, at vi skal shub - eller vende os bort fra overtrædelsen og søge tilbage til vor kærlige Fader i Himlen - lægge ulykke, sorg, fortrydelse og fortvivlelse bag os og vende tilbage til vor Faders familie. Der vil vi finde lykke, glæde og blive accepterede af hans andre børn. Den ene profet efter den anden skriver om shub for at lade os forstå, at hvis vi virkelig omvender os og afviser synd, vil vi blive modtaget med fryd og glæde. I Det Gamle Testamente lærer vi gentagne gange, at vi skal vende os fra det onde og i stedet for gøre det, som er ædelt og godt. Det betyder ikke kun, at vi skal ændre levevis, vi skal også udskifte selve de tanker, som styrer vore handlinger. Begrebet shub findes også i Det Nye Testamente, som blev skrevet på græsk. De græske skribenter anvendte det græske ord metanoeo for omvendelse. Metanoeo betyder at ændre sindelag og tanker, eller at tænke så virkningsfuldt, at man ændrer levevis. Jeg synes at det græske ord metanoeo er et godt synonym for det hebraiske ord shub. Begge ord betyder en gennemgribende ændring fra det onde til det gode, til Gud og retfærdighed. Der opstod imidlertid forvirring, da Det Nye Testamente skulle oversættes fra græsk til latin. Her traf man et uheldigt valg i oversættelsen. Det græske ord metanoeo blev oversat til det latinske ord poenitere. Dette ord har forbindelse med ord som straf, bod, angre og omvendelse. Ordets smukke betydning

13 MENINGEN MED OMVENDELSE ER IKKE AT FOLK SKAL STRAFFES, MEN SNARERE, AT DE SKAL ÆNDRE LIVSFØRELSE, SÅ GUD KAN HJÆLPE DEM TIL AT UNDGÅ EVIG STRAF. på hebraisk og græsk blev derfor ændret på latin, så det blandt andet også betød smerte, straffe, piske, afskære, lemlæste, forvanske, udsulte eller torturere! Det er derfor intet særligt under, at folk lærte at frygte og bæve for dette ord omvendelse, som de troede betød gentagne eller uendelige straffe. Undgå evig straf Meningen med omvendelse er ikke at folk skal straffes, men snarere, at de skal ændre livsførelse, så Gud kan hjælpe dem til at undgå evig straf og gå ind til hans hvile med fryd og glæde. Hvis vi har denne forståelse, så vil omvendelse være et velkomment og værdsat ord i vort religiøse ordforråd, fremfor et ord der skaber ængstelse og frygt. Vi kan lære mere om, hvad omvendelse betyder i Ezekiel 33, hvor der står: Idet han (overtræderen) giver pant tilbage, godtgør hvad han har ranet, og følger livets bud uden at øve uret, så skal han leve og ikke dø" (vers 15). Lad os analysere disse tre omvendelsestrin. Det første er bekendelse - at give pant tilbage". Dette er det vanskeligste trin i omvendelsesprocessen. Hvad vil det sige at give pant tilbage"? At tilbagegive eller give pant betyder at forny sin pagt med Herren. Vi skal glemme alle undskyldninger og fuldt ud indse, nøjagtigt hvad vi har gjort. Vi skal ikke sige: Hvis jeg ikke var blevet så vred," hvis mine forældre ikke havde været så strenge," hvis min biskop blot havde været mere forstående," hvis mine lærere havde undervist mig bedre," hvis det ikke havde været så mørkt". Der findes hundredevis af den slags undskyldninger - men ingen af dem er meget værd i den sidste ende. Forpligt dig fuldt ud Hvis vi skal omvende os fuldt ud, så må vi glemme alle sådanne bortrationaliseringer. Vi må knæle ned for Gud og åbent og ærligt indrømme, at det vi gjorde var forkert. Gør vi det, vil vi åbne vore hjerter for vor himmelske Fader og forpligte os fuldt ud over for ham. Omvendelse begynder med at forpligte sig fuldt ud for Gud og ændre livsførelse - og virkelig mene noget med det. Vor Frelsers store forpligtelse over for sin Fader fremgår bedst, af det eksempel han viste under sine forfærdelige prøvelser i Getsemane Have, hvor hans store åndelige lidelser bevirkede, at hans sved blev som bloddråber. Før denne oplevelse havde han altid frit kommunikeret med sin himmelske Fader. Men nu fik han lov til helt alene at bære verdens syndebyrde. Det var som om at himlen over ham var lukket, og Gud ikke hørte ham. Mens han kæmpede i bøn og led forfærdeligt under presset, bad han om, at kalken måtte gå ham forbi, og at der måtte findes en anden udvej. Det er rigtigt, at han tilføjede - dog ikke, som jeg vil, men som du vil" - men han fik intet svar på sin bøn, og hans sjæleangst forlod ham ikke. Han bad tre gang om at måtte blive fri, men ingen af gangene fik han svar (se Mattæus 26:36-44). Men Kristus havde fult ud forpligtet sig til at gøre det, som han var kaldet til at gøre. Han var villig, og han gjorde det. Selv om han led forfærdeligt, så havde han gjort op med sig selv og forpligtet sig til at adlyde i enhver detalje, trods prisen. 11

14 ! EFTERHÅNDEN SOM VI ENGAGERER OS FULDT UD I DET GODE, SÅ VIL DET IKKE LÆNGERE VÆRE SÅ STOR EN FRISTELSE FOR OS AT SYNDE. 12 Fastsæt loven Vor kamp for at omvende os kan også koste os lidelser på sjæl og legeme, men hvis vi forpligter os over for vor himmelske Fader til at gøre hans vilje, bliver det muligt for os at gøre det, og vi vil kunne klare det. Under vor omvendelse bør vi huske på, at Gud ikke straffer os for vore synder, han tilbageholder ganske enkelt sine velsignelser. Vi straffer os selv. I skrifterne kan vi atter og atter læse, at de ugudelige vil straffe de ugudelige. Et enkelt eksempel kan illustrere, hvordan dette gøres: Lad os sige, at min mor sagde til mig, at jeg ikke måtte røre det varme komfur for ikke at brænde mig. I så fald fastsætter hun blot en lov. Lad os sige at jeg glemmer eller med vilje alligevel rører ved det varme komfur. Så vil jeg brænde mig. Jeg kunne så give mig til at græde eller beklage mig over, at det gør ondt, men hvem ville bære skylden for den skade jeg havde lidt? Ikke min mor. Bestemt heller ikke komfuret! Det ville være min egen skyld. Jeg straffede mig selv. I dette eksempel er der dog set bort fra barmhjertighedsprincippet, som jeg vil forsøge at belyse under omtalen af det andet trin i omvendelsesprocessen - godtgørelsen eller godtgør hvad (vi) har ranet" (Ezekiel 33:15). Hvis du har stjålet penge eller varer, så kan du med tiden betale det tilbage - selv om det drejer sig om en anseelig mængde. Men hvad nu, hvis du har berøvet dig selv din dyd? Kan du selv gøre noget som helst for at genoprette din dyd? Om du så betalte med dit liv, så kunne du ikke genoprette din dyd. Betyder det så, at det ikke er til nogen nytte at forsøge at gøre bod, ved at udføre betydningsfulde gode gerninger? Eller betyder det, at din synd er utilgivelig? Nej Jesus Kristus har betalt for din synd og på den måde tilfredsstillet retfærdigheden. Derfor vil han udstrække sin barmhjertighed til dig - dersom du omvender dig. Sand omvendelse fra din side indebærer, at du ændrer levevis, og derved gør det muligt for Kristus i sin barmhjertighed at tilgive dig din synd. Jo alvorligere din synd er, jo større anstrengelser kræver det at omvende sig. Men hvis vi dagligt arbejder på at vende os fuldt ud til Herren, så kan vi stå skyldfri for Frelseren. Hemmeligheden er at give Herren lov til at anvende helbredelsesprocessen, uden at skulle åbne for såret. Ligesom det tager tid for et legemligt sår at læges, således tager det også tid at læge et sjæleligt sår. Hvis jeg for eksempel skærer mig, så vil såret læges efterhånden. Men mens det læges, kan det begynde at klø, og hvis jeg kradser i det, så vil det åbne sig igen, og det tager længere tid før det er lægt. Der er dog også en anden stor fare. Hvis jeg kradser i såret, kan det blive inficeret af bakterier fra mine fingre. Jeg kan forgifte såret og måske miste denne legemsdel eller måske endog mit liv! Vi skal give de psykiske sår lov til at læges. Hvis de er alvorlige, så må vi til læge og have eksperthjælp. Det samme er tilfældet med sjælelige sår. Lad såret hele uden at kradse" i det gennem nytteløs fortrydelse. Hvis overtrædelsen kræver bekendelse over for præstedømmet, så gå til din biskop og få åndelig hjælp. Det gør måske ondt, mens han desinficerer såret og syr det sammen, og på den måde vil det hele som det skal.

15 VI, SOM ER GUDS SØNNER OG DØTRE, MÅ FORSTÅ DEN SANDE BETYDNING AF OMVENDELSE, VI MÅ VÆRE KLAR OVER, AT DET ER ET SMUKT ORD OG EN HERLIG TILFLUGT. Positive, retfærdige tanker Vær tålmodig under denne omvendelsesproces. Vær aktiv med positive, retfærdige tanker og gode gerninger, så du kan blive lykkelig og produktiv igen. Så længe vi har vore tanker henvendt på det syndige og onde, og ikke vil overgive os, så vil vi sandsynligvis atter begynde at synde. Men hvis vi vender os bort fra problemet og synderne, og lægger dem bag os - både i tanke og handling - så kan vi koncentrere os om det gode og positive. Efterhånden som vi engagerer os fuldt ud i det gode, så vil det ikke længere være så stor en fristelse for os at synde. Nu er vi nået til det tredje omvendelsestrin - at forsage synden, eller at bestræbe os på at følge livets bud, uden at øve uret" (Ezekiel 33:15). Vi må forsage vore synder - en for en. Hvis vi gør det, så har Herren lovet, at: ingen af de synder (end ikke én), han har gjort, skal tilregnes ham; han har gjort ret og skel, visselig skal han leve" (Ezekiel 33:16). I vor tid har Herren sagt til profeten Joseph Smith: Se, den der omvender sig fra sine synder, ham er de forladt, og jeg, Herren, kommer dem ikke mere i hu." Hvordan kan vi vide, om en mand eller en kvinde har omvendt sig fra sine synder? Herren har besvaret dette spørgsmål i det næste vers: Heraf kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder: se, han vil bekende dem og aflægge dem" (L&P 58:42-43). Det er klart, at den bekendelse der går forud for omvendelsen fra alvorlige synder, bør aflægges til en biskop eller stavspræsident, som har myndighed til at lytte til en sådan bekendelse. Der skal også søges tilgivelse hos andre, der er blevet påvirket af overtrædelsen. Men der bør ikke aflægges offentlig tilståelse for en synd eller bedes offentligt om tilgivelse, medmindre synden er begået offentligt. Omvendelse fra alvorlige synder kræver tid og anstrengelse. Uanset om synden er lille eller stor, så vil det sidste omvendelsestrin være at forsage synden og atter vende sig til vor himmelske Fader - hvilket indebærer, at man ikke gentager overtrædelsen. Hvor taknemmelige bør vi ikke være for en god, vis og kærlig Frelser, som vil hjælpe os til at overvinde vore fejl, fejltagelser og synder. Han elsker og forstår os og indser medfølende, at vi virkelig kommer ud for fristelser. I Mormons Bog forklarer kong Benjamin om en måde, hvorpå vi kan vise Herren taknemmelighed for hans store barmhjertighed og offer for vore synder: Og se, jeg siger jer dette, for at I kan få visdom og lære, at når I er i jeres medmenneskers tjeneste, tjener I blot Gud" (Mosiah 2:17). Det er Guds gerning og herlighed at forløse sine børn. Hvis vi deltager i forløsningsarbejdet for andre, så kan vi - til en vis grad - gengælde ham hans velsignelser til os. Gud er barmhjertig. Han har givet os en udvej så vi kan omvende os, og på den måde undgå de smerter, sorger, lidelser og den fortvivlelse, vi plages af, når vi er ulydige. Vi, som er Guds sønner og døtre, må forstå den sande betydning af omvendelse, vi må være klar over, at det er et smukt ord og en herlig tilflugt. 13

16 TILBAGE IGEN Navnet på artiklens forfatter tilbageholdt efter anmodning 14 Den eneste ting jeg havde at give min far i fødseldagsgave var nyheden om, at jeg var blevet udelukket af kirken" kort tid siden, da jeg forberedte en lektie Forom præstedømmet og dets ordinanser, kom jeg i tanke om de mange gange, hvor jeg havde overværet en lignende lektie. Jeg ville gerne tilføre denne lektie noget, som kunne hjælpe mit kvorum, og jeg besluttede mig til at fortælle dem, hvordan det føles at miste præstedømmet og kæmpe for at få det tilbage igen. Jeg ønskede, at de skulle indse, at det er en alvorlig fejltagelse at tro, at man får en værdifuld erfaring ved at prøve alt på sin egen krop". Jeg ønskede at hjælpe dem til at forstå, at det er langt bedre aldrig at skulle betale den rædsomme pris, som jeg havde betalt. Som ung mand begik jeg en alvorlig synd, en synd som jeg var lige så sikker på betød udelukkelse af kirken, som jeg vidste, at solen ville stå op den næste morgen. Men jeg havde overbevist mig selv om, at ingen pris var for høj for at opleve den ægte kærlighed", og jeg var sikker på, at denne kærlighed ville retfærdiggøre mig i sidste ende. Senere blev jeg klar over, at jeg måtte gå til min præstedømmeleder og fortælle ham om den tunge hemmelighed, der tyngede min sjæl og mit sind. Det gik som jeg forventede - denne kærlige mand tog omgående de nødvendige skridt til at udelukke mig af kirken. Dette gjorde han i stor kærlighed og barmhjertighed, for han var en forstående mand, der vidste, hvad der skulle gøres. Virkeligheden og smerten ved min udelukkelse ramte mig ikke rigtigt, før jeg kom hjem til min familie for at fortælle dem nyheden. Jeg forsøgte stilfærdigt at finde de rette ord for at fortælle min far, at det eneste jeg havde til ham i fødselsdagsgave var nyheden om, at jeg var blevet udelukket af kirken. Den kirke som han havde elsket og tjent så trofast gennem hele sit liv. De næste mange måneder var det som om at tiden stod stille for mig. Hele min tilværelse forekom mig som et stadigt mareridt. Det var som om at ingen forstod min situation. Der var ingen organisation eller gruppe som støttede mig eller tilbød mig deres forståelse. Jeg mistede forståelsen af meningen med mit liv. Jeg var for træt til at bryde mig om det og drev omkring som et skib uden sejl, ror eller anker. Alle mine tidligere mål forsvandt ud af mit synsfelt, og mine følelser var nærmest døde. Da jeg havde holdt mig borte fra kirken og var blevet hjemme et stykke tid, mødte jeg min barndomskæreste, og vi begyndte at gå ud sammen. Nogle måneder senere blev vi gift, efter at have været forlovet en kort tid, hvor det ikke gik alt for godt. Da jeg ikke havde noget præstedømme, kunne vi ikke blive viet i templet, så vi arrangerede en borgerlig vielse. Vort forhold var ustabilt lige fra starten. Jeg indså at en nødvendig del af den omvendelsesproces, som jeg havde forpligtet mig til var, at jeg skulle komme i kirken, men jeg fandt det umådelig svært og pinefuldt. Jeg mindede atter og atter mig selv om min tilstand. Det skete ofte at ukendte venner kaldte mig til at bede bøn eller bad mig besvare et spørgsmål i en lektie, men jeg vidste, at det eneste jeg havde tilladelse til at sige var: Beklager - jeg kan ikke." Jeg blev på mange måder mindet om min alvorlige overtrædelse. Selvom disse og andre situationer var nok så smertelige, så kunne jeg klare dem alle - på nær én. Hver uge, når nadveren blev velsignet og omdelt, så græd mit hjerte, alt imens jeg bad. Men på grund af min overtrædelse, og fordi jeg var udelukket kunne jeg ikke bekræfte den hellige dåbspagt ved at deltage i nadveren. Jeg havde brudt min pagt. Jeg længtes efter at blive forenet med Herren og fritaget fra min enorme skyldfølelse. Jeg havde nogle år forinden oplevet Satan og hans tilhængeres magt. Nu lærte jeg hurtigt og klart hvil-

17 Hvor jeg dog følte mig ensom, da jeg overværede, at min søn blev velsignet, ude af stand til at lægge stemme til eller deltage i denne specielle ordinanse. ken guddommelig magt, der ligger i en retfærdig anvendelse af præstedømmet. Jeg kunne ikke selv bruge denne magt til at afværge disse onders indflydelse. I de næste mange måneder opsøgte jeg ofte min far og bad ham fordrive mørket og velsigne både mig og mit hus. Senere fødte min kone vores førstefødte, en søn. Det blev et stort vendepunkt for os. Hvor jeg dog følte mig ensom, da jeg overværede, at min søn blev velsignet, ude af stand til at lægge stemme til eller deltage i denne specielle ordinanse. Jeg syntes også, at hans fødsel lagde en stor økonomisk byrde på mig, og det gjorde mig vred. Jeg blev bitter og beskyldte Gud for at pålægge mig flere prøvelser end jeg kunne bære. Jeg holdt mig helt borte fra kirken og evangeliets lys. De næste mange år var fulde af elendighed. Efterhånden som vi fik flere børn, blev de velsignet af deres bedstefar. Jeg nægtede at lade mig såre af det længere, jeg blev følelsesløs indvendig. Min længsel efter at komme tilbage til kirken var væk - det sagde jeg i det mindste. Lidt efter lidt blev jeg involveret i mere synd, og for hver gang var det som om jeg råbte højere til Herren og min familie: Se! Jeg har ikke brug for kirken!" Jo højere jeg råbte, jo mere vidste jeg indvendig, at jeg var forkert på den. Jeg frydede mig offentligt over den unåde og de sårede følelser, jeg pålagde min familie, i håb om at det kunne retfærdiggøre mig og gøre en ende på min dårlige samvittighed. Gennem alt dette kendte jeg sandheden i mit hjerte. Det var måske derfor, at jeg kæmpede så hårdt. Jo større mine skyldfølelser blev, jo dybere involverede jeg mig i syndige gerninger. Jeg forsøgte hele tiden at vise verden, at jeg selv var herre over mit liv. Jeg havde ikke brug for nogen som helst. Til sidst var jeg fuldstændig nedslidt af indre konflikter. Min kone havde intet andet valg end at forlade mig. Det blev jeg lykkelig over - jeg tænkte: Omsider er jeg fri!" De næste par uger var de ensomste i mit liv. Jeg havde ingen sande venner, og jeg ville ikke søge trøst hos mine forældre. Til sidst indså jeg, at min familie betød mere for 15

18 mig end noget som helst andet. Jeg længtes efter, at min kone skulle komme tilbage. Selv om vi endnu havde mange problemer, blev vi enige om at forenes igen. Jeg begyndte at holde mig fra det syndige selskab og de syndige situationer. Men jeg havde stadig ikke noget rigtigt ønske om at komme tilbage til kirken - det kom først lidt efter lidt. Da vores første datter blev født, indså jeg, at jeg måtte træffe en beslutning. Nu, hvor vi havde tre børn, vidste jeg, at jeg ikke længere kunne nøjes med at leve én dag ad gangen. Jeg måtte træffe en beslutning og efterleve den. Min sjæl var i konflikt i nogle måneder. Jeg ønskede at gøre det rette, men jeg ønskede også at sikre mig, at jeg ikke gjorde det med en bestemt bagtanke. Jeg syntes ikke, at jeg kunne gå tilbage blot for at glæde min kone, mine børn og mine forældre. Jeg vidste, at den sande lykke for os allesammen kun ville indfinde sig, dersom jeg virkelig genvandt mit eget vidnesbyrd. Efter mange bønner, studier og kampe, begyndte jeg at føle en lille gnist indvendig, og den bragte minder om tidligere åndelige oplevelser, som jeg ikke længere kunne fornægte. Denne følelse begyndte langsomt at vokse i mig. Og til sidst kunne jeg fornemme, at Herren stadig elskede mig, selv om jeg var blevet udelukket af kirken. Der var håb! Jeg kunne føle, at jeg atter var på vej fremad! Men selv om jeg vidste, at jeg var på rette vej, blev tingene ikke lettere. Der var faktisk en tid, hvor det det hele blev værre og værre jo hårdere jeg arbejdede. Jeg kæmpede med store prøvelser og problemer. Ligesom jeg synes, at jeg var ved at blive velsignet, så kom der noget på tværs i mit liv, og jeg blev atter fortvivlet. Men jeg holdt ud, og vor himmelske Fader holdt sit løfte og udøste en velsignelse. Efter store anstrengelser og megen hjælp og støtte fra venner og ledere i kirken, lykkedes det mig at blive gendøbt. Hvilken glæde! Men prøvelserne stoppede ikke der. Det næste halvandet år arbejdede jeg ihærdigt med forberedelserne til at modtage præstedømmet. Mit ønske om at restituere mig var fuldt ud vendt tilbage. Jeg var glad for atter at være medlem af kirken, men jeg længtes efter det fulde fællesskab. Min kamp sluttede endelig, da en generalautoritet omsider ringede til mig og bad mig tage min familie med til et møde med ham. Det var med store forventninger, nervøsitet og glæde at min familie og jeg kørte hen til dette mindeværdige møde. Børnene glædede sig, fordi de skulle besøge en Herrens apostel. Jeg var lykkelig ved tanken om, at jeg kunne velsigne det barn som min kone ventede. Efter et grundigt og kærligt interview, bad denne gode Guds mand min hustru om at tilslutte sig os, og derpå lagde han sine hænder på mit hoved og gjorde mig til et helt menneske igen. Han gengav mig alle de rettigheder og magter i præstedømmet, som jeg tidligere havde haft". Min kone og jeg græd. Derpå vendte apostlen sig imod min kone og spurgte, om hun kunne tænke sig en velsignelse. Da hun sagde ja, vendte han sig imod mig og sagde, at den eneste måde, hvorpå jeg kunne vide, at jeg havde fået mit præstedømme igen var ved, at jeg brugte det. Han bad mig om at velsigne min kone og tilbød at være med. I de næste par minutter lærte jeg mere om præstedømmet, end jeg nogensinde havde lært ved at læse store, tykke bøger. Kampen er endnu ikke slut. Nogle af de alvorligste udfordringer har stukket hovedet frem siden den dag, og der vil komme mange flere, men jeg kan nu bede Helligånden vejlede mig. Jeg kunne velsigne vores anden datter, og jeg har anvendt præstedømmet ved forskellige lejligheder. Min kone og jeg forbereder os nu på en af de vigtigste oplevelser i vort liv - den dag, hvor vi kan klæde vore børn i hvidt og tage dem med til det hellige tempels beseglingsværelse og blive beseglet til hinanden for tid og al evighed. Det jeg fortryder mest er, at jeg nægtede mig selv disse velsignelser for mange år siden. Den pris jeg måtte betale var forfærdelig. Jeg er så taknemmelig for at være tilbage - men det havde været langt bedre og klogere om jeg aldrig var kommet på afveje.

19 lå. Yj'ifff'f'f

20 Sig Veranos forvandling Selv om Sig aldrig har fornægtet Guds ^_^ eksistens eller har begået alvorlige synder, så var religion ikke noget betydningsfuldt i hans liv. Han havde ikke været regelmæssigt i kirke i næsten 20 år.

21 DENGANG TROEDE JEG virkede formodentlig ikke som om at DetSigifredo Verano ville blive nogen særlig god undersøger, da missionærerne første gang mødte ham i Californien. Han havde langt hår og skæg, i lighed med studenteroprørerne først i 70-erne. Han arbejdede fuldtids for at forsørge sin familie, og studerede mange timer hver dag, i håb om at få et bedre job. Derfor havde han ikke meget tid til at høre på missionærerne. De fleste af hans arbejdskammerater var ateister eller agnostikere, og Sigifredo selv havde ikke været regelmæssigt i kirke i næsten 20 år. Da missionærerne første gang traf hans kone, Ana Lucia, sagde hun, at de var velkomne til at komme igen og tale med ham - hvis han havde tid når de kom. Efter flere korte besøg, sagde han omsider: Ja, se så at komme i gang med undervisningen, så vi kan få det overstået!" Det skyldtes adskillige missionærers kærlighed og iver samt Verano-børnenes tro, at Sig og Ana Verano endelig kom ind i kirken. Men det var deres egen flid og lydighed, der hjalp dem til at opbygge deres stærke vidnesbyrd. Sig Verano emigrerede fra sit fædreland, Colombia i Sydamerika, til Californien i Pigen, Ana, som han fattede kærlighed til, måtte midlertidigt blive tilbage, mens han forberedte sig på at kunne forsørge sig selv og en eventuel familie i sit nye land. Han havde kun haft tre års regelmæssig skolegang i Colombia og talte kun lidt engelsk. Hans første job i Los Angeles gik ud på at lave hatte til en minimumsløn, så han studerede avisannoncerne i håb om at finde noget, som kunne give ham lidt mere. Han opdagede en annonce for et kursus for maskinister". Lønnen så ud til at være god og i Sydamerika har en maquinista - lokomotivfører - fast arbejde, så han lod sig indskrive til kurset. Sig klarede kurset godt, men efter et stykke tid spurgte han, hvornår de skulle i gang med de store maskiner". Man bad ham om at være tålmodig, for det kom, når de var færdig med oplæringen. Ved slutningen af kurset, havde han endnu ikke set et lokomotiv. En dag spurgte han en af kammeraterne, hvor meget de skulle rejse i forbindelse med deres fremtidige job. Hvad har rejser at gøre med dette arbejde?" spurgte kammeraten. Efter en forvirrende samtale, spurgte Sig omsider irriteret: Vil du være venlig at fortælle mig helt præcist hvad det er, vi lærer her?" Sigs nye job som maskinarbejder var nok til at han kunne forsyne sig selv og Ana med livets nødvendigheder. Deres forlovelsestid fortsatte via brev, og de blev gift ved stedfortræder i Hun emigrerede til USA i Deres førstefødte, Edison, er født i 1966, derpå fulgte Julie i 1968 og Marbell i Sigifredo studerede hele tiden, for at få en bedre uddannelse og en bedre økonomi. Så snart han var færdig med det ene kursus, begyndte han på det næste," siger Ana. Han blev en dygtig automekaniker, som var meget efterspurgt. Selv om Sig aldrig har fornægtet Guds eksistens eller har begået alvorlige synder, så var religion ikke noget betydningsfuldt i hans liv. Men han kunne ikke acceptere sine venners ateistiske og agnostiske filosofier. Engang hvor Sig havde presset en af agnostikerne med spørgsmålet: Hvilken kirke vil du tilslutte dig, hvis du skulle tilhøre en kirke?" svarede manden: Jeg ville blive mormon," og forklarede derpå, at det var fordi, de sidste dages hellige var gode mennesker. Det var faktisk det gode eksempel, som den eneste sidste dages hellige han nogensinde havde kendt, havde vist - eksemplet på et godt menneske" - der fik Sig Verano til at lytte til de sidste dages hellige missionærer første gang. Det, de fortalte ham, lød til at være sandt. Læren om visdomsordet gjorde et sådant indtryk på den unge mekaniker, at han opgav cigaretter og alkohol og begyndte at bede for sig selv. Det var dog ikke let for ham at gå i kirke, for han havde for lang tid siden sluppet vanen MEN NU VED JEG Don L. Searle 19

22 * med at komme der. Det varede ikke længe før han holdt op med at lytte til missionærerne. Men Veranos børn elskede at komme i Primary, som dengang blev holdt på en eftermiddag i løbet af ugen. Sig eller Ana kørte dem til kirken. Men en eftermiddag ville bilen ikke starte. Ja, det er ikke min fejl," sagde Sig til dem. Jeg tror ikke I kan komme afsted." Men den 6-årige Edison, som endnu var inde i huset, opgav ikke. Lad os bede" tiggede han. Så de knælede ned til bøn og gik derpå ud til bilen. Til Sig Veranos store overraskelse, startede den omgående. Efter denne oplevelse kom familien Verano til kirkens møder i et stykke tid, men holdt op efter nogle få uger. Under denne periode skete der flere ting", som hjalp dem til at have kirken i tankerne. Sigs

23 svigermor, der var på besøg fra Colombia, talte fordelagtigt om de pæne og velklippede unge amerikanske missionærer, som havde mødelokaler i nærhedens af hendes hus. En gammel ven fra Colombia, som var sømand i handelsflåden, kom på besøg. Ved middagsbordet spurgte han, om han måtte velsigne maden - og Sig Verano opdagede, at han bad på samme måde som de sidste dages hellige.

24 22 Vennen, som var blevet omvendt til kirken og havde studeret skrifterne med glødende interesse under hele sin lange rejse, bar sit vidnesbyrd for Verano, uden at vide, at de også havde undersøgt kirken. Sig Verano havde tidligere sagt til et par missionærer, at de kunne besøge dem som venner, ikke som lærere, Inden den ene, efter endt mission rejste hjem, stoppede han og hans kammerat op for at besøge Veranos og invitere dem til at møde hans forældre ved en lille afskedssammenkomst hos nogle venner. Veranos blev så imponerede over disse kærlige sidste dages hellige, at de atter begyndte at få missionærlektierne. Men Ana Verano, der var trofast mod sine forfædres kirke, blev stædig, da hun blev klar over, at hendes mand alvorligt overvejede at tilslutte sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Hun mente ikke at det var nødvendigt, at hun blev døbt igen. Så ægteparret indgik en aftale: Eftersom børnene holdt af kirken, så kunne han tage dem med sig, når han var døbt. Hun ville fortsat gå i sin egen kirke. I ugen før Sigs dåb drømte Ana flere gange, om dengang Frelserens blev døbt af Johannes Døber i Jordanfloden. Hun erkendte, at det var et tegn til hende om hvad der var rigtigt for hende at gøre. Sigifredo og Ana blev døbt i januar Deres søn, Edison, blev døbt året efter, da han fyldte otte år. Men Veranos kamp for at være trofaste var endnu ikke forbi, og det var de andre medlemmers kærlige indsats for at bringe dem ind i fællesskabet heller ikke. En god hjemmelærer, George Baker, hjalp dem til at blive ved med at være aktive i kirken - husker bror Verano. Bror Verano, der ikke var vant til at gå til kirkemøder tre gange om dagen, med præstedømmemødet som det første, klokken 7 om morgenen, var parat til at blive væk. Det første møde var vanskeligt at komme til, fordi han arbejdede fra midnat til klokken 6 om morgenen. Men bror Baker, som ikke selv kunne komme, traf aftale med nogen om at køre Veranos til wardets møder, og få dem til at blive ved med at komme. Familien Verano voksede åndeligt, efterhånden som de kom trofast til møderne og efterlevede evangeliets principper. Bror Verano blev kaldet til at være præsident for sin spansksprogede gren, som blev dannet i 1978, og han blev biskop 5 år senere, da grenen blev et ward. Oprettelsen af denne gren var til velsignelse for Ana Verano. Med den smule engelsk hun kunne, havde det været svært for hende at deltage i et engelssproget ward. I den spanske gren kunne hun arbejde med forskellige opgaver og udvikle sig i tjenesten, ligesom hendes mand havde gjort. Jeg fik mit egentlige vidnesbyrd ved at arbejde i kirken," siger bror Verano. Stadigt arbejde i kirken er noget af det, der styrker et vidnesbyrd." Det første spansksprogede ward i deres stav blev delt kort efter at det var oprettet, og Sig blev kaldet til højrådet. Han tjener nu som stavssekretær for de tre spansksprogede ward i Hollywoods nordre stav i Los Angeles, i Californien. Ana arbejder med stavens engelsksprogede navneuddragningsprogram. Blandt et af de mange erhvervskurser som Sig Verano har deltaget i, var der blandt andet et ejendomsmæglerkursus. Det førte til en ny og indbringende karriere - og til yderligere styrkelse af hans vidnesbyrd. Hans karriere som sælger fik en dårlig begyndelse. Han blev fyret efter kun en uge, da ejeren af ejendomsmæglerfirmaet hørte om den nye sælgers religion, idet bror Verano nægtede at arbejde om søndagen. Evangeliet er så vigtig en del af vort liv, at vi må holde søndagen fri, for at kunne komme til kirkens møder," forklarede han. Men chefen sagde til Sig Verano, at mormonerne bruger for megen tid på kirkearbejde til, at de kan få succes i deres arbejde. Du må hellere arbejde for et mindre firma, hvor indehaveren ikke går så højt op i salget, sagde han til Sig Verano. Bror Verano tog afskedigelsen som en udfordring. Han fandt et job i et større firma og arbejdede på deltid, og i 1979 blev han topsælger. Han afslår stadig søndagsarbejde. Han må som grenspræsident og biskop også hellige nogle af sine lørdage i kirkens tjeneste. Trods dette har han i adskillige år hørt til blandt en af firmaets fem topsælgere. Bror Verano siger ydmygt, at han i sit arbejde for kirken har fået vished for at Herren lever, at vi kan blive forløst gennem ham og at Herren har sat profeter på jorden til at hjælpe og vejlede os. De, som kun med forbehold tror på at dette evangelium er sandt, kan få den samme vished, som bror Verano har - ved at afprøve det i lydighed og i tjeneste af andre. Da jeg blev døbt i kirken," bemærker han, Troede jeg, men nu ved jeg." D

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *..

STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. STJERNEN 137. ÅRGANG NUMMER 10 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE OKTOBER 1988 *.. : Oktober 1988 137. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson

Læs mere

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si

Oktober 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 10. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. ^ttsiky^ si ^ttsiky^ si Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Oktober 1987 136. årgang Nummer 10 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas

Læs mere

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige

August 1987. Sti ernen. 136. årgang. Nummer 8. J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Sti ernen J Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige August 1987 136. årgang Nummer 8 August 1987 136. årgang Nummer 8 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De

Læs mere

^^m ^^BH^V. ^^aj^v ^^^^^H W2SI ^^I^^^^H. Ig^iHl fwhl. ^^RHJ^H^r. ^mi'w. ^H^^^H^BI\vA^fl. ^K^^^K^^^^r. < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Q 4' - :^,..^. 1.

^^m ^^BH^V. ^^aj^v ^^^^^H W2SI ^^I^^^^H. Ig^iHl fwhl. ^^RHJ^H^r. ^mi'w. ^H^^^H^BI\vA^fl. ^K^^^K^^^^r. < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Q 4' - :^,..^. 1. 1 ' ^ 1-, ^ ' '" ',: ' r^ O OS T-H *= ;,?"'" A ifi-æ ^^^»^^^^^^^Hp^m^f Pi Ig^iHl fwhl < ^H W^H^ P i^ ^b w' i Pi ^''-^ 03 akjii W W'^..,...,,:_ 9^ P- :'#S^fc* '^» ^*"**;;;* ^*«^ 1^ 1^ o 1-^ ^ hj w ^K^^^K^^^^r

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

H c«p O D CO W. fil. pi! (73 CO W D Z. < o. pi,

H c«p O D CO W. fil. pi! (73 CO W D Z. < o. pi, I (S 0\ H c«p O D O I w CO W O 1^ w CO CO fil 1^ Hn pi! «(73 es CO W 00 Pi D Z < o pi, I ' STJERNEN AUGUST 1992 ARTIKLER : BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDEIVTSKAB VOR RELIGIOl^S SLIJTSTEI^ PRÆSIDENT EZRA

Læs mere

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982 Rapport fra den tii»;:;: i^lvårlige generalkonfereiip.;;;,^^.^iiiii-si'bt!;-'l irke ^af/sidste Dages --Ifeiiiii E--0ff-3. oktolier 1982 ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ NTJERIVE Organ for Jesu Kristi

Læs mere

STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9

STJERNE. September 1 982. 1 31. Årgang Nummer 9 STJERNE September 1 982 1 31. Årgang Nummer 9 kirken, Europa DEN Organ September 1 982 (^ FM) W WJ1 "EP "MT W71 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 9 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

K Jii. 132. Årgang Nummer 3

K Jii. 132. Årgang Nummer 3 K Jii li Marts 1983 132. Årgang Nummer 3 STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Marts 1983 Årgang 132 Nummer 3 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, Marion G. Romney, Gordon

Læs mere

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5

DmNdcwsAe STJERNE. Maj 1982. 1 31. Årgang Nummer 5 DmNdcwsAe STJERNE Maj 1982 1 31. Årgang Nummer 5 forandringer, STJERNE Organ Maj 1982 for Jesu Kristi Kirke af Årgang 131 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, N.

Læs mere

tf w i* O tn H O tf w 1 H Cfi

tf w i* O tn H O tf w 1 H Cfi i I O tf w O H i* O O i H tn H O w Cfi c«ti H 1 H c«i tf c«tf w p o O tf STJERNEN OKTOBER 1996 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAR: KÆRLIGHEDENS DØR PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 EVELINES ROG

Læs mere

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere

STJERNEN ARTIKLER MESTERENS BRUG AF RILLEDSPROC JAY M. TODD 32 PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1

STJERNEN ARTIKLER MESTERENS BRUG AF RILLEDSPROC JAY M. TODD 32 PUNKTER KOMMENTARER FRA LÆSERNE 1 O O H tf < O - - t/3 Q - H Q c«cc w tf H en BS tf p! l - % 2 O i Johannesburg Sydafrika, STJERNEN MARTS 1995 ARTIKLER BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB: TROENS RØN PRÆSIDENT THOMAS S. MONSON 2 MIN FØRSTE

Læs mere

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131.

STJERNE. DEWidcmsÅe. Rapport fra den. Taler og meddelelser givet i Tabernaklet. Sidste Dages Hellige. Oktober 1982 131. DEWidcmsÅe STJERNE Rapport fra den 152. årlige generalkonference i Jesii Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Taler og meddelelser givet i Tabernaklet i Salt Lake City, Utah den 3. og 4. april 1982. Oktober

Læs mere

- O - - O < Q H H. cc Q --- cc; nn 1. tf w

- O - - O < Q H H. cc Q --- cc; nn 1. tf w o ON cc - O NṈ - - cc O < Q H H cc Q CC cc; --- NN H cc NN 2S nn 1 P CC NN w tf w O tf

Læs mere

o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o

o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o i i o-n t/3 H Pi < w O i hj w S w c«w O < Q w H CO Q co < Pi i ^H H co pi P CO W Pi W D 2 < o Pi STJERNEN MARTS 1992 ARTIKLER HJÆLPEFORENINGEN 150 ÅR EM HILSEN FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR 1 REDSKAR FRA

Læs mere

/::: Fokus på familien

/::: Fokus på familien /::: Fokus på familien i V. i # f / ') V J Stjernen November 1985 134. årgang Nummer 5 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift med artikler fra Ensign, New Era og Friend. Det øverste

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4 Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges 150. Halvårige Konference April 1981 130. Årgang Nummer 4 Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige April 1981 Årgang 130 Nummer 4 Det

Læs mere

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 DE! STJERNE Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 149. årlige konference Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 n'e'xdansåe. STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50

Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50 JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE MARTS 2014 Hvad er Herrens standard for moral? s. 32, 50 Guddommeligt forsyn for vildfarne børn, s. 16 Helbredelse efter misbrug, s. 12, 46 Læsning for de unge:

Læs mere

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE I løssalg DETV dansåe- STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE April 1975 124. Årgang Nummer 4 Det første præsidentskab Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney De tolvs

Læs mere

DEN dansae, STJERNE Maj 1978. Nummsr 5. 127. årgaj^ Mc KAY MAGLEBY 1977

DEN dansae, STJERNE Maj 1978. Nummsr 5. 127. årgaj^ Mc KAY MAGLEBY 1977 DEN dansae, STJERNE Maj 1978 127. årgaj^ Nummsr 5 Mc KAY MAGLEBY 1977 Den. DEN dansaa Organ Maj 1978 ^j< TW\ W *J7\ 11 "MT W7\ for Jesu Kristi Kirke af Årgang 127 Sidste Dages Hellige Nummer 5 Det øverste

Læs mere

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***.

^ - STJERNE. v MSN dansae. SICfW. É(Hmi. iar- kj % ' Ui*»**j ****k< lp-- Nummer 6. c# '% 4 % Juni 1977. 126. årgang. Jk.il.. fs»* Tfr^l* <«***. "»" is. i ', 1 4 % %,J * SICfW ^ - kj % ' É(Hmi * '^JBHM^i c# '% v MSN dansae. STJERNE Juni 1977 126. årgang Nummer 6 -y.^.flbhi Tfr^l* lp-- ÉÉ Ir *

Læs mere

Evangeliske principper

Evangeliske principper Evangeliske principper De [skal] komme til kundskab om deres forløser og hver enkelt detalje af hans lære, så de kan vide, hvordan de kan komme til ham og blive frelst. 1 Ne 15:14 Evangeliske principper

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere