.. : '." ':..::, :.:,..:.,,-.,, '..''

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".. : '." ':..::, :.:,..:.,,-.,, '..''"

Transkript

1 .. : '." ':..::, :.:,..:.,,-.,, '..''

2 ' ' November årgang Nummer 11 Det øverste Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Marion G. Romney, Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwel, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph. B. Wirthlin Vejledere: Hugh W. Pinnock, Gene R. Cook, William R. Bradford, Keith W. Wilcox Redaktør: Hugh W. Pinnock Adm. direktør for kirkens tidsskrifter: Ronald L. Knighton International Magazines: Chefredaktør: Larry A. Hiller Medredaktør: David Mitchell Assisterende redaktører: Ann Laemmlen, Diane Brinkman Layout og design: N. Kay Stevenson, Sharri Cook STJERNEN Redaktør: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. DK-2200 København N Telf Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Telf by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk, japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailandsk; kvartalsvis på islandsk STJERNEN is published monthly by the Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Application to mail at second class postage rates is pending at Salt Lake City, Utah. Subscription price $10.00 per year. $1.00 per single copy. Thirty days' notice required for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Subscription information telephone number STJERNEN Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift med artikler fra Ensign, New Era og Friend. Indhold 2 Budskab fra Det Første Præsidentskab : Kom, følg mig!" Præsident Thomas S. Monson 7 BESØGSLÆRERINDEBUDSKAB: Kærligheden tåler alt" 8 Omvendelsens betydning, Ældste Theodore M. Burton 14 Tilbage igen 18 Dengang troede jeg, men nu ved jeg", Don L. Searle 23 Bed for far, Elaine S. McKay 25 Musikken var missionær, Marjorie P. Hinckley 26 Jesus hører mig, Jean Ernstrom 29 O min Fader", Alberdina Van den Hazel-Hogerman 31 Et Visdomsord, Diane Cripe 32 Det er ikke morsomt at være fattig, Ældste Marvin J. Ashton 36 Spørgsmål og svar: John F. O'Donnal Især for unge 38 Et hop ind i virkeligheden, David C. Lewis 40 Heppekoret, Ældste Paul H. Dunn 42 Det er et privilegium, A. Lynn Scoresby 46 Jeg skammer mig nemlig ikke ved evangeliet, Ricky McWhorter 48 DU HAR MEGET AT GIVE: Interview med søster Ardeth G. Kapp Børnestjernen 2 Fra ven til ven: Ældste Helio da Rocha Camargo 4 Fællestid: Vid hvem du er, Pat Graham 6 Stifte venskaber, Diane Brinkman 8 Bare for sjov: Rebus opgaver, Rich Latta POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Abonnement: 12 numre Dkr. 79,- (inkl. moms og porto) *» '''*. Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US$10.00 (Surface mail). Udkommer 12 gange om året Printed by Friedrichsdorf Printing Center Federal Republic of Germany ISBN PB MA 8811 DA På omslaget: Jesus helbreder manden med den visne hånd (Mattæus 12:9-13) af Robert T. Barrett.

3 -.

4 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB //KOM, FØLG MIG!" Præsident Thomas S. Monson Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab indgangen til den store Saltsødal og stå- som en skildvagt der anviser vejen, Vedende ses et monument af præsident Brighgam Young med hans ord: Dette er stedet." Præsident Young vender ryggen til de afsavn, trængsler og kampe, som folket måtte igennem på deres lange rejse over sletterne. Hans udstrakte arm peger mod den prægtige, forjættede dal. Denne første rejse over sletterne i 1847, som blev organiseret og ledet af Brigham Young, beskrives af historikerne som en af de mest heltemodige begivenheder i USAs historie. Hundredvis af mormonpionerer led og døde på grund af sygdom, kulde og sult. Der var nogle, som fordi de mangelede vogne og forspand, bogstavelig talt vandrede de 2000 km over sletter og bjerge med håndkærrer, som de enten trak eller skubbede. I sådanne grupper døde én ud af seks. For mange af dem begyndte rejsen ikke i Nauvoo, Kirtland, Far West eller New York, men i lande som lå fjernt fra Utah England, Skotland, Skandinavien eller Tyskland. Små børn kunne ikke helt fatte den store tro, der motiverede deres forældre til at forlade familie, venner, bekvemmeligheder og tryghed. Et sådant barn kunne f.eks. spørge: Mor, hvorfor skal vi rejse? Hvor skal vi hen?" Kom bare min kære, vi skal til Zion, vor Guds by."

5 ... Tillid til Gud Men midt imellem det trygge hjem og det forjættede Zion lå havets mægtige vande, rasende og forræderiske. Hvem kender til den frygt, der fylder ens hjerte under en sådan farefuld sørejse? Tilskyndet af Andens hviskende stemme og støttet af en enkel, men fast tro, stolende de på Gud og drog ud på deres rejse. De lagde det gamle liv bag sig, og begyndte et nyt. Mine oldeforældre var med ombord på et af disse overfyldte skibe, sammen med deres børn og nogle få ejendele. Bølgerne var høje, rejsen var lang og pladsen trang. En lille pige, Mary, havde altid været svagelig, og nu så den ængstelige mor, hvordan den lille blev svagere og svagere for hver dag der gik. Hun var alvorligt syg. Der var ingen læger i nærheden, ingen apoteker, intet hospital - kun det gamle, trætte skibs, monotone rullen. Dag efter dag spejdede de ængstelige forældre bekymret efter land, men der var intet. Lille Mary kunne ikke klare rejsens strabadser. Efter et par dages feber gled hun fredeligt bort. Familie og venner stod samlet på det åbne dæk, mens skibets kaptajn holdt andagt; og dette elskede, lille legeme blev forsigtigt anbragt i et tårevædet stykke sejldug og sænket ned i det frådende hav. Hendes stærke far citerede med grådkvalt stemme, for at trøste Marys fortvivlede mor: Herren gav, og Herren tog, Herrens navn være lovet. Vi skal se vores Mary igen!" (Job 1:21). Zions herlighed Sådanne hændelser var ikke ualmindelige. Gravstene formet af stenbunker markerede de dødes grave hele vejen fra Nauvoo i Illinois til Salt Lake City. Det var en pris, som mange pionerer måtte betale. Deres legemer hviler i fred, men deres navne vil leve for bestandigt. Trætte okser gik langsomt, vognhjulene knirkede, modige mennesker kæmpede sig fremad. Vore forfædre der var inspireret af troen fortsatte videre fremefter. De havde også deres sky til at lede sig om dagen og en ildstøtte om natten. Ofte sang de: Kom, Kom, Guds folk, fremad og frygter ej, kun med mod, fremad drag. Skønt tornestrøet kan synes denne vej, Gud er med dig hver dag. alt er vel, alt er vel" (Sange, nr. 8). Disse pionerer erindrede sig Herrens ord: Mit folk må prøves i alle ting, at de kan beredes til at modtage den herlighed, som jeg har beredt dem, nemlig Zions herlighed" (L&P 136:31). Efterhånden som den lange og pinefulde rejse nærmede sig sin kærkomne afslutning, fyldtes alle hjerter med fryd. Trætte fødder og udmattede legemer fik fornyet styrke På de slidte sider i en pioners gamle dagbog læser vi: Vi bøjede os i ydmyg bøn til den Almægtige Gud, fyldt af taknemmelighed, og indviede dette land til ham, som bolig for hans folk." Og en anden pioner mindedes: Vi havde ingen vinduer af nogen art i den hule, som vi havde udgravet i en høj. Der var heller ingen dør, men i stedet hængte min mor et gammelt tæppe for indgangen. Det var vores dør den første vinter. Min kære mor sagde, at ingen dronning nogensinde er gået ind i sit palads mere lykkelig og stolt over ly og Herrens velsignelser, end min mor var, da hun trådte ind i denne færdigudgravede hule." Trængslerne, prøvelserne, kampen for livet og hjertesorgerne blev taget med mod og beslutsomhed og med en stadig tro på en levende Gud. De gjorde deres profet-leders pagtsord til deres: Og dette skal være vor pagt, at vi vil vandre efter alle Herrens forordninger" (L&P 136:4). Hvilke udfordringer har vi i vore dage? Tiden får os alle til at glemmer og efterhånden blegnererindringen om dem, der gik smertens vej

6

7 M.ed de udfordringer vi står overfor i dag har vi virkelig brug for og efterlod sig tårevædede spor af ukendte grave. Men hvilke udfordringer har vi i vore dage? Har vi ingen stenede veje, vi skal vandre ad, ingen vanske lige bjerge at bestige, ingen stier at følge, ingen flod er vi skal krydse? Eller har vi derimod brug for denne pionerånd til at føre os bort fra de farer som truer vort samfund? Moralstandarden bliver stadig lavere. I vore dage findes der flere mennesker i fængsel, og på opdragelsesanstalter og med problemer end nogensinde før. Kriminaliteten er stigende - lige fra de små forbrydelser til de helt store. Velanstændigheden er på hastigt retur. Mange søger de øjeblikkelige fornøjelser på bekostning af de evige glæder. Vi besejrer rummet men kan ikke styre os selv. Derfor bøder vi med freden. Kan vi på en eller anden måde få det mod og den målbevidsthed, som kendetegnede pionererne i tidligere tider? Kan I og jeg være pionerer i vore dage? En ordbog definerer en pioner som: én der går i spidsen og viser andre, hvilken vej de skal gå". Hvor verden dog mangler pionerer i vore dage! Grækerne og romerne opnåede storslåede resultatet i deres tid, men deres triumfer ophørte, da de ønskede frihed, uden at tage hensyn til andres rettigheder. De ønskede en behagelig tilværelse, uden at skulle arbejde for at få den. De ønskede tryghed og sikkerhed, uden hver især at skulle anstrenge sig for det. Til sidst mistede de al frihed, alle bekvemmeligheder og al tryghed. Vi ser det samme mønster i vore dage, efterhånden som folk stræber efter at nå deres egne selviske mål. Andre styrter fra det ene til det andet, i håb om at finde vejledning og råd i deres liv: Til hvem skal vi lytte?" Hvem skal vi følge?" Hvem skal vi tjene?" Og Satan er altid parat til at sørge for falske ledere og profeter, som snedigt fører os nedad - bort fra det, som er godt og retfærdigt. denne pionerånd, som de havde i gamle dage, til at føre os bort fra de farer som truer vort samfund. Hold fast ved sandheden Men hvis vi har ører og virkelig kan høre, så vil vi erindre os disse, Frelserens ord: Jeg er Paul Mann

8 .. vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig" (Johannes 14:6). Det er hans røst vi skal lytte til for ikke at falde i fristelse, men holder fast ved sandheden. Husk, at sjælens umættede længsler ikke kan tilfredsstilles ved en endeløs søgen efter ophidsende fornøjelser og uvaner. Uvaner vil aldrig føre til dyd. Had vil aldrig fremme kærlighed. Fejhed vil aldrig give mod. Tvivl vil aldrig inspirere til tro. Strid kommer aldrig fra Herren. Nogle mennesker finder det svært at klare hån og spot fra tåbelige mennesker, som gør grin med kyskhed, ærlighed og lydighed mod Guds bud. Andre står fast og finder styrke ved at følge de retfærdige mennesker, hvis eksempler har værdi i flere århundreder. Da Noa fik befaling om at bygge arken, kiggede den brede befolkning op mod den skyfri himmel, hvorpå de hånede og spottede - lige til det begyndte at regne. For mange hundreder år siden tvivlede folk i Amerika, på Frelserens eksistens og på hans mission. De diskuterede og var ulydige lige til korsfæstelsen, da den uudslukkelige ild opslugte Zarahemla, jorden rystede, Moronihah blev begravet i jorden, og byen, Moroni, blev opslugt af havet. Folks hån, spot, blasfemi og synder druknede i et kvælende mørke og frygtelig tavshed. Guds ord gik i opfyldelse. Er det nødvendigt for os den ene gang efter den anden at betale så dyrt for at lære? Tiderne ændres, men sandheden består. Hvis vi ikke tager ved lære af fortidens erfaringer, er vi dømt til at gentage dem med alle deres hjertesorger, lidelser og ængstelser. Har vi ikke visdom til, at kunne adlyde vor Herre, der kender enden fra begyndelsen - ham der udarbejdede frelsesplanen? Skulle vi ikke følge Fredens Fyrste, den pioner, som bogstavelig talt har anvist menneskene den vej, de burde følge? Hans guddommelige plan kan redde os fra Babylons synder, selvtilfredshed og fejltagelser. Hans eksempel anviser vejen. Da han blev udsat for fristelser, afviste han dem. Da han blev tilbudt hele verden, afslog han det. Da han blev bedt om at ofre sit liv, gjorde han det. Frelseren bød: Mig følge I må," så lad os i hans fodspor gå. Kun hvis vi lyder Kristi bud, bliver vi eet med himlens Gud.. For alle riger, troner, magt, hæder og ære, glæde, pragt evigt det bliver dit, hvis du lyder hans ord: Kom, følg mig nu." (Sange, nr. 94). Nu, hvor vi går et nyt år i møde, lad os da beslutte os til at være pionerer og efterlade os retfærdige spor til efterfølgelse, idet vi kærligt og trofast følger ham - vor Herre og Frelser, Jesus Kristus. IDEER TIL HJEMMELÆRERE Punkter, som bør fremhæves. Følgende punkter kan for eksempel fremlægges under jeres hjemmelærerbesøg: 1. Pionererne klarede de prøvelser, trængsler og sorger de blev udsat for med beslutsomhed, mod og en stadig tro på den levende Gud. 2. Præsident Monson spørger: Har vi i vore dage et særligt behov for pionerånden til at føre os væk fra de farer, som truer vore dages samfund? 3. Mange søger de øjeblikkelige fornøjelser på bekostning af de evige glæder. 4. Hvis vi ikke tager ved lære af fortidens erfaringer, er vi dømt til at gentage dem med alle deres sorger, lidelser og ængstelser. Diskussionshjælp 1. Fortæl, hvordan du mener, at vi sidste dages hellige kan sætte et retfærdigt eksempel som andre kan følge og komme til Kristus. 2. Er der skriftsteder eller citater i denne artikel, som familien kunne læse højt og drøfte? 3. Ville samtalen blive bedre, dersom I talte med husets overhoved før besøget? Er der et budskab fra biskoppen eller kvorumslederen?

9 BESØGSLÆRERINDEBUDSKAB //KÆRLIGHEDEN TALER ALT // Formål: At vi lærer at udvikle barmhjertighed, ydmyghed, mod og tro gennem livets kampe. Andersen (navnet er ændret) lærte Marie at stole på Herren, efter at hendes lille datter var blevet misbrugt af en voksen ven. Familien måtte igennem en skærsild af lange retshandlinger, under hvilke den lille pige selv måtte i vidneskranken. Maries familie var frustreret - deres privatliv var blotlagt for offentligheden. Det var svært for mig at klare mit normale familieliv og mine ansvar i kirken," sagde hun, og jeg var somme tider forvirret og deprimeret." Herren velsignede Maries familie med venner, som hjalp dem gennem den vanskelige tid. Han velsignede også Marie på en anden måde. På dette tidspunkt vågnede Maries nyfødte barn om natten - noget som ingen af hendes andre børn havde gjort. Senere forstod hun, hvorfor den lille havde så svært ved at falde til ro. Jeg følte Anden hviske, at Herren havde gjort mit lille barn søvnløs, for at jeg ikke skulle ligge vågen nat efter nat og bekymre mig og lide," sagde hun. Barnet gav mig et formål med at være vågen, og styrede mine tanker i en anden retning, bort fra familiens problemer." Selv om de problemer vi står overfor måske ikke er de samme som Maries, så vil vi alle blive udsat for problemer og lidelser her på jorden. Vi lever i en tid, om hvilken Herren sagde, at mennesker skal dåne af rædsel og gru." Og præsident Benson har tilføjet: Satan bliver stadig mere opsat på at overvinde de hellige med fortvivlelse, mismod og nedtrykthed" (Stjernen, marts 1987, s. 2). Vi behøver ikke at bukke under for vore prøvelser. Gennem dem kan vi faktisk lære ydmyghed, tro, mod og barmhjertighed, og efterhånden kan de hjælpe os til at komme til at ligne Kristus mere og mere. Gennem vore prøvelser kan vi lære at udvikle kærlighed - Kristi rene kærlighed, som tåler alt, tror alt, håber alt (og) udholder alt" (1 Korinter 13:7. Se også Moroni 7:45). Når vi har problemer, kan det være en udfordring at nære kærlighed til andre og stole på Herren. Lad os hente hjælp i sådanne stunder ved at huske på præsident Bensons ord: Lad jeres tanker være optaget af det mål at være Herren lig, og så vil I blive de depressive tanker kvit i jeres stræben efter at kende ham og gøre hans vilje" (Stjernen, marts 1987, s. 7). Det kræver stor tro at holde ud i tillid til Herren, trods smerter, skuffelser, lidelser og forfølgelser. Men vi kan lære meget om udholdenhed af Almas ord: Såfremt du sætter din lid til Gud, skal du blive udfriet af dine prøvelser, trængsler og genvordigheder, og du skal blive ophøjet på den yderste dag" (Alma 38:5). FORSLAG TIL BESØGSLÆRERINDER 1. Drøft hvordan vi gennem lidelser kan blive ydmyge og få hjælp til at blive mere som Kristus. 2. I eller den søster, som I besøger, får måske lyst til at tale om en oplevelse, hvor I har udviklet jer, som følge af en bestemt oplevelse. (Se Familieaften, Idé- og håndbog, s. 171, 177 og ).

10

11 OMVENDELSE OMVENDELSE BEGYNDER MED AT FORPLIGTE SIG FULDT UD TIL GUD OG ÆNDRE LIVSFØRELSE OMVENDELSENS BETYDNING I J e mest fundamentale principper Ældste Theodore m. Burton 1 i evangeliet er somme tider De Halvfjerds' Første Kvorum dem, vi forstår dårligst. En af de mest fundamentale principper i evangeliet er omvendelse. Omvendelse er en nødvendighed for udvikling og vækst. Princippet er så fundamentalt i evangeliet, at Herren atter og atter i skrifterne har fremhævet dets betydning. Fx læser vi i

12 VI BØR HUSKE PA, AT GUD IKKE STRAFFER OS FOR VORE SYNDER, HAN TILBAGEHOLDER GANSKE ENKELT SINE VELSIGNELSER. VI STRAFFER OS SELV. Lære & Pagter, at når de første hellige fik en missionærkaldelse, gentog Herren ofte advarslen: Og se, nu siger jeg dig, at det der vil være af størst gavn for dig, vil være at forkynde omvendelse for dette folk, så du kan bringe sjæle til mig, og at du sammen med dem kan nyde hvilen i min Faders rige" (se L&P 15:6; 16:6. Fremhævelse tilføjet). Disse åbenbaringer var ikke kun beregnet til dem, som fik dem i sin tid, men også til os. De hjælper os til at forstå, at det har den største værdi for os at forkynde omvendelse for andre og selv efterleve befalingen. Vend tilbage til vor Fader Men hvad er omvendelse? Egentlig er det lettere at forstå, hvad omvendelse ikke er, end hvad det er. Jeg har, som generalautoritet, indsamlet oplysninger for Det Første Præsidentskab til brug ved behandling af ansøgninger fra overtrædere i kirken om at få gengivet præstedømme og tempelvelsignelser. Biskopper skriver ofte: Nu synes jeg, at han har lidt tilstrækkeligt!" Men lidelse er ikke omvendelse. Lidelser skyldes manglende omvendelse. En stavspræsident skriver måske: Jeg synes, at han har fået straf nok!" Men straf er ikke omvendelse. Straffen er en følge af ulydighed og går forud for omvendelse. En ægtemand skriver: Min kone har bekendt alt!" Men bekendelse er ikke omvendelse. Bekendelse er indrømmelse af skyld og finder sted ved indledningen til en omvendelse. En hustru skriver: Min mand angrer så bittert!" Men anger er ikke omvendelse. Den pågældende plages af anger og sorg, fordi han eller hun ikke fuldt ud har omvendt sig. Lidelse, straf, bekendelse og sorg følger somme tider med omvendelse, men det er ikke omvendelse. Hvad er da omvendelse? For at få svar på dette spørgsmål må vi se i Det Gamle Testamente. Det blev oprindelig skrevet på hebraisk, og ordet for omvendelse er snub. Shub betyder at vende sig bort fra". Budskabet i Det Gamle Testamente er, at vi skal shub - eller vende os bort fra overtrædelsen og søge tilbage til vor kærlige Fader i Himlen - lægge ulykke, sorg, fortrydelse og fortvivlelse bag os og vende tilbage til vor Faders familie. Der vil vi finde lykke, glæde og blive accepterede af hans andre børn. Den ene profet efter den anden skriver om shub for at lade os forstå, at hvis vi virkelig omvender os og afviser synd, vil vi blive modtaget med fryd og glæde. I Det Gamle Testamente lærer vi gentagne gange, at vi skal vende os fra det onde og i stedet for gøre det, som er ædelt og godt. Det betyder ikke kun, at vi skal ændre levevis, vi skal også udskifte selve de tanker, som styrer vore handlinger. Begrebet shub findes også i Det Nye Testamente, som blev skrevet på græsk. De græske skribenter anvendte det græske ord metanoeo for omvendelse. Metanoeo betyder at ændre sindelag og tanker, eller at tænke så virkningsfuldt, at man ændrer levevis. Jeg synes at det græske ord metanoeo er et godt synonym for det hebraiske ord shub. Begge ord betyder en gennemgribende ændring fra det onde til det gode, til Gud og retfærdighed. Der opstod imidlertid forvirring, da Det Nye Testamente skulle oversættes fra græsk til latin. Her traf man et uheldigt valg i oversættelsen. Det græske ord metanoeo blev oversat til det latinske ord poenitere. Dette ord har forbindelse med ord som straf, bod, angre og omvendelse. Ordets smukke betydning

13 MENINGEN MED OMVENDELSE ER IKKE AT FOLK SKAL STRAFFES, MEN SNARERE, AT DE SKAL ÆNDRE LIVSFØRELSE, SÅ GUD KAN HJÆLPE DEM TIL AT UNDGÅ EVIG STRAF. på hebraisk og græsk blev derfor ændret på latin, så det blandt andet også betød smerte, straffe, piske, afskære, lemlæste, forvanske, udsulte eller torturere! Det er derfor intet særligt under, at folk lærte at frygte og bæve for dette ord omvendelse, som de troede betød gentagne eller uendelige straffe. Undgå evig straf Meningen med omvendelse er ikke at folk skal straffes, men snarere, at de skal ændre livsførelse, så Gud kan hjælpe dem til at undgå evig straf og gå ind til hans hvile med fryd og glæde. Hvis vi har denne forståelse, så vil omvendelse være et velkomment og værdsat ord i vort religiøse ordforråd, fremfor et ord der skaber ængstelse og frygt. Vi kan lære mere om, hvad omvendelse betyder i Ezekiel 33, hvor der står: Idet han (overtræderen) giver pant tilbage, godtgør hvad han har ranet, og følger livets bud uden at øve uret, så skal han leve og ikke dø" (vers 15). Lad os analysere disse tre omvendelsestrin. Det første er bekendelse - at give pant tilbage". Dette er det vanskeligste trin i omvendelsesprocessen. Hvad vil det sige at give pant tilbage"? At tilbagegive eller give pant betyder at forny sin pagt med Herren. Vi skal glemme alle undskyldninger og fuldt ud indse, nøjagtigt hvad vi har gjort. Vi skal ikke sige: Hvis jeg ikke var blevet så vred," hvis mine forældre ikke havde været så strenge," hvis min biskop blot havde været mere forstående," hvis mine lærere havde undervist mig bedre," hvis det ikke havde været så mørkt". Der findes hundredevis af den slags undskyldninger - men ingen af dem er meget værd i den sidste ende. Forpligt dig fuldt ud Hvis vi skal omvende os fuldt ud, så må vi glemme alle sådanne bortrationaliseringer. Vi må knæle ned for Gud og åbent og ærligt indrømme, at det vi gjorde var forkert. Gør vi det, vil vi åbne vore hjerter for vor himmelske Fader og forpligte os fuldt ud over for ham. Omvendelse begynder med at forpligte sig fuldt ud for Gud og ændre livsførelse - og virkelig mene noget med det. Vor Frelsers store forpligtelse over for sin Fader fremgår bedst, af det eksempel han viste under sine forfærdelige prøvelser i Getsemane Have, hvor hans store åndelige lidelser bevirkede, at hans sved blev som bloddråber. Før denne oplevelse havde han altid frit kommunikeret med sin himmelske Fader. Men nu fik han lov til helt alene at bære verdens syndebyrde. Det var som om at himlen over ham var lukket, og Gud ikke hørte ham. Mens han kæmpede i bøn og led forfærdeligt under presset, bad han om, at kalken måtte gå ham forbi, og at der måtte findes en anden udvej. Det er rigtigt, at han tilføjede - dog ikke, som jeg vil, men som du vil" - men han fik intet svar på sin bøn, og hans sjæleangst forlod ham ikke. Han bad tre gang om at måtte blive fri, men ingen af gangene fik han svar (se Mattæus 26:36-44). Men Kristus havde fult ud forpligtet sig til at gøre det, som han var kaldet til at gøre. Han var villig, og han gjorde det. Selv om han led forfærdeligt, så havde han gjort op med sig selv og forpligtet sig til at adlyde i enhver detalje, trods prisen. 11

14 ! EFTERHÅNDEN SOM VI ENGAGERER OS FULDT UD I DET GODE, SÅ VIL DET IKKE LÆNGERE VÆRE SÅ STOR EN FRISTELSE FOR OS AT SYNDE. 12 Fastsæt loven Vor kamp for at omvende os kan også koste os lidelser på sjæl og legeme, men hvis vi forpligter os over for vor himmelske Fader til at gøre hans vilje, bliver det muligt for os at gøre det, og vi vil kunne klare det. Under vor omvendelse bør vi huske på, at Gud ikke straffer os for vore synder, han tilbageholder ganske enkelt sine velsignelser. Vi straffer os selv. I skrifterne kan vi atter og atter læse, at de ugudelige vil straffe de ugudelige. Et enkelt eksempel kan illustrere, hvordan dette gøres: Lad os sige, at min mor sagde til mig, at jeg ikke måtte røre det varme komfur for ikke at brænde mig. I så fald fastsætter hun blot en lov. Lad os sige at jeg glemmer eller med vilje alligevel rører ved det varme komfur. Så vil jeg brænde mig. Jeg kunne så give mig til at græde eller beklage mig over, at det gør ondt, men hvem ville bære skylden for den skade jeg havde lidt? Ikke min mor. Bestemt heller ikke komfuret! Det ville være min egen skyld. Jeg straffede mig selv. I dette eksempel er der dog set bort fra barmhjertighedsprincippet, som jeg vil forsøge at belyse under omtalen af det andet trin i omvendelsesprocessen - godtgørelsen eller godtgør hvad (vi) har ranet" (Ezekiel 33:15). Hvis du har stjålet penge eller varer, så kan du med tiden betale det tilbage - selv om det drejer sig om en anseelig mængde. Men hvad nu, hvis du har berøvet dig selv din dyd? Kan du selv gøre noget som helst for at genoprette din dyd? Om du så betalte med dit liv, så kunne du ikke genoprette din dyd. Betyder det så, at det ikke er til nogen nytte at forsøge at gøre bod, ved at udføre betydningsfulde gode gerninger? Eller betyder det, at din synd er utilgivelig? Nej Jesus Kristus har betalt for din synd og på den måde tilfredsstillet retfærdigheden. Derfor vil han udstrække sin barmhjertighed til dig - dersom du omvender dig. Sand omvendelse fra din side indebærer, at du ændrer levevis, og derved gør det muligt for Kristus i sin barmhjertighed at tilgive dig din synd. Jo alvorligere din synd er, jo større anstrengelser kræver det at omvende sig. Men hvis vi dagligt arbejder på at vende os fuldt ud til Herren, så kan vi stå skyldfri for Frelseren. Hemmeligheden er at give Herren lov til at anvende helbredelsesprocessen, uden at skulle åbne for såret. Ligesom det tager tid for et legemligt sår at læges, således tager det også tid at læge et sjæleligt sår. Hvis jeg for eksempel skærer mig, så vil såret læges efterhånden. Men mens det læges, kan det begynde at klø, og hvis jeg kradser i det, så vil det åbne sig igen, og det tager længere tid før det er lægt. Der er dog også en anden stor fare. Hvis jeg kradser i såret, kan det blive inficeret af bakterier fra mine fingre. Jeg kan forgifte såret og måske miste denne legemsdel eller måske endog mit liv! Vi skal give de psykiske sår lov til at læges. Hvis de er alvorlige, så må vi til læge og have eksperthjælp. Det samme er tilfældet med sjælelige sår. Lad såret hele uden at kradse" i det gennem nytteløs fortrydelse. Hvis overtrædelsen kræver bekendelse over for præstedømmet, så gå til din biskop og få åndelig hjælp. Det gør måske ondt, mens han desinficerer såret og syr det sammen, og på den måde vil det hele som det skal.

15 VI, SOM ER GUDS SØNNER OG DØTRE, MÅ FORSTÅ DEN SANDE BETYDNING AF OMVENDELSE, VI MÅ VÆRE KLAR OVER, AT DET ER ET SMUKT ORD OG EN HERLIG TILFLUGT. Positive, retfærdige tanker Vær tålmodig under denne omvendelsesproces. Vær aktiv med positive, retfærdige tanker og gode gerninger, så du kan blive lykkelig og produktiv igen. Så længe vi har vore tanker henvendt på det syndige og onde, og ikke vil overgive os, så vil vi sandsynligvis atter begynde at synde. Men hvis vi vender os bort fra problemet og synderne, og lægger dem bag os - både i tanke og handling - så kan vi koncentrere os om det gode og positive. Efterhånden som vi engagerer os fuldt ud i det gode, så vil det ikke længere være så stor en fristelse for os at synde. Nu er vi nået til det tredje omvendelsestrin - at forsage synden, eller at bestræbe os på at følge livets bud, uden at øve uret" (Ezekiel 33:15). Vi må forsage vore synder - en for en. Hvis vi gør det, så har Herren lovet, at: ingen af de synder (end ikke én), han har gjort, skal tilregnes ham; han har gjort ret og skel, visselig skal han leve" (Ezekiel 33:16). I vor tid har Herren sagt til profeten Joseph Smith: Se, den der omvender sig fra sine synder, ham er de forladt, og jeg, Herren, kommer dem ikke mere i hu." Hvordan kan vi vide, om en mand eller en kvinde har omvendt sig fra sine synder? Herren har besvaret dette spørgsmål i det næste vers: Heraf kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder: se, han vil bekende dem og aflægge dem" (L&P 58:42-43). Det er klart, at den bekendelse der går forud for omvendelsen fra alvorlige synder, bør aflægges til en biskop eller stavspræsident, som har myndighed til at lytte til en sådan bekendelse. Der skal også søges tilgivelse hos andre, der er blevet påvirket af overtrædelsen. Men der bør ikke aflægges offentlig tilståelse for en synd eller bedes offentligt om tilgivelse, medmindre synden er begået offentligt. Omvendelse fra alvorlige synder kræver tid og anstrengelse. Uanset om synden er lille eller stor, så vil det sidste omvendelsestrin være at forsage synden og atter vende sig til vor himmelske Fader - hvilket indebærer, at man ikke gentager overtrædelsen. Hvor taknemmelige bør vi ikke være for en god, vis og kærlig Frelser, som vil hjælpe os til at overvinde vore fejl, fejltagelser og synder. Han elsker og forstår os og indser medfølende, at vi virkelig kommer ud for fristelser. I Mormons Bog forklarer kong Benjamin om en måde, hvorpå vi kan vise Herren taknemmelighed for hans store barmhjertighed og offer for vore synder: Og se, jeg siger jer dette, for at I kan få visdom og lære, at når I er i jeres medmenneskers tjeneste, tjener I blot Gud" (Mosiah 2:17). Det er Guds gerning og herlighed at forløse sine børn. Hvis vi deltager i forløsningsarbejdet for andre, så kan vi - til en vis grad - gengælde ham hans velsignelser til os. Gud er barmhjertig. Han har givet os en udvej så vi kan omvende os, og på den måde undgå de smerter, sorger, lidelser og den fortvivlelse, vi plages af, når vi er ulydige. Vi, som er Guds sønner og døtre, må forstå den sande betydning af omvendelse, vi må være klar over, at det er et smukt ord og en herlig tilflugt. 13

16 TILBAGE IGEN Navnet på artiklens forfatter tilbageholdt efter anmodning 14 Den eneste ting jeg havde at give min far i fødseldagsgave var nyheden om, at jeg var blevet udelukket af kirken" kort tid siden, da jeg forberedte en lektie Forom præstedømmet og dets ordinanser, kom jeg i tanke om de mange gange, hvor jeg havde overværet en lignende lektie. Jeg ville gerne tilføre denne lektie noget, som kunne hjælpe mit kvorum, og jeg besluttede mig til at fortælle dem, hvordan det føles at miste præstedømmet og kæmpe for at få det tilbage igen. Jeg ønskede, at de skulle indse, at det er en alvorlig fejltagelse at tro, at man får en værdifuld erfaring ved at prøve alt på sin egen krop". Jeg ønskede at hjælpe dem til at forstå, at det er langt bedre aldrig at skulle betale den rædsomme pris, som jeg havde betalt. Som ung mand begik jeg en alvorlig synd, en synd som jeg var lige så sikker på betød udelukkelse af kirken, som jeg vidste, at solen ville stå op den næste morgen. Men jeg havde overbevist mig selv om, at ingen pris var for høj for at opleve den ægte kærlighed", og jeg var sikker på, at denne kærlighed ville retfærdiggøre mig i sidste ende. Senere blev jeg klar over, at jeg måtte gå til min præstedømmeleder og fortælle ham om den tunge hemmelighed, der tyngede min sjæl og mit sind. Det gik som jeg forventede - denne kærlige mand tog omgående de nødvendige skridt til at udelukke mig af kirken. Dette gjorde han i stor kærlighed og barmhjertighed, for han var en forstående mand, der vidste, hvad der skulle gøres. Virkeligheden og smerten ved min udelukkelse ramte mig ikke rigtigt, før jeg kom hjem til min familie for at fortælle dem nyheden. Jeg forsøgte stilfærdigt at finde de rette ord for at fortælle min far, at det eneste jeg havde til ham i fødselsdagsgave var nyheden om, at jeg var blevet udelukket af kirken. Den kirke som han havde elsket og tjent så trofast gennem hele sit liv. De næste mange måneder var det som om at tiden stod stille for mig. Hele min tilværelse forekom mig som et stadigt mareridt. Det var som om at ingen forstod min situation. Der var ingen organisation eller gruppe som støttede mig eller tilbød mig deres forståelse. Jeg mistede forståelsen af meningen med mit liv. Jeg var for træt til at bryde mig om det og drev omkring som et skib uden sejl, ror eller anker. Alle mine tidligere mål forsvandt ud af mit synsfelt, og mine følelser var nærmest døde. Da jeg havde holdt mig borte fra kirken og var blevet hjemme et stykke tid, mødte jeg min barndomskæreste, og vi begyndte at gå ud sammen. Nogle måneder senere blev vi gift, efter at have været forlovet en kort tid, hvor det ikke gik alt for godt. Da jeg ikke havde noget præstedømme, kunne vi ikke blive viet i templet, så vi arrangerede en borgerlig vielse. Vort forhold var ustabilt lige fra starten. Jeg indså at en nødvendig del af den omvendelsesproces, som jeg havde forpligtet mig til var, at jeg skulle komme i kirken, men jeg fandt det umådelig svært og pinefuldt. Jeg mindede atter og atter mig selv om min tilstand. Det skete ofte at ukendte venner kaldte mig til at bede bøn eller bad mig besvare et spørgsmål i en lektie, men jeg vidste, at det eneste jeg havde tilladelse til at sige var: Beklager - jeg kan ikke." Jeg blev på mange måder mindet om min alvorlige overtrædelse. Selvom disse og andre situationer var nok så smertelige, så kunne jeg klare dem alle - på nær én. Hver uge, når nadveren blev velsignet og omdelt, så græd mit hjerte, alt imens jeg bad. Men på grund af min overtrædelse, og fordi jeg var udelukket kunne jeg ikke bekræfte den hellige dåbspagt ved at deltage i nadveren. Jeg havde brudt min pagt. Jeg længtes efter at blive forenet med Herren og fritaget fra min enorme skyldfølelse. Jeg havde nogle år forinden oplevet Satan og hans tilhængeres magt. Nu lærte jeg hurtigt og klart hvil-

17 Hvor jeg dog følte mig ensom, da jeg overværede, at min søn blev velsignet, ude af stand til at lægge stemme til eller deltage i denne specielle ordinanse. ken guddommelig magt, der ligger i en retfærdig anvendelse af præstedømmet. Jeg kunne ikke selv bruge denne magt til at afværge disse onders indflydelse. I de næste mange måneder opsøgte jeg ofte min far og bad ham fordrive mørket og velsigne både mig og mit hus. Senere fødte min kone vores førstefødte, en søn. Det blev et stort vendepunkt for os. Hvor jeg dog følte mig ensom, da jeg overværede, at min søn blev velsignet, ude af stand til at lægge stemme til eller deltage i denne specielle ordinanse. Jeg syntes også, at hans fødsel lagde en stor økonomisk byrde på mig, og det gjorde mig vred. Jeg blev bitter og beskyldte Gud for at pålægge mig flere prøvelser end jeg kunne bære. Jeg holdt mig helt borte fra kirken og evangeliets lys. De næste mange år var fulde af elendighed. Efterhånden som vi fik flere børn, blev de velsignet af deres bedstefar. Jeg nægtede at lade mig såre af det længere, jeg blev følelsesløs indvendig. Min længsel efter at komme tilbage til kirken var væk - det sagde jeg i det mindste. Lidt efter lidt blev jeg involveret i mere synd, og for hver gang var det som om jeg råbte højere til Herren og min familie: Se! Jeg har ikke brug for kirken!" Jo højere jeg råbte, jo mere vidste jeg indvendig, at jeg var forkert på den. Jeg frydede mig offentligt over den unåde og de sårede følelser, jeg pålagde min familie, i håb om at det kunne retfærdiggøre mig og gøre en ende på min dårlige samvittighed. Gennem alt dette kendte jeg sandheden i mit hjerte. Det var måske derfor, at jeg kæmpede så hårdt. Jo større mine skyldfølelser blev, jo dybere involverede jeg mig i syndige gerninger. Jeg forsøgte hele tiden at vise verden, at jeg selv var herre over mit liv. Jeg havde ikke brug for nogen som helst. Til sidst var jeg fuldstændig nedslidt af indre konflikter. Min kone havde intet andet valg end at forlade mig. Det blev jeg lykkelig over - jeg tænkte: Omsider er jeg fri!" De næste par uger var de ensomste i mit liv. Jeg havde ingen sande venner, og jeg ville ikke søge trøst hos mine forældre. Til sidst indså jeg, at min familie betød mere for 15

18 mig end noget som helst andet. Jeg længtes efter, at min kone skulle komme tilbage. Selv om vi endnu havde mange problemer, blev vi enige om at forenes igen. Jeg begyndte at holde mig fra det syndige selskab og de syndige situationer. Men jeg havde stadig ikke noget rigtigt ønske om at komme tilbage til kirken - det kom først lidt efter lidt. Da vores første datter blev født, indså jeg, at jeg måtte træffe en beslutning. Nu, hvor vi havde tre børn, vidste jeg, at jeg ikke længere kunne nøjes med at leve én dag ad gangen. Jeg måtte træffe en beslutning og efterleve den. Min sjæl var i konflikt i nogle måneder. Jeg ønskede at gøre det rette, men jeg ønskede også at sikre mig, at jeg ikke gjorde det med en bestemt bagtanke. Jeg syntes ikke, at jeg kunne gå tilbage blot for at glæde min kone, mine børn og mine forældre. Jeg vidste, at den sande lykke for os allesammen kun ville indfinde sig, dersom jeg virkelig genvandt mit eget vidnesbyrd. Efter mange bønner, studier og kampe, begyndte jeg at føle en lille gnist indvendig, og den bragte minder om tidligere åndelige oplevelser, som jeg ikke længere kunne fornægte. Denne følelse begyndte langsomt at vokse i mig. Og til sidst kunne jeg fornemme, at Herren stadig elskede mig, selv om jeg var blevet udelukket af kirken. Der var håb! Jeg kunne føle, at jeg atter var på vej fremad! Men selv om jeg vidste, at jeg var på rette vej, blev tingene ikke lettere. Der var faktisk en tid, hvor det det hele blev værre og værre jo hårdere jeg arbejdede. Jeg kæmpede med store prøvelser og problemer. Ligesom jeg synes, at jeg var ved at blive velsignet, så kom der noget på tværs i mit liv, og jeg blev atter fortvivlet. Men jeg holdt ud, og vor himmelske Fader holdt sit løfte og udøste en velsignelse. Efter store anstrengelser og megen hjælp og støtte fra venner og ledere i kirken, lykkedes det mig at blive gendøbt. Hvilken glæde! Men prøvelserne stoppede ikke der. Det næste halvandet år arbejdede jeg ihærdigt med forberedelserne til at modtage præstedømmet. Mit ønske om at restituere mig var fuldt ud vendt tilbage. Jeg var glad for atter at være medlem af kirken, men jeg længtes efter det fulde fællesskab. Min kamp sluttede endelig, da en generalautoritet omsider ringede til mig og bad mig tage min familie med til et møde med ham. Det var med store forventninger, nervøsitet og glæde at min familie og jeg kørte hen til dette mindeværdige møde. Børnene glædede sig, fordi de skulle besøge en Herrens apostel. Jeg var lykkelig ved tanken om, at jeg kunne velsigne det barn som min kone ventede. Efter et grundigt og kærligt interview, bad denne gode Guds mand min hustru om at tilslutte sig os, og derpå lagde han sine hænder på mit hoved og gjorde mig til et helt menneske igen. Han gengav mig alle de rettigheder og magter i præstedømmet, som jeg tidligere havde haft". Min kone og jeg græd. Derpå vendte apostlen sig imod min kone og spurgte, om hun kunne tænke sig en velsignelse. Da hun sagde ja, vendte han sig imod mig og sagde, at den eneste måde, hvorpå jeg kunne vide, at jeg havde fået mit præstedømme igen var ved, at jeg brugte det. Han bad mig om at velsigne min kone og tilbød at være med. I de næste par minutter lærte jeg mere om præstedømmet, end jeg nogensinde havde lært ved at læse store, tykke bøger. Kampen er endnu ikke slut. Nogle af de alvorligste udfordringer har stukket hovedet frem siden den dag, og der vil komme mange flere, men jeg kan nu bede Helligånden vejlede mig. Jeg kunne velsigne vores anden datter, og jeg har anvendt præstedømmet ved forskellige lejligheder. Min kone og jeg forbereder os nu på en af de vigtigste oplevelser i vort liv - den dag, hvor vi kan klæde vore børn i hvidt og tage dem med til det hellige tempels beseglingsværelse og blive beseglet til hinanden for tid og al evighed. Det jeg fortryder mest er, at jeg nægtede mig selv disse velsignelser for mange år siden. Den pris jeg måtte betale var forfærdelig. Jeg er så taknemmelig for at være tilbage - men det havde været langt bedre og klogere om jeg aldrig var kommet på afveje.

19 lå. Yj'ifff'f'f

20 Sig Veranos forvandling Selv om Sig aldrig har fornægtet Guds ^_^ eksistens eller har begået alvorlige synder, så var religion ikke noget betydningsfuldt i hans liv. Han havde ikke været regelmæssigt i kirke i næsten 20 år.

21 DENGANG TROEDE JEG virkede formodentlig ikke som om at DetSigifredo Verano ville blive nogen særlig god undersøger, da missionærerne første gang mødte ham i Californien. Han havde langt hår og skæg, i lighed med studenteroprørerne først i 70-erne. Han arbejdede fuldtids for at forsørge sin familie, og studerede mange timer hver dag, i håb om at få et bedre job. Derfor havde han ikke meget tid til at høre på missionærerne. De fleste af hans arbejdskammerater var ateister eller agnostikere, og Sigifredo selv havde ikke været regelmæssigt i kirke i næsten 20 år. Da missionærerne første gang traf hans kone, Ana Lucia, sagde hun, at de var velkomne til at komme igen og tale med ham - hvis han havde tid når de kom. Efter flere korte besøg, sagde han omsider: Ja, se så at komme i gang med undervisningen, så vi kan få det overstået!" Det skyldtes adskillige missionærers kærlighed og iver samt Verano-børnenes tro, at Sig og Ana Verano endelig kom ind i kirken. Men det var deres egen flid og lydighed, der hjalp dem til at opbygge deres stærke vidnesbyrd. Sig Verano emigrerede fra sit fædreland, Colombia i Sydamerika, til Californien i Pigen, Ana, som han fattede kærlighed til, måtte midlertidigt blive tilbage, mens han forberedte sig på at kunne forsørge sig selv og en eventuel familie i sit nye land. Han havde kun haft tre års regelmæssig skolegang i Colombia og talte kun lidt engelsk. Hans første job i Los Angeles gik ud på at lave hatte til en minimumsløn, så han studerede avisannoncerne i håb om at finde noget, som kunne give ham lidt mere. Han opdagede en annonce for et kursus for maskinister". Lønnen så ud til at være god og i Sydamerika har en maquinista - lokomotivfører - fast arbejde, så han lod sig indskrive til kurset. Sig klarede kurset godt, men efter et stykke tid spurgte han, hvornår de skulle i gang med de store maskiner". Man bad ham om at være tålmodig, for det kom, når de var færdig med oplæringen. Ved slutningen af kurset, havde han endnu ikke set et lokomotiv. En dag spurgte han en af kammeraterne, hvor meget de skulle rejse i forbindelse med deres fremtidige job. Hvad har rejser at gøre med dette arbejde?" spurgte kammeraten. Efter en forvirrende samtale, spurgte Sig omsider irriteret: Vil du være venlig at fortælle mig helt præcist hvad det er, vi lærer her?" Sigs nye job som maskinarbejder var nok til at han kunne forsyne sig selv og Ana med livets nødvendigheder. Deres forlovelsestid fortsatte via brev, og de blev gift ved stedfortræder i Hun emigrerede til USA i Deres førstefødte, Edison, er født i 1966, derpå fulgte Julie i 1968 og Marbell i Sigifredo studerede hele tiden, for at få en bedre uddannelse og en bedre økonomi. Så snart han var færdig med det ene kursus, begyndte han på det næste," siger Ana. Han blev en dygtig automekaniker, som var meget efterspurgt. Selv om Sig aldrig har fornægtet Guds eksistens eller har begået alvorlige synder, så var religion ikke noget betydningsfuldt i hans liv. Men han kunne ikke acceptere sine venners ateistiske og agnostiske filosofier. Engang hvor Sig havde presset en af agnostikerne med spørgsmålet: Hvilken kirke vil du tilslutte dig, hvis du skulle tilhøre en kirke?" svarede manden: Jeg ville blive mormon," og forklarede derpå, at det var fordi, de sidste dages hellige var gode mennesker. Det var faktisk det gode eksempel, som den eneste sidste dages hellige han nogensinde havde kendt, havde vist - eksemplet på et godt menneske" - der fik Sig Verano til at lytte til de sidste dages hellige missionærer første gang. Det, de fortalte ham, lød til at være sandt. Læren om visdomsordet gjorde et sådant indtryk på den unge mekaniker, at han opgav cigaretter og alkohol og begyndte at bede for sig selv. Det var dog ikke let for ham at gå i kirke, for han havde for lang tid siden sluppet vanen MEN NU VED JEG Don L. Searle 19

22 * med at komme der. Det varede ikke længe før han holdt op med at lytte til missionærerne. Men Veranos børn elskede at komme i Primary, som dengang blev holdt på en eftermiddag i løbet af ugen. Sig eller Ana kørte dem til kirken. Men en eftermiddag ville bilen ikke starte. Ja, det er ikke min fejl," sagde Sig til dem. Jeg tror ikke I kan komme afsted." Men den 6-årige Edison, som endnu var inde i huset, opgav ikke. Lad os bede" tiggede han. Så de knælede ned til bøn og gik derpå ud til bilen. Til Sig Veranos store overraskelse, startede den omgående. Efter denne oplevelse kom familien Verano til kirkens møder i et stykke tid, men holdt op efter nogle få uger. Under denne periode skete der flere ting", som hjalp dem til at have kirken i tankerne. Sigs

23 svigermor, der var på besøg fra Colombia, talte fordelagtigt om de pæne og velklippede unge amerikanske missionærer, som havde mødelokaler i nærhedens af hendes hus. En gammel ven fra Colombia, som var sømand i handelsflåden, kom på besøg. Ved middagsbordet spurgte han, om han måtte velsigne maden - og Sig Verano opdagede, at han bad på samme måde som de sidste dages hellige.

24 22 Vennen, som var blevet omvendt til kirken og havde studeret skrifterne med glødende interesse under hele sin lange rejse, bar sit vidnesbyrd for Verano, uden at vide, at de også havde undersøgt kirken. Sig Verano havde tidligere sagt til et par missionærer, at de kunne besøge dem som venner, ikke som lærere, Inden den ene, efter endt mission rejste hjem, stoppede han og hans kammerat op for at besøge Veranos og invitere dem til at møde hans forældre ved en lille afskedssammenkomst hos nogle venner. Veranos blev så imponerede over disse kærlige sidste dages hellige, at de atter begyndte at få missionærlektierne. Men Ana Verano, der var trofast mod sine forfædres kirke, blev stædig, da hun blev klar over, at hendes mand alvorligt overvejede at tilslutte sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Hun mente ikke at det var nødvendigt, at hun blev døbt igen. Så ægteparret indgik en aftale: Eftersom børnene holdt af kirken, så kunne han tage dem med sig, når han var døbt. Hun ville fortsat gå i sin egen kirke. I ugen før Sigs dåb drømte Ana flere gange, om dengang Frelserens blev døbt af Johannes Døber i Jordanfloden. Hun erkendte, at det var et tegn til hende om hvad der var rigtigt for hende at gøre. Sigifredo og Ana blev døbt i januar Deres søn, Edison, blev døbt året efter, da han fyldte otte år. Men Veranos kamp for at være trofaste var endnu ikke forbi, og det var de andre medlemmers kærlige indsats for at bringe dem ind i fællesskabet heller ikke. En god hjemmelærer, George Baker, hjalp dem til at blive ved med at være aktive i kirken - husker bror Verano. Bror Verano, der ikke var vant til at gå til kirkemøder tre gange om dagen, med præstedømmemødet som det første, klokken 7 om morgenen, var parat til at blive væk. Det første møde var vanskeligt at komme til, fordi han arbejdede fra midnat til klokken 6 om morgenen. Men bror Baker, som ikke selv kunne komme, traf aftale med nogen om at køre Veranos til wardets møder, og få dem til at blive ved med at komme. Familien Verano voksede åndeligt, efterhånden som de kom trofast til møderne og efterlevede evangeliets principper. Bror Verano blev kaldet til at være præsident for sin spansksprogede gren, som blev dannet i 1978, og han blev biskop 5 år senere, da grenen blev et ward. Oprettelsen af denne gren var til velsignelse for Ana Verano. Med den smule engelsk hun kunne, havde det været svært for hende at deltage i et engelssproget ward. I den spanske gren kunne hun arbejde med forskellige opgaver og udvikle sig i tjenesten, ligesom hendes mand havde gjort. Jeg fik mit egentlige vidnesbyrd ved at arbejde i kirken," siger bror Verano. Stadigt arbejde i kirken er noget af det, der styrker et vidnesbyrd." Det første spansksprogede ward i deres stav blev delt kort efter at det var oprettet, og Sig blev kaldet til højrådet. Han tjener nu som stavssekretær for de tre spansksprogede ward i Hollywoods nordre stav i Los Angeles, i Californien. Ana arbejder med stavens engelsksprogede navneuddragningsprogram. Blandt et af de mange erhvervskurser som Sig Verano har deltaget i, var der blandt andet et ejendomsmæglerkursus. Det førte til en ny og indbringende karriere - og til yderligere styrkelse af hans vidnesbyrd. Hans karriere som sælger fik en dårlig begyndelse. Han blev fyret efter kun en uge, da ejeren af ejendomsmæglerfirmaet hørte om den nye sælgers religion, idet bror Verano nægtede at arbejde om søndagen. Evangeliet er så vigtig en del af vort liv, at vi må holde søndagen fri, for at kunne komme til kirkens møder," forklarede han. Men chefen sagde til Sig Verano, at mormonerne bruger for megen tid på kirkearbejde til, at de kan få succes i deres arbejde. Du må hellere arbejde for et mindre firma, hvor indehaveren ikke går så højt op i salget, sagde han til Sig Verano. Bror Verano tog afskedigelsen som en udfordring. Han fandt et job i et større firma og arbejdede på deltid, og i 1979 blev han topsælger. Han afslår stadig søndagsarbejde. Han må som grenspræsident og biskop også hellige nogle af sine lørdage i kirkens tjeneste. Trods dette har han i adskillige år hørt til blandt en af firmaets fem topsælgere. Bror Verano siger ydmygt, at han i sit arbejde for kirken har fået vished for at Herren lever, at vi kan blive forløst gennem ham og at Herren har sat profeter på jorden til at hjælpe og vejlede os. De, som kun med forbehold tror på at dette evangelium er sandt, kan få den samme vished, som bror Verano har - ved at afprøve det i lydighed og i tjeneste af andre. Da jeg blev døbt i kirken," bemærker han, Troede jeg, men nu ved jeg." D

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale

Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Lærdomme og læresætninger i Mormons Bog De studerendes læsemateriale Religion 275 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Kommentarer og rettelser påskønnes. Send kommentarer,

Læs mere