Folketingets Skatteudvalg Christiansborg København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Skatteudvalg 22.2. 2009 Christiansborg København"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 11 Offentligt OMTRYK Folketingets Skatteudvalg Christiansborg København Spørgsmål og kommentarer til lovforslag L 125. De af mig nedenfor rejste spørgsmål og kommentarer vedr. lovforslag L 125, bedes venligst forelagt Skatteministeren og Skatteudvalget for kommentarer og besvarelse. Jeg tillader mig at skrive til Dem, da de planer vi (min hustru og jeg) har haft gennem mange år, tilsyneladende fuldstændig er kuldkastet ved loven om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien, og jeg skal derfor henstille, nu da denne lov er oppe til revision, jævnfør fremsættelsen af lovforslag L 125 i Folketinget, at der i forbindelse med denne revision af loven findes en løsning på de problemer, som jeg og min hustru er kommet i, idet vi på grund af loven er kommet fuldstændigt og uløseligt i klemme mellem de franske og danske skatteregler. Ved vort første besøg i Frankrig for mere end tredive år siden, blev vi øjeblikkeligt forelskede i landet, og besluttede hurtigt, at vi ville tilbringe vor tredje alder der. Da vi heller ikke den gang var særlig velhavende, vi er ganske almindelige jævne mennesker sygeplejerske og kommis af uddannelse, kunne vi ikke købe et hus, hvorfor vi for 26 år siden købte en tom grund mellem vinmarkerne, noget som kun tåbelige unge kan gøre! Gennem en årrække tilbragte vi alle ferier som selvbyggere. Vi har gravet, muret, støbt og snedkereret, vi boede i telt og hentede vand i fontænen i nærmeste by, det var både hårdt, trættende og primitivt, men vi vidste, at det var for vor fremtid vi arbejdede. Efter mange år blev huset så færdigt, at vi kunne begynde at flytte ind, og utallige læs er fragtet fra DK, alt fra sofaer og senge til borde og stole, lamper, reoler og osv., det har krævet nøje planlægning, men når det gælder ens fremtid, kan der være meget i bilen. Jeg gik på efterløn som tresårig den En opsigelse inden jeg blev tres gjorde, at jeg skulle finde noget andet, og da det ikke lykkedes, foreslog min A-kasse mig efterløn, en løsning jeg var og er glad for, og dybt taknemmelig over findes. Efter et par måneder, rejste jeg efter aftale med min hustru i forvejen til Frankrig, noget som efterlønsmodtagere har haft mulighed for siden år Min hustru der i dag er 58 år, skulle efter planen følge efter når hun fyldte tres og vor ejendom i DK var solgt. Efter at have tilbragt en stor del af 2007 i FR, meldte jeg definitivt fra ved Folkeregistret inden den Inden da var min privatbil blevet forevist for SKAT i Tåstrup, for vurdering, inden evt. udførelse til FR. Desværre gik der mere end 10 uger (i modsætning til de 2 uger SKAT oplyser), inden jeg i FR fik besked fra SKAT DK. Jeg fløj til DK og hentede min bil som blev afmeldt i DK og indregistreret i februar 2008 i Frankrig.

2 Skønt alle parter i DK og FR er enige om, at jeg er flyttet inden den , har jeg fra dag 1 kun haft problemer med SKAT i DK. Jeg har f.eks. ikke kunnet få min efterløn udbetalt i FR, da jeg ikke kunne fremvise en fritagelsesattest for skattebetaling i DK til min A-kasse. Dette skyldtes ifølge SKAT i første omgang, at jeg ikke havde en bopælserklæring fra FR. Det viste sig imidlertid at den skulle komme fra SKAT i DK, men SKAT i Frederikssund havde ikke en sådan erklæring, og kunne heller ikke printe den ud, hvorfor beskeden til mig var, at det måtte jeg selv klare! Jeg kunne naturligvis heller ikke printe en sådan attest ud, hvorfor jeg igen telefonisk måtte kontakte SKAT i Frederikssund. Efter megen snak fremsendte SKAT en attest til mig, desværre var den forkert (engelsk), og udfyldt med en anden borgers oplysninger! Efter en ny opringning fik jeg den rigtige attest (fransk), som blev returneret til SKAT behørigt stemplet på det lokale rådhus i FR. I en svarskrivelse på halvanden linie meddelte SKAT mig nu, at det var de forkerte FR myndigheder der havde udfyldt papirerne, det skulle være SKAT i FR der førte stemplet. En ny opringning til SKAT i DK gjorde kun sagen værre, idet SKAT nu fejlagtigt oplyste mig, at DK i mellemtiden havde opsagt dobbeltbeskatningsaftalen, hvilket jeg bestred, idet jeg vidste Skatteministeren havde fremsat forslag om bemyndigelse til at ophæve aftalen. Efter adskillige telefonsamtaler, satte medarbejderen i SKAT trumf på, ved at meddele mig, at jeg til evig tid var skattepligtig i DK uanset hvad, da jeg jo ejede fast ejendom her! Det var derfor totalt overflødigt at genfremsende bopælserklæringen, nu stemplet af de franske skattemyndigheder. Grundet uenigheden med SKAT har jeg derfor ikke fået udbetalt min efterløn siden 2007, men har hævet en mindre kapitalpension, for at kunne klare til dagen og vejen, og betale de daglige omkostninger i FR. Jeg bestred ikke overfor SKAT det faktum, at min hustru boede i vort fælles hus i DK, men jeg mente, at hun jo skulle have et sted at bo, mens hun de næste ca. 2 år arbejdede og betalte skat i Danmark. Hertil var svaret fra SKAT, at hun/vi jo bare kunne sælge huset, og hun jo bare kunne finde en lejelejlighed! Nu er SKAT jo nok de eneste i DK der tror, at man sådan som boligmarkedet er lige nu, bare sælger sit hus og bare finder en lejelejlighed! Da jeg så sagde, at jeg ville omskøde mine 50% af vor fælles ejendom til min hustru, hvilket kun statskassen i Danmark ville have glæde af, lød svaret fra SKAT s medarbejder: At det kunne jeg da godt gøre, men jeg ville jo stadig være gift! Nu var det pludselig ikke længere et spørgsmål om jeg ejede ejendom, men det faktum at jeg var gift! Efter at have levet sammen i mere end 15 år, giftede vi os endelig efter råd fra advokaten, da vi købte vort danske hus sammen. Nu er det så pludselig ikke korrekt at være gift, ja faktisk svarede SKAT s medarbejder direkte adspurgt: At hvis jeg ville fritages for skattepligt i DK, så måtte jeg lade mig skille idet man nu pludselig talte om livsinteresse? Jeg/vi forstår simpelthen ikke at en moderne demokratisk retsstat ikke har andre løsninger på et sådant problem som ægteskabet, end at foreslå skilsmisse?

3 Nu mener min hustru ikke, at vi der står foran et sølvbryllup, bare skal lade os skille for at løse et i SKAT s øjne opstået problem, det er simpelthen direkte krænkende af vore basale menneskerettigheder, og virker meget diskriminerende. DK var for 60 år siden en af medunderskriverne af FN s verdenserklæring om menneskerettigheder, og en af målsætningerne indenfor EU har været, at sikre alle 495 millioner borgere, at de frit kunne vælge hvor de ville bosætte sig indenfor Unionen (fri bevægelighed), og at de i det land hvor de valgte at bosætte sig, ville opnå samme rettigheder og blive behandlet som det pågældende lands borgere. Heri er SKAT i DK tilsyneladende ikke enig. Jeg er nu i den situation, at efter igennem flere årtier at have planlagt flytning til Frankrig, (hvor huset står 100% i mit navn, hvilket er kutyme i FR), og efter at have flyttet en stor del af mine ejendele samt min danske bil til Frankrig, er jeg tilsyneladende ifølge SKAT i DK stadig stavnsbundet til Danmark, fordi jeg har tilladt mig at være dansk gift!? Dette til trods for, at de franske myndigheder fra dag 1 har sagt, (inden opsigelse af DB aftalen), at jeg var skattepligtig i FR eftersom jeg til fulde mere end overholdt 180 dages reglen. Jeg har derfor fået lavet en selvangivelse i FR for 2007, og 2008 skal afleveres nu. Jeg er bekendt med Kildeskattelovens 1 vedrørende bopæl, og har læst kendelsen fra Højesteret omkring en gymnasielærer der tog arbejde i Sverige, mens kone og børn boede i det fælles hjem i DK. Man mente ikke det kunne godtgøres, at han havde opgivet sin danske bopæl. Men jeg arbejder ikke, jeg har ingen hjemmeboende børn, jeg er flyttet til mit hus i FR, jeg har været ejer af fransk ejendom i mere end 25 år, jeg har flyttet en stor del af mit/vort indbo, min (danske) bil står i FR på franske plader, jeg vender ikke hjem til DK, da planen er at min hustru skal komme ned/hjem til mig indenfor de næste 2 år. At SKAT også kan påstå, at DK og min hustru alene er min livsinteresse, beror på en stor misforståelse, jeg kan oplyse at jeg opholder mig alene i FR både på hendes og min fødselsdag. Jeg indrømmer jeg var i DK i julen, men vore voksne børn har meddelt, at de med familien glæder sig til at holde jul i FR, når min hustru som planlagt er flyttet sydpå. Min hustru og jeg har begge haft et år med fransk i realklassen, og vi har derefter gennem 5 år deltaget i forskellige kommunale aftenskolekurser, sluttende af med kurser hos Institut Francais, et kulturinstitut under den Franske ambassade i København. Det er altså ikke en pludselig indskydelse, der får os til at søge mod FR, vi har forberedt os grundigt. Vore børn der er opflasket med FR og fransk livsstil, klagede på et tidspunkt over ikke at have været andre steder, men valgte alligevel begge frivilligt at tage fransk i skolen, og vor søn endte med efter handelsskolen, at bo alene i FR og gennem 18 måneder arbejdede han i vinbranchen på fire forskellige slotte og firmaer. Han vil meget gerne tilbage til FR. Min sande livsinteresse er derfor vin og Frankrig, og boende mellem vinmarkerne fik jeg ideen til at importere vin fra FR til DK. Dette beskæftigede jeg mig med (på hobbybasis) fra 1986 til jeg gik på efterløn i 2007 (naturligvis registreret hos Told & SKAT). Klimaet i FR er mere behageligt, den gode sunde mad er billigere (grundet lavere

4 fødevaremoms) og vinene fra Bordeaux bare dejlige. Jeg lever og bor med andre ord i Frankrig hvor min bopæl er, og der 2000 km syd for Danmark ligger min livsinteresse Det er muligt, at min hustru desværre ikke kan blive omfattet af overgangsreglerne, i forbindelse med opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalen og fremsættelse af lovforslag L 125 selvom der i lovteksten nævnes et eksempel på et ægtepar hvor den ene er på pension (som jeg), og den anden først senere kommer det, og hvor begge så fritages for skat i DK! I dagens DK havde vi i virkeligheden som par tilsyneladende været bedre stillet ved at flytte samtidig, selvom det havde betydet, at DK så ikke ville have haft glæde af min hustrus indsats på arbejdsmarkedet og medfølgende skattebetaling i DK de næste 2 år? Jeg der efter at have forberedt vores flytten til FR i mere end en halv menneskealder, er i god tro er flyttet inden skæringsdatoen, og skal vel ikke straffes fordi jeg er gift? Jeg er også medlem af Folkekirken, og bruger briller når jeg kører bil, men jeg er ikke rødhåret! Det ville derfor være mere fair og klæde DK som moderne demokratisk retsstat, at man vurderede det enkelte individs situation, og ikke skar alle over en kam uden yderligere hensyntagen til tidsforløb, forberedelser, flytning af ejendele og bil, længden af ejerskab i FR osv., dette ikke blot af hensyn til min hustru og jeg, men for en hel gruppe andre mennesker der er blevet bragt i en lignende ulykkelig og uheldig situation. Konkret har jeg derfor behov for at vide, om Skatteministeren i Danmark fastholder, at jeg ikke opfylder kravene om at være flyttet inden en bestemt dato, fordi jeg er gift, og min hustru opholder sig i DK, hvor hun arbejder og betaler skat til glæde for Danmark? Dernæst har jeg brug for at få oplyst hvordan min hustrus situation er og vil være, når vi om forhåbentlig to år kan sælge vor danske ejendom, og hun ønsker at flytte ned til mig. Jeg skal derfor anmode Skatteministeren og Skatteudvalget om at se på mine argumenter og spørgsmål, og bede Dem hjælpe med at få løst problemerne en gang for alle, i forbindelse med at lovforslag L 125 nu er fremsat i Folketinget, da det er utroligt hårdt og belastende for os begge både psykisk og fysisk at leve i uvished og usikkerhed, som det også må være for andre borgere i samme situation som vores. Jeg beder Dem også i den forbindelse tænke på diverse konventioner indenfor menneskerettigheder, diskrimination og ligestilling, samt retten til borgernes fri bevægelighed indenfor Unionen, alle tiltag og forslag som Danmark har tilsluttet sig. Venlig hilsen Lars Myrup Stender 6, Lieu dit Coindrias Reignac Frankrig

5

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold December 2012 Den nye danske skatteminister, Holger K. Nielsen, afviser at indlede forhandling med Frankrig og Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster. Konflikten

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

57 december 2007. Få din vilje til sidst

57 december 2007. Få din vilje til sidst 57 december 2007 Få din vilje til sidst 4 Er nærmeste pårørende dine nærmeste? Hvem skal have pensionen, når du dør? Du bestemmer selv over en række af ydelserne. Læs om ændrede regler for, hvordan en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

August 2015 Årgang 38 Forældreansvar

August 2015 Årgang 38 Forældreansvar August 2015 Årgang 38 Forældreansvar Billede af Stockimages, FreeDigitalPhotos.net 1 Forord Foreningen Far har indsamlet 1.000 historier fra forældre om deres oplevelser på familieområdet med det offentlige

Læs mere

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Kære familie og venner! 04.juli 2013 Sidst vi skrev, havde vi haft en tørkeperiode, men siden har vi haft megen regn. Vi har ikke tidligere

Læs mere

Hvad blev der af ham?

Hvad blev der af ham? Hvad blev der af ham? Hvorfor kun gå én vej? En mand skal i dag både være den bløde familie far og den lidenskabelige elsker. Han skal turde sige til og fra efter sine egne behov og følelser. Med andre

Læs mere

Samliv 1 Samliv. eller et liv alene sammen med andre

Samliv 1 Samliv. eller et liv alene sammen med andre Samliv 1 Samliv eller et liv alene sammen med andre 2 Samliv Samliv 3 Indhold Side Samværet med andre mennesker er vel det, som en stor del af livet handler om... 4 Vi kan jo ikke gifte os, selvom vi er

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3.

Åbent Hus. Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. Nyhedsbrev nr. 51 - august 2009 Åbent Hus Lørdag, den 3. oktober 2009 fra kl. 14 til 16.30 VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 København N. Lokalet 305 ligger på 3. sal VerdensKulturCentrets café

Læs mere